۱۳۹۴ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

دم خروس رجزهای پسا توافق؛ خامنه ای جرأت نکرد اجازۀ شعار "مرگ بر امریکا" به فرماندهان سپاه را بدهد!1- حال مردم خوب نیست. والیبالیست ها شکست می خورند و کشتی گیران بی طلا می مانند و فوتبالیست ها بی پول و بی تماشاگر و ... و این یعنی کفگیر به ته دیگ خورده است بدجوری. و نه دولت پول دارد و نه ملت حال. این البته خبر خوبی نیست و همان خبری است که از پارسال تا حالا مرتب گفته ام سال 94 سال خیلی سختی خواهد بود هم برای دولت و هم برای ملت. و حالا می گویم که منتظر باشیم که شش ماهۀ دوم امسال که از امروز شروع شده است آبستن حوادث بیشتر و مؤثرتر و چه بسا تعیین کننده تری هم خواهد بود. این را از این جهت محتمل قوی می دانم که حال نظام اگر بدتر از دولت و ملت نباشد قطعاً بهتر هم نیست. و چون اتفاقات و حوادث سیاسی اجتماعی در بزنگاه های موازنۀ قوا بروز و ظهور پیدا می کند و بنظرم این برهۀ زمانی یکی از معدود برهه هایی است که چنین موازنۀ قوایی بین نظام و ملت پیدا شده فلذا می تواند منجر به یک رویارویی جدی بشود. البته اگر مردم مشکل فله ای و توده ای و اتمیزه بودن و بی سازماندهی و بی تشکلی را نداشتند؛ می شد هم وقوع و هم نتیجۀ  رویارویی محتمل "ملت - نظام" را با درصد خطای کمتری پیش بینی کرد و گمانه زد. اما در حال حاضر نه زمان و نه مکان و نه نتیجۀ این رویارویی احتمالی قابل پیش بینی نیست. اما ضعف نظام و استیصال مردم که دو عنصر تعیین کنندۀ رویارویی هستند کاملاً بارز است.

2- سویۀ امید اما در ضعف نظام - بخش متحجر و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی - است که خوشبختانه بطور لا یتوقفی در حال بلعیدن قدرت سخت افزار نظام در حوزۀ بدنۀ هواداران است و تلاش مذبوحانۀ خامنه ای هم راه بجایی نبرده و نخواهد برد. نشان به آن نشانی که خامنه ای هرچقدر تلاش می کند که اینهمانی ایجاد شده  "بین توافق هسته ای و رابطه با غرب و پایان ایدئولوژی" در ذهن و باور حزب اللهی های اعم از بسیجی و سپاهی و روحانی و سیویل و بازاری و دانشگاهی و غیره را بزداید و تبلیغ کند که نه خانی آمده است و نه خانی رفته است، و خامنه ای و نظام در پسا توافق همان خامنه ای و نظام ضد غرب پیش از توافق است و خواهد ماند کمتر نتیجه می گیرد؛ و مجبور می شود هر روز گروه ها و نفرات بیشتر و مؤثرتری را مورد مخاطب حرف های بی تأثیر خود قرار بدهد.

3- فعلاً آخرین نوبت به چند نفر از جانبازان 70 درصدی رسیده است که خامنه ای تلاش کرده با ورودی عاطفی از جانبازان حلالیت بطلبد بر سر فروش آرمان هایی که خودش بسته بندی کرده و مدت سی و چند سال از بام تا شام شعارشان را داده و وعدۀ بهشت مقاومت و ایستادگی و ایثار داده بود. طرفه اینکه وقتی یکی از جانبازان پروتکل ابلاغی قبل از دیدار را ایگنور کرده و بجای تقاضای چفیه و انگشتر و عبا و نعلین خامنه ای حرف از برجام زده و سانتریفیوژ و نفوذ استکبار؛ خامنه ای چنان هراسیده و شرمنده شده که بلافاصله با گفتن "این ها را بمن نگو و برو بنمایندگان مجلسی که غافل هستند بگو" از جانباز فضول عبور کرده است. بعبارت دیگر در حالی که جانبازان را بدلیل ترس و جلوگیری از بریدگی - جام زهر هسته ای - بملاقات پذیرفته نه تنها خودش جرأت طرح موضوع را نداشته بلکه جانبازی را هم که عهد شکسته و دستور جلسه را به برجام گره زده از خود رانده و حاضر به قبول مسئولیت این آرمان فروشی نشده است.

4- مضحک تر از آن اما جلسۀ دوروز پیشتر فرمانده کل قوا بوده است با فرماندهان سپاه پاسداران. آنچه که مسلم و قطعی است دستور کار این جلسه "نگرانی فزاینده و بریدگی های پی در پی کادرهای میانی و مؤمن سپاه از عملکرد نظام در پذیرش خفت بار توافق با غرب و امریکا" بوده است. زیرا روز ملاقات خامنه ای با فرماندهان سپاه نه مناسبت مذهبی داشت و نه توجیه تقویمی و نه مناست ملی و روز پاسدار و سالگرد جنگ و هیچ و هیچ توجیه دیگری. او (خامنه ای) همۀ فرماندهان ارشد و میانی و گذشته و حال و دزد و قاچاقچی و عارف و زاهد و جنگ دیده و نجنگیده و پایور و بازنشسته و همه و همه را در کنار هم نشانده که از برجام بگوید و روحیه بدهد و توافق با غرب را نه شکست ایدئولوژی و استراتژی استدلال کند. اما نشان به آن نشان که خامنه ای در طول سخنرانی مفصل خودش حتی یکبار - با تأکید بر یکبار - هم از توافق با غرب و برجام نه نام آورده و نه توضیحی داده است. 

5- در این دیدار خامنه ای به یک بازی زبانی با کلمات متوسل شده و با توضیح واضحات در مورد چهار کلمۀ سپاه و پاسدار و انقلاب و اسلام سعی کرده ذهن مخاطبان را از سوال اصلی شان (چرا تسلیم شدی) به اهمیت سپاه منحرف کند. و چون مطمئن بوده است که این حرف ها انتظار بخش سپاهیان ایدئولوژیک و معترض را پاسخ نخواهد داد؛ سعی کرده است که نوعی تهدید همراه با ترغیب سیاسی را هم در حرف هایش پالس کند بسمت سپاهیان. آنجائیکه با تأکید می گوید انقلاب حکومت بشو نیست و نخواهم گذاشت حکومت بشود و اضافه می کند که اگر انقلاب نباشد لاجرم پاسدار و سپاهی هم لازم نخواهد بود؛ بطور زیرکانه ای به سپاهیان می گوید که وجود شما و برخورداری های بی حد و حصرتان از "انقلاب و بلاتکلیفی و بی حکومتی 37 ساله" سرچشمه گرفته و تداوم یافته و هشدار می دهد که اگر انقلاب به حکومت تبدیل شود اولین ضرر کنندگانش شما سپاهیان و شغل و امتیازاتتان خواهد بود. و لذا اگر هم کارم و تسلیم شدنم از نظر ایدئولوژیک قابل پذیرش نیست - که نیست - از نظر سیاسی و منافع شخصی خودتان ناچارید از نظام واپسگرا حمایت کنید و حق ندارید ببرید و کم بیاورید. بنظرم حتی او در آن ده سال دیگری که مثال می زند و همه آن را پیش بینی مرگ خودش تفسیر کرده اند هم وجه دیگری از امید دادن را بسته بندی کرده بود. به این معنا که به پاسداران می گوید خیلی هم نگران نباشید چون استحاله نزدیک نیست و تا ده سال آینده منافع شما تهدید نخواهد شد اگر با ما (روحانیان سنتی) باشید.

6- اما آیا این ترفند خامنه ای مؤثر هم خواهد افتاد؟ واقعیت این است که بهیچ وجه. البته خود خامنه ای هم می داند که این قصه های خسته کنند و تکراری و گاهی شبیه بهذیان - مثل آنجائیکه مثال آن کاسه ماست کنار اقیانوس و آرزوی دوغ را تداعی می کند و می گوید فکرش را بکنید 20 سال دیگر یک ایران با 150 تا 200 میلیون جمعیت، پیشرفته و در اوج قلۀ علم و دانش. در حالیکه جمعیت ایران برای تبدیل شدن به 150 میلیون در 20 سال آینده نیازمند زاد و ولدی بالای 5 درصد بدون احتساب مرگ و میر نیاز دارد که در حال حاضر و با تمام الدرم بلدرم ها و کوشش های برادران افغانی رشدی کمتر از دو درصد دارد و هیچگاه در تاریخ خود فراتر از 4 در صد اوایل دهۀ 60 نرفته است. - کمترین تأثیری در ذهنیت مخاطبان ندارد و بیشتر باعث سخرۀ گوینده می شود. نگاهی حتی گذرا به فیلم این دیدار بروشنی بازتابی است از هزیمت لشکری شکست خورده که بعد از عقب نشینی و دور از خطوط تماس گردآورده شده اند و فرمانده شان دارد برای شان از فتوحات عنقریب رؤیایی می گوید. نگاه به قیافۀ سپاهیان حاضر در جلسه از صدر تا ذیل بازتابی از چهره های خسته و بی اشتیاق و مجسمه وار بدون کمترین واکنشی به تأیید سخنران در طول ملاقات و برخی سر افکنده و بسیاری مجبور و با نیشخند عبوسی تلخ و زلزده به فرماندهی که هم خرما را باخته و هم اینک خدا را. طنز با مزه تر اینکه نفوذ مورد ادعای خامنه ای چنان تا حسینیۀ حضرت آقا حاضر بوده که حتی فرمانده جرأت نکرد یک شعار "مرگ بر امریکا"ی سفارشی و سپاهی بگیرد از لشکر سلم و تور زیر امرش!

7- اما همانطور که گفتم خامنه ای خودش بهتر از همه می داند که:

الف- ایدئولوژی خودش یک بستۀ فکری بسیار سخت و مقاوم و یکپارچه و بدون انعطاف و بدون پذیرای کمترین مانور "هزینه - فایده" است. ضمن اینکه همین ایدئولوژی سخت و منجمد و دگم و یکپارچه یک گرانیگاه و مرکز ثقل هسته ای و مرکزی بسیار محکم تر از بقیۀ اجزایش دارد که خط قرمز "بود و نبودش" است و کمترین سهل انگاری در حفاظت از این گرانیگاه بفروپاشی کل ایدئولوژی - بدون تردید - خواهد انجامید. این مرکز ثقل که در همۀ ایدئولوژی ها با واژۀ "دشمن" تعریف می شود قابل هیچگونه معامله و کوتاه آمدن و از این قبیل نیست. تا جائیکه مؤمنان به ایدئولوژی - از هر نوعش - فقط باید بمیرند تا از ایدئولوژی خود و به اجبار دست بشویند. بعبارت دیگر ایدئولوژی با بده بستان با دشمن دیگر ایدئولوژی نیست و نمی ماند. زیرا بده بستان فقط ابزار کار لیبرال ها و هزینه - فایده کنندگان است و نه ایدئولوژیست هایی که رسالتی فرامادی - مثل نجات بشریت و خدمت بخدا و نجات محرومان و از این قبیل - برای خود تعریف کرده و می کنند؛ و هرگونه تخفیفی در این آرمان در هر مقطع زمانی و بهر علتی کل پروژه را تعطیل می کند.

ب- و این اصل مهم که خامنه ای می داند بقای پاسدار ایدئولوژی بر عهد خویش تابع بازخوردی است که پاسدار از جامعه اش می گیرد. و نمی شود ایدئولوژی در گروه هدف شکسته باشد و پاسدار اینبار در نقش مزدور بخواهد از ایدئولوژی "تهی از آرمان وهستۀ مرکزی (دشمن) شکسته" حفاظت و نگهداری کند. بگذارید یک مثال ساده از جنبش سبز بزنم. جنبش سبز نه بخاطر پاسداری پاسداران از ایدئولوژی شکست خورد بلکه حنبش سبز به این دلیل شکست خورد که قابلیت تداوم و گسترش و توده ای شدن نیافت. یعنی اگر توده های مردم از جنبش سبز حمایت می کردند و یا حتی سبکتر از آن همان تعداد تظاهر کننده هایی که در 25 خرداد راهپیمایی کردند چند روز متوالی هم در صحنه می ماندند و پا پس نمی کشیدند؛ قطعی بود که سپاه و بسیج دچار بریدگی ها و ریزش ها می شدند و هرچه جنبش جلوتر می رفت ایدئولوژی نگهدارنده ها نیز دچار فرسودگی و ترک خوردگی و نهایتاً فروپاشی می شدند. چون پاسدار - بمعنای عام نگهدارند ایدئولوژی و سیستم - خودش نیز بخشی از جامعه است و نمی تواند خارج از هژمون غالب بر مردم اتوریته اعمال کند. چیزی که در انقلاب 57 و ساواک و ارتش اتفاق افتاد در بعد ایدئولوژیک رژیم فعلی با سرعت و شدت بیشتری هم قابل تصور بود و است. چون ایدئولوژی ترک بردارد بلافاصله می میرد در حالیکه دیکتاتوری سکولار می تواند خودش را بیشتر توجیه و حفاظتش را بمزدوران - مادی - متکی امیدوار باشد. 

