۱۳۹۵ مرداد ۲۴, یکشنبه

شریعتمداری و من در مورد حسن روحانی بتوافق رسیدیم؛ توبه اش را بشکند برگردد به بهشت یا برود به جهنم!1- گفته بودم که علت مقبول افتادن روحانی در نزد مدرن های "مستأصل از اسارت در دستان خامنه ای" در سه سال پیش این بود که حسن روحانی با پریدن به آغوش دختران زیبای موی افشان و زیبای ایرانی اعلام توبه و برائت و بخشش کرده بود از گذشتۀ پر از ابهام و امنیت و رانت خودش و اطرافیانش. و الا کدام ایرانی مدرن و زندگی خواه بود که بعضو 35 ساله ای از الیگارشی منفور و ضد زندگی و زیبایی روحانیت خوش آمد بگوید و رأی بدهد؛ حتی بگو رأی سلبی. اما بعد از سه سال از زیگزاگ رفتن بین "یکی به نعل و یکی به میخ" بالاخره بدست شریعتمداری کیهان اسیر شد در حقوق های نامتعارف و نشست به چس ناله که: "من گناه دارم بخدا. خدارا خوش نمی آید به من بگویید بالای چشمم ابروست و یا برادرم بی آبروست. چرا دارید قیصریه ام (پست پرطمطراق ریاست بر جمهور 80 میلیون بازنده) را به بهانۀ دستمالی (محقق نشدن هیچکدام از وعده هایم و دریافتی های نجومی اطرافیانم) آتش می زنید. بیایید رفیق بشویم و با هم دیگر تخریب کشورمان را ادامه بدهیم مثل سی سال گذشته. اولین قدم را هم من بر می دارم با اعلام حقوق مدیران سیاسی نصف حقوق مدیران غیر سیاسی تعیین شد را؛ بدون اینکه بخواهم توضیح بدهم که چرا؟ و آیا تو داری بخاطر اشتباهت در پرداخت های رانتی تا کنون، مدیریت کشور را از آدم حسابی ها تخلیه نمی کنی؟ تازه مدیر سیاسی وزیر و وکیل چرا باید از زیر دست بی هنرترش کمتر حقوق بگیرد. مگر اینکه بگوییم لله - ترا خدا منطق رییس جمهور گندم نمای مارا ببین - کار کنند یا مابه التفاوت حقوقشان را بدزدند. بگذریم.

2- حالا اما و امروز خامنه ای با قلم شریعتمداری در کیهان ناله های حسن روحانی را شنیده و در داستانی واقعی یا ساختگی از دوران زندانش در قبل از انقلاب به حسن روحانی گفته که صدایت را شنیدیم و آغوشمان باز است برای بخشیدنت مشروط به اینکه از توبه ات پشیمان شوی و در توبه ای معکوس برگردی بهمان مواضعی که در برابر اصلاحات و وقایع سال های 78 و 88 داشتی و بشوی همان روحانی بهشتی و از جهنم اعتدال و رابطه با دنیا و مخصوصاً خیانت برجام تبرئه شوی و بشوی روحانی انقلابی خودمان. مطمئن باش که اگر برگردی به اردوی نقالان و حرافان و ایران ستیزان و توی گونی کنندگان زنان و  نفس برندگان جوانان و تخریب کنندگان زندگی ایرانیان؛ نه تنها خودت بخشیده می شوی بلکه برادرت هم برصدر خواهد نشست و مدیران نجومیت هم امان نامۀ مادام العمر با کوبیدۀ اضافه دریافت خواهند کرد.

3- شریعتمداری در سرمقالۀ مهمش در کیهان امروز - این راه رفتنی نیست - می گوید که زندانی سیاسی اعدامی که بُرانده شده بود توسط بازجویان و اعدامش را حبس ابد کرده بود. منفور همه بود که چرا بریده است. تا اینکه من بدادش رسیدم و در چهار آبان جشن تولد شاه او را راهنمایی کردم که در جشن شرکت نکند و نکرد و مجدداً شد همان زندانی سیاسی محبوب قبل از بریدن. و طبق این فرمول شریعتمداری هم مثل من قبول کرده که روحانی در سال 92 توبه کرده و بریده بود در اثر فشار جامعه و مردم زندگی دوست مدرن. لذا نمایندۀ خامنه ای در کیهان به روحانی همان توصیه اش بزندانی بریده در زمان شاه را می کند و می گوید از برجام و جشن بیخودی برای آن برائت بجو تا بلافاصله ما یاران انقلابی ثابت قدم و پرقدرتت بپذیریمت و آبروی توبه ات از رادیکالیسم تحجر را رفو کنیم و بشویم یک حاکمیت یکدست در برابر ملت.

4- البته شریعتمداری و خامنه ای بدرستی مثل همۀ ایدئولوژیک ها بی رحم و بی گذشتند - نگاه کنید به اعدام های درون گروهی مجاهدین خلق - و می خواهند روحانی را له کنند تا اعترافات او را تلویزیونی کنند برای حزب الله. و الا حسن روحانی مدت هاست که از شعارهای سرهنگی سال 92 اش برگشته و هم خودش و هم دولتش موس موس می کنند در کون اصولگرایان که ما خودی هستیم و کاری بکار ما نداشته باشید. مرتب هم پالس های واقعی فرستاده اند و می فرستند که ببینید: ما نه به سیاست کار داریم و حصر و آزادی های سیاسی مزخرف و نه به اجتماع کار داریم و سبک زندگی جوانان و آزادی های حقوق شهروندی و نه کاری به فرهنگ و هنر داریم و کنسرت و شادی و لذت بردن از زندگی. اما خامنه ای و شریعتمداری ضمن پذیرش این به خفت افتادن روحانی در نزد رأی دهندگانش می گویند نُچ! شرط پذیرش همۀ این مواضع خوبت که کاری بکار کشور نداری مشروط به این است که جلو چشم امت حزب الله گه خوردن نامه امضاء کنی رسمی که به سنت تخریب 38 ساله وفادار هستی و دیگر از این غلط های سه سال گذشته ات تکرار نخواهی کرد.

5- همۀ شما از ناامیدی من می نالید و امید جستجو می کنید و متوجه نیستید که از این امید درشت تر چه می توان نشان داد که زد و خورد در هیئت حاکمه به این درجه از شفافیت رسیده و یک گام بزرگ از فریب تحت عناوین اعتدال و اصلاح جلوتر آمده ایم و فهمیده ایم که هر کسی گفت من بندبازی هستم که می توانم روی پل صراط بین زندگی عرفی و معمولی ایرانیان با آرمان ها و آرزوها و توهمات مرگبار خامنه ای و شریعتمداری و رفقایشان تعادلم را حفظ کنم و بدون سقوط شما "ما" را به بهشت زندگی روی زمین - و نه با هیچ پیشوند و پسوندی - برسانم لاف در غربت می زند و سقوطمان با او بقعر جهنم ناموس خلقت است و گریزی از آن نیست. پس در راه رفتن بسوی مدرنیته و زندگی رسیده ایم بر سر یک دو راهی راهگشا. یا دنیا را انتخاب کن و زندگی را که مرگ خودش بموقع خواهد آمد و یا مرگ را انتخاب کن و زندگیت را به افتخارش قربانی کن. و این یک دست آورد جدید است و ما را در ادامۀ راه راهنمای خوبی خواهد بود.

