۱۳۹۴ مهر ۵, یکشنبه

سؤال کلیدی بازماندگان فاجعۀ حج از خامنه ای؛ "چرا نیم بیشتر کشته شدگان حج ایرانی هستند"!


1- عربستان می گوید تا کنون فقط 769 نفر از حجاج کشته شده اند. ایران می گوید تا کنون مرگ 155 ایرانی محرز است و 316 ایرانی دیگر مفقود شده اند. علی جنتی بدرستی می گوید که اغلب قریب به اتفاق مفقودین هم کشته شده اند. و من تأیید می کنم چون اگر زنده بودند در چهار روز گذشته بطریقی اعلام زنده بودن می کردند. جمع 155 بعلاوۀ 316 می شود 471 نفر. این عدد حتی با درصد کوچکی از خطای محاسباتی - با فرض زنده بودن چند نفر از مفقودین - بازهم نزدیک صد نفر بیش از نصف کشته شدگان تأیید شده از سوی عربستان (385) است. سؤالی که همان در بدو انتشار اولین خبرها با شما در میان گذاشتم و در این مدت بغیر از روزنامۀ اعتماد که در انتهای یک گزارشش با ترس و لرز علت این فزونی کشته های ایرانی را پرسیده بود دیگر نه کسی می پرسد و نه کسی جواب می دهد. در حالیکه این کلیدی ترین سؤال برای حل معماست.

2- آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز مجدداً راجع به حادثه حرف زده و - با تیزی کمتراز بار پیش که دولت سعودی را مقصر معرفی کرده بود - خواستار عذرخواهی مقامات سعودی از مسلمانان و آسیب دیدگان شده است. در اینکه حرف خامنه ای از نظر حقوقی درست است حرفی نیست. و دولت های میزبان موظف به جلوگیری از هر حادثه ای از این قبیل بوده و مسئول جان و مال میهمانان و اتباع دیگر کشورهایی هستند که بطور قانونی وارد آن کشور (در اینجا عربستان سعودی) شده اند. اما اشکال حرف خامنه ای و دیگر مقامات ایرانی مدعی دولت عربستان در اینجاست که بار شدید و پررنگ سیاسی دارد. و اینان بجای پرسش از چگونگی حادثه؛ داوری در مورد کفایت و لیاقت سیاسی حکام عربستان را مورد قضاوت پیشینی قرار داده و می دهند. و بلافاصله نیز حکم صادر می کنند که چون حکام عربستان بی لیاقتند پس باید حکومت بر بخشی از جغرافیای طبیعی سرزمین خود در مکه و مدینه و منا - محل های برگزاری مراسم حج - را به ملک مشاع بین همۀ کشورهای اسلامی دیگر واگذارند.

3- روز شنبه 12 اوت گذشته داشتم از جشنوارۀ تئاتر ایرانی در لندن برمی گشتم. ساعت بین 10 تا 11 شب بود. وقتی اتوبوسی که سوار بودم رسید به تقاطع اجور رُود و آکسفورد و هایدپارک راننده گفت که مسیر بسمت ویکتوریا بسته است و باید پیاده شویم. پیاده که شدم با انبوه جمعیت شنگول و سرخوش و رفیقی مواجه شدم که از هاید پارک لندن می جوشیدند و بیرون می آمدند. کمی که جلوتر رفتم دیدم اینان از کنسرت بزرگ در هوای باز هایدپارک دارند می آیند و گویی تمامی هم ندارند. کمی بالا و پایین رفتم که راهی بسمت عبور بسمت مخالف جمعیت پیدا کنم و خودم را پیاده به منزل برسانم که نزدیک بود. اما عبور غیر ممکن بود نه بخاطر فشردگی بیش از حد جمعیت بلکه بخاطر ممانعت پلیس و پیش آهنگانی که برای تخلیۀ ایمن تماشاگران کنسرت همۀ مسیرهای برعکس از همه طرف را بسته بودند. ناچار نیم ساعتی معطل شدم و عبور جمعیت که از نفس افتاد راه باز شد و من هم عبور کردم. منظورم از تعریف این خاطره اشاره ام به خطرات برخورد های جمعیت های متقاطع است که در جریان فاجعۀ منا نیز اتفاق افتاده است. به این معنا که وقتی جمعیت در مسیری کانالیزه هستند و همه بیک سمت می روند لزومی ندارد که جمعیت انبوهی هم از روبرو بیاید که فاجعه اتفاق بیفتد. بلکه حتی حرکت یا توقف چند نفر هم می تواند فاجعه را کلید بزند.

4- همۀ اخبار راجع به فاجعۀ حج را تعقیب کردم و دیدم. اما هر چقدر به مسئولیت حقوقی عربستان مطمئن شدم؛ در مورد چرایی وقوع ماجرا از منظر فنی به قصور و تقصیر عربستان نرسیدم. زیرا عربستان خیلی زیاد به وجهۀ مذهبی و سرزمین وحی بودن خودش اهمیت قائل است و حتی اگر نیات سیاسی داشته باشد آن را در حج اولاً و در شکل و شمایل بروز سانحۀ کشتار ثانیاً بروز و ظهور نمی دهد. بنابراین می ماند دو فرضیه که یا مورد نادر طبیعی بوده و عربستان غافلگیر شده و در زمان و مکان کاملاً غیر قابل باور و پیش بینی با حادثه ای دیده نشده تاکنون در مراسم اینهمه سالیان روبرو شده؛ و طبیعی است که دست و پایش را گم کرده در مقابل بزرگی فاجعه. و یا این حادثه با طراحی قبلی و از سوی تعدادی از حجاج ایرانی رقم خورده است. و الا بسته بودن مسیرها و اجازه دادن به حجاج برای حرکت متقاطع از منا به جمرات و از جمرات به منا و عبور شاهزاده و از این مزخرفات در حد شایعه و بدون سند و مدرک است و - اصلاً عقلانی هم نیست - بیشتر ساختۀ ذهنی سیاست بازان ایرانی است.

5- حتی نمی خواهم مدعی شوم که این یک پروژۀ سیاسی تعریف شده از سوی جمهوری اسلامی و مقامات نزدیک به رهبری و یا حتی بعثۀ ایشان و با آگاهی نماینده اش در حج و یا حتی اطلاع سرپرست حجاج ایرانی بوده و انجام شده است. بلکه منظورم این است که در بهترین حالت این یک توطئۀ خوشرقصی از سوی تعدادی از جوانان یا کارگزاران و یا حجاج سهمیه ای و ایدئولوژیک بوده است که به طمع پاداشی از حکومت در هنگام مراجعت به چنین حماقتی دست زده اند. نه اینکه آنان می دانستند که چنین فاجعه ای رخ می دهد که خودشان هم قربانی شیطنت سیاسی شان می شوند. بلکه آنان (در حد یکی دو ده نفر) گمان کرده بودند که یک بلوای مختصری راه می اندازند و با تهیۀ فیلم و عکس آن را به اربابان شان در تهران می فروشند برای الاف و اولوف بعد از حاجی شدن شان. اما چون فرهنگ "الهی بامید تو" تنها مستمسک ایمانی اینان در حوزۀ فهم از وقوع حوادث و مدیریت آن است دست به حماقتی زده اند که چنین فاجعۀ اسفباری را رقم زده است. ماجرا هم خیلی ساده بوده. ده بیست نفر یا ایستاده اند و یا برگشته اند در حالت مخالف جمعیت و یک کلمه راه بسته است یا چنین حرفی را یکی زده است و در طرفة العینی صدا پژواک پیدا کرده در جمعیت و زائران چونان مهره های دو مینو بر روی هم غلطیده اند.

6- این یک فرض بسیار قوی و مهم است در توضیح این حادثه. اما با اینکه شواهدی هم خواهم آورد با این همه باید منتظر گزارش نهایی دولت عربستان از سویی و بیرون آمدن جزییات مستند بیشتری از فاجعه باشیم. اما برخی از قراین تقویت کننده:

الف- این سانحه در مرکز ثقل حجاج ایرانی اتفاق افتاده است و همانطور که توضیح دادم بیشتر از نیم کشته شدگان ایرانی هستند. متأسفانه ظریف هم جوگیر سیاسی شد و موضوع کشته شدن 500 نیجریه ای را مثال آورد که حالا معلوم شده است که واقعیتی ندارد. اصلاً گویا کشور دیگری در سطوح رسمی به موضوع وارد نشده اند و اگر هم چند نفر از حجاجشان مرده اند آن را بدیهی محتمل اینجور اجتماعات پذیرفته اند.

ب- اکثریت قریب به اتفاق زنان کاروان های ایرانیان در داخل جمعیت نبوده اند. اینکه آنان شبانه به رمی جمرات رفته اند یک رویۀ سازمانی هر ساله بوده و یا امسال اجرا شده معلوم نیست.

پ- یا مثلاً آن راهپیمایی با شعارهای یاحسین و یا علی و لبیک یا حسین و از این قبیل - اگر مربوط به امسال باشد - در مراسم حج که مخصوص محمد است به چه معنایی انجام شده است. آیا دسته ای از سنی ها هم قابل نشان دادن هستند که راهپیمایی مذهبی با شعارهای یا عمر یا لبیک عثمان و از این قبیل انجام داده باشند.

ت- برخی از کشته شدگان ایرانی بسیار جوان و قلچماق بوده اند و انتظار از کشته شدن آنان در زیر دست و پا کمی بعید و یا حداقل بسیار دیرهضم است. معمولاً در این قبیل حوادث بیشتر کشته شدگان از مسن ترها و ناتوان ها تشکیل می شوند.

7- بر هیچکدام از داده های این نوشته پافشار "اینهمان است" نیستم و اطلاعات در دسترس برای داوری نهایی کافی نیست. و من فقط می خواستم طرح موضوع کرده باشم که جمهوری اسلامی با استفاده از ضدیت تاریخی ایرانیان با اعراب - خودش هم بخاطر همین لشکر کشی اسلام و عمر به ایران بوده است - بخواهند اولاً واقعه را معکوس تعریف کنند و ثانیاً ذهن بازماندگان مظلوم کشته شدگان را از پرسش "چرا عزیزان ما بیشترین کشته را دادند" منحرف کرده و حکومت را تبرئه کنند.

8- خیلی زیاد متأسفم برای هزینه ای که مسلمانان سرتاسر جهان بخاطر انقلاب معکوس ما در سال 57 پرداختند و می پردازند. اما این هزینه قطع شدنی نخواهد بود غیر از زمانی که حکومت ایران عرفی شود و دست و پای شریعت را از حکومت کوتاه کند. این قبیل هزینه ها مثل هزینه های داعش و طالبان و القاعده و بوکوحرام خیلی سنگین و غمبار است. اما شک ندارم که نتیجه اش سرعت گرفتن سکولاریزم در خاورمیانه خواهد بود و تعطیل مرکز خشونت مدرن اسلام سیاسی در ایران. انشاءالله. و خدا حاجیان غیر سیاسی کشته شده را بیامرزد. یا...هو

۱۶۲ نظر:

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

از بند ۱ تا ۸ عالی بود. خیلی ناب بود.تشکر

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

تیمسار جان
این موضوع خطیری است. خیلی خوب گفتی
بازم تشکر
شاید فقط تیترش از متن عقب افتاده

الف گفت...

قبل از اینکه سیلاب تیمسار باری کلا و احسنت گل گفتی دوستان سرازیر شود،

من خواننده قدیمی شما هستم و گاه به گاه اگر حالش باشد یک خط مطلب می نویسم به نام های دوره ای. همواره نگاه تیز شما را تحسین کردم، اما این مطلب اخیر واقعا مشمئز کننده است.
این فاجعه اگر در غرب اتفاق افتاده بود، خدا می داند چند سال طول می کشید تا پوشش خبری آن تمام شود ( و مگر نمی دانید که ما خاورمیانه ای ها آدم نیستم!) درست می گویید؛ جمهوری اسلامی دارد تمام زورش را می زند تا از این مساله که افکار عمومی داخل ایران را حساس کرده کلاهی درست کند. اما ظاهرا شما هم به خط جمهوری اسلامی رفتار می کنید. یعنی ضدیت با جمهوری اسلامی به حدی است که در هر حادثه ای ندیده و ندانسته سر تیز تقصیر را بر می گردانید سمت حکومت. یعنی اینجا که ایرانی ها آشوب کردند (دست شما درد نکند در اعتماد به اخبار مقامات سعودی) و حتی در داستان افتادن دکل روی مسجد الحرام هم لابد ایرانی ها داشتند آنجا یک غلطی می کردند و کلا ایرانی ها، اگر مذهبی باشند و بیرون از خط محبوب شما، اصولا مشغول غلط کردن هستند. سناریو نویسی تان هم بی نظیر بود و لذت بردیم از این قوه تخیل!
اگر این روش درست است، پس چرا کاربرد آن را برای حکام ایران نادرست می دانید؟ به هر حال یک عده بیچاره ای که همه خانواده داشته اند مشغول انجام یک مناسکی بوده اند که به نظر من فرق چندانی با برنامه هاید پارک محبوب شما نداردو صرفا بحث سلیقه و سبک زندگی است. یک آیین است، صرفنظر از اینکه من و شما خوشمان بیاید یا نه. از این آیین و فاجعه رخ داده در آن چماق درست کردن برای کوبیدن بر فرق سر خامنه ای به نظر من کار چندش آوری است، در ردیف کار چندش آور جمهوری اسلامی برای چماق درست کردن از این واقعه برای کوبیدن بر سر ملک عربستان!

زیاده جسارت بود، اما باید می گفتم. چون از انصاف و دقت همیشگی شما انتظار نداشتم.

ناشناس گفت...

توهم توطئه!
حداقل از شما دیگه (حتی در حد طرح موضوع) انتظار نداشتم که همچین مسئله ای رو به توطئه مربوط بدونید.
واقعا هرچی که میخوام در مورد اون جماعت چند ده نفرتون بنویسیم، اینقدر مسئله بدیهیه که نمی تونم. هیچ وقت چنین تفکری به ذهن هیچ آدمی نمی رسه که بیاد نظم یه کاروان رو به هم بزنه. کاروانی که خودش وسطشه. بعدش اصلا به فرض که همچین فکری هم پشت قضیه بوده، یه ازدحام و بی نظمی کوچیک وسط جماعت چه بهره برداری میتونه داشته باشه؟
و به فرض هم باشه، چه پاداشی برای همچین کاری وجود داره؟ رفتیم ده دقیقه جیغ و داد راه انداختیم، جایزه مونو بدید بریم؟
دو حالت داره:
1. اینا به قصد خودکشی بینظمی ایجاد کردن، که غیر ممکنه
2. اینا به قصد هرج و مرج کوچیک بی نظمی کردن، که بی فایده است
امیدوار بودم که متنتون در مورد این حادثه، دعوت به ساده فکر کردن باشه که متاسفانه نبود
با ارادت

ناشناس گفت...

در دو سالی که وبلاگ شما را خواندم با فاصله زیاد این بدترین مقاله ای بود که از شما دیدم.

ناشناس گفت...

دلقک عزیز
سوالی که شک برانگیز است ویزا ندادن به مقامهای ایرانی و حرفهای مسخره مانند قضا و قدر از طرف عربستان است. چرا فیلمی که نشان دهد چه اتفاقی افتاده را پخش نمیکنند؟
البته در مجموع حدس شما معقولتر از چیزهایی است که این چند روز گفته شده است
خوش باشید

جارموش (کلنل سابق) گفت...

سلام تیمسار
تیمسار این نمی تواند تا حدی طبیعی باشد؟ خب مسلم است که معمولا حرکت ها کاروانی است و ایرانی ها و شیعه ها و همشهری ها بهتر است/دوست دارند/راحت ترند که کنار هم حرکت کنند که اگر اتفاقی افتاد یا خبری شد همه از هم با خبر شوند و در کنار هم باشند. و یا اگر کسی راهنمایی لازم داشت بتواند از همزبان و هم کیش خود بگیرد و مهم تر از همه اینها اینکه ایران یکی از تنها کشورهایی است که حاجی متفرقه ندارد و سفر به مکه از کشور ایران فقط از طریق کاروان ها و سازمان حج و زیارت ممکن است ولی کشورهای دیگر می توانند به صورت انفرادی حاجی اعزام می کنند و این خود باعث ساماندهی و گردهمایی بیشتر ایرانی ها میشود.
اگر با این فرضیه جلو برویم باز باید بپرسیم چرا بیشتر کشته شدگان مشهدی (نیشابوری) بودند؟
این را هم ببین که آمار دقیق کشته ها به تفکیک کشورها کماکان مجهول است و غربی ها هم آمار دقیقی ندارند. (البته که هرچه هست در بیشتر آمارها ایرانی ها از همه بیشترند)
http://www.farsnews.com/13940703000874
در ضمن جسارت نباشد درس پس میدهم مشاع درست است نه مشاء

ناشناس گفت...

در قضیـّۀ جرثقیل هم، نسبت کشتگان ایرانی هموطن از نسبت جمعیّتی بیشتر بود: 11به 108.

ناشناس گفت...

البته تعداد کشته ها 1300 نفر اعلام شده نه 700 نفر ولی بازم با اون گمشده ها حساب کنیم تعداد ایرانی ها زیاد میشه، ولی فکر نمی کنید اگر این تحلیل شما درست بود عربستان این مسئله رو توی بوق می کرد که ایرانی ها نظم رو به هم زدند؟!

ناشناس گفت...

سال 86 حج واجب مشرف بودم. در همان زمان و مکانی که این فاجعه رخ داده، از مشعر، جمعیتی چند ملیونی می بایست از یک مسیر نسبتاً کم عرض وارد سرزمین منی می شدند.
آن موقع برای دقایقی چنان در فشار قرار گرفته بودم که بعد از آن برای چند هفته هر دو کتفم درد می کرد. مسافت زیادی را هم روی پاهایم نبودم و فشار جمعیت من را بدون اغراق چند سانتی از زمین بلند کرده و با خود می برد و من فقط به لطف قد بلندم مختصری هوا برای نفس کشیدن داشتم. بعد تر، با دوستان که صحبت می کردم می گفتند که دیگر نزدیک به خفگی بوده اند.
این مقدمه را نوشتم که عرض کنم حال آسیب دیدگان و کشتگان این حادثه را و اینکه چطور چنین چیزی اتفاق افتاده را درک می کنم.
اما اصل مطلب اینکه به نظر من در این نوشته شما هم دچار اغراق گویی شده اید.
این درست است که عده ای علاقه به مراسم برائت از مشرکین دارند ولی، تجسم کنید که حاجی در لباس احرام - لخت تنها با لنگی در کمر و لنگی به دوش - پس از وقوف در عرفات به صورت کاملا بدوی، در حال حرکت از مشعر الحرام به سمت منی در میان آن جمعیت ملیونی، با اضافه کردن چاشنی گرما و تشنگی، آیا فکر و ذکری غیر از رسیدن به جمرات و انجام تکلیف و پابان دادن به این فریضه را دارد؟

نوشته اید که چرا همه مرد بوده اند و چرا اکثریت کشته ها ایرانی؟
خانم های ایرانی سال هاست که جداگانه از مسیر اتوبوس ها شبانه به جمرات می روند و آقایان که شروع می کنند خانم ها در منی به چادرها رسیده اند.
تعداد زیاد کشته های ایرانی هم مسلما به این دلیل بوده که مسیر عبور ایرانی ها بسته شده است. چون هر ملیت از حجاج از مسیر خودشان عبور می کنند. شاید می توانست این حادثه برای ترک ها یا اندونزیایی ها رخ دهد.
من حدس شما را که گفته اید حادثه ای بی نظیر رخ داده که حتی سعودی ها را غافلگیر کرده محتمل تر می دانم هر چند این شک را هم دارم که سعودی ها برای اینکه حالی از ایرانی ها بگیرند - که باندازه کافی هم انگیزه برای اینکار دارند - اقدامی بچه گانه جهت تاخیر در حرکت ایرانی ها کرده اند که ناشیانه تبدیل به این فاجعه شد.
در هر حال صحبت شما هم اگر درست باشد این چیزی از مسوولیت آل سعود بعنوان میزبان این مراسم کم نمی کند.

ناشناس گفت...

يادداشت جسورانه و تامل برانگیز علي قديمي خبرنگار حاضر در صحراي مني تحت عنوان

"بي تجربگي و مسؤليت ناپذيري مديران حج و زيارت و بعثه ايران"


ضمن عرض تسليت و اندوه فراوان حضور كليه مسلمانان و مردم نجيب ايران به علت شهادت تعداد زيادي از حجاج بيت الله الحرام بر خود لازم دانستم بدليل حضور و مشاهده و اطلاع نسبي از واقعيات در اين خصوص نكاتي را معروض دارم:

طَي يك روز گذشته از اين واقعه دلخراش تنها دليل و علتي كه از مديران و مسؤولين حج و زيارت ايران در همه سطوح ديده شده است بي برنامگي و عدم مديريت مديران حج و زيارت سعودي و عدم كفايت ال سعود براي اداره اين مناسك بوده به نحوي كه شديداً توسط صداوسيما و تمام كانال هاي تبليغاتي رسمي وغير رسمي روي اين موضوع تبليغ ميشود و علتش را بسته شدن مسير به علت عبور كاروان پسر پادشاه و وزير دفاع سعودي مي دانند.

طي چند سال حضور در اين مراسم به دفعات ديده ام كه به دليل حضور مقامات سعودي و يا ساير كشورها كه امري بديهي است خيلي اوقات بسياري از مسيرها موقتاً بسته شده و به كاروانها اطلاع داده ميشود و در اين ميان وظيفه مديران هر كشور است كه حجاج خود را راهنمايي كرده و اين برنامه را جوري مديريت كنند كه با كمترين تلفات و حتي ناراحتي حجاج عزيز همراه باشد.

جهت اطلاع عرض ميكنم كه رمي جمره را از صبح تا هنگام غروب افتاب ميتوان انجام داد. در اين رابطه خوب است مديران حج به اين چند سئوال با وجدان و صداقت جواب دهند:

١) چرا اكثر شهداي اين حادثه حجاج ايراني و افريقايي و چند كشور خاص بوده كه هيچكدام سازمان عريض و طويلي مانند ما و بعثه و ... نداشته و از طرفي حتي كشورهايي كه حجاج بيشتري و يا معادل ما دارند دچار چنين عارضه اي نشده اند؟

٢) مسؤلين و خدمه كاروانها كجا بوده اند كه هيچ كدام از اين بزرگواران نتوانسته اند به اين خَيل عظيم شهدا بپيوندند؟

٣) آيا برنامه منظمي براي كاروانهاي ايراني جهت مراسم رمي جمرات در طول روز و اين مدت داشته ايد؟

٤) شما كه چندين سال است با هزينه بيت المال و اين ملت ، امكانات ويژه و بودجه عظيمي را در اختيار گرفته ايد ميتوانيد خواهشاً فقط براي يك سال حساب دخل و خرج و جزئيات برنامه هايتون را براي تنوير افكار عمومي انتشار دهيد؟

٥) تعداد مديران بعثه و كاروانها و خدمه هاي انها در حج امسال چند نفر بوده و ايا فقط يك نفر از انها در هنكام حادثه در ان حوالي حضور داشته است؟

٦) مبلغ دريافتي خمس حجاج ايراني را فقط براي امسال بگوييد كه چقدر مي باشد؟

٧) آيا شما در روز هاي قبل از مراسم رسمي و خصوصاً روز عرفه برنامه اي جهت برگزاري اين مراسم داشته ايد؟

٨) آيا راهنمايي جهت هدايت حجاج محترم كه اكثراً مسن و نابلد هستند تعيين كرده ايد ؟ آيا هيچ بررسي انجام داده ايد كه طي ١٠ سال اخير عليرغم افزايش شديد قيمت به چه ميزان كميت و كيفيت خدمات كاروانهاي ايران در مقايسه با قبل و ساير كشورها كاهش داشته است؟

٩) آيا ميزان رضايتمندي حجاج را از خدمات خودتان خصوصاً طي سالهاي اخير سنجيده ايد؟ و... ؟ و...؟ و...؟

١٠) و نهايتاً اينكه از اين همه سياسي كاري و سياست بازي در امور ديني دنبال چه مقاصدي هستيم و چه منافعي را براي كشور دنبال مي كنيد؟

لازم است كه هم من و حتي اكثر مردم ايران با سياستهاي عربستان در يمن و سوريه و عراق و.... مخالف بوده و حتي ان را محكوم مي نماييم و ممكن است در اين حادثه نيز نواقص و سوء مديريتي داشته باشند كه قطعاً دارند اما اين دليل نمي شود كه كليه مسؤوليت خود را فراموش كرده و ناديده گرفته و يكسره دم از سوء مديريت سعوديها زده تا بر جو موجود سوار شده و از زير بار مسؤوليت خود فرار كنيد خوب است قدري خدا را ناظر بر كار خود در نظر گرفته و با وجدان بيدار و عاقلانه اين حادثه را حلاجي و كم كاريها و إهمال كاري هاي خود را نيز واكاوي نموده تا هم خداي نكرده در اينده از اين گونه حوادث پيشگيري نموده و هم بتوان مديريت قويتري اعمال نمود و رضايت قلبي حجاج را فراهم كرده و هم نزد وجدان ، مردم و خداي خويش شرمنده نباشيم. مطمئناً تاريخ و جامعه در اينده ما را قضاوت خواهند كرد. به اميد روزي كه هر كس با توجه به درجه مسؤوليتش پاسخگو باشد.

والسلام

٩٤/٧/٣ برابر يازدهم ذوالحجه ١٤٣٦

🌿🌿🌿

ناشناس گفت...

بسیار ضعیف بود دلقک . البته وقتی بخواهی برای خواننده خود شیرینی بازی در بیاری از این بهتر نمیشود واقع رودل کردیم.

ناشناس گفت...

یک قسمت از مطلب کسی که ۳۰ سال رییس کاروان بوده و شاید بعنوان اولین گزارش در شبکه های اجتماعی ارسال شد :
باسمه تعالی
امروز عید قربان 2 مهر 1394 طبق معمول،حاجیان از مشعرالحرام بسمت منی حرکت نموده و سپس بسمت جمرات محل سنگ زدن به شیطان راهی انتهای منی شدند.
علیرغم اینکه امسال تعداد حاجیان کمتر از سنوات گذشته است ولی طبق تجربه بیش از 30سفر حضور در حج احساس کردم شرایط غیر عادی است و ازدحام کاملا غیر طبیعی است.در مسیر جمرات در چند نقطه بخاطر ازدحام متوقف شدیم.گرمای شدید هم مزید بر علت بود.بنده سریعا نفرات حاجی گروهم را بقطار کرده و با شکافتن جمعیت بجلو حرکت کردیم و در واقع از معرکه خارج شدیم.
.
.
.با شکاف جمعیت به جلو یعنی چی !!!!! یعنی هل بده بیخیال بقیه که می رن زیر دست و پا !!!

Dalghak.Irani گفت...

ایرادات و عصبیت های بروز کرده در شما نه قابل انتظار بود و نه موجه است و مدلل. گذشته از نفراتی که از موضع حکومت خامنه ای حرکت می کنند و حق دارند که مخالف نظر من باشند و چرت و پرت مثل ضعیف بود و سست بود و - دشنام های خیلی رکیک را در یک مورد منتشر نکردم - بنویسند. اما از کسانی که مخالف حکومت شرعی و استراتژی خانمان برانداز خامنه ای هستن تعجب می کنم. همۀ اشکالات مطرح شده را در متن پاسخ داده ام. و اگر نبود نوشتۀ نقل شده از آن خبرنگار محترم لازم بود که توضیح بازهم بیشتری بدهم که دیگر لازم نیست. اینکه ایرانیان بصورت کاروان و با هم حرکت می کنند حرف درستی است. ضمن اینکه کاروان به کاروان که تعداد چند ده نفر هستند از کاروان بغل دستی مستقل هستند و الزاماً با هم بودن کاروان ها - و نه افراد مربوط به یک کاروان - مورد اهتمام همزبانی و همراه بودن سایرین نمی تواند باشد و نیست. با این وجود خود این جمع بودن ایرانیان در نزدیک هم همانقدر که کشته شدن شان را می تواند توجیه کن قبل از آن توطئۀ احتمالی را هم می تواند قوت ببخشد. من در متن گفته ام که هیچکدام از سران نه ولی فقیه نه بعثه اش و نه نماینده اش و نه حتی رییس کاروانی را متهم نمی کنم - در حالیکه همه بالقوه و بنابر سابقه متهم هستند - و بنا را می گذارم براینکه یکی دو سه وده نفر خواسته باشند شیطنت ایدئولوژیک بکنند. مثل زمانی که گویا نیکبخت واحدی و شیث رضایی در پروازی فوتبالی یک شوخی تروریستی کرده بودند و پرواز کلی با اشکال مواجه شده بود و کار بجاهای باریک کشید. و من منصف ترین و جوانمرد ترین تحلیل نویس مستقل ضد رژیم هستم که از چنین فاجعه ای - که قطعاً از جنبۀ فلسفی بدلیل اسلام سیاسی حاکم در ایران است - چنین بی طرف و بی غرض سؤال پرسیده ام. اینکه به کی بفروشند و چه بفروشند و چه بدست بیاورند و چطور در آن وضعیت ملکوتی به چنین مورد اندیشیده اند من پاسخ آماده ای ندارم. اما وقتی دین ملعبۀ سیاست و ریا و نفاق مظهر برخورداری باشد خودش همۀ این پرسش ها را جواب می دهد. همانطور که از یایک زنجانی بسیجی می سازد و از سردار زارع نگهبان ناموس دختران. یا...هو

ناشناس گفت...

مثل همیشه عالی بود!! با تشکر
حزب الله

ناشناس گفت...

دلقک جان من ازت حمایت می کنم و قبول دارم که واقعا تحلیلگر منصفی هستی. اما سخنی دارم. خامنه ای بعد از وا دادن در قرارداد هسته ای ضعیف شده و این رو تحلیلگرا فهمیدن. این باعث شده که تیزی نقدشون رو بیشتر کنن. یعنی اینجور که من می بینم مثل گرگهای گرسنه آماده شدن برای دریدن این کفتار زخم خورده. این تحلیل من درباره این تحلیل شما هم هست.

Dalghak.Irani گفت...

اینکه من می گردم و از نقاط ضعف خامنه ای برای هر چه مشروعیت زدایی از او استفاده می کنم هم درست است و هم کاملاً جوانمردانه. همانطور که امنه ای و اذنابش هم همین کار را با مدرن ها می کنند. اما در مثالت ایراد دارم و آن این نکتۀ ظریف است که دریدن لاشۀ کفتار توسط کرکس و لاشخور به ذهن تبادر می شود. در حالیکه من کبوتری سفید با شاخه زیتونی بر منقار سرخم هستم.

تکمله: برای آنانی هم که شک دارند رجوع کنند به مصاحبۀ شریعتمداری با فارس که بتندی و تعجب و تدید گفته چرا روحانی و ظریف سفرشان به نیویورک را ناتمام نگذاشتند و بخاطر این اتفاق به ایران برنگشتند! این هم برای دستگرمی ابتدایی برای آنانی که دنبال "چه بهره ای" منتظر بودند برنامه ریزان احتمالی این فاجعه. البته در اینده بیشتر معلوم خواهد شد. چون من از زمانه جلوتر می نویسم برای شما برخی تان هاضمۀ مناسب را ندارید. یا...هو

ناشناس گفت...

مقاله ارزشمندی بود و مطمئن. هستم با این نوشته روح آن قربانیان هم شاد شد . امروز به جواب سوال قدیمی ام رسیدم که چطور پنجمین. نیروی هوایی بزرگ ارتشداران به آنی فرو ریخت و چندی بعد به صدام وا داد و از هزاران اف ۴ چطور پنجاه تا ته جنگ ماند و ضعیف ترین نیروی هوایی منطقه شدیم .

ناشناس گفت...

یعنی دو سه یا ده نفر چطور میتوانند در جمعیت ملیونی بی نظمی ایجاد کنند؟
یک تئوری دیگه میتواند این باشد که سعودی ها میخولستند حال ایرانیها را بگیرند و یک مسیر را بسته اند.
امیدوارم که این حوادث باعث شود که ایرانیان کمتر به زیارت بتکده قوم قریش بروند.

ناشناس گفت...

به نظرم شما حج نرفتید و لذا درک درستی از قضیه ندارید. این رسم همیشگی است که خانمها را شب قبل می برند، تا کمتر دچار ازدحام شوند. ضمنا حجاج گروهی حرکت می کنند و کاملا طبیعی است که اتفاقی که افتاده در مرکز تجمع حجاج ایرانی باشد و لذا بیشترین تلفات از ایرانی ها باشد، متاسفانه. در مجموع من که مشتری تحلیل های شما هستم، این مقاله را از ضعیف ترین مقالات شما تا کنون ارزیابی می کنم.

فری گفت...

ملک سلمان چند سلفیده برای این مطلب به درد نخورت؟ پول این سوسمارخورا خوردن نداره. اگر هم ایرانیا دخیل بودن کار موساد بوده که به یک سری حاجی نما پول داده این کار رو بکنن به اسم ایران در بره.

Dalghak.Irani گفت...

من اگر حج رفته بودم تحلیلم را قطعی تر می نوشتم. اما سعی کردم نوشته ام فارغ از ارتباط میدانی و مشاهداتی با مراسم حج باشد و موضوع زنان را هم بصورت استفهامی آوردم و نه اثباتی ضمن اینکه کامنت دیگری در بالا که نویسنده گفته خودش حاجی است گفته رمی جمرات از طلوع صبح تا غروب بعد از ظهر است و شما می فرمائید شب هم مجاز است و زنان ایرانی همیشه شب ها می روند. بهرحال من کماکان ادعای مشاهدۀمیدانی نیستم و تحلیلم بر مبنای منطق وقایع پیش آمده است. ضمن اینکه من نه تعرضی به دین دارم و کردم و نه به مناسک حج و هر نوع مناسک مذهبی. من قطعاً مذهب را چیز بد و مزخرفی نمی دانم و تعرضی هم به محضر مؤمنان نکرده ام و نمی کنم. حرف من از هاید پارک مربوط به مثالی بود که می خواستم اهمیت برخورد جمعیت های متقاطع در یک مسیر را نشان بدهم و نه ترجیح کنسرت لندن - من نبودم - به مراسم حج. کمی محترم تر ببینید آدم ها را با هر اعتقاد و ایمان و اندیشه ای. ضمناً آمار 769 نفر آخرین آمار تأیید شده از منابع عربستانی است و آن 1300 و از این قبیل حدس و گمان منابع ایرانی است. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک تحلیل مستقلتو ادامه بده و تسلیم جیره خورای خامنه ای نشو. شاید اینا گندی زده باشن که نمی خوان فاش بشه. وقتی حزب الله ازت بد بگه هفتاد درصد مطمئن باش تحلیلت درسته. اگه خوب گفت نود درصد بدون غلطه

امجد گفت...

این چه مطلبی بود؟ به کل ناامید شدم از این وبلاگ!

خدا گفت...

با سلام و عرض ادب احترام خدمت شما بزرگوار دلقک عزیز سانسور چییییییی،
هرچند دیروز 1 کامنت مرا پاک کردی ، و کمی دلخور شدم از دستتون،
تشکر میکنم که بعد 3 روز بل آخره تحلیل کردین حوادث مکه رو ،
اما چه تحلیلی عددی، و سیاسی !؟!

ناشناس گفت...

دلقک بالاخره حزباللهیا یک بار توی دهه شصت حج رو به گند کشیدن. بعید نیست اینبارم همچین هوسایی کرده باشن. متهم اصلی نوچه های خامنه ای ان چون توی این کار سابقه دارن.

خودم گفت...

شاید هم کار خود الله بوده که از کاسه داغتر از آش شدن ایرانیها در امور اسلامی خسته شده و گفته بلایی سرشون بیارم که دیگه این ورا پیداشون نشه.
اگر عربستان10 _15 سال ایرانیها را از حج ممنوع کنه خیلی خوب میشه و این شهیدان خونشان هدر نمیره. بعد از اونهم حج فراموش میشه خود به خود.
ناشناس گفت...

بیخودترین نحلیلی بود که تا حالا خوندم

ناشناس گفت...

سلام
عربستان آخرش تقصیر رو میندازه گردن ایران یک سناریو محکمه پسند هم درست میکنه
مکیندر

ناشناس گفت...

کسانی که بیمارویا پیر هستند میتوانند درشب رمی جمرات کنند وخانمها راجزء این گروه قرار داده اند.ویکی پدیا(رمی جمرات).

ناشناس گفت...

این اشاره خامنه ای به مسئولیت حکام عربستان خیلی کون سوزی داره.
مردک یکبار تو عمرش اسم مسئولیت اورد اونهم برای دیگران.
باید بجای کلمه فارسی بیشرمی گفت خامنه ای.

ناشناس گفت...

موضوع این نوشتار بسیار مورد توجه به ویژه ایرانیان ست و شخص را وسوسه می کند در باره آن بنویسد. اما اگر وسوسه از غربال انصاف بگذرد همان شخص می گوید قضاوت و یا نوشتار را، به ویژه به علت اهمییت خاص آن، به بعدها و یا هرگز موکول می کنم - این همانی ست که تیمسار باید همت بدان می کردند. چون که، یا بهتر بگویم علی رغم آن که، موضوع پُر تاب روز با ابعاد سیاسی-اجتماعی بزرگی به ویژه در شرایط شکننده پس از برجام ست، اویی که در راه مردم می نویسد نمی بایستی هیجانش در عقب ماندن از دیگری وی را وابدارد چنین سناریوی ناهمگن با احتمالات را در معرض قضاوت عموم قرار دهد. از سوی دگر در این نوشتارچند راه دررو هست. . .& که اگر این نه و آن بله . . & و یا &خلاصه که نتوان از روی یقین گفت . .& و و . . که آدمی را به این فکر می اندازد که چرا نوشتید. شما که به گفته خود آن چه مطلب در این باره بود مرور کرده اید، چگونه ست که در این که زن ها شب پیش به محل می روند یا خیر جستجو اینترنتی نکردید؟ برایم جالب بود بدانم راجع به کشته شدن مردان چغر ایرانی از کجا اطلاع حاصل کردید، که اگر کردید آیا قیاسی با، از دَرِ تمثیل، مردان آفریقایی تبار کردید. این که شمار بالایی سالمندان بودند، خوب در همه جا درج شده بود، اما در مورد دیگر در جمله پیشین معیار قیاس شما با کشور های دیکر چیست و از کجاست؟

کمینه ای که نوشتار شما به من منتقل کرد آموختن از اظهار نظر دیگران بود، که بسیاری شان در کمال فروتنی دانستنی های ارزشمندی در مورد مراسم حج با ما شریک شدند که در عین حال نوشتار شما را، با سخاوتمندانه ترین فرض، داری ارزشی خرد می دانست.

شما به راحتی با قلم توانایی که دارید می توانستید راجع به مطلبی دیگر، که کمبودی از آن نیست در این برهه، بنویسید. همان طور که مستحضرید در همیاری با نوشتار شما اظهار نظر ها هر از گاهی از جان مایه نوشته شما، به روال همیشگی، دور می شدو با احتمال زیاد به موضوع حج می رسید. در آن زمان شما نیز به نوبه فرضیه های خود را به بوته آزمایش می گذاشتید. به ویژه این که با دیدن اظهار نظرهایی از گونه بالا، و فراستی که در شما یافت می شود، فرضیه های شما ، آدمی متصورست، سنجیده تر می بود.

ناشناس گفت...

Hi Dalghak where do you learn Farsi or Persian . I am interested to learn Farsi to increase my income finger cross. Thank you.

ناشناس گفت...

پایگاه اینترنتی خبری نهرین نت اعلام کرد: گزارشهای سازمان اطلاعات یکی از کشورهای اروپایی نشان می دهد احتمالا سازمان جا.سوسی خارجی رژیم صهیونیستی ( موساد ) شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ، دیپلماتها و کارمندان ایرانی را در جریان فاجعه منا ربوده است.

شبکه نهرین نت افزود : از برخی از کارمندانی که در اتحادیه اروپا کار می کنند اطلاع یافته است که برخی محافل دیپلمات اروپایی در بروکسل نگران هستند آنچه در رمی جمرات در منا در مکه مکرمه و در نخستین روز عید قربان و هنگام ازدحام در رمی جمرات اتفاق افتاد ناشی یک « عملیات طراحی شده » و از پیش تدارک دیده شده توسط برخی سازمانهای اطلاعاتی اسرائیلی و سعودی علیه شماری از مسئولان سپاه پاسداران [انقلاب] اسلامی ایران و برخی مسئولان دولت این کشور از جمله تعدادی از دیپلماتها و تلاش برای ربودن آنها بوده است.

گزارشی که نهرین نت در این خصوص به دست آورده است نشان می دهد شماری از دیپلماتها گزارشهای اطلاعاتی اولیه‌ای را رد و بدل می کنند که بر اساس آن احتمالا موساد و سازمان اطلاعات عربستان برای یک عملیات اطلاعاتی حساب شده تدارک دیده بودند تا شماری از مسئولان ایرانی از جمله تعدادی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سفیران و کارمندانی را که در دفتر آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران کار می کنند بربایند.

این منابع تأیید کردند غضنفر رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان جزو این افراد است.
رکن آبادی یکی از شخصیتهای مهم در دفتر آیت الله خامنه ای و از مهم‌ترین شخصیتهایی است که بر اسرار مسلح کردن حزب الله لبنان توسط ایران آگاه است. سعودی ها با برگزاری این تظاهرات که در آن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده می شود موافق نیستند.

علی اصغر فولادگر رئیس دفتر مطالعات راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دیگر شخصیتهای مهمی است که جزو مفقودان است.

حسن دانش ، فؤاد مشغلی ، عمار میر انصاری ، سید حسن حسنی و شمار دیگری از نیروهای سپاه پاسداران و دفتر بعثه حج ایران از جمله مفقودان هستند.

ناشناس گفت...

دلقک اگر ممکن است این نوشته را حذف کنید خیلی سرخورده شدیم از این نوشته .به جاش در مورد فوتسال بانوان بنویسید

ناشناس گفت...

ادوارد البی رومی شیرین مستانه مازیار بچه های دلقک کجا هستید . پدر حالش خوب نیست تا صبح هذیان میگفت یکیتان بیاید پدر را ببرد دکتر تب اش بالاست . پس فرزند به چه دردی میخورد فقط روزهای خوب اینجا پلاسید .مغز خر خورده کجاست

ناشناس گفت...

با سلام. به عنوان یک سوال (البته شاید اندکی عجیب به نظر بیاید) آیا قرار بوده در نیویورک اتفاقی میان ایران و آمریکا و اروپا بیفتد که شاید فاجعه منا (بر فرض عمدی بودنش از سوی هر کسی) بخواهد آن را تحت الشعاع قرار دهد و تمرکز دیپلماسی محتمل را به هم بزند؟

ناشناس گفت...

اتفاقا معلومه که مطلب درست بوده چون برادران بوی سوختگی می دهند زیراین لینک، چیزی که معلومه اینکه ایرانی ها خیلی مردند، دوما حادثه طبیعی نبوده یا ایران ها خیلی بدشانس هستند در حد لالیگا یا اینکه عمدی در کار بوده از طرف ایران یا عربستان!

ناشناس گفت...

دلقک درسته که ممکنه حزب اللهیای ولی وقیح این افتضاح رو درست کرده باشن، اما ممکن هم هست کار حزب اللهیای خودسر وهابی باشه. شاید هم اتفاق بوده.

صاحب فیش حج گفت...

همان سئوال اصلی و تیزبینانه که چرا تعداد ایرانی های مصدوم و کشته شده نسبتا اینقدر زیاد است، دلقک جان کفایت است برای یک نوشته ، ظن و احتمالات در تردید را اضافه نکنید در این شرایط که حداقل اطلاعات به اصل چگونگی وقوع حادثه است...

رامیار گفت...

من واقعاً از این همه حمله به دلقک شگفت زده ام. آقاجان یک مطلبی نوشته که درست یا غلط با منطق شما نمیخواند. باید این همه بیرحمانه تهاجم کنید؟ آقاجان هر مطلبی را خوشتان نمیآید رد کنید برید بعدی یا منتظر بمونید. مگه دارید پول میدهید که انتظار دارید اراده شما را بنویسد؟ و یا مگه ادعای بی خطایی کرده؟
خود من از هر ده تا مطلب ایشان شاید سه چهارتاش به مذاقم خوشم نیاید ولی نمیام که بنویسم این چی بود و وای و هوار و آقا پاکش کن و بچه ها بیایید پدرتون رو جمع کنید و هذیان میگه و تب داره و چه و چه. زشته به خدا. کمی انصاف بد چیزی نیست.
اگر قراره به میل شما بنویسه که خودش اضافیه پس. میاییم اینجا دیدگاه یک نفر دیگه را بخوانیم که در طی سالها داره مداوم و پیوسته مینویسه. چهار پنج ساله که دارم میخونم و کلی دیدگاه از مطالبش گرفته ام. طبیعتاً همه مطالبش به دردم نخورده ولی اگه از هر بیست تاش یکی هم خوب باشه و به دیدگاهم کمک کرده باشه دستش رو میبوسم.
من از طرف همه که نمی‌تونم ابراز موضع کنم، ولی از طرف خودم شرمنده هستم. شاید این بی‌محبتیها نمونه ای باشه از بی محبتی جمعی ما ایرانیها به کسانی که برایم خدمتی میکنند. همانطور که کسی خوبیهای اعلیحضرت را ندید و هنوز هم طلبکارند که چرا فلان نکرد و فلان اشتباه را کرد، الان هم برای شما تکرار میشه که گروهی از خوانندگان نوشته های خوبی که ما را سیراب میکنه و بارها میاییم و میخوانیم و در بحثش مشارکت میکنیم را نمیبینند ولی تا یک مطلب با منطقی که انتظار دارند نمیخونه اینطور مححکوم میکنند.
دلقک گرامی، بابت همه وقتی که میگذاری و این تجربه و دیدگاهت را به رایگان به ما ارائه میدهی بسیار سپاسگزارم. اگر این وبلاگ پولی بود من پول میدادم برای دسترسی به آن چون بسیار ارزشمند می‌نویسی. هر مطلبت هم که باب میل من نیست (مثل همه مطالبی که در حمایت از اوباما مینویسی و من از او متنفرم) باز هم بر روی چشمم جا دارد. اینقدر خوب نوشته‌ای که هزاران اشتباه و غیرمطلوب من هم بنویسی باز هم ولی نعمتی. هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی.

غریب آشنا گفت...

در این واقعه ، محتمل ترین سناریو ، تقریبآ همان است که تیمسار میگوید ، این متلک ها که برخی از دوستان پرتاب میکنند ، تعجب آور است ، اگر چیزی را رد میکنید ، بایستی مدلل باشد و جایگزین آنرا بیآورید ، حقیقتآ آنچه دلقک میگوید ، منطقی تر به نظر میرسد ، تا فرضیاتی مثل عبور شاهزاده سعودی یا ربودن سرداران سپاه یا بی عرضه گی مسئولآن برگذارکننده سعودی .
دوستان از تفکر غافل نشوند که کلید پیروزیست.

ناشناس گفت...

از قدیم گفتند که اگر دیدی ایرانی هوچی گری میکند، بدانید که دروغ میگوید.

ب ب

ناشناس گفت...

با درود به دلقک و با خسته نباشی به او. عرض شود تیتر خیلی عالی بود! اصلا توی خال زده بود. اما محتوا اندکی کج و معوج بود و همخوانی کمی با او داشت.سئوال من اینک از دلقک این است که چرا در حج امسال باید قریب چندین هزار اطلاعاتی و سپاهی و مدیران به اصطلاح! رده بالای !! حکومتی شرکت کنند؟ ایا این شرکت گسترده انها تصادفی بوده؟ بی شک خیر.به عقیده من سازمان اطلاعات عربستان کامل اینها را رصد می کرده و موضوع بسیار بودار و کاملا امنیتی است.و این کله پوکها این عربها را دست کم گرفته اند و فکر کرده اند فقط خودشان زرنگند.زیر پوست این موضوع خیلی چیز ها است که هیچکدام از دو کشور پیشقدم برای رو کردن نشده اند. البته صدایش بعد ها در می اید.در این قضیه ایران صد در صد مقصر است.تعداد بسیار زیادی از مسئولین رده بالای سپاه و حکومتی با نام مستعار به انجا رفته بودند.لابد فکر کرده بودند عربها در انجا کارشان چراندن قاز است!!

ناشناس گفت...

دلقک ازت ممنونم که هذیان های اطلاعاتیای خامنه ای رو برملا می کنی. خیلی دارن تلاش می کنن خودشون رو مظلوم جلوه بدن. مطلبت توپ بود.

ناشناس گفت...

تحلیل من از دو حادثه سقوط جرثقیل و منا اینست ساده و خطی باشیم .چون پیام ساده هست و نیاز به انالیز الیت ندارد و این پیام برای توده مردم ایران بوده است .اینجا نیایید ما شما را میکشیم . دو سناریو اول هیزم کشی به نزاع دوطرف اتش می افزاید سناریو دو کار خود سعودیهاست و محتمل به نظر من کار سعودیهاست .

این اتش تهیه جنگ تمام عیار با ایران است .و هموطنان ما نخستین قربانیان جنگ تحمیلی دوم هستند .گیج وا گیج نباشیم از روشنفکر و روحانی و مدرن و سنتی از سبز و بسیجی با چشمان باز وقایع را دنبال کنیم .

حزب الله

ناشناس گفت...

مرقومه اخير را نپسنديدم ولي احترام ميگذارم به ديدگاهت.
خيال ميکنم علت اينکه من و برخي از همراهان آنچه نوشته ايد را بر نتابيده ايم خود شما باشيد با نوشته هاي دقيق ، متقن ، مدلل و زيرکانه قبليتان. تا نيمه هاي متن را که خواندم شک کردم نکند وبلاگ شما به قول جوانتر ها هک شده باشد!
من احتمال توطئه و آدم ربايي و اين قبيل اقلام را نزديک صفر ميبينم . به نظر من شايد مشتي سعودي بدون اينکه به عواقب فاجعه بار اقدام خود فکر کنند به بهانه اي، اندکي رندي کرده اند و گذر گاه را بسته اند تا به حاجيان ايراني که در آن مسير هستند سخت بگذرد، اما خوي باديه نشيني باعث افراط شده و گند حاضر بالا آمده است!

فاميل دور

غریب آشنا گفت...

محملآت نباف حزب ا... ، چه جنگی ، چه کشکی ، مگه طرف عربی ، دیوانه است که نون میلیاردی خودشو از حج ایرانیا آجر کنه ، قضیه از طرف عربا نبوده ، مگه اشتباه مدیریتی ولآ غیر.

ناشناس گفت...

دلقك جان، همانطور كه خودتان اشاره كرديد مطلب فوق را بر اساس حدس و بررسى محتملات قوى تر نوشته ايد. اما نكته جالب برخورد خوانندگان است كه يك موضوع را براى من روشن ميكند، عرب ستيزى و نفرت از اعراب به قدرى در ميات ايرانيان نهادينه شده كه فارق از باورهاى سياسى و موقعيت اجتماعى به صورت خودكار همه تقصير ها را از ناحيه عرب سوسمار خور مى دانند، حال چه اين اتفاق عمدى بوده يا سهوى و چه اين اتفاق به علت حماقت چند بچه حزب اللهى بوده ويا برنامه ريزى شده و يا چه توطئه ايران و يا سعودى ويا موساد ويا مريخيها بوده باشد. يك نكته كاملا مشهود است، خامنه اى و شركا از آن به نحو احسنت بهره بردارى كرده و ميكنند ، بعد از مدتها توانستند موضعى بگيرند كه هم راستا با احساس عمومى عرب ستيزى اكثريت مردم است ، و براى اولين بار خامنه اى حرف دل همه را ميزند .
به هر حال هركه اين ماجرا را پيش آورده فرقى نميكند، برنده سياسى و بازنده آن در سياست داخلى حداقل معلوم است، دوستان هم بعد از اينكه فحش و لعنشان را به اعراب دادند و دلشان كمى خنك شد، كمى فكر كنند.
ارادتمند. افشين قديم

ناشناس گفت...

بعد چند سال هنوز آخوند هوچی باز را نشناخته ای که چطور بجای انجام مسئولیت اصلی خود و رسیدگی به وضع کشور علیه دیگر کشورها نقشه می کشد و هر چیزی را پیراهن عثمان می کند ؟
ملک سلمان باید بخاطر یک حادثه طبیعی عذر خواهی کند ولی خامنه ای برای اشتباه هسته ای خود و به گا دادن مملکت نباید عذر خواهی کند؟هزاران میلیارد دلار مملکت را هپلی عپو کرده اند و حالا دنبال متفرق کردن افکار عمومی از اصل ماجرا را دارند.یک روز یمن یک روز کشف مقعد حجاج در فرودگاه جده و بعد ماجرای شیرین جرثقیل و حالا هم منا.خر خواسته از خدا خواسته.
آنقدر چرت و پرت می گویند که آدم از خنده روده بر می شود.در یکی از نشریاتشان نوشته عربستان شیمیایی زده است! و کم کم نقاط تاریک این توطئه روشن می شود که آره با برنامه ریزی قبلی شیمیای زده و نقشه بوده که سفیر ایران را بربایند و بعد بگویند زیر دست و پا له شده و بعد هم...
.....
یک شاهد عینی ماجرا می گوید جمعیت فشرده و ساکن بود و پلیس دستور داد که بایستید راه بسته است. مدتی در حالت خفگی و مرگ ایستادیم تا اینکه عده ای از آفریقایی ها خواستند با زور! خود را از جمعیت خارج کنند و جمعیت را وحشت زده کردند ( و جمعیت مثل دومینو فرو ریخت و بقیه هم از رویشان رد شدند و پایشان گیر کرد و آنها هم افتادند و بقیه هم از روی انها رد شدند بگونه ای که دل و روده عده ای بیرون ریخت)
ولی علت راه بندان چه بود. می گویند یک جمعیت 300 نفری از حجاج ایرانی راه را اشتباه رفته اند و علت راه بندان "مدیریت" کاروان بوده است که برعکس عمل کرده است. بعد هم خامنه ای عربستان را به "بی مدیریتی" متهم کرده است.تو اگر بیل زن بودی ابتدا در خانه خود را بیل همی زدی!
احتمال وجود راه پیمایی برائت از مشرکین از سوی عده ای از مفتخوران حکومت که همیشه در مراسم حج پلاس هستند نیز از نظر دور نیست .

مغز خر خورده!

ناشناس گفت...

بيشترين كشته شدگان ايراني هستند چون بيشترين جمعيت شيعه ايراني هستند و حادثه در مسير عبور شيعيان رخ داده. مگر مسير عبور شيعيان جداست؟ بله، از صدقه سر مراجع شيعه. به گفته ايشان از مشعر تا مني بايد زير نيزه آفتاب طي شود و عبور از مسير مسقف مجهز به تهويه هوا و آب خوري و ديگر امكانات، حرام است و حج را باطل مي كند. همين زمينه ساز اصلي اتفاقات بعدي است از جمله نظريه محتمل دقيق دلقك.
ارادت
هفده

ناشناس گفت...

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11892425/Hajj-stampede-carnage-caused-by-roadblocks-set-up-for-VIP-visit.html

حج وی ای پی کار دست خاندان سعودی داد.

مازیار وطن‌پرست گفت...

چیزی که برای من جالب است (برای آدم‌های ساده‌ای مثل من اتفاقات تکراری هم، همواره می‌تواند جالب باشد) تاثیرگذاری کاربرد روش‌های اصیل "توده‌ای/شیعی" (همان ایدئولوژیک) است که "از هر زبان که می‌شنوم نامکرر است".

یکبار در اولین کامنت‌هایم جناب دلقک با مهربانی، هندوانه‌ای زیر بغلم گذاشت که فلان کتاب را خوانده‌ای و بعد از آن هم در کمال احترام هر جا نظر هم را نپسندیده‌ایم محترمانه به هم تذکر داده و هر دو طرف هم بدون نیاز به عربده و فحش و قفل فرمان منظور هم را فهمیده‌ایم.

حالا نویسنده‌ای که به اندازهٔ یک آی‌دی ناقابل برای خود و مخاطبش احترام قائل نیست، آنچنان با قیافهٔ حق بجانب و نگاهی عمیق که برای چلنگران آشناست، همینطور نام‌ها را به قاعدهٔ یک تیم هندبال ردیف کرده که بیایید پدرتان را دریابید. به قول آن پیشوای مرتحل آن چنان هم با اعتما به نفس افاضه کرد که "نزدیک بود خودمان باورمان بشود"

جناب دلقک عفو کنند که کامنت بی‌ربط می‌گذارم اما برخلاف بعضی دوستان بنده اعتقاد ندارم که این‌ها از ظرافت افسران جنگ نرم و مزدوران مجازی (!) است، بلکه متاسفانه در میان خودی آنقدر نخودی وجود دارد که حاجت به مارادونا (به روایت مسجد سلیمانی‌ها: حسین کلانی) نیست. این چند خط را هم من باب آشنا بودن "ناشناس" نوشته‌ام.

ناشناس گفت...

مسیر مسقف !!! مجهز بهتهویه هوا و آبخوری !!؟ حال شما خوبه !؟ حداقل یه تحقیق مختصری می کردید.

رومی گفت...

یک عده برای به گاری بسته شدن خلق شدن، ولی‌ متأسفانه پیشرفت تکنولوژی باعث شده که بتونن به راحتی‌ وقاحت و بیشرمی خودشون رو به نمایش بگذارند.

@ کسانی که بدون دلیل و هوچی گرانه به تیمسار حمله کرده اند یا سراغی از من و دیگر فرزندان تیمسار عزیز گرفته اند:

به جای حمله شخصی‌ به تیمسار، دلیل مخالفت خودتون رو به صورت منطقی‌ بیان کنید و در بحث‌ها مانند انسان حاضر باشید. شما حق دارید که با نظر و تحلیل تیمسار ۱۰۰% مخالف باشید، ولی‌ اجازه ندارید که حال و هوای محیط زندگی‌ خودتون (در برگیرنده خانه، کوچه، خیابان و محل کار و ...) رو اینجا به نمایش بگذارید. متأسفانه از دست پرورده‌های حکومت آخوندی بیش از این نمی‌شه انتظار داشت. فقدان آموزش رسمی‌ برای احترام به عقاید دیگران و ناآگاهی خانواده‌ها نتیجه‌ای بهتر از این نمیده!

دوستدار پدر عزیز و هزاران سپاس برای بودنتان و نوشتنتان،
رومی

ناشناس گفت...

حشمت اله طبرزدی اعلامیه داده برای حمایت قاطع از تجمع ۱۳ مهر معلمان

http://www.iranpressnews.com/source/191263.htm

ناشناس گفت...

تحلیل فوق العاده ای بود و پرسش ساده و مهمی که چرا بیشتر کشته شدگان ایرانی بودند ایا برای زیر سوال بردن سعودی و پرت کردن حواس از یمن نبوده؟ البته اینکه عربستان باید عذرخواهی کند شکی نیست

ناشناس گفت...

http://www.presstv.ir/DetailFa/2015/09/25/430641/Saudi-Arabia--Mecca

خدا گفت...

2 حالت وجود داره یا حادثه عمدی بودی یا نبوده ، بر فرض اگر عمدی بوده ، هیچ کدام از 2 دولت عربستان و ایران حتی جرات فکر کردن به همچین نقشه ای را هم ندارد آن هم در بزرگ ترین مراسم مسلمانان در پیشگاه خدا !
پس این کار خدا بوده ؟! اما خدایی که نتونه از مهمانان خودش محافظت کنه چه خدایی هست
یا به عبارتی
خدایی که خدا نباشه خدا نیست.😆😇خدا

ناشناس گفت...

http://www.presstv.ir/DetailFa/2015/09/25/430641/Saudi-Arabia--Mecca
یک پایگاه اینترنتی مصری تصاویر ویدئویی از لحظه وقوع ازدحام مرگبار منا که به جان باختن صدها حاجی انجامید، منتشر کرده است.

ناشناس گفت...

به عنوان کسی که در حکومت منحوس خامنه ای شلاق خورده، از کشته شدن مردم بیگناه متاسفم اما برای کشته شدن جنایتکارانی مثل غضنفرآبادی و غیره جشن گرفتم. خوشحالم اگه عربستان اینا رو تکه تکه کنه. عدو شده سبب خیر. منتظرم درگیری مختصری پیش بیاد اینا درو بشن.

یک شلاق خورده

ناشناس گفت...

این سایبری 7000 تومانی که چند تا لینک از presstv گذاشته می شه توضیح بده چرا بقیه فیلم قیچی شده؟
این فیلم از روی عمد تار شده و به نظر قدیمی میاد.

ب ب

ناشناس گفت...

کوتاه می گویم. سینما رکس آبادان یادتان نرود.

ناشناس گفت...

بعد از حادثه حج خونین دهه شصت تلوزیون عربستان برنامه ای پخش کرد که در آن تعدادی از حجاج با ناراحتی تمام از بی اطلاعی خود از محتوای ساک خود می گفتند در برابر شرطه های عربستان. محتوای ساک ها که در برنامه روی میز بازپرسی تخلیه شده بود چیزی نبود جز ماده منفجره. من در آن زمان کلی در دلم به عربستان فحش دادم که چه بازی کثیفی را به راه انداخته. سالها گذشت و جریان سعید امامی پیش آمد. یکی از اعترافات جنای سعید خان قرار دادن مواد منفجره بدون اطلاع حجاج درون ساک شان به قصد قاچاق به عربستان بود. حال من علی رغم این پیشینه ذهنی مطلب دلقک را به واقعیت نزدیک می دانم . عامل اصلی دولت ایران و دولت عربستان هیچ یک نیست و دو فرضیه بالابه حقیقت نزدیک تر است. من در استان خوزستان در کنار اعراب ایرانی هستم و در مورد آنها بگویم هر چقدر که اختلاف فرهنگی و تاریخی داریم و زیاد با آنهاکل کل داریم ولی مردمانی به شدت مهمان نواز هستند چگونه می توانند خود را خادم حرمین بدانند و سرزمین شان را محلی برای تسویه حساب سیاسی قرار دهند.

Dalghak.Irani گفت...

مرسی رومی عزیزم و مازیار من خودم بارها گفته ام که جمهوری اسلامی بسیار پرکارتر و مهمتر از کارهایی دارد که نیرویی در حد لیگ افغانستان را هم معطل وبلاگ فکسنی دلقکی بکند. آن هم در زمانی که هیچ معارض جدی و فعالی ندارد در بین ایرانیان تبعیدی. پس من با تو موافقم که غضنفرهای خودمان خیلی زیادتر از غضنفرهای آنطرفی غضنفر هستند در حد لالیگا. نشان به آن نشانی که حتی یک نمونه پاسخ به یکی از ُرالات ندادند و یک لینک که نشان از کشته شدن حاجی های دیگر کشورها در اینجا بگذارند. منظورم تعدادی است که باعث برانگیختگی دولت و ملتی غیر از ایران را باعث شده باشد. حالا نظر شما را به آخرین آمار اعلام شده از مجسمۀ بلاهت سرپرست حجاج ایرانی را می نویسم تا مطمئن بشوید که اینها واقعاً یک مشت گوساله بیشتر نیستند. او گفته است:

آمار عربستان غلط است نزدیک 2000 نفر کشته شده اند و بعد وارد ریز اعداد شده. او گفته 1200 جسد که در سردخانۀ مکه هستند و 21 تریلی هم منتظرند اجسادشان را تخلیه کنند که هر تریلی بین 300 تا 350 جسد را حمل می کند. اگر هر تریلی را همان حداقل 300 جنازه فرض کنیم مجموع کشته ها می شود 6300 نفر بار تریلی ها بعلاوۀ 1200 قبلی در سردخانۀ مکه که مجموع می شود 7500 نفر کشته و نه در حدود 2000 نفر. اگر هم بپذیریم که 500 تا از کشته ها ایرانی بوده اند باید 7000 جسد هم مربوط بزوار دیگر باشد که نه ملتی و نه دولتی دارند که اعتراض کنند یا حداقل در یک شبکۀ خبری خبرش را پخش کنند. یا...هو
منبع: اخبار تلویزیون و همۀ سایت ها و مطبوعات داخلی.

ناشناس گفت...

کاش دلقک و منافقین زیر دست و پا میماندند

ادوارد البی دوم گفت...

من و سایر دوستان مرتب وبلاگ را می‌خوانیم. حال دلقک هم کاملا خوب است. هذیان را تو می‌گویی که خودآزارانه مطالب مزخرف (به گفته خودت) می‌خوانی و شکایت می‌کنی. نخوان پسرم. بد است؟ نخوان.
یاد حکایت دیوانه‌ای افتادم که با چکش به سر خود می‌زد و از لحظات بدون درد بین ضربات لذت می‌برد!

ناشناس گفت...

فکر کنم فیلم پرس تی وی واقعی باشه متاسفانه باید بگم ایندفعه حق با دلقک نبود روحشان شاد . البته ما این گناه را به گردن مردم عربستان نمی اندازیم و دستگاه سعودی تقاص خواهد داد . پیش از اینهم سعودی درخواست حمله به ایران را کرده بود سر افعی را قطع کنید خطاب به آمریکا . ظاهرا سعودیها میخواهند از مجوسها انتقام بگیرند

Dalghak.Irani گفت...

ویدیوی پرس تی وی چه درست باشد چه درست نباشد - من که متوجه نشدم منظورش چه بود - =ه ارتباطی با نوشتۀ من دارد که حتی غلط بودن نوشته را هم ثابت بکند. آیا من از بی کفایتی یا ضعف های مدیریتی عربستان و پلیس و مدیریت بحران و از این قبیل حرفی زده ام. معلوم است که عربستان هم مثل ایران یک کشور عقب مانده و سنت زده و غیر مدرن است و حاکمان و پلیس و مدیرانش هم مثل همۀ کشورهای خاورمیانه دچار ضعف و کاستی فراوان مثل مردمان تحت حکومت شان البته. من فقط با ده ها احتیاط یک سناریوی نزدیک بواقعیت را گفته ام که ماجرا چگونه آغاز شده است و حتی یک کلمه به بعد از وقوع حادثه نپرداخته ام بعد شما از کجا درآوردی که ویدیوی پرس تی وی برخلاف نوشتۀ من است.چون ویدیو نشان می دهد که بعد از بسته شدن مسیر یک بخشی باز یا شکسته می شود و مردم به یک محوطه هجوم می آورند همین. اظهار نظر و کامنت دادن وظیفه نیست فقط هنگامی نظر بدهید که خودتان یکبار نظرتان را چک کنید ببینید گودرز و شقایقی است یا نه. یا...هو

ناشناس گفت...

به نظر من احتمال ارسال پیام " به اینجا نیایید وگرنه کشته میشوید" زیاد است. ایران و عربستان در حال جنگ نیابتی هستند و این شوخی نیست و ربطی به مزخرفات عرب ستیزی که یک عده روشنفکرنما ورد زبانشان است نمیشود.
عرب خوزستان هم با عرب وهابی فرق داره. عربستان میگوید که مجوسها از اسلام بکشند بیرون.
اگر خانواده مذهبی دارید ترغیبشان کنید به حج نروند بگذارید همین سرداران و برادران قاچاقچی در این جنگ سرد کشته شوند.

ناشناس گفت...

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻬﻮﻉ ﺁﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩ. ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺁﻗﺎ.

گمگشته گفت...

سلام

با تسلیت به همه بازماندگان این حادثه دلخراش.

این آخرین آمار به تفکیک هست. خدمت تیمسار و همراهان سیرک.
http://khabaronline.ir/detail/462433/society/events

نظرالف گرامی را بررسی میکنم به این علت که هم نام و نشانی دارند و هم از مشتریان سیرک هستند از نظر یک توده ولاغیر

"قبل از اینکه سیلاب تیمسار باری کلا و احسنت گل گفتی دوستان سرازیر شود،"
بزرگوار شما وقتی با پیش زمینه ذهنی در مورد مطلبی فکر میکنید نتیجه اش میشود همین قضاوت اشتباه شما. سیلی که شما فرمودید اگر در جهت مد نظر شما براه نیافتاد که هیچ تلاش کرد در جهت مخالف روان شود و شد. البته شاید تیمسار 100% اشتباه کرده باشد(که در بدترین حالت ایشان فقط تمام سناریو های موجود را روی میز گذاشتند ولاغیر) ولی توهین چرا؟ تیمسار به چه کسی توهین کرد دراین مطلب و یا کامنت دانی مطلب قبلی.

"از این آیین و فاجعه رخ داده در آن چماق درست کردن برای کوبیدن بر فرق سر خامنه ای به نظر من کار چندش آوری است، در ردیف کار چندش آور جمهوری اسلامی برای چماق درست کردن از این واقعه برای کوبیدن بر سر ملک عربستان!"

اتفاقا من هم چماق شما را میبینم برای کوبیدن بر سر تیمسار.

هرجا که ایرادی در پست آخر میبینید بفرمایید تا سایرین هم استفاده کنند.
سوالی از شما میپرسم، چند نفر از اطرافیان شما ناراحت شدند از این اتفاق دلخراش و نگفتند شد که شد. دوست عزیز این کاریست که سیستم با من و شما کرده اگراطرافیان شما همگی سینه چاک داده اند که فردا برویم در عربستان عملیات انتحاری انجام دهیم باور بفرمایید اطرافیان من اینچنین نیست و البته خوشحالم که اطرافیان شما آنگونه هستند و امیدوارم اطرافیان من هم مانند شما شوند.

اینکه دولت ایران همچین حماقتی را نکرده است شک ندارم، تازه داشتند برای برجام عروسی میگرفتند. اینکه حادثه طبیعی و سوء مدیریت سعودی ها باشد یکی از احتمالات قوی است. امااینکه سعودی ها به عمد اینکار را کرده باشند باز هم دور از ذهن است اما امکان پذیر است زیرا کلی ضرر مالی داده اند و همچنین وجه بین المللی آنها خراب شده است. اما نکته ای که تیمسار احتمال آن را میدهند و کارشکنی نیروهای سازماندهی شده تندرو یکی دیگر از احتمالات است فقط با این فرق که نیروی ایدئولوژیک هیچگاه برای پول نمی جنگد . مگر موسوی، سردار علایی و غیره برای پول جان خود را فدای امام شان می کردند؟ خامنه ای نیزاز این قضیه مستثانیست و افرادی هستند در اطرافشان که شاید هیچگاه ایشان را ندیده باشند اما برایش جان میدهند بی مزد و منت وافتخار هم میکنند.

واقعا نمی دانم چه خواهد شد، و به شدت نگران وضعیت موجود هستم، از طرفی عزیزانی را از دست داده ایم از طرفی ممکن است مشکلات بیشتری گریبان گیر کل مملکت شود.

تیمسار سپاسگزار بابت همه وقت های که برای ما گذاشته اید که معلم های ما اینچنین نکرده اند.

ناشناس گفت...

دلقک من فکر می کنم این حادثه رو سپاه عمدا ایجاد کرده تا نفرت مردم ایران از عربستان رو زیاد کنه و مقدمه ای باشه برای جنگ افروزی برادران قاچاقچی. سپاه برای جلوگیری از انزوای حزب الله و سرخوردگی ارزشی ها بعد از برجام نیاز به این درگیریها داره.

ناشناس گفت...

مثل ظهر عاشورا بر بدن شیعیان با لودر تاختند .خدایا به تو شکایت میبریم خودت به ما صبر بده

غریب آشنا گفت...

ناشناس آخری بیربط نمی گوید ، حکومت نیاز به یک دشمن جدید دارد ، که جایگزین آمریکا کند.
بعضی از آقایان بدشان نمی آید اگر جنگی هم دربگیرد و باز مملکت درگیر شهید و تشییع جنازه و نوحه خوانی شود . بد پروژه ای هم نیست ، مردم یک چند سالی نمیتوانند مطالبات داشته باشند.
حکومت برای ادامه کار به بحران نیاز دارد.

ناشناس گفت...

گویا خامنه ای دارد پیشنهاد من را عملی میکند: یعنی برای گمراه کردن ایرانی ها یک جنگ را بیاندازد و در آخر قهرمان ویکیپدیایی ایران زمین شود. مردم ایران هم مثل همیشه مثل گوسفند بروند جبهه با آهنگ آهنگران

بابک

ناشناس گفت...

مقصر اصلی انگل های حاکم بر ایران بوده اند.قابل شک هم نیست. یکی که جنگ نیابتی داشته اند.عامل مهمتر ادامه حکومت نا کا رامد و عصر هجری در ساختن بحران است.مطمئن باشید هر شش ماه یکبار بحرانی خلق می کنندتا ملت خواب الود ایران را سرگرم کنند.جان ادمیزاد هم برای اینها مانند جان گوسفند ارزش چندانی ندارد.خودی و ناخودی هم ندارد.مگر در حادثه 11 سپتا مبر چقدر ادم کشته شد.غرب دنیا را روی سر گذاشت.قربانت بروم اگر با کسی سر جنگ داری. برو به جنگش. اگر هم به هر دلیلی جنگ را صلاح نمی دانی چرا اینقدر دست به تو طئه های گوناگون می زنی؟اصلا ادم نمی داند این جانور ها چه هدفی دارند.الان عربستان در پوست خود نمی گنجد که 500مجوس اطلا عاتی را لت و پار کرده و انها را تخلیه اطلاعاتی.یکی از این انگلها بپرسد شما چه نفعی برده اید؟چه گهی در این قضیه نصیبتان شد.جز رفتن به بهشت برین!!

ناشناس گفت...

http://www.radiofarda.mobi/a/f8-crowd-expert-on-hajj-crush/27275203.html
وقتی در موردی اطلاعات کافی ندارید اظهار نظر میکنید. نه حج رفتی و نه ازدحام شناسی و نه حتی صبر میکنی ببینی چه کسانی کشته شدن و چه کسانی مفقود.
مقاله بالا را بخوان تا ببینی در بریتانیا جانت هم این اتفاق افتاده.

آرسین گفت...

تیمسار گرامی،
با مشخص شدن بیشتر آمار، این تئوری "بیش از نیمی از کشته های ایرانی" جواب نمی دهد و برخلاف نقل قول شما سعید اوحدی "رییس سازمان حج و زیارت" حدود 100 جنازه در هر کانتینر بیان کرده که در مجموع قریب به 2000 نفر می شود که بعلاوه 1200 جنازه در سردخانه آمار کل کشته شدگان چیزی در حدود 3200 تا 4000 نفر خواهد بود که با فرض حتی 480 نفر کشته ایرانی مطمئنا ایران سهم اصلی کشته شدگان را ندارد.