8- و با این نگرانی مقطعی تمام کنم که گرانیگاه خارجی ایدئولوژی (دشمن با غرب) شکسته و امکان ترمیم و بازیابی وجود نخواهد داشت. اما ایدئولوژی مذهبی یک گرانیگاه داخلی هم دارد که در مورد دین اسلام و مذهب شیعه و ایران فعلی؛ ناموس هراسی مردانه است و لاجرم زن ستیزی؛ و در یک شکل نمادین و خلاصه حجاب زنان و سبک زندگی مدرن. لذا بسیار نگرانم که همانطور که خامنه ای هم مکرر به پاسداران توصیه و سفارش می کرد که راه نفوذ فرهنگی را ببندند تیغ تیز حملات را متوجه جامعۀ جوان بکنند و در حوزه ای که بدبختانه معارضی هم ندارد - همه اعم از اصلاح طلب و اعتدالی نه اعتقاد و نه جرأت ورود به آزادی های اجتماعی را ندارند - به تاخت و تاز بپردازند. البته که نبود گرانیگاه دشمن خارجی بر روی تضعیف برخورد با تابوهای داخلی هم مؤثر است و در میان مدت برخورد و رفتار داخلی را هم تحت تأثیر قرار می دهد. اما در کوتاه مدت خطر زیاد است و جوانان باید با مبارزه و مقاومت - بازندگی طبیعی - اجازۀ تشدید تعرض به آزادی های فردی شان را ندهند. یا...هو  

۱۰۶ نظر:

ناشناس گفت...

عالی بود تیمسار

بازم یه تحلیل ناب دیگه ... کاش میشد جای ناب بگم لن ترانی!

عصبانی گفت...

ممنون

ناشناس گفت...

اول سلام
دوم فقر مردم از استادیوم خالی فوتبال و افت امار سفر به شمال پیداست حتی این قضیه تحریم خودروی صفر هم بیشتر به نداشتن 20 تومن حداقل پول پراید صفر برمیگرده نه همبستگی مردم برای افزایش کیفیت ارابه مرگ.

الان ارامش قبل طوفان هست و اقای روحانی هم به جای اینکه بیاید در زمینه اقتصاد وعده سر خرمن بدهد، بیاید در زمینه فرهنگ و اجتماعی از مردم پشتیبانی کند و فقط چشم به دست غربی ها نبندد ایشون برای جامعه مدنی بسیار عملکرد منفعلی دارد و انگار اصلا بی خیال همه خواسته های اجتماعی هست و در زمینه اقتصاد هم که روی زمین سوخته هست، من نمیدونم حزبش چجوری قراره رای بیاره با این وضعیت! وقتی در زمینه اجتماعی کاری نمی تونی بکنی و دهنت را گل گرفتی انتظار داری توهمات رشد اقتصادی را مردم باور کنند؟

ناشناس گفت...

به نظرم توی این شش ماه، موسوی فوت میکند و خودت بقیه داستان را خیال کن...

بابک

ناشناس گفت...

دمت گرم دلقک خان

کبک نخبه گفت...

به فرض هم که حکومت ضعیف شده باشه خب حکومت ضعیف میتونه وقتی جامعه هم ضعیف باشه به حکومتش ادامه بده. بلانسبت نظام مقدس جمهوری اسلامی مگه قاجار بدون ارتش مدرن و بوروکراسی 150 سال بر ایران حکومت نکرد. جوونها هم نه هیچکار میکنن نه میتونن بکنن. درسته سیاستهای نظام متاسفانه باعث نشده جوونا مکتبی و معتقد بار بیان ولی حداقل از آموزشهای شرک آمیز و غربی و مدنی و این چرت و پرتا که دورشون نگه داشته و از هر تغییری هم که اغلب ناامید شدن سرشون توی گوشی و فان خودشونه.

Dalghak.Irani گفت...

آدرس مقالۀ دکتر رنانی عزیز را اینجا هم می گذارم و با تشکر از فرستندگانش توصیۀ اکید به خواندنش می کنم. در مور های لایت کردن و یا بازنشر در وبلاگ خودم هم فعلاً لازم نمی دانم و رفتن به سایت خودشان را توصیه می کنم که باعث دلگرمی بیشترشان می شود. سعی می کنم اگر در بالاترین لینک نشده بود آنجا هم به اشتراک بگذارم. ضمن اینکه چون دکتر نخبه و دلقک توده خیلی زیاد بهمدیگر اینهمانی فکری و نوع نگاه به جمهوری اسلامی داریم تبلیغ ایشان را فهم بن اندیشه و شش سال ک.شش مستمرم در اینجا می دانم و امیدوارم که مثل ایشان - کسانی که فلسفۀ پدیده ا را نقد می کنند و نه خود پدیده ها را - و من را زیاد کند برای نجات زودتر ایران. یا...هو

http://www.renani.ir/index.php/texts/essay/non-eco-articles/486-renani-article2-139

ناشناس گفت...

دلقك جان هم نوشتار شما عالى بود هم مقاله دكتر رنانى، هر دو زديد توى خال، ايكاش تا دير نشده سران رژيم بفهمند.
ارادت، افشين قديم

ناشناس گفت...

تصمیمات مهم و تاریخ ساز آمریکا منشااش اتاق های فکر یا اندیشکده های متشکل از نخبگان و تحلیل گران، دانشگاه ها و سازمان های جاسوسی آمریکاست. اوباما همینطوری و از روی روش یا علایق شخصی یا حتی سیاست حزبی تصمیم به توافق با ایران نگرفت بلکه بر اساس داده ها و تصویر دقیقی که سازمان های جاسوسی و نخبگان آمریکایی از وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی ایران در حال حاضر و سالهای آینده ترسیم کردند این تصمیم رو گرفت. حتی اگر یک رییس جمهور از حزب جمهوری خواه هم الان در آمریکا سرکار بود، باز هم با توجه به اطلاعاتی که توسط نهادهای مذکور در اختیارش گذاشته میشد و جهت دهی ای که این نهادها همیشه روی تصمیمات رئیسان جمهور آمریکا دارند، باز توافق هسته ای با ایران انجام میشد.

خیلی از تحلیل گران، دلایل مختلفی رو برای این تصمیم و این توافق اعلام می کنند که تنها به حرکات تاکتیکی و فعلی آمریکا اشاره می کنند در حالیکه دلیل استراتژیک و طولانی مدت چنین تصمیم تاریخی ای همونی هست که خامنه ای به تازگی و پس از امضای توافق متوجه اش شده و تازه شصتش خبردار شده که هدف اصلی آمریکا که زیرکانه در لایه های زیرین این توافق پنهان کرده چی بوده.

سازمان های جاسوسی آمریکا که در هر روز حجم داده های جاسوسی شده در اندازه زتابایت رو پردازش می کنند و اندیشکده های آمریکایی به خوبی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی امروز ایران خبر دارند. اونها میدونند که بعد از چهار دههه، نسل اول انقلابیون ایرانی که مهم ترین مقامات حکومت رو از ابتدای تشکیل آن تا به امروز اشغال کرده بودند به دوران پیری و ضعف خود رسیده اند و نسل جوان و معترض ایرانی هم که اغلب متولدین دهه های 50 و 60 بودن به دوران میانسالی خود رسیدن و نسل دهه 70 و 80 نیز کاملا غیرسیاسی هستند و با دیدن سرنوشت اعتراضات جوانان دهه های 50 و 60 و سرنوشت انقلاب 57 حاضر به هیچ گونه هزینه دادنی نیستند و مشغول به تفریحات و سفر و سرگرمی و پارتی و موسیقی خود شده اند.

بنابراین آمریکایی ها میدانند که دوران انقلاب در ایران تمام شده است (مگر اینکه اوضاع بسیار بسیار وخیم شود و مردم از روی عجز و ناتوانی و ناامیدی مفرط انقلاب کنند). و اکنون وضعیت سیاسی هم در ایران همانی است که دلقک گفت: یعنی ایجاد یک توازن قوای جدید بین مردم و حکومت و تغییر آرایش سیاسی و تقسیم قدرت در ایران که ممکن است تا سالهای آینده و حتی تا زمان مرگ خامنه ای یا تعیین رهبر جدید طول بکشد.

آمریکایی ها می دانند که جامعه ایران به شدت مدرن است و با وجود اینکه هنوز تنش ها و درگیری ها و وابستگی هایی با سنت ها و مذهب دارد به سرعت در حال رها شدن از بند آنها است به طوریکه طی دهه آینده تبدیل به سکولارترین ملت منطقه خاورمیانه خواهد شد. فاصله و شکاف فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی اکثریت جامعه ایرانی چنان با حکومت زیاد است که امکان برگشت دادن آن نیست بنابراین تاریخ ایران طی سالهای آینده تنها دو مسیر را می تواند طی کند: یا حکومت خود را به جامعه برساند که به معنای استحاله ناگزیر حکومت خواهد بود یا حکومت مقاومت کند و در نتیجه خود را رودرروی جامعه قرار داده و به سمت یک وضعیت بحرانی و فروپاشی پیش برود. هر دو حالت منجر به تغییر اساسی نظام حکومتی در ایران خواهد شد.

بنابراین آمریکایی ها با توجه پیش بینی چنین استحاله گریز ناپذیری، خود را دچار دردسر و هزینه های نجومی یک جنگ دیگر نکردند چون میدانند بدون جنگ نیز خود ایران از درون تغییر خواهد کرد و تبدیل به مهم ترین پایگاه حافظ و پاسدار فرهنگ غربی (آمریکایی) در یکی از مهم ترین مناطق دنیا خواهد شد. این دلیل استراتژیک اوباما جهت توافق با ایران بود و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

خدا گفت...

آفرین به تو دلقک ، با این تحلیل دقیقت، معلومه تو این تعطیلات خوب حواست به اوضاع احوال بوده ، فقط 2 هفته خدا رو تو خماری گذاشتی، که هر روز این وبلاگ به ظاهر 2 زاری رو چک کنم ببینم مطلب جدید چی گذاشتی، اگر سیاست مدار های ایران هم دلقک بودن الان ایران تعریف دیگری داشت،
بد نیست یه تجزیه و تحلیلی از حوادث مکه هم انجام بدی، یه خورده اعتقادات خواننده هاتو تکون بدی ، البته اگر منت روی ما بزاری و خدا رو لایق بدونی،

ناشناس گفت...

به نظر من حاکمیت بعد از توافق پالس بدی از بدنه جامعه گرفته و حضور سرد میدانی مردم این پیغام را به حاکمیت داده ما که زیاد راغب این داستان اتمی نبودیم شما با ها های انرژی هسته ای حق مسلم ماست امدی و ما را تهییج کردی و نان و اب ما را رادیو اکتیو کردی و ما هم با تو امدیم و همراهی کردیم حالا چرا زه زدی مرد باش و برو جلو . به نظر من این قضیه بوی خوبی نمیدهد یک چند ماه بگذرد اینبار بدنه حاکمیت وسوسه رفرانداوم اتمی میکند به خصوص که غرور ملی جریحه دار است که عربها هم وارد این داستان شده بوده اند از دقیقه ۷۰به بعد و داعش هم امد .و امپول ناامنی را خوب زیر پوست ایرانیها تزریق کرد .فشار خون جورنالیستی توافق دارد می اید پایین با وعده قله های یخی دلارها که حالا دارد راه به راه ذوب میشود .روحانی اگر نتواند هیجان ایجاد کند از پایه کمرش میشکند و اگر هیجان بی پایه سریالی درست کند بدتر و دیرتر دمش قیچی میشود .

