۱۳۹۵ آذر ۹, سه‌شنبه

فروش زندانیان خارجی به دلار و اخذ وثیقه های میلیاردی از زندانیان داخلی؛ شگرد کاسبی صادق لاریجانی!

Image result for ‫محمود صادقی‬‎

1- اول اینکه محمود صادقی نمایندۀ محترم تهران اصل در آمده - تا اینجا - بین سی نفر تهران بعلاوۀ مطهری و باید ایشان را عزیز داشت و 28 نفر بقیه را به تأسی از این دونماینده تشویق و تنبه داد. کار صادقی نشان می دهد که چه ظرفیت های بالقوه ای نمایندگان ملی دارند در چهارچوب همین جمهوری اسلامی موجود و اگر بخواهند به مسئولیت ملی و وظیفۀ نمایندگی خود عمل کنند نیازی به کارهای خطرناک و فوق العاده و سیاسی و ضدانقلابی ندارند. کاری که محمود صادقی کرده فقط و فقط طرح یک سؤال یک خطی بوده است که با احترام و حفظ شئونات جاری در مورد مقامات کشور بیان کرده است. صادقی نه به کسی اتهام زده است و نه کسی را مورد توهین و تهدید قرار داده است. او فقط پرسیده است که: "طبق اخبار رسیده قوۀ قضائیه چندین حساب بانکی شخصی بنام رییس آن دارد که وجوه بودجه ای و سایر درآمدهای دادگستری اعم از وثیقه و جریمه و دیه و ... در آن ها نگهداری و هزینه می شود. او پرسیده است که اولاً محمل قانونی افتتاح چنین حساب هایی چیست و عملکرد این حساب ها و صورت وضعیت هزینۀ وجوه سپرده گذاری شده در 5 سال اخیر چگونه بوده است.

2- در حالیکه احتمالاً خود محمود صادقی هم به عمق سونامی که یک پرسش ساده ایجاد خواهد کرد وقوف بالایی نداشته است؛ اما واکنش بسیار هیستریک و خارج از قواعد بازی - حتی همین جمهوری اسلامی درگذشته - صادق لاریجانی رییس قوۀ قضائیه و دارندۀ این حساب های متعدد سپرده گذاری؛ موضوع را ابعاد وحشتناکی داده است که اگر هم بزودی ساکت و ساقط شود؛ در ذهن هواداران و پیاده نظام حزب اللهی حکومت سیاهچاله هایی عمیق از تردید و بدگمانی و سرخوردگی و ریزش بیشتر ایجاد خواهد کرد. بنظرم صادق لاریجانی اشتباه نکرده و ابعاد این ماجرا چنان گیج کننده و سنگین است که او ناچار از دست زدن بقمار حداکثری تا دستور صدور حکم جلب محمود صادقی پیش رفته است. صادق لاریجانی در سه حوزۀ قانونی، شرعی و سیاسی هراسان شده است که سعی می کنم خیلی خیلی مختصر علت اصلی هرکدام را بنویسم:

الف- در حوزۀ قانونی:

برخلاف شایعات اولیه که وجود این حساب ها را تا زمان حیات آیت الله خمینی بعقب می برد. آنچه که تا کنون مورد تأیید اجماعی و اعترافی خود مسئولان قرار گرفته است؛ سابقۀ 20 سالۀ این حساب هاست و این تاریخ منطبق است با روی کارآمدن محمد خاتمی و دولت اصلاحات. بنابراین پروسۀ این بی قانونی صد در صد مسلم - چه از نگاه قانون اساسی و چه با استناد به قوانین موضوعه - با تأیید آیت الله خامنه ای و نه آیت الله خمینی بوده است. حالا اگر حتی تفسیر برأی غیرقانونی "اختیارات ولی فقیه فراتر از قانون - حتی قانون اساسی - است" را بپذیریم؛ معنایش این نخواهد بود که کشور هردمبیلی اداره شود. بلکه حکم حکومتی ولی فقیه فقط از دو روش زیر قابل صدور و اجراست. یک روش تشخیص خود شخص ولی فقیه است که می تواند ابتدا بساکن وارد موضوعی شده و حکم به توقف یا اجرای امری را صادر کند. مثل آنچه که در مجلس ششم راجع به لایحۀ مطبوعات اتفاق افتاد؛ یا نامه های مکتوب ایشان به احمدی نژاد در مورد مشایی و مصلحی و از این قبیل. روش دوم این است که قوه ای یا سازمانی مستقل مشکلی را تشخیص می دهد، و حل آن را در صدور حکم حکومتی ولی فقیه می فهمد. در چنین حالتی مشکل پیش آمده و چرایی آن بصورت کتبی گردشکار شده و به عرض ولی فقیه می رسد و او یا در ذیل گردشکار و یا بصورت نامۀ رسمی مستقلی درخواست مقام زیر دست را تأیید یا رد می کند. بنابراین فقط گفتن اینکه خامنه ای در جریان بوده است یا دستور حضرت آقا بوده است قوز بالای قوز است و از منظر قانونی و حتی روشی قانع کننده نیست. و تازه اگر قانع کننده هم باشد ضربۀ حیثیتی بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی و ولی فقیه خواهد بود.

ب- در حوزۀ شرعی:

ب1- اول اینکه تا کنون مبنای اصلی انتخاب رؤسای قوۀ قضائیه از سوی آیت الله خامنه ای افقه و اعلم بودن آنان در حوزۀ مذهب و شریعت بوده است و نه حقوقدانی و تجربۀ قضایی و کارآمدی مدیریتی و از این قبیل فاکتورهای فرعی. و بهمین خاطر هم بود که صادق لاریجانی بدون یکروز تجربۀ اجرایی و قضایی و مدیریتی و تنها به استناد تأیید فقاهت او از سوی حوزۀ قم و روحانیان ارشد - و البته خود خامنه ای - به ریاست قوۀ قضائیه منصوب شد. دوم اینکه مراجع و روحانیان ارشد حوزۀ علمیۀ قم با هر مشرب سیاسی و غیر سیاسی در یک امر متفق القولند و آن حرمت رباست. تا جائیکه حتی به بهای قفل شدن نظام بانکی حاضر نشده اند جریمۀ دیرکرد پرداخت وام های ده ها و صدها میلیاردی به خواص و سرمایه داران را تأیید کنند و آنان نیز از پرداخت اصل بدهی و سود آن هم استنکاف کرده اند و می کنند. و خیلی زیاد نمونه داریم که هر از چند وقتی حتی روحانیان سیاسی تر مثل سبحانی و مکارم شیرازی بارها به وجود ربا و بهره در نظام بانکی ایران تاخته اند. و به این دو پیش فرض اضافه کنیم که صادق لاریجانی همۀ آیندۀ جاه طلبی و قدرت طلبی اش را در مرجع مذهبی شدن و صعود به قلۀ ولایت فقیهی بعد از خامنه ای هم برنامه ریزی کرده است. دیگر از این جزییات خانوادگی می گذرم که آیت الله وحید خراسانی یکی از معتبرترین مراجع حال حاضر قم و منتقد نرم سیاست ها و روش های خامنه ای هم که یکی از سرسخت ترین مخالفان ربا و نزولخواری است پدر همسر همین صادق لاریجانی است. حالا این اطلاعات داده شده ام را بگذارید در متن برملا شدن ادارۀ قضات دادگستری با ربا و نزول و بهره؛ تا مشخص شود که عمق زیان صادق لاریجانی از این رسوایی چقدر عمیق و آینده بربادده است.

ب2- در پست قبلی مختصر اشاره کردم که توجیه نگهداری وجوه قوۀ قضائیه در حساب های شخصی رییس آن به این برمی گردد که اولاً قوۀ قضائیه بودجه کم دارد. ثانیاً در آمدهای قوۀ قضائیه در چرخۀ قانونی - رفتن بخزانه و بازگشت نیمی از آن به قوۀ قضائیه - در بهترین حالت نصف می شود. ثالثاً تازه این هنگامی است که دولت منتخب همسوی سیاسی قوۀ قضائیه باشد. زیرا اگر دولت منتخب همسو نباشد هم در دادن بودجه در قالب بودجه های سالیانه و هم در بازگرداندن نصف وجوه در آمدی قوۀ قضائیه از خزانه سنگ اندازی خواهد کرد. نتیجه اینکه پس بهتر است دخل و خرج قوۀ قضائیه در مورد درآمدهای خودش را از دولت و خزانه منفک بکنیم. اما هنوز کار تمام نیست. زیرا اگر حساب یا حساب های واریزی قوۀ قضائیه بنام شخصیت حقوقی قوۀ قضائیه باشد حساب جاری و دولتی محسوب و سودی به آن تعلق نمی گیرد. نتیجه اینکه چاره ای نداریم جز اینکه وجوه دولتی را در حساب های شخصی سپرده گذاری کنیم تا سود بانکی تعلق بگیرد. سود بانکی هم از این جهت مهم و موجه است که قوۀ قضائیه بوجوه سرّی و بدون حسابرسی کلانی نیاز دارد که بتواند با دست باز هزینه کند چه در بذل و بخشش به هرکه تشخیص داد و چه پرداخت های زیر میزی و روی میزی به قضاتی که جز دریافت کارانه و بشمار نقد؛ حاضر به گذشتن از سوگند و شرافت قضایی خود - در پرونده های مهم - نیستند.

ب3- در حقیقت مشکل نهایی صادق لاریجانی نه در بی قانونی است و نه در سوء استفادۀ قابل ردیابی در مبالغ واریزی و هزینه شدۀ حساب های مورد بحث. گیر اصلی لاریجانی در همین حوزۀ نزولخواری و رباست. زیرا مراجع و روحانیان کمترین اهمیتی به رعایت قانون یا عدم رعایت آن نمی دهند و اگر امری و اتفاقی شرعاً مجاز بوده باشد اهمیتی به وجوه دیگر قضیه نمی دهند. صادق لاریجانی آگاهانه پول دولت را در حساب های شخصی نگهداری و به ازای آن مبالغ سود بانکی - ربا - دریافت کرده و هزینه کرده است. از نظر شرعی چگونه هزینه کرده است هم مطلقاً جای شک و سؤال نیست زیرا خود روحانیان مرجع؛ وجوه مأخوذه از مقلدان شان را فقط با صلاحدید خود و دفترشان خرج می کنند. اما اینکه منشاء این پول - هزینه به اختیار - ربای محرز باشد و عامل مستقیم آن هم یک مجتهد مذهب! قطعاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد و حداقل صادق لاریجانی باید با رؤیای مرجع و رهبر شدن فاصله بگیرد با همین رسوایی. و این ته قضیۀ نگرانی شرعی صادق لاریجانی است.

پ- در حوزۀ سیاسی:

پ1- هزینه های حوزۀ سیاسی فقط به خود قوۀ قضائیه و داخل کشور محدود نخواهند بود. بلکه یک سونامی حقوقی بین المللی به کل جمهوری اسلامی تحمیل خواهند کرد. گفتم که چرخۀ عملکرد حساب های صادق لاریجانی در خوشبینانه ترین حالت به این شکل ساده است که اول وجوه درآمدی قوۀ قضائیه را در حساب های سپرده گذاری بنام شخص حقیقی رییس قوه می گذارند. دوم وجوه اصلی این حساب های غیرقانونی را با حداقل تبعیت از قوانین و حسابرسی های مرسوم هزینه می کنند. و سوم سود کلان تعلق گرفته به این وجوه نجومی را خارج از هرنوع حسابرسی و طبق میل رییس قوۀ قضائیه هزینه می کنند. حالا از آخر به اول برگردیم: سود بانکی وجوه حساب ها بعنوان بودجۀ سری به صادق لاریجانی داده می شود. او مثل هر کاسب دیگری مایل است که این مبالغ سود هرچه بیشتر بشود. چاره در این است که اصل وجوه سپرده گذاری شده در حساب ها زیاد شود تا سود متعلقه نیز افزایش یابد. اصل وجوه از کجا باید اضافه شود: از وثیقه ها و از جریمه ها و از دیه ها و قس علیهذا. پس باید به قضات دستور داده شود که مبالغ وثیقه ها و جریمه ها و سایر تنبیهات نقد متهمان را بحد اکثر ممکن ارتقاء بدهند. البته که نیازی هم بدستور مستقیم نیست زیرا خود قضات پرونده های خاص بیشترین دریافتی شان از سود همین سپرده هاست که توسط رییس قوه دریافت و بین آنان بعنوان کارانه و تشویق و پاداش و خوش خدمتی و امثالهم توزیع می شود. لذا خود قضات خاص می دانند که هر ریال اضافه دریافتی از متهمان؛ مستقیماً در اضافه دریافتی خودشان اثر خواهد گذاشت و خودکار دست به صدور احکام شاذ وثیقه و جریمه می زنند.

