۱۳۹۴ مهر ۱۶, پنجشنبه

جیغ های وحشت این روزهای خامنه ای در جمع پاسداران ایدئولوژی: در همه جا محاصره شده ایم.


اینکه حرف های پی در پی خامنه ای در جمع سپاهیان از نوع جیغ بنفش است و در محاصره قرار گرفتن ایدئولوژی در داخل و خارج حرف کاملاً درستی است. اما چرا و به چه استنادی ایدئولوژی در محاصره است را در دو پست خواهم نوشت. ابتدا در سیاست خارجی با تمرکز بر منطقه و سوریه:

مقدمه: از روز اول بهار عربی را یک شورش کور اقتصادی می دانستم که هیجان جوانان سرگرمی خواه را هم دامن می زد  و زد؛ و اعتقادی به مثبت بودنش نداشتم و با تمام وجود از بن علی و مبارک و عبدالله صالح و شیخ خلیفه دفاع می کردم و می کنم. دو نفر از دیکتاتورهای منطقه را مستحق سقوط می دانستم که یکی قذافی بود و دیگری اسد. از قذافی بدم می آمد شخصی هم و از اسد خوشحال نبودم بخاطر ارتباطش با خامنه ای. اما در هر دو مورد می گفتم که این دو رژیم چون محصول کودتاهای انقلابی بوده اند در بدو تولد؛ قابل ساقط کردن راحت مثل دیکتاتوری های معمولی نیستند و محتمل جنگ از بیرون راه حلشان است. نهایتاً اما قذافی با جنگ بیرونی ساقط شد و بشار اسد با جنگ داخلی هم ماند. اما من بعد از اینکه شورش های محدود دومینویی بهار عربی به سوریه و درعا رسید و نتوانست از محدودۀ چند شهر حاشیه ای به مراکز بزرگ و پایتخت دمشق سرایت کند و شورشیان محدود اسلحه را وارد اعتراضات مدنی اولیه کردند؛ دیگر رفتم در جبهۀ بشار اسد و هوادار او شدم و ماندنش و حق را به او دادم در دفاع از هم حکومتش و هم وطنش توأمان؛ در مقابل شورش های مسلحانۀ تحریک شده از سوی دشمنانش. و هم اکنون هم هوادار ماندن اسد هستم - از نوع نگاه هواداری ژنرال سیسی - و معتقدم که آیندۀ سوریه انتخابی بغیر از اسد ندارد مستقیم یا غیر مستقیم. یا اسد خودش می ماند و یا نامزد مورد تأیید اسد بعنوان ناجی کشور سرکار می آید و بشار جوان می شود قهرمان ملی. حالا و با این مقدمۀ کوتاه گزاره های دیروز و امروز موجود روی میز سیاست را تیتر می کنم:

1- جنگ داخلی سوریه را غرب با مباشری ترکیه و عربستان و قطر راه انداختند با تکیه بر ارتش آزاد سوریه و حساب روی تک روشنفکران ناراضی سوری در تبعید و یا بریده از بشار اسد.

2- بشار اسد مقاومت کرد چون اکثریت مهم سوری ها او را تأیید می کردند و حاضر به تغییر حکومتش نمی شدند.

3- ایران بعنوان متحد در محور هم اقتصادی  هم نظامی و روسیه در محور پشتیبان سیاسی بکمک بشار اسد رفتند. دو سال اول جنگ داخلی سوریه تا مقطع ورود حزب الله بجنگ مستقیم در کنار اسد و کسب پیروزی هایی عمده دست برتر را در جبهۀ اسد نگهداشت. چون هنوز هم دلار زیاد بود در ایران و هم سپاه و حزب الله انگیزه و توان داشتند برای از سویی آموزش و تشکیل بسیج سوری و از سوی دیگر نیروهای میدانی داوطلب و مزدور که از ایران و لبنان اعزام و اسد را گرم می کردند. ضمن اینکه هم نیروی هوایی اسد و هم ارتش زمینی او توان و توشۀ تجهیزاتی کافی را داشت برای حفظ برتری.

4- بعد از دو سال غرب فهمید که ناراضیان روشنفکر و بازوی نظامی آنان ارتش آزاد پفی بیشتر نبودند و نیستند و نه ارتش آزاد قدرتی مؤثر است و نه اپوزیسیون در تبعید وجهه و عرضه و سازمانی دارد برای مقابله با اسد. - این را می توان تعمیم هم داد به اپوزیسیون ایرانی جمهوری اسلامی و اینکه چرا غرب جدیشان نمی گیرد - حالا دیگر تقریباً کار از دست همه در رفته بود و هر کسی ساز خودش را می زد و گروه و گروهکی می ساخت و وارد جنگ سوریه می کرد. تا رسید بروزی که داعش رسماً اعلام موجودیت کرد و افسار خودش را از دست حامیانش (عربستان و قطر و ترکیه با چشم پوشی و بی تفاوتی آگاهانۀ غرب) هم در آورد و حتی برای خود کشورهای مادرش شاخ و شانه کشید و شد تهدید.

5- با ظهور رسمی داعش و پیشروی های سریع او هم در عراق و هم در سوریه فاکتورهای زیادی جابجا شد. نیروهای اسد و پشتیبانان نظامی و مالی اش در ایران و حزب الله لبنان دچار فرسایش "جنگ فرسایشی و بدون دلارهای نفتی یا مفت ایران و فروکش کردن هیجان اولیۀ سپاهیان ایرانی حامی و حزب الله لبنان" شدند و قاسم سلیمانی اولویتش را داد به مقابله با داعش در عراق که هم مرز ایران بود و حرم های اصلی و مهمتر از زینبیۀ حضرت رقیه! در خطر مستقیم. یک سالی هم به این برزخ جدید گذشت و خامنه ای سعی کرد با استفاده از افغان و غیره بشار اسد را هم نا امید نکند. اما مشکل بزرگتر از این بود که بدون نفت 120 دلاری قابل حل باشد و تقریباً دیگر کسی حاضر به جنگ در سوریه و حتی کمک های مستشاری هم نشد در قالب ضرب المثل "فلوس ماکو؟"

6- ملک عبدالله مرد و امام سلمان با کادر جوانش سیاست تهاجمی سفت و سختی پیشه کردند و بی مهابا شروع به حمایت از هر کسی کردند که ضد ایران خامنه ای بود. بدون اینکه چرتکه ای در کار باشد که این داعش است و آن القاعده و احرار شام و  ... و چه ایدئولوژی دارد و چه فایده و زیانی می تواند داشته باشد در آینده. هدف مشخص این بود که هرکس بتواند یک سنگ هم بسمت ایران و خامنه ای پرتاب کند مورد حمایت آشکار و پنهان عربستان است. بدیهی است که دشمنی عربستان با اسد یک دشمنی نیابتی است و الا اگر اسد با خامنه ای نبسته بود ملک سلمان چکار داشت به اسد.

7- چون می خواهم سریعتر به امروز برسم لذا وارد خیلی فاکتورهای فرعی تر نشدم و نمی شوم و اوضاع را به دخالت مستقیم نظامی روسیه در سوریه می پرانم:

8- غرب در مانده از استراتژی مشخص در سوریه؛ بحران مهاجرت و تهدید مرزهای اروپایی؛ بشار اسد بی یار و یاور و در نقطۀ مینی موم قدرت نظامی؛ عدم کارآیی در حد انتظار بمباران های هوایی ائتلاف امریکایی بر ضد داعش در عراق و سوریه؛ احتمال سقوط بشار اسد در ماه های آینده بدون کمترین نامزد و نقشه ای برای جایگزین اسد در هنگام فروپاشی کامل قدرت و عوامل جزیی تر دست بدست هم دادند که پوتین با تیزهوشی خودش را وارد ماجرا کند بقصد ناجی هم غرب و هم خودش و هم اسراییل و هم مهار ایران. اینکه دخالت نظامی پوتین در سوریه با هیچ - با تأکید بر هیچ - واکنش منفی نه در امریکا و نه در اروپا و نه در خاورمیانه و نه اسراییل و نه حتی عربستان مواجه نمی شود چیزی نیست غیر از اینکه پوتین فرمولی را ارائه داده است که اگر چه بهترین فرمول غربی نباشد اما بهترین راه حل ممکن ناجی غرب می تواند باشد. اینکه از هیچ واکنش منفی حرف زدم منظورم اعتراض از سوی نتانیاهو و بازهای امریکایی و کشورهای مؤثر اروپایی است و الا چند تا متلک اوباما و چند لطیفه از سوی جان کری و نق ترکیه و ناتو که بال هواپیمای روسی سایه انداخته روی خط مرزی و از این قبیل جنگ های زرگری هماهنگ شده است و بیشتر ادویه است برای خوشمزه تر شدن تا اعتراض به آشی که روسها روی بار گذاشته اند.

9- حالا من همۀ آنچه را که گفتم از کجا به یقین منطقی رسیدم؟ از آنجا که اخیراً مصاحبۀ بشار اسد با شبکۀ خبر تلویزیون را مطالعه کردم. در این مصاحبه اسد جمله ای کلیدی می گوید که همۀ گزاره های این مقاله را منطقی می کند. او نقل به مضمون می گوید:
 "اخیراً جواد ظریف وزیر خارجۀ شما آمد دمشق و طرحی را بما داد که من دادم رویش کار کنند. بعد از ظریف هم روسها آمدند و طرح دیگری (بخوان بهتری) دادند که ما داریم روی هر دو طرح کار می کنیم برای پیدا کردن بهترین راه حل" پایان نقل قول.

اما تحلیل ماوقع: چنین بنظر می رسد که ظریف از طرف روحانی به دمشق رفته و به اسد گفته است که:


"بقای تو دیگر اولویت ما نیست زیرا ما خودمان بشدت در بحرانیم و اگر هم بخواهیم نمی توانیم تو را پشتیبانی - بسیاق دو سه سال اول - بکنیم؛ ضمن اینکه تو خودت خوب می دانی که روحانی سیاست آشتی با جهان را شروع کرده و نمی خواهد هم به استراتژی تا کنون ایران در مورد سوریه ادامه بدهد. لذا ما داریم با طرف های غربی کار می کنیم که بجای پشتیبانی نظامی و مالی از تو و سوریه؛ همتمان را به پشتیبانی  سیاسی و مذاکراتی تبدیل کنیم تا بلکه بتوان جنگ داخلی را متوقف کرد یا تخفیف داد. اما نکتۀ کلیدی این است که ما نه تنها نمی توانیم تضمینی برای بقای تو بدهیم بلکه پیشنهاد ما این است که خودت هم با تلویح نزدیک بتصریح آمادگی خودت برای ترک قدرت را بطور پیشینی اعلام بکنی".

اما ظریف از در بیرون نرفته روسها از پنجره داخل شده اند و پیشنهاد داده اند خطاب به اسد که:


"اصلاً نگران نباش. پوتین با همۀ طرف های تو از غربی ها گرفته تا نتانیاهو و حتی ترکیه و عربستان مفصل صحبت کرده و همۀ آنان گیج و سرخورده و پشیمان هستند از راندن تو. اما حرف زده اند و نمی خواهند با خفت آن را پس بگیرند. روسیه در کنار تو و با جدیت خواهد جنگید برای پاکسازی بنیادگرایان مذهبی از هر نوع و سوریه را مجدداً یکپارچه خواهد کرد. در پایان پروسه اما اگر موفق بودیم می ماند موضع خود تو و ماندن و رفتنت که آن هم قابل حل خواهد بود؛ مشروط به اینکه تو از ایران دور شوی و دیگر بساز خامنه ای حرکت نکنی. همانطور که تا حالا غربی ها می گفتند اسد فلان است و بهمان است و باید برود و اصلاً نامت را هم تلفظ نمی کردند؛ و الان می گویند می شود فعلاً اسد بماند. در آینده هم یا خودت را خواهند پذیرفت و یا تو بعنوان قهرمان ملی در نجات سوریه برای همیشه محبوب خواهی ماند؛ و رییس بعدی هم از دوستان وفادار و نزدیکت خواهد بود مشروط به نزدیک نشدن به انقلاب خامنه ای. (هر دو پوزخند می زنند. اف)

10 خب بشار اسد هم طرح روس ها را پسندیده و لبیک گفته و هم روحیۀ خودش تازه شده و هم ارتشش از فروپاشی نجات پیدا کرده و  دارند با جدیت می جنگند زیر حمایت هوایی مؤثر روسها. می ماند اینکه هر کدام از بازیگران دنبال چه اهدافی هستند از این سناریوی بشدت هماهنگ شده در سازمان های اطلاعاتی و نظامی و بشدت محرمانه و غیر قابل اعتراف در رسانه های عمومی.

پوتین و روسیه: پوتین برای اولین بار روسیه را مجدداً بین المللی می کند و کمی از آلام جریحه دار شدۀ نژاد اسلاو و ناسیونالیسم روسی را مرهم می نهد. در اوکراین و کریمه و موضوع تحریم ها جایزه می گیرد از غرب و کماکان جای پای خودش در مدیترانه را محکم نگه می دارد در آیندۀ سوریه. و البته با کمک به نابودی داعش و بنیادگرایان مسلمان امنیت ملیش بویژه در استان های مسلمان نشین و بشدت تولید کنند و متمایل به داعش خودش و همسایگان جدا شده اش از اتحاد جماهیر شوروی را افزایش داده و مطمئن می شود.

اروپا مهمترین دو مسئله اش که گرایش جوانان مسلمانش به داعش و تندروی و بحران مهاجرت را مهار شده می یابد.

اسرائیل هیچ رژیم جایگزین بی آزارتر از حکومت بشار اسد در سوریه را نمی شناسد و می داند که اگر تهدید پیوند ایران و سوریه حل شود اسد یا رفقایش بهترین حکومت همسایۀ اسرئیلی خواهند بود.

