۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

رجز خوانی احمدی نژاد بر جنازۀ سیاسی علی لاریجانی . مطهری چه خواهد کرد!

Family of Saltimbanques


1- بنظرم می رسد که با کمی تسامح "واژه های در یک حوزۀ مفهومی" را می توان به شفاهی و کتبی دسته بندی کرد. مثلاً در حوزۀ معنایی مورد نظر این نوشته می توان واژه های جنگ، اختلاف، تفاهم، تسلیم و حتی آتش بس را جزو واژه های شفاهی و کلمات توافق و صلح را جزو واژه های کتبی معرفی کرد. به این معنا که آن پنج واژۀ ابتدایی هنگام بروز و ظهور بین دو نفر یا گروه و جمعیت و کشور بصورت نوشته و بیانیه و اطلاعیه و از این قبیل در نمی آیند. - مثلاً کسی با کسی جنگ نامه و اختلاف نامه و ... تنظیم و امضاء نمی کنند - در حالیکه در هنگام بروز و ظهور دو واژۀ توافق و صلح حتماً نوشته ای در میان می آید و شرط و شروطی گذاشته می شود و به امضای طرفین مخاصمه یا مبادله می رسد.

2- در وضعیت خاص سیاسی امروز ایران و در بین هیئت حاکمه جنگ و تخالف و تسلیم و آتش بس و حتی تفاهم زیاد است که بین جریانات مختلف اصولگرایان حاکم است. آیت الله خامنه ای اما بعنوان "نظام حاکم" خیلی زیاد تمایل و نیاز دارد که بین جبهه های مختلف و بویژه مجلس و دولت از یکسو و دولت و قوۀ قضائیه از سوی دیگر توافق و صلح برقرار شود. لذا همۀ فکر وذکرش بر این متمرکز است که چگونه به این مهم دست یابد. دست یافتن خامنه ای به این معجون اما در حال حاضر بسیار زیاد بضرر تغییر و تحول خواهان از طریق تضعیف خامنه ای است و در عین حال بتقویت موقعیت خامنه ای می انجامد. لذا هر پالسی از وقایع اتفاق افتاده در درون کشور که نشان دهندۀ توافق و صلح (واژه های کتبی) بین جنگ آوران قدرت باشد فاجعه و در غیر آن (واژه های شفاهی) باعث مسرت و پیروزی است.

3- آخرین دستور خامنه ای به مجلس و دولت برای توافق کردن و راهی پیدا کردن برای اختلافات بی حد و حصرشان امشب به نتیجه رسید و خوشبختانه با تسلیم مطلق مجلس و علی لاریجانی و پیروزی شیرین محمود احمدی نژاد همراه بود. به این ترتیب که بعد از ده روز جلسات مستمر مشترک بین گنده های دو طرف مجلس و دولت برای پیدا کردن راهی جهت دادن اعانه به 20 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق با هدف پیشگیری از شورش گرسنگان نتیجه این شد که فولادگر نمایندۀ مجلس آن را اینطور اعلام کرده است:

وی افزود: دولت و مجلس  توافق کردند که کمک معیشتی به مردم در شب عید انجام شود؛ البته کلیت این مسئله مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد تا دولت در مورد جزئیات این مسئله اطلاع رسانی کند.
فولادگر ادامه داد: هنوز در مورد نحوه پرداخت و منبع این پرداخت و همچنین نوع آنکه نقدی یا غیر نقدی باشد تصمیم قطعی و نهایی گرفته نشده و قرار است دولت در رابطه با این مسئله اطلاع‌رسانی داشته باشد. (اینجا)

4- این جناب نماینده که سهواً از کلمۀ توافق استفاده کرده است؛ در حقیقت می خواسته بگوید:
"نمایندگان مجلس و دولت در حضور آقای رییس جمهور ده روز تمام نشستند و حرف زدند و شام و شربت و شیرینی خوردند و آقای رییس جمهور با نیشخند همیشگی و خود داری از مباحثه با نمایندگان گوش کردند و سرشان را تکان دادند. وقتی از آقای رییس جمهور خواستیم که نظر مبارکشان را بگویند و جمع بندی بکنند با کمال احترام به علی لاریجانی رییس مجلس که در مسافرت سودان بودند و در دو جلسۀ نهایی شرکت نداشتند فرمودند که بهتر است بگذاریم جناب لاریجانی هم تشریف بیاورند تا با هم جمع بندی کنیم و اعلام کنیم. خوشبختانه ریاست محترم مجلس امشب تشریف آوردند و جناب رییس جمهور نطرشان را بشرح زیر ابلاغ کردند:
"خیلی خوش گذشت و بسیار ممنونم که زحمت کشیدید و ده روز طول دادید تا تدبیر رهبر انقلاب را هضم کنید. اینک که دیگر مطمئن شده اید که کاری از دست شما ساخته نیست بسیار خوشوقتم که در بودن آقای لاریجانی ابلاغ کنم که من خودم تصمیم می گیرم که این اعانه به فقرا را از چه منبعی و چقدر بردارم و در چه قالبی اعم از نقدی یا کالایی و به چه کسانی بدهم. ختم جلسه را اعلام می کنم".
 در اینجا بود که ریاست محترم مجلس دخالت فرمودند و گفتند که آقای رییس جمهور بهتر است در مورد منابع و چگونگی پرداخت و جمعیت هدف هم نظرشان را می فرمودند". اما آقای رییس جمهور پوزخندی شیرین زدند و فرمودند:
 بروتوس تو هم!" - زیرا انتظار نداشت بعد از آن خفت ناکامی در طرح سؤال؛ لاریجانی فضولی کند - و اضافه کردند که حتی همکاران خود من هم راجع به این جزییات چیزی نمی دانند آنوقت حضرت عالی توقع دارید که بنده طرح خودم را در مقابل شما افشاء کنم. بحول و قوۀ الهی و استعانت از انسان کامل در چند روز آینده دستوراتم را به وزرا می دهم و یا خودم و یا برادر عزیزمان الهام اطلاع رسانی عمومی می کنند و شما و نمایندگان محترم مجلس هم با خبر می شوید. (پایان ترجمان حرف های احمدی نژاد)