پ2- خب تا اینجا مشکل ریالی رییس قوۀ قضائیه حل شده است. اما صادق لاریجانی مخارج و هزینه های ارزی هم دارد که باید برای آن هم فکری کرد. اینجاست که فکر مشعشع فروش زندانیان خارجی - عمدتاً غربی - جلو می آید. هر خارجی یا ایرانی دو تابعیتی و با کمترین شک ممکن - و البته یا پولدار از نظر خانوادگی و یا مهم از نظر دول غربی - بازداشت و با اتهام های سنگین مثل جاسوسی و خیانت و وطن فروشی و امثالهم زندانی کنیم و منتظر یک بزنگاه سیاسی باشیم که آزادی آنان را بدلار معامله کنیم و بودجۀ ارزی مورد نیاز را هم از این طریق تأمین کنیم. اینکه برای خود من و بسیاری از شما هم همواره این پرسش مطرح بود که اگر واقعاً فلان متهم خارجی جاسوس بوده چطور با مبلغی دلار قابل آزاد کردن شده است؛ پاسخ خودش را می گیرد که تمام یا اکثر این زندانیان خارجی در گذشته و هم اکنون و در آینده با حساب کتاب کاسبی و باج خواهی بازداشت و زندانی شده اند و می شوند و ما چه ساده و غافلیم که حرص می خوریم برای آزادی راحت جاسوسان بوطن.

پ3- این مورد فروش زندانیان دو تابعیتی در چرخۀ کاسبی صادق لاریجانی از این نظر یک خطای استراتژیک و نعل وارونه زدن جهانی است که از این به بعد همۀ دولت ها و آدم های در گیر با سیستم قضایی جمهوری اسلامی - درست یا نادرست و بحق یا بناحق - با استناد به شخصی بودن حساب های درآمدی قوۀ قضائیه و مستدل به منفعت شخصی داشتن قضات صادر کنندۀ احکام از این حساب ها؛ دعاوی خود در مجامع حقوق بین المللی را بیش از گذشته مطرح خواهند کرد و حکومت ایران را به بازپرداخت جرایم سنگینی محکوم خواهند کرد؛ که دریافتی های صادق لاریجانی از راه فروش آنان رقم های اعشاری جلوه خواهد کرد. این بخش قضیه با هیچ توجیه و کوششی قابل رفع نخواهد بود و این تبدیل به یک وحدت رویۀ قضایی مورد استناد قضات بین المللی در تمام دعاوی له یا علیه جمهوری اسلامی خواهد شد. یا...هو

۴۹ نظر:

ناشناس گفت...

قسمتی از حرف شما که گفتین نهایت این قضیه به خطر افتادن مرجعیت و رهبر شدن لاریجانی است درست است. من قبلا هم خدمت تان گفتم که احتمالا مطرح شدن قضیه حساب های لاریجانی از طرف تیم روحانی-رفسنجانی بوده است برای از دور خارج کردن لاریجانی و تقویت نامزد خودشان برای رهبری (حسن خمینی یا خود روحانی). همچنین پاسخی بوده از طرف تیم روحانی-رفسنجانی به لاریجانی که قوه تحت امرش در تمام طول 3 سال دولت روحانی هر روز مشغول سنگ اندازی در امور دولت بوده. حتما یادتون هست که اولین بار مطرح شدن حساب ها توسط یک کانال تلگرامی نزدیک به محافل امنیتی دولتی انجام شد. خود قضیه هم توسط یک وزیر به روحانی گزارش شده و روحانی هم آن را به رهبر گزارش کرده.

به نظر میرسد خامنه ای هم از مطرح شدن این قضیه بدش نیامده هر چند که خود او هم یک پای قضیه بوده ولی از این نظر که لاریجانی را از لیست گزینه های مطرح رهبری خارج کند برای خامنه ای خوشایند بوده است. شخصیت و رفتار خامنه ای بعد از چند دهه اکنون برای تحلیل گران تقریبا قابل پیش بینی شده است. تحلیل گران اکنون میدانند که خامنه ای هیچ وقت از شخصیت های سیاسی که بین مردم محبوب هستند خوشش نمی آید چون خود وی بین مردم منفور است. همچنین خامنه ای از شخصیت های سیاسی پر سر و صدا هم خوشش نمی آید. لاریجانی یک شخصیت سیاسی پر سر و صداست و به شدت شیفته قدرت. خامنه ای شیفته افراد بی سر و صدا و آب زیرکاه است. بیت رهبری هم پر از چنین افرادی است از حجازی بگیر تا رئیس دفتر آیت الله گلپایگانی همگی افرادی هستند که در پشت پرده عمل می کنند و سر و صدا نمی کنند. حجت الاسلام/آیت الله رئیسی هم از جمله چنین آدم هایی است که در تمام طول چند دهه اخیر بی سر و صدا مشغول ثابت کردن مراتب سرسپردگی خود به نظام (در ابتدا خمینی و سپس خامنه ای) بوده. او کاندیدای اول خامنه ای برای رهبری است و طبعا خامنه ای از میدان به در شدن کاندیداهای مطرح دیگر همانند لاریجانی خوشنود خواهد شد.

در بخش آخر هم به سیاست باج گیری قوه قضاییه اشاره کردین. هر چند لات بازی و گروگان گیری فقط مربوط به قوه قضاییه نبوده و از همان روزهای اول این نظام، گروگان گیری از اصول ثابت رفتارش بوده. من البته گفته شما رو درباره جیسون رضاییان رو هم یادم هست که روزی در حمایت از گفته های ظریف (سیاستمدار محبوب تان که در دروغگویی و دورو بودن دست کمی از قالیباف ندارد، نمی دانم چرا شما اینقدر به سیاستمداران در ظاهر مدرن اما در باطن دو رو و دروغگو علاقه دارید) گفته بودین که جیسون رضاییان حتما مشکلی داشته که توسط حکومت دستگیر شده. اما حالا بعد از مدتها درستی این گزاره رو تایید می کنید که دستگیری دو تابعیتی ها توسط جمهوری اسلامی بدون هیچ سند و مدرکی و تنها به قصد تحت فشار قرار دادن دولت های خارجی و باج گیری از آنها انجام می شود.

