۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

درود بر حسین شریعتمداری و بسیج دانشجویی؛ اما جای گیرنده "حضرت آقا" خالیست!

undefined

Are Years What


1- حسین شریعتمداری که کمتر دیده شده است سرمقالۀ غیرسیاسی بنویسد؛ طی یک ماه اخیر حداقل سه بار سرمقاله های خودش در کیهان رااختصاص به گرانی افسار گسیخته و پریشانی معیشت - و نه رفاه - اقشار فرودست و متوسط جامعه داده است. امروز نیز بسیج دانشجویی تهران بزرگ طی نامه ای سرگشاده سوز دل خود را از فشار فزاینده به مردم نوشته اند و برای رؤسای قوای سه گانۀ کشور منتشر کرده اند. لذا قبل از هر اظهار نظر بعدی باید هم از شریعتمداری و هم بسیج دانشجویی تشکر بکنیم که در این وانفسای "هر روز بی نَفَسی پیش رونده"ی مردم در بی تدبیری کلان مدیران جامعه طرف مردم را گرفته اند که بر حسب اتفاق این بار "مردم" مورد عنایت و توجه همیشگی آنان (10 درصد حزب اللهی های ولایی و پیرو محض آیت الله خامنه ای) با 90 در صد باقی ماندۀ نفوس جامعه گره در تنگۀ سخت "گذران زیست" خورده اند و حرف آقایان اگر هم سمت و سوی حمایت از خودی داشته باشد حرف دل همۀ مردم ایران هم شده است.

2- پرواضح است که حسین شریعتمداری علت العلل وضع بوجود آمده را خوب می داند و مطمئن است که اوضاع اسفبار فعلی جز در بی تدبیری و ناعادلی "استراتژی شکست خورده"ی آیت الله خامنه ای ریشه ندارد. زیرا که کشوری با رهبری دارای "اختیارات مطلق" و در عین حال "مسئولیت هیچ" نمی تواند اوضاعی بهتر از این داشته باشد. اما بخشی از فرزندان خوب و مؤمن و تحصیلکردۀ ایران که تحت نام بسیج دانشجویی متشکل هستند ممکن است ساده انگار باشند و به دلیل بی تجربگی و هیجان زدگی ناشی از ایمان پاک خود به دین و روحانیت و در رأس همه آیت الله خامنه ای متوجه نباشند که نامۀ مبارک شان به رؤسای قوای کشور حداقل یک گیرندۀ کبیر کم دارد و آن شخص آیت الله خامنه ایست. این اوست که همۀ سیاست های کلی را تعیین و تدوین و ابلاغ می کند و سیاست خارجی را هم مطلقاً شخصاً اداره می کند.

3- لذا بر آن شدم که بعنوان یکی از دلقکان فراری از سیرک 23 سالۀ آیت الله خامنه ای برای فرزندان دلقکم که بزودی و پس از فارغ التحصیلی به این حرفۀ مقدس روی خواهند آورد - تعداد زاکانی های این جمع مبارک دانشجویی بیش از چند ده نفر نمی توانند باشند چون پست ها قبلاً اشغال شده است و بقیه در برخورد مدام با واقعیت و عقل و علمی که یاد گرفته اند جز سهمیه ای در بین ما دلقک ها نصیبی نخواهند برد - توصیه کنم که بهتر بود یک گیرندۀ محرمانه هم می دادند به آیت الله خامنه ای و ایشان را نصیحت می کردند که دیگر این توبمیری از آن توبمیری ها نیست و کارد به استخوان هواداران تیفوسی هم رسیده است و دور نیست که اگر چاره ای چاره ساز بر این همه نکبت و تحقیر و فقر و فاقه نکنی نه از تاک نشان بماند و نه از تاک نشان.

4- در پایان باز هم از دانشجویان بسیجی تشکر می کنم و می گویم که: خوب یا بد و درست یا نادرست فعلاً شما جوانان مؤمن تنها مردمانی هستید که می توانید با هزار اما و اگر و خودسانسوری و ترس و لرز بخشی از واقعیات جامعۀ حاصل از استراتژی 23 ساله و شکست خوردۀ خامنه ای را ناله کنید. پس تا هنوز با اوین و کهریزک و گوهردشت فاصله دارید از تنفس راحت تر از دیگرانی که دارید استفاده کنید و "حضرت آقا" را - و نه کسانی را که نه سرپیازند و نه ته پیاز و خودشان هم نمی دانند که چه کسی هول شان داده از بالای آبشار نعمت نفت و افتاده اند بر روی گنج میراث زمین - مخاطب قرار بدهید. زیرا این سیاست ها و رهنمود ها و دخالت ها و اختیارات بی مهار آیت الله خامنه ای است که ما را بخاک سیاه نشانده است و شما باید از متولی اصلی سؤال بکنید و نه دربان خزانه که حداکثر یک حقوق بگیر - گیرم حتی دزد - ساده بیشتر نیست. خدایا خودت شاهد باش که من دلقک فقط از جهت دوستی با این جوانان مؤمن چنین درخواستی دارم زیرا که "هیچکس و هیچکس و هیچکس" دیگر در صحنه نمانده است برای آخرین اخطار! جز همین چند جوان از یاران. یا...هو

بعد از تحریر: آدرس سرمقالۀ شریعتمداری (اینجا) و آدرس نامۀ بسیج دانشجویی (اینجا).

هیچ نظری موجود نیست: