۱۳۹۴ مرداد ۳۰, جمعه

پاسخ عقلانی حزب الله و بسیج به خامنه ای: تسلیم و پرخاش توأمان به امریکا؛ فقط از یک رهبر تمام شده برمی آید.


1- می خواستم با تیتر جریان عبور از شیپورچی و ورود به حوزۀ معروف شروع کنم تیترمطلب را که کاملاً گویا باشد از وقاحت آخوندی. اما دیدم داده های علم و دانش جدید از سویی و پدیدۀ پذیرفتۀ همجنسگرایی و دگر باشی در جوامع پیشرفته دستم را بسته است و ممکن است باعث سوء برداشت شود و کل روح حرفم را که راجع به "وقاحت آخوندی" است تحت تأثیر قرار بدهد. هرچند که این دگرباشی جدید و تمایل طبیعی همجنس به همجنس تفاوت بنیادین دارد با آن مفعول واقع شدن فرهنگ قدیم که نوعی تجاوز جنسی است. باری اما در مورد شیپورچی و آخوند قصه چنین است در لطایف فرهنگ ایرانی که در دنیای قدیم ساز زدن و موسیقی - در مثال ما شیپور - جزو خط قرمزها بود - کما اینکه امروز هم در نزد علم الهدی چنین است - و کسانی که می خواستند مطرب بشوند پیش نیازی  نیاز داشتند بنام "کمی پررویی". می گویند روزی فردی از آحاد مردم با دیدن وجنات و سکنات فرزند پسر دلبندش او را علاقه مند و مستعد موسیقی و شیپور زدن تشخیص می دهد و لذا او را نزد یکی از استادان فن می برد و خواهان آموزش استاد به پسرش می شود. استاد می پذیرد با این شرط که چون پرداختن به این هنر ممنوعه نیاز به "پررویی" دارد لذا پدر باید فرزندش را ابتدا چندبار به عمل شنیع لواط تشویق و اجازه دهد تا آنگاه که پررویی لازم برای شروع آموزش فراهم شد بازپس آیند. پدر و هم پسر ناچار شرط استاد را می پذیرند و با بازگشت به محل سکونت خود پسر را به مفعولیت وا می دارند. چندی می گذرد و پدر و فرزند با خوشحالی از اینکه پیش نیاز پررویی فراهم شده برمی گردند پیش استاد برای شروع آموزش شیپور. استاد اما بعد از برخی آزمایشات عملی و میدانی - نوع آزمایش ذکر نشده است - با تأسف سری تکان می دهد و رو به مشتری می گوید: "خیلی متأسفم آقا. شما از حد مجاز گشادی برای پررویی مورد نیاز شیپورچی فراتر رفته اید. و این پسر حالا دیگر فقط بدرد آخوندی می خورد".

2- در هفتۀ گذشته خامنه ای رجزخوانی کرد که ما تسلیم نشده ایم و کماکان ضد امپریالیسم و غرب و شیطان بزرگ امریکا هستیم و فقط تقیه کرده ایم برای فریب دادن اوبامای انسان صادق و پرزیدنت نیک اندیش ایالات متحده تا جریان دلار به جیب های شرارت مان را تسهیل کنیم. این سخن بلافاصله با واکنش بسیار تند رییس جمهور روحانی مواجه شد و او گفت که: "زر زیادی موقوف! و ما در پشت پرده با شما (رهبر) به توافق رسیده ایم که هر کسی نباید صدایش را بیاندازد پشتش و هر مزخرفی خواست بگوید و انتطار داشته باشد که طرف مقابل هم مقابله بمثل نکند." روحانی فقط به گفتن جملۀ مفهومی بالا هم بسنده نکرد و با انتشار آن در پست اینستاگرامی که عکس خامنه ای را هم در بالای سرش دارد؛ پیغامش را روشن تر و قوی تر کرد که منظور او شخص خامنه ای بوده و دیگران عددی نیستند که بتوانند بمصاف او بروند. زیرا او قبلاً در هنگام قبول برجام گفته است که: "اجازه نخواهم داد کسی این گوشه و آن کنج امید زندگی مردم را نا امید کند".

2- دیروز اما اولین واکنش مهم را سردار جعفری در حاشیۀ یک مراسم نشان داد و گفت که اجازه نخواهند داد ادبیات زوال انقلاب و تیشه به ریشۀ بی ثباتی 37 ساله - موجد نکبت و عقب ماندگی و تخریب کشور- گسترش پیدا کند؛ و جمهوری اسلامی ناچار از بکار گیری ادبیات عقلانی و حرف حساب زدن بشود". امروز هم محمدی گلپایگانی رییس دفتر خامنه ای - کمتر مواضع صریح و عمومی می گیرد - از خطر عده ای که می خواهند دوران شاه را برگردانند حرف زد و هشدار داد. این احساس خطراعلامی عزیز جعفری و آخوند گلپایگانی که قبلاً هم از سوی چند پادوی پائینتر مثل نقدی و طائب بکار گرفته شده بود امروز در نمازهای جمعه بخط تبلیغی اصلی تبدیل شد و معلوم شد که دستور و تدبیر شخص خامنه ای بوده است و لاغیر. هرچند که مطالعۀ کمی عمیق تر گفته های تبلیغ "ما با امریکا دشمن خونی هستیم"ِ جدید - از زبان متوحش و شرمگین خطبای نماز جمعه - هم نشان می دهد که خود گوینده ها هم به گزارۀ پارادوکسکال "از یکطرف تسلیم و از طرف دیگر پرخاش بهمان قدرت تسلیم شده در مقابلش" باور و اعتماد و اعنقادی ندارند به دلیل تناقض ذاتی چنین ادعایی؛ اما بهتر دیدم که من هم روشنتر بگویم راجع به اولاً "گروه هدف" این یاوه گویی ها را و مهمتر از آن مشخص کنم که این حرکات مستأصل دن کیشوت وار جدید خامنه ای و یاران چه تهدید روانی و فیزیکی بزرگی است در مقابل سیاست های درهای باز روحانی؛ و در پایان اما بشارت بدهم که روحانی در نقطۀ برتر عملی است و انشاءالله کوتاه نخواهد آمد.

الف- پر واضح است که همۀ این تلاش های تبلیغی جدید با هدف اصلی جلوگیری از ریزش شدید حزب اللهی ها و بسیجی های وفادار است. زیرا همانطور که سردار جعفری گفته اگراین ادبیات "هر کسی هر زر مفتی دلش خواست بزند" - که ادبیات غالب انقلابی در 37 سال گذشته بوده - تعطیل و ادبیات عقلانی و متکی بر منافع ملی جایگزین آن شود؛ زوال قطعی ادبیات هرج و مرج انقلابی خواهد بود و قطعاً به ارتقاء جمهوری اسلامی از یک انقلاب کهنه و 37 ساله به حکومتی متعارف و تازه پا و در جستجوی مناسبات و روابط عادلانه با جهان خواهد انجامید. اما چیزی که این سرداران و پایوان ایدئولوژی متحجر و قرون وسطایی در نظر نمی گیرند و یا تجاهل العارف می کنند این موضوع کلیدی است که آنان حزب اللهی و بسیچیان وفادار به ایدئولوژی و دین و مذهب را مشتی گوساله بحساب می آورند که عقل شان کاملاً ضایع شده و کمترین درکی نه از تسلیم دارند و نه از مقاومت. در حالیکه مطلقاً اینطور نیست و اکثریت قریب به اتفاق این حزب اللهی ها و بسیجیان عزیز دارای تحلیل و درک خوبی از هم واژه ها و هم جمله ها و هم قرار دادها و هم سیاست ها دارند. و مطمئناً فرق تسلیم و مقاومت را بهتر از خامنه ای و سردار جعفری و محمدی گلپایگانی می دانند. تا چه رسد به آدم درجه دوم های دیوانه ای مثل عباسی و نبویان و نقدی. اینان بدرستی می دانند که نمی شود هم با امریکا دشمن بود و هم در مقابل او تسلیم شد و موافقنامۀ قرن امضاء کرد. و نمیشود در عین راه دادن امریکائی ها و غربی ها به خلوت ترین و محرمانه ترین بخش های کشور ادعای مقاومت و مرگ بر امریکای همزمان سرداد. و اتفاقاً این تلاش ها نتیجۀ عکس هم خواهد داد چون چنین تقلب و تغلبی از سوی رهبرشان اعتماد اینان به حداقل صداقت خامنه ای و عوامل "توجیه کنندۀ تسلیم"ِ او را نیز ضایع و تباه خواهد کرد.

ب- مورد دوم هدف گیری این تبلیغات ضد غرب جدید اما؛ بسیار هوشمندانه و درست انتخاب شده است. و آن این است که می خواهند با شلوغ کاری و در دست گرفتن فضای تبلیغات اولاً تسهیل رابطه با کشورهای غربی را تا جای ممکن سخت تر و پرهزینه تر بکنند تا در ثانی بتوانند مشارکت اقتصادی سرمایه و تکنولوژی غربی در بازار و اقتصاد ایران را بسیار سخت - تا حد ناممکن - بگردانند. لازم نیست این مقدمه را بشکافم که چرا اقتصاد ایران - حتی در نبود مانع سیاسی - جاذبۀ لازم و کافی برای سرمایه و تکنولوژی جهانی را ندارد. چون همۀ شما واقفید که اقتصاد ایران بیماری شدید ساختاری دارد و مقررات دست و پاگیر و مراکز متعدد تصمیم گیری و نبود شفافیت در آن کمترین جاذبه را برای استقبال از آن فراهم نمی کند. لذا خامنه ای و تندروان ایدئولوژیک بخوبی می دانند که اگر به این همه مشکلات "فقط اقتصادی و مقرراتی" یک عنصر بی ثباتی سیاسی هم اضافه کنند؛ تا چه حد می توانند از رونق اقتصادی ناشی و منتظر از توافق با غرب را با کندی و توقف روبرو کنند، و از موفقیت دولت روحانی جلو بگیرند. بنابراین روحانی و دولتش علاوه بر مشکلات تیم اقتصادی پیر و کند و محافظه کار خودش با موانع بسیار کلیدی در حوزۀ سیاست هم روبروست. و اگر نتواند این جنگ درون حکومتی جدید را بنفع خود پیش ببرد باید با دست آوردهای پیروزی بزرگش در آشتی با غرب وداعی زودهنگام داشته باشد.

پ- اما هر آنچه گفتم مربوط به تلاش - فعلاً مذبوحانه - ایدئولوژیک ها و شرعی های جمهوری اسلامی بود. و باید بشارت بدهم که در حال حاضر روحانی - با فاصله ای تقریباً زیاد - دست برتر را دارد و باید به او خدا قوت گفت و خواستار پایمردی در سیاست های درستش شد. چرا؟ در همین اوضاع و احوالی که تندروان سراسیمه و بی کله خودشان را به در و دیوار می کوبند؛ روحانی توانسته است بدون جنجال و پروپاگاندا و چراغ خاموش دو دست آورد عملی بسیار سترگی را در سیاست خارجی و سیاست داخلی از قوه به فعل تبدیل کند:

1)- در سیاست خارجی: طبق اعلان رسمی رسانه ها فیلیپ هاموند وزیر خارجۀ بریتانیا در راه تهران است و قرار است روز یکشنبه سفارت دو کشور در تهران و لندن مجدداً گشوده شود. و چه کسی است که نداند بودن سفارت بریتانیا یا امریکا در یک کشور مساوی نمایندگی از هر دو کشور امریکا و بریتانیاست. زیرا بریتانیا و امریکا - طبق اعتراف مکرر خامنه ای - سر و اندام یک بدن هستند و وحدت وجودی دارند.

2)- در سیاست داخلی: برگزاری کنگرۀ تأسیس حزب "اتحاد ملت ایران" با پیام ویدیویی محمد خاتمی عزیز و مشارکت فعالان قبلی حزب مشارکت در آن دست آورد بسیار مبارک و تأثیر گذاری است از جانب دولت روحانی و از آن ساز زدن های ملانصرالدینی است که صدایش صبح روز بعد - بزودی در انتخابات - درخواهد آمد. حزب شکوری راد و آذر منصوری - اولی را خیلی هم دوست ندارم - توی فروردین ماه امسال مجوز گرفته بودند و قطعاً می توانستند و می باید خیلی زود تر از آخرین روزهای مرداد اعلام موجودیت می کردند. اما آنان بدرستی فکر کردند و صبر کردند تا توافق هسته ای به نتیجه برسد تا از دوران ضعف تندروان و خامنه ای استفاده بکنند و حزب شان را قبل از تولد ذبح نکنند. بنظرم اعلان موجودیت حزب اتحاد ملت ایران - که دبیرکلش هم با استناد هوشمند و دقیق به "دعوت خامنه ای از مخالفان جمهوری اسلامی برای رأی دادن در انتخابات 92" فعالیتش را در همان قالب "ایران برای همۀ ایرانیان" حزب مشارکت آغاز کرده - بسیار نکتۀ مثبتی است و حتی از پروژۀ هیجانی آزادی موسوی و کروبی و رهنورد از حصر هم کاربرد عملی و مثبت بیشتری خواهد داشت و خوش آمد می گویم. یا...هو

بعد از تحریر: بدیهی است که مثال من در مورد شیپورچی و آخوند شامل همۀ آخوندها نمی شود همانطور که شامل هیچ شیپورچی هم نمی شود. بلکه من فقط از یک مثال استفاده کردم تا نحوۀ نگرش فرهنگ فولکلور مردم به روحانیت در نسبتاً قدیم را برجسته کنم و این یاد آوری را با حزب اللهی ها و بسیجیان محترم در میان بگذارم که متولی دین چه شخص پیامبر باشد و یا امام و یا فقیه تدبیر و ابزار بلااستثنایش "گربۀ مرتضی علی بودن" است و افتادن با چهار دست و پای سالم از هر ارتفاعی و هر معضل و مطلبی. همانطور که قرآن و سایر کتب آسمانی سرشار از تناقض و دستورات ناسخ و منسوخ پی در پی و بنا بمقتضیات نیاز و موقعیت پیامبران بوده است؛ برداشت و تحلیل و تفسیر نمایندگانشان در نقش امام و فقیه هم جز از این راه و اتخاذ مواضع متناقض قادر به توجیه "چرا باید قدرت در انحصار آنان باشد" نمی تواند باشد و نیست. 

۴۵ نظر:

ایرانی گفت...

بسیار عالی

ناشناس گفت...

چندی پیش تحلیلی داشتی در مورد شرایط داخلی بعد از توافق و اینکه حاکمیت به دنبال استفاده و بهره برداری از فواید توافق هست ولی هزینه های اونو به گردن روحانی میاندازه تا پایگاه خودشو از دست نده اولا و اجازه بهره برداری سیاسی دولت روحانی را از توافق نده کم کم این ساناریو داره شکل میگیرهاز یک طرف به بهانه اینکه نمیشه توافق بین المللی را به هم زد و هزینه داره به استفاده از فواید توافق ادامه میدن ولی در داخل کم کم روحانی و ظریف را خائن جا میزنند در افکار عمومی که ترکمنچای دیگه به کشور تحمیل کردند و اینطوری اجازه بهره برداری در انتخابات را به روحانی نمیدهند صحبتهای امثال حسینیان و محمدجواد لاریجانی و مقامات سپاه در همین راستا قابل ذکر هست ولی واقعا روحانی چه بدلی میتونه بزنه؟ جرات اینم نخواهد داشت که علنا بگه بدون اجازه رهبر این توافق نمیتونست امضا بشه حتی جزئیات اون به هرحال کار ساده نخواهد داشت

الف گفت...

با عرض معذرت از همه دوستان، مولوی می گوید:

کنده‌ای را لوطیی در خانه برد

سرنگون افکندش و در وی فشرد

بر میانش خنجری دید آن لعین

پس بگفتش بر میانت چیست این

گفت آنک با من ار یک بدمنش

بد بیندیشد بدرم اشکمش

گفت لوطی حمد لله را که من

بد نه اندیشیده‌ام با تو به فن

چون که مردی نیست خنجرها چه سود

چون نباشد دل ندارد سود خود

galaxy گفت...

سلام به تیمسار عزیز .این دو پست آخرت واقعا معرکه بود دمت گرم و یه دست مریزاد جانانه بهت میگم .
درخت دوستی بنشان که کام دل برآرد نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

ناشناس گفت...

دلقک، همانطور که ناشناس ۲۲:۲۹ گفت تحلیل چندی قبلی تو نیز این بود که این توافق شکست برای روحانی ضعیف است. اما چیزی که این روزها می بینیم سرخوشی روحانی است و در ظاهر بسیار فاتحانه رفتار می کند و این اصولگرایان ضعیف شده اند. صحبت های دیروز روحانی درباره شورای نگهبان بی سابقه است و نوع برخورد اصولگرایان بیشتر از مستاصل بودن و عصبانیت است تا تسلط داشتن بر امور. مثل پاسخ توکلی و یکی از اعضای شورای نگهبان که می گوید اینکه عملکرد شورای نگهبان بد بوده از ذات نظارت استصوابی جدا است. سوال اینجا است که تغییرات تا کجا پیش خواهد رفت و آیا شرایط سیاسی-اقتصادی-اجتماعی به دوران خاتمی بر می گردد؟

ناشناس گفت...

فکر نکنم این حزب جدید دوامی بیاره. ببین حسین بازجو چه تیتر یکی کار کرده براشون.
http://kayhan.ir/fa/news/53168

ناشناس گفت...

دلقک تحلیلات فوق العاده است.

ناشناس گفت...

مطلب مهمی را میخواهم بگویم شاید ظاهرا بی ربط باشد ولی بسیار پر اهمیت است.

بهای نفت کرود امسال بیشترین کاهش را داشته نمودار بهای نفت در سال ۲۰۱۵دوبار روی خط ۴۲دلار زمین را بوس داده .و در این هفته یکبار به زیر ۳۹دلار آمد ولی تولیدکنندگان قیمت را سرسختانه پس میزنند بهای دلار از طرف دیگر در بالاترین سطح خود است .کاهش بهای نفت بدین شکل در سال ۲۰۰۹در اوج بحران اقتصادی بوده که نفت زمین ۳۳دلار را دوبار تاچ کرد .عربستان بدون در نظر گرفتن التماس بردران عرب الجزایری همچنان به پمپاژ نفت ادامه میدهد تا فرکینگ اویل را به زانو در بیاورد با روسیه و ایران بجنگد نفت شیل در دوره نوزادی است و هر صنعت نوپا احتیاج دارد که مارکت را با بهای بالا ریکاور کند نقطه پیووت نه سود و نه زیان برای این صنعت ۵۰دلار است و نقطه حاشیه سود نرمال ۷۸دلار هرچند پالایشگاهها در اینماه اغاز به تعمیرات میکنند و اویل زیادی در انبار ذخیره میشود .نفت ۴۰دلار فاجعه بزرگی برای اقتصاد جهان است و بسیار خطرناک . سران جوان سعودی به قمار خطرناکی دست زده اند که اقتصاد جهان را به لبه پرتگاه هل میدهد . پیش بینی دوسناریو میرود عربستان پایش را از روی گلوی نفت بردارد بها تا ۶۷دلار بالا برود برای چند ماه یا کلا با سناریو جدیدی روبرو میشویم که تا حال سابقه نداشته است و به ورشکستگی بزرگ کارتلهای نفتی منجر میشود .هفته های آتی برای زیوپلتیک و اقتصاد گلوبال بسیار اهمیت دارد . خبرهای مربوط به نفت را تعقیب کنید بسیار مهم است .

حزب الله

Dalghak.Irani گفت...

مورد شریعتمداری نگران کننده نیست. من فوق تخصص شریعتمداری شناسی دارم و می فهمم کی او روی برد است و کی تیترهایش از استیصال. محل جستجو هم ستوتن طنز گفت و شنودش است که اگر لوده و شوخ و شنگ بود معلوم است که واقعیت را پذیرفته و تیترهای عصبی اش از ضعف و باختش است. و در غیر اینصورت نشانه ای از احساس برد و قدرت. گفت و شنود امشبش را که دیدم معلوم است که خیلی هم ناراحت نیست و باخت این راند را پذیرفته است. ضمناً به آن دوست نگران هم می گویم که روحانی کارت های بازی زیادی دارد و جبهۀ مقابلش سپر انداخته به سه دلیل:
اول انفعال بدنۀ هوادار.
دوم زهوار در رفتگی و درحال مرگ بودن و فرسودگی اعاظم مخالفش مثل یزدی و مصباح و جنتی و ... که نای بیشتر از این مقاومت را ندارند.
سوم بخاطر لیبرال بودن روحانی که مثل عقبۀ خاتمی ایدئولوژیک و تمامیت خواه نیست و نمی خواهد اصولگرایان را قلع و قمع و از صحنه خارج کند. بلکه روحانی می گوید اکر هم شما سهم زیادی داید و می خواهید اینطرف هم سهم نسبی دارد که باید به او بدهید. در چینش همکاران و کابینه اش هم چنین نرمشی را نشان داده و لذا اصولگرایان اینقدر که از خاتمی و چپ ها هراس داشتند از روحانی ندارند و می دانند که اگر روحانی را زیاد اذیت کنند ممکن است گرفتار مجدد چپ های خاتمی شوند با لباس تازه. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

و حزب الله خدا کند که پارازیتت نگیرد و خبر مهمت که دیگر لغات فرنگی اش بیشتر از فارسی هم است باعث هجوم هر مزخرفی از سوی ترول ها نشود و الا قطعاً حذفش خواهم کرد. البته تا کنون هیچ کامنتی از پست جدید را حذف نکرده ام و امیدوارم که کامنتدانی همینطور پاکیزه و قابل استفاده بماند. یا...هو

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

در جواب ناشناس
با اجازه تیمسار جان عزیز
کاهش بهای نفت قاعدتا برای کشور های تولید کننده, منفعت مستقیمی ندارد. اما برای کشورهایی که از ذخائر ارزی خوبی برخوردارند, یک فرصت استراتژیک بوجود می آورد, برای تحقق استراتژی بلند مدت.
کاهش این روزهای نفت را میتوان در ارتباط با نارضایتی امریکا و متحدانش با سیاست های چند سال اخیر روسیه پس از کمونیست, تحلیل کرد. سیاست مداران غرب بعد از جنگ سرد آموخته اند که چطور با ابزار اقتصادی -خاصه پول - از شکل گیری دیکتاتوری در کشورهای فدراسیون روسیه, جلو گیری کند. روسیه یکی از اقتصاد های است که بیشترین ضربه ها را از کاهش قیمت نفت میخورد و اگر این روند تا ۴۰ دلار قیمت هر بشکه نفت کروت ادامه پیدا کند, روسیه ضربه های سنگینی خواهد خورد.
نرخ تورم امریکا با همین قیمت نفت در۱ سال گذشته, به سفر مایل بوده درحالیکه روسیه, از بدترین روزهای این کشور در هزاره ی سوم جلو زده است.

ناشناس گفت...

دلقک زر زیادی موقوف! رو خوب آمدی تشکر

ناشناس گفت...

و اما درباره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی. 30 نفر عضو شوراي مرکزي حزب عبارتند از:

آذر منصوري عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت، علي تاجرنيا عضو حزب مشارکت، هادي خانيکي عضو حزب مشارکت، محمد کيانوش‌راد عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت، حميدرضا جلايي‌پور عضو حزب مشارکت، حسين کاشفي عضو حزب مشارکت، ولي‌الله شجاع‌پوريان عضو سابق دفتر سياسي حزب مشارکت، علي شکوري‌راد عضو حزب مشارکت، فاطمه راکعي عضو حزب مشارکت، غلامرضا انصاري عضو حزب مشارکت، جلال جلالي‌زاده عضو حزب مشارکت، مرتضي مبلغ عضو حزب مشارکت، عمادالدين خاتمي فرزند سيد محمد خاتمي رييس دولت اصلاحات، اشرف بروجردي عضو حزب کارگزاران سازندگي، حجت‌الاسلام مصطفي درايتي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، سيدمحمود حسيني عضو حزب مشارکت، شمس‌الدين وهابي عضو حزب مشارکت علي صوفي وزيرتعاون دولت خاتمي، رضا باوفا، حسين عبادي عضو حزب مستقل کار، حسين نقاشي دبير اسبق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران، علي‌محمد حاضري عضو حزب مشارکت

Dalghak.Irani گفت...

مهم و خیلی مهم و بازهم بسیار بسیار مهم در مورد این کنگره این بوده که در بهترین سالن سیاسی شهر برگزار شده بدون خودجوش و بدون سرخر. فکر کن عبدالله نوری و محسن میردامادی و زهرا اشراقی و محمد رضا خاتمی جایی بروند و با هم بنشینند و حرف بزنند بدون عربده های حداقل پشت در سالن. این پالس خوبی است و باید خوشحال بود. یا...هو

ناشناس گفت...

خبر بازگشایی سفارت را به این زودی انتظار نداشتم، اما از آن جالب تر خبر سفر شخص هاموند بود. کلاْ‌ بعد از انقلاب از انگلیس یک بار جک استراو به ایران آمد و حالا هاموند، و جالب ترین برای من همین چراغ خاموش بودن و یهویی شدنش بود. اصولگرایان هم با بی حالی واکنش نصف و نیمه ای داشتند. کلاْ این روزها حالشان خوب نیست. من نگران گرم شدن افعی اصولگرایان هستند، چون هر بار که گرم می شوند، با امکانات زیادی که دارند می توانند به روند مدرن شدن کشور ضربه وارد کنند، مانند دوران خاتمی، احمدی نژاد و حتی دو سال گذشته که روحانی کلاْ سیاست داخلی و مسائل اجتماعی را رها کرده بود و به هسته ای چسبیده بود (البته کار درستی بود و راه دیگری نبود)

ناشناس گفت...

سلام تیمسار
در تایید دست بالا داشتن روحانی نگاه کنید به صحبت های امروزش در مورد خصوصی شدن بخشی از صنایع نظامی که محرمانه نیستند
روحانی داره یکی یکی به کانون هایی که مقابل خواست ملت ایستاده اند حمله میکنه و این دفعه نوبت سپاه رسیده

ناشناس گفت...

دلقک این پستت مثل چلوکباب خوشمزه بود. حرفای امروز خامنه ای هم خوب بود. می گه باید متحد باشیم. (یعنی دلواپسا خفه شن)

مازیار وطن‌پرست گفت...

دلقک عزیز اگر هنوز نشنیده‌ای حتما گوش کن که مثل من دلت خُنک می‌شود از علنی و بفریاد گفتن آنچه در پسله زمزمه می‌شد. مناظرهٔ زیبا کلام و رسایی بویژه از دقیقهٔ 29:30:
https://www.youtube.com/watch?v=rkFLugh5V-k

ناشناس گفت...

نشینم سر راهت تا که برگردی به شیراز
خدا پشت و پناهت زودی برگردی به شیراز

کاکو شیرازی

آدم سطحی گفت...

مصاحبه نسبتا طولانی احمدی مقدم( فرمانده سابق نیروی انتظامی) حاوی نکات جالبیه ، بخونید :
http://aftabnews.ir/fa/news/314889/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-88

ناشناس گفت...

ئلقک جان دستت درد نکنه با این تحلیل خوبت. همیشه خوش خبر باشی تیمسار

ناشناس گفت...

دلقک چرا کامنت دانی ریزش نود درصدی داشته

ناشناس گفت...

مایل نیستم اخبار بلومبرگ را بلغور کنم به جز این که بگم سرچشمه اصلی مشاهداتم کدام ست. جان مایه کلام این که چین عطسه کرد و اروپا سرما خورد و آمریکا نیز داره فین فین می کنه و بخشی از آسیا میانه و دور سنکوب. ارزش یوان را چین پایین آورد تا دنیا را با شِبِه سقوط بازار بورس دوشنبه سیاه 1987 در ژرفای خردتر اما گسترش جهانی فراختر مواجه کنه. چین فریاد زد اون چیزی را که بازارهای مالی از ترس زیر لبی زمزمه می کردند که، ای دوستان دزد و سرمایه داران (نا) نجیب، اسب اقتصاد جهانی داره یابو از آب در میاد و پاش بد طوری می لنگه. تقاضا پایین، ارضه ارزان، نفت به قیمت خروس قندی، بعدشم به قیمت افلاطونی وقتی ایران پیت های جدیدشو سر کوچه حراج کنه، تورم کشورهای توسعه یافته در حد نمره انظباط بی بی نتان...یاهو. خوب که چی مَرد که اومدی اینجا اظهار ممنوعات میکنی. خوب می گی چیکار کنم، برم نون بخرم، برو خودت بگیر. ده نه دِه نگرفتی، دو زاریت دَشی از آب در اومد. خوب پسرخاله اگه ایران بتونه دستشو درست بازی کنه، میتونه بازار های جدید برای اقتصاد جهانی، با قیمت تمام شده مناسب ( بگو پایین )، برای خودش، دست و پا کنه. مفهوم شد، نه، پسر حواست کجاست، ایران میتونه برای دنیای تشنه تقاضا، تقاضا ایجاد کنه، اونم با کلی ناز و چونه و نسیه و حالا نداریم بزا پای چوب خط. میدان نفت و گاز را توسعه بده، هواپیما کپل مپل بخره. از طرف دیگه فرقون فرقون توریست بیاره با خطرهایی که در ترکیه برای توریستها اخیران پیش اومده ( داعش و عمِش ). خودتون اینو گسترشش بدید، خیلی وضع خوبی هست برای ایران اگه بزارن. فاکتور های دیگر را نیز در نظر بگیرید: عربستان اگه همین طور قیمت نفت را پایین نگه دار باید از 3 الی 4 سال آینده دست ببره تو 700 میلیارد دلار سپرده های خارجی ش و کم کم زبونم لال رو(ی)م به دیوار، مالیات ببند به خیک پول داراش. و و و . . .

ناشناس گفت...

عربستان توی همین هفته اوراق قرضه بیرون داد .عربستان نمیتونه در یک زمان هم با وال استریت هم با اوباما هم با پوتین هم خامنه ای با هم بجنگه ماشین جنکی داعش هم متوقف شده .مهندسی قیمتهای اوپک هم با دستکاری یوان چین اشتباه از کار در اومده .اوپک بزودی وارد انقلاب میشه و عربستان موقعیت رهبری اوپک را از دست میده یا اوپک از هم میپاشه .
نمیشه با تکنولوژی مبارزه کرده انقلاب نفت شیل یک واقعیته.اونموقع که نفت را بالای صد دلار میفروختند باید فکر میکردند .خاورمیانه وارد سیاه چاله مهیبی میشه که با سرعت داره انرا میمکه.جنگهای مذهبی و مناسبات مندرس ناسیونالیستی سم مهیبی هست که با لذت ایران و عربستان با ولع دارند سر میکشند و مسابقه گذاشته اند هر که زودتر و بیشتر پاینت ها شوکران را درینک کنند .ناسیونالیزم مدرن ناسیونالیزم مدل مرکل هست نه هیتلر کاری که مرکل با بانکهاش میکنه هیتلر با تانکهاش نکرد. مدل مناسبات به صورت رادیکال باید عوض بشه مناسبات خوب با منطقه در حد دهه هفتاد میلادی به منظور تقویت صنعت داخلی و تصاحب بازار داخلی کشورهای شیخ نشین همکاری با اروپا معقول و روابط نه جنگ نه دوستی با امریکای یانکی.
در ضمن ویدئو میزگرد بیل ماهر با نماینده های دموکرات و جمهوری خواه را ببینید در یوتیوب .
ماهر میگه ایران متحد ماست چه بخوابم نادیده بگیریم چه نه در افغانستان. و عراق در کنار ما بود ضد القاعده و داعش است دو نماینده نو محافظه کار سعی میکنند موضع منفی بگیرند و موضوع به جنگ شیعه و سنی میرسه . ماهر میگه خوب بکذار با هم بجنگند مثل جنگ کاتولیکها و پروتستانها در قرون وسطی بگذاریم برای یکبار مشخص بشه مردم خاورمیانه میخواهند در قرن ۲۱زندکی کنند یا قرن ۷.این به نفع آمریکا و غرب هست

ناشناس گفت...

"در ضمن ویدئو میزگرد بیل ماهر با نماینده های دموکرات و جمهوری خواه را ببینید در یوتیوب ."
لطفا لینک این میزگرد رو بزارین که ببینیم ما هم. اینجوری رو هوا که نمیشه که رفیق! :-)

ناشناس گفت...

نظر ناشناس ساعت 15/12 مزخرف بود. اما نظر نا شناس ساعت 18/29 را پسندیدم. عالی بود.حرف شعاری هیچ معنا و مفهومی ندارد. حرف باید اساس و منطقی داشته باشد.

آیینه داران گفت...

"ادبیات غالب انقلابی در 37 سال گذشته بوده - تعطیل و ادبیات عقلانی و متکی بر منافع ملی جایگزین آن شود؛ زوال قطعی ادبیات هرج و مرج انقلابی خواهد بود و قطعاً به ارتقاء جمهوری اسلامی از یک انقلاب کهنه و 37 ساله به حکومتی متعارف و تازه پا و در جستجوی مناسبات و روابط عادلانه با جهان خواهد انجامید"

دلقک جون واقعا خودت میدونی به صورت پارادوکسیکال میون هوا و زمین
موندی که بالاخره با اقا گرگه ای یا بره ها؟؟؟!!!(بعضی نوشته ها مثل
ایینه میمونه که ادم میتونه توش به راستی خودشو بشناسه ,البته اگر
میلی به شناخت داشته باشیم)
در پناه خدا باشید

ناشناس گفت...