ناشناس گفت...

بند الف یکم مبهم بود (چرا حکم حکومتی رهبر قانع کننده نیست؟ چون مکتوب به امضای رسمی منتشر نشده؟) ولی در کل عالی بود و به معلومات افزود.

ناشناس گفت...

خوب شانس اقای رئیسی بالا رفت، طرف قاتله ولی دزد نیست :)

ناشناس گفت...

نوشته خوبي بود اما انتظار داشتم موضوع رهبر شدن يا نشدت آملي لاريجاني را بيشتر باز مي كرديد

ساحل گفت...

خیلی خوب بود این پستتون. خیلی

ناشناس گفت...

رئیسی که آخوند در حد و اندازه رهبری نیست ، الآن با سال زمان فوت آقای خمینی فرق داره ، اون زمان مملکت یک قلندر بود و الآن چهل قلندر ، خاتمی را برای روز مبادا گذاشته اند کنار و روز مبادا بزودی فرا میرسد.

ناشناس گفت...

عالی بود!

ناشناس گفت...

فقط بیست!

ناشناس گفت...

ددلقک جان مطلبت عالی بود و حسابی کیف کردم. کار صادق لاریجانی تمام هست. دیگه آبرویی نداره.

ناشناس گفت...

الان بهترین وقت است که به آیت الله وحید خراسانی نامه بزنیم و در این مورد سوال کنیم.
کلا یک فراخوان بدیم بین مردم.

ناشناس گفت...

سلام
من که گفتم تیمسار حسابی روی فرم هستن!
یکی از یکی بهتر
ارادتمند- یزد

ناشناس گفت...

یک خبر دیگه که( انشاالشیطان) دلقک زیر سیبیلی ردش کنه اینه که:
كشته‌هاى سپاه پاسداران و شبه‌نظاميان شيعه هم‌پيمان تهران در سوريه از مرز 10 هزار تن گذشته است که شامل 69 افسر سرتيپ و سرهنگ كشته شده میشود.

ناشناس گفت...

سلام بر دلقک و دلقکیان!
این رو کردن حساب ها فقط از منظر (( زدی ضربتی، ضربتی نوش کن )) مصداق پیدا میکند و بس.قوه قضاییه دست دولتیان در حقوق های نجومی را بازکرده و مرتب روی آن مانور میدهد و دولتیان هم مقابله به مثل کردند.در حقیقت دعوای درون سیستم هست و از این نمد کلاهی نصیب مردم نگون بخت نخواهد شد که هیچ بلکه با شنیدن هر چه بیشتر این کثافت کاری ها مردم بیش از پیش منفعل تر میشوند. هر جه هم منفعل تر شوند، آسیب ها بیشتر میشود چه در عرصه اخلاق و ارتباطات اجتماعی و چه در عرصه سلامت روانی و جسمی و چه در عرصه سیاست و حقوق اجتماعی. بی هیچ تعارفی شرایط مردم بسیار بدتر از استیلای مغول و یا اواخر قاجار میباشد. جامعه بین المللی به طرفند گروگان بگیر و باج طلب کن ایران واقف بوده و هست و مطمین باشید که این موضوع را به عنوان دم خروس برای روز مبادانگه داشته اند.شاید روزی مخصوصا دو نفر را بفرستند که گروکان شوند و با توسل به آن و پیشینه رژیم در این موضوع، پروژه کندن پوست رژیم را اجرا کنند و یا معامله شیرینی سر آن داشته باشند.

مازیار وطن‌پرست گفت...

بخاطر این دو پست تابناک سپاسگزارم. بویژه مطلب مربوط به کاسترو بسیار الهام بخش بود. حیفم آمد این مطلب از "رضا حقیقت‌ نژاد" را اینجا منتشر نکنم. بویژه که سزاوار نبود کامنت‌های در بزرگداشت کاسترو بی‌پاسخ بمانند.

مطلب "رضا حقیقت نژاد" حاوی طنز ظریفی است که اگر احساسات خواننده (بخاطر همدلی و سمپاتی) جریحه‌دار نشود، به منطق و زیرکی نهفته در استدلالش آفرین خواهد گفت:

«پیش بینی استتوس های روزهای پس از مرگ خامنه‌ای
۱- بسیاری با اندک مطالعه، با خبر درگذشت خامنه‌ای شرایط ایران را تحلیل و حکم می کنند که یک دیکتاتور مرد. یعنی دنیای رسانه ای وابسته به سرمایه داری این میزان بر آنها تاثیر دارد؟
۲- خامنه‌ای رهبر کشوری بوده که با وجود بیش از نیم قرن جنگ و تحریم دهشتناک، دستاوردهایی چون امنیت و ثبات، حفظ تمامیت ارضی و استقلال طلبی داشته است.
۳- اگر خامنه‌ای را صرفا در تاثیرگذاریش بر نهضت های مقاومت منطقه خلاصه کنیم، باید او را یکی از انسان های بزرگ و تاثیر گذار قرن بیستم بشناسیم و به احترامش کلاه از سر برداریم.
۴- این همه علیه خامنه‌ای می نویسید، حواس تان است ریشه این بلایا به رفتار و تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی باز می گردد.
۵- خامنه‌ای مرد ولی فریاد مرگ بر آمریکایش در تاریخ می ماند.
۶- فقط اپوزیسیون منفی بین، جیره خوار و جنگ طلب ایران است که می گوید خامنه‌ای دیکتاتور بود، به پیام اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا دقت کنید تا حجم متانت و دانش دست تان بیاید.
۷- بدرود رفیق.»

ناشناس گفت...

نوشته سطحی و بی مزه ای بود. عمقی نداشت. می توانست خیلی بهتر بنویسد.

ناشناس گفت...

