۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

سخنرانی پیش انتخاباتی خامنه ای: تقلب را به دقیقۀ نود موکول نکنید! من وقت اضافه نخواهم گرفت.

Narcissus آیت الله خامنه ای بر عهد خود در مورد عدم ورود به بحث انتخابات قبل از فروردین 92 پایبند نمانده و امروز بمناسبت ملاقات با اهالی قم در سالروز 19 دی سخنرانی انتخاباتی نسبتاً مهمی ایراد کرده است. تلاش می کنم نگاهی به چند نکتۀ برجستۀ گفته های امروز خامنه ای بیاندازم و از آنجا نقبی بزنم به چشم انداز انتخابات سال 92 ریاست جمهوری. آیت الله خامنه ای چهار نکتۀ برجسته و مهم را در نطق امروز خود جاسازی کرده است که عبارتند از:

1- نهی از منکر تبلیغ آزادی انتخابات که خطاب اصلی اش به هاشمی رفسنجانی است و در مرحلۀ بعد به شورای امنیت ملی در جهت جلوگیری از تیترها و بحث های مربوط به آزادی انتخابات در مطبوعات و رسانه ها. چون سایر گویندگان انتخابات آزاد اعم از گفتارهای اصلاح طلبان معروف و یا لقلقه های زبانی احمدی نژاد و تبلیغات اپوزیسیون برانداز هم تا کنون بوده است و چون قوت وبردی در جامعه نداشته نیازی هم به تذکر خامنه ای ندارد. ضمن اینکه شورای امنیت ملی بعد از این اجازۀ انعکاس چنین اخبار و تحلیل هایی را نخواهد داد.

2- نکتۀ بعدی صحبت های امروز او مربوط است به معیاری تازه که در گذشته نبوده و این بار صدر نشین معیارهای مورد نظر او در انتخابات شده است و نشان می دهد که منظور خامنه ای از وارد کردن این معیار جدید بر مصداق های نامزدی ریاست جمهوری با هدف خاصی صورت گرفته است. آن معیار جدید این است:

اداره مملکت، کار اجرایی کوچکی نیست بلکه کار سنگینی است که بر دوش مجریان سطح بالا قرار می گیرد بنابراین کسانی به میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در خود احساس می کنند و کار اجرایی را بلدند.

این گزاره که با لوازم تکمیلی آن مثل گفتن از دانش و علم و برنامه محوری کامل نشده است از سوی آیت الله؛ نشان از این دارد که فرد یا افراد خاصی مورد نظر او بوده اند که یکی از سرشناس ترین آن ها سید حسن خمینی نوۀ آیت الله خمینی است. بعبارت دیگر خامنه ای بدون اینکه نشان بدهد در مورد استراتژی "مدیریت هیئتی و باری بهرجهت" مورد پسند و آخوندی صحرای حجاز خودش تغییری داده است می خواهد از ورود عناصری که با او زاویه دید مختلف دارند و در عین حال جزو کسانی نیستند که به جبهۀ اصلاحات طرد شده تعلق عیان و آشکار داشته باشند جلوگیری کند.

3- نکتۀ سومی که خامنه ای اشاره کرده است و می تواند تا حدودی به بازی منصفانه تری منجر شود نوعی اعتراف شخصی به سالم برگزار شدن انتخابات در پای صندوق های رأی و شمارش آرا مربوط است. او بعد از انتقاد از کسانی که آزادی انتخابات را تبلیغ می کنند گفته است که:

رهبر انقلاب تأکید کردند: البته بنده نیز اصرار و تأکید دارم که انتخابات باید با سلامت و امانتداری کامل انجام شود و مسئولان دولتی و غیردولتی با رعایت کامل قوانین و تقوا و پاک دستی،‌انتخابات سالمی را برگزار کنند که مطمئناً همینجور خواهد شد

این گفتۀ خامنه ای که ترس پنهانی را هم دارد از ناآرامی های احتمالی بعد از انتخابات می خواهد این پالس را به جبهۀ خودی بفرستد که من دستم باز نخواهد بود برای تقلب عمدۀ بعد از انتخابات لذا هرکاری که باید از تقلب و تخلف صورت بدهید متمرکز کنید به قبل از انتخابات و شمارش آرا. بعبارت دیگر از هوادارنش و نامزد مورد تأییدش می خواهد که "مهندسی رأی" باید متمرکز بر تبلیغات و تقلب و تخلف و بسیج کردن نیروها با تطمیع و تهدید باشد - همان کاری که احمدی نژاد بنحو خوبی در قبل از انتخابات 88 انجام داد - و نه اینکه انتظار داشته باشند که او بتواند در شمارش آرای به صندوق ریخته شده جابجایی کلان صورت بدهد.

4- آخرین فراز مهم توصیه های خامنه ای یک پالس مشخص است برای بازشناسی جبهۀ خودی از غیر خودی. او می گوید:

ایشان در تحلیل عوامل تأثیرگذار در تقابل دولت های مستکبر با ملت ایران، هوشیاری و زیرکی ملت را کاملاً ضروری دانستند و خاطرنشان کردند: باید با «تقوای جمعی و مراقبت و هوشیاری همگانی»، متوجه طرحهای دشمن باشیم و اجازه ندهیم هیچ مسئله ای، حواسمان را از دشمن پرت کند.
رهبر انقلاب، توصیه ها و تأکیدات مکررشان به مسئولان، مطبوعات و پایگاه های اینترنتی را برای پرهیز از سرگرم کردن مردم به مسائل فرعی و نادرست، یادآوری کردند و افزودند: همه این توصیه ها، به خاطر این است که باید حواسمان به دشمن جمع باشد تا بفهمیم که دنبال چه طرح و هدفی است.
او به هواداران خودش ابلاغ می کند که باید از تمرکز بر مسایل روزمره و مشکلات کشور - او آن ها را فرعی و نادرست و باعث غفلت می داند - پرهیز کنند و شش دانگ حواسشان را متمرکز بر رفتار و گفتار و اعمال و نقشه های دشمن بکنند و از متهم کردن همدیگر به ناکارآمدی و ضعف مدیریت و مواردی از این دست جداً پرهیز کنند. و به این ترتیب تکلیف خودی و غیر خودی دربین اصولگرایان را کاملاً قابل ارزیابی و دست یافتنی برای نیروهای بدنه کرده است. زیرا که به گفتۀ خامنه ای هرکس مشکلات و مسایل جامعه را در اولویت تبلیغاتی خودش قرار بدهد بدون اینکه سرمنشاء اصلی آنرا در فرای مرزها و مزدوران داخلی اش مؤکد کند غیر خودی و عامل بیگانه است. و خودی تنها کسانی هستند که مشکلات داخلی را طرح نکنند و یا اگر طرح کردند آن را کمرنگ نشان بدهند و تازه بخش پررنگ این مشکلات کمرنگ را هم به دشمن نسبت بدهند

جایی نماند تا به انتخابات دوقطبی "خامنه ای - هاشمی رفسنجانی" در سال 92 اشاره بکنم لذا با گفتن اینکه خامنه ای لحن آرامتر و کمتر ستیزه جویانه ای داشت در سخنرانی امروز و ناشی دانستن آن از اعتماد بنفس جدیدی که بعد از خفه کردن مجلس در برابر احمدی نژاد بدست آورده و البته ملاحظات انتخاباتی و ضعف های استراتژی فرعونی اش نوشته را بپایان ببرم و وعده کنم که یک بازخوانی بزودی داشته باشم از دوقطبی "خامنه ای - هاشمی" از سال 71 به بعد که در ورژن های مختلفی و با نام های دو قطبی "ناطق - خاتمی" در سال 76 و دوقطبی " احمدی نژاد - رفسنجانی" در سال 84 و دو فطبی "احمدی نژاد - موسوی" در سال 88 آزمایش شده و اینک در سال 92 به دوقطبی اصلی "خامنه ای - هاشمی" ارتقاء خواهد یافت. یا...هو

۳ نظر:

ناشناس گفت...

کاملا موافقم که وقتی از کاربلد اجرایی حرف میزده منظورش سید حسن خمینی بوده و این نشانه وحشت او از کاندیدا شدن این خمینی جوان است. البته معیار کاربلد اجرایی غلام خودش را هم خواهد سوزاند که حدادعادل هرگز در کار اجرایی نبوده است. البته روی اینها کم که نیست. زمان انتخابات رزومه میتراشند برایش.

آرسین گفت...

دلقک عزیز
کاملا در مورد 2 اشتباه کرده ای. شرط خامنه ای برای شخص برجسته ای که میگویی نیست و نماد غلط نوه خمینی.

این پیش شرط گمراه کننده شخص مورد نظر خامنه ای است.
او با بیان این حرف میخواهد در درجه اول دست شورای نگهبان را در رد صلاحیت ها باز کند و در مرحله بعد با فرافکنی و نشان دادن لیاقت بجای سرسپردگی از نامزد خاصی حمایت کند.
امروز هم به جهت تعداد زیاد سرسپردگان و ابتکار تملق ایشان در زمان باقی مانده برای ما مشخص نیست واضحا چه کسی منظور است..

خیلی ساده انگاری است اگر تصور کنیم که خامنه ای بعد از اینهمه هزینه سرکوب و یکدست سازی، حالا در یک قدمی موفقیت به یک نامزد "دارای زاویه دید" اجازه حضور می دهد، چه برسد به حمایت کردن!

ناشناس گفت...

انکار تقلب "کلان" 88 سطح تحلیلهایت را پایین میآورد.