۱۳۹۴ مهر ۹, پنجشنبه

دست "ظریف" باراک-حسین پشت فریدون-حسن؟ اوباماست!


مقدمۀ اول: رسانه و مدیا بطور عام سازندۀ افکار عمومی نیست. بلکه پمپاژ کنندۀ هیجان از طریق حوادث رئال در جوامع و بزرگنمایی و درشت نمایی آن و برکشیدن و تقویت موج ایجاد شده در واقعیت و گسترش دادن آن در ابعاد کمی و کیفی بیشتری است. دومین خاصیت مدیا - غیر ایدئولوژیک - تبعیت محض از اقتصاد و سود آوری است. و مدیا مثل مرده شوری! می ماند که هنگام شستن مرده از عمل صالح یا غیر صالح مرده سؤال نمی کند و بسته بمزدی که صاحب مرده به او می دهد مرده اش را ارزشگذاری می کند. لذا مدیا هر موضوعی را که تیراژ بیشتر - در نتیجه آگهی و درآمد بیشتر - بیاورد را در صدر توجه خود قرار می دهد. و از این راه تیترها و هدلاین های اخبار مهمترین بخش تأثیر گذار رسانه هاست. هر چقدر تیتر عنصر درام و تعلیق و کشمکش و چالش را بیشتر و بهتر منعکس کند رسانه با تیراژ مجازی یا حقیقی بیشتری هم کلیک می خورد و فروش می رود. بعنوان مثال یکی از علل پر کلیکی و محبوبت نسبی وبلاگ من - بویژه در مورد خواننده ها و مراجعه کنندگان تصادفی - نوع تیترهایی است که انتخاب می کنم. اگر بخواهم از روزنامه های سیاسی ایران مثال بزنم می توانم روزنامۀ وطن امروز را نشان بدهم که هم صفحه بندی صفحۀ اولش و هم تیتر و عکس های انتخابی اش فوق العاده و بسیار هوشمندانه است.

مقدمۀ دوم: چند وقت پیش مؤسسۀ پیو نظر سنجی را منتشر کرد و معلوم کرد که محبوبیت ایران در بعد از رییس جمهورشدن روحانی نسبت بزمان احمدی نژاد افت محسوسی کرده است. من قول دادم که علتش را بنویسم اما وقت گذشت و دیگر مناسبت لازم برای پرداختن به آن گزارش نشد. حالا اما می گویم که علت افت محبوبیت ایران در نظر سنجی های همگانی همان عاملی بود و است که خامنه ای هم مرتب به آن رفرنس می دهد و امروز هم به ارتشی ها گفته است. او گفته است که ملت ها و توده ها و دولت های مستقل از مواضع ضد امپریالیستی ایران حمایت می کنند و نشانه اش هم اینکه هرجا رؤسای جمهوری ما یا مسئولان ما می روند با هجوم و استقبال توده های مردم روبرو می شوند. این حرف خامنه ای بویژه در مورد احمدی نژاد کاملاً صادق است. اما نه بخاطر اینکه خامنه ای و سیاست ها و ایده ها و پی آمد کارهایش را توده ها می پسندند و دوست دارند. بلکه به این دلیل بدیهی که خامنه ای و احمدی نژاد چالش و کشمکش ودعوا و هیجان می آفرینند. و هنگامی که این ستیز و مرافعه با امریکا هم باشد دیگر معلوم است که چقدر آدم های مختلف - بویژه جوانان - را سر شوق - مثل شوق تماشای اعدام مثلاً - می آورد. و ایران را نه محبوب که بیشتر معروف می کند. قصدم ادامۀ این بحث نیست که بسیار نکته ها دارد برای توضیح و تشریح. فقط خواستم بگویم که معروفیت همان محبوبیت نیست. معروفیت خودش هم قطعاً فقط مثبت و برای اعمال و گفتار محبوب نیست. و این عنصر هیجان است که نقش اول در صدر و در ذیل بودن وقایع و آدم ها و کشورها را رقم می زند.

1- ظاهر قضیه این است که سفرهای کاری حسن روحانی زیاد پرریخت و پاش و پرهزینه نیست و از این نظر توجیه منطقی دارد. اما آیا سفر سه بارۀ او به نیویورک موفق هم بوده است یا نه. می تواند هم پاسخ آری بگیرد و هم پاسخ نه. پاسخ آری می گیرد اگر سفر ایشان را در کانتکست یک حکومت و دولت متعارف ارزیابی کنیم در کشور نه چندان مهمی مثل ایران. او رفته است و با برخی از سران کشورها گفتگو کرده است و ایرانیان را دیده است و سیاست هایش را گفته است و چه بسا دست آوردهایی هم داشته است. پاسخ نه می گیرد اما؛ آنجائیکه منتظر بوده باشیم - خود روحانی هم تا اندازه ای با این امید رفته بود - که حسن روحانی مثل شاهزاده ای با اسب سفید آمد و این منم طاووس علیین شده مورد استقبال سیاست جهانی و مدیا و رسانه قرار بگیرد؛ در اینصورت سفرش ناکام و شکست خورده است. چون نه از سوی سیاستمداران و نه از سوی مدیای جهانی بیشتر از یک رییس دولت از صدها رییس دولت مشابه در کشورهای پیرامونی - شبیه ایران - تحویل گرفته نشده است.

2- چرا بیشتر خود روحانی چنین انتظاری را از سفرش داشت و داریم: به این خاطر که روحانی از ابتدای ریاست جمهوریش با ضرب المثل "همسایه ها یاری کنید تا من شوهر داری کنم" به میدان آمده است. او که خودش - در داخل - شخصاً سرمایۀ اجتماعی قابل توجهی نداشت و ندارد؛ انتظار داشت که اولاً شخصیت های معروف و محبوب دارای سرمایۀ اجتماعی - و مهمتر از همه روشنفکران و جامعۀ تحصیلکردۀ طبقۀ متوسط و جوانان -  به پشتش بیایند و حالا که به او مقام داده اند با حمایت از او او را قدرت هم بدهند که بتواند با تندروی و تندروان داخلی - منهای خامنه ای - مبارزه و مقابله بکند. این امر در داخل محقق نشده است. زیرا جامعۀ مورد هدف بنا بتجربه و خسارت ها و هزینه های زیادش در طول سالهای بعد از 76 در قالب زندان و اعدام و حصر و تبعید و فروپاشیدگی و مهاجرت و آوارگی - احتمال چیره شدن روحانی به بخش ایدئولوژیک حکومت - آن هم با حفظ حرمت و جایگاه خامنه ای - را تشخیص نداده و نمی دهد و به پروژۀ او امید و باور نداشته و ندارد. فلذا حاضر نشده و نیست که دوباره موجی از هزینه های شکست محتوم روحانی در میان مدت را بپذیرد و با ریسک زیاد بمیدان بیاید. این نیاز و توهم در مورد سیاست خارجی هم بر روحانی مستولی است. او انتظار داشت و دارد که در کسوت یک قهرمان که سازش اتمی را به جامعۀ جهانی هبه کرده است مورد استقبال و ستایش و بزرگداشت قرار می گرفت. تا از این راه و جلب سرمایه های پولی و علمی و فنی رادیکال ها را زمینگیر و پروژۀ عرفی سازی نسبی اش را پیش ببرد.

3- مهمترین دلایل چرا دولت های دیگر از جمله حکومت های پیشرفته چنین کردیتی را بروحانی ندادند یا بهتر است بگویم علنی و در حد انتظار ندادند و نمی دهند؟  

الف- ایران کشور مهمی نیست! از نظر توده ها و مردم جهان و افکار عمومی اصلاً مهم نیست چون حتی به اندازۀ یک بند انگشت در زندگی و علایق و کالای مصرفی و کالای فرهنگی و سرگرمی و تفریح و غیرۀ آنان نقش ندارد. نه کسی آیفونش را دست می گیرد و نه احدی ماشینش را سوار می شود و نه مسلمانی سجاده اش ایرانی است و نه کافری زهرماری اش! تهرانی! خب با این وصف بچه دلیلی باید ایران را اولاً بشناسند و ثانیاً مهم بدانند و ثالثاً دوستش هم داشته باشند. گفتم که مورد مؤسسۀ پیو مربوط بمعروفیت مقطعی است و ربطی به شناسایی و محبوبیت ندارد. چه بسا آدم هایی در افریقا و امریکای لاتین و حتی امریکا که احمدی نژاد را جلوتر و بیشتر از ایران می شناسند و حتی به احتمال زیاد نتوانند ملیت احمدی نژاد را هم بخاطر بیاورند.

ب- از نظر خواص و دولت ها هم ایران مهم نیست. زیرا اهمیت ایران در قالب جمهوری اسلامی یک اهمیت سلبی و مزاحم بوده و است. و نه یک اهمیت ایجابی و همراه و همیار. بعبارت روشنتر و دقیقتر می شود اینکه ایران احمدی نژاد به این دلیل مهمتر است که شرورتر است و نه به این دلیل که دموکرات تر و توسعه گراتر و رقیب تر. و این شهرت شرور در نزد دولت مردان جهان هم بیشترین انرژی نگرانش را از شر اعظم (بمب هسته ای) می گرفت. لذا حالا که موضوع بمب از روی میز کنار رفته لزومی برای اه اه و به به دیگران برای ایران هم منتفی شده و ایران شده - باید هم بشود - یکی از  (30 - 200) = 170  کشور جهان که نه اسمی دارند و نه سهمی تأثیر گذار دارند و نه مزاحمتی برای دیگران. رگ های گردن کسی بیرون نزند ژئوپولتیک و جمعیت و تمدن و بازار و این قبیل شعارها فقط با قالب و بستر"امروز چکاره اید" ارزش افزوده می آورد؛ و نه ابتدا بساکن!

4- با اینکه جویده جویده و گسسته شد حرفم و امیدوارم بتوانید ف حرفم را تا فرحزاد گسترش بدهید در ذهنتان و مقاله را برشی از ده ها جلد کتاب مشروح بخوانید. اما در حد پست وبلاگ طولانی هم شد. لذا خلاصه می کنم حرفم را و آن اینکه: "خامنه ای و ایدئولوژیش چونان قوزی بالای قوز خود روحانی (مشکلات ساختار غیر مدرن دیوان ادارۀ کشور) و مثل شبح؛ سفر روحانی را از انتظار انداخت. روحانی هر چقدر تلاش می کند و کرد که دیگران بیایند کمک کنند - بویژه در اقتصاد و سرمایه گذاری - تا این قوز اضافی را از پشتش بردارند. آنان نیز متقابلاً همین انتظار را از خود روحانی داشتند و دارند در ستردن شبح خامنه ای از مقابل هرنوع همکاری. این مورد هم در چهره و سخن ایرانیان سرمایه دار و کار آفرین مهاجر و تبعیدی کاملاً هویداست و هم در برخورد کامرون و اولاند و مرکل و غیره. منتها اشخاص حقیقی قول شدنی با آدرس های سرراست می خواستند و می خواهند از رییس جمهور مدعی. و دولت های حقوقی اما حاضرند کمک محرمانه هم بکنند بشرطی که خود روحانی هم اراده اش را داشته باشد. روحانی اصرار دارد که قوز را بردارند و حریفان مصر هستند که تکلیف قوز را خود روحانی مسئول است و ایجاد حداقل امنیت و شفافیت برای کار اقتصادی شرط پیشینی آمدن آنان است.

5- در این بین اما وضع باراک اوباما کمی فرق دارد. او که بشدت بشر دوست و اخیراً عاشق ایرانی هم است. به حسن روحانی می گوید: "حال و روزت را می فهمم و از آن مهمتر لیاقت ایرانیان را می فهمم. بگو چگونه می توانم به پروسۀ "غلبه بر ایدئولوژی واپسگرای میهنت کمک بکنم. تا کمک کنم هم بتو و هم به ایرانیان و هم صلح جهانی و البته لاجرم منفعت خودم و ایالات متحده." در چنین کانتکستی است که دولت ایران از او خواسته با پذیرش فروتنانۀ "دست دادن برنامه ریزی شدۀ تصادفی با ظریف" هم کمی از تابوی تندروان را بشکند و هم کمی هیجان ایجاد کند برای این سفر بی هیجان - و البته در میان فاجعۀ منا - و اوباما با خشوع و بزرگ منشی پذیرفته و دست "ظریف"ش را به پشت روحانی برده است قوی. و الا در یک نگاه کلاسیک سیاسی برای دست دادن با رییس جمهور امریکا باید صف های طویل بست و نوبت های طولانی گرفت و در نهایت با افتخار آن را قاب کرد و در موزۀ افتخارات گذاشت. و اوباما کم فداکاری نکرده و نمی کند برای ملت ما؛ و خودش را آماج حمله و تحقیر و لُغُز هزاران سیاستمدار مخالف هموطنش قرار می دهد که حتی حاضر به پذیرش رسمی وزیر خارجه ایران نیستند؛ تا چه رسد  بقبول پیشقدمی در اجرای سناریوی دست دادن با وزیر خارجۀ کشور دشمنی (ایران) که نه سر پیاز است و نه ته پیاز و شر اعظمش هم که فعلاً قیچی شده است. یا...هو

۱۳۹ نظر:

ناشناس گفت...

واقعا دوست داشتم این پست رو. دید متفاوت و نگاه کردن غیر ریاضی به مسایل در عین اینکه پشتشون منطق هست. زمانی که بچه بودم یه بازی باب شده بود که یه سری دایره دندانه دار بود که دایره کوچک داخل دایره بزرگ قرار می گرفت و یه خودکار داخل سوراخ دایره کوچکتر میگذاشتیم و در محیط داخلی دایره بزرگ حرکتشون میدادیم. شکلهای هندسی منظم و بدیعی خلق میشد. منطق پشتش درس مزخرف هندسه بود. ولی کی اهمیت میداد چون نتیجه ش یه شکل قشنگ بودبدون اینکه اصلا یاد هندسه بیفتیم. من واقعا برای اوباما بعنوان یه رییس جمهور جنتلمن احترام قایلم.

ناشناس گفت...

Keli gnashing minevisi.be Adam room midi.eradatmandam.

ناشناس گفت...

روحانی بعد از خامنه ای (موسوی کابینه شراکتی) رفسنجانی سومین رییس جمهور حکومتی است.بعد از ولوشو ۸۸ خامنه ای یکبار انوسط مسطا گفت اینکه مردمسالاری نمیشود بکنیم نخست وزیری وقتی هزینه ینقدر زیادست ولی هیچکس به معنای واقعی کلمه هیچکس تایید نکرد . خاتمی و احمدی نژاد کاندید مردم بودند ولی روحانی کاندید حاکمیت است علی الخصوص الیگارشی روحانیت. به لحاظ شخصی فکر میکنم دلیل نچسب بودنش بیش از حد شمرده حرف زدنش است .وما رییس جمهور بدون اشتباه را دوست نداریم .ما میخواهیم خدای خودمان را صبح بسازیم وشب از روی دماغ خدای خودمان رد شویم و با تفلون نمیشود خدا ساخت.
حزب الله

مازیار وطن‌پرست گفت...

آمده‌بودم چیزی بنویسم که عبارات "خاتمی و احمدی نژاد کاندید مردم بودند ولی روحانی کاندید حاکمیت است" از جناب حزب‌الله (خودمانیم قلم خوبی دارد که حیف ...) آنچنان شوکه‌ام کرد که ... دامنم از دست رفت.

ناشناس کامنت نخست: دوایر جادویی اقلیدس!

آها ... آقا جزو متون برتر این شش هفت ماهه (که می‌خوانم) بود. ضمنا -اگر نخوانده‌ای- بخش اول مقاله‌ات را بسیار نزدیک به این مقاله از م. قائد یافتم، منتها با این تفاوت همیشگی که م. قائد چندان پروای خواننده ندارد و درست برعکس شما اگر در مقاله‌اش شات گان هم در کُند، رویش صدا خفه کنی از کلمات فخیم و کُدهای تاریخی نصب می‌کند:
www.mghaed.com/essays/press-and-publishing/16_years_on.htm

ناشناس گفت...

مازیار
به نظرم حزب الله حرف درستی در مورد خاتمی واحمدی و روحانی زد.من مطمئنم اگه احمدی کاندید بشه باز هم رای میاره.اگه بخوای دلیلش رو هم میگم

ناشناس گفت...

نمیخواهم زیاد کامنتدانی را پرکنم در مورد اختلافات با دلقک سر اوباما بحث نمیکنم ولی در مورد پیکو و نظر سنجی اش اعتقاد دارم ناقص هست و برای فضا سازی . ایران در زمان محمود محبوب کشورهای اسلامی بود همچنانکه نصر الله بود . محبوبیت محمود در میان مسلمانان علی الخصوص اندونزی و پاکستان و کمی کشورهای عربی چپهای شکست خورده زیاد بود . الان شاید از سال ۲۰۱۳دیگر محبوبیت در میان سنی های خاورمیانه را نداشته باشد ولی عربها از اینکه ایران به هر حال غنی سازی را دارد و زیر بار تعطیلی نرفته مورد احترام است .در میان غربیها به خصوص بخش نژاد پرست آن کانادا انگلیس آمریکا استرالیا یک احساس قوی وجود دارد که تصاویر ارسالی در طول چهار دهه گذشته دروغ بوده است و کلاه گشادی سرشان رفته با تصویر یک موتور ۱۲۵سی سی کوجه ای پیرمرد ریشو با شلوار گشاد دکه سیگار و جای فروشی در میان کویر و پیر مرد ها هم اغلب ریشو و یک چشمی بودند یا عشایر بز چران . شصت انسان سفید پوست خبر دار شده که این لنز یک میلیمتر را هم پوشش نمیدهد و یک جای کار میلنگد که طرف موشک هوا میکند جنگ میکند پترو دلار را به چالش میگیرد تیم والیبال خوبی هم دارد چند جا دارد میجنگد .لذا فیلم ارگو ساخته شد و توسطً میشل اوباما در اسکار غسل تعمید شد تا در همچنان به همان پاشنه باشد (میشل زن همان قدیس اوبامای دلقک).لذا رفرنس میدهم شما را به بزرگترین رسانه تصویری دنیا تا دوسال پیش باید با ذره بین دنبال ویدیو در مورد ایران میگشتی حالا هر روز پر است از ویدیوهای تازه رنگ ا وارنگ در هر زمینه تا کنجکاوی را ارضا کند که خبری هست و رسانه های تجاری خالی میبندند و یوتوب سازان پول خوبی به حیب میزنند با کمترین زحمت فعلا چون بازار تشنه هست و خوب خریدار دارد .(بچه زرنگها بجنبند راه اسانیست و حلال) یک نمونه قهرمانی دختران فوتبال را ظرف یک شب انیمیشن کردند که اینها مردند و داور بادمجان از لباس انها در میاورد اخوند هرمون استروژن به پسرها داده تا قهرمان شوند . و حکایت حسادت است .