6- دقت به این امر ضروری است که جمهوری اسلامی سال 95  به بعد دارای سه ویژگی برجسته است که این سال را با همۀ دفعات قبلی - برای کسانی که قرص من گفته بودم مصرف کرده اند و همواره در حال پز دادن بی عملی و انفعال خودشان هستند - متمایز می کند. بگذارید از ضمیر من استفاده کنم بجای ما تا شبهۀ از زبان مردم گفتن از بین برود. هر چند که حتی یک باران کوثری هم همصدای من باشد می توانم جمع خودمان را ما بنامم:

الف- من دیگر از جنگ و حملۀ نظامی به کشورم نمی ترسم چون خامنه ای با برجام اختۀ اتمی شده است. و همچنین نمی ترسم از دارو و غذای حداقلی مورد نیاز هموطنانم که در زمان تحریم ها وجود داشت و اگر هم بیشترش تبلیغات مظلوم نمایی نظام بود بازهم در معرض وطن فروش و هموطن فروش بودم و پروپاگاندای بچه مسلمان های ساده و مؤمن بنفع جبهۀ تحجر و خامنه ای. لذا این حربۀ بسیار هولناک از دست جمهوری اسلامی خارج شده است.

ب- جمهوری اسلامی خامنه ای از جهت محبوبیت ایدئولوژیک در پائین ترین سطح داخلی و بویژه خارجی قرار دارد و مثل سال های دهۀ 80 گروم گروم ندارد و جز به زور و سرکوب در داخل - منظورم تشدید مخالفت با فرهنگ و هنر مدرن و بخش مدرن جامعه است - و انفعال و استیصال در خارج نفس نمی کشد و این وضع نمی تواند در میان مدت ادامه یابد و ناگزیر همۀ ایدئولوژیست ها را تحت فشار قرار خواهد داد تا یا دست از تحجر بردارند - خیلی سخت است - و یا منتظر فروپاشی طبیعی قدرتشان باشند.

پ- نه نفت قیمت دارد برای بلند پروازی های جاهطلبانۀ منطقه ای خامنه ای و نه سرمایه گذاری خارجی رغبتی برای ورود به ایران فاسد و امنیتی و ضد زندگی خامنه ای دارد. و جمهوری اسلامی نخواهد توانست خودش را بازیابی و بازسازی کند. و البته زندگی بخور نمیر مردم هم در خطر رادیکال نیست.

ت- گسل جدیدی ایجاد شد در بین حاکمیت از سویی و بین خود اصلاح و اعتدال از سوی دیگر با انتشار حرف های منتظری که هرگونه فریب کاری از سوی عرفی گرایان قلابی را بیشتر سد می کند و نظام را در رسیدن به وحدت حول محور روحانیت مشکل تر کرده و باعث یا ریزش بیشتر بدنۀ نظام - در نزد سکولارهای رأی دهنده - خواهد شد و یا تلاش صادقانه تر و مدرن تر از سوی نیروهای عرفی داخل نظام برای جلوگیری از شکست را رقم خواهد زد. و هرکدام اتفاق بیفتد بنفع تحولخواهان است. یا...هو

۳۴ نظر:

الف گفت...

با سلام بر تیمسار گرامی و دوستان

همه حرفهای شما درست است. اما مشکل اصلی در جمهوری اسلامی به نظر من این است که هیچ سکولار واقعی وجود ندارد (منظورم یک جریان است با روابط و قدرت و پول) و همه مسیرها در نهایت محدود می شود به همین انتخاب های حداقلی. بنابر هرچند این ضعف عمومی در نظام درست است، اما رای دهندگان گزینه جالب تری ندارند که بگذارند و بر اساس آن جلو بروند. البته احتمالا از قالیباف نام می برید (و من بر خلاف سه سال پیش زیاد مخالفتی ندارم) اما او هم بالاخره به چهل پنجاه نفر نیروی سکولار درست نیاز دارد که در نهایت وجود ندارد و اوضاع در پایان همین می شود که هست. یعنی گیر می افتد میان به قول شما الیگارشی فاسد و متحجران مقابل و باید انتخاب کند! چون اصلا نیروی سیاسی سومی وجود ندارد. مردم، هنرمندان، متفکران و غیره هستند، اما اینها که سیاستمدار نیستند و در نهایت در لحظه انتخاب مجبور می شوند به دست بردن به دامان یک جفنگ بمثل همینها که تا حالا بوده اند.
مشکل جمهوری اسلامی در تمام دو دهه اخیر دقیقا همین بوده است؛ هیچ جایگزین اصیلی وجود ندارد!همه توخالی هستند.

ناشناس گفت...

خب باید منتظر بود، هر وقت هر جا قدرت در یک نقطه متمرکز بشه نابرابری و دیکتاتوری و فساد مطلق نتیجه اش هست، دموکراسی به معنای برابری فردی و رواداری نسبی گرایانه از جایی شروع می شود که قدرت های موازی در عرض هم قرار بگیرند نه در طول اراده یک گروه با ایده های خاص. ما باید منتظر شکافتن هرم قدرت از بالا باشیم تا مردم از پایین بتوانند به موقع پتک اخر را بزنند.

سایت فرارو گفت...

واکنش سید حسن خمینی به انتشار نوار جنجالی:

سید حسن خمینی با بیان اینکه محبت مردم به امام ریشه در باورمندی دینی،
اعتقاد قلبی و پیوند عطفی مردم دارد، گفت: «جای سوال دارد
کسانی که این نقطه را هدف قرار می‌دهند به چه امیدی و با چه هدف، ملاک
و تحلیل، یکی از عمیق ترین محورهای وحدت ملی را هدف قرار می‌دهند؟»

ناشناس گفت...

سلام تیمسار عزیز

مقاله ای در مورد نخبه کشی ایرانی -- نمونه قالیباف

یک ایرانی نگرانhttp://fararu.com/fa/news/285765/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81

سایت فرارو گفت...

لینک خبر "اظهارات سید حسن خمینی در مورد پدربزرگش"

http://fararu.com/fa/news/285780

ناشناس گفت...

فرارو سایت نزدیک به قالیباف هست عزیز جان.
جالبه که تو سایت خودش، از خودش تعریف می کنه. عجب نخبه ای هم هستن. نخبه واقعی دکتر فیروز نادری در ناسا و دکتر امید کوکبی متخصص فیزیک لیزر ساکن در اوین! هستند نه جناب سردار پاسدار دکتر خلبان قالیباف چماقدار!. در همین تهران و در همین میدان انقلاب مدرک از دیپلم رسمی و معتبر از وزارت آموزش پرورش کشور خودمون تا دکتری از دانشگاه های کشورهای خارجی به قیمت مناسب به فروش می رسونن. تعریف از خود در رسانه وابسته مصداق خود گویی و خود خندی چه مرد هنرمندی هست. آخرین هنرمندی ایشون هم معرفی کشوری عقب افتاده به نام آمریکا به مردم تهران بود.

تهران پردرآمدترین شهر کشور هست. هر شهرداری بیاد میتونه به خوبی شهر رو اداره کنه و چه بسا بهتر از قالیباف
پول تهرانی ها رو قالیباف سرازیر جیب شرکت های پیمانکار و عمرانی وابسته به سپاه و نزدیکانش مانند دنیامالی کرد
دنیامالی همون کسی بود که تیم بانوان ملوان رو منحل کرد و یه برچسب غیراخلاقی هم به بانوان بی دفاع و بدبخت زد.
این جناب سرهنگ خودش هم میدونه که به زودی باید کاسه کوزه اش (خودش و پسرش و همسرش و پسر چمران و برادر همسرش در بانک شهر) رو جمع کنه و بره مشهد. امیدوارم باز این تیمسار وبلاگ نویس قاط نزنه با این حرفهای ما.

تیمسار دست دست نکن با دوستات یه کودتا بکن اگر موفق باشه میلیون ها نفر طرفدارت میشن کشور رو از شر حمله ناگزیر خارجی هم نجات میدی. برجام مرد. روحانی گند زد. اصلاح طلبان هم که واقعا خراب کردند. صفدر حسینی با بچه پر رو اش هم چند صد میلیون به جیب زدن و به ریش همه ما خندیدن. کشور واقعا رو به بن بست میره و این رو هم خودت میدونی ولی نمیخوای باور کنی. خامنه ای ممکنه به برجام وفادار باشه ولی در نهایت زور سپاه می چربه و رهبر هم عوض میشه و یک تندروی قاتل بالفطره روانی میشه رهبر و اونوقته که فاجعه میشه. غرب بهانه لازم رو پیدا می کنه و کشور رو با خاک یکسان میکنه و ما پرت میشیم به 300 سال قبل زمان صفویه و قاجار. زودتر اگر توانش رو داری یه فکری چاره ای بکن یه ایده ای بده بلکه با استقبال مردم روبرو بشه و بشه کاری کرد.

