۱۳۹۴ مرداد ۲۶, دوشنبه

چکیدۀ حرف شریعتمداری این است : حضرت آقا هم بی عرضه و هم منافق است. چون هم شکست خورده و هم ما را دور زده!1- یکی از این گیم های جنگی و پر زد و خورد کامپیوتری را در نظر بیاورید که چند تا آدم بزرگ دستک ها را در اختیار دارند و دارند با حرارت بازی می کنند. و یک عده از بچه های خودشان و در و همسایه هم در حال تماشای این بازی مهیج و اکشن هستند. این بازی اما چند ویژگی منحصر بفرد دارد: یکی اینکه بازیگران دستک بدست خودشان کمترین علاقه و کششی برای این بازی ندارند و این بازی مجازی به آنان تحمیل شده است. آنان در انتظار و آرزوی یک جنگ حقیقی هستند که خودشان بازیگر آن نباشند. بلکه بچه های تماشاچی مهره های "چه بکشیم و چه کشته شویم به بهشت می رویم"ِ آن جنگ واقعی با دشمن واقعی باشند. و این گیم کامپیوتری را هم از این جهت به اجبار بازی می کنند که آرزو و امید دارند که تماشاچی های بازی شان اولاً خودشان بفکر بازی مستقل نیفتند. و ثانیاً از راه تماشای بازی بزرگان هم ارضاء بشوند در حال؛ و هم علاقه مند به جنگ واقعی بمانند برای آینده. تا قبل از گیم جنگ اتمی فعلی با غرب؛ گاهی می شد که اجازه بدهند بچه های خودشان - و نه بچه های در و همسایه - برای مدت کوتاهی هم شده دستک ها را در اختیار بگیرند و یک تمرین مختصر هم "گروه هدف" بکند تا همان "هم ارضاء روانی و هم تمرین جنگی" راحت تر اتفاق بیفتد. اما حالا که موضوع اتم و بمب هسته ای وارد جنگ شده به این بهانه که این جنگ خطرناک است و بازی بچه ها نیست؛ خودشان سفت و سخت دستک ها را گرفته اند و به بچه هایشان فرصت تمرین عملی نمی دهند.

2- حالا اگر صحنۀ سیاسی این روزهای ایران و بگو مگو های جاری را در این قالب شرح داده ام قرار بدهیم. بازیکنان دستک بدست می شوند خامنه ای و شریعتمداری و سپاه و مجلس و اصولگرایان و روحانیان ریز و درشت و ... - همه ایدئولوژیک - و بچه های خودشان هم می شوند حزب اللهی ها و بسیج و مؤمنان وفادار به حکومت دینی و پیرو تا این زمان خامنه ای. و ما هم همان بچه های در و همسایه هستیم که ناچار باید بازی را تماشا کنیم در حالیکه آرزویمان این است که هم دستک ها را بدست بگیریم و هم گیم جنگی را با گیم عروسی عوض بکنیم. لذاست که بنظرم می رسد هر آنچه در صحنه دیده می شود با اینکه بازی نیست اما یک نوع بازی است. و این البته بزرگترین ابزار فریب ما بوده در ماندگاری جمهوری اسلامی و در عین حال تنها ابزار امیدمان هم بوده و است برای نجات. شرح بهتری می دهم:


3- شریعتمداری تیتری زده در کیهان دو روز پیش که "مخالفت نتانیاهو با توافق هسته ای صوری و برای ترغیب ایران به پذیرش آن است". و در کیهان سه روز پیش هم سرمقاله نوشته است که آیت الله خامنه ای با توافق هسته ای موافق نیست و لذا باید به این توافق جواب نه بدهیم. حالا علاوه بر اصلاح طلبان و اعتدالیون داخلی که بخون برادر حسین تشنه اند اصولگرایان و سپاه هم به او گیر داده اند که این چه تیتر و سرمقالۀ مزخرفی است و چرا از قول حضرت آقا دروغ ساخته ای. در حالیکه شریعتمداری نازنین - هم باذوق است و هم روزنامه نگار است و هم استاد مسلم جنگ های روانی و گماردۀ 24 سال درازای خامنه ای در کیهان - نه آن تیتر را از خودش ساخته و نه این ادعای مخالف بودن خامنه ای با توافق را. تیتر همانطور که معلوم است نقل قول از یک منبع خارجی است. و سرمقاله هم برگرفته از جای جای حرف های خود خامنه ای از فروردین سال 94 تا کنون. که در مقاطع مختلف حرف زده و خطوط قرمز تعیین کرده است. پس ادعای شریعتمداری در هر دو مورد مستند و شرافتمندانه بوده است. کما اینکه همین امروز هم خامنه ای همان خزعبلات ضدامپریالیستی اش را تکرار کرده و معلوم است که کمترین تمایل "خود تصمیمی" به این توافق نداشته است.

4- اما چرا مقدم نامی کمنام در سپاه - و دیگرانی هم چه در مجلس و اینطرف وآنطرف - به شریعتمداری اعتراض کرده اند و می کنند؛ به این برنمی گردد که خودشان منافع ملی خواه شده اند و موافق توافق هسته ای هستند و بدنبال زندگی خواهی برای ملت افتاده اند. نه؛ اینان خودشان جزیی از مخالفان توافق هستند و جنس شان و اندیشه شان کمترین تفاوتی با حسین شریعتمداری ندارد. بلکه اعتراض اینان به این برمی گردد که می خواهند تیتر و جملۀ ناقص شریعتمداری در مورد مخالف بودن خامنه ای با توافق هسته ای در ذهن بچه های بدنه - چه در سپاه و چه در بسیج و چه در جامعه - تکمیل نشود. زیرا نوشتۀ شریعتمداری در مورد "حضرت آقا با این توافق مخالف است" یک جمله درست اما نصفه و بریده است. و جملۀ کامل آن این است که: "حضرت آقا با برجام مخالف است. اما چون استراتژی ضد امپریالیستی و ضد غربش شکست خورده و نظام - من اضافه می کنم کشور هم - در آستانۀ ورشکستگی و فروپاشی بوده ناچار با این توافق موافقت کرده است". چرا چنین می کنند؟ برای اینکه همۀ هواداران - بویژه در سپاه و بسیج - بشدت سرخورده اند از این کلاه گشادی که سرشان رفته و در حال ریزش و بریدگی هستند. چون اگر بگذارند نصفۀ دوم جملۀ ناقص شریعتمداری در ذهن هواداران نا امید شکل بگیرد سؤالات بدیهی و بعدی آنان این خواهد بود که یک: "پس این همه هزینه های مادی و معنوی تا اینجا چه می شود. و دو اینکه حالا اگر هم قرار است زهری بنوشیم انتظار طبیعی مان این است که حضرت آقا وجودش را داشته باشد مثل رهبر فقید انقلاب و جام را شخصاً در دست بگیرد و بالا ببرد". تا مطمئن شویم که اگر رهبرمان متوهم و دون کیشوت بوده حداقل به این ببالیم که مرد بوده و مسئولیت شکستش را شخصاً پذیرفته است.

5- همانطور که در مطلع مطلب هم گفتم، این بازی یک بازی طراحی شده و آگاهانه با همۀ زوایایش نیست. بعبارت دیگر این زد و خورد یک جنگ زرگری نیست. بلکه وقوع جنگش واقعی است و نتیجه اش برای مردم زرگری. این با کم و زیادی در همۀ مقاطع عمر جمهوری اسلامی جریان داشته و دارد و خواهد داشت. و اصلی ترین علت مبقیۀ حکومت روحانیان هم این جنگ های واقعی با برون داد جنگ زرگری بوده و است و خواهد بود. ضمن اینکه اصلی ترین نقطه ضعف و نا کار آمدی و فروپاشی جمهوری اسلامی هم از برون دادهای زرگری همین جنگ های واقعی سرچشمه گرفته و می گیرد و خواهد گرفت و به زوال تدریجی و دگر دیسی نهایی منجر خواهد شد. این پدیده که پدیده ای خطرناک از نظر عدم سقوط رژیم است قابل درمان و دور زدن و شرح و انتقال به توده و از این قبیل نیست. بلکه فقط قابل شرکت کرن در بازی است و تشویق یک طرف علیه طرف دیگر تا جنگ واقعی بجایی برسد که برون دادش هم واقعی شود و رژیم ساقط شود - منظورم سقوط پله پلۀ محتوایی است تا سقوط نهایی و شکلی کامل شود -

