۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

آیت الله خامنه ای: مجلس شورای اسلامی عصارۀ "رذالت" است!

The Beguiling of Merlin1- از همۀ اهالی سیرک دلقک ایرانی تشکر می کنم. هم برای لطفی که داشتید وچراغ سیرک را روشن نگه داشتید درغیاب برنامه های جدید؛ و تعطیلی 15 روزۀ سیرک را پررونق به تماشا نشستید. و هم برای دلتنگی هایی که ابراز داشتید و مرا مطمئن کردید که بازگشتم را انتظار دارید. وچه خوب. واقعیت این است که هر انسانی و بویژه بچه ها و دلقک ها نیازمند نوازش گرفتن از بزرگتر های شان هستند و در غیاب دستی به سر و گوششان؛ مثل گلی در مرداب می پلاسند و از بین می روند.

2- اعتقاد قطعی ام در مورد موجود ناقص الخلقه ای بنام جمهوری اسلامی و از بدو تشکیلش در 1358 شمسی این بوده و است که: "می توان برای هر لحظه از عمر نامبارک این حاکمیت پیشاتاریخ کتابی از وقایع نگاری تیتر نوشت بدلیل بی ثباتی و آبستن حوادث گوناگون بودن؛ در همان حالی که می توان هیچ ننوشت بغیر از یک تیتر کلی که "استحصال حکومت و سیاست جدید از دین قدیم محال ممکن است." و تمام. لذاست که فکر می کنم نه نوشتن من ونه خواندن شما کمترین ارزش افزوده ای به ما بدهد در شناخت بهتر اوضاع نسبت به آن مرد عامی ایرانی که از بدو انقلاب تا کنون نه کلمه ای نوشته و نه کلمه ای خوانده است. و چون غایت خواندن و نوشتن برای برای بهبود دهی زندگی دنیوی بشر (در اینجا ایرانی) است؛ و جمهوری اسلامی در هیچ متنی قابل تعریف و باز تعریف نبوده و به اصلی ترین پرسش بشر که عبارت باشد از "چطور می شود اینطور می شود؟" پاسخ نمی دهد؛ لذا نویسنده و تحلیلگر و کارشناس و روشنفکر و سیاستمدار همانقدر نمی داند که مرد عامی و امی. و بنظرم این موضوع همۀ بار کتاب نخوانی و بی رغبتی به مطالعه در نزد ایرانیان را توضیح مستوفا می دهد.

3- در مدتی که ننوشتم اتفاقات ریز ودرشت بسیاری افتاد که هر کدام می توانست دستمایۀ نوشتن مطلب جدا گانه ای باشد. اما در اکنون نوشتن بر مبنای رویداد های سپری شده لطف و تازگی ندارد؛ مگر اینکه اتفاقی چنان مهم و تأثیر گذار پیش آمده باشد که بررسی اهمیت آن دنباله داری را توجیه کند. و من چنین حادثۀ درشتی را نیافتم غیر از آن کلمۀ "رذالت" که آخوند حسینیان نقل کرده است از رهبر خطاب به نمایندگان مجلس بر سر هو کردن احمدی نژاد و البته تولد سیاستمداری محافظه کار و با پرنسیپ در اردوگاه اصولگرایان بنام علی مطهری.

4- آن کلمۀ رذالت از این جهت خیلی مهم است که مارا با اندام لخت پادشاه (آیت الله خامنه ای) رو در رو می کند در رفتن بعمق جامعه ای که "چرا فرو پاشیده است؟". اطلاق واژه ای به پستی و رسوایی "رذالت" به نمایندگانی که قرار بوده -حتی بگو صوری- عصارۀ فضایل ملت باشند به زبان امام خمینی؛ نمی تواند ناشی از عصبانیت لحظه ای و خبط زبانی و لغزش ادبیاتی و ... باشد. چه گویندۀ آن رهبر یک حکومت دینی مدعی اخلاق مداری؛ خطیب برجستۀ دینی و ادیب و اهل زبان پالوده بود ه است و واژۀ "رذالت" را سر فرصت وبا منقاش وسواس یک سیاستمدار و رهبر دینی و مرجع و ... انتخاب و به اعضای مجلس نسبت داده است. تا به آنان تفهیم کند که لولهنگ شان چقدر باید آب بردارد.

5- این "1- 290" -مطهری واکنش خوبی نشان داد- نماینده ای که رذل و پست و فرومایه خوانده شده اند از سوی رهبر و آن هم فقط بدلیل مخالفت با تحقیر های مدامی که رییس جمهور به آنان روا داشته؛ حتی اگر از کف جامعۀ امروز ایران و از پست ترین طبقات فرهنگی و بی کیفیت ترین لمپن های موجود در ایران جمع آوری و بعنوان نمایندۀ مجلس شورای اسلامی معرفی شده باشند کمترین واکنش قابل انتظاری از هر حیوانی هم نشان ندادند در برابر این دشنام ملی و مذهبی به خودشان وبه جامعه شان و به شأن انسانی شان. و کماکان توبره های علوفه شان را بسر کشیدند و در حالیکه مثل همیشه کر و کور می نمایند به ارتزاق زالو گونۀ خود از خون مردم ادامه می دهند و مهمترین دغدغه شان حفظ آخور علوفه شان است در ساختمان بهارستان برای دوره ای دیگر. و آیا جامعه ای که اسوه های فضایلش به این پستی و فرومایگی ورذلی سقوط کرده باشند چاره ای جز فروپاشی در همۀ ابعاد و از جمله قتل و تجاوز و جرم و جنایت و نا امنی و... دارد!