امریکا چارۀ دیگری ندارد. یا باید خودش سوریه را اشغال نظامی کند برای ده ها سال و حکومتی دست نشانده برپا کند و از آن مراقبت هم بکند و یا به روس ها اجازه بدهد که معضل سوریه را - کمی هم بنفع جلوۀ بیشتر خود روسیه = بدیهی بود و است دیر و زود مهمتر شدن مجدد روسها در جهان - با فرمول خودش به سرانجام برساند.

اعراب هم با سوریۀ اسد بریده از مه مه های ایران خامنه ای مشکلی ندارند و این که حتی اسد بدون خامنه ای بماند برای آنان گواراست.

عراق مشخصاً خوشحالتر از همه می تواند باشد چون حید ر عبادی هم بکمک روس ها نیازمند است بویژه از این نظر که پروژۀ تجهیز فرقه ای و گروهی از ملت علیه گروهی و فرقه ای دیگر از همان ملت - در فرمول بسیج مردمی شیعه علیه داعش سنی - شکست سختی خورده و بجای قاتق نان شدن شده قاتل جان سیاستمداران. و عبادی مدت هاست که دنبال فرمول مبارزۀ ملی و یکپارچه علیه خشونت و افراط گرایی است. تا جائیکه دیگر نه از سلیمانی خبری هست و نه حشد الشعبی و فعلاً همه در حال سکولاریزه کردن درگیری ها هستند.

ضمناً غرب از احتمال شکست روسیه در سوریه هم ضرر نمی کند و حداکثرش می شود همینی که الان است. و تازه ابرقدرت قدیم تجدید شده هم در اولین گام بی آبرو می شود. البته تشبیه ویتنامیزه شدن روس ها در سوریه خیلی قابل اعتنا نیست. و اسد خیلی محبوب است الان در سوریه و حتی خیلی از انقلابی های چهار سال پیش هم فعلاً با اسد موافقند. در مدل استقبال از سیسی در مصر.

وکلام آخر که خیلی هم طولانی شد اینکه: جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای و شرکای واپسگرایش حتی - با تأکید به حتی - یک نصفه دولت متحد ایدئولوژیک ندارد. چند گروه پراکنده و چریکی - مهمترینش حزب الله لبنان است - تنها دارایی خامنه ای در منطقه و جهان است. لذا جمهوری اسلامی اگر هم متحدی تا کنون داشته است محدود به متحدان سیاسی - مثل سوریه و عراق - و برخی دولت های ناهنجار سوء استفاده گر بودند که حالا متحدان سیاسی هم فهمیده اند که هزینۀ اتحاد با خامنه ای چنان سنگین و خانمان برانداز است که به آن بشکه های نفت و برخی دلارهای - حالا دیگر آن هم نیست - نمی ارزد و باید از این ام الفساد ایدئولوژیک دوری گزینند. و من مطمئنم که حتی اگر خامنه ای بخواهد نخواهد توانست متحد سیاسی برای خودش بتراشد یا قبلی ها را هم (سوریه و عراق) نگهدارد. و جیغ بنفش این روزهای خامنه ای یک پایش در این تنهایی جهانی و منطقه ای نشانه دارد. پای دیگرش را در سیاست داخلی خواهم نوشت. انشاءالله. یا...هو

بعد از تحریر. این تحلیل را مثل اغلب تحلیل های من تحلیل کلاسیک سیاسی نخوانید و در قالب تحلیل های خلاقانۀ "نگاه به ته کار" مطالعه و گسترش بدهید. بدیهی است که هیچکدام از دیالوگ ها در قالبی که من آورده ام و به این مختصر و صراحت و کوتاهی انجام نشده و ماه ها و سال ها و در قالب های سیاسی و خشن و دشمنانه و دوستانه و رقابتی و امثال آن جریان داشته و بوده در ملاقات ها و رفت و آمدها و بده بستان های مختلف. منتها روح و حس حاکم به ته خط که هرکس چه در نظر دارد از این سناریو را من نوشته ام. حتی بعید نمی دانم که خبر اعزام گردان هایی از نیروی زمینی ایران به سوریه هم صحیح باشد. زیرا همه دارند بازی می کنند برای حذف نشدن و بدست آوردن منفعت شان. چیزی که ته قضیه اتفاق خواهد افتاد را نوشته ام و این حس است که نگرانی یا امید را رقم می زند در طرفین. یا...هو

۱۰۶ نظر:

ناشناس گفت...

یعنی از این مسخره تر تحلیل ندیده بودم حقا که دلقکی حضار این تحلیل را با تحلیل داعش برای ایران سکولار میجنگد باید بخونید مثل چایی قبل سیگار چایی بعد سیگار.
عزیزان النصره والنصره ایسیس مایسیس همه دستپختهای سی ای ای هستند چون القاعده و طالبان برای کلنگی کردن منطقه دعوا سر خط لوله ای هست که ایران میخواسته به مدیترانه بکشه همچنین عربستان. و آمریکا از خدایش بود که اینها موفق بشوند این اتحاد ضد داعش هم حکم پشه بند را داشت تا عزیزان تروریست ازادانه خاوریانه را نابود کنند . در خلال وفقیت اسد نتانیاهو چندین بار عقبه اسد را بمباران سخت کرد . موشکهای تاو زیادی از آمریکا برای فلج کردن لشکر اسد خرج شد.حالا هم پناه میبرم به خدا از دیوانگان و دلقکان هر که زودتر نیروی زمینی پیاده کرد . دعا کنید جنگ سوم جهانی نشه خدایا خرفتان ا از ما نگیر که مایه خنده اند

ناشناس گفت...

خب با این اوضاع قمر در عقرب ، به نظر می رسد روحانی با این فرمول کنار می آید که حداقل کمی از زیر بار تنش های خارجی بیرون آید بل بتواند فکری بحال اقتصاد رو به زوال مملکت بردارد. ولی خامنه ای دنبال چه راهی می گردد برای عقب نماندن از قافله؟ البته فعلا که توپخانه اش را به سمت دولت نشانه رفته با تمام قوا. و فقط قاسم سلیمانی را پیش پوتین فرستاده که شاید از بازی کنار گذاشته نشود.
در این فرمول جدید ترکیه چه خاکی برسرش میکند؟ ضمن اینکه بعید است غرب این قدر آزادی عمل به پوتین بدهد!

ناشناس گفت...

دلقک تو یک خیانتکار بالفطره فارسی نویس هستی به این مرز و بوم اینجا هم شهر بازی پینو کیو هست تاگوشها دراز بشه . پرونده ات را میفرستم به ارگان ذیربط .

ناشناس گفت...

پوتین میاد خط لوله انرژی ایران رو نجات بده که بشه رقیبش؟ ما رو گرفتی؟

ناشناس گفت...

ضرب المثل "فلوس ماکو؟" یعنی چی؟

Dalghak.Irani گفت...

فلوس ماکو یعنی بی مایه فطیر است. مسئله خط لوله ای که نه ببار است و نه بدار نیست موضوع ایدئولوژی و بنیادگرایی مذهبی است که اگر کانونش خاموش نشود مرتب بازتولید خواهد شد در ورژن های مختلف و جدید و روسیه را قبل از همه تهدید می کند. پوتین درست است که خودش ایدئولوژی نرمی از نژاد گرایی اسلاو و ناسینالیسم روسی را حامل است اما چنان از ایدئولوژی های تمامیت خواه و توتالیتر چشمش ترسیده است که از خامنه ای نفرت داشته باشد. او خودش از کا گ ب می آید و می داند چه کلاه گشادی رفته سر روسیه در سال های وبای منجر به عقب ماندگی و نهایتاً فروپاشی. یا...هو

یه نفر گفت...

مردم بدشان می اید از خود تعریفی ولی ته دلم منم میدانستم که مخالفت غرب با بمباران سوریه توسط روسیه همچین جدی نیست و غرب هم با موندن بشار موافق است، هر چند لوازم و توانایی بیان این احساس را به خوبی نویسنده این پست نداشتم و ندارم!

اینکه مردم سوریه هم اکثرا می خواهند بشار اسد بماند شکی نیست و چند وقته الان فعالان سوری میگن بشار یمونه و جنگ و ببره و بعدش اصلاحات انجام بده، هر چند به نظر حقیر بعیده ایشون قهرمان بشه و ان کسانی هم که بشار را می خواهند بخاطر انتخاب بین دو راهی کینگ کونگ (نظام بشار اسد!) و گودزیلا ( داعش!) هست. با این استدلال که کینگ کونگ هم گیاه خوار است هم میمون خودمان است و بهتر می شود باهاش کنار آمد.

بشار اسد هم عدو باهاش سبب خیر شد و داعش به وجود اومد، به قولی ایشون از فلان جاش شانس اورد بدجور! باعث تاسفه نشد مرگش رو مثل قذافی ببینیم.

منتظر تحلیل داخلی هستم، شدید...

ناشناس گفت...

این تحلیل شماست ولی باید منتظر تحلیل گر ارشد سیرک در امور خا ورمیانه جناب مستطاب پرگماتیست بمانیم . با تشکر

ناشناس گفت...

ولی وقیح یکی دوخط لوله عالی رو با دیوانگیش به باد داد. خط لوله ای که قرار بود نفت آسیای میانه رو به خلیج فارس ببره یا خط لوله ای که از ترکمنستان به ترکیه می رفت. اون خط لوله ها باعث می شد پول زیادی به جیب ایران بره مفتی چون انرژی این کشورا از خاک ایران می گذشت. حالا یک خط لوله کشکی که اصلا ایران نیازی بهش نداره (چون راحت می تونه مفت و گاز رو توی خلیج فارس تحویل بده) رو علم کردن که ملت رو خر کنن که آغا به فکر مناقع مردمه و آدم کشیش تو سوریه رو توجیه کنن.

ناشناس گفت...

خبر فوری :دو مقام ارشد نظامی آمریکا چهار موشک شلیک شده از ناوهای روسی در دریای خزر به سمت داعش در خاک ایران فرود آمد!

ناشناس گفت...

خوب تیمسار عزیز ، تحلیلت درست ، اما این حرف اسد چی‌ که صحبت از مربع : سوریه ، ایران ، روسیه و عراق در خاورمیانه کرد ؟

ناشناس گفت...

روستاهای تکاب صدای انفجار شنیدن و شیشه هاشون شکسته شده! موشک های روسیه بوده؟

ناشناس گفت...

جالبه! توی طالش هم مردم با شنیدن صدای انفجار صبلج زود به خیابان ها ریختند. چه خبر شده؟

ناشناس گفت...

تیمسار دمت گرم ما هم تو دوره خدمتمون تو مشهد یک سرگرد داشتیم اهل حال بود همیشه توپ توپ بود سناتوری میزد .

ناشناس گفت...

دلقك نوشته زيبايي بود ولي پيش بيني نكردي با توجه به تحولات كشور به كدام سمت مي رود؟ من بسيار نگرانم. از خامنه اي ضعيف بيشتر مي ترسم.

ناشناس گفت...

یار محمدخان کرمانشاهی:
سبحان الله از این تحلیل ! با این دست فرمان شما یعنی روسیه ایران خامنه ای را دور زده که سوریه را حفظ کند!

ناشناس گفت...

خواهشمندم واژه "منجی" را به جای "ناجی" در دستور کار قرار دهید. سپاس.

Dalghak.Irani گفت...

خب مثل اینکه تحلیل مؤثری نوشته ام. چقدر خوانندگان حکومتیم زیاد شده و خوش آمدند و چه خوب. اما کسانی اگر در جبهۀ عرفی ها و سکولارها هستند و با نوشته ام ارتباط نمی گیرند و یا ضعف و سستی می بینند. لطفاً به برخی از گزاره که مبانی اصلی تحلیلم هستند اشاره کنند و بگویند اینجا را درست نگفته ای. مثلاً آیا در غرب و شرق کسی به روسیه اعتراضی جدی کرده است؟ یا آیا پوتین در ماه های گذشته بارها با نتانیاهو و اعراب و کشورهای غربی حرف نگفته است؟ یا مثلاً آیا وقتی بشار اسد و پوتین با هم جام می شان را بلند می کنند یک پقی نمی کنند بنام نامی آیت الله خامنه ای؟ یا مثلاً آیا در تمام کرۀ زمین دولتی می شناسند که مبانی حکومت خامنه ای قبول داشته باشد تا چه رسد به دوست داشتن. یا مثلاً اگر یک روزی اتفاقاً میکروفون ها باز بماند و حرف های پشت سر و مسخره کردن خامنه ای از سوی پوتین و اسد را پخش کند - مثل حرف اوباما راجع به نتانیاهو - محتوای آن چیزی جز جوک و مسخره کردن چیز مثبتی خواهد بود؟ چرا این را می گویم: چون همۀ حاکمان فارغ از دیکتاتور و دموکرات و غربی و شرقی و افریقایی و آسیایی بودن آدم ها مادی و روی زمینی و مثل همۀ ماها هستند و نه روضه خوان و دنبال خرافات و آسمگردی های بیهوده. یا...هو

ناشناس گفت...

یعنی‌ برای کشیدن خط لوله باید به کشور همسایه لشگر کشید؟

اشغال = جنگ دائمی = نا امنی‌ = لوله، بی‌ لوله

کردانیسم = حفظ نظام که ما باشیم به هر قیمت

ناشناس گفت...

به به چه تحلیل آب دوغ خیاری ای!
پس یعنی ظریف بدون رضایت عظمی سرخود رفته بود به بشار پیشنهاد مذاکره با غرب بده؟ و اگر بشار میرفت ایران سوریه را از دست نمیداد؟
رویترز دروغ میگه که قاسم سلیمانی روسیه را راضی کرده که دخالت نظامی کنه؟ غرب از این دروغ چه نتیجه ای میخواد بگیره؟

گمگشته گفت...