خب سفارت بریتانیا هم بازگشایی شد و اتفاقی یک بریتانیایی هم در یمن آزاد شد. ان شاالله بخش ویزای سفارت هم راه اندازی شود تا بتوان از خدمات درمانی در لندن استفاده کرد. سالی یکبار چک آپ در لندن برای تندرستی بسیار خوب است.

ناشناس گفت...

ذوب شدگان در ولایت فقیه همه دنیا رو در حال سقوط و فروپاشی می دونن و فکر می کنن همه تشنه بیانات پیشوا هستند. نمی دونم ناشناس ساعت ۱۵:۱۲ کی هست و چه فکری داره اما همین تصویر رو داره ارائه می کنه. یادتون هست چند وقت پیش سر جنگ اوکراین چی می نوشتن؟ یادتون هست بحران اوراسیا رو زیاد پوشش می دادن؟ الان هم ماجرای چین همینه. سوؤه پیدا کردن.

ناشناس گفت...

نخواستم بر خلاف نظر دلقک رفتار کرده برم تو حاشیه. اما، اما دو بار نفس کش شنیدم برای ناشناسِ 15:12 ( ارادتمند ). وقتی میگم در حد نمره انظباط نتیان یا ... هو منظور هست 0، هیچ، نه برعکس اون. تورم در آمریکا خیلی خیلی پایین و در انگلیس 0.1% شدکه انگیسها خوشحال شدند، چون فکر کردند ( بانک مرکزی را میگم ) ممکن صفر بشه. آمریکا و اروپا نیاز به تورم 2% دارند تا اقتصاد پیش برنده بشود. اقتصاد دان ها آمریکا و انگلیس با در صدی بالا گفتند که نه فدرال رزرو و نه بانک مرکزی انگستان نرخ سود را ( برای شش سال ثابت در حد 0.5% در انگلیس و نزدیک به صفر در آمریکا در حال حاضر!! ) امسال بالا نخواهد برد چرا که اگه نخ این بادبدک را محکم بکشند پاره می شه ( خودمونیِ There's not enough [ or no ] slack in economy). از طرف دیگه اروپای یورو کار ( که شامل بریتانیا نمی شود ) در و ضع بسی بدتر قرار داره و آلمان باید یه قلمبه میلیاردهایورو بده یونان مکار کالیبر بالای گدارو باز نجات بده، قبرسم که داره فعلان ماست و موسیر می خوره. انگستان فعلان بهترین وضع اروپا غربی را داره ( شرقی رو که بی خیالش ). الان شما یه توک پا که برید انگیس متوجه میشید که درصد قابل توجه یی از اروپای فقیرتر دارند دکترای بهزیستی میگیرند ( فرانسه و آلمان در وضع مشابه، چون این سه کشور ، کشورهای مطرح اروپای ثروتمند هستند و باقی در اتحادیه اروپا اکثران از اینا آویزون). دلار این سه روزه بد جوری اومد پایین، 5 شرکت مطرح آمریکا که اپِل و آمازون در میان اونها بودن میلیاردها در دو روز از دست دادند. تابلوهای نَزدَک و اس ان پی و سیتی ( مرکز مالی لندن ) و هن سنگ هنگ کنگ و دکز آلمان و برو الا آخر تا توکیو ( و من کیم به قول شما ) و مراکز مالی از آسیای میانه تا دور به رنگ رخسار بد خواهان ارادتمند شد و بورس تهران از تنهایی دراومد. طلا داشت میومد پایین و اقتصاد دان های مطرح امید داشتند طلا تا سال آینده بین $750 تا 900$ در اونس ببینند در حد های هشت سال پیش اش. در این پنج شنبه جمعه آخر طلا تنبونشو یه دفعه کشید بالا رفت روی 1,162.15$ در اونس - معادله ساده وقتی بازار از نرخ ارز , سهام و اوراقِ قرضه نگران و دست پاچه میشه یه دفعه میره طرف طلا اول نقره دوم. دوستی در نیویورک میگفت اگه روشون می شد مثل دهه هشتاد بازار مالی رو جمعه تعطیل می کردند به بهانه داغ کردن سامانه ها. اما آن تجربه و کارآمد کردن سیستم های رایانه ای و شبکه های مربوطه به ویژه بعد از مرور اساسی شبکه و رایانه ها در مراکز مطرح جهانی (لندن، نیویورک، شیکاگو، فرانکفورت، پاریس، هنگ کنگ، توکیو و و ) پس از مسئله Y2K، نتونستند اون کلک رو بزنند. هنوز هم کلی کارچاق کن (broker) تلفن و پیام (text) مشتری هاشون رو که می گفتند بفروش جواب ندادند. از سوی دیگر شرکت های سرمایه گذاری نوین (new investment companies) که بدطوری حول شده بودند و با پول مفت باد کرده ( بیشتر در آمریکا، در حدود 3 تریلیون دلار پول ارزان خزانه داری به کار وام خانه نرفت و نزد بانک ها قلمبه شد ) نزد بانک ها با شلوار بیژامه وارد کار زار شدند، دچار چنان خون دماغی شدند که آدمو یاد شرکت های com. می انداخت. و به قول دکتر زیبا کلام و قصی الا هاظا ( شایدم طا ظا یا یه چیزی در این حدود و Bob's your uncle و شایدم سبیل باباش می چرخه ). من چون با سس مزاح نوشته قبلی و فعلی رو مثلان خوش مزه کردم آدم درب و داغونی نیستم ( که اگه هستم شما از کجا فهمیدی، نه جون من به من بگو دیگه )، که از اصطلاح مالی "مزخرف" در تشویق فرمایشاتم استفاده کردید. گفتم یه عرق بخورم خودم شنگول بشم، یکی خانم و آقایون بخورن شنگول بشن، یکی ام شما بخوری شنگول بشی، نگفتم بخوری و پول میز بزاری به حساب من و دااوا ( دعوا ) را ب(ی)ندازی. حالا اگه از بخش استفاده درست از موقعییت از طرف ایران ناراضی هستی،خوب بیا یه ماست و خیار بنداز بالا و ما رو از فرمایشاتت، بدون اینکه نوشته تیمسار به بیراهِ کشیده بشه، بهره م(ا)ن(ی)د کن. فراموشم نشه که من گفتم "اگه ایران . . .". به سلامتی.

ناشناس گفت...