اما اینکه شما در کمتر از یک پاراگراف دست حاکمان سعودی را از مسئولیت این حادثه شستید جای تعجب دارد! همانطور که می توانید بوضوح تحرکات ریز عمال ج.ا را از حاکمان درشت سوا کنید. عجیب است که نتوانستید به قریب ترین احتمال که تسویه حسابهای شاهزادگان سعودی یا حتی مسئولین خردتر باشد شک کنید.
براساس اظهارات تمامی شاهدین حادثه این اتفاق بدلیل بسته شدن راه اصلی و هدایت جمعیت به معبری کوچکتر رخ داده، گرچه شایعه عبور شاهزاده عرب قوی ترین علت بسته شدن مسیر اصلی گفته می شود. (هنوز مشخص نیست) اما هرچه باشد کم کاری یا خرابکاری در برگزاری مراسم مشهود است. بسیار قریب تر از اندیشه توطئه مزدوران ایرانی!

تنها جهت اطلاع دوستان عرض کنم که این اتفاق در حدود ساعت 8-9 صبح اولین روز حرکت از عرفات به سمت منا رخ داده است یعنی در هیجانی ترین ساعات حمله به شیاطین! طبعا کسانی می توانند در اولین موج حمله به شیطان بعد چندین ساعت پیاده روی حضور یابند که از توان جسمی بالایی برخوردارند و به همین علت برخلاف انتظار آمار کشته شدگان جوان نسبت به افراد مسن بالاست و همانطور که در عکسها و فیلمهای حادثه مشخص است تعداد قابل توجهی از افراد کشته شده، از نظر جسمانی درشت و تنومند بوده اند.
ضمن آنکه این حادثه خارج از محل سنگپرانی به شیطان و مسیرهای منتهی به آن که در سالهای گذشته موجب تلفات و تحت کنترل شدید است رخ داده و به همین علت آن فیلم کذایی بالا هیچ ربطی به حادثه منا ندارد. (نه از نظر مکانی و نه از نظر زمانی بر حادثه امسال منا منطبق نیست)

شخصا این حادثه را به علت سبک هیجانی و خشن این قسمت از اعمال حج، و ازدحام شدید جمعیت، "طبیعی" ارزیابی می کنم و در بدبینانه ترین حالت خرابکاری یا کم کاری ناشی از مشکلات داخلی شاهزادگان سعودی می دانم. نوعی تسویه حساب درونی که احتمالا در پی تغیرات نسبتا عمیق در مناسب دولتی بعد از روی کار آمدن ملک سلمان رخ داده است.

در انتها ضمن اشاره به ریسک تاریخی فوت کردن در سفرحج که بخشی جدا نشدنی از این مناسک است به بازماندگان این افراد تسلیت عرض میکنم.

ناشناس گفت...

این حجم از عکس العمل مسئولین ایرانی طبیعی بنظر نمی رسد. این ظن وجود دارد که کار خامنه ای بوده و حالا دارد فرار رو به جلو می کند.

ناشناس گفت...

بعضی وقتها تجزیه و تحلیل حرکت مجاهدین واقعا دشواره.خوب عزیزان شما هم یک گروه بودید در جریان انقلاب مثل توده ایها و غیره اخر سر یک گروه اخوندها موفق شد تا مملکت را در یک رقابت از شما ببره.خوب به توده بدبخت مردم ایران چه ربطی داره شما یک اصل مهم بازی را هنوز بلد نشدید افکار عمومی حرفهای شما و حرکاتتان همیشه عجیب بوده مثلا جنگ با سربازان بدبخت در دهه شصت یا لو دادن عملیات ها. لو دادن سایت های هسته ای برای ایجاد جنگ یا تحریم عزیزان گیریم اخوندها رفتند شما که نمیتوانید بر سرزمین سوخته و مردم مفلوک حکومت کنید دست از نمک ریختن بر روی زخمهابردارید به همان قرانی که در قالب کمون قبولش دارید .
به هر حال عربستان با ایران مشکل دارد و هزینه جنگ هشت ساله را تامین کرده و حالا بر سر سهل انگاری یا سو نیت باعث این افتضاح شده مردم عزادارند .نکنید به خدا نکنید خدا را خوش نمی آید سر سفره پدر و مادر بزرگ نشده اید .


ضمنا من متوجه نشدم نویسنده این وبلاگ خلبان سابق بوده آیا شما کادر هوانیروز بودید یا جزو گارد ریاست جمهوری چون البته تا جایی که یادم می آید مجاهدین در دهه شصت فاقد نیروی هوایی بودند و تنها نیروی زمینی داشتند اگر ممکن است قسمت معرفی شخصی وبلاگ را کمی گسترده تر کنید برای تازه واردی مثل من با تشکر

ناشناس گفت...

ارسین منذرت! بعد از مدتها تشریف اوردی و خواستی حرف بزنی. راه رفتی.

مهدی گفت...

آقای اوحدی گفتن که بین 100 تا 150 جنازه تو هر کانتینر بودن. امیدوارم مطلبی که نوشتید رو اصلاح کنید.

حضرت ذکریا گفت...

وقتی اتفاقی یکبار افتاد حادثه است.مثلا سفید پوستی در خیابان سیاه پوستی را با چاقو بکشد در یک لحظه جنون اور .وقتی دوبار اتفاق افتاد میتواند حکایت از مشکلی باشد که باید رفع شود ولی اگر سه بار اتفاق افتاد این سیستم میباشد یعنی کشتار سیستماتیک . پارسال که آن دو نوجوان دستمالی شدند گفتیم دو مامور نفهم اینکار را کردند . چند هفته قبل که حر ثقیل سقوط کرد حکایت از عدم رعایت استاندارد کردشگری مذهبی بود ولی حادثه مرگ چند صد شهروند ایرانی شیعی حکایت سیستم است .کشتار سیستماتیک .برای امنیت خودتان از رفتن به مکه خود داری کنید . به نظر من الان لحظه حکم حکومتی حرام بودن حج است .

Dalghak.Irani گفت...

از روز اول تعهدم در مقابل شما این بوده است که حتی یک "واو" بیهوده و چرت و بدون پشتوانۀ فکری و علمی و میدانی ننویسم. تعهدم نسبت بخودم هم این بوده که تا بصورت مدلل و عقلانی تحلیل هایم رد نشده باشد از موضع درست تحلیلم عقب ننشینم. این دو نکته را در همه حال رعایت کرده ام و لذا نه امکان دارد که چرت و پرت بنویسم و نه امکان دارد که با هر حجمی از شانتاژ و مخالفت از امهات فلسفی ناظر بر همۀ تحلیل هایم - از جمله همین پست - دست بردارم. منتها من با سه محضور روبرو بوده و هستم:

اول اینکه از بس خودم را در پست ها و کامنت ها تکرار کرده ام تکرار مجدد امهات فلسفی نگاهم در هر پست نه ممکن است و نه خودم توان چنین کاری را دارم. یکی هم به این علت که فکر نمی کردم در حد وبلاگ نویسی فریز شوم و نتوانم از پتانسیل های زیاد مستتر در شخصیت حقیقی ام برای پیشبرد پروژه ای مؤثرتر از وبلاگ نویسی بهره برداری کنم. که فعلاً چنین شده است و شوق اولیه برای توضیح واضحات چندباره را از دست داده ام.

دوم اینکه دنیای مجازی دنیای بی در و پیکری است و هر نوع آدمی با هر سطح فکر و دانش و تجربه و انگیزه و غیره واردش می شود و همواره - در بهترین حالت و عدم سوء نیت - سؤال ها تکراری و ان قلت ها خسته کننده می شود و امکان پاسخ دادن هم بدلایل بالا تعلیق بمحال است.

سوم اینکه خوانندگان وبلاگ من - بغیر از بی سوادها و معدودی همفکر بامن - در بهترین و فاخر ترین خوانندگان قدیمی و عزیز - مثل آرسین نازنین - اشخاصی با تحصیلات و ذهن ریاضی - علم تجربی - و صفر و یکی هستند و قادر به تشخیص فلسفۀ پدیده ها نبوده و دنبال جمع و تفریق های روی میز جراحی و زیر تیغ جراحی هستند. من قبلاً هم نوشته ام که برای بی سوادها وبلاگ می نویسم. چون مغزهای بکر و دست نخورده بصورت غریزی فلسفی هستند و نه ریاضی. در نتیجه پدیده ها را با توجه به فلسفه تحلیل می کنند و نه منطق ریاضی و تجربی.

با این مقدمۀ طولانی عرض می کنم که علت وقع - و نه تبعات آن - حادثۀ مکه به احتمال 99/99 درصد تعمدی بوده است و نه طبیعی. زیرا آخرین مورد محتمل طبیعی مربوط به 25 سال پیش بوده با 1400 کشته و عربستان بعد از آن صدها میلیارد دلار صرف بهبود شرایط کرده تا جائیکه در حج اکبر دو یا سه سال پیش که حجاج 4 میلیون نفر - دو برابر امسال - بودند هم حادثه ای رخ نداده است. اما نسبت دادن عمدی بودن حادثه به دولت عربستان محال است. زیرا برگزاری آرام و سالم حج آبروی عربستان است. اینکه کشمکش شاهزادگان چنین احتمالی را ممکن کند هم صد در صد غلط است چون حکومت عربستان حکومتی متعارف و مدرن است و در حکومت های متعارف منافع ملی خارج از خط رقابت و دشمنی های سیاسی و داخلی تعریف می شود. اینکه حتی عربستان بخواهد به ایران دشمن خونیش ضرب و شصت نشان بدهد هم کاملاً مردود است چون علاوه بر فاکتور پیش گفته ام عربستان در حال حاضر و با بازگرداندن عبد ربه منصور به یمن دست برتر را در مقابل ایران دارد و نیازی به تحقیر بیشتر خامنه ای - آن هم از راه خودزنی در منافع ملی - ندارد. ادامه دارد...

Dalghak.Irani گفت...

واقعی ترین علت حادثۀ منا عبارت بوده است از برخورد جمعیت متقاطع در یک مسیر. این برخورد می توانسته است بدلیل منحصر بفرد زیر باشد.

" تعمد گروهی کوچک برای اخلال و چو انداختن راه بسته است و مردم برگردید و از این قبیل. چه واقعاً راه بسته بوده باشد یا نه."

این جمله و وقفۀ کوچک و مؤثر و گسترش یابنده و منجر به فاجعه می تواند از احتمالات زیر تبعیت کند:

1- توطئۀ دولت عربستان: این مورد محال ممکن است که در بالا شرح دادم.

2- توطئۀ حکومت ایران: این مورد هم هر چند بسیار بعید بنظر می رسد اما وقوع آن مثل مثال عربستان صفر مطلق نیست. چون حکومت ایران یک رژیم انقلابی و سیال و هرکی بهرکی است و محتمل است مغز خرخورده ای در سطح نازل هم دست به چنین شرارتی زده باشد.

3- توطئۀ اسراییل: این مورد قوی ترین ظن ممکن است و اسرائیل با برنامه ریزی و نفوذ در یکی از دو طرف ایرانی و عربستان - یا حتی هردو - آن تقابل مصنوعی "راه بسته است" را بوجود آورده باشد. این مورد حتی بدون نفوذ در طرفین مخاصمه هم امکان پذیر بوده و کافی بوده که اسرائیل یکی دو ده نفر از عمال خودش را در صف زائران از هر کشوری - مصر و پاکستان و ایران و نیجریه و غیره و غیره - بحج اعزام کرده باشد. چون کار بسیار ساده و آنی بوده و مأموریت گروه هدف ایجاد وقفه ای چند دقیقه ای در حرکت مواج جمعیت در فشرده ترین مکان بوده است. این مورد بعد از پایان ماجرا راحت تر قابل ارزیابی است اگر اسراییل قصد ادم ربایی از دیپلمات ها و نظامیان و اطلاعاتی ایران را هم عملی کرده باشد.

و اخرین مورد جو گیر شدن مزدوران سازمانی هرسال حج رونده در بعثه و غیره است که من در مطلب این پست به آن اشاره کرده ام. و آتش زدن قیصریه بخاطر دستمال خوشرقصی برای رژیم.

اما نکتۀ مهم و فلسفی یکی بیشتر نیست. علت وقوع همۀ حوادث این چنینی در مراسم حج - مطلقاً همه بعد از انقلاب ایران بوده - حضور حجاج ایرانی با صبغۀ ایدئولوژیک و سیاسی است که اولاً عصبیت قبیله ای و فرقه ای و مذهبی را در رگهای فرتوت دین محمد پمپاز کرده و می کند و مهربانی و تساهل و برادری مسلمانان را بتقابل و سوء ظن و نفرت و از هم بیگانگی سوق داده و خاورمیانه را به این حال و روز انداخته است.

عربستان اگر هزار خطا کرده باشد بعد از انقلاب ایران - که کرده است - اقدامات واکنشی به کنش انقلابی ایران بوده و نه کنش مستقیم برای گستردن سیطرۀ خود. عربستان بدرستی خودش را شاقول و منبع و منشاء اسلام می داند و این هویت اصلی اوست و بدیهی بوده که زیر بار سرقت هویتش از سوی ایران شیعه نرود و نمی رود و نخواهد رفت. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

نیازی به حکم حکومتی نیست. این قضیه بسیار فراتر از ظاهر مهمش هم تبعات خواهد داشت. اگر روحانی مثل اول نظقش در سازمان ملل وارد گفتمان ایدئولوژیک بشود و نتواند حوادث را هم سریع و هم درست مدیریت کند. احتمال قطعی می دهم که اولاً عربستان با ایران قطع رابطه کند و مهمتر از آن بعد از علت یابی حادثه کشورهای اسلامی را متقاعد کند که - برخلاف نص دین هم - ایران را از حج تمتع اخراج کنند. یا...هو

ناشناس گفت...

با این تحلیل غریزی فلسفیت ری... فقط یک جور جمعش کن ضایع نشی.

ناشناس گفت...

ساندیس خور ها کم آورده اند و حالا از تکنیک

"دستم علیلی دارم، زن زلیلی دارم"

استفاده میکنند.

Dalghak.Irani گفت...

برخی غلط های املایی ناگزیر از بی حوصلگی در دوباره خوانی است. لطفاً غمض عین بفرمائید. مثل محضور بجای محذور در بالا. کامنت ناشناس آخر هم مفید بود. بهترین جهل هم جهل داناست و عدم تطویل و مزاحمت. مختصر و مفید. ریدی! همین. یا...هو

الف گفت...

با سلام مجدد به همه

1. ظاهرا آمارها بیش از آن چیزی است که در ابتدا گفته شده. از این طرف و آن طرف اخباری مبنی بر شمار بیشتر به گوش می رسد و ارقام زیر هزار دیگر تنها از زبان سعودی ها شنیده می شود. البته اگر بخواهیم حرف آنها را فصل الخطاب تلقی کنیم بحث دیگری است. چون اگر همه دروغ می گویند، سعودی ها هم دلایل زیادی بر دروغ گویی در این زمینه دارند.

2. در خصوص نوعی تعمد هم تیسمار درست می گویند؛ حجم مساله در ابعاد عجیبی است. این غیر طبیعی بودن، عمدا یا سهوا علیه ایرانی ها به کار افتاده است.

اما حرف اصلی من:

3. به نظرم نتیجه گیری نهایی درباره نکاتی که همه نوشتیم و تیمسار پاسخ داد، می تواند یک راه حل مشخص داشته باشد. قطعا سعودی ها به دلایل مختلف امنیتی و مدیریتی در تمام مسیرها دوربین هایی را کار گذاشته اند و قدم به قدم اوضاع ضبط شده و در اختیار آنها است. این مساله به نظرم بدیهی است.

الف) حال اگر ایران یا ایرانی ها در این میان اختلالی ایجاد کرده باشند، سعودی ها با روی باز فیلم مرتبط را به صورت مستقیم یا «درز اطلاعات» منتشر می کنند تاایران را در چشم مسلمانان بی آبرو کند. در چنین شرایطی طبیعتا بحث تمام است و حق با تیمسار خواهد بود.
ب) اما اگر مدتی گذشت و فیلمی منتشر نشد (عجله هم نباید کرد چون به هر حال آنها اول باید فیلم ها را بررسی و تحلیل کنند) آن وقت باید احتمال بدهیم که یا خود عربستان علیه آن بخش از مراسم که ایرانی ها تمرکز داشتند فعالیتی کرده یا داستانی دیگری در کار است که به هر حال یک سرش به خود آنها متصل می شود.

ناشناس گفت...

ناشناس ۱۷:۴۹ ٫ تحلیل شما چیه ؟
ایرادت به کدوم قسمت تحلیل دلقکه ؟

خواننده قدیمی گفت...

خیلی هم تو سر وبلگ نویسی نزنید تیمسار! سعدی و مولانا اگه الان زنده بودند وبلاگ نویس می شدند! البته برای ما که بد نشد!اگه از روزی که ما رو تنها ول کنید و فراموش کنید و بال ها را باز کرده و بروید نمی ترسیدم برایتان ارزوی پیشرفت و موفقیت بیشتر که لایقش هستید و عبور از وبلاگ نویسی می کردم.

خودتان و سبک پست ها واقعا تکراری شده و به نظر ان اشتیاق چند سال پیش را برای نوشتن ندارید ، ولی اینقدر این سبک وبلاگ نویسی در وب فارسی کمیاب و نادره که تکرارش هم شیرین و جذابه، امیدوارم به مرادتان برسید دلقک ولی در کنارش سیرک را هم رها نکنید و این دلخوشی را از ما نگیرید.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

اگر فرض را بر آمدی بودن این ماجرا بگذریم و حتا غیر آمدی, در هر دو صورت
من فکر میکنم خامنه ای قصد دارد با این بازی, مسلمانان شیعه را برای تجمعات مذهبی به سمت کربلا سوق دهد . از قبل هم در قالب طرح نوسازی حرمین و ضریح و کنترل راهپیمایان و اسکان و... در اربعین سالهای گذشته, به اندازه کافی تمرین و سرمایه گذاری انجام شده. فقط یک دلیل لازم بود. ان هم جور شد
اگر این احتمال درست باشد باید منتظر جواب سعودیها در محرم امسال در کربلا باشیم
به دوستان مخالف با دلقک ارز میکنم.من معیار تشخیص شما از غلط یا ضیف بودن تحلیل دلقک را نفهمیدم چیست! این اتفاق در" سرزمین وحی " افتاده. جایی که از نظر مسلمانان بسیار مهم و مقدس است سرزمینی خاص و نیاز به تحلیلی دارد مطابق با سوژه (چه بسا خیلی ها هنوز قلم بدست نگرفته اند برای تحلیل ), بنابراین, نوشته دلقک باید بنا بر جغرافیایی دینی سیاسی مکه خوانده شود. حتمن این تحلیل دلقک فرق دارد با تحلیل های وی از لوزان و شریعت مداری و سیاست داخلی و تقابل ان با سیاست امریکا و غیره و ذالک ... من بعنوان یکی از خواندگان قدیمی دلقک که تقریبا با حال و هوای فکری جاری در نوشتهای ایشان آشنا هستم. این مطلب را یکی از بهترین تحلیل های دلقک میدانم. باز هم تشکر میکنم

ولی گفت...

با سپاس از تیمسار، به نظرم، در این باره، حیف است که این سخن خوب هم نخوانده و نشنیده بماند: http://news.gooya.com/politics/archives/2015/09/202781.php

آرسین گفت...

تیمسار گرامی،

تنها چند نکته جهت روشن شدن ابهام،
اول در مورد "طبیعی" بودن علت باید عرض کنم که حضور 2 میلیونی یا 4 میلیونی زائران در مناطق حج، نیاز به کار مهندسی شده و دقیقی دارد که هرگونه اشتباه یا سهل انگاری -در حداقل حالت- باعث چنین فاجعه ای می شود. پس اگر نظارت و هدایت سازمان یافته را برداریم حضور "طبیعی" این جمعیت در چنین فضایی -محدود، هیجانی- باعث تلفات خواهد شد.

دوم، طبق گفته قبل یک راه موفق شناخته شده برای مدیریت حج وجود دارد و هرگونه تخطی از آن باعث مشکل خواهد شد. حال فرض کنید که تئوری "عبور شاهزاده" یا تقابل آرا در جمع مدیران ارشد یا شاهزادگان سعودی وجود داشته باشد. قطعا شاهزادگان نه برای کشتار حجاج! که برای اثبات سبک مدیریتی خود دست به تغیری اندک زده باشند. مسلما کسی که ناآشنا به موضوع باشد شاید حساسیت بستن یک راه و گشودن راه دیگر در ساعات هیجانی صبح عید قربان را درک نکند و می تواند تنها برای "متفاوت بودن" -حتی اگر نگوییم کارشکنی- و اثبات "من بهتر از تو مدیریت میکنم" یک مسیر را به قول شما بسته اعلام کند و مسیر دیگر را باز -یا هرچیز دیگر- و این فاجعه رخ دهد.
قطعا اینها تماما حدسیات و احتمالات هستند، اما از تئوری ایرانی قریبتر. و در دایره فکر هیچ تداخلی با منافع ملی و این قبیل ندارد. اما بدرست اگر در پی آن حادثه ای اینچنین رخ دهد اثرات فراملی دارد.

سوم، با تئوری اسراییلی شما بسیار مخالفم، چرا که سبک برخورد اسراییل با مخالفان و معاندان به شکل ترور شخصی است. بصورتی که حتی همسر و همراه فرد مورد نظر نیز آسیب نمی بینند! (به ترور دانشمندان ایرانی یا حتی ترورهای انجام شده در دبی نگاه کنید) دقت بالا از مشخصات کلیدی عملیاتهای اسراییل است. در حالی که حتی اگر فرض کنیم اسراییل برای بهم زدن رابطه ایران و عربستان دست به چنین اقدامی زده (که خود این فرض بسیار مشکل دارد) سبک عملیات و تعداد کشته شدگان غیر ایرانی به حدی است که به هیچ عنوان نمی تواند "کار اسراییلی" لقب بگیرد.
باز اگر مثل متوهمان حکومتی می گفتید که اسراییل جمعیت را بهم زده که تعدادی "چهره" کلیدی ایرانی را برباید بیشتر معنادار بود. اما اینکه اسراییل در مراسم حج چنین کار "کوری" بکند اصلا توجیه ندارد، بخصوص که به قول شما الان ایران و عربستان در زمین سوریه و عراق درحال جنگ با یکدیگر هستند و شعله ور نگه داشتن آن بسیار راحتتر و بی دردسرتر است.

چهارم، با نتیجه حرفتان که ج.ا مشکلزا در منطقه است موافقم و گرچه مسیر سنگلاخی برای رسیدن به هدف در نظر گرفتید اما صحیح است، رفتار هیجانی بازتولید هیجان و خشونت میکند و این اتفاق در خاورمیانه براحتی می تواند نظم کل منطقه را به هم بزند.

در آخر بازهم پوزش می طلبم که پابرهنه وارد تحلیل شما شدم و فراموش کردم که شما نه برای من که برای بیسوادها و موافقان می نویسید!

Dalghak.Irani گفت...

آرسین عزیز. بحث با شما خیلی راه بجایی نمی برد چون بعد از همۀ تکریم و تحبیب ها و بنده نوازی ها قادر نیستی بر نفست غلبه کنی و از اضافه کردن

"فراموش کردم که شما نه برای من که برای بیسوادها و موافقان می نویسید!"

صرفنظر کنی. اما ذکر نکته ای قطعاً لازم است چون شما با نسبت دادن تبعات حادثه به علت وقوع حادثه و قلمفرسایی در دومی خواننده را به اشتباه می اندازی. عرض حقیر این بود که وقوع حادثه تعمدی و با رمز یا زهرای "راه بسته است" شروع شده و لاغیر. اما قطعی است که هر کس - اعم از حقیق و حقوقی - چنین حماقت یا سیاستی را طراحی و اجرا کرده ابعادی چنین وحشتناک را پیش بینی نکرده و نمی کرده است. حتی دولت اسرائیل. البته برای نتانیاهو خیلی فرق نمی کند که فاجعه چنین ابعادی یافته و این منفک از آن است که ترورهای هدفمند اجرا می کند. او می خواست رکن آبادی و بقیۀ مقامات مورد نیازش برای تخلیۀ اطلاعاتی را بدست بیاورد و تا حدود زیادی موفق شده است. آینده ثابت خواهد کرد که نتانیاهو طراح و اجرا کنندۀ اصلی بوده است به احتمال خیلی ضعیف با اطلاع دستگاه اطلاعاتی عربستان ولی با اطمینان خیلی قوی با استفاده از جاسوسان نفوذیش هم در ایران و هم در عربستان دست به اینکار زده است. یا...هو

ناشناس گفت...

کسانی که فکر میکنند که این کار ایران نبوده بهتر است این فیلم را نگاه کنند

https://youtu.be/mnrb3ZP7UIs?list=PLFDD03F274D2816FA&t=210

Dalghak.Irani گفت...

این نکته را که بسیار بسیار مهم است را هم جداگانه اضافه بکنم که کار نتانیاهو هم درست است و هم دقیق است و هم محق است از دیدگاه سیاست پراتیک و عملگرا. مشکل در خامنه ایست که گفته است و ثابت کرده است و کماکان مصر است که این از ذهن دنیا پاک نشود که:

"در هر زمان و مکانی که او و استراتژی و رژیم انقلابی اش حاضر باشد وقوع هر حادثه ای با هر ابعادی هم امکان پذیر است. چون او رهبر یک حکومت سیاسی نیست بلکه او رهبر یک انقلاب جهانی است". انقلاب هر روز بروز شده و هر روز تغییر یابنده و بدون ثبات در رفتار و گفتار. جالب است که خودش هم بازبان خودش فریاد می زند بازهم مخالفانش نمی فهمند". یا...هو

آرسین گفت...

تیمسار عزیز،
تشکر از یادآوری... اما با تعارف و بنده نوازی مشکل توهین "ذهن صفر و یکی" و "نافهم فلسفه" حل نمی شود. (دسته بندی بیسواد و موافق و آرسینها را از متن شما اقتباس کرده بودم!)

خودم میدانم که قلمم نیش دار است و علتش را قبلا گفته ام. اما اینکه نقد منصفانه و منطقی کردم و اعداد شخص شما را به چالش کشیدم، دلیلی بر ذهن صفر و یکی نیست.
تا منطق نباشد حرف معنا ندارد و "حس" را نمی توان نقد کرد، اما قرائنی که بر مبنای آن "حس" بوجود آمده را چرا.

منطق "یازهرایی" شما وقتی جواب می دهد که آن اصل اولیه "شیعه غالب تلفات بوده" صحیح باشد. در حالی که لحظه به لحظه مشخص می شود که چنین نیست.
همانطور که از اساس بر عمود "نیم بیشتر کشتگان ایرانی اند" خیمه تحلیل بستید و من فقط خواستم اشاره ای کنم این عمود وجود ندارد.

وگرنه در اینکه خرابکاری چه کسی باشد، چین یا اسراییل یا ایران یا هر دیوانه دیگری. اصل موضوع عوض نمی شود.
نتیجه شما از شترگاو پلنگ ج.ا در منطقه صحیح است و این فرار از ایران به اسراییل به رکن آبادی و... لزومی ندارد.

قبلا گفته بودم که در سیرک ورود نمی کنم-گرچه استفاده میکنم- مگر وقتی که خطای فاحشی رخ دهد.

پیروز باشید.

ناشناس گفت...

اها! حالا یه چیزی شد.ظاهرا هر چه جلوتر می رویم. موضوع شفافتر می شود.اغای خامنه ای و سپاه در این مراسم خیلی برنامه ها داشتند.ولی عربستان و اسراییل کاملا ضد پاتک زدند. حالا یک سئوال. اگر اینهمه امنیتی و سپاهی و دولتی به منا نمی رفتند. انهم با کلی جعل هویت. ایا این اتفاق می افتاد؟ به نظر من نه. مگر اینکه سیاست کشتار را پیش گرفته اند که رافضی ها به انجا نروند.اصلا از این دو حالت خارج نیست.ولی نظر دلقک در خصوص دخالت اسراییل را هم خیلی دور از ذهن نمی دانم.این اواخر این دو کشور خیلی بهم نزدیک شده اند.و طبیعتا تبادل اطلاعات امنیتی دارند. خلاصه اینکه سید علی این روزها چپ و راست سیلی می خورد.گوارای وجودش.فقط ملت ایران باید سیلی بخورند. یکی هم هست که او را سیلی بزند و خفت بدهد.خفتش مستدام.

آرسین گفت...

نگاهی به این ویدئو بیاندازید:
http://www.zarvideo.com/hajj-stampede-at-least-4173-killed-in-saudi-arabia.html
باعرض پوزش از لینک به ویدئوی تلویزیون جمهوری اسلامی.

جالب است که این اظهارات ساعتی بعد از سایت وزارت بهداشت عربستان حذف شده. اما همین شیوه انتشار و تکذیب اخبار، اختلافات میان دستگاههای سعودی و مدیریت متشتت را نشان می دهد. (نشانه ای دیگر از قوت احتمال اختلاف میان شاهزادگان عرب که پیشتر بیان شد)

مازیار وطن‌پرست گفت...

روزنامه شرق از مرگ داوود سرخوش یکی از محکومان پرونده فسادمالی بیمه ایران و از هم دستان محمدرضا رحیمی در زندان اوین خبر داده است.

شرق یادآوری کرده است داوود سرخوش در اخبار منتشر شده حین برگزاری دادگاه بیمه ایران، به نام «جعبه سیاه پرونده بیمه ایران» معرفی می‌شد، روز ۲۹ مرداد سال ۹۲ در حکم صادرشده از سوی شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به اتهام ارتشا، محکوم به سه سال حبس تعزیری و ضبط وجوه پرداختی به مبلغ ۶۷ میلیارد تومان شد و در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول شده بود.

ناشناس گفت...

تیمسار دستت درد نکند که گفتی:
چون حکومت ایران یک رژیم انقلابی و سیال و هرکی بهرکی است و محتمل است مغز خرخورده ای در سطح نازل هم دست به چنین شرارتی زده باشد."

حالا دیواری کوتاه تر از ما پیدا نکردی؟ مغز خر آدم را خنگ می کند ولی نه تا این حد.من از جانب شما از همه مغز خر خورده ها پوزش می طلبم.
اما آرسین که مدام کندر می جود تا باهوش شود,
می گویند عربستان فیلمی را پخش کرده که 300 زائر ایرانی یاحسین گویان صفوف جمعیت را بهم ریخته اند. احتمال انجام اینکار توسط عربستان نزدیک به صفر است و احتمال طبیعی بودن آن و یا توسط عناصر خود سر که یک پا برای خودشان رهبر و رییس جمهور در ایران هستند 50/50 است.
سوالی که پیش می آید چرا در این جمعیت دو میلیونی علنا در این نقطه محدود کوچک تعداد زیادی اطلاعاتی و مسئولین و سفرای سابق حضور داشته اند. بخصوص سفیر سابق ایران در لبنان که هم پیاله شیخ حسن نصرالله بوده!
آخر این چه اسلامی است که کثیف ترین تهمت ها را به اشخاص ولو ملک سلمان باشد می زنند؟ بنا به عقیده شخصی خودم اگر بخواهم او را با خامنه ای مقایسه کنم هزار برابر بهتر است.منطقه با وجود ملک سلمان ها و شیخ زاید ها شانس بیشتری برای آرامش و رفاه و مدرنیته دارد تا امثال خامنه ای و رفسنجانی و روحانی.حداقل این است که کشورهایشان را دوست دارند و برای مردم کشورهای خودشان رفاه ایجاد می کنند. همان نفتی که عربستان می فروشد ما هم می فروشیم و آنها کجا و ما کجا؟ ما محتاج نان شبیم و آنها آقای دنیا.نکته ای که معمولا مغفول می ماند این است که حکومت عربستان یک حکومت مذهبی نیست بلکه قبیله ای است. یعنی بصورت سنت قبیله ای اسلام در آن اجرا می شود و منشا ایدئولوژیک ندارد و اگر داشته باشد بسیار کمتر از نوع شیعی آن است.درود

مغز خر خورده!

ناشناس گفت...

حضور کم رنگ و پر اشتباه روحانی در آمریکا از قلم نیافتد که مسئله اصلی این است. این دعوای خاله زنکی ایران با حج تمام می شود ولی مسئله اصلی رابطه خامنه ای با غرب است که سرنوشت آینده را رقم خواهد زد. دو تا گاف بزرگ روحانی در نیویورک داده است.

1- اینکه سناتور های محافظه کار را بی سواد خوانده. این امر ساده ای نخواهد بود. در آینده همین سناتور ها می توانند به روحانی نشان دهند که تهران کجاست!!

2- گفته مرگ بر آمریکا مال مردم آمریکا نیست! او فکر می کند یک شکاف عمیق بین دولت و مردم آمریکا وجود دارد مثل ایران! و حکومت آمریکا مثل ایران حکومتی بر اساس سرنیزه و غصبی است. این مطلب از نظر یک آمریکایی خنده دار و مضخک بنظر می رسد چون حکومت آمریکا برآمده از آرای مردم آمریکاست و ازتباط بین مردم و حکومت در حد بسیار خوب است. توهین به دولت آمریکا توهین به مردم تلقی خواهد شد و برعکس. بهر جهت گاف بزرگی بود!

استقبال کم رنگ از او هم نشان می دهد که می دانند که او هیچکاره است و مانند یک مسئول تشریفاتی با او رفتار کردند. بویژه که بعد از مدتی هم بهانه کشته شدگان حج را گیر آورد و سریع از نیویورک فرار کرد.


خدا گفت...

چون که شد تیمسار ارتش دلقکی، نهاد اسلحه بر زمین بگرفت تمبکی
تا شود اسباب خنده غمگین دخترکی,بفهمید فرق لبخند دخترک و سرباز زورکی
گفت دلقکی به از تیمساری ارتش است ، سیرک جالب تر ازپادگان و سرباز فلنگ بسته است،
بنا کرد این سیرک را برای عموم، تلاشش را کرد و گذاشت سنگ تموم،
جز یه چیز که گذاشت نا تموم، که آی پی بن کند تا نشود مثل حموم


💌
خدا

ناشناس گفت...

دلقک چرند نگو راه بسته هست برگردید کجا برگردیم انگار اانجا شهر است کلا یا باید میرفتند به شیطان سنک میزدند یا بر میکشتند چادر عرفه انگار از اون ته راه باز میشده طبق بینش شمابسه دیگه انقدر روی اعصاب ما راه نرو جلب توجه حدی دارد حالا ما از خامنه ای متنفریم و از بسیجیها ولی ابله نیستیم تو با این کارت خط دشمنی ما مدرنها را با انها بر هم میریزی همین الان اگر شریعتمداری اینرا خوانده باشد چند صباح دیگر این وبلاگ را مثل چماق سر ما مدرنها میکوبد مارا دونا نیستی نباش غضنفر نباش یا هو

ناشناس گفت...

سوال مهم برفرض جمعیت برهم زننده مناسک شرطه ها کجا بودند چرا مراسم امسال انقدر بی نظم است جواب شرطه ها در یمن و سوریه و عراق مشغول به جهاد در راه خدایگان کعبه اند و خدای راتنها گذاشته اند و مهمانان خدا را به امان خدا رها نموده اند . سوال دو عربستان دوشنبه اول وقت گرینویچ سراسیمه پشت در بانک خوابیده بود تا رییس بانک کرکره کشید بالا شیخ سراسیمه وارد شد انبانها را انداخت پای گیشه و گفت حساب را خالی کن رییس بانک گفت قربان چقدر گفت هفتاد میلیارد دلار رییس بانک هفتاد میلیارد یا شیخ نزاح میکنید اول صبحی ته برج سپتامبر شیخ با اخم همین که گفتم هفتاد میلیارد دلار بریز تو کیسه رییس بانک هفتاد میلیارد دلار جیرینگ مرد حسابی از کجا بیاورم شیخ همین که گفتم .
پول زیاد سر صبح برای خرج کردن است تا ابرو بخرد شیخ پول دیه را اماده میکند و یا میخواهد با پول زیاد ورود پوتین را به مدضوع سوریه رفع و رجوع کند

Dalghak.Irani گفت...

این توضیح را پاسخ کسی منظور ندارم و فقط جهت تنویر افکار خوانندگان می نویسم که دچار سردرگمی نشوند:
1- منظورم از اذهان صفر و یکی ساینتیست ها بودند و آن را از جهت نه تحقیر بلکه تکریم بکار برده ام. منتها با نگرش علم تجربی. اگر اشتباه کرده ام ببخشد.
2- همۀ ارقامی که چه در متن و چه در کامنت ها نوشته ام مأخوذ از منابع رسمی داخلی بوده و تغییرات بدیهی اش در روزهای بعد نباید بحساب خطای من گذاشته شود.
3- من از موضع مخالف جمهوری اسلامی مطلب و تحلیل می نویسم و گرای مغزم همیشه روی "حکومت شرعی شدنی نیست و جمهوری اسلامی یک انقلاب بدون ثبات است" بسته شده است و بدیهی است که دنبال گزاره های مؤید خودم می روم و سعی هم می کنم که پررنگ کردن انتخاب های خودم با نادیده گرفتن واقعیت های دیگر نباشد. این البته روش تحلیلی همه است و من استثنا نیستم. بعنوان مثال - در این مورد خاص - آرسین عزیز از ابتدا گرای مغزش را بسته روی شاهزادگان و اختلافات درونی پادشاهی سعودی. تا جائیکه نمی تواند از آن دروغ کذایی فیلم "عبور شاهزاده" عبور کند در حالیکه آن فیلم چند ساعت بعد از انتشار توسط همۀ منتشر کنندگان هم تکذیب شد و گفته شد مربوط به دو سال پیش و کس دیگری است. لذا اینکه تحلیلگر بخواهد کدام گزینه ها را و چرا برجسته کند در برون داد نهایی نویسنده تفاوت ایجاد خواهد کرد.

