۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

خامنه ای در تقلید از ترامپ بازاریاب ایران خودرو و منصور ارضی شد!

Image result for ‫منصور ارضی‬‎

1- راهپیمایی 22 بهمن امسال چنگی بدل نمی زد و قطعاً خنثی ترین راهپیمایی از نوع خود در بعد از انقلاب 57 بود. نه از انبوه جمعیت خبری بود و نه از مرگ و آتش و تهدید و شعار. بنظر رسید که قطعاً سازماندهی تظاهرات از دست هواداران خامنه ای گرفته شده بود و بدست تیم خنثای دولت روحانی سپرده شده بود. بدون اینکه حتی خود روحانی و دولتش هم در متن قرار بگیرند. زیرا علاوه بر غیبت قهرآلود بدنۀ حزب الله و انصار و از این قبیل؛ حتی چهره های شاخص ایدئولوژی خامنه ای - سران خودجوش! - مثل حسن عباسی و سردار قاسمی و محتشم و الله کرم و ... هم در راهپیمایی یا نبودند و یا هیچ دوربین مهمی سراغشان نرفته بود. طرفه اینکه حتی شعار "ایرانی تهدید نمی پذیرد" هم که می توانست نوعی شعار ملی تلقی شود هیچگونه نمودی نداشت؛ غیر از چند پوستر بی اهمیت دست ساز و پراکنده و غیر سازماندهی شده در دست برخی بچه ها؛ نه خبری از شعارهای هیستریک وزیران شعار از بلندگوهای رسمی راهپیمایی بود و نه تلویزیون رغبتی برای نشان دادن کمترین تندی و تکیه و تأکید داشتنی بر اسلام. تنها نمود برجسته نریشن های تک گویی و داخل استادیویی مجریان تلویزیون بود با صبغۀ پررنگ تأکید بر وطن و ایران؛ بجای تصویر و صدای زندۀ راهپیمایی ها. لذا راهپیمایی منفعل خامنه ای را وامی گذارم برای آینده تا اگر لازم شد نقد و تحلیل جداگانه ای بنویسم؛ و اینک می روم سراغ فتواگونۀ خامنه ای بطلاب درس خودش که گفته استفاده از اتومبیل های گران قیمت برای طلاب حرام است.

2- از گذشته های دور همیشه خاستگاه خانوادگی نوجوانان داوطلب برای تحصیل در حوزه های مذهبی انبوهی از بچه دهاتی های فقیر و نادار و ضعیف بودند و تک و توکی هم از فرزندان تیولداران عصر فئودالیته و برخی بچه های علمای سرشناس قبلی - مراجع بعدی هم معمولاً از همین معدود آقازاده ها انتخاب می شدند و کمتر دیده شده است که طلبه های معمولی فقیر و بی چیز بمرجعیت برسند - این رسم نانوشته تا سال های ابتدایی انقلاب ادامه داشت تا اینکه با قبضۀ قدرت توسط روحانیان یک تحول اساسی در خاستگاه طلاب علوم دینی پیدا شد. به این معنا که هرچند هنوز هم تعدادی از ضعیف ترین و کم استعداد ترین بچه دهاتی ها داوطلب تحصیل علوم دینی می شدند و شوند. اما بخش مهم دیگری از شهری های طبقۀ متوسط به بالا هم پیدا شدند که تخصص دین را جزو آیندۀ تحصیلی - مستقلاً یا در کنار تخصص های دانشگاهی - خود انتخاب کرده و به کسوت آخوندی گرویدند. این گروه بدون اینکه باور و علاقه ای به دین و مذهب داشته باشند؛ فقط به این دلیل به حوزه های دینی رفتند و می روند که بتوانند هم راحت تر به پست ها و مقام های دولتی و حکومتی صعود کنند و هم مقامات و پست های درجه یک و نان و آبدارتری را نصیب خودشان بکنند.

3- با توجه به مقدمۀ مستند فوق راجع به تبار شناسی و خاستگاه شناسی طلاب علوم دینی در بعد از انقلاب که گفتم؛ می توانم این ادعای تقریبی را هم بکنم که حداقل 50 درصد طلاب کنونی را ابن الوقت ها و زرنگ ها تشکیل می دهند. و در مورد درس خود آیت الله خامنه ای این درصد می تواند تا 70 - 80 درصد نیز منظور شود. زیرا بودن در درس خامنه ای خودش هم ارزش افزودۀ صلاحیتی بیشتری از سایر حوزه ها - مثل قم و مشهد و غیره - را تأمین می کند و روحانی درس خوانده در محضر ولی فقیه راحت تر و قوی تر به مدارج حکومتی دست پیدا می کند. قبل از اینکه بروم سراغ حرف خامنه ای این را هم اضافه کنم که یکی از علل مهم ناله های گاه و بیگاه روحانیان ارشد مثل محمد یزدی و مراجع و ... در مورد تهدید اسلام سکولار در حوزۀ قم بهمین دو خاستگاهی و دو قطبی بودن خود طلاب برمی گردد. به این معنا که 50 درصد طلاب که فقط بعشق دین و مذهب و خدا و پیغمبر به حوزه رفته اند نه تنها علاقه و اشتیاقی به دین حکومتی و سیاسی ندارند - بدلیل ضربه هایی که مذهب بعد از انقلاب خورده - بلکه مصرند که حوزه باید مستقل از حکومت باشد و نباید دخالت های مادی و دستوری حکومت را تبعیت کند. در مقابل 50 درصد طلاب ابن الوقت و جاه طلب و سیاسی هستند که نه تنها تسلیم و تابع حکومت هستند بلکه حافظ و نگاهدار دین سیاسی هم هستند و اصلاً اگر دین سیاسی نبود به حوزه نمی رفتند. این زد و خورد از فردای انقلاب همیشه بوده و هرچه جلوتر آمده ایم تشدید شده و بهمین خاطر هم است که محمد یزدی بعنوان رهبر طلاب حکومتی در قم مرتب چس ناله می کند که خطر طلاب واقعی (هواداران دین سکولار) موجودیت حوزه - بعنوان هم مغز و هم  بازوی قدرت روحانیان - را تهدید می کند و خواهان چاره اندیشی می شود.

