۱۳۹۶ خرداد ۸, دوشنبه

و من بسیار ترسیده ام از تأثیر فراگیر حرف های مختصر و مفید امروز خامنه ای!1- حرف های تند و تحقیرآمیز آیت الله خامنه ای نسبت به حکام سعودی در زمان و مکان و مناسبت بسیار بموقعی ابراز شده و خیلی زیاد نگران کننده است از جهت کمک به او و کمک زیاد به سیاست های خارجی اخیراً - چهار سال گذشته - تضعیف شده و رو بزوالش. حرف های او مثل همیشه مخاطب توده های مسلمان "هویت طلب" را داشت و به این خاطر در آغاز ماه رمضان و در جلسۀ "انس با قرآن" بیان شده که اظهاراتش را مستند به نص وانمود و جوانان مسلمان سراسر جهان را تحت تأثیر جذب قرار بدهد. و بنظرم هم بیانش و هم هدفش دقیق و درست انتخاب شده بود.

ب- با کمال سوگواری و بنظر من؛ در حالیکه ما منتظریم عقلانیت دنیا به تقابل با نقلانیت خامنه ای برخیزد؛ اینک زمانه بسمتی رفته است که بدلیل حماقت و نفسانیت شاهنشاهی سعودی از یک سو و منفعت محوری اقتصادی محض امریکای ترامپ از جانب دیگر؛ گفتمان خامنه ای را به گفتمان برتر منطقه و جهان تبدیل کرده است. زیرا برای غیر از ایرانیان مدرن؛ برای دنیا و سیاستمداران آن ها مهم نیست که آیت الله خامنه ای چقدر متحجر است و یا نیست. برای دنیا مهم این است که حرف های خامنه ای چه مقدار بار حقیقت و واقعیت دارد یا ندارد. و من بسیار ترسیده ام از تأثیر فراگیر حرف های مختصر و مفید امروز خامنه ای!

1- ترسیده ام بخاطر تحت تأثیر قرار گرفتن قطعی توده های عرب مسلمان که درست است گرایشی به القاعده و داعش ندارند - یا  داشته اند اما چون آن گروه ها در حال شکست خوردن هستند؛ پشیمانند - اما همه خواستار هویت شرقی و عربی و اسلامی خودشان هستند و مخالف صریح غرب و تاراج کشورهایشان از سوی جهان پیشرفته؛ بویژه امریکا.

2- ترسیده ام بخاطر اینکه این حرف ها فقط از سوی توده های بی قدرت دولتی جدی گرفته نخواهد شد. بلکه بیش و قبل از آن ها در بین ناسیونالیست های ایرانی و اعراب ملی گرا و نخبگان سوسیالیست منتقد کاپیتالیسم نو لیبرال غربی و نهایتاً جامعۀ جهانی مخالف عربستان منشاء مذهب تروریسم اسلامی هم بسیار پرطرفدار و جذاب فهمیده خواهد شد.

3- ترسیده ام بخاطر اینکه یک وجه معاملۀ عربستان به ترامپی برمی گردد که اگر نه منفور؛ حداقل تا کنون غیر قابل قبول ترین رییس جمهور امریکا بوده در نزد دوستان اروپایی اش و مدیای پرنفوذ جهانی. ترامپ ممکن است تا مدتی با توییتر بازی هایش مدیای رسمی پرقدرت امریکایی را بحاشیه براند. اما این امر در شاخۀ اروپای این مدیا تأثیری نخواهد داشت و آنان هر روز بیش از روز پیش زدن ترامپ را تعقیب خواهند کرد.

4- ترسیده ام به این خاطر که ترامپ اگر در معامله با عربستان شاهکاری هم کرده باشد این مختص "اول امریکا"ی خودش بوده و بقول خودش این یعنی شغل و شغل و شغل. و نه تنها حصه ای هرچند کوچک به متحدان غربی خود نداده بلکه در سفر اخیرش به بروکسل همۀ آنان را هم تهدید کرده که بازار امریکا را هم برویشان خواهد کوچکتر کرد. در چنین وضعیتی چرا من باید دلخوش باشم به اینکه مرکل آلمانی و مکرون فرانسوی و حتی ترزا می بریتانیایی بخواهند برای معامله با خامنه ای راجع به حقوق بشر در داخل ایران چانه بزنند. معامله با خامنه ای که دیگر قبیح تر از معامله با ملک سلمان نیست. و نتیجه اینکه خامنه ای تقویت خواهد شد بدون پرسشی از رفتارش با مردم مدرن ایران.

5- اما قبل از ادامۀ ترسیدن هایم چرا باید - و چگونه - قبول نکنم که حرف فرمولۀ شدۀ خامنه ای در قالب "شیرشان را می دوشند و هروقت شیرشان تمام شد ذبحش می کنند" دقیق ترین و موجزترین گزارۀ ممکن در رفتار تاریخ معاصر امریکا و غرب بوده است. مگر با شاه ایران چنین نکردند. مگر با بن علی تونسی، با مبارک مصری، قذافی لیبایی، عبدالله صالح یمنی و ... چنین نکردند. تازه در مورد صدام که بدتر هم کردند.

6- اما من ترسیده ام بخاطر اینکه جناح چپ اصلاح طلبان حکومت ایران همۀ ارکان انتخابی حکومت را قبضه کرده اند. و خیلی خیلی زیاد متأسفم که من به ناکارآمدی و فساد سیاسی اصلاح طلبان بیش از هر موقع دیگر به قطعیت رسیده ام. و این یعنی شکست نمایندگان بخش مدرن جامعه در حکومت بنفع خامنه ای.

7- من حتی از روحانی هم ترسیده ام و تقریباً مطمئنم که اگر قاتل جانی نشود قاتق نانی نخواهد شد. زیرا او برای انتخاب شدن مجدد مجبور از رد شدن از خط قرمزهایی شد که قطعاً او را زمینگیر خواهد کرد و او در تمام چهارسال پیش رو هر روز مورد بازجویی "بگو گه خوردم" جناح راست قرار خواهد داشت و کوبیده خواهد شد. هنوز هیچ چیز نشده حسین شیریعتمداری در سرمقالۀ یکشنبۀ کیهان از همۀ وزرا و روحانیان حامی حسن روحانی خواسته است که نسبت به حکومت اعدام بودن و زندان کردن بیگناهان در جمهوری اسلامی 38 ساله موضعگیری شفاف کرده و رییس شان (حسن روحانی) را محکوم یا حداقل از ساختار شکنی او برائت بجویند.

8- اینکه دوست ساده دل من هیجان زده شده که گویا با پریدن زبانی روحانی - جنگ زرگری - به متحجران - آن هم نه سران شناخته شده و مشخص و بنام بلکه به کل بدنه که حالا مدعیند حداقل 16 میلیون نفرند - باعث از رو رفتن آنان و عقب نشینی شان خواهد شد شوخی تلخی است. زیرا این یک جنگ سیاسی تمام عیار است که اگر هرکه توی حکومت مردش باشد - که نیست - و انجامش بدهد پیروزی و شکستش 50 50 بیشتر نیست.

9- آن رفیقمان را هم که از جنگ ترسیده و علتش را هم شروع جنگ بدون هرگونه منطق را سند آورده - که گزارۀ غلطی هم نیست از نظر تاریخی -  توجه بدهم به این نکته که اولاً شروع جنگ بدون هیچ منطقی تاریخش سپری شده است. اما اگر هم هنوز آن گزاره معتبر باشد یک چیز قطعاً تغییری نکرده و آن این است که شروع کنندۀ جنگ هزینه فایده خواهد کرد و در صورت اطمینان از نفعش دست بجنگ خواهد زد. و اینک جنگ با ایران برای امریکای ترامپ - منهای غرب متحدش - چه فایده ای خواهد داشت که در حال حاضر از دست داده باشد.

