۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

خروش مقتدا صدر در بغداد؛ رعشه براندام خامنه ای در تهران. درود بر نجف؛ لعنت به قم!ابتدا این مطلب را بخوانید که در تاریخ 28 بهمن سال 1392 - 27 ماه پیش - نوشته و منتشر کرده ام. تا مطمئن بشوید که آنچه من در خشت خام می بینم و از چند روز تا چند سال قبل از وقوع بشما خبر می دهم بهره ای تمام و کمال از درستی تحلیل هایم دارد و من با شناخت بسیار عمیق از مناسبات مذهب سیاسی و اوضاع منطقه شما را در جریان آینده قرار می دهم. تا بعد از کیف کردن از نمایش مجدد این نمایش "منطقه شتابان بسوی سکولاریسم" بگویم که زلزلۀ بسیار بسیار بسیار مبارک امروز مقتدا صدر در بغداد چه رعشه ای خواهد انداخت به قم و تهران و بیت فاسد - از نظر سیاسی - خامنه ای.

مقتدا صدر عراقی: دخالت مذهب در سیاست دین را فاسد می کند. من برگشتم به حوزه!


اما؛ اعلامیۀ مقتدا صدر در ترک سیاست و مراجعت به حوزۀ دین یک شاهکار بی بدیل بود و است؛ در بین اخبار مربوط به آیندۀ وطن عزیزمان ایران.

2- مقتدا صدر که میراث دار خانوادۀ روحانی بسیار معروف صدرهاست؛ و 12 سال تمام در سطح اول سیاست عراق فعال بود و سیاست را در همۀ زوایای آن از راه انداختن ارتش خصوصی جیش المهدی گرفته تا مشارکت در پارلمان و دولت و سایر اجزاء حکومت تجربه کرده است؛ امروز طی اعلامیه ای رسمی از سیاست کناره گرفت، و اعلام کرد که کلیۀ فعالیت های سیاسی خودش و هوادارنش را تعطیل کرده و در انتخابات قریب الوقوع پارلمان عراق هم نماینده و کاندیدا معرفی نخواهد کرد. اما بخش مهم اعلامیۀ کناره گیری مقتدا صدر به علت تامۀ این اقدام مربوط است که او اعلان کرده بدلیل فساد سیاستمداران به چنین نتیجه و تصمیمی رسیده است. بعبارت دیگر او بتلویح تصریح کرده است که قدرت فسادآور است و قدرت سیاسی تبعات وحشتناکی در فساد آدم ها ایفا می کند. او اعتراف کرده است که برای حفظ جایگاه خوشنام و روحانی فامیل صدرها صحنۀ قدرت سیاسی را بنفع نفوذ و محبوبیت دینی واگذاشته است.

3- این اقدام خود بخود در سیاست روز ایران اثری ندارد، و ممکن است بسیار بی ارزش تلقی شود. اما هنگامی که جوانی مقتدا، محبوبیت و قدرت مقتدا، شهرت دینی خاندان مقتدا و از همه مهمتر قدرت سیاسی بالفعل مقتدا صدر در مناسبات سیاسی عراق را مد نظر قرار بدهیم؛ مشخص می شود که این واگشت از سیاست به دین چه پیامد های مهمی در بین شیعیان سیاسی خواهد داشت.

3- بنظر می رسد این سرخوردگی مقتدا صدر از سیاست به چهار عامل مهم تکیه داشته است. که سه فقره از این دلایل سلبی و دلیل آخر ایجابی است. دلایل سلبی بترتیب اهمیت عبارتند از: یکم- دیدن ناکارآمدی حکومت دینی در ایران. دوم- وحشت از جنگ های فرقه ای راه افتاده در منطقه که اینک عراق را هم در نوردیده است. و سوم- دیدن فساد یاران سیاسی خودش در عراق و اکثریت صاحب منصبان سیاسی در ایران. چهارمین مورد که تنها مورد ایجابی هم است همان دلیلی است که خودش هم برجسته کرده و گفته است که می خواهد با بازگشت بحوزۀ مذهبی راه اجداد خود در اجتهاد و مرجع دینی شدن را پی بگیرد.