فکر کنم امریکا امسال میخواد نرخ بهره رو یک هوا ببره ببره. طلا تا ۱۰۸۳اوایل اگوست کشید پایین تا جمعه ۱۱۶۰ شیرین یک کله رفت بالا مخصوصا اخر هفته . نفت هنوز روی ۴۰ثابته از سه شنبه خونین بروکرها چند بار دستی شات دان دادند نفت را تا مشتریها زمین نخورند .اگر امروز نفت بانس کنه تا ۴۴خوشبینانه ۵۲تا کت رالی میره .نفت مثل کارتون روباه و مبگ میگ میمونه هی مثل روباهه میره بالا حتی رو هوا بعد تا پایین را نگاه میکنه میبینه اه چقدر زیر پاش پایین با کله میاد پایین .البته بی پی چهار شنبه شیطنت کرد گفت میخواد پالایشگاه تعمیر کنه تا بنزین یک خورده گرون بشه .اینم ویدیو بیل ماهر برای اون رفیقمون ماله چند ماه پبشه ولی خالی از لطف نیست . اون زن نیوکانه خیلی موج سوار و فاشیسته ولی خوب جمهوری اسلامی هم خوب نونی شده برای یکسری جوون جاه طلب یک خورده بر رو دار تا اسب را بتازونند اون از سناتور کاتن اینهم از این خانم

https://m.youtube.com/watch?v=ossXYkxYp1g

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

عجب بحث جفنگی شد اینجا. نه به مطلب دلقک ربط داره نه حتی به کامنت های قبلی. الان اینجا چی داره تحلیل میشه؟ قیمت طلا, اقتصاد امریکا, چین ,نفت ....
دلقک جان بیا یه خط به فکر ما بنداز لطفآ !

ناشناس گفت...

Hong Kong Stock Plunge Is Fastest Since 1987 Crash on China Woes

این یه سر فصل خبر از بلومبرگ یک ساعت و 50 دقیقه پیشِ. حالا شما بفرمایید ناشناس فلان ساعت و دقیقه با بلومبرگ تبانی کرده و یا بلومبرگ از سایت تیمسار خط می گیره و جمعن با حضرات اجوز مجوز طرفیم که بلومبرگ داره شکست مالی حالا ( با خط گرفتن از ناشناس بازدید کننده سیرک که عینک ری بَن به چشم و کیف مشکوک سامسونایت در دست داره ) را با 87 مقایسه کرده. البته تو ولایت ما یه تو ضیح سر راست تر، بلا نسبت روم به دیوار، هست که اتفاقن توش یه دیوارم هست: The Writing's on the wall. مشکل زندگی از اونجا شروع میشه که آدم مَلَخو با هلی کوپتر ( ببخشید چرخ بال ) اشتب مشتب کنه، انوقت که سایه مش غلام سر کوچه رو نصفِ شب رو پشتِ بوم با رعنا خانم آرایشگر اشتباه بگیره.

ناشناس گفت...

چین کرش کرد.هر چه بگندد نمک میزنند وای بروزی که بگنند نمک .دوشنبه سیاه .بازار بعدی اروپا تو راهه .نفت داره همینجور سر پایینی میره .
http://www.theguardian.com/business/2015/aug/24/black-monday-chinese-stock-market-loses-all-gains-since-start-of-year
دنیا دست یه مشت دیوونه افتاده .خیلی خطرناک شد

ناشناس گفت...

به ناشناس عشق اقتصاد و تحلیل بازار.

این چیزهایی که مینویسی چه ربطی به این پست داره؟ میخوای بگی خیلی حالیته برو یه وبلاگ بزن اینارو اونجا بنویس.

دلقک به نظر من ترولها از این روش جدید برای به گند کشیدن و مزخرف گویی استفاده میکنند.

ناشناس گفت...

من معذرت میخواهم قصد به حاشیه کشاندن ندارم ولی اینها بمبی هست که ترکیده امواجش به سمت ایران میاد و خیلی تعیین کننده هست کلا ایران یک چند هفته ای عقبه ولی دامنه اش تو کشورما بیشتره.

Dalghak.Irani گفت...

شاگرد تنبل و معترضین حق دارند و اگر دوستان قصد بهره دادن در موضوع اقتصاد و اطلاعات خود در این حوزه هستند باید مطالب را بزبانی می نوشتند - بنویسند - که از معدل سواد اقتصادی جامعه بالاتر و فنی تر نباشد و خوانندگان وبلاگ و حقیر هم سر در بیاوریم از فرمایشات. من البته هیچکدام از کامنت های مورد اشاره را کامل نخواندم زیرا با ابتدای آن ها هم ارتباط برقرار نکردم تا ادامه بدهم. متشکرم از تذکرتان و مرسی از توضیح ناشناس آخر . اما این توضیح کافی نیست و شما بهتر است کامنت های قبلی تان را توضیح بدهید. موج می آید و ایران عقب است و فقط یکی دو هفته عقب است و از این کلی گویی های آدرس مبهم و پیچیده بیشتر گیج کننده است تا راه گشا. یا...هو

دوست قدیمی‌ گفت...

گمان کنم که اندیشه احمدی نژاد ی این کامنت گذار اقتصاد دان حسابی‌ شکوفا کرده. آقای احمدی‌ نژاد هم تا نابودی اقتصاد آمریکا و اروپا تنها چند هفته فاصله میدید. ولی‌ الان میبینیم که که تنها اقتصادی که نابود شد، ایران بود! حالا هم یک بالا پایین Stock Market رو در حد جنگ جهانی‌ بزرگ میکن. فرق چین و کشورهای غربی با ایران اینه که اونجا هر کسی‌ سر جای خودشه و بر حسب شرایط تصمیم‌های بزرگ و تخصصی گرفته می‌شه. مثل ایران نیست که یک رهبر مادام العمر بر حسب دانش ۱۴۰۰ سال پیش برای قرن ۲۱ نسخه بپیچه! در ضمن بنیه اقتصادی و زیر ساخت‌های کشور‌هایی‌ که در کامنت پرت و پلا خودتون ازشون نام بردید، اینقدر قوی هست که با این تلاطم‌ها از هم نپاشه! fundamental analysis در این سطح بالا نه کار هر خامیست!! شما برو فعلا ماکزیمم به همون technical analysis برس.

قاطی‌ کردن جمله‌ها و واژه‌های تخصصی با خودشیرینی بیشتر با جفنگیات میمونه تا طنز! بهتره که به عنوان دانای کّل (یا به قول دوستان غربی smart-ass) نظر ننویسید. با فروتنی و احترام نظر بدید که زمانی‌ که اینجا رو ترک می‌کنید دندانی در دهانتون مانده باشه.

سپاس تیمسار نازنین برای نوشته‌های زیبا و امید بخش همیشگی‌،
دوست قدیمی‌

ناشناس گفت...

