۱۳۹۷ مرداد ۲۴, چهارشنبه

رازی که خامنه ای اعتراف نکرد: جمهوری اسلامی هیچوقت از برجام خارج نخواهد شد و هیچگاه مجدداً سراغ بمب نخواهد رفت!1- آیت الله خامنه ای گفته است: نه جنگ میشود و نه با امریکا مذاکره میکنیم و تمام! در حالیکه این دو جمله یک بخش تکمیلی هم داشته که چون بنفع موضع انقلابی خامنه ای نبوده است آنرا نگفته. اما آن بخش سومی که خامنه ای قورت داده و بر زبان نرانده این است که "و نه هیچوقت جمهوری اسلامی از برجام خارج خواهد شد و نه مجدداً سراغ بمب خواهد رفت"! چرا این جملۀ مکمل است و بدون آن دو جملۀ قبلی منظور را نمیرساند؟ به این دلیل بدیهی که اگر خامنه ای از برجام خارج شود و بازرسان و نظارت آژانس بین المللی هسته ای را منتفی کند؛ بمعنای صریح این است که خامنه ای دوباره بسراغ تولید بمب هسته ای خیز برداشته است. و چون چنین امری قطعاً مورد تحمل امریکا و اروپا و همسایگان قرار نخواهد گرفت. لذا امریکا تأسیسات هسته ای ایران را بمباران خواهد کرد. واگر در چنین موقعیتی همانطور که خامنه ای رجزخوانده سپاه واکنش متقابل در زدن اهداف امریکایی در منطقه نشان بدهد؛ آنوقت امریکا نیز بجای حمله های محدود به تأسیسات هسته ای به حملات نامحدود به تمام زیرساخت های ایران اعم از برق و آب و کارخانجات و پایگاه ها و پادگان ها و الاآخر دست خواهد زد؛ و این یعنی جنگ مخرب بدون قصد تصرف خاک که نیازی به پیاده کردن نیرو ندارد!

2- البته همانطور که بلافاصله پس از شورش های زنجیره ای دیماه گفتم و نوشتم من انتظار داشتم که چنین موضعگیری از سوی خامنه ای در همان زمستان 96 یا حداکثر در فروردین و اردیبهشت سال 97 صادر میشد آنهم نه به این شل وولی و آشفتگی. بلکه انتظارم این بود که خامنه ای تمهیدی می اندیشید که اولاً دولت روحانی را برکنار و دولتی ایدئولوژیک و چابک و همراستا با ذهنیت خودش را سرکار میآورد و در همان حال تعدادی از تکنوکرات های فاسد دانه درشت را اعدام میکرد و نوعی حکومت زمان اضطراری - شبه جنگی - را برقرار می کرد. اما چون جربزۀ اینکار را نداشت و ساختارهای هم حقوقی و هم حقیقی جمهوری اسلامی اجازۀ چنین حرکت رادیکال توتالیتاریستی را نمیداد خامنه ای تعلل کرد و اجازه داد که حسن روحانی به آزمایش و خطاهای بیشمارش ادامه دهد و فرصت های خامنه ای را هم بسوزاند.

3- آنچه که خامنه ای میخواهد و از روز اول هم آرزویش بوده برقراری یک رژیم صددرصد بستۀ ایدئولوژیک در داخل و منطقه گشا و جهان گشا و ضدامپریالیستی در خارج مدل اتحاد جماهیر شوروی سابق که الان فقط کرۀ شمالی پیشا کیم جونگ اون قابل ارجاع به ذهنیت "کشورداری ایده آل خامنه ای" است. اما همانطور که گفتم ایجاد یک رژیم توتالیتر کاملاً بسته و منزوی از همۀ جهان نه در ساختار حقوقی و نه در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی قابل تحقق نبوده و نیست. لذا خامنه ای - حالا که سیاست های لیبرالیستی روحانی را به شکست کشانده و بگردن ترامپ هم انداخته - رفته سراغ آن محبوبترین کلیشه اش "دیدی که من راست میگفتم و همان شد که من گفته بودم" و ترهات نظری اش را مجدداً تکرار کرده تا زمان بخرد و منتظر اتفاقات و تصادفات داخلی و خارجی بماند تا بلکه بنفع او تمام شود و از این مرحلۀ سخت و دشوار عبور کند یا حتی بدون قبول عواقب وضع فعلی بمیرد و خلاص شود.