5- فولادگر در همان فراز کوتاه نقل شده - تقریباً کل مصاحبه اش هم است - گفته است:

فولادگر ادامه داد: هنوز در مورد نحوه پرداخت و منبع این پرداخت و همچنین نوع آنکه نقدی یا غیر نقدی باشد تصمیم قطعی و نهایی گرفته نشده و قرار است دولت در رابطه با این مسئله اطلاع‌رسانی داشته باشد.

خب برادر نازنین نماینده و رییس حمایت از سرمایه و تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی آقای فولادگر؛ وقتی معلوم نیست چه مقدار و از چه منبع و در قالب نقدی یا کالایی و به چه جمعیت هدفی و چگونه پرداخت خواهد شد شما نمایندگان دراز گوش بر سر چه چیزی با دولت توافق کرده اید. توافق زمانی بود که یک منشور با همۀ جزییات معلوم - مجهولات فعلی - تهیه می شد و در قالب یک بیانیه یا اطلاعیۀ مطبوعاتی مشترک دو قوه و با امضای رؤسای دو قوه منتشر می شد.

6- لذا منظورم از این روده درازی آخرشب این بود که بشما نوید بدهم که بعد از ماجرای مرتضوی این دومین پالس مهمی است که از احیاء مجدد احمدی نژاد خبر می دهد و او با بی رحمی تمام پرچمش را بر جنازۀ علی لاریجانی بر افراشت و یکی از مکارترین حریفانش را چنان ناک اوت کرد که پس لرزه هایش در روزهای آینده به خیمۀ کل اصولگرایان سنتی خواهد افتاد و استیصال آنان را برای جنگ بقا تیزتر خواهد کرد. زیرا اگر احمدی نژاد موفق بشود که بیرق سرنگون شدۀ مجلس را زیر پاهایش له کند آن وقت فقط برندۀ این شش ماه نخواهد ماند بلکه مهمتر اینکه کابینۀ آینده را هم بطور قطع از پیرمردهای در حال احتضار خواهد ربود.

7- مرگ علی لاریجانی قطعی و کامل شده است. لذا برای نتیجه گیری نهایی از مرگ کل مجلس باید منتظر واکنش های مشخصاً علی مطهری بمانیم که آیا بخونخواهی تحقیر نابودگر داماد و یا صیانت از چهارتا و نصفی محبوبیتی که اخیراً کسب کرده بود خواهد توانست کاری بکند و خواهد خواست یا نه. چون او اینک چاره ای غیر از یا شورش و بلوا و یا استعفا و حلوا نخواهد داشت. اما مهم برای ما ادامۀ جنگ و نرسیدن به صلح و توافق است که اتفاق افتاده است. و نهضت فروپاشی از داخل حاکمیت یک گام بزرگ دیگر بجلو برداشته است. یا...هو

۱۲ نظر:

سمندر گفت...

استعدادت در طنز سیاسی کم نظیر است. بسی با دوستان خندیدیم.

آرسین گفت...

دلقک جان
احتمالا هنگامی که این کامنت را می خوانید مرز یک میلیون بازدید را رد کرده اید و از بابت تبریک عرض میکنم.
همزمان هم تاکید میکنم که کیفیت را فدای کمیت نکنید و همچنان بر حفظ خوانندگان نخبه تلاش نمایید.(اشاره به 2 پست قبلی)
با تشکر

ناشناس گفت...

