۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

آخرین چاره:احمدی نژادمثل قذافی عمل کند.

David with the Head of Goliath


1- حسین شریعتمداری تیتراول کیهان امروزشنبه 13 آذر1389 خورشیدی را همان خبری راکارکرده است که من درپست قبلی به آن اشاره کرده بودم:
با برگزاري نشستي 4 ساعته در حضور رهبر معظم انقلاب آغاز شد:
بي سابقه ترين حركت راهبردي كشور الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني تدوين مي شود
البته که مهم این تیترنیست بلکه مهم این است که کیهان این تیتررا با درشت ترین فونت کارکرده است تا عنوان کوچک ومختصر سرمقالۀ بسیار تند وتحلیل دقیق و حرف آخر خودش باعنوان "خرماي ژنو ! " توی ذوق نزند.


2- واقعیت قضیه این است که وقتی رییس جمهور تصمیم گرفت که درراه رفاقت با مشایی عنصراطلاعاتی بسیارپرخاشجو ومتحجرومرموزی مثل حسین شریعتمداری را طرد کند وکرد. شریعتمداری تلاش نصفه ونیمه ای را انجام داد برای ذائقه سنجی آیت الله خامنه ای. ولی خیلی زود دستش را جارفت چون که آیت الله خامنه ای -بهر دلیل- احمدی نژادرا به شریعتمداری هم نفروخت؛ بنابراین برادرحسین معروف اینک بیش از هفت هشت ماه است که ازآنجا رانده وازاینجا مانده شده است ونه تنها تعادل قلمش را ازدست داده بلکه حتی خودش هم مریض شده وتا چندقدمی مرگ رفته وبر گشته است.

3- یک مطالعۀ اجمالی روزنامۀ کیهان درسال 1389 بما می گوید که اولاً سرمقاله هایی که خودحسین شریعتمداری نوشته است بندرت بتعداد انگشتان دودست می رسد و این درسابقۀ روزنامه نگاری مدیر کیهان  یک استثناست. ثانیاً برای پرهیز از پرداختن به حوزه های سیاسی وبویژه سیاست های هسته ای ومذاکرات با امریکا که قادرنبود واقعیت برتری وپیشدست بودن دشمن! وذلت دنباله رو مدیران سیاست خارجی جمهوری اسلامی را عریان بنویسد؛ لذا همۀ نوشته های سیاسی سال جدید روزنامه اش را بمثابه زدن به صحرای کربلا بسته وبیرون داده است:


4- پرداختن مکرردرمکرر به سران فتنه - ودرعین حال تمام شده-آن هم ازمنابع معتبری! مثل سایت های خودنویس وجرس وبازنویسی هزل وهجو و راست ودروغ و... این دورسانۀ تازه تأسیس مردود دربین اهل فن، راجع به رژیم ازسویی وبیشتر پریدن ها وگازگرفتن های سبز وغیر سبز، خمینی محور وبدون محور، مهدی هاشمی دزد است یا کدیورآخوند!، انحلال طلبان واصلاح طلبان ، اوباش نامیدن بچه های میدانی جنبش درخاطرات زندان امین زاده و...ازاین قبیل بوده است. ودرسوی دیگر  بازنویسی ترجمۀ بخشی از مقالات امریکایی وغربی واسرائیلی نئوکان و رادیکال مثل گفته های جان بولتون ونتانیاهو و... که اعتراف غربی ها باشد درمورد شکست خوردن تحریم ها یا اعتنا نکردن ایران به قطعنامه ها درحالیکه خودکیهان خوب می داند که انتقادات اینجور محافل تند روازدولت های خود والقاء ایران هراسی و قدرتمند معرفی کردن جمهوری اسلامی ایران متوجه این امربوده است که غرب ودولت های غربی را تحریص بکنند که روش های نظامی وتندتری را بکاربگیرند بجای تحریم های دیرو کنداثر.


5- واما برادرحسین امروز پوستی ترکانده وعین واقعه را مستأصل ودرمانده نوشته است. وبدرستی این موضوع محوری را مطرح کرده است که درژنو برسر چه مذاکره خواهید کرد حالا که طرف دیگر ماجرا یعنی غرب مکررگفته است که جز راجع به برنامۀ هسته ای ایران حرفی درمیان نخواهد بود. وحرف بعدی فقط هنگامی میسرمی شود که ایران برنامۀ نظامی هسته ایش را متوقف وغرب را متقاعدکند. 


6- ودرگامی مهمترحیدرمصلحی قافیه را چنان باخته است که بجای کاراطلاعاتی و امنیتی  تحلیل سیاسی می دهد به خبرنگاران ووقتی با تعجب روزنامه های خودی مواجه می شود بادروغی آشکار ودرمانده می گوید چندنفررا دررابطه با ترورهای اخیر دستگیرکرده ایم. وبلافاصله آگهی بازرگانی می دهد به تلویزیون ضرغامی که زیرنویس کند تا امت شهیدپروردردستگیری عاملان ترور به یاری دستگاه اطلاعاتی -امنیتی بیایند. موردی که بعدازجنگ هیچ گونه سابقه ای ندارد وطرفه اینکه خود طرفدارن رژیم را شوکه کرده است این ضعف واستیصال مرگبار:
استمداد وزارت اطلاعات ار مردم هنگام پخش فیلم امریکایی

امشب تو شبکه چهار سیما یه زیرنویس عجیب دیدم.ساعت 21 هنگام پخش فیلم بومرنگ اثر الیاکازان از برنامه سینما چهار (شبکه 4)،زیرنویسی با این مضمون پخش شد"با تشکر از مردم در محکومیت ترور دانشمند هسته ای و با سپاس از گزارشات؛جهت هرگونه همکاری و گزارش با شماره 113؛ستاد خبری وزارت اطلاعات تماس بگیرید".
برای اولین بار بود که چنین زیرنویسی را میدیدم.زیرنویسی که به طور واضح سازمان اطلاعات از مردم برای دستگیری عوامل ترور چند روز پیش کمک می خواهد.
به امید اینکه بزودی کلیه کسانی که در ترورها دست داشتند به سزای عمل کثیفشون برسند.
7- وشما آقای آیت الله سیدعلی خامنه ای!
آن ازتحلیل دقیق ومستأصل روزنامه نگار معتمدتان شریعتمداری واین ازعجزولابه ودریوزگی  وزیرسازمان های اطلاعاتی امنیتی تان مصلحی که هردورسماً می گویند دشمن بازی را برده است. ومن ازجهت ایرانی بودنم فقط متأسفم که شما بازی را باخته اید وهمۀ ماراهم بازانده اید. ومی دانم که درشرق رسم نیست واگربودهم دربین فقها رسم نیست که از هربدست آورده ای باهرترفندهم - ازگدایی تا فریبکاری وریا و سهم امام وپولشویی و..تا قدرت سیاسی- برغبت دل بکنند. پس بیایید وبخاطر حکومت خودتان وخدا وایران به رییس جمهور محبوب تان اجازه بدهید تا قبل از رفتن بمذاکره برای هیچ؛ مثل همتا والگویش معمرقذافی لیبیایی ناغافل اعلام کند که ایرا ن تأسیسات هسته ای غیررآکتوربوشهررا داوطلبانه متوقف می کند. 


8- رهبرمحترم جمهوری اسلامی ایران. بسیج همۀ همسایه ها وجهان عرب غیرشیعه و آرزوی همه برای ویرانی ایران را که ازپرده بیرون افتاد دیدید. وامروز وزیر خارجۀ امریکارا در منامه بحرین -که بیش ازهمه جا تبارایرانی دارد- هم ملاحظه کردید وحرف های همسوی این بارعلنی وزیرخارجۀ بحرین را درپرهیزازایران هسته ای بتعریف غرب ونه ادعای شما! پس:

یکباردیگر خواهش می کنم اجازه ندهید کشور بیش ازاین ویرانه شود. این یک فرصت طلایی است با داشتن احمدی نژاد غیرقابل پیش بینی برای اعلان یک صلح جهانی. بحرف دلقک گوش بده. من می دانم که تو اینک دربدترین شرایط ممکن از نظراعتبارداخلی درسطوح بالای هرم قدرت هستی- ومسافرت قم قاتق نان که نشد ممکن است قاتل جان هم بشود- ولی خوشبختانه رقیبی وآلترناتیوی نداری وقدرتت را نه اپوزیسیون داخلی ونه اپوزیسیون خارجی تهدید نمی کند ولذا می توانی بویرانی ایران ادامه بدهی وبگویی چندتا سازمان و دبیرخانۀ دیگر هم درکنار وعرض وطول هم اندیشی نخبگان که دیروزسرگرمش بودی راه بیندازی. ولی بخدا خدارا خوش نمی آید. این کشور حداقل 300 هزار بچه یتیم شهدای جنگ را دارد که خوردن سهم شان حرام قطعی است. التماس می کنم. یا...هو
.........................................................
تیترابتدای انتشاراین پست:
"آخرین مهلت خدمت برای آیت الله خامنه ای!"

