۱۳۹۴ آذر ۳, سه‌شنبه

قرآن پوتین در دستان خامنه ای: تجلیل از دین فرهنگی؛ طعنه به اسلام سیاسی!


 قبلاً به مناسبت هایی ارداتم را به ولادیمیر پوتین ابراز داشته ام بخاطر نبوغ سیاسی - فارغ از ارزش داوری نیک وبد آن - این روس اصیل. حالا اما با نگاهی به سفر پوتین به ایران این نبوغ را قطعی می دانم و بخاطر او کلاه از سر برمی دارم. ولادیمیر پوتین در سفر به ایران چنان نقش و نقشه ای ماهرانه کشید و بازی کرد که فراتر از تنیدن یک نقاشی ظریف مینیاتور شرقی در کالبد یک فرش اصیل ایرانی بود. نکته به نکتۀ این سفر هم از جنبۀ شکلی و هم از جهت محتوایی درست و دقیق تنظیم شده و اجرا شد. تا جائیکه اگر ساقط کردن هواپیمای روسی در ترکیه را برای اثرگذاری به موفقیت فوق العادۀ پوتین در این سفر هموار بدانیم فهم نادرستی نخواهد بود. لذا نوشتن تفسیر و تحلیل کلاسیک بر این سفر هم غیر ممکن است از نظر حجم موضوعات تا جائیکه چندین مقاله هم قادر به تبیین آن نیست؛ و هم نارسا خواهد بود در پایان. زیرا خود سفر از الگوهای متعارف پیروی نکرده است. لذا فقط نگاهی به برخی دقایق مهم این سفر می کنم با این تأکید که من فقط تیترها را خواهم نوشت و بسط آن را بذهن خواننده خواهم سپرد.

1- پوتین بدون تشریفات معمول وارد تهران شده و مستقیم به دیدار آیت الله خامنه ای رفته است. این رفتار پوتین می تواند صمیمیت و دوستی را القاء کند همانطور که هواداران خامنه ای تبلیغ می کنند. اما پوتین در همین حال با ماشین اختصاصی و خودروهای زرهی گارد محافظ خودش از فرودگاه مهر آباد خارج شده و این به این معناست که اولاً پوتین یک امپراطور ابرقدرت است، و ثانیاً به توانایی های امنیتی جمهوری اسلامی اعتماد نداشته و جمهوری اسلامی را بی ثبات می داند. این رفتار پوتین که بندرت - فقط هم - توسط ابرقدرت های بالفعل سابقه دارد؛ قبل از نشانه ای از ابرقدرت بودن میهمان؛ حقارت و بی کفایتی میزبان را هم منعکس می کند. لذا اگر آن صمیمیت و این تحقیر را جمع کنیم در بهترین حالت رفتار پوتین شبیه رفتارش در سفر به استان های مختلف داخل روسیه بوده است. و ایران را در حد ایالتی از روسیه خودی! ولی بی اهمیت می کند.

2- از دیدار دوساعته و طولانی خامنه ای و پوتین نه عکس گویایی و نه گزارش درست و درمانی منتشر نشده است تا بتوانیم از عکس های رویارویی ابتدایی یا خداحافظی نهایی یا چینش میز مذاکره و نفرات شرکت کننده و همراه و از این قبیل؛ داوری درستی داشته باشیم. اما از همان چند عکس کلیشه ای و چند خط گزارش خنثای رسمی هم می توانیم به برخی دقایق نور بتابانیم. در معدود عکس های منتشر شده این نکات برجسته است. هر دو رهبر بشاش و خرسند هستند. بشاشت خامنه ای بیشتر از پوتین و متداوم و تحسین کننده است. قیافۀ پوتین جدی تر از خامنه ایست در هنگام گفتگو. پوتین در طول فیلم منتشره هیچگاه اولاً دست بزانو نمی نشیند و دستانش یا در هم تنیده و قفل است و یا در حال حرکت و بادی لنگویچ. ثانیاً تکیه اش به مبل محدود و یله است و نه مجتهد و طلبه یا استاد و شاگرد و یا حتی سالخورده و جوان. و در اغلب دقایق فیلم هم او اصلاً تکیه نداده و با خم شدن بطرف خامنه ای حالت تهاجمی بیشتری دارد. طرز قرار گرفتن خامنه ای روی صندلی اش هم با تفاوت آشکاری - نسبت به ملاقات های همیشگی از این نوع - کمی متزلزل و کنده شده از پشتی صندلی و بی ثبات نشان می دهد؛ با آن نگاه مشتاق و متمرکز و ستایشگرش  به چهرۀ پوتین - یک لحظه خودم را جای مقلدان و مریدان مذهبی خامنه ای دیدم و پوتین را با آن سگ بزرگ و خوشگلش در آغوش و بوسه باران تصویر کردم نشسته روبروی مرجع عالیقدر شیعه و خندیدم؛ در تف به این قدرت و سیاست و مذهب ریاکار -

3- اما گزارش خیلی مختصر و رسمی و ویرایش شدۀ منتشر شده از این ملاقات طولانی هم چند گزاره و نکته دارد که می توان استخراج کرد. یکی آنجایی که پوتین با کنایه به امریکا می گوید که روسیه به دوستانش خنجر از پشت نمی زند. بدیهی است که این جمله در عین خوش آیندی برای مخاطب آن؛ این علامت را هم بوضوح می فرستد که: "پوتین و خامنه ای یا روسیه و ایران دو نیروی متوازن نیستند که دارند با هم گفتگو می کنند. - بر عکس آنچه شریعتمداری در کیهان و ولایتی در تلویزیون نوشتند و گفتند. و چه سراسیمه و زود بود این تلاش عجول برای جلوگیری از برملایی تحقیر خامنه ای توسط قلم های مستقل - بلکه روسیه ابرقدرتی است که از ایران کوچک و ضعیف حمایت می کند و ایران نباید نگران نامردی روس ها باشد در خالی کردن پشتش در روز مبادا". زیرا اگر این جمله از موضع نیروی برتر و ابرقدرت صادر نشده باشد؛ توجیه منطقی ندارد بین دو دوست متوازن. یا حداقل باید دنباله اش پوتین اضافه می کرد که: "ما پشت شما را خالی نخواهیم کرد ...همانطور که ما انتظار نداریم شما پشت روسیه را خالی کنید". البته پوتین حواسش جمع است تا بلافاصله اضافه کند به جمله اش که: "... ما اختلافات مان را با گفتگو و مذاکره حل می کنیم". به این معنا که روسیه با ایران هم موضع و متحد قسم خورده نیست. و ایران نباید روسیه را مدافع همۀ مواضع خود متوهم باشد. مورد دومی هم که خامنه ای اول مطرح می کند راجع به گسترش همکاری های اقتصادی است. اما پوتین که می داند ذائقۀ اقتصاد ایران بطور غالب و ذائقۀ دولت روحانی بطور نسبی غربی است بلافاصله تخصیص می زند به حرف خامنه ای و اقتصاد را به حوزه های نظامی و هوافضا و اتم و دیگر صنایع عبوس و راهبردی تمرکز می دهد. زیرا پوتین می داند که اقتصاد عمومی ایران تمایل به غرب دارد و روسیه شانس زیادی برای رقابت در این حوزه ها ندارد. و از طرف دیگر چون خودش زادۀ رژیم ایدئولوژیک است از جاه طلبی رهبران ایدئولوژیک خبر دقیق دارد. پس بخامنه ای نوید می دهد که جاه طلبی های پرهزینه ات در حوزه هایی را که غرب ممنوع کرده من برآورده خواهم کرد. یک نکتۀ کم اهمیت هم خامنه ای گفته راجع به تحسین مبالغه آمیز سیاست پوتین در یک سال و نیم اخیر؛ و منظورش دقیقاً روسیۀ بعد از وقایع اوکراین و رویارویی اش با غرب بوده است. و از پوتین طلب کرده - نه دستور و نه توصیه و نصیحت بیگ برادری مثل دیدارهایش با سایر سران کشورها - که این سیاست ضد امپریالیسم روسیۀ جدید را ادامه و تشدید بکند. خامنه ای از این جهت این درخواست عاجزانه را کرده است که امیدوار است حالا که هم سیاست هسته ای شدنش شکست خورده بدست غرب؛ و هم ایدئولوژی امپراطوری اسلامی اش مضمحل شده بدست عربستان، و لذا نخواهد توانست خودش رأساً ادای شوروی سابق شدن را در آورده و به چالش غرب برود بتنهایی. امیدوار است که روسیه به جایگاه شوروی سابق برگردد در سیاست ضد امریکایی؛ و ایران هم یکی از اقمار این ابرقدرت تزاری جدید روسیه بشود و به لجاجتش در مبارزه با امریکا ادامه بدهد. لازم است اضافه کنم که باقی حرف ها چه در مورد سوریه و چه در مورد منطقه در همین کانتکست "اتحاد سیاسی روسیۀ ابرقدرت و ایران نوچه" بیان شده از سوی خامنه ای و البته خیال خامی است و نه پوتین به آن گندگی است و نه روسیه ظرفیت اتحاد شوروی سابق شدن را دارد و نه اصولاً اختلاف ایدئولوژیک بین غرب و روسیه باقی مانده. هر دو کشور بر محور اومانیسم و لیبرالیسم - هر کدام در ظرفیت های ممکن خودش - اداره می شوند و تنها درگیری شان در گیری منافع ملی و مادی و منابع لذت است و نه ثابت کردن ایدۀ برتر یکی بر دیگری.