دلقک عزیز آنطور که یادم هست شما نوید داده بودید تا پایان امسال سد علی سرنگون خواهد شد. من به شخصه شما را پیشگو نمیدانم اما احتمالا با توجه به شواهد و علایمی این پیشبینی را کردید و مثل هر پروژه دیگری یک زمان بندی ارایه دادید. اما در هر پروژه ای عواملی میتواند باعث تاخیر یا شکست پروژه بشود. از شما درخواست میکنم اگر ممکن است تحلیلی در مورد وضعیت فعلی پروژه به ما ارایه بدهید. اینکه الان با توجه به زمان بندی شما در چه وضعیتی هستیم آیا بر طبق برنامه پیش میرویم ؟ عقب هستیم ؟ چقدر به موفقیت خوشبین هستیم و آیا زمان بندی جدیدی مشاهده میشود؟

ناشناس گفت...

http://isna.ir/fa/news/91110805360/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82

ناشناس گفت...

دلقک عزیز. تبریک به خاطر عبور از یک میلیون بازدید. اگر چه شمار بازدید کننده گاهی دلیل اثرگذاری نیست. مخاطبین شما ممکن است کمی خاص باشند اما تردید نداشته باشید که جایگاه خود را یافته اید و اثرگذارید.
برایت آرزوی شادی و بهروزی آرزو دارم

ناشناس گفت...

مبارک یاشد 1 میلیون؛ از شیرینی خبری نیست ؟

ناشناس گفت...

قابل توجه دلقك! هاشمي: "كار من صحبت با مقام گنده رهبري است و با ايشان برادرانه و دوستانه گفتگو دارم و فكر ميكنم اين بهترين راه است."

ناشناس گفت...

خب این از کمک قبل از عید!
فاز دوم یارانه ها به کجا می رسه؟

ناشناس گفت...

ساعت قبل 7صبح میخواستم بتمرگم وبخوابم که زد بسرم سری دوباره به سیرک بزنم....فقط دست از دلم گرفته بودم وبیصدا که دیگران را بیدار نکنم.اماسوای خنده دلم سوخت .برای این بدبختهایی که نه وکیل الدوله ونه وکیل المله ونه وجیه ال...خاک برسرهای بیچاره .گویی مغز گنجشک یا سهره نمیدانم کدامشان است که ادم نابغه را هم منگول میکند خورده اند . دست مریزاد . لکلک

ناشناس گفت...

آستانهء تحمل دارو دستهء کودتای 88 به چندساعت رسیده است!؟


خبر کوتاه هست؛ به دنبال برگزاری جلسه ای در یکی از ساختمان های مجمع تشخیص مصلحت نظام که گزارش مشروح آن در سایت مشرق منتشر شده است. مامورین امنیتی به دفاتر نشریات اصلاح طلب و یا نزدیک به اصلاح طلبان و کارگزاران حمله کرده و تعدادی از روزنامه نگاران را دستگیر کرده اند.
سرعت عمل در واکنش نیروهای امنیتی بیانگر "وحشت و ترس" آنها از کوچکترین افت وخیز در میان نیروهای سیاسی موجود در کشور است. نکته ای که بیشتر از اینکه به حساسیت آنها نسبت به جریانات رقیب مربوط باشد به وحشت آنها از احتمال شکستنِ دیوارهای بلندِ سکوتِ بعد از کودتای 88 برمی گردد.
این سئوال وجود دارد که این حد از "آستانهء تحمل" در ساختار سیستم عصبی کودتا را چگونه می توان تفسیر کرد؟
«معلوم است که تحرکات عصبی تا به این حد تشدید شده، بطور مستقیم حمله به قابلیت های رهبری خامنه ای است. باند «مجتبی، طائب و اژه ای»، حتی حاضر نیستند 24 ساعت نسبت به اقدامات جامعهء مدنی بی تفاوت باشند».
حالا چه خامنه ای دوست داشته باشد، چه دوست نداشته باشد جواب بیانات خود را در مورد "آزادی" در انتخابات دریافت کرده و باید پذیرفته باشد که «پروژهء حذف انتخابات و رهبری خامنه ای در حال تکمیل شدن است»!

Dalghak.Irani گفت...

از تبریکات و تعریفات ممنونم و انشاءالله فردا برگردم و چند کلمه بیشتر بنویسم. با پوزش از تأخیر. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس سوم که از قولم راجع به سقوط خامنه ای پرسیده ای. فراموش نکرده ام و بزودی مطلب جامعی خواهم نوشت. اما عجالتاً در حال حاضر فکر می کنم 25 در صد خامنه ای و احمدی نژاد با هم سقوط می کنند. 50 در صد خامنه ای در وضعیت بسیار ضعیف و کم اثری می ماند با دولت تحت تأثیر هاشمی. و 25 در صد هم خامنه ای با احمدی نژاد پیروز می شوند و دمار از صاحب بچه در میاورند اگر سیاست خارجی بگذارد. چیزی که حتمی است اگر خامنه ای قدرتمند بماند همراه با احمدی نژادی ها و جبهۀ پایداری ها همراه خواهد بود. یا...هو