10- من ترسیده ام خیلی زیاد و تنها نگاهم به دست خاتمی و اصلاح طلبان است که خدا کند درس عبرت گرفته باشند از گذشته شان و کمی و فقط کمی به فکر ملت باشند و از تقسیم غنایم بین خودشان زودتر سیر بشوند و بخدمت هم کمر همت ببندند و حداقل خامنه ای را از خودشان ناامید کنند. بسیار می ترسم زیرا خارج دارد بنفع خامنه ای مشق می کند و اگر داخل هم مشغول چپاول باقی ماندۀ غنایم باشند در این چهار سال. من که نیستم اما شما 1400 را با خامنه ای جوان و شاداب و مقتدر در داخل و خارج شروع خواهید کرد حتی اگر نامش دیگر خامنه ای هم نباشد! یا...هو

۳۸ نظر:

Dalghak.Irani گفت...

حرف های شما را مستدل ندیدم و نپذیرفتم. لذا طلب را نشر عامش کردم که بلکه خاتمی و دار و دسته اش ببینند و احساس مسئولیت بکنند این بار. و مهمتر اینکه همانطور که یکی از دوستان گفته بود جامعۀ مدنی را هشیار بکنم که پشت رأیشان هم بایستند و هم راه بیفتند و نگذارند اصلاح طلبان بی کفایت و حسن روحانی کم توان آرایشان را بسوزانند. دایم مراقب باشند و بر سر هر انحرافی داد و فریاد راه بیاندازند. برای یافتن انحرافات بهترین راه مطالعۀ رسانه های اصولگرایان است. چون رسانه های اصلاح طلبان حالا جزو رانت خواران دارای قدرت قرار گرفته اند و حرف دندانگیری غیر از فحش به طرف مقابل و فرافکنی مشکلات به نمی گذارند و سرگرم کردن ما نخواهند داشت. یا...هو

ناشناس گفت...

به نظر من هرگز اروپا به فکر حقوق بشر در ایران نبوده و این ژست است. ما مردمی غیر ابزار ساز هستیم و آنها ما را اصلا بشر نمی‌دانند.

در مورد قضیه گاو، نه من موافق نیستم برای این دفعه. عربستان هر سال حدود ۸۰ میلیارد خرید از آمریکا و بریتانیا داشته چرا امسال ۳۸۰ میلیارد؟

اتفاقا سلاطین عرب خسته هستند و گفته اند شما هر سال پول میگیری ولی برای ایران کاری نکردی. احمق بودن عربها توهم است.

امسال با ترامپ شرط کردند و چیزی خواستند و برای همین ۵ برابر پول دادند این پول تمام کشورهای عربی( به جز قطر و عمان بود) نه فقط عربستان.

آخر اینکه توده های مذهبی ایران و خارج ایران در سطح بین الملل پشم هم نیستند، می‌توانند مزاحمت ایجاد کنند ولی مسیر جهان را نه تعیین کرده اند و نه خواهند کرد.

Dalghak.Irani گفت...

بقیۀ حرف هایت را کاری ندارم اما راجع به این بخش از گفته ات

- آخر اینکه توده های مذهبی ایران و خارج ایران در سطح بین الملل پشم هم نیستند، می‌توانند مزاحمت ایجاد کنند ولی مسیر جهان را نه تعیین کرده اند و نه خواهند کرد. -

حرف دارم و اتفاقاً علت اصلی ادعای من هم بر روی تأثیر توده ها بنا شده است. سیاستمداران نمی توانند برخلاف ذائقۀ توده های تحت حکومت شان عمل بکنند چون ساقط می شوند مثل ایران دیروز. پس اگر توده های مسلمان کشورهای عربی حرف خامنه ای را درست تشخیص داده و باور کنند نه خود عربستان قادر به ادامۀ سیاست برضد خامنه ای خواهد بود و نه مهمتر از آن اعرابی را که بخط کرده بعنوان متحد خواهد توانست متقاعد بکند و بمانند. زیرا دیگر کشورها نیز برخلاف خواست غالب توده عمل نخواهند کرد. یا...هو

مکنزی گفت...

تقریبا موافق این تحلیل شما هستم و خیلی هم ترسناک نیست، از اول انتظاری از غرب نمی رفت و حقوق بشر هم اگر بازی سیاسی بود همان بهتر که سرش معامله شود و تکلیف روشن شود! فعلا که تنها راه این است که اصلاح طلبان به ادعای اصلاح خود عمل کنند وگرنه در این اوضاع کسی فکر دموکراسی و حقوق بشر نیست همه می خواهند نون و ماستشان را بزنند و براندازی برای بعد است!

دوشیدن عربستان هم درست بود و مردم هم قبلا گفته بودند حالا اینکه یه حرف درست چقدر مردم جهان را جذب جمهوری اسلامی می کند نمی دانم، ساعت خراب هم در روز دوبار زمان را درست نشان می دهد!

شاید اگر سنگ اندازی نشود از این معامله های مکرون و مرکل و می با جمهوری اسلامی چیزی هم دست مردم را بگیرد و اوضاع اقتصاد کمی بهتر شود؟

سال 1400 چه خواهد شد را نمی توان به این اسانی پیشبینی کرد ضمن انشالله بالا بودن سایه شما بالای سر وب فارسی در ان سال! معلوم هم نیست که خامنه ای مرده باشه تا اون موقع یا خامنه جوانی بیاید البته اینده محتمل و تنها قسمت واقعا ترسناک تحلیل شماست.

ناشناس گفت...

اگر دایی من دختر میشد ، من الآن یک خاله بیشتر داشتم . فرضهایی میکنی تیمسار !!! از شما بعید است والآآآ.

Dalghak.Irani گفت...

مکرون رییس جمهور بسیار جوان فرانسه در مورد نحوۀ دست دادنش با ترامپ توضیح داده و انرا تعمدی دانسته و چنین گفته است:

"...وی گفت: «روسای جمهوری آمریکا، ترکیه و روسیه از منطق قدرت اقدام می‌کنند و این امر مرا نمی‌رنجاند. من اعتقادی به سیاست تبادل توهین در ملاء عام ندارم. ولی در رایزنی‌های دوجانبه با قاطعیت برخورد خواهم کرد و هرگز چاپلوسی نخواهم کرد؛ زیرا این شیوه تنها راه برای به‌دست آوردن احترام آنهاست.»..."

من هم چنین رییس جمهوری و چنین شیوه ای را برای هرکشوری - از جمله ایران - می پسندم و معتقد به وادادن روحانی در مقابل هیچکس نیستم. زیرا بجد معتقدم که خضوع در سیاست هیچ احترامی و نفعی را بدنبال ندارد. دارم سعی می کنم که بگویم روحانی باید سیاست "پرخاش در علن و وادادن در چانه زنی پشت پرده" در سیاست داخلی را؛ و "وادادن در علن و خضوع در دیدارهای رسمی" در سیاست خارجی را؛ به "ادب در علن و محکم - در حد نزاع - در چانه زنی های پشت پرده" در سیاست داخلی؛ و "محکم در علن و برخورد برابر در دیدارهای رسمی و مذاکراتی" بازبینی و تغییر بدهد. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک نظرت درباره رای 8 میلیونی رئیسی چیست؟ افرادی مانند بنی صدر و اکبر گنجی که آدمهای کمی هم نیستند این خبر رو افشا کردند. با توجه به اینکه رئیسی در طول مناظرات هم بسیار ضعیف و بهت زده ظاهر شد، رای 16 میلیونی برای او کاملا غیرقابل باور هست. تاکید عجیب و بیش از حد جناح طرفدار رئیسی و جمنا مبنی بر رای حلال و لزوم تشکیل دولت سایه بر مبنای این رای قوی! هم این شک ها رو تقویت میکند.