6- آنچه هم که خامنه ای امروز گفته در همین کانتکست و با هدف تخلیۀ پتانسیل خشم و سرخوردگی متراکم هواداران است - هوادارانی که بشدت سرخورده اند از دروغ و نفاق و بی عرضگی خامنه ای و این بار حتی مثل دفعات کم خطرتر سابق به آنان اجازه هم داده نشد و نمی شود تا برای لحظه ای هم شده دستک های گیم را در دست بگیرند. تا بتوانند هواداری جاهلانۀ خودشان از جنگ طلبی خامنه ای را در بالا رفتن از دیوار سفارتی، یا اسید پاشیدن به زنی و صورتی، یا تیغ کشیدن بر سینمایی و کنسرتی، یا خونخواهی از زنان مدرن و آزاده با گستردن سیاهی چادری و ... نشان بدهند - و فعلاً خطر بیشتری را متوجه روند در حال تکمیل "عقب نشینی از توهم به عقلانیت در سیاست خارجی حسن روحانی" نمی کند.  اما حرف های امروز خامنه ای یک تلخی آینده نگری دارد بسیار زهرمار. که هم روحانی و دولتش را تهدید می کند و هم دست آوردهای اقتصادی توافق اخیر را. خامنه ای تلاش خواهد کرد که از این به بعد همۀ توجه و توانش را صرف سیاست داخلی کند و با هر چه بیشتر بستن حوزه های مدنی و آزادی های اجتماعی - که با تکیۀ بیشتر روی کلمۀ "فتنه" هم همراه خواهد بود - بتواند برای پیاده نظام سرخورده اش مشغولیت ذهنی و هیجان مبارزاتی تولید کند از سویی؛ و با امنیتی کردن هرچه بیشتر حوزۀ داخلی از رغبت سرمایه گذاری و هجوم اروپاییان بداخل کشور جلوگیری بکند از جانب دیگر. تا هم هژمونی تمدنی لیبرالیسم امریکایی زمینگیر شود؛ و هم دولت روحانی را کنترل کند. و از نتیجۀ حاصله که مهمترینش عدم گشایش در حوزۀ اقتصادی خواهد بود؛ بهرۀ "مردم هر چه فقیر تر = دیندارتر و خرافی تر" ببرد. تا پایه های تحجر مذهبی حکومت ملایان را روغن کاری مجدد بکند. آیا روحانی خواهد توانست یک پوزه بند نصفه نیمه هم در سیاست داخلی به خامنه ای بزند؟ امیدوارم. اما چندان امیدی ندارم! باید جلوتر برویم و منتظر باشیم. البته که تغییرات بطئی لاجرم و قهری است اما کی و با چه سرعتی مهم است برای مردم ایران که چشم اندازش نزدیک نیست. یا...هو

قبل از تحریر: راه دست خودم و عشق خودم و ترجیح خودم نوشتن یک مدیحه برای ژنرال سیسی مصری بود در مورد کانال سوئز 2 و ممنوعیت حجاب برای دختران دبستانی. اما علاقه و تعقیب سیاست راحت الحلقوم شما را پیش انداختم به دغدغه های بنیادین خودم. بلکه هم بزودی سلامم را به سیسی نوشتم و خداحافظ. چون واقعاً خسته ام.

۷۱ نظر:

ناشناس گفت...

مرسی

ناشناس گفت...

درسته دلقک. اما فکر می کنم از یه جایی دیگه بازی و بازی گردانی از دست خامنه ای و دار و دسته اش خارج می شه. نیروهای غیر هم جهت در سیستم سیاسی ایران خیلی زیادن و از طرفی شرایط اجتماعی هم در ایران در آستانه انفجار و نافرمانی. بنابراین شاید این بازی دیگه بازی خامنه ای نباشه و لاجرم کسان دیگری بازیگردانش بشن.

ناشناس گفت...

با تشکر از دلقک مطلبی میخواستم بگویم واقعا وضعیت کسالت اوری هست کلا ما بازیگرای علاف دیگران شده ایم وضعیت هم کماکان ثابت و کم نوسان است وچشم انداز دو دهه اینده هم همین است از طرفی ما دیگر داریم میانسال میشویم و هر چیزی دوره ای دارد و ادمیزاد به حکم تطبیق با محیط ادامه زیست داده وگرنه مثل دایناسورها نسلش از زمین براشته میشد . من به لحاظ درونی اعتراف میکنم یواش یواش دنیای سیاست برایم علی السویه میشود یک دلیلش دوری از ایران هست و روی دیگرش تجربه ۹۰ درصد ناخوش ایند از هموطنان خارج نشین خوشبختانه بیزنس جذابتر از سیاست شده این هست که دلم میخواهد جلوی ضرر ولگردی در سیاست را بگیرم و بروم نون و ماست خودم را بخورم ببخشید بابت زیاده روی ولی عذاب وجدان داشتم و باید اعتراف میکردم تا سبک شوم.
با تشکر از عزیزان خداحافظ شما بهداد

ناشناس گفت...

بله اره دو سر در ماتحت اقا گیر کرده.
از یک طرف باید جواب هواداران تیفوسی (بقول شما)و غیره را بدهدو مواجه هست با ریزش طرفداران و باید این عربده کشیدن های تو خالی و مزخرف را ادامه بده.از طرف دیگر این مواضع گزک بدست تند روهای کنگره امریکا و لابی اسراییل و ننانیاهو رو میده و در نتیجه تضعیف مواضع اوباماو دولت فعلی امریکا.چیزی که خامنه ای در عمل تمایل نداره وبنفعش نیست.
منهم فعلا کاری نمیتونم بکنم جز اینکه از این وضعیت دیکتاتور مرتجع و خوار شدنش خوشحال باشم.

ناشناس گفت...

دلقک جان میشه انقدر هی خداحافظی نکنی. من یکی از دلخوشیام همین خوندن مطالبته. هی میگی خداحافظ با آرامش روانی آدم بازی میشه. حق داری خسته باشی ولی هفته ای حداقل یه مطلب رو کنار نذار دیگه.

کبک نخبه گفت...

تا اینجاش توافق لازم بوده برای کیان نظام. اما کور خوندن این اعتدالیها اگه میخوان مملکت رو مک دونالدیزه کنن. آقا و سپاه و آیت الله املی (حفظه الله) و نهادهای الهی نظام و حتی بخش بزرگی از بوروکراسی خود دولت که به پشتوانه ما روحانی با اینکه رئیس دولته نمیتونه برکنارشون کنه نمیذاریم اسلام آمریکایی و حتی اردوغانی توی مملکت پیاده بشه. با عنایات الهی اعتدالیها رو زمین گیر میکنیم بعدش مردم میریزن سر اصلاح طلبها به خاطر اینکه با سنگ و امید دادن اونا افتادن توی چاه 24 خرداد و اصلاح طلبها هم به خاطر اینکه اعتدالیها به قولهاشون عمل نکردن و اصلاح طلبها رو پیش مردم روسیاه کردن میریزن سر اعتدالیها و این ائتلاف شیطانی و آمریکاپسند در هم میشکنه انشاالله و امت حزب الله یه بار دیگه پیروز میشه. انشاالله که اینطور بشه. کار حساسه. این اعتدالیها به سادگی اصلاح طلبها از میدون به در نمیشن. اینا قبلا از خودمون بودن حالیشونه چجور باید باهامون بازی کنن اما ما همچنان قدرتریم چون آقا رو داریم.

ناشناس گفت...

کبک نخبه تو بلد نیستی در اینجور مواقع بسیجی وار بنویسی و کند ذهنی .
خوشم آمد آقا خوب تودهنی زد به سکولارها و لیبرال ها و منافقین، آمریکا فکر کرد دو سه سال جنگ اقتصادی میکنه بدنه میریزه روی پایه محکم برح میسازه ولی آقا گذاشت تو کاسه اش والله خیر الماکرین حالا هم اگه بخواند تو کنگره عقب بشینند تا دسته رفته بهشون به آمریکا بگویید از ما عصبانی باشد و از عصبانیت بمیرد . در اینجا برادرم کبک نخبه را بار دیگر به اقامه نماز دعوت میکنم که مانع هرگونه انحراف درونی و نفاق است شما برادر ساده لوح را بار دیگر به بازخوانی سلوک امام راحل دعوت میکنم و به دلقک خان هم میگویم خط منافقین کور دل را رها کند در اینجا فرازی از امام راحل را برای آرامش جان تشنه حقیقت شما باز نشر میکنم باشد که براه راست بیایید

امام میفرماید :
«کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم. ولی هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند!... اگر بند بند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله‏ های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیمان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی‏ کنیم.»

ما عمرا رهبر و نظام مان را رها نمیکنیم تو فقط آبروی خودت را میریزی حالا هی به چهره حضرت ماه خاک بپاش و عو عو کن
مرصاد

ناشناس گفت...

تحلیل دقیقیه ولی بنظر من هر چه زمان میگذره قدرت خامنه ای در کنترل این بازی کم و کمتر میشه.از دقت در هارت و پورتهاش میشه این احساس ضعف و ناتوانی و در عین حال سعی در پوشاندن اون رو دید(و نیز در موضع گیریهای حسین شریتمداری عزیز).خامنه ای در سراشیب سقوطه هر چند این سقوط بطی ء و کند باشه .البته وقایع بعد از او اصلا قابل پیش بینی نیست.دست کم برای من
مسلم۲

ناشناس گفت...

به نظرم این حرفها فقط برای آرام کردن خوی امریکا ستیزی هوا داران بود. اوضاع آب و هوای و .. ایران بسیار بی ریخت تر از این که بشه کنترل کرد. حکومت مجبور است به استفاده از امکانات غرب برای نوسازی ناوگان نفتی و گازش، خودرو و البته آب ها و دریاچه ها. راهی جز همکاری ندارد. داخل ایران هم مردم دستورالعمل های حکومت درباره حجاب و .. به هیچ می انگارند. زنان و مردان جوان شیک پوش همه موبایل به دست جهان رو تو گوشی هاشون دارن.. برای ساختن کره شمالی از ایران خیلی دیر شده. کاملا با شما موافقم که فشار بر سیاست داخلی در حوزه های مدنی بیتشر میشه. ولی تو همه این سالها نشان داده که اینه فقط پول هدر دادنه و پر کردن جیب تبلیغاتچی هاست.

ادوارد البی دوم گفت...