4- حالا خامنه ای آمده و در درس خودش به طلاب هشدار داده که شنیده است با ماشین های دویست میلیونی بدرسش می آیند و آن را برای طلاب حرام دانسته است. طبق تقسیم بندی مجملی که از خاستگاه و پایگاه طبقاتی روحانیان دادم بدیهی می نماید که هیچکدام از روحانیان در معیار خاستگاهی قبل از انقلاب نمی توانسته اند نه تنها در عنفوان طلبگی بلکه حتی در پیری و اجتهاد هم به ثروت و مکنتی برسند که بتوانند از امکانات مادی بالاتر از مینیموم طبقۀ متوسط جامعه استفاده کنند. زیرا یا جزو اکثریت طلاب فقیر بودند که همان شهریۀ چندرغاز حوزه از سرشان هم زیادی بود در مقایسه با فقر مطلق در روستا و کمترین بلندپروازی نمی توانستند داشته باشند. و یا جزو آن معدود مکنت داران و زمینداران بودند که از ثروت اجدادی و پدری برخوردار بودند که اینان نیز بلحاظ عقیدتی (ذیطلبگی بعنوان یک ارزش اسلامی) سراغ چنین امکاناتی نمی رفتند. نتیجه اینکه پرسش خامنه ای نباید این می بود که چرا طلاب از این اتومبیل ها استفاده می کنند و تصمیم پیامدش حرام اعلام کردن آن بشود. بلکه پرسش اصلی باید این می بود که این طلاب (غوره های مویز نشده) این اتومبیل ها را از چه راهی بدست آورده اند. این را بویژه به طرفداران و مبلغان ساده زیستی و ذیطلبگی خامنه ای می گویم که فریب این قبیل حرام کردن ها را نخورند و بدانند که آیت الله خامنه ای بعنوان معیار و طراز اسلام ناب محمدی و مقتدرترین رهبر مذهبی - درعین حال مادی - جهان امروز باید گونه ای دیگر عمل می کرد.

5- گذشته از اینکه چرا منتظر مانده که آب از سر بگذرد و اتفاقی از یک فعل حرام توسط شاگردانش باخبر شود؛ خامنه ای باید بمحض اطلاع از این قضیه بدون علنی کردن ماجرا دستور کنکاش و جستجو می داد که این طلبه ها چه کسانی هستند و این امکانات را از چه راهی تهیه کرده اند. بعد از اینکه موضوع پخته می شد و نام ها و طلبه های رانت خوار یا قلابی معلوم می شد؛ دستور اخراج آنان را می داد و این خبر را بعنوان یک اقدام شرعی پاکساز مذهبی رسانه ای و تبلیغ می کرد. این روش و این اقدام قطعاً هم بفکر خامنه ای می رسد و رسیده و هم مشاورانش می توانستند به او پیشنهاد کنند. اما چون اصل قضیه حداکثر یک شو سیاسی بیشتر نیست خامنه ای ترجیح داده نمایشش را بازی کند؛ تا به انجام رساندن مسئولیت رهبری سیاسی و مذهبی اش.

6- این ماجرا یک وجه طنز هم دارد که کم از اصل مطلب جدی نیست: زیرا بدیهی است که این دستور حرام خامنه ای منجر به توبۀ طلاب و به آتش کشیدن خودروهای لوکسشان نخواهد شد. بلکه آنان خواهند رفت سراغ خریدن یک خودرو پراید یا سمند یا پژو 405 برای آمدن بدرس خامنه ای و پارک خودروهای لوکسشان برای مسافرت های ویلاهای در شمالشان و اوقات غیر طلبگی. من با شناختی که از بوقلمون صفت ها دارم بضرس قاطع می گویم که این دستور خامنه ای فقط در حد طلبه ها و خودروها محدود نخواهد ماند. بلکه اولاً همۀ روحانیان را وادار بخرید یک خودرو ارزان قیمت تر داخلی دیگر خواهد کرد و ثانیاً سیاسیون و حکومتی ها و وزیر و وکیل و نماینده و استاندار و سپاهی و ... تا حتی مجریان تلویزیونی را هم در برخواهد گرفت تا بعد از اینکه داشت - بعد از 38 سال - شکل و شمایل و لباس پوشیدن های رسمی شان به آدم های نیمه متمدن ارتقاء می یافت؛ بروند / خواهند رفت بسراغ لباس فروشی منصور ارضی در باب همایون تا چند دست کت شلوار بی قواره و کت سورمه ای شلوار خاکستری و جوراب قرمز - حالا برعکس - بخرند برای جلو دوربین ها و لباس های برندشان را بگذارند برای مهمانی ها و پلوخوری های حرام حکومتی و خصوصی. لذا پر بی ربط نخواهد بود که ادعا کنم خامنه ای بعد از از کار افتادن منفعل زبانش از حرافی - بخاطر ظهور همپالکیش بنام ترامپ امریکایی - سرگرمی و شغل جدیدی در راستای ترامپ تاجر برای خودش تعریف کرده با شروع از بازاریابی برای ایران خودرو و منصور ارضی. با نتیجۀ قطعی شکوفایی اقتصاد مقاومتی! یا...هو

۳۳ نظر:

مانی گفت...

خیلی جالب شده ماجرا, از این سو رهبر معلق برای خرید کت و شلوار منصور ارضی تبلیغ میکند و از آن سو ترامپ برای پیراهن های دخترش. این دوتا بازاریابهای خوبی هستند. روز به روز اشتراکهای نظری و عملی شان بیشتر آشکار میشود.

ناشناس گفت...

سلام
خبر آزادی موسوی کروبی رو شنیدید؟ گویا قرار شده یه جوری کشش بدن که تا بعد از انتخابات 96 خبر علنی درز نکنه که به نفع روحانی بشه. خبرش رو پیک نت دیشب زدwww.pyknet.net
ارادتمند- یزد

ناشناس گفت...