مازیار عزز ، مقایسه ایران و کوبا از هر جنبه اش ، یک قیاس مع الفارق است و قابلیت اینهمانی کردن ندارد ، مثالش هیاهوی ۵۰ = ۱ شرکت مخابرات در سالهای پیش است که چرندی بیش نبود.

Dalghak.Irani گفت...

مازیار عزیز
تاریخ در قالب وقایع نگاری ایران را کمیک از شدت تراژیک می نگارد و خواهد نگاشت. همان سبکی که مردم این سالیان ایران نگاشته اند و می نگارند: مسخره و جک و هزل و هجو و پرخاش شبکه های اجتماعی نشان دقیقی است.

تاریخ در قالب تفسیر وقایع بسته به رویکرد و ترجیح شخص تاریخ نگار از تراژیک مطلق تا حماسی مطلق در نوسان نوشته خواهد شد.

تاریخ در قالب تحلیل متوازن خواهد بود بر مبنای داده های حقیقی در دسترس تاریخ نگار تحلیلی. برخی نکات مثبت و برخی نکات منفی را توأماً شامل خواهد بود.

تاریخ نگار تحلیلی اما در کنار آنچه که منتسب به نوشتۀ حقیقت نژاد کرده ای این را هم فراموش نخواهد کرد که ایران در ابتدای امر و عربستان به قصد مقابله با ایران در وحلۀ دوم دو بنیانگذار و پیش برندۀ "نهضت های مقاومت منطقه" بوده اند که منظور آن مقاومت در مقابل لیبرالیسم و مدرنیته بوده است. علت العلل ثبات و ارامش و امنیت در کانون این دو مرکز ایدئولوژی ضد مدرن هم بدلیل کارآمدی و مدیریت و ... خامنه ای برای ایران یا شاهان عربستان برای عربستان نبوده است. بلکه به این علت بوده است که در هردوی این کشورها خود رژیم و حکومت حاکم بر ضد مدرنیته بود و همۀ نمادهای نرم افزار آن را یا نابود کرده مثل ایران و یا اصلاً نگذاشته بوجود بیاید مثل عربستان که نیاز باشد عده ای هم شورش کنند برای زدودن آثار لیبرالیسم و مدرنیتۀ معنوی.

البته تاریخ تحلیلی خیلی دور از ما و وقتی که ما بعنوان اجداد دور شناخته شدیم و عمق رنج هاو زندگی باختگی هایمان خون بر شقیقۀ هیچ موجودی نجهاند؛ محتمل است - هیج یقینی نیست که ما راه اروپای سبز را بار کنیم به خاورمیانۀ خشک - این بخش از تاریخ را مثل جنگ های سی ساله در اروپا مثبت و تعیین کننده و باعث عبور خاورمیانه از سنت به مدرنیته ارزیابی و بدون کمترین نوستالوژی نسبت به زندگی ما چندین نسلی که نابود شدیم حرف امروز حقیقت نژاد را بزند. اما کو تا 200 - 300 سال دیگر! یا...هو

ناشناس گفت...

پس ایران 200 سال دیگه به مدرنیته می رسه؟!

ناشناس گفت...

تسلیت میگم به شما همکارتان را در حلب کشتند.

http://www.bbc.com/persian/world-38172074

امیر گفت...

سلام
با توجه به تمدید قانون 10 ساله تحریم در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا به نظر می رسد روحانی و تحول خواهان یک شانس بزرگ و شاید آخرین شانس در مقابل جناح محافظه کار بدست آورده و اگر روحانی این شانس را از دست بدهد در طول تاریخ به عنوان چوب دوسر نجس نامبرده میشود اگر چه به نظر من بی عرضه تر از این حرفاست
در صورت امضا توسط اوباما تمام پرونده هسته ای و حرکت های آینده را به آقای خامنه ای و تیمش تحویل دهد و این را رسانه ای کند . با این حرکت آینده سیاسی خود را تضمین کند
ارادتمند همیشگی
امیر

شنگو گفت...

اما راه چاره چیست؟ ملت ایران در این زمان چه میتواند بکند؟ به نظرم وضعیت ایران روز به روز از این هم خراب تر خواهد شد حتی اگر خامنه اای بمیرد رهبر بعدی از این هم بدتر خواهد بود. تنها راه چاره آگاهی ملت است اما ملت راهشونو گم کردند نمیدون چیکار میکن.. چرا؟ چون رهبر ندارند. رهبری شجاع که از خودشو باشه باید یکی از بین خودشون وجدان داشته باشه یک شبه کودتا کنه و اون بالایی هارو یک شب ساقط کنه. در غیر این صورت نهایت اینکه مملکت بعد مرگ خامنه دست سپاه میوفته ما هم میشیم مصر

ناشناس گفت...

با این تصویب تمدید تحریم ها با اکثریت قاطع! مثل اینکه بردن آش با جاش واقعا دقیق بوده، از این به بعد باید با چراغ نفتی دنبال دست چودنی اوباما با دستکش مخملی بگردیم.

ناشناس گفت...

دلقک تحلیلت از حرف اخیر خامنه ای که به صورت غیرمنتظره ای تمدید قانون تحریم 20 سال پیش رو نقض برجام دونسته، چیه؟
همه میدونن که این تحریم ها ربطی به برجام نداشته چون اگر داشت این 1-2 سال اخیر که برجام امضا شده و این تحریم هایی که تمدید شد "در حال اجرا" بوده باید حکومت ایران علیه آن اعتراض میکرد. طبق برجام قرار بود ابتدا رئیس جمهور آمریکا و اروپا فرمان پایان تحریم های مربوط به فعالیت ساخت سلاح هسته ای ایران رو صادر کنند سپس ایران اقدامات خودش رو در محدود کردن فعالیت های هسته ای اش آغاز کند که دقیقا همین اتفاق هم افتاد. فکر میکنی این واکنش خامنه ای با ربط دادن تحریم های کنگره به برجام به نوعی زدن زیر میز بازی است؟ آیا او میخواهد پیش از آنکه با روی کار آمدن ترامپ و سختگیری شدید در اجرای برجام، یقه ایران را بگیرد، پیش دستی کرده و یقه آمریکا را بگیرد؟

البته معمولا عقل حکم میکند وقتی کسی میخواهد یقه فرد دیگری را بگیرد از قوی تر بودن خود از پیش مطمئن باشد وگرنه که تنها نصیب او کتک و تو دهنی خوردن خواهد بود. ولی از آنجا که خامنه ای ثابت کرده عقلی در کله اش ندارد و جسم ناقص و علیلی دارد و معتاد به تریاک و پیپ نیز هست (عقل سالم در بدن سالم است)، احتمال این رو میدهید که قصد خامنه ای آغاز یک دور تسلسل از واکنش های آمریکا و حکومت ایران باشد که در نهایت به فسخ برجام ختم شود؟ آیا فسخ برجام به جنگ منتهی خواهد شد؟

ناشناس گفت...