نکته دیگر حضور بیخود روحانی بود در صحن سازمان ملل و مصاحبه های بعد که خامنه ای را محبور کرد برود در پادگان تهدید کند محمود خلاقیت داشت یک سفر ابوموسی میرفت عربها را میچزاند مفت و مجانی بدون خونریزی . این حسن ما را روی ویلچر نشانده و با همین دنده برود دو سال دیگر نقدی هم کاندید میشود و رای می اورد .
حزب الله

ناشناس گفت...

یارمحمدخان کرمانشاهی
اگر چه ذیل کامنتهای پست قبلی شدیدا به طرفداران جنگ قریب الوقوع تاختی اما این واقعیت را نمی توان پنهان داشت که نقشه مهار دوگانه ایران عربستان و درگیری فرسایش دهنده در دستور کار قرار گرفته فقط باید دست ایران از طریق توافق هسته ای کمی پر شود تا دو طرف در موضع کم و بیش برابر به همدیگر بپرند و همدیگر را خونین و مالین کنند فعلا عربستان دو هوک چپ و راست زده و ایران متاسفانه جواب قاطعی نداده یکی یمن که تقریبا کنترل آن دست عربستان افتاده و منصور هادی دست برتر دارد و دیگری همین واقعه حج...
در این واقعه عربستان حداقل به اندازه یک جنگ یکی دو روزه از ایران تلفات گرفت و اقتدار استراتژیک او را زیر سوال برد اما ایران جواب قاطعی نداده تعجب می کنم از مهاجرانی شیر خر خورده که عکس العمل رهبری را مقتدرانه و منطقی دانسته فی الواقع عکس العمل ایشان بیشتر به ناله یک انسان کتک خورده شبیه بود ...بله تلفات ایران هم به لحاظ کمی یعنی 10 درصد کشته شدگان و هم کیفی یعنی برخی از نیروهای امنیتی به خصوص رکن آبادی آچار فرانسه روابط و تعامل با حزب الله و لبنان قابل توجه بود. القصه این جنگ فعلا مخفی را هر که ببرد آینده منطقه از آن او خواهد بود و البته روحانی و تیمش تصمیم گیرنده نیستند فی الواقع پرونده کشورهای عربی در هیچ دولتی چه خاتمی چه محمود و چه حالا روحانی در دست دولت نبوده و نیست معاونت عربی و آفریقای وزارت خارجه جمعی از نیروهای زبده امنیتی و اطلاعاتی را در خود دارد که فقط با بیت رهبری و سپاه تعامل دارند و هماهنگ هستند

ناشناس گفت...

یار محمدخان کرمانشاهی
یه چیز دیگه هم بگم دیوید کامرون بعد از رسوایی کله خوک بدجوری افسردگی گرفته و اعتماد به نفس اش رو از دست داده در تصاویرش در دیدار با روحانی آن تبتخر همیشگی را نداشت و موهاش کم پشت شده و پوست صورتش هم بد حالت شده بود که از علایم بالینی شوک روانی و افسردگی است اگر دستت میرسه بهش دلداریش بده خخخخ

ناشناس گفت...

یار محمدخان کرمانشاهی
در ادامه جنگ امنیتی اطلاعاتی بحرین سفارت ایران رو تخته کرد چون ادعا میکنه یک کارگاه ساخت بمب رو کشف کرده و چند نفر از نیروهای سپاه قدس رو دستگیر کرده کویت هم تعدادی را به اتهام جاسوسی برای ایران و حزب الله دستگیر کرد... باز بگو انشاء الله گربه است... بوی باروت را در هوا می توان استشمام کرد

ناشناس گفت...

یارمحمدخان کرمانشاهی
اشتباه تایپی : تبختر

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

الان به جز در ایران کجا کسی خبر داره که اوباما با ظریف دست داده که هیحان و اهمیت درست بشه واسه ایران؟ روحانی خودش گفت جمهوری خواهان حتی نمیتونند ایران را روی نقشه نشون بدن. احمدی نژاد یک فرد روانی با عقده جلب توجه بود و قبوله که مسلمونها دوستش داشتن ولی دوست داستن پاکستانی و اندونزیایی برای ما نون و آب نمیشه.

ناشناس گفت...

ایران محبوبیت داشت بین عربها و سنیها اما اون محبوبیت رو از دست داد. الان حسن نصرالله منفور و به عنوان یک جنایتکار شناخته می شه. کلا محور مقاومت از درون و بیرون پاشیده. اضافه کنم خوشبختانه.

Dalghak.Irani گفت...

نصف بیشتر کامنت ها چرت و پرت است و متأسفم. لذا هیچ کامنتی با آیدی حزب الله را تأیید نخواهم کرد چون هم خود حزب الله اصلی همواره می خواهد بحث را منحرف کند و هم کسانی که از آیدی او سوء استفاده می کنند. اینهمه زحمتمی کشم و مطلب می نویسم. کامنت دهندگان نه تنها موضوع را لوث می کنند بلکه بنظر می رسد از روخوانی را هم بلد نیستند. چرت و پرت احمدی نزاد و خاتمی و روحانی چه ربطی بنوشتۀ عزیز و فاخر من دارد. شرمنده می شوم از نوع خوانندگان وبلاگم اگر شما ها مستوره اش باشید. محتمل است بزودی نصف بیشتر این کامنت ها را هم حذف کنم. یا...هو

الف گفت...

با سلام به تیمسار عزیز

منتقد نوشته قبلی شما بودم از جهاتی.
ولی در این نوشته بازهم گل کاشتید و ما را با یکی از آن تحلیل های درست و درمان اختصاصی میهمان کردید.
اوباما انصافا فراتر از یک سیاستمدار معمولی رفته و کم کم مرزهای سیاست را آنگونه که می شناسیم پشت سر می گذارد(که یعنی منفعت من و هم حزبی هایم و نهایتا در بهترین حالت کشورم). هم باید به او احسنت گفت که چنین خود را پایین می آورد در حد جماعت نیم بند بلاتکلیف حاکمیت ایران و هم به شما آفرین که این ظرافت را دیده اید. اگر چشم انداز پیامبرانه و بشر دوستانه ای در جهان وجود داشته باشد، باید در این لحظات آن را دید. کسی که دستش نمی رسد تا زیپ شلوارش را بالا بکشد، سخن گفتن او از خشوع مسخره است.
اما اگر پشت رل کره زمین بودی (و رییس جهمور آمریکا) و مصیبت یک کشور را دیدی و خودت را کوچک کردی که کمک کنی، این همان رفتاری است که آخوندهای ما بر منابر توصیه اش می کنند و خود هیچ از آن نمی دانند!

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

دلقك جان، ممنون از زحماتتان، خيلى ها ساكت ميخوانند و بهره ميبرند، نميدونم چرا عده اى فكر ميكنند مسابقه كامنت نويسى است و بايد حتما چيزى بنويسند، با تراوشات مغزى مزخرف موضوع را ميخواهند لوث كنند.
شما كنتور وبلاگ رو كه چك كنيد ميبينيد بسيارى خاموش ميايند و روشن ميروند، بدون افاظات بى سر و ته.
ارادت، افشين قديم.

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

"نه سر پیاز و نه ته پیاز"؟

چه بسا "وسط پیاز" باشه!

ناشناس گفت...

https://www.google.com/#q=when+obama+forgot+to+salute

غریب آشـــــنا گفت...

تیمسار عزیز ، اینکه می فرمائید " روحانی پشتوانه اجتماعی قابلی، نداشته وندارد " یک جایش می لنگد . بفرمائید آن چندین میلیون نفری که به او رآی دادند ، الآن توی چه سوراخی هستند ؟ ایران که آمریکا و کانادا نیست که حجت مردم با رآی دادنشان به یک حزب تمام شود. در ایران هفته ای نیست که یک چرندی را شو-آف نکنند برای سرگرمی مردم و بحث های انحرافی بعدی. جمعیتی که به روحانی رآی دادند ، اگر نتیجه میخواهد ، باید در صحنه باشد ، پشت روحانی ، نه اینکه در خانه ها پنهان شوند تا روزی که روحانی اقتصاد و سیاست و اجتماع را بهینه کند به تنهائی و آنها بعدآ فقط سر یک سفره آماده فقط کسب درآمد کنند بدون ریسک
.روحانی تنهاست ، اگر گاهی مضراب تندی علیه بدنه اصلی حاکمیت میزند ، در مقابل هیچ صدائی از بدنه غالب اجتماع بیرون نمی آید و همان دارودسته ای که نماینده شان در انتخابات ریاست جمهوری کمتر از یک چهارم روحانی رآی آورد ، چنان قشقرقی بپا میکنند که روحانی خفه خون میگیرد و دریغ از کوچکترین حمایتی از جبهه خودی. شما بودی چه میکردی تیمسار ؟؟
مملکت ما ایراد بنیادی دارد ، ملت گروه شدن و بودن را نمی فهمد ، منافع ملی برایش تعریف نشده و کسی که به آن پایبند باشد مظهر خریت است در نظر عامه.
بنظر من ، روحانی هرآنچه که میتوانست ، کرد و ملتی که به او رآی دادند ، هیچ نکردند.
آزادی با بهاء بدست می آید و نه به بهانه .
ما ملتی هستیم که نیاز به قهرمان داریم و بنا به قول آن نمایشنامه نویس مشهور :
بدبخت ملتی که نیاز به قهرمان دارد.

ناشناس گفت...

فقط خواستم بگویم که معروفیت همان محبوبیت نیست. و این عنصر هیجان است که نقش اول در صدر و در ذیل بودن وقایع و آدم ها و کشورها را رقم می زند.الف- ایران کشور مهمی نیست! از نظر توده ها و مردم جهان و افکار عمومی اصلاً مهم نیست چون حتی به اندازۀ یک بند انگشت در زندگی و علایق و کالای مصرفی و کالای فرهنگی و سرگرمی و تفریح و غیرۀ آنان نقش ندارد. نه کسی آیفونش را دست می گیرد و نه احدی ماشینش را سوار می شود و نه مسلمانی سجاده اش ایرانی است و نه کافری زهرماری اش! تهرانی! خب با این وصف بچه دلیلی باید ایران را اولاً بشناسند و ثانیاً مهم بدانند و ثالثاً دوستش هم داشته باشند. لذا خلاصه می کنم حرفم را و آن اینکه: "خامنه ای و ایدئولوژیش چونان قوزی بالای قوز خود روحانی (مشکلات ساختار غیر مدرن دیوان ادارۀ کشور) و مثل شبح؛ سفر روحانی را از انتظار انداخت.... و الا در یک نگاه کلاسیک سیاسی برای دست دادن با رییس جمهور امریکا باید صف های طویل بست و نوبت های طولانی گرفت و در نهایت با افتخار آن را قاب کرد و در موزۀ افتخارات گذاشت. و اوباما کم فداکاری نکرده و نمی کند برای ملت ما؛ و خودش را آماج حمله و تحقیر و لُغُز هزاران سیاستمدار مخالف هموطنش قرار می دهد که حتی حاضر به پذیرش رسمی وزیر خارجه ایران نیستند؛ تا چه رسد بقبول پیشقدمی در اجرای سناریوی دست دادن با وزیر خارجۀ کشور دشمنی (ایران) که نه سر پیاز است و نه ته پیاز و شر اعظمش هم که فعلاً قیچی شده است. یا...هو....براوو. براوو.دلقک خیلی عالی بود.خیلی عالی بود. خیلی عالی بود. باز هم بگویم. نظر خوانندگان را نخوانده ام. و نمی دانم چه نوشته اند. مطلبت را باید با اب طلا نوشت. می خواستم در هر کانتکست و بندی توضیحاتی بهم . دیدم اینقدر پخته کامل و بدون شرح است که هیچ چیز لازم ندارد.این برش ها را از متن حاضر انتخاب کردم. انها که باید این متن پخته را درک و بجان بنوشند. می نوشند و انها که درک زیر متوسطی دارند دریغا....

Mehre Gardoun گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
ناشناس گفت...

من با سانسور و مميزي حتي حزب الله مخالفم و البته حزب الله هم خارج ننوشت
در مورد رفتار اوباما مي توان گفت واقعا بايد از او تشكر كرد ولي به هر حال تا پيش از بحران پناهنگان ايران در معادلات سوريه كنار گذاشته مي شد ولي هم اكنون با اين بحران چاره اي جز بازي دادن ايران نيست
عربها با كشتن حاجيها شديدا دنبال دعوا بودند و هستند ولي خوشبختانه ايران در اين دعوا وارد نشد
پري سا

ناشناس گفت...

تا وقتی داشتیم بمب اتم تولید می کردیم، حکایت دیوانه ای بودیم که رفته بالای برجی خودکشی کند و داد می زند "می پرم، می پرم" مردم هم دور مهلکه جمع شده بودند و بعضی می گفت بپر دیگه منتظر چی هستی، بعضی هم می گفتند به خانوادت فکر کن، نپر مگه دیوونه شدی و...
الان که صلوات ختم شد و لعنت بر شیطان کردیم و نپریدیم، دیگه هیچ کس تحویلمان نمی گیرد و شهرتمان در محل همینه که دیوانه ای بودیم که عرضه پریدن هم نداشت!

ولی خود اقای روحانی خیلی مانور میداد که ایران را سنگ بنای امنیت در خاورمیانه جدید معرفی کند به اروپایی ها، چرا اروپایی ها حداقل یکم اعتبار به این حرفا ندادند؟ اگر راجع به نقش سوریه و روسیه در وقایع اخیر می نوشتید هم بهتر بود، هم طولانی تر!

ناشناس گفت...

http://www.nurizad.info/blog/29598

ناشناس گفت...

دلیل اینکه روحانی در سیاست خارجی درجا میزند این است که فقط ابلهان باور کنند که :
دولتی بعد از سی و چند سال ، یکباره موضعش عوض شود درحالیکه در داخل هنوز هم همان اراجیف را تکرار میکند ولی در خارج پز دیگری دارد.
حقیقتآ دولت ما میپندارد که دول مترقی احمقند.

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

دست چپ خامنه ای به ظرافت در دستان حسین اوباما دست راست خامنه ای (قاسم)به خشونت در دست پوتین . خوب است که دلقک عمدا بعد از دو پست تلخ یک پست امید بخش مینویسد ولی خود بهتر میداند واقعیت جیز دیگریست

ناشناس گفت...

دلقک مرسی از تحلیلت. من فکر می کنم تندروها هرچقدر زور بزنن دیگه جایی بین مردم پیدا نمیکنن. در این اوضاع و احوال بعد از منا که ایدئولوژی از در و دیوار میریزد دلواپسان آمدند در نمازجمعه خودی نشان دهند سنگ روی یخ شدند. توجه کن در کجا در نمازجمعه!:
به گزارش خبرنگار ایلنا٬ با شروع خطبه‌های نماز جمعه این خفته تهران، جمعی از جوانان مخالف توافق هسته‌ای و برجام در مسیرهای خروجی راهپیمایان قرار گرفتند و به محض پایان نماز جمعه با بالا بردن پلاکارد و توزیع تراکت از نمازگزاران درخواست می‌کردند در تحصن غیرت شرکت کنند.

در یکی از تراکت‌هایی که بین نمازگزاران توزیع می‌شد٬ زمان تجمع روز شنبه ساعت شش عصر عنوان شده بود و در یکی دیگر از تراکت‌ها ساعت ده صبح روز یکشنبه به عنوان زمان پایان تحصن و تجمع بزرگ آمده بود.

این درحالی است که محمدرضا یوسفی مدیر کل سیاسی استانداری تهران با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه برخورد با تجمع های غیرقانونی را دارد٬ گفته بود: تجمع مقامل مجلس در اعتراض به برجام را غیرقانونی خوانده بود و اعلام کرده بود که هیچ درخواستی برای تجمع مقابل مجلس به استانداری ارائه نشده است بنابراین این تجمع بدون مجوز و غیرقانونی است.

حضور نیروی انتظامی در نماز جمعه تهران فریادهای این معترضان را تحت‌الشعاع قرار داده بود؛ تا جایی که تجمع اندکی که قرار بود در میدان انقلاب برای مخالفت با برجام شکل بگیرد٬ با استقبال سرد نمازگزاران مواجه شد و کسی از نمازگزاران به جمعیت پنجاه نفره معترضان اضافه نشد.

در نماز جمعه تهران توزیع هفته‌نامه عبرت‌های عاشورا با احتیاط بیشتری انجام می‌شد و توزیع‌کنندگان از مردم می‌خواستند این نشریه را دور از چشم مسئولان برگزاری نماز جمعه نگهداری کنند.

نشریه حیات طیبه نیز که توسط بنیاد شهید منتشر شده بود و ماهیتی غیرسیاسی داشت در بین نمازگزاران توزیع می‌شد.

یکی از تجمع کنندگان به ایلنا گفت که با حضور در مجلس اعتراض خود را به نمایندگان اعلام خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد نسل آینده سرش پایین باشد.

ناشناس گفت...

"توافُق جامع" هسته ای با دُشمنان محبوب و سُنتی "نظام"، آمریکا و غرب، ضربه ای جدی به این سیستم فکری و سیاسی وارد آورده است. "برند جمهوری اسلامی" در حال دستمالی شدن با سر انگُشتان ظریف "برجام" است و خطر کشیده شدن فرش از زیر پای شُرکای نظامی و امنیتی "آقا" و فاقد موضوع شدن آنها، گرد سر هر دو یار جُدایی ناپذیر به پرواز درآمده است.

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

جناب دلقک در پست های قبلی ایران را الهام بخش خاورمیانه قلمداد کردید که تغییرات درونی آن بر کل خاورمیانه و جهتگیری تحولات آن تاثیرگذار است.نمونه های آن هم انقلاب مشروطه و نهضت مشروطه در بعد مثبت و انقلاب 57دز بعد منفی است. ولی در این پست این توانایی بالقوه را در نظر نگرفته اید. چرا؟

مازیار وطن‌پرست گفت...

اگر عربستان بخواهد در سوریه نیز ماجراجویی بکند رامیار گرامی و همفکرانشان در حزب جمهوری‌خواه آمریکا و تی‌پارتی باید اندکی در نظر خویش نسبت به اوباما تجدید نظر کنند. سابقا آمریکا خودش دخالت نظامی می‌کرد (جنگ باز پس گیری کویت) و سپس فاکتور هزینه‌هایش را برای عربستان و سایر شیوخ می‌فرستاد، اما بدنامی کاملا از آن آمریکا بود.

حالا دارد تفهیم می‌کند که خاورمیانه برای ما فاقد اهمیت استراتژیک است و مسائلتان را باید خودتان حل کنید. متاسفانه این ژست بخاطر وجود اسرائیل قانع کننده نیست، اما با توافق برجام و به لطف نتانیاهو بسیار باورپذیرتر شده. مگر آنکه (همچون تغییر استراتژی نیکسون نسبت به چین) دکترین اوباما از سوی همهٔ جناح‌ها به عنوان خط مشی کلی قلمداد شده و حفاظت از منافع اسرائیل را -دست کم در ظاهر بمانند اروپا- کم رنگ‌تر و نامحسوس‌تر دنبال کنند.

با اینکار آمریکا موفق خواهد شد آمریکا ستیزی را -دست کم-از صدر فهرست بنیادگرایان به پایین بکشد. امثال داعش نخستین عامل محبوبیت خویش را -به ویژه نزد جوانان اتوپیست سابقا چپ- از آمریکا ستیزی دارند.

معروف است که تنها و تنها یک وزیر خارجهٔ معاصر توانسته‌است بر هستهٔ صلب کارشناسان و خبرگان وزارت خارجهٔ آمریکا و برنامه‌های دراز مدتشان، تاثیر و نفوذ داشته‌باشد و آن شخص هنری کسینجر است. کسی چه می‌داند؟ شاید چرخش اخیر در سیاست‌های آمریکا حاصل کار آن کارشناسان باشد و تنها تحت لوای نام اوباما انجام می‌شود. از تجربهٔ سرنوشت قانون "Obama Care" دریافته‌ام فحش‌های سیاسی احزاب مخالف آمریکا به هم، همانقدر منصفانه و اصولی است که در کشور خودمان.

ناشناس گفت...

قابل توجه متوهمین حزب اللهی طرفدار رژیم ملا ها

نامه زیباکلام به روحانی ؛ که بی ارتباط به متن عالی اخیر تیمسار عزیز در مورد بی اعتباری و بی ارزش بودن نظام جمهوری اسلامی در دنیای بین المللی نیست

حوادث تلخ حج امسال نشان داد که احدی نه درمنطقه و نه در جهان تره هم برای ما خرد نمی کند

آقای رئیس جمهور،ممکن است آمریکا ستیزان استدلال نمایند که ملاک نه "رای مردم" است ونه "منافع ملی" بلکه دشمنی با آمریکا باعث عزت، احترام وارتقاء جایگاه بین المللی و منطقه ای ایران شده است. در این مورد هم می بایستی گفت پاسخ منفی است.

حوادث تلخ و ناگوار حج امسال نشان داد که احدی نه درمنطقه و نه در جهان تره هم برای ما خرد نمی کند. هرکس هر طورکه دلش می خواهد با ما ایرانیان رفتارمی کند.

حتی یکی از ۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل هم شهادت صدها تن ازهموطنان بی گناهمان را به ما تسلیت نگفتند چه رسد به محکوم نمودن مقامات سعودی.

اروپایی ها، آمریکایی ها و غربی ها که جای خود دارند، آیا هیچ یک از کشورهای اسلامی به ما تسلیت گفتند یا ابراز همدردی نمودند؟(چه رسد به محکومیت مقامات سعودی).

آیا حتی فلسطینی ها از جمله "حماس" و "جهاد اسلامی" که این همه بالای آنها هزینه می پردازیم حاضر شدند یک اعتراض خشک و خالی به ریاض نمایند یا پیشنهاد کمک به یک بررسی منصفانه و بی طرفانه به ریاض بدهند؟

آیا برخوردی که سعودی ها با ما کردند با کدام کشور و ملت دیگر هم ممکن بود انجام دهند و زحمت یک ابرازتاسف یک خطی را هم بخودشان ندهند؟ نمی دانم آمریکا ستیزان و تندروها ازکدام عزت، اعتبار و احترام بین المللی سخن می گویند که آمریکا ستیزی برای مان به ارمغان آورده؟

ناشناس گفت...

مازیار گرامی به نکته جالبی اشاره کرد و نشان داد از اطلاعات و حافظه خوبی برخور دار است اتفاقا امروز داشتم در دنیای وب ولگردی میکردم و اطلاعاتی از میراث اوباما بر خاورمیانه و تاثیر آن بر سیاست داخلی آمریکا میدیدم به سایتی برخوردم که پیش بینی قدرت سخت افزاری و اقتصادی کشورها را میکند نتایج کار اوباما و این چرخش از خاورمیانه به طور حیرت انگیزی مثبت بود و این نشان میداد که باید دهان حرافان چپ گرا را گل باید گرفت و تمام شاخصها بینهایت عالیست و بزودی آمریکا با رشدی چندین برابر از پایان جنگ دوم جهانی توسعه میابد و ایضا متحدان آن و خوش به حال غربیها که چنین لیدرهایی دارند و ما باید با انهمه عقبه تاریخی انگشت به دهان بمانیم لینک را برای دوستان غربی پسند و دلقک دوستدار مدرنیزم میگذارم باشد که از روی دست خاله آشپزی یاد بگیریم یعنی میشود .هی افسوس البته پیش بینی ایران هم هست در همین حول حوش یکخورده جمعیت بالاتر تولید ناخالص ملی بالاتر ولی ایران ۲۰۲۵کجا آمریکا ۲۰۲۵ کجا
http://www.deagel.com/country/United-States-of-America_c0001.aspx

شهروند گفت...

حيف از طلا كه خرج مطلا كند كسي
اگر داوطلبين حزب جمهوري خواه براي كانديداتوري رياست جمهوري اسلامي نمي دانند ايران و تهران كجاست ، و در اين مورد كاملا حق با روحاني ست ، بعد از بسته شدن سفارت امريكا در ايران ، مي توان ادعا كرد نه تنها كانديداها ، بلكه تمام رئيس جمهورهاي گذشته و فعلي امريكا هم نمي دانند تهران كجاست ، والا اوباما اعتبار خود را خرج فرد اشتباهي مثل روحاني نمي كرد ! بر خلاف غريب آشناي گرامي ، بنده اصلا معتقد نيستم كه مردم بر خلاف ميل قلبي خود بايد از روحاني حمايت كنند ، جناب دلقك عزيز دلايلي متين و آموزنده ذكر فرمودند كه چرا مردم ديگر حاضر نيستن مثل خاتمي از روحاني هم حمايت كنند و در واقع پشتيبان ايشان باشند ، حقير هم قصد دارم يك دليل مهم از نظر خودم را بيان كنم ، آنچه تفاوت اصلي بين خاتمي و روحاني ست ، كه يكي با اقبال مردم روبرو شد ( هنوز هم عليرغم صدها انتقادي كه به ايشان وارد است ،محبوب بخشي از مردم است ) ولي ديگري نه . علت اصلي نوع شخصيت و باور قلبي اين دو نفر است ، خاتمي از صميم قلب به اصلاح امور معتقد بود ، ولي روحاني به شدت شخصيتي كنترل كننده دارد ، باور قلبي اين دونفر اسن كه جاذبه و دافعه بوجود آورده در قلبهاي مردم ، ماه پيش يكي از نمايندگان مجلس كه متأسفانه اسمش را فراموش كرده ام ، در مصاحبه اي گفته بود : روحاني تورم اقتصادي رو سركوب كرده است نه مهار ، حرف كارشناسي شده از يك نماينده مجلس كه البته خيلي هم بعيد بود ، روحاني دست خود را محكم گذاشته روي فنر اقتصاد ايران تا جلوي رشد تورم و قيمت ها را بگيرد ، ولي در واقع اگر يك فنر به خاطر نيروي وارده باز و بسته نشود ،پس از مدتي زنگ مي زند و از بين مي رود ، كاري كه روحاني با اقتصاد به شيوه فنري انجام داده در اين دو سال ، در بقيه حوزه ها هم همين طرز برخورد دارد ، نگاهي سركوب گر و امنيتي ، توجيه دولت در مورد عملكردش در حوزه اقتصاد در اين دو سال گذشته ، مبتي بر ويراني اقتصاد توسط احمدي نژاد و خزانه خالي و تحريمها بوده است ، ولي بيماري كه در حال مرگ است را مي توان به بهانه خونريزي موقع عمل ، دچار حيات گياهي كرد ! با رفع ترحيمها و پر شدن خزانه در دو سال آينده ، بازهم تا زمانيكه محافظه كاري و نگاه امنيتي روحاني كه در شخصيت ايشان نهادينه شده است ، تغيير اساسي نكند ، چرخ اقتصاد به حركت در نخواهد آمد و ركود ادامه دارد
در حوزه هاي ديگر هم دولت بلا تكليف ، كند ، ترسو و سركوب گر است ، مثلا روحاني شهامت مقابله با مخالفان و دلواپسان را ندارد ، چون نيروي اصلي براي كنترل و سركوب مردم ، همين دلواپسان هستند ، هر از گاهي متلكي و تهديد نثارشان مي كند ، ولي چون امنيت خود و نظام را همواره مورد تهديد مي داند ، هيچگاه به روياروىي تمام قدشان نمي رود ، در نتيجه با نوع نگاه امنيتي روحاني كنترل شرايط فعلي هميشه بهتر از ريسك كردن براي تغيير و اصلاح امور است ، مثال واضح ديگري براي شناخت دولت روحاني ، نحوه بازگشايي كانون صنفي روزنامه نگاران كه جزء وعده هاي انتخاباتي ايشان هم بود ، بعد از دو سال سر دواندن اصحاب قلم ، دست آخر بازگشايي بصورت بسياركنترل شده و حكومتي مطرح مي شود ، نحوه اي كه نه به درد دنياي كسي مي خورد و نه به درد آخرت كسي ! در مورد توافق هسته اي هم مي توان همين نگرش و عملكرد را دنبال كرد ، دستكم ده تا پانزده سال كشور را در حالت لنگ در هوا قرار داده اند ، واردات بسياري از تكنولوژي ها بايد با اجازه شوراي امنيت باشد ! تحريمها تعليق شده است ، درست مثل زندگي مردم كه معلق روي هواست ، آخر كدام احمق سرمايه داري حاضر است در كشوري سرمايه گذاري كند ، كه با گزارش يك تخلف توسط سازمان انرژي اتمي يا يكي از شش كشور طرف مذاكره با ايران ، دوباره تحت شديدترين تحريمهاي تاريخ قرار مي گيرد ، درست است اگر از زاويه نگاه امنيتي روحاني به برجام نگاه كنيم ، چون امضاي برجام شرايط جنگي و امنيتي را از سر كشور دور كرده است ، دستاورد بزرگيست ، ولي براي ادامه زندگي و رشد اقتصادي ، رفاه اجتماعي ، مي توان به برجامي چنين پر ريسك و شكننده دلخوش بود ! امروز سرمايه گذاري در بخش نفت ايران هم به خاطر قيمت ، صرفه اقتصادي براي شركتهاي خارجي ندارد ، براي همين دولت ايران قصد دارد نوع جديدي از قراردادهاي نفتي را به دنيا پيشنهاد بدهد - خدا رحم كنه - تكليف بقيه اقتصاد ايران هم كه روشن است ، گذشت زمان نوع و مقدار سرمايه گذاري در سايه برجامي كه تنها به خاطر امنيت امروز امضاء شده است را معلوم مي كند
دوست داشتمن پدري كنترل كننده و سركوب گر هم زياده خواهي ست ، تا چه برسد به رئيس جمهوري كه از سر اجبار از ميان خودي ها انتخاب شده است

مازیار وطن‌پرست گفت...

دلقک گرامی، خواستم توجه شما را بازخوردهای متن جلب کنم، مطابق تجربهٔ من در جهان مجازی، تا یکی دو سال پیش نوشتن اینکه "ما آنطور که خودمان فکر می‌کنیم مرلین مونروی سپهر سیاست بین‌المللی نیستیم که فکر و ذکر همه عکس گرفتن و انگشت رساندن به ما باشد" خیلی شهامت می‌خواست. و نویسنده با حملات استشهادی اتفاقا، اتفاقا، اتفاقا بخش عمده‌ای از همان طبقهٔ متوسط تحصیلکرده‌ای قرار می‌گرفت که قاعدتا باید پاشنهٔ آشیل این و هر نظام اقتدارگرایِ عافیت سوزِ آخرالزمانی قرار گیرد.
یه جورهایی -گوش و چشم شیطان کر و کور- انگار ما داریم بالغ می‌شویم و خودمان حالیمان نیست! چرا حالیمان نیست؟ چون فکر می‌کنیم حالی بودن تنها ریختن به خیابان است.

ضمنا -به قول گویندگان خبر: در همین راستا!-احساس می‌کنم طول مدتی که مردم بر اثر وقایع منا، دچار شور حسینی شدند خیلی کوتاهتر از زمان و انرژی‌ای بود که دستگاه پروپاگاندا صرف آن کرد.

در صورتیکه در کشتار حاجیان در سال 67 که عالما عامدا و با شلیک تیر انجام شد، من و دوستانم -که هنوز امکان تفکر کاملا مستقل زیر رگبار تبلیغات ایدئولوژیک را نیافته‌بودیم - از بی‌غیرتی و بی‌تفاوتی حکومت در عدم پاسخگویی به این رفتار توهین آمیز و سلاخی حاجیان معصوم (کذا) مدتها در شگفت بودیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناشناس ساعت 0:52 اتفاقا به نظر من این راست گراهای افراطی هستند که نه تنها منکر میراث اوباما هستند، بلکه او را ویران کنندهٔ سروری آمریکا می‌دانند. تنها اکراه دارند که بگویند ما طرفدار نوع حاکمیت جرج بوش هستیم (آخر در دموکراسی آمریکایی برند "جرج دبلیو" دیگر سوخته و جواب نمی‌دهد حتی برادرش خود را بیشتر یک "جب" می‌خواند تا یک "بوش"!).

از قضا یا بالضرور، بخش بزرگی از ایرانیان ساکن آمریکا از طرفداران این عقیده‌اند. یکیش رامیار عزیز که مجموعهٔ کامنت‌های ایشان در خصوص اوباما (یک بار انتخاب اوباما را از خطاهای سیستمی دموکراسی برشمردند) گواه مدعای من است البته من نمی‌دانم ایشان مقیم آمریکا هم هست یا نه؟

ناشناس گفت...

حیف که ما این رهبران نالایق رو داریم. ببین قطر و ترکیه چقدر رشد کردن و به کجا رسیدن ایران آخوندی به کجا رسید. خامنه ای برای هر روز حکومت شاید صد میلیون دلار ضرر به ایران رسونده ...

ناشناس گفت...

المانیتور: کیهان دیگر روزنامه مورد علاقه خامنه ای نیست

المانیتور معتقد است که آقای شریعتمداری دیگر هم چون گذشته نمی تواند اعتماد محافظه کاران را به سوی خود جلب کند و مواضع اخیر او علیه توافق هسته ای در این باره تاثیرگذار بوده است.

المانیتور در ادامه اشاره می کند که نقل قول و تفسیر به رای کردن های روزنامه کیهان از فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از دلایل رویگردانی محافظه کاران از آن روزنامه و خط مشی تعیین شده اش بوده است. المانیتور در این باره می نویسد: "در تاریخ یکم سپتامبر دفتر مقام معظم رهبری بیانیه ای را در خصوص موضع ایشان در قبال مذاکرات هسته ای ایران با شش قدرت جهانی منتشر کرد که تلویحا رد مطالب روزنامه کیهان بود.

مازیار وطن‌پرست گفت...

جناب شهروند
به نظر شما شخصیت روحانی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی او نیز موثر بوده است؟ یعنی اگر رفسنجانی بجای او بود، تفاوتی داشت؟ آیا راه‌های دیگری برای مقابله با تورم وجود داشت؟
چون مرام اقتصادی و نیز نفرات برگزیدهٔ این هر دو شیخ، تفاوتی با هم ندارند. در بیشتر کشورهای جهان، حوزهٔ اقتصاد اغلب متاثر از کارشناسان اقتصاد است تا سیاستمداران، مگر آنکه مانند گوردون براون اصلا از حوزهٔ اقتصاد به سیاستمداری رسیده‌باشند، یا پای شخص دیکتاتور استالین- ولی‌فقیه- محمدرضا شاه پهلوی (در سمینار معروف هتل رامسر) در میان باشد.

ناشناس گفت...

از كامنت شهروند و مازيار لذت بردم هرچند شايد با صد درصد ان موافق نباشم سپاسگزارم
پري سا

شهروند گفت...

با عرض معذرت ، داوطلبين حزب جمهوري خواه براي رياست جمهوري امريكا صحيح است

پراگماتیست گفت...

با درود بر تیمسار ایرانی و سپاس از تحلیل خوب

در مورد اوباما و ترامپ و دو سه نکته دیگر باید می نوشتم که می ماند برای بعد چون نکته مهمتری پیش آمد.

برای درک بهتر این که چگونه بسیج و حزب الله و سپاه و آخوند را مغزشویی می کنند، کافیست نگاهی بیاندازید به کامنت ناشناس ساعت ۰:۵۲

ایشان لینک یک سایت نامعتبر و بی نام و نشان که مشخص نیست چه کسی آن را ساخته و در آن آمار وارد می کند را گذاشته که مطابق آن آمریکا ده سال دیگر تقریبا تبدیل به یک پاکستان شده و ایران تبدیل به یک اقتصاد شکوفا. با سپاس از سردار نقدی برای ساخت سایت های مختلف و وارد کردن آمار "بسیار دقیق" در آن و با سپاس از حزب الله و مانند او برای نشر اطلاعات "موثق" در خصوص فروپاشی آمریکا، واقعیت را بررسی می کنیم و نگاهی می اندازیم به سایت های معتبر، گرچه پیش بینی ها کاملا بر هم منطبق نیست و هیچ کس نمی تواند آینده را درست و دقیق پیش بینی کند.

با تاسف بسیار برای ائمه جمعه، بسیج، سپاه، پایداری و حزب الله باید عرض کنم که اثری از "واقعیت" هایی مانند فروپاشی آمریکا حتی در سی و پنج سال دیگر در این سایتها نیست و آمریکا همچنان از برخی شاخص ها نخستین قدرت اقتصاد جهان خواهد بود و صرفا در تولید ناخالص ملی چین از آن پیشی گرفته است. این بدین معنیست که حاصل تلاش یک میلیارد و سیصد میلیون چینی بیشتر خواهد بود از حاصل تلاش سیصد میلیون آمریکایی و البته سهم هر آمریکایی چندین برابر هر چینی:

به علاوه همان گونه که پیشتر نوشته بودم این موضوع صرفا در زمینه برخی شاخص های اقتصادی رخ می دهد و هژمونی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی، سایبری و نظامی ایالات متحده تداوم می یابد.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IMF_ranked_countries_by_past_and_projected_GDP_%28nominal%29#Long_term_GDP_estimates

ناشناس گفت...

ناشناس ۲۱.۳۱به نظر من قدرت عربستان زیاد بوده و هست و رهبری جهان عرب را فعلا داراست و جهان سنت را اضافه کن سوپر پاور انرژی است .مکه در آن است .وقتی مجلس شورای ملی اعلام کرد هر کس بحرین را به رسمیت بشناسد در حکم جنگ با کشور شاهنشاهی ایران است. فکر کنم ملک فیصل بلافاصله با شیخ بحرین یک قرار داد نفتی تنظیم کرد و آب از آب تکان نخورد بدتر آنکه محمد رضا پهلوی چند ماه بعد لباس احرام تن کرد و در مسجد الحرام قنوت بست . یا همین جنگجویان یمنی آمدند تهران تا از ما حمایت کنید شاه هم یک هواپیمای چارتر گرفت آنها را فرستاد ریاض هر سه نفر ظرف چند روز گردن زده شدند .کلا ایران ژاندارم آمریکا بود ولی حتی در اوپک هم باز عربستان دست بالا را داشت و دارد .حالا جمهوری اسلامی زور میزند تا در میان خاورمیانه جای پای خود را باز کند .راستی نکته ای که مغفول ماند هفته پیش سخنرانی وزیر شیر خر خورده اصلاحات بود که رهبرانقلاب چه سخنرانی مقتدرانه ای کرد و هندونه و زیر بغل تا و کدام خر است که نداند همین شیر خر خورده چندماه پیش در مورد اسناد بورسیه طفلش خفه خون گرفته بود .ایول پرگماتیست خوب تحلیل کردی و از تحلیل هایت بهره ها برده ایم در مورد حمله روسیه به سوریه و حمله به مقر ترین سنتر سی ای ای هم بنویس .گویا این سوریه خیلی مهم است برخلاف مازیار من فکر میکنم خاورمیانه خیلی مهم است خیلی خیلی خیلی مهم و حالا حال ها آمریکا نفسش به نفس خاورمیانه هست و تنگت هرمز و اینها همه حرف مفت است که اهمیت ژیوپلتیک را از دست داده .به خصوص سوریه فکر کنم خط نهایی جنگ بریکس با غرب هست .
فکر میکنم خبرهای مهم عامدانه توسط هیچ رسانه ای کاور نمیشوند سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل خیلی ماهرانه بود خصوصا آن سکوت یک دقیقه اش در مورد سکوت جامعه جهانی در مورد توافق هسته ای در تاریخ می ماند .باز هم فکر میکنم حجم زیادی از اطلاعات توسط همه رسانه ها اعم از غرب و شرق و جمهوری اسلامی و عربستان کاور نمیشود و ما ناگهان با حجم عظیم اطلاعات سرگیجه خواهیم گرفت .

ناشناس گفت...

https://www.youtube.com/watch?v=R1SXAFT13tI

ناشناس گفت...

دلقک متاسفانه بعضی از کاربران که اسمشان را نمی اورم بدنبال ارضا حس ماجرا جویی هستند با تشکر از مازیار که یک عنوان کرد نظر دادن وظیفه نیست و دوم مرلین مونرو سپهر سیاست نیستیم .خواستم کله ای بکنم گروهی ماجرا جو در سیرک هستند که فضا را آلوده میکنند و در لباس طرفداری از اصلاحات هی کد از فروپاشی و اینجور خزعبلات میدهند تا ذهن ما عادت کند و آلوده شود اصلا این پست دلقک چه ربطی دارد به این مسائل.نوشته دلقک مبتنی به یک ایران است که تازه از باتلاق در امده نیامده ترسان و لرزان چشم به راه حمام و رخت تازه و غذا و لباس برای لالاست حالا هی تحلیل ژیواستراتژیک را کجای دل این نوشته دلقک جا بدهیم .اصلا دنیا به هم بریزد به ما چه ما هواپیما مسافربری میخواهیم ماشین میخواهیم گشت در خیابان بی سر خر میخوابیم و کنترل مافیاهای اقتصادی حالا هی بیایید شر ور بلغور کنید با اسامی مختلف جنگ زرگری راه بیاندازید که دنیا دارد ال میشود یا نمیشود و حواسمان را پرت کنید . دلقک بنده خدایی پرسید اقتصاد چه میشود دلار پایین می اید یا بالا حرف این طفلک زیر دست و پای حجاج نفله شد .اتفاقا بزرگترین مبارزه ما با نظام اقتصادی است تا هوس ماجراجویی نکند و مثل دانمارک و آلمان سرش به کار خودش باشد نه مثل امریکا و فرانسه و انگلیس حکم مسیح را بازی کند یا مثل دیوانه های روسی یا عرب .حالا هی دنبال لات و الات بروید .آسانترین راه حذف ایدئولوژی از همین اقتصاد است دنیای علم دنیای صفر و یک هست و همین ما را از خرافات نجات میدهد .باید دنیای مجازی را پر کنیم از مطالبات اقتصادی بورس امروزچه شد دلار چرا بالا رفت شاخص فلاکت کجاست فلان دهک چرا اینجوری است این ماه چقدر شغل ایجاد شد تولید ناخالص ملی امروز در مقایسه با مهر پارسال کجاست آن پروژه که کلنگ زدی چه شد چقدر توریست امد امسال چقدر جاده احداث شد اصلا چند تعداد توالت استاندارد در تهران خراب شده داریم رشد صنعتی کجاست .به خدا دوسال سه سال مدام بربزید سر اقتصاد به شما قول میدهم سر براه ترین کشور دنیا بشود همین نظام.حالا هی انها گردونه را بچرخانند ما هم مثل اسگلها با آنها میچرخیم.بابا در بحران هر که جیغ بیشتر بکشد جلوی صف است موقع کار است که عمله و بنا و مهندس سر و کله شان پیدا میشود .هر چه فریاد دارید سراقتصاد خالی کنید

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
شهروند گفت...

جناب مازيار وطن پرست گرامي
بله تفاوت زيادي بين هاشمي و روحاني وجود داشت
مشكل اصلي امروز رئيس جمهور به زعم بنده اينست كه خامنه اي بعد از روي كار آمدن احمدي نژاد ، نهاد رياست جمهوري را زير دست و پاي خود له كرده است ، خامنه اي زمانيكه احمدي نژاد شهردار تهران بود ، با گفتن جمله رايحه خوش خدمت از شهرداري مي آيد ، زمينه چيني را آغاز كرد ، لطفا سخنراني هاي خامنه اي رو قبل از انتخابات ٨٤ و سال اول رياست جمهوري احمدي نژاد مطالعه بفرمائيد ، آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم تا آنها احساس كنند كه نظام اسلامي پيشرفت كرده است ، حضور مسئولين در بين مردم در قالب سفرهاي استاني ، اتخاذ سياست خارجي تهاجمي ، تمام و كمال ايده و نظرات شخص خامنه اي بود ، احمدي نژاد مجري پروژه بيت بود ، سياستهايي تماما شكست خورده ، در بخش اقتصادي هم احمدي نژاد به دستور فرمانده كل قوا ، تمامي پروژه هاي كلان كشور را به سپاه واگذار كرد ، امروز هم انتقاد يا محاكمه احمدي نژاد در واقع انتقاد و محاكمه خامنه ايست ، براي همين خامنه اي با حساسيت فراوان مخالف انتقاد از وي است ، زيرا احمدي نژاد به خاطر امربري مطلق و حرف شنوي از آقا انتخاب شده بود ، وقتي هم كه تصميم گرفت ساز مخالف كوك كند ، شد جريان انحرافي ، احمدي نژاد ضررهاي هنگفتي به كشور زد ، ولي يكي از مهمترين ضررهاي ايشان كه محاسبه و بيان نمي شود ، اجازه دادن به خامنه ايست تا مقام رياست جمهوري در همين نظام نكبتي را هم در حد خواجه حرمسرا فرو بكوبد ، اگر روحاني همسو و هم نظر هاشمي ست و نفرات برگزيده هر دو نفر هم با هم فرقي ندارد ، پس چرا هاشمي رد صلاحيت شد ! هاشمي كه تعداد بيشتري از مردم را پاي صندوق رأي مي آورد و مشروعيت سياسي بيشتري به نظام زخم خورده. از سال ٨٨ مي داد ! ولي چرا اين اجازه صادر نشد ؟ بنده طرفدار هاشمي نيستم ، ولي انتخاب شخصيتي برجسته مثل هاشمي يا فردي مثل قاليباف كه مديري كارنامه دار و كاربلد است ، قطعا جايگاه از دست رفته و زايل شده نهاد رياست جمهوري را احيا مي كرد ، توانايي كه روحاني در انجام آن عاجز است ، به قول جناب دلقك عزيز ، روحاني هميشه نفر دوم بوده ،و قابل كنترل البته ، با يك تشر شريعتمداري از نيويورك برگشت ، هر كسيكه بعد از احمدي نژاد انتخاب مي شد ، در اولين گام بايد ميخ خودشو محكم مي كوبيد تا خامنه اي بفهمد مقام رئيس جمهوري زنده شده و سربلند كرده ، اگر روحاني اين اولين گام رو بر مي داشت يا بردارد ، بعد جلوي سپاهيان هم مي تواند بايست و از آنها بخواهد ، بند و بساط خودشون رو از اقتصاد كشور جمع كنند ، خامنه اي با مجلس هم همين كار را انجام داده ، بعد از مجلس ششم ، نهاد مجلس رو از بين برد ، امروز براي احياي جايگاه مجلس هم ، نياز به نمايندگاني برجسته و نترس داريم ، شكست روحاني در سفر نيويورك هم معلول تضعيف نهاد رياست جمهوري ست ، ديگر دنيا هم به خوبي فهميد ، روحاني هيچكاره است ، حالا سوال اصلي اينست ، روحاني كه فردي امنيتي و محافظه كار است ، آيا توان و شهامت ريسك كردن را دارد تا نهاد تحت رياست خود را دوباره در حد رئيس جمهوري هاشمي و خاتمي احيا و تثبيت كند ؟
در حوزه اقتصاد ، تقريبا تمام وزراء و كارشناسان دولت معتقدن كه پرداخت نقدي يارانه ها كمر دولت را شكسته است ، حرف كاملا درستي ست ، در واقع پرداخت يارانه ها به همه مردم يك تصميم اشتباه ديگر احمدي نژاد بود ، ولي روحاني به خاطر مسائل امنيتي و ترس مفرط ، توان تصميم گرفتن در مورد آنرا ندارد ! امروز كشور دچار ركود وحشتناكي ست ، همين فردا دولت براي خروج از ركود ، احتياج به كاهش نرخ سود سپرده ها دارد ، ولي همانطور كه تا امروز بانكها و موسسات متعلق به سپاه و بيت خامنه اي ، مصوبات نرخ وام و سود بانكي دولت روحاني رو اجراء نكردن ، در آينده هم نخواهند كرد ، اگر ازروز اول شاخ خامنه اي و سپاه رو شكسته بود ، امروز با هر حرفش يك فرمانده سپاه جوابش رو نمي داد ، تا زمانيكه روحاني از راديكال شدن فضا و به خطر افتادن امنيت بترسد ، در بر همين پاشنه مي چرخد و روحاني در هيچ زمينه اي نمي تواند مثمرثمر باشد ، همانطور كه در اين دوسال نبوده است ، لطفا برجام را به حساب دولت روحاني نگذاريد كه تصميم شخص خامنه اي بود ، براي بستن پنجره هاي شكسته به قول دكتر رناني ، احتياج به رئيس جمهوري قوي و برجسته داريم ، بنده روحاني رو فاقد شرايط ذكر شده مي دانم ، البته اميدوارم كه اشتباه كرده باشم

ناشناس گفت...

حالبه همین عربستان چقدر در مقابل شاه کوچولو بود اما مدام داره به خامنه ای و جمهوری اسلامی مشت حواله می کنه.

ناشناس گفت...

دلقک نا شناس 14.33 راست میگوید این سایبریها حرفه ای هستند .هی با هم جنگ و جدال میگذارند در مورد خاورمیانه و آمریکا و ترامپ و صندوق بین المللی پول و یمن و سوریه و عربستان و و چچچه .این داستان حجاج هدیه آسمانی بود تا کمپین نخریدن خودرو در مناسبات نژاد پرستانه به محاق برود و شما هم متاسفانه گول بیسواد شامورتی بازی مثل اغا جری در خبر انلاین را خوردید و نفس به نفسش دادید که اوضاع مصرف داخلی پایین امده و کمپین خودرویی در کار نیست تا اولین اتحاد مقاومت مدنی اقتصادی سنگ رو یخ شود .برای همه روشن است که کمپینهای آزادی یواشکی و خدا وجود ندارد و همجنس گرایی و حیوان بازی برای اینست که رگ عصبیت مردم سنتی باد کند و توده از هرگونه تغییر و اصلاحات بنیادین که از اقتصاد است فرار کند .شما را به خدا به کامنتهاسر و سامان بدهید و نگذارید از حسن ظن تان سو استفاده شود تحت هر لوایی جدید ترین حربه هم استفاده از عناوین پر تمطراق وال استریت و غیره است برای اینکه ذهن کنجکاو تحریک شود تا از اصل داستان غافل بشویم .در بازار دو دزد با هم گلاویز میشوند تا دزد سوم از شلوغی اوضاع استفاده کند و جیبتان را بزند بعد با هم میروند یک چلو کباب میزنند به افتخار حماقت ما .در نظر بگیرید در خانه شما را کنده اند به امید فاضلابشهری و شما خسته وعصبانی میروید سازمان آب که بیا خر سرت یا کانال فاضلاب را بزن یا سرش را بپوشان تا دست و بالمان هر روز نشکند آنوقت دو نفر از مدیران ناگهان بحث کنند اینگسل زلزله عباس اباد امروز است که زلزله کند اندیگری بگوید نه گسل دماوند مهم است و شما هاج و واج دست از پا درازتر برگردید خانه و دائم در فکر زلزله دماوند و حومه باشید .
با تشکر از دلقک مهربان

غریب آشنا گفت...

شهروند عزیز ، اگر مردمی که به روحانی رآی دادند ، دلشان با او نبوده ، چرا بهش رآی دادند ؟؟؟!!
بنظرم ، راه چاره ما گزینه های ساده و پیش پا افتاده ای هستند که نیاز به تفسیرهای پرطمطراق هم ندارند . این ایده آلیستی ماست که دستمان را از حداقل ها هم کوتاه کرده است.

شهروند گفت...

غريب آشناي نازنين
هشت نفر شوراي نگهبان خامنه اي گذاشت جلوي مردم ، شما بفرمائيد مردم به چه كسي جزء روحاني رأي مي دادند ؟ اي كاش خبر مذاكرات خامنه اي با امريكا در عمان قبل از انتخابات اعلام و فاش مي شد ، تا مردم روحاني را به خاطر رفع تحريمها و حل كردن پرونده هسته اي انتخاب نمي كردن ، چون ديگر نيازي به ايشان نبود ، اي كاش صاحب سيرك طرفدار قاليباف نبود ، تا بنده هم در دو كامنت قبلي راحت تر مي نوشتم ، امروز ايران به رئيس جمهوري با قدرت مديريت قاليباف نياز دارد ، با رابطه يا با فشار يا هر چي . تنها كسي كه توانست سپاه رو از ادامه ساخت برج در حريم كلاه فرنگي منصرف كند ، قاليباف بود , اگه به روحاني بود ، مثل همين دو سال دستهاشو ميذاشت روي هم و برج هم پايان كار مي گرفت ، آخوند جماعت مرد جنگي نيست ، امروز براي جمع كردن دست و پاي خامنه اي و سپاه و مراجع پررو و زياده خواه قم ، مرد جنگي لازم داريم ، دوره حرفهاي زير زيركي زدن و يكي به نعل و يكي به ميخ زدن ، گذشته

غریب آشنا گفت...

خوب مردم رآی نمی دادند، مشکلی پیش می آمد ؟ من خودم رآی ندادم ، چیزی هم نشد.
تریک آخونداست ، یکی مثل جلیلی رو علم کردند و بعد رآی مردم برای روحانی رو گرفتند .
من نمی گم روحانی خوبه یا بد ، بلکه میگم مردم از خود سلب مسئولیت کرده اندو اینجوری به جائی نخواهیم رسید.

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...


هر کی به بنی صدر رای داد خائن است

هر کی به هاشمی، خاتمی و موسوی رای داد فتنه گر است

هر کی به احمدی نژاد رای داد منحرف است

هر کی به روحانی رای داد.... می شود

چرا باید رای بدهم تا فردا انگی به من چسبانده و علاوه بر این که هیچ یک از خواسته های من به خاطر عدم قدرت رییس جمهور در مقابل قدرت مقام ولایت فقیه برآورده نمیشود اینگونه تحقیر هم بشوم

ناشناس گفت...

آماده باش سراسری دادند دلقک برادر من تو زرهی همدانه.بهشون گفتند مرخصی ندارید ظاهرا بعد از برگشت حجاج قراره کاری بکنند. تو را خدا یه کاری بکنید .

علی گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

http://www.eshraf.ir/5872/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86.html

ناشناس گفت...

یک چیزی هست به نام بادی لنگوییج یا رنک رخساره خبر میدهد از سر درون
https://m.youtube.com/watch?v=cdi_LhiAzsE

ناشناس گفت...

همانند دلقک در پست قبل من فکر می کنم ایران در برهه حساسی قرار داره. جمهوری اسلامی آشکارا تضعیف شده و هر لحه ممکنه اتفاقی مثلا درگیری با عربستان وضعیت ر از حالت عادی خارج کنه.

ناشناس گفت...

آینه سیاست ایران را در این دو خبر ببینید:
۱- حجت‌الاسلام عمار عمارلو اولین روحانی متحصن مقابل مجلس صبح دیروز از طریق بلندگو ضمن تشکر از متحصنین گفت: وظیفه ما اطاعت محض از رهبری است. وی تاکید کرد: صدای ما به معظم‌له رسیده و دفتر ایشان خبر داده است معظم‌له با تدبیر خود خواستار پایان این اجتماع شده‌اند.
عمارلو به حضور رئيس پلیس تهران بزرگ در جمع اجتماع‌کنندگان اشاره کرد و افزود: من از طریق سردار ساجدی‌نیا پیام دفتر رهبر انقلاب را دریافت کردم.
نماینده اجتماع‌کنندگان در ادامه گفت: با حاج حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان نیز تماس گرفتیم و ایشان خطاب به جمع متحصنین تاکید کرد رهبر معظم انقلاب ادامه تحصن را از این پس به مصلحت نمی‌دانند و متن این پیام محبت‌آمیز و پدرانه را خواند که؛‌«صدای شما را مسئولین شنیدند و پیامتان را دریافت کردند، مصلحت به ادامه تحصن نیست.» ما نیز از حاج حسین خواستیم پیام ما را به امام خامنه‌ای برساند و بگوید؛ ما سربازان جان بر کف شمائیم. پیامتان را دریافت کردیم، سمعاً و طاعهًًْ.
گفتنی است برخی رسانه‌ها با تحریف چگونگی پایان تحصن مقابل مجلس، پیام محبت‌آمیز صادر شده خطاب به متحصنین را به‌عنوان مخالفت رهبر معظم انقلاب با اقدام آنان معرفی کرده‌اند.
وی ادامه داد: با این رویکرد و با گفتمانی نقادانه بدون آشوب و اخلالگری مانند تمام توده‌های منتقد کنار مجلس به تحصن نشستیم.
حجت‌الاسلام عمارلو افزود: تفاوت جبهه انقلاب با فتنه‌گران و طیف‌های دیگر در آن است که گفتمان ما بدون آتش زدن سطل‌های زباله نظرات خود را اعلام می‌کند و از سوی دیگر گوش ما به فرمان ولی‌امرمان است و سخن ایشان را در عمل فصل‌الخطاب می‌دانیم.
وی گفت: پس از اطلاع یافتن از موضع دفتر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مبنی بر اتمام تحصن ما نیز همانند سربازی مطیع فورا اقدام به اتمام تحصن کردیم.

ناشناس گفت...

۲- آیت‌الله مکارم‌شیرازی در توصیه‌ای، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست مساله برجام را بیش از این معطل نکنند و با فکر و تدبیر و تفسیر صحیح به دنبال رفع نقاط ضعف آن باشند.

متن کامل پیام این مرجع تقلید به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و تحیت؛ در این ایام، نامه‌های زیادی از سوی مردم به دفتر ما می‌رسد و تلفن‌های زیادی داریم که می‌گویند به نمایندگان محترم مجلس توصیه کنید مسأله برجام را بیش از این معطل نکنند، آن را تمام کنند، مردم بسیار نگرانند، سزاوار است این عزیزان در فکر برنامه‌های مهم بعدی باشند، ممکن است در برجام بعضی نقاط ضعف باشد که جمعی از عزیزان نسبت به آن نگرانند، باید به فکر تدبیر و تفسیر صحیح آن باشند.

اینجانب علاوه بر تأیید درخواست‌های آنها اضافه می‌کنم، کشور ما یک جزیره امن و امان است که در وسط یک دریای طوفانی واقع شده است، تمام اطراف ما را طوفان‌های ناامنی فرا گرفته، کاری نکنیم که با اختلافات داخلی این جزیره امن را ناامن کنیم، ببینیم در سوریه و عراق و یمن و حتی در افغانستان چه می‌گذرد.

خدا نکند مصالح عمومی کشور فدای منافع جناحی شود. مطلعین می‌گویند هر روز که با شک و تردید سپری می‌شود مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می‌گردد.

ما مشکلات اقتصادی فراوان و مشکلات سیاسی و فرهنگی زیادی داریم که اگر به آن نپردازیم و با همدلی بیشتر بر این مشکلات پیروز نشویم آینده نگران‌کننده است.

من برای موفقیت و سربلندی همه شما در حل مشکلات مردم و کشور از صمیم دل دعا می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته»

ناشناس گفت...

دولت توانایی خارج‌کردن كشور از بحران را ندارد
گفت‌وگو با محسن رنانی

http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/57624/

ناشناس گفت...

برخورد آغا با تحصن می گوید که جمهوری اسلامی در تله آمریکا افتاده. لابد وقتی رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر کرد هم عده ای تحصن می کنند و پیام پدرانه رهبر انقلاب می اید که به مصلحت نیست!

ناشناس گفت...

سلام
خامنه ای دو روز قبل سعودی ها را رسما تهدید به جنگ کرد. کاش تحلیل خودتان را در این مورد ارایه کنید.

ناشناس گفت...

دلقک جان گویا یکی از افسران سابق سپاه گفته که حادثه منا طراحی شده ازسوی سپاه بوده و شش عاملش رو هم اسم برده. هدفشون رو هم نوشته. خواستم نظر شما را در این خصوص بدانم.

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

جالبه اینقدر خامنه ای توپ و تشر رفت روی عربستان نه مردم جدی گرفتنش نه عربستان جدی گرفتش نه بقیه. نه دلار تکون خورد نه طلا. خامنه ای روی ویلچر رفته

ناشناس گفت...

در حالی که تهدیدهای ایران از زبان مسئولان سیاسی و نظامی‌اش علیه پادشاهی سعودی شدت می‌گیرد، تهدیدهایی که نخستین جرقه‌اش را علی خامنه‌ای رهبر ایران زد، تا مسئولیت حادثه منا را بر گردن سعودی بیندازد، یک دیپلمات سابق ایرانی به نقل از منابع خود فاش کرد که ۶ تن از افسران سپاه پاسداران ایران عامل به وجود آمدن این حادثه بودند.

«فرزاد فرهنگیان» دیپلمات سابق ایرانی، تهران را به اجرای سناریویی با هدف «کشته شدن بیشترین شمار ممکن از حاجیان و پس از آن برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز توام با اعمال خشونت‌آمیز» در موسم حج متهم کرد.

فرهنگیان در وبلاگ خود به زبان عربی نوشت: «پیش از آغاز موسوم حج نسبت به عملیات تروریستی که نظام خامنه‌ای قصد اجرای آن را دارد هشدار داده بودم. به منبع اطلاعاتی که پیشتر فاش کرده بودم، اطمینان کامل دارم. پس از حادثه موضع‌گیری‌هایی از سوی نظام خامنه‌ای اعلام شد که از همه عرف‌های سیاسی تجاوز کرد. دلیل آن چیست..؟»

فرهنگیان پیش از جدایی‌اش از نظام ایران، به عنوان مشاور در وزارت امور خارجه این کشور کار می‌کرد. او پس از آن در سفارت‌خانه‌های ایران در دبی، بغداد، مغرب و یمن فعالیت کرد. آخرین ماموریتش هم مرد شماره دو سفارت ایران در بلژیک بود.

فرهنگیان با اطمینان می‌گوید که تحقیقات، نظام ایران را به خاطر دست داشتن در ایجاد حادثه منا، محکوم خواهد کرد. او تاکید می‌کند: «آن‌چه در منا روی داد، یک عملیات تروریستی بود. بیش از ۵هزار تن از اعضای سپاه پاسداران در میان حجاج ایرانی بودند. سناریو این بود که شمار کشته شدگان بیشتر باشد و پس از آن تظاهراتی همراه با عملیات خشونت آمیز برگزار شود. اما سرعت‌عمل نیروهای امنیتی سعودی در کنترل حادثه، توطئه را به شکست کشاند.»
نام 6 افسر سپاه

این دیپلمات سابق ایرانی، نام ۶ افسر سپاه را ذکر کرده و می‌گوید آن‌ها از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه پاسداران ایران هستند که برای حادثه منا برنامه ریزی کرده و آن را اجرایی کردند. این شش‌تن عبارتند از:

۱- عادل سید جواد موسوی فرمانده لشکر «عاشورا» از واحدهای شبه‌نظامیان بسیج
۲- عبدالباری مصطفی بختی فرمانده مرکز آموزش دانشگاه امام در کاخ سعدآباد در شمال تهران.
۳- مصطفی نعیم عبدالباری رضوی.
۴- محمد سید عبدالله.
۵- سالم صباح عاشور.
۶- کاظم عبدالزهرا خردمندان.

او می‌گوید که این افراد از فرماندهان عالی‌رتبه «واحد ۴۰۰» هستند که مسئول اجرای ماموریت‌های خارجی سپاه پاسداران و دفتر رهبری را بر عهده دارد.

رسانه‌های ایرانی در روزهای گذشته، نه تنها سعودی را هدف حملات خود قرار دادند، بلکه حملاتشان شامل همه عرب‌ها شد و حامل احساسات نژادپرستانه هم بود. تهدیدهای مسئولان ایرانی هم شدت یافت تا جایی که تهدید بستن تنگه هرمز را یادآور شد.

ناشناس گفت...

دلقک جان اینا واقعا دو دسته شدن یا ما رو سرکار گذاشتن؟
مکارم شیرازی: مجلس سریعتر برجام را تایید کند.
شریعتمداری: مجلس برجام را کلا رد کند.
اگه واقعا تا این اندازه با هم اختلاف پیدا کرده باشن که خیلی خوبه.

ناشناس گفت...

وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در باره بحران اقتصادی کشور هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا، محمد رضا نعمت زاده، علی ربیعی، و حسین دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه خود خبر از کاهش ارزش بازار سرمایه ایران به میزان 42 درصد در طی 19 ماه گذشته داده اند.

این 4 وزیر وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی دانسته و پیش بینی کرده اند در صورتی که "به صورت ضرب الاجل" اقدام نشود بازار بورس تهران در هفته های آینده با سقوط شاخص به میزان 1000 تا 1500 واحد روبرو خواهد شد.

در اشاره به صنعت خودروسازی، 4 وزیر به مشکل فروش نرفتن محصولات شرکتهای خودروسازی اشاره کرده و خبر از انبار شدن بیش از 100 هزار خودروی فروش نرفته در کف این کارخانه ها داده اند.

مشابه همین وضعیت در صنایع فولاد، مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک، و مواد معدنی هم به چشم می خورد و صنعت پتروشیمی نیز که "بیش از 35 درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد"، در رکود کامل بسر می برد.

ناشناس گفت...

ناشناس ۲۰:۴۸،

آفرین به شما و نیروهای امنیتی سعودی برای کنترل سریع حادثه!!

م. ر گفت...

سلام بر دوستان و تیمسار خلاق و ملت رشید ایران
مطلبی میخواستم به عرض و سمع و نظر دوستان برسانم اگر چه تا کنون مردد بودم از نظر دادن.احساس این حقیر اینست بسیاری از مطالب این وبلاگ مورد مطالعه اشخاص و روزنامه نگاران قرار میگیرد و بالاتر از آن مورد تدقیق از ما بهتران است.و گاه میشود چراغ خاموش می آیند و مطالب را دزدیده و ایده ها را در کارگاه خود باز تولید کرده و با پژواکی بلندتر ساری و جاری میکنند. شاید منطق سخن این حقیر از جز به کل باشد و واقعیت همان کل به سطوح زیرین است. لذا از باب احتیاط نظر دهندگان از مناقشات سطحی بپرهیزند و با نگاهی دور اندیشانه از سطح به عمق روند و باتشکیک مساعی دیدگاه های متفاوت را فر آوری شده در ویترین سیرک قرار دهند. با تشکر بسیار .

گرچه راهی‌ست پر از بیم ز ما تا بَرِ دوست،
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی.

ناشناس گفت...

با سلام به م ر عزیز و عرض ارادت به رفیق شفیق و همچنین همه عزیزانی که یواشکی مطالب این سایت را دزدیده در کارگاه خود ..... BLAH BLAH

رکود یک راه حل آسان دارد و آن توریسم است:

آب جو رو آزاد کنید اونم فقط آب جو. ماکزیمم 3% (یواش یواش)
حجاب را آزاد کنید (نترسید. اگه آزاد شه کسی کون لخت در نمیاد. تهش اینه که 10 20% چیزی سرشون نمیکنن همین)
ویزا را آزاد کنید ( ویزا به معنی هم روادید و هم کارت بین المللی بانکی که دومی مستلزم مساعدت حسین باراک جونه)
چهار تا فیلم تبلیغاتی توی بی بی سی پدر سوخته پخش کنید

اونوقت ببینید وقت میکنید حتی سرتونو بخارید بس که کاسبی رونق داره

نه تولید میخواد نه سرمایه گذاری میخواد نه حتی برنامه
خودشون میان خودشون خرج میکنن خودشونم میرن میگی نه؟ تا گور آ آ آ

تا کی خصومت؟ تا کی دشمنی؟ تا کی همه دشمن پنداری؟ تا کی همه بد من فقط خوب؟

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

ارادت
لاشه

ناشناس گفت...

سلام سرباز م.ر بازهم انشا.. توی انتخابات ۹۶ ایده های ما را پژواک بده.

ناشناس گفت...

دلقک آیا سیرک به سمت سازمان مجاهدین خلق گرایش پیدا کرده است .این یک سوال فارغ از خوب بودن یا بد بودن این سازمان است و بدون پیش قضاوت . دوم اینکه اگر اینکار صورت گرفته چه مبنایی پشت این کار است. تا جاییکه چند بار خاطر نشان کردید این سیرک بیشتر متمایل به جناح هاشمی و اصلاح طلبان بود ولی این حمایت نیز تنها در جهت استحاله جمهوری اسلامی و به چالش گرفتن نیروهای سیستم بوده است اگر ممکن است استراتژی جدید سیرک را تبیین کنید .

مازیار وطن‌پرست گفت...

چرا تا به یکی ازین اندیشمندان وطنی دل می‌بندیم، ناگهان خودشان به اصرار ثابت می‌کنند تَهِشان باد می‌دهد؟
مثالش همین آقای رنانی (یاد آن جملهٔ معروف از قول امام افتادم: چرا نداریم؟ همین آقای خامنه‌ای؛ صلوات حضار) قبلا مقالاتش را کم و بیش می‌خواندم و بد نبود. مقالهٔ قبلیش که اینجا هم لینش منتشر شد در حکم کاری خوب و تخصصی و به زبانی همه فهم، بسیار چشمگیر بود. نمی‌دانم یادمان رفت پسرمان را اسپند دود دهیم یا اینکه چی ... چون در این مصاحبهٔ اخیرش اگر نامش را ذکر نکرده‌بودند فکر می‌کردم استاد رائفی‌پور و استاد رامین با همفکری هم به یک دانشجوی اقتصاد انشاء کرده‌اند.

ناشناس گفت...

راست میگویی مازیار مقاله دکتر سفارشی شد زشت است آدم اعتبار جمع کند و آنرا بخورد .
واقعا بعضی وقتها فکر میکنم ما اقتصاد دان در ایران اصلا نداریم اینست که آخر سر بهترین وزیر اقتصادمان مظاهری مهندس است بهترین وزیر کارمان کمالی دیپلمه .احمدی نژاد مثل کپیتالیستها یارانه را بر میدارد و مثل کمونیستها مسکن مهر را کلید میزند .کلا سگ میزند گربه میرقصد .
مقاله رنانی بخش دومش خوب بود که آزادی باشد بن بست سیاسی نباشد تکلیف حصر روشن شودمحیط زیست دیده شود اعتیاد و ازدواج سفید و حتی کم شوهری و اشتغال مسایل جامعه هست و خوب بود بازگو شود ولی اینکه چند فراماسون نشسته اند تا مکه مرکز مسلمانان را به هوا بفرستند و ما چون خرگوش مامانی هستیم با ما کاری ندارند و به نوعی جیگریم و تودل غربی برو خیلی سست بود مصاحبه . به هر حال مردم راه سوراخ دعا را یاد میگیرند اباذری با فحاشی رنانی با ماستمالی .بحث کاهش تکیه به انرژیهای فسیلی حداقل چهار دهه هست که بشر با آن درگیرست این بابا میگوید چند تا یهودی مسیحی سفید پوست نشسته اند بزور نفت را بالابردند تا ملت بروند نفت از آمریکا بکشند بیرون و بعد هم که کشیدند گفتند دیگه تحریم خرگوش مامانیها را قطع میکنیم .مگر چند درصد نفت دنیا را خرگوش مامانیها میدند .پس یعنی آمریکا میخواد کانادا را به گاه بده . عمو پوتین کجای این بازیه . رنانی سریال حرفهای سطح پایین را کلید زده مثل جوک بسازیم تا توسعه نیابیم خوب یک حرف ساده هست و احتیاج به دکترا ندارد و ننه بیسواد منهم از بچگی به من میگفت کسی را مسخره نکن کلا نخبه را رها کن توده را بچسب .

ناشناس گفت...

جالبه که هر وقت حکومت گند بالا م اره و دلقک از گندکاریا می نویسه |ناشناس| ی میآید و میگوید که اینجا مال منافقین است!!

پراگماتیست گفت...

با درود دوباره بر تیمسار ایرانی و خوانندگان

ولایت فقیه منقرض شده و نه تنها ولی فقیه بعدی به دلیل عدم برخورداری از حداقل پشتوانه مردمی دلقکی بیش نخواهد بود، که ولی فقیه کنونی نیز با گذر از دوران اوج در تله اشتباهات متعدد خود گرفتار آمده است.

تحلیل نادرست در مورد بیداری اسلامی و پیامد آن دخالت جنایتکارانه در سوریه موجب شد که ملل مسلمان منطقه که روزگاری مهرش را در دل داشتند او را جنایتکار و ستمگر بدانند.

دخالت اشتباه در یمن و شکست های پی در پی اما هیبت او را درهم شکست و اکنون تهدیدهای او طبل توخالی تلقی می شود.

سازش با آمریکا در پرونده هسته ای به گونه ای صورت پذیرفت که هرکه امتیازات داده شده با گرفته شده را با هم مقایسه کند به این نتیجه می رسد که ای کاش از اول این پروژه کلید نمی خورد.

اوضاع با چنان سرعتی به ضرر انقلاب به پیش می رود که به نظر می رسد برای استحاله کامل یا حتی فروپاشی این نظام نیاز به عامل دیگری نیست. به خصوص که مجلس شورا به کنترل کامل روحانی و مخالفان بصیرت درخواهد آمد و مجلس خبرگان نیز حضور پررنگ آنها را شاهد خواهد بود. امام خامنه ای با تداوم رهبری داهیانه کنونی خود عملا به متحد ما در محو انقلاب اسلامی تبدیل شده است؛ ظریف ظریفتر از آن است که بدون جلب توافق ایشان با اوباما دست داده باشد.

با سپاس از ایشان برای سرکارگذاشتن جمیع ارزشی ها و تلاش قابل تقدیرشان در محو انقلاب اسلامی.

رامیار گفت...

شروع میکنم با این بحثهای ایران و عربستان. من معتقدم همه برنامه با عربستان شاخ و شانه کشی الکی است و به هیچ عنوان درگیری شکل نخواهد گرفت. ولی ایران به یک دشمن نیاز داره و الان عربستان بهتیرن دشمن ممکنه. پس برای مدت طولانی این روابط سرد و دشمنانه را خواهیم داشت.
این تحلیل بی بی سی خلاف نظر من است. ولی نوشته خوبی است. پس بد نیست که آدرس بدهم. نکته: من لینک نمیدهم که خودتون بروید بخوانید. به نظرم کار درستی نیست آدرس دادن مخاطب به یک لینک که معلوم نیست تهش چیه. خودم هم لینکهای خالی را کلیک نمیکنم. عوضش کل مطلب را کپی میکنم و آدرس میدهم:
این لینک مطلب است:
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/10/151005_l10_sss_iran_saudi_khamenei

ماجرای کشته شدن زائران ایرانی در جریان حج امسال با واکنش شدید آیت‌الله علی خامنه‌ای مواجه شده است. شاید کمتر کسی در داخل و خارج از ایران انتظار چنین موضع‌گیری تندی را داشت.

رهبر ایران در سخنرانی بعد از ماجرای حج، عربستان را به واکنش "سخت و خشن" تهدید کرد و گفت: "جمهوری اسلامی ایران تاکنون از خود خویشتن‌داری نشان داده... اما این را بدانند که دست ایران، برتر از خیلی‌ها است... و اگر بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذی عکس‌العمل نشان دهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود و در هیچ صحنه هماوردی، حریف نخواهند شد."

چند روز پس از آن، در پی اظهار نظر چندین مقام نظامی، سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران گامی فراتر رفت و برای حمله به عربستان اعلام آمادگی کرد.

او گفت: "سپاه همه ظرفیت‌های ممکن برای واکنش سریع و خشن ایران در راستای تحقق اراده رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، برای پاسخگو کردن آل سعود به فاجعه هولناک منا و اعاده حقوق زائران قربانی شده در مذبح منا را آماده کرده و در انتظار اجرای دستوریم".

همان‌طور که آقای خامنه‌ای در سخنانش می‌گوید، تا قبل از این جریان، ایران سیاست خویشتن‌داری را در قبال عربستان در پیش گرفته بود. اما چه شد که ناگهان سیاست مماشات کنار گذاشته شد؟ برای پاسخ به این پرسش باید دو پرسش دیگر مورد بررسی قرار گیرد. اول، آیا شرایط جدیدی ایجاد شده که ایران این چنین تغییر لحن داده است؟ دوم، هدف از اتخاذ چنین موضع سختی در برابر عربستان چیست؟
آیا وضعیت جدیدی ایجاد شده؟

در پی مرگ ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان و به قدرت رسیدن ملک سلمان، چرخش آشکاری در سیاست خارجی عربستان، به خصوص در برابر ایران، ایجاد شد. حکومت جدید پرده‌ها را کنار زد و پی گیری موضعی تهاجمی در قبال ایران را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست از زمان حمله به یمن به اوج خود رسید. در حالی که حملات لفظی عربستان علیه ایران هر روز شدت می‌گرفت گهگاه رهبر ایران و با زبانی به مراتب ملایم‌تر، حسن روحانی و جواد ظریف و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قدرت‌نمائی سعودی‌ها را پاسخ می‌دادند، اما کار هرگز به مرحله تهدید نرسید.

مقصود از همکاری امنیتی (با کشورهای عرب خلیج فارس) این نیست که یک دشمنی دراز مدت با ایران تداوم پیدا کند و یا حتی ایران به حاشیه رانده شود. هیچ کدام از ملت‌های ما از یک رویارویی بدون پایان با ایران نفع نخواهند برد
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا

دلیل این امر روشن بود. ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای نمی‌خواست فضائی ایجاد کند که اسرائیل و عربستان بتوانند از آن بهره‌برداری کنند و با معرفی ایران به عنوان یک تهدید منطقه‌ای، بر روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر بگذارند. ایران سخت به دنبال توافق بود چرا که نتایج حاصل از توافق از موضوع هسته‌ای به مراتب فراتر می‌رفت.

با تحقق توافق هسته‌ای بین ایران و ۶ قدرت جهانی و تأیید آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل، موقعیت ایران از کشوری که تهدیدکننده امنیت منطقه تلقی می‌شد به کشوری تبدیل شد که توانسته بود همپای شش قدرت بزرگ به بحث و گفتگوی منطقی و هوشمندانه بپردازد و نهایتاً مخالفان قدر برنامه هسته‌ای خود از جمله جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا، لابی و دولت اسرائیل و بالاخره عربستان سعودی را شکست دهد.
ادامه در بعدی

رامیار گفت...

ادامه از قبل:
همان‌طور که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند، و این موضوع دقیقاً مورد نگرانی اسرائیل و عربستان بود، با شکل گیری توافق، راه برای شناسائی بین‌المللی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای هموار شد. در حالی که از شروع بحران سوریه، آمریکایی ها همواره وجود ایران را به عنوان بخشی از راه حل نادیده می‌گرفتند، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز ۶ مهر در اجلاس سالیانه سازمان ملل اعلام کرد که برای حل بحران سوریه حاضر است با روسیه و ایران همکاری کند.

از دید ایران این موضوع پنهان نبود که عربستان تنها به اتکای آمریکاست که ممکن است با ایران وارد یک درگیری نظامی شود. اما توافق هسته‌ای وضعیت را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر داد، تا آنجا که پرزیدنت اوباما در نشست خود در کمپ دیوید، به رهبران عرب حوزه خلیج فارس که از آمریکا درخواست ایجاد یک پیمان امنیتی کرده بودند گفت: "مقصود از همکاری امنیتی (با کشورهای عرب خلیج فارس) این نیست که یک دشمنی دراز مدت با ایران تداوم پیدا کند و یا حتی ایران به حاشیه رانده شود. هیچ کدام از ملت‌های ما از یک رویارویی بدون پایان با ایران نفع نخواهند برد."

چرا آقای اوباما چنین می‌گوید؟ به این دلیل که بقای توافق هسته‌ای که قرار است جلوی مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد به ثبات حکومت ایران بستگی پیدا کرده است. به عبارت دیگر بی‌ثبات شدن حکومت در ایران به معنای متزلزل شدن قرارداد هسته ای است.

در یک کلام، حصول توافق هسته‌ای جای پای ایران را به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای که دیگر آمریکا هم حاضر نیست به متزلزل کردن آن فکر کند محکم کرد. ترجمه ساده این وضعیت این است که دیگر عربستان نمی‌تواند برای سرشاخ شدن با ایران بر روی آمریکا حساب باز کند.
هدف از موضع‌گیری شدید علیه عربستان چیست؟

با وقوع حوادث حج و کشته شدن تعداد زیادی از زائران ایرانی، حکومت ایران با آگاهی از وضعیت جدید از لاک نرمش بیرون آمد و پاسخ چندین ماه قدرت‌نمائی عربستان را با تهدید به عملیات نظامی داد. از دید رهبری ایران چنین واکنشی ضروری بود چرا که بی پاسخ گذاشتن حملات لفظی عربستان اقتدار حکومت را هم در داخل کشور و هم در سطح منطقه زیر سؤال می‌برد. ادامه این وضعیت متحدان ایران را مأیوس و مخالفان را جری‌تر می‌کرد.

از طرف دیگر عربستان با مشکلات در سیاست خارجی خود دست و پنجه نرم می‌کند که این نیز فرصتی را برای ایران فراهم آورده است. زمانی که عربستان حملات هوائی به یمن را آغاز کرد، تصور رهبران آن کشور این بود که در مدتی کوتاه می‌توانند حکومت عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن را که از دست شورشیان حوثی گریخته بود دوباره برقرار کنند. حتی چندین بار اعلام کردند که به اهداف خود رسیده‌اند و حملات هوائی قطع خواهد شد. اما نه تنها چنین امری میسر نشد و سعودی‌ها در کمند جنگی که فعلاً پایانی بر آن متصور نیست گرفتار شدند بلکه جنگ به داخل خاک عربستان نیز کشیده شد.

اما رهبری ایران هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند. از شروع مذاکرات هسته‌ای در دو سال پیش جناح میانه‌رو تقریباً به‌طور کامل سکان سیاست خارجی را در دست داشت. حملات لفظی عربستان بیشتر با نصیحت و اندرز دستگاه سیاست خارجی ایران همراه بود تا مقابله به مثل. شروع این روند جدید و برخورد سخت با عربستان نشانگر آن است که رهبری ایران در نظر دارد خود، بار دیگر، ابتکار عمل را به دست بگیرد.

آیت‌الله خامنه‌ای طی سخنرانی در روز ٩ مهر ماه گفت: "با کوتاه آمدن... دشمنی‌ها برطرف نمی‌شود... تصور اینکه اگر فلان حرف را نزنیم یا فلان کار را نکنیم و ملاحظه دشمن را بکنیم، دشمنی‌ها کم می‌شود، تصور نادرستی است."

رامیار گفت...

پاسخ به مازیار وطن پرست عزیز:
اول از همه ممنونم از ادب و متانت شما. لذت میبرم که در عین مخالفت اینقدر محترمانه همدیگر را خطاب میکنیم.
راستش مخالفت ما با اوباما پدرکشتگی که نیست. مشکل ما این است که این دولت آمریکا اسطوره قدرت آمریکا را شکسته. اسطوره ای که خاورمیانه به آن نیاز دارد. میگویند تصور ناامنی ناامنی می‌آورد. به همین شکل تصور قدرت هم قدرت میاورد. آمریکا تصور قدرت را ایجاد کرده بود و همین تصورش باعث میشد کسی به فکر زیاده طلبی نیفته. تا بوش بود کسی به فکر حرکت نظامی جدی نمیفتاد. کاری نداریم کارهای بوش درست بود یا نه، ولی اون تصور قدرت را ایجاد کرد و اینکه او -حتی اگر یک دیوانه کله خر باشد- کاری را که بگوید میکند. همین کافی بود که تا بوش بود کسی فکر حرکت خارج از اندازه نکند. ولی اوباما اون تصور قدرت را به هم ریخت. آمریکای امروز در ذهن مردم این منطقه قدرتمند نیست. نه اینکه قدرت نظامی ندارد، که آنقدر دارد که میتواند احتمالا همزمان با همه دنیا بجنگد و همه را هم شکست دهد، ولی مسئله اراده به کارگیری قدرت است. مثل اینکه همه بدانند من یک مسلسل اتوماتیک خیلی قوی دارم ولی جرات استفاده از آن را ندارم. همین باعث جری شدن همه میشود و از خانه ام دزدی هم میکنند با این اطمینان که من از آن استفاده نمیکنم. اوباما این بلا را سر خاورمیانه آورده چون اون قدرت مسلط را که بالای سر منطقه بود برداشته و چیزی بجاش نیاورده. در خلا قدرت مسلط هم همه جا میشود سوریه، یعنی جایی که قدرت برتری وجود ندارد و همه درگیریها هم به بن بست کشیده میشوند.
حالا شما بگویید اوباما خیلی مدرن است و به آینده می اندیشد. خیلی هم عالی ولی این برای آینده است. برای الان چطور؟ کی میخواهد الان را به آینده پیوند بدهد؟ من خلا بین الان و آینده را میبینم در دنیایی که اوباما میخواهد به سوی آن صلح مورد تصور خودش ببرد.
من متنفرم از اوباما و از همکارانش. هرگز هم پنهان نکرده ام. ولی به این دلایلی که خدمتتان گفتم وگرنه پدرکشتگی که باش ندارم.
اینها را لیست کنید:
آمریکا پشت متحدش مبارک را خالی کرد.
آمریکا نتوانست سفیرش در لیبی را حمایت کنه.
آمریکا نیروی زمینی پیاده نمیکنه.
آمریکا مایل به جنگ نیست.
اینجاست که عربستان و ایران و ترکیه و قطر و هر کدام ساز خودشون رو میزنند. روسیه هم که اومده خلا قدرت را پر کنه. اوباما میخواد چه کار کنه باش؟ تحریم که کرده و اتفاقا با تحریم جری کرده پوتین را که قدرتش را با نیروی نظامی در قطب شمال و سوریه گسترش بده و محبوبیت هم به دست بیاره. ناتو هم که خودش را درگیر نمیکنه.
من صادقانه بگویم که آرزوی یک شکست سیاسی بد و بی آبرویی بزرگ برای اوباما را دارم و اینکه جمهوریخواهانی بر سر کار بیایند هرچه دیوانه تر و کله خرتر (این واژه را برای رساندن حق مطلب انتخاب کردم) که تمام فکر و ذکرشان بازگرداندن قدرت آمریکا باشد. وجود تصور قدرت آمریکا همه چیز را در این منطقه به حالت عادی برمیگرداند.
اینها فقط تصورات من هستند. من که کارشناس سیاسی نیستم و یک آدم عادی هستم که سرم به زندگیمه و سواد چندانی هم ندارم ولی این نظر را با کمی کم و زیاد از خیلیهای دیگه هم شنیده ام. ما هم به عنوان بخشی کم تعداد از توده مردم این نظر را داریم.
این توضیح را دادم که بگم دشمنی با اوباما را دشمنی بی دلیل در نظر نگیرید. اگر بتواند یک کار مثبت قابل لمس در خاورمیانه بکند من ازش تعریف خواهم کرد. ولی کارهایی که نتیجه اش بیست سال دیگه مشخص شود را شرمنده. معتقدم اوباما ضعیفترین چهره سیاسی است که من در تاریخ مشاهده کرده ام. با تاکید ضعیفترین. قطعا شما بیشتر از من تجربه دارید ولی از دید محدود من او از همه ضعیفتر بوده.

رامیار گفت...

ناشناس ۱۰ مهر ساعت ۱۲:۳۱ خیلی نظر جالبی داد:
"حکایت دیوانه ای بودیم که رفته بالای برجی خودکشی کند و داد می زند "می پرم، می پرم" مردم هم دور مهلکه جمع شده بودند.الان که غائله ختم شد و لعنت بر شیطان کردیم و نپریدیم، دیگه هیچ کس تحویلمان نمی گیرد و شهرتمان در محل همینه که دیوانه ای بودیم که خواست بپره و نپرید"
به نظرم اشاره درستی است که ما شهرتمون از مهم بودنمون نبود. از غوغا بپا کردنمون بود.

رامیار گفت...

آخرین کامنتم هم تعریف از ناشناس ۱۱ مهر ساعت ۱۴:۳۳ است که به اقتصاد اشاره کردند. بسیار عالی بود. خیلی خیلی خیلی خیلی موافقم. اقتصاد علمی است ماورای علمهایی که با کلام و گفتمان سر و کار دارند. اقتصاد آخرش دم خروس را میزنه بیرون. بهترین متر و معیار است برای پرسشگری از دولت. من چون خیلی خوشم اومد از مطلبشون یکبار بخش اصلی حرفش را اینجا دوباره میچسبانم که بیشتر دیده شود:
"بنده خدایی پرسید اقتصاد چه میشود دلار پایین می اید یا بالا حرف این طفلک زیر دست و پای حجاج نفله شد .اتفاقا بزرگترین مبارزه ما با نظام اقتصادی است تا هوس ماجراجویی نکند و مثل دانمارک و آلمان سرش به کار خودش باشد نه مثل امریکا و فرانسه و انگلیس حکم مسیح را بازی کند یا مثل دیوانه های روسی یا عرب .حالا هی دنبال لات و الات بروید .آسانترین راه حذف ایدئولوژی از همین اقتصاد است دنیای علم دنیای صفر و یک هست و همین ما را از خرافات نجات میدهد .باید دنیای مجازی را پر کنیم از مطالبات اقتصادی بورس امروزچه شد دلار چرا بالا رفت شاخص فلاکت کجاست فلان دهک چرا اینجوری است این ماه چقدر شغل ایجاد شد تولید ناخالص ملی امروز در مقایسه با مهر پارسال کجاست آن پروژه که کلنگ زدی چه شد چقدر توریست امد امسال چقدر جاده احداث شد اصلا چند تعداد توالت استاندارد در تهران خراب شده داریم رشد صنعتی کجاست .به خدا دوسال سه سال مدام بربزید سر اقتصاد به شما قول میدهم سر براه ترین کشور دنیا بشود همین نظام.حالا هی انها گردونه را بچرخانند ما هم مثل اسگلها با آنها میچرخیم.بابا در بحران هر که جیغ بیشتر بکشد جلوی صف است موقع کار است که عمله و بنا و مهندس سر و کله شان پیدا میشود .هر چه فریاد دارید سراقتصاد خالی کنید."
خیلی آفرین. مطالبه اقتصادی باید رایج شود. کاش این کاربر یک نام مستعار انتخاب کنند و با آن بنویسند که من بتوانم نظراتشان را پیگیری کنم.

گمگشته گفت...

سلام

آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط کشور های مختلف. اگر آمارها دستکاری نباشد، باید مثل همیشه به تیمسار تبریک گفت.

http://khabaronline.ir/detail/464907/society/events

JUST ECONOMY گفت...

ممنون رامیار جان اتفاقا من با شما هم عقیده ام در مورد اوباما ولی اینها همش تنظیم شده است در نظر بیار این کاکا سیاه سوگند ریاست جمهوری خورده نخورده نوبل گرفت طرف دهنش سرویس میشود یک عمر مثل مادر ترازا اواره کوه و بیابون میشود پای جزامیان را لیس میزند تا اخر عمری نوبل بگیرد حالا این بچه زرنگ از کف بیابون اومده نیومده نوبل گرفت الان کلا دیگه خاورمیانه طویله شد خوب اقای اوباما حالا برنامه ات برای پوتین چیه میخوای تحریمش کنی میخوای داعش را مسلح کنی میخوای جنگ رو در رو کنی حالا اضافه کن هیلاری را ۴ سال دیگر کلا دیگر باید یک فکری دیگر کرد و این چردیات دگر اندیشی برای گرگ انسان مزخرف است. بکش تا کشته نشوی.

در مورد اقتصاد گفتم همه جای دنیا در مجالس دولتهای مدرن جنگ و دعوا سر بودجه است حالا مجلس ما را ببین جنجالی ترین لوایح و طرحها سر حاملگی زنان است و وزارت قرآن.اصلا کسی نمیداند بودجه چه هست عالم ترین سناتور اقتصادیمان حجت الاسلام مصباحی مقدم است و بقیه قاق اند. دوست آش و لاشی دیشب گفت با الکل و حجاب توریسم راه میافتد خیلی ساده لوحانه بود شما به من ۴۰ تا توالت اصلا ایرانی رانشان بده تو تهران که توریست راحت بره بشاشه بقیه اش پیشکش ببینید ما چقدر از مرحله پرتیم توالت نداریم دنبال برجام و خندوانه و .. هستیم.

ناشناس گفت...

خوب اقای خامنه ای خیر سرش مثلا در هر جنگی ایا حمایت هم پیمانش یا اصلا بگوییم سرورش روسیه را دارد. اگر عربستان امریکا را دارد. ایران کی را دارد؟ اگر حمایت روسیه را ندارد. پس دارد در چه راستایی حرکت می کند؟ جنگ چیز خوبی نیست. اما ایران دو راه بیشتر ندارد.یا باید از یاغیگری و هدفهای کور و بی معنی دست بردارد.و به امور معقول بپردازد. اقتصادش را رونق دهد. اقتصادش را سازماندهی کند. اعتبار دانشگا ههایش را بالا ببرد.زیر ساختها را ترویج دهد. به دامان جهان برگرددو یک کشور عادی شود.یا اگر می خواهد اقتدار گذشته را حفظ کند با حمایت روسیه عربستان را تنبیه کند.تا ننگی را که به دامان خودشان انداخته اند وهمه دارند توی سرشان می زنند. را ترمیم کنند. و اگر برایشان مقدور نیست. سر جایشان بنشینند و تهدید تو خالی نکنند( که بیشتر مضحکه شوند) و فضولی موقوف.و البته دزدی هم کمتر بکنند.

ناشناس گفت...

اگه حکومت خوبی داشتیم اقتصاد میزون بود. تا این حکومت رو درست نکنیم اقتصاد درست نمی شه. زیرساخت سیاسی مون خرابه. ملت یاری کنن.

ناشناس گفت...

اگه حجاب درست بشه هم چیز درست می شه. جالبه که نظام هم جلوی آمریکا کوتاه میاد هم جلوی عربستان. اما به مردم که می رسه شیره. باید جوری بشه که ما هم بتونیم حقمون رو بگیریم و حکومت ازمون بترسه. اگه بترسه کوتاه میاد. ببین جطور جلوی بقیه کم می اره.

رامیار گفت...

یک مطلب هم الان دیدم که خیلی تعمق برانگیز بود و اتفاقا پرسش خودم هم بود. وقتی نامه چهاروزیر را دیدم جا خوردم. منظورشون از نوشتن این نامه و رسانه‌ای کردنش چیه؟
این پاراگراف ته یک مقاله خوب در رادیوفردا است به این آدرس: http://www.radiofarda.com/content/f8-letter-of-ministers-to-rouhani/27288460.html

"در کجای دنیا وزیران نامه سرگشاده می‌نویسند و هشدار می‌دهند که رکود در کشور می‌تواند به بحران بدل بشود؟ مگر آنها در نشست‌های کابینه شرکت نمی‌کنند؟ مگر ارتباط آنها با رئیس دولت و دیگر همکارانشان قطع شده است؟ و گویا منتظرند حسن روحانی به نامه آنها پاسخ بدهد. این پرسش مطرح می‌شود که رئیس جمهوری، در پاسخ هشدار شگفت‌آور وزیرانش، چه پاسخی می‌تواند بدهد؟"

کاملا پرسش درستی است. به نظر من و همانطور که یک نفر در نظرات زیر این تحلیل در سایت رادیو فردا هم نوشته، این نامه خطاب اصلیش به رئیس جمهور نیست بلکه خطابش به رهبری و تصمیم گیرندگان ارشد نظام است. به ویژه حضور وزیر دفاع که جنسش متفاوت از بقیه است.
اقتصاد همونطور که آقای Just Economy گفتند و در این مقاله هم به خوبی نشون داده شده مطالبه‌ای ویرانگری است که نمیشود فریبش داد. میشود مثل دوره احمدی نژاد به تاخیرش انداخت ولی بعد از مدتی بهمن میشود و برمیگردد. حالا بهمن سالهای قبل داره ویرانگر میاد و خیلی هم نزدیکه. برای مقابله با او نه فقط وزیران اقتصادی که وزیران امنیتی هم باید درگیر شوند و نه فقط رئیس جمهور بلکه رهبر و سایر قوا هم ناچارند به بازی وارد شوند.
این نامه ادامه همون هر چه فریاد دارید بر سر اقتصاد بزنید است. اقتصاد داره ناگزیر میکنه به انجام کارهایی که مایل نیستند.
نظر فرااقتصادی: من فکر میکنم این نامه با هماهنگی رئیس جمهور، یا حداقل با ارزیابی از رضایت او، رسانه ای شده و آغازی است بر فعالیتهای روحانی برای انتخابات مجلس. شاید فاز جدید برنامه های روحانی در راه باشد و آن حرمت از زمین سیاست به اقتصاد است و با دست گذاشتن روی اقتصاد بقیه نظام را درگیر کردن و نوک اتهامات اقتصادی را به آنها گرفتن. شاید هم بتواند با این ترفند امتیازاتی را بگیرد. بسته به تواناییش در بازی با این ابزار اقتصادی دارد. تماشا کنیم اتفاقهای پنج ماه آینده در زمینه اقتصادی را.

ناشناس گفت...

ناشناس ساعت ۲۱:۴۶ گل گفتی. باید حکومت رو مجبور کنیم دیوانگی رو ول کنه. اگه دیوانگی رو ول نکنه هرچی پول داره می بره توی جاهای دیگه خرج آدم کشی تروریسم می کنه. باید بیخ گلوی خامنه ای رو بگیریم بگیم آدم باش.

یه نفر گفت...

خوب حالا که دارید بحث می کنید، جناب رامیار با اون قسمت اوباما و بلایی که سر خاورمیانه در زمان ایشون اومد موافقم و هر چقدر برای توافق ایران در اینده لایق نوبل باشد در مسئله سوریه به ایشان فحش خواهند داد، احتمالا.

ولی به نظر اینجانب، این سیاست ناشی از نفهمی و نابلدی اوباما نیست، ایشان هم مثل نتانیاهو ته دلش موافق فرمول " اینقدر همدیگر رو بکشید تا خسته بشید!" هست و احتمالا کشور های غربی بعد از تجربه ناموفق افغانستان و عراق گفتند اینبار اجازه دهند طاعون افراطی گری یکبار برای همیشه خاورمیانه را بسوزاند و تصویه کند و تمام شود و برود پی کارش، دیگر خبری از واکسن و تلاش برای درمان نمی کنند، وگرنه به قول اکثر بسیجی ها چطور امریکایی ها زمان مورد نیاز برای شکست داعش را ده ها سال اعلام کرده اند! و این طرح اوباما که اسمش یادم نیست یه چیزی شبیه طرح " تجهیز کن و به کشتن بده!" با امار زیر 100 نفر فایده ای نداره و بعیده یه نفر توی دفتر اوباما متوجه احمقانه بودن این طرح نشده باشه.

اینکه ما شانس اوردیم فعلا که قصر در رفتیم و هنوز پامون به جنگ و اشوب باز نشده، به دلقک برای پیشبینی بحران اقتصادی در نیمه دوم 94 تبریک و به مردم ایران تسلیت می گم! اگه جنگ بشه پول که نداریم خرج توپ و تفنگ کنیم، ایمانمونم که فروختیم شیکم خودمون را با پولش سیر کنیم، درسته که جمهوری اسلامی بحران دوست داره، ولی این مال موقعی ای بود که شرایط در خود ایران واقعا بحرانی نبود، الان حتی یه درگیری کوچک معلوم نیست چه اتشی رو در داخل جامعه و منطقه روشن کنه و این سر و صدا ها هم برای پرت کردن حواس شکم گشنه مردم از وضع جیب و اقتصاده، در قضیه کشته شدن حجاج لطف خدا (یا شیطان؟) هم که شامل حال نظام شد، حالا تا چند وقت این گاو رو قراره بدوشند.

ناشناس گفت...

((ولایت فقیه منقرض شده و نه تنها ولی فقیه بعدی به دلیل عدم برخورداری از حداقل پشتوانه مردمی دلقکی بیش نخواهد بود، که ولی فقیه کنونی نیز با گذر از دوران اوج در تله اشتباهات متعدد خود گرفتار آمده است.))

عمر ما که هدر شد. چه فایده.

مازیار وطن‌پرست گفت...

اعلام خطر سه وزیر اقتصادی کابینهٔ روحانی در قالب یک گزارش (به تاریخ یک ماه پیش): از بین رفتن 40٪ دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس. نوعی اعلام دیر هنگام وقوع سونامی اقتصادی و ورشکستگی.

آن فیلسوف سیاسی انگلیسی (که ملاقات با او یکی از اتهامات حجاریان در دادگاه نمایشی 88 بود) می‌گفت شما (ایرانیان) رویکرد جدیدی به دموکراسی را معرفی کرده‌اید: ناکارآمدی حکومت در ادارهٔ جامعه [و اقتصاد] شما را به سمت خواست دموکراسی سوق داده‌است نه دلایل سیاسی!

و اما جناب رامیار
برخورد متین شما با انتقاد من باعث شد برای اولین بار از زمانی که اوباما را شناختم، به این احتمال که ممکن است او هم اشتباه بکند فکر کنم! متاسفانه اغلب ما، به اندازهٔ عمر تعامل اجتماعی مان، تجربه‌های بدی از انتقاد شدن، انتقاد کردن و هر شکل بروز اختلاف عقیده داریم. در نخستین گام به سنجش نیت طرف مخالف و سپس به جست و جوی منشاء اختلاف در شخصیتش می‌پردازیم. که خوب نتیجه از همان اول معلوم است! اگر هم کسی -زبانم لال!- خلاف رویه عمل کند به حساب ضعفش می‌گذاریم. از سیاست گرفته تا شراکت، از بحث علمی گرفته تا طرفداری از یک تیم همه جا پرچم عدم تحمل و پرخاش جویی در اهتزاز است. دنیای مجازی هم که کار را راحت کرده، یک آدم ضعیف و نحیفی مثل من، در دنیای بدون هویت تبدیل به آرنولد می‌شود، به همه پرخاش می‌کند و هل من مبارز می‌طلبد. متانت شما و توضیحی که فرمودید، مرا از یک خطای فاحش رهانید: پیشتر گمان می‌کردم از زاویهٔ ایرانیان مقیم آمریکا، اوباما را نقد می‌کنید. که البته حقشان در انتقاد -یا تنفر- از هرکسی محفوظ است، اما وقتی دلایلش ایدئولوژیک باشد (تکرار حرف‌های امثال سارا پیلین) برای من سخت ناگوار است! با احترام

ناشناس گفت...

پرگماتیست راجع به امور سوریه آپدیت بده لطفا ظاهرا احرار شام موفق شدند پایگاه طرطوس را محاصره کنند و نیروهای ترسوی روس جنگنده ها را ول کردند و مثل بزدلها فرار کردند و عربستان موفق شده اپدیت بده لطفا هرچه سریعتر

ناشناس گفت...

((گرچه اخطار "سخت و خشن" رهبر انقلاب، تیتر تمام روزنامه ها و موضوع طنزهای مردم شد، اما عمق نفوذ این سخنان به ضخامت همان کاغذ صفحه اول روزنامه ها باقی ماند و هیچ کس نه از این تهدیدها ترسید و نه آن را جدی گرفت، سخت ترین مشکلی که یک دیکتاتور می تواند با آن مواجه شود: "جدی گرفته نشدن از سوی هیچکس".))

ناشناس گفت...

من فکر می کنم لاشه بهترین نظر رو درباره اقتصاد داد و این که توالت بسازیم فقط یک حرف آخوندی هست برای پرت کردن حواس مردم. دوباره کامنت استادانه لاشه رو منتشر می کنم:

رکود یک راه حل آسان دارد و آن توریسم است:

آب جو رو آزاد کنید اونم فقط آب جو. ماکزیمم 3% (یواش یواش)
حجاب را آزاد کنید (نترسید. اگه آزاد شه کسی کون لخت در نمیاد. تهش اینه که 10 20% چیزی سرشون نمیکنن همین)
ویزا را آزاد کنید ( ویزا به معنی هم روادید و هم کارت بین المللی بانکی که دومی مستلزم مساعدت حسین باراک جونه)
چهار تا فیلم تبلیغاتی توی بی بی سی پدر سوخته پخش کنید

اونوقت ببینید وقت میکنید حتی سرتونو بخارید بس که کاسبی رونق داره

نه تولید میخواد نه سرمایه گذاری میخواد نه حتی برنامه
خودشون میان خودشون خرج میکنن خودشونم میرن میگی نه؟ تا گور آ آ آ

تا کی خصومت؟ تا کی دشمنی؟ تا کی همه دشمن پنداری؟ تا کی همه بد من فقط خوب؟

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

ارادت
لاشه

ناشناس گفت...

دلقک کار درست کردن برای ما؟ هر روز جنگ اعصاب. خب یا رومی روم یا زنگی زنگ. اینقدر جاروجنجال نداره که:

صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه به مقام‌های دولت حسن روحانی توصیه کرد «دوست و دشمن» را بشناسند و رفتارشان را بر اساس رفتار آمریکایی‌ها تنظیم کنند.

آقای لاریجانی افزوده دولتی‌ها «بدانند که با دشمن نمی‌توان دوستی کرد» و «هر کسی که دست دراز کند، دوست نیست.»

رئیس قوه قضائیه رفتار آمریکایی‌ها را مبتنی بر «خنجر زدن از پشت» دانسته و گفته به همین دلیل نمی‌توان با آن‌ها دوستی کرد.

ناشناس گفت...

یکی اینجا اوباما را کاکا سیاه نامیده. پیشنهاد میکنم هر نوع نوشتار نژادپرستانه حذف شود.
Yahoo

رامیار گفت...

من هم از شما سپاسگزارم مازیار وطن پرست عزیز و همه کاربران دیگری که این کامنتدانی را پربار میکنند. بعضی از شما که با نام مینویسید را همیشه با دقت میخوانم چون مثل یک کارشناس که اسم و رسمش مشخص است به آدم دیدگاه جدید میدهید. این برخورد متین دوم شما هم بر اون برخورد محترم اولیه افزود.
من خیلی کم می‌نویسم چون معتقدم آدم باید کم بگه و به اندازه بگه. به جایش تا میتونم میخونم. به همین خاطر مشارکتم کم است ولی روزانه چندین بار به اینجا سر میزنم و نظرات جدید را میخوانم.
ضمناً هموطن خارج از کشور هم نیستم. البته اعتراف میکنم که سایتهای آمریکایی را زیاد میخوانم ولی شباهت من با هموطنان آمریکا نشین احتمالا خیلی اتفاقی باشه. تنها اپوزیسیونی که میشنایم و به حرفهایش اعتنای زیاد میکنم یکیش صاحب همین وبلاگ است، دیگری حسین قاضیان و بعدی مهدی خلج و گاهی هم برخی کارشناسان موقر و محترم که گاه گاه تحلیلهای خوبی می‌کنند.
از همه چیز گذشته از آقای دلقک بسیار متشکرم که فضایی ساخته اند که سالها و سالها (پنج ساله که من این وبلاگ را تقریبا هرروز میخونم) به ما دید دادند. مخصوصا وقتی تحلیل محتوا میکنند کولاک است و غوغا.
این نظرم برای تشکر از آقای مازیار وطن پرست بود و آزاد اندیشی شون. بیشتر مزاحم کاربران نمیشوم.

ناشناس گفت...

جاست اکونومی جان بااحترام
آش و لاشی و ساده لوح خود شما هستید لطفا سر از مستراح بدر آرید که خطاب حرفم به دوستان دیگری بود ولی شما بدل گرفته رو دلکرده اید

عزت مزید
لاشه

ناشناس گفت...

جنتی : «آنچه در برجام برای آمریکا و غربی‌ها حاصل شد در جنگ با ایران به دست نمی‌آمد.»

ناشناس گفت...

سلام دلقک
من یک لیبیایی هستم دانشجوی پزشکی سال سوم حکومت قذافی حکومت خوبی نبود فاسد بود و دیکتاتور با فرا رسیدن بهارعربی تبلیغات علیه حکومت مرکزی و شخص قذافی بیشتر شد رسانه های اجتماعی هم کمک زیادی به این امر کرد .درکشور من از بابت فروش نفت وضع بد نبود و من امید داشتم تا درسم را تمام کنم و پزشک شوم در نظر داشتم تا ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدهم ولی بهار عربی مثل طوفانی فریبا جلوی چشمم ظاهرشد و رسانه های اجتماعی انعکاسش را چندین برابر و زیباتر نمود . اوباما مرد بزرگ صلح طلب شما ارتش کشور منرا نابود کرد تمام تاسیسات. زیر بنایی را در هم کوبید تا دموکراسی بیاید اتفاقا ما تاسیاسات اتمی مان را سوارکشتی کردیم و به آنها دادیم با حسن نیت آخ که چقدر .، بودیم.ما سرخوش و شاد از اینکه دیکتاتور به زانو در آمده بود به خیابان آمدیم هرچند نمیدانستیم که گرگ برای رضای خدا گوسفند نمیخورد همش بابت مبادله نفت با طلا بود .حال اساتید دانشگاه و تجار ما یا کشته شده اند یا فراریند دانشگاهی. دیگر نیست و کلا کشوری نیست مشتی مردم ناشناس با پرچمهای متفاوت همه خواهان حکومتند من هم الان در کنجی خسته کلاشینکف بدست این نامه را میگمارم گول این کرگان در پوست میش را نخورید آنها تا شما را ندرند بیخیال نمیشوند . نه تنها دکتر نشدم و خانه ام را نساختم بلکه جانم نیز در خطر است . من زاده شهر زیبای طرابلس ویرانه کنونی هستم . سال ۲۰۱۵

سلام دلقک من جوان تبریزی ،اصفهانی، اهوازی ، مشهدی، سنندجی ، خرم آبادی ، زاهدانی ، تهرانی هستم

دلقک شما اهل کجا هستید

سال ...

Dalghak.Irani گفت...

دوست لیبیایی عزیزم. من ایرانی و تبریزی هستم. من هم شاه کشورم را با تشویق ممتد کارتر دفن کردم و در حالیکه خودم را در کسوت مین باشیان و جم و ناظم و جهانبانی به قطعیت رسیده بودم همه چیزم را از دست دادم و اینک دور از وطن و فرزند و علایقم بنفیت بگیر ملکه بریتانیا هستم. امری باشد در خدمتم. یا...هو

ناشناس گفت...

یک جوان لیبیایی! کلاشینکف بدست! در لیبی وبلاگ شما را می خواند؟ انهم در این هیر و ویر لیبی. بعید می دانم. فکر کنم بچه حز بلبلی ها بودند.تا کنا یه ای زده باشند.و سرگذشت لیبی را جلو چشم ما گذاشته باشند.

ناشناس گفت...

لیبیایی، دلقک، هرکه درد آدمیان در دل دارد دوست من، و اگر هم او فارسی، لری، آذری، کردی،بلوچی و ، بنویسد یا گوید هم میهن من. تقدیم با اشک شادی

ناشناس گفت...

لیبیایی عزیز بیا ایران فارسی نویسی درست به بعضیها یاد بده!

Dalghak.Irani گفت...

این دکتر قاضی زادۀ هاشمی خیلی آدم حسابی است. مصاحبه اش با تلویزیون در مورد منا اند مدرنیته و دولت مسئول و حکومت متعارف است. اگر حوصله داشتید ببینید. ضمناً نظر مازیار در مورد دکتر رنانی را رد می کنم و ایشان مواضعش هیچ پیچ و تابی ندارد. یک نکته را فراموش نکنیم. مصاحبۀ او با شرق فقط برای کسانی قابل استفادۀ کامل است که کتاب مورد مصاحبۀ او را مطالعه کرده باشد اولاً. دنیای مجازی در ایران کمی آزادتر از دنیای مکتوب و چاپی است و هر حرف قابل انتشار در اینترنت را نه می توان به روزنامه ها گفت و نه در صورت گفتن روزنامه ها چاپ می کنند. مثل بسیاری از نامه های سرگشاده. ضمن اینکه حرف های از منظر فلسفی- جامعه شناختی ایشان در مورد حادثۀ اسید پاشی ارتباط اینهمانی ندارد با یک مصاحبۀ صرفاً اقتصادی و از منظر اقتصاد دانی دکتر رنانی. رامیار می خواستم کامنت مقالۀ بی بی سی ات را حذف کنم اما صرفنظر کردم. لینک که می گذارید - هر که - نه کل نوشته های طول و دراز را کپی پیست کنید و نه با ول کردن یک لینک آدرس بدون حتی یک کلمه توضیح راجع به چه بودن و که بودن اقدام کنید. در یکی دو خط قصه را بگویید و مشخص کنید که چرا جالب بوده و بقیه را حواله کنید به لینک اصلی. این را حتی برای موزیک هایی هم که برای من می گذارید انجام بدهید. یا...هو در مورد تفسیر قالیباف از برجام مطلبی خواهم نوشت تا دلتان خنک شود که بالاخره من از مرد جوان محبوبم هم انتقاد کردم. آن جوان لیبیایی که خودش گفته یک جهان وطن است و من به او خوش آمد گفتم. یا...هو

ناشناس گفت...

سلام دلقک
من اهل یمن هستم. دانشجوی سال آخر مهندسی. منصور هادی حاکم لایقی نبود اما جنایتکار نبود او در انتخابات پیروز شده بود. من می خواستم پس از پایان تحصیل ساختمانی چند طبقه در صنعا بسازم. اما سپاه پاسداران شما مردم کشورم را کسلح کرد و تجهیز کرد و علیه حکومت شوراند و جنگ داخلی به وجود آورد. اکنون کشورم ویرانه شده. رهبر شما کشورم را نابود کرد و من اکنون بر اثر پرتاب خمپاره حوثیها یک دستم را از دست داده ام. رهبر شما همین بلا را بر سر مردم بقیه کشورهای منطقه عراق و سوریه و لبنان و فلسطین نیز آورده. من شما و مردم ایران را مقصر می دانم. شما باید جنون این مرد را درمان می کردید. شما باید جلوی جنایات او را می گرفتید. اما فقط تماشا کردید. من زاده عدن هستم. سال 2015

سلام دلقک من جوان سوری، عراقی، فلسطینی ، لبنانی هستم.

ناشناس گفت...

دلقک من از شما به دلیل تبلیغ بیجا برای کمپانی یاهو انتقاد دارم و تقاضا می کنم در پایان نوشته های خود بنویسید گوگل که کمپانی معتبرتریست. خودم عمل می کنم. گوگل

رامیار گفت...

بله چشم. پوزش میخواهم بابت چسباندن همه مطلب. ایده خوبی نبود.

ناشناس گفت...

مذهب خصوصا ابراهیمی هایش مطلقا مزخرف است و راه بلند مدت و نهایی نجات ایران اسلام زدایی است. از خرافات چاه جمکران و امام زمان و دعای فرج و زیارت بتخانه قوم قریش بیرون آیید و دیگران را هم کمک کنید تا از خرافات نجات یابند تا نگران لیبی شدن و داعش شدن ایران نباشید.
Yahoo

ناشناس گفت...

ای بابا دلقک خوش به حالت که هم ایران زمان شاه را تجربه کردی هم الان برای خودت رفتی انور هوای بدون مواد شیمیایی تنفس می کنی! ما چند ساله می خواهیم از این خراب شده بیایم بیرون، نمیشه!، شما نشستی اونور داری غر میزنی؟! البته من نه بچه دارم نه خانواده درست حسابی که دلم تنگ بشه و نه تیمسار بودم که حس وطن پرستی به این خراب شده داشته باشم!

ناشناس گفت...

http://khabaronline.ir/detail/465353/Politics/military
این غلامرضا جلالی خیلی آدم حسابی است مصاحبه اش در مورد بحران آب اند حاکمیت تیزهوش و مدرنیته و حاکمیت متعارف و استراتژیک است حوصله اش را داشتید از دست ندهید .

ناشناس گفت...

جلالی می گه باید از نظر کشاورزی وابسته نباشیم.دشمن یعنی آمریکا روی ضعف ما حساب می کنه.جالبه نظام توی هر زمینه ای دست گذاشته افتضاح به بار آورده.توی زمینه کشاورزی هم ایران مطمئنا وابسته می شه چون آبی نداره که باهش کشاورزی کنه.این آقا هم جوک می گه.

Just Economy گفت...

عزیزانی که علاقه مند هستند تا اطلاعات خود را در مورد امور اقتصادی گسترش بدهند و در تله مباحث خسته کننده و لغات فنی نیفتند و صرفا دنبال یک مجله شیرین همه فهم اقتصادی هستند مجله بورژوا را معرفی میکنم یاد اور میشوم اگر دنبال مباحث جنجالی هستید اشتباه امده ای داداش ابجی بزرگوار اینجا اساتیدی چون موسی غنی نژاد هستند که بسیار باسواد و اهل جنجال رسانه ای نیستند و بذرهایی میکارند برای دهه آینده .برای شروع توصیه میکنم مقاله چین چگونه مدرن و صنعتی شد را در دوگفتار کوتاه بخوانید.
http://bourgeois.ir/ .

ناشناس گفت...

برژینسکی در مورد جنگ افعانستان: "ما روسها را مجبور به مداخله نکردیم، ولی تعمداً احتمال مداخله آنان را افزایش دادیم...روزی که شوروی رسماً تهاجم به افغانستان را آغاز کرد من به رییس جمهور کارتر نوشتم که:هم اکنون زمان آن است که یک جنگ ویتنام را به شوروی تقدیم کنیم."

ناشناس گفت...

عزیزان اگر این پیام به وقت به دست تان رسید، خواهشا به افراد لوسی که می گویند از این و آن کشور هستند پاسخ ندهید. در ضمن زیاد هم از متن نوشته تیمسار دور نشوید. با تشکر و ارادت.

ناشناس گفت...

just economy

Thanks for introducing bourgeois

ناشناس گفت...

گندی دیگر از سردار جهادی چشم سبز ببینید چه مسخره بازی در اورده و تهران زامبیستان کرده مردک خر خایه مال ساخت ماکت اجساد قربانیان منا در پارک نهج الباغه . چرا تیمارستان نمیسازند حجم دیوانه ها تصاعدی بالا میرود .پناه میبرم به خدا
http://kavir.hoodar.ir/view_news.aspx?news_id=8687,0,3

ناشناس گفت...

صحبت هاي امروز خامنه اي و علامتي كه داد كه پيغمبر و امام به دشمن نصيحت مي كردند نه با او معامله، جنب و جوش مجلس براي رد برجام و احتمالا شوراي نگهبان، تهديد عربستان به حمله نظامي، همه و همه نشان از آن است كه خامنه اي حاضر به كرنش نيست و خود و كشور را با هم نابود خواهد كرد.

ناشناس گفت...

1. استاد از شاگرد باز نمي ماند در مقياس مكتب خانه. انكه سوداي رهبري داشته و هنوز ولو در ظاهر تلمذ مي كند، افسار روحاني و دار و دسته - بخوانيد ظريف - را مي كشد:
‏http://www.entekhab.ir/fa/news/228698

٢- ظريف زبان گوياي روحاني دراين وانفسا منفعلانه همه را به خداي وا مي گذارد:
‏http://www.entekhab.ir/fa/news/228783

٣- ٤ وزير نسبت به وقوع فاجعه اقتصادي به روحاني انذار مي دهند. از جمله وزير دفاع! انگار نه انگار كه آنانند كه مسئولان دولتي اند. و هيچ نه انگار كه تا آغاز ٢٠١٦ و برداشتن تحريم ها اندكي فاصله است. مار در آستين است.

٤- روحاني التماس مي كند كه اي چشم آبي ها شما را به ريش من بياييد و سرمايه گذاري كنيد. بلومبرگ مي گويد شرمنده، سرمايه گذاري مانع دارد:

‏http://www.asriran.com/fa/news/421661/4-مانع-عمده-سرمایه-گذاران-خارجی-در-ایران-از-نگاه-بلومبرگ

٥- جليلي از كنام بيرون مي جهد و براي آينده نزديك ... را به ظريف نشان مي دهد. داداش دمت گرم اما من ميام و باز روز از نو روزي از نو. "رفقات واسه ٢ دوره ديگه شايد شانسي داشته باشن و بيان يه جورايي ريست كنن سيستم رو"

روحاني جان, خدا حافظت باد. دوست يك دوره بودي و تمامست كارت. در نهايت آرزو، مصدق و فاطمي هم رفيق دو ساله بودند و تصوير اولي بعضا روي تاقچه هاي نسل بسيار قديم مانده، آنهم بعضا. وقتي حكم بازي مي كني، برگ سرت رو واسه آخر نگذار و به موقع بازي كن، وگرنه يارت - جامعه منفعل سر در گم- هم دچار توهم و اشتباه ميشه و نميدونه دستت چيه و چي بازي كنه. وقتي ٧ به ٦ باختي ميفهمي كه ديگه ديره. اما حاكم كوت نشدي! ٣٠ سال ديگه استراتژيت رو سرزنش مي كنن. البته يارت هم گاگول بوده. شك مي شه كه كي بد بازي كرده. شايد ليبيازيشن و سيريازيشن سرنوشت محتوم كشورهاي خاورميانه است.

دم دلقك گرم كه مي نويسه
ماهور

ناشناس گفت...

معلوم شد دست دادن اوباما با ظریف برای سنجش واکنش تندروها بود. تست انجام شد. عکس العمل شدید بود!
Yahoo

شهروند گفت...

سلام دلقك عزيز
سه سخنراني در بيست روز و هر سه هم در جمع نظاميان ! خامنه اي چرا به يكباره اينهمه در موضع ضعف و تهديد كردن كه ناشي از ضعف مفرط است ، قرار گرفت ؟
تضعيف خامنه اي بعد از امضاء برجام توسط شما و بعضي از تحليل گران پيش بيني شده بود ، ولي سرعت و شدت اين ضعف كمي عجيب نيست !؟

ناشناس گفت...

سخنرانی های آغا از ضعفه. کنترل اوضاع داره از دستش خارج می شه.

Dalghak.Irani گفت...

شهروند من هم مثل تو می بینم و از خوشحالی نمی نویسم. حالم خوب می شود وقتی جنگ گر می گیرد با هیزمی خالص از الیگارها و پاسداران شان. انشاءالله. دعا نکنید حالم بد بشود که بنویسم قول صد در صد می دهم که فردا بنویسم. یا...هو

ناشناس گفت...

ان شا اله همه خوب و سلامت باشند.

ناشناس گفت...

کرمانج
ساعت ۱ بامداد امروزه.نه.امروز نیس.دیگه رفتیم توفردا پس الان فرداست دیگه نمی تونیم بگیم امروز.الان یک بامداد فرداست.
استاد خیابانی

ناشناس گفت...

دلقک ماجرای سخنرانی روحانی در مورد راهنما زدن چیه .میخواد بنی صدر بشه

ناشناس گفت...

شهروند من هم مثل تو می بینم و از خوشحالی نمی نویسم.

تو که راست میگی الان تو شورت خودت ریدی مثل اربابت اوبامای جنایت کار

ناشناس گفت...

چانه زنی‌ بابا برای آغا شدن مجتبی‌ نیست؟

ناشناس گفت...

صادق لاریجانی «نفوذ دشمن در جامعه قابل مشاهده است و دشمن نسل جوان ‌را مورد هدف قرار داده‌ و یکی از وظیفه مهم ما روحانیون این است که احکام اسلامی را به کار ببندیم.»

احکام اسلامی را به کار ببندیم یعنی شلاق بزنیم و سنگسار کنیم؟