۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

شریعتمداری پنهان شده؛ فیروز آبادی سنت شکسته. مسئولیت روحانی سنگینتر شده!


امروز اتفاقات همزمانی افتاده که تحلیلش خیلی آسان نیست و باید کمی بیشتر تأمل کرد. اما این تحلیل مقدماتی را می نویسم تا علائم بازهم بیشتری نمایان شود و ببینیم چقدر سود و زیان دارد.

1- حسین شریعتمداری که دیروز هم سرمقالۀ کیهان را با یک تیتر بسیار رادیکال نوشته بود در خوشبختی از شکست مذاکرات هسته ای؛ امروز هم مجبور شده سرمقاله را خودش بنویسد در مقابله با آزادی خواهی رسانه ای روحانی (اینجا). اما چون سنت کیهان است که شریعتمداری هیچگاه بیشتر از یک سرمقاله در هفته یا چهار روز فاصله ننویسد و خواسته این سنت روزنامه را حفظ کند و بحرانی بودن جبهۀ خودشان را علنی نکند؛ سرمقالۀ امروز کیهان را بعنوان یادداشت میهمان و با امضای مستعار نوشته است. تیتر سرمقاله حقوقی و راجع به قانون گرایی است. اما در متن مقاله نتوانسته است بغیر از استناد به تفکیک قوا و اصل 57 به دستاویز دیگری استناد بکند. و بویژه حرفی از نهاد من درآوردی و غیرقانونی شورای عالی فضای مجازی که بدستور فراقانون خامنه ای تشکیل شده است نزده است. زیرا می داند که غیرقانونی و زیاده خواهی خامنه بوده و استناد به آن عین بی قانونی است. لذا خیلی سریع از قانون گذشته و رییس جمهور را - مرتب هم محترم خطابش می کند - بباد تمسخر و استهزا و اقتصادت کو؟ گرفته و نهایتاً با نوکر کدخدای جهان معرفی کردنش نوشته اش را تمام کرده است. نکتۀ جالب دیگر راجع به نوشتۀ شریعتمداری انتخاب نام مستعار "احمد شفیعی پور" است که ترکیبی از نام پیامبر و شفاعت اخروی اوست و خواسته بروحانی اخطار کند که این آخرین تلاش "پور" (نماینده و پسر) شفاعت پیامبر است جهت نجاتش از خشم و قهر تندروان ایدئولوژیک و باید توبه کند سریع.

2- در سوی دیگر اما رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حسن فیروز آبادی سخنان سیاسی بسیار تندی علیه مخالفان روحانی بر زبان رانده (اینجا) که هم از جهت اینکه او بندرت حرف سیاسی آشکار می زند؛ و هم از جنبۀ رادیکال بودن آن و سه دیگر از جهت غیر پیش بینی بودن آن در نزدهمۀ تحلیلگران - او را بطور سنتی در جبهۀ مخالفان یا حداقل عدم موافقان روحانی قرار می دهند - بسیار شوک آور و مهم بوده است. فیروز آبادی حتی مشخصاً و رسماً قبول کرده است که بسیاری از رسانه ها وابسته به نیروهای مسلح هستند و هم مهمتر اینکه آن ها را تهدید به برخورد کرده اگر از تخریب روحانی دست برندارند. اینکه حرف فیروز آبادی چقدر برد دارد و ممکن است در تعدیل فضای رسانه ای  بنفع روحانی کمک کند را خیلی مطمئن نیستم. اما اینکه حرف او وزنه ای به سود روحانی هست و خواهد بود هم شکی ندارم. لذا فقط گمانه زنی می کنم که حرف امروز فیروزآبادی از چه آبشخورهایی می تواند برخاسته باشد و چرا؟

الف- اینکه فیروزآبادی از جبهۀ "شریعت" خامنه ای به جبهۀ "عرفیت" روحانی تغییر مسیر داده باشد که احتمالش مطلقاً صفر است.

ب- اینکه اوضاع کشور چنان وخیم است که در یک توافق و دستور از سوی خامنه ای تصمیم به بازگذاشتن دست روحانی گرفته اند تا توافق با غرب را و سبک تر کردن تحریم ها را بخطر نیاندازند. ممکن است اما احتمالش بالا نیست. زیرا قبلاً هم گفته ام برای جبهۀ ایدئولوژیست ها مذهب سنتی و متحجر اهمیت بنیادین دارد و آن را جز در یک جنگ خانمان برانداز معاوضه نخواهند کرد. چون دوام و قوام شان در قدرت فقط و فقط در گرو همین ایدئولوژی محوری است.

