۱۳۸۹ آذر ۲۳, سه‌شنبه

لطفاً مرا "کلیک" و "داغ" کنید. مرسی

دوستان سپاسگزارم ودوستتان دارم. مرسی به همه. ساعت03:00 چهارشنبه

The Sleep of Reason Produces Monsters1- روزهای تاسوعا وعاشورای همیشه نقاط عطف حرکت های اجتماعی مردم ایران دراعتراض به ظلم وبیدادگری بوده است.

2-چنین بنظرمی رسد که تاسوعا وعاشورای امسال نیزمی تواند نقطه عطف دیگری دراحیاء مجدد جنبش مردم ایران باشد.


3- اما برداشت من این است که ما درست درهنگامه ای که باید شوروهیجان بیشتری به جامعه تزریق کنیم دچار نوعی وادادگی وخستگی شده ایم.


4- نگاهی به سایت های اجتماعی وتوزیع کنندۀ آگاهی مثل بالاترین وهمچنین امتیازات وبویژه کلیک های کمی که لینک های باوقار ومرتبط با جنبش مردم ایران می گیرند مؤید این ادعای حقیراست.


5- خوشبختانه سایت بالاترین دریک اقدام صحیح وسریع لینک های با ارزش وتازه را ازنابودی مطلق جلوگرفته است. لذا من ضمن اشارۀ مختصر به چند مورد از موارد بسیار زیادی که نشان می دهد حاکمان بالفعل ایران وبویژه آیت لله خامنه ای دروضعیت بسیار نازل وبدی ازجنبۀ مشروعیت مردمی قرارگرفته اند؛ تقاضا می کنم که هم کاربران وهم بازدیدکنندگان ازسایت های اجتماعی وبویژه سایت مؤثر بالا ترین دست به یک اقدام انقلابی وشجاعانه زده وبا حمایت وبازدید از لینک های با ارزش؛ شور وهیجان این ضعف مضاعف ومبارک هیئت حاکمه را به شعورآگاه جامعه تبدیل کنیم. تا انشاءالله کاری شود کارستان.


الف- روحانیان سنتی وارشد ومراجع قم حمایت بی چون وچرای خود ازرژیم را پس گرفته اند وسفر ده روزۀ آیت الله خامنه ای بقم ورفت وامدهای بعدی ایشان هم نتوانسته این شکاف را ترمیم کند.


ب- هم بیانیه ها ومصاحبه های پشت سرهم وجدید رهبران جنبش آقایان موسوی وکروبی وهم بیانیۀ سایمون گس سفیر بریتانیا درایران نشان می دهد که هم درداخل وهم درخارج ضعف شدید این روزهای حاکمان حس شده وبه آگاهی تبدیل شده است.


پ- حرکات هیستریک رژیم درحمله به عزیزانی که نه آدم های اسمی هستند ونه اصولاً کارسیاسی می کنند وسخت گیری های کوربه دانشجو وغیردانشجو یک نشانۀ بارز است.


ت- کمترشدن تبلیغات بدنۀ عاقلترراست سنتی ازرهبر ومقاومت های نسبی اخیر مجلس درجریان برنامۀ پنجم واختلاف با دولت وداوری شورای نگهبان کاملاً محسوس است. همچنین است جلسات پشت سرهم جامعتین ازیک طرف وسایر گروههای اصولگرایان ازجانب دیگر.


ث- موضع گیری های اخیر دادستان تهران راجع به روزنامۀ ایران وپاسخ به غلام
حسین الهام وهمینطور اقدامات قوۀ قضائیه درتذکر وتنبه به "حسین قدیانی" هتاک وفحاش وهزاردستان کریه الصوت "حضرت ماه" نشانه های فترت را نمایان دارد.


ج- هدفمند کردن یارانه ها چون بختکی برروی دست دولت مانده وقادربه تحرک نهایی نیست.


چ- تحریم های بین المللی شدیداً مؤثربوده وهرگونه تحرک جهانی ومنطقه ای را از حاکمان گرفته است.


ح- مذاکرات هسته ای با حداکثر فشارغرب بضرر حاکمان ایران درجریان است و اینان عوض نشان دادن اقتدارخود درحفاظت از اندیشمندان اسیرکردۀ ایرانی و پیداکردن تروریست ها چاره ای جز توسل به نمایش عجزخود دربردن عکس شهدا بمجامع جهانی نمی بینند.