4- در چنین بستری است که خامنه ای نقشه اش را چند وجهی طراحی کرده است که بنظرم هوشمندانه هم است. نقشۀ اول او تماماً بر روی شکست ترامپ طراحی شده است. به این معنا که او فکر کرده است که دو ماه و اندی فرصت دارد که مقدار موفقیت ترامپ را اندازه بگیرد. تا اولاً ببیند که بازی بسیار بزرگ و جهانی که ترامپ شروع کرده و همه را از متحدان سنتی امریکا مثل اروپا تا دشمنان سنتی امریکا روسیه را شامل شده چقدر دوام آورده و موفق خواهد شد. زیرا درست است که سیاست های ضد جمهوری اسلامی ترامپ معارض خاصی در داخل امریکا و در جهان ندارد. اما اگر ترامپ نتواند سیاست های اقتصادی رادیکالش علیه همۀ کشورهای عمدۀ جهان را - نه بخاطر ایران بلکه بخاطر منافع خود آن کشورها - پیش ببرد و با وجود پرونده های سنگین اخلاقی و ضد زن و ضد روشنفکری و نوعی نژاد پرستی که راجع به ترامپ مطرح است؛ میتواند ترامپ را نه زمینگیر حداقل از این یکه تازی ناسیونالسیم افراطی باز دارد و خامنه ای در حقیقت نان ایدئولوژی خودش را در تنور دیگران و از جمله روشنفکران و افکار عمومی لیبرال غرب بر ضد ترامپ بپزد! البته نشانه هایی از ترس ترامپ هم آشکار شده و دوره گردی کارشناسان و سفرای امریکایی در گوشه و کنار جهان برای ترغیب کشورها بهمراهی با ترامپ ناشی از همین ترس است.

5- نقشۀ خامنه ای یک بعد دومی هم دارد که در حال اجراست و با این فرض پیش میرود که ترامپ موفق شود و با برقراری دور دوم تحریم ها در مورد نفت، ایران را از زندگی بخور و نمیر فعلی هم عقب براند. این یکی از ده ها عللی است که به این سؤال کلیدی پاسخ میدهد که چرا خامنه ای در عین حالی که توی همین سخنرانیش - در بخش ارز و مفاسد اقتصادی علناً دولت روحانی را بخیانت متهم میکند در همان حال هم از دولت حمایت میکند تا جائیکه میگوید کسانی که راجع بتعویض دولت حرف میزنند در نقشۀ دشمن بازی میکنند؟

الف- خامنه ای علیرغم همۀ مشکلات حقوقی و قانونی که برای برکناری دولت روحانی دارد و قبلاً گفته ام به این دلیل از روحانی حمایت میکند که اولاً به کشورها و کارشناسان و روشنفکران غربی این پالس را مخابره کند که در ایران امکان تغییرات اصلاحی وجود دارد و رژیم ایران از نوع ایدئولوژیک توتالیتر نیست. تا از این طریق افکار عمومی غرب را اگر همراه خود نمیکند در تقابل با خودش هم قرار ندهد و بتواند راه های باریک نشت نوعی از امتیازات اقتصادی حاصل از اختلافات ترامپ با رفقا و شرکایش را بسمت ج.ا سوق دهد. 