دلقک جان تو بخواهی هم نمی‌توانی خداحافظی کنی. آن چیزی که تو را وادار به نوشتن می‌کند، هر قدر هم خسته باشی، این کار را خواهد کرد. نوشتن تو ارادی نیست. از ایران‌دوستی‌ات می‌جوشد. هر وقت آن چشمه خشک شد، خداحافظی‌نکرده نخواهی نوشت.

ناشناس گفت...

دلقک نامه مایکل لدین به سناتور چاک شومر را خوندی خیلی افتضاحه چرا روحانی و اصلاح طلبها موضع گیری نمیکنند ابرومون رفت اون از بورس اقازاده مهاجرانی اینهم از نامه مایکل لدین اگه سندیت داشته باشه این یک خیانت ملی هست حالا با هر نیتی بوده باشه وسیله را توجیه نمیکنه .

ناشناس گفت...

http://www.forbes.com/sites/michaelledeen/2015/08/09/schumer-and-the-secrets-of-iran/

خلاصه متن که من امیدوارم درست نباشه و دکتر روحانی و ایت الله رفسنجانی جلوش وایستند .سناتور چاک شومر رابط هیلاری با موسوی بوده در زمان اوج جنبش سبز دولت آمریکا از سران اصلاحات در خواست میکنه اگر کمکی میخواند اعلام کنند و سران اصلاحات درخواست تحریم همه جانبه میکنند ظاهرا گرا تحریم سوییفت را اونها به خزانه داری امریکا دادند . اگر واقعیت داشته باشه این خیانت هست خود من یکی از عزیزانم را به علت نبود دارو از دست دادم .

Dalghak.Irani گفت...

چه ار تباطی به روحانی و اصلاح طلبان دارد. البته گور بابای اصلاح طلب و اعتدالی و هر که. من منظورم دفاع از کسی نیست. بلکه منظورم گوز و شقیقۀ خود سند است. لدین مدعی شده است که چنین تصمیمی گرفته شد و تماسی از سوی دوست شومر برقرار شد و نامه ای بدون امضاء! دریافت شد و بعد هم برخی از ادعاهای نوشته شده در این نامه بدون امضاء را برشمرده که خیلی زیاد نزدیک است به ادبیات اپوزیسیون برانداز خارج از کشور و مجاهدین تا ادبیات مهندس موسوی. لذا مطلقاً مزخرف است هم ادعای لدین و هم خود سند بدون امضاء و هم ادبیات چارواداری آن! یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

باز ترول ها شروع کردند به چرت و پرت گویی. پدر جان سویفت ارتباطی با امریکا ندارد و در حوزۀ اتحادیۀ اروپایی و سویس است و تحریم هم ربطی به امریکا ندارد و خود سویفت گفته کار کردن ممکن نیست با این همه تحریم های جورواجور و نهایتاً کار با ایران را معلق کرده. البته ه تخصص و نه اطلاعات کافی دارم اما در مورد غیر مرتبط بودن سویفت و امریکا مطمئنم. تو هم عزیزی را که از دست دادی دروغ روی قبرش بنا نکن. کسی در ایران از بی دارویی مربوط به تحریم کشته نشده است که حالا یکی هم رسیده باشد بتو. این ها بیشتر جنگ های تبلیغاتی و پروپاگاندای طرفین جنگ بود و خواهد بود هنگام مظلوم نمایی یکی و ستمکار نشان دادن دیگری. مزخرف بنویسد منتشر نمی کنم. گفتم که خسته شدم از نفهمی شما! یا...هو

ناشناس گفت...

سلام تیمسار:خواهشن عصبانی نشو
منتظر جوابت به کبک ایرانی ومرصاد هستیم....تا وقتی احمق هایی مثل ایشون داریم مک کانل ومک کین را شکر است.دشمن دانا به از نادان دوست!!!!!!!!

ناشناس گفت...

دلقک به تو حق میدهم تو باغ نباشی .آخه برادرت رو تخت بیمارستان جلو چشمت ذره ذره آب نشده تو ندیدی وقتی رگها خشک میشه سرم را به پا میزنند بعد از اون به گردن تو زار زدن نامزد برادر را روی سر قبر برادر ندیدی .مگه فرقی بین اروپا و امریکا داره فکر کردم ادمی اومدم درددل کنم نگو که من نفهم بودم و ترول برم تو وبلاگهای ارزشی درددل کنم که اونها حداقل نمک روی زخمم نپاشند

Dalghak.Irani گفت...

اینجا جای درد دلی هم باشد جای "دل درد" نیست. تو اگر ترول نباشی باید یکی از این زامبی های بی مزدی باشی که نمی فهمند و می خواهند با مرثیه های پرسوز و گداز مردم را مثلاً تحریک کنند. زرشک! کمتر از یک دهم ملت ایران با اینترنت تماس مستمر دارند و نیمی از اینها دنبال سکس و پورنو هستند و نیم دیگرشان دانشجو و طلبه و افسرده و سیاسی و ضد انقلاب و هنرمند و وبگرد و خوابگرد! که سهم کاسبی ما می شود یک در 50 هزار از مردم ایران. این در خارج البته کمی فرق می کند بدلایل غم غربت و سایر مؤلفه های این جوامع و تحصیلات بالاتر و اینترنت راحت تر. حالا تحریم ها ملت ایران را چنان از نظر دارویی تحت فشار قرار داد که اینقدر مردم مردند که یکی هم نصیب توی از هر پنجاه هزار نفر یکی شد. خب احتمالات این را جواب نمی دهد. ضمن اینکه مشکلات ایران از جمله دارو و درمان ایران مربوط به مدیریت و نالایقی است و ارتباطی با تحریم ندارد. زیرا در ایران تحریم شده برندهای معروفتری از لندن و نیویورک در حال و گذشته توی ویترین و زیر میز و خیابان ناصر خسرو و اسکله های قاچاق بوده و است. و بنا بدلایلی که از حوصله خارج است تو یا زیادی می خواهی ضد انقلاب نشان بدهی و اصلاً ایران نیستی. یا ترول هستی و می خواهی بحث را منحرف کنی. و نهایتاً هم آدم نفهمی هستی که مأموریت داری محیط اینجا را آلوده بکنی که حرف من شنیده نشود. در غیراینصورت لیست داروها و نام بیمارستان و تاریخ اتفاق برای عزیزت را ثبت کن. اگر چه آن هم می تواند ساختگی باشد اما من از روی نام دارو و نوع مصرف می فهمم که دروغت چقدر ناشیانه است. البته یک احتمال هم است که عقلت نمی رسد و آدم کدی هستی و خودت را لوس کرده ای که از من نوازش بگیری. و من حوصله اش را ندارم. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک تو واقعا ایرانی هستی یا انگلیسی مسلمان بهت میگویم برادرم مرده از نبود دارو اتفاقا در یک بیمارستان دولتی پولدار هم مرده تو انوقت انقدر دوری و اشغالی که میگویی امده ام از طرف خامنه ای که پست ات را با تقاشی دیجی مونگ از راه منحرف کنم .آمده ام بگویم انروزی که روی نمودار پست میزدی که توافق بشود یا نشود این خطهای نمودار ما هستیم نقطه به نقطه جان برادر من هست شغل فلان کارگر هست مثل ربوت نفهم نباش و از روی نمودار حرف نزن موضوعات انسانی را .این کامنت اخرت خیلی لجن و فاشیستی بود دلم میخواهد بدترین فحشهایی که تا حالا نداده ام روی سرت خالی کنم فقط میگویم خدا سرت نیاورد داغی را که من دیدم .کمی انسانیت خوب هست وگرنه جه فرقی است با مغز ما با چرخ گوشت

Dalghak.Irani گفت...

من حرفم را زدم نام داروها و بیمارستان را بگذار دخترم داروساز است می پرسم و تحقیق می کنم تا مطمئن شوم که تو لدین را مربوط کردی به جنبش سبز و بعد هم تحریم را مربوط کردی بدرخواست رهبران جنبش سبز و بعد هم سویفت را سنجاق کردی به تحریم های امریکا که بین لدین و شومر و موسوی قرار مدار شده بودی تا بعد برادر نداشته ات را بچپانی توی قبر این تراژدی که موسوی و لدین و شومر درست کرده بودند و خامنه ای چلاق معصوم مطلق بود و است. یا...هو
حرف بی ربط و خارج از کانتکست ادب رایج وبلاگ بزنی منتشر نمی کنم. پس بفحش تهدیدم نکن و سؤال هایم را پاسخ بده. یا...هو

ناشناس گفت...

کوتاه میگویم مربوط به پیوند مغز نخاع بعد از شیمی درمانی سخت بوده مربوط به مرض هوچکین نوعی سرطان لنف دروغ نمیگویم برادرم را هم خرج معاملات کثیف سیاسی نمیکنم .

ناشناس گفت...

بعنوان کسی که سالها در واردات دارو برای شرکت های دارویی از جمله شرکت خودمان کار کرده ام عرض می کنم هیچگاه ایران تحریم دارویی نبوده لازم باشد تخصصی هم توضیح می توانم بدهم

Dalghak.Irani گفت...

