۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

13 آبان 94؛ آخرین تیراندازی ناگزیر آیت الله خامنه ای در پسا برجام: شلیک هوایی؛ با گلولۀ مشقی!


1- رهبر جمهوری اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان صحبت کرده و با بلندترین صدای چند وقت اخیرش استکبار ستیزی و دشمنی با امریکا را اعلام کرده است. اگر این سخنرانی تا دو سال قبل انجام می شد و یا حداقل قبل از توافق هسته ای با غرب بود می شد ترسید و به خامنه ای لعنت فرستاد که تا جنگ را به کشور تحمیل نکند دست بردار نیست. اما سخنان ضد امریکایی ایشان در روز گذشته مصداق شلیک هوایی با گلولۀ مشقی است. و آن زمانی است که فرمانده در میدان رزم شکست خورده باشد و در سوگ تنهایی و نابودی یا هزیمت لشکریان تحت امر؛ دچار اختلال مشاعر شده باشد. و شروع به تیراندازی بدون هدف به زمین و آسمان بکند؛ هم برای تسکین تنهایی و شکست خود و هم برای دلگرمی دادن به لشکر در حال فرار  "هل من ناصر ینصرنی" حسینی اش. اما آیت الله فراموش کرده که همین تیراندازی از روی ترس و تنهایی هم حداقل باید با فشنگ جنگی باشد که سر و صدا و ابهتی داشته باشد. نه با گلوله های مشقی که فسّی می کنند و در افق گم می شوند. اگر خواسته باشم این تعبیر سمبولیک را بزبان سیاست روز ترجمه کنم موارد زیر جزو امهات این رفتار است:

الف- بنظر می رسد تمام تلاش های خامنه ای در روزهای گذشته و برای اقناع هواداران پیاده نظام مثمر ثمر نبوده و یا حداقل در حد قابل انتظارش موفق نبوده است و 13 آبان را بهانه قرار داده تا بلکه با اخرین تلاش بتواند بی اعتمادی و سرخوردگی نیروهای خودجوش را ترمیم کند.

ب- رجزخوانی های هر دم فزایندۀ ملک سلمان سعودی دارد این ذهنیت را در ایرانیان - بویژه وفاداران به ایدئولوژی - دامن می زند که قاچ زین را بچسبیم سواری پیش کشمان. یعنی حالا امریکا هیچ که ابرقدرت است و زور دارد و کدخدای جهان است. اما این عربستان چه می گوید که همیشه گفته اند عددی نیست و اینک شاخ و شانه می کشد و کاملاً عددی است و رهبر ما جز یکی دو چس ناله عملاً میدان بازی را واگذار کرده! خامنه ای خواسته است برای فرار از این تحقیر منطقه ای هم ساز ضد امریکایی اش را یک پرده بالاتر کوک کند. و هم دز ضدیتش را یک گام جلوتر ببرد. تا چنین القاء کند که ما طرفمان امریکاست و نه این جوجه موجه های نیم وجبی. این را به این دلیل هم تقریباً مطمئنم که خامنه ای در مقابل عربستان دستش خالی خالی است. زیرا که نه می تواند رسماً اعلان جنگ بدهد، و نه توان جلوگیری از شلتاقش در منطقه را دارد. زیرا ایران با هیچکدام از کشورهای هدف و مورد مناقشه اش با عربستان علاوه بر زبان و مختصات فرهنگی حتی مرز مشترک خاکی ندارد که قادر باشد براحتی به نیروهای طرفدارش در آن کشورها دسترسی مستقیم و غیر قابل کنترل بین المللی داشته باشد. نه با سوریه و نه با یمن و نه با لبنان که سه کشور خط مقدم اختلافات منطقه ای ایران با عربستان است مرز مشترک ندارد. می ماند تنها عراق و کمی هم افغانستان و البته بحرین. که در بحرین قدرت مانور ندارد چون عربستان کاملاً حواس آل خلیفه را جمع کرده و پشتیبانی از نزدیک می کند. افغانستان هم فعلاً از این بازی بیرون است و دولت مرکزی آن هم کمترین حرف شنوی از خامنه ای ندارد. می ماند عراق اکثریت شیعه که در آنجا هم دست خامنه ای بسته شده است هم بخاطر وجود نازنین آیت الله سیستانی و هم حیدر عبادی دیگر خیلی راضی بکمک گرفتن از ایران نیست بدلیل حساسیت های مذهبی. ضمن اینکه عراق هنوز کشور تحت الحمایۀ امریکاست و عبادی حتی اگر بخواهد قدرت اقدام بدون رضایت امریکا را ندارد. یک موضوع را هم فراموش نکنیم که اتفاقات این دو روز پس از همایش ژنو راجع به سوریه شکی باقی نگذاشته که ظریف جمع بندی که از نشست ژنو به خامنه ای منتقل کرده حاکی از "زیاد تحویلمان نگرفتند و عربستان دست بالا را داشت و به روسیه هم امیدی نیست" بوده است. نگاه کنید به حرف عبداللهیان که گفته ممکن است در دورهای بعدی مذاکرات شرکت نکنیم. یا امروز که شش ساعت تمام با همتای سوری خود حرف و حدیث گفته و مهمتر از همه ژنرال سلیمانی بوده که اهداف روسیه در سوریه را همراستا با ایران ندانسته.

پ- یک احتمال هم این است که خامنه ای خواسته باشد با دمیدن مصنوعی به پاچۀ استکبار ستیزی در سالگرد اشغال سفارت امریکا اجازه بدهد حزب اللهی ها فتیله را بالا بکشند تا هم کمی تخلیه شوند و هم از سر افکندگی تسلیمی که شده اند کمی فاصله بگیرند. اگر این مطلب درست باشد این احتمال هم است که با روحانی هماهنگ کرده که "یکبار حسابی شلوغ می کنم بعدش دیگر مزاحمت ایجاد نمی کنم". اما این یک احتمال خیلی بعید و ضعیف است و خامنه ای بخاطر ترس از فروپاشی ایدئولوژی حکومت و مشروعیتش امکان ندارد بتواند سیاست سکوت و مدارا در پیش بگیرد. چون برگ برندۀ او تا کنون هجوم بی وقفه بوده هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی؛ و اگر بخواهد موضع دفاعی بگیرد با ایدئولوژی سازگار و ممکن نخواهد بود. 