دلقک حرف های اخیر محسن رضایی رو خوندی؟
http://www.asriran.com/fa/news/508866/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

گفته "شرایط کنونی" ایجاب میکنه که دو جناح اصلی کشور کنار بروند و وقتی دوباره "شرایط" مساعد شد برگردند "سر سفره!"
او در ضمن گفته دولت باید در دست "پاک دستان" باشد.

به نظرت میتوان سخن او را اینطور ترجمه کرد که: کشور پولی برای خوردن دو جناح ندارد و بنابراین فعلا جهت اجتناب از سقوط و از دست رفتن آش با جاش، لطف کرده و از خوردن همین چندرغاز باقی مانده صرف نظر کنند تا زمانیکه دوباره پول فراهم شود آنوقت می توانند برگردند سر سفره! منظورش از دولت پاک دستان هم دقیقا به همین موضوع اشاره دارد که به دو جناح کشور هشدار میدهد که شرایط خطرناک است و خورد و برد بیش از اندازه موجب سقوط کل نظام با تمام جناح هایش چه چپ چه راست خواهد شد.

در ضمن آیا میتوان فرض کرد که منظور او از اینکه "دو جناح اصلی کشور بروند استراحت کنند" و "دولت در دست پاک دستان باشد" این باشد که در شرایط اضطراری فعلی باید قدرت از دست هر دو جناح کشور گرفته بشه و به دست پاک دستان قاچاقچی (سپاه) سپرده بشه؟ آیا منظور او نوعی کودتای بی سر و صدا از طرف سپاه است؟

من تاکنون ندیدم هیچ کدام از خودی های نظام اینچنین واضح (از دید من سخنان محسن رضایی بسیار واضح و روشن است) نسبت به خورد و برد افسارگسیخته خودشان هشدار دهد. فکر میکنم روی کار آمدن ترامپ به شدت باعث وحشت حکومت شده چون شرایط اقتصادی حکومت بسیار وخیم است در عین حالیکه حکومت خود را درگیر جنگ در چند کشور خارجی هم کرده و هیچ خبری هم از هجوم سرمایه گذاران پس از برجام نشده. ضمن اینکه با این شرایط و عملکرد بد دولت هم نظام به شدت به مشروعیت مردمی در انتخابات احتیاج دارد که به نظر میرسد با قحط الرجال پیش آمده و سردی حاکم در فضای سیاسی کشور برای اولین بار در تاریخ این حکومت در سال 96 شاهد تحریم گسترده انتخابات خواهیم بود.

روی کار آمدن ترامپ شوک بزرگی به حکومت وارد اورده طوریکه هنوز از ضربه وارد آمده گیج بوده و نمی دانند چه واکنشی نشان دهند. تمام برنامه های رژیم از جمله انتقال بی دردسر قدرت به رهبر جدید، تغییر ساختار حکومت از ریاست جمهوری به نخست وزیری و به دست آوردن کنترل اوضاع در کشورهای خاورمیانه همگی نیاز به روی کار آمدن یک دموکرات دیگر، حفظ برجام (آب باریکه جهت ادامه سیاست های تهاجمی در خاورمیانه) و برگزاری انتخابات بدون دخالت خارجی و مشروعیت مردمی داشت که همگی از دست رفته اند. برنامه هیلاری کلینتون در خاورمیانه ادامه تنش و مشغول کردن کشورهای بزرگ خاورمیانه از طریق باز گذاشتن دست ایران و عربستان جهت به آتش کشیدن بیشتر خاورمیانه و فروش سلاح بیشتر بود. معاون اول هیلاری هم از جمله مدافعان سرسخت برجام بود. بنابراین خیال حکومت از بابت حفظ برجام و به دست آوردن پول راحت بود که با انتخاب ترامپ این رویاها نقش برآب شد. در ضمن در حضور جمهوری خواهان و ترامپ برگزاری انتخابات بدون دردسر و انتقال آرام قدرت به رهبر جدید هم ممکن نخواهد بود. ترامپ آدمی نیست که مانند اوباما (که در اوج جنبش سبز و سرکوب مردم هیچ واکنشی علیه حکومت نشان نداد) در چنین مواقعی ساکت بماند. ضمن اینکه با وجود موفقیت موقت ایران در نشست اخیر اوپک، همانطور که شمخانی دبیر شورای امنیت هم گفت، سیاست نفتی ترامپ دوباره قیمت های نفت رو به زیر 50 دلار و حتی کمتر خواهد برد. شمخانی گفته که بیشتر از اینکه نگران برجام باشد نگران سیاست های نفتی او هست. این نشون میده که گیر اصلی حکومت کجاست. گیر اصلی آنها "دلار و اقتصاد" است. و همین مسئله هست که موجب وحشت شون شده و محسن رضایی سردار سپاه چنین آشکارا نسبت به نبود "پول در سفره" هشدار میدهد.

ناشناس گفت...

باج گیری در طول حیات حکومت کاملا به خصوص در مورد اتباع خارجی مسبوق به سابقه است و خود جناب دلقک عزیز کاملا به خاطر مبارک دارند از گروگان‌گیری دیپلمات های آمریکایی که نمونه بزرگ است و بعد به دلیل هزینه بالای این اقدامات، به نیابت از آنها گروه های لبنانی نظیر جهاد اسلامی و حزب الله امر گروگان‌گیری و باج گیری را بر عهده داشتند و رفسنجانی هم این وسط ریش! سفیدی می کرد و باج می گرفت به این اسم که ما نفوذ معنوی بر این گروه ها داریم. البته دول زبون غربی هم با مماشات خود این حکومت باج گیر را بال و پر دادند.

ناشناس گفت...