پ- اتاق فکر گروه خامنه ای و فیروز آبادی و تندروان مذهبی از رادیکال شدن های فزایندۀ این روزهای اخیر روحانی ترسیده اند. آنان می دانند که فعلاً از نظر افکار عمومی در حضیض مطلق هستند و قدرت جلوگرفتن از پیشروی روحانی را ندارند. لذا تصمیم گرفته اند که تا روحانی از این هم تندتر و رادیکال تر نشده با فرستادن پالس های مهربان او را وادار به توقف داوطلبانه کنند. این احتمال قویترین احتمال موجه در بین گزینه هاست. زیرا روحانی هم نه خواست و نه توان ریسکش را دارد که کم کم تبدیل به اپوزیسیون آیت الله خامنه ای بشود و احتمال اینکه تندروی های اخیرش را متوقف کند هست.

ت- عوامل عاطفی و زیاده روی های کثیف جبهۀ - واقعاً دیگر خودسر - هواداران و سپاه - تحت نام حمایت از خامنه ای - خودشان را هم به وحشت انداخته و نمی خواهند روحانی را بسرحد دیوانگی و لاجرم استعفای وزرا و دولتش ناراحت و در تنگنا قرار بدهند. این عواملی که گفتم کمک کننده بوده که به گزینۀ سوم برسند و از در آشتی با روحانی در بیایند. بویژه کارهایی مثل فیلم های سریالی "من روحانی هستم" یا گذاشتن دوربین مخفی در تعقیب وزرای روحانی که حتی توانسته است از میز شام ظریف در وین فیلم بگیرد بهوای پیدا کردن نقطه ضعف شرعی؛ در تصمیم به تعدیل مخالفان روحانی اثر قطعی داشته است.

3- البته محسنی اژه ای هم در سوی دیگر همان خط و نشان سرمقالۀ شریعتماری را پررنگ کرده در اینکه روحانی حق ندارد مصوبات کمیتۀ "تعیین مصادیق مجرمانۀ فیلترینگ" تحت ریاست قوۀ قضائیه را نادیده بگیرد هم جزو خبرهای نسبتاً مهم بوده؛ اما مهم این است که ببینیم روحانی چه واکنشی به این تغییرات عمده در صحنۀ سیاسی نشان خواهد داد. روحانی دو راه انتخاب دارد که یکی بسوی کمی خوشبختی و دیگری بسوی زیادی بدبختی خواهد رفت و او براه سوم خواهد رفت:

الف- روحانی فارغ از انگیزۀ فیروزآبادی، از موقعیت پیش آمده استفاده کند و برخی از وعده های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی وعده داده اش در انتخابات و تکرار کرده اش در چند روز گذشته را عملیاتی کرده و اراده اش به تغییر را به باور رأی دهندگانش ارتقاء بدهد.

ب- روحانی خام این پالس محبت نظامیان قرار گرفته و مجدداً برگردد بهمان مواضع منفعل و خنثای تا قبل از ماه اردیبهشتش و اجازه بدهد مارهای کرخت شده و گیج مجدداً بیدار شده و با سازماندهی و تجدید قوای بیشتر بیایند و زمینگیرش کنند.

پ- حدس خودم این است که روحانی الف و ب را انتخاب نخواهد کرد و بازهم به اعتدال و ایستادن نامتعادل در مرز مشترک دو راه کار بالا راغب تر خواهد شد.

4- اگر روحانی راه الف را انتخاب می کرد/ بکند همه هورا می کشیدیم و من هم دربست حمایتش می کردم /خواهم کرد. اما اگر روحانی راه دوم را انتخاب کند و برگردد به انفعال و روضه خوانی؛ طبیعی است که ناراحت خواهیم شد و من هم با تمام استعدادم مخالفت خواهم کرد. در صورت انتخاب راه میانه و بلاتکلیف فعلاً نمی شود گفت که چقدر به ضرر یا سود ایران خواهد بود و باید بعد از مشخص شدن واکنش روحانی و اندازۀ عملی مدرنیته یا سنت در رفتار و گفتارش خوشحالی و نارحتی از سویی و پشتیبانی یا مخالفت و انتقاد از جانب دیگر را اندازه بکنیم. یا...هو

۷ نظر:

ناشناس گفت...

مسکوویچ:
منظور و نظر بشکه فیروزآباد در یک کلام این بوده است : آقای حسن کلید ساز درسته که گفتیم یه کاری کن مردم با نظام آشتی کنند و پای صندوق رای بیایند اما دیگه جو گیر نشو تا همین جا که اومدی خوبه و لطفا بیشتر از این جیغ بنفش! نکش و آش رو هم نزن که ... آفرین پسر خوب به بچه ها هم میگم که دیگه خودت و کابینه ات رو اذیت نکنند

Unknown گفت...

میدانستم که سریعا به آن ضواهید پرداخت, ای قلم نازنین... نوش...

حمایت آقای فیروزآبادی را از آقای روحانی نقطه عطفی مهم دانسته و بقول ِما به آن یا هو و خودم نوش میگویم...
نوش!...

رامیار گفت...