2- البته همانطور که قبلاً هم گفته ام این شلیک هوایی با فشنگ مشقی امر هم مبارک و هم خطرناکی است. مبارک است به این دلیل که اگر خامنه ای به توافق ایران و غرب پایبند باشد و اجرا کند؛ شلیک از هوا بسوی خود و از فشنگ مشقی به فشنگ حقیقی تبدیل شده و باعث انتحار جمهوری اسلامی خواهد شد. خطرناک است اما اگر خامنه ای پشیمان شده باشد از توافق و بخواهد با اولین بهانه از هر دو سو مجدداً برگردد و بخواهد سیاست ایران هراسی بمبی اش را عَلَم کند. البته هیچ منطق و استدلال و داده ای اعم از وضع اقتصادی و وضع اجتماعی و استیصال حکومت این حرکت خطرناک را تأیید نمی کند اما هیچ احتمالی از آدم بازنده ساقط نیست.

3- و تأکید مجدد بر این نکتۀ کلیدی "چرا اینقدر به ضعف خامنه ای خوشبینم ایندفعه". بارها گفته ام و تأکید می کنم که همۀ ابهت و سیاست و الدرم بلدرم خامنه ای تا کنون بر دوپایه استوار بوده است. اول نفوذ هژمونیک در منطقه با اولویت هلال شیعی و توده های مسلمان محروم. و ایران هراسی در جهان بدلیل امکان تولید سلاح هسته ای. مورد اول را عربستان جدید قطع کرده و تحرک در فرای مرزهای ایران خامنه ای را از نفس انداخته و در حال از ثمر اندختن نهایی هم است. و خامنه ای - در بالا هم گفتم - هیچ ابزاری برای ادامۀ دخالت هایش را ندارد چون مرز مشترک با کشورهای مورد مناقشه ندارد. ایران هراسی ناشی از فعالیت های هسته ای هم که توسط اوباما و غرب کلاً از دستش خارج شده و کسی حتی برای همین اره گوزهای تازه اش هم تره خرد نکرده و نخواهد کرد. چون هراس از ایران برای خارج و جذابیت ایران برای منطقه بخط پایان رسیده است. البته این حرف ها و این تلاش های مذبوحانه یک زیان هنگفت خواهد داشت برای ایران. و رقبای منطقه ای و جهانی از همین یاوه سرایی ها استفاده خواهند کرد در مغبون کردن ایران و ضرر زدن بمنافع ملی. دلم نمی خواهد حتی خامنه ای اینقدر خوار شود - چون هم شناسنامه اش ایرانی است و هم بنام ایران هم حکومت می کند - در مقابل بیگانگان. لذا آرزو می کنم که هم خودش موقعیت جدیدش را درست ارزیابی کند. و هم بزرگان الیگارشی که سرشان بتن شان می ارزد لگامش را بکشند و از این خرابکاری بیهوده منصرفش کنند. چون بطور قطع جمهوری اسلامی دو سال پیش و بویژه قبل از برجام را لولو برده. و چیزی را که لولو برده پس آوردنی نیست. یا...هو 

۴۰ نظر:

بی سر وپا گفت...

ممنون دلقک عزیزی که انقدر وقت میگذاری .واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم نیمه شب بلند شدید !!!و این پست را برای ما نوشتید و ساعت 5 صبح به وقت لندن منتشرش کردید کاش ما جوانهاهم به شما تاسی کنیم و پر کار تر باشیم با تشکر

رامیار گفت...

دلقک جان
بعد از جند روز کاری و دسترسی نداشتن به اینترنت سریع اومدم سر زدم به وبلاگت. به حدی این دو نوشته آخرش روشنگرانه و تیزهوشانه است که فکر میکنم باید دو سه بار دیگه بخوانم هم خود متن و هم نظر خوانندگان را و بعد هم دو سه روز رویش فکر کنم و بعد نظر بدهم، آن هم اگر نظری داشته باشم.
این رو مینویسم که بگویم تحلیل قبلیت درباره تحلیل استراتژی بینظیر و شاهکار بود. هزار آفرین. شاهکار کردی در تحلیل استراتژی.
فقط ممنونم که مینویسی. نمیدونی نوشته ها و تحلیلهایت چطور چشم باز میکند بر ظریف دیدن. بنویس. باز هم بنویس که جرعه جرعه مینوشیم.

ناشناس گفت...

کاش من هم به اندازه شما امیدوار بودم حتما اخبار این روزها و حمله شدید به روزنامه نگارهارو طی چرندیات خامنه ای مبنی بر جلوگیری از نفوذ آمریکا شنیدید، این حملات رو از روی ضعف میشه توجیه کرد یا قدرت؟

ناشناس گفت...

ناز نفست معلم عزیز. چقدر عالی و چقدر درست است این گزاره:
"اگر این سخنرانی تا دو سال قبل انجام می شد و یا حداقل قبل از توافق هسته ای با غرب بود می شد ترسید و به خامنه ای لعنت فرستاد که تا جنگ را به کشور تحمیل نکند دست بردار نیست. اما سخنان ضد امریکایی ایشان در روز گذشته مصداق شلیک هوایی با گلولۀ مشقی است. و آن زمانی است که فرمانده در میدان رزم شکست خورده باشد و در سوگ تنهایی و نابودی یا هزیمت لشکریان تحت امر؛ دچار اختلال مشاعر شده باشد. و شروع به تیراندازی بدون هدف به زمین و آسمان بکند؛ هم برای تسکین تنهایی و شکست خود و هم برای دلگرمی دادن به لشکر در حال فرار "هل من ناصر ینصرنی" حسینی اش"

من مطمینم ما تو همه عرصه های علمی مورد نیاز برای پیشرفت ایران نابخه هایی مثل شما داریم. ای کاش به کار گرفته شوند تا ایران در مدت 10 سال سوار بر قطار پرسرعت پیشرفت بشه. به امید آنروز.

حیرون

ناشناس گفت...