ب- خامنه ای میخواهد با سیاست چماق و هویج خودش در مورد روحانی اورا وادار کند که بستر و زمینۀ نوعی کوپونیسم دهۀ 60 خورشیدی در ایران را آغاز کند و با طراحی بسته های غذایی و کمک های اضطراری در مورد محرومان و فقیران؛ او و اصلاحطلبان مضمحل شده باشند که شروع کنندۀ ریاضت های اقتصادی رو بوخامت در آینده باشند. و مهمتر از آن در دولت روحانی باشد که جامعه تلاطم های ناشی از اعتراضات اقتصادی را از سر بگذراند و هم با هیجان ناشی از چند اعدام و حبس برخی نام ها در ماه های آینده و هم نا امیدی گسترده از بیثمر بودن هرنوع اعتراض و اعتصاب؛ از پتانسیل اعتراض تخلیه شود تا هنگام آمدن دولت همسو با خامنه ای کمترین گشایش با حداکثر استقبال جامعۀ هدف (حزب اللهیها و محرومان اقتصادی) روبرو شود.

پ- خیلی هم تصادفی نباید باشد همزمانی پرده برداری از مانیفست نواصولگرایی از سوی قالیباف و طیف همفکرانش. این همزمانی میتواند این معنای قطعی را هم داشته باشد که دولت بعداز روحانی از طیف نواصولگرایان خواهد بود. خامنه ای میداند و میخواهد که اگر ترامپ بتواند در ابتدای سال بعدی میلادی پُز موفقیت در سیاست هایش را اعلام کند دولت روحانی ناگزیر از استعفای ناشی از تمام شدن سوختش در ابر چالش های چهارماه آینده شود و دولت مورد انتظار - نه ایده آل البته - خامنه ای ایرانی از هرجهت مستأصل و بیچاره را تحویل گرفته و با سیاست هایی منضبط تر و چالاکتر مردم را متقاعد کند که مشکلات از دولت روحانی بوده و کشتیبان را سیاستی دگر آمده و اوضاع بهتر خواهد شد.

6- نتیجه: این چیزی که جویده جویده نوشتم و مفصلش رساله ی کامل را میطلبد فقط برداشت من است و میتواند اشتباه باشد بویژه در جمهوری اسلامی که هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست و در عین حال همه چیز مسبب همه چیز است! اما در چشم انداز خودم - در غیر معجزه - نه خبری از انقلاب و سقوط است و نه امیدی به کوتاه آمدن خامنه ای و بهبود شرایط. خودم برای آیندۀ ایران - در صورت پیروزی سیاست های جهانی و البته ایرانی ترامپ - بیشترین حدسم ونزوئلایی شدن ایران است و یا مثل زیمبابوۀ موگابه در چند سال پیش. تورم های بالای هزاران درصدی و در عین حال "زندگی جریان دارد". البته اگر ترامپ در قواره ای که شعارش را میدهد موفق نشود جمهوری اسلامی با کمی تلاطم از این بحران هم خارج خواهد شد با جامعۀ مدنی نحیف تر و با فضای اجتماعی و فرهنگی بسته تر و ایدئولوژیک تر از حتی امروز. و این حرف روحانی درست است که زمان بنفع جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد. زیرا اگر ترامپ در کوتاه مدت موفق نشود هم خودش خسته خواهد شد - روحیۀ شخصی - و هم شکستن اولین سیاستش دومینو وار بقیۀ سیاست هایش را هم بشکست خواهد کشاند! یا...هو

۲۳ نظر:

ناشناس گفت...

قرار بود توی این سیرک اگر دلمان را شاد نمیکنی حداقل کور سوی امیدی بدهی. این که آخرش تلخ تلخ بود

ناشناس گفت...