پسر عمی خودم که شوهر خواهرم هم بود سال 58 ز سرطان لنفاوی که یکی از خطرناک ترین و غیر قابل علاج ترین نوع سرطان است مرده و ربطی به دارو بود و نبود هم نداشته و همینطور خشک شدن رگ و مرثیه های سیاسی که تو می خوانی. نام دارو را گفتم بنویس نه نوع بیماری را. و دیگر الان هم فایده ای ندارد چون تو حتماً جاهل هستی یا هدایت شده ای و یا معصوم که اولی 99 درصد و دومی کمتر از یک درصد احتمال دارد و الا لینک حرف های بدون سند مایکل لدین - محبوب شریعتمداری خون آشام - مربوط است به یکماه پیش و ربطی هم به دور خوردن تان توسط حضرت ماه ندارد. من دارم بتو نفهم می گویم ساده نباشید این آخوندها گوشت و پوست و برادرتان را که ازتان می گیرند سهل است بلکه در آینده ای نزدیک استخوان تان را هم دور می اندازند. حالا تو بجای بیداری و تشکر از من که جهلت را بفهم فرا می خوانم آمده ای که محل دعوا را از حضرت آقا به چنبش سبز منحرف کنی و حتی ابایی از دروغ و دغل "وای برادرم" هم نداشته باشی. اگر نمی خواستی این معاملۀ کثیف را با برادر - هنوز هم مصرم که وجود خارجی نداشته - خودت بکنی اصلاً چنین دروغی را شروع نمی کردی. البته فکر نمی کنم که هنوز هم مثل اوایل انقلاب باشد که شما ولایتیون حاضر بودید خودتان برادران و خواهران و پدران و مادران تان را بپای عمامه های شرارت ذبح بکنید. اما تو یکی هنوز توی همان جهالت اولیه ای و این باعث سوگواری است. یا...هو

ناشناس گفت...

بعنوان کسی که سالها در واردات دارو برای شرکت های دارویی از جمله شرکت خودمان کار کرده ام عرض می کنم هیچگاه ایران تحریم دارویی نبوده لازم باشد تخصصی هم توضیح می توانم بدهم.

تو هم یکی از قاتلین برادرم هستی و اینجا امده ای با های و هوی بر روی اتیش من اب بریزی بر به وجدانت رجوع کن .قاتل

ناشناس گفت...

احسنت دلقک.

ناشناس گفت...

درود بر دلقک این مرثیه های احمقانه را منتشر نکن. هر کوتاهی در مورد کمبود دارو بوده باید دولت احمدی نژاد محاکمه شود که وزیر بهداتش می گوید ارز واردات نعل اسب و چوب بستنی و ماشین پورش را دارند اما ارز واردات دارو را ندارند! دروغ کودنانه ای برای تخریب جنبش سبز در آستانه انتخابات.

ناشناس گفت...

نان خوران ماه پاره پاره سوژه جدید پیدا کرده اند برای چسباندن به موسوی همچنان بسیار محبوب

دوست قدیمی گفت...

به منظور یادآوری : "من قبل از اینکه قلمچی باشم تفنگچی هم هستم برای وطنم. پس کیبورد من با کیبوردهای شما تفاوت دارد. زیرا ماهیت هم تفنگ هم قلم را دارد "

"... و خداحافظ. چون واقعاً خسته ام."

تیمسار تا جاییکه یادمون میاد در دوران سربازی به ما گفتین سرباز با خستگی و تفنگ زمین گذاشتن قرابتی ندارد دیگه خود دانید.

ناشناس گفت...

دلقک خداحافظی نکن. من به شخصه معتاد وبلاگ تو شدم و شیفته نوشتار تو. تحلیل تو را بیشتر از همه قبول دارم.

عسکر گفت...

من اصلا نمی دونم بحث دارو را این آقا برای چی پیش کشیدند؟
ای کاش هرگز این بحث دارو مطرح نمی شد .

مهمترین چیزی که در پیش داریم انتخابات 7 اسفند است که به امید
خدا انشاالله اعتدال گرایان در صدر قرار خواهند گرفت.
باید مراقب بود که ترول ها بحث را به سمت دارو و . . . منحرف نکنند .

ناشناس گفت...

مجله فوربس مجله معتبری است دلقک ماسمالی بس است من خودم چند ماه پیش میخواستم از طریق پی پل دارو بخرم .دارو بسیار معمولی و قانونی بود ولی خوب با اینکه تجاری بود ولی در رسته داروهای کمتر مورد مصرف بود نمیدانم ولی طرف میگفت در ایران نیست .حسابم را پی پل معلق کرد و نامه ای را ضمیمه کرد که تو داری به امنیت ملی امریکا صدمه میزنی و باید آدرس کسی را که برایش نامه پست میکنی به همراه یک بیل بفرستی وگرنه حسابت تا چند روز دیگر بسته میشود .البته پی پل بدبخت حق داشت ممکن بود برای 30 دلار خرید من 1000000 دلار جریمه بشود .مشکل این بود که همه میترسیدند مشمول جریمه بشوند .دلقک یک سوال اگر نامه سران اصلاحات به شومر واقعیت داشته باشد واکنش تو چیست آیا این را خیانت ملی میدانی یا نه شفاف بگو آسمان ریسمان به هم نباف .

ناشناس گفت...

داشتن هرگونه حساب در پی پل غیرقانونیست و مربوط به دارو نیست. ترول ها سوژه بیفایده ای گیر آورده اند و البته کوچکترین نتیجه ای از آن نخواهند گرفت.

Dalghak.Irani گفت...

مسایل را قاطی می کنی. اگر البته دنبال برادر مرحوم طرف نیفتاده باشی. بدیهی است که هر نوع داد و ستدی با ایران با احتیاط های زیادی باید صورت می گرفت اما این دلیل بر کمبود منجر بمرگ را نتیجه نمی دهد. زیرا اگر چنین خیزی صحت داشت قبل از همه خامنه ای دستور می داد با پروپاگاندا بزرگنمایی کنند. البته که قابل باور نیست که در ایران هر چیز تز شیر مرغ تا جان آمدمیزاد نباشد که علتش را مرزهای باز و برادران قاچاقچی و سودجویان رانتی می فهمند و ایکی ثانیه بازار را رصد و خون مردم را توی شیشه می کنند. اگر ترول قبلی می گفت که بدلیل فقر مالی نتوانستم داروهای گران شده را تهیه کنم و مرد حرفش را جدی می گرفتم. طرف تو خواسته هم ارزان و هم مطمئن تمام کند و خودش بزحمت نیفتد دنبال دارو گشتن. قطعاً قبول می کنم که در ایران خیلی از بیمارهای ساده هم از فقر می میرند و نه از تحریم دارو. راجع به نظرم در مورد نامه نگاری رهبران جنبش سبز و امریکایی ها خود لدین هم که تو ادعا می کنی مجلۀ منتشر کنندۀ حرف ها معتبر بوده ولی حرف لدین که معتبر نبوده او می گوید نوشته ای بدون امضا را دیده که همانطور که گفتم ادبیاتش هم مسلماً حرف نخست وزیر خمینی و یا آخوند کروبی نبوده. پس اگر ادعایی با سند باشد و خود سند معتبر امضاء شده منتشر شود. اول خوب می خوانم ببینم چه گفته اند و بعد تحلیلش می کنم و خوب هایش را همراه با بدهایش یکجا می گویم. مطلقاً لابی کردن با دولتی خارجی با هدف مشخص و در جهات منافع ملی دو دولت از طرف هرکس باشد امر مذمومی نیست و باید هم باشد. راجع به این مطلب دیگر جوابی نخواهم داد و شما هم اگر دوست بودی و اینقدر صمیمی که رفته ای توی جیب بابا بزرگت حرکت ترول قبلی را ادامه نمی دادی. یا...هو

بدیهی است که من خودم با چشم و گوش و حواس خودم ببینم موسوی و کروبی گرای تحریم می دهند نه تنها باور نمی کنم بلکه سازندۀ فیلم و بازی کنندۀ نقش ها و گریمورهایشان را از تخم آویزان می کردم. هماره چیزی باید شایعه کنی که یک در میلیون امکان داشته باشد لااقل. یا...هو

ناشناس گفت...

من فقط یک سوال پرسیدم مثنوی هفتاد من تحویلم دادی اگر نامه راست باشد احساس تو چیست ؟

اون خر هم که گفت پی پال داشتن غیر قانونیست مدارک بیاورد

در حالیکه من دارم زیر همین نوشته نامه پی پل را میاورم

As part of our security measures, we regularly screen activity in the
PayPal system.

During a recent screening, PayPal's Compliance Department reviewed your
account and identified activity that may be in violation of United States
regulations administered by the Department of the Treasury's Office of
Foreign Assets Control (OFAC).

PayPal is committed to complying with and meeting its global regulatory
obligations. One obligation is to ensure that our customers, merchants, and
partners are also in compliance with applicable laws and regulations,
including those set forth by OFAC, in their use of PayPal.

To ensure that your account activity and transactions comply with current
regulations, please provide the following information:

• Documents to confirm that you reside at the address registered on your
PayPal account. In place of a utility bill, we'll accept a copy of a mobile
phone bill or any other official document that confirms you live at the
address listed on your PayPal account. The document provided must be dated
within 90 days of this request.

• A copy of a valid government-issued photo ID showing your date of
birth, such as your driver's license or passport. Please make the copy as
large and as light as possible.

Please go to our Resolution Center to provide this information. To find the
Resolution Center, log in to your account and click the Resolution Center
subtab. Click Resolve under the Action column and follow the instructions.

In order to prevent risk for us and our customers, we have limited what you
can do with your account until the issue is resolved. Please note that we
reserve our right to terminate our account relationship and close your
PayPal account if we are unable to resolve this issue.

