۱۳۹۱ بهمن ۶, جمعه

ادبیات چاله میدانی احمد جنتی؛ سکوت و بی تفاوتی علی خامنه ای؛ علت اصلی سونامی عسگراولادی!
مقدمه: از روزی که حبیب الله عسگراولادی آن موضع گیری شفاف را کرد و سونامی راه انداخت در اردوی اصولگرایان و باعث تعبیر و تفسیرها و موضع گیری های له و علیه بسیاری شد؛ همۀ تحلیلگران و مفسران و پردازندگان به گفتار عسگراولادی - از جمله خودم - بیشتر به جنبۀ سیاسی موضع گیری ایشان توجه کردند و اگر هم بجهت اخلاقی حرفی زده شد بسیار کمرنگ و در حد فروکاستن به خصیصه های فردی و آزادگی عسگراولادی محدود و مختص شد. در حالیکه پیام عسگر اولادی از جنبۀ اخلاق دینی مهمترین منظور ایشان بود در صدور این پیام و کسی به آن توجه کافی نکرد. لذا من خودم را مدیون می دانستم که اگر دیگران متوجه عمق این موضع گیری عسگراولادی نشدند و بیان نکردند برگردم و ادای دین بکنم در حد وسع و فهم خویش. امروز که دیدم جمعه است و از شلوغی ترافیک حرف های صد من یک غاز اراذل و اوباش کاسته شده است تصمیم گرفتم که این مطلب را بنویسم و مجدداً از عسگراولادی تشکر بکنم.

1- اگر درست دقت کرده باشید عسگراولادی چه در بیان موضع گیری اصلی اش راجع به میرحسین موسوی و کروبی و بویژه هاشمی رفسنجانی؛ و چه در مصاحبه ها و نامه های پیامد و توضیح دهندۀ مواضع اخیرش؛ بیش از هر واژه و کلمه و مفهومی روی "آفتاب لب بام بودن" عمر خودش و ترس از جوابگویی بزودی در محضر الهی تأکید و اصرار داشته است. بنظرم می رسد که تمام فونداسیون پیام اصلی عسگراولادی بر همین مفهوم مرگ از نظر دین اسلام بنا شده است. بعبارت دیگر هم محرک او در موضع گیری جدید و هم بطریق اولی منظور او از این موضع گیری انذار و هشدار به مرگی بود که هم خودش و هم اکثریت قریب به اتفاق دست اندرکاران طراز اول جمهوری اسلامی را در رادار نزدیک عزرائیل دارد به لحاظ طبیعت عمر و پرسن و سالی.

2- عسگراولادی با تعبیه و تکیه و تأکید بر آفتاب لب بام بودن عمر خویش یک پیام کلی دارد به همۀ روحانیان و تصمیم سازان و تصمیم گیران و قدرتمندان و آن این است که کمی بیشتر تأمل کنند و یادشان نرود که طبق آموزه های دینی آنان بزودی و در پی مرگ طبیعی یکی پس از دیگری در حال فرارسیدن با شتاب باید خودشان را آمادۀ پاسخگویی به رفتار و گفتار و کردار خویش در مقابل عرش کبریایی بکنند. و لذا بطور غیر مستقیم از آنان می خواهد که در رفتار و گفتار و کردار خویش بیشتر تأمل و توجه بکنند، و یادشان نرود که مرگی و روز قیامتی و یوم الحسابی هم هست و به بزرگان فعلی جمهوری اسلامی از همه نزدیک تر.

3- انچه که در بند 2 گفتم پند و اندرز و نصیحت عام عسگراولادی است به همۀ ارکان دین و نظام. اما پیام عسگر اولادی یک مخاطب ویژه و خاص هم دارد که آن آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در وهلۀ نخست و خود آیت الله خامنه ای در امتداد ان در مرحلۀ بعدی است. این پیام "مرگ ما نزدیک است کجا چنین شتابان" به این دلیل برای جنتی بعنوان مخاطب خاص ابراز شده است که دو فقره حرف های اخیر جنتی راجع به میرحسین و کروبی و مهمتر از آن حرف اخیر او در نماز جمعه خطاب به هاشمی رفسنجانی کاسۀ صبر عسگراولادی را لبریز کرده و او قدرت تحمل چنین وضعی را از دست داده است.

4- نطفۀ ماجرا از آنجائی بسته شد که جنتی با ادبیات نامناسبی راجع به موسوی و کروبی اظهار نظر کرد و باعث نامه نگاری مطهری به او نیز شد تا اینکه بعد از ماجرای مطرح شدن بحث انتخابات آزاد از سوی خامنه ای احمد جنتی در تریبون نماز جمعۀ تهران از لفظ "گردن کلفت" برای هاشمی رفسنجانی استفاده کرد. اینجا بود که عسگراولادی یک لحظه بخودش لرزیده و عزمش را جزم کرده که سکوتش را بشکند. زیرا درست است که مدت های مدیدی است در فضای عمومی و سیاسی کشور غیر از فحش و فضیحت و هتک و تهمت و دروغ و افتراء صدایی شنیده نمی شود. و این هم درست است که بسیاری از این گویندگان روحانی و امام جمعه و ظاهراً مجتهد و از این قبیل هستند. اما هیچکدام از این ها شأنی قابل تعریف و قابل معیار نظام بودن ندارند. چه رسایی طلبه باشد یا احمد خاتمی امام جمعه و چه سعیدی سپاه باشد یا سعیدی قم - هرچند که قطعاً عسگراولادی و امثال او مطلقاً کل روحانیان را به بد زبانی و تند گویی و بی حرمتی باور ندارند - اما کلمه ای به سخافت "گردن کلفت" از زبان شاقول عدالت شورای نگهبان و پاسدار فقه و دین و شرع آن هم خطاب به رفیقی به اهمیت و سرشناسی و انقلابی درجه اولی چون هاشمی رفسنجانی جای درنگ و تردیدی نگذاشته است در نزد عسگراولادی که این نظام سقوط کرده است و باید از آن تبری جست.

5- بعبارت دقیق تر عسگراولادی ادبیاتی چنین چاله میدانی و سراسر وهن و انتقام از سوی روحانیان را که متعجب و حیران است بماند؛ بلکه بدتر از آن از زبان یکی از مهمترین و پیرترین و قدیمی ترین مسئولان درجه اول نظام که بسیاری از ناهنجاری های بوجود آمده هم بخاطر عملکرد او بوده است آن هم خطاب به ولی نعمت جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی مطلقاً در ظرفیت پذیرش خودش ندیده و باعث طغیان او شده است. مضافاً به اینکه آیت الله خامنه ای هم مدت های زیادی است که چشم و گوش خود را بر روی رواج ادبیات چاله میدانی نه تنها بسته است که به باور بسیاری خودش هم مروج و مشوق گویندگان و اشاعه دهندگان چنین ادبیاتی شده است. و الا چه معنا دارد که هر هفته از امامان جمعۀ منصوب ایشان در سرتاسر کشور ده ها و صدها اتهام و تهمت و بهتان به رقبای سیاسی صادر می شود و ایشان کمترین عکس العملی که نشاندهندۀ مخالفت شان با چنین اوباشگری است ابراز نمی کنند. نهایتاً می خواهم بگویم که آن کلمۀ "گردن کلفت" از زبان جنتی که خودش هم معنرف است که بدلیل پیری قادر به حضور فیزیکی در مسئولیت های متعدد و مهمش نیست اصلی ترین محرک شورش بسیار متأسف و عصبانی و حسرت زدۀ حبیب الله عسگراولادی است و کاستن ارزش عمل او به سیاست و حتی اخلاق عامه شرط انصاف نیست و عمق خواستۀ پیام او را منعکس نمی کند. یا...هو

۴ نظر:

ناشناس گفت...

"پیام عسگر اولادی از جنبۀ اخلاق دینی مهمترین منظور ایشان بود"
Really!!? Islamic Ethics!!? You are a joke not a Dalghak. i
Why once for all don't you say that you are a Hashemi supporter (agent!).

ناشناس گفت...

خدمت تیمسار محترم عرضی دارم .فرمایشات شما همه اش صحیح ام (ازان اماهاست)مومن بودن دراسلام تاجایی که من میدانم جور دیگریست.امام علی (ع) میفرمایدچنان زندگی کن که گویی تاابدزندهای وچنان زندگی کن که انگار تاساعتی دیگرخواهی مرد --نقل به مضمون گفتم---خب حالا چطور شده عسگراولادی بعد3 سال-حداقل بگیریم.قبل این پیشکشش---تازه یادش افتاده که بله برادرانش اله وبله ...پس کسانی درانزمان--عائله جنبش سبز ان خفت ها دیدند.کهریزک -واقعه عاشورا وخیلی از مظلومین دیگر ...چه میشود .میدانموفرمایشاتتان را همیشه میخوانم ...انتظارات حداقلی وحرکت برای اندکی تغییر وقبول هم دارم اماکلا"این مومن بودن این جماعت یه جورایی ادم را اذیت میکند .پاسخش به مهاجرانی راببینید -بخوانید-شمایی که ولایت انگلیس وعربستان را پذیرفتی مگر ولایت مقام رهبری چه عیبی داشت ؟شمااینجاوزیربودی رفتی شدی نوکربی بی سی؟ ایا مومن ایطورصحبت میکندتمام حرف من اینست ایا مومن اینطورضحبت میکند.واقعا" امثال مهاجرانی اگردرکشور بود الان به حال وروز تاجزاده ودیگران نیافتاده بود ؟پدرم همیشه این شعر را برایم میخواند (مثلا" میخواستم نمازبخوانم)درجوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار....لکلک

ناشناس گفت...

اطلاع رسانی کنید شب ولادت پیامبر اسلام یعنی دوشنبه ساعت 10 شب همه مردم در اعتراض به گرانی و تورم الله اکبر بگند. از رموز موفقیت این جنایتکارها تبلیغات زیاد و هدفمند و هوچی گری توسط تعداد کمی اراذل و اوباش ساندیس خوره (زن و مردای خراب و فاسد تو خیابونا که برا حمایت از ولایت وقیح خامنه ای یه چادر سر میکنند و میریزند تو خیابونا)
مخالفین این نظام فاسد و جنایتکار همیشه فکر کردند همه چیزو میدونند ولی اینطور نیست. این جنایتکارا شیطانم درس میدند. دعوای خامنه ای با احمدی نژاد و مشاعی و رفسنجانی و ... از چند ماه قبل شروع شده، درست چند ماه قبل از انتخابات! اینها همه فیلمه، سرگرم کردن مردمه! تا قبل از انتخابات وقت دارند مشخص کنند کدومیک از این مخالفین ظاهری تونسته مردمو جذب کنه! حتی فکر کردند اگه با این مزدوران موفق نشدند از موسوی و خصوصا" کروبی استفاده کنند که چند ساله تو آب نمک خوابوندنشون برا همچین روزی! (عسگراولادی و سلیمی نمین و ... بدون اجازه خامنه ای هیچ غلطی نمیکنند، صحبت هاشون اینو ثابت میکنه) اینقدر ساده نباشیم و هدف را بذاریم روی عدم شرکت در انتخابات و نابودی رژیم.

ناشناس گفت...

اظهار نظر این و آن جنایتکار بر علیه خامنه ای و یا ایادی اودر رژیم پلید آخوندی چیزی جز ضعف و ناتوانی در سیستم حکومتی و رسیدن تیوری های سراپا ضد مردمی ولایت فقیه به آخر خط چیز دیگری نیست .بیش و بهتر از هرچیز آمادگی لازم برای سرنگون کردن این نظام نگون بخت است که باید از روی زمین محو شود تا مردم ایران و منطقه خاورمیانه روی خوش ببینند.