چند فاکتور مهم در تحلیل شما عمدا یا سهوا در نظر گرفته نشده
.ایران را با ونزوئلا یا زیمباوه یا کره شمالی نمی توان مقایسه کرد هم از نظر بافت اجتماعی هم از نظر ژئوپولتیک و هم از نظر جریان نفت و گاز
1.مردم ایران یکی از انارشیست ترین مردم دنیا هستن و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اعتماد ...هیچ دولت و سیستمی نباید روی درجه وفاداری یا ساکت بودن انها حساب کند
2.مردم ایران درجه ای از رفاه چه در دوره قبل از انقلاب و چه در دهه 74 تا 84 را تجربه کرده اند و محال است بتوان به راحتی ان را از خاطرشان پاک کرد
3.جمهوری اسلامی دشمنان قویی هم از نظر مالی و هم از نظر اطلاعاتی و نظامی داردکه نمی توانند با ان کنار بیایند مانند عربستان..اسراییل ...امارات
4.یکی از مهمترین ستونهای اقتدار جمهوری اسلامی به نام ریال شکسته است کاهش بی سابقه ریال یعنی کاهش اتوریته و نفوذ یعنی از بین رفتن حق عمل و کارمزد نیروهای مزدور وابسته چه در داخل و چه در خارج که باعثد ضعیف شدن اقتدار این نظام خواهد شد
5.بحران اقتصاد جهانی که تازه شروع شده و با نفت و کامودیتهای ارزان در کنار تحریمهای اقتصادی امریکا..اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی کامل در چند ماه اینده خواهد انجامید
در نهایت به نظر من بزرگترین ارزوی خامنه ای این است تا قبل از رسیدن به مرحله کامل فروپاشی بمیرد و راحت شود

ناشناس گفت...

فقط بند 6 را قبول دارم که نتیجه گیری است. به نظرم بند های قبلی بیشتر به داستان سرایی می ماند. ولی بند 6 یک نتیجه گیری درست است که الزاماً ربطی به بند های قبلی ندارد.

علی گفت...

دلقک عزیز . مطلب زیر را از نصرالله پورجوادی خواندم و انگار که شما برایش نوشته بودی . لب کلام شما بود در هفت هشت سال گذشته که به زبانهای مختلف گفته بودی همیشه . خیلی عزیزی
https://t.me/npourjavady/156

Dalghak.Irani گفت...

من اتفاقاً به این دلیل ونزوئلا را مثال عینی آورده ام که انهم یک کشور نفتیست و تا حدود مثل ایران همیشه نیمه مرفه بود به دلیل نفت. ضمن اینکه آنجا هم مثل ایران بجای یک رژیم توتالیتر کامل یک رژیم نیمی تمامیت خواه و نیمی دموکراسی - بخوان هرج و مرج - است. با اینهمه استدلال شما را رد نمیکنم و خدا کند که بنفع مردم تغییر هرچه زودتر اتفاق بیفتد. من هم اگر طرف "ماندن نظام" را بولد میکنم بخاطر هشدار به خوب خرگوشی "دست غیبی خواهد رسید" ایرانیان بتنگ آمده است و نه ترساندن آنان از تحرک و اعتراض و عدالت خواهی. واقعیت را ندیدن بیشتر اید متوهم می آفریند اما فقط بر روی صفحات مجازی قشنگ است و بدرد درمان دردهای جامعه نمیخورد.

اینکه خامنه ای تلاش میکند بجای حفظ مردم و تلاش برای رفاه و توسعۀ آنان نظامش را حفظ کند یک واقعیت است اما این برداشت از حرفم که خامنه ای در موضع ضعف دوران رهبری خودش نیست غلط است و خامنه ای در حال عقب نشینی از همۀ مواضع سیاسی خود در سیاست خارجیست و بطور بدیهی با افول کردن ایدئولوژی اسلامی بعد از مجرای داعش دیگر قدرت بازسازی قدرتش در آینده را هم نخواهد داشت و ناگزیر از داخل نیز بسمت فروپاشی خواهد رفت. یا...هو

ناشناس گفت...

بیانیه شاهزاده پهلویی
https://www.radiofarda.com/a/reza-pahlavi-op-ed-radio-farda-wsj/29436062.html

ناشناس گفت...

تحلیل دهه شصتی.
غافل از آنکه دنیا، دنیای دیگری است.

ناشناس گفت...

لازم به هیچ اقدام قهرآمیزی مثل انقلاب با شورش و بلوا نیست ، این مخروط وارونه شده به تعادل نخواهد رسید ابدأ.

صداقت گفت...


سلام

تولد تیمسار عزیز رو خدمت خودش و عزیزانش تبریک عرض می کنم و انشالله سال های سال سلامت و شاد باشند؛ که هم خودشان از این وضعیت لذت میبرنذ
و هم ما!!

ناشناس گفت...

با سلام تيمسار
خوب اول تولدت مبارك اميدوارم خوب باشي و اصلا هواي ايران را نداشته باشي چون هر كسي كه مثل من توي اخبارو سياست ك چرخ بزنه و حتي سياست نشناسه باز در حال خًرد شدن
حالا كه استاد. (البته در جه استادي شما قابل قبول و حداقل ٥٠درصد با شما اختلاف دارم) ايا با ج. ا. مي تواني در ايران زندگي كني. ايا براي عزيزان جانت نسخه مي دهي در ايران روزه كار سپري كنند با ترجيح مي دهي دندان ايران را بكني كادوي تولدت به ما جواب اين سوال
البته كادوي ما سر جاش خواهد بود

صداقت گفت...

سلام

لینک سخنرانی رائفی پور در مورد سرافراز
https://www.khabaronline.ir/detail/802710/multimedia/movie

سندی بر درستی یکی دیگر از تحلیل های تیسمار عزیز که درآن بازه زمانی به درستی وضعیت صداوسیما و شخص سرافراز را تحلیل کرده بودند. دست مریزاد و به امید اینکه بیشتر در سیرک بنویسید.

Mein Droid گفت...

لطفا از شاهزاده صحبت نکنید، تیمسار از گروه همافران بهمن ۵۷ هستن که واسه خمینی پا چسبوندن، ناراحت میشن

ناشناس گفت...

سلام تیمسار من همون مترسک در توییتر هستم یه ماه نبودم بخاطر مریضی سخت الان اومدم تحلیل های شما را بخوانم همش دنبال دسترسی به اینترنت بودم که امشب گرفتم.

ناشناس گفت...

مادر برجام ها در راه است، نیست؟

ناشناس گفت...

سلام تیمسار ، فقط ی مورد میتونه همه ی شرایط تغییر بده و احتمالا هم بدتر بکنه. اونم فوت جناب خامنه ای که البته هیچ بعید نیست. کاشکه پیش بینی این موضوع رو هم میکردی ، بالاخره سنی از حضرت آقا گذشته...

ناشناس گفت...

سلام
ظاهرا توییتر را هم ترک کردید.
علتش ، به برداشت من ازتوییت اخرتان اینست که دنبال مخاطبی بودید که باهاش مبادله داشته باشید. وبلاگ منظورتون رو برآورده نکرد چون کامنتها ، باز هم برداشت شخصی من، طوری بودند که فکر میکردید نوشته ی شما درک نشده و وقتتان تلف شده. در توییتر هم دنبال گفتگوی مثبت با روشنفکرانی بودید که دید مثبتی به انها داشتید ولی بعضی تو زرد از آب در آمدند( مثل بهنود) برخی هم با شما مبادله ای که راضیتان کند برقرار نکردند. لذا توییتر رو هم ترک کردید.
اینها همه برداشت شخصی من بود و انشالله کلا اشتباه باشد و شما دوباره برگردید چون برای کسی که فکر متعالی تر از اغلب افراد دور و بر خود دارد و قبلا هم عادت به نوشتن داشته ، ننوشتن مشکل است، فارغ از بحران مخاطب!
سالم و تندرست باشید
ارادتمند- یزد

Dalghak.Irani گفت...

دلایلتان برای رفتنم درست و دقیق است و البته بعلاوۀ یک مقدار موارد شخصی. از لطفتان ممنونم و برای نوشتن همیشه مشتاقم بلکه هم ترک مجازی به تصمیم در حقیق کمک کند. شما همیشه مرا شرمنده میکنید دوست نادیده ام از یزد.

ناشناس گفت...