تحليل دلنشيني بود.ممنون

من خيال ميکنم خامنه اي مي داند که شکست پيش بيني نشده اي در مقابل عربستان (يعني عربستان، امارات، قطر، بحرين و تاحدودي کويت) خورده است و همچنين تصور ميکنم مي توان آن عمليات کذايي طوفان قاطعيت را در ظاهر عليه انصارا... ديد و بيشتر هم چراغ قرمزي به گروه هايي از اين دست و هم پرچم هشداري به حکام آن کشورهاي نام برده شده، تصور کرد.
شايد به اين سبب بود که خامنه اي از قبل از شروع حملات و در همان روزهاي اول گريبان مي دريد براي جلوگيري و يا توقف زود هنگام که البته موثر واقع نشد و باز شايد بتوان گفت که مردم غير مسلح مثل بيشتر اوقات قرباني يک سياست ساده انگارانه از طرف خامنه اي شدند. اعتراف ميکنم که من هم با سابقه چندين سال تحليل مدارهاي الکترونيکي در اينجا قانون مورفي را فراموش کرده و احتمال زيادي براي وقوع يک جنگ واقعي را نمي دادم.
يک بار اشاره کرده بوديد به جلسه اي که خامنه اي در آن سعي کرده بود از فرماندهان سپاه شعار مرگ بر آمريکا بگيرد و موفق نشده بود! ديروز هم همين اتفاق افتاد با اين تفاوت که موجودي به نام سرافراز به صورت ناشيانه اي صداي اين شعار را روي تصوير جلسه ديروز اضافه کرده بود و اين کار براي رسيدن به ساعت اخبار به قدري با عجله انجام شده بود که بي حوصلگي ديروز من هم مانع تشخيص اين ويرايش نشد!
شليک هوايي با گلوله مشقي را خيلي پسنديدم. فکر شده بود.

فاميل دور

ناشناس گفت...

دلقک آیا شما آقای نوری زاده هستید؟

ناشناس گفت...

البته در تآئید نظر تیمسار عرض میشود که تمام شلوغ بازیهای روز سیزده آبان هم فقط برای منحرف کردن اذهان جامعه و نوعی فرار به جلو می باشد. دقیقآ مثل آخرین حرکات گوسفند ذبح شده ، قبل از مردن.

ناشناس گفت...

تحلیل درست و زیبایی بود. نکته جالب این روزها این بود که تمامی سایت های اصولگرای میانه رو مثل تابناک و الف هم به شدت مرگ بر آمریکا را توجیه می کردند. در حالی که در سالهای قبل خبری از این کارها نبود زیرا ایدئولوژی به حد کافی قوی بود.

Dalghak.Irani گفت...

در ابتدای شروع وبلاگ نویسیم دوستان می پرسیدند که آیا من مسعود بهنود هستم. چون بیشتر ادبی و داستانی می نوشتم و بدلیل دوست داشتن مسعود بهنود ناخود آکاه نثر او هم در قلمم مشابهت می یافت. حالا هم میپرسی آیا من علیرضا نوری زاده هستم. البته که نه. و من همان افسر بازنشستۀ نیروی هوایی هستم که بارها با شرح و تفصیل خودم را معرفی کرده ام. البته مقایسه شدنم با غول های روزنامه نگاری هنرمدانۀ ایرانی باعث مباهات و افتخارم است. اما این آدرس غلط را هم القاء می کند که گویا من هم مثل آن بزرگان دارای امکانات گسترده و ارتباطات وسیع هستم اولاً و قادر به بهره برداری از همۀ مطالب منتشر شده در داخل و خارج بزبان فارسی یا انگلیسی و عربی هستم ثانیاً. در حالیکه من هستم و خودم هستم و قلمم و حسم و دانسته هایم در ارتباط فقط و فقط - با تأکید به فقط - لپ تاپم و چشمان کم سویی که بیشتر از فارسی را نمی بیند و فراتر از چند رسانۀ داخلی و فارسی خارج فارسی زبان -آنهم بندرت - را در چشم انداز مراجعه اش ندارد. ضمن اینکه بغیر از اخبار تلویزیون فارسی بی بی سی بندرت ویدیو یا تلویزیونی را هم می بینم. تحلیل های من اریجینال ترین تحلیل های حسی یک بی سواد است که جمهوری اسلامی را -از نظر فلسفۀ وجودی و علت تداوم و راه پیش رویش - با تمام گوشت و پوست و استخوانم زندگی کرده ام و حتی گندیده ترین سلول هایش را هم می شناسم. یا...هو

البته زیاد محتمل است که بزودی نام و عکس حقیقی ام را هم به نمایه ام اضافه کنم. منتظر باشید.

ناشناس گفت...

نمیدونم شوخی بود یا نه ولی من جدی! یک وقت اینکارو نکنی ها! من دلقک را بیشتر دوست دارم تا تیمسار! بعدشم مگه نمیخواهی ایران برگردی؟ البته من از کنجکاوی دارم میمیرم که با شما بیشتر آشنا بشوم ولی می ترسم اگر هویتت را معلوم کنی جادویت بشکند و آب رفته به جوی باز نگردد.

ناشناس گفت...

آیا به مجسمه ابول هولی نگاه نمی کنیم که دیگر چون پیش نه رازی مهیب در دل دارد، و نه درونی پر، چرا که موریان زده شده - شواهد همه دال بر آن.

"البته زیاد محتمل است که بزودی نام و عکس حقیقی ام را هم به نمایه ام اضافه کنم. منتظر باشید.
"

و آیا از همین روست که دلقک ماسک بر می کشد از صورت تا عریان رو در روی ترس پوشالین قرار گیرد.

Dalghak.Irani گفت...

بی خیال. اگر خبر صحت داشت همانموقع توضیح خواهم داد. من برای داخل حکومت چون خرمگس معرکه هم معروف و هم شناخته شده و هم تحت تعقیبم. بنابراین از ابتدا هم رودررو بودم و ماسکم برای خنداندن شماست و نه پوشاندن خودم. یا...هو

احمد گفت...

جناب دلقک اگه میشه راجع به این دستگیریهای اخیر که توسط اطلاعات سپاه انجام بشه یک مطلبی و نظری بگید

ناشناس گفت...

رسایی گفته:

یک آقایی صبح می‌گفت، خدمت مقام معظم رهبری رفته‌اند و ایشان نیز آغاز اقدامات ایران در جمع‌آوری سانتریفیوژها را پذیرفته‌اند. این بازی باید تمام شود. ایشان یک مسائلی را علنی بیان می‌کنند و بعد عده‌ای می‌گویند رفته‌ایم خصوصی با ایشان صحبت کرده‌ایم و ایشان پذیرفته‌اند".