آقا کیهان این یادداشت روز را با نام "محمد ایمانی" امضا کرده که! یعنی اسم را عوض کرده اند بعد از نوشتن مطلب شما؟
تو سایت دیدم... تو همون لینکی که شما دادید!

Dalghak.Irani گفت...

نه احتمالاً شما به روزنامۀ فردا مراجعه کردید. چون سایت کیهان به آدرس کلی باز می شود و نه روی مطلب لینک کرده. منظور من روزنامۀ امروز دوشنبه بود که تیترش هست کار قانون چه می شود یا همچین چیزی. البته حتماً قانون دارد و در ضمن در معرفی نوشته یادداشت میهمان. اگر حوصله داشتید بروید و روزنامۀ دوشنبه را ببینید. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

نه احتمالاً شما به روزنامۀ فردا مراجعه کردید. چون سایت کیهان به آدرس کلی باز می شود و نه روی مطلب لینک کرده. منظور من روزنامۀ امروز دوشنبه بود که تیترش هست کار قانون چه می شود یا همچین چیزی. البته حتماً قانون دارد و در ضمن در معرفی نوشته یادداشت میهمان. اگر حوصله داشتید بروید و روزنامۀ دوشنبه را ببینید. یا...هو

شهروند گفت...

سلام دلقك عزيز
به قول شما حرفهاي آقاي فيروز آبادي شوك آور و باعث تعجب بود ، اما اين آقاي فيروزآبادي يكي از چند زبان آقاي خامنه اي است كه با اشاره ايشان و به وقت نياز لب مي گشايد ، اگر جمهوري اسلامي كمي راستگو بود و ما مي دانستيم كه در دور مذاكرات قبلي يا مذاكرات اخير ، گروه پنج بعلاوه يك به مذاكره كنندگان ايراني اعلام كرده اند كه تحريمها طي يك دوره ده ساله برداشته مي شود و تحريمهاي موجود براي عملكرد رژيم در بخشهاي مختلف هستند ، بهتر مي توانستيم علت موضع گيري و حمايت ناگهاني آقاي فيروز آبادي از روحاني را درك كنيم
براي بنده خيلي جالبه كه هر موقع تيم آقاي ظريف آماده سفر براي دور تازه مذاكرات مي شوند و در روزهاي مذاكره ، آقاي خامنه اي تمام اخبار صدا و سيما رو به سخنراني هاي خودش اختصاص مي دهد ، وقتي مذاكره كنندگان بر مي گردند ، ايشان تا چند روز غيب مي شود و ظاهرا غيبت صغرا مي كنند ! ناخودآگاه ياد آدمهايي ميوفتم كه افسردگي دارند !
جناب دلقك ، حتما مصاحبه سخنگوي امنيت ملي مجلس را درمورد پيشنهاد غربيها در مورد برداشتن تحريمها خوانده ايد
فكر مي كنيد با توجه به شتاب جمهوري اسلامي براي رفع تحريمها ، توافق نهايي امضاء مي شود ؟
توافق در مورد همه يا هيچ چيز امريكائيها در مقابل آقاي خامنه اي -با اين شخصيت بزدل و ترسويي كه دارند - پاسخي دريافت مي كنند ؟
جمهوري اسلامي و به خصوص خامنه اي ، توان گرفتن تصميم هاي سخت و دشوار ( به قول امريكائيها ) را دارند ؟
به نظرم خامنه اي خيلي خيلي ميترسه ، تا حدودي هم حق داره ، كشورهاي غربي با دو كشور كره شمالي و ليبي هم سر برنامه هسته اي مذاكره كردند و مي كنند
ليبي كه كل تاسيسات اتمي را برچيد و تحويل غربي ها داد ، دست آخر قذافي با حمله نظامي بشر دوستانه ! سرنگون شد
كره شمالي هم كه سالهاست در حال مذاكرات بي نتيجه است بدون اينكه ذره اي از تحريمهايش كاسته شود
خوب اين بدبين بودن خامنه اي همچي بي دليل هم نيست ، درسته كه حقير ميخواد سر به تنش نباشه ، ولي آنچنان بيراه هم نمي گويد
البته ايران ، ليبي ، كره شمالي ، خودشون مقصر اصلي هستند ، ولي غربيها از كشوري انتظار شفافيت دارند كه امروز معاون اول رئيس جمهورش گفته ، فساد مثل خوره به جان كشور افتاده !
پاينده باشيد

ناشناس گفت...

با سلام
به نظر من برداشتن تحریم ها حتی اندک بسیار برای مردم و آمریکا مضر است . برداشته شدن تحریم ها , مثل تابیدن آفتاب به افعی می ماند که از یک موجود آرام و بی تحرک , موجودی بسیار سریع و زهرآگین می سازد .
به هر حال اثر برداشتن تحریم ها , با این همه فساد اقتصادی از یک سو و سوریه و عراق و . . . از سوی دیگر هیچ گاه سر سفره ی مردم و در جیب شان احساس نخواهد شد .
محمد