۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

سردار کاظمینی فرمانده سپاه تهران: "کنترل خانه به خانه در تهران"! اتمام حجت با هاشمی و خاتمی

undefined

David with the Head of Goliath


1- دو جمله از دو گزارش امشب روزنامۀ اعتماد را برای گزارش آخرین وضعیت جامعۀ ایران در استراتژی خامنه ای؛ انتخاب کرده ام. تا متوجه بشوید که بخش ایدئولوژیک متحجر سپاه - قبلاً گفته بودم که فعال مایشاء امروز ایران شده است - چه سناریوی وحشتناکی را آماده کرده است برای بقای خامنه ای در مقابل تهدید مردمی از داخل.

2- گزارش اول مربوط به خاطرۀ خبرنگاری است که از روزی می گوید که شادروان سمندریان را در پای آسانسور وزارت ارشاد می بیند بدنبال جلز و ولز جهت اخذ مجوز اجرای نمایش "گالیله"ی برشت. و هنگامی که از استاد می خواهد که نمایشنامۀ تمرین شده اش را در جمع خصوصی اصحاب رسانه نمایش بدهد. سمندریان با وحشت و شگفتی پاسخ می دهد یعنی سؤال می کند: "خصوصی! مگر قرار است چه بر سرمان بیاید!"

3- پاسخ آن روز "مگر قرار است چه بر سرمان بیاید" ِ استاد سمندریان را با کمتر از دو سال تأخیر سردار سپاه کاظمینی فرمانده سپاه تهران امروز داده است. این گزارش هم بسیار کوتاه و لُبّ مطلب است که بخشی از آن را کپی پیست می کنم:
ما درباره تهران احساس كرده‌ايم تهديدات دشمن در عرصه جنگ نرم گستره زيادي را شامل مي‌شود و دشمن در آن با ابزارها و تكنولوژي‌هايي كه در اختيار دارد و همچنين با توان و سرمايه‌گذاري سنگين وارد ميدان شده است. بر اين اساس چهار تهديد بزرگ را بر ما وارد مي‌كنند كه تضعيف ايمان، باورها و ارزش‌هاي انقلاب و اسلام، ترويج زندگي غربي و گسترش آن، ترويج و ايجاد فضاي غيراسلامي و ساختارشكن و تربيت نيروهايي كه بتوانند براي آنها نقش‌آفريني كنند را شامل مي‌شود. فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ افزود: در مقابل اين چهار تهديد، ما نيز چهار هدف براي مقابله با آنها پيشنهاد كرده‌ايم كه عبارتند از تقويت ايمان و باورهاي انقلابي و اسلامي در جامعه، ترويج زندگي اسلامي در مقابل ترويج زندگي غيراسلامي از سوي دشمنان، شكستن فضاي غيراسلامي و تربيت نيروهاي مومن و انقلابي. كاظميني با بيان اينكه «ما براي تحقق چهار هدف بزرگ خود، بيست اقدام عمده راهبردي در نظر گرفته‌ايم»، اظهار كرد: اين اقدامات شامل انس با قرآن، احياي امر به معروف و نهي از منكر و برنامه‌هايي از اين دست مي‌شود و براي اجرايي شدن اين بيست اقدام نيز صد طرح و 526 اقدام عملياتي طراحي كرده‌ايم. وي با بيان اينكه «مجموعه اين طرح با عنوان «لبيك يا خامنه‌اي» نامگذاري شده است»، خاطرنشان كرد: محور اصلي طرح‌هاي ما مساجد هستند و سه بخش ديگر يعني خانه، مدرسه و محله نيز در محوريت قرار دارند.
4- بزبان ابتدایی و ساده فهم منظور کاظمینی این است که 526 اقدام را در 100 طرح پیش بینی کرده ایم که با استفاده از بسیج و حزب اللهی های امثال انصار و غیره همۀ منفذ های تنفس باقی مانده در خانه و مدرسه و محله را ببندیم و باقی ماندۀ قطره های خون مردم را هم توی شیشه کنیم. چون همۀ علامت های داده شده توسط این سردار ابعاد زندگی خصوصی و اعتقادی و سبک زندگی و فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود و بحثی از سیاست و مخالف و منتقد و برانداز نیست. بعبارت دیگر سپاه با طرح "لبیک یا خامنه ای" می خواهد گورستانی از الگوهای زندگی اسلامی را بر پایتخت مسلط کند. ترجمۀ دو کلمه ای آن هم می شود اینکه بهترین موقع حمله به پیاده نظام دشمن (مردم گیرافتادۀ ایران) حمله در باتلاق است!