4- همانطور که در بالا هم اشاره کردم نباید این تصمیم را یک تصمیم مجرد از کلیت تغییر تفکر مذهب شیعه ارزیابی کرد و دید. زیرا که مدت بسیار زیادی است که روحانیت شیعه - بویژه در میان طلبه ها و نسل جدید - و با دیدن تجربۀ بسیار ناموفق جمهوری اسلامی در آمیزش مذهب و سیاست؛ رخنه و نفوذ و محبوبیت روز افزون و پیشرونده ای آغاز کرده است. لذا این بازگشت روحانی بسیار مقتدر سیاسی عراقی -ایرانی از سیاست، روند شروع شده را نه تنها در میان طلاب جوان ایرانی شدت و سرعت خواهد داد؛ بلکه و مهمتر از آن روحانیان ارشدی را هم که دغدغۀ دین و مذهب دارند را مصممتر و راغب تر خواهد کرد برای جدایی دین از سیاست. و حتی خواهد توانست رخوت و ترس و بی عملی آنان برای اعلام مخالفت علنی با دخالت دین سازمان یافته در سیاست را تحریک و تشویق کند؛ تا صدایشان را بیشتر بلند کنند؛ و حداقل از پشتیبانی سیاسی روحانیان ایرانی داخل در سیاست پرهیز کنند. چنین است و چنین باد. یا...هو

*********************
اما عرض امروزم برای تکمیل آن بشارت دوسال و نیم پیشم:

1- حتماً در خبرها خوانده اید و دیده اید و شنیده اید که مقتدا صدر پس از اخطار اولیه به حیدر عبادی نخست وزیر و پارلمان عراق جهت تعویض اعضای "فرقه ای - مذهبی - سیاسی" دولت عراق؛ وقتی با مقاومت نمایندگان فاسد و فرقه گرای پارلمان مواجه شد همراه با ده ها هزار از مردم عراق در پشت منطقۀ سبز بغداد تحصن کردند و فشار برای تغییر اعضای مذهبی فرقه ای کابینه به اعضای تکنوکرات - بخوان سکولار - لیبرال - را افزودند. اما سیاستمداران سنی و شیعۀ مذهبی و فاسد و نماینده ها بحرف مردم تمکین نکردند و به کابینۀ تغییر یافتۀ حیدر عبادی رأی ندادند و مرتب امروز و فردا کردند و می کنند. تا اینکه امروز مقتدا صدر و مردم تصمیم گرفتند وارد منطقۀ حفاظت شده بشوند و پارلمان را برای چند ساعت نمادین اشغال و مهلت تغییر را تمام شده اعلان و توی گوش فاسد سیاستبازان کشورشان بکنند.

2- این اقدام مقتدا صدر و مردم عراق یکی از ماندگارترین اقدامات تاریخ عراق و خاورمیانۀ جدید خواهد بود و چونان الماسی در میان این همه کثافت و دین خویی و فرقه گرایی خواهد درخشید. و خود مقتدا صدر - کم جنایت نکرده زمانی که فریفتۀ ایدئولوژی قم و خامنه ای شده بود - را بعنوان روحانی شجاع و مؤثری در تاریخ سیاسی عراق جایگاهی رفیع خواهد داد. این اقدام او که طبق گزارش های منتشر شده از پشتیبانی نزدیک بمطلق مردم بجان آمده عراق - و قطعاً رضایت ساکت آیت الله سیستانی هم - برخوردار بوده و است نه تنها تاریخ عراق را بسمت دولتی تمام مدرن و سکولار ورق خواهد زد. بلکه مهمتر از آن بعرفی گرایان ایران نیز روحیه و جان تازه ای خواهد بخشید تا اولاً بتوانند خامنه ای شوک زده را بیشتر عقب برانند و ثانیاً بروحانیان ارشد و طلبۀ قم که جسارت مخالفت با دستگاه حکومتی فاسد خامنه ای را ندارند جرأت خواهد داد که نق زدن های تازه شروع کرده شان را با صدایی بلندتر و شفافتر بیان کنند. و البته به پارلمان جدید ایران هم این جسارت و اخطار توأمان را خواهد داد که دست و پای مذهب سیاسی را - و نماد آن خامنه ای - بیشتر از سابق جمع کنند تا دولت در فضای بهتری تنفس کند و با پیوند دادن ایران با جهان به عرفی تر شدن سریعتر حکومت در ایران یاری رساند. و بدیهی است که مردم را هم با نمونه ای از حرکت مسالمت آمیز مدنی مجهز خواهد کرد.