بازی "نقل قول از رهبرى" باید تمام شود.

www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-0b4409b19f.html

به نظرم این حرف رسایی خیلی‌ خیلی‌ مهم است چون یکی‌ از حربه‌های ایدئولوژی اسلامی "نقل" است و در ایران از این حربه بسیار استفاده میشود. تا حالا به نفع این جریان بود خوب بود حالا که نیست باید زد. به نظرم این را باید به فال نیک گرفت. اولین ضربه اصلی‌ به "نقل" از طرف رسایی با ایمان یا متظاهر به ایمان. توجه داشته باشید که آخوند جماعت همیشه علوم نقلی را در برابر علوم عقلی قرار داده است.

ناشناس گفت...

برای این که مطمئن شوم خِلط مطلب، از روی کج نویسی من نشده، شما را ابولهول پوشالین نخواندم، بلکه رهبر را.

Dalghak.Irani گفت...

نه برداشت بدی نکردم و متوجه بودم که چه گفته ای. راجع به دستگیری های اخیر هم چند بار توضیح داده ام و ناشی از آشفتگی و دست پاچگی است و نشانه های اصیلی از بهم خوردن تعادل ایدئولوژی. محتمل یقینی است که تندروی به برخی دیگر از حوزه های اجتماعی کشیده و تشدید شود. اما این تضدید بخاطر از استیصال بئدنش عمل خوبی است و هرچه خشونت هواداران ایدئولوژی را برون بریزد بهتر خواهد بود. برگشتن باقی مانده های قم هم که مکارم سردسته شان شده علامت خوبی است از سرخوردگی شان از حکومت شرعی. اتظار تحولات آنی نباید داشت سی و هفت سال با خون جگر منتظر بوده ایم و حالا هم باید صبور و خوشحال باشیم که این ضربۀ جدید کاری ترین ضربۀ وارد شده به ابهت ولایت فقیهی است. یا...هو

ناشناس گفت...

روحانی هم گفته:

رهبری از نفوذ گفته حالا یه عده بیان بیفتن چند نفر و بگیرن پرونده بسازن نفوذ نفوذ کنن که نمی‌شه.

www.facebook.com/584634201565095/videos/vb.584634201565095/1128720487156461/?type=2&theater

اینم می‌شه یه جوری به اون تخریب "نقل" بالا وصل کرد که رسایی گفته؟

ناشناس گفت...

خوب حالا بالاخره نفوذ می شود واقعا یا نه؟! جدای مسئله پارانویا، شاید ایران بدون بمب اهمیت نداشته باشه خیلی، ولی اینا که یه بار میخاستن بسازن، در اینده از کجا نخوان بمب بسازند؟ امریکا و دنیا فکر اینا رو کردند حتما و یا باید واقعا نفوذی شکل بگیره و یا همیشه تحریم باشیم و بدبخت تا دستمان به بمب نرسد.

ناشناس گفت...

هیلاری کلینتون:
" من این راگفته‌ام که از توافق صورت گرفته حمایت می‌کنم اما این توافق بر سایر رفتار‌های بد ایران تاثیری نداشته است. ایران به عنوان یک دولت، بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. در این زمینه داعش و القاعده را هم داریم که کشور محسوب نمی‌شوند. ایرانی‌ها به وضوح رژیم‌ها از جمله یمن را برای مدت هاست بی ثبا ت کرده‌اند. از اسد حمایت کرده‌اند که ما پیامد‌های آن را الان داریم می‌بینیم. بنابراین این روشن است که ایران هنوز چالش بزرگی برای ما و دوستان و دیگر هم پیمانان ما بخصوص اسرائیل و همچنین کشور‌های حوزه خلیج فارس به حساب می‌آید.

من معتقدم در حال حاظر ما در موقعیت قوی تری برای شکل دادن به یک ائتلاف بر علیه رفتارهای بد ایران هستیم چرا که ما برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرده‌ایم. من فکر می‌کنم کار‌های بیشتری باید بکنیم و ببینیم که ایرانی‌ها می‌خواهند در زمینه حل مساله سوریه کمک کننده باشند یا خیر. در این زمینه کفتگوهایی به همت وزیر خارجه آمریکا برگزار شده. ما می‌خواهیم بدانیم که آیا ایرانی‌ها از سیاست بی ثبات سازی رژیم‌های خاورمیانه دست برداشته‌اند یا خیر. خیلی کارهای دیگری هست که می‌توان انجام داد"
بازی شطرنج با موقعیت برتر آمریکا همچنان ادامه دارد......

مانی گفت...

اگر نوری زاده و نوری زاد هم دو خط به جانداری و شیوایی نوشته های دلقک میتوانستند بنگارند میشد مقایسه شان کرد.اما به گفته خود دلقک آنان منابع خبری و دیگر منابع فراوان دارند و دلقک است و خودش و نبوغش.

الف گفت...

رقصی چنین میانه میدانم آرزو است!
چه شود! چه خوشی می گذرد! لذت اصلی در آن نیست که ببینی طرف مقابلت له شده، بلکه در این است که ببینی گیر کرده و مجبور است روشش را عوض کند.
البته، این جماعت همیشه در طول این سالها وقتی گیر افتاده اند، بحرانی راه انداختند و پشت بحران مشکل را حل کردند. این بحران می تواند ناامنی عمدی داخلی یا درگیری محدود و عمدی خارجی هم باشد. نمی دانم. ولی در مجموع احساس تیمسار درست است، این تو بمیری از آنها نیست، بحران راه انداختن هم در این شرایط آسان نیست.
البته دلقک عزیز و دوستان، باز نگویید این آیه-یاس-خوان آمد و می خواهد عیشمان را خراب کند، یا اصلا آدم حکومت است(!!!) وقتی خاتمی در دور اولش آمد ما بچه دبیرستانی بودیم و با او بالا آمدیم و به همه جا سرک کشیدیم و بماند... از نزدیک بامبول درآوردن های جمهوری اسلامی و سوار بحران های مسخره شدنش را دیده ام. اگر مناقشه نکنید، مستقیما دیده ام که چطور زیر آتش داستان کوی 78 دمیدند و بچه هایی را که فکر می کردند دارند برای مردم عربده می زنند را بازیچه کردند تا پوزه خاتمی را توی گل کنند. من تمام دوران عقل دار زندگی ام را با همینها گذرانده ام. انصافا در این زمینه ها کارشان را بلدند. البته الان شرایط فرق کرده، اصلی ها پیر شده اند یا سرشان در آخور است، نیروی جوان پای کار و صادق واقعی نیست و غیره. امیدوارم که این بار نتوانند. خیلی امیدوام!