We thank you for your prompt attention to this matter. We apologize for any
inconvenience.

Sincerely,
Komla


PayPal Compliance Departmentیاد اور میشوم با حساب پی پل اقلام مصرفی میخرند نه تانک میخرند نه سانتریفیوژ منهم شهروند یک کشور غربی هستم من فکت گذاشتم با فکت و فیگور جواب بدهید وگرنه چرت پرت گفته اید

ناشناس گفت...


من قصد نوشتن کامنت نداشتم، ولی بعلت اینکه یکنفر کامنتهای غیر صحیحی را بیان کرد، موارد زیر را عرض میکنم.
1. در مورد نامه منتسب به رهبران جنبش سبز:

در نامه بدون امضا آمده است: "رهبر فعلی (علی خامنه ای) که ناتوانی جسمی داشته و شدیدا معتاد به مواد مخدر است، مشکلات روانی متعدد داشته و ... پسر خمینی را کشته است...".
اگر کسی به اندازه سر سوزنی از رفتار و گفتار میرحسین موسوی و مهدی کروبی اطلاع داشته باشد، قطعا میداند که جملات بالا محال است از این دو فرد صادر شده باشد یا حتی به امضای این دو فرد رسیده باشد. اگرچه نویسنده نامه معلوم نیست، ولی این تیپ سخنان مشابه ادبیات اپوزیسیون وامانده مانند مجاهدین خلق یا داعی... میباشد.
2. در مورد ادعای اینکه برادر فرد کامنت گذار مبتلا به لنفوه هوچکین بوده و بعلت تحریم دارو فوت شده است. قطعا مانند هر هموطن دیگر از فوت برادر ایشان ناراحت شده و به ایشان تسلیت عرض میکنم.
بعنوان یک پزشک و جهت اطلاع عزیزان خواننده این وبلاگ عرض میکنم که درمان استاندارد لنفوم هوچکین رژیم درمانی ABVD
(مشتمل بر داروهای آدریامایسین، بلئومایسین، وین بلاستین، و داکاربازین) است. این رژیم درمانی در عده زیادی از مبتلایان به هوچکین با پاسخ خوب درمانی همراه است. ولی متاسفانه در مواردی خاص (مانند عود بیماری هوچکین پس از درمان قبلی، و یا درگیری سیستم عصبی و نخاع با هوچکین) پاسخ خوبی به درمان نمیدهند و امکان مرگ بیمار کاملا محتمل است. چه بیمار در ایران درمان شود، چه در امریکا. تمام داروهای مذکور در اغلب اوقات براحتی در ایران در دسترس هستند. اگرچه احتمال اینکه در یک مقطع زمانی خاص یکی از این داروها کمیاب شده باشد را نمیتوان با قطعیت رد کرد. لذا اغلب بیماران هوچکینی چه در زمان تحریم چه در زمان غیر تحریم به این داروها دسترسی داشته اند.
ضمن اینکه داروها از موارد مستثنا شده از لیست تحریمها در وزارت خزانه داری امریکا بوده اند و امریکا منع مستقیمی برای دسترسی به دارو ایجاد نکرده است. البته بعلت کاهش ارزش ریا ل در برابر دلار، قیمت داروهای وارداتی در دو سه سال اخیر بالا رفته است.

رامیار گفت...

این خداحافظ آخر شما خیلی تلخ و غمگین است برای من. نشانه بدی است از تحقق آنچه که پیشبینی می‌کردم: ترولها با انواع جنگ روانی چنان خسته تان کنند که خداحافظی کنید و اینطوری با موفقیت ببندند در این وبلاگ را. کارشان را هم درست دارند انجام می‌دهند.
راستش وقتی می‌خواندم دهن به دهن شدنهای شما با حزب الله و افرادی که آگاهانه مسیر را منحرف می‌کردند این ترس و بیم را داشتم که شما را خسته کنند و از میدان به در.
ای کاش به جای پاسخ به هر پیام، فقط برمیگزیدید بهترینها را که مرتبطند با مووضع و به سایرین پاسخ نمیدادید. تمایل شما به پاسخگویی به هر نظر سبب شد این ترولها در جنگ روانی بیشتر پیش بروند و جنگ چند نفر به یک نفر، هر قدر هم آن یک نفر مقاوم باشد، پایانی دارد که خستگی آن یک نفر رقم می‌زند.
به عنوان یک خواننده وفادار -والبته با دیدگاهی مخالف شما- که بسیار لذت می‌برم از نوشته‌ها، دیدگاه، توان تحلیل، عمق و ریزبینی و بیان زیبای جزئیات، هرگز به خودم اجازه ندادم که در زمینه مدیریت و نحوه تعامل با مخاطبان نظری بدهم. فقط اکنون که خطر خداحافظی را جدی می‌بینم جسارت می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم که بعد از یک استراحت کوتاه، فقط به نظراتی که محتوای دیدگاه باارزشی هستند پاسخ دهید و بقیه را به حال خود بگذارید. ترجیح ما این است که شما را با انگیزه و قوی و سرحال ببینیم با قلمی که محتوای ارزشمند ارائه می‌دهد، نه اینکه وقتتان را صرف پاسخگویی و یکی به دو با ترولها بکنید.
پوزش می‌خواهم از تعریض. امیدوارم تنتان سالم و روحتان شاد باشد و برایمان بنویسید تا نجات نهایی

ناشناس گفت...

در ادامه کامنت قبلی:
در مورد فردی که گفته از پی پل نتوانسته دارو وارد کند. این کاملا طبیعی است. در حال حاضر برای واردات دارو از امریکا به ایران یک مسیر مشخص از طرف اداره مربوطه در وزارت خزانه داری امریکا (بنام OFAC) وجود دارد. کارخانه سازنده دارو مجوز صدور دارو به ایران را از OFAC میگیرد و دارو را به نماینده مربوطه در ایران بصورت عمده تحویل میدهد. فردی که میخواسته از پی پل دارو برای ایران بخرد، اگر نیاز به داروی خاص دارد میتواند نسخه پزشک متخصص را به داروخانه هلال احمر ببرد تا دارو را تهیه کند.

ناشناس گفت...

یعنی نفهمترین موجودی که تو زندگی ام دیدم و خواهم دید تو هستی .اگر در جوانی هم همین بودی که ذاتا خرفتی اگر تازگیها اینجور شدی نشانه زوال عقل هست .

ناشناس گفت...

راجع به دارو:
عرض کردم که برای شرکت های زیادی از جمله شرکت خودمان واردات دارو انجام می دادم از جمله از ایالات متحده آمریکا بصورتی قانونی که هر دو دولت در جریان این داد و ستد قرار می گرفتند. برای شرکت هایی مخصوصا شرکت خودمان از وزارت خزانه داری آمریکا OFAC گرفته ام (یعنی با شرکت فروشنده آمریکایی همکاری نموده ام تا این مردک گرفته شود) OFAC عبارتست از مجوزی است که وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت آمریکایی می دهد تا با شرکتی در یکی از کشورهای تحریم شده (ایران - سودان و....) برای تبادلات تجاری در مورد محصولاتی مشخص تجارت نماید. شرایط هم خیلی خاص نیست، مثل سهامدارن شرکت ایرانی باید معرفی گردند و اینکه شرکتی در خارج از ایران معرفی شود برای تبادلات مالی و.... هیچگاه در گرفتن OFAC مشکلی پیدا نشد. اما مشکل دارو در ایران چه بود، مقوله ای جدا هست که لازم باشد آنرا هم توضیح خواهم داد.

ناشناس گفت...

این حضرت تاپاله یا به قول ذوب شده ها حضرت ماه برای ساکت کردن هواداران گاهی مجبوره اینطور عوعو راه بیندازه و الا چه کسی هست که ندونه از درد ماتحت طاقت از کف داده و کلید روحانی رو به چوب نیم سوز آمریکا ترجیح داده شاید از دردش کاسته بشه

پراگماتیست گفت...

با درود بر تیمسار ایرانی

1. آنچه دشوار است کسب ثروت یا داراییست و تبدیل آن چندان دشوار نیست. شما با حجم گسترده بازدید دارا محسوب می شوید و تنها کافیست دارایی خود را به روشی مثلا با تبلیغ در کنار وبلاگ به وجه نقد تبدیل کنید. بنابر یک حدس خام چند صد تا چند هزار دلار در ماه می تواند از موسساتی مانند توانا و غیره بابت تبلیغات کلیلکی دریافت گردد. کسب درآمد می تواند خستگی طبیعی ناشی از نگارش را از تن شما بزداید.

2. ضمن سپاس از تحلیلهای خوب شما، برداشت من نسبت به وقایع ایران بسیار مثبت است. مالیخولیای جمهوری اسلامی نسبت به غرب در قالب توهم استکبار ستیزی و نسبت به خاورمیانه در قالب توهم امپراطوری به سنگ خارا برخورد کرده و عقلانیت به تدریج حاکم می شود. پیش بینی من این است که در مورد حقوق بشر، آزادیهای مدنی و توسعه سیاسی نیز همین اتفاق خواهد افتاد. کنگره آمریکا پس از تعیین تکلیف توافق اتمی، چنین مواردی را با وضع قوانین متعدد پیگیری خواهد کرد به خصوص اگر فردی باهوش و کارآمد مانند دانلد ترامپ به ریاست جمهوری برگزیده شود. دانلد ترامپ در صورت انتخاب یکی از بهترین روسای جمهور آمریکا خواهد بود.