وقتی رونالد ریگان رییس جمهور آمریکا شد مرتب در رادیو و تلویزیون خودی تبلیغ می کردند که یک هنرپیشه رییس جمهور آمریکا شده است.
در همان اوایل ریاست او کارکنان برج مراقبت فرودگاه های آمریکا در اعتراض به حقوق پایین خود دست به اعتصاب زدند. ریگان دستور اخراج کارکنان اعتصابی را داد و از بخش نظامی کمک خواست و متخصصین نظامی وظایف آنها را انجام دادند. حال شما مرتب داد تبلیغات سمی کنید و او را در حد یک تاجر و آنهم تاجر طماع در آورید. ولی همان طور تمامی اصحاب رسانه در آمریکا یکدل شدند برای شکست او و انواع تهمت‌ها را به او زدند و نظرسنجی قلابی تحویل مردم جهان دادند ولی به جایی نرسیدند شما هم که به دنبال لجن مال کردند او هستید به جایی نمی رسید. ایرانی جماعت باید بیاموزد که قدردان باشد. من در یک سالگی دچار بیماری سختی شدم و اگر مراقبت های پزشکی و داروهایی که تمدن غرب در اختیار من و شما قرار می دهد نبود، الان زنده نبودم. بنابراین قدردان تمدن غرب هستم تا جایی که پایه های آن را مورد تشکیک قرار ندهم.
من در تمام عمرم که انقلاب و هشت جنگ را هم در بر می گیرد در خوزستان بودم ولی اکنون به خاطر خشک کردن جلگه خوزستان به وسیله انتقال آب به اصفهان، کینه و نفرت من از صدام حسین کمتر از بعضی هم وطنان نادان به خصوص آقای زرگر معاون اصفهانی چندین ساله آب در وزارت نیرو و استاندار فعلی اصفهان نیست. صدام حسین-البته اکنون می فهمم که او دلایل موجهی هم برای حمله داشت از جمله قصد خمینی برای سرنگونی دولت عراق - مرا آواره کرد اما در خوزستان ولی نادان مردم هموطن مرا از خوزستان عزیز، گهواره تمدن جدا می کنند

ناشناس گفت...

دلقک!
موارد قابل توجهی از سوزاندن پرچم آمریکا و اسراییل ولگدمال کردن پرچم هایشان وجود داشت. گذشته از سفاهت و بلاهت در توهین به کشورهای دیگر به جای جشن گرفتن پیروزی انقلاب کذایی، پیراهن عثمان دیگری شد در دست ترامپ.اینان مملکت را هوا خواهند کرد دیر یا زود بدون هیچ قبول مسيولیتی.
دعوت به آشتی ملی از سوی خاتمی نشان دهنده میزان وخیم بودن اوضاع است.خیال میکنم این زمستان آخرین زمستان آرام ایران باشد.

ناشناس گفت...

مهدی فلاحتی در صفحه آخر، اسناد تخلفات قالیباف در شهرداری، به همراه مستندات

http://ir.voanews.com/a/3718302.html

ناشناس گفت...

از "آقای" ترامپ بسیار متشکرم که فیتیله رهبر رو پایین آورد. اگر گنده گوزی فرمودند کمتر از 24 ساعت به راه گوزشان بزنند. متشکرم

ناشناس گفت...

اتفاقا وقتی فتوای حرام را شنیدم یاد شما و بنزهای نیروی انتظامی و اهمیت قالب بر متن افتادم!

Dalghak.Irani گفت...

دوست یا دشمنی! که لینک صدای امریکا را گذاشته است. ظاهراً مخاطبش خود من بوده ام. زیرا خیلی خوانندگانی نیستند اینجا که مخالف نظر ایشان باشند و من تنها سردار جبهۀ محمدباقر قالیباف نازنین هستم. لذا عرض می کنم که من مطلقاً برنامه های سیاسی تلویزیون های لس آنجلسی را نگاه نمی کنم. زیرا که همۀ برنامه هایشان محتواهای سوخته دارد و اغلب آنتن فروشند و بیشتر بدرد کسانی می خورند که در سال 57 ایران فریز شده اند و از جامعۀ امروز ایران هیچ تصویر واقعی ندارند و منظورشان از نگاه کردن به این برنامه ها نثار چند فحش و فضیحت به اخوندهاست. صدای امریکا هم خیلی معتبرتر از شبکه های لس آنجلسی نیست و محتمل است حتی کارمندانش - و نه تشکیلاتش - آنتن فروشی مخفیانه هم بکنند. از کل تلویزیون های خارج از کشور من فقط بی بی سی فارسی و تا حدودی من و تو را نگاه می کنم و معتبر می دانم و یکی از مهمترین دلایلم هم حساسیت بالای رژیم به این دو شبکه است. مگر در یک صورت که برنامه و خبر و موضوعی از این شبکه های تلویزیونی بسطح حساسیت افکار عمومی برسد و وارد بحث کاربران شبکه های اجتماعی - بویژه از داخل کشور - قرار بکیرد. مثل ماجرای سعید طوسی که تنها برنامه ای از مهدی فلاحتی بود در بین - حتماً ده ها و صدها - برنامه که از بهم چسباندن یک مشت اطلاعات ده ها بار غرغره شده از سوی موافقان و مخالفان - و جواب گرفته - سرهم بندی می شود برای پز "ما هم نفس می کشیم هنوز". اما به احترام شما رفتم و چند دقیقه از چند تکه از ویدیو را دیدم. و متوجه شدم که چقدر دشمنان بیخودی و سفارشی دارد این شهردار مدیر و خدمتگزار. واقعاً جای تهوع دارد که صدای امریکا دنبال زدن نازنینی باشد با دروغ و تحریف و گوز و شقیقه که قسم خورده ترین دشمنانش هم هنگام شروع بزدنش اینطور شروع می کنند:
"من قبول دارم که قالیباف جنسی متفاوت از متحجران اصولگرا دارد و خدماتی هم در کارنامه اش دیده می شود و بی انصافی است که او را در طراز دیگران قرار دادن. اما در ضمن این ایراد و آن مشکل را دارد یا در این موضوع خاص به این دلیل خاص محکوم است." و آنوقت وارد عقده گشایی های خود می شوند. اما فلاحتی که خیلی هم معلوم نیست در شرایط عادی است و مرتب حتی سال ها و اعداد را هم مرتب تپق می زند حتی جنگیدن او را و خلبانی او را و بدون رانت به اینجا رسیدنش را هم جزو سیئات او می شمارد و نوار سوخته و ادعای دروغ و نامردی بی پایان است که نشان می دهد.
اما قالیباف چکار می کند. او چهارشنبه در جشن افتتاح پردیس تئاتر تهران در آغوش مهر همۀ آن هنرمندانی می خندید که فلاحتی سعی می کند او را ضد هنرمندان و روشنفکران نشان بدهد. البته مهم نیست. مشکل اینجاست که ما ادعای "بخاطر مردم" داریم و فکر می کنیم که داریم با رژیم آخوندها مبارزه می کنیم. یا...هو

ناشناس گفت...

گویا در دنیای ۰ و ۱ شما کامنت گزاران دوست یا دشمن هستند. چالش در گفتگو معنای دیگری دارد. بعد به جای استدلال در مورد تخلفات اینکه صدای آمریکا و مهدی فلاحتی شبیبیه تی‌ وی لس آنجلسی است، فریز شده است و ...جواب نمی‌شود. اینگونه دنیای شما فقط محدود در بی‌بی‌سی است و بس. گذشته از اینها آیا سخنرانی‌ خود فرد ربطی‌ به صدای آمریکا دارد. ایشان در جمع بسیجی‌، دانشجویان، و در ریاست جمهوری ۹۲ در برابر روحانی متفاوت حرف میزنند. حتا گفته‌های خبرنگار در برابر دوربین هم اهمیتی ندارد چون از صدای آمریکا پخش شده است. من هم اگر مثل خود شما استدلال کنم اینگونه خواهد بود: آیا یک هم کیشیشی شخصیت بین شما و قالیباف وجود ندارد؟ هر دو با چس مثقال اطلاعات تحلیل گر سیاسی شدید؟ قالیباف دکتر خلبان سردار شهردار پلیس هستند و شما تیمسار فیلسوف تحلیلگر سیاسی پیشگو اراکل دلقک هستید. آیا تا بحال به ژست‌های دهاتی و بسیار بی‌ مایه قالیباف در صحبت‌هایشان توجه کردید؟ آیا به تشابه نازنین قالیباف و خودتان در استدلال توجه کردید؟ آیا ایشان نوستالژی شما هستند؟ آیا تابحال به واژه "نازنین قالیباف" در ذهن خود توجه کردید؟

ناشناس گفت...

تیمسار جان پیشنهاد می کنم بمرور از دایره بسته ای که معمولا از آنها می نویسی که گویا اینها خایه داران مملکت هم بودند، بیایی بیرون چون حوادث مهمی در پیش است
جواب نیم خطی دیروز ترامپ به آقای دکتر روحانی باید هشداری به همه باشد که چه خبر است، اصلا جناب آقای دکتر روحانی رو آدم حساب نکرد که جوابی چیزی بدهد. پیشنهاد می کنم وقتی جواب آقای دکتر رو ترامپ می دهد، در بحر صورت ترامپ دقیق شوید.
یک هشدار ترامپ توحش رو فعلا در خیابان تا اندازه ای جمع کرد، خایه داران کشیدند کنار تا سیاسیون کاردانی مثل آقای دکتر روحانی و دکتر فریدون وارد گود بشوند و ای دل غافل که اصلا آدم حسابشان نمی کنند
لابد شنیده اید بخش خاورمیانه و ایران دست چه افرادی در کاخ سفید داده شده. پیشنهادم این هست که فعلا از خایه داران و دکترا داران بگذریم ببینیم اوضاع چگونه است
آها! درست تشخیص داده ای تیمسار، با دمم گردو می شکنم، چرا نه؟ ما بی خایه ها زندگیمان به گوه کشیده شد، نوبتی هم باشد نوبت خایه داران است. چرا لذت نبرم؟

آخ که چه زیباست وقتی مردمی گرسنه و عقل و شعور از دست داده ماشین های عجیب و غریب فرزندان خایه داران را به آتش بکشند

Dalghak.Irani گفت...

علامت تعجب گذاشتم بعد از دشمن که مطایبه بودنش جدی گرفته شود. اما بقیۀ مطالبی که فرموده اید صد در صد امکان درست بودن دارد در مورد شخص من. و من ادعایی ندارم که تناه نظرات من منطبق بر واقعیت است. من فقط نظر خودم را می نویسم و تا جایی که قانع به خلافش نشوم دفاع می کنم. در مورد هر انچه راجع به اسناد زیرخاکی علیه قالیباف من بارها و بارها نظراتم را گفته ام و قصدی برای تکرارش ندارم. یکبار دیگر خلاصه می کنم که:
من در جمهوری اسلامی بغیر از ایدئولوژی و نماد ان روحانیت و نماد روحانیت در سیاسی (ولی فقیه) و نماد ولی فقیه کنونی آیت الله خامنه ای مشکلی ندارم و معتقدم که اگر هم کسی مدعی مبارزه است باید یک هدف مشخص و قابل تعریف را سیبل کند و بعد از بدست آوردن هدف تعیین شده اگر بهدف کلی (سقوط رژیم) منجر نشد هدف بعدی را مشخص کند. اینکه یک حکومت با هزاران مدیر و کارگزار خوب و بد را سیبل کنیم یعنی ما داریم شوخی می کنیم برای خندیدن و تفریح کردن. من پیرو خمینی ام که هدفش را "شاه باید برود" انتخاب کرد و نه به هویدا کار داشت و نه به شریف امامی و نه ژنرال های شاه - تازه تلاش می کرد که آنان را نترساند و جذب هم بکند - وقتی که قدرت را گرفت آنوقت بود که تعدادی را از دم تیغ گذراند. قالیباف اگر نازنین من هم نباشد کجای سیبل هدف باید قرار بگیرد. نقطۀ مرکزی ده امتیازی و یا دایرۀ دهم یک امتیازی. ضمناً چرا حالا نگرانی. آن صفت ها را بمن برخی خوانندگان علاقه مند می دهند و من غیر از همان که شما گفتی نیستم. و هیچکس هم نگران پرت و پلانویسی های من نیست زیرا من خودم موضوعیت ندارم چطور ممکن است وبلاگ نویسی ام موضوعیت داشته باشد. امیدوارم ناراحتی شما هم موقت باشد و با تمسک به همان "دلقک عددی نیست" داوری خودتان آرامش خودتان را بازیابید. یا...هو

ناشناس گفت...

از هدف پرسیده بودید. هدف براندازی حکومت نیست که با برانداختن این حکومت فردای روشن تری در افق نیست. ایده‌آل برقراری دموکراسی، لیبرالیسم، سکولاریسم، حقوق بشر و کلی‌ چیز‌های خوب دیگر ...... اما راه‌های رسیدن: شما افزایش خوشی‌ شادی طرب زیبایی موسیقی‌ زن زیبا و ... هر چیزی که جامعه ما رو به سمت نماد‌های مدرن ببرد را بسیار موثر میدانید. زیبا کلام به عنوان فردی دیگر آمریکا ستیزی را ستون فقرات قدرت حکومت میداند و به هر شکلی‌ می‌‌خواهد گنبد آمریکا ستیزی ترک بردارد. بسیاری دیگر دین اسلام را اصلی‌‌ترین و مهمترین عامل تحمیق جامعه و بقای حکومت میداننند. ایرج مصداقی لمپن‌ها یا جاهل‌ها و لات‌ها را یکی‌ از وجوه قدرت حکومت میداند. به عنوان مثال بسیجی‌ ها، مداحان و نقششان در انقلاب و ماجراهای ۸۸ یا محسن رفیق دوست که خود شما اشاره کردید. تا اینجای کار چندین عامل مطرح شد که بیشتر نشان دهنده دیدگاه‌های متفاوت است. به لحاظ پراگماتیستی قدرت در دستان سپاه، روحانیان، بازاریان و لمپن هاست. در حقیقت مساله اصلی‌ باز پخش قدرت در جهت بهبود جامعه است. پس مسئله نفرت از خامنه‌ای یا سپاه و اعدام آنها در فردای سقوط رژیم نیست بلکه تبدیل این کانون‌های قدرت به عامل یا عاملهای ثبات جامعه است.