ولی گفت...


تیمسار گرامی!
هرچند به کامنت قبلی من جوابی ندادی! و لی تأثیر خودت را ببین:

«...حال چرا در چنین موقعیت حساسی، اینچنین اعتراف بسیار مهمی را انجام میدهد؟! بعضی ها حدس میزنند که چون آژانس بین المللی انرژی اتمی، بنابر قرارداد وین، باید گزارش تهیه کند، خواهد گفت که ایران تا زمانی در پی تولید بمب اتم بوده است، این کار آقای رفسنجانی، زهر نظر آژانس را خواهد گرفت. (خواهد گفت که ما خود قبلا این موضوع را گفته ایم)...».
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/10-banisadr/mosahebe/16962-2015-11-02-21-19-19.html?Itemid=0»

ناشناس گفت...

یعنی این خوشخیالی محض است که فکر کنیم که این قبیله ای که ۳۷ سال است که سه نسل را به گروگان گرفته و روان آنها را تخریب کرده ، به این راحتی پا از روی حلقوم ، مملکت بردارند .
نمیخواهم منفی باف باشم ، ولی احمق هم نیستم.
تا مملکت یکبار تخریب نشود مثل بقیه خاورمیانه ، امکان رهائی نیست که نیست.

شهروند گفت...

مگر عربستان با تمام كشورهاي عربي منطقه مرز مشترك دارد كه خواهان عدم دخالت ايران در اين كشورهاست ؟
حقير از شما به عنوان يك انسان مدرن و منصف توقع دارم ، دست بالاي عربستان در مقابل ايران را فقط در عرب بودن و مرز مشترك ندانيد ( اگر چه گزاره بسيار مهمي ست ) متأسفانه اغلب ما ايرانيان اعتراف به بزرگي و دانايي ديگران برايمان خيلي سخت است ، عربستان اگر امروز قدرتمند ترين بازيگر منطقه شده است به خاطر اتخاذ سياستهاي درست و منطقي خود در سياست خارجي ست ، دستكم در بيست سال اخير ، عربستان سياست خارجي عملگرا و هوشمندانه اي داشته است ، تبديل به متحد استراتژيك امريكا در منطقه ، نوعي همزيستي و پذيرش مسالمت آميز اسرائيل ، به نوعي رهبري جهان عرب و قبول آن توسط اكثر كشورهاي عربي به جزء سوريه بشار اسد ، روابط بسيار خوب و همكاري با تركيه ، در حاليكه تركيه هم مرز كشور ايران است ، حفظ روابط و نفوذ در مصر ، حمايت و تثبيت حكومت سني بحرين ، اينكه عربستان را حقير و وزير امورخارجه اش را ولد زنا بدانيم ، دردي از ما نخواهد كاست ، خامنه اي و ايران امروز تحقير مي شود ، به خاطر اينكه در تمام سياستهاي اتخاذ شده خود شكست خورده است ، حكومت آل سعود ، بيشترين شباهت را به حكومت پهلوي دارد ، موفق در سياست خارجي و بالابردن رفاه عمومي مردم كشور ، اگر امروز عربستان صدايي رسا دارد به خاطر وضعيت اقتصاد داخلي خود است ، وقتي خامنه اي مردمي جان به لب رسيده دارد ، بايد هم دنبال اجراي شو و نمايش باشد ، بله شما درست ميفرمائيد مثل هميشه ، عربستان دست بالا را دارد ، ولي به خاطر سياستهاي درست و خردمندانه اي كه اتخاذ كرده است ، گزاره اي كه مهمترين عامل موفقيت اين كشور در مقابل جمهوري اسلامي بوده و هست ، نه فقط مرز مشترك و زبان عربي ، مذهب شيعه ، هر چند كه تمام اين موارد بسيار مهم و اثرگذار مي باشد ولي اندكي عقل لازم است تا از تمام اين عوامل در جهت منافع ملي و بسط نفوذ منطقه اي استفاده شود ، عقلي كه خامنه اي احمق ، فرصت سوز و مملكت برباد ده فاقد آن است

مازیار میهن دوست گفت...

چیزی که برای من همیشه مورد سوال بود اسراییل ستیزی نظام بود در حد دشمن شماره یک.ولی هیچوقت دلیل واقعی اش را نمی دانستم مثل اینکه یک آدم جدید خانه ای در محل شما اجاره کند و از همان روز اول بخواهد به معنای واقعی دهنت را سرویس کند و تو هاج واج این بابا چه میخواهد از جان ما من که او را نمیشناسم.مثلا غرب ستیزی در ایران ریشه دار است و حالا حالا ها میتازد از نقش انگلستان در قرن نوزدهم و به اصطلاح کودتای علیه مصدق .هرچند روسیه واقعا سرزمینهای زیادی را از ما جدا کرد ولی اسراییل بدبخت هیچ که هیچ تازه کلی ایرانی دارد در جنگ تحمیلی اسلحه به ایران داد و تاسیسات صدام را بمباران کرد.و رییس جمهورش هم یزدی است اگر اشتباه نکنم.این موضوع از ده یازده سالگی در ذهنم بود که بابا اسراییل چه دخلی به ما دارد .تا اینکه به طور اتفاقی سر کارم به یک مهاجر روس تبار رسید .روسها از یهودیها متنفرند یهود ستیزی در فرهنگ روسیه بسیار ریشه دار است .آنها حتی معتقدند لنین یک فرد کثیف یهودی بوده که میخواسته با انقلاب سوسیالیستی اقتدار روسیه تزاری را برای سالیان سال نابود کند و گرنه ما با این وسعت و استعداد وعقبه تاریخی نباید دست اموز شاگردان جدیدی چون آمریکا باشیم .روسیه واقعا ما را به معنای واقعی کلمه استعمار کرد مثل اینکه قاتل پدرت شوهر ننه ات بشود هر چه از این نفوذ روسیه جلوگیری شود به نفع است.چین هم تا یک زمانی در کون شوروی بود از روزی که رفت سمت غرب پیشرفتش شروع شد .حالا نظام میخواد بدون تغییر دکور برود سمت غرب ولی جواب نمیدهد مثل مغازه داری که تا دیروز چای میفروخته امروز دیده صرف با فروش لباس زیر زنانه هست نمیشود تابلو بزنی چایی فروشی ولی سوتین بفروشی اولا حاجی اون گونیهای مستعمل چایی را بگذار کنار یک فروشنده ترگل ورگل خانم بگذار برای فروش تابلو را هم بگذار لباس زیر زنان فروشی دو تا سوتین هم بگذار دم در مردم بدانند چه خبر هست وگرنه ضرر میکنی حاجی جان ما خیرت را میخواهیم از ما گفتن

ناشناس گفت...