3. آنچه در مورد جنگ زرگری گفته بودید را درست می دانم اگر بخواهیم در کوتاه مدت نتیجه بگیریم. اما می توان حوصله کرد. چاره دیبگری نیست.

ناشناس گفت...

جالبه که این اقا ابتدا نوشته برای خرید سی دلاری دارو به مشکل خورده و در پایین نوشته که در کار صادرات و واردات دارو است!!!
با این تناقض گویی ها، نیاز به اتلاف وقت برای کامنتهای شما نیست.

ناشناس گفت...

بابا شما چقدر ساده اید این الاختون دوساله میخواد وبلاگ تعطیل کنه کمبود محبت داره احتیاج به چند مالشگر یالا تندتر بمالید

ناشناس گفت...

آقای بی ادب که طرحت برای بدنام کردن موسوی به سنگ خورده، پی پال برای اتباع ایرانی ممنوعه. زمان ثبت نام کشور ایران در لیست کشورها وجود نداره.

ناشناس گفت...

فکر کنم قضیه این نامه به همین راحتیها جمع و جور نشه سر خیلی ها به باد بره .بدتر اینه که سران اصلاحات سکوت کردند

ناشناس گفت...

عزیزان خنگ من شهروند ایران نیستم انقدر طرف خنگه که من را با سی دلار خرید با کامنت صادر کننده عمده دارو اشتباه گرفته . یه خر دیگه هم اومده میگه برای یک قرص ویتامین مصرفی در حد یک قوطی باید میرفتم از چند تا نهاد مجوز میگرفتم اینهمه هیاهو برای چی هست برای پوشوندن حقیقت .
اصلا دارو خالی بندی هواپیمای مسافربری چی مردم زرت زرت مردند اونهم خالی بندی بود .

ناشناس گفت...

چرند گفتن که کنتور نمی ندازه پس منم می گم سر قضیه نامه سر آغا بالای دار می ره. به خصوص که سکوت کرده.

ناشناس گفت...

{اصلا دارو خالی بندی هواپیمای مسافربری چی مردم زرت زرت مردند اونهم خالی بندی بود}

پوچ بودن ادعا رو متوجه شدین؟ از دارو پرید سر هواپیمای مسافربری. سوختن شدید سپاه و دلواپس و بسیج و حوزه علمیه از قدرت گرفتن اصلاح طلبان و اعتدالگرایان باعث ایجاد همچین چرندیاتی می شه. این خودش موج بزرگی رو در حمایت از این افراد به راه می ندازه.

ناشناس گفت...

پراگماتیست گفتی یک صفحه درباره سوریه داری. آدرسش؟

Dalghak.Irani گفت...

دیگر کامنتی با موضوع نامه و تحریم منتشر نخواهم کرد. زحمت نکشید. در موضوع انحراف بجث از سوی ترول اول که مطلقاً ربطی حتی یک اپسیلون هم بمطلب پست جاری نداشت و خودش هم مربوط به یکماه قبل بود. تنها چیزهای معتبر حرف زدن مایکل لدین با مجلۀ فوربس بود و ادعاهای بدون سند او. همۀ دیگر حواشی و بحث ها روی ادعای بدون سند حرف های لدین پایه گذاری شد و ابتدا نامه را مورد تأیید قرار و ثانیاً محتوای ادعایی لدین را وحی منزل فرض و ثالثاً بدون امضاء بودن سند را بی اهمیت جلوه داده و رابعاً ادبیات سند را بی توجه رد شدند. تازه سند و نامۀ بدون امضایی که خود اصل نامه در هیچ جا قابل دسترسی نیست. یک چنین چیز نامربوط اندر نامربوط اندر نامربوط را اول به بحث می چپانند. بعد هم بر روی تبعات تحریم های - کشته شدن بیمار و مسافر و هر چه سوزناک تر بهتر - مانور "رهبران سبز ملت خود را بکشتن می دادند" داده اند و می دهند. زشت است از نظر خود انسانی تان گفتم و الا چه اشکالی دارد هر کسی از طریقی نان می خورد و من گواهی می دهم بعنوان یک خداباور که هیچ خبری هم از مجازات و جهنم و از این مزخرفات درکار نخواهد بود و نوش جانشان وآینده بشود برای فرزندان شان. اما انسان همیشه می تواند راهی غیر از له کردن دیگران هم پیدا کند برای عیش و نوش خود. اگر هم نه دارید عشق و حال می کنید با ترولینگ و قیمتی هم نمی گیرید؛ این چه تفریحی است که دوتا آدم دور از دسترس و بدون امکان پاسخ را سیبل خندیدن خودتان قرار داده اید و عقده گشایی می کنید. یا...هو

ناشناس گفت...

مگه مجبوری دلقک سناتور شومر زنده هست میتواند تکذیب کند مگر نامه با کفتر امده به دفتر سناتور تو ما را خر گیر اوردی

ناشناس گفت...

اره پاک کن وجدانت را چه میکنی انرا هم شب میشوری

Dalghak.Irani گفت...

کنترل ترولینگ بهمین سادگی است: حذف هر چیزی که مزخرف است یا تو خوشت نمی آید و حوالۀ دلبستگانش به "بروند بجهنم"! گفتم حوصله لاس زدن ندارم. فقط کسانی بمانند که مغزشان همراه شان است هنگام ورود به سیرک. ورود مأمور و معذور ممنوع! یا...هو

ناشناس گفت...

بسیار مهم
https://www.youtube.com/watch?v=vitME9pfCSA

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

جناب تیمسار جان عزیز
در مورد " گیم های جنگی و پر زد و خورد کامپیوتری" و نسبت اش با حکومت ایران راست گفتی.
"آنچه هم که خامنه ای امروز گفته در همین کانتکست و با هدف تخلیۀ پتانسیل خشم و سرخوردگی متراکم هواداران است - هوادارانی که بشدت سرخورده اند از دروغ و نفاق و بی عرضگی خامنه ای و این بار حتی مثل دفعات کم خطرتر سابق به آنان اجازه هم داده نشد و نمی شود تا برای لحظه ای هم شده دستک های گیم را در دست بگیرن".این را هم خیلی دقیق گفتی.
ترس خامنه ای از سرخوردگی پیاده نظام عقیدتی و لومپن داخلی, خیلی جدیست. نشان به ان نشان که برای جذب نیروی بدون خرد و فکر فروخته, پاسپورت ایرانی هم وعده میدهند. اما "سپاه" خامنه ای فقط وابسته به این جور نیروها نیست. کافیست یکبار به یکی از دفاتر شرکتهای سپاه در خارج از ایران سری بزنید تا بفهمید با چه کسانی رو به رو هستید. کمتر از کراوات و پاپیون و تحصیلات بالای دانشگاهی چیزی نمیبینید. آنچنان که گویی اینجا دفتر مرکزی گوگل یا شل است. از تیپ کارمندان و مدیران گرفته تا دکور و موقعیت مکان ها. سپاه دیگر فقط یک نیروی نظامی و سرکوب گر نیست بلکه تبدیل به یک هیولا ی چند سر با صدها بازو شده که تمام اقتصاد و امنیت ایران و گاها امنیت منطقه را تامین میکند.
خامنه ای هنوز از طرح چشم انداز ۲۰ ساله"گیم های جنگی و پر زد و خورد کامپیوتری" عبور نکرده و در همان چارچوب عمل میکند. فقط ابزار خامنه ای متفاوت است.او سپاه را عامل اصلی رسیدن به چشم انداز ۲۰ ساله کرده و تا حد زیادی هم موافق بوده.
اما "ضمن اینکه اصلی ترین نقطه ضعف و نا کار آمدی و فروپاشی جمهوری اسلامی هم از برون دادهای زرگری همین جنگ های واقعی سرچشمه گرفته و می گیرد و خواهد گرفت و به زوال تدریجی و دگر دیسی نهایی منجر خواهد شد. این پدیده که پدیده ای خطرناک از نظر عدم سقوط رژیم است قابل درمان و دور زدن و شرح و انتقال به توده و از این قبیل نیست. بلکه فقط قابل شرکت کرن در بازی است و تشویق یک طرف علیه طرف دیگر تا جنگ واقعی بجایی برسد که برون دادش هم واقعی شود و رژیم ساقط شود - منظورم سقوط پله پلۀ محتوایی است تا سقوط نهایی و شکلی کامل شود -"
در جهت شرح و بست مطلبتان عرض میکنم , نتوانستم درک کنم که از کدام دو طرف حرف زدید؟ تشویق کدام طرف علیه کدام طرف؟
ممنون از پاسخ شما

ناشناس گفت...

سازگارا می گوید حزب اللهی ها در سایت خامنه ای در نشریه ای که برایشان منتشر کرده کامنت های انتقادآمیز در مورد توافق می گذارند.

Dalghak.Irani گفت...

در مورد از کدام طرف بزیان طرف مقابل استفاده کنیم که مورد پرسش خواننده محترم است باید بگویم که استراتژی انگلیسی من که "اختلاف بینداز و حکومت کن" است و در هنگام در گیری بخش انتخابی - که لاجرم عرفی تر بوده و است همیشه - با بخش انتصابی حکومت هواداری از عرفی ها و دولت است و در بخش شکاف بین و داخل بخش انتصابی "بزرگنمایی شکاف و کمک به تعمیق گسل" است. در مورد سپاه ضمن اینکه حرفت تا اندازه ای درست است اما باید اعتراف کنم که حسن روحانی در زمینۀ سیاسی و مهار سپاه تا کنون موفق عمل کرده و نمره اش قابل قبول است. من اگر زیاد به استراتژی روحانی در مورد "موفق عمل کردنش در حوزۀ سیاسی" وارد نمی شوم بیشتر به این دلیل است که اولاً حرکت های بطئی را کافی نمی دانم بعنوان یک مخالف کلیت حکومت دینی و ثانیاً به این دلیل بدیهی است که نمی خواهم گرا بدهم بدست بخش انتصابی که محتمل است برخی حرکت های روحانی در زمینۀ بدست گرفتن کنترل سیاست را درست درک و شناسایی نکنند و نوشتن من باعث آگاهی آنان و مقابله با روحانی بشود. و الا همین که روحانی اولویت خودش را سیاست قرار داده و در حال ایجاد تعهدات خارجی از سویی و یارگیری از نیروهای اصولگرا و سپاه و ارتش برای پس راندن جبهۀ تندروان داخلی از طرف دیگر است بدون اینکه به حوزه هایی اهمیت بدهد که روحانیان قم را هم با خودش سرشاخ کند؛ سیاست هوشمندانه ای است با توجه به موازنۀ قوا در جمهوری اسلامی. او می خواهد از راه ایجاد تعهدات حکومتی در صحنۀ بین المللی و منطقه ای نیروهای غیر عقلانی را در داخل بی اثر کند و چشم اندازی که تا حالا عمل کرده موفق بوده و نیروهای تندرو فاعل در همۀ سال های بعد از انقلاب را به نیروهای منفعلی تبدیل کرده که دارند از سیاست بحوزه های فرهنگی و اجتماعی عقب نشینی می کنند. روحانی پس از تثبیت این کوچ اجباری تندروان از حوزه های سیاست خارجی و سپس داخلی خواهد به سراغ شان در دیگر حوزه ها هم رفت. در مجموع روحانی نشان می دهد که قدرت خوبی دارد برای چانه زنی های پشت پرده و حرکت بدون جنجال های رسانه ای بسمت عرفی کردن سیاست در ایران و از این خوبی او نمی توان گذشت. محتمل است که خواست من و ما بیش از ظرفیت قابل استحصال در موازنۀ قوای واقعی در جمهوری اسلامی کنونی باشد - که است - و تندتر رفتن روحانی باعث متوقف شدنش بشود. اما کار ما نقد است و هشدار و تشجیع به حرکات رادیکال و کار سیاستمدار دیدن و استفاده از نقد و نه تسلیم نقاد شدن است. یا...هو

ناشناس گفت...

رهبر یکی دو سال پیش گفت که من انقلابی ام نه دیپلمات. الان با توافق هسته ای به نطر می رسه که دیپلماته و دیگه انقلابی نیست.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

ممنون تیمسار جان عزیز,ذهنم را باز تر کردی
روحانی انقدر قدرت ندارد که بتواند سپاه را تحت امر ریاست جمهوری کند. اگر هم چنین هدفی را دنبال کند, به کمک مجلس شورا اسلامی یا از طرف دیگر, مجلس خبرگان و شورا نگهبان نیاز دارد. که چنین امری اگر محال نباشد, بدون خونریزی و سرب داغ ,ممکن نیست. از طرفی شکاف بین انتصابی ها و انتخابی ها اگر مورد توجه جامعه قرار بگیرد, نیروهای انتصابی ان را بشدت سرکوب میکنند چرا که در حکومت ایران قدرت و کمیت انتصابی ها بیشتر است. نمونه, قوه قضاییه و در راس ان لاریجانی.
احتمالا با استراتژی "اختلاف بینداز و حکومت کن", همان سناریو " شکاف بین و داخل بخش انتصابی و "بزرگنمایی شکاف و کمک به تعمیق گسل",با ابزارهای اقتصادی و معنوی, میتواند بهترین آلترناتیو باشد برای عرفی تر کردن حکومت.

ناشناس گفت...

من هم معتقدم در این دو سال رویکرد روحانی در مقابل سپاه بد نبوده است. شاید از نظر عملی خیلی کاری پیش برده نشده باشد اما روحانی به آرامی و به صورت خزنده افکار عمومی را به این سمت می برد که سپاه فاسد و عامل عقب ماندگی این کشور است، چیزی که اصلاْ مطرح شدنش هم برای حکومت خطرناک است. با توافق هسته ای، نقش سپاه در مداخله در سیاست خارجی بسیار کمرنگ تر می شود. قدم بعدی بازکردن پای شرکت های خارجی است که ضربه جدی به سپاه خواهد بود. از آن طرف سپاه کارت زیادی برای بازی ندارد زیرا می داند که عواقب رد توافق هسته ای و درگیری با دولت و ملت چقدر جدی است. بنابراین به قول دلقک بیشتر تمرکز روی امور فرهنگی خواهد بود تا فضا را ببندند و مردم را از روحانی نا امید کنند، روحانی هم در این زمینه زیاد عقب نشینی خواهد کرد مانند قضیه های دیگر چون می داند شاخ به شاخ شدن با سپاه چقدر هزینه بر است. در واقع روحانی دارد خامنه ای را مانند یک عروسک بی حال و خسته میان خود و سپاه قرار می دهد، عروسکی که گاه غرولندی به روحانی می کند اما اجازه کار را به آن، به صورت نه کاملاْ آزاد البته، می دهد.

ناشناس گفت...

محتوای این صحبت های عباسی تاریخ کشور است:
http://www.rajanews.com/news/220057
به درستی عباسی می گوید هدف این توافق فراتر از هسته ای و تقویت جناح لیبرال است و این جام زهری برای افسرده کردن انقلابی ها است. آخر صحبت هایش هم نا امیدانه شعار می دهد که ما افسرده نمی شویم.

Dalghak.Irani گفت...

درست است نظرتان. و اعتقاد دارم که اگر تیم اقتصادی روحانی کمی چابکتر عمل کند و توده ها نا امید نشوند سیاست روحانی از نظر استراتژیک مهمترین اتفاق تا کنون در جمهوری اسلامی بسمت حکومت متعارف شدن است. اما چون فهم موضوع کمی سنگین و تحمل توده ها کمی سبک است. نقطه ضعف روحانی کماکان بهبود شرایط اقتصادی است در حالیکه مطمئنم که خود روحانی متمرکز است بر حوزۀ سیاسی. بعبارت دیگر می توان روحانی را با دولت اول هاشمی مقایسه کرد در نزدیکی با خامنه ای که انموقع داوطلبانه و از روی ضعف ابتدای رهبریش بود ولی اینک بیشتر از راه ضرورت و اجبار و شکست در استراتژی. خاتمی قادر به این تعامل نبود چون خودش بعنوان ملا شناخته نمی شد در حوزۀ دین و عقبه اش هم بسیار رادیکال و قدرت طلب و ایدئولوژیک و اهل حذف رقیب بودند و مصادرۀ همۀ قدرت برای خود. احمدی نژاد اما استراتژیش را گذاشت به هماهنگی دادن سیاست و اقتصاد به بخش انتصابی با گرفتن نتیجه در حوزه های اجتماعی و جلب و جذب جوانان مدرن. این سیاست که در بعد از 88 کاملاً مشخص بود پاسخ نداد و احمدی نژاد تازه سال 90 فهمید که تا حوزۀ سیاست دست کسی نباشد نمی تواند در حوزه های دیگر هم موفق شود. اما دیگر یرشده بود و چنان گندی به سیاست زده بود در همراهی با بخش ایدئولوژیک سپاه و چنان فسادی راه انداخته بود بازهم با همراهی با بخش دیگری از سپاه که نه بازپس گیری سیاست مقدور بود و شد و نه اقتصاد به هدفی رسید که احمدی نژاد می خواست به پابرهنگان کمک کند. اما روحانی از همان اول حواسش جمع بود که فقط متمرکز شود به حوزۀ سیاست. زیرا می داند که کلید همۀ حوزه ها در ایران فقط و فقط باید از صندوق سیاست بیرون آورده شود. بیش از این ممکن بود به ضدش هم تبدیل شود. اگر بتواند همین نواخت را حفظ کند می تواند موازنه را بجای خوبی برساند در دو سال باقیمانده. یا...هو

ناشناس گفت...

سلام تیمسار
**لطفا این مطلب را نشر ندهید **
بسیار از نوشته هایت استفاده می کنم و اکثر اوقات نزدیک به 90 درصد و شاید اندکی بیشتر از نوشته ها و تحلیل ها و زاویه ی نگاهت لذت می برم . فقط دو نکته ذهن مرا مشغول کرده « یکی این که شما یک دهه شصتی مانندِ خودم هستید و نکته ی دوم این که از ایران مطلب می نویسید چون مسایل را با گوشت و پوست و استخوان و مغز استخوان خود و خلاصه با تمام وجود خود لمس می کنید . برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت در زندگی می کنم و امیدوارم ادامه بدهید و خسته نشوید . حتی در پساجمهوری اسلامی و به صورت ناشناس.
یک نکته ی دیگر هم این که بسیار به یکی از دوست های این حقیر شبیه هستید در نظرات و آرا و عقاید و در نوع بیان . په او باشید و چه نباشید همیشه سلامت باشید.
یکی از هزاران خواننده های همیشگی ی شما
یک دهه شصتی 78 ای

ناشناس گفت...