مانی گفت...

خوش آمدی دلقک گرامی,
نوشته تان مانند همیشه عالی و روشنگر و پر از نکته های ریز بود. به نظر میرسد کمی خسته اید یا دلگیر.امیدوارم اشتباه کنم.به هر حال مرسی که مینویسید و بیشتر از آن با حوصله و دقت فیلم سخنرانی دل آزار رهبر و چهره های وحشتناک فرماندهان سپاه را تماشا میکنید و نکته های ریز را برای ما بیرون میکشید. من که تحمل نگاه به عکس او در روزنامه ها را هم ندارم.

ناشناس گفت...

سلام
رسیدن بخیر.
اون قسمت که فرمودیداگر چندروز بیشتر مردم در خیابان بودند اتفاقات بسیار مهمی قرار بود بیفته دقیقا نکته ای بود که یه اطلاعاتی بعدها به من گفت البته به این صورت که :"آقا تدبیر کردند و امام زمان فوت کردند قضیه جمع د وگرنه ما بریده بودیم"
ارادتمند یزد

ناشناس گفت...

مقاله دکتر رنانی خیلی عالی بود و مکمل نوشته شما بود. دانلود کردم و پرینت کردم و در اختیار چند نفر قرار دادم

ولی گفت...

خوش آمدی تیمسار!
چه قدر دقیق است این عبارت تو: «فلسفۀ پدیده[هـ]ـا را نقد می کنند و نه خود پدیده ها را»!

فارنهایت گفت...

و البته به نظرم ، اثر مخرب " فقدان حس وطن پرستی " که در رخوت رویکرد یک جامعه بلآ زده نقش بسزائی دارد، در این مقاله خوب ،نادیده گرفته شده بود، حس وطن پرستی ارتباطی با پنجره های شکسته ندارد و یک عامل فوق طبیعی تعیین کننده است ، در مواقع حساس. چرا که وطن فقط به سیاستمداران یک کشور تعلق ندارد . فراموش نباید کرد که مردم یک کشور ، سیاستمدار را زیر ذره بین دارد ، حسابرسی میکند و جهت میدهد و نه اینکه سیاستمدار ، مردم را.
بنظرم در این مقاله مردم به گوسفندانی شبیه شده بودند که حاکمیت به هر جهتی که بخواهد ، او را خواهد کشید و مردم شانه ای زیر بار مسئولیت ندارند، ولی اساسآ نباید اینطور باشد و رنانی باز هم پدیده را نقد کرده و نه عامل بنیادین آنرا.

ناشناس گفت...

فیلم آزمایش هسته ای لو رفت دیگر ساکت شوید دم گربه بیرون زده
https://www.youtube.com/watch?v=5LpWyN-WZqQ&feature=youtu.be

مازیار وطن‌پرست گفت...

دلقک بزرگوار، خوش آمدی و امیدوارم غیبت صغرایت را با تعدد کامنت‌های پر مغز جبران کنی. اما راست گفت آن دوستی که از خستگی یا دلگیریت نوشت، شاید هم از افسردگی بازگشت به خانه(=غربت) پس از دیدن آشنایان باشد.

بسیار خوشحال شدم که مقالهٔ آقای رنانی مثل بعضی از حضرات، رونویسی از روی دست اساتید چپ با بسامد کلمات آشنایی چون "انباشت سرمایه" و "خطر نئولیبرالیسم" و "سرمایه‌داری مالی" و ... نبود. تحلیل ایشان در واقع بیش از اقتصاد سویهٔ جامعه‌شناسانه داشت. حسین قاضیان نیز پیشتر تحلیلی مشابه (البته نه به این فصاحت) برمبنای "سرمایهٔ اجتماعی اعتماد" نوشته‌بود.

Dalghak.Irani گفت...

با نظر دوستی که گفته نخریدن خودروها به بی پولی مردم مربوط است و ربطی به کمپین تحریم خرید صفر کیلومتر ندارد موافقم. در عین حال بد هم نیست که تبلیغ می شود کمپین هم اثر گذار بوده و این می تواند یک قوت روانی ایجاد کند برای مرثر بودن کمپین های مشابه و سیاسی تر در آینده.

با نظر تحلیلی و تفصیلی خواننده ای که معتقد بوده امریکا و اوباما بر روی یک زیربنای کلان تر از روند جامعۀ ایران در آینده استراتژی توافق با ایران را بنا کرده اند بطور کلی موافقم اما نه دقیقاً با جزییاتی که ایشان در مورد توانایی های سازمان های اطلاعاتی و اتاق فکرهای امریکایی داده است. بلکه معتقدم که این شناخت پس از شروع مذاکرات و در حین بحث و فحص و مذاکره با دولت حسن روحانی و توسط اطلاعاتتحلیلی خود ایرانی ها شکل گرفته و قوام یافته و تکمیل شده است. اگر حوصله داشتم راجع به مصاحبۀ اخیر روحانی با شبکۀ سی بی اس نوشتم در آنجا نشان خواهم داد که چطور دولت روحانی و غرب به نوعی اعتماد طرفینی رضایت داده اند و غرب می خواهد به روحانی کمک کند در داخل ایران و روحانی هم انتظار دارد که چنین حمایتی از او بشود.

در مورد بی خیالی نسل جدید و خوشباشی و این قبیل موارد هم قبلاً کفته ام و بمناسبت تکرار می کنم که این داوری ها همه غلط و با داده های علمی و میدانی منطبق نیست. زیرا همۀ نسل ها در ابناء بشر غیر سیاسی و بی خیال هستند مگر در مواقعی که توازن قوا در میان حاکمیت و ملت به نوعی از برابری برسد که توده های ناراضی احتمال قوی برنده شدن خودشان را بدهند. این حس که من همیشه از آن بعنوان حس عقلانی یا عقل شهودی نام برده ام و دکتر رنانی آنرا عقل معنایی ترجمه کرده است از نوع محاسبۀ عقل ابزاری نیست بلکه حسی است که فقط خرد جمعی توده تشخیص می دهد و در کمترین زمان از منهای بی خیالی تا بعلاوۀ سیاسی متحول شده و به میدان می رود. البته که ممکن است همیشه به پیروزی نرسد ولی در تشخیص اینکه کی می توان به سیستم مستقر حمله کرد همیشه بهترین تشخیص را می دهد. بر عکس اینکه روشنفکران فکر می کنند توده ها جو گیر می شوند توده ها جوگیر نمی شوند بلکه وقتی به ضعف سیستم واقف شدند عمل می کنند و نه بدعوت این و آن. توده این فرمول را خیلی راحت کشف می کند اما توضیح دادنش کار سخت و ممتنعی است. یا...هو

سرباز صفر گفت...

جناب تیمسار بعضا مشاهده کردم تیتر مطالب را بعد از انتشار عوض میکنید. آیا این اتفاق برای متن خود مطلب هم میفتد ؟ از این نظر پرسیدم که بعد از خواندن مطلب دوباره آنرا ‪ بررسی نمیکنم در نتیجه اگر تغییری در متن بدهید متوجه نخواهم شد.

ناشناس گفت...

همه و همه چیز در انتها این افسوس را به ذهن مخاطب می‌کند که " چرا در سال ۵۷ انقلاب کردید " امیدوارم تمام انقلابیون در این دنیا و در آن دنیا زجر بکشند و بابت اعتراض به شاهنشه آریامهر و نابودی ایران مزه زندگی‌ را همیشه تلخ ببینند.
Sarbaz

Dalghak.Irani گفت...

نه در متن تا حداکثر یکربع بعد از انتشار مطلقاً دست نمی برم. چون هم برای خودم مهم است که نوشته ام درست یا لط قابل استناد باشد درست مثل نوشته های چاپی و بر روی کاغذ و هم اعتماد شما بزرگترین سرمایه ایست که اگر از دستش بدهم نوشتنم دوزار هم نخواهد ارزید. لذا در کل 6 سال گذشته به ثبات متن وفادار بوده ام مگر در برخی موارد غلط املای فاحش یک کلمه که خواننده ای تذکر داده و اصلاح شده. اما در جمله و تمن و محتوا نه. در مورد تیترها اما کمی موضوع فرق می کند. علت تغییرش هم این است که گاهی بعد از انتشار تیتر بهتری بنظرم می آید یا بعد از هیجان اولیۀ نوشتن متن تیتر را از بیرون که نگاه می کنم زیاد زرد بنظرم می رسد. یا کاربرانی که مطالبم را به اشتراک می گذارند خیلی تیرتهای مفهومی و استنباطی و گل درشت و گاهی با استفاده از کلمات کمتر معمول در حوزه های سیاسی و جدی مشکل دارند و ناچار از تغییر می شوم. بنابراین خیالتان از محتوا و متن راحت باشد که دست بردن را گناه کبیره می دانم. اگر هم اشتباهی در متن مرتکب شده باشم متن را دست نمی زنم بلکه اشتباهم را بطور علاحده توضیح می دهم. یا...هو

خوش آمد گویی دوستان هم بر روی چشم و مانی و مازیار هم که حس کمی بویناک داشته اند از عرق ریزی هنگام بازگشت در خماری بمانند که نفیاً یا اثباتاً جوابی نمی دهم!. یا...هو

پراگماتیست گفت...

با درود مجدد بر دلقک و سپاس از تحلیل درست

در مورد ورزش گاه برخورده ام به استفاده از عبارت "خداحافظی در اوج"

در مورد سیاست نیز همین موضوع می تواند صادق باشد و از بابتی بهتر است یک زمامدار در اوج خداحافظی کند. متاسفانه خامنه ای از این قاعده یا توصیه پیروی نکرد و روزگار اوجش سپری شد. به نظر من او شباهت به نزدیک به اواخر حکومت محمدرضا شاه پیدا کرده است.

شاه در اواخر حکومتش سرکوب می کرد نتیجه نمی گرفت، مدارا به خرج می داد نتیجه نمی گرفت و خلاصه نه شل کن به کار او می آمد و نه سفت کن. و نه بدتر از همه ترکیب نامعقولی از شکل کن و سفت کن.

خامنه ای دیگر نه با شکل کن نتیجه خواهد گرفت و نه با سفت کن و نه با ترکیب مضحک کنونی شل کن و سفت کن. اگر در مقابل روحانی و جامعه مدنی کوتاه بیاید به زودی چیزی از انقلاب اسلامی مدنظر او باقی نخواهد ماند و اگر سرکوب کند صرفا مشروعیتش را بیشتر لکه دار می کند و گرایش جامعه ایرانی به مقاومت مدنی و هواداری از طیف مقابلش را تقویت می کند.

در عصر اینترنت و ماهواره و گوشی های هوشمند ولایت فقیه به خصوص از نوع مطلقه اش دوام نخواهد یافت به خصوص که طبق گزارش های رسمی در صدر گروه مرجع جامعه ایرانی روحانیان قرار ندارند.

چند نکته آماده کرده بودم بنویسم اما از آنجا که طولانی می شود در غالب دو سه کامنت به تدریج خواهم نوشت.

فارنهایت گفت...

حس توده به دنبال سهم خود از تاراج مملکت است و اتفاقآ خیلی وقت هم هست که ملت با این حس به تعادل رسیده است. نمی دانم منتظر چه جور رفلکسی از این جماعت هستی ، تیمسار.
کسی آزادی و حقوق شهروندی نمی خواهد ، سهم خودش را می خواهد ، گور بابای وطن.
راجع به اکثریت مطلق جامعه حرف میزنم ، شما اینجا نیستی که.

مازیار وطن‌پرست گفت...