3- مقتدا صدر نمونۀ خوبی است از کسانی که باید نفرین شود و هزاران بار کشته شود بخاطر ده ها هزار مردم شیعه و سنی که در کشمکش های عراق و بمشی سیاسی و هواداران مسلح او هم کشته شده اند از سنی و شیعه؛ اما من امروز بخاطر او کلاه از سر برمی دارم و درود می فرستم بخاطر قاطعیتی که "بمحض پی بردن به اشتباه بودن دخالت دین در سیاست" نشان داد با همان جسارت قبلی بمیدان آمد برای هم نجات عراق و هم نجات دین و مذهب و هم نجات مردم ستمدیدۀ عراق و هم خدمت بمنطقه و هم اثر بسیار بسیار خوبی که در تزلزل روحانیان سیاسی ایران خواهد گذاشت. یا...هو

۲۲ نظر:

پری بلنده گفت...

منظورش از تکنوکرات اینه که تکنوکرات های نزدیک به خودشون روی کار بیان. علنی که نمیتونه بگه منظورم اینه که آدم های ما روی کار میان. میگه تکنوکرات که ظاهر و ژست دنبال مصلحت عمومی بودن بگیره.

بهرام گفت...

چه جالب وضعیت امروز عراق را تحلیل کردید و ارتباط دادید به ایران. اگه ده تا حدس می‌توانستم بزنم درباره مطلب بعدیتان حتی یکیش هم وضعیت امروز عراق نمیتونست باشه.

Dalghak.Irani گفت...

پری بلنده کمی مشکوک می زنی با این نام کمی نامتعارف! بخاطر آن کامنت "فرمان دست خامنه ایست" کامنتت در مطلب قبلی متوجه شدم. اما مقتدا صدر دو سال از سیاست کناره گرفت و در کابینه و پارلمان هم مشارکت نکرد. الان هم اطلاع دقیق دارم که خواسته اش سیاست زدایی است و سهمی برای خودش و آدم هایش نمی خواهد. البته حرکت او در معیار سیاست مدرن عمل خطرناکی است و نمی شود هرکس خوشش نیامد اردوکشی کند و خواسته هایش را تحمیل کند. اما - این اما خیلی مهم است - روحانیان شیعه مسئول وضع موجود عراق و ایرانند و جز از سوی خودشان و بدست خودشان و زد وخورد مذهبی باهم قابل حل بزودی نیست. بخاطر این است که من کار صدر را ستایش می کنم. زیرا از موضع مذهبی به اعتراض برخاسته علیه اسلام سیاسی - که لاجرم فرقه گرا می شود - و نه مثل سالهایی که در سیاست بود و بعنوان بازیگر سیاسی - نه روحانی مذهبی - عمل می کرد. غیر از این بود مطمئن باش که قاطبۀ عراقی ها پشتش نمی آمدند به این حجم و درشتی.یا...هو

ناشناس گفت...

javad
دلقگ گرامی ،پیک نک ،از دید دیگری به موضوع نگاه میکند و ضد حمله نشان میدهد.

بدنبال ماجراجوئی های مقتدا صدر در عراق برای تحمیل تغییر کابینه به دولت عراق و گنجاندن وزرای شیعه مورد نظر وی در کابینه، موج انفجارها بار دیگر در عراق بالا گرفته است. پارلمان عراق بشدت متشنج است و دولت به ناتوانی در اداره کشور متهم. همزمان با این تحولات بار دیگر دولت خود گردان کردهای عراق اعلام کردند در صورت ادامه بی ثباتی در عراق آنها رفراندوم استقلال کردستان عراق را برگزار خواهند کرد.

در همین زمینه حزب اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که با حزب دموکرات کردستان عراق و دیگر احزاب کردستان عراق برای برگزاری رفراندم استقلال توافق بدست آمده است.

همین حزب در عین حال اعلام کرد که اگر عراق دموکرات و فدرال شود و قانون اساسی نیز دقیق مراعات شود کردها در چارچوب عراق فدرال می مانند اما در غیر اینصورت رفراندم استقلال پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر آتی برگزارخواهد شد.
این رفراندم برای نمایش اراده و نظر مردم کردستان است تا رهبران اقلیم کردستان در زمان مقتضی آن را به اجرا بگذارند.

ناشناس گفت...

سلام
سورپرایز شدم. هر روز سر میزنم برای مطلب جدید ولی معمولا حدود جمعه امید به مطلب تازه دارم. امروز یکشنبه است و سورپرایزم!
ممنون
ارادتمند- یزد

ناشناس گفت...

دو مطلب اخيرتان عالى و تيزبينانه بود ، ممنون.
ارادت، افشين قديم

andromeda گفت...

اندرومدا واقعیت همیشه خودش رو تحمیل میکنه. هر چقدر فحش و حرف های جیگر خنک کن علیه خامنه ای بزنیم و بگیم آی خامنه ای دیگه ته خطه و تموم شد و به فنا رفت و دیگه آخرشه و اینجور حرفها تغییری در واقعیت ایجاد نمی کنه. فرمون دست خامنه ایه.
برگرفته از سخنان گوهربار دستمال زن جدید و نفله خامنه ای پری بلنده
من دو تا مثال اوردم تو جواب ندادی پرسیدم سر قضیه قران خطی پوتین سر تا پای حاجی رو قهوه ای کرد قبلا گفتم باز هم میگم این کار تعمدی و به قصد ارسال پیام به طرف های غربی بود طرف در روز روشن میگه بابا این الاغ افسارس دست منه مورد دوم انتخابات تهران چند روز قبل از انتخابات خامنه ای با عصبانیت گفت مردم تکلیف خودشون رو با لیست انگلیسی میدونن حتما میدونی که چجوری ماتحت اقاتو سوزوندن و سوم همین که خامنه ای روز عید بر خلاف مناسبات حاکم بر جمهوری اسلامی به حسن روحانی حمله میکنه نشانه ترس هست اینا قدرت نیست قضیه سادس برای اولین بار درطول زعامت خامنه ای یه شکاف در قدرت شکل گرفته به نحوی که توازن نیروها در حال بهم خوردنه این به معنی دوپاره شدن حاکمیت در کوتاه مدت نیست ولی هژمون خامنه ای در حال از بین رفتنه ماجراهای هلال شیعی که بماند فکر کنم اون چیزی که دست اقا جونت هست فرمون نیست اون یه چیز دیگس حالا نذار بگم که اون چیه تو هم برو به قول مموتی ابو بریز جایی که میسوزه

الف گفت...

سلام بر تیمسار و دوستان

ممنون که دوباره سرعت را زیاد کردید.
اصولا در تاریخ هم که نگاه کنید، نجف پیشروتر از قم بوده، شجاع تر و رادیکال تر هم در مشروطه و هم در پذیرش عناصر مدرن و دست بردن در اسلام برای باز شدن راه نفس مردم. مثلا تفاوت آخوند خراسانی را ببینید با شیخ نوری. این حتی در کتابهای قدیمی حدیثی و کلامی شان هم هست و مثل اینکه یک جور عامل جغرافیایی در کار است برای این تفاوت.
اما آنچه در سوابق سیاسی مقتدا یادم می آید، گرایش عربی او و ضدیت نسبی با ایران است که احتمالا به حوادث اخیر هم بی ربط نیست. چون یادم است که مالکی را به خاطر نزدیکی به ایران می کوبیدند و الان هم می خواهند تتمه عمله ایران را بیرون بریزند. خوب است، دستشان هم درد نکند!

پارسا گفت...

اگر چه اقلیم "کـردسـتـان عـراق" هـمیـن الآن هـم نـسـبـتـاً مـسـتـقل است
و برای خودش پارلمان و رئـیـس دولـت و نـیـروهای نــظامی و انتظامی
مـخـصوص به خود را دارد ولی اوضاع نـسـبـتـاً بی ثبات عـراق سـبـب
خواهد شد که استقلال "اقلیم کردستان" سرعتی مـضـاعـف بگـیـرد.

بهرام گفت...

من نه سر پیازم و نه ته پیاز در دعوای پری بلنده و سایرین. ولی از این جمله فعلا که فرمان دست آقاست خوشم میاد. در آن یک واقعگرایی وجود دارد. اصلا به این معنی نیست که او قدرت کامل دارد ولی منظورش این است که فعلا او دست بالا و ابتکار عمل را دارد.
من از این وبلاگ به خاطر واقعگرایی نویسنده اش خوشم میاد و از اینکه خوانندگانش هم واقعگرا هستند بیشتر لذت میبرم.
خواستم بگم که واقعگرایی حکم میکنه که دست بالای خامنه ای رو فعلا به رسمیت بشناسیم ولی همونطور که اندرومدا هم اشاره کرد با شیب تندی داره این قدرت را از دست میده. شیب تند از دست دادن قدرت فعلا به معنای بی قدرتیش نیست. باید دید چطور میشه از این تنزل استفاده کرد.

ناشناس گفت...

هنر جناب رهبری همین بوده که در ضعیف ترین دورانش هم مخالفان و منتقدانش تصور می کنند که او قدرت بالا دست است، بنده به تحلیل دلقک شک دارم، چون به خداحافظی سیاسی مقتدی صدر مشکوکم و وجود اخوندی که فاسد نیست یا برگشته از قدرت را باور نمی کنم! ولی شعار بر ضد سلیمانی را که دیدم فهمیدم که درد بغدادی ها با ما مشترک است.

andromeda گفت...

بهرام عزیز این جمله که فرمان دست خامنه ای هست یه جمله واقعگرایانه هست درسته ولی شما باید حرفای این اقا رو در یک کانتکست کلی با دو پست پیش از این ببینی یعنی اولین پست دلقک بعد از بازگشت شما برو تو کامنت ها رو بخون ببین این اقا چی نوشته اونجاست که متوجه میشی تنها چیزی که مدنظر این فرد نیست واقعگرایی هست فقط خواهش میکنم نگاه کنید که چطور کروبی رو پیرمرد در حال احتضار که البته هم کروبی خیلی لایق بیشتر از این هاست میخونه و از اونور یک تئوری مزخرفی بهم میبافه که خامنه ای جراح ماهری هست که موفق میشه از داخل برجام فقط دلار و حفظ نظام رو بیرون میکشه

andromeda گفت...

عذر میخام فکر کنم دو پست قبل اشتباه بود یعنی منظور من در واقع پست روحانی پیروز و غمگین خامنه ای شکست خورده و غمگین بود

p گفت...

میخونیم و لذت میبریم....
ممنون

پری بلنده گفت...

اینجا حریم دلقکه. خوبیت نداره زیاد حرف بزنم. ولی خب بهرام لپ کلام رو گفت. منظورم از فرمون به دستی خامنه ای این نبود که ضعیف نشده. مسئله اینه که "ضعیف خامنه ای هم قویه"! چرا؟ چون توی ساخت حقوقی جمهوری اسلامی خیلی اختیارات داره. قدرتش کم شده، جسمش هم ضعیف تر شده، آبرو و وجهه عمومیش رو هم سر احمدی نژاد قمار کرد و به فنا داده ولی بازم فرمانده کل قواست، قاضی القضات تعیین میکنه، رئیس صداوسیما تعیین میکنه، پیاده نظام داره، یه سری دستگاه ها و بوروکراسی عریض و طویل و غیرپاسخگو در اختیار داره والخ. تا خامنه ای زنده ست مسائل اساسی (مثل رابطه با آمریکا) حل بشو نیست. تا زمانی که خامنه ای زنده ست یه رئیس جمهور که اند اصلاح طلبی و لیبرالی هم باشه ته و نهایت کاری که بتونه بکنه مدیریت بحرانه.

ناشناس گفت...

خامنه ای رهبره اما شوکتش رو از دست داده. شبیه یک تاجر ورشکسته شده.

andromeda گفت...