یارمحمد کرمانشاهی
با سلام

آنچه برای امنیت و منافع ملی خطرناک تر از هر چیز دیگر است از دست رفتن اتوریته منبع منحصر قدرت در نظام سیاسی یعنی رهبری است و این شاید بزرگترین دستاورد آمریکا از توافق باشد در سد بزرگ قدرت منحصر جایگاه رهبری ترک عظیمی ایجاد شده و آب جمع شده پشت این سد تبدیل به بحران های سنگین اجتماعی و به ویژه سیاسی و اختلافات خطرناک داخلی می شود که حتی ممکن است شورش مسلحه در پی آن باشد
تصور کنید در یک خانواده پدرسالار ابهت پدر خانواده در جلو چشم فرزندان که همیشه پدرسالار را قدر قدرت و اشتباه ناپذیر می دانند توسط عده ای گردن کلفت به سخره گرفته شده و شخصیت او لگد مال شده باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود .... در این وضعیت به ویژه باید نگران فروپاشی اخلاقی و اجتماعی جامعه بود

ناشناس گفت...

سلام تیمسار
صحبت های امروز روحانی در مورد انتخابات یک حرکت رو به جلو و چالش برانگیز خواهد بود در کنار اون موضع خامنه ای و عمله هایی مثل عباسی شکاف عمیق بین دو جناح رو آشکارتر میکنه
موضع روسیه با تایید تحویل اس سیصد کار رو برای روحانی سخت خواهد کرد
خامنه ای با دریافت اس سیصد آماده زدن زیر توافقه

ناشناس گفت...

🔴 اگر ارتباط با آمريكا همه مشكلات را حل خواهد كرد چرا يونان با 5.5 میليارد يورو بدهكار ترين كشور هم پيمان آمريكا است.

✅در يونان كه ديگر زنان حجاب ندارند.
✅در يونان كه ديگر حمايت از حزب الله لبنان نيست.
✅در يونان كه اسراييل را به رسميت شناخته اند.
✅در يونان كه سپاه و بسيج در اقتصاد دخالت ندارند.
✅در يونان كه ولايت فقيه و قانون اسلامی وجود ندارد.

ناشناس گفت...

مشکل شما این است که هنوز ملت ایران را نشناختید
ایران و مردمش کشور تصمیم های حساس و غیرقابل پیش بینی است

مشکل از عینک شماست
که همه چیز را سکولار می بینید

سرانجام حکومت زمین به دست مستضعفین می افتد و سرمایه داران مفت خور محکوم به شکست هستند

مشکل سیرک اینجاست که دلقک خودش را شیر معرکه حساب کرده درحالیکه حلقه ی آتش هم نیست

امیدوارم در آخر عمری راه را از بیراهه تشخیص دهید و به دامان اسلام حقیقی بپیوندید که مردم ایران از دیر باز اهل سنت و ذوق و هنر و عفاف بوده اند

دزدان هم زیادند
همه جا هستند
مخصوص ایران نیست

ناشناس گفت...

سلام تیمسار:
اگه قرار بر حذف مامور ومعذور بود که کبک نخبه ومرصاد اول از همه باید حذف میشد.نکنه اونا از خودت بودن یا نظراتشون به نظر دلقک نزدیکتر.!؟!؟زودرنج شدی آقای دلقک...........

ناشناس گفت...

علنی‌‌شدن اختلاف روحانی-هاشمی با آیت الله خامنه‌ای

اختلاف‌ها میان اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی با آیت الله خامنه‌ای بر سر توافق‌نامه هسته‌ای وین علنی‌تر از گذشته شده است.

این ااتفاق از زمانی افتاد که آ یت الله خامنه‌ای درباره این توافق‌نامه گفت تکلیف نهایی آن هنوز در مجلس ایران و کنگره آمریکا معلوم نشده که این اظهارات بازتاب‌های بین‌المللی فراوانی داشت.

همان روز اکبر هاشمی رفسنجانی در کنایه‌ای کم‌سابقه به آیت الله خامنه‌ای گفته «بعضی‌ها هم دلشان خوش بود که مقاومت می‌کنیم، اما اینکه کشور خود را فقیر‌تر کنیم، مقاومت نیست.»

روز گذشته نیز حسن روحانی بی‌آنکه نامی از رهبر جمهوری اسلامی ببرد گفته «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم.»

سخنان روحانی و هاشمی رفسنجانی می‌تواند نشانه‌ای از وجود اختلاف‌های شدید میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره تعیین تکلیف نهایی توافق‌نامه هسته‌ای وین باشد.

شب گذشته نیز محمدجواد لاریجانی٬ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهارات روحانی را «خطرناک» ارزیابی کرده است.

در همین حال فرمانده کل سپاه پاسداران به طور غیرمستقیم به روحانی و هاشمی هشدار داد.

آقای جعفری بی‌آنکه نامی از رئیس دولت یازدهم و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ببرد٬ گفته در صورتی که حرف‌های این افراد محقق شود «فرسایش» استقلال و عزت «نظام اسلامی» آغاز خواهد شد.

وی گفته «برخی معتقدند رفتارهای ما باید در چارچوب اراده دشمن تنظیم شود و می‌گویند ما هر طوری که می‌خواهیم نمی‌توانیم حرف بزنیم و عمل کنیم؛ چون دیگران در مقابل ما واکنش نشان می‌دهند.»

حسن روحانی روز گذشته در واکنش به این گفته آیت الله خامنه‌ای که تکلیف توافق‌نامه هسته‌ای وین معلوم نیست٬ گفته «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم.»

فرمانده سپاه هم هشدار داده «کسانی که می‌خواهند با این سخنان مغایر با اصول انقلاب و فرمایش رهبر، روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان بگشایند، بدانند هرگز اجازه رشد و پیاده‌سازی چنین تفکری را نخواهیم داد.»

جعفری همچنین به سخنان و حملات روز گذشته حسن روحانی به شورای نگهبان نیز واکنش نشان داده و گفته «این‌گونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد.»

فرمانده کل سپاه افزوده «کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.»

حسن روحانی گفته است «آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیات‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان.»

[تاريخ مطلب: بيست و نهم امرداد ۱۳۹۴ برابر با بيستم اوت ۲۰۱۵]

ناشناس گفت...

روح‌الله حسینیان، عضو «جبهه پایداری»:
رهبر از نتیجه مذاکرات هسته‌ای راضی نیست
۲۹ مرداد ۱۳۹۴

روح‌الله حسینیان، عضو «جبهه پایداری» گفته آیت الله خامنه‌ای از نتیجه مذاکرات هسته‌ای «راضی» نیست.
آقای حسینیان افزوده «استنباط من این است رهبری از نتیجه مذاکرات راضی نبوده‌اند و از آنجایی که نه برجام در ایران و در آمریکا به تصویب نرسیده یک نوع بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی بوجود آمده است.»
به گفته وی «هبری احساس کرده‌اند که عده‌ای مذاکرات را ضرورت مقطعی نمی‌بینند بلکه به این مذاکرات به عنوان استراتژیک می‌نگرند و می‌خواهند که ملت دست از شعارهای انقلابی و امام بر دارند.»
وی با اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره توافق‌نامه هسته‌ای نیز افزوده «رهبری در سخنرانی اخیر خود با به صدا در آوردن زنگ خطر راه روش عده‌ای از مسئولان را مسدود کردند.»
به گفته حسینیان «در هشدار رهبری٬ آقای ظریف وزیر امور خارجه در اولین گام حتما باید روابط خود را با کری قطع و این‌گونه نباشد که ظریف نسبت به کری احساس پسرخاله‌ای کند.»
شنبه این هفته نیز حسین شریعتمداری٬ نماینده آیت الله خامنه‌ای در موسسه کیهان در یادداشتی مدعی شده بود که رهبر جمهوری اسلامی از متن توافق‌نامه هسته‌ای راضی نیست.

ناشناس گفت...

بنازم خامنه ای- حسینیان-شریعتمداری و گروه پایداری را. انها درست می گویند.باید تا ته علیه استکبار جنگید. نباید نا امید شد. عسکر

عسکر گفت...

مدیر محترم وبلاگ ، جناب تیمسار

کامنتی که در آن نوشته شده

"بنازم خامنه ای- حسینیان-شریعتمداری و گروه پایداری را. آنها درست می گویند.باید تا ته علیه استکبار جنگید. نباید نا امید شد. عسکر"

به هیچ عنوان متعلق به من نیست . و آن کسی که به صورت ناشیانه ای در انتهای کامنت
نوشته است "عسکر" ، خودش را خیلی راحت لو داده ، چون من هیچ گاه در انتهای کامنت
نام خودم را نمی نویسم.

ضمنا من اعتدال گرا و از طرفداران سرسخت آیت الله هاشمی و سید حسن خمینی بوده و هستم
و در طول عمرم حتی یک لحظه از جبهه پایداری حمایت نکرده ام و لذا آن کسی که کامنت
مذکور را به نام من منتشر کرده ، مرتکب یک اشتباه احمقانه دیگری هم شده است .

به لحاظ فنی دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد لحن کامنت مورد اشاره و شیوه
تایپ و نگارش آن متعلق به من نیست .

به امید آنکه ، کسی که به نام من کامنت گذاشته ، با من دشمنی شخصی نداشته باشد .