۱۳۹۶ مهر ۲۵, سه‌شنبه

دونالد ترامپ: می بینید که دستانم را بسته اند؛ همۀ امیدم به رفیقم خامنه ایست! - تیتر تحلیلی

Image result for POLITE MAN


1- اگر شما هم جزو اکثریت قریب به اتفاق منتقدان پرزیدنت دونالد ترامپ که او را شخصیتی غیر قابل پیش بینی و حتی نامتعادل در عرصۀ سیاست می دانند هستید و از حرف های امروز ترامپ تعجب نکرده اید؛ من باید اعتراف کنم که نه تنها تعجب کردم بلکه همین الان یکی از شاخ های روییده بر سرم را هم با بی رحمی شکستم و آخ سرم می کنم. من حداکثر انتظاری که بعد از سخنرانی ضد جمهوری اسلامی و ایرانی هم ترامپ داشتم ادامۀ همان توئیت هایی بود که بلافاصله بعد از سخنرانیش توئیت کرد و گفت که خیلی ها از سخنرانی و مواضع من در مورد برجام استقبال کرده اند. نه اینکه یکباره بردارد و هنوز 48 ساعت از سخنان بسیار تندش راجع به برجام و رهبران جمهوری اسلامی نگذشته بگوید:
"به نظرم لحن رهبران ایران خیلی اصلاح شده که از مشاهده اش خوشحال شدم. اما نمی دانم که معنایی هم دارد یا نه؟"
2- چون من از خودم می پرسم کدام لحن اصلاح شده را می گوید. خامنه ای که تا کنون موضعی نگرفته است. لحن بقیۀ هیئت حاکمۀ ایران هم علاوه بر شدت نوعی تمسخر و استهزاء ترامپ را هم شامل بود. تازه مگر دعوای ترامپ با رهبران جمهوری اسلامی بر سر لحن و ادبیات گفتاری بود. مگر می شود هیئت حاکمه ای را جنایتکار و تروریست و سرکوبگر و دیکتاتور خواند با آن شدتی که ترامپ - هم در سازمان ملل و هم در صحبت های روز جمعه اش - مورد خطاب و تهدید قرار داد؛ و 48 ساعت نگذشته از تغییر لحن آن ها خوشحال شد!

3- بنظرم اما در مدت 48 ساعت گذشته ترامپ تحت شدیدترین فشارهای بین المللی و داخل امریکا و مهمتر از آن فشار وزرای ارشد کابینۀ خودش مثل تیلرسون و ژنرال متیس و مک مستر - تا حد تهدید به ترک کابینه - قرار داشته است که مجبور شده امروز این عقب نشینی تلخ را بکند. این را به این دلیل هم مطمئنم که اولاً تیلرسون بلافاصله بعد از صحبت های ترامپ با تأکید اطمینان داد که برجام بنفع امریکاست و در آن باقی خواهند ماند و حتی از کنگره هم خواست که نه عجله کنند و نه تند بروند. مضافاً به اینکه شخصی مثل نیکی هیلی نمایندۀ امریکا در سازمان ملل هم - از او بعنوان معمار سخنرانی و موضع ترامپ علیه برجام یاد شده است - مجبور شد بصراحت بگوید که امریکا در برجام می ماند و آنان سعی در بهبود بخشیدن به آن خواهند کرد. حتی فراتر از این اگر مورد تغییر لحن رهبران جمهوری اسلامی موضوعیت هم داشت که نداشت بدیهی این بود که ترامپ منتظر واکنش شخص خامنه ای می شد و آنگاه اگر لحن او تغییر کرده بود اظهار خوشحالی می کرد. و یا نه حداقل صبر می کرد تا روز جمعه تا ببیند اگر شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل در نماز جمعه های ایران فروکش کرده بود؛ ذوق زدگی ناگزیرش را علنی می کرد.

4- البته بغیر از آنچه که گفتم علایم شکلی مهمی هم نشان می داد که ترامپ مجبور از ادای این جمله تحت فشار کابینه اش شده است: اولاً فیلم مقطع و کوتاهی که از جلسۀ اظهار رضایت ترامپ از لحن اصلاح شدۀ رهبران ایران دیدم کاملاً مشخص بود که هم خود ترامپ و هم ازاطرافیان نشسته در جلسه - بویژه ژنرال متیس - افسرده بودند و از ترامپ - معمولاً - شاداب ظاهری در جلو دوربین ها خبری نبود. و ثانیاً خود ترامپ هم با بسته نگه داشتن دستانش در طول حرف زدن می خواست القاء کند که دستانش را بسته اند. زیرا یکی از مختصات آدم های جاه طلب و جلوه گر و مهاجم استفادۀ مناسب و حداکثری از بادی لنگویج دستان متحرک است و ترامپ در همۀ صحبت هایش - که من دیده ام - از حرکات دستانش حداکثر استفاده را می کرد برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب. در حالیکه در این مصاحبۀ پخش شده او بطور تابلویی دستانش را یا در هم گره خورده یا جمع کرده روی سینه اش نگه داشته بود و از بازکردن دستانش پرهیز عمدی می کرد.

5- اما آیا این استیصال ترامپ در مقابل منتقدان سیاست برجامی اش مرا خوشحال می کند؟ هم آری و هم نه! خوشحالم می کند به این دلیل که هرنوع بخطر افتادن موجودیت برجام را بضرر ایران و بنفع ایدئولوژی زندگی سوز خامنه ای در داخل ایران می دانم. و معتقدم که برجام باید حفظ شود تا بهانه از دست دوگانۀ - بخوان دوقلوی مخرب - ترامپ و خامنه ای که هر دو در صدد تخریب ایران هستند - منظورم نیت و عمد نیست بلکه حرفم راجع به نتیجه است - گرفته شود. و خوشحال نیستم به این دلیل که بر سر عقل آوردن ترامپ فقط نیمی از راه است و اگر خامنه ای مثل همۀ سی سال گذشتۀ رهبریش - که بطور مطلق همۀ فرصت های برنده شدن ایران را به تهدید تبدیل کرده است - اینبار هم از این فرصت استثنایی در همراهی نسبی غرب (اروپا و امریکا) - بغیر از ترامپ - با یک ایران عقلانی استفاده نکند و آن را نیز به تهدید دیگری تبدیل کند چه بر سر ایران و ایرانی خواهد آورد. پناه بر خدا.

6- در این بین البته نقش حسن روحانی و دولتش بسیار تعیین کننده خواهد بود. چه اگر بتوانند - اگر بخواهند می توانند هرچند سخت است - جلو توهم خامنه ای را بگیرند و نگذارند هدیۀ آشتی با دنیای ناشی از رفتار ترامپ به ایران مظلوم را هدر بدهد؛ ایران می تواند از این فرصت عالی منافع زیادی صید کند که هم به توسعۀ ایران کمک می کند و لاجرم به تعدیل رفتار حکومت در داخل هم منجر می شود. عجله کنم و قبل از اینکه رفقای برانداز و دیگر هیچم بیشتر از این بدبین و عصبانی بشوند خبر خوب بدهم و مشتلقم را بگیرم که نارحت نباشند. زیرا من در حد بسیار بدبینم به عقلانیت خامنه ای و تقریباً مطمئنم که او این فرصت را هم خواهد سوزاند. و اگر هم نتواند در کوتاه مدت واکنش انقلابی و حادی نشان بدهد اجازۀ کار مثبتی به روحانی را هم نخواهد داد. و با مماشات و اتلاف وقت دنیا را مجدداً علیه ایران بسیج خواهد کرد.

7- هر چند به روحانی و دولتش هم امیدی ندارم - بحثش بماند برای پستی دیگر - اما چون می دانم که روحانی قصد تعدیل و تغییر دارد و مهارت نسبی هم در جلوگیری از تندروی خامنه ای - بهمان شیوۀ لاک پشتی که قبلاً هم گفته ام - را داراست. و من هم بجز روحانی دستم بهیچ بنی بشری در داخل حکومت بند نیست. لذا رفتار احتمالی خامنه ای در فرصت سوزی جدید را کمی باز می کنم تا روحانی حواسش باشد که خامنه ای نرمش پایدار بکند و نه نرمش قهرمانانه و مقطعی - مثل برجام - که همۀ منافع و خوبی هایش را بنام خود کند و همۀ مضار احتمالی اش را توی سر روحانی بکوبد. و بقول درست ترامپ روح برجام را هم رعایت نکند. البته که خود امریکا هم روح برجام را رعایت نمی کند.

8- بنظرم می رسد که خامنه ای اولاً خودش موضع تندی علیه ترامپ نگیرد. ثانیاً یا از همین هفته و حداکثر از هفتۀ بعد به نماز جمعه ها دستور بدهد که حداقل مرگ بر امریکا را از سبد شعارهای خود کنار بگذارند. البته فکر نمی کنم دستور مستقیم حذف بدهد بلکه تمهیدی که خواهند اندیشید این خواهد بود که به امامان جمعه ووزرای شعار معروف! خواهند گفت که طوری مراسم و خطبه ها را پیش ببرند و مدیریت کنند که نمازگزاران فرصت قطع خطبه ها و شعار دادن را پیدا نکنند. تا بعد از چند هفته مدیریت به این شکل شعار مرگ بر امریکا عملاً حذف شود. در سایر موارد اما خامنه ای به یک خواب زمستانی مصنوعی خواهد رفت تا رصد کند که هر موقع مناسب بود برگردد و با یک رجزخوانی انقلابی همۀ رشته های روحانی در استفاده از این فرصت جدید را پنبه کند. لذا هم برفقای خودمان که امیدشان بنجات ایران از راه ترامپ است بشارت می دهم که اگر هم گل مارادونا با دست را ما می بینیم و اعتراض می کنیم اصلاً خیال شان نباشد که ما غضنفری در خانه داریم که چهل سال است حریفش نشده ایم. و احتمال آرزوی - حتی با جنگ - شما خیلی هم بعید نیست. چه فرقی می کند مسبب ترامپ باشد یا خامنه ای! یا...هو 

۵۰ نظر:

Dalghak.Irani گفت...

این مقالۀ دقیق شروین وکیلی در روزنامۀ همشهری هم خوب نگاشته شده است و مفید است اینجا هم بگذارم:

اجتماع > اجتماعی - دکتر شروین وکیلی:
بازتاب معنادار یک رفتار

سخنرانی اخیر دونالد ترامپ که در آن قرار بود درباره دوام یا ابطال برجام سخن بگوید، از چند زاویه رخدادی مهم و معنادار بود.
بگذاريد نخست اين سويه‌ها را فهرست كنم و بعد داوري‌ام را درباره‌اش بگويم:

نخست: گفتمان ترامپ با آنچه از رئيس‌جمهور يك كشور مقتدر انتظار مي‌رود سازگاري نداشت. قاعده آن است كه هر دولتمردي وقتي درباره كشوري ديگر سخن مي‌گويد حداقلي از ادب ديپلماتيك را رعايت كند. همچنين در شرايطي چنين حساس و موضوعي چنين مهم در ابعاد جهاني، انتظار مي‌رود رئيس‌جمهور كشوري كه يكي از طرف‌هاي دعوا در معاهده‌اي بين‌المللي است، بادقت و شفافيت و با بهره‌گيري از واژگان مرسوم در علوم ‌سياسي و روابط بين‌الملل سخن بگويد. همين‌طور انتظار مي‌رود هر مقام رسمي‌اي كه درباره چيزي حرف مي‌زند، حداقلي از اطلاعات عمومي را درباره‌اش داشته باشد و اشتباه‌هاي فاحش مرتكب نشود. ترامپ هيچ‌يك از اينها را برآورده نكرد. تا جايي كه من ديده‌ام او در تاريخ جهان نخستين رهبر كشوري ابرقدرت است كه با زباني فحاش، گزاره‌هايي نادقيق و مبهم با گفتماني گسيخته و ناسازگار با خود، درباره موضوعي مهم سخن مي‌گويد و درباره تلفظ نام‌هايي مشهور مثل خليج‌فارس هم اختلال دارد.

دوم: اين نخستين‌بار است كه اعلام موضع يك رئيس‌جمهور آمريكا با واكنشي چنين صريح و مخالفت‌هايي چنين پردامنه روبه‌رو مي‌شود. از دولتمردان بلندپايه پيشين آمريكا تا رهبران دولت‌هاي اروپايي و از مردم آمريكا تا مردم ايران، به اين گفتارها واكنشي نشان دادند كه علامت از بين رفتن موقعيت هژمونيك آمريكا- دست‌كم در اين يك مورد- بود.

سوم: بازتاب رفتار ايرانيان به سخن ترامپ بسيار معنادار بود. ترامپ با زباني گزنده به بخش‌هايي سياسي و نظامي از ساختار حكمراني ايران حمله كرده بود و در ضمن در اشاره‌هايي اغلب ملايم و با لغزش عمدي زباني، توهين‌هايي هم به مردم ايران كرده بود؛ يعني لبه برنده گفتمانش دوبخش داشت؛ يك لبه خشن، خشمگين، مهاجم و صريح كه نظام ‌سياسي و اقتدار سپاه را مورد حمله قرار مي‌داد و يك لبه نرم‌تر، ملايم‌تر و تلويحي كه بر هويت تاريخي ايران و تماميت ارضي كشور گران مي‌آمد.

چهارم: ايرانيان در رفتاري خودسازما ن‌ده و خودجوش كه از سويي مورد نقد قرار گرفته و از سوي ديگر بسيار ستوده شده، به صفحه اينستاگرام ترامپ حمله كردند و در كمتر از يك روز بيش از دو ميليون پيام بر آن نهادند؛ طوري كه متوسط سرعت شگفت‌انگيز هزار يادداشت بر دقيقه را شاهد بوديم. در اينكه بخشي از پيام‌هايي كه گذاشته شد، بي‌ادبانه و ركيك بود ترديدي نيست و در اين هم شكي نيست كه طنز، شوخي، عناصر اديبانه و نكته‌سنجانه هم در اين ميان اندك نبوده‌ است. تحليل محتواي اين پيام‌ها اما نشان مي‌دهد كه اكثريت قاطع‌شان محتواي ملي‌گرايانه را بازنمايي ‌كرده‌اند. از پيام‌هاي پندآموز و مودبانه‌ درباره تاريخ ايران و پيام Persian-Gulf گرفته تا شوخي‌هاي ركيك و ناسزاگويي، آنچه در سراسر اين گفتمان نمايان بود آزردگي از خدشه‌دار شدن هويت ملي بود و واكنش به آن. در كل اينكه مردم كشوري با اين سرعت و با اين هماهنگي نسبت به رخدادهاي سياسي روز دنيا واكنش نشان مي‌دهند و از وحدت ملي‌شان دفاع مي‌كنند، امري فرخنده و مبارك است؛ با اين گوشزد كه عرصه گفتمان توده مردم به لحاظ گفتماني جاي چندان منزه و پارسايانه‌اي نيست و همه جاي دنيا توده مردم بيشتر با هم شوخي‌هاي ركيك مي‌كنند و ناسزا مي‌دهند تا اينكه براي هم شعر و قطعات ادبي بخوانند و اين البته هيچ تعارضي با اين حقيقت ندارد كه شعر و قطعات ادبي بسيار ارجمندتر و ارزشمندتر از اين گفتمان‌هاي عوامانه است.

و اما داوري‌ام درباره سخنراني تاريخي‌اي كه با اين سرعت پيامدهايي چنين پردامنه را به‌دنبال داشته اين است كه: زماني كه پيش از انتخابات آمريكا نظرم را بيان كردم و گفتم انتخاب شدن ترامپ براي منافع ملي ايرانيان سودمندتر از كلينتون است، بسياري از اطرافيان آزرده شدند؛ شايد از آن رو كه فكر مي‌كردند بايد براساس منافع ملي آمريكا در اين مورد داوري كرد يا آنكه انتخاباتي سياسي را با مسابقه انتخاب پسر فرهيخته و دختر شايسته خلط كرده بودند. سخنراني‌اي كه ديديم نشان داد حدسم درباره ترامپ درست بوده است. برخلاف هيلاري كلينتون، ترامپ مهارت‌هاي لازم براي سازماندهي جرياني بين‌المللي را ندارد و توانايي‌‌اش براي جلب متحد در بافت سياسي كشور خودش هم محدود است. در شرايط بحراني كنوني، حضور رئيس‌جمهوري با چنين گفتماني و چنين مهارتي در ويران كردن ائتلاف‌ها و اعتبارهاي كشورش كه آشكارا هم دوستي و هم تسلطش بر علم جغرافيا در بازار آزاد عرضه شود، براي ايران نعمتي بزرگ است.

ناشناس گفت...

دلقک عزیز، این مطلب شما یکی از آبدوغترین و احساسی ترین مطالبی بود که از یک تحلیلگر تشعشع میکند ، معنی رفتار خودسازمانده در بند چهارم را نفهمیدم مگر اینکه منظورت جوگیری باشد ، در غیر اینصورت جدآ در تراوشات ذهنی ات تجدید نظر کن ، این بازی هویج و چماقی که وزرای خارجه اروپائی و تیلرسون و رفقا با ترامپ راه انداخته اند ، صرفآ جهت اخته کردن برنامه موشکی ایران است و دیر یا زود همه ما مجددآ از دکمه سردست جناب ظریف تعریف و تمجید خواهیم کرد ، معتاد شده ایم که بدفعات از یک سوراخ گزیده شویم و اسمش را بگذاریم پیروزی ، هیچ دقت کرده ای که چهل سال است در حال پیروزی هستیم و همچنان در حال حرکت به عقب . خدا ما را از شر نخبگان قلابی خلاص کند انشاالله

مانی گفت...

دلقک جان, من شاخ در نیاوردم, چون رفتار و گفتار او در بر خورد با رقیبان سیاسی یا تلویزیونی اش همیشه همینطور تعریف پا در هوا از خودش بوده, اما این فیلم خیلی عجیب است.این دیوانه انگار داروی مخدر بهش داده اند حال حرف زدن ندارد.
یک ساعت است از این سایت به آن سایت سر میزنم ببینم چی شده, رهبر مرده؟
سپاه دسته گل به آب داده؟ امیدوارم هر چه هست به نفع ایران و مردم ایران تمام شود نه خامنه ای و روحانی و بقیه شان.

ناشناس گفت...