4- یک اشاره هم می کنم به قرآن اهدایی و فراز آخر حرفم و جمع بندی نهایی. در مورد اهدای قرآن بسیار نفیس و قدیمی از سوی پوتین به خامنه ای تبلیغات مثبت فراوانی بچشمم خورده از دیروز تا حالا. و همه از تحبیب فوق العادۀ خامنه ای از سوی پوتین حرف زده اند. این حرف البته درست است اگر فقط در قالب ارزش تاریخی و باستانی این جلد قرآن پر ارزش به آن بپردازیم. اما این ماجرا یک وجهی هم دارد از منظر نگاه کاربردی و ایدئولوژیکی که آن پروپاگاندای "پوتین و خامنه ای یک روح در دو کالبد" را مخدوش می کند. ماجرا این است که همۀ آثار موزه ای و باستانی و تاریخی - که کتب خطی هم جزو این دسته اند - دارای ارزش های معنوی و بتبع آن مادی بسیاری هستند. بویژه اگر این اثر یک جلد قرآن باشد که کتاب مرجع 1/5 میلیارد مسلمان جهان است. اما فارغ از این ارزش تاریخی و موزه ای این ضعف هم همراه این قبیل آثار است که کمترین فایده و بهرۀ کاربردی ندارند. بعبارت دیگر نه از یک کاسۀ سفالین ده هزار ساله ترک خورده و فرسوده می توان به اندازۀ یک کاسۀ پلاستیکی 100 تومانی استفادۀ مفید کرد؛ و نه از یک تکه سنگ آهک پیدا شده در یک بنای تاریخی می توان بجای یک آجر ساختمان های امروزی بهره برد. بعبارت کاملاً دقیق "جنس موزه ای فقط و فقط و فقط در موزه است که هم قشنگ است و هم ارزش دارد". لذا هرگونه جابجایی آثاری که به موزه تعلق دارند به بیرون از موزه و بهره برداری از آن مردود و بی فایده و عمر تلف کردن و بی سرپناهی در مورد مثال آجر و تشنگی در مورد مثال قدح پلاستیکی است و نعل وارونه زدن. جنس موزه ای را بموزه بسپارید. و یادمان نرود که قرآن اهدایی پوتین به خامنه ای از موزۀ سن پیترزبورگ برداشته شده است. پس بطور خلاصه می توانم بگویم که اهدای قرآن نفیس از سوی پوتین بخامنه ای در مقام مذهبی خامنه ای یک بزرگداشت و احترام فوق العاده است. همانطور که در مقام سیاسی خامنه ای یک تحقیر و بی احترامی به ایدئولوژی اسلام سیاسی مورد حکومت خامنه ای و عامل بدبختی منطقه ای و جهانی است. که پوتین معتقد است این قرآن (شاکلۀ فکری و مانیفست اصلی حکومت خامنه ای) هم بسیار کهنه است و هم تاریخ مصرفش گذشته است و هم جایش در موزه است. و نه در میدان سیاست قرن بیست و یکم.

5- بدیهی است که ولادیمیر پوتین با تیم سیاسی و دیپلماتیک بسیار قوی و خوش ذوقش ده ها و صدها ساعت کار کرده اند در تنظیم این ظرایف و چه عالی. و علایم و پالس های بسیار زیادی را جاسازی کرده اند در همۀ لحظات این سفر تا در یک کلام "نه کسی را کاملاً تأیید کنند و نه کسی را از خود برنجانند". زیرا روسها می دانند که با اسرئیل دوستند و با عربستان نزدیک و باید کار کنند و با ایران همکاسه - و فردا احتمالاً رودررو برای صدور گاز به اروپا - و با امریکا رقیب و همکار  و با اروپا رفیق و نیازمند و ... و باید در این منافع گاهی بشدت رودررو و متناقض بتوانند خودشان را متعادل کنند و بنظرم پوتین تا کنون توانسته است. پیام سفر پوتین به دولت روحانی هم این بود که من با آقا می بندم و شما هم ناچار باید تبعیت کنید. یادم نمی رود آن غش کردن های بسمت غربتان در طول دو سال گذشته که هنوز نه ببار است و نه بدار و برای من پشت چشم نازک می کردید. بعبارت پایانی بنظرم سفر پوتین بیشتر بمیزبانی خامنه ای انجام شد و نه روحانی. و حدس قوی می زنم که ترتیبات امنیتی و تنظیم ملاقات ها هم دخالت و دستور خود خامنه ای بوده است تا رضایت قطعی دولت روحانی. اما یادتان نرود این نویدم که خامنه ای هم سیاست را باخته و مهمتر از ان ایدئولوژی را و این یک شکست قطعی است و تنها راه نجات ایران هم است. یا...هو

۵۲ نظر:

ناشناس گفت...

و اما تقابل جدید روسیه و ترکیه چطور بوده و به کجا می انجامد؟

ناشناس گفت...

بالاخره یک حمایتی از رهبر کرده احتمالا برای ترساندن عرب ها و چاپیدن بیشتر ایران، یه زمانی همچین خودشونو این اخوندا و کشتن برای کاپیتولاسیون، حالا داریم به زن های مو بور مهندسا و مستشار های روسی علاوه بر پول یا مفت و بی فایده حق حجاب و حق سختی کار در کشور جهان چهارمی خودمان را هم می دهیم و حالا هم نصف تهران را باید تعطیل کنند تا ارباب پوتین با ماشین شخصی خودشان قدم روی تخم ایران بگذارند! بنازم به این استقلال و عزتی که خمینی وعده داد و واقعا نمایان است در رفتار کشور ها با ما.