سلام

به قول یک نفر گرامی
"هر چند لوازم و توانایی بیان این احساس را به خوبی نویسنده این پست نداشتم و ندارم!"

اگر نفرمایید اغراق است به نظر من

تیمسار یعنی هدایت، فرخزاد، شاملو...

از روسها متنفر هستم تیمسار، اصلا نمیشه روشون حساب کرد باز چینی ها جنس بنجل و آشغال دادن اما این عوضی ها فقط باج گرفتن.

عصبانی گفت...

ممنون از این تحلیل. اما یک پیشنهاد یا درخواست :
اگر امکان دارد در پایان هر مطلب، بندی را هم اضافه کنید که با توجه به این مسایل، نتیجه آن برای مردم ایران چه خواهد بود؟
مثلا در مورد سوریه اگر پوتین موفق به نجات اسد و بردن او به دامان خودش شود. آیا این مساله باعث فشار بیشتر خامنه ای بر مردم ایران خواهد شد؟ آیا تضعیف خامنه ای باعث هجوم همسایگان به ایران خواهد شد ؟ آیا این امر به عرفی شدن حکومت کمک میکند و ...

ناشناس گفت...

A big question: Will this have political ramifications in Iran?
Iran and Russia are on the same side in Syria, both supporting Syrian leader Bashar al-Assad, but there have been growing reports of tension and competition between them over Syria's future. And there is a long history of bitterness between Russia and Iran, the latter of which has not forgotten Russia's imperialist history in its country, nor Russia's support of crippling UN sanctions.

در این لینک
http://www.vox.com/2015/10/8/9482023/russia-missiles-iran-crash

.... گزارش های روز افزونی در باره رقابت و تشتت بین روسیه و ایران در مورد آینده سوریه مشاهده می شود . . . ( نقل قول از مضمون متن انگلیسی )

لینک را باز کنید، بخشی از آن به سوی تفسیر تیمسار می رود.

گرچه گزارش تکنولوژی عقب مانده را علت برخورد موشک به خاک ایران می داند، اما نکند روسیه به ایران دارد "تو بزن جا وگرنه . . ." می گوید - خیلی فرضیه توطئه است می دانم.

ناشناس گفت...

آفرین تیسمار

مشخصه جنس مرغوب میزنی

فری گفت...

با چوب دنبالت کردن که تحلیل بنویسی پیری؟؟

ناشناس گفت...

اون از تحلیل منا اینهم از تحلیل جنگ سوریه تا سه نشه بازی نشه. خدا سومیش را بخیر کنه. تحلیل پشت میکروفون پوتین اسد که نور علا نور بود. پس این بچه ها را نمیاند ببرند د کتر بابا این داره از دست میره .

Dalghak.Irani گفت...

عصبانی عزیز. حتماً که پاسخ را برای خودتان نمی خواهید. چون پاسخ اینکه نتیجۀ حاصل از این تحلیل چه تأثیری در زندگی و حال و روز و آیندۀ رژیم و ایرانیان دارد نیازمند 5 سال وقت و وبلاگ نویسی روزمره دارد. همینقدر بگویم که هرجا که راجع به تضعیف ایدئولوژی مطلب نوشتم منظورم این است که این راه به رهایی ایران خاهد انجامید و تنها راه استچون هرنوع بندبازی دولت ها - هرکس که باشد - فقط ده درصد تفاوت ایجاد می کند در زندگی خوب و بد مردم تازه اگر نفت هم خوب بفروشد. جز پایان ایدئولوژی و عرفی شدن حکومت امکان هرنوع پیشرفت و توسعه و انتظاری محال قطعی است و بهمین خاطر هم وقتی به نفس نفس افتادن های ایدئولوژی می رسم اینقدر سرحال و عمیق می بینم که دوستان بدرستی به سناتوری بودن تریاکش تشبیه می کنند. بله این نه تنها بنفع آیندۀ ایران است بلکه تنها گزینۀ ممکن هم است. البته می توان از سرعت ایدئولوژی زدایی پرسید و نگران بود که آن هم به ده ها دلیل بستگی دارد و مهمتر از آن اینکه بخش عاقل تر و عرفی تر حکومت چقدر همت و جسارت و صداقت و تدبیر استفاده از موقعیت داشته باشد. در بخش داخلی بنویسم انشاء الله. فعلاً که ارتباط با گنجشکان در حداقل نشان می دهد و هر لحظه بعلامه هایی که فقط بلدند انکار کنند اضافه می شود. دایناسورهای وبلاگ باید نظر بدهند. یا...هو

گودزیلا گفت...

عمرا امضامون را پای این پست مسخره بندازیم مرد حسابی طرف تمام تجهیزاتش را از روی خاک ایران بلند کرده .موشکهاش از ایرا ن رد میشه یک مقر اموزش سیا را زده تمام کشورهای عربی شاکی شدند تو مکه روسها و ایرانیان را محدور الدم دانستند. تمام کشورهای اروپایی اتحاد بیانیه دادند دبیر کل ناتو از ارسال نیرو و مهمات ناتو به ترکیه برای حمایت از انکارا داده عقلت کجاست .

ناشناس گفت...

دلقك عزيز، همانطور كه اشاره كرديد، پوتين به درستى از ضعف و بلا تكليفى غرب استفاده كرده و در حال جا انداختن اين است كه روسيه هم همپاى آمريكا ابرقدرت است و با جمع و جور كردن همه گروه ها از مخالفان اسد تا داعش قصد دارد كه اين توانايى را به دنيا و غرب نشان دهد، كما اينكه افكار عمومى غرب هم نسبت به او چرخش خواهد داشت به شرطى كه مسئله داعش را حل كند ، دوباره اسد را به قدرت بنشاند و بالطبع بحران پناهجويان كه گريبانگير غرب و اروپا هم است را جمع كند. با اين كار با يك تير چند نشان بزرگ را با هم يكجا ميزند، و جاى پاى خود را در سوريه و منطقه تا مدتها محكم خواهد كرد، چه بسا كه نفوذ خود را به عراق هم بكشاند، يكى از دلايل جيغ خامنه اى هم اينجاست كه هرچند ميخواهد باور كند و به امثال حزب الله بباوراند كه ما هم همتراز ابرقدرتهاييم و امپراتورى خيالى را گسترش داده ايم ، در عمل ميداند كه پوتين ابدا او را سر ميز پوكر خاور ميانه راه نخواهد داد و بايد راضى به چند تا ژتون شتيله باشد كه در اين بازى غرب و روسيه در حال تقسيم است، اين هارت و پورت ضد آمريكاييش هم نه تنها براى مصرف داخلى هواداران ارزشى است، بلكه ميخواهد به روسيه مذبوحانه نشان دهدكه ما شريك و همپاييم در سوريه ، هرچند كه جو داخلى ايران به سرعت در حال چرخش به سوى همكارى با آمريكا و كمپانيهاى غربى است و پوتين اين را هم ميداند، از آنجايى كه اقتصاد روسيه هم بر مبناى كاپيتاليستى به شكل مافيايى است در معاملات اقتصادى آينده با ايران خيلى بهتر با حكومت غير ايدئولوژيك ميتوان معامله كرد تا با حكومت متوهمان. همين روسيه و پوتين در موقع لازم زير خامنه اى و جمهورى اسلامى را به راحتى خالى خواهند كرد ، اون دوستانى هم كه لوله نفت ايران را دليل مياورند ، فكر كرده اند كه يكى از تحركات پوتين در منطقه هم به همين دليل است ، حضور فيزيكى روسيه در خاور ميانه به آنها تضمين ميدهد كه كنترل انحصارى نفت وگاز اروپا تا مدتى طولانى زير چشمشان باشد.
منتظر تحليل داخلى شما هستيم دلقك عزيز. ٤با اين تحليل كه جيغ خيلى ها را در آوردى ، زدى جايى كه درد داشت.
ارادت ، افشين قديم.

نیکوماخوس گفت...

الحق که اسم با مسمایی برای خودت انتخاب کردی! دلقکککک!

ناشناس گفت...

دلقک معذرت میخوام ولی ترامپ عقیده اش اینه که رقیبان چین و روسیه در سوریه دنبال ایجاد جنگ سوم هستند ولی من مانع این امر میشوم و مخالفم بعید میدانم اسب برنده جمهوریخواهان که دارای مشاوران کار کشته است حرف یلخی بزنه .
http://news.antiwar.com/2015/09/26/trump-rivals-want-to-start-world-war-3-over-syria/

ناشناس گفت...

یاداشت روز کیهان را یادت رفت بخونی بیا ببین چه ختنه سورانیه
http://kayhan.ir/fa/news/57469/ائتلاف-جدید-و-روزهای-سیاه-داعشیادداشت-روز

ناشناس گفت...

به نظر میرسه تحرکات اخیر روسیه به درخواست ایران بوده. قبل از ورود گسترده روسیه به سوریه، دو بار سردار سلیمانی به روسیه سفر کرد. با کم آوردن ایران هم از نظر نظامی هم از نظر مالی، به ناچار ایران از روسیه جهت حفظ اسد درخواست کمک مستقیم کرده.

روس ها اما هیچ وقت کاری انجام نمیدن که سودی براشون نداشته باشه. با وجود مشکل مهمی مانند اوکراین، سوریه برای روسیه اولویت دوم رو داره. پس چرا باید در سوریه هزینه و خطر کنن؟ دو دلیل داره اینکار روس ها. اول اینکه به قول دلقک، روس ها ناسلامتی قدرت دوم نظامی دنیا (هر چند با فاصله نجومی از آمریکا) هستند و میخواهند قدرت خودشون رو به نمایش بذارن. روس ها با حفظ سوریه در عین حال میخوان همچنان ایران رو هم در جبهه خودشون نگه دارن و همچنین با در دست گرفتن کنترل اوضاع در سوریه، به نوعی تمام بازیگران مداخله گر در سوریه از جمله غرب، اسراییل، عربستان، ترکیه و حتی ایران رو دنباله رو خودشون کنن. در صورتیکه روسیه بتواند داعش رو نابود و مخالفان رو عقب براند، تصمیم گیری درباره آینده سوریه هم به دست روسیه رقم خواهد خورد و بقیه باید پیروی کنند.

از طرف دیگه، دلیل دوم دخالت روسیه که البته به نحوی به دلیل اول هم مرتبط هست، حل و فصل مشکلاتش با غرب و تمام کردم قضیه اوکراین و تحریم های اقتصادی علیه روسیه هست. با بخش دیگر تحلیل دلقک هم موافقم که روسیه در صورت موفقیت احتمالا با برگزاری یک همه پرسی یک رئیس جمهور نزدیک به اسد رو جایگزین او خواهد کرد به این ترتیب هم غرب راضی خواهد شد و هم ایران از باتلاق سوریه رها خواهد شد. و البته غرب و اسراییل سود بیشتری خواهد برد چون جانشین آینده اسد دیگر مانند او اجازه نخواهد داد ایران از طریق سوریه سلاح و موشک برای حزب الله ارسال کند.

متاسفانه ایران با سیاست های بسیار مضر و بی منطقی که در سوریه اعمال کرد باز هم در نهایت از سوریه هم مانند یمن و بحرین و لبنان و عراق شکست خورده خارج خواهد شد. این روسیه هست که با ضعف ایران، کنترل اوضاع رو به صورت هوشمندانه ای در دست گرفته.

اوضاع ایران به قدری اسف بار و شرم آور هست که حتی اجازه شلیک موشک از حریم ایران رو به روسیه داده تا بلکه حاکمیت اسد به قیمت از دست رفتن حاکمیت ملی ایران، حفظ شود. اجازه دادن به یک کشور بیگانه که از فضای کشور، موشک شلیک کند بسیار شرم آور هست چون موشک سلاح بسیار خطرناکی هست و امکان سقوط آنها در داخل کشور حتی داخل مناطق مسکونی وجود دارد. معمولا کشورها حداکثر اجازه پرواز هواپیماهای نظامی کشور متحد رو از حریم هوایی شون میدن و نه عبور موشک.

منابع نظامی آمریکایی با استفاده از ماهواره ها و رادارهای پیشرفته به دقت موشک های روسی رو رصد کردن و سقوط چهار فروند از اونها رو داخل خاک ایران گزارش کردن. واقعا باید متاسف بود که چرا ایران به این روز افتاده که باید محل سقوط موشک های یک کشور بیگانه شود. اگرچه روس ها قدرت دوم نظامی دنیا هستند ولی به دلیل مشکلات اقتصادی بسیار از آمریکا عقب موندن و بسیاری از موشکهای مورد استفاده شون قدیمی و به روز نشده هست. اینکه از 24 موشک شلیک شده روسی، 4 موشک سقوط کرده به معنای اینست که حدود 17 درصد از موشک های شلیک شده سقوط کردن که با اضافه کردن درصد موشک هایی که به هدف اصابت نکردن یا با خطای زیاد اصابت کردن میشه اوضاع خراب و تکنولوژی از رده خارج موشکهای روسی رو حدس زد.

ادوارد البی دوم گفت...

باید از روز اول وبلاگ دلقک را خوانده باشی تا بفهمی. نثرش سخت‌خوان است و تا منطقش را یاد نگیری می‌گویی چرت و پرت می‌گوید و سناتوری زده و نوکر ملکه است و حامی مجاهدین و چه و چه.

(حالا باز می‌گویند ادوارد چاپلوسی کرد. من که هیچ وقت نفهمیدم این چاپلوسی چه چیزی عایدم می‌کند که می‌گویند چاپلوسم. دو نفر که هم را نمی‌شناسند و پشت دو اسم مجازی پنهان‌اند چه چیزی برای هم دارند که یکی مجیز دیگری را بگوید؟! باشد. من چاپلوس.)

ناشناس گفت...

فری ظاهرا با چوب دنبالت کردن که این وبلاگ را بخوانی!

ناشناس گفت...

این که می گن ابران و قاسم سلیمانی روسیه رو به سوریه کشوند قبول. اما این که روسیه در چهارچوب تعیین شده ایران عمل کنه چرته. معلومه اون که دست برتر رو داره شرایط رو تعیین می کنه. سپاه و حزب الله هرچی زور زدن اسد رو نگه دارن نشد که نشد. روسیه وارد شد اما روسیه جنسش متفاوته با اونا و راه دیگه ای رو می ره. اونا هم مجبورن پیروی کنن.

ناشناس گفت...

خامنه ایی خیلی زور زد تا امپراتوری آخوندی شیعی بسازه البته اسمش رو گذاشته بودن امپراتوری پارس تا روشنفکرا رو گمراه کنن و بتونن حمایتشون رو جلب کنن اما نهایتا خامنه ای موفق شد امپراتوری روسی بسازه! گو...گل

Dalghak.Irani گفت...

مرسی به همه که به غنای بحث و پخته تر کردن و ساده تر کردن مفاهیم کمک می کنند. موافق یا مخالف دغدغۀ من نبوده و نیست. دغدغه ام فقط حرفی برای گفتن داشتن است. ناشناس آخری که از فرق جنس پوتین با خامنه ای صحبت کرده بسیار دلپذیر است و با فکر من همخوان و با منظور من همراستا. و البته شرح های یبای دیگری که سایر عزیزان نوشته اند و یاری رسان و توضیح دهنده است. کمکان منتظر ایرادات منطقی مخالفان برداشت من از اوضاع منطقه باشد هستم. رضایت نتانیاهو فراموشتان نشود. اویی که اگر در مریخ یکی به مرز اسراییل نگاه کند دنیا را روی سرش می گذارد تا چه رسد به روسیه که پشت لالۀ گوشش دارد اسد را تقویت می کند. یا...هو

ناشناس گفت...

نتانیاهو مثل دیو میماند وقتی میگفت با توافق هسته ای مخالف است دروغ بود و همه صحنه سازی در کنگره. الان هم سکوتش دلیل بر رضایت نیست بعدش هم جیغ بزند که چه بشود؟
Yahoo

ناشناس گفت...

اینم درباره پست قبلی دلقک
علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌گوید در حادثه‌ی جان باختن صدها نفر از زائران حج در صحرای “منا”، دست “موساد” (سازمان اطلاعات خارجی اسراییل) را می‌بیند

ناشناس گفت...

با سلام

اسد خونریز 250 هزار نفر رو به کام مرگ فرستاد و سوریه رو به یک سرزمین سوخته تبدیل کرده که حداقل 100 میلیارد دلار پول برای بازسازی نیاز دارد
دلیل دفاع دلقک از یک خونریز رو درک نمی کنم کسی که یه ملت رو نابود کرد برای ده ها سال

ناشناس گفت...

سپاه و حزب الله هرچی زور زدن اسد رو نگه دارن نشد که نشد... ایران اخوند زده در همه چیز ضعیف و باید گفت تقریبا از دست رفته است.سیاست های غلط-نا کارامد و ویرانگر از ان یک کشور کاملا از رده خارج ساخته.البته مشکل به همین جا ختم نمی شود. بقول دلقک هیچ کس ایران را دوست ندارد.مردمش هم. روسیه هم. بشار هم! باورش سخت نیست.انها که خود را خیلی جدی می گیرندباید یک نگاه کارشنا سی شده و درست به قیافه خود بیندازند.وقتی که ایران و سلیمانی که بشدت منفور جهانند. و بهمین دلیل نمی توانند کاری انجام بدهند. چون هر جا که پای سپاه و خامنه ای توی کار باشد. لجاجت و دشمنی و مقاومت هزار برابر می شود! روسیه که گره کار را می دید و فرصت را مستعد با فراخوانی سلیمانی به روسیه و اخذ اطلاعات لازم در مورد جوانب کار حمله را تدارک دید.و مردم سوریه هم وقتی می بینند پای کشوری بزرگ مثل روسیه که غیر ایدئولوژیک هم هست. توی کار است. به اینده کشور شان خوشبین شده و از ان استقبال می کنند.همان ذهنیتی که ما مردم ایران در انتخاب بین امریکا و همین روسها داریم. این نکته خیلی مهم است و دلقک بدرستی به ان اشاره کرده.در حقیقت دنیا متوجه شده که حکومت ملا ها ان روی سکه داعش است و تفاوت چندانی با امثال داعش و جبهت انصره ندارد.مادامی که مردم سوریه دست ایران را پشت بشار می دیدند. کوچکترین امیدی نداشتند و بشدت هم مخالف بودند. باید توئیت های فیسبوک سوری ها تغییر ذائقه بدهند و این ها باید درس عبرتی باشد برای این اخوند های زبان نفهم که از اعماق خریت 1400 ساله در بیایند. که فعلا مثل خری که در گل گیر بکند.درامدشان محال است.

ناشناس گفت...

دلقک حدود ۵سال است متناوبا وبلاگت را میخوانم اولین پستی که ازت خواندن این قبیله عشق و حال بود .تو از روش ضد تبلیغ استفاده میکنی انقدر ساده لوحانه طرف مخصوصا خامنه ای را منکوب میکنی که آدم بعد از یک مدت به طرفش کشش پیدا میکند .یا مثلا انقدر قالیباف را میبری بالا بدون استدلال یا با استدلال بچه گانه که آدم هفت صبح شناسنامه بدست دم حوزه رای باشد برای رای دادن به روحانی . و کاری میکنی که هر آدمی با کمترین ضریب هوشی و قوه استدلال بنیان سست نظراتت را ببیند و به طرف مقابل گرایش پیدا کند . دقیقا کارایی که مجاهدین خلق دارند برای توده چنان ادبیات قدیمی و واژگان ثابت دارند و همواره تاکید برهمواره در بلوک مخالف ضد امنیت ملی هستند که نا خوداگاه ذهن توده حتی بیسوادهم به سمت نظام میرود و شرط میبندم حداقل سی تا چهل میلیون از مردم بدبخت ایران از ترس این سازمان که تحصیل کرده اند ولی کارها و حرفهای غیر منطقی دارند به حکومت نظام به ناچار گرایش دارند .والا در طی این سی و هفت سال صد بار ملت سنگشان را وا میکندند یا یه توده ای یا یک گرایش دیگر حتی رضا پهلوی را سرکار اورده بودند قصه تمام کنم تو کاری میکنی که من فرار کرده از آن نظام ضد مدرن تا در اولین روز ورودم به ایران به اولین حوزه مقاومت بسیج مراجعه کنم و بگویم عزیزان ما قبل تاریخ پارینه سنگی بیایید منرا ببخشید و من توبه کردم .دلقک بزن که داری خوب میزنی .

ناشناس گفت...

سرتیپ حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه کشته شد

منبع بی بی سی

ایشان نقشی اساسی در سرکوب اعتراضات 88 داشتند

ناشناس گفت...

کشته شدن سردار همدانی از فرماندهان سرکوب 88 را به همه مردم ایران تبریک عرض می کنم.

ناشناس گفت...

بعد از نبرد حما و کنگ سخت سهل الغاب که ارتش سوریه و نیروهای مردمی طرفدار اسد و نیروهای ایرانی و لبنانی از راه زمین و پشتیبانی هوایی و موشکی روسیه که به یک آبروریزی بزرگ برای روسیه تبدیل شد حالا جناب لاوروف دیگه ارتش آزاد رو که شما میگی پفی نیستن شناخت و داره دنبال آدرسشون میگرده، بهتره قبل از هر تحلیلی اخبار میدانی رو هم جویا بشید.

ناشناس گفت...

با گفتن اینکه مذاکره با آمریکا [دیگر] ممنوع است و دست‌ به یکی کردن کامل با روسیه در مورد سوریه، به نظر میرسد طلیعه غلط در آمدن تحلیل برخی، از جمله خود شما، در حال نمایان شدن است. تا حالا که بر خلاف امید‌ دادنهای حامیان توافق (که باید به آنها دلخوشان توافق گفت)، هیچ گسترش سیاسی در امور حاصل نشده است. دارد بیشتر از پیش مشخص میشود که خامنه‌ای فقط روحانی را آورد (دوباره شیره‌مالی سر مردم) که بتواند از شر تحریمها به نحو احسن خارج شود. خودش پیشگام مذاکره با آمریکا بود (گفتگوهای عمان پیش از آمدن روحانی)، خودش هم آنرا تمام کرد، چون به هدفش رسید.

البته می‌پذیرم که هنوز باید منتظر ماند و دید ولی این سال، بهار خوبی ندارد.

مهرداد

ناشناس گفت...

دوستان، گاز‌های یافت شده در مصر و مدیترانه را هم از یاد نبرند. میگویند یکی از علل مهم اقدام روسیه همین است.

مهرداد

ناشناس گفت...

احتمال آن دوست ناشناس درست از آب درآمد:

«اجازه دادن به یک کشور بیگانه که از فضای کشور، موشک شلیک کند بسیار شرم آور هست چون موشک سلاح بسیار خطرناکی هست و امکان سقوط آنها در داخل کشور حتی داخل مناطق مسکونی وجود دارد.»

ناشناس گفت...

ناشناس ساعت ۷:۲۵

انتخاب بین بد و بدتر است همیشه در خاورمیانه!

بشار اسد هنوز یک نیمچه اقتدار توهمی دارد و می تواند توی اذهان سوریه جای مسئول بشیند، برای سوری ها که کشورشان در معرض فروپاشی کامل هست، یک دیکتاتور سکولار بسیار بهتر از حکومت اسلامی است، شاید بشار اسد بیشتر از داعش حتی ادم کشته باشد ولی حداقل ایشون جلوی دوربین ادم نمیکشت و یک شرم و حیایی داشت اولا در دخمه اینکار رو میکرد! ایشون به نام خدا و پیغمبر هم ادم نمی کشه که حال مردم رو بیشتر بهم بزنه. اینکه به عنوان یک سوری انتخاب بشار اسد بسیار سخته ولی چاره ای نیست، مردم سوریه واقعا حل انتخابی ندارند، مثل بقیه مردم کشور های این منطقه.

یه سرتیپ سپاه هم کشته شد، شاید نشانه ای از تایید تحلیل دلقک برای اعزام نیروی زمینی از طرف جمهوری اسلامی باشد.

ناشناس گفت...

من موندم چرا خواننده هایی که با تحلیل تیمسار مخالفند توانایی اظهار مخالفت با شعور و ادب ندارند. گیرم که خامنه ای هم سقوط کرد با این آدمهای مشکل دار و عصبی و کم ظرفیت چه کنیم؟

ناشناس گفت...

سردار همدانی کشته شد ... چقدر تلخ است که افرادی که زمانی قهرمان دفاع از کشور بودند طوری می میرند که ملت اعتنایی نمی کند هیچ، دلش خنک هم می شود. ای کاش قدر خود را بیشتر می دانستند.

ناشناس گفت...

خوشم اومد خامنه ای پوتین زدند تو خال آب ریختند تو لونه مورچه. حالا هم آب بریزید اونجایی که میسوزه.

ناشناس گفت...

اگر این تحلیل درسته پس چرا هنوز شاهد تغییر سیاست بشار اسد علیه ایران نبودیم؟ برای چی با صدا و سیمای اسلامی مصاحبه کرد؟ و چرا روحانیون عربستان اعلام جهاد کردند بر علیه ایران و روسیه؟ مگر روسیه از اول با عربستان طی نکرده بود؟ شاید این تحلیل مربوط به اینده باشد ولی در حال حاضر که بشار سینه های ایران را رها نکرده، عربستان هم هنوز کینه اش از بشار را ول نکرده.

ناشناس گفت...

همدانی برا مملکتش نجنگیده بود اون برا دینش و امام حسینش جنگیده بود تو اعتراضات ۸۸ هم علیه مردمش بود و کشتار کرد فقط بخاطر اعتقادش. اما باکری برای مملکتش و مردمش جنگید این هست که مردم باکری رو دوست دارند اما از همدانی بدشون میاد و برای مرگش خوشحالی می‌کنن.

ناشناس گفت...

حاجی گیجی گویا، علی‌ چپ نزن. پوتین آب ریخته تو لونه خامنه ای‌، حالا بسوز که آب هم نیست برات.

کیوان گفت...

تهران؛ سیزدهم مهر نود و چهار، تمرین شکستن ترس:
https://www.youtube.com/watch?v=adNlCZpw2hs

ناشناس گفت...

راستی‌ حاجی، نوشابه برجام نوش جان. از سمت راحتی‌ بود دیگه؟

ناشناس گفت...

احمدی اگر کشور را به فنا برد. اما یک ادبیات حزبلبلی ناب و سلطنتی با خودش اورد. به هر حال هر گروهی یک ادبیات خاص در حد شان خود دارد.در ضمن والله ما که از این اتحاد میمون نا راحت نیستیم.ولی وقتی می بینیم. سردار مساوی با رانت است. وقتی می بینیم مردم روز بروز فقیرتر و بلانسبت شما ک...نن...ا ن روز بروز پ ..ا...ر تر می شود.انتظار داری برای فلان سردار سینه بزنیم.و برای امری که عاقبتش معلوم نیست یقه امان را برای اقای خامنه ای چاک بدهیم.این حکومت چه نفعی برای مردم داشته؟ سی و هفت سال است در حال جنگند.یا مستقیم یا نیابتی. یک سر ترب هم درو نکرده. طلبکاری اشان از مردم چیست؟ می توانی بفر مایی؟

Dalghak.Irani گفت...