سلام . این حکم حکومتی از کجای قانون اساسی نشات میگیرد . و کدام اصل قانون اساسی بطور مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده است .

ناشناس گفت...

لینک زیر بخشی از یک برنامه پربیننده صدای آمریکاست:
https://www.youtube.com/watch?v=zqoOXLt_5D4

اگر میخواید بدونید که چرا پرونده فیش های نجومی پیگیری نشد و ناگهان سروصداهایش به قول دلقک پس از رفتن روحانی زیر عبای خامنه ای خوابید، این برنامه رو ببینید تا پاسخ خودتون رو بگیرید.

ناشناس گفت...

دلقک جان می‌توان افشای حسابهای محرمانه را تک رئیسی به رقیب، یعنی لاریجانی، دانست؟ رئیسی عمری در دستگاه قضا بوده، حتی پیش از لاریجانی. از ریز امور با خبر است. اهرمی بهتر از این برای حذف نامزد رقیب؟ و اینکه گزینه‌های رهبری بعدی چقدر از استقلال برخوردارند که اینگونه به تقابل هم بروند و چنین سناریوهایی محتمل باشد؟

ناشناس گفت...

با آمدن ژنرال متیس ملقب به سگ دیوانه، کابینه جنگی ترامپ تکمیل می شود. کشورهای شرور باید تاوان شرارت خود را بدهند، زنده در آتش سوزاندن سفیر آمریکا در لیبی، گروگان‌گیری سفیر و دیپلمات های آمریکا در تهران، به زانو آوردن ملوانان و فیلم و عکس گرفتن از آنها.... بی پاسخ نخواهد ماند.
چو بد کردی مباش ایمن ز آفات
که واجب شد طبیعت را مکافات

ناشناس گفت...

این هم از برجام، خیلی پیچیده شد.

ناشناس گفت...

مطمئنآ حکومت با ترامپ خواهد ساخت ، اینا بارباپاپا هستند ، به هر شکلی در میایند برای بقا ، حالا هم اگر بهم ریخته اند ، برای این است که چطوری وجه داخلی شان را هم حفظ کنند همزمان.

ناشناس گفت...

من فکر میکنم واکنش ایران به تمدید یک تحریم تقریبا ملایم و به درد نخور که اثر چندانی روی اقتصاد ایران ندارد یک برنامه از پیش تعیین شده از طرف حکومت اسلامی است. اینها پس از انتخاب ترامپ سراسیمه دور هم جمع شده اند و پس از کلی فشار به مغزشان این طرح بچه گانه رو ارائه دادند و فکر می کنند که حیله و مکر ساده شان دولت جدید آمریکا را گول خواهد زد. برنامه این بوده که خامنه ای تا قبل از روی کار آمدن ترامپ و انجام اقدامی عملی از سوی او، بیاید و به یک مسئله بی ربط گیر داده و با شدت و غلظت بی سابقه تاکید کند که اگر تحریم تمدید شود "نقض برجام" است و ایران "قطعا" واکنش نشان خواهد داد. اگر خبرگزاری های حکومتی رو بخونید اکثرا این کلمه "قطعا" رو داخل گیومه قرار دادند و تاکید کردند.

مجلس هم که معمولا در هر واقعه ای حداقل 2-3 روز طول میکشد تا واکنش نشان دهد هنوز چند ساعتی از تمدید تحریم نگذشته طرح 3 فوریتی! برای شروع فعالیت های هسته ای ایران ارائه کرده و عارف که معروف است به عارف لال! حتی سریع تر از مجلس مصاحبه ای مفصل و پرملات کرده و خیلی روون و مثل بلبل کلی راجع به بدعهدی و ظلم آمریکا و بی گناهی مردم مظلوم ایران (منظور خودی ها هستند) بلبل زبانی کرده و دم از واکنش قطعی ایران در مقابل این نقص عهد! آمریکا زده. خب عارفی که تمام طول 1 سال اخیر لالمونی داشته چطور در عرض 2-3 ساعت پس از تصویب طرح در سنا، زبون باز کرده؟! اینها همه نشون میده که حکومت از قبل با دانستن زمان رای گیری در سنای آمریکا، برنامه ریزی کرده و همه رو هم از هر دو جناج هماهنگ کرده تا برنامه از پیش تعیین شده یعنی نشون دادن واکنش شدید و اغراق شده و هماهنگ از طرف هر دو جناح رو به نمایش بذاره. اما هدف از این نمایش واکنش سخت و شدید ایران چیست؟ هدف اینست که دولت جدید آمریکا را منفعل کنند. آنها میدانند که ترامپ بی تجربه است و به سادگی ممکن است تحت تاثیر چنین مانورهای برنامه ریزی شده گرگ های باران دیده حکومت ایران قرار گیرد.

در نهایت واکنش "قطعی" ایران به این "نقض عهد آشکار" آمریکا محدود خواهد شد به یک طرح مجلس که اگر آمریکا "بار دیگر" نقض عهد کند آنگاه فلان و بهمان خواهیم کرد! کلی هم منت روی سر آمریکا خواهند گذاشت که اینبار گذشت کردیم ولی دفعه بعد پدرتان را در خواهیم آورد! همینجاست که ماهیت بچه گانه و احمقانه این برنامه حکومت آشکار می شود. من نمی دونم جای مغز اینها چه در کله شان است؟ گچ؟ واقعا فکر میکنند آمریکا با آن همه اندیشکده و سیاستمدار کهنه کار و سیستم سیاسی قوی گول چنین برنامه احمقانه ای رو خواهد خورد؟ این آخوندها در طول تمام این 40 سال با همین شاهکارهای برنامه ریزی شان و محاسبات اشتباه زندگی مردم رو تباه و ایران رو به این روز در آوردند.

ناشناس گفت...

حکومت با ترامپ خواهد ساخت؟ سوال این نیست.
سوال این است که ترامپ با حکومت خواهد ساخت؟
آیا ترامپ همچنان که رسانه ها می گویند دیوانه است؟
اگر دیوانه بود پیگیر اتهامات هیلاری کلینتون و انداختن او به زندان می شد.
اگر سیاستمدار باشد برای اتحاد مردم آمریکا، موضوع هیلاری را به محاق فراموشی می سپارد.
یکی از مشاوران ایرانی ترامپ گفت که ریشه مشکلات خاورمیانه از انقلاب 57 نشأت می گیرد.