7- البته موارد جزء بجزء بسیارزیاد است ولی آنچه که مهم است "حس"ی است که این داده ها منتقل می کند وآن حس دریک کلام زمین گیرشدن شدید هیئت حاکمۀ بی لیاقت ایران امروزی است. لذا سکوت وبی اعتنایی فعلی بدترین واکنشی است که ما فعالان درحوزۀ رسانه ها می توانیم داشته باشیم وکلام را به یک ضرب المثل ختم می کنم با نگاه به نوع عمل مان دردیروز وامروز: "نه به آن شوری شور/ نه به این بی نمکی" یا...هو

بعدازتحریر:
جسارت می کنم وبه سبز وغیرسبز می گویم که: "این جنبش منشاء ومبداء دانشگاهی و مدرن دارد وامکان عقلی ندارد که مثل تغییرات 57 که منشاء ومبداء حوزوی داشت به نتیجه ای سنتی برسد." لذا اکنون جای بحث بعداً چه می شود نیست وقطعاً هر تغییری وبدست هرشخص وگروه هم؛ روبه هدف آزادی ایران خواهد بود."
...............................................
پی نوشت:
شاهدازغیب رسید وهمین الان دیدم که منوچهرمتکی برکنارشد. ساعت 17:34 تهران.
............................................
پی نوشت دوم:
این پست دیروز است که با تغییر تیتروآدرس امروزهم منتشر کردم واز کاربران محترم سایت های اجتماعی وپربیننده انتظاردارم که لینک کنند تا اطلاع رسانی شود. 
ساعت13:10 تهران

۴ نظر:

alim_top گفت...

پیشنهاد خلاقانه ای بود.لینک کردم.
جالب است آقای رییس جمهور وزیر امور خارجه را در حین انجام ماموریت عزل میکند و رسانه ملی این خبر را خیلی کوتاه و سریع بعد از گزارش شوله زرد پزی گزارش میکند.
زیر نویس:ایکاش ایران بودید تابرنامه نود این هفته را میدید.

ناشناس گفت...

من که نه از عاشورا چیزی میدانم نه از تاسوعا به جز روزهای خوشی که در بچگی به تماشای تعزیه و نمایش میرفتیم کلی هم پنهانی میخندیدیم چکنیم فان بیشتری نداشتیم.اما برای جنبش فکر میکنم که نه تنها سودی ندارد که زیان فراوان خواهد داشت اگر مهر مذهب بر پیشانیش بخورد.کلا مذهب تفرقه بیانداز و حکومت کن است.حتی در خانواده.با این وجود چشم شمارا لینک میکنم که دوستداران نظرتان بخوانندتان.
هالو

Dalghak.Irani گفت...

alim_top سلام.
وخیلی ممنون.

Dalghak.Irani گفت...

واما سلام دیگر به هالو که بالاخره نفهمیدیم می خواهد حباب بشود وبترکد یا هالوبماند وزندگی کند!
واما بعد:
مختصرومفید اگر عرض کنم می شود اینکه:
من وما اصولاً بحثی وحرفی با "حقیقت دین" نداریم که هرکدام می توانیم موافق یا محالف باشیم واستدلال کنیم وبحث ومنازعه ومجادله. کمااینکه تمام تاریخ بشر پراست ازاین بحث وفحص ها وراه هم قرارنیست بجایی ببرد تا بشرهست بحث برسرحقیقت پدیده ها وازجمله دین هم هست.
مسألۀ امروز ما با "واقعیت دین" است که برسرسجادۀ مادرشما وخودمن وپدردیگری وبرسرکوی وبرزن وتکیه ومسجد وعزا ونماز وروزه و... جریان دارد وباید درهمین وسط معرکه مشکلات مان را هم حل کنیم ولذا خارج ازاین که چه حقیقتی را قبول داریم یا نداریم داریم سعی می کنیم که با واقعیت ها طوری رفتار وورزش کنیم که زندگی بهتری تدارک ببینیم برای بشر والبته ایرانیان طفلک گیرافتاده دردست "نه دین" که مدعیان وحاملان حقه باز دین.
پس از لطف شما هم متشکرم وامیدوارم که تلاش همه دریک جهت بتواند حداقل تأثررا داشته باشد درتحرک جامعه برای تحت فشاربیشترقراردادن حاکمان بی لیاقت.
البته اینک شدیداً ازدست این مذهبون سلفی بمب گذاردرچاه بهار کفیم ونمی دانم که دیگر به این مذهب خونخوار چه باید گفت. متأسفم برای بلوچ ها.