Dalghak.Irani گفت...

الف. من هیچ گزینه ای را نه دارم و نه معرفی می کنم. در مورد قالیباف هم دلم نمی خواهد رییس جمهور بشود زیرا احتمال بسیار دارد که خودش خراب بشود و من چون بشدت ایشان را تحسین می کنم راضی به این امر نیستم. هرچند از نظر توسعۀ در این خراب آبد گیرکرده در خرافات و تحجر مذهبی ریاست قالیباف تنها و تنها شانس ممکن برای کمی راحت تر شدن تنفس برای ایرانیان از نفس افتاده است. امید خودم در حال حاضر - و البته تلاشم - رادیکال کردن فضا است برای یک زد و خورد ایدئولوژیک و زایش آلترناتیوهای تازه از بین گسل های رادیکال شده است. من هیچگاه به بعد از خامنه ای فکر نمی کنم و نمی خواهم بپذیرم که این ساختار حقوقی تا مرگ او دوام بیاورد. بنابراین با من از بلند مدت حرف نزنید زیرا نه اعتقاد دارم و نه قادرم گمانه زنی کنم. در ضمن این ناشناس آنتی قالیباف هم که از من راه حل و اقدام خواسته. اولاً تو به حبیب من توهین آشکار می کنی و تهمت و افترا می بندی و چرا باید من تو را دوست و معتمد خودم بدانم که بحرفت گوش کنم. ثانیاً من بغیر از همین کاری که می کنم کاری از دستم برنمی آید و پیش بینی های شما را هم توهم های یک آدم ترسیده می دانم. یا...هو

ناشناس گفت...

اتفاقا فکر می کنم چیزی که گفتم بیشتر از حرفهای رویاگونه شما به واقعیت نزدیک هست. من واقع گرا هستم اما شما گمراه و رویا بین.

من بعد از از گندکاری های روحانی و پیشروی قدرتمندانه خامنه ای ازتون پرسیدم: مگه نگفته بودین ایدئولوژی و حکومت و نظام (خامنه ای و سپاه) مثل خر در گل گیر کردن و ایدئولوژی عقب نشینی کرده و ترک خورده، پس چی شد؟ شما در جواب گفتین: نه من نگفتم! بلکه گفتم که خامنه ای در خارج از کشور تحت فشار قرار گرفته و عربستان زده تو دهن خامنه ای و تو سوریه هم حکومت به مشکل برخورده و احیانا هم در داخل فشار افزایش پیدا خواهد کرد. که با این جواب شما ما تازه فهمیدیم که آن همه تبلیغ شما برای برجام و آن همه قربان صدقه رفتن های شما برای ظریف و قصه های حسین کرد شبستری شما به مدت نزدیک به دو سال که روی مخ ملت کار کردین، هیچ ربطی به بهبودی اوضاع داخلی نداشته و مردم باید می فهمیدن که در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید ولی متاسفانه نتونستن سخنان پرمغز و سنگین شما رو بفهمن.

البته همچنان هم این سخنان بی اساس و بی منطق و بی دلیل خودتون رو تکرار می کنین که بله ایدئولوژی شکست خورده ولی کون مردم عجالتا و علی الحساب یه مدتی (که مدت اش رو جنابعالی در دو سه مورد از کامنت هاتون بین 5 الی 10 سال آینده تعیین فرمودین) توسط جناب خامنه ای و شرکا (سپاه و علم الهدی شاه خراسان همراه با دامادش) پاره بشه. هیچ شیر پاک خورده ای هم نیست که از شما بپرسه آخر مگر شما چشم اسفندیار و گوی بلورین آینده بین دارین که وعده سرخرمن 10 سال آینده رو میدین. ده سال آینده رو احتمالا خود جنابعالی هم نخواهید دید (البته دور از جان شما و آرزوی طول عمر برای جنابعالی رو دارم ولی با طبیعت و جسم و زمان که نمیشه جنگید).

و به یاد و حافظه ضعیف تاریخی شما هم بیارم که همین جمهوری اسلامی از خیلی از بدتر این وضعیتی که الان توش هست رو هم تونسته با موفقیت نجات پیدا کنه از جمله جنگ 8 ساله با عراق و بحران های شدید بین المللی مانند ماجرای ترور میکونوس و ترک ایران توسط سفرای تمام کشورهای غربی. بله روزی در این مملکت بوده که سفرای تمام کشورهای غربی به مقام عظما گفتن بیلاخ و کون شون رو کردن به سمت ایشون. ولی ایشون پر رو تر و باهوش تر از اوشون بود و توانست به سلامت از این بحران ها خودش رو رد کنه و قدرتمندتر برگردونه. حالا شما اومدید و جناب عظما رو از چند حرکت عربستان می ترسونید. عربستانی که حالا دیگر در غرب برایش تره هم خرد نمی کنند و پته اش را هم در آمریکا روی آب ریختند و فردا روزی یقه اش را هم ممکن است بگیرند که تروریست هایت را جمع کن و صد میلیارد دلار هم موظف هستی غرامت به خانواده های قربانیان بدهی.

حکومت به خوبی چنین موقعیت هایی رو مدیریت می کنه و پس از رفع خطر دوباره شلتاق پراکنی هایش رو شروع می کنه و دخالت در زندگی مردم را تا حد اتاق خواب شون هم پیش می بره. حالا شما اگر می خواهی با رویای زیبای رنگارنگ و کودکانه ات زندگی کنی که بله به سادگی خامنه ای خواهد مرد و مجلس خبرگان هم ژست روشنفکری خواهد گرفت و سپاه هم که شامل سرداران زاهد! است بی خیال میلیارد دلارهایی خواهد شد که از هجوم اجباری اش به اقتصاد کشور به دست می آورد، خب اختیار خودتان است. علاقه مندان به داستان های قشنگ شما هم زیاد هستند و هر شب حداقل 10 بار وبلاگ شما رو refresh می کنند تا با خواندن داستان های شما خواب خوشی رو تجربه کنند.

رضا دَوّآر گفت...

"80 میلیون بازنده"
این شبه جمله زیبا کوتاه و گویا بود

ناشناس گفت...

خاطرم هست که در بحبوحه اعتراضات دانشجویی سال هفتاد و هشت و پس از تاکتیک حکومت که عده ای از خودی ها را به خیابان فرستاد و با آتش زدن اتوبوس و شکستن شیشه مغازه ها سعی در بر چسب زدن به اعتراضات دانشجویان تحقیر شده به عنوان عده ای اراذل و اوباش داشت، جناب حسن روحانی در مصاحبه ای تلویزیونی، به عنوان دبیر شورای امنیت ملی گفتند که با اراذل و اوباش به شدت برخورد و آنها را ریز ریز می کنیم. چرا این جمله در خاطرم مانده است؟ چون اصطلاح ریز ریز، چیزی نبود که از یک دولتمرد بر زبان جاری شود. ولی چند وقت پیش در اینترنت جستجویی کردم متنی از آن مصاحبه را پیدا نکردم.

ناشناس گفت...

