۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

خامنه ای از ترس و شرم قایم شده؛ عقبه اش در عراق و سوریه و یمن و لبنان در حال فروپاشی است!


1- آیت الله خامنه ای از شرمندگی در مقابل هواداران فریب خورده اش در داخل و ترس از کنگرۀ امریکا در رد توافق وین در خارج؛ بسکوت و مخفیگاه پناه برده است. در حالیکه عقبۀ استراتژیک نظام در منطقه در هر چهار جبهه (عراق و سوریه و یمن و لبنان) در حال فروپاشی است و کاری از دست آیت الله برنمی آید.

یمن: هنگامی که بندر یمن بدست نیروهای ائتلاف عربستان سقوط کرد دوستی از من پرسید که آیا رابطه ای بین این سقوط و توافق وین وجود دارد. و من گفتم که پیگیر نبوده ام اما نه گمانم رابطه ای مستقیم وجود داشته باشد. اما حالا می گویم که اشتباه کرده ام و سقوط عدن یکی از پیامدهای توافق وین بوده است. بخاطر روحیه باختگی حوثی ها از پشتیبانی ایران.

عراق: در عراق نیروهای سکولار توانسته اند تظاهرات مهمی را سازماندهی کنند و خواستار جدایی دین از حکومت شده اند. هرچند قانون اساسی عراق یک قانون سکولار است اما در عمل دولت های بعد از اشغال عراق همه ایدئولوژیک و شیعه - در بهترین حالت تقسیم قدرت بر مبنای مذهب و نژاد و قومیت - بود. حالا حیدر عبادی با پشتیبانی آیت الله سیستانی اول طرح اصلاحات سکولار را آماده کرده و سپس تظاهرات بغداد را سازمان داده و حالا طرحش را به تصویب "به اتفاق آرای" مجلس رسانده است.

سوریه: روزی که در اثنای امضاء شدن توافق وین اسد آمد در انظار عمومی و حاضر شد بگوید که ارتشش تحلیل رفته و قادر بجنگ در همۀ جبهه ها نیست و از این پس فقط در مناطق استراتژیک تر و مهمتر کشور خواهد جنگید تا ازدست نروند و شهرهای نسبتاً مهمی بدست مخالفان متعددش - از داعش و النهضه و ارتش آزاد و کی کی - افتاد معلوم بود که اتفاقات جدیدی در منطقه افتاده است. و دیروز که نمایندگان اسد در مسکو و تهران و مهمتر از همه در ریاض به رایزنی های وضعیت جدید پرداختند؛ و حالا که امروز و در آستانۀ ورود وزیر خارجۀ ایران به دمشق پایتخت سوریه هدف بمباران شدید توپخانۀ مخالفان قرار گرفته است با این پالس که ما پشت گوش اسدیم؛ معلوم می شود که اوضاع از جدی هم کمی جدیتر است.

لبنان: نمی دانم ظریف به لبنانی ها چه گفته و از همه مهمتر به سید حسن نصرالله چه پیغامی رسانده. اما مطمئنم که حسن نصر الله به ظریف تأکید کرده که تلفات شان در جنگ سوریه بالا بوده و حزب اللهی ها دیگر اشتیاقی به جنگ برای اسد نشان نمی دهند. زیرا نه ایمانی مانده و نه پولی برای تولید مزدور. و به این دلیل مضاعف که حزب الله در چند ماه گذشته ضربات سنگینی را تحمل کرده و هیچ پاداش مادی و معنوی هم از ایران دریافت نکرده است. و خوب می دانم که ظریف هم همان لبخند "جنگ چیست! از صلح بگوییم"ش را پاشانده به ناامیدی عصبانی نصرالله و نا امیدترش کرده.

هر چهار وضعیت بضرر آیت الله خامنه ای که در بالا تیتروار نوشتم حاصل دو سیاست موازی بوده که ایران و عربستان راه برندۀ این دو سیاست هستند:

الف- ایران:

1- درست است که از نظر پراگماتیست ها و لیبرال ها - دولت روحانی و نخبگان جامعه - توافق وین یک پیروزی نسبی است و باعث پز دادن؛ اما بدون تردید از نظر ایدئولوژیست ها - خامنه ای و هواداران تندرواش - این توافق یک شکست مطلق و عقب نشینی تحقیرآمیز و جام زهر بوده است. اما در عمل هم حسن روحانی - نمی خواهد - و هم آیت الله خامنه ای - نمی تواند - جرأت مواضع تند را ندارند تا 17 سپتامبر و رأی کنگرۀ امریکا. زیرا می دانند اگر گزک دست محافظه کاران امریکایی و اسرائیل بدهند و توافق شکست بخورد؛ نه قادر به ادارۀ کشور خواهند بود و نه جسارت عقب نشینی بیشتر و بازگشت مجدد به میز مذاکره را خواهند داشت. - چون افکار عمومی ایرانیان تحقیر بیشتر از این را تصویب نخواهد کرد - لذا وارد دالان قماری خواهند شد که داخلش قحطی و فروپاشی اجتماعی است و در بهترین حالت کرۀ شمالی و خارجش یک جنگ تمام عیار ویرانگر در حداکثر دو سال آینده. بنابراین هر دو طرف - هم روحانی و هم خامنه ای - توافق کرده اند که فضا را تند نکنند تا توافق از تصویب کنگره بگذرد. البته خامنه ای گیر شرمساری از هوادارانش در داخل را هم دارد که نتواند فعلاً نُطُق بکشد. همانطور که بدلیل خالی بودن دستش از دلار مجبور از سکوت در مقابل درخواست های حمایت از سوی عقبۀ استراتژیکش در چهار کشور هدف - در ابتدا نام بردم - نیز است.

2- در چنین مخمصۀ چند وجهی است که وزیر خارجۀ ایران جواد ظریف دست به سفرهای متعدد منطقه ای می زند برای توضیح "سیاست مدارا"ی جدید روحانی در منطقه و می خواهد دشمنان دیروز را متقاعد کند که کشتی تلاطم منطقه را ناخدایی دیگر آمده است و نباید بترسند و دعوت می کنم بیایند جلو برای حل مشکلات لاینحل. و در همین راستا در حال دلسرد کردن رفقای دیروز خامنه ای است با این توجیه که ایران دیگر نه موقعیت ادامۀ وضع سابق را دارد و نه علاقه ای به آن. و باید شرایط باخت نسبی را بپذیرند. البته ظریف با همه یکسان برخورد نمی کند و مثلاً با ترکیه سخت تر رفتار می کند بخاطر بخطر نیفتادن منزلت ایران در نزد کردها و با اعراب سهل تر برخورد می کند بخاطر رنجیدگی بیشترشان اولاً و خر بودن و مدرن نبودن و عاقل نبودن شان - به اندازۀ ترکیه - و احتمال واکنش های ایدئولوژیک تر اعراب سنی ثانیاً. اما در مجموع رفتار دولت ایران در حال حاضر تبلیغ دوستی و صلح و سازش با چاشنی التماس است در منطقه.