فارنهایت:
من اصلا چنین حسی که شما به مقالهٔ رنانی داشتید درک نکردم. در اینکه مردم -بویژه در سال‌های اخیر- منفعلند که شکی نیست و اصلا مقاله در شرح و نیز تحلیل همین واقعیت است. البته بعضی جای خالی‌ها در مقاله مشاهده می‌شد که تعمدی بود و به این دلیل ساده که ایشان شخص حقیقی و حقوقی است و کارمند دولت همین حکومت کم ظرفیت. یادمان نرفته که فریبرز رئیس دانا برای کمتر از این زندانی شد.

sarbaz: هر دو شاه پهلوی در میان خوشحالی و استقبال ملت سرِ کار آمدند رضا شاه به کمک مترقی‌ترین و فرهیخته‌ترین افراد کشور به قدرت رسید و از وجود این افراد بسیار بهره برد، و مردم احساسات شاه دوستانهٔ خود را در برگزاری مراسم دعا (هنگام ترورهای نافرجام محمدرضا شاه) و سهیم شدن در شادی‌های او (حتی تولد شاهزاده رضا در 1339) به کرّات به نمایش می‌گذاشتند. اما متاسفانه بخش مهمی از پروژهٔ مدرنیزاسیون در دوران هر دو شاه پهلوی مغفول ماند و بدل به پاشنهٔ آشیل نظام شد و آن ایجاد دولت-ملت بود. در اواخر حکومت شاه آنچنان بین مردم و دستگاه حاکمه جدایی افتاده بود که اگر حکومت شربت مجانی به مردم می‌داد -به فرض- مردم می‌گفتند می‌خواهد ما را مسموم کند. میزان بی‌اعتمادی و فاصله‌ای که بین دولت و ملت (بخصوص از 50 به بعد که حتی طبقات برخوردار و مدرن و نزدیک به هیئت حاکمه را هم دربرمی‌گرفت) وجود داشت شاید برای شما قابل باور نباشد. فاصله‌ای که در ماه‌های بلافاصله پس از انقلاب پر شد و همان مردم نمک به حرام و رند حاضر به فداکاری‌های بزرگ برای حاکمیت شدند و دروغهای آن را به راحتی پذیرفتند. من دلایلش را نمی‌توانم بگویم چون متخصص نیستم. تنها مشاهدات و شنیده‌های خود را عرض می‌کنم. خود نظام آنچنان به این بی‌اعتمادی واقف بود (مدارک مربوط به آتش سوزی سینما رکس آبادان را بخوانید) که سعی نکرد با انتشار حقایق به مردم ثابت کند انقلابیون مسبب آن فاجعه بودند. نزدیک‌ترین تکنوکرات‌ها و کارمندان عالرتبهٔ سیستم نیز در خفا به "تمدن بزرگ" (که ورد زبان شاه بود) می‌خندیدند. از سوی دیگر به خاطر بی‌اعتمادی متقابل شاه به همه، دستگاه اجرایی آنچنان طراحی شده‌بود که اخذ هیچ تصمیم مهمی بدون نظر شاه ممکن نبود.
هنوز هم برای من قابل درک نیست که وقتی بحران شروع شد و شاه با تعویض پیاپی نخست وزیران آشکارا نمایشنامه ضعف و سردرگمی را به صحنه آورد، چرا مجلسین را منحل نکرد تا انتخابات آزاد (یا نسبتا آزاد) برگزار کند؟ حتی افراطی‌ترین مخالفان هم تا شهریور 57 تقاضایی بیش از رعایت قانون اساسی مشروطه نداشتند.


پراگماتیست:
آقا جان پراگماتیست باش و بنویس، چه بلند و چه کوتاه! ما خواننده‌ایم و سهم "خوب" در نوشته‌های شما از "بد" خیلی بیشتر!

دلقک بازگشته از سفر:
:) :) :)

رومی گفت...

سپاس از پدر عزیز برای نوشته زیبا و موشکافانه! مانند همیشه عالی‌ بود. امیدوارم که دولت مردان و حاکمان نوشته‌های ناب شما و دکتر رنانی رو بخونن و کاری کنن پیش از اینکه بیش از این دیر بشه!

با توجه به برخی‌ شایعات و گفته‌ها قراره که تغییراتی درون سپاه اتفاق بیفته. مثل اینکه این تغییرات از سر ناچاری و تا حدی برای بیرون آوردن کشور از وضع موجوده (هر چند که مقاومت‌هایی‌ در برابر این تصمیم وجود داره). تغییرات شامل:

۱- جدا کردن بخش اقتصادی و تجاری سپاه از بدنه نظامی و سپردن اون به دولت و بخش خصوصی،
۲- کوچک کردن نیرو‌های عملیاتی رزمی سپاه (بدنه غیر فعال، سرباز صفر، ...) و یا ادغام اونها در ارتش
۳- ایجاد گارد قوی تر و منظم تر از نیروهای وفادار و آموزش دیده (ترکیبی‌ از نیروهای سپاه و بسیج وفادار).

امیدوارم که در صورت درست بودن این شایعات، نتیجه نهایی‌ به سود مردم و کشور ایران باشه. این کمک می‌کنه که رانت خواری و فساد کمتر بشه و بخش خصوصی رغبت بیشتری به فعالیت پیدا کنه.

دوستدار پدر عزیز،
رومی

ناشناس گفت...

دلقک فکر نمیکنی جامعه احتیاج به خبر هیجانی مثبت اقتصادی دارد و خسته از سیاه نمایی است.
این روحانی هم از وقتی امده یا از اوار حرف زده یا از خشکسالی یا از رکود یا از خرج شدن دلار ها . خوب بابا الان ارزها با یک امار شاخص خرده فروشی یک درصد بالا پایین میشود . این رنانی هم تازگیها خودش را خیلی چس میکند یا از جنگ آب صحبت میکند یا اسید پاشی را دوباره بالا میبرد .اینها همه برای این هست تا انتظارات بالا نرود حالا هم دارند از انور بام می افتند . ترسم این هست انقدر این حس بد را پمپاژ کنند تا دور دست لشکر گرسنگان شورشی بیفتد . به خدا سگ خاتمی می ارزید به این روحانی روزی که دولت را از هاشمی تحویل گرفت سیاستهای بسته بندی شده راست تعدیل که نسخه صندوق جهانی بود تورم را به پنجاه درصد رسانده بود .شورشهای مشهد و قزوین و اسلامشهر بود نفت هم هفت دلار بدبخت جیک نزد هم توسعه اجتماعی و هم توسعه سیاسی و اقتصادی را اورد بالا پارس جنوبی را راه انداخت . اشتغال زای کرد رشد اقتصادی رسید به شش درصد متوسط . هنوز هم بهترین راندمان را بعد از هویدا داره در تاریخ دولتهای مدرن .اونوقت دوقورت و نیم مون هم بالا بود تو دانشگاه یکسری خود روشنفکر پندار بدبخت را هو کردند اوف بر انها ما که لیاقت سید پاک دست و نیک سرشت را نداشتیم و نداریم هنوز هم مشتی بیسواد و گندیده اینور و انور سید را شماتت میکنند چرا از سیاست استعفا نمیدهد . ما ماندلای مان را در بازار برده فروشان به مفت فروختیم در حالیکه افریقای جنوبی انرا به صدر نشاند بر صدر رفت . علم امار هم خوب چیزیست باید شاخصها را گذاشت کنار هم و از تحلیل گذشته برای حال و آینده چاره جست .دلقک راستی یاد خرفی از حاج حسین. در کیهان در دور دوم ریاست محموتی افتادم که مضمونش این بود که تو هم عزیزی در جای خود ولی اگر خودت لوس کنی پات را قلم میکنیم که قلم هم کردند .فاعتبرو ...

رامیار گفت...

خوش آمدید و باز هم ضرب شست نشان دادید با این تحلیل عالی
من عاشق این تحلیل محتوایتان شده ام. خیلی ریزبینانه است و عالی بیرون می‌کشد معنا را از زمینه.
من کلی گشتم که این مواردی را که گفتید و از جمله سخن آن پاسدار را پیدا کنم که نیافتمش آخر. نمی دانم از کجا پیدا میکنید اینها را ولی دست مریزاد. عالی تحلیل میکنید. بعید میدونم استادهای ارتباطات هم بتوانند اینقدر خوب تحلیل محتوا کنند.
زنده باد

پراگماتیست گفت...

با درود مجدد و با ابراز ارادت متقابل به مازیار وطن پرست،

در مورد سالهای پایانی حکومت شاه:

کاشت مدرنیته در جامعه ای با ارزشهای قدرتمند ضدمدرنیته با روش انقلابی و نه اصلاحی نمی توانست یک پروژه دمکراتیک باشد و برای این کار رضاشاه گزینه بسیار مناسبی بود. اقتدار یا به بیان دیگر دیکتاتوری یا به بیان دیگر قلدری لازمه این کار بود. محمدرضاشاه اما مسیر دیگری را برگزید. او دیکتاتور بود اما دیکتاتوری شکننده ای داشت و تلاش کرد ترکیبی از دیکتاتوری و دمکراسی را برگزیند. ضمن این که طبقه متوسط ایران پیشرفت چشمگیر کرده بود و از طرف دیگر احتمالا کسی هم زیر پای او پوست خربزه انداخت. (آمریکا و غرب به تلافی آنچه او بر سر قیمت نفت آورد و هراس از خط مشی چالشگرایانه روزافزون او یا سیر وقایع طبیعی بود؟(

تابستان پنجاه و هفت که رسید مشخص شد که مردم شاه را نمی خواهند و خمینی را می خواهند. خمینی خواهی چنان قدرتمند بود که هر مسیر دیگری که شاه برمی گزید از نظر من بی تردید به همین نتیجه منتهی می شد. اگر انتخابات آزاد هم برگزار می کرد (که قرار بود برگزار کند) اگر خمینی شرکت می کرد لیست خمینی با اکثریت قاطع پیروز میدان بود و اگر خمینی تحریم می کرد درصد مشارکت بسیار پایین می بود. چپ می رفت راست می رفت بالا می رفت پایین می رفت حکومت دست خمینی می افتاد و اگر ترور می شد به جامعه روحانیت مبارز تهران می رسید.

این سخن برخی انقلابیون چپ و غیره هم که انفلاب را دزدیدند کاملا نادرست است و روایت دقیق این است که آنها می خواستند سوار انقلاب خمینی شوند و او زیرک تر از آن بود که بگذارد.

شاه در فرایندی شل کنانه و سفت کنانه نخست وزیرها را یکی پس از دیگری عوض کرد. نخست در قالب شل کن شریف امامی آخوند زاده را گذاشت که تقریبا دودستی کشور را تقدیم روحانیت کرد. سپس در قالب سفت کن ازهاری نظامی را آورد که تانک به رخ مردم بکشد و مشت آهنین باشد. در نهایت بختیار را آورد که شاهنشاهی را ملغی اعلام کرد و قصد تاسیس جمهوری داشت.

از فرصت استفاده کنم و به دوستانی که اصلاح طلبی را محکوم می کنند وقایع آخر حکومت شاه را یادآوری کنم که در نهایت فاصله اصلاح طلبان حکومتی در قالب نخست وزیر بختیار با انقلابیون در قالب نخست وزیر بازرگان در سخن فرمانده ارتش شاه قره باقی ناچیز شد و هر دو دوست قدیمی ملی گرای مصدقی و جمهوری خواه بودند.

این مقدمه را براساس مستند درخشان انقلاب پنجاه و هفت از شبکه من و تو نقل کردم تا مجددا یادآوری کنم که خامنه ای همان مسیر را البته در قالبی جدید می پیماید.

مجددا کامنت به درازا کشید و من ناچارا یک مشابهت را ذکر می کنم و در فرصت های بعد در صورت لزوم بیشتر در این زمینه خواهم نوشت:

سالهای پایانی حکومت شاه مصادف شد با انتخاب کارتر که با تاکید بر مقوله حقوق بشر دست شاه و ارتش را در سرکوب بیش از اندازه مردم مردد کرد. (آیا او اساسا تمایل به چنین کاری داشت؟)

هم اکنون نیز خامنه ای می داند که شمشیر داموکلس حقوق بشر آمریکا روی سر او آویزان است و ترامپ که بیاید و با درجه متفاوتی هیلاری که بیاید سرکوب او با مجازات و محکومیت گسترده از جمله رسانه ای روبرو خواهد شد.

به دلایل متعدد خامنه ای قدرت سرکوب نخواهد داشت و اگر هم چنین اشتباهی مرتکب شود در پیامد آن چنان شل کن را در کانون توجه قرار می دهد که کم و بیش همان امتیازها را به مردم خواهد داد که پیش از سرکوب جستجو می کرده اند.

خامنه ای و جمهوری اسلامی در موقعیت تابستان پنجاه و هفت شاه و شاهنشاهی قرار دارند. البته طبیعتا سیر وقایع استحاله فعلی با انقلاب قبلی متفاوت خواهد بود.

کبک نخبه گفت...

پراگماتیست اتفاقا شاه هیچ وقت سرکوب نکرد. سال 32 که خودش داشت توی اروپا ول میگشت که اینجا زاهدی و سیا و انگلیسیها برش گردوندن به قدرت. 42 هم یه عده اومده بودن تظاهرات ظهر رفتن ناهار بخورن وقتی برگشتن ارتش نذاشت دوبار میدون رو بگیرن و چند نفر هم تیر خوردن. 56 57 هم که هیچکار نکرد. یه میدون ژاله بود که اونم تقصیر دولت شد که دیر حکومت نظامی اعلام کرد و مردمی که اومدن تظاهرات خبر نداشتن حکومت نظامیه.

مانی گفت...

شاه سرکوب نکرد!اصلا شاه فرشته بود.کمی خاطرات علم بخوانید. دستور مستقیم شکنجه مخالفان را شخصا ابلاغ میفرمود اعلیحضرت قدر قدرت بزرگ ارتشتاران. خاطرات پرویز ثابتی هم هست . فردا هم خواهند گفت خامنه ای سر کوب نکرد.بخندیم یا گریه کنیم از این بت پرستی در قرن 21.

ناشناس گفت...

آیا دکتر رِنانی نمی دانند که گودویِ ساموئل نیچه مرده است؟

ناشناس گفت...

آریوبرزن گفت
: با سپاس از دلقک گرامی و همه خوانندگان سیرک که به نوعی امید به آینده را همچنان زنده نگه داشته و انرژی مثبت به خوانندگان می دهند
هر چند با وضعیت جدید و توافق اتمی ایران با غرب خیلی از معادلات بین‌المللی و سیاسی داخلی تغییر کرده و یا دستخوش تغییراتی در آینده خواهد بود لذا در این شرایط متغیر پیش بینی جسارت زیادی می خواهد و من به شخصه امیدوارم پیش بینی های دلقک صد در صدی باشد.
اما نمی دانم کجای این گفته که حکومت انقلابی تبدیل به جمهوری اسلامی نخواهد شد امیدوار کننده است آنهم از دهان رهبر حکومتی که هیچگاه در مقابل هیچ خواسته ای از حکومت شوندگان عقب نشینی میلیمتری نداشته است حکومتی که نه در دست آخوند بلکه باند های مافیایی ثروت و قدرت بوده و خود آخوندها هم انگل وار به آنها چسبیده اند اقتباس من از سیاستی گه همیشه دلقک مبلغ آن می باشد بیشتر یادآور ای ضرب المثل آمریکایی است : وقتی بهت تجاوز میشه خودت را رها کن و لذت ببر
. تغییرات و استحاله در این نا سیستم به حداقل دویست ، سیصد سال زمان نیاز دارد.

ناشناس گفت...

خوب راست میکند دیگه چقدر سیاه نمایی این خارج نشینی فقط دوست دارند جنگ بشه اصلا داعش بیاد تو تهران ملت را سر ببره تا اینا دلشون خنک بشه چون کوبیده خوب و سوسیس کالباس ایرانی گیرشون نمیاد یکدفعه تابوت هم سفارش بدید برای ما . دلقک پس اونهمه طول و تفضیل چی شد که قطعنامه امضا بشه پات را میکوبیدی زمین و دکمه سردست ظریف را شیاف ملت مینمودی بیا شریعتمداری امروز برات تو کیهان مقاله نوشته چرخ معکوس اقتصاد خیلی هم فنی با یک وجب روغن اضافه سفارشی اپوزسیون خارج از کشور .

این زیاد به سپاه گیر دادن هم برای فاطی تنبون نمیشه .به هر حال سپاه خودش الان یک کارتل صنعتی و مالی هست زمین خوردنش نون و اب برای توده نمیشه . تا کی میخوابم همدیگر را با چدب بزنیم ارزشی سکولار کنیم . به هر حال این مملکت برای هم منه هم اون بسیجی میدون خراسون و اطراف . بشینیم به جای نقشه باسن همدیگر کشیدن یک خاک تو سرمون بکنیم

پراگماتیست گفت...

با درود دوباره بلکه سه باره بر تیمسار ایرانی و همراهان

شاه در سال 57 کاملا به مردم نامربوط بود؛ گویی فردی از مریخ بر مردم ایران حکومت کند. در حالی که خمینی عزیزترین فرد برای مردم ایران بود. اگرچه من نیز مانند همگی شما و دهه شصتی ها از انقلاب اکنون زنگ زده آسیب دیده ام، از حق نمی گذرم و می پذیرم که در آن سال انقلاب و حکومت خمینی حق مردم بود.

اما علاقه مردم به انقلاب به تدریج رنگ باخت. مردمی که حاضر بودند جان خود را برای آن فدا کنند. (خاطره از محمد غرضی نقل به مضمون: "زمان جنگ در یکی از جبهه ها گیر کردیم و نیاز داشتیم به افرادی که روی مین بروند. گفتیم پنجاه نفر بیایند و روی مین بروند تا راه باز شود. پانصد نفر آمدند. مجبور شدیم از بین داوطلبان زیاد گزینش کنیم که چه کسی این افتخار نصیبش شود که روی مین برود!") اکنون بسیار به انقلاب و جمهوری اسلامی بی علاقه شده اند. (نکته از رحیم صفوی نقل به مضمون: "باید بررسی کنیم که مردمی که حاضر بودند جان حود را برای نظام فدا کنند چه شد که حاضر نشدند از یارانه خود بگذرند و انصراف دهند؟")

مردم در سال هفتاد و شش با نظام زاویه پیدا کردند اما این زاویه کوچک بود. در سال هشتاد و هشت این زاویه بزرگ شد. از کسانی که معتقدند این نظام صدها سال دوام می آورد باید پرسید وقتی بزرگترین راهپیماییهای تاریخ ایران در سال پنجاه و هفت به نفع انقلاب ظرف سی سال تبدیل به بزرگترین راهپیمایی ایران در سال هشتاد و هشت علیه نظام شد و جانفشانی های بی دریغ در جنگ هشت ساله ظرف بیست سال تبدیل به عدم انصراف از چهل هزار تومان یارانه شد، طبق چه محاسباتی این نظام می تواند صدها سال دوام بیاورد؟

سازگارا می گوید خامنه ای به گفته پزشکان حداکثر تا دو سال دیگر زنده است. ولی فقیه بعدی به دلیل عدم برخورداری از پایگاه مردمی جوک بزرگی خواهد بود. ضمن این که جشن عمومی از مرگ خامنه ای با وجود تلاش حکومت برای معکوس جلوه دادن آن دست کم با عدم حضور گسترده مردم در مراسم ارتحال جانگداز ایشان در مقایسه با ارتحال خمینی، نظام را در لاک دفاعی فروخواهد برد.

مازیار وطن‌پرست گفت...

آریو برزن
شما همه چی رو درست گفتی غیر از اینکه دویست سیصد سال رو با مقیاس قبل از عصر مدرن حساب کردی. با وجود سرعت تغییرات اجتماعی/سیاسی/اقتصادی/ ... (در جهان و نیز ایران) کل عمر این رژیم چیزی در حدود 50 ساله حداکثر.
ـــــــــــــــــــــ
محسن سازگارا هم پیش بینی دلقک را تایید کرد: او در بولتن خبری روزانه‌اش تصریح کرد که صادق لاریجانی مشق رهبری می‌کند.
ـــــــــــــــــــــ
احمدی‌نژاد گفت: دورهٔ مال مردم خوری تمام خواهد شد. (بدون شرح)

ناشناس گفت...

حشمت الله طبرزدی: ((خامنه ای در مقابل اصلاح طلبان و اعتدالگرایان شکست خواهد خورد))

خدا گفت...

دلقک عزیزم منتظر تحلیل تون در مورد حوادث مکه هستم، الان وقتشه هاا، مخصوصا با این 450 راس قربانی امروز، یه خورده فلسفیش کن اعتقادات خواننده هاتو تکون بده، مخصوصا برای این حزب الله ( حزب پشم) که دلم براش تنگ شده ،
اگر ثابت کنی خدای اینا کشکه، بدون شک ولیشان هم پشمه
😁
😀

ناشناس گفت...

ببین باز این روحانی که امید به او داریم ، چه مهملاتی بلغور کرده در راه سفر به نیویورک !!
تا وقتی که سیاستمدار ، یکی به نعل بزند و یکی به میخ و موضع شفاف و صریح نگیرد ، سیاست و سرنوشت کشور بر همان پاشنه قبل و در ابهام خواهد گذشت . از آویزان بودن متنفرم و اینکه ندانم کجای زمین و آسمان قرار دارم و کی به زمین خواهم خورد.

کبک نخبه گفت...

پراگماتیست اولا که اینکه خامنه ای تا دو سال دیگه زنده ست حرف بی پایه ایه. سال 87 88 هم میگفتن خامنه ای داره میمیره ولی 6 سال گذشته از زمان اون شایعات و الان سر و مر و گنده ست. پس کذب الوقاتون! دوما وقتی بمیره و ارتش و سپاه و نیروی انتظامی بیان توی خیابونا مستقر شن کسی جرئت نمیکنه بیاد شادی کنه فوقش مردم چهارتا بوق بزنن بعدش هم بلافاصله خبرگان شاهرودی در بهترین حالت (اگه اوضاع به نفع اعتدایا باشه) و در ستاریوی بدش هم صادق لاریجانی رو سه سوته میذارن رهبر. بعدش هم انقدری آدم برای تشییع جنازه خامنه ای میره در حد چند ده هزار نفر که صدا و سیما بزرگنمایی کنه و باشکوه جلوه بدش. خلاصه خیالپردازی نکن. برای اینکه بعدا سرخورده نشی میگم.

ناشناس گفت...

صادق لاریجانی !!!!!!!!!!!
بابا یه چیز بگین که بگنجه !!
این آقا رو تو همین پستی که داره ، کسی ازش خوشش نمی آد ، چه برسه به پست حساس رهبری.
پس از رحلت خامنه ای ، ولایت فقیه به شکل فعلی اش از بین خواهد رفت.

کبک نخبه گفت...

مگه به خوش اومدنه مردمه؟! مگه اون پیرای خرفت مجلس خفتگان نگاه میکنن کی رو مردم دوست دارن اون رو بذارن رهبر؟! قصی القلب ترین آدمی رو که اولیگارشی و بسطا سور و ساط ثروت و قدرتشون رو بتونه با چنگ و دندون و لطایف الحیل حفظ کنه میذارن. به فکر تغییر ترکیب مجلس خبرگان هم نباید بود. هاشمی بیخود داره خودش رو جر میده. برای انتخابات خبرگان ار دم هر کی باهاشون ساز ناجور باشه ردصلاحیت میکنن به جاش از اونور برای انتخابات مجلس یه کوچولو شل میگیره شورای نهبان که زیاد سر و صدای جامعه درنیاد.

پراگماتیست گفت...

با درود مجدد بر تیمسار ایرانی و همراهان

1. کیک نخبه جان شما که نخبه هستی اگر از یاس خارج شوی خودت می توانی راههای متعدد رساندن این پیام از سوی جامعه مدنی و مردم ایران به جهانیان که "ما از خامنه ای متنفر بودیم." را بیابی. با وجود نمایش های متعددی که نظام برگزار خواهد کرد این پیام بسیار قدرتمند مخابره خواهد شد. چگونه؟ یک راه مخابره: ایجاد ترافیک چندین کیلومتری از خودروها در جاده شمال از مردمی که برای تعطیلات به سفر می روند پس از فوت امام خامنه ای. آنهم درحالی که صداوسیما تلاش خواهد کرد نشان دهد مردم شهرهای مختلف ایران به تهران می آیند برای مراسم ارتحال.

2. یکی دیگر از نکاتی که مایل بودم به آن بپردازم امید کاذب در نیروهای ارزشی بود به فروپاشی آمریکا.

آمریکا چند گرفتاری دارد: بدهی زیاد اکنون در حد هجده تریلیون دلار، شکاف سیاه پوست سفیدپوست، شکاف جمهوری خواه دمکرات، شکاف فقیر غنی. با این حال هیچ یک از این شکاف ها در حدی نیست که بتواند آمریکا را دچار فروپاشی کند. در مورد بدهی وضعیت آمریکا این گونه است که عادت کرده بیش از درآمد خرج کند و همیشه کسانی هستند که بلافاصله به او قرض می دهند (چین، ژاپن، اعراب) خلاصه بگویم که اکنون همگی در تله دلار و آمریکا گیر کرده اند. اگر دست از قرض دادن به آمریکا بردارند دلار به شدت سقوط می کند که یکی از نتایجش ارزان شدن کالای آمریکاییست. این کالای ارزان، فروش کالای ارزان چین را دچار مشکل می کند. از طرف دیگر چون آمریکا دیگر پول برای خرید از دیگران از جمله چین ندارد، حجم بزرگی از تولید کالای چین متوقف می شود و شمار زیادی کارگر اخراج می شوند و چین را ناآرامی، شورش یا انقلاب دربرمی گیرد.

در مورد شکاف دمکرات جمهوری خواه هربار که دمکراتها پیروز انتخابات ریاست جمهوری می شوند. جمهوریخواهان تندرو به خصوص تگزاسی ها طومار امضا می کنند که باید از آمریکا جدا شویم. از حدود صد میلیون جمعیتی که این ایالتها دارند در عین برخورداری از آزادی کامل، چیزی حدود بیست هزار نفر این طومار را امضا می کنند. در ایران اما سرداران سپاه سخن می رانند که بیست ایالت آمریکا به زودی جدا خواهند شد! به دلیل جنگ داخلی خونین حدود یکصد و پنجاه سال پیش در آمریکا با ششصد هزار کشته، این کشور دورترین کشور کره زمین از هر نوع تجزیه طلبیست و از این نظر می تواند یک معجزه محسوب شود.

هیچ یک از مشکلات آمریکا مانع از تداوم برتری هژمونی نظامی سیاسی اقتصادی دیپلماتیک علمی و فرهنگی آن در قرن بیست و یکم دست کم تا 2050 نخواهد بود. چین تنها می تواند در زمینه اقتصادی بخشی از اقتدار آمریکا را به خود اختصاص دهد و در سایر زمینه ها نیز رشد کند. سایر ائتلاف های قدرت دارای مشی تقابلی با آمریکا مانند پیمان شانگهای و غیره از نظر مناسبات بنیادین قدرت، کاربردی در حد سرگرمی البته بی انصافی نشود اندکی بیش از آن خواهند داشت.

اژدها گفت...

تلخک،

گمانه زدن که خامنه‌ای چرا چه گفت یک چیز است؛ حساب این که جمعیت کنونی ایران با کدام نرخ رشد در ۲۰ سال ۱۵۰ ملیون می‌‌شود یک چیز دیگر: ۳.۶ - ۳.۲ درصد بسته به این که جمعیت کنونی ایران چه باشد، نه ۵ درصد.

مدرن باشید جانم و درستگویی در عدد و رقم را بزرگ بدارید.

ناشناس گفت...

کبک نخبه ، خوش آمدن مردم ، مورد نظرم نبود، منظورم همان دایره قدرت و لفت ولیس اطرافشان بود.

ناشناس گفت...

خدا گفت...
دلقک عزیزم منتظر تحلیل تون در مورد حوادث مکه هستم، الان وقتشه هاا، مخصوصا با این 450 راس قربانی امروز، یه خورده فلسفیش کن اعتقادات خواننده هاتو تکون بده، مخصوصا برای این حزب الله ( حزب پشم) که دلم براش تنگ شده ،
اگر ثابت کنی خدای اینا کشکه، بدون شک ولیشان هم پشمه

قبلا هم هشدار داده بودم ماه سپتامبر مهم است و سقوط جرثقیل و حادثه منی هر چند از عدم برنامه ریزی و نظارت کافی و اداره سخت چنین همایش سنگینی نیز سخت است.ولی همانطور که گفتم هر دو قضیه مشکوک است همانطور که سقوط بازار سهام به ازا نه درصد سخت است سخنرانی پاپ در کنگره و سازمان ملل بسیار مهم میباشد و راهگشا تا قبل آن تحلیلی ندارم.
حزب الله

Dalghak.Irani گفت...

اژدها
با اینکه پایۀ تحصیلاتم ریاضی بوده و استعداد خوبی هم داشتم در سال های تحصیل ریاضی. اما منکر این نیستم که از ریاضیات تنها ریاضتش را با خود همراه آورده ام بسن پیری. و چون فشار را گذاشته ای بر مدرن بودن که بنظر من جز صادق بودن معنای دومی ندارد لذا خیلی حساس شدم که ادعای غلطی نکرده باشم و اگر اشتباهی شده پوزش بخواهم و تصحیح کنم. اما چون مثل همیشه حضرتعالی هم امساک بخرج داده و از توضیح واضحات پرهیز کرده ای متوجه نشدم که چرا 5 در صد من غلط است و 3.2 - 3-6 درضد شما صحیح. پس خواهش می کنم محاسبه ات ریزتر بنویس تا حداقل خودم آموزش ببینم. من خیلی ساده و ذهنی فکر کردم که اگر جمعیت ایران بخواهد در عرض 20 سال دو برابر (160) میلیون بشود باید صد درصد رشد کند که می شود. 100 تقسیم بر 20 پنج درصد برای هر سال. و چون متولدین این بیست سال و در طول 20 سال ابتدای عمرشان وارد چرخۀ باروری نخواهند شد لذا جمعیت تولید کنند - بدون در نظر گرفتن مرگ و میر - همان 80 میلیونی خواهند بود که امروز هم هستند. نتیجه اینکه اگر بر مبنای اضافه شدن سال بسال را وارد معادله کرده و نتیجه گرفته ای غلط است و لشکر نوزادان آیت الله در سال 94 - بفرض مثال - در سال 1414 تازه شاششان کف خواهد کرد و نه قبل از آن. البته متوجه هستم که ممکن است با صرف فرمول های ریاضی بی جان عدد و رقم های بی جان تر و منحرف تو را هم صحیح جلوه داد. اما واقعیت اتفاق افتاده باید از بالای 5 در صد تولید مثل - منحصر بجمعیت فعلی - تبعیت بکند. ریاضی دان های وبلاگ بکمک بیایند. منتظر توضیح فنی اژدها هم هستم. و اعتراف می کنم که با این دانش محاسبات جمعیتی مطلقاً آشنا نیستم. یا...هو

گمگشته گفت...

سلام

تیمسار، اواخر مذاکرات به این نکته اشاره داشتید، که ایران به نحوی روسیه را دور زده است. از طرفی روسیه کریمه را گرفت که قید سوریه را بزند، فکر میکنم به این نکته هم شما اشاره داشته اید. در چند روز اخیر اخباری روی خبرگزاری ها آمده که روسیه با تمام قوا در سوریه وارد جنگ به نفع اسد شده است. در ایباره نظری دارید لطفا بفرمایید.

http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/09/24/%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF.html

ناشناس گفت...

علاقه ای به مطرح کردن مباحث ریاضی ندارم اما چون دلقک خواست به صورت خلاصه می نویسم که رشد جمعیت خطی نیست بلکه توانی است. بنابراین اگر نسبت جمعیت یک سال به سال قبل را عددی ثابت در نظر بگیریم، که درصد اضافه آن از ۱ نرخ رشد نامیده می شود، با فرض جمعیت ۷۵ میلیونی فعلی ایران و هدف ۱۵۰ میلیون در ۲۰ سال، به نرخ رشد ۳/۵ (سه و نیم) درصد می رسیم. برآورد نرخ رشد جمعیت فعلی ایران ۱/۲۲ درصد است (آمار سیا) که به مقدار بسیار اندکی از میانگین جهانی بالاتر است اما به مراتب از ۳/۵ درصد و نرخ های آفریقایی کمتر است. سیاست افزایش جمعیت خامنه ای خیلی زود با هشیاری نسبی فعلی به وضعیت خشکسالی به فراموشی سپرده شد و دقت هم کرده باشید خامنه ای و دوستان مانند سابق از لزوم افزایش جمعیت از طریق زاد و ولد صحبت نمی کنند و به دنبال راه های دیگری هستند مانند اعطای شهروندی به مبارزین افغانی و البته قانون مترقی که دیروز تصویب شد مبنی بر اعطای شهروندی ایرانی به فرزندان مادران ایرانی و پدران اتباع خارجی.

عصبانی گفت...

با اجازه من توضیح بدهم در مورد نرخ رشد.
دلقک جان بخش اول محاسباتت درست است اما آن 5 درصدی که بدست آوردی نرخ رشد نیست.
اگر جمعیت در حال حاضر 80 میلیون باشد و قرار باشد تا 20 سال آینده 160 میلیون شود باید در هر سال 5 درصد جمعیت سال اول یعنی 4 میلیون به آن اضافه شود. اما این 5 درصد مربوط به امسال است چون برای سال آینده هم فقط نیاز است تا 4 میلیون اضافه شود اما 4 میلیون از 84 میلیون سال بعد 5 درصد نخواهد بود. همینطور که مشاهده میکنی اگر با همین عدد ثایت 4 میلیون در سال جلو برویم در سال بیستم 4 میلیون به 156 میلیون باید اضافه شود یعنی در آن سال باید 2.5 درصد به جمعیت اضافه شود. همانطور که میبینی این گفته شما صحیحی است که این متولدین جدید به صف تولید مثل اضافه نمیشوند وگرنه نرخ رشد در سال آخر بالای 5 درصد میشد و در نتیجه بیشتر از 4 میلیون اضافه میشد.
پس در سال اول 5 درصد و سال به سال درصد کمتری از کل (که تعریف نرخ رشد است) نیاز خواهد بود
حال اگر میانگین 5 و 2.5 را در طی 20 سال بگیری میبینی نرخ رشد متوسط حدود 3.5 درصد خواهد شد. یعنی اگر با نرخ ثایت 3.5 درصد در هر سال یا با نرخ متغیر که از 5 شروع و به 2.5 ختم شود جمعیت رشد کند در سال بیستم به 160 میرسیم.

عصبانی گفت...

یک نکته را اضافه کنم که گفته شما در مورد خیال باطل خامنه ای درست است اما باید استدلال ریاضیتان را کمی تغییر دهید به این صورت :
طبق محاسبه ای که در کامنت قبل گفتم باید از همین امسال نرخ رشد به 5 درصد جهش کند و به مرور نرخ رشد کاهش پیدا کند به 2.5 درصد تا ملت همیشه در صحنه بتوانند سالی 4 میلیون به جمعیت اضافه کنند. و یا در حالت دوم از همین امسال به 3.5 جهش کنند و امسال 2.8 میلیون به جمعیت اضافه کنند و هر سال جمعیت بیشتری اضافه کنند تا نرخ 3.5 را ثابت نگه دارند و در سال آخر 6 میلیون به جمعیت 154 میلیونی اضافه کنند تا به 160 برسد. یعنی ملت هرسال فعالیت بیشتری از خود نشان دهند تا نرخ ثابت بماند و به هدف برسند.
ولی از طرف دیگر نرخ رشد در حال حاضر حدود 1.3 درصد است و افزایش جمعیت نمیتواند به صورت پله ای صورت گیرد بلکه به صورت تصاعدی انجام میشود. به عبارت دیگر برای تحقق رویای خامنه ای باید از همین امسال ناگهان از 1.3 به 3.5 یا 5 درصد پرش داشته باشیم که غیر ممکن است پس تنها راه افزایش تصاعدی است یعنی از 1.3 باید شروع شود و در سال آخر به بالای 6 برسد تا رویای خامنه ای محقق شود که این غیر ممکن است چون رشد بالای 6 درصد یعنی ملت باید در سال آخر و تنها در یک سال بیشتر از 15 میلیون به جمعیت اضافه کنند.

ناشناس گفت...

"در مورد بدهی وضعیت آمریکا این گونه است که عادت کرده بیش از درآمد خرج کند و همیشه کسانی هستند که بلافاصله به او قرض می دهند (چین، ژاپن، اعراب) خلاصه بگویم که اکنون همگی در تله دلار و آمریکا گیر کرده اند"

کاملن درست، اما دو مورد فراموش نشود. خزانه داری آمریکا بخش بزرگی از 18 تریلیون بدهی اش به صندوق های داخلی ست که مهم ترین آن تامین اجتماعی می باشد. پس این بخش معادله شما در باره گشاده دستی جهانی را دچار لرزش، اگر که نه اختلال، می کند. بسیاری باور دارند که طلبکار عمده آمریکا چین می باشد که این صحیح نیست. آمریکا از طرف دیگر دارد نقش جامعه از ما بهترون را ( بخوانید elite ) را در دنیا بازی می کند. چگونه: کالا های تکنولوژی پایین (low tech ) را به چین و ماچین ( بخوانید عمدتن هندوستان ) می سپارد از برای مصرف داخل کشورش. از سوی دیگر خود ارباب high tech می شود، نه فقط از نظر داخلی، بل خارجی به همچنین. بی خود نیست که apple بهترین فروشگاه یش را در چین دارد و زن زوکر برگ ( facebook ) چینی ست و خودش نیز به چینی در چین کنفرانس می دهد. از طرف دیگر دادگاه همچین تو گوش سامسونگ در مقابل اپل زد که هوس تسخیر بازار های آمریکا را نکند، البته سامسونگ هنوز دست بردار نیبت.

اما اندر جدایی ایالت های آمریکا. 20000 امضا در تکزاس را ملاک قرار ندهید. هردو دموها و ریپابها با هم تصمیم گرفته اند بافت بخش هایی از تکزاس را هیسپانیک ( اسپانی ی زبان های آمریکای لاتین بویژه مکزیک ) کنند تا مسیر جدایی طلبی را ببنندند، در بخش های قابل توجهی از تکزاس انگلیسی در حد direct method دبیرستان های زمان شاه نیز صحبت نمی شود. مهم تر از همه قانون اساسی آمریکا جدایی طلبی را منوط به رای آوردن پیشنهاد اولیه و بعد طی مراحل در کنگره ( کنگره به عنوان مفهوم یعنی قوای مقننه نه فقط مجلس نمایندگان ) می کند، 20000 شما نیز در این مورد می باشد. سیاست مداران آمریکا نگران هستند که ممکن است این بخش قانون اساسی زنده شده به اجرا درآید، به ویژه که بعد از دونالد ترامپ متوجه شدن مردم آمریکا تا شمار بلایی شان از سیاست بازی و سیاست به عنوان یک شغل ( بخوانید career politicians ) به ستوه آمده هجوم به سوی دیوانه ای به نام ترامپ بنگاه معاملاتی آورده اند. بخشی از دیلوگ اعتراضی آمریکا را همین جدایی طلبی ها تشکیل می دهد. 11،000،000 مهاجر غیر قانونی در آمریکا، اکثر بسیار بالای آن مکزیکی، می تواند لشگر خوبی در مقابله با جدایی طلب ها باشد - آن ها را پراکنده کن در جاهایی به مانند دالاس، آستین، هوستون، ال پاسو و و . . .

دوست قدیمی‌ گفت...

مدل‌های مختلفی برای محاسبه رشد جمعیت (انسان، حیوان، ...) و چگونگی‌ این رشد (زد و ولد، مهاجرت، ...) وجود داره که بیشتر در کارهای آکادمیک به کار برده می‌شه.

مدل ساده‌ای که اینجا به درد میخوره، همونه که تیمسار به کار برده. اگه کسی‌ هم شک داره، فرمول محاسبه رو می‌تونه توی ویکیپدیا ببینه و خودش محاسبه کنه که ۵% به دست میاد یا نه!
https://en.wikipedia.org/wiki/Population_growth

سپاس از تیمسار عزیز
دوست قدیمی‌

ناشناس گفت...

سالی که نکوست برای مسلمونا از عید قربانش پیداست! که به جای گوسفندان مردم قربانی شدند،
حضرت اغا هم طی یک حرکت انقلابی عید قربان را عزای عمومی اعلام کرد چون هم حجاج پول ندارند گوسفند سر ببرند و هم شیعیان حال و دل و دماغ این تک عید های اسلامی را میان عزاداری دائمی شیعیان ندارند. خدا به خیر بگذراند امسال را

دوست قدیمی‌ گفت...

عصبانی‌ به درستی‌ محاسبه نرخ رشد سالانه رو بیان کرده. فرمول ارائه شده در ویکیپدیا برای بازه‌های کوتاه جواب میده.

دوست قدیمی‌

ناشناس گفت...

نمیخواستم وارد فاز فروپاشی اقتصاد امریکا بشوم هرچند پارسال چند کامنت در باره افزایش بدهی امریکا گذاشتم. اکتبر امسال ای ام اف نهاد نظارتی پولی بررسی بر روی رزرو کارنسی را شروع میکند باید دید آیا تصمیم رادیکال در این زمینه اتخاذ میکند . نوعی جنگ کارنسی شدید وجود دارد از یک طرف بین چین و سوییس و از طرف دیگر فدرال رزرو . فدرال رزرو باز هم جرات افزایش نرخ سود بانکی را ندارد چون بلوف بزرگی است که ممکن است خود زنی باشد . به نظر من در ماه دسامبر این خود زنی انجام میشود و بهتر است طلا ها دلار شود برای مدت محدود . پیش بینی من این است در سال ۲۰۱۸بیشترین ضریب ریسک پذیری بحران مالی امریکا وجود دارد .
چند نکته بحران استفاده از ایمیل شخصی توسط هیلاری کلینتون مانع بزرگی برای او میباشد . فکر نمیکنم در مبارزه نهایی کلینتون حریف ترامپ شود ترامپ بلد است چگونه بر غرور زخم خورده امریکایی نمک بپاشد . فکر کنم اگر روی همین خط حرکت کنیم و جو بایدن اعلام کانداتوری نکند ترامپ رییس جمهور شود فکر کنم دموکمراتها احتیاج به بایدن دارند تا حداقل چهار سال بیشتر در کاخ سفید باشند و فکر کنم اوباما بایدن را به این بازی هل بدهد. هیلاری افتضاح تر از اونی بود که نشون میداد مخصوصا توضیحاتش در مورد برنامه حاملگی از پیش برنامه ریزی شده خیلی مزخرف بود (برنامه ای برای حاملگی و سپس فروش جنین زنده متولد نشده به منظور استفاده از اعضا)که کارلی فیورینا مجسمه جنگ انرا در زمین دموکراتها انداخت و هیلاری خیلی وحشتناک در حد دربان اردوگاه اشویتس انرا رفع و رجوع کرد هنوز هم معتقدم بهترین رییس جمهوری که یک کشور میتواند داشته باشد شخص شخیص بیل کلینتون بود که واقعه یک برنده حرفه ای و یک مدیر بالذات بود و بحث فروپاشی کمو نیزم و بحران بالکان را به بهترین شکل جمع کرد و اقتصاد امریکا را سالم و پویا نکاه داشت ولی هیلاری واقعا یک ربوط سخنگو از مجموعه کلمات ناامید کننده و کابوس وار است .

حزب الله

Dalghak.Irani گفت...

مرسی از عصبانی و سایر دوستانی که نرخ رشد را توضیح دادند و طبیعی است که منظور من تدقیق ریاضی نبود و محال بودن ریاضی فرض خامنه ای بود. اما شیطنت اژدها هم وارد بود چون هرنوع عدم تدقیقی در موارد کمی گزک می دهد دست طرف مقابل که همۀ مقاله یا نوشته و استدلال و تحلیل را به "از رشد جمعیت حساب کردنت پیداست که بقیۀ حرف هایت هم کشک است" فرومی کاهند و موضوع را لوث می کنند. اما حالا که صحبت از کمیات شد و خدا هم هی از من مدنی تحلیل مکی می خواهد عرض کنم همینجا که تبریک و تسلیت عرض می کنم شهادت حجاج ایرانی را و خوشا به سعادتشان که چه مرگ با شکوهی - هم زودرس و هم در راه شیطان - نصیب شان کرد. سؤال کمی که در این مورد دارم این است که هم در حادثۀ واژگونی جرثقیل و هم در اتفاق اخیر منی شهدا و آسیب دیدگان ایرانی از نظر تعداد در صدر همۀ ملیت ها و کشورها هستند. بعبارت دیگر نزدیک ده درصد کل آسیب دیدگان و کشته شدگان - در مورد ایرانیان شهدا - هر دو حادثه از حجاج - آیا می شود به اینان حاجی گفت یا هنوز حاجی نبودند - ایرانی بودند. در حالیکه مطمئن نیستم که آیا کل داوطلبان حج رفتۀ ایرانی امسال ده در صد همۀ حجاج دیگر کشورها بوده باشند. کسی اگر حوصله و منابع دارد یک روشنگری هم در این مورد بکند تا مشخص شود که چقدر ایرانیان برگزیده هستند و مرتب به نزد خدایشان خوانده می شوند برای یرزقون. در ضمن ضد انقلاب هایی که در ماتحت شان عروسی بود که گویا برای اولین بار در تاریخ یکی از روحانیان هم جزو شهدا راه خدا بوده باید عرض کنم که خبر دروغ بود و آورنده اش فاسق. چون حضرت آیت الله مؤمن - سفر بعلاوۀ بی نهایت شان بود - فقیه شورای نگهبان پیدا شدند. یا...هو

پراگماتیست گفت...

با سپاس از توضیحات خوب ناشناس ساعت ۵:۴۵

درست می فرمایید که بخشی از اوراق قرضه آمریکا را صندوق تامین اجتماعی آمریکا خریداری می کند اما از آنجا که آمریکا پولی در بساط ندارد، خرید کلان کالا و خدمات از سایر کشورها توسط ایالات متحده آمریکا منوط به پذیرش شیوه پرداخت آمریکایی یعنی اوراق قرضه به جای پول نقد است. به بیان دیگر آمریکا به چین می گوید ما برای خرید سالانه چند صد میلیارد دلار کالا پول نداریم بدهیم، اما می توانیم اوراق قرضه بدهیم. چین می گوید ما همان اوراق قرضه شما را قبول داریم. خرید کالای آمریکا از چین این گونه صورت می پذیرد. اگر روزی چین بگوید ما اوراق قرضه شما را نمی پذیریم در آن صورت آمریکا نخواهد توانست از چین کالا خریداری کند و بحران در ابعاد بزرگ به چین سرایت می کند. به علاوه سرمایه اصلی صندوق تامین اجتماعی چین و دویست میلیون بازنشسته چینی نیز در آمریکاست. یکی از علل موفقیت اقتصادی چین پیوند خوردن آن با اقتصاد آمریکاست و البته به همین دلیل بحران اقتصاد آمریکا، بحران اقتصاد چین نیز هست.

توجه به ماجرای ورشکستگی یونان در این خصوص راهگشاست. یونان کوتوله با نهایت قلدری مدام از اتحادیه اروپا و آلمان باج می خواهد تا بتواند مخارج خود را پرداخت نماید. بدیهیست که آمریکای قدرقدرت در صورت بروز مشکل توانایی بیشتری برای رفع مشکلات خواهد داشت و اصولا مشکل بدهی آمریکا در صورت ناتوانی در پرداخت تعهدات، ماجرایی شبیه سقوط بزرگ بورس وال استریت در چند سال پیش پدید خواهد آورد که اقتصاد پویای آمریکا ظرف چند سال مشکل را خواهد بلعید. چنان که اکنون از سقوط شاخص داوجونز بورس آمریکا از چهارده هزار به زیر نه هزار در چند سال پیش اثری باقی نمانده و این شاخص پس از آن که با رشد خوب به هجده هزار رسید و اکنون بعد از بحران اقتصاد چین به شانزده هزار بازگشته است. اقتصاد آمریکا اکنون وضعیت مناسبی دارد و آمار بیکاری به پایین ترین سطح رسیده است.

نمی دانم چرا او را دیوانه دانستید اما اگر فرصت کنم در مورد خلاق ترین و دوست داشتنی ترین و موفق ترین کاندید انتخابات آمریکا یعنی دانلد ترامپ خواهم نوشت. در این پست یا پست بعدی. با امید پیروزی دانلد ترامپ

ناشناس گفت...

عجیبه که این شاه عربستان عرضه برگزاری مراسم حج رو نداره اما عرضه به خاک مالیدن پوزه خامنه ای در یمن رو داره. دلقک مارب رو به زودی پس می گیرن بعدش نوبت صنعاست.

ناشناس گفت...

اگر جمعیت کنونی ۸۰ میلیون باشد پس در ۲۰ سال آینده ۱۵۰.۲۰۴۸ =۲۰^(۰.۰۳۲+۱)*۸۰. اینجا ^ به معنای توان است.

ناشناس گفت...