نبوی در مورد وقایع ۱۸ تیر گفت: در مسئله ۱۸ تیر، شورای عالی امنیت ملی کمی با سستی کار کرد. آقای «روحانی» دبیر وقت شورا در آن زمان در خارج از کشور بود و جلسات شورا که به ریاست رئیس جمهور (سید محمد خاتمی) تشکیل می‌شد، اجازه نمی‌داد که بسیج وارد شود و جلوی شلوغی‌ها را بگیرد. او افزود: وقتی آقای روحانی به کشور بازگشت، مجوز را صادر کرد و این کار موجب شد تا برپاکنندگان این غائله، به لانه هایشان بازگردند.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

مگه نگفته بودین ایدئولوژی و حکومت و نظام (خامنه ای و سپاه) مثل خر در گل گیر کردن و ایدئولوژی عقب نشینی کرده و ترک خورده، پس چی شد؟
.....
ایدئولوژی حکومت شیعی(حاکم شیعی اسلامی) ارزوی سیصد ساله شیعیان ایران از صفویه تا امروز و امتدادش تا ظهور نه تنها شکست خورد بلکه صدها سال به عقب رانده شد.
اهل سنت و درواقع مسلمانان عرب که اصیل تر از شیعیان محسوب (حداقل از دید خودشان) میشوند پس از چهار خلیفه صدر اسلام بنارا بر این گذاشتند که هر کس توانست بر امت قالب شود(حتی بزور قدرت قهریه) امیرالموئمنین محسوب شود و حاکم بر حق، کسی که میتوان پشتش نماز خواند و امرش عین امر نبی و خدا است. تمام کشور های عربی حوضه خلیج فارس تا شمال افریقا بنابر سنت قرنهاست بر این پایه تشکیل حکومت میدهند و میدادند(در صدر ان عربستان سعودی) تا زمان ظهور اخوان المسلمین در مصر و جمهوری اسلامی در ایران. جمهوری اسلامی تنها حکومت اسلامی بود که بنابر رای مردم بقدرت رسید ولو تزئینی و این خطری بود برای تمام جهان عرب، از قضا حسنی مبارک در مصر سقوط کرد و اخوان المسلمین با رای مردم و با شیوه جمهوری اسلامی به قدرت رسید اما شکست ایدئولوژی شیعی بموازات شکست اخوان المسلمین در مصر دست برتر اعراب را نشان داد در برهم زدن پاشنه چرخش حکومت اصیل اسلامی به شترگاوپلنگ مدرن نما اما متحجر و دروغ بنیان جمهوری اسلامی در منطقه و این بزرگترین نشان از شکست ایدئولوژی خامنه ای علی رقم سرمایه گذاری فراوان در صدور انقلاب بود. توضیح افغانستان و عراق که بماند به فرصت مناسب. اتفاقا از دقیق ترین پیش بینی ها و تحلیل های دلقک، شکست ایدوئولوژی خامنه ای است اما کمی بصیرت لازم است تا درست درک شود.
اما بحث ده سال اینده جمهوری اسلامی با بحث تامین انرژی اروپا در ده سال اینده در هم تنیده شده است و با قراردادهای گازی اخیر، حمله نظامی به ایران تقریبا محال است وعلا سپاه نمیتوانست با خیال راحت برای تحریک غرب به دعوای لفظی موشک هوا کند، همه چیز تا ده سال اینده برای غرب قابل کنترل است بغیر از تسویه حسابهای داخلی و رقابت قدرت در داخل ایران، و اتفاقا در این شیر تو شیر (خر تو خر) داخلی است که سپاه و خامنه ای دارند میبازند و جیغ بنفش میکشند و دعا میکنند تا بوش دیگری (ترامپ) وارد کاخ سفید شود و به بهانه تحدید های نظامی امریکا، بودجه سپاه را خود زا کنند و باقی طرح های عمرانی و زیربنایی و تجارت اعم از قاچاق و سیگار تا پاساژ و تالار عروسی و غیره و غیره را یکجا ببلعند و قشر متوسط را ضعیف و ضعیفتر کنند تا در قالب خدمت به مستضعفین، سوارشان بشوند! من شخصا هنوز به روحانی اعتماد میکنم تا با غرب تنش زدائی کند در حد امکان،تا سناریو متحجرین عقیم بماند!

ناشناس گفت...

خيلي در مورد اقاي روحاني داريد كم لطفي مي كنيد من به عنوان يك جوان ايراني كه در ايران زندگي مي كنم زحمات اقاي روحاني دارم مي بينم اين فيشهاي حقوقي كه اينقدر شما ازش ناراحت شديد شايد در مقياس دزديهايي كه در زمان احمدي نژاد شد يك صدمشم نمي رسيد من حساب كردم شايد تمام دستمزدها كمتر از ٧٢٠ميليارد تومان در جمع اين سه سال رسيده كه اينو شايد رامد ٥روز نفت ايران بعد از تحريم ونمي شه خوب اگه دولت به مديران خودش نرسه اونها جذب شركتهاي خصوصي مي شند و دولت در درون ضعيف مي شه و يا افراد فرصت طلب مثل خاوري كه به تنهايي بيش از مبلغ. گرفته نفوذ مي كنند البته كه دولت اشتباه كرد و خودشم پذيرفت ولي يادمون باشه اين بدتر از قتلهاي زنجيره اي دوره اول خاتمي نيست و اتفاقا ما اگه خواستار دمكراسي هستيم از اين دوگانه قدرت بايد دفاع كنيم

ناشناس گفت...

"ایدئولوژی حکومت شیعی(حاکم شیعی اسلامی) ارزوی سیصد ساله شیعیان ایران از صفویه تا امروز و امتدادش تا ظهور نه تنها شکست خورد بلکه صدها سال به عقب رانده شد."

با این حساب میشه گفت که اساسا ایدئولوژی اسلامی از همان زمان پیغمبرش مرد. شاگرد تنبل ته کلاس شما متوجه منظور من نشدن و نگرفتی که میخوام چی بگم. منظور من از ایدئولوژی: غرب ستیزی بیمارگونه خامنه ای بعلاوه اقتصاد اختراعی سپاه است که مخلوطی است از سرمایه داری بدون بازده اسلامی (نه آن سرمایه داری شفاف و پویای غربی) بعلاوه رانت خواری و انحصار طلبی با تکیه بر قدرت نظامی و پوشش مذهبی. و البته در کنار این ایدئولوژی اصلی، ایدئولوژی فرعی که همان اسلام اصیل است رو هم جهت پوشش به هدف اصلی شان که پول و قدرت است، پیگیری می کنن. ولی من منظورم ایدئولوژی خالص مذهبی اسلامی نبود. خامنه ای و سپاه قطعا رهبر بعدی را بر اساس همین ایدئولوژی انتصاب خواهند کرد یعنی غرب ستیزی دروغین تا سپاه و اعوان و انصار (مدیران دولتی، خودی ها، مقربین، رانت خواران) بتوانند بر اساس آن هر چه بیشتر مملکت را بچاپند. اگر شما این ایدئولوژی ای که من گفتم رو در نظر بگیرید و تاریخ جمهوری اسلامی رو از روز اول تشکیل اش بررسی کنید تا الان می بینید که وضع همیشه در حال بدتر شدن بوده. خامنه ای تازه از حدود سالهای اواسط دهه هفتاد بوده که مدیران نزدیک به خودش رو وارد وزارت نفت کرد (بر اساس اطلاعاتی که نوری زاده درز داد) و سپاه رو کم کم درگیر پول و اقتصاد کرد تا به نوعی وامدار او باشند و از قدرت و حکومتش در مقابل مردم و روسای جمهور منتخب مردم دفاع کند و کم کم آنقدر پیشروی کرد که امروز شما سرنخ پول رو در هر رشته و زمینه اقتصادی بگیری در نهایت میرسی به یکی از شرکت های وابسته به سپاه.