ب- عربستان:
1- عربستان دقیق و خوب می داند که امکان تنها بازیگر منطقه ای بودنش وجود خارجی ندارد. و باید دیر یا زود این قدرت منطقه ای بودن را پشت میز مذاکره با ایران به تقسیم و تسهیم بنشیند. اما عربستان در ضمن به ضعف مقطعی ایران - تا 17 سپتامبر و رأی کنگره قطعی است - خوب واقف است. و می داند که اگر الان به درخواست ایران برای مصالحه و مذاکره تن بدهد هنوز در موضع ضعیفتری خواهد بود از نفوذ منطقه ای سالیان طولانی تدارک شدۀ خامنه ای در منطقه.

2- لذا عربستان با هوشیاری و وقاحت دارد به سیاست تهاجمی خود در منطقه سرعت می دهد تا قبل از فوت وقت و بهوش آمدن مجدد خامنه ای در فردای اجرایی شدن توافق وین؛ تا آنجائیکه مقدور است حوزۀ نفوذش در سوریه و عراق و یمن و لبنان را گسترش بدهد تا روزی که بعد از 17 سپتامبر و اجرایی شدن توافق وین ناچار از نشستن پشت میز مذاکره با تهران خواهد شد؛ دست پرتر و سرپل های مهمتری داشته باشد برای چانه زنی در نفوذ منطقه ای. زیرا همانطور که گفتم دوستان ایدئولوژیک خامنه ای در منطقه سرخورده اند و قادر بتحرک خاصی نیستند و عربستان از این انفعال در حال بهره برداری حداکثری است.

نتیجه اما مرا راضی نمی کند بعنوان یک ایرانی. و نرمش یکطرفه و مطلق دولت روحانی در مقابل شرارت های عربستان را دوست ندارم. و بضرر نه تنها جمهوری اسلامی بلکه ایران باشکوه هم می دانم. و دوست داشتم که روحانی یکباره اینقدر عقب نشینی آشکار نمی کرد از پایگاه استراتژیک خامنه ای در فراسوی مرزها. زیرا دشمنان خامنه ای و ایران هم؛ روحانی را نه باور دارند و نه حتی اگر باور هم داشته باشند بنفع منافع ملی کشورشان است که "ایران غیر ایدئولوژیک خامنه ای!" را باور کنند و با اولین علامت آشتی بسمتش بشتابند. بهترین حالت این بود و است که ظریف و روحانی کمی دست بعصا و محکم تر برخورد می کردند و بکنند با رجزخوانی ها و اقدامات عربستان و او را متوجه می کردند و بکنند که "گذشته از اینکه حاکم چه کسی باشد در ایران"؛ ایران زیر دست عربستان نخواهد رفت و کماکان ایران ایران است و عربستان یک شبه جزیرۀ بزرگ اما نه به موقعیت و قدرت ایران. منتظر می مانیم تا روزهای آینده با امید به اینکه روحانی و ظریف اینقدر ساده لوح و خوش خیال نباشند. البته سکوت نظامیان خنگ و مزدور و بی ابتکار و احمق ایران هم مزید بر علت است در پررویی عربستان. یا...هو

۵۰ نظر:

ولی گفت...

آفرین تیمسار! درست و دقیق و جامع نگریسته اید. آیا می توان گفت که در مسیر یکی از این پیشبینیهاست؟!

ناشناس گفت...

تیمسار،تیمسار
رحم کن.به این حزب الهی های متوهم وخنگ رحم کن.
چطور میتونی این رویای شیرین امپراطوری اسلامی رهبر مسلمین جهان و حومه و علی اباد کتول این احمق ها را نقش بر اب کنی.چطور دلت میاد؟

عسکر گفت...

جناب تیمسار خدمت تان عارضــم که آیت الله خمینی در سخنرانی مورخ ۱۳۶۰/۰۳/۲۴ در جمع نظامیان ارشد کشور در حسینیه جماران ، ضمن توصیه به اجتناب ارتش از مداخله در امور سیاسی فرمودند:
" وظیفه هر نظامی ای و هر پادگان این است که امور سیاسی در او حکومت نکند، برای اینکه سرباز اگر وارد شد در امور سیاسی، سربازیش را از دست می دهد. یک سربازی که افکارش را متوجه بکند به اینکه کی جلو باشد، کی عقب باشد، چه جور بشود، چه جور بشود، فلان گروه چه بشود، فلان گروه چه بشوند، این دیگر سرباز اسمش نیست، این یک آدم سیاسی است که کلاه سربازی را غصب کرده. باید شما همه توجه کنید، سران ارتش و همه قوای مسلح باید موظف باشند به اینکه حفظ کنند تمام ارتش را از اینکه وارد در امور سیاسی بشود، ورود در امور سیاسی همان و حیثیت ارتش از بین رفتن همان. امور سیاسی در ارتش از هروئین بدتر است. چطور هروئین انسان را چه می کند، از بین می برد، امور سیاسی هم برای ارتش، باطن ارتش را از بین می برد، دید ارتش را از بین می برد. "

حالا شما هنوز پس از 34 سال باز هم می آیید اینجا و مدام حرف های سیاسی می زنید و قصد نا امید کردن مردم را دارید.

اولا دکتر روحانی گفتند که از این پس با افرادی که قصد نا امید کردن مردم
را دارند برخورد خواهم کرد و من امیدوارم دکتر روحانی با شما برخورد کند.

ثانیا: شما نظامی هستید ، همانطور که آیت الله خمینی فرمودند امور سیاسی در
ارتش از هروئین بدتر است ، شما که ادعا می کنید یک نظامی هستید چرا در
امور مملکت داری (سیاست) دخالت می کنید؟

ثالثا: چرا مردم را نا امید می کنید.

