۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

عجلۀ آیت الله خامنه ای برای جنگ خارجی قبل از فروپاشی داخلی! نگاهی به حماقت حسن نصرالله.

undefined

The Town Hall at Auvers


1- ماجرا به چند ماه پیش برمی گردد. به آن نماز جمعه ای که آیت الله خامنه ای در خطبه های خود بطور مستقیم و عریان حمایت مادی و تسلیحاتی خویش از جنگ های معروف به 33 روزه و 20 روزه مابین اسرائیل و حزب الله لبنان را مورد تأیید و تأکید قرار داد. بازخوانی حرف های مقامات مؤثر جمهوری اسلامی در فاصلۀ آن خطبه ها تا امروز مستند می کند این ادعا را. امروز که حسن نصرالله با غرور و افتخار فرماندهان جنگی - مثل خود خامنه ای - از پهپاد نفوذ کرده به اسرائیل توسط حزب الله با هواپیمای ایرانی صحبت کرده است دیگر نباید شک کرد که نه آن حرف های جعفری در مورد حتمی بودن جنگ با اسرائیل اتفاقی و اشتباه لفظی سهل انگارانۀ ذاتی ادبیات دینی بوده است؛ و نه آن گفتار صریح او درمورد حضور سپاه پاسداران در لبنان و سوریه.

2- اتفاقی که در نفوذ هواپیمای بدون سرنشین به فضای اسرائیل پیش آمد یکی از عادی ترین موارد روزمره در جهان است که گاهی پرنده ای دوست یا دشمن، با سرنشین یا بدون سرنشین و تعمدی یا سهوی حریم هوایی کشوری دوست یا دشمن سیاسی را نقض می کند. عرف سیاسی-نظامی جهان در چنین مواردی هم یا عذرخواهی و فراموشی ظاهری است یا بعهده نگرفتن مسئولیت نفوذ هواپیما با آوردن عذر و بهانه های مختلف. به این معنای دقیق که کشور نفوذ دهندۀ هواپیمای جاسوسی یا شناسایی ابتدا سعی می کند که مالکیت هواپیما را انکار کند ولی اگر شواهد و قراین چنین چیزی را ناممکن کرده باشد؛ ضمن پذیرش مالکیت هواپیما علت نفوذ آن را بدی هوا، نقص فنی، اشتباه محاسباتی و از این قبیل معرفی کرده و هیچگاه حاضر بقبول نفوذ دادن تعمدی آن نمی شود. نزدیک ترین و بهترین نمونه اش نفوذ پهپاد سرنگون شدۀ امریکا در ایران است که امریکا تا کنون حاضر بقبول مسئولیت آن نشده و ایران را متهم به دزدی آن از آسمان افغانستان و در بدترین حالت نقص فنی و گم کردن مسیر پرواز را علت ورود اعلام کرده است.

3- منطق سیاسی قضیه هم خیلی روشن است. زیرا نفوذ هوایی یا زمینی در فضا یا خاک یک کشور دیگر "تجاوز" بحساب می آید و تجاوژ جزو واژه های شناخته شده و معروف ادبیات جنگی است. در سوی دیگر ماجرا اما واژه  هایی همچون "اشتباه شده"، "ببخشید"، "کی بود کی بود من نبودم" و امثال آن کلماتی در حوزۀ ادبیات دیپلماسی و سیاسی است. بعبارت دیگر پذیرش مسئولیت تجاوز در هر سطحی هم نوعی اعلان جنگ قوی یا خفیف بطرف مقابل است. اینکه سید حسن نصرالله بعد از یک هفته از سپری شدن ماجرا و بدستور شخص آیت الله خامنه ای چنین تجاوزی را رسماً بعهده گرفته است معلول چند علت زیر است:

الف- در دام سیاست زیرک اسرائیل افتادن: به این معنا که وقتی این اتفاق افتاد اسرائیلی ها بجای اهمیت دادن به کشور نفوذ دهندۀ این پهپاد به فضای اسرائیل شروع به مباحثه و مجادلۀ داخلی کردند که مهم نیست چه کسی تجاوز کرده است. بلکه مهم این است که اسرائیل ضعیف بوده و نتوانسته است از نفوذ اولاً و شناسایی سریع آن ثانیاً اطلاع یافته و مقابله کند. کار دومی که اسرائیل کرد با اطمینان از ایرانی بودن طیاره و اعزام آن از سوی حزب الله اعلام کرد که هواپیما ساخت روسها بوده است. او از این کار دو منظور داشت یکی تحقیر ایران و عدم اعتراف به توانمندی فنی آن و دیگری تحریک حزب الله برای خودنمایی و قبول مسئولیت آن.