"اما بحث ده سال اینده جمهوری اسلامی با بحث تامین انرژی اروپا در ده سال اینده در هم تنیده شده است و با قراردادهای گازی اخیر، حمله نظامی به ایران تقریبا محال است"

شما خیلی ساده انگارانه و خطی قضایا رو تحلیل میکنی. عزیزم کدام قراردادها؟ در زمان بوش بنا به اعتراف خود حکومت (که از زبان سردار محسن رضایی بیان شد) چندین بار آمریکا قصد حمله نظامی به ایران رو داشته. اروپا به راحتی در زمان احمدی نژاد و شدت گرفتن تحریم ها واردات نفت رو از ایران ممنوع کرد و به صفر رسوند. به عدد صفر توجه کن یعنی حتی یک بشکه نفت هم از ایران نخریدن حتی کشورهای به شدت نیازمند و با وضعیت بد اقتصادی در اروپا مانند یونان نیز طبق قوانین بین المللی خریدشان را قطع کردند. ببخشید بچه بسیجی ها هم مثل شما تحلیل میکنند. من همیشه بولتن های خنده دار و ساده انگارانه بسیج رو می خونم. زمان احمدی نژاد هم نوشته بودن در صورت تحریم، نفت میشه 400 دلار! نفت قبل از تحریم حدود 100 دلار بود و بعد از تحریم بین 110 تا 130 دلار شد که تفاوت چندانی برای کشورهای غربی نمیکرد و اتفاقا باعث شکوفایی صنعت نفت شیل در آمریکا و ایجاد هزاران شغل در اروپا از طریق خریدهای میلیاردی کشورهای عربی و اسلامی صاحب نفت شد و کمک کرد تا غرب از بحران مالی عظیمی که درگیرش شده بود به سلامت عبور کنه. غربی ها هیچ وقت هردمبیلی عمل نمی کنن با برنامه و فکر عمل می کنن. دوما همین الان هم بعد از رفع تحریم ها هنوز هم هیچ قرارداد بزرگ نفتی و گازی با اروپایی ها بسته نشده و علی رغم انتظار حکومت، اروپایی ها چندان هم مشتاق ورود سریع به بازار انرژی ایران نیستند. حتی یک بانک بزرگ اروپایی هنوز حاضر به همکاری با ایران نیست. فکر میکنید دلیلش چی هست؟ دلیل دقیقا همانی است که من گفتم. تحلیل غرب این است که وضعیت در ایران به سمت بهبود پیش نخواهد رفت و فساد بسیار عظیم اقتصادی در حکومت ایران عمیق تر خواهد شد و در چنین وضعیتی هیچ احمقی حاضر نخواهد شد میلیاردها دلار پولش را در چنین وضعیت بی ثباتی سرمایه گذاری کند. غرب می داند که برنامه هسته ای ایران عقیم شده و ایران هم دیگر به سمت برنامه نظامی نخواهد رفت چون اگر برود به معنای پاسخ نظامی غرب و اجماع یکپارچه جهانی علیه ایران خواهد بود. و می داند که وضعیت اقتصادی در ایران بسیار بحرانی است و سپاه نیز حاضر به دست برداشتن از اقتصاد نخواهد بود و از طرف دیگر چنین وضعیت بد اقتصادی موجب کنار رفتن اصلاح طلبان و روی کار آمدن تندروها و یک رهبر تندرو خواهد شد که تمام این وقایع در نهایت یا به فروپاشی درونی حکومت یا به رویارویی نظامی با غرب خواهد انجامید که احتمال وضعیت اول بسیار بیشتر از وضعیت دوم است چرا که ایران توان درگیری نظامی را ندارد. بنابراین غرب با خیال راحت در کنار بالین بیمار در حال مرگ نشسته است تا پس از مرگ بتواند سهم خود را از لاشه مرده (ایران) بردارد.

ناشناس گفت...

دوگانه قدرتی وجود نداره، روحانی دم خامنه ای است که شاهدش میشه در روز قیامت.

ناشناس گفت...

جهت روشن شدن موضوع در ادامه سه کامنت قبلی ام می گویم:
دلقک درست میگوید که من ترسیده ام. بله ترسیده ام و کار خوبی هم کرده ام چون به خاطر میهن ترسیده و نگران بوده ام.
دلقک می گوید که روزی این حکومت استحاله پیدا خواهد کرد. من هم می گویم که درست است و حتی شاید یک قدم بیشتر به کل حکومت جدیدی روی کار بیاید.

ولی سوالی که من مطرح کردم این بود که به چه قیمتی ما این تحفه را به دست خواهیم آورد؟ بر اساس راه فانتزی و انیمیشن کودکانه ای که دلقک رسم کرده است این اتفاقات خواهد افتاد: خامنه ای را عربستان در خارج آدم خواهد کرد. در داخل اما خامنه ای مردم را خارج از آدمیت خواهد کرد ( به مدت ده سال)! سپس مجلس خبرگان که تشکیل شده از عده ای جنتلمن که پیپ می کشند و دکمه سردست می بندند و ریش پروفسوری دارند یک روحانی معتقد به اسلام روحانی را رهبر خواهند کرد و سپاه هم که تشکیل شده از ژنرال های باکلاس و زاهد! مثل بچه آدم مودبانه سرجای خود نشسته و جیک نخواهد زد! و به خوبی و خوشی کلاغه به خانه خواهد رسید و ما در ایران پیشرفته ای که در خراسان اش کنسرت برگزار نمیشود و سه ماه از سال به بهانه های مختلف عزاداری با استفاده از وسایل دیجیتال و الکترونیک برگزار میشود و توسط تلگرام هم که سرورهایش توسط برادران بسیجی در داخل کشور راه اندازی شده است، با دوست دخترمان چت می کنیم و خوراک و پوشاک و مسکن و کار ما توسط ژنرال های باکلاس سپاه تامین میشود (در حد زنده ماندن و زندگی نباتی. بالاخره حکومت نیاز به رعیت زنده جهت حکومت کردن دارد!) به خوبی و خوشی زندگی خواهیم کرد. نفت هم که حتما تا آن زمان به صورت 100 درصد سر سفره مقربان درگاه آورده خواهد شد (قبل از آن 90 درصد به سفره ایشان برده میشد).

ولی فکت ها و مدارک و حقایق چیز دیگری می گویند. فیش های حقوقی، میزان رشد اقتصادی صنعت (تعداد مجوزهای صادره)، چک های برگشتی، قیمت دلار، شاخص بورس، تجارت خارجی، واگذاری بزرگترین و سود ده ترین شرکت ها به سپاه، ترکیب مجلس خبرگان، ترکیب مهم ترین فرماندهان سپاه، ترکیب شورای نگهبان و ده ها و صدها سند و فکت دیگر چیزی دیگری می گویند. قطعا وضعیت به سمت بدتر شدن یا حداکثر بهبود لاک پشتی در حدیکه وضعیت معیشت مردم کمی بهتر از حد آستانه انفجار بماند خواهد رفت. در این حالت هم یا تا سالهای طولانی همین حکومت فعلی با رهبری تندروتر به حکومت خود ادامه خواهد داد که در اینصورت غرب هم با ایران کاری نخواهد داشت یا شاید روزی مردم جانشان به لب شان رسیده و حکومت را سرنگون کنند یا احتمال دیگر اینست که حکومت شلتاق پراکنی کرده و با غرب درگیر شود که احتمال این وضعیت کمتر است ولی قابل چشم پوشی نیست و در صورتیکه اتفاق بیفتد قطعا غرب ایران را تا آخرین حد ممکن خواهد کوبید تا بتواند برای دهه ها پس از جنگ سرمایه های ایران را جهت بازسازی به سوی خود جذب کند و ایران به طور کامل و طوطی وار وابسته شود به غرب. به همین دلیل است که التماس میکنم به دلقک و به همه که قبل از اینکه وارد این عصر تاریک و رکود و سکوت و ظلمات و جنگ شویم فکری بکنیم و راه چاره ای بیندیشیم.

ناشناس گفت...