رابعا: جناب روحانی هم حقوق دان هستند و هم فقیه و بارها تاکید کردند که من سرهنگ نیستم.

ناشناس گفت...

دلقک همین بالا و پایین نوشتن هات خوبه. دو پست قبلیت برای من لا اقل جالب نبود. یه سلیقه شخصیه. اما این یکی خیلی خوبه. راستی فکر نمی کنم بعد از 17 سپتامبر هم ایران با این وضعیت خراب و رو به ویرانی سرعت گرفته اش به دلیل فروپاشی اقتصادی و اجتماعی خیلی رمقی برای اولدورم بلدورم داشته باشه حالا حالاها. فقط خدا کنه همین نیمچه تعادل تو ایران از دست نره که برگشت به تعادل به نظر محال خواهد بود.

ولی گفت...

اصلاحیّه:
آیا این نظرات شما در مسیر این پیشبینیهاست؟
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/08/200745.php

عصبانی گفت...

از کلیت نوشته شما اینجور برداشت کردم که سایه جنگ در حال دور شدن است اما تصویری که انتخاب کردید به سوی جنگ میرود! مقاله را درست متوجه نشدم، یا تصویر را درست درک نکردم یا شما تصویر را اشتباه انتخاب کردید یا ... ؟

Dalghak.Irani گفت...

عصبانی.
مقاله را درست خوانده ای و تصویر را هم درست درک کرده ای و من هم اشتباه نکرده ام! بدلیل خیلی هنری و انتزاعی بودن سایر طرح ها اولاً و تنها طرح بزبان فارسی بودن این طرح ناگزیر ترجیح دادم که این طرح را بگذارم. و می دانی که با چه علامه هایی طرفم. مرسی از توجه و دقتت. یا...هو

جعفر گفت...

دلقک خداییش در مورد سکوت نظامیان کم لطفی می کنید، همین چند وقت پیش بود که فرمانده کل سپاه داشت در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم منطقه در شرایط حساس کنونی یعنی زوال اخلاق اخوندی و تهاجم فرهنگ عقلانیت به خریت سخنرانی می کرد!

ناشناس گفت...

ولی بزرگترین حامی علی خامنه ای دارد می رود و خامنه ای حتمی ترین حامی خود را از دست می دهد: اوباما. این صلح و گفتگو و ظریف و صلح خوب است ارتباط مستقیمی دارد با رفتن اوباما

ناشناس گفت...

ممنون دلقک عجب مقاله ای نوشتی بسیار نکته داشت و به زبان مدرن بود ومثل همیشه مدرسه ای بود برای ما جوانان که از دلقک پیرانه سر بیاموزیم و مشق عشق کنیم اتفاقا چند ساعت پیش برای اولین بار فیلم وی فور وندتا را میدیدم یاد عزیزت زنده شد و ته دل گفتم دال برای دلقک .در ضمن به عسگر عزیز میگویم مغرور نشو مرد انسان باید مثل دلقک پربار و خاشع باشد

با تشکر از رومی عزیز و افشین منظم و دلقک پر ارج و مقام

بهداد

ناشناس گفت...

سوئیس هم تحریم ها را لغو کرد. این از همه کشورها مهم تر بود. تمام پول های دزدی را که در بانک های سوییس خوابانده بودند ازاد خواهد شد. خدا را شکر.

ناشناس گفت...

سلام تیمسار عزیز و دلقک روزای نا امیدی

پایه هستم

17 سپتامبر؟ تو رو خدا ببین به چه وقتیم افتاده اعلام نظر کنگره. به نظرتون سوتی و اتفاقی بوده یا عمدی؟

Unknown گفت...

ایکاش از این تیمسار ها بیشتر میداشتیم

ناشناس گفت...

دقیق بود و عالی.مرسی دلقک عزیز.هر چند بنده بسیار بعید میدانم خامنه ای بتواند کمر راست کند حتی بعد از ۱۷ سبتامبر.زوال خامنهای بتریج دارد شسب تندتری میگیرد و نمیتوان بیشبینی کرد که آدم سرتاباتکبری مثل خامنه ای دست به چه کاری خواهد زد تا بایان امسال برای جبران این احساس شکست مفتضحانه اش
مسلم۲

عسکر گفت...

تبریک و تهنیت عرض می کنم . . . . . .

همچنان که پیش بینی کرده بودم ، بدون هیچ توجهی به نظر جنگ افروزان آمریکایی

و بدون توجه به نظرات سناتورهای جمهوریخواه ، اکثر بانک های اروپایی و نیز

بانک های سوئیس ، پول های بلوکه شده ایران را آزاد کردند .

سلام و درود بر آیت الله هاشمی و جناب روحانی و جناب سید حسن خمینی


حالا که عطر آشتی
تو خونمون پیچیده

حالا که خوب می دونی
دلم هوا تو کرده

حالا که بغض و کینه
پاشو کنار کشیده

دیگه نگو نمیام
نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن
دیگه سخته برام

دیگه سخته برام

ناشناس گفت...

گوشم اشتباه شنیده؟ "ایت الله" سیستانی از اصلاحات سکولار حمایت کرده؟ امکان نداره!

ناشناس گفت...

عربستان قدرت لازم رو برای گرفتن سوریه و عراق نداره و در داخل هم با مشکلات روبروست به زودی از سوریه و عراق میکشه بیرون ایران هم یمن رو ول میکنه ایران در اوج تحریمها بازم دست برتر رو داشت عربستان با سرمایه نتونست به هیچکدوم از اهدافش برسه حتی تو یمن هم نتونست کاری کنه تمام مشکلات منطقه از زمان یازده سپتامبر هم از عربستان شروع کننده بود

ناشناس گفت...

دلقک جنگ یکسری کمپانی غیر نظامی هست بر علیه کارتل جنگ افزار یا حداقل سربازان و عقبه دوجبهه همینه و هر کی سعی داره یارکشی کنه از افکار عمومی و غیره .بعید میدونم یکسری نو محافظه کار بتونند تمام دنیای غرب را پشت خودشون بکشونند مکر اینکه اتفاقی بزرگتر از یازده سپتامبر بوجود بیاد .اتفاقا خامنه ای خیلی زرنگ نشسته .نیروها را کشیده کنار داره مشتی اسلحه میخره . در مقیاس خیلی زیاد . احتمالا اگر این روند ادامه پیدا کنه فقط دو نیرو باقی میمونند ایران و اسراییل .به نظر من جنگ خاورمیانه یک مدل در مقیاس جغرافیایی کوچکتر از جنگهای جهانی است .به نظرم خامنه ای یکسری پیاده نظام گذاشته جلو و لشکر اصلی را برده عقب تا قشنگ لجستیک را کامل کنه نیرو را اموزش بده در همین حین دو تا بازیگر بزرگ را عصبانی کرده و انها را وارد بازی مستقیم کرده تا مهره ها را با سرباز بزنه . در حالیکه خودش اسب و فیل و رخ را اصلا وارد نکرده.یکسال دیگه با فیل و اسب زیاد میاد و دست را میبره.