دلقك از اين كه اولين كامنت را خودت گذاشتي. و تازه از نوشته هاي نظام شاهد براي تحليل خودت اوردي ديگر زياد شكه نشدم وقتي در كامنت داني نوشته هاي ديگران را مي خوانم. متوجه مي شوم كه خيلي از دوستان قديمي از تغيير مواضع شما در عجبند و اين تعيير از بعد رونمايي از سيامك مرندي و مژده دادن به ديدن سيامك مرندي در كانالي و يا برنامه ايي بود كه عملا اتفاق نيفتاد و سيامك مرندي برگشت به دلقكي خودش. با ١٨٠ درجه چرخش از صحبت هاي شما فقط در جا زدن مفهوم انسان مي شود و بس
دشمني شخصي شما با ترامپ كه خودتان بهتر از هركسي ميدانيد و دوستي داشتن شخصي شما از اوباما و قاليباف تحليل هاي شما را تبديل به اب دوغ نموده و بيشتر داره شبيح جوك مي شود و وقتي. با وقاحت تمام تحليل هاي خودتان را روي ميز سياست مداران اول كشور ها مي دانيد كه بسيار خنده دارد بايد بدانيد كه نا خود اگاهانه داريد تبديل به يك تلخك واقعي مي شويد كه براي ديكتاتور ها عمليات مغز شويي انجام داده و باعث خنده ديكتاتور ها مي شويد
تا زماني كه شما كه خودت را تحليل گر ميداني و از فجايع دوران اوباما بي اطلاع هستي بايد فاتحه تحليل هايت را خواند
تازماني كه به كسي كه با شما هم فكر نيست انواع وصله هاي عجيب و غريب بي سواد. و بي مفهوم و غيره مي چسباني يك تلخكي هستي مست بادمجان براي ديكتاتور
دلقك شما احتمالا از دهه هفتاد زندگي خود رد شديد
نبايد توي اين سن بچه گانه بنويسد و مثل دختران ١٣ ساله از ريخت و تيپ ادم هاي سخن بگوييد
اخر مگر مي شود دستگاه بزرگ دولت امريكا با اين همه كار شناس محمل گويي كنه كه يك دلقك مچشو بگيره
دلقك لطفا مصاحبه صادق زيبا كلام رو برو ببين
بعدا بدان جوجه اخر پاييز مي شمارند اگر واقع بين باشي
ولي اگر دلقك باشي ترامپ اول كار مي شماري و اوباما
اخر دو دوره كاركرد

Farhad Shakerin گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
Dalghak.Irani گفت...

بازهم که برگشتید سر حملۀ شخصی به دلقک نازنین. پس نقد تألیف چه شد بجای حمله به مؤلف. آیا فیلمش را دیدید و دستانش بسته نبود. آیا از لحن ملایم رهبران ایران خبر دارید و ما نه. آیا از اینکه گفته ام اگر ترامپ هم اصرار داشته باشد خامنه ای خرابکاری اش را وانخواهد گذاشت و در زمین ترامپ بازی خواهد کرد حرف غلطی زده ام و آیا شماها بغیر از عشق کور به یک نژاد پرست سفید که از همۀ شماها نفرت دارد عقلی هم دارید توی اون دوگوله! و اصلاً می فهمید من چی میگم یا الکی 8 سال است انگشت کلیک می فرسایید. حتی اگر در امریکا باشید و برای انتخاب ترامپ رأی هم داده باشید بازهم من شما را مسئول اعمال هیستریک این آدم خودشیفته نمی دانم و نباید این مقدار احساس گناه بکنید. شما برای شعارهای قشنگش رأی داده اید. شما از کجا می دانستید که او آبروریزی خواهد کرد با رفتار و گفتارش و خامنه ای را غسل تعمید خواهد داد با برهان خلف. لطفاً از حمله بمن پرهیز کنید و اگر حرفی در رد استدلال تحلیلی ام دارید همان را مطرح کنید. آفرین بچه های خوب. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقك نازنين
چرا فرافكني مي كني اخر اگر واقعا تحليل گري بايد سياست بلد باشي اصلا مي داني تحليل براي چه چيزي مي باشد سياست چون گفتن و عمل نكرن مي باشد. براي همين كه افرادي خود را تحليل گر مي دانند توضيح مي دهند كه علت عمل نشدن به ان حرف چيست
اگر قرار ترامپ حرف بزنه مثل ادم معمولي و خامنه ايي حرف بزنه مثل ادم معمولي پس تمام تحليل گران بايد جمع شوند
مشگل دلقك همين دستگاه بزرگ جهان خواري امريكا وكارهاي انها همان است كه مي گويند ولي از ان طرف دكمه سر دست ظريف داراي بادي لنگويچ
دلقك. كون لق ترامپ
ولي شما هم از اوباما و سردار قاليباف بكش بيرون
و اما
فرموده بوديد كه نقد نوشته داشته باشيم
اول اينكه اگر توجه داشته باشيد ترامپ نژاد پرست ادمي نيست كه اجازه بده دستش بسته باشد از اول امدنش ديدي كه اين چنين ادمي نيست هزاران نمونه مي باشد
و مورد ديگر اگر در نظر بگيريد اوباما همه قدرت داده بود به سياست خارجي برعكس ترامپ همه را داده به وزارت دفاع و يعني اينكه در زمان ترامپ حرف مهم از ژنرال متيس نه ركس تيرسون. و اگر هم فكر كنيد متيس با برجام موافق است پس زياد قابل تحليل نيستيد چون از مرحله پرت هستيد
بعدا گفتم خيلي خوب اخرين نظر دكتر زيبا كلام در باره صحبت ترامپ را بشنويد
و انجا كه گفتيد ادرس بدم براي نرم تر شدن لحن خامنهايي و رژيم.
به گفته خيلي از رسانه ها ترامپ تند ترين حمله لفظي توي اين چهل سال اخير را به نظام داشته ولي ايا نظام هم همين كار را انجام داده نه خير خامنهايي كه خفه شده
مابقي هم كه توي صحبت ها همه مي گويند اقاي ترامپ
واگر واقعا دلقك عقب نشيني و نرم شدن توي نظام با توجه به تند ترين حرف هاي شنيده شده در تاريخ را درك نكند واقعا برايش بايد تاسف خورد

ناشناس گفت...

دلقك ايراني از دكمه سر دست ترامپ ايا مي شود چيزي را تشخيص داد و يا از مال ظريف مي شود چيزي را حس كرد و حس ان چه است
دلقك ايراني ايا پوتين به اينده ايران كمك خواهد كرد

ناشناس گفت...

دلقک وقتی خودت هم میدونی و عنوان هم میکنی که خامنه ای زیر میز بازی خواهد زد برای چی اصرار داری بگی که برجام باقی خواهد ماند؟ من نمی دونم ما رو خنگ فرض کردی یا خودت رو که هی میگی خامنه ای جلوی تاثیرات مثبت برجام و نفوذ غربی ها رو خواهد گرفت و از طرف دیگه میگی باید برجام حفظ بشه! خب حفظ بشه که چی؟ مردم که عملا تاثیر اقتصادی اش رو ندیدند چون دلارهایی هم که از فروش نفت میاد میره تو جیب کارگزاران نظام و سپاه و مردم مینیمم اثرات این دلارها رو می بینن. الان منطق تو از دفاع از برجام چیه؟ من فکر میکنم خودت هم دچار سردرگمی شدی و این به خصوص در تحلیل اخیرت هم مشخصه که خودت هم نفهمیدی چی گفتی. یه مطلب سردرگم و از این شاخه به اون شاخه و بدون منطق و نتیجه گیری مطمئن.

اصلا مگه ترامپ تا حالا گفته بود که میخواهد برجام رو کنسل کند؟ او بارها گفته بود که برجام بیشتر به نفع ایرانه و باید اصلاح بشه، همین. در همان روزهای اولی هم که رئیس جمهور آمریکا شد هم خودش و هم مشاورانش گفتند که خواهان مذاکره مجدد هستند که مقامات حکومت ایران رد کردند و گفتند مذاکره مجددی در کار نیست. شما اول یه فرضیه غلط (لغو برجام توسط ترامپ) مطرح میکنی بعد دورش کلی دروغ و شاخ و برگ می چینی و الکی برای خودت تحلیل میکنی. خود میگویی و خود میخندی. این دو مطلب آخرت هم دقیقا براساس همین دروغ و show و نمایش شما دور همین فرضیه غلط بود.

خیلی ساده ست قضیه: ترامپ میگه که برجام باید اصلاح بشه و "اگر" اصلاح یا مذاکره مجدد نشه آمریکا ازش خارج میشه (یعنی بقیه میتونن باقی بمونن). از اول تا حالا هم همین حرفو گفته و هیچ تغییری در حرفاش نداده. حالا انتخاب با حکومت ایرانه اگر خواسته های ترامپ رو بپذیرن میتونن شاهد ادامه برجام باشن اگر نه، آمریکا خارج میشه و درسته که برجام هنوز باقی میمونه ولی در عمل به دلیل خروج آمریکا تنها یک اسکلت مرده و بی فایده برای ایران خواهد بود.

ناشناس گفت...

جناب تیمسار میشه لطفا خواهش کنم در پایان پستهایتان مطالب مشخصی که در تحلیل به آن استناد میکنید لینکش را هم بگزارید؟ مثلا در این مورد لینک این فیلم ترامپ متاسفانه هرچه میگردم پیدا نمیکنم. ممنون

روشنگر گفت...

جناب دلقک ترامپ و آمریکا کاری بسیار هشومندانه کرده اند. آنها همین الان هم از توافق هسته ای خارج شده اند و آن را پاره کرده اند ولی با شیوه خود آخوندها یعنی ریاکاری و تظاهر و توپ را در زمین حریف انداختن. ترامپ بسیار هوشمندانه عمل کرده به جای اینکه خود آمریکا مستقیما از برجام خارج بشود و با این کار اتحادیه اروپا را علیه خودش بسیج کند آمده ترفندی را به کار برده تا آخوندها از برجام خارج بشوند. یعنی شما فکر میکنید خامنه ای حاضر است برجام 2 و 3 و ... را نوش جان کند ؟؟ آیا حاضر است متمم موشکی و تروریستی و ... به برجام اضافه شود و بپذیرد؟؟ خیر هرگز. وقتی کنگره آمریکا برجام رو مورد بازبینی قرار بده و متمم های موشکی و ... به اون اضافه کنه شک نکنید اتحادیه اروپا هم از آن حمایت خواهد کرد و آنوقت علی گدا می ماند و حوضش یا باید جام زهر موشکی و ... رو هم قبول کند یا باید در مقابل آمریکا و اروپا بایستد و نپذیرد که در آن صورت گزینه نظامی و جنگ رخ خواهد داد . آمریکا بسیار هوشمندانه عمل کرده به جای اینکه مستقیما خودش از برجام خارج شود توپ را در زمین آخوندها خواهد انداخت . در همراهی اروپا با آمریکا در اضافه کردن متمم موشکی و .. به برجام شک نکنید.

ناشناس گفت...

جناب تلخک ایرانی:
اگر یک گنده لات به محله ای برود و لات آن محله دشنام ناموسی بدهد و تحقیر کند و لات محل سرش را پایین بیاندازد و چیزی نگوید؛ از دیدگاه ادبیات بادی لنگویجی چه برداشتی می شود؟

ناشناس گفت...

جالبه که شما لینک مطالب تون رو تو بالاترین در یک بالاچه می فرستید. البته اختیار لینک تون با خودتونه ولی علتش رو میتونید توضیح بدید؟ آیا نمی خواهید با فرستادن لینک تون در بخش های عمومی بازخورد بیشتری بگیرید؟ آیا از آرای منفی می ترسید؟ تحمل انتقاد ندارید؟

ناشناس گفت...

با کمک سران رژیم و روسیه به همراه بی کفایتی اوباما نزدیک به پانصد هزار سوری که بسیاری زن و کودک بودند؛ کشته شدند و دلقک از دیدگاه حکومت و تز عمق استراتژیک دفاع کرد. در این مورد بیشتر نمی گویم چون ایرانی اصیل این کار را تایید نمی کند.
ژنرال دوگل را مثال زدید. عالی بود. فرانسه تحت اشغال آلمان بود. ایران هم تحت اشغال آخوند بی وطن که قبر یک زن عرب برای او مهمتر از خوزستان است؛ توسط نیروی نظامی که سپاه می نامندش قرار دارد. ژنرال دوگل نه تنها از آمریکا ( به لحاظ کمک به استقلال، آمریکا به او مدیون است) از انگلیس که رقیب نه چندان دور بود، کمک گرفت. من هم تا جایی حساب سود و زیان منافع ملی کشورم اجازه می دهد، از ترامپ حمایت می کنم.

Dalghak.Irani گفت...

بابا اینجا چقدر مفتش است. رفیق من در بالاترین هوادار ندارم و چون حوصلۀ متیاز دادن بدیگران و بده بستان هم ندارم و نامم زیر لینک کسی ثبت نمی شود هر لینکی را که بگذارم داغ نمی شود. به این خاطر در بالاچه ای که چند نفر می شناسندم و بداغ شدن مطلب کمک می کنند می گذارم. اینقدر بدبین به انسان ها نباشید تا حالا شده من به یکی از شما ناشناس اتهام های صدتا یک غاز بزنم. خب من عقیده ام را می نویسم شما هم عقیده تان را بنویسید چکار دارید که هی مرا مخاطب قرار بدهید و بازجویی کنید. حالا اگر من در بالاچه لینک ندهم چه اتفاقی می افتد یارو مثل اینکه همین امروز از کون ننه اش تلپی افتاده تو بالاترین تازه آمده مرا هم بازجویی می کند. پدرجان حداقل می رفتی توی صفحۀ شخصی من و می دیدی لینک های فرستاده ام را که ز 8 سال پیش تا کنون منفی های هر لینکم اگر بوده همیشه پایین 5 منفی بوده. خون هجوم آورده به شقیقه ام و قادر به ادامه نیستم. عجب گیر ادمهای زبان نفهمی افتاده ام من. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک گرامی
عیب اساسی تحلیلهای (اخیر) شما این است که بر محور اشخاص استوارند نه بر محور منافع و نیروهای زیربنایی. در رشته خود شما این شبیه این است که کسی برای نبردهای سرنوشت ساز جنگ جهانی دوم بر محور روحیات رومل و مونتگومری تحلیل می نوشت به جای اینکه بر اساس نسبت مونتگومری محاسبه کند (برتری قوا با نسبت حداقل پانزده به یک).
گیریم که خامنه ای امشب خوابنما شد یا مرد و ما فردا یک ولی متفاوت داشتیم. هر نوع اصلاح موثر در ساختارهای کشوربه معنی خشک کردن مردابی است که قورباغه های رانتخوار در آن زندگی میکنند (این را خود انها بهتر ازخیلیها میدانند، چون با مکانیسمهای اکو سیستم مرداب از درون اشنا هستند). چرا انتظار دارید که انها ازترس مرگ خودکشی کنند؟

ناشناس گفت...

مدتی بود از قلم فرسایی های تو لات بی سر و پا که هر کس خلاف مزخرفاتت چیزی می نویسد، هر چه از دهن کثیفت بر می آید بیرون می ریزی، آسوده خاطر بودیم. خیالت راحت، من مقاله ات را حتی نخواندم چرا که چیزهایی که تو می نویسی فقط تعریف از خود کردنی است که جوابشان در ضرب المثل رندانه خودمان است. فقط خواستم بگویم که بساط انفجار عقده های سرکوفته ات را جمع کن.

ناشناس گفت...

بله دلقك شما مي توانيد افكارتان را بنويسيد ولي زماني كه قراره تحليل كنيد فرق داره عزيز جان
زماني كه خودتان را عقل كل مي دانيد و بقيه را بي سواد
همين مورد پيدا مي شود
دلقك داري با لجاجت ماست سفيد را سياه جلوه مي دهي
بايد قبول كرد كه ترامپ يك سور حسابي به اروپا و اخوند ها زده
عملا اون دوست كه مثل زده كه لات مياد تو محل درست گفته. و دلقك قبول كن كه حرف حساب زده اين ناشناس

ناشناس گفت...

دوستان میان سال به خاطر دارند در زمان جنگ ایران و عراق، دو حزب عمده کردستان عراق، یعنی حزب میهنی و دمکرات، با یکدیگر زمانی دوست و زمانی دشمن می شدند. زمانی دوست ایران و در مقطعی دشمن، زمانی دوست حکومت حاکم بر عراق و زمانی دشمن.
با وجود چنین حاکمانی و شرایط جغرافیایی و منطقه ای و جهانی استقلال کردستان عراق بسیار بسیار بعید است. چه برسد به اینکه باعث جدایی کردستان ایران شود. بلوچستان ایران و پاکستان هم به هکذا. جمهوری آذربایجان هم به دنبال بی ثباتی نیست و دردسر نیست. کلا در اطراف ما دولت ها اگر گلیمشان را از آب بکشند هنر کرده‌اند. ترساندن مردم از تجزیه، پروپاگاندای اشغال گران ایران است.

ناشناس گفت...

دلقک اینکه مستر ترامپ از “لحن اصلاح شده” رهبران ایران خوشحال شده بنظرت مشکوک نیست؟ شاید رهبران ایران طبق معمول چهل سالشون پسل پنهون براش پیام فرستادن که: سربرجام و عقب نشینی هسته ای، غرور مردم ایران جریحه دار شده و ما هم تصمیم گرفتیم برا اینکه مردم سرخورده نشن، با شاخه شمشادای سپاه (موشک)، دلشون رو‌قرص کنیم! شما چرا جدی گرفتی مستر ترامپ!؟ خودت که میدونی اگه درگیر بشیم کل نیرو دریایمون رو تو‌ سه ساعت اول جنگ میفرستی زیر آب! بنابراین این موشکای چسکی سپاه صرفا برا حفظ تنبون خودمونه نه برا تهدید شما! شما مردم امریکا ستیز مارو نمیشناسی، نشون به اون نشون که بعد خلیج ع.ر.ب.ی گفتنت بیش از دومیلیون کامنت زدن زیر پست اینستگرامت تو کمتر از بیست و چهار ساعت این مردم مغرور و سلحشور! در واقع ما خودمون رو سد کردیم که این مردم رو سر نیروها و منافع شما خراب نشن، می‌گی نه؟ حالا ببین نماز جمعه چه مرگ بر امریکایی بگن! در یک کلام، مستر ترامپ ما رو تضعیف نکن پلیز
بادبادک باز

ناشناس گفت...

دلقک نازنین و سایر خوانندگان:
اگربراستی خواهان استدلالات منطقی (از دید حریف) هستید بخوانید و خونسردانه قضاوت کنید.

۱) چرا ترامپ فورا از برجام خارج نشد، بلکه ادامه کار را به کنگره سپرد؟
بیش از هر چیز چون با این بهانه میتوان در کنگره قوانینی وضع کرد که به نواقص بلندمدت برجام میپردازند. این دوراندیشانه تر از صدور دستوات اجرایی است، چون این نواقص ابتدا چندین سال دیگرعملی میشوند و معلوم نیست که در ان موقع چه کسی بر سر کار است. قوانین کنگره نافذتر هستند و لغو انها (بخصوص در موضوع مورد بحث) بسیار دشوار خواهد بود. ضمنا از این فرصت میتوان برای اعمال فشار بر دیگر بازیگران استفاده کرد. هر اقدام مخربی که در حدود اختیارات قوه مجریه باشد میتواند بعد از تصویب این قوانین هم انجام شود. خروج از برجام را هم هر زمانی ممکن میماند.
۲) چرا امریکا سپاه را تحریم کرد، ولی ان را درصریحا در لیست سازمانهای تروریستی قرارنداد؟
چون قوانین امریکا در مورد سازمانهای تروریستی بسیار سختگیرانه هستند و این کارابتکارعمل (مثلا در مورد تعامل با سپاه در خلیج فارس) را به شدت محدود میکرد. معمولا شما ترجیح میدهد که چند گزینه داشته باشید، مثلا به جای اینکه موظف به شلیک باشید بتوانید هر زمان که صلاح دیدید شلیک کنید.
۳) چرا بازیگران دیگربرمعتبرماندن برجام تاکید میکنند، هر چند که میدانند که اصل بازی عوض شده است؟
چون این حالت بلاتکلیفی برای همه به غیر از (نظام) ایران مفید است. اعلام مرگ برجام بازیگرانی مثل روحانی را از صحنه خارج میکرد. فعلا در ایران بردارهای نیرو همدیگر را خنثی میکنند و در نتیجه سیستم قفل شده و به تدریج مضمحل میشود.
۴) چراترامپ از این ادبیات پرخاشگرانه و انتقامجویانه استفاده کرد؟
چون تیم انتخاباتی ترامپ (بویژه اقای بنن) قصد دارد در انتخابات آینده کنگره و ریاست جمهوری از کارت ایران به عنوان «دژمن» استفاده کند. به دلایل متعدد هیچ کارت دیگری این استعداد را ندارد که در داخل امریکا چنین اجماعی بوجود اورد. اگر لازم شود میتوان حتی این کارت را به زمین زد (یعنی اقدام نظامی کرد) ، که ـ تا جایی که به نظر می اید ـ فوایدش برای امریکا بیشتر از مضراتش خواهد بود.

Dalghak.Irani گفت...

در بین دموکرات ها من کسی را سرسخت تر از خانم کلینتون در مخالفت با هستۀ اصلی و سخت جمهوری اسلامی نمی شناسم چون فقط او بوده که توانسته خامنه ای را شکست داده و بمذاکره و ترک بمب اتمیش وادارد. رژیم های تحریم هوشمند اجماعی ساز او اوباما و جان کری را بموفقیت رسانده است. در بین جمهوری خواهان نیز من ضد جمهوری اسلامی تر از تیلرسون و ژنرال متیس و ژنرال کلی و ژنرال مک مستر نمی شناسم. و آیا شما تاکنون یک کلمه حرف از من در مخالفت با این گروه تندرو ضد جمهوری اسلامی در کابینۀ ترامپ شنیده و خوانده اید. که نخوانده و نشنیده اید. بنابراین همۀ ترهات "از ظن خود یار شدۀ" کامنت دانی یا از بغض شخصی به من است و بیشترینش از بلاهت و بی سوادی و هیچ ندانی کامنت دهنده و البته کسانی که بغیر از اینجا نمی توانند جایی نظر بدهند و هر مزخرفی هم نوشتند- حتی علیه شخص من صاحبخانه - منتشر هم بشود. بنابراین اصلاً بحث بر سر این نیست که من بجای موضوع اشخاص را مبنای تحلیل قرار می دهم. هرچند که تحلیل قطعاً در رابطه با حرفی که مقامات مختلف می زنند شکل می گیرد و موضوعی انضمامی است و نه انتزاعی از آسمان نازل شده. من که یگانه فرد علیه ترامپ نیستم و حتی در صف آخر اهمیت مخالفان ترامپ هم قرار نمی گیرم. زیرا هرچه آدم معتبر و حسابی و کار درست و مدیاهای معتبر جهانی و طرفه اینکه خود همکاران و گماشتکان ترامپ هم از او با صفاتی مثل احمق، دیوانه، خودشیفته، نژاد پرست، جنگ طلب، نامتعادل، بدون تعقل، بدون منطق، ناشی و ده ها صفت دیگر از این دست استفاده می کنند در معرفی او و هرکدام هم فاکت های مستندی از گفتار و رفتار ترامپ را ضمیمۀ پاسخ به چرایی های شما - هواداران یک لاقبای یک ابر میلیاردر کف بر لب آورده = طنز تاریخ - می کنند. بنابراین شما بجای این تلاش بیهوده برای ترامپ جونتان باید بروید نام چهارنفر آدم حسابی شناخته شده و یا چند رسانه و مدیای معتبر جهانی پیدا کنید و به فرمایشات و مستدلات آنان اتکا و استناد کنید تا لختی پادشاه ترامپ چنین تابلو جلوه نکند. و الا سر جالیز من هم می توانم بگویم دم فلان لات محل گرم که به متجاوز بمن دشنام داده و بعد هم ادعای لبخند از سوی متجاوز کرده و خوشحال شده. من در پست قبلی هم نوشتم که هرنوع فشاری به تهران که باعث بازهم عقب نشینی خامنه ای در سیاست هایش بشود موافق و همراهم و این را فقط در رفتار اتحادیۀ اروپایی که مخلوطی از فریب و بازی در گسل هاست قابل حصولتر می دانم تا فحش و فضیحت - حتی نصیحت نه - و ادبیات چارواداری که ادعای تسلیم کردن خامنه ای را داشته باشد. خب معلوم است که این رفتارها بنفع خامنه ای و بضرر ایران تمام خواهد شد و آدرس دقیقش هم این است که ترامپ راهی را پیشنهاد می کند که نهایتاً می خواهد به بهانۀ جمهوری اسلامی به ایران حمله و جنگ داخلی راه بیاندازد. خب من صد درصد با هرنوع حمله ای به ایران مخالفم و آن را هم بدلیل ویرانگری و تبعات خود جنگ و هم بدلیل تبعات سیاسی که عدم سقوط خامنه ای خواهد بود بدترین گزینۀ ممکن می دانم و با هرکس در این مسیر حرکت کند مخالفت و مقابله می کنم. من هیچ اعتراض و مخالفتی با سیاست های سختگیرانه اما منطقی و در راه کمک به ایران سکولار ندارم و تا کنون نیز هیچ کلمه ای خلاف این نگفته ام. اما معلوم است که من با هر سیاستی که فقط منافع یکطرفۀ امریکا یا بریتانیا یا اروپا یا هر جهنم درۀ دیگری را تأمین کند و برای ملت بزرگ ایران فقط نقش کیف کش دیوس های بین المللی در نظر گرفته شده باشد مخالفم و مخالف خواهم ماند. یا...هو

ناشناس گفت...

اﻳﻦ ﺩﻛﺘﺮ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻭﻳﻦ ﻭﻛﻴﻠﻲ ﺑﺣﺮ ﻃﻮﻳﻠﻲ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻧﺘﻬﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻠﻲ ﺑﺨﻮﺩﺵ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ,اﺭﺟﺎﻉ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺁﺩﺭﺱ اﻭﻟﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ ﻣﺠﻠﻲ ,ﺩﺭﺟﻨﺐ ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺑﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ي ﻗﺪﻳﻤﻲ

ناشناس گفت...

دلقمك جان اشكالي كه من در گفته اخيرت ميبينم اينه كه شما سياست آمريكا و اروپا رو از هم جدا كردي و اولي رو نفي ميكني و دومي رو تائيد
در صورتيكه بنظر من اين دو با هم يك پكيح رو ميسازند تا نهايتا گوش رژيم رو بكشن و آدمش كنن
قضيه بسادگي قضيه پليس خوب و پليس بده

ناشناس گفت...

"در بین جمهوری خواهان نیز من ضد جمهوری اسلامی تر از تیلرسون و ژنرال متیس و ژنرال کلی و ژنرال مک مستر نمی شناسم. و آیا شما تاکنون یک کلمه حرف از من در مخالفت با این گروه تندرو ضد جمهوری اسلامی در کابینۀ ترامپ شنیده و خوانده اید. که نخوانده و نشنیده اید." دلقک کامنت بالا.
"زیرا هرچه آدم معتبر و حسابی و کار درست و مدیاهای معتبر جهانی و طرفه اینکه خود همکاران و گماشتکان ترامپ هم از او با صفاتی مثل احمق، دیوانه، خودشیفته، نژاد پرست، جنگ طلب، نامتعادل، بدون تعقل، بدون منطق، ناشی و ده ها صفت دیگر از این دست استفاده می کنند" دلقک همان کامنت.
بالاخره افرادی که فرمودید و ترامپ آنها را به کابینه خود دعوت کرده است؛ آدم حسابی نیستند؟ و یا آدم حسابی هستند ولی با آدمی "احمق، دیوانه، خودشیفته، نژاد پرست، جنگ طلب، نامتعادل، بدون تعقل، بدون منطق، ناشی و ده ها صفت دیگر از این دست" کار می کنند!!! ؟

ناشناس گفت...

در جواب به
"بنابراین اصلاً بحث بر سر این نیست که من بجای موضوع اشخاص را مبنای تحلیل قرار می دهم"

قصد لجبازی ندارم، ولی اینجا واقعا مقداری سوء تفاهم وجود دارد:
به عنوان مثال من تقریبا تمام صفاتی که شما به ترامپ نسبت دادید بجا میدانم. ما میتوانیم بسیاری از این صفات را به خامنه ای هم نسبت دهیم، ولی من اصولا تمرکز بر روی این مسایل را کارساز نمیدانم (اگر چه ۹۹در صد مدیای جهان هم همینکار را میکنند، چون برای ۹۹ درصد مخاطبان ملموستر و جالبتر است.)
بود و نبود خامنه ای یا ترامپ مشکلات بنیادی ما را حل نمیکند. شاید شما حق داشته باشید که انها میتوانند مشکلات اضافی ایجاد کنند، ولی باز هم موضوع به این سادگی نیست که صلح لزوما بهتر از جنگ است یا برعکس (صرف نظر از اینکه نیات صلح طلبان و جنگ افروزان چیست)، جواب دادن به این سوال کار اسانی نیست و نمیتوان با ذکر چند دلیل له یا علیه موضوع را مختومه اعلام کرد.
ولی اگر بخواهیم بدون اثبات نظرمان را بیان کنیم: من هم موافقم که جنگ (آن طوری که در ذهن شماست) برای ایران مفید نیست، ولی از طرف دیگر نباید پا را از پس گردن این نظام برداشت و به ان امکان تجدید قوا داد.

مانی گفت...

حسین شریعتمداری: ترامپ خدمت بزرگی به ما کرد.

ناشناس گفت...

دلقک مشکل من به عنوان یکی از خوانندگان وبلاگت راجع به این مطلبت اینه که گاها میبینیم که یه پاراگراف، پاراگراف قبلی را نقض میکند. به صورت مشخص در همین مطلبت، یکجا میگویی ترامپ تحت شدیدترین مخالفت های بین المللی و داخلی هست و کسی برای حرف او تره هم خرد نمی کند بعد نتیجه میگیری که چون برجام ایران را مهار میکند (نقل به مضمون نیست ولی برداشت از متن همین است)، به همین دلیل تمام کشورها از آن حمایت می کنند و مقابل ترامپ ایستاده اند ولی جالب آنجاست که میگویی خامنه ای اجازه هیچ گونه تحرکی برای تحول ایران بواسطه برجام نمی دهد که گفته قبلی ات مبنی بر کارامدی برجام را نقض میکند.

ناشناس گفت...

روحانی بعد از ماه ها پس از پیروزی اش در انتخابات حتی نتوانسته نظر خامنه ای راجع به انتصاب وزیر علوم را هم تغییر دهد و قدم به قدم کوتاه آمده است تا حالا. آنقدر این روحانی موجود ضعیف و ذلیلی است که صدای مطهری اصول گرا را هم در آورده است. مطهری گفته بابا ریدی دیگه همین سرپرستی که الان در وزارت علوم هست رو لااقل به عنوان وزیر معرفی کن:
http://news.gooya.com/2017/10/post-8410.php

که روحانی همان را هم نتوانست و یک پیرمرد نزدیک 70 ساله محافظه کار را قرار است به عنوان وزیر علوم معرفی کند.
شما از همچین آدم بدبختی انتظار دارید روی خامنه ای اثر گذاشته و او را اصلاح کند یا نظرش را تغییر دهد؟

این اتفاق نخواهد افتاد و 4 سال آینده هم مثل 40 سال قبلی خواهد سوخت و یک نسل دیگر ایرانی نیز در تاریخ به فنا خواهد رفت. در سال 1400 هم نوبت به عروسک های خامنه ای مثل لاریجانی و فتاح و رئیسی خواهد رسید، 8 سال هم آنجا به هدر خواهد رفت. هر کدام از این آلت های دست خامنه ای رئیس جمهور شود، حکومت اقدام به بازسازی و پوست اندازی کرده و قدرت را به دست یک رهبر جدید با مشارکت سپاهیان خواهد سپرد. تا اینکه میرسیم به سال 1408 با یک حکومت جان گرفته با یک دیکتاتور جدید. یعنی در سال 1408 تازه به نقطه صفر خواهیم رسید، پس از آن دوباره برای چند دهه دیگر نیز باید با رهبر جدید و باند اختصاصی او سروکله بزنیم. اگر تا آن موقع هنوز زنده باشیم و گرچه پیر و فرتوت، با افتتاح وبلاگی با نام دلقک ایرانی 2، اقدام به مبارزه مجازی علیه حکومت خواهیم کرد و از اصلاح طلبان آن زمان حمایت خواهیم کرد!

ناشناس گفت...

امیدتان به استحاله از درون باشد ، اتفاق خواهد افتاد ولی معلوم نیست چه زمانی ، شاید ما باشیم ، شاید هم نباشیم. آنطوریکه تیمسار می گوید انقلابی شدن و تغییر مسلک دادن از انتظار استحاله از درون !!!! رنجش کمتر است.

ناشناس گفت...

سی تا چهل دقیقه ترامپ سخنرانی کرد. آقایان مخالف بگویند به کدام قسمت سخنرانی ایراد دارند. بگویند تا جواب بگیرند.
اگر همکاری ایران با بشار اسد جهت کشتار پانصد هزار مرد و زن و کودک را قابل توجیه می دانند.
اگر جنگ نیابتی در یمن و کشت و کشتار، قحطی و بیماری همه گیر را در آنجا در راستای منافع ملی می دانید.
اگر دخالت در بحرین جهت اغتشاش را تایید می کنید.
اگر حمایت از گروه های تروریستی سنی و شیعه در عراق را جهت ضربه زدن به نیروهای آمریکایی که دیکتاتور بغداد را سرنگون و در حال استقرار یک نظام سکولار بودند و ایاد علاوی نماینده این گروه را با مذهب گرایی کنار زدند را قبول دارید.
اگر حمایت از طالبان که رهبرش با پاسپورت ایرانی ضمن خروج از ایران توسط پهپاد آمریکا کشته شد.؛ قبول دارید.
اگر حمایت از القاعده که نمونه اش تهیه خانه امن برای آنها در خاک ایران و تسهیل رفت وآمد به کشور های مختلف جهت عملیات تروریستی است قبول دارید.
اگر ایجاد حزب الله لبنان و فرماندهی آن را بدست سپاه پاسداران قبول دارید
اگر اشغال کشور بدست ملا را قبول دارید
اگر.... خسته شدم. شما را هم خسته کردم.
اگر اینها را قبول دارید؛ فکر می کنم بحث به جایی نرسد

مانی گفت...

تا به حال پنج نفر از ترامپ تشکر کرده اند ,نتاهیاهو, ملک سلمان, مریم رجوی, رضا پهلوی و حسین شریعتمداری. دشمنان کم ولی پر قدرتی داریم.

ناشناس گفت...

ناشناس 2:22
نگرانی به حق شما را درک می کنم.
این تز استحاله که دکترین دلقک است؛ در نطفه خفه شده است.
استحاله ای وجود ندارد. آنچه که هست مسابقه در فساد بیشتر و دیکتاتوری حداکثر است.
حکومتی که تک تیرانداز در بالای بام خانه ها قرار می دهد و به جمعیتی که راهپیمایی سکوت انجام می دهد و به شکل متمدنانه اعتراض میکند؛ شلیک می کند؛ قابل تغییر در مسیر مثبت نیست.
این حکومت کشور را به عنوان غنیمت می پندارد. رجوع شود به نامه امام و کسب تکلیف در مورد اموال به جای مانده پس از انقلاب.
اگر شما کسی را دوست داشته باشید، حاضر نیستید خاری در دستش فرو رود. اینان میهن دوست نیستند و هیچ احساسی هم نسبت به کشور ندارند. رجوع شود به مصاحبه امام در مرکب پرنده فرانسوی.

الف گفت...

تیمسار جان و دوستان، ببخشید میان کلامتان؛
تیم قشنگتان هم در مجموع 6 بر 2 باخت که! همان نتیجه علیمنصور بیچاره را گرفت که! ای داد از این غصه. خدا بخواهد ظرف 50 سال آینده فینال را می بینید.
مخلصیم!

ناشناس گفت...

ماني خان
اخر شما حرف حسابت چيست
اخه شريعتمداري با ترامپ
حتي رابطه گوز با شقيقه از اين دو بهتره
گيريم چنين باشد شما توضيح بديد كه ترامپ از نظر شريعتمداري چه لطفي كرده
اخر پسر جان شما توي كاري كه نمي داني دخالت نكن. همان بادمجان دور قاب دلقك چيدن براي شما كافيست
عملا تو شدي شريعتمداري دلقك بابام جان كار به عمل بايد بر ايد و نه با كفتار
امثال تو توي خارچ از كشور مي خواهيد با كون توي عسل بپريد ولي فقط دهنتان شرين شود به همين خاطر از همه كس و همه چيز ايراد مي گيريد و هي از اوباما و انتر هاي زمان او طرف داري مي كني. بابا جون اوباما رياست جمهوري را با كلي حدود ٨٠٠ هزار كشته گذاشت و به زباله داني بي مصرف ها افتاد حال اگه تر دلقك مي گوييد در دنيا توانست اجماع درست كند كه دلار بشه ٤٠٠٠ تومان و مردم ايران و سوريه ٨ سال تحريم كشيدند و اخر هيچ دستشان را نگرفت
وشايد هم شما و دلقك جمله كساني هستيد كه از بدبختي مردم پول در مي اوريد كه حتما همين است

ناشناس گفت...

وضع اقتصاد به قدری وخیم هست که حکومت به هذیان گویی و وقاحت در دروغ گویی رو آورده. جهانگیری معاون اول گفته طی 6 ماه 1.5 میلیون شغل ایجاد کردیم! یعنی اگر همین دست فرمان تا آخر سال پیش برن، 3 میلیون شغل در یک سال توسط دولت ایجاد میشه! اینا دیگه دست گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر رو هم در دروغ گویی از پشت بستن.

جالبه بدونید که حکومت ایران در بهترین دوره اقتصادی خود، یعنی در دوره خاتمی سالانه 700 هزار شغل ایجاد کرد. احمدی نژاد در کل دوران 8 ساله اش طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران تنها 78 هزار شغل ایجاد کرد! بعد الان در این وضعیت که دولت عملا بودجه عمرانی ندارد و قیمت نفت از آب کمتر شده، ادعا میکنه سالانه 3 میلیون شغل ایجاد میکنه! باز دم احمدی نژاد و قالیباف گرم که اولی با دستور و زور 500 هزار نفر رو میخواست تو دولت استخدام کنه دومی هم گفته بود 4 میلیون شغل در 4 سال ایجاد میکنه با تحول در صنعت IT ! حداقل این فرمایشات در مقایسه با هذیان گویی های دولت فعلی بسیار باورپذیرتر هستند.

کم کم به نقطه فروپاشی اقتصاد نزدیک میشیم. البته چند سالی دولت میتونه با چاپ پول و فاینانس خارجی و چند حقه دیگه مملکت رو سر و پا نگه داره ولی در نهایت همه چیز سقوط خواهد کرد و با مخ زمین خواهد خورد و تبدیل به کشوری بدتر از ونزوئلای فعلی تبدیل خواهیم شد.

ناشناس گفت...

اون كسي كه گفته سلمان و مريم وفلان فلان
هالو مگه كوري تو فقط دشمان گفتي دوستاي خودت بگو
خامنهايي احمد خاتمي برادران لاريجاني. نقدي. رضايي. پور محمدي رييسي. لاجوردي
توكه دژمن را مي گفتي. دوستاي بالا را هم بگو بچه اخوند

ناشناس گفت...

برخی در فضای مجازی را خوشحال از وضع کردستان می‌بینم. در کنفرانس مطبوعاتی اربیل اجازه صحبت به کردی که زبانی ایرانی است داده نشد. نشانه های ۶ تایی فوتبال هم از چپ و راست می‌رسد.

ظاهرا جنایات و تجاوزهای عراق به کشور ایران در یاد ملت نمانده که اینطور برای خیانت مسوولات عراقی زاده به اقوام ایرانی کف میزنند. فروپاشی چندان دور نیست ای ولد عرب.

ناشناس گفت...

با سلام به تیمسار عزیز. مثل همیشه عالی بود. فقط یک نقد در مورد کامنتها دارم. چه لزومی دارد که همه را منتشر کنید؟ بگذارید ما ادمهای میانه رو هم جایی داشته باشیم که مطلب بخوانیم بدون اعصاب خوردی. این خانمها و اقایان ناراضی کم جا ندارند برای فحش دادن به حکومت و به زمین و زمان. من کامنتها را می خوانم چون بعضی وقتها چند تا نظر جالب توشون پیدا میشه ولی وقتی ادمهای بی ادب و فحاش اینجا هم میایند، اینجا شما باید از ما محافظت کرده و از نشر نظراتی که نظر نیست، تحلیل نیست، عقده گشایی است جلوگیری کنید.
حتما همینها هم باعث شده اند انقدر دیر به دیر بنویسید.بعد از هر تحلیلی که می نویسید، هر خبری میشه سر میزنم ببینم تحلیل جدیدی گذاشتید، بعد از مدتی هم ناامید میشم که تیمسار رفت تا چند هفته چند ماه بعد.
راستی مصاحبه دهباشی با دو تن از امرای ارتش را دیده اید. ادم دلش برای مظلومیت ارتش می سوزد.من که از ابتکار دهباشی در مورد مصاحبه با شخصیتها خیلی خوشم اومده.

Dalghak.Irani گفت...

اما ابتدا در مورد الف بیچاره!
6 تایی برند تاجی هاست و سعی مشکور شما برای اقلید نچسب از چسباندن برند مخصوص خودتان به ارتش سرخ خیلی هم تعجب می کنم و هم به ساده لوحی شما می خندم. تعجب می کنم زیرا هیچ برند معروفی حاضر به اشتراک گذاری برند مخصوص که 40 سال قدمت دارد و تازه هم محصول جدید آسیایی در مقابل العین به بازار داده نمی شود. ثنیاً می خندم به این دلیل که تاجی ها تازگی ها تقلیدهای کورکورانه و لایتچسبک زیادی از ابتکارات هواداران پرسپولیس زلزله انجام می دهند. بعنوان جدیدترین مثال شعار "روحش شاد" دقیقۀ 24 بازی هاست که بجای هادی نوروزی نام منصور پورحیدری را گذاشته اند. استیصال تا کجا کون حاجی ها را کشانده که نمی فهمند مرگ نابهنگام و ایست قلبی یک فوتبالیست سی ساله در هنگام اوج بازی فوتبال چه ارتباطی به مرگ پیرمرد 70 ساله ای - همسن من - در اثر چندین سال مبارزه با سرطان دارد. و جالب اینکه 24 شمارۀ پیراهن هادی نوروزی بوده و به این دلیل دقیقۀ 24 انتخاب شده و منصور پورحیدری مطلقاً و هیچگاه و حتی یک ثانیه هم پیراهنی با شمارۀ 24 در طول زندگی خودش و در تمام رده های سنی بتن نکرده است. البته خوشحالم که تاجی ها کمی از بار سنگین حذف 6 تایی در یک چهارم نهایی را با حذف پرسپولیس در نیمه نهایی تسکین می دهند اما برای جدا شدن از ته جدول باید هنوز صبر کنند با پیرمرد آلمانی شان و تازه دربی هم بزودی است و منتظر گوش های آویزان شان در فردای تولد شاه در گذشتۀ ایران هستم. این مختصر را نوشتم که فقط پررو نشوید و الا معلوم است که تاج در بهترین حالت تیم دوم ایران است و همیشه زیر پرسپولیس در زحمت! یا...هو

ناشناس گفت...

رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با گروهی از جوانان که در خبر سایت وی، «نخبگان علمی» معرفی شده‌اند، به اظهارات اخیر رییس‌جمهوری آمریکا درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره و دونالد ترامپ را یک «رئیس‌جمهور بی‌چاک دهن» توصیف کرد و گفت نمی‌خواهد وقت خود را «صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوه‌گویی» او کند چرا که به گفته خامنه‌ای، «این ضایع کردن وقت است که انسان بخواهد پاسخ او را بدهد».

این جناب ترامپ چه گفته است که خامنه ای و دلقک هم نظر گشته اند؟
نکند از این که حساب حکومت و ملت ایران را جدا نموده و به رهبر گفته است دیکتاتور؟

الف گفت...

آخی، من بیچاره ام؟! ای داد بیداد! می دانم بد رنجی می برید!
چرا حاشیه می روی تیمسار، درد گرفته است دیگر، عیب ندارد، یادتان می رود! دودی که از ماتحت تیم «پرافتخار!» بالا می آید آنقدر پررنگ شده که دیگر با این جور کری خانی کور و بی مزه قابل پنهان کردن نیست. البته که پر رو شما هستید، و خوشبختانه هیچ جور هم از رو نمی روید! ببرید ببازید. جماعت اینطوری «پر رو» را با اسمی صدا می کنند که شما بزرگترید و من آن را نمی گویم به ادب! داستان غریبی است!
در و دیوار و هادی نوروزی و غیره و ذلک را به هم بافتی که چه حضرت استاد، سرگیجه گرفتی از این باخت پاره کننده، می دانم! عیب ندارد! به قیاس منصور خان و نوروزی اگر می پردازی؟ خودت هم می دانی که نوروزیِ مرحوم خر کیست در برابر پورحیدری استاد. توهم زدید بابا! این طور تسلیت گفتن را هم انگار خودتان اختراع کرده اید! بابا انصافا عجب رویی دارید!
الهلال لنگ رنگ و وارنگتان را پاره پوره کرد و حالا حالا باید خواب رسیدن به جایگاه آسیایی را ببنید! دیگر چرا چرت و پرت می گویی قربان سرت.
یک کلام بگو عرب فرو کرد تا دسته و خودش را خلاص کرد، دیگر جای پنهان کاری و این آسمان ریسمان بافتن ها نیست. چون خودت هم خوب می دانی که این پرسپولیس که یکی از بهترین تیمهایتان بوده در این سالها نتوانست، عمرا هیچ خر دیگری بتواند سوار این قاطر نیم بند دو رگه تان بشود حضرت لنگ پرور!
اصلا من چه کری دارم با یک تیم زپرتی داخلی بخوانم که در خارج از مرز پرگهر «هیچ گهی» میل نفرموده و هیچ خری محسوب نمی شود! خوش باشید با تیم قشنگتان، لنگی های قشنگ! چه حالی کرد انصافا عمر خربین با شما قشنگ ها!
نگران دربی هم نباش! فعلا محل سوختگی را با پماد مناسب درمان کنید!

Dalghak.Irani گفت...

البته من و خامنه ای حداقل در یک مورد نه تنها اشتراک مفهومی بلکه اشتراک لفظی هم داشته ایم از 40 سال پیش و هنوز هم داریم.