۷ نظر:

Ali گفت...

خسته نباشید .

Dalghak.Irani گفت...

مرسی عزیزم Ali

پاینده باشی جوان رعنا. یا...هو

ناشناس گفت...

این امامزاده شفا نمیدهد دلقک جان , یک امامزاده یا شاهزاده دیگر جستجو کن هرچند که من هالو فکر میکنم دوران امامزاده ها و شاهزاده ها دیریست به سر رسیده و لی خودشان قبول نمیکنندواینست تمام بدبختی ما. اما ما هم کاش عاقل تر شویم و دست از روی دست برداریم و کار کارستان کنیم. به این امید زنده ام من هالو.

خ.آ گفت...

خدمت استاد عرض سلام دارم. بدليل تعطيلات نتواسته بودم 3 پست اخيرتان را مطالعه كنم عالي بودند مثل هميشه . شما چه زيبا ميبينيد و چه زيباتر تحليل ميكنيد.به خدا كه ظلم است در وبلاگ ماندنتان. كاش روزي بشود كه جهاني شويد همچنان با احترام و عشق و اميد همراهتان هستم.

محمد گفت...

سلام دلقک!
من هنوز ملتفت گيرهاي پي در پي شما به خامنه اي نمي شوم و اينکه چه اصراري به مخاطب قرار دادن وي داريد. نکند شما هم سوراخ دعا را گم کرده ايد!
بگذريم...
ولي هر چه هست واقعيت اين است که وضعیتِ حاکم بر صحنه‌ سیاسی، به‌قدری پیچیده و غامض است و منافع هریک از جریان‌های حکومتی و ضدحکومتی، چنان درهم‌تنیده شده که به‌ سختي بتوان فهمید اوضاع از چه قرار است و بتوان جایی ثابت و مشخص، بر روی محور مختصات سیاسی برای هریک از جریان‌ها و بازیگران تعیین نمود. بيخود نيست که دلقک به التماس کردن از خامنه اي افتاده که بارها او را با القاب متعدد نوازشش کرده!
اما یک چیز روشن است هرموقع به این سطح از پیچیدگی سیاسی می‌رسیم باید منتظر یک رویدادِ غیرمترقبه‌ متناظر با آن هم باشیم. چون فقط چنان چیزی می‌تواند معما (یا بهتر بگویم معماها) را حل کند. درحقیقت سرانجام وضعیتی باید نمودار و پدیدار شود که آن سطح از پیچیدگی سیاسی را برای همه‌ بازیگران، اجتناب ‌ناپذیر می‌کرده است. وگرنه عقلاً و منطقاً، مایل به آن نبوده و نیستند.

Dalghak.Irani گفت...

اول تشکرمیکنم از خانم آشنا وآقای هالو ودست مریزاد می گویم برای پیداری شان وهمراهی شان. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

ودوم سلام می کنم به محمدآقای گل وچندکلمه ای هم بیشتر:
امرواقع این است که من به آقای خامنه ای التماس نمی کنم وچراغ راهنمایم را هم گم نکرده ام ومعما وگیجی هم ندارم. من فقط می خواهم ازهر وسیله ای وزبانی وقلمی وتهدید وتمسخر والتماس ودعوا وهمۀ رفتارها وگفتارها وکردارهای دراختیارم استفاده کنم تا بلکه هرکدام دریک مغزی ودلی کاربردی بشود ومقداری زندگی بیشتر برای فرزندانم درایران آزادبشود. وچون کالایی را که می خواهم خودم نیاز ندارم لذا التماس وگریه وخواهش ودشنام و ... دست وبالم را نمی بندد. من درگذشته ودر دنیای واقعی هم برای زندگی دیگری خودم را کوچک کرده ام. البته اعتقادی به فداکاری وایثار ندارم وهمۀ اعمال انسان را ازروی خودخواهی می دانم ولی بهرصورت من خودخواهیم را طوری تعریف کرده ام که ازرضایت دیگری حاصل می شود.لذا هربالانسی که اینجا می زنم درراستای نجات یا تمهید درخواست زندگی شادتر وبهتر(بدون سرخر) درایران است ودرضمن می خواهم جوانانی اگر وبلاگم را می خوانند فرق بین کسانی راکه تلاش مدنی می کنند وفعال اجتماعی هستند با کسانی را که برای قدرت وسیاست مبارزه می کنند وتفاوت روحی آنان را متوجه باشند. بیشتر دربرنامه های آینده انشاءالله. یا...هو