هر یک از دیدگاهای بالا یک بخش از قدرت حکومت را نشانه میگیرند تا با تضعیف عوامل قدرت بازپخش قدرت امکان پذیر شود. حال عملکرد کلی‌ شما: تشویق به شادی موسیقی‌ و نشاط اجتماعی برای تضعیف روحانیت یا ... از طرف دیگر طرفداری از قالیباف حاصل جمع این دو انرژی یا استراتژی متفاوت صفر است. چون تبار سیاسی قالیباف سپاه و لمپنیسم است.

ناشناس گفت...

خمینی امرای ارتش را جذب میکرد اما شما جذب قالیباف شده‌اید. فرق است بین این دو.

شهروند مشفق گفت...

"قالیباف اگر نازنین من هم نباشد کجای سیبل هدف باید قرار بگیرد؟"

سوال خوب و هوشمندانه ای‌ هست، و به خصوص با در نظر داشتن برنامهٔ سردار قالیباف برای انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری، معتقدم که جایگاه ایشون در سیبل هدف باید بازنگری و تنظیم بشه.

ولی‌ برای جواب دادن به این سوال خوب و هوشمندانه باید اول یک کار کرد تا بحث این موضوع جهت مفیدی داشته باشه و مثل همیشه تبدیل به یک سری تبادلات هیستریک علیه تیمسار مرندی نشه. زمانه غریبیست نازنینان، دوست و دشمن رو باید شناخت. باور دارم که قبل از اینکه بتونیم جایگاه سردار قالیباف رو روی سیبل هدف تعیین کنیم، باید یه سیبلی از اهداف خودمون داشت باشیم و بر مبنای اون ببینیم قالیباف کجا قرار میگیره.

ناشناس گفت...

خمینی و طیف دور و بر او مانند مطهری تنها امرای ارتش را جذب نمی کردند. کمونیست ها هم در آن زمان اگر پیش او می رفتند از عدالت و جامعه بی طبقه سخن می گفت.
به هر حال توضیح بعدی دلقک قانع کننده بود ولی هنوز نمی دانم چرا این قدر دلبستگی به سردار دارد. ولی نه.
از آن طرف هم دشمنان سردار هم سعی در تخریب وسیع او دارند.به هر حال اینجا جهان سوم است. شفافیت بسیار پایین. نمی توان به طور نسبی سره را از ناسره تشخیص داد. ولی ته دل من می گوید در سر بزنگاه تاریخی می توان سردار جذب راه صواب ملت و کشور شود. دوستی که پدرش معمم بود ولی غیر دولتی وقتی از هاشمی رفسنجانی به بدی یاد می کردم با جدیت می گفت هاشمی تنها کسی است که می تواند در مقابل جریان علما واپس گرای قم ایستادگی کند و من البته نمی دانستم عمق واپس گرایی تا چه حد می تواند باشد. و دوران احمدی نژاد و مصباح ثابت کرد که حق با او بوده است.
حال قالیباف.
من با احتیاط از کنار او گذر می کنم...

ناشناس گفت...

جواب سوال شما شاید این باشد که نویسنده این وبلاگ اول خودش را اصلاح طلب، چپ، راست، انقلابی، ضد انقلاب یا هیچ چیز دیگر تعریف نمی کند تا از عینک کیش خود بنگرد و با رنگ شیشه سیاسیش تحلیل کند. اگر هر اصلاح طلبی عینک گلی سیاست از چشم بر میداشت همان در قالیباف می دید که تیمسار می بیند. بودن قالیباف بر سیبل اصلاح طلبان نه از آن روست که او دشمن قسم خورده ای است که بیشترین آسیب را به اصلاح طلبان زده که خود نیز می دانند در میان این همه دشمنان قسم خورده تمدن و پیشرفت و هرچیز انسانی قالیباف اگر راه حل نباشد صورت مسئله هم نیست ولی خوب او از قبیله سیاسی آنها نیست و همین کافی است. سخت نگیرید قالیباف هم بر سیبل اصلاح طلبان می ماند و هم بر سیبل اصول گرایان و کسانی که چون من و تیمسار می اندیشند نیز در جامعه قبیله ای که بی عینک نمی بیند در اقلیت مطلق خواهیم بود و قالیباف هم نه اهمیتی به اصولگرایان می دهد نه اصلاح طلبان و نه امثال من و دلقک. او کارش را می کند و همه هم از چپ و راست در فروکشیدنش رقابت می کنند. او سیاستمدار خوبی نیست و خطری هم نیست حتی اگر بخواهد رئیس جمهور شود در جامعه دوقطبی نخوابد توانست. گاهی فکر می کنم کاش دست از سرش بر میداشتند. واقعا در مملکتی که قدرت پاسخگو نیست، هزاران میلیارد سالانه نابود می شود، در کار نکردن همه ارکان دولت و ملت با هم رقابت می کنند مشکلی بزرگتر از او برای حل کردن وجود ندارد؟ دشمنی خطرناک تر از او برای خنثی کردن نیست؟

ناشناس گفت...

حالا چه گیری داده اید به قالیباف !! یعنی دیگه مسائل مهمتری نیست در جامعه ؟؟؟ از دست قالیباف و امثالهم کاری ساخته نیست ، تازه اگر گاو نر باشند و مرد کهن. چرا ما سیبل رو اشتباه میگیریم همش ؟؟!!!

ناشناس گفت...

حاج اقا تسلیت عرض می کنم! (پرسپولیسی بودید دیگه)

ناشناس گفت...

