۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

دیویدبکهام: مردی برای تمام فصول. سلام براو!

The Peacemakers


1- اکٍثریت قریب به اتفاق آدم های عاقل وبالغ وقتی می خواهند داوری کنند که چرا انگیس وبتبع آن بریتانیا هم کبیر بوده است دیروز وهم رقیب مانده است امروزو هنوز؛ هماره سراغ سیاستمداران بی باک واندیشه ورزان چالاک انگلیسی می روند. مثال برای دونمونۀ معروف جان لاک ووینستون چرچیل. ودرست هم است. ولی من معتقدم که سمبل پیشرفت انگلیس امروز دیوید بکهام فوتبالیست سرشناس ومعروف انگلیسی است. واین البته دلایلی فراترازدوستی وارادت عاشقانۀ من دارد نسبت به این مردی برای تمام فصول. وپیش ازاین هم گفته ونوشته ام.

2- دیوید بکهام دیشب جایزه ای را دریافت کرد که قبل از او فقط دوغول دیگرفوتبال انگلیس والبته درسنین پیرسالی این جایزه را برده اند: "سربابی رابسن وسربابی چارلتون". نام جایزه اگر درست یادم مانده باشد هست: "شخصی که بیشترین تأثیررا در پیشرفت وتعالی ورزش انگلستان داشته است". طرفه اینکه این جایزه درحالی به دیوید بکهام سمبل قدرت انگلستان اعطا می شود که هنوز یک ماه ازشکست انگلیس در بدست آوردن میزبانی جام جهانی فوتبال 2018 نگذشته است. ودیوید بکهام سلسله جنبان ورهبرارکسترگروه نمایندگی انگلستان برای بدست آوردن بازی ها هم بود.

3-البته من باوردارم که دیوید بکهام باشخصیت، رفتار وکاریزمای خودش عامل منفی شده است درکارزار کثیف لابی های پشت وروی میزهای رشوه وتطمیع. زیرا که بکهام جزو شخصیت هایی است که باید دوستش داشته باشی والا ازش متنفری. و بدیهی است که هرکسی بکهام را دوست نداشته باشد نمی تواند براحتی شخصیت کوچکترخودش را اززیربار سنگین اخلاص مدرن وشفاف ونیک اندیشی دیویدبکهام خلاص کند وتنها چاره را استفاده از مقام اداری برای تخفیف مرد بزرگ می یابد.

4- دیوید بکهام دیشب "سرالکس فرگوسن"ی را پدرخود وشاگردی اورا بزرگترین شانس زندگی خودش معرفی کرد که هنوز آثار زخم لنگه کفش فرگوسن برپیشانی اش ودشنام رکیک همین سرآلکس- مدتها حالت لبهای فرگوسن درهنگام ادای فحش درکنار زمین آنونس برنامه های فوتبال ایران شده بود.لابدبرای نشان دادن با تربیتی خودمان! - برروانش باقی است. والبته دیوید بکهام همیشه قدردان ومنضبط وبدون رانت بوده است وقبلاً هم بااراده وپشتکارش داوری نامنصفانۀ شخصی مثل کاپلورا در رئال مادریدسوده ودن فابیو را مریدخودش کرده بود.

6- علی دایی ازپرسپولیس کنارکشید وچه خوب. او به اندازۀ بکام بلکه هم بیشتر برای ایران مفید بوده است. چون که ایندو دردانه یک ویژگی منحصربفرددارند. اینان هردو عاشق وفدایی وطن شان هستند. منتها بکهام بسیار فراتر از سنش، موقعیتش، شهرتش، ثروتش وخوش تیپی ودلفریبی اش ظرفیت ناب "جوگیرنشدن" دارد. وعلی دایی هم می تواند همیشه مواظب خودش باشد مثل دیوید بکهام! یا...هو


۱ نظر:

بهشب گفت...

علی دایی باز هم اشتباه کرد و برگشت.به نظر من می تونه یک مربی جهانی باشه اگر دست از سر این باشگاه های آلوده داخلی برداره.
------------------------------------
بگذریم،حالتون چطوره ایرانی عزیز؟