ناشناس گفت...

خدمت سرور دلقکان جهان عرض کنم اون سپر ایرانی به یغما رفته توسط عثمانیان هم که به روحانی هدیه شد رو هم بزاریم تو این کانتکس میشه حمله امروز ترکیه رو کاملا توجیح کرد. کمی جلوتر بریم به این حقیقتم میرسیم که داعشم کار دستی روسا بوده.

دوست قدیمی Tea

ناشناس گفت...

مطهری چرا مزخرف میگه؟ میگه مقام معظم گریه کرده وقتی براش گزارش وظعیت فرهنگی رو دادند و ما هم می خواهیم در غرب نفوذ کنیم؟ چطوری؟ سنی ها در غرب نفوذ کردند و همه ی هنرشان افزایش اسلام هراسی بود شما مگر چیزی برای ارائه به دنیا دارید که می خواهید نفوذ کنید؟

ناشناس گفت...

دلقک جان توی بالاترین یک لینکی دیدم که نوشته بود این کپی اون قران هست و اصلش نیست. نمی دونم درسته با نه.

Dalghak.Irani گفت...

نه آقا این حرف های سبک چیست که می زنید. مگر سیاست و روابط و ادمها - ان هم به این مهمی - مسخرۀ هم هستند که یارو با آن عظمت امپراطوری برای رفیقش که او هم رهبر یک کشور 80 میلیونی است هدیۀ فیک و جعلی بیاورد. این افسانه های مزخرف را همان ما بالاترینی ها فقط بلدیم بسازیم و تا کنون هم یکی از مهمترین منابع تقویت خامنه ای و حکومتش بوده ایم با ادعاهای غیرعقلانی و بنظر خودمان برای خراب کردن خامنه ای. من اگر جنبۀ فلسفی مطالب و موضوعات سیاسی را تعقیب می کنم و برای شما می نویسم خیلی فرق دارد با نسبت دادن موارد کاملاً مهمل به روابط کشورها و سیاسیون. یا...هو

یار قدیمی گفت...

البته فکر کنم شما اشتباه میکنید جناب دلقک عزیز. ظاهرا قرآن اهدایی کپی است. منبع خبر خبرگزاری تاس روسیه به نقل از دیمیتری پسکوف معاون رسانه ای پوتین است.
این هم اصل خبر : http://tass.ru/en/society/838571

Dalghak.Irani گفت...

نیکو کاخوس. با آیدی همیشگی و قبلیت بیا و اگر حرف درست و درمانی داری بزن. من هم نمی گویم چرا رفتی و چرا برگشتی چون بشر جایز الخطاست و تو هم بشری. و الا با آیدی نیکوماخوس و حرف های صدتا یک غاز کانتت تأیید نخواهد شد. یا...هو

یار قدیمی عزیز.حتی اگر خود پوتین دست روی قرآن بگذارد که قران اهدایی نسخۀ اصلی نبوده بازهم من قبول نمی کنم. مگر اینکه مغزم را و عقلم را کلاً از دست داده باشم. مگر می شود در این سطح روابط کسی حاضر به چنین حماقتی شود. آن هم پوتین که در نبوغش شکی ندارم. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک من همزمان شدن سقوط هواپیمای روسیه به دست ترکیه با تشریفات بی سابقه پوتین در تهران رو تحقیر مضاعف خامنه ای می دونم. خامنه ای با اون وضعیت حقارت بار از پوتین پذیرایی می کنه اونوقت اردوغانی که ازش خوشم نمی اد با قلدری همچین کاری می کنه.

ناشناس گفت...

دلقک اگه در مورد کپی بودن قرآن هم اشتباه کنی اشتباه تو نیست بلکه رقت بار بودن بیش از حد وضع خامنه ای هست که در مخیله آدم نرمال نمی گنجه!

یار قدیمی گفت...

البته من قصد بحث و پافشاری روی این موضوع ندارم فقط خواستم منبع خبر را خدمتتان عرض کنم که خود زرگر میگوید النگویش آب طلاست. حالا منطق شما قبول نمیکند که حاجی با این کبکبه و دبدبه و حجره دو نبش بازار جنس بدل بفروشد، امری جداست. اما :
فرض کنیم قرآن اهدایی کپی باشد. و شما فرمودید که پوتین معتقد است این قرآن (شاکلۀ فکری و مانیفست اصلی حکومت خامنه ای) هم بسیار کهنه است و هم تاریخ مصرفش گذشته است و هم جایش در موزه است. و نه در میدان سیاست قرن بیست و یکم.
آیا این ولادیمیر زیرک شما نمیخواسته علاوه بر اینها بگوید که نه تنها مانیفست و اسلام خامنه ای تاریخ گذشته است بلکه نسخه فیک اسلام حقیقی اعراب هم هست ؟

Dalghak.Irani گفت...

نه اگر یک در یک تریلیون قران قلابی باشد و حتماً هیچ کسی هم در روسیه آنرا نمی دانسته من خودم را مقصر می دانم. زیرا من مقام خامنه ای را اولاً و خود خامنه ای را ثانیاً بسیار جدی و در متن خود بزرگ می دانم و اگر چنین بی حرمتی به او شده باشد احساس پوچی می کنم از اینهمه زحمتی که می کشم تا خامنه ای و شرکای حکومتش را سنتیمتر سانتیمتر بعقب نشینی وادارم. مثال شما مثال کسانی است که معتقدند خمینی یک دجال و احمق و عقب ماندۀ ذهنی بود که توانست همۀ مارا از روشنفکر و عامی و تحصیلکرده و امی فریب بدهد و دنبال خودش راه بیاندازد. در حالیکه این قبل از اینکه تحقیر خمینی باشد تحقیر خودمان است که به رهبری او تن دادیم. پس مطلقاً هدیۀ پوتین صل صل است ولی همین اصل جایش در موزه است و نه زیر دست خیابان سیاست. یا...هو

در مورد سقوط هواپیمای روسی هم معتقدم که ترکیه عمد داشته برای ساقط کردن ان و در خاک سوریه زده است. منظور اردوغان از این شرارت هم این است که مدتهاست دنبال منطقۀ پرواز ممنوع در مرزهایش در خاک سوریه است و موفق نمی شود. حالا خواسته با زدن جت روسی ناتو را وادارد بلکه با خواسته اش موافقت کنند. نشان به آن نشانی که بعد از ساقط کردن جنگندۀ روسی بلافاصله از ناتو خواسته است که تشکیل جلسه بدهد برای رسیدگی بموضوع. و بقول طنز ولادیمیر پوتین که گفته: :"ترکیه طیاره ما را زده و بلافاصله هم رفته سراغ ناتو. گویا این روسیه بوده که جنگندۀ ترکیه را ساقط کرده و ترکیه مجبور از ارجاع آن به ناتو شده است". یا...هو

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

دلقک عزیز, با اینکه دفعه پیش مرا با ترکه کلامت راندی و هنوز گیج گیج میخورم از ضرب کلامت. اما نتوانستم خود داری کنم از اظهار وجودم در این مورد که مساله توام شد با ساقط کردن جنگنده روسی توسط ترکیه.
آیا فکر نمیکنی "پوتین" از ترس چرخش ایران به سمت غرب و قدرت گرفتن "روحانی و تیمش" در سیاست خارجی و همراهی و همکاری مجلس( لاریجانی )در تسهیل در تصویب برجام. دوان دوان قرانی زیر بغل زد تا کدخدای ده را ببیند جهت استدام باجی که سالهاست از ده میستاند برای دمیدن در اقتصاد خرابش؟

Dalghak.Irani گفت...