Dalghak.Irani گفت...

اصلاً علت اصلی نوشتن پست های تأییدگر حرکات درست خامنه ای و اصولگرایان این است که معتقدم اصلاح طلبان جناح چپ بسیار نامرد هستند در فرافکنی بی کفایتی خودشان به اردوی رقیب و پرت کرئن حواس رأی دهندگان شان از فوکوس روی خودشان و بردن آن ها به برهوت هی دایی جان ناپلئونی و مشغول کردنشان برای فرار از پاسخگویی است. این موضوع را هم بیشتر در این کانتکست می بینم و اعتقادی به این مهملات - که نوعی کردیت دادن به سنت گرایان متحجر است - ندارم. زیرا وقتی تو موضوعی را مطرح کردی که کسی بغیر از خودت و یک مشت آدم های مستأصل از قدرت رقیب آن را باور نکردند بیشتر از اینکه بوجهۀ تو کمک شود باعث آبرو فزایی برای رقیبت می شود و این برای یک نیروی ترقی خواه - که باید بتوان خودش تکیه کند و نه به موهومات راجع به رقیب - سم مهلکی است که حتماً آن نیرو را خواهد کشت. مثل طرح "تهران زمین سوخته" از سوی برخی سیاسیون اصلاح طلب. و مقایسۀ ان با وضع کشور در هنگام تحویل از احمدی نژاد. آخر کدام کسخلی می تواند تهران زیبای فعلی را زمین سوخته بفروشد به تهرانی های زندگی کرده در 12 سال گذشته در تهران. وقتی چنین مزخرفات شاذی مطرح شود شنونده قبل از اینکه بحرف مدعی فریفته شود بلافاصله به این فکر می کند که نکند در مورد ایران سوخته در دورۀ احمدی نژاد هم یک ادعای غلط و آدرس سوخته بوده که چهار سال است تو پاچه اش کرده اند. تازه اگر چنین چیزی یک در ده میلیون هم حقیقت داشته باشد خوش بحال دولت روحانی که برگزار کنندۀ انتخابات بوده و 8 میلیون را 16 میلیون کرده تو پاچۀ مردم. مگر اینکه گنجی مدعی شود که روحانی را هم خریده اند. در اینصورت باید از گنجی پرسید که پس تو ... - خودت پر کن سه نقطه را - چرا اولین نفری بودی که با مطرح کردن آیت الله قتل عام تبدیل به قویترین کمپین انتخاباتی روحانی شدی. بنی ضدر را نمی دانم اما در مورد گنجی مطمئنم که از کون سوزی همه گیر نشدن ابداع جدیدش در آیت الله قتل عام است. زیرا فکر می کرد که چنان مرجعی است که هر مزخرفی را بگوید مثل حذف مثلث جیم بلافاصله تبدیل به تیتر اول همگانی خواهد شد. خب حماقت که مخصوص ما توده ها نیست. تاریخ روشنفکران احمق هم کم نداشته. یا...هو

ناشناس گفت...

خوب تیمسار شما که حرکات اصولگرایان را پحته تر از اصلاح طلبان می بینی ، لطفآ اثرات مثبت عینی عملکرد ایشان در قبال ملت و نه نظام خودشان را در دوازده سال گذشته فقط نام ببر. لطفآ نگو که اصلاح طلبان مانع بودند . من هر دو جناح را فاقد شایستگی میدانم ، ولی شما طوری از ایشان تمجید میکنی که آدم یاد حاج حسین شریعتمداری می افتد.

ناشناس گفت...

تیمسار جان ، تهران زیبا !!! با شما در بیشتر مواقع هم نظر بودم در مورد قالیباف ، به نظر من از کرباسچی هم بهتر بود . اما زشتی های تهران هنوز بدجوری تو چش میزنه عزیز !
تهران چیزی به اسم پیاده رو نداره و کسی هم تا الان اعتراضی نکرده یا من ندیدم . یارو خونه ساخته عشقش کشیده سطح پیاده رو بباد بالا و اون یکی نیم متر پایین تر ، یکی نمای سفید ساختمان راضیش میکنه اون یکی مشکی و یکی دیگه کرم ، واقعا فکر میکنید تهران خیلی زیبا شده ؟!
شما لندن نشین و از اونجا مدام تو سر ما میکوبی که حرامت باد و من اینجا به این فکر می کنم شاید تو سه چهار سال گذشته قالیباف داره از ما انتقام میگیره ! زباله و زباله و زباله و موش و موش و موش ! انگار باسن کار رو گذاشتن زمین ، نه الان ، فکر کنم دو سه سالی هست کم کار شدن ، خیلی
تیمسار تهران زیبا نیست به خود خدا زیبا نیست . شما لابد مثل شبکه من و تو که از سال پنجاه شش و هفت فقط ساحل نوشهر رو نماد کل ایران میدونه ، چهار تا پارک معروف و شهر آفتاب و پل طبیعت رو نماد تهران میدونی . تهران زیبا نیست ، یه سر بزنی بد نیست . تهران چیزی به اسم پیاده رو نداره !!!

ناشناس گفت...

دلقک شما از اون ور بوم افتادی. دیگه واقعا استدلالات شما از دایره منطق خارج شده هر چند قبلا هم حرف های شما کم جنجالی و غیرمنطقی نبوده

Sadegh گفت...

دلقک به عنوان یک آدمی که انقدر ادعای مدرنیت و سکولاریسم داری واقعا هیچ درکی از کانتکست و شرایط نداری. من داخل ایران دارم زندگی میکنم و تمام خبرهارو به صورت جدی پیگیری میکنم. یه دو قطبی بسیار شدیدی درست شده بین اصولگرا و اصلاح طلب، سنت و مدرنیته، تئوکراسی و دموکراسی، نسل پیر پاتال و نسل جوان، رییسی و روحانی، نهادهای نظامی امنیتی و مردم، ترس و امید... هرچی میخوای اسمشو بذار!

این وسط همه دارن زورشونو میزنن و به عنوان کسی که داره همه چیزو خیلی دقیق رصد میکنه و یک سواد نسبی هم داره میگم که آینده ی ایران توی چهار سال آینده و یا حتی خیلی کمتر رقم خواهد خورد. اگروه اول، اسمشو خودت انتخاب کن داره خیلی کثیف بازی میکنه... هیچ دروغ و دغل و تهمت و کثافتکاریی نیست که ازش دریغ کرده باشه... حدس میزنم خیلی از لجن پراکنی های تو به سمت گروه دوم هم تحت تاثیر همین تلاش باشه... اینکه انقدر داره روی فساد و قدرت طلبی و ناکارآمدی اصلاح طلبا تاکید میشه رو اصلا نمیفهمم! خندم میگیره... اینا هم باید توی کانتکست بررسی بشه و نمیتونی توی خلا تز بدی... چی میشه که کسایی که 40 ساله ملت ایرانو به گروگان گرفتن و به خاک سیاه نشوندن و اصلا دلیل وجود همین ساختارهای رانتی و فساد زا بودن شدن مدعی و قاضی و حرفاشون داره از دهن امثال تو هم بیرون میاد!

اصلاح طلبا دروغگو و فاسد و حقه باز شدن درست! (گرچه هنوز به گرد پای رقیب هم نرسیدن) دلیلش اینه که دارن توی زمین رقیب بازی میکنن و اصلا جز این نمیشه با این رقیب بازی کرد... جنگ بقا بازی بی رحمیه...

نمیدونم اطلاعاتتو راجع به مسائل ایران از کجا میاری و بعید میدونم به صورت objective بهت برسه وقایع، ولی انقدر نظراتتو دنبال کردم که بتونم با قاطعیت نسبی بگم که با اینکه ذهن حقیقت جو و دوست داشتنیی داری روی قدرت تحلیلت واقعا جای بحث هست.

من یه آتئیست هستم و مطمئنم که با هیچکدوم از اصلاح طلبا حتی نمیتونم بشینم یه چایی بخورم اما دنیای سیاست جای تفکر استراتژیک و هزینه و فایده ست. تو ذهنت زیادی مطلق گرا و مذهبیه! وقتی میگی "اصلاح طلبا" اینو در نظر بگیر که دهها میلیون نفر توی ایران خودشونو اصلاح طلب میدونن... من که این حرفو میزنم چرا گروه اولو انقدر منسجم و مطلق میبینم؟ چون خودشون هویتشونو با مطلق گرایی و عدم پذیرش هرگونه تغییر گره زدن...

تقصیر تو نیست دلقک... تو توی نسل خودت جزو بهترین ذهن ها محسوب میشی... من سن نوه تو دارم، نسل شما مارو بیچاره کرد... حالا داریم تمام زورمونو میزنیم که توی این کثافتی که واسمون ساختین و با همین ابزارها بتونیم از توی لجن در بیایم. انقدر سنگ ننداز دلقک...

Dalghak.Irani گفت...

بحث اصلی مربوط به ادعای اکبر گنجی بدون تعادل بود و من فقط تهران را مثال زدم که مزخرف گویی در د ان ای اصلاح طلبان را نشان بدهم و الا گنجی که سالهاست از اصلاح طلبی داخلی بیرون امده. راجع به تهران هم من که رفت و امدی ندارم و شما باید در تهران زندگی و رفت و امد کرده باشی. ضمن اینکه سؤال شما مثل درخواست نشان دادن نور در روشنایی درخشان روز است. و من چاره ای ندارم که تو را دعوت کنم کمی صبر شب نزدیک است بکنم و درخواست کنم که اگر می خواهی بدانی از چه می گویم حتی چهارسال هم نه. فقط دو سال صبر کن تا بفهمی من از کدام تهران زیبا حرف می زدم. خدا کند شکست بخورم و بعد از چهار سال اینده هم بزرگترین مشکل تهران همسطح نبودن پیاده رو ها و سختی عبور و مرور معلولان باشد. هیچ جلو سبز میدان و بوذرجمهری رفته ای و من که قالیباف سیاسی را لعنت کردم چرا اینقدر پشت پا به خادمان وطنتان می زنید مگر تو مسجد جامعی هستی که از شورا استعفا داد برای پست چربتر و بعد که نشد آمد به عارف خان تعهد داد که تراخدا اسم مرا هم بگذار در لیست دیگر استعفاء نمی دهم. و الا من کجا بروم بعد از شصت و چند سال سن. یا...هو

Sadegh گفت...

نمیدونم که ریشه ی این اعتقاد دیندارانت به قالیباف چیه! آیا واقعا دلایل منطقی و objective پشتش هست یا چون خودت نظامی بودی و اونم یک نظامیه یه جوری هویت خودتو با قالیباف گره زدی! اما اینو میدونم که قالیباف خیلی روی تنفر و کینه ت نسبت به اصلاح طلبا تاثیر داشته. و حتی خیلی بیشتر از این. و نمیفهمم کسی که ادعای مدرنیته و سکولاریزم داره چجوری میتونه از کسی که انقدر واضح دشمن انسانیت و مدرنیته و سکولاریزمه دفاع کنه. قالیباف تازه جنده ی رییسی نشد! قالیباف از اول جنده رییسی و رییسی ها بود... رشد 2 و نیم برابری درآمد؟؟؟ یارانه 250 تومنی؟؟؟ کارانه به بیکارا؟؟؟ رشد اقتصادی 25 درصدی؟؟؟ توی 4 سال؟؟؟
بعد این آدم تشنه قدرت به هر قیمتی نبود؟ آقا قالیباف بتمن اصلا...! کدوم بشری در سطح دنیا این حد کارامدی داشته که یک ایرانی متحجر توی سیستم فاسد جمهوری اسلامی بتونه داشته باشه؟ 4 درصدی ها؟؟؟ فکر کردی برنی سندرزی؟؟؟ چقدر شو احمقانه ای بود...

به شخصه خرده شیشه ذات روحانی رو قبول دارم و به نظرم به همین دلیلم میشه بیشتر از خاتمی و امثالش بهش امید بست... با آدم گنده لات باید گنده لات در بیفته... لذت میبرم از قدرت سخنوری روحانی و اینکه چجوری با 4 تا جمله به جا تونست جو مناظره هارو به نفع خودش برگردونه... وقتی طرف مقابل انقدر کثیف بازی میکنه باید باهاش کثیف بازی کرد... تونستن واقعیت وعده پوچ یارانه رو واسه مردم گرسنه ایران نشون بدن... ملت ایران به پول نقد نه بگه؟؟؟ دمشون گرم.

بحث تهران هم فقط زیبایی ظاهری نیست... توسعه با توسعه پایدار فرق میکنه... تهران یک توهمه! یک دروغه که متاسفانه زیاد دووم نخواهد آورد... به زور پول نفت وسط بیابون اون همه جمعیتو یک جا جمع کردن عاقبت خوبی نداره... یک کلمه: آب!!! نمیگم تقصیر قالیبافه همش اما وقتی صحبت از تهران سوخته میشه بیشتر این بحثاست.

ناشناس گفت...

آقا یه نفر پرسید جریان این افشای 8 میلیون رای رئیسی چیه؟ شما سوال رو ول کردی و قصه حسین کرد شبستری رو تعریف میکنی! از سوال راجع به رئیسی به اصلاح طلبان و تهران نقب میزنی! هر کسی هر چیزی بپرسه یه جوری به اصلاح طلبان ربط میدی!

بنی صدر آدمی نیست که همین طور مهمل بگه. واکنش نه چندان شادمانه خامنه ای نسبت به این انتخابات علی رغم مشارکت گسترده مردم نشون میده که نتایچ واقعی آرا چیز دیگری بوده که چنین موجب شوک تو بخش های صاحب قدرت حکومت شده.

ضمن اینکه اگر افشاگری بنی صدر و آن مطالبی که سایت سحام نیوز نوشت درست باشد ثابت می شود که در سال 88 هم خامنه ای خیلی ساده با دستور به وزارت کشور، نتایج انتخابات رو دستکاری کرده. در فضای رسانه ای رسمی حکومت هم خبر جلسه نماینده خامنه ای یعنی حقانی در وزارت کشور منتشر شد. قسمت عجیب ماجرا این بود که هیچ خبرگزاری رسمی حکومتی به دلیل این جلسه شبانه اشاره ای نکرد.

ناشناس گفت...

نتایچ انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ساعت 8 عصر همان روز انتخابات مشخص شد! نتیجه اولیه انتخابات ایران تا ساعت 8 صبح روز بعد اعلام نشد! تازه ساعت 8 نتیجه اولیه و بعد از ظهر روز بعد نتیجه نهایی اعلام شد! جالب است بدانید که در هر شعبه هر صندوق حداکثر 1000 رای جا دارد و هر شعبه حداکثر دو صندوق ویژه ریاست جمهوری دارد. که این دو هزار رای در عرض حداکثر یک ساعت قابل شمارش هست. با توجه به سیستم الکترونیکی وزارت کشور آرا به صورت آنلاین و به یاری کامپیوتر تجمیع می شود. کل پروسه شمارش و امضا صورتجلسه ها و تجمیع حداکثر 2 ساعت طول می کشد یعنی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 96 ایران ساعت 2 یا دو نیم شب انتخابات مشخص شده بوده. جلسه حقانی با وزارت کشور ساعت 3 و نیم شب بوده! یعنی خامنه ای از نتیجه نهایی انتخابات قبلا باخبر شده بوده. همه شواهد گویا و منطقی هست. حالا شما خودتون قضاوت کنید.

ناشناس گفت...

در مورد این که ((اگر توده های مسلمان کشورهای عربی حرف خامنه ای را درست تشخیص داده و باور کنند نه خود عربستان قادر به ادامۀ سیاست برضد خامنه ای خواهد بود و نه مهمتر از آن اعرابی را که بخط کرده بعنوان متحد خواهد توانست متقاعد بکند و بمانند.))

باید بگویم به فرض اینکه توده ایران و کشورهای عربی در تعیین سیاست کلان بین الملل نقش مهمی داشته باشد(من فکر می‌کنم ندارد)، توده کشور های عربی اصلا ناراضی نیست از سلاطینش. توده وقتی حرکت میکند که گرسنه باشد یا حس کند مطابق استعدادش در بین الملل جلو نرفته. عربها از میزان استعداد خود آگاهند و ادعایی هم ندارند و کاملا سیر هم هستند.
حزب الله لبنان و شیعیان بحرین که نارضایی ابراز میکنند را من عربی کلاسیک نمیدانم اینها در اردوگاه ایران هستند و طبیعی است مثلا از سلمان متنفر باشند. در بین جوانان عرب سلمان بسیار محبوب است تنها شاهی بوده که از تسلیحات خریداری شده استفاده کرده هر چند روی یمن مفلوک.

Dalghak.Irani گفت...

راجع به نگیزه ام از نقد بی رحم - درحد نفرتم - از اصلاح طلبان و سهم قالیباف برمی گردم. اما آمدم فقط بگویم به دوست محترمی که بنی صدر را مرجع معتبر معرفی کرده و گفته که فکر نمی کند کسی معتقد باشد بنی صدر مهمل می گوید بگویم که اتفاقاً من با قطعیت می گویم که بنی صدر مهمل می گوید و پیرمرد خود شیفته دچار هذیان های سنی هم شده و قاطی بود قاطی تر هم شده است. اما به این دلیل بنی صدر را مورد سؤال و انتقاد قرار ندادم که او تکلیفش با جمهوری اسلامی معلوم است و معتقد است که هنوز خودش رییس جمهور است و انتخابات مشروع نیست و وارد این جناح و آن جناح هم نمی شود. اما شما هم پاسخ ندادی که چرا گنجی شده بود رییس کمپین انتخاباتی حسن روحانی که نشسته با حقانی و جهانگیری و 8 میلیون رأی تقلبی ساخته برای رقیب که همان رأی 16 میلیون کرده اش را چماق کند و بکوبد توی سرش. تازه به این ترتیب جمع شرکت کننده ها هم می شود 33 میلیون آیا مشاهدات میدانی و چشمی و تعداد صندوق ها و آن ازدحام صف ها و ... با جمع مشارکت 54 درصدی در کل کشور قابل قبول است؟

ناشناس گفت...

"شیرشان را می دوشند و هروقت شیرشان تمام شد ذبحش می کنند"
چرا فکر می کنید شیرشان تمام می شود؟
عربستان از همین فردا هم فروش نفتش را قطع کند نمی گویم به مشکل نمی خورد اما با توجه به شرایطی که برای خودش ایجاد کرده
از قبیل سرمایه گذاری در بازارهای دیگر، زائران کعبه و پروژه جدیدی که وزیر نفت 2 دهه قبل عربستان در حال اجرای آن هست استفاده از انرژی خورشیدی به جای استفاده از انرژی فسیلی به راحتی می تواند یک دوره جدید اقتصادی را آغاز کند سایر کشور ها که جای خود.
شما میفرمایید اصلاح طلب ها فاسد اقتصادی هستند که برخی شان بله اما بیشترشان فاسد سیاسی هستند که اگر سندی بر علیه شان بود جناح حاکم تا به حال در 7 آسمان جار زده بود مثل حقوق های نجومی.
من نمی فهم اگر اصولگرا بدوزد می شود حیف این چه حیفی اس می شود توضیح دهید کلیه دزدی های که اصلاح طلب ها از خورد و کلان کرده باشن به یک هزارم حیف های که اصولگرا ها کرده اند نمی رسد. لابد این هم باید در کانتکست دیده شود!
اما فقط یکی از دزدی های شهرداری را عرض می کنم عددش در ماشین حساب جا نمی شود تیمسار جان؛ بپرسید که شهرداری فقط و فقط بابت پس ماند و فیش های که برای آن صادر شده است چقدر کسب درآمد کرده هست؛ باور کنید (دروغ چرا بررسی دقیق نکردم لازم بود بفرمایید) حدس می زنم از درآمد غیر نفتی یک ساله کشور خیلی بیشتر هست. بعد این پول هم لابد میل شده است؟
چرا در 12 سال یک نقشه جامع نداده این دردانه شما؟ چرا راه را همچنان باز گذاشته برای اینکه امروز بکنن فردا پر کنند پس فردا یک مدل دیگر بکنند؟ چرا تمام تغییراتی که قول داده و انجام داده همش سحطی بوده؟ چرا همه این ها در یک باران زوارشان در می رود؟
فیش های پسماند ها از عدد تقریبی میانگین 3000 هزار تومان برای هر واحد مسکونی به میانگین 800.000 هزار تومان برای هر واحد رسیده در عدد تعداد واحد های کل تهران ضرب کنید عدد را اگر شد محاسبه بفرمایید!!!

امیر گفت...

تیمسار عزیز!
ول کن این بحث ها رو! از Adele یه بار نوشتی! هیچ کس توجه نکرد چی گفتی. برادر من اون دنیای " شیک انسانی " که شما آرزوشو داری خیلی وقته تموم شده. آقای مایکل کین ( خدمتکار بروس وین در فیلم های بتمن) بعد از برگزیت و در دفاع ازش گفت : من ترجیح می دم اربابی فقیر باشم تا نوکری ثروتمند. و این نسل همه چیز دان باز هم نفهمید مفهموم حرفو و شروع به فحاشی کرد و نسل من نسل من راه انداخت.
حذف "فلسفه و معنا" از زندگی انسانی در چهل سال گذشته و جایگزینی کلیت زندگی انسان درچارچوب بسیار نازل "هزینه و فایده کوتاه مدت " ما رو به اینجایی رسونده که هستیم. ثروتمندتر به نظر میرسیم اما خالی ازهرگونه وقار انسانی.
بنده نگاه از بالا ندارم که میدانم دوست نمی داری این نوع نگاه رو. اما همچنان قادربه تشخیص ان از گوشت کوبیده هستم و این " نسل گنده گوز بی اصالت " رو کله در دیگ انی میبینم که به عنوان ابگوشت بزباش بهشون غالب شده.
بگذریم.. کلمات خیلی ضعیفند در انتقال مفهموم. راستی می دانستید آلمانی ها برای حسی به نام " غم جهانی " یا همون " چرا دنیا انقر به گه رفته " یک کلمه ساختند ؟ دوست دارم فرهنگ های اینجوری رو که تو عمق کثافت هم خاصیت " زایندگی " رو از دست ندادند.
در پناه خدا باشی تیمسار عزیز.