حدس مي زنم پست بعدي دلقك راجع به امضاهاي قراردادها با سوئد در خانه سفير اين كشور بوده كه ميهمانان سوئدي بي حجاب باشند و وزرا هم شركت كرده اند و داد شريعتمداري رو در آورده است

ناشناس گفت...

تيمسار مدتها قبل يك پست گذاشته بودي در باره اينكه هم سالان شما اوج عظمت ايران را ديده اند و استاندارد بالايي دارند در قبال افتخار به كشور احتمالا خودتان بهتر يادتان مي باشد
حالا روزگار ببين كه شما ها كه انقدر استاندارد بالا داشتيد قالبباف قبله شما شده
اخ چه نسلي بوديد شما نبايد با كسي بحث كنيد چون كاري كه نسل شما كرد با ايران چنگيز نكرد
به نظر خودتان روشن فكر بوديد و تحصيل كرده تمام فهميدههاي هم نسلي شما دارند علني ابراز مي كنند به ناداني
كافي يك نفر يك روز وقت بگذاره و طي ان رور مقدار زيادي از تحليل هاي شما را بخواند
البته من مطمعن هستم خودتان به اين نتيجه رسيديد
الان دقيقا اينجا سيرك شده شما حرف هايي و تحليل هايي مي كنيد كه زن بچه مرده از خنده از حال ميره
بله ما هم قبول داريم توي سيرك قاليباف رضا خان و پوديس سازه
اين كه فقط توي داستان سيرك اتفاق مي افته و در عالم واقعيت قطعي نيست شما به عشقش خوش باش

مانی گفت...

5500 دستگاه خودروی جدید سایپا در کمتر از یک ساعت فروخته شد!
در شرایطی که قرار بود روز یکشنبه پیش ثبت نام یکی از محصولات شرکت سایپا به صورت عمومی آغاز شود،درکمتر از یک ساعت تعداد 5500 دستگاه از این خودرو ثبت نام و نصیب خود نمایندگی‌ها شد.


معاون فروش گروه خودروسازی سایپا در حاشیه چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو درباره پیش فروش اینترنتی خودروی «ساندرو استپ وی» گفت: از ساعت 11 صبح 24 بهمن ماه و در کمتر از یک ساعت 5500 دستگاه از این خودرو پیش فروش شد.
تقی زاده گفت: این تعداد پیش فروش در حالی انجام شد که براساس گزارش‌های دریافت شده، 360 هزار کاربر برای خرید این خودرو به پایگاه فروش اینترنتی سایپا مراجعه کردند.
وی گفت: سایپا محدودیت‌هایی برای ثبت نام قائل شده بود، از جمله اینکه هر متقاضی فقط یک بار می‌توانست از طریق شماره کارت ملی ثبت نام کند؛ علاوه بر این، عرضه خودرو از طریق نمایندگی‌ها نیز سهمیه بندی شده بود.
«مهدی جمالی» مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم رونمایی از این خودرو در ایران ابراز امیدواری کرده بود با توجه به قیمت و کیفیت ساندرواستپ وی، امسال 20 هزار دستگاه وارد بازار می‌شود.
«ساندرو استپ وی» از نخستین روز عرضه، با استقبال زیادی مواجه و این تقاضای بالا موجب شده است تفاوت زیادی (حدود 80 میلیون ریال) میان قیمت کارخانه و قیمت بازار ایجاد شود.
گفتنی است این اتفاق در حالی خبرخوشی برای خودروسازی سایپا به شمار میرود که بنابر گزارشات رسیده بسیار از مردمی که قصد خرید وثبت نام این خودرو را داشتند پس از بارها تلاش و ساعت‌ها انتظار حتی نتوانستند وارد سایت فروش این شرکت شوند و عده‌ای هم که تا مراحل انتهایی ثبت نام پیش رفته‌اند موفق به تکمیل فرآیند خرید نشده‌اند.
این هم پیش بینی دلقک گرانمایه.
د

ناشناس گفت...

خبر مرگ برادر مقام معظم رهبری کره شمالی اگر با جزئیاتش درست باشد، خیلی جالب بود برای من. پسرش گفته بود "پدرم دنبال قدرت سیاسی نبود" در ایرانم هر کسی دنبال قدرت سیاسی نبود سر به نیست کردن و افسار قدرت رو سپردن به یه عده بی لیاقت فاسد، والا ما هم مثل برادر مرحوم رهبر کبیر جرممان این بود که می‌خواستیم قاچاقی دیزنی‌لند را ببینیم! ولی اشتباهی سمت ایدئولوژیک دنیا متولد شدیم.

ناشناس گفت...

این هم از صحبت های امروز آقای خامنه ای. سوال این است چرا خاتمی با این که می دانست پیشنهاد آشتی ملی رد می شود هنوز چنین تلاش های مذبوحانه ای را ادامه می دهد؟

ناشناس گفت...

رهبر انقلاب اسلامی با استناد به آیه‌ی «وَ اَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» تأکید کردند: منظور این آیه فقط توجه به قوه‌ی نظامی نیست بلکه معنای آیه این است که هرچه می‌توانید درون خود را از همه‌نظر قوی کنید که این همان استحکام ساخت داخلی است که بارها گفته‌ام.

ناشناس گفت...

پس از به ثمر رسیدن توافق برجام، شایعاتی در میان ایرانیان کالیفرنیا پیچیده بود مبنی بر اینکه تعدادی از ایرانیان مقیم آمریکا که وابستگی خانوادگی به مقامات حکومتی داشته اند هم قرار است مجوز اقامت دائمی آمریکا به همراه یک سری مزایا و امتیازات از جمله انتقال آسان پول رو بگیرند. امروز "آمد نیوز" سایت افشاگری که حساب های قوه قضاییه رو افشا کرد خبر داده است که یکی از اسناد محرمانه برجام، اعطای 2800 گرین کارت آمریکا به این آقازادگان و منسوبان مقامات حکومت جمهوری اسلامی بوده است! نوش جان شان، عرضه داشتند پول و شیره جان مردم ایران رو بالا کشیده اند و در کشور شیطان بزرگ و فاسد آمریکا هم مشغول عیش و نوش با این پول ها هستند. اینجا معلوم می شود که دلیل اختلاف حساب بین 150 میلیارد دلاری که آمریکاییها به عنوان پولهای بلوکه شده عنوان می کردند با 20-30 میلیارد دلاری که حکومت اعلام میکرد چی بود: حدود بیش از 100 میلیارد دلار توسط آقایان و آقازادگان شان بالا کشیده شد! این پول مبلغ بسیار نجومی و هنگفتی هست. کافی است بدونیم که عربستان با آن همه دبدبه و کبکبه و تولید نفت 2-3 برابر ایران پس از دهه ها سرمایه گذاری، در آمریکا 700 میلیارد دلار سرمایه دارد. آنوقت آقایان به راحتی در عرض چند ماه بیش از 100 میلیارد دلار بالا کشیده اند.

