۱۳۹۴ آذر ۵, پنجشنبه

برچیدن همزمان ولایت شیعی و خلافت سنی. تنها راه پایان دادن به عصر تروریسم!1- آیت الله مکارم شیرازی دیروز و در مقدمۀ درس خارج فقه خودشان مجدداً راجع به منشاء تکفیری ها و داعشی ها صحبت کرده و گفته است:
آیت‌الله مکارم‌شیرازی اظهار کرد: حالا می‌گویند عده‌ای به فکر راه حل هستند، ما حمل بر صحت می‌کنیم اما در عین حال دو توصیه داریم، یک توصیه به غربی‌ها و یک توصیه هم به علمای وهابی، به غربی‌ها می‌گوییم بروند و کتاب‌های محمدبن عبدالوهاب و ابن تیمیه را مطالعه کنند و زادگاه تکفیر و داعش را در آن ببینند و بدانند سرچشمه این اندیشه و تفکر عربستان سعودی است.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی خطاب به غربی‌ها تاکید کرد: اگر ریشه را پیدا کردید شروع کنید به خشکاندن ریشه، اینها تنها در میدان نظامی نابود نمی‌شوند باید به فکر خشکاندن اندیشه و تفکر داعشی بود.

این مرجع تقلید یادآور شد: به علمای وهابی و علمای حجاز نیز توصیه می‌کنیم شما الان محصول تفکرات‌تان را می‌بینید، محصول آن سربریدن‌ها، جنایت‌ها، سوزندان‌ها و ویرانی‌ها شده است، برگردید به صفوف مسلمانان و این اندیشه‌ها را رها کنید.

وی افزود: شما درس تکفیر می‌دهید اما مفتی بزرگ شما می‌گوید تکفیر حرام است، در مدارس شما این افکار و اندیشه‌ها تدریس می‌شود و از سویی دیگر می‌گویید تکفیری‌ها محکوم هستند، مگر یک بام و دو هوا می‌شود؟
این اظهارات خوب و روشن و با ادبیات مدرن آیت الله مکارم شیرازی را بفال نیک می گیرم. و به این بهانه چند مورد را بیاد ایشان و سایر مراجع محترم شیعه و قبل از همه شما حضار محترم می آورم. با این امید که بالاخره راه حلی اساسی برای نجات دین اسلام و فرق مختلف آن از دور باطل تروریسم بشود.

1- سخنان امروز مکارم شیرازی در واکنش مثبت و بوجد آمدن ایشان از تعریف یک کلمه ای یوسفی اشکوری در برنامۀ صفحۀ 2 تلویزیون بی بی سی فارسی در روز سه شنبه سوم آذر بوده است. آنجائیکه اشکوری مثال زد که آقای مکارم شیرازی اعمال تکفیری ها راقبلاً محکوم کرده است. این منشاء سخنان امروز آیت الله مکارم از این جهت خیلی مهم است که بشما توجه بدهم که اولاً روحانیان ارشد چقدر بضعف پایگاه اجتماعی در میان تودۀ مردم گرفتار شده اند که حتی یک کلمه تأیید ضمنی از سوی روشنفکران دینی هم آنان را بوجد می آورد و خوشحال شان می کند. و دو دیگر اینکه نشان بدهم تا متوجه باشیم که مراجع و روحانیان ارشد با دقت همۀ رسانه های معتبر مخالف را رصد می کنند و اهمیت مورد تأیید قرار گرفتن از سوی آنان (آدم حسابی ها) را قدر می دانند.

2- ثقل صحبت های امروز مکارم شیرازی بر معرفی ریشه های نظری خشونت داعشی ها و تکفیری ها متمرکز است و آن را در آرای مفتیان معروف بنیانگذار و تئوریسین فقه وهابی جنابان محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه می یابد و هم بغربی ها و هم به مفتی های عربستان توصیه و پیشنهاد می کند که برای خلاص شدن از شر تروریسم اسلامی بروند و این کتاب ها و آرای مذهب وهابی را نابود کنند و از آن دست بردارند. این حرف و توصیه و پیشنهاد در ظاهر بسیار درست بنظر می رسد و برای مقلد فقهی آقای مکارم از سویی و برای پیروان سیاسی مرجعیت شیعه از جانب دیگر جاذبه ای "آفرین حاج آقا که راه حل قطعی را بیان فرمودند" دارد. اما - و این اما مهم است - مشکل آنجایی پیدا می شود که جناب مکارم با آگاهی از اینکه ایمان مذهبی و عقیدتی را نمی توان نابود کرد؛ تز مشعشع و مزخرفش را ارائه می کند. چه او در 90 سالگی و در مقام مرجعیت مذهبی بهتر از هر کسی در روی زمین می داند که اگر حذف و توقیف و نابودی فیزیکی کتاب های مرجع یک آئین و دین و اعتقاد می توانست به نابودی و برچیده شدن بساط آن اعتقاد منجر شود؛ مذهب شیعه و علمای مختلف و برجستۀ آن باید می توانستند آیین بهاییت - که مذهبی بسیار تنک تر از سنت وهابی است - را در ایران ریشه کن کنند. در حالیکه نزدیک به دویست سال است که مذهب شیعه با همۀ قدرت سازمان روحانیت و همکاری سلاطین و انواع ترفندهای ریز و درشت وسوزاندن و کشتن و نفی بلد تلاش کرده اما نتوانسته این آیین بسیار فرعی مشتق از مذهب شیعه را - حتی - محدود کند. و انسان در عجب می ماند که چطور ممکن است مردی که خودش را واسط و سفیر خداوند در روی زمین می داند بسادگی و بدون لکنت و بی شرم و بی آزرم چنین ادعاها و توصیه ها و خواسته های مطلقاً نشدنی و مزخرف را بر زبان و قلم می راند.

3- پس بهتر این است که آیت الله مکارم شیرازی هم به راه حل پیشنهادی عربستان و فقه وهابی گوش کند و بیاندیشد که هم ممکن و هم عملگرایانه و هم با آدرس تعریف شده و مشخص است. عرستان می گوید:
جناب مکارم در هنگام بروز و ظهور انقلاب در ایران 50 ساله بود و خوب بخاطر دارد که ما بعنوان ملتی با اکثریت مذهب سنی وهابی و ایران بعنوان ملتی با اکثریت شیعۀ دوازده امامی کمترین مشکلی در حوزۀ اختلافات مذهبی نداشتیم. درست است که هرکدام و از طریق توانایی های تبلیغاتی و علمای خود سعی در بسط و گسترش و حفظ مذاهب خودمان داشتیم. اما این تبلیغات و یار گیری و بسط مذهب هایمان کمترین تنش سیاسی و مبارزاتی و کشمکش های فیزیکی و نظامی نداشت. تا جائیکه ما در عربستان مردمانی با مذهب شیعه داشتیم و ایران هم در خاک خود مردمانی با مذهب وهابی. نه ما به شیعیان داخل عربستان تعرض مذهبی می کردیم و نه ایران به وهابیون ایرانی. تا اینکه آن حادثۀ خانمان برانداز و تفرقه افکن بوقوع پیوست و شریعت شیعه قدرت سخت افزاری حکومت را با انقلاب تصاحب کرد. باز هم ما تعرضی نکردیم و اعتراضی نداشتیم و تنها حربه مان همان گسترش تبلیغات و دعوت از بلاد کفر - غیر مسلمان - برای پیوستن بدین اسلام بود. ما عربستان با اینکه می دیدیم که جمهوری اسلامی ایران شیعیان کشورهای مختلف را تحریک می کند علیه شاخه های متنوع مذاهب سنی و از جمله وهابی؛ بازهم خویشتن داری می کردیم و سعی می کردیم به ایران گوشزد کنیم که این رسم همسایگی و هم دینی نیست. تا اینکه آیت الله خامنه ای و یارانش از جمله شخص شما آقای مکارم وقاحت را از حد گذراندید و ما را و مذهب ما را و دوستان ما را و سایر مذاهب اسلامی را مورد هجوم فیزیکی و تسلیحاتی و تحریک بشورش کردید و در برخی از کشورهای عربی هم ارتش شیعه تشکیل دادید. خب بدیهی بود که روزی صبر و تحمل ما اکثریت سنیان هم بسر بیاید و مقابله بمثل کنیم. الان نزدیک یک سال است که ما هم بصورت خیلی جزیی و مستوره ای به پیروان خود در سرتاسر جهان آماده باش نظامی و انتحاری داده ایم. و هنوز هم فرمان جهاد کلی صادر نکرده ایم. این حرکت های داعشی و غیره را هم فقط برای زنهار بشما راه انداخته ایم و قصد جنگ و خونریزی با مذاهب دیگر را نداریم. مشروط بر اینکه شما روحانیان سیاسی شیعه هم حیا بکنید و از ادعاهای خودتان در مورد حکومت شیعه و حکومت اسلام دست بردارید. بدیهی است که تا شما مذهب را عامل گسترش سیطرۀ سیاسی خود مورد سوء استفاده قرار بدهید ما هم دیگر ساکت نخواهیم نشست. اصلاً مسئله مربوط به ما مفتیان و پادشاهان و حاکمان نیست بلکه ملت های ما حاضر به تمکین از زیاده خواهی های مذهب شیعۀ سیاسی نیستند و ما را جهت واکنش مناسب تحت فشار قرار می دهند. لذا ما عربستانی های وهابی تنها یک راه حل می شناسیم برای پایان این تراژدی چهل ساله: "ولایت (حکومت مذهبی شیعه) را در ایران پایان بدهید. تا خلافت (حکومت مذهبی سنی) را در جهان اسلام پایان بدهیم." این تنها راه باقی مانده و ممکن و سهل الوصول است تا مجدداً برگردیم بمناسبات بردارانۀ چهل سال پیش و این زخم خونریز را التیام ببخشیم. این درخواست ما از روی ضعف نیست. زیرا ما سنی ها هم از شما شیعه ها بیشتریم. هم پول و منابع مالی زیادتر از شما داریم. و هم زبان و پیشینه و دین مان مقدم تر است بر شیعیان بعداً مسلمان شدۀ ایرانی. و الا ما بگوییم شما رافضی ها کتاب هایتان را بسوزانید یا شما بما توصیه کنید که دست از مذهب مان برداریم شدنی نیست.