در تایید جناب شهروند، عربستان از نفتش خوب استفاده کرد، ایران تا حالا فقط ثروتش رو حروم کرده، عمق فاجعه جایی که اقای بابک زنجانی گفته واحد پول بین المللی قاچاق در دنیا پول نفت ایرانه! اصلا ذات حکومت عربستان با حکومت ایران فرق می کنه، عربستان فقط پادشاهی، حکومت ضد منافع ملی که ندارند. این پول نفت معلوم نیست خرج چی هم شده، خرج بشار اسد که داره میره؟ یا خرج فلسطینی ها که دارن از گشنگی میمیرن؟ اینهمه که به این کشورا کمک کردیم، اینا الان کجان؟ ای کاش حداقل یه عده از این پول یه استفاده ای میکردند! من حاضر بودم این چراغ به مسجدم بره فقط یه استفاده ای داشته باشه، کاش اینقدر نفت نداشتیم ولی یکم عقل داشتیم.

ناشناس گفت...

دلقک آیا شما خاطرات چیستا یثربی در تلگرام را خوانده اید؟
طبق این خاطرات ، ایران از ۴ سال قبل از جنگ سارایوو و یوگوسلاوی ، نیروی نظامی به صورت مخفیانه میفرستاده و ازدواج مصلحتی میکردند آنجا.
chista_yasrebi

بابک

مازیار وطن‌پرست گفت...

یکی از بهترین طنزهای سال‌های اخیر نبوی:

http://www.roozonline.com/persian/tanssatire/tans-satire-article/archive/2015/november/04/article/-825ce30265.html

مازیار وطن‌پرست گفت...

تمام قوت طنز نبوی (لینک بالا در روز آنلاین) هم در این است که صرفا وقایع روز را مثل یک کولاژ بریده کنار هم گذاشته. اتفاقا هر جا خواسته چیزی از خودش بگوید و پیاز داغش را زیاد کند، کیفیت طنز پایین آمده!

آرسین گفت...

لازم دیدم در جواب مازیار یک کلمه عرض کنم، ایدئولوژی!

اما تفسیر این یک کلمه صدها کتاب است.
نیاز است که شما اندک مطالعه ای از کتب اسلامی داشته باشید تا به ریشه یهودی ستیزی برسید.
از ابتدا در قرآن به عنوان اولین کتاب مقدس مسلمانان شما هیچ جایی پیدا نمی کنید که قوم یهود مثبت فرض شده باشد! همیشه آزار دهنده خدا بودند و طبعا مورد لعن و نفرین خدا و پیامبرش، و این یهودی ستیزی -به عنوان دین رقیب- به شکل سنت باقی مانده.
اما این دلیل تنها بکگراند تفکر اسلامی است، اینکه یهودیان موذی ترین قوم از نظر الله هستند و موجب پریشانی او و مقابله با آنان واجب...

علاوه بر آن تفکر اسلامی،
تفکر انقلابی و ضدامپریالیستی دهه 40 و 50 خاورمیانه وامدار کمک های سران فلسطینی و انتفاضه بود. این مقاومت خود میراث دار تفکر ضد استعماری افرادی مثل جمال الدین اسد آبادی بود. هم آیت الله خمینی تفکر خود را مدیون آن میدانست هم عملا بسیاری از انقلابیون ایران پیرو مکتب ضد اسراییلی لبنان و فلسطین بزرگ شده بودند مانند چمران و موسی صدر. (اسراییل به عنوان نمادی از نفوذ استعمار قدیم و ابرقدرتهای جدید)
بعلاوه کمک های شاه به اسراییل مورد نقد آیت الله خمینی بود، مانند دیگر کارهای شاه که دستاویزی برای ضدیت با او بودند. (مثل حق رای بانوان، اساسا مجلس و... نگاهی به تفکرات شیخ فضل الله نوری راجع به حکومت از دید اسلامی بیاندازید!) این مواضع رهبر انقلاب دقیقا باعث موضع گیری افراطی بیش از حد دینی راجع به اسراییل شد. تاجایی که اولین مقام خارجی که به ایران انقلابی سفر کرد، یاسر عرفات فلسطینی بود! و به این شکل نطفه انقلاب ایران با ضد ارزش های دوران طاغوت و استکبار، یعنی اسراییل ستیزی بسته شد.
و طبق رسوم تملق و پیشی گرفتن در حکومتهای استبدادی، این رسم اسراییل ستیزی به مجموعه رسوم جاهلانه حکومت اسلامی اضافه شد. مثل شعارهای "مرگ بر" انقلابی، که امروز به دست و پای حکومت پیچیده. امروز همه حتی آیت الله خامنه ای درحال تلاش برای توجیه شعار "مرگ بر امریکا"ست. این عقلی کردن یک پدیده انقلابی (بخوانید احساسی) اولین قدم در از بین بردن آن است. چرا که تا عقل توجیه کننده پدیده ای نباشد نمی توان ضد آن را بیان کرد و آن را از میان برداشت.
یا رسم "امام جمعه موقت تهران" یا ده ها موضع بیهوده دیگر که هیچ دلیل عقلی بر آن پیدا نمی شود.
بیانات دکتر زیبا کلام راجع به اسراییل ستیزی نمایانگر "پادشاه لخت" است.

از قضا امروز شبیه ترین حکومت به اسراییل یهود. ایران شیعه است! هم از نظر ساختار و هم از نظر منافع مشترک، هردو حکومت نیمه دینی نیمه دموکرات (بگذریم از اجرا منظورم تئوری اش است) و دارای منافع در خاورمیانه متلاطم، و دیگر منطقا دلیل بر ضدیت وجود ندارد...

ببخشید که جویده و طولانی شد، خواستم سرنخی داده باشم جهت پاسخ به این سوال همیشگی، و عمدتا مشغول کننده نسل جدید ایران. که چرایی اسراییل ستیزی را در منطق جستجو میکنند نه تاریخ!

