۱۳۹۶ مهر ۲۱, جمعه

مجاهد نستوه دونالد ترامپ اشتباه می کند؛ حمله به ایران ناگزیر باید از نوع حمله بعراق باشد و نه حمله به لیبی!

Image result for ‫ترامپ‬‎

1- همه دیگر خوب می دانیم که دونالد ترامپ امروز چه خواهد گفت. چون همۀ مفسران و تحلیلگران به اجماع رسیده اند و بخش هایی از سخنرانی ترامپ هم درز پیدا کرده که او خواهد گفت برجام را تأیید نمی کنم و پایبندی ایران به مفاد عینی برجام را تأمین کنندۀ امنیت و منافع ملی امریکا نمی دانم. اما او کل سپاه پاسداران را در فهرست گروه های ترریستی قرار نخواهد داد. هرچند که علاوه بر سپاه قدس که قبلاً جزو فهرست گروه های تروریستی منظور شده تمهیدات بیشتری از کنترل و تحریم برای سپاه را از کنگره خواهد خواست. اما اتفاق غیر منتظره و خیلی عاجلی رخ نخواهد داد و کشمکش بر سر موضوع در کنگره و ترامپ از سویی و متحدان امریکا از جانب سوم کماکان ادامه خواهد یافت. بدیهی است که محدودۀ واکنش های عملی تهران به سخنان امروز ترامپ هم در چگونگی پیش رفتن مباحثات در داخل امریکا و بلوک غرب و روسیه و چین تأثیر تعیین کننده ای خواهد داشت.

2- همانطور که از ادبیات سخنرانی دونالد ترامپ در سازمان ملل معلوم بود - و البته قبل از آن هم نشانه های پررنگی از تأثیر لابی مجاهدین خلق در اطراف ترامپ می شد این را به یقین رسید - دونالد ترامپ دنبال سرنگونی رژیم ایران از راه "جنگ از بیرون" - یکی از دو گزینۀ ممکن برای سقوط رژیم های انقلابی که دیگری آن استحاله از درون است - است. ترامپ می خواهد بهانۀ کافی - در حد عدم مخالفت ارتش امریکا با فرمان جنگی او. و نه مشروعیت دادن آن از راه اجماع متحدان اروپایی یا جهانی - بدست بیاورد که جنگی محدود با جمهوری اسلامی را شروع کند. به این معنا که از برخی تسلیحات و زیربناهای مهم و نظامی ایران شروع به بمباران کند و در ادامه اگر منجر به هرج و مرج و شورش داخلی علیه رژیم نشد بتواند یک یا دو سرپل در غرب و جنوب شرقی ایران در اختیار مجاهدین خلق و برخی گروه های جدایی طلب قرار دهد و خودش پشتیبانی محدود هوایی از آنان را به عهده بگیرد تا با جمهوری اسلامی بجنگند و هرج و مرج و نا امنی را چنان گسترش بدهند که مردم راهی غیر از شورش علیه دولت مستقر نداشته باشند. البته که مجاهدین طبق فورمول فروغ جاویدان ترامپ را هم متقاعد کرده اند که ملت فقط منتظر نزول اجلال امریکا و مجاهدین هستند و تا اینها ف را نگفته اند مردم فرحزاد را خواهند گفت و رژیم اسلامی را برخواهند انداخت.

3- معلوم است که این سناریو یا اجرا نخواهد شد و یا در تصمیم "یهویی ترامپ!" عملیاتی هم بشود جواب نخواهد داد به دلایل زیر:

الف- رژیم ایران نه تنها در موقعیت لیبی هنگام حملۀ غرب قرار ندارد بلکه از رژیم صدام حسین در عراق نیز - در هنگام حملۀ امریکا - با ثبات تر و مستقرتر است. لذا حملۀ خارجی برانداز حکومت فعلی قطعاً نمی تواند از حملۀ محدود یا حتی  هوایی نامحدود بسقوط کشیده شود. بلکه تنها راه سقوط رژیم از راه حملۀ نظامی یک جنگ تمام عیار در معیار حمله به عراق صدام حسین مقدور است که قطعاً امریکا وارد چنین جنگی نخواهد شد.

ب- کشورهای عرب منطقه با چنین حمله ای موافقت نخواهند کرد چون زخمی کردن مار زدن سر مار نیست و یک ایران تحت حملۀ هوایی غرب قطعاً تراکنش های - واکنش ایران - جدی منطقه ای علیه منافع و حتی ساختارهای فیزیکی و حیاتی کشورهای حوزۀ خلیج فارس خواهد داشت.

پ- اسرائیل نیز قطعاً با هرنوع حمله ای - چه محدود و چه جنگ تمام عیار - مخالفت خواهد کرد. زیرا علاوه بر احساس خطر از سوی واکنش ایران فعلی و متحدانش در لبنان و سوریه؛ از جنبۀ استراتژی تاریخی و آینده نگر هم تمایلی برای رودرویی و ایجاد کینه با مردم ایران - که یکی از مهمترین متحدان بالقوۀ اسرائیل در مقابله با اعراب است - نخواهد داشت. 

ت- متحدان امریکا چه در اروپا و چه در آسیای جنوب شرقی هم با حمله به ایران همداستان نخواهند شد و با آن بشدت مخالفت خواهند کرد چون علاوه بر بخطر افتادن نفت و گاز مصرفی شان؛ خودشان هم طرح جایگزین براندازی تدریجی رژیم ایران را در قالب "استحاله از درون" در برجام پیش بینی کرده اند و مصر خواهند بود که همان مسیر ادامه پیدا کند.

ث- لازم نمی بینم به چندین و چند علت دم دستی قبلاً گفته شده از سوی تحلیلگران - مثل نیمه کاره ماندن نابودی داعش، بخطر افتادن جان نظامیان امریکایی پراکنده در منطقه و مرزهای ایران، بی ثبات تر کردن منطقه ای که همین الان هم بیشتر از ظرفیتش بی ثبات است و ... - اشاره کنم و فقط اضافه می کنم که اگر منظور از حمله محدود به ایران کلنگی کردن ایران باشد مثل عراق و سوریه و لیبی احتمال موفقیت محدودش هست. درست است که جمهوری اسلامی بدلیل اولاً فرهنگ مردمانش و ثانیاً گذشتۀ تاریخی اش و البته ثبات و کنترل حکومت فعلی اش بر حوزه های اطلاعاتی و امنیتی بفلاکت سوریه و لیبی دچار نخواهد شد. اما هرج و مرج و - بقول دوستی - انتقام گیری های گروهی و گاهی طبقاتی و انفرادی را تجربه خواهد کرد. بویژه اینکه جنگ وضع اقتصاد درحال فروپاشی ایران را بدتر کرده و مردم را نسبت بهم درنده تر خواهد کرد.

4- البته هر آنچه گفتم هنگامی رخ خواهد داد که ترامپ بخواهد و بتواند بر موج مخالفت جدی جهانی - با اولویت متحدان اروپایی و روسیه و چین - فایق آید. زیرا تا کنون فقط او حرف زده و دیگران هم نظاره کرده اند که جدی نگیرید. اما اگر روز قیامت برسد و ترامپ - با این تفکر غلط که امریکا قدرت بلامنازع جهان است و هرچه بگوید همان می شود - هذیان های مشاوران مجاهدش را از حرف و قوه به فعل و عمل تبدیل کند - ببخشید دیر شد: رفتم رقص خوشرنگ فوتبالی نوجوانان خوشتیپ ایران را تماشا کنم - معلوم نیست متحدان امریکا حرمت رییس جمهور امریکا را نگه دارند.

5- واقعیت این است که امریکا آن امریکای قدرت بلامنازع قرن بیستم نیست و قدرت جهانی امروز طیفی شده و هرچند که هنوز هم امریکا ردۀ اول این طیف حساب می شود اما حرفش حرف آخر نیست. یا حداقل این است که موانع جدی سایر قدرت های جهانی مثل اتحادیۀ اروپایی و چین و روسیه و حتی قدرت های نوظهوری مثل هند و برزیل و مکزیک بر سر راه ارادۀ امریکا قرار دارند. طرفه اینکه تازه این زمانی است که از داخل هیئت حاکمۀ امریکا صدای واحدی شنیده شود که در حال حاضر نه تنها چنین نیست بلکه صداهای مختلف و متناقض هم کم شنیده نمی شود. واقعیت دوم این است که دونالد ترامپ علت مخالفت خود با برجام را نمی تواند تبیین کند و اصلاً منطقی پشت ادعاهایش وجود ندارد. غیر از اینکه بطور گذرا اشاره کرده که بندهای غروب برجام خطرناک است و به ایران اجازۀ دستیابی به سلاح هسته ای در 15 سال آینده خواهد داد و ایران منطقه را بی ثبات می کند.

6- اما در طرف مقابل حرف متحدان امریکا در اتحادیۀ اروپایی و بریتانیا دارای منطق قابل قبولی است. آنان می گویند که درست است که ایران کلید زنندۀ بی ثباتی منطقه بعد از انقلابش بوده. اما این هم درست است که حداقل در حال حاضر یکی از ثبات سازان منطقه بوده و - بویژه - بعد از برجام شواهد متقنی وجود دارد که تهران شیطنت های منطقه ایش را اگر نه تعطیل حداقل تعلیق کرده است و در عمل رفتاری که ثبات منطقه را تحت تأثیر منفی قرار داده باشد انجام نداده است. متحدان اروپایی امریکا در مورد لزوم رژیم چینج در ایران نیز به ترامپ حرف قابل قبولی می زنند. آنان می گویند رژیم چینج در جوف توافقنامۀ برجام دیده شده و ما خواسته ایم زمان بخریم تا رژیم ایران بزودی به تسلیحات هسته ای مجهز نشود تا با تکیه بر یکم: نفوذ و حل کردن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی. دوم: نفوذ دیپلماتیک و جاسوسی بداخل کشور ایران برای رصد بهتر وقایع ایران با توان تأثیر گذاری از نزدیک. سوم: استفاده از فرصت تغییر نسل رهبران فرسودۀ ایران در سال های نزدیک. چهارم: تقویت بخش عرفی حکومت ایران تا فریز مزاحمت های منطقه ای فعلی جمهوری اسلامی را اول دایمی و سپس حذف کند  و پنجم و نهایت اینکه ما نزدیک 13 سال فرصت داریم که بندهای غروب برجام را دایمی کنیم و این با عدم قطع ارتباط با ایران ممکن است و جلب اعتماد بخش عرفی تر آن و دادن دست بالا به آن ها در حکومت ایران. و نتیجه اینکه اگر همۀ حرف تو ترامپ هم مبنی بر توبۀ گرگ مرگ است را در مورد رژیم خامنه ای قبول کنیم بازهم لزومی به تعجیل و بی اعتبار کردن سیاسی خود نداریم و هرزمان از 13 سال پیش رو قادر به استفاده از زورمان علیه ایران یاغی خواهیم بود.

7- با همۀ کوتاه نویسی برای پرهیز از درازی کلام علاوه بر گنگ نمایی برخی کلیات، فاکتورهایی مثل آشتی فتح و حماس در فلسطین، تغییر رویکرد عربستان در نزدیکی بیشتر به روسیه و تیره شدن بیشتر روابط واشنگتن و آنکارا نیز جای شرحی نیافت که نشان بدهم که همۀ این تحولات بدلیل عدم اعتماد به امریکای ترامپ شکل گرفته و یا درحال شکل گیری است. می ماند اینکه بگویم خامنه ای چه خواهد کرد. بنظرم خامنه ای واکنش پررنگ و رادیکالی به سخنرانی ترامپ نشان نخواهد داد و سیاست صبر و انتظار فعلی تا تصمیم جدیدی از کنگره ادامه خواهد یافت و دیپلماسی با اروپا و کشورهای منطقه فعالتر خواهد شد و هرنوع واکنش احساسی در نزد دوستان جمهوری اسلامی در منطقه کنترل خواهد شد و سعی خواهد شد که یک کشور اروپایی گردن کلفت - ترجیحاً بریتانیا - بمخالفت علنی با مواضع جدید ترامپ تشویق به امتیاز در ایران شود. و من چنین اعتقاد دارم که اگر مواضع ترامپ خیلی غیر منطقی و غیرقابل دفاع باشد حتماً این اتفاق - مخالفت جدی کشورهای بزرگ اروپایی بویژه آلمان - جدی تر خواهد شد و باور دارم که اگر این حرمت بزرگی امریکا در نزد بزرگان اروپا بشکند بموجی اروپایی علیه امریکای ترامپ تبدیل خواهد شد. 