6- در این وسط اما علی مطهری تاب این تحقیر اعظم را نیاورد و به جد و هزل و هجو و طنز وارد میدان شد و با مصاجبه ها و گفتار های پی در پی نشانه هایی از امید را بصورت ایران فردا پاشید. درست است که حرف مطهری در قیام برای بازسازی و بازیابی استقلال نسبی مجلس برد آن چنانی در سطوح پیدای سیاست جمهوری اسلامی نداشته است ونیافته. ولی اطمینان دارم که در زیر این سطح با موج های کوتاه وکوچک امواجی سهمیگین وبسیار بلند تر از قد و قامت خامنه ای در جریان است و سال 90 آبستن حوادث بسیار بیشتری خواهد بود بنفع ملت و بضرر حاکمیت بالفعل. 

7- ازپست بعدی سعی می کنم این امید ها را با دقت ونکته سنجی بیشتری با جزییات معرفی کنم. این پست را فقط برای خالی نبودن عریضه نوشتم وبرای ادای احترامی به علی مطهری که تنها اصولگرا در بین اصولگرایان نشان می دهد و من در عین دشمنی و مخالفت با بستۀ فکر سیاسی ایشان از ته جان به همۀ آدم های دارای پرنسیپ و اصول احترام می گذارم. یا...هو

۸ نظر:

Saeed گفت...

سلام و دورود به هم چپوق خوبم. امید که تعطیللات خوش گذشته باشه . جات سبز بود خضر دلقک.خوش آمدی مشتاق دیدارت در صحنه.

مختوم قلی گفت...

سلام دلقک جان. خوش اومدی به سیرک خودت!
درباره مطهری باهات موافقم. گرچه با مواضع سیاسی او کمترین موافقتی ندارم ولی صداقت و روراستی و آزادگی اش در بین همه سیاستمداران ایرانی ستودنی است. البته بعید میدانم دور بعدی هم باشد.

صادق گفت...

باسلامی دوباره به دلقک عزیز
خوش آمدی که این روزها بسیار اینجا آمدم تا بالاخره با دیدن مطلبت گل از گلم شکفت.
خوب چیز زیادی برای این پستت ندارم که بپویم که خودت در رذالت این قوم یعجوج و ماجوج سنگ تمام گذاشته ای و من عمیقا با آن همدردم.
اما درمورد علی مطهری باید بگویم زیادی خوش بین هستی.
من در معاشرت با این قوم با اطمینان می توانم خدمتت عرض کنم که هیچ آدم با پرنسیپی در بین شان نیافته ام.اینکه یکنفر خط در میان یکی به نعل بزند یکی به میخ و درعمل ککش هم از اینهمه دنائت و سفله گی این قوم نگزد را نمی توان پرنسیپ نامید.
پایدار باشی

Dalghak.Irani گفت...

سلام سعید. سلام مختوم قلی. سلام صادق. و خیلی ممنون.
صادق جان را جع به مطهری همانطور که من در متن هم آورده ام فارغ از جنس عقیده اش قضاوت کرده ام و آن هم در مقایسه ونسبت با سایر سیاستمداران روی صحنۀ جمهوری اسلامی. و من هم قبول دارم که خیلی سخت است فعالان سیاسی تحت انقیاد ولی فقیه را با پرنسیپ نامید. ولی چون ایشان مستقیم وغیر مستقیم به رویارویی با تحقیر و تخفیف انسان رفته و با تلویحی محکمتر از تصریح خامنه ای بی صلاحیت و دیکتاتور را خطاب قرار داده است او را نوازش کرده ام وبه این سوگند اهمیت " تقدم خود ایمان وعقیده وباور به نوع اعتقاد وایمان وباور" وفادار مانده ام و خواهم ماند. یا...هو

ناشناس گفت...

سلام

من یکی از همان با همان تنهایانم

راه درازی را تا اینجا آمدهام و از نشیب و فراز بسیار کذشته ام که . . . بماند .

یک سینه پر از حرف دارم اما برای فرصتی بعد .


پس تا بعد .

پاینده باشید

همین طورکی گفت...

اول سلام
دوم خوش آمدی
سوم می خوانمت اگرچه گاهی موافقت نیستم
اما باش و بنویس

مترسک گفت...

سلام دلقک عزیز!
همیشه به گردش و شادی بروی، جایت بسیار خالی بود و خوش حالم که برگشتی. منتظر خواندن نظرات هستم.
ارادتمندم

مهره سیاه گفت...

خوب بود،ممنون دلقک عزیز که برگشته ای،من اعتقاد دارم چون جمهوری اسلامی بسیار زیاد از مطهری پدر تعریف کرده و ایشون رو به دروغ خیلی اندیشمند و خیلی بزرگ نشون داده و مطهری پسر هم چون فرزند همان پدر هست و می خواهد به نوعی جا پای پدر بگذارد و خود را اندیشمند جلوه دهد می خواهد نقشی متفاوت بازی کند، ولی ما به این هم راضی هستیم چون کوره اختلافات رو داغ نگه میدارد،...لبیک