5- حالا که مواضع روشن و شفاف عربستان خطاب به مکارم شیرازی را خواندید. بگذارید اضافه کنم که البته من هیچگونه امیدی به گوش ها و فهم آیت الله های شیعۀ سیاسی ندارم. زیرا این در نزد من بهزار سند قطعی است که مفتیان و مجتهدان و مراجع مذهبی مادی ترین و دنیا دوست ترین و خودشیفته ترین آدم های موجود در کرۀ زمین هستند. بی ارزش ترین نمونه اش هم همین از خود بی خود شدن مکارم شیرازی از یک حرف تأیید امیز در تلویزیون کفر بی بی سی فارسی. پس اگر بمن گوش می کنید و امکان و حوصله و روحیه اش را دارید تا می توانید شادی کنید و با شاد زندگی کردن - حتی تظاهر بشادی - این روحانیان عملۀ غصه و عزا و بدبختی را بدخمه هایشان برگرداند. چون شادی در مقابل و قلمرو خامنه ای و مکارم مثل نور خورشید می ماند در قلمرو شب های آذر ظلمانی.  یا...هو 

پی نوشت امروز 7 آذر 94:
عادل الجبیر وزیر خارجۀ عربستان در مصاحبه با یک روزنامۀ اتریشی (اینجا) گفته است:
الجبیر در پایان مدعی شد: اولین دولت سعودی حدود ۳۰۰ سال پیش تاسیس شد. تا حدود ۲۷۰ سال ما چیزی به عنوان تروریست سعودی نداشتیم که این برای ما مهم است!
این همان چیزی است که من هم از زبان عربستان نوشته ام. و معنایش این است که تا قبل از تأسیس جمهوری اسلامی و سیاسی شدن اسلام از طرف ایران شیعه عربستان هم مذهبی سکولار داشت. و پس از آن بود که خلافت سنی در تقابل با ولایت شیعه مطرح و تروریسم عربستانی هم شکل گرفت. پس تا علت که ولایت شیعی است باقی باشد معلول آن هم که خلافت سنی است قابل براندازی و محو و حذف نخواهد بود!  

۸۷ نظر:

مازیار وطن‌پرست گفت...

احسنت و مرحبا! بسیار عالی بود فقط یک کلمهٔ "شیعه" هم در جملهٔ بسیار بسیار مهمِّ:

«... زیرا این در نزد من بهزار سند قطعی است که مفتیان و مجتهدان و مراجع مذهبی مادی ترین و دنیا دوست ترین و خودشیفته ترین آدم های موجود در کرۀ زمین هستند ...»

اضافه کنید تا بشود: «... که مفتیان و مجتهدان و مراجع مذهبیِ "شیعه" مادی ترین و دنیا دوست ترین و ... »
تا مخاطبین خاص(!) کاملا شیرفهم شوند.

و در انتها:
اهل سیرکا! شاد باش و شاد زی!

ناشناس گفت...

من تز دلقک که تحرکات عربستان فقط و فقط بخاطر حکومت مذهبی ایران است را قبول ندارم. بلکه اعتقاد دارم این ها بیشتر از درون و از نگاه مذهبی وهابیت سنی است و فقط بخاطر این در قبل از انقلاب قدرت مانور زیادی نداشت به علت عدم وجود پول و اعتماد به نفس. بعد از انقلاب که آمریکا در عربستان لنگر انداخت و دلارها زیاد شد، ایدئولوژی سیاسی سنی عربستان ابتکار عمل را در دست گرفت. البته حمله آمریکا و براندازی یک مرد قدرتمند سنی یعنی صدام هم نقش زیادی داشت در بوجود آمدن بنیادگرایی سنی. البته با بقیه تحلیل دلقک موافق هستم که بوجود آمدن داعش به شدت دست جمهوری اسلامی را در ایدئولوژی اسلامی بسته است.

ناشناس گفت...

خوب شما با خلجی موافق بودی یا اشکوری؟

مانی گفت...

عشرت کنیم وزنه به حسرت کشندمان_ روزی که رخت جان به سرای دگر کشیم.
حافظ
حافظ هم وبلاگ شما را میخوانده در زمان خودش!

ناشناس گفت...

عجب، پس قبل از انقلاب عراق با ایران مشکلی نداشت و در زمان جنگ هم عربستان از عراق حمایت نکرد!

الف گفت...

تیمسار گرامی

در اینکه داعش از جمهوری اسلامی درامده که شکی نیست، در این هم که بدون برچیده شدن بساط شریعت=حکومت در ایران راه حل قطعی برای خاورمیانه وجود ندارد هم تردیدی نیست. من تز اصلی شما را می دانم و بارها خوانده ام.
اما متاسفانه شما سعودی ها را زیادی پاک دست و مدرن و دموکرات! و ... در نظر گرفته اید! گفته اید:
«ملت های ما حاضر به تمکین از زیاده خواهی های مذهب شیعۀ سیاسی نیستند و ما را جهت واکنش مناسب تحت فشار قرار می دهند»!؟
کدام ملت تیمسار عزیز؟! نکند عربستان سعودی یک حکومت انتخابی است که مردم خاندانش را بالا آورده اند و ما خبر نداریم. سکوت سعودی ها در دوران پادشاهی قبلی نه از سر همزیستی مسالمت آمیز دو ملت، که به سبب قدرت قاهره شاه و البته حمایت کامل غرب بوده است (که شما خودتان هم از آن حرف زده اید). بماند از جنگ پنهان نفتی و تحرکاتی که هر جا می توانستند انجام می داند. کم بود چون «نمی توانستند» نه اینکه «نمی خواستند»! بعد از انقلاب و پس از آب رفتن آرام آرام قدرت ایران و دور شدن از غرب و تنها ماندن بود که رفته رفته عربده های سعودی ها بلند تر و بلند تر شد.
به نظرم نفی جمهوری اسلامی نباید تبدیل شود به تطهیر و مدرن نامیدن و متعارف دانستن (و نسبت دادن ویژگی های خوب دیگر) به یکی از عقب افتاده ترین و متحجرترین انواع حکومت در جهان که به لحاظ ساختاری و محتوای مسخره ترین مدل حکومتی است و اگر از جمهوری اسلامی بدتر نباشد (که از برخی جهات هست) قطعا بهتر هم نیست.

Dalghak.Irani گفت...

پاسخ های یک خطی:

من بخاطر فوتبال فقط 12 دقیقه از صفحۀ 2 بی بی سی را دیدم. اما از نظر فلسفی حرف خلجی را قبول دارم که می گوید فقه ز طریق فقها قابل اصلاح نیست. اما از نظر پراتیک سیاسی به نظر اشکوری نزدیک هستم که معتقد است چارۀ دیگری نداریم جز اصلاح فقه اصلاح ناپذیر.

قبل از انقلاب عربستان با یران مشکل نداشت زیرا همانطور که گفته اید و گفته اند توانایی و جسارتی نداشت. اما بعد از انقلاب در جنگ علیه ایران فعالیت پشتیبانی مالی داشت. اما در موضوع جنگ حالا دیگر اول باید مشخص کنیم که چرا جنگ شد.

الف- من بارها بزبان های مختلف گفته ام و مجدداً تکرار می کنم. من با حکومت هیچکس حتی آخوندها مشکلی ندارم چون من مرد سیاست نیستم. مشکل من با روحانیان سرکوب و از بین بردن طبقۀ متوسط است که اگر نباشند و یا بطور نسبی راضی نباشند هیچ آجری روی هیچ آجری نخواهد رفت در هیچ کجای جهان و از جمله ایران. لذا تا روزی که کنسرتی به بزرگی و شادی و دلخوشی ورزشگاه آزادی اجازۀ برگزاری در وطنم نداشته باشد هر کشور و هر حکومت و هر شیطانی را بهتر از طاعون شریعت عبوس و ضد زندگی می دانم و در مقابل حکومت روحانیان فعلی از آن تعریف و تأیید می کنم. خیلی هم برای خودت و خودمان نوشابه باز نکن. هر ملتی بر مبنای فرهنگ و گذشته و آینده و عرفش حکومتی درخور خودش را دارد و تو نمی توانی از عرف عربستان انتظار حکومت ترکیه را داشته باشی حتی. من اخیراً یک لینک روز گذاشتم با عنوان خاورمیانه جایگاه مردمان اسیر یا خاستگاه رهبران شریر. 5 سال یش نوشته ام و کاشکی مطالعه می کردی. حکومت عربستان از عرف غالب کشورش جلوتر است و نه عقبتر. تنها حکومتی که در تمام جهان فعلی حکومتش از عرف غالب جامعه اش عقب تر است این حکومت بسیار بسیار بسیار متحجر ایران عزیزم است و دلم می خواهد سر بتن هیچکدام از فقهای سیاسی نباشد. یا...هو

ناشناس گفت...

ملت عربستان از عرف غالب کشورش جلوتر است و نه عقبتر. تنها حکومتی که در تمام جهان فعلی حکومتش از عرف غالب جامعه اش عقب تر است این حکومت بسیار بسیار بسیار متحجر ایران عزیزم است


دلقک جان ممنون از این جمله لطفا این رو ترویج کن تا درست برای مخاطب جا بیفته. توی بالاترین هم که لینک می ذاری خوبه همین موضوع رو ترویج کن تا درک امثال من بالا بره.

ناشناس گفت...

ملت عربستان از عرف غالب کشورش جلوتر است و نه عقبتر. تنها حکومتی که در تمام جهان فعلی حکومتش از عرف غالب جامعه اش عقب تر است این حکومت بسیار بسیار بسیار متحجر ایران عزیزم است.
درست می گویند اقای دلقک.تنها ملتی که هویت خود که هویت بسیار بزرگ و با ارزشی بوده را رها کرده و بدنبال تصرف هویت دیگران افتاده. انهم هویتی که هزاران کیلومتر از هویت مای اصلی عقب تر و نا مرغوب تر است ایران فعلی است. یک سعدی و یک حافظ کفایت می کند که بما سگر مه بزنند که اهای کجای کارید؟ چرا ملتی که حافظ و سعدی دارد باید این حال و روزش باشد؟ فرهنگ با ارزش ایرانی می توانست پیشتاز همه فرهنگ های جهان باشد. و همچنین سیاستمان هم به پیروی از فرهنگمان نجات دهنده کل جهان. نه اینکه امروز نشسته باشیم و با عربستان کلنجار برویم.در خصوص قبل از انقلاب حق با دلقک است. و اصلا اینطور نیست که اقای الف می گویند. عربها روابط خوبی با ایران داشتند.انقلاب واپسگرای ایران که یک انقلاب ضد پادشاهی بود.طبیعتا کشورهای پادشاهی را خوش نمی امد.و در گیری ایران با یک کشور عرب حمایت عربستان را می طلبید. امری طبیعی بود.روده درازی در این مورد جایش اینجا نیست. اما همین الانش هم حکومت عربستان بسیار معقول تر از این حکام ایرانند.مگر اینها بمب نبرده بودند که کعبه را تصرف کنند؟ کدام ادم عاقل از این کارها می کند؟ حتی خود جنگ را حکام ایران شروع کردند.نکبت هشت ساله جنگ را هم که دیدیم.عربستان به عنوان میراث دار اسلام که حق اوست و حق هیچکس دیگر نیست.بقول دلقک از عرف معمول فرهنگش بدتر نیست.به غیر از موضوع حجاب-حق رانندگی زن- و موضوع انتخا بات در عربستان مردم دارند زندگی اشان را می کنند. نه دزدی نه اعتیاد نه دروغ نه ریا نه فحشاه نه کارتن خوابی نه زمین خواری نه قوه قضاییه هر دمبیل و نه هزار خاک توسری دیگر ندارند.هر روز هم مردم گرفتار سکته و سرطان نیستند. بیما رستان هایشان نفس تنگی نمی اورد. رهبرانشان بعد از چهل سال فقط یکبار در مورد بهداشت سخن نمی گویند انهم بصورت نیم بند. اموزش و پرورششان به شکل مفلوک در نیامده. مدارسشان کلنگی نیست.نفتشان را با قایق نمی فروشند.بنزین اشان لیتری هزار تومان نیست.به به به بنازم به اینهمه خوبی و زیبایی و فرمانده و سپاهی و دو پاهی.