ناشناس 18/54 خیلی تفصیر های مسخره ای می کنی.غرب و امریکا تازه حکومتی دلخواه و بدرد بخور برای خودشان در ایران دست و پا کرده اند. چکار به ان دارند؟ لولوی مسخره ای است که عر بها را می ترساند تا سلاح بخرند. و خودش هم روز بروز ضعیفتر و نابود تر و عقب مانده تر شود.هیچ کشوری در جهان پیشرفت دیگر کشور ها را دوست ندارد.عقب ماندن ایران نباید به ضرر غرب و امریکا باشد.خیلی هم برایشان خاصیت دارد.البته ایران که فعلا نوکری روس را به منتهای درجه می کند.هم به روس خدمت می کند و پایگاه در اختیارش می گذارد و هم به غرب و امریکا.شما برو فکری برای خودت بکن. اینجا ننشین و بر سر اینکه کدام خر در اینده رهبر می شود بحث کن.

ناشناس گفت...

میشه لطفا شما که سابقه خدمت در همدان داشتید بفرمایید این وضعیتی که پایگاه همدان رو در اختیار روسیه گذاشتن خوبه بده کلا چی به چیه ؟

Dalghak.Irani گفت...

سابقۀ خدمت من در پایگاه همدان کمترین کمکی به "چرا روسها در همدان آمده اند و آخرش چه خواهد شد" نمی کند بطور بدیهی. اما اگر حوصله کردم راجع به آرایش جدید منطقه نظرم را خواهم نوشت.
دوستی که از من کودتا می خواهد و هرچه هجو است در تاریک نشان دادن آینده نوشته و آخرش هم خواستار چاره ای اندیشیدن شده بسم الله چراغ اول را خودت روشن کن و بگو راه حلت چیست بغیر از تکلیف بمن که کودتا کنم و من بعنوان "برای خنده" ازش می گذرم و بدل نمی گیرم. یا...هو

ناشناس گفت...

سربازان ختنه نکرده روسی مدافع حرم، ایران را در پایگاه شاهرخی اشغال کردند......

ناشناس گفت...

یعنی حکومت اسلامی اینقدر بدبخت شده که پایگاه در اختیار کفار قرار می دهد که مسلمانان را بمباران کند؟!

ناشناس گفت...

http://mihan.net/1395/05/24/825/

مقاله بسيار دردناك در مورد نقش ايران و روسيه در سوريه
تبعات استراتژيك و تاريخي ان بر ايران اينده

ناشناس گفت...

دلقک چرا در مورد لغو کنسرت ها که چیزی مسخره است چیزی نمی نویسی.فقط انرا نشانه ای از تحجر و ایدئو لوژی می دانی و رد می شوی. عزیزم به ان بپرداز و مسببینش را به گا بده. چرا کیهان کلهر بدبخت باید البومش جز در کشور خودش تکثیر شود.مگر یک ساز بدبخت کمانچه چه ضدیتی با دین این پدر سوخته ها دارد که جلو یش را می گیرند. چرا عرضه جلو گیری از دزدی و دیگر مفاسد اجتماعی و اسیب های اجتماعی را ندارند.علم اهدی چه خری است که هر گهی دلش خواست می خورد.و کسی به کسی نیست.چرا لحن ات را تند نمی کنی؟ خونسر دی ما هاست که اینها هر غلطی دوست دارند به سر این ملت می اورند.شعار نه شرقی نه غربی اشان کجا رفت که حالا افتخار واگزاری پایگا ههای نظامی اشان به اجانب را هم به دوش می کشند و مفتضحانه به ان افتخار هم می کنند.جالبه که در این شعار اولیه انقلابشان هم اول نه شرقی امده.کار اینها از مردم فریبی هم گذشته و در روز روشن همه چیز را به سخره گرفته اند.دریغا مردی و سنگی.

ناشناس گفت...

دلقک از پاسخ دادن طفره میری. کاریکاتوری که رسم کردی از آینده و باید نشست هم بهش خندید (به خاطر ساده انگارانه بودنش) و هم گریه کرد (به خاطر واقعیت نداشتن و محقق نشدنش) هیچ تاثیری روی زندگی مردم نخواهد داشت. شما به ما بگو با توزرد از آب در آمدن روحانی و تقسیم ایران به ایالت های تحت حکومت امامان جمعه و روسای سپاه و پیروزی روسیه در سوریه، احتیاط عربستان و جلوتر نیامدن و عدم تحریک بیش از اندازه ایران و گرفتن یقه عربستان توسط غرب و بی عملی و خنثی بودن آمریکا و ساکت بودن بیش از اندازه مجلس جدید و تندرو شدن مجلس خبرگان و تغییر ترکیب شورای نگهبان با ورود اعضای تندروتر آیا همچنان مثل بچه ها پا را در یک کفش کرده اید که ایدئولوژی حکومت شکست خورده است؟ یعنی در حالیکه خامنه ای در اوج قدرت است سوریه و عراق نیز در دستش است داعش در حال شکست خوردن است در داخل کشور نیز کنترل همه چیز را در دست دارد. مجلس کاملا ساکت است و دولت هم در ضعیف ترین حالت خود هست باز پیش بینی شما اینست که در آینده وضع بهتر خواهد شد؟ برای مثال میگم اعضای مجلس خبرگان چه دلیلی دارند و تحت فشار کدام نیروی ضدایدئولوژی هستند که مجبور شوند 10 یا 15 سال آینده، رهبر بعدی را یک موجود انسان تری انتخاب کنن؟

سوال دیگر اینست که مگر در تاریخ همین جمهوری اسلامی روزهایی نبوده که به قول شما ایدئولوژی حکومت در خارج از کشور تقریبا به شکست مطلق و انزوای مطلق رسیده (مانند قضیه ترورها و ترک ایران توسط سفرای اروپایی) ولی باز دوباره حکومت توانسته همان اروپایی ها را به ایران کشانده و بساط فروش نفت و چاپیدن را برقرار نماید؟

به نظر من چون ایده شکست ایدئولوژی و استحاله حکومت شما خود کاملا به شکست و بن بست رسیده، هیچ حرفی برای گفتن ندارید و چراغ خاموش مشغول وقت گذراندن با دوست گرمابه و گلستان تان شریعتمداری هستید. و می خواهید با پرت کردن حواس خوانندگان اونها رو از پرسش و پیگیری بازدارید.

Dalghak.Irani گفت...

این پرت و پلاها چیست که می گویی؟ مثل اینکه بیماری تو خیلی پیشرفته تر از من است. و خدا رحم کند بحال و روزت. معلوم نیست دنبال شکست دادن من هستی یا شکست دادن خامنه ای. اگر دنبال کنف کردن من هستی که زور زدن نمی خواهد چون من در صفحۀ قبل هم شکستم را قبول کردم و بتو اعلام کردم و منتظر پلن بی شما ماندیم. حالا هی مرتب باز مرا تعقیب می کنی که چرا وقت تلف می کنم و دنبال راه حلی از فرار از مجازات می گردم. در حالیکه هوا حتی در لندن هم گرم است و تابستان کوتاهی دارد اروپا و بازی های المپیک و اوسین بولت بازی هم رواج دارد و من هم هفت سال پیرتر شده ام و سیاست هم قفل کرده و شوق و ذوق سروکله زدن های تکرار شش سال نوشته ام را - و تو نفهمیده - و مجانی و لله ام! را ندارم بطور بدیهی و تو هم سوزنت گیر کرده که دروغ گفته ام و فریب داده ام و نگذاشته ام تو خامنه ای را ساقط کنی و ... خب الان چکار کنم که پاسخ تو باشد. اگر مجازاتی را باید تحمل کنم حکمم را اعلام کن و برو دنبال برنامه ای که داشتی و من مانع شده ام تا کنون از طرح و اجرایش. و الا چطور ممکن است بین من و تو دیالوگ برقرار باشد که در بدیهیات معرفتی فصله ای سال های نوری با هم داریم. در حالیکه تو قهر دولت های اروپایی در سال 75 را شکست ایدئولوژی می دانی من اما ایدئولوژی را افکار رسوب کرده در بین توده های مسلمان عرب سنی می دانم که بعد از بدنیا آوردن نسخۀ داعشی خودشان فهمیدند سرابی بیش نبوده و دیگر نه تنها ایران و شیعه اش برایشان جذابیتی ندارد بلکه از دولت های مرتجع شان هم که تصمیم به براندازی جمهوری اسلامی دارند حمایت می کند. خلاصه من پاسخ دیگری ندارم برای شما و با تمام وجود به شکست خودم اعتراف می کنم و خواهش می کنم حالا تو بیفت جلو تا ما بدنبالت حرکت کنیم. البته که منتظر حکم مجازاتم به اتهام خیانت هم هستم و اگر راه حل شما عملی تر و نتیجه بخش تر باشد در خدمت تازیانه تا اعدامم. یا...هو