هم من از بعد از پیروزی انقلاب و سلطۀ اخوندها بر حکومت و همۀ شؤن ملت هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم می گفتم. "ای بابا اینها هنوز سقوط نکرده اند؟" چون طبق هیچ کدام از دلایل علمی و تجربی و فهمی من و همه بدون استثناء - احتمالاً بغیر از خود خمینی - زمانه را برای تشکیل و تداوم یک رژیم قرون وسطایی جزو محالات قطعی می فهمیدیم و می دانستیم. لذا من بعد از ناراحتی و عصبانیت و چند فحش آبدار به زمانه ای که سقوط آخوندها را یک روز دیگر به تأخیر انداخته منتظر خواب بعد و سپس صبح بعد می ماندم که همان جمله و رفتارم را تکرار کنم و آخرش برای دلخوشی خودم بگویم انشاء الله گربه است. و فردا دیگر سقوط قطعی است.

هم خامنه ای و همۀ اخوندها هم مثل من هر روز که از خواب بیدار می شدند و می دیدند هنوز سقوط نکرده اند شاخ در میاوردند و می گفتند "ما هنوز هم که سقوط نکرده ایم؟" و به این عدم اطمینان خود ادامه می دادند چون آن ها هم با فهم زمانه و دیدن ایران قبل از انقلاب و اوضاع پسرفت روزمرۀ دین در دنیا می دانستند که نوبت بازی آن ها 500 سال پیش در دنیا و 100 سال پیش در ایرن تمام شده است. لذا آن ها هم با خوشحالی و کیف و بخور بنوش اما نگران منتظر صبح روز بعد می ماندند که هم بخود بلرزند که جای ما اینجا نیست در این زمانه و هم خوشحال باشند که انشاء الله گربه است من ادامه دارد. و هنوز سقوط نکرده اند.

40 سال است در این هماهنگیم با خامنه ای قفل کرده و مانده ام. او برنده و خوشحال و حاکم. و من بازنده و افسرده و محکوم. حالا که دیگر شماها حتی نمی توانید به انشاء الله گربۀ من هم دلخوش الکی باشید چون زمانۀ شما قبول کرده که هر ملتی قرون وسطای خودش را دارد و روزی باید از سر بگذراند و دنیای اسلام تازه شروع کرده است و اگر از نظر طول مدت یک دهم قرون وسطای اروپا را هم بخواهد طی کند سال هایی دراز زمان مانده به اتمامش.

من دارم سعی می کنم - این پاسخ آن دوستمان که می خواهد کامنت عقده ترکانان را منتشر نکنم هم است - بشما زخمی های از دست حکومت آخوندها بگویم که: "اگر هرکدامتان ضمن جدیت و موفقیت در زندگی شخصی خود فقط برای فحاشی به آخوندها، کمک به آگاهی دیگران، کل کل با من، تفریح و سرگرمی، پرکردن اوقات فراغت و بازنشستگی و از این دست بهانه ها" به اینجا می آیید قدم همه تان بر روی پلک چشمان فرسودۀ من باشد و من ابایی از تریبون شما شدن ندارم و عهدم از روز اول هم دروازه های باز سیرک بروی همۀ بچه ها بوده با هر روحیه و بودجه ای تا یک لحظه بخندند. اما اگر کار و زندگی شخصی تان را معطل تعیین تکلیف آخوندها و ایران کرده اید و می دانید. و منتظر شروعی دوباره برای شخص خودتان هستید در فردای ایران بی آخوند حاکم؛ بصراحت تجربۀ زیسته ام می گویم که اولاً هزار درصد اشتباه می کنید و ثانیاً احتمال فرافکنی برخی شکست های شخصی و به تقصیر خودتان بگردن دیگری - در اینجا حکومت - هم قوی است و دارید خودتان را فریب می دهید. من نمی گویم شما اینطور هستید من می گویم من اینطور بودم و الان ته خطم. بخاطر این هم است که سعی می کنم از بیشتر هوایی کردن شما - با ترس از معطل گذاشتن زندگی خودتان و خانواده تان - بپرهیزم و بگویم که عصبیت هیچ فایده ای ندارد و هم زندگی را و هم آخوندها را باید مسخره هم بکنید. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

الف جان کری را ادامه نمی دهم. آخرش به این دلیل که خودم را ظریفتر و خودت را ضعیفتر می بینم و برخوردمان کسی را بهیجان نخواهد آورد. و اصل و شالودۀ کری باید بر هیجان زا بودن برای اطرافیان بنا شده باشد. یا...هو

ناشناس گفت...

آدم حرصش میگیره از نفهمی مقامات حکومت ایران
رئیس جمهور چین امروز گفته ما درهای کشورمان رو بازتر خواهیم کرد:
http://www.bbc.com/persian/world-41662532

چین هم در جبهه مقابل آمریکا و کلا غرب است ولی می گوید ما درهای کشورمان رو باز خواهیم کرد.
آنوقت شما شعور حاکمان ما رو ببینید، خامنه ای هم همزمان با رئیس جمهور چین سخنرانی کرده اما فاصله و عمق تفاوت بین دو سخنرانی رو ببینید. خامنه ای مانند لمپن ها و به قول دلقک مانند لات ها صحبت کرده. بعد از کلی فحش و دهن دریدگی گفته ترامپ فحاش و دهن دریده است و غلط کرده و ما هم کار خودمون رو میکنیم موشک هم می سازیم اروپا هم غلط کرده راجع به موشک ما نظر داده. تقریبا به کل دنیا گفته غلط کردین ما دهن همه تونو آسفالت میکنیم!

به همین دلیله که کشور ما به این روز افتاده.

ناشناس گفت...

وا وا وا وا ديگه كار ترامپ تمام تمام ضد انقلاب ها ازش تشكر كردند پس حتي اگر پيروز هم بشود بازم مي رود جهنم و احتمالا باشمشير اقا امام. زمان به درك خواهد رفت
امين امين امين
خوب ماني جان ديگه ناراحت نشو همه طرف داران نظام از جمله تيمسار مرندي. با اين كامنت شما سر را از ناصره. تشخيص دادند

Dalghak.Irani گفت...

یا می دانید - چه بهتر - یا نمی دانید و بدانید که من یک آدم سیاسی نیستم و بطور بدیهی از هیچ نوع صورتبندی حکومت چه استبدادی یا دموکراتیک حمایت نمی کنم. یعینی من نه سلطنت طلبم و نه پادشاهی خواهم و نه جمهوری خواه و نه توتالیتر و نه ولایت فقیهی و نه هیچ نوع از صورت بندی های قابل شمارش. و محتمل است که اگر زنده باشم و ایران را در مرحلۀ انتخاب حکومت جدیدی ببینم از رأی دادن به صورت بندی حکومت آینده استنکاف بکنم. من فقط خواهان بازگشت مدرنیته (لیبرالیسم فلسفی) به ایران هستم که آنهم تسری ندارد به حوزۀ سیاست و فقط خواهان آزادی های زیستی اولیه مثل خورد و نوش و پوش و فرهنگ و هنر و سبک زندگی به انتخاب انسان بماهو انسان - بدون دخالت هیچ عامل بیرونی و اجباری - هستم. لذا از دوستان خواهش می کنم که از ترجیح صورتبندی سیاسی خود در اینجا خودداری کنند و همدیگر را تحریک نکنند. می دانم که مانی عزیز یک چپ ارتدکس ملایم است و کامنت کوتاهش در معرفی هوادران ترامپ را با قصد سیاسی و ضایع کردن رضا پهلوی گذاشته است. اما این شیوه اتهام زنی را مردود می دانم و او می توانست در پاسخ به کامنتی که رضا پهلوی را گزینۀ مناسبی برای آیندۀ ایران معرفی کرده دو خط مطلب جدی می نوشت و استدلال می کرد که با آن مخالف است. بهر حال انتظار دارم که کامنت های "صورتبندی ترجیحی تان برای حکومت آینده! و اشخاص مورد تأییدتان از سیرک من استفاده نکنید و بگذارید وجه اجتماعی تلاش هایم در معرض جنگ های بیهودۀ حیدری نعمتی قرار نگیرد. البته که نظر سیاسی هم دارم اما قطعاً موضوعیت فعلی آن را منصرف هستم. بگذارید تحجر مذهبی را چاره بیاندیشیم تا دختر پسرهایمان بروند سر خانه و زندگی و تفریح و آسودگی از دست گشت و عسس های تاریک اندیش. آنوقت خود ملت می دانند که چه باید بکنند و سیاسیون هم در حال بحث ها در این زمینه ها هستند که هزاران سایت و تلویزیون و مدیاهای گوناگون هم در اختیارشان است و شما هم می توانید در آنجا ها نظرتان را ثبت و با همدیگر بحث کنید. یا...هو

الف گفت...

مخلص شما هم هستیم تیمسار. شما می گویی ما جواب می دهیم. نگویی که هیچ!
باشد، شما ظریفترید و ما ضعیف تر :-) لعنت بر منکرش!
ارادت

ناشناس گفت...

آقای ممنوع التصویر هم دلبستگی ملت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به نحو احسن بیان فرمودند.
بالاخره از ایشان از خم سرکه بیرون آمدند.

Dalghak.Irani گفت...

از دو کامنت یک خطی شما - که آدم کثیفی هستید - آنرا که مرا به باده خواری در پیش از نوشتن متهم کرده بود را حذف کردم. چون من عمراً اهل الکل بمعنای مستی نیستم و بندرت - در جای مناسب - لیوانی کوچک آبجو ویا شراب می نوشم. و اهل عرقخوری نیستم. نه به ذائقه و نه به سن. در مورد ممنوع التصویری نجفی هم - اگر شده باشد و خدا نکند یک آدرس جدید مظلومیت سرگرم کننده هم اضافه شود - نظر مشروحم را خواهم نوشت اگر جورج سورس عزیز اجازه بدهد! یا...هو