موفق باشید

ناشناس گفت...

بعضي مي گويند تحليل اتفاقاتي که در جريان است يا حتي پيش بيني منطقي آنچه که اتفاق مي افتد چيزي شبيه کار تحليل گران فوتبال است به اين معنا که تحليل رفتارها و موقعيت خامنه اي و ديگر مهره ها مانند بررسي عملکرد يک مربي در يک بازي فوتبال و يا پيش بيني اينکه مثلا در بازي بعدي احتمالا از چه تاکتيکي استفاده کند مي تواند باشد.
و همچنين حرکات فردي بعضي مثل گاهي که يکي از تماشاگران احساساتي در بين بازي وارد زمين فوتبال مي شود و کارهايي انجام ميدهد و او را ميگيرند و مي برند به نمي دانم کجا! تصور مي شود.
من خيال مي کنم اين دور هم بودن ما مي تواند باعث شود طرز فکرمان را در معرض چالش قرار دهيم و در نهايت اينکه شايد بتوانيم نحوه درست فکر کردن و درست تحليل کردن را بياموزيم و بفهميم نظراتمان چقدر طرفدار دارد شايد.
ولي چگونه مي توان اين بازي را به هم زد يا حداقل مربي و کادر فني را عوض کرد؟!
آيا نبايد عملکرد ما به چيزي شبيه رفتار خودشان همانند باشد؟ "خشن و سخت"؟
هر چند تا اطلاع ثانوي اين مي تواند مهمترين چالش ذهني من باشد اما ميدانم اگر استيون هاوکينگ هم تهران بود روي ويلچر او را مي بردند امامزاده صالح گدايي!

فاميل دور

پراگماتیست گفت...

با درود بر تیمسار ایرانی و سپاس از تحلیل شیرین

و با تشکر از:

"بطور قطع جمهوری اسلامی دو سال پیش و بویژه قبل از برجام را لولو برده. و چیزی را که لولو برده پس آوردنی نیست."

کدام خفت برای دست اندرکاران ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از این بزرگتر که وهابیهای عرعرستان به رهبری آل سقوط که اگر حضرت آقا دستور می فرمود نماز صبح را در تهران یا کربلا و نماز ظهر را در مکه یا مدینه می خواندند چنین حقارتی را برایشان رقم زند؟

من نیز نظام مقدس را در سراشیبی سقوط بلکه در حال سقوط آزاد می دانم.

مواضع ضد استکباری خامنه ای و دستگیری های سپاه طبل توخالیست و "ایشان" در قالب سخنان فیروزآبادی چه خوب ترمز عزیز جعفری را کشید و روحانی با پرونده سازی خواندن نفوذ چه خوب پروژه سپاه را عقیم ساخت.

به امید روزهای بهتر.

مازیار وطن‌پرست گفت...

مکارم شیرازی مخالفت با برجام را حرام نامید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جناب آرسین،
فقط توجهتان می‌دهم که امروز یک مازیار وطندوست هم استثنائا به جمع ما اضافه شد که ظاهرا از دوستان باذوق و قدیمی است. صرفا به دلیل تفاوت ادبیات خاطر نشان کردم.

ضمنا در 5 مورد در قرآن ذکر شده که خداوند قوم بنی اسرائیل را بر "عالمیان" برتری داده‌است، اما علما آن را به "اهالی همان جهان در همان زمان" تعبیر می‌کنند. جالب آنکه دقیقا همان لفظ در مورد جهانی بودن پیام رسول خاتم استفاده شده که تناقض پیدا می‌کند با ادعای همه‌زمانی و همه‌مکانی بودن پیامبر. اگر این یک درست باشد باید پذیرفت خداوند نیز بنی اسرائیل را تا ابد و بر همه بنی‌آدم برتری داده. برای تفصیل رجوع شود به مقاله اکبر گنجی "اسلام_ دین قوم عرب یا دین جهانی؟" در اینجا (http://www.radiozamaneh.com/87823)

مازیار وطن‌پرست گفت...

نقل از فیس بوک آقای دکتر حسین قاضیان:
«... وقتی فروشگاه‌‌هایی که حتی در اصل هم آمریکایی نیستند اما نماد آمریکایی محسوب می‌شوند قرار باشد در ایران باز باشند و مردم برای خرید محصولات (بعضاُ مزخرفشان) صف ببندند٬ آن وقت نشانه‌ای آشکار وجود خواهد داشت از این که مردم بسیاری آن‌گونه که حاکمان می‌خواهند٬ فکر و زندگی نمی‌کنند. به زبان بی زبانی٬ این چنین حکمرانانی و چنین شیوه‌ی حکمرانی را نمی‌خواهند.

در واقع٬ با بستن یک ساندویچی تلاش می‌کنند گربه را دم حجله بکشند. کی‌ اف سی را می‌بندند٬ مبادا روز دیگری عده‌ای به فکر بازکردن سفارت آمریکا در تهران بیافتند. سفارت آمریکا در ایران را هم نمی‌‌خواهند بازگشایی شود٬ چون صف بلند ویزای پشت در سفارت درست همان معنایی را خواهد داشت که صف کوتاه منتظران برای غذای کی اف سی.»

ناشناس گفت...

واکنش سخت و خشن رهبر

امیرعبداللهیان: سرنوشت رکن‌آبادی را از طریق سازمان ملل و صلیب سرخ پی‌گیری می‌کنیم

آرسین گفت...

ممنون از نکته سنجی شما، مازیار وطن پرست.
مسلما مخاطب پیام قبلی ام مازیار میهن دوست بود.

اما نکته ای راجع به برتری قوم یهود عرض کنم که طبعا بدلیل الگو برداری اسلام از آیین قوم یهود. تمامی مسایل و روایت های تاریخی به این قوم بازمی گردد و حتی محمد پیامبر (عرب) هم خود را در امتداد قصص پیامبران یهودی می داند (ادیان ابراهیمی). در اینکه کل این داستانهای خدا دار! (میتولوژی)اتفاقاتی میان قوم یهود و خدایشان بوده که شکی نیست. و اتفاقا به همین علت چالش و برخورد میان یهوه (الله) و قوم یهود است که ایشان خود را از سایر نژادها برتر می دانند!
(اساسا داستان پیامبر و خدا یک کانسپت یهودی است!)

ناشناس گفت...


مدتهاست مطالب وبلاگ شما رو میخونم و با وجود فکتها و نکات قابل قبول فراوان همواره این بخش از تحلیل‌ها تون که خامنه‌ای و نظام در موضع ضعف قرار گرفته و در پس پرده همه جور تعهدی برای حفظ نظام دادند رو باور نمیکردم.
دیروز در محل کار بدلیل روال کاری که در دولت و سایر ارگانها برای هماهنگی با برجام رخ داده اسنادی رو دیدم که ضعفی بسیار شدید‌تر از تحلیل‌های شما رو برای این نظام دودوزه باز نشون میداد که باورش برایم غیرقابل پذیرش بود بنحوی که با مدیری که این اسناد رو شرح میداد بارها بحث کردم و سوال پرسیدم تا نهایت ایشون برای قانع کردن من کتابچه یکی از پیوست‌های برجام رو داد تا خودم مطالعه کنم.
در یک جمله بگم نظام قلدر ماب چنان تعهدات خانمان برانداز و استقلال بر باددهی را در برجام پذیرفته که شاهان قاجار از سرکار امدن این حکومت نالایق و نابکار در ایران شرمگین خواهند شد. به عنوان مثال تعهد داده اند تا 10 سال آینده ورود هرگونه کالا صنعتی از پیچ و مهره گرفته تا مواد خام و ماشین آلات صنعتی دقیق و ابزارهای روزامد گوناگونی که در فهرست مفصل این سند تک تک اسم آورده شده و شرح داده شده‌اند بدون مجوز 5+1 و جلب رضایت انها در حکم نقض برجام می باشد!
بعد از اینکه این در جلسه این موضوع را متوجه شدم و مطمن شدم که هیچگونه اغراقی در آن نیست این جمله رو به همکاران گفتم که تا حالا دنیا و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف مراقب بودند ما از بازار سیاه و واسطه‌ها نیازمندهایمان را با 10 برابر قیمت تهیه نکنیم ولی منبعد ارگانهای اطلاعاتی خودمان باید چهار چشمی بپایند نکند یه بچه سرتقی چهار تا پیچ و مهره برای کار خودش بدون اجازه وارد کنه و حفظ نظام رو به خطر بندازه!
این است سرنوشت حکومتی که با ندانم کاری و لجبازی احمقانه 12 سال برای رسیدن به چیزی تلاش کرد که در راه آن انواع خسارتهای جانی مالی و فرهنگی بر مردمش تحمیل کرد و در آخر با وجود نرسیدن به اهداف خامش برای حفظ چند صباح بیشتر حکومتش مجبوز به امضای یک ذلت نامه بیسابقه بین المللی اقدام کرد

ناشناس گفت...

جناب دلقک. امیدوارم گستاخی بنده را حمل بر بی‌ ادبی‌ نفرمایید ولی‌ در متون شما عمد‌تاً قواعد دستوری مقاله نویسی رعایت نشده و خواندن آنها با دشواری همراه است. این را از این جهت عرض می‌کنم که از علاقه مندان به تحلیل‌های شما هستم. برای نمونه یک جمله از متن شما را در اینجا می‌آورم و باز نوشت آنرا هم تقدیم می‌کنم.

می ماند عراق اکثریت شیعه که در آنجا هم دست خامنه ای بسته شده است هم بخاطر وجود نازنین آیت الله سیستانی و هم حیدر عبادی دیگر خیلی راضی بکمک گرفتن از ایران نیست بدلیل حساسیت های مذهبی.

تنها کشور باقیمانده عراق است که در آنجا هم با وجود اکثریت شیعه دستان خامنهٔ‌ای بسته است. این نه تنها به خاطر وجود نازنین آیت‌الله سیستانی است بلکه حیدر عبادی هم به دلیل حساسیتهای مذهبی‌ دیگر راضی‌ به کمک گرفتن از ایران نیست.

فکر می‌کنم اگر جملات بلند را به چند جمله کوتاه تقسیم کنید خواندن آنها راحت‌تر خواهد بود.

دوستدار شما،

شیخ

ناشناس گفت...

بیخودی اون عربستانو واس ایران گنده نکن..توی ایرانی داری واس عربستان خایه مالی میکنی ؟بیچاره.میدونم که منطق نداری و نظرمو ثبت نمیکنی ولی بزار بگم که من تو ایران کاری ب نظام ندارم یه آدم معمولیم ..تو اگه ادعای ایرانی بودن داری خجالت بکش عربو به رخ ایران میکشی غلط کردی اصلن ..این یعنی خایه مالی واس اعراب مث اینکه اونا دارن مایه میدن تو هم واسشون دم تکون میدی..دوم اگه غیر اینه و خودتو ایرانینمیدونی ببخشیدا خیلی بیجا کردی درباره ایران نظر میدی اصلن به تو ربطی نداره پاچه خوار عربپرست.ایران هر نظام که باشه حال اعرابو میگیره و شنا از پشت میسوزین.حیف اون خون ایرانی که تو رگ توعه..باید خون عرب تو رگ تو بود واقعا..کثیف.حالا اگه جرات و داری و ب آزادی بیان اعتقاد داری نظرمو ثبت کن..با اینکه چیزشو نداری...

ناشناس گفت...

بیخودی اون عربستانو واس ایران گنده نکن..توی ایرانی داری واس عربستان خایه مالی میکنی ؟بیچاره.میدونم که منطق نداری و نظرمو ثبت نمیکنی ولی بزار بگم که من تو ایران کاری ب نظام ندارم یه آدم معمولیم ..تو اگه ادعای ایرانی بودن داری خجالت بکش عربو به رخ ایران میکشی غلط کردی اصلن ..این یعنی خایه مالی واس اعراب مث اینکه اونا دارن مایه میدن تو هم واسشون دم تکون میدی..دوم اگه غیر اینه و خودتو ایرانینمیدونی ببخشیدا خیلی بیجا کردی درباره ایران نظر میدی اصلن به تو ربطی نداره پاچه خوار عربپرست.ایران هر نظام که باشه حال اعرابو میگیره و شنا از پشت میسوزین.حیف اون خون ایرانی که تو رگ توعه..باید خون عرب تو رگ تو بود واقعا..کثیف.حالا اگه جرات و داری و ب آزادی بیان اعتقاد داری نظرمو ثبت کن..با اینکه چیزشو نداری...