اجازه ندارم از زبان کسی حرف بزنم ولی فکر هم نمیکنم که دلقک از تضارب آرا تو سیرکش خوشحال نشه پری بلنده گفتی که ضعیف خامنه ای هم قویه من میگم نه برعکس قوی خامنه ای هم ضعیف بود !!!دلیلش اینه که هیچ وقت تاکید میکنم هیچ وقت یک نیروی حداقلی در جامعه ایران که بخاد در برابر خامنه ای قد علم بکنه وجود نداشته در طول زعامت خامنه ای این اقا به غیر از جنبش یوتیوبی 88 هیچ چالشی نداشته یعنی جامعه خسته از جنگ و انقلاب هیچ باز هم میگم هیچ وقت نخاسته موی دماغ خامنه ای بشه.برای گفتن مثال به ماجرای عبرت آموز هلال شیعه اشاره میکنم سی هزار جوان مومن داعشی کمر هلال چند صد میلیاردی شیعه رو جوری شکوندن که پدرخوانده پوتین مجبور شد خودش مجبور شد به میدان بیاد وقتی میگم مومن منظورم مومن به هدف و مومن به قصد و اراده خود هست وگرنه این حیوانات درنده و فسیل های ماقبل تاریخ رو کسی ستایش نمیکنه از خوانندگان میخام توجه کنن که از افغانستان و پاکستان گردان های فاطمیون و زینبیون از عراق حشدالشعبی از لبنان حزب الله از ایران سپاه قدس اخیرا ارتش و کلیت ارتش چند صدهزار نفری اسد که محصول صدها میلیارد سرمایه گذاری در طول سالیان متمادی هست امروز از پس سی هزار نفر برنمیان.ماجراهای چند سال گذشته خط بطلان بر ادعاهای همه کسانی بود که تصور میکردن خامنه ای و همراهانش کسی هستن واسه خودشون. که اگر حمایت پوتین نبود این ها تا الان دمشق رو هم از دست داده بودن کاملا مشخصه وقتی هیچ کس تمایلی به چالش کشیدن سخت افزاری طرف مقابل نداره و اعتراضات صرفا به غرغر کردن در ایران منتج میشه اون موقع خامنه ای هم برای خودش یلی هست اصلا و ابدا منظورم تشویق به جنبش مسلحانه نیست نفیا و اثباتا کلمه ای نمیگم چون اساسا در ایران زندگی نمیکنم و راستش رو بخاید این بیشتر مسئله مردم ایران هست که تصمیم بگیرن که به جای درگیر شدن با دیکتاتور تن به یک چالش نفس گیر و طولانی با دیکتاتور بدن و منتظر مرگ خامنه ای باشن که اگر خودم هم ساکن ایران بودم صادقانه بگم که از مشی مردم فهیم ایران حمایت میکردم هم به دلیل ترس از مرگ و هم به دلیل این که کسانی که باید هدف گرفته میشدن از بسیجی و غیره خواهرها و برادرهای ابله خودم بودن کسانی که شاید در یک مدرسه با اون ها درس خوندم و الخ فقط منظورم این بود که الکی این طرف رو شاخ نکنیم
این ادم هر جا که وارد نبرد شده شکست خورده از یمن و بحرین بگیرید تا سوریه و عراق و پرونده هسته ای و این تازه ابتدای راه شکل گیری اپوزیسیون ناتوی عربی هست که نوید روزهای سختی رو برای سینه چاک های اقای خامنه ای میده ببخشید که طولانی شد

ناشناس گفت...

ممنون چقدر تیز بینی تیمسار عزیز

ناشناس گفت...

اینکه اقای خامنه ای از یادگیری زبان انگلیسی انتقاد کرده ٬ در حد سخنرانی یک مدیر رده چندمه . من نمی دونم که در داخل این نظام چی داره میگذره ٬ ولی هر چی هست ٬ ایشون دیگه داره مهملات میبافه از فرط نداشتن دستاویز دشمنی با غرب در سخنرانی هایش.
شما فکر کن که ایشون گفته اند که زبان شرق هم زبان علم است ٬ مثلا زبان عربی و چینی و کره ای و فارسی
واقعا نمی دونم این مطالب رو کجای مغزم جا بدم که گریپاژ نکنه.

ناشناس گفت...

طرف داره می آید تهران، چه خبره؟

ناشناس گفت...

واقعا روز معلمان زبان "اسپانیولی" مبارک! بیچاره اون معلم انگلیسی که داره متون دینی ترجمه می کنه و دلش خوشه داره خدمت میکنه! زرشک اقا، زرشک!

ناشناس گفت...

اقا جلو شورولت رو گرفتند ٬ تو ببین ایدیولوژی ایشان به چه چیزایی بنده