حرف من یک استنتاج فلسفی و کاملاً مستدل است. در حالیکه خود پوتین هم چنین برداشتی را فقط اگر با نتانیاهو مواجه بشود و او گله کند از نزدیکی صمیمی اش با خامنه ای و در خلوت به او می تواند بگوید این وجه هدیه اش را. نه اینکه پوتین عمد و قصد تحقیر خامنه ای را داشته و کلاً سفرش را برای حال گیری از خامنه ای آغاز و انجام داده است. در حالیکه پروژۀ مورد ادعای قلابی بودن قرآن این دومی را متبادر می کند و پوتین را در جایگاه رهبر اپوزیسیون داخلی خامنه ای قرار می دهد که از فرصت استفاده کرده و پوز خامنه ای را زده است. یا للعجب! یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

شاگرد ته کلاس تنبل ها. من هم گفته ام و بدیهی است که سیاست خامنه ای نگاه به شرق است در مقابل گرایش هاشمی بغرب - نه البته کامل بلکه نسبی - و پوتین بطور بدیهی تلاش می کند خط خامنه ای پررنگ باشذ در سیاست ایران. اما آن اخر گفته ات دیگر سیاست را مبتذل کردن است که فرموده اید دوشیدن و باج از این حرف های بچه های تنبل و دایی جان ناپلئونی. ارتباط اقتصادی روسیه بغیر از بخش های نظامی و هسته ای که محرمانه است فقط دو میلیارد دلار در سال با ایران است. کدام چاپیدن و بردن و خوردن و باج. روسیه کشور ثروتمند و معتبر و با سابقۀ تمدنی بسیار مهمی است و نیازی به کش رفتن از سفرۀ ایرانیان ندارد. هرچه سر ایران آمده از بی کفایتی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است و کمترین ربطی نه به چین و نه به روسیه و نه لبنان و نه شرق و نه غرب دارد. هر کشوری بر مبنای بازاری که وجود دارد و امکان مانور دارد کالا می فروشد و پول می سازد. این ربطی به این حرف های خاله زنکی ندارد که بودجه های روسیه و چین را دست آورد اقتصاد ایران می داند و فکر می کند اگر ایران اخم کند هم چینی ها از گرسنگی می میرند و هم روسها بدریوزگی می افتند. تکلیف خودتان را با آخوندها مشخص کنید چکار دارید اتهامات نچسب به دیگر ملت ها و دولت ها. یا...هو

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

دلقک عزیز, البته که روسیه کشور آنچنان فقیری نیست اما هیچ دوست ندارد ایران بدون هماهنگی, گاز زمستان پیش روی اوپا را یکطرفه معامله کند . و این سلاح روسها را با توافق با غرب, کم اثر کند.لازم نیست اینجا از اهمیت گاز در اروپا بگویم, همینقدر که لا اقل فرانسه , ایتالیا و اسپانیا ریششان در دست ایران و روسیه هرسال گرو میماند, کافیست. اینجا "باج" به معنای کنترل بازار گاز است. نه پول نقد و شاباش و باج سبیل و "حرفهای خاله زنکی"

ناشناس گفت...

پیامی که آقای پوتین در سفر خود بیان کرد این بود: «ما به دوستانمان از پشت خنجر نمیزنیم».

ایشان با این گفته ماجرای معمّر القذافی و حسنی مبارک را به رُخ مبارک رهبر فرزانه کشید و از طرف دیگر یاد آور شد که

«با چشمهای خودتان میبینید که اگر روسیه به طور مستقیم وارد معادلهٔ سوریه نمیشد؛ تا حالا شما و حزب الله لبنان و بشار اسد را زنده زنده میخوردند و اگر مطیع اوامر پایدار ما باشید؛ از شما به طور کامل حمایت خواهیم کرد؛ به شرطی که وسط راه به کوچهٔ علی چپ نزنید».

Dalghak.Irani گفت...

متوجه شدم. اینقدر فضای حرف های لمپن داغ و ادعاهای مافیا و دزد و باند و جلاد و اینقبیل ادبیات چپ زیاد است که من هم دچار حساسیت بیمار گونه شدم به این ادبیات سفیه و هر گردی را گردو می خوانم. البته منظور شما هم روشن نبود که گُر گرفتم. مرسی از توضیحت و البته مهم است. یا...هو

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

" بعبارت پایانی بنظرم سفر پوتین بیشتر بمیزبانی خامنه ای انجام شد و نه روحانی. و حدث قوی می زنم که ترتیبات امنیتی و تنظیم ملاقات ها هم دخالت و دستور خود خامنه ای بوده است تا رضایت قطعی دولت روحانی. اما یادتان نرود این نویدم که خامنه ای هم سیاست را باخته و مهمتر از ان ایدئولوژی را و این یک شکست قطعی است و تنها راه نجات ایران هم است".
فراموش نشود. این حرف, خیلی حرف درستی است. میشود گفت" شاه بیت" تحلیل دلقک از نظر من.

بهرام گفت...

تحلیل خیلی زیبایی بود و بسیار لذت بردم. فقط جسارتاً در پاراگراف آخر حدس به دلیل سریع تایپ کردن با ث نوشته شده است. چه خوب است تحلیل زیبا از این اشتباه تایپی هم پیراسته شود.

ناشناس گفت...

آقای پوتین در برابر اینهمه دست و دلبازی دروغین؛ یک خواستهٔ اساسی از رهبر داشت و آن صدور گاز ایران از طریق لوله های روسیه بود. تا هر وقت خواستند؛ لوله ها را ببندند و یا باز کنند و صنعت گاز ایران نیز به شرایط دوران قراردادهای نفتی در ۷۰ سال گذشته با کمپانیهای انگلستان باز گردد و کنترل ذخایر گازی ایران به دست کرملین سپرده شود.

آرسین گفت...

تیمسار گرامی،
هیچ کس از اصالت اثر قرآنی صحبت نکرده، به نظر می رسد نسخه اهدایی، کپی نسخه اصلی باشد که در موزه آرمیتاژ است. البته این "کپی" بودن با "فیک" بودن تفاوت دارد. بسیاری از آثار مثل "منشور کوروش" نسخه های کپی شده دارند که در نمایشگاه ها و موزه ها به نمایش در می آیند و کپی ها ممکن است ارزشی کمتر از اصل اثر باشد اما معنی قلابی و استهزا ندارد. بعلاوه که به آن معنی نیست که هیچکس در روسیه آن را نمی دانسته!

البته هنوز مشخص نیست صحت خبر و اگر دوستی در سن پطرزبورگ باشد و به موزه مراجعه کند می تواند اصل موضوع را تایید -یا انکار- کند.

فارغ از اینکه جنگنده چند متر در خاک سوریه بوده یا ترکیه..، کنتراست حریم
هوایی ایران (محل عبور موشک های کروز و جنگنده های دوربرد روسیه) و حریم هوایی ترکیه، بسیار مضحک است. بیشتر از آن مجیز خامنه ای و اخطار داووداوغلو به روسیه!

Dalghak.Irani گفت...

در ضمن مژده بدهم که سلمان رشدی هم وبلاگ من را می خواند! از شوخی گذشته امروز سلمان رشدی در آلمان و معرفی آخرین کتابش در نمایشگاه فرانکفورت راجع به حوادث پاریس گفته است که غربی ها برای مبارزه با داعش و مسلمان های افراطی هرچه ممکن است بیشتر شادی کنند. و مگر نه اینکه این "شادی کردن تنها ابزار بحجره راندن آخوندهاست" شعار بنیادین و اصلی سیرک من بوده است از ابتدا. جنس که یکی بود حرف هم و راه حل هم یکی می شود. و البته من از رشدی ها و سایر هنرمندان نویسندگان یادگرفته بودم و داد می زدم و مسخره می شدم که یارو بجای تفنگ و باروت صدای خنده را پیشنهاد می کند. دیدید که درست بود حرفم. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

بهرام عزیز مرسی از تذکرت.

آرسین عزیز. حرفت تلطیف کننده و شنیدنی تر است اما باورپذیرتر نیست. زیرا نسخۀ کپی کتاب خطی معنا ندارد مگر برای کشف خط و مصرف باستان شناسان تا نسخۀ اصلی دستمالی بیش از حد نشود. اگر چنین چیزی هم باشد بفرض محال خود پوتین در شجره نامۀ معرفی هدیه اش حتماً به آن اشاره می کرده است. پوتین و ابرقدرت روس است و آن فرهنگ غنی از حاکم سوازیلند نگرفته که تازه آن هم چنین عمل زشتی را انجام نمی دهد. تنها احتمال ممکن و واقعی این است که بگویند این قرآن تنها قرآن خطی کامل باقی مانده از قرن سوم هجری نیست. بلکه بغیر از این دو سه یا چند نسخۀ معدود دیگر قرآن خطی باقیمانده از قرن سوم - اگر قرن سوم باشد این قران - در دست است که در موزه های ایکس و ایگرگ نگهداری می شود. اما آن قرآن ها نسخه های کپی نیستند بلکه نسخه ای اصیل هستند که بوسیلۀ خطاط همین قرآن یا خطاط دیگری در قرن سوم نوشته شده اند. این تنها گزینۀ ممکن است برای ثابت کردن اینکه این قرآن تنها نسخه از زمان مشخص نیست. و هر نوع کپی و این قبیل مسایل از بیخ مردود است. یا...هو

مانی گفت...

با دردو به دلقک برای تحلیل ها و نوشته های خوبش, و یک پرسش:
آیا رهبران کشور ها اجازه دارند هر گاه که خواستند از موزه های ملی اشیا و کتابهای قدیمی را بردارند و به دوستانشان هدیه بدهند؟ اگر اینطور باشد پس از چندین سال چیزی در موزه باقی نمیماند که مردم به تماشای موزه بروند.

اکبر گفت...

جناب دلقک من یک نظری از شما میخواستم بپرسم به خدا راست میگم و قصد شوخی و این حرفها رو ندارم شما این آقای رائفی پور رو می شناسید همین که هی میره اینور و اونور سخنرانی میکنه در مورد مهدویت یا نفوذ یا داعش و این حرفها ما با هر کی بحث سیاسی میکنیم همش حرفهای این آقا رو میکشند وسط من سخنرانیهاشو گوش کردم بقیه دوستان هم اگه در مورد این آقا نظر دارند و سخنرانیهاشو گوش کردند به ما بگند این آدم چی از جون ما میخواد

ناشناس گفت...

دلقک جان باید اعتراف کنم از این اتفاق ساقط کردن جنگنده روسیه خیلی وحشت کردم و دایم می ترسم که جنگ جهانی سوم شروع بشه و پای ایران هم به جنگ باز بشه. دوران کودکیم جنگ ایران و عراق بود و از جنگ دوباره نفرت دارم. به نظرت برخورد پوتین و روسیه با این قضیه چطور خواهد؟ بی نهایت ممنون میشم سوالم رو بی پاسخ نگذاری. با تشکر

ویتگنشتاین گفت...

مدتی به دلیل تحصیلاتم در کتابخانه های کشور در جستجوی نسخ خطی کتب مختلف عمر صرف کرده ام. نسخه ای که پوتین به خامنه ای هدیه داده است اصل نسخه نیست و این را از عکس ها هم می توان فهمید. قرآنی که متعلق به دوران مروان یعنی اوایل قرن دوم هجری ـ نه سوم ـ اینقدر نو نوار و تمیز و بدون موریانه خوردگی نمی شود. (حکومت امویان در سال 131 ه. ق به پایان رسید. مروان هم آخرین خلیفه اموی بود). معمولا اگر کسی از هرکتابخانه ای که نسخه خطی داشته باشد کتابی درخواست کنند کاملا منطقی و بدیهی است که اصل نسخه داده نمی شود و در بهترین حالت میکروفیلم آن نسخه فروخته می شود.
اما این نسخه، پرینت ـ اگر واژه پرینت در این مورد درست باشد ـ نسخه فک سیمیل است که کمی پیشرفته تر و هزینه بردارتر از میکروفیلم می باشد. اما در واقع با میکروفیلم و یا پرینت رنگی نسخه تفاوتی ندارد.

ناشناس گفت...

موضع گیری عبدالله شهبازی در این مورد جالبه

خودش اقرار میکنه این قران نسخه اصل نیست بلکه فیکه! البته نه فیک توهین آمیز بلکه فیک ارزشمند :))

توضیحشو(البته توجیح) در مشرق نیوز ببینید

""فکسیمیل (فاکسیمیله Fac-simile) به چاپ عکسی از کتب قدیمی و نفیس می‌گویند که به شیوه خاص و با قیمت گزافی تهیه می‌شود. گفتنی است هدیه‌ای که به رهبر انقلاب از سوی پوتین اهدا شد نسخه فاکسمیله‌ای از قدیمی‌ترین یا یکی از قدیمی‌ترین نسخ قرآنی است که در اختیار کشور روسیه است.""

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/500147/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

ناشناس قبلی گفت...

این عکس رو یه نگاه بندازید
http://photocdn1.itar-tass.com/width/744_b12f2926/tass/m2/en/uploads/i/20151123/1115315.jpg


خیلی عجیبه که شما یک در میبیارد احتمال میدید قران فیک باشه! و حتی اگه خود پوتین هم قسم بخوره این قران فیکه قبول نمیکنید!

برگه های قران رو دقت کنید صاف و دقیق برش خورده و خیلی ام نازکه
این در واقع عکس قران قدیمیه که بر روی کاغذ چاپ شده

نه نیاز به تحلل سیاسی و فلسفی داره نه قسم خودن نه لینک از سایتای خارجی آوردن

همه چی واضحه فقط باید با چشم دید
نمیشه چشمها رو بست و گفت اگر خود پوتین هم قسم بخوره این قران فیکه من باور نمیکنم!

یا هو.

Dalghak.Irani گفت...

ممنون از بحث های تخصصی که انجام دادید و هنگام به میان آمدن پای متخصص بدیهی است که اظهار نظر فله ای - من هم - کنار برود. متقاعد شدم و توضیحات قانع کننده و تخصصی بود. یک پوزش بدهکارم به کسانی که - از جمله آرسین - از ابتدا حرف متخصصان را با زبان غیر تخصصی می گفتند و من هم که افتاده بودم روی قوز متوجه نبودم و نمی شدم. می ماند اینکه نسخۀ اهدایی قرآن همان رویۀ اصیل و محترمی را طی کرده که در مورد این قبیل میراث های باستانی و زیرخاکی معمول و جاری بوده و است. و پوتین هدیۀ مهمی داده و خامنه ای هدیۀ مهمی گرفته است و تقلب و تغلبی در کار نبوده که ذهن من روی ان بسته شده بود. یا در حقیقت می توانم اینطور پایان بدهم که اصل نسخه ای که من دفاع می کردم همین بوده و حرف مانی هم درست است. یا...هو

ناشناس گفت...

تحلیل مشاور کروبی از سفر پوتین
http://rasayeandisheh.ir/fa/news/5424/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ناشناس گفت...

پوتین از روی اصلش دو تا کپی زده یکی میده به رهبر و یکی به ملک سلمان!

ماهور گفت...

حرفای خامنه ای رو می خوندم اولین کلمه ای که به ذهنم رسید پاچه خواری قهرمانانه بود

ماهور گفت...

راستی دقیقا همونطور که دلقک گفته بود خامنه ای گیر داده به سکس. امروز گفته نفوذ یعنی جاذبه های جنسی

ناشناس گفت...

خامنه ای دو زمینه نفوذ را ایجاد {جاذبه های جنسی} و {جاذبه های پولی} دانسته است. فکر کنم خامنه ای هم وبلاگ دلقک را می خواند :)

ناشناس گفت...

عرض ادب

تيمسار عزيز مسرور شدم وقتي پست آخرتان را ديدم که نوشته بوديد "متقاعد شدم" .

ارادتمند

فاميل دور

ناشناس گفت...

به نظر من مبارزه فرهنگی در سه زمینه می تواند تحجر و ایدئولوژی مذهبی-سیاسی در ایران را بسیار بیشتر از موسیقی و کنسرت به عقب براند (البته نه اینکه کنسترت و موسیقی و سینما و غیره مهم نیستند)
۱- حقوق زنان: باید حقوق زنان، برابری جنسیتی، حقوق اجتماعی و کاری و ... را در چشم ایدئولوژی کرد. البته این کار در سالهای اخیر کمابیش در جریان بوده است اما مشکل این است که بخش بزرگی از مردم ایران، بدون واهمه بگویم اکثریت، به همراه اصلاح طلبانی که در زندان هم هستند، زن را جنس دوم و پست تر می دانند و از کنار این مساله عبور می کنند.
۲- حقوق اقوام: جمهوری اسلامی از واژه ملت هراس دارد چون اصلاْ ملت را قبول ندارد و به دنبال امت است. تاکید بر حقوق اقوام، بخصوص فرهنگ آنها مانند زبان، موسیقی و ادبیات، یکی از بزرگترین زمینه های دمکراسی را به دنبال دارد. متاسفانه مرکزیت فارس زبان ایران نه رقص و نه موسیقی مخصوص به خود دارد و بخش بزرگی از بار فرهنگی آن روی دین است اما ترکهای آذربایجان، کردها و بلوچ ها و ... غنی ترین فرهنگ غیر دینی را دارند. در این زمینه نیز مشکل روشنفکران مرکزگرایی هستند که تا از حقوق اقوام صحبت می شود پاسخ می دهند که نه ما همه ایرانی هستیم و بیایید متحد باشیم و چندین شعار خسته کننده دیگر که صورت مساله را پاک می کنند.
۳- حقوق همجنسگرایان: این مورد شاید خطرناک ترین باشد که اکثریت مطلق مردم ایران، غیر از اقلیتی از برخی جوانان مدرن، مخالف صریح آن هستند و شاید بخش قابل توجهی هنوز فکر می کنند که سزای همجنسگرایی مرگ است. شروع به اصلاح این تفکر، با تبیین این حقیقت که همجنسگرایی گرایش فطری حدود ۲ تا ۳ درصد جامعه است و آنها نیز انسان هستند مثل بقیه، ریشه های کهنه مذهب {مزاحم} و سیاسی را در ایران به شدت خشک خواهد کرد و در کوتاه مدت هیولای دین را بیشتر به داخل مسجد مسجد محدود و در دراز مدت به موزه ها محدود خواهد ساخت.

Dalghak.Irani گفت...

لابد سرگئی لاوروف هم وبلاگ مرا می خواند! علت اینهمه همپوشان بودن تحلیل های من با رهبران اصلی در این است که من قبل از همه و از بدیهیات عقلی و فلسفی اتفاقات می نویسم. منتها بدیهیات عقلی و ریاضی خیلی زود به اظهار نظر سیاسی می رسد و تأیید می شود. اما بدیهیات فلسفی چون لایه های دورتر و پنهان تری را نشانه دارد و از سوی ذهن های سطحی زود شناسایی و فهمیده نمی شود. این را به این جهت عرض می کنم که وقتی می گویم ایدئولوژی در حال شکست و عقب نشینی است بدانید که حرفم مبناهای دقیقی دارد و خوشحال بشوید. چون فقط و فقط این شکست ایدئولوژی است که باعث رهایی ایران خواهد شد و مسایل سیاسی اثر تعیین کننده ندارد. این هم اظهار نظر لاوروف در مورد سقوط جت روسی:

وزیر امور خارجه روسیه در نشستی خبری درباره تحولات اخیر در روابط این کشور با ترکیه تاکید کرد که مسکو در روابط خود با آنکارا به طور اساسی بازنگری خواهد کرد و نه سفری به ترکیه انجام خواهد شد و نه به مقامات ترکیه اجازه داده می‌شود که به مسکو بروند.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در این کنفرانس خبری در مسکو گفت: اقدام ترکیه در سرنگون کردن یک جنگنده نظامی ما بسیار عواقب بدی دارد و ما امیدواریم از این مساله به عنوان دستاویزی به عنوان منطقه پرواز ممنوع در سوریه استفاده نشود.

وی گفت: ترکیه بارها خواستار ایجاد "منطقه‌ای امن" در مرزهای خود با سوریه شده بود و اقدام دیروز نیز در راستای همین خواست ترک‌هاست. اقدام آنکارا در سرنگون کردن جنگنده ما یک اقدام تحریک کننده عمدی از نظر ماست.

مازیار وطن‌پرست گفت...

اصل قرآن مورد بحث (مربوط به دورهٔ خلافت عباسی) متعلق به ایران بوده و عباس میرزای قاجار آن را به حاکم وقت گنجه هدیه می‌دهد و گنجه هم که به دست روس‌ها افتاد (چون که صد آمد نود هم پیش ماست).
منبع: خبرنامه محسن سازگارا

ناشناس گفت...

خوب شما فلسفه قیمت دلار و سکه رو هم برای ما روشن کن! بی شوخی پبشنهاد و توصیه اقتصادی نداری؟ من ایمیل بدم محرمانه ارسال کنی؟ چون ما که هر چی زور میزنیم بیشتر ز نوک دماغمان نمیبینیم و وقتی هم که کار از کار گذشته و فرصت تمام شده، تازه می فهمیم که چه موقعیت هایی را از دست دادیم.

ناشناس گفت...

یکی از کرامات رهبر انقلاب اشراف ایشان بر خط کوفی است که در عکس لینک بالا کاملا مشخص است. ایشان در آسمان ها سیر می کنند و همزمان کف اقیانوس ها را می بینند.

ناشناس گفت...

دلقک کامنت اخر تنها مطلبی هست که نگرفتم .ربط اش باایدئولوژی را میشه بیشتر توضیح بدهید .ایدئولوژی که بعد از مرگ خمینی از جمهوری اسلامی رفته و این فقط پوسته آن است .خمینی واقعا رهبر جهان اسلام بود مال توده توسری خورده مسلمان همچنانکه محمود پیشوا تمام جهان خاک بر سر و درجه دو بود .ایدئولوژی دیگر نمانده لطفا بیشتر باز کن .ولایتی هم گفت ما یک قرآن گرفتیم همین .