اگر خواستید سنگ قبری برایم سفارش بدهید رویش بنویسید:

"دلقکی که در کشورش غریب بود. در غربت فرنگ هم غریب بود. حتی در سیرک خودش هم غریب بود. اما بازهم همیشه می خندید. چون او به بچه ها قول داده بود که خندیدن تنها حق و توانایی بشر از بدو تولد تا هنگام مرگ است!" یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

از دوستمان که مطالب مرا متناوب می خواند و تعقیب می کند سپاسگزارم که معلوم کرده است که باتشخیص دقیق! تبلیغات معکوس من برای حب خامنه ای از بغض رجوی بازهم بزرگوارنه می آیند و می خوانند و هنوز هوادار تیفوسی خامنه ای نشده اند. این را نوعی کردیت هم برای خودم می دانم که می گوید "دلقک هرچه می گوید و هرچه می نویسد یکطرف ولی اینکه او (دلقک) قابل ایگنور کردن هم نیست یکطرف. من هم که قبلاً بارها گفته ام داشتن کاریزما در هر دو وجه کتبی و شفاهی ام را. کشته شدن سردار همدانی موضوعی بسیار مهم و ضربه ای بشدت مؤثر در افول ایدئولوژی است و خواهد بود. من البته مطلقاً از خودم و موضع شخصی و قضاوت سفید و سیاه خالی ام در مورد اشخاص - بغیر از روحانیت متحجر و سنتی و مولد ایدئولوژی مرگ (شهادت) - و بشدت پرهیز می کنم از داوری خوشحال کننده یا قضاوت ناراحت کننده از مرگ و عروسی این یا آن مرد سیاسی. لذا در مورد همدانی هم داوری ام خنثای متمایل به کاشکی خودش را قربانی "قربانی شدنش از سوی روحانیت و دین سیاسی نمی کرد" است. اما با توجه به جایگاه بسیار برجسته و مهم او در سلسله مراتب سپاه و لزوم حفاضت از او در نزد حزب اللهی های متدین و هوادار نظام سیاسی؛ مرگ او فقط شهادت و تبریک و من هم آرزو دارم و به آرزویش رسید و از این قبیل را تبلیغ و باورمند نخواهد کرد بلکه حزب اللهی ها در شرایط بعد از برجام با یک چرای مهم هم وارد مرگ اسطوره شان می شوند. و این همانجایی است که ایران امروز نیاز دارد برای برون رفت از توهم "ما داریم اسلام ناب را جهانی می کنیم و ما برحق هستیم و خون بر شمشیر پیروز است و از این قبیل اتصالات مرید و مرادی سیاسی که تاکنون بین مذهبی های خالص (تندرو) و مرجعیت مذهب شیعه به سردسته گی آیت الله خامنه ای برقرار بود. در پست بعدی در مورد افول ایدئولوژی در داخل خواهم نوشت. فقط این طنز غمگین یا شاد و یا خنثی را هم اضافه کنم که گویا خدا هم از دست مخالفان تیتر مطلب من ناراضی است که جابجا یک مصداق غیر قابل انکار آورد از محاصرۀ ایدئولوژی در خارج (سردار ایدئولوژی شیعه در کمین ایدئولوژی سنی). یا...هو

ناشناس گفت...

خوب مثل اینکه کم کم داره جالب میشه!

یانکی وارد می شود

"آمریکا از رویکرد جدید در حمایت از گروه‌های مخالف بشار اسد خبر داد"

اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه در کنفرانسی خبری در لندن از تغییر کلی برنامه آموزش گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد که مورد حمایت غرب بوده‌اند خبر داد.

به گزارش آسوشیتدپرس، آقای کارتر بدون اشاره به جزئیات این تغییر، گفت که یک نمونه خوب از رویکرد موثر در این زمینه همکاری است که آمریکا تاکنون با کردها در شمال سوریه داشته که از توانایی و انگیزه لازم برای جنگیدن برخوردارند.

اشتون کارتر این برنامه را «رویکرد راهبردی‌تر» نسبت به سیاستی که تاکنون برای حمایت از گروه‌های مخالف اسد داشته‌اند، توصیف کرد.

در همین حال، پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته که به دستور وزیر دفاع، از این به بعد تجهیزات و سلاح به طور مستقیم در اختیار «فرماندهان معتبر و واحدهای‌شان در سوریه» گذاشته می‌شود تا بتوانند مناطق زیر کنترل داعش را از دست آنها بیرون آورند.

او همچنین از برنامه «پشتیبانی هوایی» از عملیات گروه‌های مسلح مخالف اسد در جنگ با داعش خبر داده است.

آمریکا تاکنون برنامه آموزش و تجهیز واحدهایی از جنگجویان را در اماکنی در خارج از سوریه،‌از جمله در ترکیه، اجرا می‌کرد که نتایج موثری نداشته است.

در همین حال، الکساندر گروشکو، نماینده روسیه در ناتو، روز جمعه به خبرگزاری‌های این کشور گفت که حملات نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا در نقاطی از سوریه «بدون توافق حکومت بشار اسد، مقابله تروریست‌ها را پیچیده و رویکرد جامع به حل این مشکل را تضعیف می کند».

او اضافه کرد که «فقط روسیه در مطابقت با قوانین بین‌المللی در سوریه رفتار می‌کند».

ناشناس گفت...

دلقك جان ، اين همينجورى به نظرم رسيد، آيا بهترين راه خلاص شدن خامنه اى از سپاهيان و دلواپسان در گير كردن آنان در سوريه نيست كه به مرادشان هم برسند و شربت شهادت را نوش جان كنند كه تلخى جام زهر امامشان كمتر شود؟
ارادت، افشين قديم

پراگماتیست گفت...

با درود بر تیمسار ایرانی

من البته با بخش هایی از این مطلب موافق نیستم و در جای خود درباره آن توضیح داده ام. در مورد دخالت روسیه در سوریه در این مرحله می توان قاطعانه گفت که روسیه جز شکست سنگین درو نکرده است. این که در آینده چه اتفاقی افتد مشخص نیست.

منتظر مطلب بعدی شما در مورد ایران هستم. تا آن زمان تبعیت از ولایت فقیه را به همه اعضای سیرک پبشهاد می کنم که اکنون بهترین راه برای سکولاربزاسیون ایران است. این را حقیقتا عرض می کنم، آن را مزاح تلقی نفرمایید. توضیح بیشتر در مطلب مربوطه.

مازیار وطن‌پرست گفت...

آن بزرگوار ناشناسی که دلقک را "تبلیغ معکوس آنچه می‌گوید و مدعی است" در واقع مطلبش از نظر درک و شناخت نحوهٔ فکر قشر عظیمی از هموطنان، نمونه بود، آن هم نه فقط از یک جهت:

نخست آنکه همانند اغلب "اپوزیسیون برانداز" خارج از کشور یا ساکن "جهان مجازی" به این نتیجه رسیده‌بود -پیشاپیش- که: اگر مردم (= ما) موفق به براندازی نظام نمی‌شویم، صرفا بخاطر وجود گزینه‌هاییست که بین 0 (طرفداری از نظام) و 100 (براندازی) به مردم ارائه می‌شود. پس هرآنکه دم از "تنها ره رهایی / جنگ مسلحانه" نمی‌زند، لاجرم به طولانی شدن عمر نظام معتقد است، یا دست کم ناخواسته مسبب آن. این جماعت بعضا شریف و ایدئالیست، اصلاح طلبی را عین پیروی از ولایت فقیه می‌داند، هرگونه تحلیلی که در آن تاریخ سقوط نظام اسلامی (از فردا تا 100 سال بعد) ذکر نشود را، دعا برای "استمرار رژیم جور و جهل" می‌بیند و تلقی می‌کند. این یعنی زدن سرنا از سر گشادش. چون اگر همهٔ این حرف‌ها و حرکت‌ها وجود دارد برای اینستکه هیچ کورسویی از یک جریان یا رهبر "براندازی خواه" که اقبال ملی داشته‌باشد وجود ندارد. در غیاب چنین کورسویی است که ملت "یتشبث بکل حشیش" و نه برعکس.

دوم آنکه حضرت ایشان، همچون بسیاری از هموطنان شریف، از سیاست قرائتی چون "علت غایی ارسطویی" دارند. به زبان کلانتری یعنی "اگر در عالم سیاست اتفاقی بیفتد و گروهی از آن نفع ببرد، بنابراین آن اتفاق طراحی شده و توطئهٔ آن گروه بوده‌است" چنانکه ارسطو برای وقوع هر امری، چند علت را ضروری می‌دانست و مهمتر از همه علت غایی. یعنی علت نهایی. اگر دانه‌ای بدل به درخت بلوط شد پس در آن دانه "بلوط شدن" علت غایی بوده و از قبل موجود. اما خدمت هموطنان شریف عارضم که، از اینهمه تماشای فوتبال دست کم این درس را می‌توان گرفت که اگر شاهین بیانی (در 1984) گل به خودی زد، اتفاقی بود که تیم حریف (عربستان) از آن سود برد. نه توطئهٔ تیم عربستان و نه خیانت شاهین بیانی.

هموطن عزیز ما گمان کرده چون سازمان مجاهدین تنها مدعی "تنها ره رهایی/ ... الخ" همهٔ حرف‌هایش با منافع ملی در تضاد است، پس مردم از این راه حل منزجر شده‌اند (و چه بسا مسعود و مریم هم حقوق بگیر رهبر معظم باشند؟) و در اینجا هم دلقک چنین و چنان.

به هر حال همینکه این دوست ناشناس نظرش را عنوان کرده جای خوشحالی است. اما برای من هم در این چند سال تجربهٔ وبلاگ خوانی همچنان جای سؤال است که چرا باید کسی پول اینترنت و هزینهٔ فیلترشکن را متقبل شود و بیاید وبلاگی را بخواند که از نظر او مزخرف است، و سپس هزینه کند تا فحشش دهد؟ فرضا من بروم سایت آقای حسین شریعتمداری یا ... را بخوانم؟ تازه شریعتمداری سخنگوی طایفهٔ قدرتمندان است، و گاه لازم است فهمید چه می‌گویند؛ اما خواندن وبلاگی که عقبه‌ای غیر از یک نویسنده با هویت نامتعین ندارد، با شرحی که آمد، در بهترین حالت و نهایت خوشبینی، مصداق شوخی‌ای است که هموطنان ارمنی با رفقای مسلمان خویش می‌کنند در خصوص ختنهٔ فرزندان ذکور: "این مسلمانها از بیکاری فلانجای بچه‌شان را می‌برند بعد یکهفته دوا درمان می‌کنند تا بهبود یابد"

دوست قدیمی‌ گفت...

مانند همیشه بسیار عالی‌. سپاس فراوان از تیمسار عزیز.

@ توهین کننده ها: من وقتی‌ از نوشته تعریف می‌کنم، خوب از اون خوشم اومده و اون رو درست دونستم، بنابرین در یک جمله هم می‌‌تونم سپاسگزاری کرد و تمام!

کسانی که توهین می‌کنن، دست کم دلیل مخالفت خودشون رو بنویسن که امثال من و ما رو هم آگاه کنن!!! منظورم کلی‌ گوی نبود، بلکه بگنن مثلا فلان جمله یا فلان استنباط به این دلیل و اون دلیل غلطه.

دوست قدیمی‌

مانی گفت...

دلقک گرامی حالا حالا باید باشی تا در خیابانهای تبریز,تهران ,مشهد,وقم,و همه شهرهای ایران پای به پای خوانندگانت کنار رفتن حکومت دیوانه ها ی 1400 ساله را جشن بگیری .

ناشناس گفت...

مازیار گرامی 20:45

این که فردی را به خاطر اظهار نظری از آن دست به گروهی کاملا منزوی در سیرک نسبت دهید شرط انصاف نیست. این همان کاری ست که ترک و یونانی ها در قبرس کردند و قبرس آنی شد که شد. ما نباید صداها در گلو خفه کنیم، بگذارید بازهم ایشان بگویند، که اگر مدعای شما درست، با داده های بیشتر اثبات حاصل شود. شاید آن فرد حتی بدتر از آنی که گمان برید: یک نفوذی ست از برای بی اعتبار کردن دلقک. شاید حرف دلش را می زند بدون وابستگی افراطی. اگر مسیر را بسیار تنگ کنید، همانی بر سر اظهار نظرها آید که بر سر حجاج. بحث من در دفاع از اظهار نظرهای لومپن وار نیست، از سوی دیگر. دلقک نیز پاسخ مدعای آن شخص با مدعا دادند تا با انگ، که این کمک می کند به پر رنگ شدن مدعای ایشان که آنی هستند که گویند.

اژدها گفت...

تلخک،

گمانه‌های بند ۹ درست نیست. این کمترین بنابر پیشه داستان سوریه را از نزدیک پی می‌گیرد و می‌داند، نه که گمانه می‌زند، دست کم بند ۹ این چهل تکه که به هم بند زده‌اید درست نیست.

پیروز باشید.

پراگماتیست گفت...

پیشتر وعده داده بودم در باره ترامپ بنویسم و بدقولی کردم چون زمینه مناسبی نبود. اکنون از فرصت استفاده می کنم و سخنان ترامپ را در مورد سوریه و داعش می نویسم. به شناسایی او کمک خواهد کرد:

در مصاحبه با فاکس نیوز:

ترامپ: این ها که هستند که در سوریه از آنها حمایت می کنیم؟ آنها را نمی شناسم و اعتماد ندارم. صدام از داعش بهتر بود، قذافی از اینها که بعد از او آمدند بهتر بود و اسد هم احتمالا احتمالا (دو بار تکرار می کند)از این ها که با او می جنگند بهتر است. چه کسی می داند؟ من از پوتین حمایت می کنم. بگذارید برود با داعش بجنگد. اصولا داعش مشکل پوتین است تا مشکل ما. داعش بیشتر روسیه را تهدید می کند تا ما.

مجری: ما می دانیم که اسد چه حاکم جنایتکاریست. او مردم خودش را بمباران شیمیایی کرد.

ترامپ: ما اعتماد نداریم به اینها.

مجری: در مورد پوتین. مشکل اینجاست که او می رود تا با داعش بجنگد اما حضور خود را در منطقه محکم می کند.

ترامپ: ایراد ندارد. اصلا خاورمیانه جای خیلی بدیست هرکه آنجا رفت گرفتار شد. مگر همینها در افغانستان نرفتند؟ ما در عراق دو تریلیون دلار خرج کردیم تا صدام سرنگون شود. چه کسی سرکار آمد؟ بگذارید روسیه و داعش همدیگر را لت و پار کنند ما با هرچه از آنها باقیماند مواجه می شویم. این بهتر است."

در سخنرانی اعلام کاندیداتوری:

"دو هزار و سیصد تا. این ها خودروهای بزرگ و مجهزی هستند. داعش دو هزار و سیصد خودروی هاموی که ما به ارتش عراق داده بودیم را در موصل به غنیمت گرفت. باورتان می شود؟ نه پنج تا نه ده تا دو هزار و سیصد تا. این همه ما آنها را تجهیز می کنیم به مجرد این که کسی می اید و تیر در هوا شلیک می کند بلافاصله پا به فرار می گذارند. الان هم که ایران نفت عراق را بلعیده است. از آن طرف هم داعش. داعش بدون نفت هیچ است. هیچ. من گفتم ما نباید در عراق مداخله نامی بکنیم اما اگر کردیم نفت عراق مال ماست. هزینه عملیات ما باید از نفت عراق تامین شود. کسی گوش نکرد. اکنون نفت در اختیار این ارازل است."

در مناظره با کاندیداهای جمهوریخواه:

"من همان موقع گفتم. من تنها کسی بودم که درک درستی از سیاست داشت. من گفتم به عراق حمله نکنید. همین هیلاری هم موافق جنگ عراق بود. این کار تنها باعث می شود که خاورمیانه ناامن شود و ایران بر عراق مسلط شود. اصلا اینها که یازده سپتامبر را به وجود آوردند ربطی به عراق نداشتند. آنها از جایی بودند که نمی خواهم اسمش را ببرم. (منظور عربستان)

عصبانی گفت...

با افشین موافقم. منتها فکر میکنم این تز وقتی درست خواهد بود که برای عزیز جعفری هم اتفاقی بیفتد.

مازیار وطن‌پرست گفت...

ناشناس عزیز ساعت ۲۱:۴۳(ای کاش شناسه‌ای برمی‌گزیدی!)

باور بفرمایید با شما موافقم و قصدم خاموشی منتقد نبود ضمن اینکه تاکید کردم: "همینکه این دوست ناشناس نظرش را عنوان کرده جای خوشحالی است."

من هم نه نقد شخصیت کردم و نه نیتش را گمانه زدم. منشاء چنین تفکری را -با بضاعت خود- تحلیل کردم و بس! اما این نوع نظر مختص به ایشان نیست. مثال واضح آن فرضا آنچه در تحلیل امروز دلقک آمده که
"تا رسید بروزی که داعش رسماً اعلام موجودیت کرد و افسار خودش را از دست حامیانش (عربستان و قطر و ترکیه با چشم پوشی و بی تفاوتی آگاهانۀ غرب) هم در آورد و حتی برای خود کشورهای مادرش شاخ و شانه کشید و شد تهدید."

خود شما ناشناس نازنین، چند نفر را می‌شناسی که استنباطشان از عبارات دلقک، "آمریکایی بودن 100٪ داعش" نباشد؟ یا این تئوری -به زعم بنده توهم- "کلنگی کردن خاورمیانه". چرا و به نفع چه کسی است که خاور میانه کلنگی شود، غیر از ایدئولوگ‌ها که به نظرشان دیگی که برای آنان نجوشد، بهتر است اصلا واژگون شود؟ غرب چه منفعتی در کلنگی کردن خاورمیانه دارد؟ قبول دارم که سیاست‌های آمریکا در عراق و اروپا در لیبی (و شوروی در افغانستان) منجر به تخریب این کشورها شد. اما این هدف نبود. تخریب و کلنگی شدن این کشورها عوارضی جانبی برای سیاستگذارانی بود که به منافع نزدیک خویش بیشتر اهمیت می‌دادند و از سوی دیگر، از برآورد قدرت انفجاری اسلام ایدئولوژیک نا آگاه بودند.

کلنگی شدن خاورمیانه را می‌توان نتیجه و برآیند نیروهای موثر در منطقه دانست. یکی از بازیگران هم آمریکا [و غرب] است. اما سهم ایدئولوگ‌ها (این اصطلاح را می‌دانم نادرست است به جهت اختصار بکار می‌برم) و غیبت مدنیت (مثال آنچه در تونس وجود داشت و ... راستی نوبل صلح را هم بردند که واقعا تبریک می‌گویم به انتخاب و فهم درست آکادمی نوبل، کاش با این جایزه نهادی اسلامی-عربی برای گفت و گو و صلح در منطقه تاسیس کنند) در کشورهایی چون عراق و لیبی و افغانستان به مراتب در این ویرانی‌ها بیشتر از غرب است.

ناشناس گفت...

پراگمتیست 22:11

با دانستن این که از خواندن نظرهای شما لذت می برم، اما پوشش از ترامپ را از کوتاه مصاحبه ای نوعی الودع وفا از نوع رفع تکلیف می بینم - ارادت این جانب به شما به جای خود. مایلم فهرست وار، تا که زیاد از متن تیمسار دور نشوم، ترسیمی از ترامپ ارایه دهم:

- خود شیفته: به سریال تلویزیونی او که لغو شد، رفتار نا منصفانه به همراه راست و دروغ با رقبا و . . رجوع شود،

- نادان امور خارجه ( وداخله تا حدی ) احتمالا مصاحبه او را به یاد دارید که تا آخر آن نام قاسم سلیمانی برایش نا آشنا بود و ،

- زن ستیز و از برای این مدعا فقط بده بستان او با میگان کلی را ملاک قرار نمی دهم که باید بدهم و ،

- دروغگوی مالی: می گوید ده میلیارد می ارزد، بر ملا شد سه میلیارد - محاسبه احمدی نژادی،

- برنامه بودجه فاجعه آور: که اگر به اجرا در آید 12 تریلیون در ده سال آینده به بدهی فدرال اضافه شود، از سوی دیگرارقام اشتباه که جمع آنها از کل مبلغ بودجه بالا می زند ( به گفته شرکت مشاورت مالی که مبنای محاسباتی ترامپ می باشد؛ و بودجه کاملا به نفع شرکت هایش،

- نا هم نوع خارجی دوستی (تلاش کردم واژه نژاد پرست را به کار نبرم): موضع او در برابر 11 میلیون مهاجر غیر قانونی (یاری فرموده به من یادآوری نکنید که باید در ان مورد کاری شود، موافقم ولی نه آنی که ترامپ گوید، که هم غیر عملی و هم غیر انسانی باشد) و ... او هنوز طوری القا می کند که اوباما آمریکایی و مسیحی نیست،

- فاقد رفتار برازنده یک ریس جمهور،

عضو حزب باد: در چندین مورد ار مواضع دمکرات دفاع کرده در گذشته و حتی کمک مالی انتخاباتی زیاد به آنها، همه و همه برای پیش برد اهداف مستغلاتی اش و

- بگذارید بدین بسنده کرده بگویم ترامپ بر موج نارضایتی مردم از سیایت مداران واشنگتن، و این که هزینه انتخابات را از جیب می دهد و بوق چی هیچ گروهی نیست الا مردم، سوار شد. حدس بر این بود که فقط می خواست برند خود را ارتقا دهد نه بیش، که دید موج با حال تر از آنی ست که فکرش را می کرد. من دیگر نگران ترامپ نیستم، بلکه در اندیشه دکتر کارسون بسیار دستِ راستی، مودب و خوش صحبت. مرحله بعدی مرحله هیجان آفرینی، که ترامپ استاد آنست، نمی باشد و ترامپ، همان گونه که آمار طرف دارانش اخیرا نیز پایین آمده، در مرحله ارایه برنامه منسجم یا در داخل حزب خود و یا در رویارویی با منتخب دموکرات ها کنار گذاشته خواهد شد. برای این بود که گفتم ترامپ "دیوانه" البیت به برداشت از گونه آمریکای یِ آن صفت. در آخِر شایسته که یاد آور شوم رییس جمهور آینده آمریکا بسیار بر سرنوشت ما تاثیر گذارست و تبادل ارادتمند با مخاطَگران سنگ به گونه ای در راستای نوشتار تیمسارست. با سپاس از جناب پراگماتیست و حوصله یاران.

-

Dalghak.Irani گفت...

مازیار کامنت از وبلاگ نوریزاد را نپسندیدم و منتشر نکردم. کمی بیش از اندازه گروهکی نگاه است آن هم در مکتب مارکسیسم لنینیسم استالینیسم. من اعتقادی به بی رحمی حذف فیزیکی و وحشی و انتقامی و سازمانی درون سیستمی نیستم در جمهوری اسلامی و باعث رنجش خودم می شد اگر تأیید می کردم. یا...هو

مازیار وطن‌پرست گفت...

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-87732183fc.html

مقاله‌ای در مقایسهٔ مرامنامهٔ حزب اخیر اصلاح طلبان ( اتحاد ملت ایران اسلامی) با مذامنامهٔ حزب مشارکت ایران اسلامی؛ از مرتضی کاظمیان

ذیل این مطلب در فیس‌بوک، بعضی‌ها نوشته‌بودند که دیگر حنایتان رنگی ندارد و مردم را گول زدید در 76 و 88 و 92 .

من این قضیه را طور دیگری می‌بینم. اگر در مرامنامهٔ حزب اخیر، نامی از ولایت فقیه نبرده‌اند، حکایت از سیر طبیعی امور دارد. انقلابیون سابق می‌خواهند یک کشور را اداره کنند، نه یک انقلاب را. این توطئه نیست. فارغ از آنکه نتیجه و حتی نیت چه باشد، مردم به امثال این حزب اعتنایی بکنند یا نه، این رشد (بطئی یا سریع؟ نمی‌دانم) شامل همه می‌شود: از مردم گرفته تا کنشگران سیاسی موافق یا مخالف؛ هر کدام از جهتی. استثنا: ایدئولوگ‌ها مثل مجاهدین و ولایت‌مداران و بعضی چپ‌های اهل نوستاژی، که همچنان هنگام از برخواندن مانیفست کمونیست دچار نعوظ فکری می‌شوند.

چیزی که شنیدن مکررش (اینجا و همه جا) برایم عجیب است، این ادعای بعضی از دوستان است که: در سال 76 خاتمی (و اصلاح طلبان) مانع سرنگونی رژیم شدند! به گل آقای مرحوم نسبت داده‌بودند که سوپاپ اطمینان رژیم است. پاسخ داد: مگر این دیگ بخار هم دارد که سوپاپ بخواهد؟ جالب اینجاست که همین ذهنیت (توطئه دیدن همه چیز) باعث شد هیچ کس در سال 40 برای دولت امینی تره هم خورد نکند.

الآن البته وضع دارد فرق می‌کند کم‌کم بخار بلند شده و بعضی وقتها مشاهده هم می‌شود. ولی اگر به مرحله‌ای برسد که واقعا از مردم بخار بلند شود دیگر هیچ تمهیدی با هیچ نیتی کارگشا نخواهد بود مثالش هم سال 57 و دولت بختیار.

مازیار وطن‌پرست گفت...

دلقک گرامی
خیلی هم خوب کردی. ته دل خودم از اینهمه تصور توطئه آشوب می‌شود. در واقع به رغم اعتقادات خودم آن را منتشر می‌کردم. به امید این که شاید کسی پیدا شود نظر مرا تغییر دهد.

یک بار در وبلاگ ایشان به این حرف که "آخوندها را آمریکا و ... سرکار آوردند" اعتراض کردم از پاسخ ایشان هم قانع نشدم. آخر کِی باید مسئولیت عملکرد و اعتقادات خود را بپذیریم؟ خوشحالم که در این زمینه هم نظریم.

در میان همهٔ ترورهای پس از انقلاب، تنها تروری که -به نظر من- یقینا کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌اش بود ترور تیمسار قره‌نی بود که هیچ دخلی به فرقان نداشت. راجع به سقوط هواپیمای شامل امرای ارتش هم چندان مطمئن نیستم.

ناشناس گفت...

مازیار جان

همان که گفتید منظورتان ترد افراد نیست بر من منت گذاشتید. در مورد دیگر با علاقه خواندم، اما مخاطب شما تیمسار گرامی اند. با این وجود سپاس که بها داده با من نیز در میان گذاشتید.
اندر شناسه داشتن و ناشناس بودن، که اولی سهولت ارتباط به همراه آورده، و دومی، جدای ملاحظات منظور شده، باعث جلوگیری از پیش داوری متن، پس بر عینیت بودن تا که بر ذهنییت، صرفا به خاطر پلاک دار بودن گردد - گرچه سیاق فرد خود پلاکی باشد ار نَه که شهرداری منطقه نباشد نصاب.

Dalghak.Irani گفت...

اژدهای عزیز. اگر از نزدیک دستی بر آتش داری و تعقیب میکنی اولاً و رفیق آگاهی ما هم هستی ثانیاً باید جایگزین در دسترست از واقعیت و حقیقت را بنویسی بجای "من می دانم تو غلط می گویی و با اینکه خودم صحیح را می دانم اما نمی گویم". در غیر اینصورت لزومی به تأیید کامنت ها یک خطی مخرب و "دانای کلی ات" نمی بینم. یا در جمعی و می خواهی عضوی از گروه باشی و اطلاعات و معرفت و دانشت را به اشتراک بگذاری و الا پارازیتی و خدا حافظ. انتخاب با توست. یا...هو

ناشناس گفت...

مازیار جان من همانم که از تبلیغ معکوس گفتم حرفهای دلقک و شما مرا قانع نمیکند اگر اتفاق یکبار افتاد تصادف است دوبار افتاد تصادف است ولی اگر سه بار افتاد و بازهم فکر کردی تصادف است خودت تصادفی هستی.

دلقک کاریزما!!!! نیکی میناج و لیدی کاگا هم فکر میکنند هنری دارند ولی در نزد مردمان مچیور آنها فقط روی نرو ملت پاتیناژ میروند .

ناشناس گفت...

دلیل میخواهید چرا دلقک از تبلیغ معکوس استفاده میکند . این وبلاگ نویس حتی کوچکترین نشانه ای به قالیباف قبل از انتخابات نداشت . قالیباف و رضایی دو کاندید بالقوه بودند خوب باید یک تمهیدی پیش زمینه ای بیاوری نمیشود یکدفعه شیرجه بزنی .

ناشناس گفت...

چرا خامنه ای کلا قاطی کرده و زده به سیم آخر؟ رسمن حاکمیت سرزمینی را به هیچ گرفته و به روسیه اجازه عبور موشک های مورد دارش را داده. در این صحنه چیزی هم سطح عراق شده ایم که آن هم به عبور این موشک ها اعتراضی نمی کند (اصولن نمی تواند). خاک بر سر حاکمیت وطن فروش بی غیرتی که صبح تا شب ماله بدست تو مملکت می چرخند.

بعد در ضمن روسیه دقیقن کی و چی رو داره می زنه؟؟؟
در کل کمدی دردناکی شکل گرفته و این ها یک سری شو-آفه که البته نهایتن تا 30-40 سال پیش جذاب بود (هنوز واسه حسین بازجوی عهد ژوراسیک هیجان انگیز هست البته). یکی دو هفته دیگه کلن همه چیز فراموش می شه.

ماهور

ناشناس گفت...

WOW IT IS WW3 WITH OUT ANY DOUBT.

ناشناس گفت...

مازیار آقا،

کلنگیدن خاورمیانه به نفع اسرائیل است، اما.

به همریختگی و از رسمیت افتادن مرز‌های اغلب مصنوعی خاورمیانه، ترسیم و چیدمان دوباره، و سهم بیشتر برای کوچکترها

ناشناس گفت...

عبور هواپیما و امثالهم از آسمان کشورها اجازه می‌خواهد، ولی‌ موشک بی‌ اجازه مهمان است، مجاز است

شهروند گفت...

جناب دلقك گرامي
غريبي شما در وطن و فرنگ چيز قريبي نيست ، وقتي شما با دست خويش چنين پروژه سترگ و هدفمندي را انتخاب كرديد ، غم غربت داشتن هم بخشي لاينفك از درك نشدن آن بوده و خواهد بود و حتما پيشتر بدان آگاهي داشته ايد
به زعم بنده هدف پاياني شما از اين همه نوشتن و گفتن ، رسيدن به جايي ست كه مايلم به زبان طنز بيان كنم تا حق مطلب را بيان كرده باشم
پايان زحمات شما اينست كه فلان آيت الله ي قم با پاي خودش برود ثبت احوال و براي پسر تازه متولد شده اش با نام (( كامبيز )) شناسنامه بگيرد
در مورد دليل انتخاب اين هدف مي شود يك كتاب نوشت ، ولي تنها مدلي كه بازگشت دوباره ايدئولوژي و مذهب به عرصه سياسي را بي خطر مي كند ، همين تهي شدن از درون است
شما مثل خيل عظيم براندازان و منتقدان حكومت مذهبي نيستيد ، چون حذف مذهبي ها را چاره نهايي نمي دانيد ٫ همه ما خواهان سرنگوني و نابودي آخوند و پاسدارانشان هستيم ، ولي هيچوقت به اين فكر نمي كنيم كه مثلا پنجاه سال ديگر ، با فراموشي تاريخي كه ما ايرانيان به آن مبتلا هستيم ، دوباره يك خميني و خامنه اي توليد شود ، و بساط جمهوري اسلامي را با نام ديگري بر پا كند ، كار ما مدل كار امريكا در افغانستان است ، بيست سال است كه عليه طالبان در حال جنگيدن است ، ولي هر چند سال يكبار از جايي مثل قندوز سر بلند مي كند ، تفاوت اصلي در اين جاست كه شما براي تا هميشه برنامه داريد و هدفمند مي نويسيد ، ولي امثال حقير براي تا پايان زندگي خودمان تلاش مي كنيم ، از صميم قلب آرزو مي كنم تا شما به هدف بلند همتانه و جاه طلبانه خود برسيد تا نسل هاي فردا و بچه هاي فرداهاي خيلي دور ، زجرها و شكنجه هايي كه ما ديديم و كشيديم ، تجربه نكنند ، پيشاپيش معذرت مي خواهم اگر برداشت غلطي از هدف شما دارم ، لطفا اگر اشتباه مي كنم ، حقير را تصحيح كنيد ، سپاس فراوان براي نيك انديشي و فداكاريتان

ناشناس گفت...

ریدمان روسیه در سوریه --------» پنتاگون اعلام کرد که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، دستور ارسال اسلحه و تجهیزات را به «مجموعه‌هایی انتخاب شده» از گروه‌های مخالفت حکومت سوریه صادر کرد.

ناشناس گفت...

{{عبور هواپیما و امثالهم از آسمان کشورها اجازه می‌خواهد، ولی‌ موشک بی‌ اجازه مهمان است، مجاز است}}

موشک بی‌ اجازه مهمان است. نه فقط عبورش که اصابتش هم. تازه تشکر هم لازم دارد.

ناشناس گفت...

......همدانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جوان همدان گفته بود: «پنج هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترل‌شان می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند را پای کار بیاوریم. یکی از این‌ها فردی بود به نام ستاری. این ستاری وقتی به جمعیت زد جانباز ۷۰ درصد شد و سال گذشته هم به شهادت رسید.»

http://www.tabnak.ir/fa/news/537873/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

ناشناس گفت...

مازیار جون قربان آن لفظ کیبوردت الان داری جواب اون بابا را میدی یا بلند بلند فکر میکنی داداش ! تکلیف ما را با خودت روشن کن الان با خودت چند چندی ؟

کامنت گذارای توی این وبلاگ دودسته اند دسته ای که فکر میکنند دسته ای که حرف میزنند دسته اول یکیش جناب خود شما میای اینجا فکر میکنی و تردیدهات را تایپ میکنی و منتظری جواب بله یا خیر بگیری که خیلی هم خوبه .
دسته دوم هم یا صد افرینند یا فحش دهنده البته از دسته اول هم میاند زنگ تحریف قاطی اراذل دسته دوم چراغ خاموش دو تا شیر سماور میکنند .

مثل اون انیمیشن که دونفر داشتند تو خیابون با هم کل رانندگی میگذاشتند و فحش و بد و بیراه میدادند کچل عن .. بعد پای اسانسور میرسیدند آقا استدعا دارم مهندس خواهش میکنم
خر مزرعه حیوانات

ناشناس گفت...

https://m.youtube.com/watch?v=KwuhljZ47Zg
سپاه از زبان خود سپاه

مازیار وطن‌پرست گفت...

ناشناس بسیار عزیزم
اتفاقا "کلنگیدن خاورمیانه" بیش از همه خطر و ضررش متوجه اسرائیل است. این اندیشه‌ها بیش از همه ناشی از سه دهه القائات حکومت اسلامی و دهه‌های طولانی تفوق تحلیل‌های صفر و یکی مارکسیستی است.

ممکن است بنیادگرایان یهود (ایدئولوگ‌ها) در مورد اسرائیل بزرگ زر مفت بزنند اما سکولارهاشان خوب متوجهند که ادارهٔ همین اسرائیل کوچک هم چه مایه دشوار است. اسرائیل بیش از همه دوست دارد با یک کشور ترجیحا دموکرات طرف باشد. به سادگی می‌شود حدس زد که ترغیب به جنگ یک ملت دموکرات بسیار سخت‌تر است از یک دیکتاتوری و باز هزاران مرتبه سخت‌تر از واداشتن یک تشکیلات ایدئولوژیک آخرالزمانی. از آنسوی معامله با یک حکومت پایبند به قرارومدار بین‌المللی (حتی حکومت نصفهٔ محمود عباس) مطمئن‌تر است تا فرضا تعدادی خلیفه مثل ابوبکر البغدادی.

مثالش تغییر رویه در مصر از ناصر ایدئولوژیک به انورسادات درپی منافع ملی، که اولی زندگی و حیثیت خویش را به جنگ و پیروزی گره زد و دومی همه را به صلح و منافع ملی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خصوص مطلب دلقک
تا حال هیچ علامت و اشاره‌ای از روسیه دال بر اندک حرمتی برای حکومت ایران ندیده‌ام. نه از نیروگاه ساختنش و نه اس-سیصد فروختنش. بسیار محتمل است سردار عارف کذایی حسب الامر یکی از پائینترین افسران ستاد برای انتقال اطلاعات به روسیه احضار شده‌باشد.

شرم آور است که ما به خود تلقین می‌کنیم افرادی غریزی و خودآموخته و ذوب شده در ولایت و ایدئولوژی می‌توانند استراتژیست باشند. اگر در آمریکا فلان ژنرال، استراتژیست می‌شود اولا تعدادشان بسیار کم است (نسبت به تعداد) ثانیا به پشتوانهٔ سال‌ها تحصیلات آکادمیک و سنت عظیم سیاسی است، آنهم پس از خروج از کسوت نظامی. وگرنه گذراندن یک دورهٔ "دافوس" از برجسته‌ترین مغزها، تنها متخصص تاکتیک بارمی‌آورد و نه استراتژیست. که البته بعید می‌دانم امثال قاسم سلیمانی همان را هم طبق روال گذرانده باشند.

ضمن آنکه غیر از ترجیح انقلابیِ مکتبی و متعهد بر متخصص، اصولا در اینجا متخصصینی تربیت می‌شوند که در استراتژیِ از پیش مشخص چون و چرا نکرده و فاقد هر نظری جز تسلیم محض باشند. همچون سعید جلیلی با آن رسالهٔ دکترایش: "دیپلماسی رسول اکرم"

Dalghak.Irani گفت...

یک فراز از انتهای سرمقالۀ احمد غلامی در روزنامۀ شرق را می گذارم اینجا برای کسانی که در عمیق ترین لایه ها دنبال سوسو می گردند و می فهمند تا هم مقدمه ای باشد برای آمادگی برای پست بعدی و هم پاسخ پیشینی باشد برای "آیا روحانی قادر خواهد بود از افول ایدئولوژی استفادۀ راهگشا ببرد یا نه تا برگردم و یک توضیحی به دوست معکوس مان بدهم راجع به کمی رودلی که از لفظ کاریزما به ایشان دست داده و نهایتاً آماده بشوم برای نوشتن از چرایی افول ایدئولوژی در داخل. در خارجش که با تشکیک ها و عدم پذیرش های زیادی روبرو شد بدلیل هم خلاصه نویسی و دشوار نویسی من و هم کج فهمی آن ها. اما می دانم که ورژن داخلی مقبول تر و ملموس تر خواهد بود انشاء الله. یا...هو

این هم پاراگراف مورد نظرم از سرمقالۀ شرق:

"در منظومه دولت-قدرت که آزادی و برابری را در حیطه اختیارات خود به‌شکلی بوروکراتیک کدگذاری می‌کند، گفتمانی شکل نخواهد گرفت. اگر شدنی بود دولت اصلاحات، تئوریسین‌های مقتدرتر و مقبول‌تری داشت. حقیقت تلخ این است که تا اطلاع ثانوی جریانِ مؤثر بری از قدرت وجود ندارد تا گفتمانی را صرفا برای تغییر در وضعیت و خلق سیاست شکل بدهد. با گفتمان‌ها و پاره‌گفتارهای دولتی، و شبه‌دولتی که در نهایت دلسوزی ساخته می‌شوند گشایشی رخ نخواهد داد. برای رسیدن به مقصد راه دشواري به‌ جا مانده که با عافیت‌طلبی و مصلحت‌اندیشی‌های دولتی سازگار نیست. اگرچه دشواری است اما این کوره‌راه ارزش پایمردی را دارد. مانده است که خو کنیم به مدایح بی‌صله..."

ناشناس گفت...

مازیار این واقعا کامنت شماست یا کسی از عنوان شما سو استفاده کرده .

Dalghak.Irani گفت...

اما در مورد کاریزما می توان بحث پردامنه ای کرد آن هم توسط اهل بخیه و نه حقیری چون حقیر. فقط اشاره می کنم که کاریزما اگر چه یک امتیاز است اما فضیلت نیست. لذا شخص دارای کاریزما - که پایۀ اصلی و بن مایه اش ذاتی و استعدادی و خدادادی است - لزوماً نه آدم بهتر و خوب تری است و نه فاضل و اندیشمند و نخبه تری. اشخاص کاریزماتیک تنها برتری فردی که دارند تأثیر گذاری بر روی گره ای بزرگی از مخاطبانشان هستند بدون ارزش گذاری مثبت یا منفی. در تعریف ساده تر از کنار کسی که کاریزما دارد نمی توان بسادگی عبور کرد و مخاطب ناچار از موضع گیری است که اکثراً با یا جذب و عشق است و یا طرد و نفرت. انسان های کاریزماتیک چون انسان های حسی تری هستند را بیشتر می توان در گروه هنرمندان فعالان اجتماعی و فعالان سیاسی سراغ گرفت که دارای مخاطب های عام هستند. اینان بیشترین نیروی محرکه شان را قبل از منطق و عقل و ریاضیات و حساب کتاب و هزینه فایده از حس قوی شناخت مخاطبشان می گیرند و او را تحت تأثیر احساسی قرار می دهند. البته که این بمعنای بی منطقی و غیر عقلانی بودن و سیخکی فکر کردن شان نیست. بلکه نیروی تأثیر گذارشان را از حسشان استخراج می کنند. و نکتۀ اخر اینکه این پدیده هم نسبی است و شدید و قوی و ضعیف و ملایم دارد که به تقسیم بندی های بازهم متنوع تری هم راه می دهد که واردش نمی شوم. همۀ رهبران و سیاستمداران پوپولیست هم در این مقوله قابل شناسایی و ارزیابی هستند. ترامپ اگر محبوب است بخاطر کاریزماتیک بودنش است همانطور که اوباما ریاست اولیه اش بر امیکا را از وجه کاریزماتیک شخصیتش استحصال کرد. البته خمینی و احمدی نژاد هم جزو افراد کاریزماتیک بوده اند و از آن بهره ها برده اند فارغ از ارزش داوری. چون قبل از اینکه عقلانی و چرتکه ای باشند حسی و دلی و دهاتی هستند دل از توده های مخاطبشان می ربایند. همین ترامپ را اگر در نظر بگیرید و بسیاری از گفته هایش را در کنار هم قرار بدهید محتمل است به تناقض های آشکاری برسید اما او چون خالص و صادق فهمش را و ترجیحش را می گوید و مخاطبش را نمی پیچاند می تواند نظر و محبت و عشق مخاطبش را پاداش بگیرد. اغلب کاریزماتیک های اجتماعی و سیاسی دارای همین سادگی در گفتار و رفتار - از نظر ما چیپ - را دارند. ولی حتی خود ما هم وقتی پای حرفشان می نشینیم تحت تأثیرشان هستیم و قرار می گیریم. متنفرها از ترامپ و اوباما و احمدی نژاد و هیتلر و گاندی و خمینی تنها هنرشان ایگنور کردن پیشینی اینان است و با فحش و فضیحت از مخاطب قرار گرفتن خودشان جلو می گیرند و فرار می کنند چون زبان پوپولیست آرام بخش و حسی است. نتیجه اینکه من کاریزماتیک هستم و این را تجربه کرده ام اما آن را در قالب فضیلت بخودم نسبت ندادم تا با لیدی گاگای - محبوبترین خوانندۀ امروز من هم است - عزیز بترازو گذاشته شوم. هنرمندی به آن سنگینی و من! یا...هو

ناشناس گفت...

انتخاب نام دلقک به تنهائی‌ مؤید کاریزماست

آنهم از نوع مثبت آن، تیمسار عزیز و دوست داشتنی

اژدها گفت...

تلخک،

این کمترین آنچه را بداند و بتواند بگوید می‌گوید، بی هیچ چش‌دادن، و اگر نتواند بگوید نمی‌گوید، با هزار وگرنه فلان و بهمان. اگر نمی‌گویم برای آن است که نمی‌توانم بیش از آنکه گفته‌ام بگویم.

پیروز باشید.

ناشناس گفت...

مسئله این نیست که اطلاعاتت راجبع به سوریه، مقایسه مخالفین سوری با مخالفین ایرانی، اشتباه گرفتن سیاست های احمقانه اوباما با سیاست های آمریکا، اینکه ورود روسیه برای و به ضرر داعش خواهد بود و........... سرتاسر غلط است و نشان از بی دانشی. مسئله این هست که چطور این همه مدت وقتم را اینجا تلف کرده ام

Dalghak.Irani گفت...

اژدها می شناسمت. پس تشکیک دانای کل هم ممنوع. ناشناس عزیز ضرر را از هرکجا جلوبگیری منفعت است پس درنگ نکن و از فردا زودتر و بیشتر خواهی آمد. چون همصحبت مرد نازنینی مثل دلقک ایرانی قرار گرفتی و این کم امتیازی نیست! یا...هو

ناشناس گفت...

بی صبرانه منتظر پست بعدی در مورد افول ایدئولوژی در داخل ایران هستم.

بهلول گفت...

مارمولک،

از قضا درد مشترک داریم. این حقیر نیز آنچه را بتواند بنویسد مینویسد و آنچه را نتواند نمینویسد. آنچه را بتواند بشنود میشنود و آنچه را نتواند نمیشنود. آنچه را بتواند بخورد میخورد و آنچه را نتواند نمیخورد. آنجا که بتواند برود میرود و آنجا که نتواند نمیرود. آنچه را که بتواند بپوشد میپوشد و آنچه را نتواند نمیپوشد. آنچه را بتواند بنوشد مینوشد و آنچه را نتواند نمینوشد و قص علی هذا...

برقرار باشید

بهرام گفت...

جالب بود. این تحلیل را جای دیگری ندیده بودم. فقط در وبگردیم مطلب محسن کاظمپور در فیسبوک را خواندم که نگاهی کم و بیش مشابه درباره واگرایی روسیه و ایران دارد و او اسراییل را بازیگر کلیدی در بیرون کردن ایران از صحنه سیاست میداند:

"همانطور که همه آدم‌ها می‌خواهند دوستان بیشتری داشته باشند، همه حکومت‌ها می‌خواهند متحدان بیشتری داشته باشند و در جستجوی منافع مشترک بین خود و همسایگانشان برای روابط بهتر هستند (به جز ایران که به نظریه «دشمن دانا بلندت می‌کند» اعتقاد دارد).

متحدان طبیعی اسرائیل در خاورمیانه اقلیت‌های قومی هستند. بادیه‌نشینان صحرای نقب و دروزها در زمان تاسیس اسرائیل، ایران قبل از انقلاب ۵۷، کردهای مخالف صدام، مسیحیان جنوب لبنان در زمان جنگ داخلی و حالا هم متحدی بسیار ارزشمند علویان و مسیحیان سوریه.

با نفوذی که ایران در سوریه دارد حکومت اسد نمی‌تواند تماس مستقیمی با اسرائیل برقرار کند تنها واسطه موجود روسیه است. بهانه خوبی تا اسرائیل و روسیه رابطه بهتری داشته باشند.

حزب‌الله لبنان فعلا فرصت دارد تا فکرهایش را بکند ولی مشخص است که ایران وارد این بازی نخواهد شد. روسیه به شرطی از کمکهای اطلاعاتی اسرائیل برخوردار می‌شود که ایرانی‌ها را بیرون کند. ایرانی‌ها یا باید به تدریج از سوریه خارج شوند یا اینکه به حکومت سوریه ثابت کنند که در مقایسه با اسرائیل توان مالی و نظامی بیشتری برای حمایت از آن‌ها دارند."
آدرس:
https://www.facebook.com/mohsen.kazempur/posts/888865934543173

پراگماتیست گفت...

با سپلس از ناشناس ساعت ۲۳:۵۹ و ابراز ارادت متقابل

همه افراد جامعه دارای اشتباه و ضعف و ایراد هستند و ترامپ هم همینطور، سایر کاندیداهای ریاست جمهوری نیز همینطور. حجم این ایرادات بسته به دید افراد مختلف متفاوت است. از نظر من ترامپ کمترین ایرادات را نسبت به سایر کاندیداها دارد و در حال حاضر هم محبوبترین کاندید جمهوریخواه است. با این حال تقریبا همه ایراداتی که به ترامپ وارد کرده بودید به نظر من ناوارد است. پاسخگویی به آنها اما می ماند برای زمانی که وضعیت جدی تر شد، یا این که وقت کافی برای پاسخگویی در اختیار داشتم. فعلا تنها به یک مورد پاسخ می دهم و موردی را انتخاب می کنم که پاسخگویی به آن نیازمند کلمات کمتری است.

نوشته بودید: "دروغگوی مالی: می گوید ده میلیارد می ارزد، بر ملا شد سه میلیارد - محاسبه احمدی نژادی"

دارایی ترامپ در ارزیابی مراکز متفاوت ارقام متفاوتیست. اگر اشتباه نکنم بلومبرگ سه و نیم میلیارد دلار تخمین زد، فوربس چهار میلیارد دلار تخمین زد، شرکت دیگری حدود ده میلیارد دلار. نمی دانم تا چه اندازه با کسب و کار آشنا هستید. اما این تفاوت طبیعیست. برخی دارایی ها ارزش واقعی شان با ارزش معاملاتی شان متفاوت است. به عنوان نمونه ترامپ یکی از آپارتمان های بسیار شیک خود را که حدود روزی نود میلیون تومان ارزش واقعی داشت روزی یکصد و بیست میلیون تومان اجاره داد.

ترامپ راستگوترین فرد حاضر در صحنه انتخاباتی آمریکاست و یکی از دلایل توجه مردم به او نیز همین است. دلیل اصلی جنجالی بودن او نیز همین است. او کم و بیش آنچه را می اندیشد بر زبان می آورد و نیازی به استفاده از زبان دیپلماتیک نمی بیند.

با احترام به دکتر بن کارسون و همچنین هیلاری کلینتون که برای هر دو به ویژه دومی احترام قائلم با تبعیت از رهبر معظم انقلاب که زمانی گفته بود: "هیچکس برای من هاشمی نمی شود، امیدوارم برای ملت بشود."

می گویم ترامپ رییس جمهوری بعدی آمریکاست. اما اگر کس دیگری انتخاب شد، هیچ کس برای من ترامپ نمی شود، امیدوارم برای ملت بشود.

ناشناس گفت...

الحاج،‌ فرمانده حزب الله در سوریه، به شهادت رسید.
http://bit.ly/1VL8l4B

ناشناس گفت...

اروپا با روسيه مخالفت جدي نكرد چون بيشينه مهاجران و پناهندگان طرفداران اسد هستند كه از داعش مي گريزند. ايران را دست كم مي گيريد ايران متخصص سود جستن از نيروهاي ديگران است چرا خودتان را دستكم مي گيريد؟روسيه مطمينا براي خودش مي جنگند ولي ما بيشترين سود را از بمبهاي روسي مي بريم .
كردها با تركيه مي جنگند ولي سودش را ما مي بريم.
در نهايت چه ايديولوژي در ايران فروكش كند چه نكند ،ايران پايگاه شيعيان و ايراني تباران جهان خواهد بود
حالا شما هي ايران را بكوبيد
پري سا

مازیار وطن‌پرست گفت...

ناشناس گرامی
متاسفانه خودم ازین عنوان سوء استفاده کردم!

بنده اگر هم مطالعه‌ای داشته‌باشم در زمینهٔ سیاست روز نیست. کلیات و فلسفهٔ سیاسی را دوست دارم و کم و بیش می‌خوانم (از جمله عاشق هانا آرنت هستم). پس آنچه می‌نویسم نظر شخصی و استنباط خودم است بر اساس کلیات و نه اخبار و واقعیات، آنچنان که دلقک. پس احتمال اشتباه در تلقی‌هایم از سیاست روز، نه کم است و نه انتقاد از آن مرا متعجب می‌کند، چون اینجا بیشتر برای آموختن از دلقک و دیگر دوستان می‌آیم، هر جا هم با نظرم متفاوت بود می‌نویسم تا جواب بگیرم.

ناشناس گفت...

پراگماتیست 20:39

". . شرکت دیگری حدود ده میلیارد دلار. نمی دانم تا چه اندازه با کسب و کار آشنا هستید. اما این تفاوت طبیعیست."

بزرگوار تا آن حد آشنا هستم که تفاوت بین 4 و 10 بیلیون را از زاویه گزارش گرهای مالی گوناگون باور نکنم. تا آن جا که من خوانده و دانم "شرکت دیگری" خود ترامپ است. در لینکی از سر طنز آمده: " دانالد چه گونه {از 1} تا 10 بیلیون را می شمارد. http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2015/07/22/donald_trump_fec_filing_read_the_92_page_filing_that_shows_how_trump_counts.html

در هم آنجا آمده از قول دانالد که او آنی می ارزد که احساس می کند، و این نیست مگر پیچاندن در حد لامپ اسرام. برگه های مالی وی برای ورود به انتخابات چیزی را روشن نمی کند، چرا که رقم های بالای 50،000،000 فقط با 50 ( میلیون به بالا) تایید (تیک) شده بدون قید رقم واقعی. گزارش 4 فوربز گزارش خوبی ست.

اما چرا این بحث؟ نخست که نکته دانالد را تا در حافظه دم دستی است (short term memory - stm ) در پارکینگ طبقاتی بده و بستان ها پارک نموده به طبقه بالاتر و مهمتر و از گونه تیمساری آن برویم که: دوم اگر دانالد بر مسند نشیند حتما کسر بودجه سیندِرلایی اش را از راه شرکت های اسلحه سازی تامین خواهد کرد و در خاورمیانه به نظر منِ "ملت" سبز و بنفش و بهار و عرب و کوروش و ناصر را چنان بولدوزر کرده و صاف که لواشک در حسرت آن نشیند. این نکته حال که انفجار ترکیه پیش آمد قوت بالاتری گرفته، چرا که جامعه دست راستی آمریکا همه را از چشم افرطی ها ی خاورمیانه تبار می بیند و اصلا برایش مهم نیست که این کار اردگان است یا خیر و و.

گرامی من با شما موافقم که بحث دنالد جای دیگری و در انتظار پاسخ نیستم و عدم پاسخ را موافقت شما با خود منظور نمی کنم.