8- موضع سیاسی خودم این است که اگر ترامپ بتواند بغیر از تعقیب بی ثبات سازی ایران از راه جنگ از راه های مشخص دیگر که هم قابل زمان بندی بوده و هم زمانش بلندمت تر از دو سال نباشد خامنه ای را بترساند ووادار بعقب نشینی سریعتر بکند حمایت خواهم کرد. و الا سیاست فعلی ترامپ را تقویت کنندۀ مواضع خامنه ای در داخل می دانم و قطعی می دانم که شکست روحانی در سیاست های اقتصادیش حتماً به تشکیل یک دولت امام زمانی دیگر در 1400 خواهد انجامید و خبری هم از سرنگونی حکومت نخواهد بود. اما نقشۀ راه مخفی و طولانی تر اروپا و اوباما در برجام را مؤثرتر و عقلانی تر و قابل حصولتر می دانم که با کمترین آسیب نیز می تواند همراه باشد. یا...هو 

۸۸ نظر:

ناشناس گفت...

دلقک نکته اساسی ای که گفتی یعنی قوی نبودن منطق ترامپ و قوی تر بودن منطق اروپایی ها درست هست ولی چند نکته هم هست در متن ات که کاملا اشتباه هست.
اولا اینکه مشاوران ترامپ مجاهدین خلق نیستند این را با توجه به کدام فکت میگویی؟ یک تعداد سیاستمدار آمریکایی نزدیک به مجاهدین بودند که هیچ کدام وارد دولت آمریکا نشدند. اتفاقا مشاورین فعلی و تیم دولت آمریکا تاکنون نقش اساسی در مهار تندروی های ترامپ داشتند. تیم وزارت خارجه آمریکا که به کل نظرش حفظ برجام بود. وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد ارتش آمریکا هم که جدیدا در دفاع از برجام سخنرانی کردند. بنابراین این بخش دایی جان ناپلئونی تحلیل شما که مجاهدین خلق در تعیین سیاست ترامپ نقش داشتند کاملا اشتباه است و بیشتر شبیه تحلیل های سایت های حکومتی و افراد رژیم هست که در هر اتفاقی پای مجاهدین و عربستان رو به میون میارن. البته گویا تاحدودی لابی آیپک در سیاست های جدید نقش داشته ولی حتی این لابی اسرائیلی هم به ترامپ توصیه کرده تا برجام رو حفظ کنه و در مقابل مقابل سیاست های منطقه ای ایران بایسته.

یک نکته دیگر راجع به تحریم سپاه هم گفتی، باید بگم که بر اساس قانون کاتسا که با اکثریت مطلق در هر دو مجلس کنگره آمریکا تصویب و به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید یک مهلتی تعیین شد برای دولت که لیستی از شرکت ها و افراد سپاه برای تحریم رو به کنگره اعلام کنند و زمانش حدودا آبان فرا خواهد رسید. بنابراین امروز چه ترامپ از سپاه صحبت کنه و چه نکنه سپاه برای اولین بار توسط آمریکا تحریم خواهد شد. ضمن اینکه عدم اعلام پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ و قرار دادن برجام در وضعیتی برزخ مانند تفاوت چندانی با خروج آمریکا از برجام ندارد و عملا ایران را از تمام مزایای برجام به جز بخش مربوط به دریافت پول نفت فروخته شده اش محروم خواهد کرد. ایران برخلاف زمان تحریم های قبل از برجام خواهد توانست نفت اش را بفروشد ولی قادر به جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی برای صنعت نفت خود نخواهد شد.

یک نکته هم راجع به ثبات ایران گفتی اگر چه این حرفت در هنگام مقایسه ایران با برخی کشورهای منطقه درست به نظر میرسه ولی در اصل وضعیت امنیتی و اجتماعی ایران در حالت آتش زیر خاکستر هست و به قول آن دوستی که شما هم اشاره کردین گروه های مختلف مردم از همدیگر به شدت کینه به دل گرفتن و به دنبال فرصتی هستند برای انتقام و شورش. گروه های قومی هم همینطور. بنابراین آنقدرها هم وضعیت ثباتی که شما ازش حرف میزنید واقعی نیست. این بخش تحلیل شما هم خیلی شبیه حرف های حکومتی ها هست.

نکته دیگر در حرفهایت این است که به صورت تلویحی تایید کردی که اگر جنگی درکار نباشد عملا تغییر رژیم در ایران حداقل تا پایان دوره برجام یعنی 10 الی 15 سال آینده هم امکان پذیر نخواهد بود و اگر تغییری هم باشد طی 10-15 سال آینده تنها باید به یک سری کوتاه آمدن های حکومت در سیاست های خارجی اش بسنده کنیم و در داخل همان آش خواهد بود و همان کاسه و همان فسادها و رانت خواری ها و طبق معمول سر مردم بی کلاه خواهد ماند و در همان زندگی بخور و نمیر خود باقی خواهند ماند.

ناشناس گفت...

ببخشید یک غلط املایی در مطلبم بود که نوشتم مشاورین ترامپ مجاهدین خلق نیستند...که باید با توجه به ادامه جمله می نوشتم: هستند.

ناشناس گفت...

بله من هم موافقم که نقشه راه "مخفی" و طولانی تر اوباما و اروپا را موثرتر و قابل حصول تر می دانم. فقط این نقشه راه مخفی را به کسی دیگر نگوییم. قول می دهی؟

Dalghak.Irani گفت...

بند اول نوشته ات غلط است. و بهمین خاطر هم است که من تحلیل می نویسم و شما نه! زیرا شما چینش رسمی مشاوران را می بینی و من چینش مهمتر غیر رسمی را هم رصد می کنم.

بند دوم نوشته ات هم غلط است چون من راجع به اعلام نام سپاه جزو گروه های تروریستی حرف زده ام و صحبتی از تحریم سپاه نکرده ام که الان هم در بسیاری از نام ها برقرار است.

در مورد سوم هم تعریفمان از ثبات متفاوت است و شما "فکر می کنی که ایران مهیای شورش است" و من چنین برداشتی را ندارم.

حرف چهارمت هم حرف من نیست و من گفته ام که تلاش ها در اینجهت تنظیم شده و علاوه بر اتفاق های غیر قابل پیش بینی رژیم ایران از حالا تا 10 سال دیگر با استحاله خواهد فروپاشید. ممکن است زود باشد اگر عوامل نامتقارن در یک زمان تقارن پیدا کنند و ممکن است طول بکشد اگر این عوامل در زمان واحد به تقارن نرسند. یا...هو

ناشناس گفت...

خب این چینش غیررسمی که می فرمایید بر شما از آسمان وحی شده؟ بالاخره یک فکتی یک خبری یک اطلاعاتی حتما شما خوندید که به این نتیجه رسیده اید دیگه. بد نیست اون خبر رو برای ما هم آدرس بدید بخونیم. جالبه تاکید شما بر چینش غیر رسمی برخلاف تقاضای شما از یک خواننده ای در پست قبلی بود که آمار رسمی از او راجع به عدم محبوبیت سپاه خواسته بودید! جالبه اولین بار هست می شنویم که دولت آمریکا سیاست هایش رو بر مبنای چینش غیررسمی مشاورانش تنظیم میکند! پس آن چینش رسمی برای چیست؟

اما در مورد بند دوم که می فرمایید غلط است. سوال اینست که اساسا گذاشتن نام سپاه در لیست تروریستی هدفش چه بود؟ مگر غیر از این بود که کل سپاه تحریم شود و کسی با آنها معامله نکند؟ خب قانون کاتسا هم دقیقا همین کار را کرده است. ضمن اینکه هیچ وقت تاکنون دولت آمریکا خود سپاه رو تحریم نکرده بود و این قانون برای اولین بار اینکار را خواهد کرد. و همچنان احتمال زیادی هست که طی ماه های آینده سپاه در لیست تروریستی آمریکا قرار گیرد و این امکان منتفی نشده.

در مورد سوم هم حرکت های موسوم به ری استارت که ده ها مورد در شهرهای مختلف در سرتاسر کشور انجام شد نشانه هایی از همین تنفر عمومی و جان به لب رسیدن مردم هست. من فکر میکنم شما هم دقیقا مانند دیکتاتورهای تاریخ هستید که تا لحظه آخر همه چیز رو کتمان میکنید و می گویید در مملکت خبری نیست ولی در نهایت آنچه که اتفاق می افتد کاملا برعکس است.

حرف چهارمم هم دقیقا حرف شماست. چرا که نمی شود چیزی غیر از این از حرفهای شما برداشت کرد.

adaq گفت...

خطاب به ناشناس ۱۷:۵۱

مشاوران دوران کمپین ترامپ مثل جولیانی، گینگریچ و بولتون همه در اردوی مجاهدین خلق هستند. درست است که هیچ یک از اینها سمت رسمی ندارند اما از حلقه نزدیک مشاوران غیر رسمی ترامپ محسوب می شوند. در ضمن استفن میلر استراتژیست جوان و جاه طلب کاخ سفید - که تدوین گر ممنوعیت سفر ایرانیان بود - افکار نزدیک به مجاهدین خلق دارد.

ناشناس گفت...

احتمال اینکه ترامپ جدا از سخنرانی امروزش که شاید به قرار دادن سپاه در لیست تروریستی اشاره نکند ولی طی فرمان اجرایی در روزهای آینده سپاه را در لیست تروریستی قرار بدهد هم هست.

ناشناس گفت...

کدوم مجاهدین خلق ؟؟؟ مجاهدین خلق مردند و رفتند ، کسی در داخل ایران طرفدار مجاهد خلق نیست ، ترامپ هم احمق نیست که خودش را به مجاهدین سنجاق کند. میگم که یه چیزیت میشه تیمسار.با اولین ترقه ، مملکت هرج و مرج میشه

ناشناس گفت...

بعضی از کامنت گذاران خارج نشین کشور ایران را در آستانه انفجار، مردم را همه متحد در آستانه شورش، و همه چیز را منتظر یک جرقه می پندارند. هنگامی که در ایران بودم از این نگاه خارج نشینان خنده ام می گرفت. اکنون خودم کمی بیشتر آنها را درک می کنم. اینها بیشتر آرزو است تا تحلیل واقعی. نظر دلقک را با اینکه خارج نشین است بسیار بیشتر به واقعیت جامعه ایران نزدیک می بینم.

ناشناس ۱۸:۱۵ اشاره به جنبش ری استارت یک شومن نه چندان مطرح کرده است. این حرکت هیچ نشانی از یک حرکت همه گیر ندارد و صرفاْ محدود به چند جوان جو گرفته است که حرکتشان آنقدر سخیف بوده که برخورد با آنها بیشتر جنس پدرانه و هدایت اسلامی داشته تا اینجا تا برخورد خشن امنیتی.

نگرانی من در مورد ایران، همانطور که دلقک اشاره کرد، بازگرداندن کفه ترازو در سیاست داخلی ایران به سمت خامنه ای و امثال جلیلی است.

ناشناس گفت...

از قرایین و شواهد چنین به می آید ,که برنامه نخست کاری ترامپ تا تابستان پیش رو حذف فیزیکی سپاه قدس در منطقه باشد .
بی شک هم پیمانان اروپای ,و دوستان,حاشیه خلیج فارس ایشان هم خرسند خواهند شد .به ویژه دولت اسراییل .

Dalghak.Irani گفت...

با اینکه بارها تدریس کرده ام - و همیشه متهم بخودشیفتگی شده ام - مجدداً یادآوری می کنم که شما خوانندگان اشناس یا با آیدی مجازی هیچکدامتان همعرض من نیستید. زیرا من می نویسم و شما فقط خواننده هستید و برای خواندن تحلیل های من اینجا تشریف میاورید. همعرض من گر بخواهد کامنت بگذارد هم نیازی به لاپوشانی ندارد و با نام و آیدی قابل راستی آزمایی تحلیل مرا بچالش می گیرد. من نه تنها یک تحلیلگر هستم بلکه به پشتوانۀ 8 سال نوشتنم تحلیلگر مرجع هم هستم و گفتار من در دیدن پشت صحنه خیلی فرق می کند با ادعای شما. اصلاً وظیفۀ تحلیلگر غیر از این نیست که مواردی را که باچشم غیرمسلح به بینش و دانش قبل دیدن نیست کشف و به خواننده نشان بدهد. گذشته از اینکه یکی از خوانندگان در کامنتش ادرس موجزی از ارتباط مجاهدین با ترامپ و رفقای گرمابه و گلستانش داده این را هم مصرم که من مشخصاً یکی از متخصصین برجستۀ ادبیات شناسی هستم و آدم ها را با رصد نوع ادبیاتشان براحتی تشخیص می دهم که بکدام ادبیات سیاسی وابسته است. و نهایتاً اینکه اگر ترامپ وابسته به مشاوران دولت و علنش بود پس چرا حرف همۀ آن ها را که حفظ برجام با تأیید تأییدیۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی است نادیده گرفته و می خواهد از تأیید آن خودداری کند. تازه همین کلک مرغابی بیانداز بزمین کنگره را هم مشاورین علنی اش بعد از 9 ماه طراحی و به او قبولانده اند تا جلو دیوانه بازی های "الان یهویی دونالد ترامپ" را بگیرند. و مقایسۀ آمار با پشت پردۀ سیاست هم قیاس مع الفارق است که نیازی به شرح ندارد. مشکل اینجاست که من برای شما مجانی می نویسم و خودم هم ارتباطی با مدیاهای تبلیغاتی و کارفرما فرموده ندارم و شما تصور می کنید که من یکی از شما تحلیلگران پای منقل و کرسی هستم. یا...هو

ناشناس گفت...