ناشناس گفت...

اخی عسکر! یار دیرین دلقک! کجایی که یادت بخیر

ssinao گفت...

سلام جناب سرتيپ
چرا كانال تلگرامي خودتان را با همين نام دلقك ايراني راه إندازي نميكنيد يا اگه داريد آدرسش چيه؟

ناشناس گفت...

وزیر دفاع ترامپ، ملقب به سگ دیوانه، فردی بسیار ضد ایرانی است که اوباما او را فقط و فقط و فقط به خاطر ضد ایرانی بودن بسیار شدید از ارتش کنار گذاشت. وضعیت بسیار خطرناک است. افکار عمومی آمریکا کاملاْ حمله به ایران ضعیف شده این روزها را می پذیرند.

ناشناس گفت...

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/a-36615135

اینو دیدید؟ تقلید جمهوری اسلامی از شگرد های داعش شگفت انگیزه. خودشان هم باور دارند که شبیه هستند.

ناشناس گفت...

جالبه امام جمعه هایی که تا دیروز برجام رو نجس و خیانت به کشور می دونستند امروز آمریکا رو تهدید می کنند که برجام رو نقض نکنه!
خامنه ای هم که یکبار برجام رو "خسارت محض" نامگذاری کرده بود الان با هر حرکت آمریکا رگ غیرتش نسبت به برجام باد می کنه!

حالا کم کم پرده ها میفته و مشخص میشه که دوقطبی سازی بین روحانی و برجام و نمایش انتخابات سال 92 بعد هم مذاکرات کش دار برجام و مخالفت هر روزه مثلا تندروها (که امروز مدافع برجام شده اند) همه اش یک نقشه طراحی شده و بازی پلیس خوب - پلیس بد بوده که از طرف حکومت اجرا میشده تا سر مردم رو شیره بمالند که مالیدند و پولهای برجام رو هم که حداقل 100 میلیارد دلار و به روایتی 150 میلیارد دلار بود رو بی سر و صدا بین برادران سپاهی و آقازاده و آقایان تقسیم کردند و حالا هم مشغول اجرای نمایش "دولت بی پول" هستند و به مردم اینطور القا می کنند که دولت پولی در بساط ندارد و بنابراین قانع باشید و ساکت باشید و سرتون تو لاک خودتون باشه.

ناشناس گفت...

ببخشید منظورم دوقطبی سازی بین روحانی و جلیلی بود.

ناشناس گفت...

به نظر من این هیایوی دیروز و امروز برای تمدید تحریم ها بیشتر مصرف داخلی و برای تخریب روحانی و ظریف دارد تا واقعاْ اقدام عملگرایانه نظام برای خروج از برجام. انتصاب وزیر دفاع جدید آمریکا که به شدت ضد ایران است پیام روشنی برای نظام است که حرکت حساب نشده ای می تواند به جنگ منجر شود. یکی از کارشناسان تلویزیونی آمریکا در پی این انتصاب گفت خبر خوب این است که وزیر جدید فرد با تجربه ای است، خبر بد این است که به احتمال ۹۹٪ جنگ با ایران در پیش رو است.

ناشناس گفت...

سلام
به نظر می رسه قضیه تهدیدات بابت قانون داماتو لافْ دِ غُربِتُ گوز دَرْ بازارِ مسگرا بوده

بنا به دستور رسانه ها و بلنگوها فتیله را پایین کشیدند (نماز جمعه ،فارس ، تابناک و...)

طراحی بسیار احمق داشته که خواسته با تهدید خط و نشانی برای ترامپ بکشه - ولی با این حرکت نشان دادند طرف زورش زیاد باشه
خونه را آماده هر قرمساق پر زوری برای ترتیپ دادن ایران خانوم می کنند

ولی امیدوارم واسه اندک هموطن هایی که اعتقادی دارند به این سیستم دارند درس بزرگی باشد

ناشناس گفت...

احسنت ناشناس 16:41

ناشناس گفت...

اخوند فقط با پس گردنی کنار می رود.اخوندا بشدت زرد کرده اند. همین روزهاست که چمدان ها را ببندند.

ناشناس گفت...

اگر حکومت ایران "بی پول" هست پس آن 397 نفری که حقوق نجومی گرفتند از کجا گرفتند؟ آن 7 هزار میلیارد صندوق فرهنگیان از کجا بالا کشیده شد؟ با کدام پول ایران مشغول جنگ افروزی در چند کشور منطقه (عراق، سوریه، یمن، لبنان) است؟ و با کدام پول، s-300 های روسی (که همین 2-3 روز پیش روسیه اعلام کرد پولش را ایران کامل پرداخت کرده) خریداری شدند؟

ناشناس گفت...

علی مطهری گفته اگه به ستار بهشتی دو کیسه برنج می دادند شاید مشکلش حل می شد! که البته استدلال کاملا واقع گرایانه ای هست، اگر باباش دو کیسه برنج به مجاهدین داده بود الان زنده بود تا پسرشو درست تربیت کنه!

ناشناس گفت...

آیا در مورد سخنان روحانی که گفته در مورد توافق هسته ای همه چیز با نظر و مشورت رهبری بوده، پستی نظری جمله ای نخواهید نوشت؟

ناشناس گفت...

آیا در مورد سخنان روحانی که گفته در مورد توافق هسته ای همه چیز با نظر و مشورت رهبری بوده، پستی نظری جمله ای نخواهید نوشت؟.. میگم شما مال کجایید؟ نه والله مال کجایید؟

ناشناس گفت...

سلام کجایی اوستا نگران حالت شدیم حرفی. خطی. پیامی .کبوتری .تیری. کمانی.

کرمانج

ناشناس گفت...

یکی از این خارجی های کانادا از من پرسید:
شما مردای خاورمیانه اکثرا همجنس بازیید ولی تا بهتون میگند، بهتون برمیخوره.
من گفتم از کجا به این نتیجه رسیدی؟
گفت: فیلم "A Hologram for the King 2016" را دیدی؟
گفتم: نه
گفت: برو نگاه کن نظر بده
رفتم دیدم و مجبور شدم اعتراف کنم که فیلم راسته.
تازه بهش گفتم که ما به سود بانکی هم داریم.