۱۳۹۱ خرداد ۲۲, دوشنبه

چرا مبارزه درایران سخت تر؛ ولی پیروزی آسان تراست!

File:Nana On A Dolphin.jpg

Nana On A Dolphin1- "جمهوری اسلامی موجودی پارادوکسیکال و شترگاوپلنگی است که جز در مقابل مبارزه ای از جنس خودش (شترگاوپلنگی) مقاوم و تسلیم نا پذیر است. زیرا که درست است که شترگاوپلنگ نه شتر است و نه گاو و نه پلنگ ولی در واقعیت بیرونی یک موجود است با هستی قابل لمس. بعبارت دیگر اگر توصیف تئوریک و عقلانی از شترگاوپلنگ (در اینجا جمهوری اسلامی) سخت و ناممکن است ولی موجودیت قابل لمس شترگاوپلنگ ساده و راحت است. کافی است دستت را دراز کنی و یال و دم و سر و شاخ موجود در واقعیت بیرونی و عینی را لمس کنی. و اینجاست که در جابجای نوشته هایم بشما گفته ام: جمهوری اسلامی قبل از اینکه قابل فهم عقلانی باشد ماهیتی قابل درک ِ حسی دارد. و بهمین خاطر هم است که اصرار کرده ام که روشنفکران کتابی که با الگوی "پیشین ذهنی" از انواع حکومت های مدرن و تعریف شده، بسراغ توضیح جمهوری اسلامی می روند موفق نمی شوند ولی روشنفکران توده ای و میدانی با حس توده ای خویش قادر به شناسایی جمهوری اسلامی می شوند."

2- اینک می خواهم بشما بگویم که ناسیستم جمهوری اسلامی مثل هر موجود و پدیدۀ مادی دیگری یک قالب دارد و یک محتوا؛ یا یک بدن دارد و یک روح. قالب جمهوری اسلامی چیزی است بنام "اسلام متحجر" که قالبی بسیار سخت، تاریخی، بدون کمترین استعداد ِ تغییر پذیری و بسیار سخت جان و....؛ ولی محتوای آن برعکس یک مشت سنت و عرف و خرافه و حقیقت و دروغ و... است که در بالاترین سطح هرج و مرج ممکن درداخل آن قاب سخت روی هم تلنبار شده اند. لذاست که تا هنگام شکسته شدن قالب سخت و کهنۀ این لاک پشت پیر کوچکترین گزندی به آن هرج و مرج محتوا یی اش نخواهد رسید. ولی در عوض با کوچکترین ترک و رخنه ای در قالب سخت؛ محتوای پرهرج و مرج داخل آن بسرعتی ناباور دود خواهد شد و بهوا خواهد رفت. و این است راز مبارزۀ سخت و پیروزی آسان!

3- این شناخت از جمهوری اسلامی بشما توضیح می دهد که چرا آیت الله خامنه ای چنین خشن برای حفاظت از آن قالب عمل می کند. و چرا سید محمد خاتمی نخواست که با فشار دادن به نقاط ضعف نازک تر و شکنندۀ این قالب آن را اصلاح کند. و چرا هاشمی رفسنجانی با همۀ کیاست و سیاستش به قالب شکنی تن نمی دهد. چون هرسه آقایان - من نمونه آوردم و شما می توانید آن را به همۀ ریز و درشت جمهوری اسلامی تعمیم بدهید - بهتر از من می دانند که: اولاً قالب دین بدلیل قدمت و متصلب بودن هر چند سخت و مقاوم ولی بشدت ترد و شکننده است. جنس قالب دین در بهترین حالت به شیشه ماننده است که اگر در نقطه ای ترک بردارد بلافاصله و بسهولت منتشرشده و اگر شانس بیاورد و دفعتاً پودر نشود؛ شکستن غیرقابل تعمیر و ترمیمش حتمی است.

4- واین است توضیح همۀ تناقضاتی که شما دررفتار وگفتار من حس می کنید. من درعین حالی که دارم برای شما ازسختی وکهنگی قالب جمهوری اسلامی تعریف وتوضیح می دهم؛ یک باره مواجه می شویم با حرکت کوچکی که تظاهرات محدود خیابانی به بخشی ازاین قالب حمله می کند. ومن سرازپا نشناخته وبارها کردن کلاس درس وتئوری وبسان ارشمیدس پیر برهنه وسراسیمه بیرون می پرم که یافتم یافتم. زیرا که مطمئنم اگریکی ازاین حملات محدود درزمان ومکان درستی وبه ضعیف ترین نقاط این قالب سخت انجام پذیرد ویک رخنۀ کوچک ویا ترک مویی به این قالب تحجروکهنگی بیندازد کارجمهوری اسلامی تمام است. وبا این تأکید سمبولیک دوباره که: جمهوری اسلامی مثال پهلوان پنبه ایست که زرهی بسیارقدیمی ومحکم وسنگین دربرکرده وهیبت خودرا به وحشتناکی یک سوپرمن غیرقابل شکست بازنمایی کرده است. درحالیکه کافی است که حتی دکمه ای ازاین زره پوشالی کنده شود تاهمه ببینند که پادشاه لخت بوده است ازابتدا.

5- اگرسیدمحمدخاتمی واصلاح طلبان همراه؛ آدم های این قالب سخت نبودند ومنافع الیگارشی روحانیت را به منافع ملت مقدم نکرده بودند وبجای فشارظاهری  وپراکنده و ناپی گیر به همۀ سطوح این قالب ودرنتیجه سرشکن شدن فشاردرسطح گسترده؛ همتشان را متمرکزمی کردند به یکی دوتا ازضعیف ترین نقاط وحلقه های این تحجر جان سخت، خیلی زود نتیجه می گرفتیم وناچارازتحمل این همه هزینه های اضافی جانی ومالی ومعنوی نمی شدیم. بگذریم.

6- تا اینجا بخشی از پستی قدیمی را خواندید و این را اضافه کنم برای امروز که اگر همۀ ایرانیان دوست دار وطن بر روی یک خواستۀ قابل معرفی و ملموس (رفتن خامنه ای) متفق و متمرکز شوند و بحث های بیهودۀ سی و سه سال بیهودگی و معطلی و اپوزیسیون نمایی را کنار بگذارند می توانیم امیدوار باشیم که با توجه به تضعیف شدید خامنه ای در حال حاضر موفق به تغییرات لاجرم در این پوسته بشویم. و الا با سازهای ناکوکی که هیچکدام هم بتنهایی ساز نیستند و فقط آلت تولید صداهای ناهنجار هستند تنها فردی که سود خواهد برد خامنه ای است. بزودی بیشتر توضیح خواهم داد.  یا...هو

۳ نظر:

ناشناس گفت...

سپاس از دلقک گرامی. ممنون از مطلب زیبا و روشنگرتان.

Nik گفت...

میشه بگید خاتمی اینا دقیقا به چه نقطه آسیب پذیری باید فشار متمرکز وارد میکردند؟ یادمه همون سال‌ها نقل میشد که موسوی به خاتمی گفته به این آخوندا و قم پول مول نده که روشون کم شه، حالا صحتشو نمیدونم

ناشناس گفت...

خوش آمدی استاد عزیز . دلمان پوسید از بس به انتظار نشستیم
شاد باشید