4- "راه بسته است" در یک راهپیمایی میلیون و رو بجلو بمعنای چانه زدن برای برگردیم عقب یا حالا چه خاکی بسرمان بریزیم و چانه زنی و تفکر و بحث و فحص نیست. بلکه راه بسته است یا هر کلمه و جمله ای شک ایجاد کند و متوقف کننده در کمتر از چند دقیقه فاجعۀ برخورد جمعیت در فشار از عقب و مقاومت در جلو را باعث و با افتادن چند نفر زیر دست و پا دیگر فاجعه قابل توقف نیست.

5- من از شیعه صحبت نکرده ام و فقط از ایرانیان گفته ام و تقریباً مطمئن بودم که محتمل در آمار نهایی ایران بیش از نصف را سهمیه نخواهد داشت. اما مطمئن بودم که ایران نفر اول مسابقۀ مرگ در بین کشورهای دچار فاجعه خواهد بود و همین هم برای سؤال من کافی بود.

6- در تحلیل های فلسفه مراد قالب اینقدر مهم نیست که روی آن توقف و تمرکز شود بلکه قالب برای حمل پیام اصلی است و دقت ریاضی در آن لالزامی نیست. مثل انتقال مفاهیم از راه رمان و ادبیات. که در آنجا هم قصه اگر چه اتفاق بیرونی نداشته است اما اجزاء قصه و دیالوگ ها و مفاهیم انتقالی همه رئال و از جنس اتفاق افتاده است. یا...هو

رامیار گفت...

این پادکست فارین پالیسی را میشنیدم. عنوانش برایم جالب بود که چه کسی بهترین رهبر دنیا بوده در این دوره هشت ساله که اوباما دنیا را بر باد داده.
حدس خودم این بود که پوتین باید باشه. برایم جالب بود که برای هر چهار مذاکره کننده مرکل نفر دوم بود و برای دو نفر پوتین و برای دو نفر خامنه ای به عنوان بهترین عملکرد میان رهبران جهان تشخیص داده شد.
این رو بدهی دست حزب اللهی ها رسانه‌ای ها عشق میکنند و فردا میکنندش تیتر فارس نیوز و رجا و اینها.
با این حال به نظرم این بحث به عنوان یک مناظره که نوع نگاه و تفکر تحلیلگران غربی را نشان میدهد باارزش است. ببخشید که ربطی به بحث نداشت ولی چون خودم غافلگیر شدم از دیدن خامنه ای در میان بهترین رهبران، و بلکه بهترین آنها، گفتم اینجا لینک بدهم.

http://foreignpolicy.com/2015/09/29/the-e-r-whos-the-most-successful-one-of-all-rating-world-leaders/

دقیقه 20:06

ناشناس گفت...

دلقک خودت یکجوری جمعش کن فرار به نتانیاهو کار خراب کن بودانتظار نداشته باش ما همیشه پشتت باشیم.خودت با ایرانی بازی جمعش کن ما هم زیر سیبیلی رد میکنیم .

به نظر من عزیزان حمله به دلقک را متوقف کنند دلقک مصدوم بود تاندونها کش آمده بود و تازه از استراحت آمده بود و نظر مربی بدنساز مبنی بر امادگی شصت درصدی بازیکن اشتباه بوده و نباید دلقک در این تورنمنت سنگین قرار میگرفت

ناشناس گفت...

آرسین عزیز ای کاش این دلقک صحبت از حرکت سیصد نفر حسین گویان میکرد. ایشان می فرمایند دو سه ده نفری نظم را به هم ریختند.
بیسوادها، موافقها و آرسینها. آیا بیسوادها همان موافقان نیستند؟

ناشناس گفت...

با تشکر از رامیار عزیز البته این نگاه نگاه علمی به ماجراست و خواهش میکنم آنرا به نگاه غربی فرو نکاهید این به هر حال همان داستانیست که من هم به حق بر آن پای میفشردم و تکرار مکررات است ولی برای مغزهای شستشو شده لباس کار است برای رفتن در چال و تعویض روغنهای سیاه و بد بو تا موتور به روغن سوزی نیفتد .

اما نکته مهم یک فلش بک میزنم به سالهای پایانی جنگ هشت ساله که اقتصاد ایران و عراق هر دو در باتلاق بود و بعد از کربلای چهار و پنج انگیزه ای برای سربازان دو طرف از این برادر کشی نبود چون هر دو فرزندان زهرای پیامبر بودند و بعد از نماز به کربلا و مشهد سلام میدادند . رژیم عراق شروع به نوعی کشتار کور در مناطق شهری دست زد از بمباران و سپس موشک باران مناطق شهری و بچه تهرانیها هنوز هم که هنوز است خاطره خوش تعطیلی مدرسه و فرار به دهات را در آن عالم بچگی از یاد نبرده اند که همه ما فارغ از اینکه جنگ و خون بود ولی حتی یکروز تعطیلی در روز برفی برای فرار از نظم و انظباط به شدت پادگانی و چهره های عبوس و معلمان زن عقده ای آموزش و پرورش و تکالیف شب که باعث ایجاد و افزایش گسست بین نسل جدید ملت و دولت شد بود را یادمان هست و یادمان نمیرود .


حالا برگردیم به جنگ دوقطبی ایران شیعی با عربستان سنی که یک جنگ سرد خاورمیانه ای به معنای واقعی کلمه است به نظر من طرف عرب مه انگیزه کافی نداشته ولی طرف شیعی میخواهد بعد از چندین قرن موازنه داشته باشد و ضعف نرم افزاری در طرف وهابی کم کم سر باز میکند و همانند صدام که بحث قادسیه دوم و هدیه نوروزی برای بچه های ایران با جاشنی بمب را برگزید حال ریاض نشینان تصمیم گرفته اند از این حربه نه به عنوان استراتژی که برای تاکتیک استفاده بکنند چرا که ورود پوتین در محاسبات جنگ سوریه نادیده گرفته شده بود لذا شما را رفرنس میدهم به کشتار در یک عروسی در یمن و مرحله شیعه کشی و النصر باالرعب در پیش است . پینوشت حدود صد و سی نفر در یمن در مهمانی عروسی هدف بمباران سعودی قرار گرفتند
حزب الله

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

دوست عزیز ناشناس "دو سه ده نفر" آدم آموزش دیده با من و شما ی پشت کیبورد نشین, تفاوت زیادی از نظر قابلیت های فیزیکی هماهنگی میدانی داریم. اگر قرار به راه انداختن دسته زنجیر زنی(سیصد نفر حسین گویان) بود که مسیحیان با پاپا نوئل, اورشلیم را فتح میکردند. خوشبحال بیسواد ها
موفق باشید

ادوارد البی دوم گفت...

به نظرم موضوع فیلم، که الف هم به آن اشاره کرد، خیلی مهم و کلیدی است و قطعا چنین فیلم‌هایی با جزئیات لحظه به لحظه و دقیق، و نه مثل فیلمهایی که از دور و با موبایل و دست لرزان گرفته شده، وجود دارد و خیلی چیزها با انتشار آنها مشخص خواهد شد، و عدم انتشار نیز بسیار معنادار و قابل‌تعبیر خواهد بود.

آرسین گفت...

تیمسار گرامی،

ممنون از توضیحات،
توصیفات شما را به شکل اول دریافت کردم و نیاز است که از آن یک جمله پایانی پوزش بخواهم. معطوف به خطای برداشت بود. به جبران تلاش می کنم!

دوم، من هنوز "هیچ" فیلم منتشر شده راجع به واقعه را حقیقی نیافته ام و گمانه ام بر تئوری "عبور شاهزاده" نه از فیلم که از افواه حاجیان و روایت آنان بوده است.
اگر کسی فیلمی یافت که حداقل بر زمان و مکان حادثه منطبق باشد خوشحال می شوم که به اشتراک بگذارد همینجا. (نیازی به توضیح نیست که در این مناسک جهت حرکت حاجیان از شرق به غرب است و در امتداد تابش آفتاب صبحگاهی، و زمان وقوع این حادثه 8-9 صبح است، و مسیر بسته شده باید در غرب صحنه باشد و...)

تعصبی به هیچ باوری ندارم و چون برمبنای شواهد تحلیل میکنم، به "طبیعی" بودن اتفاق و شوکه شدن دولت عربستان باور دارم. اما همچنان نزدیکترین مقصرین را کارگزاران حج می دانم. چه در تصمیم به تغیر مسیر حجاج و چه در امدادرسانی بعد از حادثه که خبر از تاخیر و کندی امداد رسانی در هوای گرم مکه به گوش می رسد، و احتمالا باعث تلفات مضاعف بوده.

اگر اطلاعی غیر از این موارد پیدا کردم حتما همینجا -در سیرک- به سمعتان خواهم رساند.

رامیار گفت...

تکرار میکنم بر نگاه غربی و نه نگاه علمی در پادکستی که معرفی کردم. فردی که برای اولین بار خامنه ای را نامزد میکند بیشتر تاکیدش بر توافق هسته‌ای است و موفقیتهای اخیر دولت را به نام او می‌نویسد (البته قبول. به هر حال بازی کردن با دولتهای مختلف برای با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن یک هنر است) و بی اطلاعی او از جمله آخرش مشخص میشود که میگوید در کشورش محبوب است (باز هم بگویم که طبیعتاً برای گروهی هم محبوب است ولی تعمیم دادن آن به محبوبیت میان ملت نشان بی اطلاعی است). به همین خاطر فکر میکنم معیارهای یک تحلیلگر غربی با معیارهای ما متفاوت است، کما اینکه خانمی که بعد از او صحبت میکند میگوید که با این معیارها باید ابوبکر بغدادی را هم یک رهبر موفق به شمار آورد (که البته واقعاً هم رهبر موفقی بوده. ما خوشمون نمیاد ازش ولی کارش رو درست انجام داده).
از اون بدتر اینکه این آقای تحلیلگر میگه هیچ رهبر دیگری را نمیشناسه که حتی نزدیک خامنه ای بشه در عملکرد موفق. اینش دیگه خیلی اغراق است. قبول دارم که با معیارهایی که در ذهن خود خامنه ای است موفق است، ولی کاش معیارهاش سعادت مردمش بود و نه جهانگشاییهای بی حاصل.
اینها را نوشتم که بگویم که نه خیر علمی نیست و فقط غربی است و با نگاه متفاوت از ما.
البته همون فارین پالیسی یک مطلب دیگر هم با عکس پوتین و خامنه ای در ستون اصلیش گذاشته با عنوان کار را به عهده پوتین و رهبر معظم بگذارید.
کلا این حجم پوشش رهبران ایران کمی تردید برانگیز است. یکهویی خیلی دارند بزرگش میکنند.

رامیار گفت...

اصلاح دوم من هم این است که عنوان مقاله این بود که کی موفقترین رهبر دنیا بوده. من اشتباه نوشتم بهترین رهبر دنیا. فرق بین بهترین و موفقترین خیلی زیاده.

ناشناس گفت...

مردم حق دارن مدام برای شاه خدابیامرزی بفرستن. شاه خیلی بهتر موازنه قدرت شیعه و حتی برتری قدرت شیعه رو با سنی ها و عرب ها برقرار کرده بود. خامنه ای اینقدر جنایت کرد توی سوریه و عراق و بقیه آخرش هم به جایی نرسید و تازه همه سنی ها رو با شیعه ها دشمن کرد. آمارها رو ببینین. عین همین نفهمی رو هم خامنه ای با غرب داشت در حالی که شاه خیلی عاقل تر و داناتر بود. فرق شاه با خامنه ای فرق استاد زبردست با شاگرد ناشی هست. خیلی مهمتر این که حکومت آخوندی دوامی نداره چون مردم از خامنه ای نفرت دارن برخلاف پوتین که مردم روسیه عاشقشن. روحانی آمده مردم رو گول بزنه بین مردم کم و بیش محبوبه اما در نهایت آخوندها رفتنی اند. این رو از زندگی روزمره مردم ببینین. مردم ایران دارن در غرب حل می شن مثل ژاپنی ها که حل شدن. این رو همه با گوشت و پوستشون حس می کنن که داره اتفاق می افته. حالا اگه خامنه ای این هدفو داشته و به پیروزی رسیده که چه بهتر اگه هم نداشته و اینجور شده خوب بهتر که هواداراش مدام براش هورا بکشن و از پیروزیهاش بگن. ما سکولارها باید این رو تقویت کنیم. چون اینجوری کمتر به جون ما می افتن و در صدد انتقام از شکست تمام عیار او و میراث حکومتش برمیان. پس بیان حین اینکه ایدئولوژیش رو مدام تضعیف می کنیم براش هورا بکشیم

الف گفت...


همچنان باید منتظر انتشار فیلم دوربین های امنیتی باشیم،

اگر سعودی ها فیلم را منتشر نکنند، معلوم است که ریگی به کفششان بوده!

ناشناس گفت...

خامنه ای در چه چیز موفق بوده.به عقیده این ناچیز از ظهور خلقت حضرت ادم! هیچ رهبری در جهان گیج و گولتر و از مر حله پرت تر و مملکت بر باد ده تر وجود نداشته.خامنه ای مملکتی را در اوج ثروت و مکنت که در تاریخ ان کشور سابقه نداشته ،به یک کشور نخاله تبدیل کرده.اقای رامیار حال شما خوبه. یک سری به بیت بزن. دست خالی برنمی گردی! غر بی ها هم این حرفها را برای خر کردن می گویند.البته خر های با هوش هم این نکته پیش گفته را می دانند.

ناشناس گفت...

حزب الله پر رو نشود ولی ایران یکدفعه قدرتمند شد خصوصا در این چند سال اخیر البته این هنر خامنه ای نبود مردم با سواد شدند و فاصله با کشورهای توسعه یافته کم شد . امریکا ضعیف شد و بهار عربی متطقه را گرفت .شاه خوابش را هم نمیدید از روستای ظفار بالاتر برود انهم با انهمه دبدبه و ساپورت غرب .حالا عربستان به در و تخته میزند امت عربی را از قیمومیت تهران در اورد ولی دو متر جلو می اید ۱و نیم متر عقب .به نظر من سپاه کلا چهره ایران را عوض کرد . برای من همیشه این یک سوال بزرگ بوده چطور چند تا بچه درس نخون تونستند چنین سازمان منسجم و زیرکانه ای درست کنند شبیه ترین مدل اسراییل است .ولی علی ایجاد من معتقدم برخلاف نظر ما مدرنها نظام در میان عموم مردم نه مقبول که مشروعیت داد در همه زمینه ها پیشرو بوده به جز اقتصاد فکر کنم تعمدی است .چون واقعا انقلابیست و هرکاری تاکید میکنم هرکاری را میخواسته انجام داده ولی اقتصاد را خراب نگه داشته . کاش دلقک یک تحلیل از روند سپاه داشته باشد

ناشناس گفت...

یک پرنس بلندمرتبه از خاندان سلطنتی سعودی خواستار برکناری پادشاه شده است ( گاردین 29 سپتامبر 2015، خبر از سوی Mint Press )

http://www.mintpressnews.com/saudi-royal-calls-for-regime-change-in-riyadh/209953/

فرد بلند پایه خواسته نام او فاش نشود و دلیل ها را جنگ یمن، سقوط قیمت نفت و مدیریت بد اتفاقات اخیر حج ذکر کرده است. این فرد که یکی از نوادگان موسس پادشاهی سعودی ست این خواسته ها را در طی دو نامه فاش کرده است. او همچنین نارضایتی مردم و خانواده سلطنتی را از روش حکومتی پادشاه به عنوان عدله مدعای خود آورده است.
در لینک بالا متن به زبان انگیسی ( از روزنامه گاردین ) و عربی از یکی از دو نامه درج شده. لازم به ذکر ست ( از در پاسداری از بیان حقیقت ) که نامه ها در زمانی پیشتر در این ماه نوشته شده اند. این باید بدین معنا باشد که در زمان نگارش فاجعه آخری حج هنوز شکل نگرفته بود ( استنباط شخصی این جانب ).

او در نامه ها اشاره کرده که عموم مردم به برکناری پادشاه مصرند و سران قبیله بر این باورند که در غیر این صورت کشور به سوی فاجعه هدایت می شود.

ناشناس گفت...

فکر کنم نامه توسط شاهزاده طلال باشه که 40 ساله تبعیده که اصلا مهمنیست ولی اگر نائف این نامه را زده باید منتظر ترورهای خونین در درون رویال فمیلی باشیم .

ناشناس گفت...

رهبر معظم انقلاب:مسئولان عربستان موذی گری می کنند / اگر قرار شد عکس العملی نشان دهیم، عکس العمل ما خشن و سخت خواهد بود / جاهلی‌های امروز، عید ما را با حوادث خونین منا عزا کردند / حاجیان ما مظلومانه و با زبان تشنه از دنیا رفتند

ناشناس گفت...

خامنه ای در همه چیز شکست خورد و میراثش قبل از خودش نابود میشه. عربستان ماقبل تاریخ چنان توی گوش خامنه ای زد درحالیکه جرات نداشت به شاه چپ نگاه کند. خامنه ای در مقابیل آمریکا هم کم آورد و کشور داره آمریکایی می شه. دست دادن ظریف با اوباما یک نشونشه.

ناشناس گفت...

پایداری و حزب الله و آخوند بازندح توافق ایران با آمریکا. حالا هم که ظریف و اوباما دست دادن. ارزش ها یادش بخیر.

ناشناس گفت...

انصافا شاه چه خوب برتری ایرن رو بر اعراب حفط کرده بود به سبک متمدنانه. خامنه ای وحشی یکدفه وسط پرید و با جنایت و سلاخی خواست پیشروی کنه و تا حدودی هم موفق بود اما جلوش رو گرفتن. آینده با مدرنهاست.

ناشناس گفت...

حمید رسایی٬ نماینده مجلس با انتقاد از دیدار «اتفاقی» محمدجواد ظریف و باراک اوباما و دست دادن آنها با هم گفته «حتما سال آینده نیز می‌گویند به طور اتفاقی می‌پرند بغل همدیگر و روبوسی می‌کنند.»

مرگ ارزشها را باید جشن گرفت.

ناشناس گفت...