عزیزان بازار چین تازه خاموش کرده برای روشن شدن موضوع و ساده نوشتن بازار مالی چین امروز در یک روز نه درصد سقوط کرد یعنی هر چیزی در اورده بودند از اول سال یکروزه رفت کل بازار بورس چین از یک ماه پیش سی درصد سقوط کرد یعنی یک سوم سر مایه پرید. با زارهای ابوظبی و دوبی هم همینجور دارند میاند پایین. الان تو اروپا تازه روز هست مانده تا شب سقوط شروع شده. بازار استرالیا امروز هفتاد میلیارد دلار ضرر داد .نیویورک هنوز باز نشده .
با معذرت از دلقک ودوستان

سحر گفت...

حالا که بحث بورس و سقوط امپراطوری روم و چین و ماچین رو اعلام میکنید ، با یک زبان ساده هم بگید همه اینا خب بعدش چی میشه؟ ما چیکار کنیم ؟ ربط اینا بهم چیه؟ با یک زبان در سطح یک آدم معمولی که پیچ رادیو رو باز کرده و خبر گوش میده ، یا تو تاکسی ، یا تو صف نانوایی ایستاده و خبر گوش میده، کسی میتونه توضیح بده ، این حرفها یعنی چه؟
دلقک جان: باز حزب الله صحنه رو بدست گرفت و همه رو کنجکاو کرد!

دوست قدیمی‌ گفت...

باز دوباره چند تا عدد و رقم که توی همه technical analysis ‌های امروز می‌شه پیدا کرد رو اینجا نوشتید. این اطلاعات فقط به درد کسانی‌ می‌خوره که دارن توی بازار خرید و فروش می‌کنن و انها هم اطلاعاتشون رو خیلی‌ زودتر و از کانال‌های تخصصی میگیرن تا روزنامه! تحلیل‌های fundamental هم توی یک نظر نصف نیمه (طنز مانند) جا نمی‌شه، یک پست توی یک وبلاگ ی جایی‌ بنویسید، که همه ببینن و مورد بحث قرار بدن.

در ضمن "هفتاد میلیارد ضرر کرد" دیگه چه صیغه‌ایِ ؟ ارزش سهام پایین اومده و این هم یک چیز نسبی‌ِ و نه ثابت. برای نمونه وقتی‌ که در یک روز ارزش سهام گوگل بیست میلیارد بالا رفت، کسی‌ به گول که پولی‌ نداد، فقط ارزش کّل سهام یک شرکت بالا رفت نسبت به روز قبل. حالا هم ارزش سهام کّل شرکت‌های بورس استرالیا با هم حدود هفتاد میلیارد پایین اومده نسبت به روز کاری گذشته. این وسط کسانی‌ که سرمایه اندکی‌ توی بازار دارن، ممکنه که ضرر کنن یا حتا سود، اگه درخواست فروش یا short باز کرده باشن! توضیح بیشتر هم نمیدم که نه به این نوشته تیمسار ربطی‌ داره و نه من وقت برای اون دارم.

دوست قدیمی‌

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

تیمسار جان عزیز,من فکر میکنم, تاسیس حزب جدید, ان هم با محوریت خاتمی, بیشتر از نگاه روحانی به قانون اساسی(با در نظر گرفتن اینکه روحانی یک حقوق دان است) و حضور طولانی مدت وی در شورای امنیت ملی سر چشمه میگیرد.والا خفه کردن این تحرکات برای حکومت,با کمک خواهران قمه زن و دلواپس, امری روز مره و روتین است. تا حدی که پویایی چنین حزبی را تا یک دفتر کار و یک روزنامه خنثی, کاهش دهند.
روشن است که روحانی توانست با کمک هاشمی,بخش مهمی از حلقه های مدیریتی (انتصابی) حکومت را با خود همراه کند, بخش دیگر را نیز با فشار و افشا منزوی و بی انگیزه کرد. همانطور که قبلا نیز دلقک اشاره کرد. تفاوت روحانی با دیگر رییس جمهور های ایران در این است که او بدنبال یار کشی بر اساس منافع حزبی نیست و از هر
نیروی و در هر جایی با استدلال" منافع ملی" و" امنیت ملی" استفاده به منظور میکند. روحانی اما بدون هیچ هزینه و رویارویی جدی در مدیریت انتصابی نفوذ کرد و هم در حال چنگ انداختن حد اکثری به مدیریت انتخابی است (همان دالانی که خود از ان عبور کرد ). . وقتی تمام اتفاقات و تصمیمات دولت روحانی از آغاز تا کنون را کنار هم قرار میدهم, شبیه یک حمله گاز انبری تمام عیار به خامنه ای(شخص حقیقی و نه ولایت فقیه) و سپاه, بنظرم میرسد. و منبعد از این میتواند به سمت محدود تر کردن رهبری و زیر نظر قرار دادن فعالیت های غیر نظامی- بخوان سیاسی و اقتصادی - سپاه توسط رییس جمهور یا مجلس خبرگان یا هر نهاد انتخابی دیگر حرکت کند .
من فکر میکنم مساله اصلی این است که, چرا چنین حزبی "اتحاد ملت ایران" در نطفه خفه نشده است!؟ این کاملا با خوی حکومت حد اقل در ۱۰ سال گذشته, در تضاد عجیبی است. چرا هیچ اراده ای در سطوح بالا حکومت, برای جلو گیری از حضور خاتمی و سبزها و عرفی ترها,شکل نگرفت !؟

مازیار وطن‌پرست گفت...

محمود عباس خبر سفر قریب‌الوقوعش به تهران را تایید کرد. منبع: وبلاگ محسن سازگارا

ناشناس گفت...

ببخشید دلقک فقط جهت روشن شدن تراز مالی هر شرکتی دوطرف دارد دارایی یک طرف و سمت دیگر بدهی و سرمایه یا سهم است و سرمایه برابر دارایی منهای بدهی است و دارایی یک شرکت یا از طریق سرمایه بوجود امده یا از طریق بدهی و سهامدار مالک بخشی از شرکت است . وقتی سهامی سقوط میکند یعنی دارایی خالص ان شرکت کم شده وگرنه چه مرضی بود طرف سهامش را وارد بورس کند برای این هست که دارایی اش زیاد شود از طریق مشارکت مردم اسب مسابقه برای قمار که نیست

ناشناس گفت...

دلقک عزیز

تحلیلات قشنگه معمولا و خوب از آب در میاد. این پست هم یک نمونشه.
این پست در تریبون زمانه بازنشر شده، اگرچه رفرنس داره اما کپی بدون کم و کاست مطلب اونم در حد چند پاراگراف بدون جلب نظر نویسنده درسته؟
در حدی که می فهمم و احتمالا ناقصه اینطور نیست. یعنی نمیشه بدون موافقت نویسنده به این صورت نقل قول کرد برای همین میخواستم بدونم با نظر شما بوده و آیا اکانتی هم در رادیو زمانه در اختیار دارین؟

آدرس نقل شده رادیوزمانه:
www.tribunezamaneh.com/archives/82245

فردنامه