ناشناس گفت...

دلقک نازنین، یه سوالی دارم که چون نمیشه از نظردهندگان انجام بدهم (چون مصداق محدود کردن ازادی بیان قلمداد میشود) از شما میکنم: ایا کل کل کردن بر سر جزییات نسبتا بی اهمیت با همدیگر فایده ای دارد؟ (مگر اینکه از این کار هم لذت میبرید...). اگر هم کسی از اول متوجه هدف شما از این پست نبود قاعدتا باید با توضیح ۲۱:۴۸ شما متوجه شده باشد. ضمن اینکه اطمینان دارم شما هم درک میکنید که بسیاری از نظرهایی که ظاهرا شما را هدف میگیرند در واقع فریادهای یک ملت کلافه شده هستند...

ناشناس گفت...

سلام
ولی من فکر میکنم حرف رهبر انقدر که شما را نگران کند ، برد و نفوذ ندارد
یکی اینکه شیعه است
یکی اینکه در یمن و سوریه به اندازه کاری گلکاری کرده و چون شدت گلکاری و زمان باقی ماندن اثر آن طولانی بوده لذا از حافظه ی عوام سنی پاک نشدنی است
در ضمن برجام رو هم امضا کرده و بقول خود شما ، جا زده و وجهه امریکا ستیزی خود را از دست داده.
لذا نگران نباشید. نگرانی من بیشتر از جانب خود ترامپ تاجر مسلک و ابله و خود بزرگ بین است تا حکام سیاستمدار سعودی.
ارادتمند- یزد

ولی گفت...

ترست زیاد پایه ندارد تیمسار. مثلاً شبی که خبر این سخنرانی داشت پخش می شد، ما خانۀ یکی از فامیل افطار مهمان بودیم؛ عکس العمل حاضران مجلسمان را دقّت کردم:
یک نوجوان سیزده ساله: بابا! این مگه روزه نیست چرا حرفای بد می زنه؟!
یک خانم تحصیلکردۀ خانه دار (و تأیید مرد مذهبی مجلس): راست میگه این پیرمردای پیزوری خوشگذران!
یک مدرّس دانشگاه: مگه خود ما گاوِ شیرده روسیه نشدیم؟!

ناشناس گفت...

"تهران زیبای فعلی را زمین سوخته بفروشد به تهرانی های زندگی کرده در 12 سال گذشته"
تو که لندنی و تهران 12 سال اخیر رو هم ندیدی بهتره کس شعر نگی. استراتژی زمین سوخته یعنی منابع و امکانات یک سازمان اداری رو به یغما بردن و قفل کردن آن سازمان یا اداره طوریکه تیم بعدی زمین گیر شود. صحبت از دارایی های مالی و غیرمالی شهرداری تهران هست و نه به قول شما تهران زیبا! تهران زیبا به چه درد شهردار بعدی میخورد وقتی هیچ منابع مالی ای نمانده که هیچ 70 هزار کارمند که به معنای واقعی بخش بزرگی از اونها مفت خور هستند هم رو دست شهردار مانده. وضعیت فعلی تهران رو فقط ساکنان این شهر میدونن که نتیجه اش اردنگی میلیونی به اعضای شورای شهر فعلی و جناب قالیباف و روی کار آوردن یک تیم کاملا جدید از شورای شهر بود. وقتی مردم تهران نظرشون اینه شما بهتره ساکت باشی و اینقدر مزخرف راجع به تهران زیبا از لندن واسه ما تفت ندی. حداقل برای اینکه صحبت هات راجع به تهران زیبا باد معده به نظر نرسه یه چند تا مثال واقعی از این زیبایی ها رو هم بذار بغل صحبت هات! پل طبیعت تنها خروجی به درد بخور قالیباف در طی این 12 سال بوده. مابقی پروژه های شهرداری همه مورد انتقاد شدید کارشناسان هست.

Dalghak.Irani گفت...

صادق عزیز
همزمان با رسیدن کامنتت اولت داشتم اخبار بی بی سی فارسی را هم می دیدم و رسیده بود به بحث شیرین استاد شجریان. لابد آخرین ورژن "فروش شجریان بازی به مردم رأی دهنده با صدا ها آرزو و امید" روی صحنه را می دانی: وزیر ریاکار روحانی برداشته نامه نوشته به تلویزیون که کار نشدنی - والبته بی اهمیت هم - را شدنی کند و ربنای استاد را زیب سفرۀ افطار عاشقانش بکند ما به ازای رأی به رییسش! جواد لاریجانی هم پاسخ داده که داداچ این فقره وجاهت شرعی اش را از دست داده بدلیل سیاسی شدن لطفاً پی گیر پخش آهنگ های دیگر استاد از صدا و سیما باش. خب این حرف حرف حسابی و درست و منطقی و فکر شده ای است اگر قرار است شنیدن و درک آیۀ ربنا مقدم بر تمرکز بر لحن و اواز استاد باشد. این را اینجا داشته باش تا برویم به بی بی سی:

بی بی سی قصه ای را که گفتم سوار موج کرد و کیوان ساکت - کنسرت آبادانی اخیر که من هم یادی کرده بودم در پست قبلی - را هم از تهران آورد روی آنتن. کیوان عزیز بعد از کلی دعا و ثنا و تعریف و تمجید از استاد شجریان و قصه ها و غصه های پرآب چشم رسید به اینجا که گفت:

"صدا و سیما بخودش بد می کند و ربنای استاد را پخش نمی کند. و الا من مطمئنم که مردم بمحض اینکه اذان و وقت افطار می شود تلویزیون را خاموش می کنند و سی دی خودشان از ربنای استاد را می گذارند و حال می کنند و افطار!"- پایان نقل قول بمضمون از کیوان ساکت -

خب من مطمئنم که قالیباف و هرکس دیگری ارتباطی با این فرمایش کیوان خان نداشته باشد که صادق مدعی شود که من جامعه ام را نمی شناسم. خب من بریش هم آنهایی که با زیرکی و کثافت تمام ربنای شجریان را کرده اند سقف آرزوها و خواسته های رأی دهندگان شان و با باز تولید میرحسین یا حسین چند ده نفره خودشان را آسوده از خدمت و پاسخگویی در مقابل مشکلات مردم می کنند می خندم و از حرف کیوان ساکت معصوم هم ریسه می روم. چون اصلاً 99 در صد دوستداران صدا و آواز شجریان و دارندۀ آلبوم وسی دی و دی وی دی های او روزه نمی گیرند و 99 درصد کسانی هم که تقاضای پخش صدای شحریان را دارند اصلاًً شجریان گوش نکرده و نمی کنند. این بازی است که اصلاح طلبان هم اختراع کرده اند و هم شروع کرده اند و هم بازی می کنند و هم همه را سر و کار گذاشته اند و هم خودشان را آسوده از پاسخگویی به ملت کرده اند و نتیجه اش شده اینکه:

ولایتی با مدارک مستند رفته کیهان و گفته که میرزاده و بچه هایش دزد بودند و از دانشگاه آزاد اخراج شده اند و تصمیم هم مال هاشمی رفسنجانی بود.