ناشناس گفت...

به نظر من دلیل پایین کشیدن سریع فیتیله آزمایش های موشکی (پایین آوردن موشک آماده پرتاب سفیر از روی سکوی پرتاب در سمنان) و البته بلافاصله ترتیب دادن یک مانور موشکی با آزمایش موشک هایی با برد 60-70 کیلومتر توسط سپاه جهت پوشش دادن به این عقب نشینی و نمایش کم نیاوردن در مقابل مردم و نرم صحبت کردن رهبر دقیقا به همین دلیل یعنی وحشت از افشای اسناد محرمانه برجام و افشای لیست دقیق آن 2800 نفر (فرزندان سرداران سپاه و مقامات حکومتی) توسط ترامپ بود. هشدارهای پیاپی مقامات دولت ترامپ به حکومت ایران هم دقیقا پشت پرده شان همین بود. معنای واقعی این هشدارها رو حکومت بلافاصله فهمید و دست و پایش رو جمع کرد ولی مردم متوجه دلیل پشت پرده نبودند. دولت ترامپ قطعا از این ابزار (یعنی اسناد محرمانه برجام) جهت باج گرفتن از حکومت ایران استفاده خواهد کرد، پولهای ایران رو در آمریکا (رو که به نام وابستگان حکومت هستند) بلوکه و توقیف خواهد کرد بدون اینکه حکومت ایران قادر به اعتراض باشد حتی کسی هم خبردار
نخواهد شد چون حکومت نمی تواند بگوید مثلا 2 میلیارد دلار به نام فرزند فلان سردار سپاه را آمریکا توقیف کرد. بررسی قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان های تروریستی هم دقیقا به همین دلیل است که دولت ترامپ بتواند به صورت قانونی ده ها میلیارد دلار پول ایران را که سپاه غصب کرده، به نام دولت آمریکا توقیف کند.

ناشناس گفت...

آشتی‌ ملی‌ بی‌ آشتی‌ ملی‌. آشتی‌ ملی‌ معنی‌ نداره. خامنه‌ای با این حرفش آب پاکی‌ ریخت رو دست خاتمی و اصلاح طلبان. چند وقت پیش دلقک گفت با مرگ رفسنجانی خیلی‌ از مردم که به اصلاح رژیم از درون باور داشتند حالا یتیم شدن و خواه نا خواه به سمت مبارزه با رژیم خواهند رفت. حالا با این حرف خامنه‌ای راه چانه زنی‌ از بالا برای اصلاح طلبان بکلّی بسته شد و تنها راه فشار از پایین است. اما به نظر شما فشار از پایین یعنی‌ چه؟ آیا خامنه‌ای دارد گور خودش را می‌‌کند؟ اگر اینطور باشد باید گفت اثر حرف خاتمی برابر اثر مرگ هاشمی رفسنجانی است یا حداقل مکمل آن‌.

ناشناس گفت...

از فیس بوک علی علیزاده، خواندنی است:
درباره سخنان امروز آقای خامنه‌ای یازده کامنت کوتاه زیر را در شبکه توییتر بازنشر کردم که اینجا با شما بدون تغییر به اشتراک میگذارم. این روزها بیشتر در توییتر به ادرس @jedaaal مینویسم:
۱- هاشمی دستی در دست اصلاح طلبان و دست دیگرش، دست رهبری بود. فوتش خلائی ایجاد کرده. اصلاح طلبان نام پرکردن این شکاف را #آشتی_ملی گذاشته‌اند.
۲- اصلاح طلبان نیازمند پرکردن شکاف و بازگشت بیشتر به داخل قدرتند. از منظر سیاست واقعی، طرف نیازمند باید امتیاز بدهد. طرف دیگر امتیاز میگیرد
۳- پرکردن شکاف برای اصلاح طلبان منفعت بالفعل است. از منظر رهبری خطر بالقوه. بازگشت جناحیست که هنوز با نیروهای وابسته‌ به غربش خط کشی نکرده‌
۴- #آشتی_ملی اما فراتر از پرکردن بیصدای شکاف است. اعلام پیروزی اصلاحطلبان است. خطرش؟ ایجاد شک به حقانیت موضع ۸۸ رهبری در میان طرفدارانش است
۵- از منظر رهبری، خاتمی خود یک پای دعواست و در مقام طرح آشتی و حکمیت نیست. اصلاح‌طلبان باید یک نیروی راست سنتی را میانجی #اشتی_ملی میکردند
۶- در شرایط فعلی رد #اشتی_ملی طبیعی بود. پذیرشش نرمش قهرمانانه میخواست. کارتی که استفاده مدامش توسط رهبر یک نظام سیاسی اقتدارزدایی از خودست
۷- #آشتی_ملی در شکل زیرپوستی در دعوت از مخالفان نظام در ۲۲ خرداد ۹۲ و بخشی دیگر با شرکت موسوی و کروبی در انتخابات ۹۴ تا همینجا اتفاق افتاده
۸- اگر اصلاح طلبان عزم جدی #آشتی_ملی دارند با حفظ تفاوتهایشان، حداقل امکانِ فهم و توضیح رفتار رهبری و جناح دیگر را بجای هیولاسازی فراهم کنند
۹- اصلاح طلبان با شارژ و باردارکردن عاطفی غیرضابطه مند فضا از طریق سرجوخه های جنگ نرمشان، برنده نبردهای کوچکند. بازنده جنگ طولانی مردم ایرانند
۱۰- موارد بالا، توضیح واضحات سیاست، بدور از ایدئولوژیهای غالب امروزست. نشانه موافقت یا مخالفت نیست و مانع نقد جدی نگارنده به اصولگرایان نیست
۱۱- اگر گمان میکنید نگارنده قصد و نیتی پنهان دارد، شماره۹ را چندباره بخوانید و به این فکر کنید چگونه احساس سیاسیتان را شارژ و تخلیه میکنند

ناشناس گفت...