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

شما خیلی ساده انگارانه و خطی قضایا رو تحلیل میکنی. عزیزم کدام قراردادها؟
....
احزاب و سیاست مداران غرب در زمان کاندیداتوری و مبارزات انتخاباتی برای بقدرت رسیدن، عمده وعده های انتخاباتیشان بر سه حوضه تامین انرژی، مالیات و مهاجرین استوار است به این معنی که دغدغه شهروندان غربی نه ازادی بیان و دموکراسی (است که قرنهاست به ان رسیده اند) بلکه تحمل مهمانان خوانده و ناخوانده عمدتا اهل خاورمیانه و شمال افریقا و ارقام قبوض مالیاتی و هزینه انرژی وارداتی گرمایش و سوخت ماشین هایشان است که ارتباط مستقیمی با سطح رفاه و امنیت روانیشان دارد. شما دیدت تنها بر بعد انتخابات و حکومت ایران استوار است که هر کسی وعده ازادی زندانی سیاسی و ازادی تجمعات و حجاب و ... را میدهد، پشتش بصف میشوید(که البته برای ایران کار درستی هم است) اما همانقدر که وعده های انتخاباتی ما ایرانی ها که در واقع پتانسیل پیروزی در انتخابات است برای یک غربی بی معنا و پیش پا افتاده است، برای ما نیز مساله اهمیت انرژی و مالیات و مهاجرین، مساله ای فرعی محسوب میشود. ملاحظه میکنید چقدر سخت است برای یک ایرانی داخل ایران حضم مساله هایی که بعد بین المللی دارند (از جمله شکست ایدوئولوژیک یک حکومت). سیاست مداران اروپا راهی جز تمرکز بر ایران جهت تامین انرژی با حداقل ریسک فشار سیاسی را ندارند واعلا با شورش و اعتصابات اجتماعی روبرو میشود و قدرت را در کشور متبوع خود از دست میدهند. بعنوان مثال اگر نگاهی به انتخابات نخست وزیری ایتالیا بی اندازی، متوجه خواهی شد که عمده وعده های انتخاباتی رنزی حول محور انرژی و مالیات بود (در اروپا خرید انرژی هم مشمول مالیات میشود برای شهروندان) و جزو اولین اقدامات رنزی بعد از برجام، وصل کردن شرکت انی (غول انرژی اروپا)جهت خرید گاز از ایران و فروش جهت مصارف خانگی و صنعتی به مهم ترین کشورهای اروپایی بود.
بحث را کوتاه میکنم چون تا همینجایش هم روده درازی بود اما توصیه میکنم به شما دوست ناشناس کامنت گذار که اگر دوست داری پاسخ بگیری برای سوالاتت، کامنتت را با اسم (مستعار)بنویس.

غریب آشنا گفت...

من فکر میکنم که دلقک بیشتر دنبال روزنه است تا نقشه راه .
در این پروسه ٬ احتمال خطا هم هست و دلیلی برای عذر خواهی از شکست نیست.
بهتر است واقع بین باشیم و توقع بیجا نداشته باشیم

چرنده گفت...

با اعلام رسمی استفاده از پایگاه های نظامی ایران توسط نیروی هوایی روسیه و همچنین اجازه شلیک موشک از فراز ایران خفت جدیدی برای برای پرچمداران نه شرقی و نه غربی ثبت شد و به مدال طلای رفیع نوکری روسها نائل آمدند با تمام وجود علی رغم اختلاف های قبلی با نظر تیمسار درباره به تنگ آمدن ایدئولوژی موافقم خامنه ای زیر ضرب تحولات گسترده و دامنه دار منطقه ای هر از گاهی یکی از شعارهای نظام رو نابود میکنه یک بار در ماجرای هسته ای سازش ناپذیری با آمریکا و امروز با دادن اجازه به جنگنده های روسی استقلال مورد ادعای حکومت خود را قربانی کرد یادش بخیر وقتی که از تبدیل ایران به حوزه نفوذ و حیاط خلوت روسها صحبت کردم خیلی ها در این وبلاگ رو سر ما خراب شدن که تو ظاهرا کتاب رفیق آیت الله رو خیلی جدی گرفتی حالا مبارکشون باشه تبدیل ایران به یکی از استان های روسیه تمام این وقایع به مرور به شکل علامت سوال در مقابل افکار عمومی پدیدار خواهد شد و به تسریع نابودی ایدئولوژی حکومت شیعی کمک خواهد کرد و البته از این به بعد ما نه فقط در مسائل خارجی بلکه در مسائل داخلی هم با متغیر جدیدی روبرو هستیم و اون نظرات ولی فقیه اصلی جناب پوتین هست قبلا گفتم و باز هم میگم رهبر بعدی بدون چراغ سبز اسلام شناسان خبره و فقهای برجسته ی ودکاخور روسی مستقر در کاخ کرملین انتخاب نخواهد شد

ناشناس گفت...

http://www.bbc.com/persian/world/2016/08/160818_l45_livable_cities_economist_tehran

برای شما که قالیباف را دوست داری، من که چشم خشک شد تا دوباره بنویسید.

شهروند گفت...

واتيكان سازي مشهد توسط علم الهدي و دامادش
برخلاف نظر بعضي از هموطنان ، حقير خيلي هم از خبر عدم صدور مجوز كنسرت در خراسان خوشحال شدم ، آخوندهايي كه زماني با تمام سوراخ سنبه هاي زندگي ايرانيان كار داشتند و اتفاقا هم زور كافي و هم نفوذاجتماعي زيادي براي اجراي مقاصد خود در جهت ترويج مدل زندگي مورد قبول و پسند خود را داشتند ، امروز به يك استان راضي شده اند ، چون زور و نفوذشان اجازه تركتازي را نمي دهد ، والا همين علم الهدي اگر مي توانست برگزاري كنسرت در سراسر ايران را ممنوع مي كرد ، چرا اينكار رو نمي كنه ؟ قدرت و حكومت كه دستشان است ! چون ايدئولوژي اسلامي در حضيض ذلت و ناتواني ست ، خود آخوندها با عملكردشان معترف به شكست اسلام سياسي هستن ، وقتي ولي فقيه شان مي گويد : در دفاع از نظام تقيه نكنيد ، اين حرف يعني چي ؟ يعني ما جوري گند زديم كه شماها با پررويي جواب معترضان را بدهيد ،
راه طي شده توسط مردم در تقابل با متحجرين و فقهاي خشكه مقدس ، بسيار درست و سنجيده بوده است تا امروز ، مردم اصلاح طلبان و اعتداليهاي شريك دزد و رفيق قافله رو هم شناسايي و مجازات كرده و مي كنند ، شكي در اينمورد ندارم ، متأسفانه بعضي ها دست آوردها رو نمي بينند و فقط خواهان سريع ، تغيير و شايد سرنگوني حكومتي خونريز و ظالم و بشدت واپسگرا را هستن ( البته به حق ) كه كيلومترها آنطرف تر با خرج فراوان و ريختن خونهاي بسيار ، حكومت قصاب دمشق را حفظ كرده و مي كند
جهت اطلاع دوستان مخالف خوان هميشگي ، شهر تهران بيشترين سرعت در بالا بردن كيفيت زندگي شهري را در جهان كسب كرد ، دست مريزاد به قاليباف و همكارانش .