سلام
از پاسخ و ابراز محبتتان ممنونم. با اینکه وبلاگ را به روز نمی کنید، علی رغم اتفاقات بسیاری که بهرحال در حوزه سیاسی و اجتماعی ایران در حال وقوع هستند، من و شاید برخی دیگر هر روز به این جا سر میزنیم به امید مطلب جدید. انشالله که وبلاگ روزی مطلب جدیدی خواهد داشت بزودی.
در توییتر که دیدم هنوز هستید. خودش جای بسی امیدواریست
ارادتمند-یزد

ناشناس گفت...

سلام
اینطوری که به نوشته های قبلی شما در ذهنم مینگرم.
چانه زنی ترامپ با سایر کشورها بر سر ایران، رخ داد فقط کمی شکلش عوض شد.
خیلی راحت اونها رو بین کار با کشور خودش و یا کشور ایران مخیر کرد.
و البته، ملت جایی میرن که آبی زیر پوست مردمش رفته باشه.

در مورد سایر مسائل
من مرتبا به این تصور هستم که همه اینها در طول این چهل سال، جنگ زرگری بوده.
هم اسرائیل از دشمنی صوری با ایران بهره ها برده، هم کشورهای جنوب خلیج فارس.
هم، اکثر جوانان زمان انقلاب با آن رشدی که اگر میماندند، منشا اثر میشدند همه برای این کشور و منطفه و هم جوانانی که الان، تنها فکر و ذکرشان بردن جان، توان و احیانا سوادشان به مکان های دیگر است.

نگرش دیگری هم وجود دارد، زمان گذشته، قرار بود شرق ایران تبدیل به زمین سوخته باشد تا شوروی نتواند از آن برای مقاصد خودش بهره برداری کند
اما الان، کل کشور در حال تبدیل شدن به زمین سوخته است، با دست خودمان و با حماقت البته خودمان.

بقیه را شما بهتر دانید
والسلام.

ناشناس گفت...

سلام منتظریم هر روز سر میژنم ولی......

صداقت گفت...

سلام تیمسار گرامی
داریم میسوزیم آخریش در حسرت حراج جمعه سیاه، حداقل شما بنویسید خسته شدیم توییتر در حد زنده ماندن است نه زندگی کردن!
پیری زودرس و ضرورت افق گشایی در نظام سیاسی
(تحلیل چرخه انرژی حیاتی جمهوری اسلامی)
محسن رنانی / یکم آذرماه ۱۳۹۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای شنیدن فایل صوتی، به لینک زیر بروید:

https://t.me/PooyeshFekri/394

برای دیدن اسلایدها، به لینک زیر بروید:

https://t.me/PooyeshFekri/393

سلامت باشید.

ناشناس گفت...

درود با جناب دلقک
به نظر من دلیل عدم استقبال شایان از توییت های شما اینه که برخی بازدید کننده های قبلی سیرک (خواننده های وبلاگ) از رشته توییت های روزانه بی خبرند. من که تازه متوجه شدم! بهتر بود بر سردر سیرک آدرس جدیدتان را می نوشتید.

این رو هم دلم نمیاد نگم که برای ما آبی ها (که منتظر تاج گذاری پس از آزادی ایران هستیم) کمی سنگینه، وقتی شما دم از پرسپولیس می زنید، چون ما نوشته های شما رو بسی فراتر از دل نوشته های یک آدم معمولی، ارج می نهیم.

ارادتمند
شهریار سیرک دلقک

صداقت گفت...

سلام تیمسار
در توییتر دیدم از فتاح تعریف کردید؛ داستان فتاح هم مثل داستان قالیباف هست به نظرم.
اینکه فتاح پاک دست هست که در موردش بحثی نمیکنم باشد برای آینده اما و به قول شما این امایش مهم است که به شدت فرد نالایقی هست و خیلی از مدیران با سابقه و کاربلد این سازمان از نحوه مدیریت و اشتباهات فاحش فتاح به ستوه آمده بودند و برای رفتنش لحظه شماری می کردند.
سلامت باشید و منتظر قول جدید شما هستیم برای بروز کردن وبلاگ.