ولی اینهم بازی بدی نیست از یک طرف با علی روسیه را به راه بیاوری از طرفی با حسن غرب را .هم پژو هم سوخو شاه خدا بیامرز هم همین کار را میکرد ذوب آهن اصفهان روسیه .اف 4 امریکا و چیفتن انگلیس .چکار کنیم والا ملت صغیری هستیم با این مردم کم طاقت و آماده خوار

مازیار وطن‌پرست گفت...

دلقک عزیز
شما که خودت در آن پُست درخشان نوشته‌بودی روسیه زمین بازی ما در سوریه را گرفته و ما را هم (جز برای پیاده نظام = مستشاری!) بازی نمی‌ده، حالا اگه حرف منابع خبری راجع به قرآن اهدایی صحیح باشه، آوردن کپی یه قرآن غنیمتی از هر بادی لنگوئج و آوردن ماشین و قراول، یساول شخصی، تحقیرآمیزتر نبوده؟ بخصوص که رهبر فرزانه هنوز مثل خاندان کیم در کُره به آنچنان مدارج بالایی متّصف نشده که اگرچه برترین ادیب، اقتصاد دان، جامعه‌شناس، مرجع تقلیدِ اعلم با هشت سال ارشدیت، کارشناس کل قوای بری، بحری، سماوی و عارف کامل هست در عین حال نسخه‌شناس هم باشه.

Dalghak.Irani گفت...

ناشناسی که توضیح خواسته ای راجع به تضعیف ایدئولوژی بعد هم خودت کل موجودیت ایدئولوژی را منکر شده ای. اولاً که توضیح بردار نیست حرفی که زده ام چون باید یک دور دیگر نصف وبلاگم را از مطلب اصلی و کامنت باید کپی پیست کنم که مقدور نیست. و ثانیاً شما اصلاً نمی دانی که ایدئولوژی چیست تا بتوانیم راجع بقوت و ضعف و ظرایف آن حرف بزنیم. ایدئولوژی یعنی هر عملی که سد راه نفوذ مورد ادعای خامنه ای در ارکان و اجزاء حکومت بشود. این ایدئولوژی را همین امروز مجدداً خامنه ای تجدید حیات داده و من متوجه نشدم که مرگش کی بوده که تو متوجه شده ای و من نه. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

مازیار وطنپرست.
دارم یک مطلب جدید می نویسم به بهانۀ حرف های امروز مکارم شیرازی و محتمل در آنجا بهتر متوجه بشوید که من چه گفته ام و چه می گویم. برداشت شما از تعریف من از روابط پوتین با خامنه ای در پست مورد اشاره خطا بوده و من چنین چیزی نگفته ام. حرف من این بوده و هنوز هم است و تا قیام قیامت هم تغییر نخواهد کرد که پوتین با خامنه ای متحد سیاسی است و اتحادش هم بدون دوز و کلک و شرافتمندانه و از نوع هر اتحاد دیگری در عالم سیاست است. معنای اتحاد سیاسی هم این است که برمبنای منفعت مشترک شکل می گیرد و نه بر مبنای منفعت ایده ها. من گفته ام که پوتین ممکن نیست با خامنه ای اتحاد ایده ها داشته باشد و هیچوقت این امر محقق نخواهد شد. من گفته ام که پوتین تا جاییکه خامنه ای هم دنبال منافع سیاسی اتحاد با او باشد متحد باقی خواهد ماند ولی بمحض چربش گرایش خامنه ای بسمت بهره برداری ایدئولوژیک از این اتحاد روسیه همراهی نخواهد کرد. لذا مطلقاً اعتقاد ندارم که پوتین دنبال تضعیف عمدی ایدئولوژی خامنه ای باشد و از هر فرصتی برای مسخره و توهین و تحقیر متحد سیاسی بسیار نزدیک خود استفاده کند. بنابراین هم قرآن اصیل بوده - از این نظر که این راه هدیه دادن کتاب های خطی تنها روش در عرف جهانی است و فقط برای خامنه ای اختراع نشده است - و هم پوتین قصد تحبیب و بزرگداشت مقام مذهبی خامنه ای را داشته است و کمترین شبهه ای بر شرافت رفتار سیاسی پوتین با دوست متحدش خامنه ای وارد نیست. و از همین "اتحاد منفعت محور و نه اتحاد ایده محور" است که من به لایه های بسیار دوردست فکر پوتین هم اشاره کرده ام در انتخاب قرآن بعنوان ایدۀ خامنه ای و القاء فلسفی این گزاره که "من پوتین رییس جمهور روسیه شما خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را با حداکثر اتحاد منفعت محور مشترک قبول دارم اما ضمن تأیید مراتب مقام شامخ مذهبی شما - حتی با نوعی تأیید مذهب متساهل شما - ایده های ایدئولوژیک شما را که تاریخ مصرف گذشته و نامفید است قبول ندارم" است. نه پوتین دنبال کمترین بی احترامی به خامنه ای بوده و نه خامنه ای دنبال مسلمان کردن پوتین. پوتین می گوید از خامنه ای استفاده می کنم برای منافع روسیه و هنگام لگد اندازی ایدئولوژیک رهایش می کنم. خامنه ای می گوید از پوتین استفاده می کنم در این وانفسای ضعف ایدئولوژیم تا بلکه از این ستون به آن ستون فرجی شد. چون الان قدرت سابق عمل انفرادی را ندارم با ظهور هم سیاسی و هم ایدئولوژیک عربستان. یا...هو

ناشناس گفت...

داستان قران پوتین و اصل یا غیرذاصلش را از دو نظرمطرح میکنند.
نظری که میخواد اهمیت و ارج خامنه ای را از نظر پوتین و کلا در سیاست داخلی و خارجی بالا ببره.اینها بر اصل بودن نسخه تاکید دارند.
نظری که بر عکس میخواهد نشان بدهد که پوتین خامنه ای را تحقیر کرده و رفتارش رفتار ارباب و نوکری بوده. اما
سوای مسئله قران رفتار پوتین از زاویه مهتر و کهتر،ارباب و نوکر ، قدرتمند و ضعیف و حالا هرچه اسمش را بگذارید هست.در کنار این مسئله که نشانه عکس لعمل پوتین در مقابل غرب هم هست.و اینکه ارباب و بزرگتر هم بالاخره بنوعی به نوکر نیاز داره.و باهاش بده بستون میکنه گرچه کم میده و بیشتر میگیره.
اما انچه واضح هست اینکه خامنه ای کلا بویژه بعد از داستان انتخابات ۸۸ و پروژه هسته ای و اشتباهاتش در منطقه تحقیر و حتی در برابر طرفدارانش هم بی ابرو شده و بدتر اینکه هر چی سعی میکنه درستش کنه بیشتر گند میزنه و از این بابت عواقب سیاست هاش برای ایران خطرناک و پرهزینه شده.آخر سر هم اینکه هر دیکتاتوری که بیشتر پایه های داخلی اش از دست بره به قدرتهای خارجی پناه میبره و از این زاویه باید منتظر وطنفروشی های بیشترش هم بود.
خدا اخر و عاقبت ما را بخیر بکنه گرچه ساکت نشسته و کاری هم نمیکنه.
محسن

ناشناس گفت...

Thanks Dalghak for sharing your thoughts. In this context of the relationship between Iran and Russia, I would like you to read the following article, even though it is about oil price and gas supply to Europe from Iran & Qatar but it sheds light on why Turkey is doing what they have done.It makes sense when you put the gas pipeline in the perspective.

http://oil-price.net/en/articles/oil-prices-and-syrian-civil-war.php

ناشناس گفت...

با سلام
اول كه با به عنوان يك خواننده هميشگي و چند ساله و حتي ( معتاد) به وبلاگ شما سلام بگم و. واقعا از زحمتي كه براي بروز كردن مطالب وزين و عالي كه مينويسد تشكر كنم و مطمنا بگم خيلي هامثل من هستند كه فقط خواننده ( حتي هميشگي) هستند ولي در تشكر و كامنت گذاشتند تنبل وگرنه قطعا هر پست شما بالاي ١٠٠٠ تا كامنت مياورد .(البته كه خواننده ها بيشتر هم هستند . ) اين رو گفتم كه بدونيد چقدر پيش ما عزيزيد حتي اگر در بعضي جا اختلاف عقيده اساسي داشته باشيم ( اميركبير و قاجار ، عربستان و..) . حتي با اينكه نه تصويري از شما ديديم و نه صداي . ( تصوير فرضي شما براي من چيزي شبيه استاد علي نصيريان هست )
ميخواستم چند مطلب عمده رو اگر مغدور هست نظر شما رو بدونم .
١- از وقتي كه ٢،٣ ماه پيش شما در مورد بحث سكس و شادي حرف زديد ( حتي مطالب سالهاي قبل در وصف اختلاف مذهبيون و شادي ) رو دوباره نوشتيد اين بحث بابل شد در سطح حكومت ( منظور نه اينكه بخاطر وبلاگ شما بلكه برداشت زودتر شما از اوضاع نسبت به بقيه )كما اينكه هم علم الهدي ، هم موضوع اردوها و از همه مهمتر سخنراني ٣ روز پيش رهبر بود . والله من مقيم ايران نيستم ولي ٣ ماه اونجا بودم . هيچ چيزي حتي در سطح اجتماع فرقي نكرده ، گشت اگر بيشتر نشده كه كمتر نيست ، مردم هنوز همون تعلقات و تعصبات رو دارند ( نه در حد اعراب ولي داريم ) تنها اختلاف ما ( دهه٦٠ها ) با الان فضاي مجازي . ( مسلما فضا از زمان ما هزاران بار بهتر شده ولي به نسبت٥ سال پيش همونه ) پس اين نگراني از چيست ؟ اين رو ميگم چون وقتي ياد پيش بيني شما از تبليغ سكس براي جذب داعش رو گفتيد همه خنديدند ( ولي من اينجا اين رو به عينه ديده بودم ) تا اينكه مسله سنجار پيش اومد و همه رو شوكه كرد .
٢- مسله ديگه ، دروغ هاي غير طبيعي اخبار و بنگاهاي خبري ايران ه . خوب ما عادت داريم بشنويم كه سپاه فلان و بهمانه يا صنعتمون و... در صورتي كه هنوزموتور سمند ماله ٤٠٥ ولي اين دليل نميشه كه همه چيز مثل پيشرفت تو بعضي از صنايع هم ( فضايي ، موشكي ،ژنتيك ،...) دروغ باشه. امروز ادم ميتونه راحت به اصل قضيه برسه . ولي تو همين مدت من ٢ تا دروغ وحشتناك ديدم كه حتي از سرافراز هم بعيد بود . يكي حدودا ماه پيش كه گفتند حمله موشكي انصارالله به فرودگاه عربستان و انهدام ٢٠ هواپيمي اف١٦ و كشته شده ٤٠تا ٦٠ افسر عربستاني ( به شخص هم در تابناك و هم در دو اخبار تلويزيون ديدم ) در صورتي كه در هيچ پايگاه خبري ديگري حتي روسي هم ديده نشد. در صورتي كه يك چنين حمله بعد جهاني داره ، مثل حمله به اچ-٣. خبر بعدي هم حرفاي دروغي بود كه از قول پوتين گفتن مثل : امريكا بايد دهن سگ هارشو در تركيه ببنده و انتقام پاسخ ديكتاتوري تركيه است . در صورتي كه من اينجا ( اوكراين ) حتي به روسي نه از وزير يا سفيري در سايتها و تلوزيون اينرو نشنيدم چه برسه به پوتين . در صورتي كه صحبت پوتين معقول ، قوي و بحث خنجر از پشت بود . ايا اين نوع اخبار موج جديدي يا وسواس خبري شخص من ؟ ايا بقيه عزيزان خواننده هم توجه كردن ؟!
مطلب اخر بحث نفع درگيري روسيه و تركيه هست. ايا همونطوري كه امارات و تركيه از جنگ و درگيري ايران و عراق نهايت استفاده رو كردند ايا اين به نفع ايران خواهد شد يا خير ؟ البته ميدونم كه به جهت گيري و سياست رهبران مربوط ميشه ولي ايا امكان عدم دخالت و استفاده در كل هست يا خير ؟ (البته به عنوان كسي كه در رمان جنگ زندگي كرده نه براي مردم تركيه و نه روسيه يك چنين چيزي رو نميخوام به هيچ وجه )
باز هم از همه زحمات شما تو اين چند سال كه بدون هيچ چشمداشتي براي مردم و كشور ميكشي. ممنون استاد
شاد و سلامت باشيد
عليرضا

ناشناس گفت...

آقای علیرضا این رسانه های جمهوری اسلامی اینقدر دروغ منتشر می کنن که آدم شاخ درمیاره.

تا الان دهها شهر عربستان رو حوثیا تصرف کردن و دهها مرکز فرماندهیشون رو نابود کردن.

حالا ازشون بدتون میاد مثل همه ماها دلیل نمی شه اینقدر دروغ ببافین آخه ... بی خیال بابا

Dalghak.Irani گفت...

علی رضا مرسی. فقط از جهت احترام و قدردانی از شما این کامنت را نوشتم. و الا پاسخ سرالات شما در متن خودتان هم مستتر بود و من چیز اضافه ای ندارم. در مورد برخورد روسیه و ترکیه و نفع ایران هم ابعاد گوناگونی دارد که نه الان وقتش را دارم و نه در این مکان جایش است. انشاء الله در آینده مفصل تر بنویسم. اما هرچه هست ترکیه حماقت کرده و خواهد باخت. اما خامنه ای از موضوع سوریه چیزی بدست نخواهد آورد چون ایدئولوژیش دیگر کار نمی کند. و خواسته اش از پوتین اگر محور مقاومت علیه اسرائیل باشد که عمراً قبول نمی کند و اگر علیه امریکا باشد که بازهم پوتین نه خواسته اش و نه موقعیتش و نه منفعت کشورش رویارویی بمعنای مقاومت (بخوان خصومت) مورد نظر خامنه ای نیست. خامنه ای قافیه را باخته است تنها کاری که الان دارد می کند حرام کردن توافق با غرب است که استفاده اش به ایران و مردم نرسد. نه اینکه نیتش این باشد منظورم نتیجۀ حماقت جاه طلبانه اش است که صدبار هم معلوم شود ابزار و توش و توان این جاه طلبی را ندارد دست از توهمش برنمی دارد. یا...هو

ناشناس گفت...

سلام جناب دلقک!
بنظرم یک تحلیلگر سیاسی! قطعا متعصبانه ، مغرضانه و ساده انگارانه مسائل را مورد کنکاش قرار نمیدهد البته با حفظ احترام باید عرض کنم شما هنوز در مقام یک تحلیلگر نیستید اما امیدوارم در نوشته های بعدی خود موارد ابتدایی را رعایت نمایید

باتشکر;
رئیس سیرک! ;-)