ناشناس گفت...

سلام تيمسار

اينهم يه مقاله ديگه در كه كيفت زندگي تو تهران بهتر ميشه
http://www.bbc.com/persian/world/2016/08/160818_l45_livable_cities_economist_tehran

ناشناس گفت...

من از اینکه روحانی و آن احمق های اطرافش و برادر رانت خوارش جواب اعتماد ما را با پرکردن جیب شان و لاس زدن با خامنه ای دادند خشمگین هستم و از اینکه مجلس مثلا امید حتی به خودش زحمت نداد حقوق دان هایی که برای شورای نگهبان انتخاب می شوند را مورد بررسی و چالش قرار دهد و سه حقوق دان اصلاح طلب را بفرستد به شورای نگهبان. حالا فرستادن حقوق دان اصلاح طلب پیش کش، آن رای های بالا به حقوق دان های داعشی برای چه بود؟ بعد از جریان فیش های نجومی نمایندگان منتسب به لیست امید سر و صدا کردند که ما قانون وضع خواهیم کرد که دیگر این اتفاق ها نیفتد ولی چند روز بعد کم کم سر و صداها خوابید بعد هم دیگر صدایش را در نیاوردند و خبری از قانون وضع کردن هم نشد. مجلس خبرگان هم به لطف تبلیغ بی بی سی، وی او ای و بقیه پروپاگاندای جاانداز که وبلاگ شما هم جزوش بود با تعدادی قاتل و مجرم پر شد. و از اینکه کشور محل جولان نیروهای نظامی روس شده است و آمریکا با اوبامای احمق (آدمی که بیش از حد خوش بین باشد و بیش از حد خوب باشد در واقع احمق است) عراق و سوریه رو دو دستی تقدیم خامنه ای و پوتین کرده است.

و از دست شما دلقک هم خشمگین هستم چرا که در این اوضاع خراب نمک بر زخم ما می پاشید و مدام روحانی را جلوی چشم ما می آورید انگار نه انگار که خودتان هم از جمله کسانی بودید که او را بزرگ کردید و به جان ملت انداختید. طرح های و ایده های شما با شکست مواجه شد چون کاملا منفعلانه و بی عمل است و بر این پایه است که بنشینیم و منتظر باشیم که عربستان شاید بتواند بزند تو دهن خامنه ای و روحانی شاید بتواند سپاه و خامنه ای را رام کند. شما دقیقا مانند اوباما هستید فرض می کنید که دشمنان شما هم بر اساس منطق و قوانین عمل خواهند کرد ولی برخلاف انتظار شما خامنه ای فقط بر اساس قانون جنگل عمل می کند یعنی اگر شما جوانمردی کنید و در حالیکه او را به خاک انداخته اید و خنجرتان روی گلوی اش است به خامنه ای بگویید که در ازای گذشتن از جانش باید مثل آدم و با منطق حکومت کند خیال خامی بیش نخواهد بود.

طرح یا پلن بی وجود ندارد. در واقع طرح شما طرح بی و طرح قلابی است و راه اصلی چیز دیگری است. قبل از من صدها تحلیل گر و ایده پرداز دیگر راه را نشان داده اند و تجارب تاریخی هم هر کدام خود یک پلن هستند. حتی یک نمونه موفق از استحاله اختیاری یک حکومت در تاریخ وجود ندارد و در همه موارد با زور و ریختن مردم به خیابان ها و اشغال ادارات دولتی یا مداخله خارجی و جنگ حکومت های استبدادی کنار رفته اند. اگر هم نمونه ای باشد که من حضور ذهن ندارم قطعا بیشتر از یکی دو نمونه نخواهد بود. ما باید فضا رو مستعد کنیم برای روزی که مردم قدرت رو به دست بگیرند برای این کار نیاز به ابزارهایی داریم که در روز موعود محل استارت و موتور محرکه به دست گرفتن قدرت باشند. این دو ابزار عبارتند از رهبران کاریزماتیک و شجاع و نهادهای مدنی. جوانان دهه 60 که عاملان اصلی اعتراضات در سالهای اخیر بوده اند حالا دیگر پیرهای دهه 60 هستند ولی می توانند تجارب خود رو به نسل های بعد منتقل کنند و نسل های بعد رو تبدیل به معترضان جدید بکنند. بنابراین ما باید جوانان دهه هفتاد و هشتاد رو از اینترنت و تلگرام هایشان بیرون بکشیم و وارد نهادهای مدنی بکنیم و آماده بکنیم برای سالهای آینده. تمام این کارها رو میشه بدون کمترین هزینه و خطر انجام داد.

اما در مورد نظر شما در مورد ایدئولوژی اسلامی و داعش، برخلاف نظر شما داعش نه تنها باعث نمی شود مردم خاورمیانه از تندروی دور شوند بلکه باعث تند تر شدن هر چه بیشتر فضا خواهد شد. حتی پس از نابودی داعش، این حرکت به سوی تندروی ادامه پیدا خواهد کرد و شما ریشه این موضوع رو درک نکردید و نفهمیدید. ریشه تندروی در خاورمیانه عقب ماندگی اقتصادی و علمی و فرهنگی مردم این کشورها است و نه اسلام. البته اسلام موتور محرک بروز و انفجار این تندروی می شود ولی اگر اسلام هم نباشد هم حتما این شورش و تندروی در خاورمیانه بروز خواهد کرد. مردم از زور عقب ماندگی و در حسرت پیشرفت و رفاه کشورهای پیشرفته غربی و شرقی علیه خود، کشورهایشان و علیه کشورهای پیشرفته شورش می کنند. پشت این تندروی ها دهه ها سرکوب و عقب ماندگی خوابیده است و چه با داعش و چه بی داعش از این به بعد بروز پیدا خواهد کرد. و البته داعش و حکومت های ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی بهانه و امکانات لازم رو جهت بروز این تندروی ها فراهم می کنند.

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس پس بجای روضۀ بی سر و ته ما باید ... خطاب بمن برو دنبال بیرون کشیدن جوانان دهۀ هفتاد و هشتاد و بیخود خودت را وقف یادگاری نوشتن روی دیواری که از اول هم آدرس عوضی داده نکن. فقط مزخرف نگو که ما باید ... که باید که تو خودت را پشت ناشناست قایم کرده ای و چرت و پرت می گویی. یا...هو

شهروند دوست داشتم حرف تو را باور کنم و خودم هم اضافه کنم که ممکن است عقب نشینی جنتی و تأکیدش به شهر مشهد هم از این جهت بود که بلافاصله کنسرت هایی را در سایر شهرهای خراسان راه می انداخت و آمار مجوز کنسرت های پیاپیی را هم برای سایر استان ها صادر می کرد در حد نشان دادنش به علم الهدی و اذنابش. اما متأسفم که از این امام زاده (دولت روحانی) انتظار شفا و فکر پیشرفت مدرنیته خواسته ای بیهوده است. چون اینان خودشان هم حداکثر موسیقی مجاز را چس ناله های موسیقی غم انگیز و منفعل سنتی - تحت عنوان مسخرۀ فاخر - می دانند و از هر طرب و شادی و هیجان مثل جن از بسم الله گریزانند. بازهم امیدوارم یک تحرکی حداقلی ببینیم. یا...هو

آلبرت گفت...

داعش نه تنها باعث نمی شود مردم خاورمیانه از تندروی دور شوند بلکه باعث ملتهب تر شدن هر چه بیشتر فضای خاورمیانه شده و خواهد شد
پس از نابودی داعش، به علت صدماتی که داعش و القاعده وارد کرده و فقر و بی عدالتی را گسترش داده اند بنابراین باز هم تندروی ها ادامه پیدا خواهد کرد
زیرا ریشه تندروی در خاورمیانه عقب ماندگی اقتصادی و علمی و فرهنگی مردم خاورمیانه است