۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

دعوت از کاربران وخوانندگان برای جنبیدن وجنباندن!

The Sleep of Reason Produces Monsters1- روزهای تاسوعا وعاشورای همیشه نقاط عطف حرکت های اجتماعی مردم ایران دراعتراض به ظلم وبیدادگری بوده است.

2-چنین بنظرمی رسد که تاسوعا وعاشورای امسال نیزمی تواند نقطه عطف دیگری دراحیاء مجدد جنبش مردم ایران باشد.


3- اما برداشت من این است که ما درست درهنگامه ای که باید شوروهیجان بیشتری به جامعه تزریق کنیم دچار نوعی وادادگی وخستگی شده ایم.


4- نگاهی به سایت های اجتماعی وتوزیع کنندۀ آگاهی مثل بالاترین وهمچنین امتیازات وبویژه کلیک های کمی که لینک های باوقار ومرتبط با جنبش مردم ایران می گیرند مؤید این ادعای حقیراست.


5- خوشبختانه سایت بالاترین دریک اقدام صحیح وسریع لینک های با ارزش وتازه را ازنابودی مطلق جلوگرفته است. لذا من ضمن اشارۀ مختصر به چند مورد از موارد بسیار زیادی که نشان می دهد حاکمان بالفعل ایران وبویژه آیت لله خامنه ای دروضعیت بسیار نازل وبدی ازجنبۀ مشروعیت مردمی قرارگرفته اند؛ تقاضا می کنم که هم کاربران وهم بازدیدکنندگان ازسایت های اجتماعی وبویژه سایت مؤثر بالا ترین دست به یک اقدام انقلابی وشجاعانه زده وبا حمایت وبازدید از لینک های با ارزش؛ شور وهیجان این ضعف مضاعف ومبارک هیئت حاکمه را به شعورآگاه جامعه تبدیل کنیم. تا انشاءالله کاری شود کارستان.


الف- روحانیان سنتی وارشد ومراجع قم حمایت بی چون وچرای خود ازرژیم را پس گرفته اند وسفر ده روزۀ آیت الله خامنه ای بقم ورفت وامدهای بعدی ایشان هم نتوانسته این شکاف را ترمیم کند.


ب- هم بیانیه ها ومصاحبه های پشت سرهم وجدید رهبران جنبش آقایان موسوی وکروبی وهم بیانیۀ سایمون گس سفیر بریتانیا درایران نشان می دهد که هم درداخل وهم درخارج ضعف شدید این روزهای حاکمان حس شده وبه آگاهی تبدیل شده است.


پ- حرکات هیستریک رژیم درحمله به عزیزانی که نه آدم های اسمی هستند ونه اصولاً کارسیاسی می کنند وسخت گیری های کوربه دانشجو وغیردانشجو یک نشانۀ بارز است.


ت- کمترشدن تبلیغات بدنۀ عاقلترراست سنتی ازرهبر ومقاومت های نسبی اخیر مجلس درجریان برنامۀ پنجم واختلاف با دولت وداوری شورای نگهبان کاملاً محسوس است. همچنین است جلسات پشت سرهم جامعتین ازیک طرف وسایر گروههای اصولگرایان ازجانب دیگر.


ث- موضع گیری های اخیر دادستان تهران راجع به روزنامۀ ایران وپاسخ الهام وهمینطور اقدامات قوۀ قضائیه درتذکر وتنبه به "حسین قدیانی" هتاک وفحاش وهزاردستان کریه الصوت "حضرت ماه" نشانه های فترت را نمایان دارد.


ج- هدفمند کردن یارانه ها چون بختکی برروی دست دولت مانده وقادربه تحرک نهایی نیست.


چ- تحریم های بین المللی شدیداً مؤثربوده وهرگونه تحرک جهانی ومنطقه ای را از حاکمان گرفته است.


ح- مذاکرات هسته ای با حداکثر فشارغرب بضرر حاکمان ایران درجریان است و اینان عوض نشان دادن اقتدارخود درحفاظت از اندیشمندان اسیرکردۀ ایرانی و پیداکردن تروریست ها چاره ای جز توسل به نمایش عجزخود دربردن عکس شهدا بمجامع جهانی نمی بینند.