ناشناس گفت...

عربستان جمهوری اسهالی را کاملا فتیله پیچ کرده. دست بالا را دارد.هر چقدر زمان بگذرد نقشه ای که در گذشته اسمش ایران بود ضعیف و ضعیف تر خواهد شد.چون عسکر ها دارند جمهوری اسهالی را می چر خانند.این جمهوری هیچ اینده ای ندارد و اینرا هر خنگی می داند.البته اینده نداشتنش که خیلی خوب است چون از شرش راحت می شویم.

ناشناس گفت...

ناشناس گفت...
گوشم اشتباه شنیده؟ "ایت الله" سیستانی از اصلاحات سکولار حمایت کرده؟ امکان نداره!..... بله برای تو امکان نداره چون مقلد میمون وار خامنه ای هستی. نکنه اقای سیستانی را با ایت الله های هردمبیل و بیسواد حکومت اسلامی اشتباه گرفتی؟سیستانی نه دزد بوده و نه عطش قدرت دارد.چرا موافقت نکند.

ناشناس گفت...

ناشناس گفت...
گوشم اشتباه شنیده؟ "ایت الله" سیستانی از اصلاحات سکولار حمایت کرده؟ امکان نداره!..... بله برای تو امکان نداره چون مقلد میمون وار خامنه ای هستی. نکنه اقای سیستانی را با ایت الله های هردمبیل و بیسواد حکومت اسلامی اشتباه گرفتی؟سیستانی نه دزد بوده و نه عطش قدرت دارد.چرا موافقت نکند.

Dalghak.Irani گفت...

درست شنیدی. آیت الله سیستانی از دخالت هرنوع دین و مذهب در لباس شریعت در سیاست بری است همانطور که قاطبۀ روحانیان ارشد و مرجع در طول تاریخ - وهم اکنون نیز - مخالف دخالت مستقیم مذهب در حکومت هستند. البته در بعد نگاه سیاسی از نظر مذهب شیعه نیز - فارغ از اینکه دین حکومت دارد یانه - روحانیان شیعه که رسالت شان دفاع از مذهب تشیع در مقابل سایر فرق اسلامی است باید و بطور طبیعی نیز با ادعای قدرت سیاسی شیعه مخالف باشند و هستند که حتی شاه سابق ایران هم در این نحله می گنجید. اینان معتقدند که شیعه در مقابل سنی یک مذهب اقلیت است - مقایسه شود به در اقلیت بودن یهود در مقابل ادیان دیگر بویژه اسلام - و اگر ادعای رسالت جهانی و از این خزعبلات بکند و قدرت سیاسی هم داشته باشد باعث تحریک سنی ها شده و نه تنها قدرت سیاسی اش پایدار نمی ماند بلکه خود مذهب تشیع هم بمخاطره می افتد در مقابل دشمنی اکثریت سنی.
و من همواره تأسف می خورم از روشنفکران گوسالۀ ایرانی که چطور از ظرفیت عظیم روحانیانی مثل سیستانی بهره نمی گیرند برای برجسته سازی نگاه سکولار شیعه به حکومت. اینان اگر یک فندق عقل داشتند و یک جو وطن خواهی و یک ارزن فروتنی باید هزاران بار تا کنون با نامه نگاری ها و ایجاد پتیشن های مجازی و تبلیغات مدرن و مؤثر در بزرگ کردن امثال سیستانی ها و نظریه هایشان در مقابل آخوندهای سیاسی ایران می توانستند و می توانند شکاف های بزرگی ایجاد کنند در مقابله با اسلام سیاسی. و روحانیان غیر سیاسی داخل را هم تشویق می کردند و هم جرأت می دادند در اعلان صریحتر نظرات ضد جمهوری شرعی در ایران. منتهی چون روشنفکران ما فقط می توانند یا ضد مذهب و فحاش باشند و یا روشنفکر دینی لذا هیچکدام از گوساله ها فکر ملت نیستند. چون ضد مذهب ها کسر شدن خود می دانند برای ورود به مباحثه و مصالحه با دین و مذهب؛ و روشنفکران دینی هم خودشان را مرجع دین جدید کلاهی ها می دانند و حاضر به کردیت دادن به عمامه بسرها نیستند در مقابل خود. و متأسفم. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک عربها ذاتا دختر را هستند برای همین چهار همسری را پیغمبر اورد تا از زنده بگور کردن دختران جلوگیری کند مثل چین کنونی .جمعیت کشورهای عربی چند دهه هست که با زور مهاجرت کارگران بنگالی و پاکستانی همچنان ثابت است .پس اینقدر اقلیت اقلیت نکن .مجبور نیست هر خزعبلی را رنگ کنی و جای لامبورگینی به ما آب کنی. ما بچه شیعه ها چه هیزم تری بهت فروختیم استینت را بالا بزن برو دنبال یک کار و باری نشستی پای کیبورد صبح تا شب این و انرا مسخره میکنی این شد اخه کار هرچیزی دوره ای دارد . ان کی برد لا مصب را بی خیال شو برو دنبال کار و باری مگه دولت فخیمه چقدر پول میدهد در حد زندگی نباتی دنیای واقعی خارج از اینترنت است

Dalghak.Irani گفت...

تصحیح می کنم:
ناشناس غلط زیادی خورد! که گفت:

"دلقک عربها ذاتا دختر را هستند برای همین ..."