فروش این خودرو و همزمانی ان با سخرانی خامنه ای ربطی بهم و تحلیل دلقک ندارد.
خودرو استپ ساندرا در رنج قیمتی ۴۰ تا ۵۰ میلیون یک خودروی خوب و با کیفیت است و اکثر مردم دنبال خرید این خودرو.
این خودرو بدون صندوق و هاچ بک ال ۹۰ است یعنی یک خودروی جوان پسند.و برای طلاب مناسب نیست.سایپا این خودرو را از ماهها قبل پیش فروش انرا در بهمن اعلام کرده بود و همه منتظر خرید بودند. دلیل اینکه پیش فروش نقدی شده بدلیل کیفیت خوب . در مقایسه با خودروهای مشابه ایرانی.و قیمت نسبتا مناسبه .والا مثل بقیه خودروها بصورت لیزینگ.مشارکت ور تولید.پیش فروش چند مرحله ای میشد.
اثبات تحلیل دلقک نیازی به مستندات بی اساس و بیربط ندارد. تجلیل ایشان کاملا عقلی و منطقی و فلسفی است بر اساس بروندادهای چندین ساله.

ناشناس گفت...

شاید یک پوست اندازی و انتخاب محمد خاتمی بعنوان رهبر آینده ، حکومت را از بحران منجر به زوال فعلی نجات دهد ، والا دیر و زود دارد ولی سوحت و سوز ندارد.

ناشناس گفت...

بی خود خودتان را خسته نکنید چه تیمسار دلقک و چه دیگران. آنچه که مسلمه و در روایات اسلامی آمده هیچ قدرتی توانایی براندازی حکومت جمهوری آخوندی ( آگاهانه آخوندی نوشتم ) را ندارد و این حکومت نه با انقلاب و شورش داخلی از بین می رود و نه با جنگ خارجی و حکومت ملاها در ایران تا ظهور امام زمان ادامه دارد . آنچه که باعص می شود حکومت عجیب و غریب آخوندها از بین برود اختلافات داخلی میان دو گروه حکومت است که به تدریج این اختلافات چنان شدید می شود که دو باند بر سر رهبری حکومت به جان همدیگر می افتند و خون و خونریزی راه می اندازن که زمینه های سقوطشان فراهم می شود البته این روایت ادامه دارد و میتوانید در گوگل سرچ کنید - سفیانی - سید خراسانی - سید حسنی - بنی عباس دوم و ... و اتفاقا زمانی که اختلافات اصولگراها و اصلاح طلبان بعد از مرگ معظم له بر سر جانشینی سر به فلک کشید و به جان هم افتادند همین دو سید خراسانی و حسنی هستند که علیه این حکومت قیام می کنند و هر دو هم جوان هستند و هم زمان هم در سوریه سفیانی کودتا می کند و حکومت را در دست می گیرد و ... بدانید که شیادان به دروغ سید خراسانی را به خامنه ای نسبت داده اند هیچ ارتباطی با هم ندارند البته باز هم میگم این روایات در مورد حکومت آخوندی و آخر الزمان بسیار زیاد و طولانی است و بهتر است خودتان بروید و بخونید من اینجا فقط قطره ای از دریا را گفتم... یا حق

ناشناس گفت...

هفته آینده ترامپ یک فرمان مهاجرتی جدید صادر می کند که به گفته خودش آرای دادگاه ها رو هم نقض نمی کند. اما قاضی روبارت بر چه اساسی فرمان اول ترامپ رو لغو کرد؟ بر اساس این استدلال که فرمان ترامپ موجب تبعیض علیه مسلمانان شده و در نتیجه خلاف قانون اساسی آمریکاست که تبعیض میان ادیان رو نفی میکنه. البته در حقیقت در فرمان اول ترامپ هیچ اشاره ای به مسلمانان نشده بود و این تفسیر خود قاضی روبارت از این فرمان بود و اگر بخواهیم معنای لغت به لغت فرمان ترامپ رو در نظر بگیریم این فرمان خلاف قانون اساسی نبود. بنابراین حدس من این هست که ترامپ در فرمان دوم به جای نام بردن از کشورهای خاص (عمدتا مسلمان) یک سری محدودیت های مهاجرتی کلی (شامل همه افرادی که میخواهند به آمریکا بروند چه اروپایی چه خاورمیانه ای و...) را برقرار خواهد کرد به این صورت که کشورهایی که با آمریکا اتحاد یا پیمان استراتژیک دارند مثل کشورهای عضو پیمان ناتو که در واقع هم پیمان آمریکا محسوب میشوند و کشورهایی که اطلاعات استعلامی از سوی دولت آمریکا در مورد مسافران و اتباع خود را در اختیار دولت آمریکا قرار میدهند از محدودیت های مهاجرتی مستثنی خواهند شد، اما کشورهای غیرهم پیمان که اطلاعات افراد را در اختیار دولت آمریکا قرار ندهند، شامل محدودیت ها خواهند شد. به این ترتیب چون لحن و خطاب فرمان ترامپ کلی خواهد بود، قانون اساسی آمریکا هم نقض نخواهد شد و قاضی های فدرال یا ایالتی قادر به لغو فرمان او نخواهند شد.

ناشناس گفت...

افشا و انتشار لیست اسامی آن 2800 نفر فایده چندانی نخواهد داشت چون حکومت ایران در قریب به اتفاق موارد، پاسپورت و مدارک هویتی به نام های مستعار (و نه با نام اصلی) برای فرزندان مقامات و نیروهای اطلاعاتی خود صادر می کند که چون توسط وزارت خارجه حکومت صادر می شود کاملا اصل و معتبر هستند و در کشورهای مقصد این پاسپورت ها به عنوان پاسپورت اصل شناسایی می شوند. یک مثال واقعی از اینکار وزارت خارجه ایران، فرستادن دیپلمات ایرانی به حج در عربستان با پاسپورتی به نام مستعار و غیر اصلی بود که در نتیجه دولت عربستان متوجه حضور این دیپلمات عضو سپاه قدس در کشور خود نشده بود، و در حادثه منا هم این دیپلمات ابتدا ناپدید و سپس جسدش پیدا شد. البته اگر سازمان های اطلاعاتی آمریکا این لیست 2800 نفره را همراه با هویت های اصلی و نام اصلی افراد منتشر کنند آنوقت است که انتشار لیست فایده خواهد داشت و مزدوران و آقازادگان حکومت در آمریکا شناسایی خواهند شد و توسط ایرانیان طرد شده و تحت فشار و حتی مورد شکایت قضایی قرار خواهند گرفت.