7- البته موارد جزء بجزء بسیارزیاد است ولی آنچه که مهم است "حس"ی است که این داده ها منتقل می کند وآن حس دریک کلام زمین گیرشدن شدید هیئت حاکمۀ بی لیاقت ایران امروزی است. لذا سکوت وبی اعتنایی فعلی بدترین واکنشی است که ما فعالان درحوزۀ رسانه ها می توانیم داشته باشیم وکلام را به یک ضرب المثل ختم می کنم با نگاه به نوع عمل مان دردیروز وامروز: "نه به آن شوری شور/ نه به این بی نمکی" یا...هو

بعدازتحریر:
جسارت می کنم وبه سبز وغیرسبز می گویم که: "این جنبش منشاء ومبداء دانشگاهی و مدرن دارد وامکان عقلی ندارد که مثل تغییرات 57 که منشاء ومبداء حوزوی داشت به نتیجه ای سنتی برسد." لذا اکنون جای بحث بعداً چه می شود نیست وقطعاً هر تغییری وبدست هرشخص وگروه هم؛ روبه هدف آزادی ایران خواهد بود."
...............................................
پی نوشت:
شاهدازغیب رسید وهمین الان دیدم که منوچهرمتکی برکنارشد. ساعت 17:34 تهران.

۶ نظر:

ناشناس گفت...

in kalame ra gostaresh dahid < doshmane doshmane ma duste mast .

کیمیا گفت...

دگر صبح است و پایان شب تار است
دگر صبح است و بیداری سزاوار است
دگر خورشید از پشت بلندی ها نمودار است
دگر شمع امید ما چو خورشیدی نمایان است
دگر روز تبه کاران به مثل نیمه شب تار است....
«گلسرخی»

کیمیا گفت...

دگر صبح است و پایان شب تار است
دگر صبح است و بیداری سزاوار است
دگر خورشید از پشت بلندی ها نمودار است
دگر شمع امید ما چو خورشیدی نمایان است
دگر روز تبه کاران به مثل نیمه شب تار است....
«گلسرخی»

کیمیا گفت...

چرا توقف کنم؟
همکاری حروف سربی بیهوده ست .
همکاری حروف سربی
اندیشه ی حقیر را نجات نخواهد داد .
من از سلاله ی درختانم
تنفس هوای مانده ملولم میکند
پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را بخاطر بسپارم
......
نهایت تمامی نیروها پیوستن است ، پیوستن
به اصل روشن خورشید
و ریختن به شعور نور
طبیعی است
که آسیاب های بادی می پوسند
....
چرا توقف کنم؟
صدا ، صدا ، تنها صدا
صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن
صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک
صدای انعقاد نطفه ی معنی
و بسط ذهن مشترک عشق
صدا ، صدا ، صدا ، تنها صداست که میماند.....

کیمیا گفت...

آقای سالک!؟

Dalghak.Irani گفت...

کیمیا سلام
ببخشید نبودم بیشتر تا گرفتار. خیلی ممنون از روحیۀ مثبتی که می آوری واگر تویکی هم مرتب نباشی برای نطردادن نمی دانم من با چه کسی باید یکی بدو بکنم. تا من کمی دیرمی کنم همه هم بی خیال نظر وکامنت وکمک می شوند ودستشان را می روند جا. با آقای سالک هم که سرپست مرگ شهلا زدیم به تیپ هم کمی وهمیشه هم تقصیرمن است وناخواسته گاهی نمی توانم برخی حرف هارا از هرزبان وقلم ونظری قبول کنم. این خودخواهی من ازبخش ناهنجارخودخواهی مطلوب ومقبول انسانی است وباید ترکش کنم. سعی می کنم فقط بس که چیرشده ام یادداشته هایم سخت جان است ویادم نمی رود ولی یادگرفته های جدیدم مثل اینکه حجم نداشته باشدمغزم برایشان جاپیدانمی کنند وفرار می کنند ویادم نمی مانند.بایدبیشترتلاش کنم وآدم تربشوم. یا...هو