لذا من از بودن ایشان در اینترنت و پشت کیبورد و آویزان بودن بمن - منظورم سیرک دلقک است لابد - پوزش می خواهم. این از بلاهتش است که یاد نگرفته از استادش (عقل) که نژادی و ملتی و گروهی هر چند کوچک هم نمی توانند "ذاتاً" دختر زا و پسرزا باشند و این توهین به طبیعت هم است تا چه رسد دهان کجی به خدا که خداپرستی چون این گوساله سامری ایمانش را به سینه می زند. شیعه یک مذهب اقلیت است و شاهکار صفویان وحشی و ایرانیان با فرهنگ و متساهل و غیر وحشی که از دین خونریز داعش مذهب رحمت سیستانی را استحصال کرده اند. بدیهی است که این مذهب کوچک در مقابل آن نفوس اکثریت قدرت پایداری نداشته باشد. و حق با آیت الله سیستانی و موسی صدر و شاه فقید ایران است. یا...هو

ناشناس گفت...

اگر خلبان هلی کوپتر بودی خوب برو توی سازمان های کوپتری ماهی ۱۴۰۰۰دلار کاسبی به خدا خوب پولی هست اگر خلبان جنگنده بودی برو مالزی اندونزی کشورهای عربی پشت رل بازهم خوب پولی داره .وگرنه یک گواهینامه هجده چرخی لیفتراکی یا اصلا پیتزا دلیوری اتوشویی یه کاری بکن مالیات بدبختهای انگلیسی را حیف نکن انگلیس خودش یه بلندگو استریو تر و تمیز داره تو برو به فکر خودت باش وقت طلاست بیخود نشین بگو من بازنشست شدم از اون هیکل کار بکش پول در ار .خیلی وضعیت تاسف باریه نشستی پای کیبورد الاف به کسی مث من بیاد یک چیزی بنویسه تو هم دهن جوابی کنی پاشو مرد .اینکارا ماله مریضهای روانیه .سیاسی شدی واسه عمت عمرت را حیف نکن بچه هات چشمشون به دستای تو یاشو انقلابی در زندگی خودت انجام بده بعد غصه میخوری ها تف ولعنته که پشتت گذاشته میشه پاشو پاشو یالا

الف گفت...

ممنون تیسمار عزیز،
مثل همیشه با تیزبینی نوشتید،

اما همان چیزی را که در موخره مقاله از آن ناراحت بودید، برای من عامل نگرانی است، می خواهم نکته نهایی شما را برجسته کنم؛
1. صرفنظر از مخالفت با جمهوری اسلامی و حاکمیت ایدئولوژیک، به هر حال تضعیف وجه ایدئولوژیک نظام باعث خرسندی است، اما باید نگران بود که این فروپاشی هژمونیک به فروپاشی ایران منتهی نشود. اگر جسارت نباشد با ایده شما مبنی بر کوتاه آمدن عربستان موافق نیستم. ایران بعد از توافق آنقدرها قوی تر نمی شود که بتواند اوضاع را سر و سامان بدهد و این یعنی پیشروی عربستان.
اوضاع ترکیه هم به هم ریخته و بر خلاف کسانی که از بهم ریختن ترکیه خوشحالی می کنند (روزنامه های داخل ایران را ببینید) من فکر می کنم که مشکل ترکیه به صورت مستقیم مشکل ایران هم هست.
شما بهتر از من می دانید که فروپاشی عمق میدان یعنی چه، داعش (بخوانید عربستان) می رسد پشت مرز ما!
2. در مورد گوسالگی روشنفکران هم آفرین به شما. مشکل این است که (صرفنظر از درستی یا نادرستی) جماعت روشنفکر و طبقات پایین تر آنها تصور می کنند که آداب و رسوم مذهبی (نمی گویم باورها و عقاید) در خاورمیانه حذف شدنی است. به همین دلیل هیچ کدام سعی نکردند از ظرفیت های موجود برای رام کردن ایدئولوژی و برگرداندن دین به همان جایگاهی که قرن ها در ایران داشته کاری کنند. بدبختی انقلاب 57 هم مستقیما از همین بیرون آمد. نگاه کنید به تقابل شریعتمداری و خمینی. خیلی نمادین است برای مساله ای که شما طرح کردید.
البته اندکی انصاف حکم می کند که (با اطلاع) این را بگویم که تلاش هایی داخل ایران می شود. در سالهای اخیر که دوباره نجف جان گرفته (و نجف همیشه پایگاه عقلانیت شیعه بوده در برابر قم متحجر، این حتی در کتاب هایشان هم هست. کلینی اصول کافی را بر مدار عقل و با عقل شروع می کند و تقدیس آن از آن طرف من لایحضر صدوق اساسا در عالم دیگری است! یا تقابل روحانیت مشروطه خواه با قم در زمان مظفر) خیلی ها داخل ایران سعی کردند علمای اصلی نجف را مطرح کنند. گفتاری بین نایینی و آخوند خراسانی (که آدم عجیبی است و حرف هایی در حمایت از مشروطه زده در حد جان لاک!) را منتشر کردند که در آن به نقد حاکمیت مذهبی پرداخته شد و ... اما حکومت راه ها را بسته است. هر حرکتی در نقد اسلام شیعه سیاسی با انگ حجتیه و نوحجتیه مواجه می شود و این یعنی مصیبت امنیتی برای فرد. بنابر این کسی جرات نمی کند حرفی بزند (و البته اکثریت هم اساسا نمی فهمند). بیرون ایران هم که کلا کسی در باغ نیست!

ناشناس گفت...

سلام
صرفا برای اطلاع بیسوادی که عربها را ذاتا دخترزا می داند

عربستان:
http://populationpyramid.net/saudi-arabia/2015/
چین
http://populationpyramid.net/china/2015/
مصر
http://populationpyramid.net/egypt/2015/
عراق
http://populationpyramid.net/iraq/2015/
ایران
http://populationpyramid.net/iran-islamic-republic-of/2015/
سوریه
http://populationpyramid.net/syrian-arab-republic/2015/

از لحاظ آماری امکان نداره تفاوت تعداد زنان و مردان یک جامعه برای مدت طولانی بیش از چند درصد باشه
در ثانی نمودار عربستان درست عکسه و زنان در سن ازدواج به وضوح کمتر از مردان در سن ازدواج هستن
وقتی می شه این تعداد رو شمرد چه نیاز به حدس و گمان و تئوری از خود در کردن

ناشناس گفت...

این جناب عسکر یا یک کاربر ساختگی و برای بازی است یا یک خل.

مهرداد

ناشناس گفت...