جولیانی و گینگریچ در هنگام انتخابات از حامیان ترامپ بودند. من هم در همان نوشته اولم گفتم که یک تعدادی سیاستمدار آمریکایی مرتبط با مجاهدین بودند ولی به دولت آمریکا راه پیدا نکردند. اگر ترامپ می خواست به حرف آنها گوش دهد حتما آنها را در دولتش به کار میگرفت. شما که می گویید شخصیت شناس هستید حتما باید تا حالا میدانستید که ترامپ یک آدم تکرو هست و زیاد وابسته به باندبازی و حرف شنوی از لابی ها نیست و در زمان او بساط اکثر لابی ها به جز لابی اسرائیل از کاخ سفید برچیده شده. مخالفت با برجام هم دقیقا فکر و ایده خود ترامپ بوده چون بسیار با ایده اصلی اش یعنی "اول آمریکا" تناقض دارد. او نمی تواند درک کند چرا اوباما 1.7 میلیارد دلار پول را بار هواپیما کرده و برای حکومت خرابکار ایران فرستاده. به هر حال ترامپ در نهایت حرف تیم امنیت ملی خودش رو قبول کرده و به قول شما توپ را به زمین کنگره انداخته. خب این به چه معناست؟ به معنای اینست که نقش مجاهدین در سیاست جدید صفر است چون مجاهدین اساسا با کلیت برجام مخالفند.

نکته دوم هم اینست که اکنون که به قول شما توپ به زمین کنگره فرستاده شده فکر میکنید در نهایت برجام از زیر دست کنگره جان سالم به در ببرد؟ کنگره قطعا شروطی خواهد گذاشت از جمله بازرسی سایت های نظامی، عدم آزمایش موشک بالستیک و خروج نیروهای سپاه از سوریه و یمن و عراق که ایران قبول نخواهد کرد و در نتیجه برجام از بین خواهد رفت. بنابراین اگر فکر میکنید که برجام هنوز شانس دارد من فکر میکنم که اگر حکومت ایران نرمش قهرمانانه نشان ندهد هیچ شانسی برای برجام وجود ندارد.

اینقدر هم که روی جنگ طلبی ترامپ تاکید کرده اید باز نشان میدهد که او را درست تحلیل نکرده اید. ترامپ هرگز وارد جنگی که صدها میلیارد دلار خرج روی دست آمریکا بگذارد بدون اینکه هیچ سودی به آمریکا برسد نخواهد شد. این سناریوی تخیلی شما که ترامپ قصد دارد به ایران حمله محدود کند تا نقاطی در شمال و جنوب را در اختیار مجاهدین بگذارد بیشتر شبیه فیلم های هالیوودی می ماند تا یک تحلیل واقعی. شما بفرمایید سود اینکار برای آمریکا چیست؟ ترامپ همیشه تصمیماتش را با سودی که برای آمریکا و مردم آمریکا خواهد داشت می سنجد. برای او منفعت و سود آمریکا در درجه اول اهمیت قرار دارد. بنابراین شما اول منفعت این سناریوی تخیلی خودتان رو برای آمریکا تشریح کنید تا بعد مشخص شود که تا چه حد این سناریو قابلیت عملی شدن در دنیای واقعی را دارد.

Dalghak.Irani گفت...

فعلاً که مشخص شد که زاییدۀ "کوه" ترامپ "موش" ناله و نفرین بوده و دیگر هیچ. یعنی همان لفاظی های "من خیلی جدی هستم"! زیاد جدی نگیرید. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک جان زیاد احساسی نشو. شادی ات از اینکه ظاهرا ترامپ برجام رو لغو نکرده باعث میشه دم خروست بیرون بزنه. دقیقا نقش مثلا تحلیل گرانی مثل شما این هست که با مشغول کردن مردم که انشالله طی 10-20-30-40 سال آینده شاید حکومت استحاله بشه و القای اینکه حکومت "باثبات" است باعث کم شدن انگیزه مردم، انفعال شون و به تاخیر انداختن سقوط حکومت بشین. فعلا که همین به قول شما "زیاد جدی نگیرید" با تحریم سه شرکت حکومتی و خود سپاه توسط وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با سخنرانی ترامپ شروع شده:
سه شرکت فناموج، رستافن و صنایع شهید علم الهدی و کل سپاه پاسداران! توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدند.

ترامپ در سخنرانی اش به نکته مهمی اشاره کرد اینکه اوباما درست در زمانی تحریم ها رو برداشت که رژیم ایران در حال فروپاشی بود. ترامپ از یک استراتژی سومی به جز جنگ نظامی و انتظار برای استحاله از درون! علیه حکومت استفاده خواهد کرد و آن اعمال تحریم های کمرشکن تا زمان فروپاشی اقتصاد و شورش مردم علیه حکومت خواهد بود.

ناشناس گفت...

حظ کردم از این سخنان ترامپ. حساب مردم را از آخوند ها و سران پاسدار جدا کرد.
مردم متمدن ایران را به عرش اعلا برد و اشغال گران ایران را با نطق خود به خاک مالید.
در آینده نزدیک دلقک خواهد دید که موش بوده یا کوه.
فقط جهت اطلاع خوانندگان وطن دوست ایرانی می گویم که :
به طور خلاصه برجام را به کنگره می سپارد، از درون آن را تهی کرده و ارزش آن را در حد کاغذ پاره در می آورد، بدون آنکه آن را پاره کند. رویکرد جدید ایالات متحده، بازگشت فشار و تحریم های خرد کننده قبلی تا سقوط رژیم از طریق تحریم سپاه خواهد بود.

Dalghak.Irani گفت...

شما از ساکنان اطراف "خلیج عربی" هستید دادا! یا...هو

ناشناس گفت...

ترامپ قبلا بارها از کلمه خلیج فارسی استفاده کرده بود شاید این بار یک اشتباه غیرعمدی بوده.

ناشناس گفت...

جالبه که چقدر حرف های دلقک شبیه این برادران بسیجی و فلسطینی بالاترین مثل شقایق و علا هست:
https://www.balatarin.com/permlink/2017/10/13/4658324

ناشناس گفت...

دلقك
به سيم اخر زدي
همه چي ول كردي خليج عربي گرفتي اونم تو انگليس
ها

مجهول گفت...

من قبلا گفته ام موضع دلقک همان موضع بی بی سی ، رادیو فردا ، رفیق موگرینی ،رفیق ماکرون ،رفیق پوتین ، رفیق ظریف ، رفیق بهنود و بقیه رفقای مارکسیسته البته دلقک ظاهرا خودشو مخالف ایدئولوژی و مذهب نشون میده . پس از او انتظار موافقت با سیاست های ترامپ رو نداشته باشید که کل رسانه های چپ در سراسر گیتی از روز اول مشغول لجن پراکنی علیه ترامپ بوده اند و هستند

ناشناس گفت...

دلقك محترم، بنظرم پيش فرض تحليلت باهوشى ترامپ بود ولى ايشون به باهوشى تو نبود و بجا فيل، چس فيل هوا كرد با چاشنى هارت و پورت و پيش درامدى شومن هاى تلويزيونى! تازه با قرقره خليج ع-ر-ب-ى ملت ايران رو هم با خودش در انداخت. يه اتو هم داد دست جمهورى اسلامى برا مانور دادن!
مارو بگو چه حول و ولايى داشتيم الكى
بادبادك باز

مانی گفت...

دلقک جان با خواندن "مجاهد نستوه" پشتم لرزید . کار مجاهدین که آرمان شان جامعه بی طبقه توحیدی بود به کجا رسیده که این دزد سر گردنه همراه و سخنگویشان شده و همراه دیگرشان عربستان که دهان دریده ترامپ را با پول پر میکنند تا خلیج فارس را برایشان غلط بخواند.
شرط میبندم که خامنه ای در حال شکر گذاریست.

ناشناس گفت...

تیمسار به ندرت اینقدر عصبی شده بودی ، حالا یه کم صبر کن تا جعفری اولین موشک رو به پایگاه آمریکائی با فاصله کمتر از دوهزار کیلومتری بزند ، اگه زد که یه چیزائی دارند ولی اگه نزد ، دیگه روی دیوار اینایادگاری ننویس ، ضمنآ اینقدر منم منم نزن ، برای شخصیت شما خوب نیست ، مشک آنست که خود ببوید.

ناشناس گفت...

به همه دوستان به طورعام:
امیدوارم از من نرنجید، ولی شما خیلی وقتها زیادی «ایرانی» هستید: ایا شما هدف مشخصی رادنبال میکنید یا ازکل کل کردن با همدیگر سرگرم میشوید؟ من نمیتوانم حتی یک لحظه باور کنم که کسی واقعا تصور کند که این وظیفه یا دغدغه اولیه افراد یا کشورهای دیگر است که مشکلات ما را حل کنند. از طرف دیگر هم نمیتوانم باور کنم که کسی درک نکند که ما بایدسعی کنیم از هر حرکت هر بازیگری باهر نیتی به نفع خودمان استفاده کنیم (حتی اگر هدفش نابودی ما باشد). از این دید من تحولات اخیر را در دراز مدت در جهت اضمحلال رژیم سودمند میدانم، و اگرچه از خیلی چیزها نگرانم در این یک مورد نگرانی ندارم.
به دلقک نازنین به طور خاص:
تحلیلتان حرفه ای و مسلط بود، تشکر میکنم و تبریک میگویم. فقط ان موارد مجاهدین وایجاد سرپل را فکر کردم برای جنگ روانی نوشته اید و نمیخواستم چیزی بگویم، ولی دیدم که در کامنتها تاکید کرده اید. خوب فکر میکنم که (از ادبیات هم) روشن است که تیم ترامپ مشاوران ایرانی دارد، ولی شماهم گاهی زیادی «ایرانی» میشوید. بخصوص درنتیجه جنگهای اخیر اکنون در میان موثرترین افراد در امریکا بیشتر از کافی متخصصان امور ایران وجود دارد که بویژه با سپاه حسابهای صاف نشده دارند، بازی بدون حضور ایرانیها در تیم هم «به خوبی» پیش میرفت...

ناشناس گفت...

خوشحالم که آنچنان طرفداران جمهوری اسلامی گیج شده‌اند و آنقدر چپ و راست نواخته شده اند توسط ترامپ که از سر استیصال گیر داده اند به خلیج عربی. ترامپ یک ایرانی یا عرب نیست و هیچ سودی از این نامگذاری نمی برد.
در ضمن در وبسایت کاخ سفید آمریکا، متن سخنان ترامپ درج شده است و نام درست یعنی خلیج فارس تصحیح شده است. دست خدا همراه ترامپ و کشور آمریکا.

ناشناس گفت...

ملت ایران همه جور آخوندها را دیده اند. شما لازم نیست پادوی حکومت فاسد آخوندی شوی و بخواهی که از نام خلیج فارس جهت احساس همدردی مخاطب با سران فاسد حکومتی که مخاطب ترامپ بوده‌اند؛ سوءاستفاده کنی.

ناشناس گفت...

ترامپ خیلی باهوش نشان داد. یک پروفسور لات وحشی باهوش. فهمیدن ترامپ هیولا، واقعا برای سیاسیون کارکشته دنیا هم سخت است. این آدم(؟) چندین لایه دارد و هیچ کارش هم احساسی نیست، نمای احساسی به آن می‌دهد. دیگر مشاوره های روسی و چینی و اروپایی و آمریکایی جمهوری اسلامی جواب نمی‌د‌هند.

ترامپ کارش را بلد است. بازی زیبا ولی مخربی است که باید دید به چه روش به مقصد می‌رسد... تازه شروع شده و تا دقیقه نود کار زیادی می‌برد. تنها شانس جمهوری اسلامی این است که به طریقی او را عزل کنند ولی شانس چندانی برای این نمی‌بینم. حرف دلقک در مورد مجاهدین و برنامه ترامپ درست است. هرچند نتیجه نهایی آنی نخواهد شد که نوشته شده. ترامپ از ناتوانی مردم ایران کاملا خبر دارد و هرگز تمام تخم مرغهایش را در یک سبد نمی‌گذارد.

آرش خان

مانی گفت...

"در ضمن در وبسایت کاخ سفید آمریکا، متن سخنان ترامپ درج شده است و نام درست یعنی خلیج فارس تصحیح شده است. دست خدا همراه ترامپ و کشور آمریکا."

پاسخ: از این قرار رفتگران کاخ در حال تمیز کاری گند زدن رییسشان هستند. خوشبختانه این رییس هم مثل بوش سواد خواندن و نوشتن چندانی ندارد که بفهمد چی به چی است.

Dalghak.Irani گفت...

بنظرم ترامپ قطعاً که نطق شفاهی نمی کرد و از روی صفحۀ الکترونیکی نصب شده در مقابلش می خواند. و چون خبرنگارها مستند کردند که نویسندگان نطق ترامپ نام خلیج فارس را درست نوشته بوده اند . لذا معلوم است که ترامپ عمداً آنرا خلیج عربی خوانده که اولاً بکشورهای احمق عربی بفروشد و بعد هم پیش خانمش پز بدهد که چقدر شوهرش متفاوت است و در سخت ترین شرایط یک گندی می زند که بوی گندش تیفوسی های ایرونی اش را هم خفه کند. یا...هو

تکمله: من واقعاً متأسفم که ترامپ تریبونی به این گستردگی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد برای تبلیغاتِ "همۀ دنیا - حتی بابابزرگ امریکا بریتانیا - علیه رییس جمهور امریکا و در کنار سید علی گدا هستند." هیچ احمقی در دنیا چنین خدمت بزرگی به خامنه ای نکرده بود تا کنون.

تکملۀ تکمله: الا یک بار دیگر این پست را خواندم و فکر کردم که من این مطلب را بعد از سخنان ترامپ و بازتاب جهانی آن نوشته ام. واقعاً هم تعجب می کنم که چطور تحلیل واقع گرایی نوشته ام که نعل بالنعل و نکته به نکته اش با واقعیت بعداً اتفاق افتاده مطابقت قطعی دارد. بگو ماشاء الله!

ناشناس گفت...

ناشناس ناشناس
اقاي ماني فقط اوباما سواد داشت. و نويسنده بوده
تاريخ نشان داده هر كاري كه دمكراتها انجام دادن بر حلاف ايران و ايراني بوده خيلي واضحه
در ثاني اگر هر ايراني به اين فكر كنه كه رييس جمهور امريكا و هر رييس جمهوري قرار براي مثبت بودن ايران قدم بردارد با احمق مطلق باشده
بايد ديد اسيب در زمان كدام رياست كمتر است

ناشناس گفت...

ناشناس ٢٢/٥٤
كه بطور عام براي همه نوشته ايي
تفكرت را مي پسندم به مظر حق داري

ناشناس گفت...

براي تمامي كساني كه فكر مي كنند ترامپ از افكار مجاهدين تغذيه مي كنه اين تفكري كه نظام اخوندي داره به مردم تزريق مي كنه و هر كسي كه اين ها را در جامعه مطرح مي كنه عامل نظام اخر د لقك چطور مي شود كه سيستم عريض و طويل دمكراسي امريكا گول مريم رجري بخورد كه در ايران هيچ كس طرف او نيست
دلقك چرا اين قدر سطح فكري خودت را پايين مياري كه از عمليات مرصاد بنويسي و مردم گمراه كني اخر مگر اين همه حماقت كه گوز به شقيقه وصل كند مي شود

ناشناس گفت...

بیشتر از تحلیل عکسی که برای مطلب انتخاب کردید درست و دقیق از آب درآمد!

Dalghak.Irani گفت...

بچه ها الان دیگر وقت یک کم تفریح است و کری خوانی. خوشتیپ ها و ایرونی ها که شاهکار کردند و سه هیچ کاستاریکا را بردند رفتند سراغ امریکا. پرسپولیس زلزله هم که بازیش را برد و تاجی ها هم که باز مساوی کردند با شفر فردا هم انشاءالله آقای خاص و منچستر یونایتد شیاطین سرخ لیورپول کلوپ را شکست می دهند و کیف مان تکمیل می شود.
دوستان امید بسته به ترامپ هم که شرمنده شدند از لفاظی جدید ترامپ با خلیج عربی کمی بخودشان فرصت بدهند تا ببینند چرا کوه موش زایید و بعد از آن ناشناس بیایند و ترامپیست بودنشان را از بیخ انکار کنند. ما که سخت گیر نیستیم بهموطنان مان و مرتب گیر سه پیچ نخواهیم داد قول می دهیم. هر کسی اشتباه می کند شما هم سعی کنید دنبال هر آدم دلقکی راه نیفتید شما که خودتان یک دلقک ایرانی دوست دارید! یا...هو

ناشناس گفت...

به قول زنده ياد فريدن فرخزاد در شوي لندن
دلقك جان شما اسوده جلوي تلويزيون دراز بكش و حالا هرچي دوست داري بنوش و يا بخور. و كاري با سايست نداشته باش
اخه مي داني اگه تو ايران گرسنه ات بشه و بخواي نون ببري بخوري يكم سخت بايد دهان رياد باز كني و محكم بجويي شما دوست داري اب توي دلت تكان نخوره و به همين خيال خام كه نزديك چهل ساله بهش دل بستي استحاله از درون براي چي براينكه اب توي دلت تكان نخوره اخر نمي دانم اونهايي كه در بيرون مرز ها هستند چرا و دارند زندگي مي كنند اين قدر از جنگ مي تريند و دوست دارند سالي يك با دلار ها را بيارند ايران. و حساب حال كنند اخر چرا ٩٠ در صد خارج نشينها استحاله اوبامايي دوست دارند
دلقك استباه نكن كوه موش نزاييده بلكه موش كوه زاييده منتها شما دوريد و خبر نداريد
همان كه انگليس به گفته خودتان
و روسيه كه تاريخ نشان داده
و چين كمونيست از برجام و نظر شما حمايت مي كنند
كافي ايراني كه ندانه اين سه كشور چه حكمي براي ملت دارند پشت كوش هاش مخملي

ناشناس گفت...

دست مریزاد تیمسار تحلیلتان دقیق و عالی بود مثل همیشه و با انتشار سخنان ترامپ مشخص شد که درست زدید وسط خال

ناشناس گفت...

دلقک گرامی:
"من واقعاً متأسفم که ترامپ تریبونی به این گستردگی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد برای تبلیغاتِ "همۀ دنیا - حتی بابابزرگ امریکا بریتانیا - علیه رییس جمهور امریکا و در کنار سید علی گدا هستند." هیچ احمقی در دنیا چنین خدمت بزرگی به خامنه ای نکرده بود تا کنون."
قسمت مربوط به خامنه ایش را که در حال جدی نمیگیریم. ولی انچه به ترامپ مربوط میشود: او میخواهد بازی را با همه (بویژه با اروپا) به نفع امریکا تغییر دهد. خوب مسلم است که انها هم تا جایی که بتوانند چوب لای چرخش میگذارند. موضوع ایران یکی از ساده ترین موارد اختلاف است، چون هیچکس از ریخت این نظام خوشش نمیاید و همه (من جمله اروپاییهایی که بعد از برجام ایران را تست کرده اند) به این نتیجه رسیده اند که با اینها نمیشود درست کار کرد. ولی موضوع خیلی فراتر از این است: در نظم متعارف شاید اوباما بهترین گزینه بود. ولی این نظم دیگر منافع راهبردی امریکا را تامین نمیکرد. خوب وقتی شما بخواهید نظم جهانی را به هم بزنید مسلم است که تنش جدی ایجاد میشود و ممکن هست چند جا هم چند تا قارچ اتمی بلند شوند. سعی کنید به استقبال تحولات بروید، چون انها در هر حال میایند...

ناشناس گفت...

تیمسار به نظر شما تحریم سپاه که نزدیک به هفتاد درصد مالکیت همه چیز را در ایران در اختیار دارد ، چگونه خواهد بود و آیا آنرا مخربتر از لغو برجام نمی بینید ؟

ناشناس گفت...

یک موضوع فنی هم ظاهرامغفول مانده: ترامپ گفت که از طرح سناتور کاتن حمایت میکند. نتیجه ان یک قانون خواهد بود که محدودیتهای موقت برجام را دائمی میکند و به ان محدودیتهای موشکی راهم میافزاید. خوب این فاتحه برجام است. ترامپ اضافه کرد که درغیر این صورت از برجام خارج خواهد شد. بیشتر مراقب این قبیل "موشها" باشید...

ناشناس گفت...

بچه ها الان دیگر وقت یک کم تفریح است و کری خوانی

سیاه چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که به دلیل نیرومندی اجازه نمی‌دهد هیچ‌چیزی از درونش فرار کند و تمام ذرات و چیزهایی که اطرافش باشند را به درون خود می‌کشد. حکایت سیاه‌چاله حکایت طرح تحریمی جدید است که در سنای آمریکا در حال بررسی است. این طرح که کمیته روابط خارجی آن را تصویب کرده و در مرحله بررسی در سنا قراردارد «قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز ایران ۲۰۱۷» نامگذاری و با کد S.۷۲۲ فعلا کدگذاری شده است، جنسی از تحریم‌های جدید را وضع می‌کند که می‌توان از آن به «سیاه‌چاله تحریم» یاد کرد. یعنی مانند سیاه چاله که همه چیز را با خود به درون سیاه چاله می‌کشد، این قانون نیز توانایی این را دارد که همه چیز را با خود به سیاه‌چاله تحریم بکشاند.
اما خاصیت سیاه‌چالگی این قانون به کدام بخش برمی‌گردد؟

طبق پیش‌نویس طرح که در سایت کنگره قرار دارد، بخش ۵ این قانون به وضع تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط است. در این بخش نمایندگان کنگره از دولت خواسته‌اند که ۹۰ روز پس از تصویب قانون فوق، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مشمول دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ نماید.
دستور اجرایی 13244 در سال 2001 توسط جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا صادر شد. در این دستور تحریم‌های مهمی علیه سازمان‌هایی که از نظر آمریکا تروریستی محسوب می‌شوند، وضع شده است. طبق این دستور اجرایی اگر یک نهاد یا سازمان یا فردی به عنوان تروریستی شناسایی شود، مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی و غیر بانکی آمریکا می‌شود. این مرحله از تحریم برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. چرا که در حال حاضر هم حتی بعد از برجام که ادعا شده تحریم‌ها برداشته شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی و غیربانکی آمریکا قرار دارد. یعنی هم اکنون نیز سپاه در لیست SDN آمریکا قرار دارد. در حال حاضر اگر کسی با سپاه پاسداران همکاری کند مشمول برخی تنبیهات از سوی آمریکا می‌شود که موقتی هستند.

ناشناس گفت...

اما آنچه که وضعیت را بسیار متفاوت می‌کند و سبب می‌شود به این قانون لقب «سیاه‌چاله تحریم» بدهیم، این است که طبق دستور اجرایی 13224 هر آنکس که به یک سازمان شناسایی شده ذیل این دستور اجرایی، خدماتی ارایه دهد (هر نوع خدمتی اعم از خدمت بانکی یا غیر بانکی) مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا می‌شود. به این صورت که آن فرد یا نهاد ارایه دهنده خدمت خودش نیز در لیست تحریمی آمریکا یا همان SDN قرار می‌گیرد. یعنی دیگر خبری از یک تنبیه موقتی نیست، بلکه آن شخص یا نهاد به طور کامل در لیست تحریمی قرار می‌گیرد.

این قانون وقتی در کنار قانون IFCA-2013 قرار می‌گیرد شرایط را بسیار سخت‌تر می‌کند. چرا که در قانون IFCA-2013 هر فرد یا نهاد ایرانی یا فرد یا نهادی که به واسطه ایران در لیست تحریمی آمریکا SDN قرار بگیرد، مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی نیز می‌شود. در نتیجه آن هیچ کسی در دنیا نباید چه مستقیم و چه غیرمستقیم با این فرد و نهاد همکاری کند، در غیراینصورت با تنبیهات جدی امریکا روبه‌رو می‌شود.

به عبارت ساده‌تر این قانون دایره لیست تحریمی آمریکا SDN را بسیار بسیار گسترده‌تر می‌کند. عدد دقیق آن قابل محاسبه نیست. چرا که تمامی سپاه پاسداران با تمامی نهادهای مرتبط در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته و مشمول دستور اجرایی 13224 می‌شوند. حال هر فرد یا نهادی که با این‌ها همکاری داشته باشد، در صورت شناسایی توسط وزارت خارجه آمریکا در لیست تحریمی SDN قرار می‌گیرد. شما تصور کنید تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران روابط همکاری دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند. این وضعیت حتی از وضعیت قبل از برجام هم بدتر است. تا قبل از برجام حدود 600 فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام 400 نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون می‌توان پیش‌بینی قرار گرفتن چند هزار فرد و نهاد در لیست تحریمی SDN را متصور دانست.

این اتفاق بسیار مهم است و اثرات بسیار وسیعی در اقتصاد کشور خواهد داشت. تا به حال هیچ نهاد رسمی یک کشور جهان در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار نگرفته است.

ناشناس گفت...

اتفاق دیگری که با تصویب و اجرایی شدن این قانون خواهد افتاد، تعمیق شکاف ایجاد شده میان نهادهای ایرانی است که پس از برجام به وجود آمده است. برجام با تقسیم نهادهای ایرانی به تحریمی و خارج شده از تحریم، شکافی را ایجاد کرد که در نتیجه این شکاف برخی رفتارهای «خودتحریمی» در اقتصاد کشور مشاهده می‌شد. به طور مشخص همکاری‌هایی که لازمه‌اش برقراری روابط بانکی خارجی بود، با محدودیت های فراوان مواجه شد. اما این شکاف خطرناک با این قانون بسیار تشدید می‌شود. چرا که در برجام و در پی‌نوشت شماره 16 ضمیمه دوم آن، قید شده است روابط داخلی نهادهای ایرانی تحت تاثیر تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار ندارد. به عبارت دیگر روابط ریالی از خطر تحریم مصون‌سازی شده بود. هرچند در عمل به دلیل پیچیدگی روابط بانکی این بند خیلی راه‌گشا نبود، اما سبب شده بود که همکاری‌های داخلی میان نهادهای تحریمی و غیرتحریمی تاحدی مصون بماند و یک آرامش روانی برای همکاری داخلی نهادهای تحریمی و غیرتحریمی ایجاد کرده بود. اما در قانون جدید دیگر مصونیتی ولو روی کاغذ برای روابط داخلی یا ریالی میان نهادهای ایرانی با یکدیگر در نظر گرفته نشده است و آنها را نیز هدف قرار داده است. این مساله علاوه بر اینکه نقض صریح برجام است، سبب افزایش شدید شکاف ایجاد شده میان نهادهای تحریمی و نهادهای غیرتحریمی ایرانی خواهد شد.

اگر «قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز ایران 2017» در کنگره آمریکا تصویب شود و رئیس جمهور آمریکا یعنی ترامپ آن را امضا کند، به معنای واقعی با یک «سیاه‌چاله تحریم» روبه‌رو می‌شویم که افراد و نهادهای ایرانی فراوانی را با خود به درون لیست تحریم خواهد کشاند.

ناشناس گفت...

سلام تیمسار
به نظر میرسه حکومت در ازای دوربرگردان دلار محدودیت های موشکی یا اطاله ی برجام بپذیره. یا هو...

ناشناس گفت...

تمام تحلیل هات که درست از آب در نیومد جانم. مجاهدین که چندان مورد قبول دوستان قرار نگرفت. این فیلم علمی-تخیلی شما در مورد حمله آمریکا به ایران و بعد دادن نقاط اشغال شده به مجاهدین هم انشالله در نسخه بعدی فیلم جنگ ستارگان تحقق خواهد یافت. دقت تحلیل هات ماشالله بالاست.

ناشناس گفت...

قضیه مجاهدین و هماهنگی مجاهدین با بسیاری از جمله جمهوری خواهان مربوط به دیروز و امروز نیست سال هاست آهسته و آهسته نفوذ کرده اند و بر روی آنها بمرور حساب زیادی باز شده.
سال هاست این را گفته ام و دلیل داشته ام
فعلا که حرف و دلیل بنده درست در می آید اما
سال ها پیش که همین را گفتم به یکی از ملی مذهبی های مطرح و سال ها زندان دیده
برگشت که بابا من دارم از جامعه مدنی و تقویت جامعه مدنی در ایران می گویم حرف های تو چه ربطی با جامعه مدنی و ...

و گفتم پوزیسیون که این حکومت است و اپوزیسیون شما احمق ها، این مملکت سر سلامت به گور نخواهد برد
ورق در حال برگشتن است بخواهیم یا نخواهیم اما آبی برای مردم به خاک سیاه نشسته ایران گرم نخواهد شد

امیدوارم قبل از مرگم شاهد تیرباران جواد ظریف و بسیاری دیگر باشم
ما که عمرمان به گ.... رفت اقلا با دلی آرام برویم پی کارمان

ناشناس گفت...

هم فارس و هم خلیج کلمه های عربی هستند

بابک

ناشناس گفت...

بعد از تفریح و شادی، سوالی از استاد دلقک داشتم. سفر آقای صالحی به شهر شما لندن و ظریف به مسقط ارزش یک اشارت هم نداشت!؟

ناشناس گفت...

ترامپ کاملا عمدی گفت خلیج عربی و کار درستی هم کرد. داشت پیغام می‌داد به امت خواب زده ایران، که اگر منتظرید همه کار را ما انجام دهیم، انجام می‌دهیم ولی برای خودمان نه شما.

مطمین باشید اگر مردم و سیاسیون ایران همین روش مکالمه ((خودش ۴۰ سال دیگه درست میشه)) و خاتمی بازی و روحانی بازی را ادامه دهند... وقتی لشکر کشی شد برای پاره کردن ایران خواهد بود و خلیج فارس هم عربی خواهد شد.

عربستان از همین حالا خود را آماده کرده با کسب وجهه. دیدید چگونه در عرض چند روز آنقدر حکم دادند برای قوانین به نفع زنان که حالا اصلاح طلب خاین ما در خوابش هم نمی‌توانند ببیند.

خلیج فارس قبلی = خلیج عربی جدید

ناشناس گفت...

فعلا که دم خروس دلقک با این قضیه سخنرانی ترامپ بدجوری بیرون زد. البته قبلا حین حمایت از قالیباف "سردار سپاه" هم خوب دم خروسی نشون داده بود منتها دوستان نمی خواستند باور کنند که دلقک نظامی داره از یک سردار سپاهی حمایت میکنه. نظامی ها از همان ابتدای حکومت اسلامی میخواستند قدرت رو از چنگ روحانیون دربیارن.

یک مشکل دیگه ای که دلقک با ترامپ داره اینه که کل این مساله استحاله از درون اش با کارهای ترامپ زیر سوال رفته. منظور دلقک از این استحاله همان استحاله حکومت از یک حکومت ایدئولوژیک روحانیون به یک حکومت توتالیتر امنیتی و پلیسی سپاهیان آن هم طی 20-30 سال آینده هست. جالبه که خودش هم هی سیگنال میدهد یا سوتی میدهد که بابا ممکلت "باثبات" است رهبر خامنه ای هم قصد مردن ندارد و کاملا به اوضاع مسلط است، روحانی هم گورباچف نیست و حرکت لاک پشتی دارد و امیدی هم به یک رهبر جدید میانه رو هم نیست، خب پس با این شرایط که خود دلقک می فرماید استحاله به گاه رفت دیگه درسته یا غلط میگم؟ ولی ما خوانندگان یا نمی توانیم یا نمی خواهیم این سیگنال های دلقک رو بفهمیم.

ولی فعلا ترامپ تمام نقشه و برنامه های حکومت و سوپاپ های اطمینان داخلی و خارجی اش (از جمله همین دلقک) رو عقیم گذاشته. حکومت نه جرئت میکنه تو انتخابات تقلب کنه چون ترامپ، اوباما نیست که در زمان به رگبار بستن مخالفان ساکت بمونه. نه جرئت میکنه سیستم حکومتی رو به پارلمانی تغییر بده و نه حتی جرئت تعیین رهبر جدید رو داره، همه نقشه هاشون نقش بر آب شده. زمان هم کم هست چون اقتصاد در حال فروپاشی است و مردم روز به روز بیشتر به نقطه آستانه حد تحمل خودشون نزدیک تر میشن. البته دلقک میگه که این چنین رفتارهایی در جامعه ایران طبیعی است چون دوران گذار سنت به مدرنیته است اینطور القا میکنه که همه چی آرومه و اوضاع روبراهه و مردم بهتره ساکت بمونن! ترامپ نه حمله نظامی میکنه به ایران و نه منتظر استحاله از درون میمونه. بلکه آنقدر اقتصاد در حال مرگ ایران رو تحت فشار میذاره تا خود مردم علیه حکومت بشورن. اینه که داد حکومتی ها رو درآورده و در وحشت از سرانجام شون اینطور در نقاط مختلف دنیا از سران کشورها آویزون شدن که تو رو خدا ما رو در مقابل این ترامپ تنها نذارید.

روحانی به مکرون زنگ زده مثل بچه ای که از ترس کتک پدر به مادر پناه میبره و التماس کرده که داریم کتک میخوریم بدجور ما رو حمایت کن. مکرون هم زیرکانه هم قیمت رو برده بالا و هم گذاشته تو کاسه روحانی که حمایت می کنیم ولی البته یک سری نگرانی هایی هم راجع به برنامه موشکی و رفتار منطقه ای ایران داریم! یعنی دقیقا همان حرف های ترامپ.

فعلا که بدن بچه (دلقک) داغه و چیزی نمی فهمه. طی ماه های آینده با وارد شدن شوک های پی در پی مانند اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم تعداد زیادی از شرکت های وابسته به سپاه و سفت کردن پیچ های برجام توسط کنگره و بلند شدن زمزمه های تکمیل برجام با متمم موشکی و فعالیت منطقه ای از سوی فرانسه و انگلیس (کشور مورد علاقه دلقک) می فهمه که چه ضربه ای خورده و از کجا خورده!

ناشناس گفت...

قضیه سخنرانی ترامپ هم مثل کارناوال انتخابات ایرانه، ماکسیمم هیاهو، مینیمم نتیجه

ناشناس گفت...

من یک پیشنهاد دارم:
از این به بعد هر نوع حرفهای شعاری و احساسی ازجنس "دشمنان این ارزو را با خود بگور خواهند برد... " را با یک مقاله مختصر ولی مستدل پاسخ دهیم که به یکی از جنبه های اقصادی، اجتماعی ... میپردازد و روشن می کند چرا سیستم فعلی درایران راه به جایی نمیبرد. البته بعضی دوستان قبلا هم این روش را برگزیده ا ند، مانند نویسنده محترم ۲۲ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲:۳۲ (و متعاقبش) که وجه تسمیه سیاهچاله تحریم را روشن میکند. ما هیچ نیازی به روشهای کارگزاران رژیم نداریم: مطمئن باشید که استدلالات تخصصی انها را بیشتر عذاب میدهد، چون از یک طرف تلاش برای انکار انها نتیجه عکس دارد و از طرف دیگر انها توان مقابله به مثل ندارند.

ناشناس گفت...

فعلا که دیدیم ترامپ اون آدم نامتعادل و دیوانه ای که گفتند؛ نیست. بگذاریم مکرون و پوتین بیایند تهران و آقایان را از توهمات در آورند.
زیاد هم به کامنت های رکیک و جنسی در صفحات مجازی ترامپ و ایوانکا و... دلخوش نباش دلقک.
من تا به یاد دارم سوریه با حافظ اسد و پسرش به قطعنامه های اشغال جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی در کنفرانس های عربی رای موافق داده‌اند و خلیج فارس را به عنوان خلیج عربی می شناسند. اتفاقاً بر عکس ترامپ که جغرافیای ضعیفی دارد؛ حافظ و بشار جغرافیا و تاریخ خاورمیانه را به خوبی می شناسند.
چند بار گفته ام که تو اگر تیمسار آگاهی بودی یک بار هم که شده از کشتار مردم بیگناه سوریه با پشتیبانی رژیم انتقاد می کردی. نه اینکه با مغالطه سوریه را عمق استراتژیک بدانی و اعمال حکومت را رفتار طبیعی هر حکومتی بدانی.
ترامپ نیم ساعت سخنرانی کرد فقط به یک کلمه او گیر دادی. ترامپی که نه عرب است و نه فارس.
من به مردم خوب کشورم ایمان دارم. مردم بیدار شده اند. گر چه سعی می شود فضا را غبارآلود کنند ولی من به قوه تشخیص ملت ایمان دارم و می دانم با خیزشی مدنی و نرم، پایه های پوسیده نظام فرو خواهد ریخت. نه جنگ از بیرون و نه استحاله به احسن، بلکه پوسیدگی از درون حکومت.

ناشناس گفت...

ظریف فرمایش کرده که همه ایرانیان سپاه هستند (یعنی خود سپاه هستند)!
این فرمایش ایشان از جنس همان فرمایش دلقک است که اصرار داشت بگوید که اکثریت ایرانیان حس خاصی به سپاه ندارند و ممکن است بسته به شرایط از بی حسی به محبوبیت تغییر پیدا کند! (یعنی اصلا مخالفت و تنفر جایی در این طیف ندارد). روحانی هم چند روز پیش گفت سپاه محبوب ملت ایران و حدود یه دوجین ملت دیگر منطقه است!

کم کم اظهارات مقامات ایرانی و کارگزاران سوپاپ اطمینان اش شبیه اظهارات روزهای آخر قذافی و صدام و آن وزیر معروفش می شود که هنگام حمله آمریکا به عراق مدام در تلویزیون ظاهر میشد و میگفت همه چی آرومه! نگران نباشید همه چی "باثبات" هست. البته میدانیم که چند روز بعد آمریکا صدام را از سوراخ موش بیرون کشید!

ناشناس گفت...