ناشناس گفت...

نگفت ملت ؟ عربستان از عرف غالب کشورش جلوتره ! یعنی چه؟
گفت حکومت عربستان از عرف غالب کشورش جلوتر.
یکخورده دقت کنید

ناشناس گفت...

والا به خدا من به عنوان یک بسیجی خط ولایت هم نهایت خوشحالیم را از این پست اعلام میکنم و خدا کند باز هم از این پستها بزنند عزیزان . اگر ما قاتل جان تکفیریها هستیم روشنفکران ایرانی هم قاتل پول و جیب عربستانند و ما که جز خوشی ملت چیزی نمیخواهیم حالش را ببرید ما که بخیل نیستیم ما داداش بزرگه هستیم .

ناشناس گفت...

با سلام. مصاحبه ای با آدونیس شاعر عرب را سایت پارسینه گذاشته که به نظر قرابت زیادی با دیدگاههای شما دارد.

الف گفت...

سلام مجدد بر تیمسار گرامی

متنی را قبلا نوشتید خواندم، اگر از زاویه دید شما نگاه کنیم، تحلیل تان مجاب کننده است. چون عقبه بحث و ریزه کاری های آن را در مطالبتان خوانده ام.

ناشناس گفت...

عربستان چندش آور ترین کشور جهان که غیرمسلمانان نجس حق ورود به شهر های مقدس ندارند و مسجد الحرامش را معماران خارجی چون کافر بودند از راه دور نظارت کردند. اگر دزدی نمیشود برای این است که دست مبرند شما دوست داری برو آنجا زندگی کن. زنها بدون یک محرم مذکر حق تردد در شهر و مکانهای عمومی ندارند. چنین کشوری چون رفیق آمریکاست هیچوقت در آمارهایشان وضعیتی بدتر از ایران ندارد. استاندارد دوگانه!

ناشناس گفت...

حیدر مصلحی٬ وزیر سابق اطلاعات گفته «فتنه‌ای بزرگ‌تر از فتنه ۸۸ پیش روی ماست که همراهی با آمریکا نخستین هدف آن است.»

مطمئن باش اینقدر فتنه می اد تا بالاخره حق به حقدار برسه.

Dalghak.Irani گفت...

مرسی الف کامنتت یادم آورد که یک معیار مهم را ننوشته ام تا مخاطبان بتوانند در مقایسۀ کشورها و دولت ها و تغییرات مثبت در زمینه های مورد بحث را بسادگی ارزیابی و نتیجۀ دقیق بگیرند. و آن نگاه به شاخص های جهانی و منطقه ای هر کشور دیگری است با ایران در 37 سال گذشته. بعنوان مثال و مصداق بحث ما اگر عربستان را با ایران مقایسه کنیم آن ها در همۀ زمینه ها - با تأکید بر همۀ زمینه ها - و از جمله حقوق بشر و آزادی های سیاسی و اجتماعی هم - مورد ایراد عربستان ستیزان ساسانی . و من متعجبم که حزب اللهی ها چه زری می زنند در عین عرب صفت بودن کامل خودشان - مقدار پیشرفتش بسیار بیشتر از ما بوده است. در زمینه های اقتصادی که دیگر نگو و نپرس.بنابراین علاوه بر فاکتور عرف غالب هر کشور و در هنگام داوری باید رشد تغییر بجلو را هم دخالت داد تا بتوانیم بر مبنای داده های درست قضاوت کنیم. در ایران 50 سال پیش زنها وزیر و وکیل می شدند و عرف غالب هم تحمل روادار می کرد. در حالیکه در عربستان هنوز عرف تحمل رانندگی زنان را ندارد. رانندگی زنان که امر سیاسی نیست بگوییم شاهان سعودی بخاطر حفظ قدرت خودشان اجازۀ رانندگی بزنان نمی دهند. موارد و مصداق ها زیاد است و وارد جزییات نمی شوم. اما بفرمول کلی حکومت های مدرن و با ثبات - فارغ از توع صورت بندی آن یکبار دیگر اشاره می کنم: "حکومتی مدرن و با ثبات است که هیئت حاکمه اش یک گام جلوتر از عرف غالب جامعه اش مدرن باشد و کشور را اداره کند تا ضمن آموزش نتوده ها برای عبور سالم به فرهنگ مدرن از عقب ماندگی کشور از سویی و از جلوزدگی منجر بفروپاشی اجتماعی کشور از سوی دیگر جلوگیری کند. یک نکته هم به کسانی که عربستان را حامی جنگ محکوم دایمی می دانند بگویم که ما تا چند روز دیگر دو میلیون زائر خواهیم فرستاد به عراقی که 8 سال رو در رو جنگیدیم و صدها میلیارد دلار غرامتمان را که نگرفتیم هیچ سالی 2 میلیون ضربدر 1 میلیون تومان هزینه های حداقلی هر نفر در این سفر یعنی 2000 میلیارد تومان هم بجیب عراقی ها می ریزیم. آن هم فقط در چند روز منتهی به اربعین و بقیۀ سال بماند. یا...هو

ناشناس گفت...

من نمیدانم این نفرت ما از ناپدری چرا ما را مفعول هر کوی و برزن میکند .زشت است به خدا ما مجاهدین را مسخره میکنیم که چرا زمان جنگ کلاش دست گرفتن روبروی سربازان هموطن خوب دهه شصت مبارزه مسلحانه مد بوده الان مبارزه اینترنتی .ما که نباید برای نفی جمهوری اسلامی برویم در آغوش دشاشه

ناشناس گفت...

مقایسه سطح زنان در زمان شاه با جمهوری اسلامی مقایسه گلخانه با مزارع وسیع است .جامعه بی سواد فاقد اب لوله کشی فاقد بهداشت .سطح علم پایین بودجه شدیدا نفتی . وارد کننده تسلیحات .امور با سفارت امریکا و انگلیس مشورت میشد .البته رژیم گذشته مثل تمام نظامها در فکر بهبود خودش و مملکت بود و این بخاطر خیانت نبود ظرفیت ملی انزمان ایران آن بود .والا به خدا خجالت دارد یا باید حافظه بلند مدت نداشت یا اینکه خود را به خواب زد .ایران کشور بزرگی هست و مردمانی بزرگ دارد و رهبری عالیقدر بس است از حقارت خود دست بردارید .

ناشناس گفت...

شما اگر با شیعه مخالفت دارید پس چرا کردهای سنی ، یزیدی ها و مسیحی های بیچاره را سر میبرید ؟

ناشناس گفت...

نقل قول: "به غربی‌ها می‌گوییم بروند و کتاب‌های محمدبن عبدالوهاب و ابن تیمیه را مطالعه کنند و زادگاه تکفیر و داعش را در آن ببینند و بدانند سرچشمه این اندیشه و تفکر عربستان سعودی است."
-----------

جالبه کسی این حرف را میزنه که امام اولش (حضرت علی) تو کتب تاریخی هست که حدود 700 نفر از یهودیان بنی قریضه را به کمک یارانش در یک روز گردن زده! و پیامبرش و یارانش هم کلی جنگ تو کارنامشون برای جا انداختن دین تحمیلی داشتن!

فکر نمی کنم داعش هنوز تونسته باشه رکورد 700 نفر گردن زدن را شکونده باشه!

هر چی کثافت هست در ذات صدر اسلام هست. از صدر اسلام بگیر تا امروز داعش همه بر اساس آیات قران میزنند و میکشند و تجاوز می کنند.

آیات قران که میگه بکشید کافران را یا زنهاشونو اسیر بکنید و مزخرفات دیگر ... اینها را میخواهید چگونه ماله بکشید؟!!

مگر اینکه سر بریدن و کشتن بده اگر به دست رقیب های شما انجام بشه!
اگر به دست یاران خودتون انجام بشه مشکلی نداره!

ناشناس گفت...

با تشکر از نا شناس ساعت 15/23 که بدرستی محتوای تفکر اسلامی را چه سنی و چه شیعه روی دایره ریخت.چون بنای اسلام بر جنگ و خون ریزی بنا شده.وهر کس اینرا قبول ندارد. تاریخ اسلام و پیغمبر و غزوات و شقوات را بخواند.ما دیگر نمی توانیم اینجا درس تاریخ اسلام شناسی بگذاریم.ما خود ملتی بوده ایم که در هنگام حمله خصمانه مسلما نان تازی ملیونها کشته داده ایم و از سر های اجداد ما مناره درست کرده و حمام خون راه اندا خته اند.حالا اگر حا فظه تاریخی ندارید ما چه کنیم؟ اما موضوعی را که می خواستم اینجا مطرح کنم موضوع امدن پوتین بود که طبق معمول حزبلبلی ها رویش معرکه گرفته اند و فکر کرده اند که از نظر پوتین علی اباد لابد شهری است.اقایون حزبلبلی از نظر پوتین ایران هیچ برتری بر پاکستان ندارد.تازه در یک مقیاس پاکستان خیلی از ما جلوتر است. چون ما نفت داریم. انها ندارند.اصلا بیایید یک لحظه مجسم کنید این نفت و گاز را ما نداشتیم.چکار می کردیم؟ لابد با فروش پوست و پشم گوسفند و چهار تا تکه فرش مملکت را اداره می کردیم؟ هان؟ تازه انها بمب اتم دارند که ما نداریم.البته بمب اتم توی سر هر کسی بخورد که انرا داشته باشد. مثلا می گویم.پوتین اینقدر ابله نیست که به ایران به عنوان کشوری که سرش به تن اش بیرزد نگاه کند.پوتین ایران را گاو شیر دهی می داند که دو استفاده اساسی می توان از ان برد. 1- نفت و گاز دارد.بخصوص گاز.که البته ظاهرا می خواهد گاز ایران را از مسیر کشور خودش به اروپا برساند. که همه چیز در دستش باشد2- سرباز پیاده برای گوشت دم توپ دارد. که در جنگهای نیابتی خیلی بدردش می خورد.خوب این دو موضوع چیز های کمی نیستند.چرا به ایران نیاید.چرا به دیدار اقا نرود؟ پس این تعریف و تمجید ندارد که.قرانی را هم که اورد کپی بود.حال انکه می توانست راسا یک نسخه اصلی را به یک کشور اسلامی تقدیم کند. بجایی بر نمی خورد.مگر اعلحضرت خودمان کم چیز های اصلی را به روسای جمهور تقدیم می کرد. به کجا برخورد.پس این حزبلبلی ها مطلب را خیلی داغ نکنند. اقا در یک کلام کشوری قوی است که زیر ساخت های قوی دارد .دانشگاه معتبر.تاسیسات و موسسات معتبر.خیا با نهای شیک و پاکیزه.مردمان شیک و پاکیزه.ادارجات و بیما رستانهای عمومی شیک و پاکیزه.نظم و انضباط شیک و پاکیزه.قانون و دادگستری شیک و پاکیزه.ما شین های شیک و پاکیزه.اعصاب و روان شیک و پاکیزه.هیچکدام از موارد اشاره شده در مملکت بیابان زده و کویر شده ایران وجود ندارد. پوتین مگر مغز خر خورده. او به مجرد ورود به فرودگاه فلاکت و بدبختی و عقب ماندگی این سرزمین را دریافته.منتهی به گازو نفت و نیروهای نیا بتی اش احتیاج دارد.لطفا خودتان را برگ نبینید.خودتان را در قواره زهوار در رفته خود ببینید. که گفته اند ادم باید واقع نگر باشد.

مازیار وطن‌پرست گفت...

دلقک جان
دوستی مجازی، اهل مطالعه و زحمت که هم علوم انسانی غربی خوانده و هم علوم دینی و از هم‌بحث‌های ما در وبلاگ نوریزاد است و بالشخصه ازو بسیار آموخته‌ام، با دید خاص خودش یادداشتی خطاب به شما نوشته که ظاهرا (به هر دلیلی) نتوانسته در اینجا منتشر کند. از من خواست نوشته‌اش را به اطلاع شما برسانم که من هم لینک کامنتش را دراینجا می‌گذارم. دوستی من و او البته دال بر توافقمان در همه چیز نیست، از جمله در متنش ضمن علو درجاتی که از نوشته‌هایت استنباط کرده و برای نویسنده‌شان قائل است، قضاوت‌هایی هم کرده، که داهیانه یا اشتباه، نظر شخصی ایشان است و از نظر من خارج از کانتکس محاط بر بحث.

http://www.nurizad.info/blog/29669#comment-223927

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
پراگماتیست گفت...

با درود بر تیمسار ایرانی . سپاس از تحلیلشان

متاسفانه از یکسو، خوشبختانه از سوی دیگر به نظر می رسد پروژه امپراتوری شیعی در اصل یک پروژه صهیونیستیست، اگر بخواهیم با ادبیات جمهوری اسلامی صحبت کنیم. به این دلیل که سپاه پاسداران و شبه نظامیان شیعی تحت رهبری سپاه قدس در تلاش برای اثبات قدرت، عملا ضعف خود را ثابت کرده اند.

همه قدرت نمایی ها و بسیج نیروها و جانفشانی های بی بدیل در سوریه پس از یکماه و بیست و هفت روز از ورود نیروهای هوایی روسیه به جنگ سوریه تنها توانسته است چیزی حدود نیم درصد از خاک این کشور را به کنترل حکومت اسد یا همپیمانانش درآورد و فراموش نباید کرد که بدون نیروی هوایی روسیه هیچ گونه پیشروی امکانپذیر نمی بود.

حضور سپاه پاسداران و شبه نظامیان شیعی دراین پروژه چیزی جز پا را از گلیم خود درازتر کردن نیست و هزینه های سنگین مالی و جانی سرانجام آنان را مجبور خواهد کرد به وادی عقل و خرد بازگردند.

افسوس باید خورد برای هموطنان پاسداری که بی دلیل و بیفایده جان خود را در این راه فدا می کنند که اگر اتفاقی یا معجزه ای در حد ظهور حضرت مهدی رخ ندهد، شکست مفتضحانه تنها نصیبشان از باتلاق سوریه هست و خواهد بود.

Dalghak.Irani گفت...

این کامنت را تا ساعتی دیگر حذف خواهم کرد. زیرا بسیار مفصل است و قرارمان این بود که اگر از سایت ها و شخصیت های دیگر لینک می گذارید. تلخیص شده باشد در امهات از نظر خودتان و برای تفصیل هم لینک مربوطه را بیاورید. لذا چون امکان تلخیص و حذف برخی و نمایش برخی دیگر از یک کامنت هم در اختیارم نیست ناچار از فرستنده اش خواهش می کنم نکات مهم را در چند جمله بنویسد و لینک را هم بگذارد و مجدداً بفرستد تا خوانندگان محروک از دیدن این مطلب همسو با نوشتۀ من نشود. این کار را از این جهت هم لازم می دانم که خوانندگان گمان نکنند بین کامنت موافق یا مخالف تبعیض قائل می شوم در تأیید و حذف. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

مازیار جان.
اولاً به این دوست محترم سلام برسان و از جانب من بسیار تشکر کن. ثانیاً انتظارم این بود که خود شما ابتدا بساکن پاسخ ایشان را می دادی در مورد هویت من. زیرا من بارها و بارها گفته ام و تکرار کرده ام که حتی یک واو هرزه و دروغ و پروپاگاندای عمدی ننویسم در اینجا و ننوشته ام. و چطور ممکن است که من در مورد معرفی خودم دروغ گفته باشم. من همانطور که بارها با نشانی های مستند و بسیار خودم را معرفی کرده ام. یک ایرانی پاک نهادم که در دهی نزدیک شبستر تبریز بدنیا آمده و رشد اولیه و جسمانی کرده ام و سپس در تهران سیکل دوم دبیرستان را تمام کرده و وارد دانشکدۀ افسری نیروی زمینی شده ام و درجۀ بازنشستگی من هم سرتیپ دوم در نیروی هوایی بوده است.
حالا اگر آن صفاتی که ایشان برای من برشمرده متوقف بر زادگاه و زبان و نژادم نباشد از لطف ایشان خیلی خوشحال شدم و تأیید می کنم مزجاتی از برخی تعاریف ایشان مثل رشحه ای از نبوغ و کاریزمای قلم و نثر - اضافه می کنم کاریزمای شفاهی و سخنوریم را - دانشی مختصر از مطالعات پراکندۀ تا قبل از به لندن آمدنم و در رشته های مختلف علوم انسانی و ... را دارم. اما نه در آن وسعت و تکثری که ایشان مرا برخوردار دیده. اینکه چرا تاکنون با دلقکی مانده ام داستانش مفصل است که مهمترین علتش قصدم برای تأسیس یک جنبش تک نفرۀ "فلسفی - اجتماعی" بوده که متأسفانه عوامل زیادی سبب تأخیر پنج ساله اش شده. اما هنوز هم نا امید نیستم و امیدوارم که بالاخره به آرزوی کهنسالی ام جامۀ عمل بپوشانم اگر همت کنم و چند نفر دیوانه مثل خودم هم آسیستان پیدا کنم. مرسی از تبلیغاتت برای پرزنته کردن من. یا...هو

ناشناس گفت...

توهمات و مزخرفات ذهن بیمار و مخ گوزیده ات را به عنوان تحلیل به خورد یک مشت مشنگ می دهی و آنها و به به و چهچه می کنند همه ککار و هنر تو همین است

مازیار وطن‌پرست گفت...

http://www.nedayeazadi.net/1394/09/16688

خواندن مقالهٔ فوق از "سعید لیلاز" را به همهٔ آن‌هایی که گمان می‌کرده و می‌کنند تنها راه توسعهٔ ایران تغییر نظام حکومتی است، توصیه می‌کنم. البته ذات نظام حاکم ضد تجدد و ضد توسعه است و قابل کتمان نیست، اما حتی تغییر آن نیز به تنهایی معضل ما را حل نخواهد کرد.

ضمنا از پاسخ دلقک عزیز سرفرازم و پیامش را ابلاغ کردم.

ناشناس گفت...

تیمسار عزیز
سایت شما از معدود سایتهایی است که تعاریفی دقیق از مفاهیم ارائه می دهد.
سوال این است که اگر جمهوری اسلامی توسط عقبه آن ! در ایران شکلش نداده بودند آیا وضعیت منطقه باز هم این بود که هست ؟
پاسخ درست شما این است که خیر.
اجازه دهید یک نکته در مورد مکارم به مطالب فوق العاده شما اضافه کنم :
این ملا و دیگرانی مثل او رندانه و تعمدا" فراموش کرده اند که شیعه گری چه بود و چه کرد و چه می کند.
این کاری که داعش امروز انجام می دهد در برابر آنچه پنج قرن پیش شاه اسماعیل صفوی و قزلباشانش با تایید علمای شیعه انجام دادند ، صرفا" یک شوخی است.( تاریخ شاه اسماعیل ، لب التواریخ ، تاریخ خاقان و ده ها تاریخ دیگردر مورد صفویه موجود است ).
چرا راه دور برویم در این 37 سال مگر جنایاتی که شما کردید ، داعش می تواند در خواب ببیند.جنایات دهه شصت ، شهریور 67 ، کوی دانشگاه ، کهریزک و ... .
اگر داعش گردن می زند ، شاه اسماعیل ، انسان بیچاره یی که در تبریز عوام بوده و مذهبی عاریه ای داشته که نه قرن شخصیت های آن را مقدس کرده بودند را به دلیل خودداری از فحاشی به خلفای تازی می گرفت و در قفس آهنی در فاصله معینی از آتش قرار می داد تا طی چند روز و با زجرکش کردن بمیرد.
کهریزکی که تو درست کردی چه ؟ این بدتر یا گردن زدن داعش ؟
مردک شیاد خود را به کوری و کری زده است.

ناشناس گفت...

اینم بگم بینام که زیر ذره بینی. همه کارات رو یادداشت برمیدارم یکبار دیگه به آسمون یا کس دیگه قلدری کنی اونم در دفاع از دمپایی پاره منتشر می کنم تو بالاترین.

مازیار وطن‌پرست گفت...

ناشناس 21:10 :
م‌م‌من هم گُ‌گُ‌گُنگم مِ‌مِ‌مثلِ توتوتو توتوتو هم گُ‌گُ‌گُنگی مِ‌مِمثلِ م‌م‌من !

http://ganjoor.net/ghaani/ghetegh/sh106/

ناشناس گفت...

«در دفترحضرت امام کار می کردم، ایشان در ایوان منزلشان نماز می خواندند، در ایام تابستان، وقت اخبار رادیو bbc یک ربع به هشت بود که دقیاَ بین نماز مغرب و عشا واقع می شد. خودم دیدم که حضرت امام همین که نماز مغربشان تمام شد، برای گوش کردن رادیو bbc رفتند و زمانی که اخبار مربوط به مسائل ایران و مسائل دنیا تمام شد رادیو را بستند و نماز عشا را شروع کردند، با آنکه ایشان به نماز اول وقت و تعقیبات و مستحبات آن بسیار مقید بودند ؛ اما از شنیدن اخبار رادیوهای بیگانه هم غافل نبودند. آری اینچنین بود که حضرت امام به اوضاع سیاسی کشور مسلط بودند و از سخنان مسموم دشمن آگاه می شدند و به موقع تبلیغات دشمن را خنثی می کردند»
برادر ایوبی-واحد خاطرات) در پرتو خورشید صفحه 288
من در سالهای 66 و 67 اخبار سیاسی بی بی سی را گوش می کردم. یادم می آید که بی بی سی که در آن زمان بخش خبری و تحلیلی کوتاه مدتی به نسبت امروز داشت جریان اعتراض به فیلم آخرین وسوسه های مسیح را پوشش گسترده ای داد و در زمان نه چندان بعیدی خبر اعتراض به کتاب سلمان رشدی و انهم در کشور پاکستان را در بخش فارسی خود آب و تاب داد. فردای آن روز امام خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد. این فاصله اندک پخش خبر و صدور فتوا نشان می دهد که خمینی کتاب را مطالعه نکرده و فتوای یک مسلمان را بر اساس خبر رسانه بی بی سی صادر کرده است. این مطلب را از این جهت گفتم کهدر تکمیل فرمایشات دلقک هر تعریفی از هر منبعی باعث انبساط خاطر شیخ نمی گردد و کفه بی بی سی همچنان سنگین است.

شهروند گفت...

آنچه كه شما به درستي ترسيم كرده ايد در مورد ايران و عربستان ، دو خط موازي ست كه هيچ هم ديگر را قطع نمي كنند ، آخوندهاي تازه به حكومت رسيده هرگز دكان پرسود سي وهفت ساله خود را تعطيل نخواهند ، لاجرم عربستان هم مجبور به ادامه همين وضعيت فعلي ست ، اما توصيه اي كه براي شادي فرموده ايد ، جمهوري اسلامي با همه ي ادعاهاي قدرتمندي در زمينه نظامي ، هيچوقت مبادرت به مداخله نظامي به صورت كلاسيك نكرده است ، نوع حمايت و آموزش نيروهاي نظامي تحت حمايت جمهوري اسلامي ، مثل حزب الله در مبارزه با اسرائيل در زمان اشغال جنوب لبنان ، دو جنگي ديگري كه در سالهاي اخير با اسرائيل داشتن ، نحوه مبارزه نظاميان و شبه نظاميان عراقي تحت فرمان قاسم سليماني در عراق با داعش ، تقريبا همگي جنگهاي شهري و پارتيزاني هستند ، حاصل اين جنگهاي پارتيزاني هم دستاورد عمده اي براي جمهوري اسلامي نداشته ، يعني دشمن زمينگير شده ولي شكست نخورده ، يك زخم كاري مي زنند و عقب مي نشينند و باز روز از نو روزي از نو ، دليل اينكه جمهوري اسلامي مدل جنگ كلاسيك و همه جانبه رو حتي در مبارزه با داعش هم ، انتخاب نكرده ، در حاليكه در عراق دست بازتري نسبت به لبنان و فلسطين داشتند ، بيشتر در تخصص يك نظامي ست تا حقير ، ولي دليل بيان استراتژي جمهوري اسلامي در كامنت بنده ، مشابهت آن با مبارزه مردم ايران با حكومت است ، دعوت به شادي حضرتعالي تفاوتي با جنگهاي پارتيزاني و شهري ندارد ، نبرد پارتيزاني مردم از پيچيدن دستگاه ويدئو لاي پتو شروع شد و تا رعايت نكردن حجاب مورد تأييد نظام و عرق خوردن در خانه و جشن عروسي مختلط ، تداوم داشته و دارد ، نگرانم ما هم مثل جمهوري اسلامي دست آخر دچار فرسايش شويم ، نگاهي به اوضاع سوريه و عراق و حزب الله سابقا محبوب ، نشاندهنده شكست اين نوع مبارزه براي طولاني مدت است ، ما هم به خاطر عدم اتحاد و زور كم و قلدري طرف ، اين نوع مبارزه پارتيزاني مدني را انتخاب كرده ايم ، ولي متأسفانه دستاوردهاي عيني بزرگي نداشتيم ، در بخش قانون گذاري و انعطاف شرع حكومتي كه افتضاح بوديم.
سعيد ليلاز حالا اعتدال گرا چند روز پيش مي گفت ، ركود اقتصادي آنقدر شديد شده است كه كاهش قدرت خريد مردم به بخش دارو و لبنيات رسيده است ! خلاصه طبقه متوسط جون به تنش نمانده كه بخواهد شادي كند ، اين يعني فرسايش وحشتناك ، اگر خامنه اي به جاي قرآني كه پوتين به ايشان هديه داد ، نصف خاك ايران را به نام پوتين سند مي زد و در رسانه ملي هم اعلام مي كرد ، طبقه متوسط مورد نظر جنابعالي مورد نظر شما براي تغيير و شادي ، فقط و فقط تماشا مي كرد ، شكي در اين مورد ندارم ، شايد خامنه اي در بيرون از ايران دچار ضعف و فرسايش شده باشد ، كه شده ، ولي در داخل براي سركوب و خفقان كردن طبقه متوسط ،هنوز هم سرحال و قبراق و پا به ركاب است .
باور دارم كه شادي بزرگترين و بهترين اسلحه ماست براي مبارزه با متحجرين ، ولي براي استفاده از اين سلاح ، نخست بايد ناي ايستادن و اسلحه به دست گرفتن داشته باشيم ، لطفا فكري به حال اين بيمار به كما رفته بكنيد

ناشناس گفت...

حاجی از شیوه های تبلیغاتی ترامپ در بالاترین استفاده می کنی؟ به این اسمون چیکار داری حالا؟ بیکاره میشینه لینک چاپ می کنه.

ناشناس گفت...

دلقک ببین چه کار کردی که عنصر سست عنصری مثل نوری زاد به تو میگوید آخوند آنهم عرب . فکری به حال خود کن . سگ سلطنت طلبان به از مجاهدین و اعراب هست حتی اکر ما را به تاوان این چهار دهه بیخ دیوار اعداممان کنند مملکت به شاه میدهیم ولی به منافق و تکفیری هرگز .

ناشناس گفت...

خوب مازیار جان این مردگ دیلاق لیلاز چی گفت عمه من هم میداند این حرفها را جمعیت زیاد دهه شصت خورشیدی سی سال دیگه تو فبرستونیم .یا دهک پایین در برابر سرمایه داری مقاومت میکنه .حالا باید چه کار کنیم .همین بزرگان دیوث مگه حداقل بیست سال ملت را سر کار نگذاشتند با یک مشت کلمه گفتمان و پرسمان و گفتگوی تمدنها و اعتدال اخرش چی شد .تو را خدا به من احمق من بی سواد یکی بگه تفاوت احمدی نژاد با روحانی در زندگی فردی من چیه
فرق رفسنجانی با خامنه ای چیه .میدونی بدبختی ما چیه تا دقیقه نود و پنج که عذراییل میاد میخوابم دهن مردم را بگاییم

مانی گفت...

نوشته علی نامی در سایت نوری زاد که به خیال خود دلقک خردمند مارا شناخته و از تحصیلاتش, زبان مادری اش, نژادش آگاه است بسیار سبک و تهی بود در نوشتار و در گفتار.طفلک بچه است نمیداند از میان نظامیان کم نویسندگان و اندیشمندان سترگ

برنخواسته اند و هم کم نبوده اند تیز هوشانی که به کنه فقه و به اصطلاح علوم اسلامی بیشتر از آیت الله های استخواندار پی برده اند بدون اینکه در حجره های بویناک مخ شویی شده باشند. این مازیار ما هم که در سیرک آبرویی برای خودش دست و پا کرده بود نشان داد که خیلی ساده دل است و تازه کار در خواندن و اندیشیدن. من که شرم کردم از زیاده گویی و پوچ بافی آن آقا و از دلقک پوزش میخواهم به جای او چون پیداست که او خیلی راه دارد بیاموزد پوزش خواهی را.

ناشناس گفت...

دلقک اینها که زورشان به سپاه نمیرسد و وقت ملت را گرفته اند بگذارند خامنه ای یک غلطی بکند یا میمیریم یا یک بلایی میشود .کاش فردا سپاه به قول رنانی یک انقلاب از بالا میکرد همه را از دم تیغ میگذراند والا به خدا راحت میشدیم میدانستیم تکلیف مان را .یا بر عکس مثلا روحانی سپاهیان را حلق آویز میکرد به حکم قاضی الشریح خاتمی ولی این یکی خیلی بعید است بهتر است همان سپاه دخلشان را در بیاورد . بچه که بودم داستانهای قر آنی میخواندم خوب زمان جنگ بود و تمام تفریحات بصری برنامه دیدنیها بود و کتابخانه خانه هم مثل تمام خانوارهای متوسط ورشکسته پر بود از کتب داستانی چپ ها که اگر چه فاخر بودند ولی برای تفریح نبودند ولی داستانهای قرآنی برای من حکم هری پاتر جی کی رولینگ بچه ها و نوجوانان امروز را داشت .قر آن پر بود از پیامبران گردن کجی که می امدند و میگفتند کار خوب کنید همدیگر را نکنید دروغ نگویید همه شان هم در دم سرویس میشدند یا سرویس میکردند و حتی یکیشون اگر اشتباه نکنم ذکریا بود از وسط اره شد همیشه میگفتم عجب مردمان خر و وحشی چرا حالا طرف را اره کردند خوب ولش کنید به امان خدایش ولی امروز که پخته تر شدم فهمیدم امروز که انسان آن میوه مننوعه را خورد دیگر بنده شیطان شد و از بهشت خدا به زمین بهشت شیطان آمد و اصلا خدا امضا کرد که کاری دیگر به انسان نداشته باشد و دور انسان را خط بکشد و بگذارد شیطان امورات انسان را تشخیص دهد و خود او را به سعادت رهنمون کند و خدای شکست خورده برود دنبال امورات خودش و این بچه سر راهی را فراموش کند ولی خدا هی بدنبال بچه اش است و هی اره میشود از وسط و از رو نمیرود و حرف در گوشش نمیرود این زمین مصلح نمیخواهد ما خاتمی نمیخواهیم خلخالی کجاست

Dalghak.Irani گفت...

عادل الجبیر وزیر خارجۀ عربستان هم وبلاگ مرا ی خواند! ایشان مصاحبه کرده و یک جمله هم اخرش جمع بندی کرده که از وبلاگ من کش رفته! او گفته است تا قبل از انقلاب ایران ما تروریست مسلمان نداشتیم. عین جملۀ او چنین است:

"الجبیر در پایان مدعی شد: اولین دولت سعودی حدود ۳۰۰ سال پیش تاسیس شد. تا حدود ۲۷۰ سال ما چیزی به عنوان تروریست سعودی نداشتیم که این برای ما مهم است!"

ناشناس گفت...

اورین اورین الم شنگه ات در آسمان بالاترین را دیدم و پسندیدم ولی تا ما شما طرفداران غرب را توی یک ویترین با ابوبکر البغدادی به مردم نفروشیم ول کن معامله نیستیم .

ناشناس گفت...

دلقک زیاد تعجب نکن این روزها سلمان رشدی و جبیر و غیره وبلاگت را میخوانند مژده به تو و اهالی سیرک میدهم که پری بلنده نیز از دنیای باقی هم وبلاگت را میخواند و و به توصیه تو در حال تولید انبوه سکس برای موجود دوپای پارسی است

ناشناس گفت...

اون یکی حرفشم می گفتی که از عادل پرسیدن ایران ملیه یا شیعه؟ گفته انشالله ملیه! کجاش ملیه؟ من امیدوارم این دوران رود خون و دشمنی بین ایران و عربستان تموم بشه چون هزینه بره برای هر دو کشور.

Dalghak.Irani گفت...

مشکل این است که شما از ملی عادل ملی خودت را برداشت کرده ای و الا وزیر عربستانی منظورش از ملی همان شیعی بودن است. زیرا آنان شیعه را مذهبی از اسلام نمی دانند و آن را هویت ملی ایرانیان می شناسند. جبیر اگر بجای ملی از مذهبی استفاده می کرد ضمن اینکه مخالفت سنی ها را به جنگ مذهبی فرومی کاست که نمی خواست ضمناً مورد اعتراض شدید مفتیان وهابی پرقدرت داخل کشورش مواجه می شد که رسماً به شیعه کردیت مذهب اسلامی داده است. یا...هو

ناشناس گفت...

در جواب ناشناس ساعت ، ساعت ۱۴:۱۶ که می گوید:

++اینها که زورشان به سپاه نمیرسد و وقت ملت را گرفته اند بگذارند خامنه ای یک غلطی بکند یا میمیریم یا یک بلایی میشود .++

باید بگم از خامنه ای گذشته و او دیگه جربزه همچین کارایی رو نداره. خامنه ای الان چیزیه مثل خاتمی هفتاد و هشت.

ناشناس گفت...

واکنش سیدمحمد غرضی به تردد پوتین با بنزش در تهران: استالین هم گاوش را به تهران آورده بود!

ناشناس گفت...

ترامپ بیاد کار آخوندا رو یکسره می کنه. اینا از درون و بیرون پوسیدن.

ناشناس گفت...

ما زور فیزیکیمون به سپاه نمی رسه اما سپاه هم خودشو جر داد زور غیرفیزیکیش به ما نرسید. مردم ایران غربی شدن و می شن و ایران داره ار این تظر تبدیل می شه به یکی از ایالتهای آمریکا در حالی که از نظر فیزیکی یک کشور ضد آمریکاست. این یک کشور دو دولت مدتی دوام پیدا می کنه و باید صبر کرد تا از نظر فیزیکی هم سپاه درهمم بپاشه. گذشت زمان به نفع ماست و اینقدر نفوذ زیاد می شه که کارمندای دولت ایران با کارمندای دولت آمریکا فرقی نکنن.

ناشناس گفت...

البته نباید خیلی هم خوشبینی کرد اما من هم دیگه جبروتی توی خامنه ای نمی بینم. جالبه حالا که خامنه ای جوجه شده اردوغان دم درآورده. این خاورمیانه درست بشو نیست.

الف گفت...

تیمسار پیشتر گفته بود اینها بچه های خودشان را هم نتوانستند به راه بیاورند! این هم یک مورد جدید:
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/11/205317.php

مرگ فقط برای ملت خوب است!

مهدي رحیمی گفت...

سلام علما...
خنده داره واقعا این متن... من کاری به دولت و نظام ایران ندارم که خوب ست یا بد است....ولی اینکه وهابیت و اهل سنت تا قبل از انقلاب شیعی ایران مذهبی میاه رو بوده است را شدیدا احمقانه میدونم...
جند نمونه ذکر میکنم...
همین ال سعود در ابتدای ظهورش از بغداد تا حجاز رو شخم زد...و بسیار خونهایی رو از مخالفین به ویژه شیعیان ریخت...
صلاح الدین ایوبی...در تاریخ به صراحت ذکر شده که صلاح الدین جدا از دشمنی با اهل کتاب...به طور ویژه دست به کشتار شیعیان میزد....
صدام حسین....حتما میدونید صدام حسین قبل از تشکیل انقلاب شیعی در عراق حکومت میکرد...که خیلی از شیعیان + کردها + ایزدی ها رو سرکوب و قتل عام میکرد....البته صدام بیشتر سیاسی بود تا مذهبی...
و همچنین کل تاریخ اهل سنت رو بخونید و بگید در چه دوره ای امرای اهل سنت دست به قتل شیعیان نمیزد....ظلم و ستم به شیعیان از زمان امام امیرالمومنین بر ایشان و صحابه شان تا حد امکان رو داشته میشد تا اکنون و انقلاب امام زمان مان....
در افغانستان هم کشتار و نسل کشی 63% از "هزاره"هادر صد و اندی سال پیش با حکم جهاد....که خون و مال شیعیان حلال شمرده شد.....
.
.
.
پس مزخرف نگید که تاسیس انقلاب شیعی باعث بروز تروریزم در وهابیت شده است....
برعکس انقلاب شیعی ایران از نسل کشی شیعیان عراق و سوریه و کردهای عراق و سوریه و اقلیت های ایزدی و ترکمن و ... در این دو کشور جلوگیری کرده است.......

ناشناس گفت...

اتفاقا کاملا درسته که قبل از انقلاب شیعه و سنی و وهابی با هم آشتی بودن. این درگیریها که شما می گی بود اما صفویه هم آدم خوار داشت . سنی ها رو قتل عام کرد. اینا مباحث تاریخیه اما این چیزی که الان می بینیم بعنب تروریسم دقیقا و دقیقا به دلیل انقلاب اسلامی ایران به وقوع ییوسته و تا دفن شدن انقلاب ادامه پیدا می کنه. پس خودت مزخرف می گی.

اینم اضافه کنم که خامنه ای باعث اوج گرفتنش شد با سیاستهای غلط نوری المالکی

ناشناس گفت...

زمان شاه ایران هیچ مشکلی با عربستان نداشت عربستان هم همینطور. این بدبختیها از انقلاب شروع شد. پس برای حل مشکل باید جمهوری اسلامی برچیده بشه. این مثل روز روشنه.

ناشناس گفت...

روحانی از این مانور "خودگوزی و خودخندی" دوباره استفاده کرد و به روزنامه تحت امرش گفت که بازیگران سریال شهرزاد را فتوشاپ کنند و بعد بگند سهوی بوده تا اولین عذر خواهی تاریخ جمهوری اسلامی از بخاطر سانسور را رقم بزنند! حالا این خودزنی فایده ای دارد یا نه را دلقک باید بگه ولی به نظر روحانی از این مانور های یک قدم عقب و یک قدم به جلوی مصنوعی می خواهد بیشتر استفاده کند.

ناشناس گفت...

اقای بارسلونا تو دهانت بوی شیر می ده. توی سیاست مداخله نکن.همه فتنه های خاور میانه زیر سر جمبولی اسهالی بود و هست.ما این همه گفتیم اسهالی. واقعا اسهالی از کار در اومد.و بوی الرحمانش تمام دنیا را دارد می گیرد.حکومت موجودات بی عقل نتیجه ای غیر از این ندارد.واقعا اخوند جایش در حوزه و مسجد است. اخوند را چه به سیاست و مملکت داری.گفت:کار ملک است ان که تدبیر و تا مل بایدش.حوزه مملکت داری کار هر ریشو و پشت کوهی نیست.خیلی برنامه و حساب و کتاب می خواهد.در ضمن این توضیح را بدهم که عملیات انتحاری را هم همین اخوندا با بکار گیری جوانهایی چون حسین فهمیده به وها بیون یاد دادند.قبل از انقلاب قران در پستوها و طاقچه ها بود.خمینی انرا تبدیل به حکومت در عصر حاضر کرد و وها بیون را سر شاخ.بقول بچه ها تا این دیو احمق لای پتو نخزد.پاشنه عقب ماندگی و هرز رفتن ایران امری مسلم است و نیاز به هیچ توضیح اضافه ای ندارد.اقا یان دزدی هایشان را می کنند چکار به اینده مملکت دارند؟ اینده یعنی چه؟

ناشناس گفت...

یعنی‌ می‌خوای بگی‌ ایل و تبار و قوم و خویش اکبر کوسه تروریستن!

تًف سربالاست که!

به خودت رحم نمیکنی به شکم گرسنه زن و بچه رحم کن دلقک!

زود پاکش کن تا از نان خوردن نیفتادی

ناشناس گفت...

اصولا تروریسم به سبک عملیات انتحاری ابداع سپاه هست. خود قاسمی سردار سپاه هم گفت که داعش استشهادی رو از ما دزدیده. این بهترین اعتراف برای پیدا کردن منشاء تروریسمه.

Dalghak.Irani گفت...

الف عکس های کنسوب به دختر الله کرم را الان دیدم. اما باور نمی کنم. باید منتظر واکنش خودش باشیم. اگر صحت داشته باشد خیلی ضایع است و می شود و باید روی آن مانور داد. من گفته بودم که بچه های این ها مثل ما مدرن می شوند ولی نه تا این حد و این پدر. منتظرم ببینم چه خواهد گفت. یا...هو

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

رسم اعراب در حکومت داری و به قدرت رسیدن نه تنها غیر دموکراتیک بل غیر انسانی نیز بوده و هست. در جهان اسلام سونی "عرب", کسی حاکم (خلیفه,شاه,امیر المومنین) میشود, که تنها نیروی قالب بر باقی مدعی های (خلافت,حکومت-مادی و معنوی) باشد. حتی به زور شمشیر(صلاح). یعنی اگر فردی قدرت مطلق نظامی باشد, باید برای نماز هم مقتدی شود و از دید مفتی ها صالح شناخته میشود.نمی خواهم وارد جدل مذهبی شوم اما من شخصا از ترس حاکم عرب سونی به ولی فقیه شیعه پناه میبرم, با اینکه هردو از یک جنس (دیکتاتور) هستند. دلقک عزیز, چطور شما حکومت عربستان را مدرن میدانی در حد سکولار؟ من متعجبم.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

البته باید اضافه کنم, کلیت تحلیلت کاملا منطقی است.

ناشناس گفت...

من هم عکس ها را الان دیدم. تأییدش سخت است اما اگر صحت داشته باشد چه شود! حسین الله کرم عصاره ایدئولوژی حزب الله است.

ناشناس گفت...

الله‌کرم: من فقط ۲ پسر دارم
http://www.farsnews.com/13940908000005

ناشناس گفت...

جالبه که در دیکتاتوری های روسیه، چین، عربستان و امارات مقام اول مملکت محبوبیت بالایی داره بین مردم، اما در ایران مقام اول مملکت منفوریت بالایی داره. خود مقامات نظام هم این رو تلویحا گفتن که خامنه ای هرکسی رو بیشتر قبول داشته باشه مردم به نفر مقابلش رای می دن. خامنه ای آبروی دیکتاتوری رو هم برد.

ناشناس گفت...

بفرما اینقدر به عقب ماندگی عربستان گیر دادید که خبر اومد زن ها می توانند رای بدهند، چند سال دیگر مشکل رانندگی شان هم حل می شودو اونوقت ما میمانیم لچکی که 37 سال است عقب و جلو می کنیم. من مرده شما زنده داره میرسه به روزی که مردم عریستان به سیاست های عقب مانده ما بخندند، تازه گفتند نوازندگی زنان در تهران اونم سرود ملی اونم اثر کلاسیک ممنوع است و این هم پیشرفت ما در عقبگرد رفتن است به زودی به دوران جاهلی عربستان هم خواهیم رسید و زنان را همون اول زنده بگور خواهیم کرد خیال همه راحت قدم به قدم عقب خواهیم رفت.

ناشناس گفت...

ناشناس ساعت۱۵:۲۸ در همه دنیا مردم دارند زندگی اشان را می کنند.بجز خراب شده ایران.شما درصد امنیتی را که در عربستان هست با ایران مقایسه کن.منظورم امنیت همه جانبه هست. شغلی/روانی/و... در ایران هر چیزی داری چهار چشمی باید بپایی ازت ندزدند.زنی را در بیابان گیر بیاورند یا مصیبت و الی امثا لهم.اینها چیزی برای مردم نگذا شته اند.نه دوستی/ نه رفاقت/ نه همدلی/نه وطن پرستی/ و نه نوع دوستی و نه هیچ و هیچ.از خامنه ای خوششان بیاید که چی بشود؟ همه زندگی اینها در چهار تا موشک خلاصه شده.هر چه پول و امکا نات بوده خرج موشک کرده اند.توجه به چیز دیگری نداشته اند. اگر هم توجهی بوده. بستن سینما/ ممنوع کردن موسیقی/ سانسور و نابود کردن کتاب/ نابود کردن تاریخ ایران/ فراموش کردن تاریخ ایران/ و پخش و ترویج خزعبلات بوده.در چین از این خبرها نیست.کمی اینترنت را محدود کرده اند.روسیه یک کشور ازاد هست.امارات فوق ازاد هست.در عربستان هم مردم فارغ البالند و ارامش دارند.زن عربستانی رانندگی برای چی ش هست. او می تواند چهل راننده مرد داشته باشد.وضع مالی اشان هم کاملا اوکی است.امنیت همه جانبه هم دارند.البته مشکل هم دارند.چون بزعم خود املقرای اسلامند/ ومکه را دارند و مکه هم در نبود نفت تا قیام قیامت انها را تا مین خواهد کرد.مجبورندادا اطوار هایی هم در بیاورند تا این ظاهر مذهبی سنت حفظ شود.مکه را نداشتند/ عربستان دوبی بود.

ناشناس گفت...

لحظاتی پیش نامه دوم خامنه ای به جوانان غربی منتشر شد:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940908001330
به نظرم لحن خامنه ای در این قسمت نامه بسیار بسیار جالب است و جای تحلیل فراوان دارد:
----متأسّفانه این ریشه‌ها طیّ سالیان متمادی، بتدریج در اعماق سیاستهای فرهنگی غرب نیز رسوخ کرده و یک هجوم نرم و خاموش را سامان داده است. بسیاری از کشورهای دنیا به فرهنگ بومی و ملّی خود افتخار میکنند، فرهنگهایی که در عین بالندگی و زایش، صدها سال جوامع بشری را بخوبی تغذیه کرده است؛ دنیای اسلام نیز از این امر مستثنا نبوده است. امّا در دوره‌ی معاصر، جهان غرب با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته، بر شبیه‌سازی و همانندسازی فرهنگی جهان پافشاری میکند. من تحمیل فرهنگ غرب بر سایر ملّتها و کوچک شمردن فرهنگهای مستقل را یک خشونت خاموش و بسیار زیان‌بار تلقّی میکنم. تحقیر فرهنگهای غنی و اهانت به محترم‌ترین بخشهای آنها در حالی صورت میگیردکه فرهنگ جایگزین، به‌هیچ‌وجه از ظرفیّت جانشینی برخوردار نیست. به طور مثال، دو عنصر «پرخاشگری» و «بی‌بندوباری اخلاقی» که متأسّفانه به مؤلّفه‌های اصلی فرهنگ غربی تبدیل شده است، مقبولیّت و جایگاه آن را حتّی در خاستگاهش تنزّل داده است. اینک سؤال این است که اگر ما یک فرهنگ ستیزه‌جو، مبتذل و معناگریز را نخواهیم، گنهکاریم؟ اگر مانع سیل ویرانگری شویم که در قالب انواع محصولات شبه هنری به سوی جوانان ما روانه میشود، مقصّریم؟ من اهمّیّت و ارزش پیوندهای فرهنگی را انکار نمیکنم. این پیوندها هر گاه در شرایط طبیعی و با احترام به جامعه‌ی پذیرا صورت گرفته، رشد و بالندگی و غنا را به ارمغان آورده است. در مقابل، پیوندهای ناهمگون و تحمیلی، ناموفّق و خسارت‌بار بوده است. ----

ناشناس گفت...

طبق گفته صادق زیبا کلام، یکی‌ از پسر‌های حسین الله کرم، داماد اوست. فارس می‌گوید او فقط دو پسر دارد پس مؤمن مسلمان به فرزند کمتر زندگی‌ بهتر ایمان داشته و دارد. با این خبر فارس خود او هم مدرن محسوب میشود فقط برای پول تظاهر به مسلمانی کرده. مساله از اساس جالب شد. ولی‌ با واکنش خبر گذاری فارس احتمال درست بودن خبر قوت بیشتری یافت. چون بعید است حسین الله کرم فقط و فقط دو پسر داشته باشد.

ناشناس گفت...

ناشناس ساعت 18/04 به این چرندیات گوش نده.این اقا موجودی کاملا بیسواد است.اقای شیخ علی تهرانی او را خوب می شناخت.متا سفانه ما گول ظاهر و حافظ دوستی و ادا اطوار های مسخره او را خوردیم.متحجر ترین موجود روی زمین است.دقت کنید به این فراز از چرندیات او:من تحمیل فرهنگ غرب بر سایر ملّتها و کوچک شمردن فرهنگهای مستقل را یک خشونت خاموش و بسیار زیان‌بار تلقّی میکنم....تو که لالایی بلدی چرا خوابت می برد.به چه حقی این همه خرافات را در حلقوم ملت فرو می کنی و نماینده کی هستی که به تو ماموریت بردن ملت به بهشت دروغین حواله شده. زندگی ملت ایران را نفله کردی و دم از معنویت خودو زور گویی امریکا می زنی. برو بابا.

الف گفت...

ظاهرا عکس های منسوب را خود او تکذیب کرده، احتمالا هم درست است، چون اسم دختر هم اصلا اسلامی نیست و بعید است دختری با این اسم داشته باشد.
البته شما حتما این خبر را از کانال های دیگر شنیده اید، اما چون من در اینجا لینک کردم، اخلاقا باید به تکذیب ادعا نیز اشاره می کردم. به هر حال حرف کذب بستن به دیگران بستن غلط است، ولو اینکه به رهبر انصار باشد.

Dalghak.Irani گفت...

خیلی ممنون الف عزیز.
من هم البته از همان ابتدا که دیدم گمانم این بود که خبری جعلی باشد. زیرا قبلاً هم بمناسبتی - موضوعش یادم نیست - دوپسر داشتن الله کرم را در حافظه داشتم. و از آن مهمتر طبق معیارهای شناخت من چنین دختری از الله کرم بعید بود چون طیف حزب اللهی های اصولگرا چنین گاف هایی را نمی دهند. موضوع رامین ریش قرمز استثناست چون اول اینکه پسر او پسر! است و دوم اینکه محمد علی رامین خودش حزب اللهی بمعنای متشرع نیست و هم بیشتر سیاسی است و هم خیلی می خورد به او که جنس دیگری از خودش را پشت مذهب پنهان کرده باشد. البته چنین شایعاتی بسیار هم مخرب است برای وجهۀ مخالفان جمهوری اسلامی و آنان را بیچارۀ در حد یتشبث بکل حشیش پایین می آورد. و چه بسا اتاق فکرهای خود شریعت پناهان مؤمن نما دست به تولید و تکثیر چنین اخباری می زنند. یا...هو

ناشناس گفت...

اقا در مورد این نامع عای اغا به جوانان غربی یک توضیحی میدی؟ اصلا فازش چیه؟ یعنی واقعا کسایی هستند که نشستند توی غرب و کار بهتری به غیر از خواندن نامه های دیکتاتور ایران ندارند؟ مخاطب این نامه ها کیه واقعا؟

الف گفت...

سلام مجدد

ببخشید تیمسار و دوستان، من دوباره افتاده ام روی دنده حرف زدن!

ولی خبری شنیدم که نمیتوانستم از خیرش بگذرم. ظاهرا خامنه ای در حال پیشرفت داخلی است و برخلاف شکست عمومی در منطقه، پایش را بیشتر روی گلوی ملت فشار می دهد. تا پیش از این خوانندگان زن نمی توانستند کار کنند ولی امروز ظاهرا اجازه نوازندگی هم ندارند، کما اینکه ارکستر سمفونیک تهران بخاطر همین مساله (که چند دهه است در همین جمهوری اسلامی برقرار بوده) لغو شده است.
با این وضعیت نمی توانیم امیدی به روحانی داشته باشیم، حضرتشان بیش از حد مذبذب و ترسو تشریف دارند. متاسفانه آمدن پوتین به تهران، هرچند شما تحلیلی از زاویه دیگر ارائه کردید، اوضاع را به صورت بنیادین تغییر خواهد داد. پوتین به خامنه ای تضمین امنیتی میدهد؛ یعنی شاید نتوانی در همه موارد روی من حساب کنی، اما به هر حال تا من هستم تو هم هستی. این یعنی راحت باش و در داخل بتازان. درست است که ایدئولوژی ایران را به این بدبختی کشانده، اما بدون شرایط استراتژیکی خاص این منطقه اساسا بیرون آمدن ایدئولوژی محال بود. امروز هم ادامه همان شرایط است. بدبخت ملتی است که کنار روسیه قرار بگیرد! روسها بر اساس مناقع ملی خودشان به حق مجبورند قدرت را با غرب و به خصوص اروپا بالانس کنند. این بالانس از کانال کشورهایی مثل ایران انجام می شود (و از زمان صفویه هم همینطور بوده). پس اگر در داخل ایران نیرویی متمایل به روسیه بالا بیاید، به سادگی می تواند خودش را با توازن روسوفیل هماهنگ کند و یک قرن ایران را زیر چکمه هایش نگاه دارد. مخصوصا حالا که پس از چهل سال، تمام مسیرها و تشکیلات تاثیرگذار غرب در ایران نابود شده و تنها روسیه مانده.
البته من توانایی آینده نگری تیمسار را ندارم، اما فکر می کنم سفر پوتین یک نتیجه مهم خواهد داشت و آن اینکه احتمالا برجام هوا می رود. نه اینکه کلا لغو شود، اما نه پولی آنچنان آزاد می شود و نه چیزی نصیب ایران! یک جور انجام شدن و نشدن. غرب مجبور است این بازی را ادامه بدهد و دلیل سستی در تامین شرایط برجام هم همین است. روحانی و غربگراهای ایران یک برگ برنده دارند و آن فشار خارجی است که باید ادامه پیدا کند. همین که این فشار از یک حدی کمتر شود، کشور یک جا می رود در حلق پوتین. نمی دانم شاید حالا هم رفته!
در مجموع وای به حال ما!

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

لف عزیز
خوب مساله ای را پیش کشیدی. نوازندگی و کلا موسیقی که وجهی از شادی را در بر دارد-و شا لوده مبارزه دلقک و سیرک بر ان بنا شده-, حساسیت اصلی مذهبی هاست. دور از ذهن نبود که خامنه ای با شدت زیاد (اینبار ارکست سنفونیک), تنور مبارزه با ان را شعله ور تر کند. ولی ربطش با دیدار پوتین را خوب گفتی. آفرین! اما من فکر نمیکنم روحانی درحال مبارزه با خامنه ای باشد. زیاد نمیتوان به امید یک زاویه گیری شدید از طرف روحانی بود. روحانی فقط خامنه ای را در یک مسیر کنترل میکند . من فکر میکنم بیشتر باید انرژی بر پسا خامنه ای متمرکز شود.کلید اصلی پسا خامنه یست . کاری که رفسنجانی پروژه اش را کلید زد و درحال یارگیریست. و صد البته, وای به روزی که ایران آلت دست روس ها شود.

ناشناس گفت...

باز خدا پدر روسیه را بیامرزه یک ذثب آهن به ایران داد. عذب که ان هم نداد دستمون هنوز دنبال باسنشونیم

ناشناس گفت...

منتظر پست بعدی تیمسار هستم.

ناشناس گفت...

وابستگی خامنه ای به روسها دیگه قابل انکار نیست. جمهوری اسلامی ضعیفتر و ضعیفتر شد تا جایی که الان بدون وابستگی به روس نمی تونه روی هیچ چیز حساب باز کنه.

ماهور گفت...

مقام معظم رهبری عقلش انگار زائل شده دوباره برداشته نامه داده به جوانان غربی. این یه کم دیگه بگذره ادعای امام زمان بودن هم می کنه

ناشناس گفت...

پوتین یکی دو سال اینجوری می مونه تا مارکو روبیو بیاد سرکار. پس عزیزانی که میگین جمهوری اسلامی تا صد سال دیگه هست خواب دیدین خیر باشه. جمهوری آخوندی نفسای آخرشو می کشه. خامنه ای عرضه هیچ کاری نداره. نه می تونه فضا رو ببنده نه کار دیگه بکنه. فقط از این بازیای موش و گربه که قبلا هم داشت الان هم داره. مقاله های دلقک رو ببینین ماههای قبل از همین خبرا بود که موسیقی فلان شد زنا استخدام نشن و ... خامنه ای عرضه هیچ کاری توی فضای ایران نداره. الان بی عرضه ترین رهبر منطقه خامنه ای هست. درست تر بگم موش ترین رهبر خاورمیانه.

ناشناس گفت...

سلام دلقک جان
خواستم ازت تشکر کنم به خاطر زحمتتی که می کشی و از سر دغدغه برای افزایش آگاهی مردم وقت و نیرویت را صرف می کنی. من شخصا از نوشته های تو چیزهای زیادی آموختم ؛ عمدتا در بخش نوع نگاه به قضایا و شم و حس تجربی . مطالبت در گسترده شدن افق ذهنم تاثیر بسزا داشت و یک جورهایی فهمیدم چطور به مسایل سیاسی کشور نگاه کنم. نوشته هایت برای من روشن ترین و قاطع ترین مطالب سیاسی کشور و جهان به زبان فارسی در محیط مجازی است. حتی از منش اخلاقی ات و دید کلی ات به زندگی هم چیزهای زیادی یاد گرفتم.
دوست داشتم از نزدیک میدیدمت و دستت را از سر تشکری گرم میفشردم و در یک کافه ی لندنی یا ایرانی اگر افتخار می دادی به بهانه ی میزبانی با شما همکلام می شدم. ولی حال که نمی شود، از همین جا بر تلاش و نیت خیر تو درود میفرستم و امیدوارم همواره سالم و سرحال و پر از شور آگاهی بخشی به مردم باقی بمانی.
این تشکر صرفا برای توست و دوست ندارم دیگران از این نوشته آگاه شوند.
دوستدار تو

ناشناس گفت...

مهمترین موضوع حال حاضر دنیا و ایران نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی هست. آب دستتونه بذارین زمین این نامه رو موشکافی کنین تا به درایت رهبر انقلاب پی ببرین. روی کلیدواژه ها دقت کنین. غرب تشنه بیانانت مقام معظم رهبری هست. جوانان غرب در بهت و حیرت فرو رفتن.

ناشناس گفت...

نامه رهبر ایران
در حالی که الان موج اسلام ستیزی در بین جوانان غربی اوج گرفته می خواد از موقعیت استفاده کنه و بگه من با ابوبکر بغدادی( داعش) فرق دارم

می خواد اون جوانان مسلمانی که به داعش پیوستن اینبار بیان زیر پرچم ایشان

ناشناس گفت...

آخرین خبر: جوانان غرب شرط ازدواج با دوست دخترهایشان را خواندن نامه مقام معظم رهبری تعیین کردند

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس عزیزی که از من تعریف کرده ای. الان کل کامنتت را خواندم و متوجه شدم که درخواستت بر عدم انتشار عمومی آن بود. اما از آنچائیکه همۀ کامنت های فحش و فضیحت ها بمن خیلی هم اصرار دارند که منتشر بشوند نمی دانم چه سری است که تک و توکی کامنت های مؤید و مشوق - مثل کامنت شما - همیشه پیام شان را خصوصی می خواهند و در معرض دید قرار نگرفتن! بهرحال هنوز هم امکان حذف کامنتتان است اگر اصرار دارید. اما خودم ترجیح می دهم که دیگران هم ببینند که من خواستگار هم کم نداشته ام و ندارم و بهوای پری بلنده بسراغم نیایند. در ضمن اگر کامنت خصوصی می فرستید در ابتدای کامنت و قبل از شروع بنویسید خصوصی و یا به ای میلم - درج شده در نمایه ام - ارسال کنید. با تشکر. یا...هو

ناشناس گفت...

سلام تیمسار خواستگار زیاد داری اخوی دستت درد نکنه زحمت میکشی تحلیل میکنی ادامه بده
میکند

ناشناس گفت...

مکیندر

ناشناس گفت...

پوتین در حال گیرافتادن در دریای سیاه است

به گزارش رویترز، دبیرکل ناتو امروز گفته: این ائتلاف نظامی نگران حضور روزافزون روسیه در منطقه خاورمیانه است

پوتين تهديد کند، ترکيه تنگه بسفر را می بندد

به نوشته یک روزنامه اسرائیلی، با حمایت کامل ناتو از تصمیم ترکیه مبنی بر بستن تنگه بسفر و داردانل براساس کنوانسیون مونترو، پوتین در حال گیرافتادن در دریای سیاه است.

روزنامه نشنال نیوز نوشت: اکنون که پوتین جنگ لفظی خود علیه ترکیه را تشدید کرده است، این احتمال مطرح می شود که ترکیه بندهای 20 و 21 کنوانسیون مونترو را که به ترکیه اجازه می دهد مانع حرکت ناوهای جنگی روسیه در تنگه بسفر و داردانل شود، به اجرا درآورد و با این کار مانع تلاش های پوتین برای کمک به رژیم سوریه گردد.


این منبع نوشت: اگر ترکیه حتی یکی از بندهای مزبور این کنوانسیون را به اجرا درآورد، روسیه از لحاظ قانونی دیگر قادر نخواهد بود هیچ کدام از کشتی های جنگی خود را از تنگه بسفر عبور دهد.

مگر اینکه به این تنگه حمله کند و به زور کشتی های خود را عبور دهد که این به معنی اعلان جنگ به ترکیه و ناتو خواهد بود. یعنی ترکیه با اجرای بندهای 20 و 21 کنوانسیون مونترو که یک اقدام غیرخشونت آمیز است، می تواند روسیه را به یک اقدام خشونت آمیز علیه این کشور وادار سازد.

این منبع نوشت: خلاصه کلام اینکه قدرت دست های ترکیه که عضو نانو است، از کلمات پوتین بیشتر است.

Peace گفت...

From a legal perspective (thanks to the Montreux Convention), Turkey has no legal grounds to create obstacles for Russian vessels carrying cargo, including military cargo. Turkey can ban non-friendly vessels from navigating through the Straits only if at war, the expert explained.

As Turkey is not at war with Russia, they can not ban any vessel of Russia. They need to start a war first and then ban the Russian vessels!

ناشناس گفت...

سلام دلقک عزیز
من همانی هستم که در کامنتم ازت تشکر کرده بودم.
الان که مطلبم را دیدم حس خوبی پیدا کردم و کار بجایی کردی که منتشرش کردی. قطعا خواستگار کم نداری. بگذار پیامم در آرشیو وبلاگت به عنوان یادگاری بماند.
دوستدارت