دلقک گرامی، آنجا که گفتید که روشنفکران گوساله چرا از سیستانی حمایت نمیکنند، بنظرم باید میگفتید روشنفکران دینی گوساله (اگر بشود روشنفکر را اصلا دینی دانست) و نه هر روشنفکری. چون روشنفکر غیر دینی نمیتواند آنچه گفتید انجام دهد، چون باعث تقویت دین میشود. روشنفکر سیاستمدار نیست که از این بازیها بکند و کسی اگر بکند روشنفکر نیست. البته سیاستمدار سکولار میتواند و باید با سیستانی توافق کند.

مهرداد

Dalghak.Irani گفت...

روشنفکر با هر پیشوند و پسوندی - البته از بنیان غلط است این تقسیم بندی - عملۀ سعادت ملتش است و باید باشد. روشفکری خودبخود هیچ شأنی ندارد و به هیچ قیدی هم اعم از تحصیل و عنوان و مدرک و از این خزعبلات وابسته نیست. روشنفکر کسی است که بینش خوانش پس کلۀ ملتش را داشته باشد و به زبان خودش حرف آن ها را صورت بندی کند و بهر دستاویزی اعم از خدا و شیطان و دین و علم متوسل شود تا جامعه اش را یک قدم بجلو هدایت کند. چند روز پیش رسایی با ناامیدی اما کمی هم سرخوش توی مجلس گفته بود که: "رفقا ما دُور خورده ایم". البته او از دورخوردن توسط روحانی یاد کرده بود در حالیکه هر کوری هم می فهمد که دور خوردن از روحانی بدون پشتیبانی و موافقت خامنه ای امکان عقلی و عملی ندارد در جمهوری اسلامی. این کلمۀ "دُور خوردن" برای اولین بار بود که وارد ادبیات مخالفان ایدئولوژیک توافق هسته ای می شد و تا قبل از این حتی یک نمونه هم قابل نشان دادن نیست. حالا اگر یادتان باشد که قبل از این اعتراف رسایی به "دُور خوردن از خامنه ای" تنها و تنها و تنها من بودم که با تیتر "منصف باشیم و به مؤمنان حزب اللهی حق بدهیم. آنان از سوی خامنه ای دُور خورده اند و خیانت دیده اند!" مطلب نوشته بودم. باید این احتمال را بدهید که دُور خوردن رسایی از مطلب من گرفته شده است. منظورم بزرگنمایی خودم نیست. بلکه می خواهم این را برجسته کنم که وقتی من با نام مستعار و این سیرک هندلی و تاریک فکری می توانم جو جرخوردگی حاکمیت را چنین رادیکال کنم که رسایی به آن اعتراف کند ببین اگر روشنفکران شناخته شده و استخوان دار و دارای مخاطب و مرجع چنین کنند تا کجا می تواند پروژۀ نجات ایران را پیش ببرد. یا...هو

کلنل گفت...

سلام تیمسار
بسیار ممنون خواهم شد اگر مشخص کنی کدام روحانی ارشد و مهم تاریخ و امروز با دخالت دین در سیاست مخالف بودند. امروزی ها را که من خیلی هاشان را که از نزدیک دیده ام و بارها صحبت هایشان را شنیده ام. آنها شاید از این حکومت ناراضی باشند اما نارضایتی آنها در جهت سکولاریسم نیست بلکه در جهت مخالفت با آسان گیری حکومت در اجرای احکام دینی بوده است.
حتی آنها در ایدئال هایشان به تفکیک قوا و انتخابات دوره ای هیچ اعتقادی ندارد.
بروجردی بسیار خوشحال بود که بعد از سالها یک شاه شیعه مقتدر در راس امور قرار گرفته است و پادشاه شده است.
روشنفکر عقلش سرلوحه رفتارش است و عالم دینی سرلوحه اش دین و دستورات دینی. سکولاریسم ره آورد عقل است و حکومت مطلق دینی ره آورد دین. عالم دینی خودش هم اگر بخواهد به سکولاریسم معقتد باشد خود به خود از دایره دین خارج خواهد شد.
حتی می توان به جرئت گفت که هیچ نحله ای در دین اسلام وجود ندارد که معتقدینش در نهایت به سلطه بر تمام دنیا معقتد نباشند چون در غیر این صورت رسالت خود را به اتمام نرسانده اند. حتی اعتقاد به منجی هم از این عقیده نشأت می گیرد.

Dalghak.Irani گفت...

کلنل
کاشکی این نام مجازی را عوض می کردی! چون هر وقت نامت را می بینم می خواهم یک فریادی از راه خشم - در حد نعره - بکشم سرت مخصوصاً وقتی که مؤدب و با سلام تیمسار هم شروع می کنی. زیرا فکر می کنم تو زیر دستم هستی و می خواهی در ارتش چون و چرا کنی. و من البته در هنگام خدمت تحمل نمی کردم. اما مختصر می گویم و آدرس می دهم به فتوای غالب روحانیان ارشد شیعه در طول تاریخ - با فراوانی 90 درصدی در مقابل کمتر از 2 درصد - به حکومت دینی مختص معصوم است و فقیهان حق و تکلیف برپایی حکومت دینی در عصر غیبت ندارند. اما در مورد سکولاریسم و تعریف آن اگر ضد مذهب قرائت نکنیم می شود همۀ نحله های قائل به جدایی دین از سیاست - که رقیق ترین آن را اصلاح طلبان مذهبی ایران می گویند در فرمول "جدایی نهاد دین از نهاد حکومت" - می توانند در ذیل سکولارها دسته بندی شوند. ضمن اینکه اینجا و من آدرس مشخص داریم و برای گریز از گیجی خواننده در بین مفاهیم و خلاصه نویسی لاجرم همۀ مفاهیم را در قالب متسامح و متساهل آن ها بکار می بریم و نه در کانتکست بحث های آکادمیک یونان باستان. لذا هم نائینی سکولار بود و هم آخوند خراسانی و هم بروجردی و هم علی سیستانی. اینان معتقدند که سلطان سلطانی کند و فقیه فقیهی. و دخالت فقیه در سیاست از راه عرف و سنت فرهنگی دین توده ها اولاً و نصیحت و موعظۀ حکام مسلمان از سوی فقیه در ثانی جلو مفاسد قابل جلوگیری را می گیرد و بیش از آن نه ممکن است و نه لازم. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک ایت االله سیستانی سال هاست مثلا از سیاست دور بوده در ظاهر، ولی عملا رانت خوار رژیم اخوندای ایرانه، الانم از ترس داعش که روشنفکریش گل کرده و داره تقیه می کنه چون اول سر اینو میبرن اگه اوضاع زیادی اسلامی بشه! در مورد روحانیون درسته که مذهب به بهانه حکومت مذهبی در ایران لکه دار میشه ولی روحانیون خودشون هم میدونند جایگزینی به غیر از این رژیم ندارند و اگه تغییر پیدا کنه اولین بازنده ها همینا خواهند بود، الان می توانند درد دین را با دلار امریکا بر طرف کنند.