اما اگر بجای انگیزه یابی به گفته ام و نتیجه ام دقت بکنید حاضرم بگویم که فساد اصولگرایان کجا و چگونه پیدا و معرفی و تبلیغ کنیم. که اصلاً حساسیتی برای من ندارد چون اصولگرایان که از من رأی نگرفته اند و وکیل من نیستند و به اصلاح طلبان رأی داده ام که بروند فساد اصولگرایان را درست کنند دیگر. نه اینکه جیب گشاد خودشان را اولویت بدهند مثل صفدر. و نه اینکه بجای مثلاً شجاع پوریان - نمایندۀ بهبهان در مجلس ششم و شخصیت برجستۀ فرهنگی و رییس کمیسیون فرهنگ مجلس ششم و نمایندۀ شورای شهر چهارم - و چون نگفته تهران سوخته و در طول چهار سال هم قالیباف را نکوبیده - بگذارید بیرون از لیست و آدمی مثل سالاری یا حتی مسجد جامعی دغل را به رأی میلیونی تهران برسانید و اف بر شما.

ناشناس گفت...

اساس نصب ولایتی در هیات موسس دانشگاه آزاد کاملا غیرقانونی بود. هیات موسس یک سازمان را نمی توان تغییر داد یا کسی را اضافه و کم کرد که خامنه ای برای اولین بار در دنیا توانست هیات موسس را بعد از تشکیل آن موسسه به صورت غیرقانونی اضافه کند! مدارک مستند اون هم در کیهان؟! خب کو این مدارک مستند غیر از ادعا و حرف که تا توانسته در این روزنامه امنیتی بار این و اون کرده. در مقابل میرزاده جواب داده و به شماره تمام نامه ها به صورت دقیق ارجاع داده و اضافه کرده که از طرف خودش به ولایتی اجازه میدهد تا تمام مدارک رو علیه او (اگر وجود دارد؟!) منتشر کند. دلقک تو دقیقا مثل قالیباف در این چند ماه اخیر دست به یک حرکت انتحاری برای نابود کردن تتمه اعتبار خودت زدی. دقیقا مثل قالیباف فقط داری حرفهای جنجالی و بی پایه و اساس میزنی.

Dalghak.Irani گفت...

دلقک تو دقیقا مثل قالیباف در این چند ماه اخیر دست به یک حرکت انتحاری برای نابود کردن تتمه اعتبار خودت زدی. دقیقا مثل قالیباف فقط داری حرفهای جنجالی و بی پایه و اساس میزنی. - پایان نقل قول از کامنت ناشناس -

و تو چقدر نامردی که بجای دیدن انگشت سکوت برلب من مرتب دور باطل مرا یادآوری می کنی و سعی بر کوبیدن اخرین میخ بر تابوت دلقک می کنی. چون اگر تو اینقدر بینا نباشی و کثافت صفدرها - نمونۀ فاسد مالی - و مسجد جامعی ها - نمونۀ فاسد سیاسی - را نبینی و از کلاهبرداری اصلاح طلبان از ملت برائت نجویی دلیلی ندارد که من هم از اصرارم بر انتحار در راه باورم دست بکشم! پس یکی از قاتلان من تویی. آی مردم اگر مردم به پلیس نشانش بدهید! یا...هو

ناشناس گفت...

از پذیرفتن دربست مدارک مستند! ولایتی که صرفا شامل ادعاهای خود ولایتی بود و نپذیرفتن فسادهای های قالیباف (مستند به گزارش سازمان بازرسی) معلومه که شما چقدر دلسوز و بی طرف هستین!

ناشناس گفت...

درسته که اعضای جدید شورای شهر تهران مشهور نیستن و مسجد جامعی از جمله نقاط ضعف این لیست هست ولی برخی از اعضای این لیست کاملا به دستورات افراد قوی و بافکر در بدنه تحول خواهان مثل آقای محمود صادقی و خود آقای خاتمی وفادارند و کمبود و کمکاری های افراد ضعیف لیست رو جبران خواهند کرد.

ناشناس گفت...

داعش و القاعده در میدان شاید شکست بخورند که آنهم چندان معلوم نیست اما داعش و القاعده سخت افزار نیستند نرم افزار و عقیده هستند که در اتحاد شیعه و آمریکا، بیش از همیشه موجه خواهند بود

فعلا آمریکایی ها در حمایت از شیعه دست به قتل زن و بچه سنی زده و بعضا خانواده داعشی ها
آینده نشان خواهد داد که این حمایت از شیعه تا کجا ناکجا آباد همه را خواهد سوزاند

شما که برای اصلاحات حکومت دینی می تواند صدها سال به انتظار بنشینی
برای اثبات حرف من کمتر از ده سال منتظر باش

Dalghak.Irani گفت...

قالیباف یک استثناء است و بگذارش کنار که نه اصولگرا و نه اصلاح طلب و نه جزیی از لیگارشی است و او یک خادم است. او در تمام مدتی که من می شناسم اش چند اشتباه تاکتیکی سیاسی کرده - آن هم بخاطر اینکه فکر می کرد و می خواست بدون سیاست سیاستمدار شود تا بلکه بتواند به ملتش خدمت کند. و او تنها یک اشتباه استراتژیک داشته است و آن هم حضور در مصلی و عکس یادگاری با رییسی بوده است - که خوشبختانه ادامه نداد و بعد از آن عکس مشترک دیگر جایی دیده نشد - و صد البته لعنت سیاسی مرا هم نصیب برده و دیگر حمایتش نخواهم کرد. اما گذشته از قالیباف هرکس را که می خواهی مثال بزن تا با هم بررسی کنیم. بگذار نگاهی بیاندازیم به دعوای میرزاده و ولایتی:

من برعکس تو نمی گویم میرزاده درست می گوید و ولایتی غلط یا برعکس. من می گویم هم ولایتی درست می گوید و هم میرزاده و هردو اسناد کافی برای ادعای خود دارند. در این مورد ارجاعت می دهم به سیاستمدار فاسد در مقابل سیاستمدار زاهد. ولایتی سیاستمدار زاهد می خواهد هزمون فکری و ایدئولوژی زاهد متحجر را در دانشگاه آزاد مستقر کند پس می رود برای استفاده از نقطه ضعف حریف و بپل بردن او که سیاستمدار فاسد است. میرزاده ام برای حاکم کردن هژمون فاسد خود می رود سراغ نقطع ضعف حریف و بجای زهد تحجر او و انحصار طلبی فکری او را هدف قرار می دهد برای افکار عمومی. نه ولایتی برای پاکسازی سیستم سراغ فساد میرزاده رفته و نه میرزاده بخاطر خدمت بمردم در مقابل تحجر فکری ولایتی قد علم کرده است.

