۱۳۸۹ آذر ۲۸, یکشنبه

سلام؛ همه چیز خوب است جزدوری شما!

The Hireling Shepherd


1- اگرقراراست کسی اخم وتخم بکند که پس انقلاب عاشورا چی شد؛ حتماً آدرس را عوضی آمده ما نویسندگان وگویندگان وخوانندگان این وبلاگ ازروز اول هم فعال مدنی بودیم وتاروزآخرهم فعال مدنی خواهیم ماند. بعبارت دیگر ما دغدغۀ سیاسی چه کسی حکومت کند را نداریم بلکه ما فقط می خواهیم حکومت ایران بدست وفکر و شیوۀ هرکس؛ زندگی درایران را برسمیت بشناسد وخنده را آزادکند تا مردم ما مثل مردمان همه جای دنیا ازاین توقف درمسخرگی ولودگی سوگوارمدام رها بشوند، تا بتوانند دروقت کاردراداره وکارخانه ومدرسه وحجره کارکنند ودرهنگام تفریح و استراحت درخانه وخیابان شوخی وخنده وتفریح.

لذا تحرک موردانتظار جماعتی بدون رهبر وبدون برنامه وخودجوش بیشتر از ترساندن حسابی خفاشان شب به "روززنده داری" درسرهرکوچه وبرزن بمراقبت از کشتن روشنایی؛ همان حداکثر موردانتظار ما بود از کربلای ایران که حاصل شد و دست همگی مان درد نکند.

2-موضوع حذف یارانه ها که با عنوان هدفمند کردن آغاز شده بالاخره به گام اجرای رسمی رسید وازامروز ایرانیان تجربۀ قیمت های جدیدی را خواهند کرد. وبنظرم می رسد که برای آثار وتبعات این اقدام نیز نباید عجله کرد ومثل خود طرح که قطره قطره بی خطر تبلیغ شد، همانطور گام بگام تبعاتش رابروز خواهد داد. وواکنش ها کند ولی مداوم وسلسله واروپی گیرخواهد بود.

3- آقایی بنام امیر ارجمند درلندن است وبالاخره با بی بی سی فارسی هم صحبت کرد وگفت که مهندس موسوی چه نمی خواهد. فقط ما می خواستیم بدانیم که مهندس موسوی چه می خواهد که خوشبختانه رییس دفترش هم نمی دانست. والبته ما این را هم نمی دانیم که امیرارجمند یکی مثل ما آوارۀ غربت شده است یا مثلاً بدنبال مأموریتی آمده است وعنقریب بسنگر داخل کشور برخواهد گشت. که اگر اولی باشد باید ناامیدشد ازاینکه حتی نزدیک ترین آدم به "همراه کوچک جنبش سبز"هم کمترین چیزی بیشتر از من دلقک نمی داند از رهبر محبوب جنبش. واگردومی باشد که باید امیدواربود که بالاخره مهندس موسوی یک تحرکی نشان داده ونماینده ای فرستاده برای هماهنگی بین پیروانش درخارج با داخل. البته برداشت خودمن این است که هیچ کدامش نیست، وامیرارجمند هم یک آقایی است مثل همۀ ما ایرانیان که آقاییم وبرای خودمان حرف می زنیم مثل امیرارجمند!

4- نادرسلطان پوردر60 دقیقۀ بی بی سی فارسی یک حالی داده بود به شش هایش که بالاخره بعد از برهوت یک سالۀ بعدازعاشورای 88 با هدفمندکرد یارانه ها یک Breaking news پیدا کرده وچه بهتر که آدم گنده واقتصاددانی مثل دکتر فریبرز رییس دانا را از مرکز خبرداغ -یعنی تهران- بفرستد روی آنتن. ولی جداً دلم برای سلطان پور وبی بی سی سوخت وقتی که دیدم این اقتصاد دان چپ گرای از سوسیالیسم مانده به کاپیتالیسم نرسیده وسرگردان فکری - نه کمترازمدعیان راست احمدی نژادی با فرمول موهوم اقتصاداسلامی- شروع کرد به دادزدن که فردا هیچ اتفاقی نمی افتد چون احمدی نژاد زرنگ است وفهمیده وشوک درمانی نکرده بلکه می خواهد قیمت ها را بتدریج زیادکند وبخاطر همین هم نمی توان منتظرواکنش خاصی از جامعه بود. والبته بکاراحمدی نژادصفت توهم درمانی هم داده بود. ومن منظورش را ازداد وبیداد های بیخود وبی جهتش برای شما سرند کردم والا خودش هم نمی تواند بگوید چه می خواسته بگوید. درحالی که سلطان پور مادرمرده چندبارهم بزور، داد و بیداد رییس دانا را قطع کرد که سؤالش را دوباره بگوید: "آقای دکتررییس دانا بنظر کارشناسی شما تبعات بلند مدت وکوتاه مدت طرحی که رییس جمهورایران اجرا می کند چه خواهد بود" همین. نه داد می خواست نه عصبیت ونه بیداد. با صدای آرام وشمرده ومثل یک کارشناس! اپوزیسیون که وقت کم ندارد تا ازهربی ربط وباربطی رطب ویابس ببافد وگزک بدهد دست کسانی که دنبال دلقک می گردند.

5- ودیدم دربالاترین که عکسی از سرکار خانم ملکی همسر محترم محمدنوریزاد را گذاشته بود درروی تخت بیمارستان مدرس که با همان هیبت ولباس وروسری عکس های درمنزل وسلامتش. البته زیر پتو تاروی سینه وچند لوله نایلونی مرسوم که خیلی هم مریضی را القاء نمی کرد وزیرش هم تیترزده بود ایستاده می میریم. واین درست همان جایی است که نمی دانیم چگونه از سرمایه هایمان سوء استفاده هم بکنیم. حتی اگر کسی اینقدربی کس باشد که بخواهد از محمد وخانواده اش بنفع امیال شخصی خودش استفاده کند باید اینقدر هوشیارهم باشد که ضرب المثل معروف "ازقضا سر کنگبین صفرا فزود" را شنیده باشد وبداند که حتی اگر الماس را زیادی دستمالی کنی کدرمی شود وباید بعدازهربار استفاده یا درگنجینه پنهان کرد یا بررف به تلألوء رها.

6- وبالاخره اینکه درمقایسه با رهبران سمبلیک جنبش؛ مهندس موسوی وامیرارجمند ورییس دانا وبالاترین که معنویت ومذهب وسکولاریسم وداخل وخارج ورسانه ومجاز وحقیقت ِجنبش سبزرا پوشش می دهند؛ تحرک ِترسانندۀ شبکه های اجتماعی جوانان که باعث امنیتی وپلیسی نگاه داشتن عرصۀ عمومی شد؛ بسیار معتنم بود واست. چون که وادار رژیم برای استفادۀ مکررازنیروهای سرکوب برای هرگونه برنامه های مردمی درنهایت باعث فرسودگی وسرخوردگی وریزش این نیروها خواهد شد. یا...هو
..................
توضیح ضروری:
این پست قبل ازخبردستگیری دکتررییس دانا منتشرشده بود ومن دلیلی برای تغییرش ندیدم. ضمن اینکه تعهدوبلاگ من برعدم دستکاری مقالات بعدازانتشاراست. برای دکترمتأسفم جداً!

۱۱ نظر:

seid گفت...

سلام استاد
نئجه سینیز.باغیشلا منی سئخ سئخ باش وورمادئغئو ایچین
خودتان قضاوت کنید
http://urmulutaymaz.blogspot.com/2010/12/blog-post_18.html

ناشناس گفت...

با اجازه صاحب خانه دلقک نازنین,
سلام سعید , من همان حباب هالوهستم, رفتم به نشانی که گذاشته بودیدو خواندم. مقاله قشنگی بود و خوشبختانه فارسی هم بود واون یکی دیگر باعنوان خودتان قضاوت کنید را هم خواندم حرفی ندارم درست میگویید یا میگوید نویسنده اش. درست است که صانعی , رفسنجانی و نوری اعلا میتوانند درصد زیادی ژنهای مغولی داشته باشندچه کسی میتواند ادعا کند ندارد؟ فارس خالص , ترک خالص, عرب , هندی, آریایی خالص است؟ من که نمیتوانم.به احتمال زیاد شما هم نمیتوانید.اما چندی پیش یک جا خواندم که بررسی ژنتیکی درسراسر ایران شده و به این یک نتیجه رسیده اند که بیشتر ایرانیان بازماندگان ساکنان هفت هزارسال پیش این سر زمین هستند البته یه خالصی اشاره نشده بودو این برای من بیشتر از کافی است که همه را یکسان دوست داشته باشم که دارم. بااین دلقک تا بینهایت هم اختلاف دارم سر سیاست , مذهب و خیلی چیزهای دیگر ولی هرروز میخوانمش .به هر حال زنده باشید و امیدوارم روزی در قلبتان یک جای کوچولو به اندازه یک حباب برای من هالو باز بگذارید.
پس نوشت: راستی خوشم اومد نویسنده اون وبلاگ هم زرنگی به خرج داده و چند سیاستمدار بد قیافه را با چند هنرپیشه مقایسه کرده .اقلا عکس خمینی را میگذاشت که زیاد بد قیافه نیست و با شون کانری هم شباهتهایی دارد, میشد بگویی ژن انگلیسی,اسکاتلندی دارد.

Dalghak.Irani گفت...

سلام سعید که این بار سید امضاء کرده ای کامنتت را ومثل آقتی هالو که دواسمه شد با حباب شما خودت هم دونامه شدی با سیدی که پذیرفتی ومعلوم هم شد که تومشکلی باغیرفارس نداری چون هردواسم مستعارت را عربی انتخابی کردی ونه حتی ترکی. کمی کمردرد دارم وپشت کامپیوترسخت دوام می آورم ضمن اینکه حوزۀ قومیت وملیت وزبان جزو حوزه های موردعلاقه ام نیست وحوزۀ موردعلاقه ام فقط مطلق انسان است ولذت هایی که باید اززیست دراین جهان ببرد وبقیۀ موارد فقط درتحت این گزاره وبانزدیکی ودوری با این شاخص است که برایم ارزش پیدا می کند. از اینکه هالو رفته وبرایت خبر های خوب آورده ازش سپاسگزارم وکمی هم حال داده بمن که با این اسپاسا عضلانی هی جابجا نشوم. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

آقای هالوی نازنین سلام
چقدرازت ممنونم که دراین برهوت عزیمت همۀ دوستان به خواب زمستانی شما هستی ودرپیری وکوری وضعف جسمانی دست دلقک را می گیری وبا پیش پرده هایت مانع ازاین می شوی که اهالی سیرک دم بگیرند: "دلقک کم آورده" "دلقک کم آورده". این بار که دیگر شاهکارکردی ورفتی جستی لینک این همزبان زبن نفهم!-بابا شوخی می کنم سید!- مرا وباطنز وهمراه دلش را بدست آوردی. واقعیت این است که علاوه برکمردرد وسرما وکریسمس وانگلیس وبقیۀ ماجرا ومهمتر وصلم کردند به بالاترین وآن هم یک گرفتاری جدید درست کرد برایم ونهایت اینکه همۀ حرف هایم را درسیاست روز ایران زده ام وهمۀ سناریوهایی که درحال اجرا وکشف وافشاگری وسورپرایز و...مطرح می شود این روزها قبلاً دراینجا گفتگوشده است وبرای نوشتن درامهات فلسفی نگاهم هم تمرکز وفراغت بیشتری می خواهم. واین یک درددل بود والبته که هستم وتلاشم را می کنم. تراخدا شما دیگرترکم نکن که شدیداً بکمک هایت نیازدارم ومجدداً مرسی که لینک سعیدرا دیدی وبا او حرف زدی. یا...هو

کیمیا گفت...

سلام
ویرانگر 8خونه مون رفته فوتبال و من اومدم اینجا که باخیال راحت یه عالمه غر بزنم که آخه آقای ایرانی !انصافا"بی انصافیدکه هی می گید همه چی آرومه....مام گناه داریم که هر دم از این باغ بری می رسد.خیلی خوشگل و شیک زندگی می کردیم،یارانه ها رو حذف می کنیم خوشگلتر بشه.عین غرب.
آقای سالک!آخه چه وقت قهر کردنه؟
آخه آقا سعید! برای خوندن نوشته های فارسی آقای ایرانی کلی باید تمرکز گرفت و انرژی صرف کرد،شما اومدی میگی ترکی بنویسید که دیگه کلا"باید بریم دنبال مترجم...
دیدم خودتون قبلش اومدید همین آخر آخر از دست سرما و...
این شد که پشیمون شدم و «غر نزده» دارم می رم.امیدوارم کمر دردتون زودی خوب شه اما من خودم فکر می کنم گرفتگی عضلات با تحرک زیاده که سریعتر خوب میشه نه با استراحت.
اینم بگم؟خیلی وبلاگها فقط با یکبار اثاث کشی مشکل فیلترینگشون حل شده.اصلا"نمی خواهید امتحان کنید؟

ناشناس گفت...

سلام دلقک عزیز و امیدوارم که هر چه زودتر خوب و تازه شوید. من هم کاری نکردم , از خواندن لذت میبرم و در فرصت کمی که پس از کار بدست میاورم میخوانم که سرم تازه شود. باید در واقع از شما تشکر کرد که این فضا را در اختیار ما قراردادید که با هم حرف بزنیم.یک تشکر دیگر هم دارم از شما برای ابراز تاسف از دستگیری رییس دانا. راستش فکر میکردم مانند دیگر مذهبی ها به دستگیری یک ناخودی آنهم سوسیالیست اعتنا نمیکنید و همه حواستان پیش نوری زاد است اما مثل اینکه همه مااز گذشته تجربه گرفته ایم و دیگر برایمان اینکه کسی چگونه فکر میکند و از چه قوم و قبیله ای است مهم نیست.به هر حال استراحت کنید و به خودتان خوب برسید که لازمتان داریم.
هالو

سعید seid گفت...

سلام استاد عزیز
0.سایین استاد،میه"راه قدس از کربلا میگذرد"ائشیتمییبسن؟من ائلسیز اوباسئز نئجه دانئشئب گوله بیلرم؟میه بیلمیرسن منیم دانئشیغئم دئییب گولمه ییم ائله او ائل اوبادا دادی؟ میه ائل اوباسئز ایش اولار؟ائل ائباسئز اینسانلئقدان نئجه دانئشماق اولار؟
1.امیدوارم که همه دردهایتان به نوش داروی خنده درمان شود.
2.راستش seid همان سعید است که به عادت،فتحه و کسره وقتی با حروف لاتین نوشته میشه seid در می آد و با seyyed از هر لحاظی کلی توفیر دارد
3.آقای ناشناس عزیز شما نه دریک جای کوچولو که بزرگترین سالن پذیرایی دل کوچکمان تشریف دارید.بسته به سبک و سیاق این وبلاگ که"شتر را چو شور و طرب در سر است /آدمی را نباشد خر است"و با توجه به ناشناس بودنتان به شما گفتم حباب وخواهشا اون "هالو" رو پشتش نذارین.و اگر از دست من ناراحت شده اید من از شما پوزش میطلبم
4.و من دقیقا میدونم که شما میخواهید مثل همین وبلاگهایی که لینکشو میذارم به هر نحو ممکن مثل:((شما آذری هستین نه ترک))((ایران شمالی))((پانترک ستیزی))((نژاد پاک و خالص آذری آریایی))((و...)) از در مهربانی و گشاده دستی(ترسیدم ناراحت بشی میخواستم بگم آدم رو خر میکنید) وارد شوید که مبادا آسیبی به تمامیت ارضی ایران عزیز و گل بلبلیمان وارد شود.نترس ناشناس عزیز قبلا هم گفتم من نه جدایی طلبم(که جدایی طلبان را نیز بخاری نمانده)و نه فارس ستیزم(که قدرت مبارزه با شوونیزم پان فارسی را ندارم)من هم مثل شما یک هموطنم منتها با شرایط ناعادلانه(مثلا من مجبورم توی مدارس اول زبان شما رابیاموزم سپس به زبان شما دانش بیاموزم اما شما نه.پدربزرگ من برای تلویزیونی مالیات میدهد که زبانش را نمی فهمد اما پدر بزرگ شما نه)
5.ناشناس عزیز نمیگم قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را. فقط میگم که همه شماها مثل خودت فکر نمیکنند.
6.هستند کسایی (متاسفانه با درصد و خلوص خیلی خیلی بالا) که به جز تحریف واقعیت و شستشوی افکار و تفرقه افکنی و تحقیرو تخریب علنی نژاد ترک و ترویج آذری بطور آشکارا،افکار و فعالیتهای پان فارسی و پان آریایی خیلی مهلکی هم به حالت غیرآشکارا دارند.حماقت و کوته فکری آنها همان قدر است که مثلا من به شما بگویم که قبلا عرب بودید و با حمله محمود افغان به ایران کم کم زبان فارسی را یاد گرفتید و حالا شما یک افغانی ایرانی هستید.
7.بفرما این هم مشتی از خروار بند بالا:
http://www.mtabriz.blogfa.com/
http://www.aniranian.blogfa.com/
http://ir-sh.blogfa.com/
http://farmane-arya.blogfa.com/
http://pan-iranism.blogspot.com/
https://hovsepian.wordpress.com/
http://pantorksetiz.blogfa.com/
http://azargoshnasp.net/
http://www.azarpadgan.com/
http://antipanturk.blogspot.com/.
http://www.mehrafrin.blogfa.com/
http://www.ariya.blogsky.com/
http://www.hemasechaldoran.blogfa.com/
http://www.azar-iran.persianblog.ir/
http://immortals.blogfa.com/
http://azeryariaii.blogfa.com/
http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/azerbaijan/topicid/1901869
http://ahouramazda.persianblog.ir/post/34/:
http://anayurdum-iran.mihanblog.com/post/72
http://anayurdum-iran.mihanblog.com/
http://turkshistory.blogfa.com
http://sh-irir.blogfa.com/8805.aspx
http://azar-abadeghan.blogfa.com/
http://www.iraneshomali.blogfa.com/
http://yerevan.persianblog.ir/
http://farsi.iranahayer.com/
http://www.iranazar.net/
http://azarban.persianblog.ir/
http://iransh.persianblog.ir/
http://ir-sh.blogfa.com/
http://bakiran.blogfa.com/
http://azarnameh.persianblog.ir/
http://sattarkhan2.blogfa.com/
http://tazir.blogfa.com/
http://irazar.persianblog.ir/
http://azir.persianblog.ir/
http://lankeran.persianblog.ir/
http://torkaan.blogfa.com/
http://antipanturk.persianblog.ir/
http://yasha-iran.blogfa.com/
http://azarbayjan-iran.blogfa.com/
http://azerjanan.persianblog.ir/
http://azariha.blogfa.com/
http://badkobe.blogfa.com/
http://sedayetaleshan.blogfa.com/
http://azar-abadeghan.blogfa.com/
http://tabrizbaku.persianblog.ir/
http://atashbaneazari.blogfa.com/

Dalghak.Irani گفت...

کمرم کمی بهترشد با قرص های خانم دکترانگلیسی هندی تبار. آمدم به هالوی هشیار وسکولار وکیمیای بیداروخوشحال پاسخ بدهم که سعیدازراه رسید به اصرار که این هم لینک به مقدار که تمامی ندارد این گفتار که ازقدیم گفته اند زبان دردهان پاسبان سراست. وما این زبان درازی را ادامه نخواهیم داد دریک توافق سه جانبه که من وهالو وسعید کتباً متعهدشدیم که ترک نوازی وفارس بازی وعرب سازی وکردنازی وبلوچ نبازی وترکمن نیازی را تعطیل کنیم واگرازدست مان دررفت چیزی ازدست دلقک درنرود سانسورش.وتمام.
پس نتوانستم پاسخ هیچکدام را بدهم وانشاءالله فردا صبح سرفرصت که داروهای صبح گاهی فراهم خواهندکرد. دوستتان دارم جایی تشریف نبرید برمی گردم. سعید خواهش می کنم دیگراین لینک بازی را ادامه ندهیم. خب؟ مرسی. یا...هو

vvv گفت...

گفتاری در باب مهمترین عامل در پیروزی جنبش سبز :

http://balatarin.com/permlink/2010/12/20/2298544

http://bardiya1989.blogspot.com/2010/12/blog-post_7498.html

با نظرات ارزشمند و سبز خود، در رسیدن به گفتاری سبزتر یاری رسان هم باشیم.
ما پیروزیم.
V

Dalghak.Irani گفت...

کیمیا خانم
اولاً که خیلی دیربدیرمی آیید وهردفعه هم آقای خانم زاده ونازنین را بهانه می کنید که ازدربالا می رود وازدیواربیرون. ولی من که می دانم از تنبلی خودتان هم است والا حالا که منهم کمک می کنم وپسرکوچکت را می فرستم توی میدان بت بکهام باید حسابی وقت داشته باشی کهبیایی ورفقا را هم برگردانی روی خط. نه برای غرزدن که برای کمک کردن بمن که دارم یکساله می شوم وهمین روزها باید برایم جشن تولد بگیرید. اما خوب است که غرنزده ای وبا همه شوخی کرده ای والا من می دانستم وتو. گفتی اسباب کشی کنم به امید نجات ازفیلترینگ. کمی دیراست دیگر فکرنمی کنم بیشتر ازفوریه وسالگرد انقلاب دراین شکل وشمایل ادامه بدهم که من خیلی زودازیک سبک فعالیت خسته می شوم وتأثیر ونوآوری ام را ازدست بدهم روحیۀ ادامۀ روشهای نخ نما شده وبلا اثرم را ندارم. واگرهم نوع کاری که می کنم عوض بشود کل سیستم بهم خواهدخورد وخبلب فیلتریاغیرفیلترفرقی نخواهد داشت.
دوم هم ازمن گله کرده بودی که چرا گفته ام همه چیز خوب است. من حرف راست را گفته ام واین حضرت عالی هستید که نمی فرمایید دنبال چه هستی خرما یا خدا. ویا مثل همۀایرانی ها دنبال هردو ونرسیده به هیچ کدام. احمدی نژاد دارد با سرعت می رود به امید تحکیم پایه های قدرت خودش ومن البته پیش بینی می کنم که دارد روبزوال می رود وموقعیتش از یک سال پیش بمراتب بدترشده هم درزمینۀ محبوبیت وهم درزمینۀ کارآمدی وخوبی قضیه دراین است که آیت الله خامنه ای هم باگره زدن دمش به دم احمدی نژاد که قوی ترین حلقه اش گروه مشائیون روبه گسترش کابینه است دارد مشروعیت شرعی اش را بسرعت واین بار دربین جناح سنتی ومیانه رو راست ازدست می دهد واین ها همه نشان ازاین دارد که حاکمیت ایران فعلی رو به اضمحلال است وخدا کند که بتوانیم ازاین سرآسیمگی بهره ببریم برای رسیدن به ایرانی آزادتر. ونزدیک ترین راهش می تواند یک کودتای ترکیبی از عناصر میهن پرست سپاه وارتش باشد انشاءالله تا ازاین جرثومه های ضدبشرخلاص بشویم تابعد. البته که اپوزیسیون سیاسی دروضعیتی نیست که امید داشته باشیم اگرخامنه ای با اصرار هم دنبالشان بیاید که جان مادرتان بیایید مرابرکنارکنید بازهم قدرت وانسجام واراده وسیاست این را داشته باشند. نمی شود که شما انتظار داشته باشی یک حکومتی هرروز باعث پیشرفت وآبادانی ورفاه و...بیشتر ملتش بشود ودرعین حال ساقط شود. این را به این سبب گفتم که وقتی اوضاع ملت خراب می شود نشانۀ ضعف وزوال است ومن باید بگویم همه چیز خوب است والا اگرهمه چیز واقعاً خوب باشد که من هم بلند می شوم می آیم با تو وشوهر وپدر ویبچه هایت می رویم ناهارخوران یک ناهاری می خوریم. لابدجنگل ها تاآنموقع خاموش می شوند اگر چیزی ازش باقی بماند. اجازه بده آقای هالوی فرهیخته هم باتو پاسخ به بهانۀ شمارا بخواند تا من اگر فرصت کردم جواب اورا بعداً بدهم.یا...هو
پی نوشت:
طولانی شد پس چرک نویس را منتشرمی کنم وبرای اشتباهاتش پوزش می خواهم حوصلۀ دوباره خوانی ندارم.

کیمیا گفت...

معلومه که هر کسی که یه وروجک این شکلی نداره درک نکنه چه خبره.در جریان خاموشیی که به مناسبت خواباندن ویرانگر اعلام شد همه خوابشون برد .اگه شما اینا رو نمی نوشتید یلدای ساکت وغمگینی میشد.پس مرسی.واقعا"وقتی خوندم:«واین ها همه نشان ازاین دارد که حاکمیت ایران فعلی رو به اضمحلال است»،باورم شد.میدونم تاثیر حرفای شما چیه برای همین هیچ تنبلیی مانع نمیشه نیام اینجا اما یه غر کوچولو:(اینجا ایرانه،فیلتر شکنهاشم داغونن؛تلفنا یه دفعه قطع میشن.بعدشم اینترنت وتا چند روزم هیچکس نمی فهمه چه خبره.)
بازم مرسی