Dalghak.Irani گفت...

هیچ تغییری نکرده است آیت الله سیستانی و او هیچوقت دنبال قدرت و سیاست نبوده حتی قانون اساسی سکولار عراق و عدم بلعیده شدن عراق توسط خامنه ای و بدریها سیستانی عزیز بوده است. مطلقاً با آیروی مردم بویژه اگر مرجع دین مردم هستند بازی نکنیم. کمترین ربطی به داعش و غیر داعش ندارد و او با مشاهدۀ فجایع روحانیان ایران در جدایی دین و سیاست ثابت قدم تر شده است.او مشخصاً به عراق کمک کرده و می کند تا بلکه یک حکومت مدرن مردمی داشته باشد. بدی هایشان را می گوییم وظیفه داریم خوبی هایشان را هم برجسته کنیم. یا...هو

ناشناس گفت...

خوب خدا رو شکر یکی از دعاهام گرفت، پدر معنوی انقلاب اسلامی ایران سرطان گرفته و صد در صد به جهنم میره.

ناشناس گفت...

یعنی حال میده احمدی نژاد از تو انتخابات مجلس بیاد بالا اونوقت سکولار و لیبرال و عرفی گرا و ملک سلمان و اردوغان و دونالند ترامپ در بدر سوراخ موش میشن.

شهروند گفت...

جناب دلقك گفت : اما بگذارید نظرم را راجع بهمۀ انقلابیون شفاف کنم که از نظر من انقلاب ایران فقط یک بازنده و یک برنده داشت و شاه با اشتباهاتش و خمینی با درایت و کاریزمای مذهبی اش تنها عناصر تأثیر گذار مطلق بودند و انقلاب ایران هیچ ربطی به این روحانی وآن روشنفکر و سومی چریک نداشت و بغیر از شخص خمینی همه دیگران که دیروز و امروز ادعای مبارزه و از این ترهات می کنند همه آویزان بودند و کسی نقشی نداشت چون لیاقتی هم نداشتند. لذا هر آنکس که بعد از انقلاب در دهۀ اول پست و مقام گرفته رانتی خمینی بوده بدون کمترین توجهی به لیاقت و توانایی مدیریتش. این موضوع در مورد روحانیان با تصاعد هندسی مضاعف بود و همۀ روحانیان رسوخ کرده به دیوان ادارۀ کشور یک مشت بیکاره و بی عرضه از جنبۀ مدیریت کشور نبودند. بنابراین موسوی و کروبی هم در این متن است که نالایق و رانتخوار انقلاب و رؤسای تصادفی کشور بودند و شدند.

آفتاب آمد دليل آفتاب
اينكه خامنه اي از روز عيد فطر رفته توي سوراخ موش و جرأت حضور ندارد ، به خوبي نشان از عمق شناخت شما از موجودات عجيب خلقه جمهوري اسلامي مي دهد ، به خوبي بي لياقتي و بي عرضگي حضرات را ياد آور شديد ، جناب دلقك گرامي ، اي كاش مردم ايران چون شما هزاران داشت تا از گرداب جهل و ناداني نجاتش مي داد ، به خاطر تمام چيزهايي كه به حقير آموختيد ، بي نهايت سپاسگزارم ، بارها مي خواستم اين يك خط را براي عرض تشكر بنويسم ، ولي هربار از ترس اتهام چاپلوسي منصرف مي شدم ، ولي شما لايق بيشتر از اين هستيد ، پس گورباباي ترس
پاينده باشيد

ناشناس گفت...

دلقک شما تظاهرات امروز شرکت میکنید ظاهرا توی ۵۰ تا شهر دنیا انجام میشه برای حمایت از توافق اتمی .هزاران نفر از سرتاسر دنیا اعلام امادگی کردند .

Dalghak.Irani گفت...

بهتر بود اطلاعات کاملتر یا حداقل لینک اخبار این تظاهرات جهانی را هم می گذاشتی که نه تنها من بلکه همه استفاده کنند. البته اگر در لندن تظاهرات باشد سعی می کنم شرکت کنم. مرسی از اطلاع رسانی. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک خنگ بازی در اوردم .تظاهرات فرداست 15 اگوست من اشتباهی امروز اعلام کردم .چون پایه اش بیشتر غیر ایرانیه توی بالاترین نیومده فکر کنم سازمانهای صلح دوست ایجادش کردند و یه پایه اش اوباما و برو بچ دموکرات هالیوود هستند ولی توی پیجهای ایرانیان خارج از کشور غوغایی هست اونت گذاشته شده توی پیجهای ایرانیان بالای 2000 نفر در هر شهر اعلام حضور داره فکر کنم افکار عمومی دنیا داره بلند میشه تا از تکرار تجربه عراق و سود کمپانیهای تسلیحات جلوگیری کنه .خوب دیگه این دیگه یک کار عملی بدربخور از کار در اومد نه خطری داره نه زحمتی وقتش سهممون را ادا کنیم

این هم لینک
http://www.supportirandeal.com/

ناشناس گفت...

میشه بگی منظورت از پدر معنوی انقلاب کیه؟ به نظرم همه پدران معنوی و نصف پدران مادیش تاحالا مرحوم شدن

ناشناس گفت...

روزتان خوش.

کار دلقک گفتن حقایق در چهارچوب رندی است، در شرایطی که اینکار سر دیگران را بباد خواهد داد و نه چرت و پرت گویی بی وقفه و هر روز سخنی که بتمامی منکر موضع دیروزتان است.

شما که بظاهر در حوزه دولت فخیمه اید و نه در دربار خان مغول. بگذریم که خان مغولی هم در کار نیست. فعال مایشا هم هم نداریم. هر آنچه هست برآیند نیرو هاست و فشار خرد کننده مردم.

پشتک واروهای تمامی ناپذیرتان حتی سرگرم کننده هم نیستند. توهین مستقیم به هوش مخاطب بکنار، می ماند از خود بپرسیم، چند نفر مطالب این صفحه را می نویسند و اینجا ویترین مناظره کدام جریان هاست؟

نظرخواهی بر اساس چند سطر پریشان گویی های کاسه لیسانی که پای نوشته ها رد خود را باقی می گذارند که نمی تواند جدی باشد.