روانشناسی اجتماعی رفتار:

میرزاده - تعمیم بده به اکثریت اصلاح طلبان - جوان انقلابی بوده و دانش آموخته که در دولت های هاشمی رفسنجانی پست های مهمی در حد رییس برنامه و بودجه را داشته است. او که یا بدلیل جوانی و انقلابی پاک بودن و هم کوچک بودن زندگی شخصی اش - بخود و همسر و احیاناً یک فرزند کوچک - یا نخواسته یا نتوانسته به اندازۀ کافی متنعم از زخارف دنیوی بشود. بعد هم تا آمده بیدار شود از چرخۀ پول و زمین و مال و رانت (بخوان قدرت سیاسی) رانده شده بیرون. و حالا به یک تصادف روزگار دوباره برگشته به چرخۀ تنعمات اما خودش هم می داند که موقتی است و حتی رییس اکبرش هم از این تزلزل موقعیت در امان نبود. و بدیهی است که حالا که زندگی بزرگتری دارد و فرزندانی چند که بزرگ شده اند از این فرصت متزلزل و اندک استفاده کند و انبان همه را پر کند تا قیام قیامت. راجع به صفدر هم من بشوخی این را گفته بودم. اما ولایتی هیچ کدام از دغدغه های میرزاده را ندارد چون او زکهواره تا گور در بالاترین مسندهای هرم قدرت بوده و خواهد بود و متنعم شده و خواهد شد. پس دغدغۀ او نگهداری هژمون فکری رییسی (خامنه ای) است که باعث این ثبات "زگهواره تا گور برخوردار"ش بوده است. خب من که با ولایتی حرفی نمی توانم داشته باشم چون بخونش تشنه ام. اما میرزاده را با هزار زور و زحمت چپانده ام آنجا که به منافع دختر من هم فکر کند و نه فقط جیب پسر خود. و به این خاطر است که از همه شان متنفرم. سید حسن هم حصۀ خودش را می خواهد با آن نامه ای که می داند بیهوده است اما به روحانی یادآور می شود که هیچگاه فراموش نکن پشتوانه های قدرتت را در الیگارشی و نکند بجای ربنای شجریان و رفع حصر فروشی کاملاً ابزاری و بیهوده بخواهی بروی بسمت مخالفت و ایستادگی در مقابل گشت ارشاد و حمله به مهمانی های خصوصی طبقات متوسط و یا زندگی فلاکت بار اقتصادی طبقات محروم!

با کامنت های شما مشکل حل نمی شود. اصلاح طلبان باید خیلی سریع خودشان را بازسازی و پاکسازی کنند و الا خیلی زود قافیه را خواهند باخت. این نظر شخصی ام نیست که می نویسم. این حس تشخیص عنقریب توده است که من دارم مثل همیشه جلوتر هشدار می دهم. یا...هو

ناشناس گفت...

حال که صحبت از دور باطل شد من هم از فرصت استفاده میکنم تا تله ای را نشان دهم که نه تنها سیرک، بلکه کل جامعه ایران در ان گرفتاراست. ظاهرا اگاهی جامعه تازه به اینجا رسیده که فساد وجود دارد و یک معضل است، با این تصور که اگرمجریان به قانون پایبند بودند وضعیت جامعه بهبود چشمگیری میداشت. واقعیت تلخ این است که در اکثر موضوعات کلیدی مشکل اصلی خود قوانین هستند، به این معنا که تلاش برای اجرای مر قانون وضعیت را خرابتر نیز خواهد کرد. برای فهم بهترموضوع ترجیح میدهم از مواردی مثل قانون مجازات اسلامی ـ که توهین اشکاربه بشر است ـ استفاده نکنم و به موارد ظاهرالصلاحی مثل قوانین مالیاتی اشاره کنم. ظاهرا بسیاری از هموطنان متوجه نیستند که اقتباس بخشی ازقوانین کشورهایی مانند المان بدون اینکه همزمان بستر اقتصادی و اجتماعی ان وجود داشته باشد نه تنها لزوما مفید نیست بلکه حتی میتواند زیانبارباشد. شما جانداری را تصور کنیدکه برای محیط مرداب تطبیق یافته باشد. تلاش برای استرلیزه کردن محیط به رشد یا حتی حیات او صدمه خواهد زد. کل سیستم اقتصادی ایران رانتی است، مشکل باتعویض مدیران حل نخواهد شد. هموطنانی که با حمله به فساد مدیران خشم خود را تخلیه میکنند ایا به خود هم پرداخته اند؟ عامل رشد قیمت املاکشان چه بوده است؟ سودهای بانکی از کجا پرداخت میشوند؟ حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت چه گونه تامین میشود؟ اصولا وجود شهری مثل تهران چه توجیه اقتصادی دارد؟

ناشناس گفت...

بعد از مدتها، با کامنت 17:03 شما ارتباط برقرار کردم و در عین حال موافق هم هستم.
من در انتخابات شرکت نکردم چون اعتقاد داشتم از این اصلاح طلبان آبی گرم نمی شود و آنهایی هم که در دهه هفتاد و هشتاد پاک ماندند یا کنار گذاشته شده و یا زندان هستند.
جناب دلقک. آیا بهتر نیست به رضا پهلوی به عنوان سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران تا انتخابات آزاد آینده و تعیین شکل سیستم حکومت، نگاه دیگری بیاندازیم؟
آنچه آرزوی جوانان مملکت است تناسب بسیاری با این جوان دوستدار کشور دارد تا چند شیخ و شیخ دوست فاسد که اسم اصلاح طلب بر خود گذاشته اند و نهایت آرزوی آنها دوران طلایی امام است.

ناشناس گفت...

چرا چرت میگی آخه . خامنه ای رو تو کشورهای عربی یه تیکه اَن هم حسابش نمیکنن و ازش متنفرن همونطور که تو ایران مردم تخمشونم این مرتیکه رو حساب نمی کنن انونقت تو اومدی اینجا کس شر مینویسی واسه خامنه ای زنازاده تبلیغ میکنی و میخوای الکی خامنه ای رو گنده کنی فکر کردی چی؟؟؟؟ نمیدونم دنبت به کجا وصله احتمالا به بیت خود کسکشش وصله که داری از یه آخوند پیزوری منفور که تو دنیا قد یه گوه هم حسابش نمی کنن داری ازش رهبر مسلمین جهان میسازی خجالت بکش بدبخت خامنه ای چقدر نون میندازه جلوت که تن به این خفت و خواری دادی واسه دو روز زندگی کثافت این دنیا

ناشناس گفت...

روحانی رای گرفت ولی عملکرد اقتصادی خوبی نداشت، الانم اقای روحانی برده به هر حال و تاییدم شد ولی همانطور که جناب دلقک گفتند ایشان به احتمال زیاد به در بسته میخورد در بسیاری از حوزه ها که اثر غیر مستقیم روی وعده های اقتصادی دولت هم دارد، از اونور دیگه اوباما نیست و ترامپ هم ظاهرا از رو بسته برای ایران تا سیاست تنش زای دولت در مقابل رفتار های ترامپ کم تر قابل قبول باشه.

هنر روحانی اینکه توی این 4 سال باقیمانده بتونه پایگاه رای خودشو نگه داره حالا روش پریدن به اصولگرایان جواب خواهد داد در کوتاه مدت ولی بلند مدت کارنامه می خواهند مردم از روحانی حالا یا روحانی این 4 سال موفق یا نه ولی جالب وقتیه که این 4 سالم تموم بشه و رئیس جمهور بعدی کی قراره باشه؟ چون احتمالا همراه رهبر با هم عوض خواهند شد.ناشناس گفت...

ناشناس 21:18 من خودم سلطنت طلبِ مشروطه خواه و جزو اپوزوسیون نظام جمهوری اسلامی ام ولی درست نیست در مورد خامنه ای که شخص اول مملکته اینجوری با این لحن صحبت کنی. کشورهای عربی غلط کردن شخص اول ایران رو یه تیکه فلان هم حساب نکنن.

ناشناس گفت...

تو که میگفتی جمهوری اسلامی به ۱۴۰۰ نمیرسه الان داری از ۱۴۰۰ شاداب حرف میزنی. من چند ساله متن هات و دنبال میکنم.و دیگر نمیکنم چون داری به آفت مذهبی و قومی گرفتار میشی. امروز ممتوجه شدم که ترس بزرگی وجودت را فرا گرفته و آن ترس واقعیت است.و آن بازنشستگی پیش بینی هات هست.

ناشناس گفت...

نه تحلیل شما بد هم نبود چون انتن تحجر سنی منطقه (قطر) چرخید سمت ایران