۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

خشونت با مادران؛ سوء استفاده از کودکان؛ تحقیر جوانان! کنتراست تصاویر.

undefined
دیروز و هر روز: رفتار رژیم با مادر!
undefined
امروز و هر روز سوء استفادۀ رژیم از فرزند
 undefined
 دیروز و امروز و فردا جوانان در نقش دلقک
undefined
رفتار هر روز با خانواده هاا
undefined
 بهره کشی ایدئولوژیک از بچه های مدرن
 undefined
دیروز و امروز و هر روز:
کاشتن تخم کینه و نفرت در رودررویی زنان با  زنان
undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined
 این ها هم همه از گاری سواری جشن رمضان!
 طرح امنیت اجتماعی از زمان دولت احمدی‌نژاد با شدت بیشتری اجرا شده است
 بدون شرح
 
تصویر نهایی: فردای آن کودکان دختر معصومی که بر گاری رمضان نشانده اند.
بدیهی است که سیاهی تاب این همه رنگ و زیبایی را ندارد و باید زدوده شود بزودی شب:
این همان قانون خلقت است. و کمیت سه به یک تصویر نهایی واقعیت جامعۀ ما! یا...هو


۱ نظر:

تبریزی گفت...

سلام بر دلقک سابق
شما در انتخاب تصاویر وپورتره ها سلیقه بسیار خوبی دارید وچه زیبا گفتن یک عکس میتواند به اندازه یک کتاب حرف داشته باشد.خدانگهدار شما باشد.