سلام به تیمسار. چهار پنج سالی هست که مشتری تحلیل هات هستم. چیزی که در مورد تحلیل ادبیات شخصیت های سیاسی گفتی کاملا درسته. اوایل انتخاب ترامپ مطلبی نوشتی که می خوام بگم تا الان درصد زیادیش محقق شده. تمرکز در شش ماه اول روی مسائل داخلی و به حرکت انداختن اقتصاد داخلی. سنگ اندازی در برجام وتبدیل ایران به اجرا کننده یکطرفه برجام. فشار بر سایر طرفین در برجام از طریق اهرم های اقتصادی. و پیش بینی درگیری در سال دوم و سوم در حد محدود و در صورت ادامه یه جنگ تمام عیار با ایران. تا اینجا به نظرم بخش زیادی از پیش بینی هات محقق شده. هنوز بر اون عقیده هستی آیا ؟

مانی گفت...

"ظریف فرمایش کرده که همه ایرانیان سپاه هستند (یعنی خود سپاه هستند)!"
دسخت همان دهان دریده است دیگر.

الف گفت...

آفرین بر خشایار دیهیمی که مستقیما خامنه ای را مخاطب قرار داده!
امیدوارم دیگران هم به این موج بپیوندند. امروز دیگر زمانی نیست که با بگیر و ببند بتوانند دهن همه را گل بگیرند.
خوب زمانی را انتخاب کرده است، آفرین!

ناشناس گفت...

خیلی گند زد طبق معمول
یکم اینکه خامنه ای و سپاه بگویند "دیدید مردم این امریکا دشمن شما هست و نباید بهشان اعتماد کرد "و اینطوری آبروی نداشته اشان را سعی کنند یه جوی برگردانندو بخواهند بین مردم محبوب شوند
دوم اینکه با این سخنانش محبوبیت و کاریزمای امریکارا در بین مردم دنیا و مردم ایران کم میکند.

ناشناس گفت...

الف
میشه لطفا لینک مطالب خشایار دیهمی را بگذاری؟
ممنون

ناشناس گفت...

در جواب به: "ترامپ با این سخنانش محبوبیت و کاریزمای امریکارا در بین مردم دنیا و مردم ایران کم میکند."
در مورد مردم ایران: خیلی بد شد، مردم در انتخابات ازاد بعدی او را انتخاب نخواهند کرد. ضمنا دیگر برای ویزای امریکا سر و دست نخواهند شکست.
در مورد مردم دنیا: حداقل در اروپا اوباما بسیار محبوبتر بود. او از این قبیل حرفهای روانپریشانه نمیزد: "شما برای دهه ها خود را پشت چتر امنیتی امریکا مخفی کردید و حتی حاظر نیستید سهم مصوب خود از هزینه دفاعی را بپردازید. مابخش عمده هزینه جانی، مالی، حیثیتی... دفاع از منافع مشترک را میپردازیم و شما مزورانه ما را به تکروی متهم میکنید."
به طور خلاصه: ترامپ توی چشم شما نگاه میکند و میگوید: "خر خودتی". از همه بدتر: راست میگوید...

ناشناس گفت...

ترامپ شاید باهوش باشد (که نیست) ولی مهمتر سیاستمدار هم نیست و در اجرا ناموفق خواهد بود.

Dalghak.Irani گفت...

در پاسخ خواننده ای که تحلیل مرا در ابتدای روی کارآمدن ترامپ یاداوری کرده و پرسیده است که آیا بر همان موضع هستم و آیا با اینکه پیش بینی های تحلیلی آن نوشته محقق شده هنوز هم بر باقی پیش بینی هایم باور دارم یا نه. حوصلۀ بازگشت به عقب و خواندن آن مطلب را ندارم اما ذهنم یادم می آورد که در مطلبی گفته بودم که ترامپ جمهوری اسلامی را "پاره سنگ" معاملاتش با کشورهای دیگر خواهد کرد و با هر کشور یا مجموعه ای که چانه می زند و توافق می کند آخر سر خواهد گفت که علیه جمهوری اسلامی بودن هم نمک معاملات من است و باید بپذیرید. در پاسخ باید بگویم که نه فکر نمی کنم این بخش تحلیل پیش بینم تحقق پیدا کند. زیرا روشی را که من فکر می کردم ترامپ انتخاب خواهد کرد با روشی که او انتخاب کرده همخوانی ندارد. من فکر می کردم که ترامپ با همۀ رفقا و متحدانش با احترام وعاقلانه رفتار خواهد کرد و فقط این چند دولت یاغی مثل جمهوری اسلامی و کرۀ شمالی را وجه المصالحۀ سخت تری قرار خواهد داد. در حالیکه ترامپ هم اکنون بهمۀ دنیا از جمله اروپا -اعلان جنگ داده بغیر از اسرائیل؛ و مصرّ است که یا اطاعت کنید یا عقوبت خواهید شد. بگذار با یک مثال ساده ترش بکنم. معمولاً ارباب ها و برادر بزرگ ها و لوطی محلات اولین صفتی که دارند و باید داشته باشند سخاوت و دست و دلبازی است. و اگر کسی هم خسیس باشد و هم تک خور باشد و هم حسود بطور بدیهی نمی تواند نقش ارباب و بیگ برادر را هم طلب بکند. زیرا هیچ کسی غیر از بچه های معلول خانواده که چاره ای جز پناه گرفتن در آغوش بزرگتر ندارند - تازه اگر آن ها هم بروند - چنین شخصی را بعنوان بیگ برادر برسمیت نمی شناسند و قبول نمی کنند. ترامپ بهمه می گوید که هم سهم خودتان را بهمان اندازه که من می آورم بگذارید وسط یک شیتیله هم بمن بدهید که اربابی شما را قبول کنم و الا هرچه دیدید از چشم خودتان خواهد بود. خب اولاً که در عالم مثال بالا هم چنین چیزی محقق شدنی نیست. ثانیاً کشورهای متحد امریکا بویژه در اروپا هرکدام برای خودشان یلی هستند و دبدبه کبکبه ای دارند و نوعی بیگ برادر برای خیلی از کشورهای دیگر هستند. اما در عالم سیاست امروز باید ترامپ قبول کند که قرن 21 با قرن بیست آن هم سال های نزدیک به بعد از جنگ جهانی دوم فرق دارد و امروز قدرت ها اولاً متکثرند و ثانیاً اجباری برای به زیر بلیط کسی رفتن ندارند. چون محتاج و جنگ زده و نیازمند کمک در حدی نیستند که بشود با قلدری از صغیر و کبیرشان سواری گرفت - هرچند که امریکایی که ما می شناسیم همانموقع هم از کشوری سواری نگرفت و با حسن نیت و با نیک نامی بخیلی از کشورهای اروپایی کمک های ذیقیمتی کرد - لذا روش نفس کش طلبی ترامپ نه دولت ها را مجبور می کند و نه اگر هم دولتی از عربدۀ ترامپ بترسد ملت های آن دولت های ترسو اجازۀ تسلیم به شرایط یکطرفه - هم امریکا ارباب باشد و هم خرج اربابی اش را از دوستان تلکه کند - شدن را نمی دهند. البته برخی تحلیلگران بسیار معدود و تک و توک هم هستند که می گویند امریکا فعال مایشاء جهان است و خواهیم دید که ترامپ با همین نفس کش طلبی و قمه کوبی وسط چهارسوی جهان همه را به انقیاد درخواهد آورد و اکثریت مطلق تحلیلگران "این ره که ترامپ می رود به ترکستان است" اعم از داخلی و خارجی و اروپایی و امریکایی نمی فهمند. اینان که برخی از کامنت دهندگان در اینجا هم جزیی از این طیف کوچک ولی هتاک و زشتگو هستند فرار بجلو می کنند که لفاظی های امروز های ترامپ را دقیق نشوید و به او خرده نگیرید بلکه همه تان خفه شوید و منتظر باشید تا روزی که ترامپ با همین دست فرمان فیل را بالاخره هوا خواهد کرد. خب اگر امید و آرزوی این دوستان درست باشد احتمال دارد سیاهچالۀ دوست فرهیخته مان بتواند عمل کند و ایرانیان اعم از رژیم و سپاه و مردم داخل یک پروسۀ چندسالۀ وحشتناک از نظر شریط زیست انسانی تجربه کنند بعد هم لابد مردم از گرسنگی شورش می کنند و حساب آخوندها را می رسند و من و جان بولتون و رفقا هم می رویم سرپست های ایران مهد دموکراسی. ادامه...

Dalghak.Irani گفت...

اما اگر اروپا و سایر متحدان امریکا برادر بزرگیش را نپذیرفتند و به سیاهچاله اش نه گفتند خب سیاهچاله ای هم تشکیل نمی شود. آن سیاهچالهکی - سیاهچالۀ کوچک - که اوباما با فراست وزیر خارجه اش خانم کلینتون درست کردند حاصل دو سال تمام مسافرت و تیمار و احترام و چانه زنی های متعدد در غرب و شرق عالم بود. که اوباما می توانست نفت ایران را بانک ایران را تحریم کند. زیرا هنوز حرف اوباما در دهانش منعقد نشده دوستان و متحدانش لبیک را گفته بودند. چون با دوستان با مروت رفتار می کرد. من از خانم ترزا می که رییس دولت کشور متبوع خودم است و مغز متفکر و جد بزرگ امریکا هم بحساب می آید انگلیس؛ مطمئنم و به خانم مرکل که رییس کشور جد ترامپ هم است با آن ملت مغرور و کاربلد هم اعتماد دارم و امانوئل مکرون جوان که میراث بر ژنرال سرفراز فرانسوی دوگل است که هیچگاه غرور و استقلالش را به امریکای آقاها هم نفروخت تا چه رسد به ترامپ. و اگر همۀ دنیای بهم پیوسته داوطلب همراهی با امریکا نشوند امریکا نمی تواند تحریم های سیاهچاله ای درست کند. باید ماند و دید. یا...هو

ناشناس گفت...

با نام مستعار سوشیانت هستم
سلام
تیمسار جان ، با تحلیل ات کاملا موافقم فقط افزون بر آن تحلیل میبایست این را اضافه نمایم ؛
سوای هرگونه تعصب باید پذیرفت ترامپ دیوانه نیست همانگونه ‌که احمدی نژاد دیوانه نبود ! هردو عاقلانه دیوانه‌گی میکنند !
اصولا در جهان کنونی افراد و شخصیت ها سیاست و استراتژیک جهان را تعیین نمیکنند ، این سیاست‌های نظم نوین جهانی‌ست که بهترین افزاد و گزینه های هم‌راستا با سیاست‌ کلی‌اش را انتخاب میکند !
پس بازیگران نقش جهانی بهترین گزینه های نقش‌شان بوده‌ ، هست و خواهند بود هرچند خود خبر نداشته باشند . البته این بدان معنی تئوری توطئه و انفعالی نیست ، چون خود جوامع و خواستگاه آنان بسته به میزان شعور جمعی آن جامعه در چگونگی تعیین این سیاست گذاری کلی نظم نوین جهانی قطعا دخیل بوده و سعی در روند تکاملی خواهد داشت ، زیرا امنیت و آسایش من در امنیت و آسایش دیگری‌ست و این شعور امروز سیاستگذاران جامع کنونی این نظم جهانی‌ست !
درست یا غلط - از دید ما - آمریکا نماینده این نظم نوین و متعادل کننده جهان امروز است و تصمیمات و عملکرد‌اش علاوه بر حفظ منافع آمریکا به جهت استواری‌اش در راهبری حفظ تعادل جهانی با چشم‌انداز ارتقای سطح آن را هم مدنظر دارد و میبایست این جهان - از دگم‌اندیش ترین ملت ها تا نیک‌اندیش ملل - را با حفظ تعادل به پیش و توسعه بیشتر و بهتر سوق دهد . لذا اگر بنا بر تحلیل و واکاوی است میبایست بدور از تعصب و نژاد و مکتب‌بازی با شناخت از جامعه خود و جامعه جهانی و جبر جغرافیایی به تجزیه و تحلیل پرداخت و قطعا بهتر میشود نتیجه گرفت ، اینجاست که نخبگان جوامع با درک درست از این تجزیه و تحلیل‌ها جامعه خود را در راستای آن به شکوفایی سوق میدهند ، و هیچ چیز وحشت‌آور تر و مخرب تر از خالی شدن از نخبه نیست و این خلاء فطعا جامعه را در خود مکیده و تباه می‌سازد ....!
افزون بر‌آن‌که ، سیاست‌های دولت ترامپ مکمل سیاست‌های دولت اوباما است!
با تئوری مجاهدین خلق کاملا موافقم و اگر جمهوری اسلامی تا فرجه داده شده به آن - بررسی برجام در کنگره - تعهد به اجرای نقشه راه متمم برجام ( روح برجام ) ندهد ، قطعا این تئوری رژیم چنج توسط مجاهدین و استقرارشان تا دوران گذار عملی خواهد شد ، مگر اینکه تن به اجرای مفاد متمم برجام داده و سایر برجام های زمانبندی شده اتفاق بیافتد !
پیامی که در تعمد تحریف خلیج فارس صورت گرفت که ضمن ابراز اتحاد با اعراب هشدار داد که در فردای نبود ایران خلیج منتسب به آن هم مفهومی نخواهد داشت !
از سوی دیگر اروپا در قالب مخالفت با ترامپ آمریکا نقش اسب تروی داستان را بازی میکند ، هدف کاملا واضح است تغییر رژیم میبایست کمتر از دو سال اتفاق بیافتد ...
من کاملا به تئوری بی‌نظمی اعتقاد دارم ، و ۵+۱ به خوبی این بازی را انجام میدهند ...