5- در ایران الساعه فروپاشی اجتماعی تا 80 در صد محقق شده است و مردم در یکی از ضعیف ترین دوره های زندگی تاریخی سرزمین شان - حتی نسبت به عمر نکبت جمهوری اسلامی - بسر می برند و همۀ مناسبات و همدلی ها و علقه و عاطفه ها و بطور کلی ملات اجتماعی ملت بودن را از دست داده اند. و مثل اسرایی فرد فرد شده ای هستند که در باتلاقی وسیع پراکنده اند و نه می توانند بدیگری دوست و خانواده و همسایه و همشهری و هم محلی یاری برسانند و نه حتی قادرند پای خودشان را از باتلاق متعفن رها کنند. در چنین زمینه ایست که سردار کاظمینی ها و سپاه مزدورشان قصد حمله دارند و بدرستی پیش بینی می کنند که از باتلاق صدایی برنخواهد خاست.

6- تصویری که نتوانستم درست ترسیم و مجسم کنم بسیار بسیار سیاه و ترسناک و نا امید کننده است. اما به یک دلیل بدیهی موفق نخواهند شد. زیرا سلاح تهدید شان چنان زنگ زده و پوسیده است که حتی انسان فرورفته در باتلاق را هم نمی تواند از حرکت باز دارد. هرچه باشد سلاح آنان یک شمشیر از جنس مفرغ 1400 سال پیش است ولی جنس مردم گیر افتاده در باتلاق جمهوری اسلامی از نوع قرن 21 میلادی است. ضمن اینکه این خزعبلات تبلیغات ارعاب و تهدید ناشی از روز قیامت نزدیک برای نابودی استراتژی شکست خوردۀ خامنه ای هم است. 

7- همۀ این ها را گفتم که اتمام حجتی کرده باشم با سرشناسانی که می توانند کاری انجام بدهند و نمی دهند. و در رأس این سرشناسان هاشمی رفسنجانی همیشه در قدرت است و محمد خاتمی همیشه در فترت! آقایان خودتان خواسته اید و اصرار دارید که به خردمندی و مردم دوستی شهره باشید و هر از چندی هم از تیتر و ستون رسانه ای سر در می آورید و حرفی از جنس زندگی و امید می زنید. پس به این گزارۀ حداقلی از حرف های سمندریان گوش کنید:

8- آقای هاشمی و آقای خاتمی! خبرنگار می گوید به استاد سمندریان گفتم که استاد نگران نباشید گالیله اجرا شده است. همین که شما با این سن و سال و با این جدیت می خواهید گالیله را اجراء کنید و نمی گذارند به این معناست که شما خواسته اید با همۀ توان و نشده است. پس از نظر شما و ما گالیله اجرا شده است زیرا حداقل شما همۀ توان تان را بر اجرای آن بکار بسته اید. خبرنگار می گوید استاد کمی آرام گرفت و گفت: "چه حرف قشنگی".

9- آقایان هاشمی و خاتمی؛ یادتان باشد که شما همۀ توان تان که سهل است حتی نیمی از آن را هم - بویژه هاشمی - بکار نگرفته اید که بگویید ما خواستیم و نشد. زیرا خواستن سیاستمدار به عمل است و نه ترانه های (حرف  و سخنرانی و التماس و پند و اندرز حاکمیت) تهوع آور دستمالی کرده تان در طول - بویژه -  8 سال اخیر. مستقیم و علناً باید خامنه ای را خطاب کنید. و باورها و خواسته های  مورد تبلیغ و مورد ادعایتان را که تنها بخشی حد اقل از خواسته های ملت در بند است را توی گوشهای کیپ کرده اش فرو بکنید. ایران اگر صدمه ای بیشتر از این ببیند که اوضاع جاری نشان از بسمت وخامت بیشتر است. شک نکنید که جزو اولین خائنانی ثبت نام خواهید شد که می توانستند و اقدامی نکردند. نه تنها اقدامی نکردند بلکه با لالایی خواندن توی گوش ملت؛ آنان را در داخل باتلاق فروپاشی اجتماعی به هرزگان خامنه ای سپردند! خود دانید. یا... هو