منظور چیست؟

زندانی گفت...

آزموده ایم که این دایگان سودجو
گر چه طمعکارند، اما هزار بار بهترند در معامله
تا در نجات.
دست زندان بانمان را حالی فشردند که از بیرون آتش بر سرمان نریزند و جیره روزانه زندان را آزاد کنند.
ماییم حال و زندان و زندان بانِ خودمان
خوشحال شاید که زنده مانیم
آغوش گشوده که زندان بان سرافکنده از قمار بزرگ را
شاید و فقط شاید
که بر سر سفره مختصر خود باز آریم دوباره
و حال که روسپیان شهر آشوبش به آغوش رقیبان می شتابند
و نوچگانش پشت خود را خالی می بینند
این قمار باخته، اما هیچش نمانده انگار
جز هوس قمار دیگر
و اما کاش که او را راهی بود که بداند
کاینان که تاج از سر شاهان ربوده اند
اکنون که پیر و خسته دل و آزموده اند
شاید، دگر که شه روانه غربت نمی کنند
دروازه ها گشوده به غفلت نمی کنند
از آن بترس، گر که بمیرد امیدشان
رحمی به خویش و خان ستمگر نمی کنند

عصبانی گفت...

به ناشناس روزتان خوش

"پشتک واروهای تمامی ناپذیرتان حتی سرگرم کننده هم نیستند."
نقل است ملا در زیر آفتاب نشسته بود و سوزن همی بر بیضه خویش میزدی و پس آن فغان کردی که آی خداوندا عجب دردهایی آفریدی!
سیرک برایت ملال آور است سکه گم کرده ای که هر روز از این سو میایی یا ملا دوتا شده است ؟

Dalghak.Irani گفت...

مرسی از اطلاع رسان تظاهرات پشتیبان توافق هسته ای. آگهی اش به ایمیلم فرستاده شده و قطعاً ساعت 6 فردا در ترافالگار خواهم بود. به دیگران هم توصیه می کنم در محل های زندگی خودشان اگر کار خیلی مهمی ندارند و موافق توافق هم هستند شرکت کنند. این از جنبۀ دیپلماسی عمومی ایرانیان - نه برای جمهوری اسلامی - و بهبود بازهم بیشتر نگاه غرب به مهاجران ایرانی بسیار خوب خواهد بود. مرسی. یا...هو

پ.ن: بویژه از خواننده های بریتانیی دلقک ایرانی دعوت می کنم که اگر لندن بودند فردا بیایند میدان ترافالگار همدیگر را ببینیم. من شکل معمولیم هم مثل دلقک هاست و شما تشخیصم می دهید.

ناشناس گفت...

مهم
https://www.youtube.com/watch?v=bsfqc6tFIDI&feature=youtu.be

ویلیام گفت...

4 تیر ماه 1361 (سی و سه سال پیش)

آیت الله هاشمی رفسنجانی:
در خطبه های نماز جمعه در تبیین مراحل انقلاب گفت : انقلاب اول آن انقلابی است که ما را به 22 بهمن رساند و حاصل آن سقوط رسمی رژیم طاغوت بود . انقلاب دوم همانی بود که امام گفتند که این انقلاب از انقلاب اول مهم تر است و موقعی بود که دانشجویان خط امام ، لانه جاسوسی آمریکا را تصرف کردند.

. . . . ایشان در ادامه با تشریح تسخیر لانه جاسوسی افزود : ضربه دوم بعد از سیر این دو جریان شروع شد. ضربه ای که ملت وارد کرد اشغال لانه جاسوسی بود که این خیلی مهم بود. شیرازه جریانات را از هم پاشید، 60 نفر را بیشتر نگرفتند یک ساختمان کوچکی را بیشتر تصرف نکردند ، اما عمده اشکالش این بود که شیرازه پاشیده بود یعنی فرماندهی و اطاق کنترل را ما گرفتیم.

. . . . . اولین ضربه ای که آنها خواستند بزنند انحلال دولت موقت بود ، فکر می کردند دولت موقت وقتی که منحل شد دیگر رژیم از هم می پاشد ، کسی نیست این کار را به عهده بگیرد. هنوز استعفا به دست امام نرسیده بود ، امام گفتند خوب شد قبول کنید. آن یکی بلند شد گفت که من می خواهم بروم آمریکا مذاکره بکنم ، امام فرمود: از رو هوا که دارای می روی عزلت می کنم ، اگر خواستی بروی هیچ حقی نداری بروی برای مذاکره ، یک عده جاسوس را گرفته ایم و انقلاب بزرگتر شروع شده .

Dalghak.Irani گفت...

ناشناسی که لینک صفحۀ دو آخر هفتۀ بی بی سی مربوط به مناظرۀ خلجی با تریتا پارسی را با عنوان مهم گذاشته ای. ضمن تشکر و مهم بودن من نیم بیشتر برنامه را زنده دیده بودم که بدلیل برخورد با برنامۀ شخصی ام ناتمام ماند. حالا بقیه اش را هم دیدم و محتمل است و علاقه مندم که یک تحلیل مستقل بنویسم تا فردا. البته امیدوار بودم زودتر از این هم می پرسیدند خوانندگان راجع به حرف های مهدی خلجی عزیز. پس تا فردا. یا...هو

ناشناس گفت...

مهدی خلجی یک روشنفکر فاسد است از وابستگان الیگارش آخوندی تریتای دردانه زرتشتی زاده نخبه و وطن پرست واقعی است . علی خلجی وآرامش و علی الفونه سه نخبه تا مغز استخوان فاسد وابسته به جریان خونریز نو محافظه کاری هستند که از ویرانی ایران ابایی ندارند تا به ارگاسم جا ه طلبی خود برسند قطعا در آینده جواب جانها و خو نهای زیادی را خواهند داد .سگ ولی نصر و ری تکیه ارزش دارد به این سه نا جوانمرد

ناشناس گفت...

دلقک کنگره توافق اتمی رو تایید می کنه. اما یک قانون دیگه تصویب می کنه که باید بر پولهای آزاد شده ایران نظارت داشته باشه. خامنه ای بعد از جاروجنجال زیاد دلواپس و غیره این خفت رو می پذیره چون چاره ای نداره. بازی تموم شده و جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده.