۱۳۹۵ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

خامنه ای "کنسرت حج" مؤمنان در مکه را نیز لغو کرد: او فقط شادی تخریب می کند؛ فرقی نمی کند کنسرت ابی باشد یا محمد!


1- بنظرم می رسد که اگر بخواهیم مراسم حج مسلمانان را - همانطور که چنین مراسم هایی در دیگر ادیان - با یکی از پدیده های دنیای مدرن ماننده و برابر نهاده بکنیم. آن پدیده قطعاً کنسرت های موسیقی مردمی در حجم جمعیتی میلیونی است که در دنیای غرب برگزار می شود. تا آنجائیکه که بررسی کردم تقریباً کمترین تفاوتی بین این نوع تجمعات سنتی - دینی و کنسرت های موسیقی های مردمی امروزی وجود ندارد. نه تنها از جنبه های مختلط بودن و رقص و سماع و نوا و آهنگ و ریتم و سرود و آواز خوانی و چادر زنی و انجام نوعی پیک نیک و خورد و آشام دسته جمعی و دورهمی و چند ملیتی بودن و از راه ها و کشورهای دور و نزدیک آمدن ها و چه و چه مراسم های دینی با کنسرت های موسیقی با هم همپوشانند. بلکه حتی در بعد معنوی و هویت بخشی یکسان بهمۀ اعضای شرکت کننده نیز مثل هم هستند . اگر در حج لباس ها یکسان و هدف یکسان و بیرون آمدن از هویت های انفرادی و حل شدن در هویت جمعی نقطۀ برجسته است؛ اتفاقاً در کنسرت های بزرگ و مردمی هم چنین وحدت هویتی قابل نشان دادن و پررنگ است. در حج هم همه برای دیدار معبود و بت های مورد ایمان و علاقه سر و دست می شکنند در کنسرت ها هم بسیاری برای رسیدن به هنرمندان بت خودشان در زیر دست و پا می مانند یا رنج را تحمل می کنند. همینطور است اشک و خنده و گریه های حاجیان در مقایسه با تماشاگران کنسرت ها. حتی در مورد لذتی که این دو نصیب می برند نمی توان زیاد تفاوت مشاهده کرد. و مثلاً لذت کنسرت را مادی و لذت حج را معنوی طبقه بندی کرد. زیرا چه بسیارند از علاقه مندان تیفوسی کنسرت ها که بودن در کنسرت نوعی مکاشفۀ معنوی برایشان فراهم می کند. همانطور که در حج هم بسیاری هستند که بیشتر از لذت معنوی لذت مادی را تجربه می کنند. این مقدمه را از آن جهت ضروری دیدم که اولاً از تیتر تعجب نکنید و ثانیاً بگویم که تعطیلی حج از سوی خامنه ای برای مؤمنان ایرانی تا چه اندازه بد و رنج اور و لذت کش بوده است. اما در مورد لغو حج تمتع امسال از سوی حکومت ایران حرف های جدی تر خواهم زد.

2- یک مقدمۀ ضروری دیگر را هم باجمال بگویم زیرا بنظرم می رسد که امکان دارد اولاً خیلی از خوانندگان - بویژه جوانان - دریافت دقیقی از موضوع نداشته باشید و ثانیاً بدلیل روحیات ناسیونالیستی و عرب ستیز و مهمتر از همه متحجر بودن حکومت عربستان نتوانید نقطۀ دقیق اختلافات ایران و عربستان در موضوع حج را کشف کرده و داوری درستی از مقصر داشته باشید. این موضوع از این جهت هم مهم است که ما مخالفان حکومت شرعی باید بتوانیم حاجیان بازمانده از حج را به "تقصیر خامنه ای" متقاعد کنیم تا آنان بدانند که تنها حکومت بنام دین و مذهب شیعه در جهان یکی از مهمترین فروعات عبادی مذهبی شیعیان را تعطیل کرده اند.

3- ماجرا چنین است که فارغ از اینکه در کدام کشور مسلمان چه نوع حکومتی - اعم از استبدادی و دموکراتیک و دیکتاتوری و الیگارشیک و آریستوکراسیک و هرچه - برقرار بوده و باشد انجام مراسم حج بعهدۀ نهاد دین و مذهب - سنتی ترین نهاد مدنی باقی مانده از گذشته - می باشد و دولت ها و حکومت ها کمترین و کمترین دخالتی در حج مسلمانان تبعۀ خود نمی کنند. بعبارت دیگر کار مراسم حج بعهدۀ خود حاجیان مکلف است که با جمع شدن در گروه های مشخص بعنوان کاروان حج و با انتخاب یک کاروان دار - اغلب یک روحانی است - به مکه می روند و مراسم عبادی حج را بجا اورده و برمی گردند. حکومت ها و دولت ها تنها وظیفه ای که برای خود قائلند و انجام می دهند پشتیبانی های لجستیکی اعم از خدمات کنسولی و حمل و نقل و خدمات بهداشتی و تسهیلات مورد نیاز کاروان ها و حجاج است. ایران نیز تا زمان برقراری رژیم سکولار شاه همین رویه را داشت و حکومت شاه مثل همۀ حکومت های امروزی مسلمانان مثل مصر مثل الجزایر و غیره بهمین سیاق عمل می کرد و کمترین مشکلی هم پیش نمی آمد. اما از وقتی که در ایران انقلاب شد و نهاد دین قدرت سیاسی را هم تصاحب کرد. این دو حیطه با هم مخلوط شدند. یعنی چون روحانیان هم متولی بدیهی بخش عبادی حج بودند و هم متولی قدرت سیاسی شده بودند امدند و حج را با عنوان عبادی - سیاسی تعریف کردند و مناسبات ایدئولوژی - امر سیاسی - را بار امر عبادی حج نمودند.

4- از همین مقطع است که حج عبادی مسلمانان ایرانی در قالب سیاست روز حکومت دینی سازماندهی دولتی و حکومتی پیدا کرد و ابتدا یک شخص بنام نمایندۀ ولی فقیه در امور حج زاییده شد و رفته رفته رسید به تشکیلاتی بسیار معظم و تو در تو بنام بعثۀ مقام معظم رهبری که در حقیقت حجاج ایرانی را در قالب یک سپاه رزمی سازماندهای کرده و هر سال با دستورالعمل های دقیق عملیاتی از الف تا ی به عربستان اعزام می کند. این عمل دولتی کردن حج از سوی ایران ضایعات انسانی بسیاری را هم فراهم کرده که البته بیشترینش هم صدمه دیدن حجاج ایرانی بوده است. لذا اگر بخواهیم اختلاف بنیادی عربستان و ایران را در مورد حج فرموله بکنیم. می توانیم بگوییم که "عربستان می گوید حج عبادی است و حجاج ایرانی هم مثل همۀ حجاج فرق و مذاهب مختلف اسلامی و از قاره ها و کشورهای گوناگون در اغوش ما جا دارند مشروط به اینکه حکومت ایران دخالتی در مراسم آنان نکند و حرف و حدیثی غیر از "هر آنچه در حج واجب است. و همه انجام می دهند" نباشد اعم از خوب یا بد یا شیعه و سنی و هرچه.

5- این مطلب را البته اوحدی نمایندۀ حج ایران اقرار کرده و اگر هم نمی گفت چیز پنهانی نبود. او تأیید کرده که عربستان همۀ شروط ایران اعم از صدور ویزا و پرواز از داخل شهرهای مختلف و هواپیما و خدمات کنسولی و بهداشتی را پذیرفته اما مصر است که بعثۀ خامنه ای نباشد و اگر قرار است باشد محدود باشد و اسامی کسانی که این بعثه را هدایت و رهبری می کنند و نقش شان به اطلاع وزارت حج عربستان برسد. و از هرگونه مراسم و شعار و برنامه ای غیر از مربوط به حج خودداری شود. و الا در اینکه ایرانیان بروند حج و مثل همۀ مسلمانان مراسم واجب حج را بجا بیاورند مشکلی از سوی عربستان وجود ندارد. نمی تواند هم وجود داشته باشد زیرا حکومت عربستان یک حکومت متعارف و مسئول است و اگر نتواند از تصمیمات خود دفاع کند و مسلمانی از حج باز بماند هم در مجامع بین المللی و مهمتر از آن در مجامع اسلامی قادر به پاسخگویی نخواهد بود. یا...هو

تیتر سیاسی: حج مسلمانان ایرانی بدلیل اصرار خامنه ای برای سیاسی کردن حج منتفی شد. نه کارشکنی های عربستان!

۲۵ نظر:

مانی گفت...

دلک گرامی دست مریزاد از این تشبیه و مقایسه فوق‌العاده! ,حظ کردم از کار کرد مغز شما,شیرینی و زیبایی و روانی نوشتار به کنار آن کنش و واکنشی که در سر شما جریان دارد همیشه مرا ذوق زده میکند. حتی وقتی که مخالف نظرتان هستم. البته نه این نوشته.

ناشناس گفت...

عربستان به همان اندازه مسئول است که ایران است. پرونده یازده سپتامبر در آمریکا باز شود معلوم می شود که دولت عربستان چگونه نقش آفرینی کرد.

غلامرضا امینی گفت...

اتفاقا بهتر شد. ارز کمتری خارج میشه. توفیق اجباری

ناشناس گفت...

بعد از دو یا سه سال مانند گذشته ایران کلی امتیاز منطقه ای و مناسک حجی به عربستان می دهد و قال قضیه کنده می شود.
عربستان سعودی با آغاز جنگ نفتی باعث کاهش درآمد ایران در زمان جنگ و ته کشیدن خزانه دولت شد که مهمترین دلیل پذیرش قطعنامه و جنگ بدون نتیجه بود.
امیدوارم اقدام جدید عربستان هم در حوزه نفت و هم در حوزه نفوذ منطقه ای به ایدئولوژی زدایی در منطقه کمک کند.
در قرن هفدهم حکومت صفوی با ایجاد حکومتی شیعه در جوار عثمانی و همدستی با فرانسه و انگلیس، آغازگر افول حکومت عثمانی که تا دروازه های وین در قلب اروپا رسیده بود شد.

ناشناس گفت...

با سلام،

من طرفدار موسیقی هارد راک و هوی متال هستم و اگر به کنسرت های این سبک ها نگاه کنید شباهت عجیبی به مراسم هیستریک مذهبی (مثلا لخت شدن و زدن به سر و بدن) داره! در واقع آدمها در این فضاها در کنار هم لذت دیوانگی رو تجربه میکنن و انرژی و ناراحتی های درونی رو بصورت بیرونی تخلیه میکنن. در عین حال استفاده از مواد روان گردان و الکل در هر دو اینها بسیار رواج داره! این شباهت در این حالتهای اکستریم ساده تر قابل مشاهده است اما برای من خیلی جالب بود که شما این ارتباط رو بین کنسرت ها و مراسم مذهبی آرام تر هم مشاهده کردید!

مازیار وطن‌پرست گفت...

دقیقا دو سه روز پیش به یکی از دوستانم می‌گفتم این قضیه‌ی تعطیلی حج، هسته‌ی اصلی طرفداران نظام رو شاکی می‌کنه از بیعرضگی و هارت و پورت بیخود حضرات.

مازیار وطن‌پرست گفت...

گفتگو با م. قائد از تجربیات حضورش در فیس‌بوک. برای کسانی که حوصله ندارند 7 صفحه مصاحبه را بخوانند یک پاراگراف را می‌آورم در خصوص پاتولوژی آدم‌های حاضر در فضای مجازی:

«گرفتاری با کسانی است که به هر دلیلی مطلب را نمی‌پسندند اما حاضر نیستند در صفحه خودشان به اشتراک بگذارند و مستقلا بحث کنند. این‌ها معمولا دو کار می‌کنند: حمله تند شخصی به نگارنده و یا اهانت به کسانی که پسندیده‌اند.

حرفشان کمتر نقد و انتقاد است. غالبا می‌گویند افراد با تایید نابجا مانع می‌شوند این آقای ازخودراضی متوجه شود غلط فکر می کند و مزخرف می‌نویسد و در واقع گناه بد بار آمدنش به گردن کسانی است که پیزور لای پالان ایشان می‌گذارند، خصوصا خانم‌هایی که عقلشان به معقولات قد نمی‌دهد و لایک الکی می‌زنند و به‌به و چه‌چه. و سرزنش کردن علاقه‌مندها که: هی استاد استاد نکنید، بگذارید این بابا بفهمد چیزهایی که می‌نویسد چرند است.

چندین بار بین کامنت‌ها تذکر دادم و پیام خصوصی فرستادم که دست بردارید از بی نزاکتی
و سفسطه و تحریف. شما که ارتکابات این کیبورد را دوست نداری چرا وقتت را با خواندش تلف
می‌کنی؟ یک بار در مطلبی اتمام حجت کردم هر کس به بینندگان و خوانندگان دیگر اهانت کند
حذف و مسدود و تمام.»

منبع: http://www.mghaed.com/interviews/kargadan_14_Ordibehesht95.pdf

ناشناس گفت...

فدائی امام زمان
دو پست قبل نوشته بودی اصطلاح جهاد کبیر را رهبری از خود ابداع کرده و بار شرعی فقهی ندارد باید به دلقک عقل زایل شده بگویم جهاد کبیر دقیقا اصطلاحی قرآنی است در سوره فرقان. فَلاتُطِعِ الکافِرینَ وَ جاهدهم بِه جِهادًا کَبیرًا؛
مگه مرض داری نخود هر آش میشوی و در مورد همه چی اظهار نظر می کنی؟

ناشناس گفت...

فدایی امام زنان
همون مصباح خرتر از رهبرت اوائل رهبری خامنه ای چند بار گفت که خامنه ای کتاب المکاسب رو از رو نمیتونه بخونه بعد رهبر شده حالا زور بزن این که رهبر الاغت سواد فقهی نداره رو همه میدونن البته کلا فقه و مذهب جز علم و سواد حساب نمیشه کلا یجور توهین هست که مزخرفات مذهبی رو سواد بدونی ولی خب کلا خاستم بهت یاداوری کنم که حجت الاسلام خامنه ای هست ایشون و فقط از باب تعارف بهش آیت الله میگن

ناشناس گفت...

فدائی امام زمان
کاملا مطمئنم این ناشناس 19:47خود دلقکه

ناشناس گفت...

فدایی امام زمان
چرند نگو! بورو کنار جونم بزا باد بیاد هوا گرمه! از کجا مطمینی ! نکنه با اقا در ارتباطی؟!

ناشناس گفت...

فدایی امام زنان!!! 23:02 که مطمئنی من خود دلقکم باید بگم خاک تو سرت با این ادم شناختنت یعنی با همین هوشت شدی فدایی امامی که چند صد سال ته چاه گیر کرده ولی قراره بیاد حکومت مهدوی رو بعد از جنگی که شش هفتم مردم دنیا توش کشته میشن رو اجرا کنه من همیشه ادمایی مثل تو رو وقتی میبینم میگم که در چرخه تکامل شماها فقط یه ذره از میمون ها بیشتر جهش پیدا کردید دانشمندا میگن که بین آی کیو و پایبندی سفت و سخت به مذهب رابطه مستقیم وجود داره یعنی به میزانی که ادما باهوشترن کمتر میشه این مزخرفات رو بارشون کرد دقیقا با دیدن تو بشر یه قدم به اثبات این نظریه نزدیک شد ممنون الاغ

ناشناس گفت...

بهترین کار برای سریع کردن سقوط این نظام، همکاری در اجرای تمام اهداف خامنه ای است و نه مقابله با آن .

ب ب

ناشناس گفت...

دلقک سلام. من چند ساله صحبتاتون را میخونم. دیگه تند رفتی. ضرورتی نداشت این مقایسه. نمیشه گفت هر چیزی که از لحاظ فیزیولوژی آثار مشابهی داشته باشه دقیقا همانچیز دیگر هست.

ناشناس گفت...

خوب! حالا بیا و درستش کن. از فردا مذهبیون می گند ابی می تونه کنسرت بده ما نمی تونیم؟مگه ما چشممان لوچه؟تازه کنسرت ما خیلیم شور انگیز تر از مال ابیه.انواع و اقسام کنسرت داریم.از تعزیه بگیر تا دعای کمیل و ... الا ما شائالله.تازه نعره هایی که ما می زنیم. ابی نمی تونه بزنه.یک صدمشم نمی زنه.ولی خودمانیما دلقک این کجا و ان کجا؟

Dalghak.Irani گفت...

دوستانی که نمی توانند شبیه سازی - اینهمانی - کنسرت موسیقی و مراسمات مذهبی - در اینجا مراسم حج - را متوجه شده و دقیق هضم کنند؛ به این علت بدیهی است که نمی توانند خودشان را در جایگاه یک فرد مذهبی قرار داده و لذت مراسم حج برای آنان را درک کنند. لذا فکر می کنند که کنسرت همه لذت و شور و سکس و نغمه و ساز است و مراسم حج همه غم و گریه و ناله و ندبه و تارک دنیایی. در حالی که لذت و شادی که از یک مراسم مذهبی - بویژه حج - بیک مؤمن مذهبی دست می دهد قطعاً اگر بالاتر از لذت یک مؤمن به مدرنیته از کنسرت موسیقی نباشد کمتر نیست. عناصر را هم که من برشمرده ام و همه مشترک هستند. لذا فقط داوری بر مبنای "قاضی خودش در کدام اردوگاه فکری است" داوری درستی نیست و کنسرت موسیقی از نظر مؤمن به مذهب و سنت همانقدر کثیف و حرام است که مراسم های مذهبی از جانب مؤمن به تجدد و دنیای مادی. داوری فقط زمانی امکان پذیر است که قاضی بتواند از خودش خالی شده و در جایگاه طرف مقابل هم قرار بگیرد. یا...هو

ناشناس گفت...

به نظرم احمق ترین سیایتمداران خاتمی و هاشمی هستند به خصوص خاتمی
خاتمی ترسوست و بی سیاست است مجلس 6 تو دستش بود هیچ کاری نکرد الان هم با سیاست های غلطش بازم مردم بدبختر میکنه
چرا خاتمی در مورد زندانیان در مورد این همه حق خوری شورای نگهبان چیزی نمیگه چرا اعتراض نمیکمه چرا مردمو نمیگه اعتراض کنید الان که رای دادید از حقتان دفاع کنید این یارو کلا میخوایه فقط بلد تو ایام انتخابات عربده بکشه مردمو به شرکت در انتخابات تشویق کنه الان که انتخابات تموم شد چرا لال شده چیزی نمیگه.... اگه میترسه تو انتخابات هم لال بشه بیخودی به مردم راه و رسم نشون نده
جناب تیمسار عزیزلطفا اگر اشتیاهی فکر میکنم واشکافی کنید

ناشناس گفت...

در مورد گل به خودی نوه احمق خمینی، نظری نداری؟ مرتیکه برگشت تمام جنایت های رهبر قبلی و فعلی نظام را با امنیت توجیه کرد، من نمی گم که مجاهدین بهتر از داعش بودند، من فقط می گم پدر بزرگ این گاگول هم خودش دست کمی از مجاهدین که از داعش بدتر بودند نداشت، به قول حاج محسن، قفل کردن کشور و بردن کشور در رکود را اسمش را گذاشتید، آرامش؟! همه یا به دروغ میگن خمینی خوب بود، یا راتش رو سکوت می کنن و حلقشون رو می بندند، ولی این علی اقای صادق راست حسینی از سر بریدن پدر بزرگش دفاع کرد، انشالله سر خودش و بچه هاش در همین خاک مبارک که خمینی براتون درست کرد برید میشه!

سرباز گفت...

تو 8 سال جنگ با عراق شوروی به صدام میگ میداد فرانسه میراژ آمریکا با آواکس اطلاعات. بر خلاف تمام 500 سال اخیر تو این جنگ یک وجب از خاک ایران کم نشد. اینا همش بخاطر اعتقاد و ایمان این مردم بوده. مفهومی که تو تو خوابتم فهمی ازش نخواهی داشت. تو چه می فهمی اربعین چند میلیون زائر برن زیارت و بیخ گوش داعش خون از دماغ کسی نیاد یعنی چی! تموم نشانه های موجود حاکی از قدرت، اشراف اطلاعاتی و گسترش نفوذ منطقه ای ایرانه. تو چرا بر عکس تفسیر می کنی؟ چی گیرت میاد؟ چرا گیر دادی به خامنه ای ؟ تصمیم گیر تو این مملکت 80 میلیون ایرانی هستند. همون طور که یه روز احمدی نژاد رو میارن یه روز دست پرده خاتمی رو. عربستان هم که امروز جلیز و ویلیز می کنه (و شما خوشحالی) میبینه تو عراق فلوجه از دست میره تو سوریه حلب محاصره شده و پولاش داره به باد میره. خودمونیم خودت یه چیزی می دونستی اسمتو گذاشتی دلقک! وگرنه بدتر از این خیلی چیزا می شد گذاشت.

ناشناس گفت...

من برخلاف شما اصلا ناراحت نیستم، حج کنسل شد بخاطر ندانم کاری خود مذهبی ها، این ها دیوانه هستند من چرا ناراحت شوم؟ بنده تبریک هم می گم که حج لغو شد، انشالله کربلا رو هم داعش لغو کنه.

ناشناس گفت...


سلام خدمت تیمسار

چقدر جالب به اسم اکبرا اشاره فرمودید و بازی آقایان با اسم اکبر واقعا احسنت به فهم و درک شهودی شما.

امروز سپاه هم این رو گفته "سپاه پاسداران از مردم مسئولان کشور خواسته در «عرصه جنگ نامتقارن فرهنگی» به «دشمن» نه بگویند و به «اصحاب شیطان اکبر» و طاغوت اعظم»، «آمریکای حیله گر اجازه عرض اندام ندهند.»"
دست مریزاد و دیگر هیچ

راستی تیمسار ممکن تا 2 سال دیگه تحولات ملموسی رخ بده بهتر بگم گشایشی بشه ملت کمی نفس بکشن یا امیدی به کوتاه مدت نیست؛ این سیستم عرفی گرایی باید حداقل 5 تا 10 سال طول بکشه!! خسته شدیم باور بفرمایید.

ناشناس گفت...

http://aftabnews.ir/fa/news/371523/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

بچه مردم رو زده کشته حالا باز ازش دفاع کن!

ناشناس گفت...

جناب دلقک، اقای خامنه ای به تازگی در سخنرانی هایی از دولت رئحانی تعریف هم کرده است، این با تز شما که این دو باهم اختلاف دارند چطور قابل توجیه هست؟ وقتی خود روحانی و رهبری می گویند که اختلافی در کار نیست.

ناشناس گفت...

در خبرها بود که خامنه ای اخیرا در دو ماه اخیر چند جلسه در رابطه با موضوعات اجتماعی و فرهنگی با مسئولان کشور داشته.
این اتفاقات اخیر یعنی دستگیری ها و شلاق زدن ها و حمله نیروی انتظامی به مهمانی های خصوصی بلافاصله بعد از این جلسه ها بوده و تنها نتیجه ای که میشه گرفت اینه که دستگیری آن 17 جوان و دستگیری چند وکیل در مهمانی خصوصی و افزایش ناگهانی صدور حکم های شلاق نتیجه دستور مستقیم خامنه ای به نیروی انتظامی و قوه قضاییه بوده.

حکومت کم کم در حال گسترش دخالت های خود از حوزه اجتماعی و خیابان به داخل خانه ها و خصوصی ترین محفل های مردم هست. حدود 65 نفر در بندر عباس و 70 نفر هم همین امروز در تهران به دلیل برگزاری جشن و پارتی دستگیر شدن. احتمالا به زودی حکم شلاق هم میگیرن. سایت تابناک هم اخیرا مقاله ای نوشته که چرا مردم در این روزهای تعطیل که دو واقعه دردناک اتفاق افتاده رفتن به تعطیلات برای تفریح! در واقع از نظر حکومت مسافرت رفتن مردم هم اشکال داره. دور نیست روزی که از بسیجیان مساجد هر محله بخوان رفتار مردم رو کنترل و گزارش بدن. دور نیست زمانیکه برگزاری هرگونه مجلس جشن و شادی حتی جشن عروسی رو موکول به گرفتن مجوز از حکومت کنن. کم کم مثل کره شمالی میشیم که عملا همه مردم جاسوسی همدیگه رو میکنن و هر فردی توسط چند نفر پاییده میشه!

حالا شما بیا مدام بگو اینها موقته، تندروها عصبی شدن، دو روزه و میگذره بعدش درست میشه، خامنه ای درمانده شده، عرفی گرایی شده! ایدئولوژی شکست خورده...والله این دو روز شما شد نزدیک 40 سال. عقب هم که نرفتن هیچ بی خیال هم که نشدن هیچ کم کم دارن وارد خونه هامون هم میشن.

ناشناس گفت...


نمی دونم نظر شما مثبت هست یا جناب تیمسار نسبت به ایشون اما چون احساس می کنم نسبت به آقای نوریزاد نظر مثبتی دارید بد نیست به این مورد هم در نظرات اشاره ای کنیم.

مصطفی تاجزاده بعد از 7 سال انفرادی آزاد شد، ببینید میتونید 7 دقیقه به این جمله فکر کنیم.
اگر دروغ نباشه فکر کردن بهش هم سخته...

خدا قوت باید به ایشان گفته بشه.