۴ نظر:

کورد فرزند دیاکو گفت...

همیشه در طول تاریخ خائنین به ایران،خود حاکمین این سرزمین بوده اند.مصداق قابل مشاهده و قابل لمسش هم همین جمهوری اسلامی در این 30 سال است که با چه حجم سنگینی به این سرزمین،خاکش و مردمانش خیانت کرده است. این خود کشور جمهوری اسلامی ایران بود که دریای شمال را به روسها و دریای جنوب را به عربها واگذار کرد و صدها نمونه ی دیگر.به همین دلیل هرگونه ی ادعای اینکه کشور در مقابل تهدید تجزیه خواهان قرار گرفته است و اتنیکها قصد پاره پاره کردن دارند،ادعایی احمقانه و خنده داری بیش نیست که هیچ،بلکه خوش خدمتی به جمهوری اسلامی و خیانت هایش است.
زیرا که خود جمهوری اسلامی ایران و همراهان و سردمداران تندرو و میانه رو و کندرو اش و گروه های اپوزیسون تمامیت خواه فسیلی اش ، ایران را پاره پاره کردند و در مقابل این خیانت ها باید مورد اتهام قرار گیرند، نه اتنیک هایی که به دنبال گرفتن حقوق خویش بوده اند و هستند و خواهند بود.
در این میان، خیانتکار ترین سیاستمداران، خاتمی و هاشمی رفسنجانی هستند که همیشه ویترین دار نظام بوده اند و تمام تلاششان به جای خدمت به این سرزمین و مردمش، همواره در جهت پاک کردن کثافت کاری های پشت ویترین و ترمیم تصویر نظام بوده است.

دلقک!من از بابت از دست رفتن این سرزمین و پاره پاره شدنش {که توسط هر دو گروه نالایق و احمق و فاشیست افراطی مدعیان ایران پرستی و اسلام-شیعه- پرستی (که همدیگر را تغذیه میکنند)،بر این سرزمین تحمیل میشود} خوشحال نیستم،
ولی از این بابت خوشحالم که دیگر زمان قاجار ، پهلوی و مصدق نیست که هزاران روایت از تاریخ ان زمان جعل شود و تاریخش همیشه زیر حجاب دروغ باشد!بلکه در عصر مدرینته و تمدن هستیم و هیج حجابی هیچ دروغی را نمیتواند بپوشاند و میلیون ها نوشته،فیلم،عکس ، سند ، بصورت صفر و یک در دنیای دیجیتال آرشیو شده است.
از این خوشحالم که این بار تاریخ در زیر پوشش حجاب دروغ نمیتواند دغلکاری کند، این بار تاریخ شفاف تر از هر دوره ی تاریخی گذشته است و ایندگان با شعور خواهند توانست به درستی قضاوت کنند، که چه مکاتب و چه کسانی از نوع روشنفکر و تاریکفکر ، به این سرزمین و خاکش و مردمانش خیانت کردند و پاره پاره اش کردند.

ناشناس گفت...

این افرادی که نام می برید دیگر کوچکترین معنایی برای ملت ایران ندارند چرا نمی خواهید این موضوع را بپذیرید؟!

ناشناس گفت...

واقعا سپاه تا کجا پیش خواهد رفت؟؟

ناشناس گفت...

در سالهای بعد از 28 مرداد هستیم عموجان
همانجا که اخوان ثالث گفته:
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید، نتواند

که ره تاریک و لغزان است

وگر دست محبت سوی کسی یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است

نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