ناشناس گفت...

جهان غرب شاید گوشت هم را بخورند ولی استخوان هم را دور نمی ریزند. من آمارگیری از درصد موافقین و مخالفین ترامپ و زشت گویی یا هتاکی آنان ندارم اما اگر در بعد داخلی نگاه کنم شاید اگر ملاک را کامنت گذاران صفحه شخصی ترامپ و خانواده اش قرار دهم به نتیجه ای مخالف ادعای شما برسم. در بعد خارجی هم اگر مخالفین او امثال هیلاری و سی ان ان باشد، دیدیم که چگونه از هر راه کثیفی می خواستند او را به زیر بکشند. اما در سخت ترین لحظات هم پای بیل کلینتون را با خویشتن داری به میان نکشید.
بله جهان مدیون آمریکاست. ولی دلیل نمی شود که به قیمت کمک به دیگر کشورها، معاهدات بین‌المللی و چند جانبه مخالف منافع ملی، آمریکا به یک کشور درجه دو تبدیل شود به طوری یک از سید علی و پوتین گرفته تا رئیس جمهور فیلیپین که حسین اوباما را حرامزاده خواند؛ رهبران آمریکا را مورد هتاکی قرار دهند.
بله امنیت اروپا و ژاپن و کره جنوبی به هزینه آمریکا گذشت. آنها هم باید سهم خود را پرداخت کنند.
او یک آمریکایی است و به دنبال رفاه مردم خویش است نه سیاستمداران فاسد.
به دنبال کار و تولید و اشتغال است نه بورس بازان وال استریت که شمشیر بر علیه او بسته اند.
راستی این پوتین و خامنه ای که دوران حسین اوباما هر روز من آنم که رستم بود پهلوان میکردند کجایند؟ دوران تصرف کریمه و سوریه و عراق و لبنان و یمن... گذشت.

ناشناس گفت...

بسیار از سخنان جنابعالی روحیه گرفتم. سپاسگزارم از شما. من هم تمام سعی خود را انجام می دهم تا با فرستادن صالحی به لندن و عرض تابعیت و یادآوری ریشه های مشترک، صحبت با مکرون و مرکل و قول قراردادهای نان و آب دار و یک طرفه با رنو و توتال و زیمنس رضایت حضرات را جلب نمایم ولی از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان، هر موقع سرنوشت صدام را به یاد می آورم مو بر تنم راست می شود و شب خواب ندارم.
در ضمن از اینکه دریافتم که شما یک پناهنده نیستید و تابعیت کشور فخیمه انگلیس را دریافت نمودید بسیار خوشحال هستم.
سید علی خامنه ای.

ناشناس گفت...

تیمسار به نظر شما این دعواهای ترامپ با ایران سر نفوذ و پول نیست .اگر ایران تا حدی نفوذ گروههای طرفدار آمریکا در سوریه و عراق را به رسمیت بشناسد و قراردادهای تجاری هنگفت با آمریکا ببندد آیا این لفاظی ها تمام می شود

ناشناس گفت...

دلقک گرامی:
در کامنت اخر شما در رابطه همکاری اروپا در موضوع ایران
مقمدمه چینی درست است، ولی از ان لزوما نتیجه ای در مورد ایران حاصل نمیشود.
اینکه در دنیا، در داخل امریکا و اصولا در هر جا اهداف ناهمخوان وجود داشته، دارند و همواره خواهند داشت امری بدیهی است. این را نه اوباما، نه ترامپ و نه خدا نمیتوانند برطرف کنند (به غیر از خدا کس دیگری هم چنین ادعایی ندارد.)
موضوعی که اگر توضیح بدهید ممنون میشوم: چرا فرض میکنید در مورد رژیم ایران یکی از سه کشوری که شما نام بردید باامریکا تضاد بنیادی در اهداف دارد؟ رفع یا حداقل محدود کردن شر این رژیم خواست تصمیم گیرندگان تمامی این کشورهاست. حتی در نگاه کاسبکارانه کوتاه مدت هم تضعیف ایران شرایط معامله را به نفع طرف دیگر تغییرمیدهد.

ناشناس گفت...

در واقع دلیلی کە باعث شد حاکمان ایران تن به توافق هستە ای بدن، این بود کە بعد بتونن هر غلطی (حتی تروریستی) بخوان انجام بدن. حاکمان ایران حالا این برداشت رو از توافق هستە ای دارن. اما حاکمان آمریکا کە اولش فقط بە فکر مهار هستە ای ایران بودن و سرمست از توافقی کە مانع دستیابی به سلاح هستە ای هست، بعد دیدن کە نخیر. آش خیلی دارە شور میشه و حکومت ایران پاشو از گلیمش دارە درازتر میکنه. و افتادن به فکر جمع کردن و بریدن دستش از دخالت در کشورها و تروریسم. و اینجاس کە با اینکە توافق چندین بار نقض شده، اما ایران جرات بیرون زدن از توافقی کە پای اون میلیاردها دلار بە اروپا ارزانی کرد و اقتصاد نیمە ورشکستە اروپا رو سامانی بخشید، ندارن. و حالا از اروپایی ها میخوان کە پای باجی کە از ایران گرفتن وایسن و نذارن بدتر ازین شه.
کدوم خره کە نفهمه اروپا سهم خودش رو بالا کشیدن و دیگه به .....ش هم نیست کە چی میخواد بشه.

ناشناس گفت...

سوشیانت عزیز ، مطلقآ مجاهدین خلق در ایران موجودیتی نخواهند یافت ، چه دلایلی برای حرفت داری ؟ بنظر من شانس رضا پهلوی بیشتر از مجاهدین است . بدبحت ملتی که نیاز به قهرمان دارد.
ترامپ یک فرد خودشیفته روانی ولی باهوش است و همین هوش او کار دست حکومت ما خواهد داد .

Dalghak.Irani گفت...

این آخرین نظر من در اینجاست و دیگر حرفی نخواهم زد:
1- من مطلقاً نگفتم امریکا و اروپا تضاد بنیادین دارند یا پیدا کرده اند. من گفتم که عدم حفظ حرمت قلندران دور وبر لوطی (بخوان نوچه ها) بنفع لوطی تمام نخواهد شد در دنیای قرن بیست و یکم. و ترامپ نه تنها حرمت اروپارا در ظاهر هم حفظ نمی کند - که مثالش عدم تأیید برجام علیرغک تأیید رفقای اروپایی اوست - بلکه حرف رفقای گرمابه و گلستان خودش و زیر دستش در امریکا را هم نمی شنود. و در دنیایی که مدیا رهبری پنهان همۀ قدرت های جهانی را دارد و علیه ترامپ است رویکرد امروز ترامپ - اگر مقصودش حمله نظامی به ایران نباشد - جواب نمی دهد و بیش از اینکه ایران امروز را منزوی کند او را سر زبان ها انداخته و محق جلوه می دهد. اگر هم منظور حمله به ایران است بازهم ترامپ می توانست خارج از برجام روی موشک و مزاحمت منظقه ای و هرچه مانور داده و با ترغیب متحدان درجه یک خود نقشه اش را پیاده می کرد. هر هدفی که ترامپ از این سیاست ها دارد وسیله قرار دادن برجام به ضد آن تبدیل می شد و می شود و باید وسیله و بهانه های دیگری بستر معرفی اقداماتش می شد.
2- بدیهی است که ترامپ دنبال منافع اقتصادی برای امریکاست. اما این هم درست است که برخلاف کفته های غیض آلود و حسود او - مرتب تکرار می کند اروپا پول خوبی از توافق به جیب زده و همینطور مغلطۀ رفقایمان که حتی ایران را نجات بخش اقتصاد اروپا از رکود معرفی می کنند - هنوز نه بدار و نه ببار است و اروپائیان کمتر از 10 میلیارد دلار سرمایه به ایران برده اند و چیزی در همین حد هم توافقنامه های فروش کالا و تکنولوژی بسته اند و این چه ربطی دارد به اقتصادهای چندین ده هزار میلیاردی کشورهاییی مثل المان و بریتانیا و فرانسه. پس ترامپ هم اگر می خواست به بازار ایران وارد شود بهترین مسیر از راه برجام بود و می توانست با نفوذ اقتصادی نفوذ سیاسی اش را هم داخل ایران افزایش داده و باعث سقوط هرچه زودتر رژیم حاکم شود. چون امریکا همۀ سقوط ها و کودتاها و دخالت هایش را از طریق سفارت ها و مناسباتش با داخل کشورها انجام داده - خامنه ای هم البته به همین دلیل مصر است که با امریکا رابطه نداشته باشد - و در جائیکه نفوذ سیاسی رسمی در داخل کشور مورد نظر نداشته یا ندارد فقط حملۀ نظامی می تواند امیال امریکا را نمایندگی کند فارغ از موفق یا ناموفقش برای کشور میزبان و منطقۀ مورد حمله.
3- من قطعاً موافق نیستم که یک رشد کرده ای مثل ترامپ در مناسبات وال استریتی بتواند با ریشه کن کردن مناسبات وال استریتی طرحی نو بیاندازد و مکانیزم سرمایه داری چنین اجازه ای به سندرز های نیک نفس هم نمی دهد تا چه رسد به ترامپ خود شیفته. پس من با این نوع سیاست ورزی از سوی ترامپ مخالفم چون آن را یا در جهت کسب بهانه برای نابودی زادگاهم و هموطنانم از راه جنگ می دانم و یا در غیر اینصورت آن را مصداق از قضا سرکنگبین صفرا فزود می دانم و معتقدم که باعث وحدت بیشتر جامعه حول محور خامنه ای خواهد شد؛ جمهوری اسلامی را به سرخط خبرهای تبلیغاتی و جهانی تبدیل خواهد کرد؛ سیاست های داخلی ایران را امنیتی تر خواهد کرد و اقتصاد لرزان - نقطه ضعف رژیم - را با ضریب بیشتری بهبود خواهد بخشید. چون برخلاف همۀ تحلیلگران معتقدم که مواضع ترامپ در میان مدت - مثلاً از شروع سال 2018 - باعث هجوم سرمایۀ بیشتری به اقتصاد ایران خواهد شد زیرا عملاً خواهند دید که سیاست ترامپ کارنکرده و برجام توانسته بر ترامپ پیروز بشود.
4- با این همه باید منتظر تصمیم کنگرۀ امریکا ماند تا ببینیم چه مکانیزمی برای تنبیه ایران از طریق برجام اتخاذ خواهند کرد. چون مکانیزم های آستانۀ دستیابی تا یک سال همین الان هم وجود دارد و اصلاً برجام شالوده اش بر همین یکسال بوده است. دوم هم که مطرح شده ممنوعیت ها و بازرسی های مضاعف بعد از 8 سال دیگر هم تداوم یابد می تواند فقط برای سال هشتم مطرح و تمدید شود و نمی تواند به سند امروز برجام اضافه شود. البته امید من بخود خامنه ایست که بازهم با حماقت سیاسی از فرصت بوجود آمده نتواند استفاده کند و بجای منافع ملی توهمات دینی اش را اولویت سیاسی بدهد و دنیای بکمک آمده اش را یکبار دیگر به ضد خود تبدیل کند. و الا ترامپ که فعلاً در زمین خامنه ای بازی می کند. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

مجبور شدم این خط را بنویسم:
واقعاً دیگر خودم هم کلافه شده ام. چون بعد از نوشتن آخرین کامنت دیدم بلافاصله ترزا می با انگلا مرکل تماس تلفنی گرفتند و گفتند که ضمن پایبندی به برجام از موشک و منطقه ایران نگران هستیم. این مکالمه تمام نشده بود که رکس تیلرسون آمد و اعلان کرد که برجام در راستای منافع ملی امریکاست و رییس جمهور هم نمی خواهد کنگره تحریم هایی اعمال کند که مخالف برجام است. نگرانی های دیگر ما هم نه در برجام فعلی که با یک توافق ضمیمۀ دومی تعقیب خواهد شد.

حالا دیگر خودم هم بخودم شک کرده ام که آیا علاوه بر خمنه ای و شریعتمداری همۀ سیاستمداران غربی هم از وبلاگ من خط مشی می گیرند! آخر چطور آنان که فارسی بلد نیستند و فرصت هم نمیشود به این سرعت ترجمه کنند. کسی تا کنون پاسخ این سؤال را فهمیده؟ لطفاً مرا هم با خبر کند که بتوانم علیه هم می و هم مرکل و هم تیلرسون و دیگران اقامۀ دعوی کپی رایت و ایده و تحلیل دزدی بکنم تا از این بی پولی رها شوم. لطفاً. تراخدا. خواهش می کنم دوستان! آیکون چشمک. یا...هو

ناشناس گفت...

