۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

درستایش کورش! وشعرفرزندش!

The Open Window


 بخشي از منشور پارسوماش از کوروش

بگذارید هرکس به آیین خویش باشد
زنان را گرامی بدارید فرودستان را دریابید
وهرکس به تکلم قبیله ی خود سخن بگوید
آدمی تنها در مقام خویش به منزلت خواهد رسید
گسستن زنجیرها آرزوی من است
رهایی بندگان و عزت بزرگان آرزوی من است
شکوه شب و حرمت خورشید را گرامی میدارم
پس تا هست شب‌هایتان به شادی باشد و روزهایتان رازدار رهایی باد

این فرمان من است این
واژه وصیت من است او که آدمی را از ماوای خویش براند، خود نیز از خواب خوش رانده خواهد شد تا هست هوادار دانایی وتندرستی باشید من چنین پنداشته ، چنین گفته ، وچنین خواسته‌ام

*******************
اگرازکورش خسته اید یک شعراز فرزندانش چطوراست:
http://omid20-9.com/897/19/vatan.jpg
*****************************
واین هم برای سلیقۀ مشکل پسند:

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فيلسوف است
 
 کسی که راست و دروغ برای او يکی است متملق و چاپلوس است

کسی که پول ميگيرد تا دروغ بگويد دلال است

کسی که دروغ مي‌گويد تا پول بگيرد گداست

کسی که پول مي‌گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد قاضی است

کسی که پول مي‌گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکيل است

کسی که جز راست چيزی نمی گويد بچه است

کسی که به خودش هم دروغ مي‌گويد متکبر و خود پسند است

کسی که دروغ خودش را باور مي‌کند ابله است

کسی که سخنان دروغش شيرين است شاعر است

کسی که علی رغم ميل باطنی خود دروغ مي‌گويد زن و شوهر است

کسی که اصلا دروغ نمی گويد مرده است

کسی که دروغ مي‌گويد و قسم هم مي‌خورد بازاری است

کسی که دروغ مي‌گويد و خودش هم نمی فهمد پر حرف است

کسی که مردم سخنان دروغ او را راست مي‌پندارند سياستمدار است

کسی که مردم سخنان راست او را دروغ مي‌پندارند و به او مي‌خندند ديوانه است

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام بر دلقک عزیز
من یک ایرانی شبه ترک یا(تورک!)هستم اما از آنجا که عزیزان جدایی طلب از امثال من فقط به عنوان سرباز سواری خواهند گرفت و اگر غنایمی باشد امثال من را سهمی نخواهد بود ترجیح میدهم با فرهنگ ایرانی که اهل مداراست آمیخته بمانم تا دیگرانی که اصلن نمیشناسمشان. در ضمن نظر شما را میخواستم بدانم در مورد بابک و اینکه اصلن بابک که از اسمش پیداست آیا یک کلمه ترکی میدانسته یا نه که امروز این بینوا پیراهن عثمان شده و خود خبر ندارد.