ب- وقتی خامنه ای و نظامیان و سیاسیون مشاور احمقش در این دام افتادند که نفوذ دادن این طیاره پیروزی بزرگی بوده است تا جائیکه دشمن هم حتی بعد از انهدام موفق آن بجای هلهلۀ پیروزی زانوی شکست و تأمل در بغل گرفته است. لذا باورش شد که این عمل یک شاهکار بی بدیل و پیروز بوده است و باید ازنقش خود پرده برداری کند. تا هم دنیا را بتوانایی های فنی خویش بترساند و هم اسرائیل را برای داشتن بهانۀ کافی برای حمله به ایران تحت فشار بگذارد.

پ- قبلاً از جهت استراتژیک و هم از جنبۀ تاکتیکی حملۀ اسرائیل به ایران را محال قطعی معرفی کرده ام. لذا بندرت راجع به رجز خوانی های مقامات اسرائیل واکنش نشان می دهم. این موضوع بقدری از صحت تحلیلی برخوردار است که اسرائیل حتی در صورت حملۀ غرب و امریکا به ایران نیز داخل مشارکت علنی و مستقیم در جنگ با ایران نخواهد شد. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای تنها و تنها چارۀ باقی ماندن حکومتش اولاً و تأثیر گذاری ایدئولوژیک در بین مسلمانان - که در اثر بهار عربی بشدت تضعیف شده است - عرب را ثانیاً جنگ "بهرطریق و با هر دامنه ای با اسرائیل" می داند. لذا با هر رجزی از سوی نتانیاهو برای تحریک بیشتر غرب و تازه نگهداشتن خطر ایران در افکار عمومی جهان؛ خامنه ای و تندروان بازنده در ایران خدا خدا می کنند که این رجز اصیل باشد و اسرائیل شده ده تا نارنجک هم شده در جایی از ایران از هواپیما پائین بیاندازد.

ت- این ترفند اخیر برای تحریک بیشتر اسرائیل اما شتاب و بی حوصلگی کامل خامنه ای را نشان می دهد که معلول یک پارامتر بسیار اصلی و کلی در منطقه و جهان است. آن پارامتر نامش هست: "زمان بضرر خامنه ای در حال سپری شدن است". چرا:

ت1- اوضاع داخلی ایران چه در بعد اقتصادی و چه در بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشدتی وخیم در حال پیشروی سریع بسمت فروپاشی است. و خامنه ای اعتمادی به باقی ماندن سالم بر سر قدرت تا همین زمستان نزدیک را هم را ندارد.

ت2- اوضاع در منطقه از نظر موازنه شیعه و سنی هر روز بضرر شیعۀ آیت الله خامنه ای در حال پیشروی است. تا جائیکه نه تنها حماس یار غار دیروزش اردوغان ترک را رهبر جهان اسلام معرفی می کند بلکه حتی نوری مالکی ظاهراً حلقه بگوشش هم با استشمام بوی الرحمن خامنه ای یکبار دیگر تسلیم مطلق غرب می شود در جلوگیری از ارسال و تجهیزات و نظامی و اسلحه بسوریه.

ت3- بشار اسد پس از یک مقاومت نیمه موفق بعد از انفجار مقر شورای مهم تصمیم گیری های امنیتی و نظامی اش در سه ماه پیش مجدداً تحت فشار قرار گرفته با نشانه هایی از آمادگی حملۀ ناتو به بهانۀ دفاع از عضو خود ترکیه. و شورای امنیت که در حال شکستن آخرین مقاومت های روسیه است. و ...

ت4- سرمایه گذاری ها و جلوبری بیشتر صنایع هسته ای هم بعلت  تحریم های شدید مالی و معامله ای در سطح جهان  و هم بدلیل نظارت ها و مراقبت های از نزدیک آژانس اتمی  تقریباً قفل شده و امکان تداوم و نتیجه بخشی سریع را از دست داده است. و ...

5- این عملیات احمقانه به مباشرت حزب الله لبنان آنطور که نصرالله شعار خامنه ای را تکرار کرده است برای هشدار بدشمن در مورد توانایی های فنی ایران در زمینۀ تسلیحاتی و دفاعی هم نبوده است. زیرا ایران بهتر از همه می داند که اگر امریکا و غرب تصمیم به حمله و جنگ با ایران بگیرند هر توان تسلیحاتی ناشناخته و شناخته شدۀ خامنه ای هم در معادلات همیشگی مقایسۀ زور "پشه و فیل" نمی تواند تغییری مؤثر و ترساننده جهت جلوگیری از حمله - بدلایل نظامی و نه دلایل سیاسی - غرب به ایران داشته باشد. لذا این قبیل حماقت های خامنه ای فقط و فقط با یک هدف انجام می شود. اسرائیل را هرچه زودتر بهتر وارد جنگی فراتر از مرزهای خود و با جمهوری اسلامی بکند. یا...هو
این مطلب را در بالاترین به اشتراک بگذارید. با تشکر

۱۱ نظر:

آریا گفت...

سوالی که من همیشه داشتم و چه بهتر از شما بپرسم که تیمسار نظامی هم هستین...
گقتین که زور ایران در مقابل غرب از مرتبه ی زور پشه در مقابل فیل ه. این حرف راجع به آمریکا شاید درست باشه اما اگه ایران تهدید بکنه که در صورت حمله ی نظامی اسرائیل رو هدف قرار میده این نمی تونه عامل بازدارنده ی نظامی باشه برای غرب و به خصوص آمریکا؟

Dalghak.Irani گفت...

سلام آریا.
آره و نه. آره به این دلیل که ایران مطمئناً به چنین گزینه ای اندیشیده و می اندیشد. و نه به این دلیل که اولاً اسرائیل خودش برعکس شمایلی که مخالفانش ترسیم می کنند چنان ضعیف که نیست برای دفاع از خودش بلکه بسیار هم قوی است همه جانبه بویژه در مورد دفاع ضدموشکی. ضمن اینکه غرب برای همین احتیاط حداکثر است که می خواهد قبل از ایران عقبۀ استراتژیکش در مرزهای اسرائیل (لبنان و سوریه) را تکلیف یکسره کند. در آنموقع حملۀ غرب چنان پرحجم و در شدت خواهد بود به ایران که خامنه ای حتی فرصت توالت رفتن را پیدا نکند تا چه رسد که جبهه ای دیگر نیز بگشاید با انداختن چند موشک بی ثمر بسمت اسرائیل. اگر چنین چیزی شدنی بود مطمئناً صدام خیلی دلش می خواست دست به این نمایش بزند. خدا آنروز را نیاورد. خامنه ای فبل از آن روز سقوط خواهد کرد. یا...هو

ناشناس گفت...

هواپیماهای اسراییل معمولا در آسمان لبنان مخصوصا جنوب در حال گشت زنی هستند . دیوار صوتی میشکنند و کسی نباید بگوید بالای چشمشان ابرو است ؟
اصلا این پروازهای شناسایی اسراییل به عنوان تجاوز به خاک لبنان هیچ جا ثبت نمیشود ولی مردم لبنان به آن عادت کرده اند .
حالا اگر لبنان یا حزب الله لبنان یک هواپیمای شناسایی بفرستد در آسمان اسراییل این تجاوز به خاک کشور قدرتمند!!اسراییل حساب میشود؟
مگر اسراییل چیه؟
حزب الله لبنان و رهبرش تا امروز نشان داده اند بسیار زیرکند و در استفاده از تجهیزات اندکشان - در مقابل اسراییل - بسیار توانمندند .

آرش گفت...

مگر اسراییل چیه؟
حزب الله لبنان و رهبرش تا ... و ووو
----------------------------------

حزب الله و رهبرش مگسی ویز ویزو در مقابل اسراییل بیش نیستند نابغه عزیز.

اگر اسراییل این پِهن پاد ارسالی سید علی را از لب مرز تا وسط اسراییل چون دردانه‌ای اسکورت و سپس ساقط نکند و بعد در بوغ نکند دولت آمریکا چطور مردمش را قانع کند دهها میلیارد دلار کمک به اسراییل در این رکود اقتصادی لازم است؟

شما بر اساس هزلیات پایگاه بسیج فکر می‌کنی حزب الله و سید علی و بشار واقعا عددی هستند؟ فکر کردی بالای 200 کلاهک اسراییل و هزار جور بدبختی دیگرش که ما حتی خبرش را نداریم شلغم است؟

نه جناب سید حسن بد غلطی کرد و آتو دست اسراییل داد مطمئن باش از همان موقع پرواز از لبنان یا هر جهنم دره‌ای که بلند شده آمارش را داشتند.

تمام کشور های متخاصم را با چندین ماهواره 24 ساعته پوشش می‌دهند، سید حسن در مستراح بیتش باد در کند قبل از اهل بیتش نتانیاهو در تل آویو شیشکی می‌کشد.

این را می‌کنند پرونده و بهانه برای چاپیدن فدرال رزرو آمریکا و سر صبر ایران را برایش نقره داغ می‌کنند. شماها کی می‌خواهید بفهمید؟

حالا هی بگو جنگ 33 روزه و ووو اینها همه بازی اسراییل برای مظلوم نمایی است ای سوپر نوابغ دوران مدرن.

ناشناس گفت...

در مورد انقراض دایناسور ها یک نظریه این هست که آنها از ترس مرگ خودکشی کرده اند .

چون اسرائیل مردم بدبخت آمریکا را تیغ میزند پس سید حسن در مستراح خانه اش نباید زرته هم در کند؟

در هفتاد سال گذشته کسی هواپیمای بدون سرنشین بالای اسرائیل میفرستاد که هر سال آمریکا به اسرائیل کمک بلا عوض میکرد ؟

در قرن بیست و یک زندگی میکنیم
ای فسیلهای جا مانده در صف اداره مهاجرت .

آریا گفت...

ممنون از جوابتون دلقک عزیز

مخلص دلقک غریب آشنا گفت...

سلام دلقک، در جواب دوستان ، حالا این اسرائیل هر چی‌ که هست ، بد یا خوب من نمیدونم ، ولی‌ عزیزان به ما چه که تمام حال و آینده مان را خراب کنیم برای اینکه اینکه ثابت کنیم اسرائیل غده سرطانیه ؟ بابا، تو این دنیا نزدیک به ۵ میلیارد آدم زندگی‌ میکنه ، فقط ما ایرانیا باید بریم به هر قیمتی که شده ولو با بدبختی و زجر و خفّت هم که شده شلوار اسرائیل رو پایین بکشیم ، آقا جون به ما چه ، ما خودمون بدبخت بیچاره زیاد داریم تو مملکتمون که ۲ تا سور هم زده اند به فلسطینی ها. دست وردارین از تعریف و تمجید از اسرائیل یا تکفیر آن ، اینا همش سر کاریه که یارو بتونه میلیارد میلیارد بالا بکشه و کسی‌ آخ نگه .‌ای بابا مردیم از این خواب خرگوشی که به آن مبتلاییم .

آرش گفت...

در مورد انقراض دایناسور ها یک نظریه این هست که آنها از ترس مرگ خودکشی کرده اند .
-------------------------------------

جماعتی که بجای رسیدگی و توجه به به اوضاع زار مملکت خود به فکر و عشق چاپندگان لبنانی مملکت ایران است را چه باید نامید؟

این همه نفرت از اسراییل برای چه که از حولش به ساز دزدان مملکمان برقصیم؟ زلزله زده ها در چادرهای نمور یخ میزنند و یکیشان هم در آتش بی‌غیرتی دزدان ایران سوخت تو به فکر سید حسنی؟

پول مملکت با لجن برابر شد و آمار طلاق و اعتیاد و بی‌کاری و گرانی و اختلاس سر به فلک کشیده تو به فکر جنوب لبنانی؟

منطقت بسیار سست و بسیجی وار است. در چند دهه گذشته البته که پهپاد نبود ولی هولوکاست و جنگ شش روزه و تهدید اعراب که بود. حالا هم تهدید سید علی هست.

نظریه ات هم دروغ است چون دایناسورها از سرما و کمبود منابع غذایی نسبت به جثه منقرض شدند.

ولی به هر حال یاد یک دایناسور منقرض شده به هزار کفتار زنده شرف دارد.

ناشناس گفت...

سید علی سر کار است و این فلاکت از سر تا پای آن مملکت بالا میرود چون تو و من حاضر نیستیم برای مبارزه با او و همدستانش هزینه بدهیم . البته فلنگ را بستن و زدن به گعد جاده و الفرار، راحت ترین کار است .

ولی اینکه یک لبنانی که تخم کرده و برای مقابله با متجاوز به کشورش از هر کس که به او امکانات بدهد تجهیزات میگیرد و میجنگد ، تحقیر کنیم که تو پشه هم نیستی و اسراییل رییس است و از سپوختنت هر شب در اتاق خوابت فیلم میگیرد دیگر کمال خوش رقصی است .

آن گروه لبنانی اگر میتواند از ایران تجهیزات بگیرد هنرش است .

ولی من و تو اگر به حاکمان ایران اعتراض داریم که چرا از زلزله زدگان هریس و زرقان میزند و به لبنانی ها میدهد فلاکت و بدبختی و دریوزگی ماست که برای خواسته مان نمیجنگییم .

تا یکی هم به شما اعتراض کرد مثل سرمقاله نویس کیهان آسمان ریسمان نبافید

Dalghak.Irani گفت...

سلام به ناشناس آخر و به بهانۀ شما چند کلمه می نویسم.
من با هرگونه لحن هل من مبارز طلب و رادیکالی موافق نیستم و نظرم در مورد دعوای اسرائیل با همسایگانش به نظر عزیزمان جناب غریب آشنا نزدیک بلکه منطبق است. لذا نفیاً یا اثباتاً نه هیچکدام را تأیید و نه هیچکدام را نفی می کنم. چون اصولاً موضوع من نیستند و کیلومتر ها هم با وطن من فاصله دارند و هیچکدام هم نه ادعایی برعلیه ایران دارند و نه انتظار خاصی.

بنابراین من حرفی راجع به حزب الله نزدم مگر اینکه گفتم رهبرشان تحت فتوای خامنه ای کار اشتباه و احمقانه ای کرده چون آن ها خیلی زیاد در تیررسند و بهربهانه ای ممکن است مورد جنگ و خونریزی قرار بگیرند. حرف شما را هم در مورد کمک های خامنه ای به سیدحسن کاملاً موافقم و حتی خامنه ای را هم بعنوان سیاستمداری که حکومت خودش را می خواهد نکوهش نمی کنم در کمک به حزب الله یا سوریه. چون این قبیل مراودات در بین همۀ کشورهای هم پیمان و دوست طبیعی است. دوستان هم بیشتر در انتقاد از آیت الله و منافع ملی این حرف ها را می زنند که اشتباه است چون خامنه ای منافع ملی یا ایدئولوژیک را طور دیگری تعریف می کند و با ما در امهات مشکل دارد. خلاصه به کمک گیرنده که ابداً حرجی نیست از این بابت. در مورد فیل و پشه هم - در متن من بود و بخاطر همین هم فکر کردم مخاطب کامنت آخر منم - من تجهیزات و تسلیحات و قدرت نظامی و تکنیکی بلوک غرب را با ایران مقایسه کرده ام و نه اسرائیل و حزب الله را. معنای مقایسۀ من هم در متن ادبیات استعاره و تمثیل کاملاً واضح است و ان بمعنای هیچ توانی برای ایران قائل نشدن نیست. بلکه نتیجۀ جنگ و پشه بعد از گازها و نیش های گروهی پشه ها از فیل که قطعاً آزاردهنده است اما نهایتاً این فیل است که سالم و پیروز خارج می شود. و می دانیم که پیروزی فیل با له کردن پشه همراه خواهد بود. خواهش می کنم از همه که در بحث های فی مابین از بکار بردن کلمات تحریک کننده و تحقیر کننده پرهیز نماییم. با احترام به همه. یا...هو

آرش گفت...

حرف و پاسخ به ناشناس در باره سید حسن بسیار است. این سید در لبنان درست به اندازه سید علی در ایران محبوب است. اگر غیرت و محبوبیت و سرافرازی با این معیارها باشد که استالین از هردوی اینها محبوبتر و با غیرت تر بود. در ضمن بنده عاشق اسراییل نیستم ولی دشمنی هم با آن ندارم. بحث بر این است که تا مملکتت مان مانده چرا به دعوای
آنها بپردازیم؟ به هر حال چون دلقک پایان بحث را نوشت من دیگر تمام می‌کنم.