ضمیمه محدود کننده به برجام که میشود همان لغو برجام

ناشناس گفت...

رضا پهلوی ایرانی میهن پرست، باهوش، معتدل و آگاهی است که می تواند ایران را در زمان خلا قدرت به ساحل آرامش برساند. او خودش را اثبات کرده است و پرده های دروغ و ریای آخوندها و مارکسیست ها از دوران پهلوی به لطف رسانه و البته عملکرد آخوندهای قدرت بدست، تا حد زیادی پاک گردیده است.

الف گفت...

به درخواست آن دوست عزیز:
لینک مطلب خشایای دیهیمی:

http://news.gooya.com/2017/10/post-8304.php

ناشناس گفت...

این دو نظر آخر شما عالی بود تیمسار. حیف که ما قلم شما را نداریم و گرنه در فکر کم و بیش مانند شما هستیم.

ناشناس گفت...

"برخی از کامنت دهندگان در اینجا هم جزیی از این طیف کوچک ولی هتاک و زشتگو هستند فرار بجلو می کنند که لفاظی های امروز های ترامپ را دقیق نشوید و به او خرده نگیرید بلکه همه تان خفه شوید و منتظر باشید تا روزی که..."

این رو شما در تمسخر مخالفان تان گفتید. لحن حرف زدن تان با منتقدین طبق معمول مشمئزکننده هست.
گمان میکنم شما خودتان هستید که اکنون 7 سال هست که جماعت ساده ایرانی را تشنه لب چشمه بردید و برگرداندید با وعده سرخرمن "استحاله از درون". هی میگویید روزی استحاله از درون اتفاق خواهد افتاد. اخیرا هم غیرمستقیم گفتید که حداقل 10-15 سال دیگر هم شاید این استحاله طول بکشد. حتما 10 سال دیگر هم خواهید گفت: نشد چون شما به قالیباف رای ندادین! بنابراین برید یه 10 سال دیگه بیاید! شاید تا اون موقع حکومت استحاله شده باشد. بله استحاله قرار است با کمک امثال شمایان اتفاق بیفتد ولی این استحاله مانند پوست اندازی یک مار افعی پیر و نو شدن و تازه شدن مار افعی جمهوری اسلامی خواهد بود با یک رهبر بی شعورتر از خامنه ای و سپاهی قوی تر و با نفوذتر و اقتصادی رانتی تر و فاسد تر.

ناشناس گفت...

در گوادلوپ می گیرند و عمر آخوندی را بیشتر؛ یا هنر دیگری برای مردم ایران دارند؟ بی بی سی و ایرفرانس چه از جان مردم ایران می خواهند؟

ناشناس گفت...

روحانی 94:
حسن روحانی در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد، تاکید کرده است: "اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود."
روحانی 96:
«اگر آمریکا بخواهد خطای بعدی را مرتکب شود و علیه سپاه پاسداران اقدامی کند، این دیگر خطا اندر خطاست؛ سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست، بلکه سپاه پاسداران در دل این مردم است و در همه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع کرده‌است.»

من نه تسلیم "تکرار می کنم" خاتمی شدم و نه تسلیم حالا دیگر حجت تمام شد دلقک البته به مضمون. نه فریب شوی انتخابات و انتخاب بد و بدتر.
حال بسیار خوشحال هستم که فریب نخوردم. البته دست من به جایی بند نیست جز این کامنت دانی و سعی خود را هم کردم. البته در مورد صحت آرا هم شک و تردید بجا دارم. هموطنان عزیز تجربه تاریخی می گوید که پیروزی نزدیک است. آینده خوبی در پیش است.

ناشناس گفت...

خیلی موافقم مخصوصا با پاراگراف اخر که سیاست فعلی ترامپ و نیوکانها باعث تقویت رهبر و تندروهای امام زمانی میشود
سوالی همیشه از خودم میپرسم اینه که ایا ما هم مثل شوروی سابق هفتادسال گرفتار میمونیم و اخر هم تجزیه میشیم یا نه؟

ناشناس گفت...

خیلی برای "مردمی که دور علی خامنه ای جمع خواهند شد" امتیاز می دهید که اگر فلان و فلان و فلان بشود، از قضا ....... و و و
خدمت شما به قطعیت می گویم مردمی را که صف کشیدند و به یک مشت شارلاتان رسوای عالم رای دادند و در خیابان رقصیدند، کسی به گ....... هم حساب نمی کند

مانی گفت...

آفرین دلقک نازنین,
نوشته های شما میبایست در روزنامه های معتبر دنیا چاپ شود تا این جیغ و داد زنندگان بهتر بخوانند, البته اگر سوادشان قد بدهد!و مهمتر امکان نظر پراکنی های مسخره شان را نداشته باشند و بروند شازده رضاشان را در سایتهای خودشان تبلیغ کنند نه زیر تحلیل های هوشمندانه شما با این نثر دل انگیز.

ناشناس گفت...

دلقک گفت:
"من از خانم ترزا می که رییس دولت کشور متبوع خودم است و مغز متفکر و جد بزرگ امریکا هم بحساب می آید انگلیس؛ مطمئنم"

بعد گفت:
"بعد از نوشتن آخرین کامنت دیدم بلافاصله ترزا می با انگلا مرکل تماس تلفنی گرفتند و گفتند که ضمن پایبندی به برجام از موشک و منطقه ایران نگران هستیم...حالا دیگر خودم هم بخودم شک کرده ام که آیا علاوه بر خمنه ای و شریعتمداری همۀ سیاستمداران غربی هم از وبلاگ من خط مشی می گیرند!"

واقعا رو که نیست سنگ پای قزوینه! مگه شما نبودید می گفتید کوه، موش زایید و ترامپ فقط هارت و پورت کرده و حرف زده. مگه نگفتید نه سپاه تحریم جدیدی شده و نه برجام رو اروپایی میذارن اتفاقی براش بیفته و مقابل برادر بزرگ می ایستن. این موش که گرگ درنده از آب در اومد و به زودی برجام و ایران رو با هم قورت خواهد داد. بیانیه سه کشور اروپایی که دلقک میگفت حداقل از ترزا می مطمئنه! بخونید:
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا با صدور بیانیه‌ای مشترک از حفظ برجام حمایت کردند. آنها هم‌زمان نگرانی خود را از برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اعلام کردند. در این بیانیه مشترک آمده است: «در حالی‌که ما از حفظ برجام حمایت می‌کنیم، نگرانی خود را در باره برنامه موشک‌های بالستیکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور که مغایر مصالح امنیتی اروپا است بیان می‌کنیم. ما آماده‌ایم در این زمینه در همکاری تنگاتنگ با آمریکا و دیگر شرکای ذینفع اقدامات مناسبی را انجام دهیم.

گفتن با آمریکا همکاری تنگاتنگ انجام میدن! اینم نتیجه اطمینان دلقک از ترزا می! اروپایی ها دقیقا همان حرف آمریکا رو تکرار کردن. ترامپ از روز اول هم نگفته بود که برجام رو پاره میکنه بلکه گفته بود باید اصلاح بشه و تا امروز هم همین حرف رو بدون تغییر تکرار کرده.

ناشناس گفت...

دلقک تمام حقیقت را نمیگوید.
شیشه عمرنظام (هرنظامی) در ایران فعلی منابع انرژی کشور است. اگر کسی قصد سرنگونی این نظام در یک مقطع زمانی چند ساله را دارد تنها راه آن محدود کردن دسترسی به عواید مستقیم و غیر مستقیم این منابع تا زمان فروپاشی اقتصادی است. حتی اقدامات نظامی فقط در این قالب هدفمند میشوند.
از طرف دیگر حتی این نظام دزد و ناکارامد میتواند در صورت دسترسی نامحدود به این منابع و اعتبارات ناشی از آن برای چند دهه بدون تغییر ماهوی به زندگی ادامه دهد، هر چند که روند انحطاط اجتماعی ادامه پیدا میکند.
هیچ یک از این دو گزینه را نمیپسندید؟ در انتخاب محل تولدتان اشتباه کرده اید...

ناشناس گفت...

دلقک هزاران حرف خوب و بد گفتی ولی من گیر دادم به تابعیت انگلیسی. لطفا مانند امام راحل کار خود را هوچیگری پیش نبر. ترامپ سی تا چهل دقیقه حرف خوب زد، مردم ایران و حاکمین را از هم جدا کرد. مردم را به عرش اعلا برد و حاکمین را به زمین کوبید؛ ولی شما هماهنگ با ارتش سایبری گیر داده‌ای به واژه خلیج فارسی یا عربی. به جای اینکه دو رویی آقایان را به رخشان بکشی، شده ای آلت دست یک مشت کولی که ایران را به گروگان گرفته اند.

ناشناس گفت...

خط لوله اختصاصی گاز برای وزیر اقتصاد دولت یازدهم یعنی طیب نیا:
http://www.alef.ir/news/3960724190.html

طیب نیا همان وزیری است که حکومتی ها بسیار ازش تعریف میکردن و به عنوان وزیری کارامد به مردم قالب میشد. تنها کاری که طیب نیا کرد این بود که دریافت مالیات رو سفت و سخت از مردم پیگیری کرد. در زمانیکه اقتصاد و کسب و کار ضعیف بود این وزیر یقه کاسب های زحمت کش و تولید کننده های کوچک را گرفت و تا توانست آنها را لخت کرد. و البته نهادهای مقام عظما و آستان قدس و شرکت های سپاه هرگز مالیات ندادند چون این آقا سراغ آنها نه تنها نرفت که زمینه را برای فعالیت آنها با تضعیف هر چه بیشتر بنگاه های خرد اقتصادی و واحدهای تولیدی کوچک و ورشکستگی ده ها و صدها واحد کوچک فراهم کرد.

اکنون فاش شده است که برای ویلای طیب نیا خط لوله گازی به طول 1.5 کیلومتر که هزینه آن میلیاردها تومان می شود با همکاری و دستور زنگنه وزیر نفت، کشیده اند. زنگنه هم همان وزیری است که هر از گاهی در تلویزیون ظاهر می شود و از فساد زنجانی و بی عرضگی های دوران احمدی نژاد حرف می زند!

بله فساد در عمق جان این رژیم نفوذ کرده، فساد چنان در جای جای این سیستم رخنه کرده و نهادینه شده که شهردار یا رئیس یک بانک یک شهر کوچک دورافتاده هم به خود اجازه صدها میلیون اختلاس می دهند. شهردار رشت به خودش نامه می زند و خانه ویلایی شهرداری را به خودش اعطا می کند. حالا منتظر بشید تا این سیستم استحاله شود؟ شوخی تلخی که تنها از آدم های ناتوان و تسلیم بر می آید و نه آدمی که عزت نفس دارد و هنوز به آزادی و آرمان های انسانی اعتقاد دارد.

ناشناس گفت...

تحلیلات آبکی شده دلقک ... استحاله از درون؟ این حرف فقط از کسی بر میاد که نشسته از بیرون نگاه میکنه و با واقعیت های جامعه سنخیتی نداره

کارگر ساده گفت...

دلقک محترم
آنقدر برداشت شما از مناسبات قدرت بین جانوران حاضر در صحنه سیاست ایران - بخصوص جماعت اصلاح طلب- سطحی و پر از حفره است که فقط میتوانم برای شما آرزوی طول عمر بکنم تا بلکه روزی به اشتباه بودن تز استحاله از درون پی ببرید.
مطمئنم که جسارت و جوانمردی لازم برای معذرت خواهی از مخاطبان خام وبلاگ -بخاطر گمراه کردن اذهان و کمک به استبداد- را دارید.

مانی گفت...

"وی (ترامپ)امروز دوشنبه ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر)، در سخنانی در جمع خبرنگاران، در مورد واکنش مسئولان ایران به سخنرانی جمعه خود گفت: "به نظرم لحن رهبران ایران خیلی اصلاح شده که از مشاهده اش خوشحال شدم. اما نمی دانم که معنایی هم دارد یا نه؟"
به دنبال موضع گیری تند رئیس جمهور آمریکا علیه حکومت ایران در روز جمعه گذشته، بسیاری از مسئولان ایرانی این سخنان و دولت ایالات متحده را مورد انتقاد شدید قرار دادند و مشخص نیست آقای ترامپ بر چه مبنایی از تاثیر سخنرانی خود بر تغییر لحن رهبران ایران سخن گفته است." بر گرفته از گزارشبی بی سی.
انگار اطرافیان کاخ سفید از سر ترس به ایشان دروغ تحویل میدهند تا از خشمش در امان بمانند و کارشان را از دست ندهند. درست مانند زمان رضا شاه و. شرش.