با ناشناس 13:13 دقیقه موافقم . در یک مورد سپاه توانست بخش تلفن همراه شرکت مخابرات را به ثمن بخس خریداری کند که این کار از افراد معدودی بر می آید. اینکه مجموعه ای بتواند فاز های باقی مانده پارس جنوبی را در دست بگیرد و تمام پول ها راگرفته و یک فاز را تحویل ندهد از کمتر شرکتی بر می آید. کلا از نظر خود مجموعه عملکردشان عالی بوده است.

ناشناس گفت...

ناشناس ۱۳:۱۳ خود حزب الله بوده و به خودش و سپاه کردیت داده. دلقک هم خوابش برده و اجازه می ده اینا بیان برای خودشون هی تبلیغ کنن. من و شما می دونیم که جامعه از اینا رو گردونده. سپاه توی جنگ زمان خمینی درخشید اما الان تبدیل شده به یک نیروی سرکوبگر جنایتکار آدم کش. یک کمپین دیدم که اسمش بود به خاطر سوریه یا همچین چیزی. توش آدمای مختلف میان و می گن مردم سوریه ما ایرانی هستیم اما ما جز جنایتکارای خامنه ای نیستیم. ازتون عذر می خوایم که به نام ایران این آدمکشی ها رو انجام می دن.

ناشناس گفت...

من فکر می کنم سپاه واقعا مجموعه بزرگ و بی رقیبی هست در خاورمیانه. بیشترین حجم اختلاس و رشوه و غارت بیت المال و تازگیها هم به قول ناشناس قبلی آدمکشی و کمترین حد پاسخگویی. غیر از سپاه همچین هیولایی توی خاورمیانه وجود نداره.

ناشناس گفت...

جنازه ها در میان زباله هاست دیگر از حدس و گمان گذشت .الان دارم اخبار شبکه خبر را میبینم .این رفتار سعودی دور از انسانیت است .

ناشناس گفت...

دلقک جان من همون ناشناس ۱۶:۱۰هستم. خوبه که به آخوند و بسیج و حزب الله و پایداری و امثلهم هم تریبون بدی. این آزادی بیانه. اما اگه قرار باشه اینا پولای نامشروع غارت بیت المال رو بدن آدم اجیر کنن مدام بیان اینجا تبلیغ کنن و درصد نظرات آخوندی بیشتر بشه از نسبت جمعیت طرفدارشون، این نقض غرض آزادی بیانه. اگه قراره اینجور شه خوب چرا پول بدن آدم اجیر کنن بیاد اینجا براشون تبلیغ کنه، مستقیم به حساب دلقک واریز کنن.

ناشناس گفت...

شمخانی: ربودن برخی از مسئولان نظام در حادثه منا غیرواقعی است
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این شایعه را که در حادثه منا برخی از فرماندهان نظامی و غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان، ربوده شده‌اند رد کرد و آن را «غیرواقعی» خواند.

http://news.gooya.com/politics/archives/2015/09/202851.php

ناشناس گفت...

دست دادن:

http://www.india.com/news/world/iran-mp-hits-out-at-barack-obama-javad-zarif-handshake-588340/

ناشناس گفت...

حکومت دنبال جتگ است ، حرفهای امروز خامنه ای بوی خوبی ندارد ، هی شماها بنشینید و کشته ها تقسیم کنید و بالانس کنید و شاهزاده های عرب رو وارسی کنید ، خبرهای خوبی نخواهد شد و خامنه ای امروز نشان داد که فاجعه مکه ، کار خود ایران و بخش ابتدائی سناریو جنگ است.

دوست قدیمی گفت...

به ناشناس دست دادن:
این عکس کاملا تابلو است که فوتوشاپ است میتوانید اصل آنرا در گوگل پیدا کنید یک نمونه : http://www.sundaytimes.lk/150412/uploads/castro-300x217.jpg

پراگماتیست گفت...

با درود بر تیمسار ایرانی

1.

در زمینه منا به نتیجه قطعی نرسیدم و چون مجبور نیستم که نظر بدهم نظر نمی دهم! اما

الف. این حادثه به ضرر هر دو حکومت پادشاهی عربستان و جمهوری اسلامی تمام شد. اما به نفع سکولارها و به نفع اسراییل.

ب. همان گونه که دلقک هم گفت من مصر به عذرخواهی دولت عربستان هستم. این حادثه در هر کشوری اتفاق افتاده بود از جمله آمریکا یقینا مقامات عالیرتبه پوزش می خواستند بلکه استعفا می دادند و یا برکنار می شدند. عربستان نباید احساس کند که از دماغ فیل افتاده و چون دو سه جا بینی رهبر ایران را به خاک مالیده مجاز است هر گونه که می خواهد عمل کند.

ج. کشته شدن این تعداد مقام عالیرتبه یک کشور در کشور دیگر بدون کوچکترین حدی از پاسخگویی و دلجویی می تواند نوعی اعلان جنگ باشد.

د. این ماجرا از زاویه دیگر البته به نفع حماقت حاکم بر ایران است چون می تواند بار دیگر بر طبل حماقت بکوبد و دشمن دیگری را به جای غرب برای خود بتراشد.

2. با سپاس از رامیار، در زمان مقتضی در مورد ترامپ خواهم نوشت.

3. در پایان خبر خوش بدهم: دست دادن ظریف با اوباما "به صورت کاملا اتفاقی" نشان می دهد که خامنه ای سند پایان انقلاب اسلامی را امضا کرده و غرب ستیزی و آمریکا ستیزی از دستور کار خارج شده است. اگرچه او بار دیگر ارزشی ها را سر کار گذاشت و قاطعانه علیه غرب سخن گفت و خواهد گفت. منتظر حذف تدریجی شعار مرگ بر آمریکا البته در روندی میان مدت همراه با تکذیب ها و مخالفت های قاطع باشید.

بهرام گفت...

تشکر از دوست قدیمی که اصل عکس را معرفی کرد. آخه اگه چنین عکسی باشه این همه سایت معروف و معتبر ول میکنند بعد سایت هندی برای اولین بار رو می کندش؟
بعد همواقعا سر و صدایی که برای این دست دادن بلند کردند خجالت آوره.

ناشناس گفت...

به نظر می رسد که ائتلاف عربی به زودی به اسد اعلام جنگ میکند.

ب ب

ناشناس گفت...

@دوست قدیم

کاملن درست می گویید لینکی که برای دست دادن دادم فتوشاپ است، آن را از گوگل سرچ پیدا کردم. آیا کسی لینک عکس اصلی را دارد؟

ناشناس گفت...

یارمحمدخان کرمانشاهی
درود
حادثه حج بدون شک یک حادثه اتفاقی و سهل انگاری ماموران برگزاری نبود لایه های زیرین این حادثه خبر از یک جنگ تمام عیار اطلاعاتی امنیتی می دهد و البته این جنگ هنوز به عرصه نظامی نرسیده کلید اصلی در مفقود شدن برخی از عناصر کلیدی امنیتی جمهوری اسلامی است تاکید بر سایر کشته شدگان و مردم معمولی برای رد گم کردن است . به این خبر توجه کنید: علی‌اکبر ولایتی٬ مشاور ارشد علی خامنه‌ای از مفقود و کشته شدن برخی افراد «رده بالای» جمهوری اسلامی در حادثه منا خبر داد.

آقای ولایتی حادثه منا را از این رو «سوءظن برانگیز» عنوان کرده که به گفته او برخی از افراد «رده بالای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های فنی علمی و سیاسی در این حادثه» مفقود و کشته شده اند.

پیش‌تر نیز گزارش‌های تائیدنشده‌ای از مفقود و کشته شدن شماری از فرماندهان سپاه٬ مقام‌های حکومتی و دولتی و برخی اعضای دفتر علی خامنه‌ای در حادثه منا منتشر شده بود.

با اینکه هنوز اطلاعات دقیقی درباره این افراد در دست نیست٬ اما به نظر می‌رسد با بازگشت زائران ایرانی و پیکرهای قربانیان به کشور٬ اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر شود.

پیش‌تر علیرضا پناهیان٬ یک روحانی نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای گفته بود مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر حضور حجاج ایرانی و نیز پیکرهای قربانیان در عربستان از بیان برخی مطالب خودداری می‌کند.
... احتمال ورود به درگیری نظامی می رود و از طرفی ورود علنی روسیه به سوریه شاید برای برقراری توازن در جنگ احتمالی و تقویت عقبه جمهوری اسلامی در خلاء ایجاد شده برای اسراییل باشد.

ناشناس گفت...

عکس های بالا قلابی است و تبدیل شده این عکس است:
Handshake sets stage for historic Obama-Castro meeting

http://english.aawsat.com/2015/04/article55342872/handshake-sets-stage-for-historic-obama-castro-meeting

ب ب

ناشناس گفت...

چگونه بفهمیم که عکس اصلی است؟

1- در سایت https://www.google.com بر روی لینک Images در سمت راست بالا کیلک کنید.
2- بر روی دکمه سیاه در کنار دکمه جستجو که شبیه دروبین عکاسی است کلیک کنید
3- حال دو حالت وجود دارد:
الف: Paste image URL
ب: Upload an image
بعد از جستجو، گوگل به شما تمامی عکسهای مشابه را نشان میدهد.

ب ب

ناشناس گفت...

احتمال ورود به درگیری نظامی می رود....نچ!اگر جنگ تا خود بیت هم برسد.خامنه ای در را بسته و در داخل قایم خواهد شد. احتمال هر گونه جنگی مردود است.اتفاقا این عربستان است که مدام اعلام جنگ می کند.

خدا گفت...

بو بکش بوی جنگ میاد دلقک ، 8 روز پیش گفتم حوادث مکه رو تحلیل کنین، با کمی تعلل انجام دادین، ، حال جنگی که قرار شروع بشه رو تحلیل کنین تا دیر نشده ، تحلیل عددی نکن دلقک، فلسفی تحلیل کن، آیا مسلمانان با خدایی واحد حاضر به بردار کشی خواهند شد ، حال آنکه دشمنشان، آشکارا به نظاره آنان خواهد نشست 🌠

خدا

ناشناس گفت...

دلقک عربستان بد داره خامنه ای و سپاه رو تحقیر می کنه. این جدا ممکنه به جنگ منجر بشه. خبر رو بخون:

عسیری ساعاتی پس از توقیف یک لنج ایرانی حامل سلاح، در دریای عرب، در گفت و گو با تلویزیون الحدث، اظهار داشت که نیروهای ائتلاف تلاش برای قاچاق سلاح به حوثی ها را با شکست روبرو کردند و سلاح را ضبط کردند. او همچنین به عملیات دیگری اشاره کرد ولی اظهار داشت که بهتر است اکنون اعلام نشوند.

مشاور دفتر وزیر دفاع سعودی گفت که این بزرگترین عملیات قاچاق سلاح به حوثی ها، پس از برقراری ممنوعیت دریایی علیه یمن جهت جلوگیری از قاچاق سلاح به کودتاچیان از ماه مارس گذشته به شمار می رود.

عسیری در ادامه گفت: شکست تلاش قاچاق سلاح در تعطیلات عید قربان، پس از بازگشت رئیس و دولت یمن به عدن، نشانه تمایل ایران به کشتن شادی ملت یمن از طریق انجام عملیات تروریستی در داخل این کشور است. تلاش ایران برای قاچاق سلاح به حوثی ها در یمن نشانه سردرگمی و سرخوردگی تهران و حوثی ها، پس از مشاهده بازگشت ثبات به یمن و شکست طرح آنها است.

Dalghak.Irani گفت...

اینجا شده ملغمه ای از تالار گفتگوی پریشان ذهن ها و لینک های آبدوغ خیاری که دوستان خودشان چند باره به آن ها دسترسی دارند و نیازی به تبلیغ و تبین هم ندارد. جنگ هم از ان گزاره هایی است که فقط از همین بیکاری ها سرچشمه گرفته. کدام جنگ؟ بچه مناسبت؟ با کدام بهانه؟ با چه ارتش و آرایشی؟ مگر جنگ بین کشوها شوخی سیزده بدر است؟ آیت الله خامنه ای اتوریته اش به بیتش را هم بزور حفظ کرده. رفته بین ارتش گمشدۀ ایران و یک اره گوز الکی کرده که اگر همین را هم نگوید بیچاره چه کند با سلیطه های عربستان که برای اولین بار سلیطه تر از خودش نمایش می دهند. رجزهای خامنه ای فقط بدرد دیروز می خورد که هم پول داشت و هم محمود داشت و هم داعش نبود و هم کسی جلو گوزیدنش نمی رید تا فکر کند دیگران کون ندارند. هیچ خبری که نیست بلکه خبرهای خوش از "لاجرم عقب نشینی خامنه ای از ایدئولوژی" هم تازه به تازه در راه است. صلوات بفرستید و فاتحه بخوانید برای حاجیانی که زندگی شان را به توهم آخوندها باخته بودند آخرت و جانشان هم فدای مالیخولیای خامنه ای شد. راجع به سفر حسن روحانی به نیویورک خواهم نوشت فعلاً یک زهر ماری بزنید از دست این جنگ افروزی الکی خلاص شوید تا فردا. یا...هو

کبک نخبه گفت...

این چرت و پرتا چیه؟! مگه جنگ الکیه!!

بی سوات گفت...

از دیشب که رهبری سخنرانی کرده فضای سایبر پر شده از لبیک یا خامنه ای جوانان غیر ایدیولوژیک و اگر نرم افزاری باشه بیشترین کلید واژه ها جنگ قادسیه جنگ نهاوند هست حتی سایت خبر انلاین که پرچم کامنت گذاران را میاندازد بعضا از کشورهای آلمان و استرالیا کامنت ضد عرب بالا می آید .یک سوال از دلقک آیا در زمان قبل از انقلاب هم مردم از اعراب بدشان می آمد یا این نتیجه جنگ هشت ساله و یا حکومت شریعت الله است.
با دلقک موافقم که جنگ از نوع کلاسیک انجام نمیشود قبل از تحویل اس سیصد و رونق اقتصاد حداکثر جنگ سایبر همانند خاموشی ترکیه در چند ماه گذشته بعد از سخنرانی تند اردوغان علیه ایران .ولی بعد از شش سال فکر کنم دوباره دور دست اصولگراها بیفتد و فضا یک مرحله بالاتر بیفتد مثلا سلیمانی رییس جمهور شود .

ناشناس گفت...

سلام تیمسار.

نه نژاد پرست هستم و نه بی‌ مذهب. دیدار بتکده تازیان بنی امیه مکه، پول در جیب وهابی ضد ایرانی‌ ریختن است.

Sarbaz

ناشناس گفت...

خامنه ای عرضه جنگ نداره. از من گفتن. لبیک یا خامنه ای هم اولا تبلیغ بی خهود بسیجه بعدشم تب زودگذره.

ناشناس گفت...

ایرانی ها با این بازی ضد عربستان زیر لوای حکومت جمع نمی شونند. دیگر مردم به سان انقلاب 57 فریب آخوند جماعت را نمی خورد. یمن ارزانی خودتان.

ناشناس گفت...

حتی سایت خبر انلاین که پرچم کامنت گذاران را میاندازد بعضا از کشورهای آلمان و استرالیا کامنت ضد عرب بالا می آید.... بی سوات جان! راس راستی مثه اینکه سوات نداری. این پرچمها همه به یمن ازاد منشی وازادی دهی اغای خامنه ای و به برکت نظام دموکراتیک او معلول فیلتر شکن هست.خلق قهرمان ایران! در ویران ما همه با فیلتر شکن وارد اینتر نت شکن می شوند.در زمان شاه مرحوم هم خیر عرب و عجم همه با هم برادر بودند و اعراب هم به شاه خیلی احترام می گذاشتند. و ایران کشور اول منطقه بود.البته گذشته از کا ستی هایی مثل ساواک تا حدودی بی خیالی دربار و حواریون و عیوب مختصر دیگر.اما با ایران امروز زمین تا اسمان فاصله داشت.و باز هم البته در مقیا س های عدد و رقمی پولی و اقتصادی.پول و ثروت واقعی را باید از بعد از جنگ تا اخر احمدی نژاد در ایران دانست. که با ان می شد ایران را امریکای دوم کرد.ولی حیف که ...بقیه اش را می دانی.این ثروت در زمان شاه وجود خارجی نداشت.

ناشناس گفت...

آقای بیسوات یا بهتر بگم آقای حزب الله بیخود سعی نکن به ما خط بدی. افکار عمومی مردم در کنترل روشنفکرا هست. البته می تونین موج بسازین مثل همین اما غیرحزب اللهیا بعد از مدت کوتاهی موج رو خفه می کنن و از نفس می ندازن. خامنه ای چه وارد جنگ بشه چه نشه آخر حکومتشه. چون در هر دو صورت گند بالا می یاره.

ناشناس گفت...

سلیمانی چون توی عرصه خارجی فعاله احترامش محفوظه. اما در انتخابات اگه وارد شه عندالورد لجن مال می شه توسط مخالفان نظام و اصلاح طلبا چون عقب افتاده واصولگراست با اون برادر شلاق زنش. برادر بسیجی اصولگرایی مرد. بی خود زور نزن

ناشناس گفت...

https://www.facebook.com/TarikhDarTasvir/videos/454140664774488/ ...این هم برای عزیزی که سئوال فرموده بودند زمان شاه رابطه اعراب و ایرانی ها چگونه بود. بی سوات فکر کنم بودند. لازم به ذکر است که در این ویدئو جناب اقای ملک سلمان پادشاه فعلی سعودی که در ان زمان شاهزاده جوانی بوده هم در مقابل مرحوم شاه پای کوبی می کند.

ناشناس گفت...

کم کم دارم به این نتیجه می رسم که تعداد کشته هاهمون هفتصد و اندی که عربستان گفت صحیح است.

ناشناس گفت...

خوب شد خوانندگان اینجا تحیلی دقیق کردند که قراره جنگ بشه! نه خیر عزیزان قرار نیست جنگ بشه هر چند احتمال اغاز اعتصابات کارگری در ایران بالا هست، من فقط می خوام دلقک پیشبینی کنه دلار تا اخر سال 4 تومن میشه یا نه؟ میارزه بخرم؟ دفعه پیش تعلل کردم چون دستم تنگ بود از قافله عقب موندم! دلقک یکم تحلیل و پیشبینی اقتصادی بکن یا پیشنهاد سرمایه گذاری بده اگه پولدار شدم نصف می کنیم با هم!

ناشناس گفت...

عجب گیری افتادیما هرچی میشه سر ما میشکونید کاسه کوزه را خوب جواب مردم را بدید . الکی با ای دی من کامنت ندید الکی هم جواب مردم را با اینکه من یا فلانی هست ندید.
حزب الله

Dalghak.Irani گفت...

حزب الله درست می گوید و این ناجوانمردی است که از نام کسی یا حدس و گمان به کسی بهره برداری ابزاری کرد. از حزب الله عذرخواهی می کنم . از این پس من قطعاً چنین کامنت هایی را تأیید نخواهم کرد. یا...هو