پرگماتیست خوش بینی زیادی داری به فدرال رزرو .اگر چه سقوط و از هم گسیختگی ایالتها را نمیتوانم نظر بدهم .ولی ایلات متحده درست یاد اور شوروی سال ۸۹میلادی هست .الان خودشون دو تا دسته اند کینزیها که میگند ۱۸تریلیون شات گان درستی نیست و این عدد باید چندین برابر بشه تا درست تکون بخوره و بره بالا . دسته دوم که به تظر من بالاخره دور را میگیرند طرفدار ریزش بزرگند .میگند بگذار ریزش بکنیم مانند سقوط شوروی کپیتالیزم را اصلاح میکنیم و مثل روسیه که بعد از یک دهه چپ نوین را کشید بالا و متحدهای وامونده را با اسبهای قویتری طاق زد ما هم همین کار را بکنیم . به نظر من از همین الان المان تخم مرغهاشو را گذاشت تو سبد پوتین .انکلیس هم داره خودش را اماده میکنه برای کاور کردن خلا قدرت توی خلیج فارس .

حزب الله

Dalghak.Irani گفت...

کامنت های تخصصی اقتصاد کلان را تأیید نخواهم کرد. پراگماتیست تقصیر تو بود که باز این انحراف فروپاشی مورد علاقۀ حزب الله را تازه کردی و حالا دیگر ول کن نخواهد بود تا چند فقره لینک و امپراطوری پارس بدست ولایت وقیح و توهمات گنده گوزی های محبوبش را. یا...هو

پراگماتیست گفت...

حزب الله می تواند به داستان پردازی ادامه بدهد تا همراه با ولی فقیه و انقلاب زنگ زده اسلامی به زباله دان تاریخ بپیوندد. ایالات متحده دچار مشکل هست اما چیزی حدود هفتاد سال پس از دفن ولایت فقیه برتری خود را در زمینه های مختلف حفظ خواهد کرد.

کبک نخبه گفت...

پایان تاریخ رو عمرا بشه توی کله پوک این حزب اللهی ها کرد. همین حزب الله نادان فکر میکنه آمریکا در حال فروپاشیه. ها باشه آمریکا داره فرومیپاشه اونوقت ما با این وضع لجنمون داریم امپراطوری میشیم. چقدر آخه اینا ... یکی نیست بهشون بگه فلان فلان شده ها از آخرش ایران هم میره همون سمت فقط نهایت زورتون اینه قبل از اون اتفاق دو سه نسل رو بسوزونین. خب نسوزون برادر من. بی خیال شو.

ناشناس گفت...

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: این حادثه ممکن است حتی شبهه‌ای را درباره اصل مناسک حج ایجاد کند که اگر انجام آن با جمعیت امروز نشدنی است چرا تشریع شده؟

ناشناس گفت...

من نمیفهمم کجای فروپاشی هژمونی امریکا ترس داره. اتفاقا بسیار مبارک هست و نهایتا یک هفتته حاکمیت رویش مانور بدهد بعد این به رشد مردمسالاری کمک شایانی میکند.
حزب الله

ناشناس گفت...

تنها با یک دولت قوی و ثروتمند رفاه و دموکراسی در جامعه توسعه پیدا میکند و دولت قوی دولت ملت قوی را به ارمغان می اورد. رفرنسها در تاریخ ایران وجهان بسیار است .
حزب الله

ناشناس گفت...

نیروهای سپاه قدس میخواستند که مراسم حج را بهم بزنند که خوشان هم قربانی شدند
http://www.iranpressnews.com/source/191163.htm
و اگر توجه کرده باشید کانون این مرگ و میر دور و بر گروه ایرانی بوده که قصد برهم زدن مراسم را داشتند با استفاده از روش هل دادن و بهم ریختن صف ها ولی خودشان فکر نمیکردند که در تله بیافتند:
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/09/25/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7-.html

ناشناس گفت...


مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: این حادثه ممکن است حتی شبهه‌ای را درباره اصل مناسک حج ایجاد کند که اگر انجام آن با جمعیت امروز نشدنی است چرا تشریع شده؟


http://www.entekhab.ir/fa/news/227312

ناشناس گفت...

شواهد عینی گزارش هایی از برنامه ریزی منسجم نیروهای ایرانی در اخلال حج خبر داده اند. اطلاعات سعودی با رصد توییتر نیروهای ایرانی از برنامه انها برای اشوب در حج پرده برداشت. این اقدام در پی دستور مستقیم خامنه ای و از داخل رژیم نشات گرفته است. سی سال قبل هم برنامه ای مشابه توسط خمینی پلید انجام شد.
http://abutalhazahack.com/current-issues/middle-east/10-middle-east/127-possibility-of-iranian-hand-in-hajj-stampede

https://www.balatarin.com/permlink/2015/9/25/3960850

ناشناس گفت...

گزارش‌های غیررسمی و تائید نشده حکایت دارد:
مرگ شماری از نظامیان و مقام‌های ایران در منا
۳ مهر ۱۳۹۴

گزارش‌‌های تائید نشده از مرگ برخی فرماندهان سپاه پاسداران٬ مقام‌های حاکمیتی و دولتی (سابق و فعلی) جمهوری اسلامی در جریان حادثه منا حکایت دارد.

منابع رسمی جمهوری اسلامی جان باختن ۱۳۱ زائر ایرانی را تائید و اعلام کرده‌اند از سرنوشت ۳۶۵ ایرانی دیگر هیچ اطلاعی در دست نیست.

براساس برخی گزارش‌های تائید نشده بسیاری از زائران مفقود شده ایرانی جان خود را از دست داده‌اند٬ اما مقام‌های غربستان سعودی حاضر به همکاری و اطلاع‌رسانی در این زمینه نیستند.

محمد مومن٬ عضو شورای نگهبان از جمله مفقودان این حادثه بوده که گزارش شده پس از پیگیری‌های رسمی پیدا شده و حال وی نیز مساعد است.

غضنفر رکن‌آبادی٬ سفیر سابق ایران در لبنان از دیگر مفقودان این حادثه است که تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.

برخی گزارش‌ها نیز از مرگ تعدادی از فرماندهان سابق و فعلی سپاه پاسداران در این حادثه حکایت دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر نشده‌اند این گزارش‌ها را تائید یا تکذیب کنند.

منابع رسمی در ایران از احتمال افزایش قربانیان این حادثه به بیش از ۳۰۰ نفر سخن به میان می‌آورند.

http://www.digarban.com/node/22887

پراگماتیست گفت...

فروپاشی آمریکا ترس ندارد اما چون از جنس توهم است قاعدتا نباید به آن پرداخت مگر در مراکز نشر و گسترش توهم مانند پایگاه مقاومت بسیج. مردم دوستی و وطن دوستی ایجاب می کند که به جای حمایت از دیکتاتوری ماقبل تاریخ کنونی حاکم بر ایران، برای نابودی ولایت فقیه بکوشیم که بهترین هدیه به مردم ایران است. این هدف گذاری هم مفید و هم در دسترس است.

ناشناس گفت...

Attack on Kaba Complete Video 1979
http://www.dailymotion.com/video/x2a21qd_attack-on-kaba-complete-video_news
https://www.youtube.com/watch?v=R_RQ8iMWVaI

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

درود جناب تیمسار جان عزیز
محتمل نظر من با شما زاویه دارد در مورد خامنه ای-خالی از هر حب و بغض- لیکن عارض میکنم. خامنه ای موفق شد به آرزوی پانصد ساله شیعیان (کنترل کربلا) برسد. و از آن مهمتر تشکیل هلال شیئی در منطقه خاورمیانه و باز هم مهمتر قوام گرفتن امت شیه در مرزهای جغرافیای و اینها کار کمی نیست. حد اقل شاه اسمائیل صفوی را میتوان بعنوان آخرین فرد در دنیای شیعیان نام برد که این اهداف (غیر از هلال شیئی) را دنبال کرد والی ناکام مند. اگر با این نقطه نظر حرفهای خامنه ای تحلیل شود, هزیان و جفنگ به گوش نمیرسد. وقتی خامنه ای از ایران حرف ها میزند, شنونده باید با ترجمان "شیعیان" استثما کند.
مطمئن شیعیان خاور میانه ترجیح میدهند با ایران باشند تا در دامن غارت گر ترکیه و اعراب نیفتند- خارج از مسائل قمی و نژادی-.

ناشناس گفت...

ناشناس شاگرد تنبل ته کلاس دادن کربلا به ایران کار آمریکای جهانخوار بود و نه کار خامنه ای. کارنامه خامنه یعنی شکست در یمن

ناشناس گفت...

این یکی از بهترین کامنتدانیهای سیرک شد بعد از مدتها .خواهش میکنم دوستان مجاهد کامنتدانی را رها کنند تا مغزهای توسعه یافه تر خالی از نگاه جانبدارانه از نگاه ناظر خارجی تحلیل کنند تا ما هم لذت استماع ببریم
با تشکر.
سیب زمینی

رامیار گفت...

پراگماتیست خیلی مشتاقم که تحلیلت درباره ترامپ را بخوانم. من هم دارم بهش علاقه مند میشم و به نظرم میرسه صلابت رأیی که رهبری آمریکا نیاز داره را فقط او دارد. بسیار مایلم تحلیل تو را هم بخوانم. مطمئن باش اگر بنویسی من با دقت تمام خواهم خواند پس لطفاً به تفصیل بنویس و با ابعاد مختلف که من خیلی علاقه مندم.

مازیار وطن‌پرست گفت...

ناشناسی که نوشته
حشمت الله طبرزدی: ((خامنه ای در مقابل اصلاح طلبان و اعتدالگرایان شکست خواهد خورد))

۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش.، ساعت ۱۶:۳۱

لینک خبر کجاست؟ من گوگل کردم چیزی پیدا نشد.

ضمنا در خصوص سرنوشت ولایت فقیه پس از خامنه‌ای: منظور از ولایت عهدی شیخ صادق این نیست که حتما او ولی فقیه خواهد شد. اینطور به او مشتبه شده. یا شاید کسانی خواسته‌اند او چنین تصوری بکند یا عده‌ای دورش جمع شده‌باشند. اما نحوهٔ صحبت کردن‌هایش جدیدا خیلی از موضع ولایت عهدی است.

ناشناس گفت...

بدنیا امدم صحبت از دیگرانی بود به سبک ادر سریال لاست . میگفتند الان هست که بروند .جنگ شد صلح شد امام مرد امام امد اکبر شاه شد سد ساخت پرده برداری کرد .سید امد مجلس شش و هشت شد مموتی امد ولوشو شد روحانی امد ولی ته کار خبری نشد ای امان از عمر از دست رفته بر سر گذرگاه سیاست .من رفتم زندگی ام را سر سامان بدهم هروقت شاه برگشت خبرم کنید .

ناشناس گفت...

مطلب طبرزدی در سایتهای زیادی نقل شده از جمله این

http://bahar45.blogspot.de/2015/09/iran_452.html

اما بد نیست یک پاراگرافش را خوانندگان سیرک ببینند

((اما نظر من بر این است که تلاش های خامنه ای و فرماندهان سپاه، بیهوده است.او توان مقابله با جریان اصلاحی- اعتدالی به رهبری هاشمی- خاتمی از یک سو و جریان قدرتمند جنبش اجتماعی ازادی طلب، از دیگر سو را ندارد و دهه ی اینده را باید دهه ی استحاله و فروپاشی یکی از خشن ترین حکومت های ارتجاعی در منطقه بدانیم. واهمه ی خامنه ای به جا است. برای این که او سالیانی است که به دلیل سرکوب و یکه تازی،افکار عمومی را در برابر خود داشته و بانیروی نظامی نمی تواند مانع فروپاشی دیکتاتوری شود.مرگ او و دستیاران ارشد روحانی که همگی در استانه ی 80 و 90 سالگی هستند،موجب ضعف نیروی سرکوب و تشتت بیشتر در حزب اقتدارگرای حاکم می شود و جانشینان در جبهه ی خمینیزم، امکان تداوم سیاست النصر بالرعب را نخواهند داشت.مرگ این سیاست با مرگ بانیان ان ، فرا خواهد رسید.این چیزی است که خامنه ای بیش از دیگران از ان اگاه است.))

ناشناس گفت...

منصور ارضی با تشبیه «برجام» به «جام زهر» گفته «من هشدار می‌دهم به نمایندگان مردم در مجلس، چون ما دیگر به کسی امید نداریم، که مواظب باشید قیامتی هم هست، فریب نخورید.»

آقای ارضی این مطلب را در مراسم دعای «عرفه» بیان کرده و افزوده «حقیقت این است که این مسئله {برجام} سازش با دشمن است، هرکسی از نمایندگان حسینی است باید فریاد بزند.»

وی با اعلام اینکه مقام‌های دولتی «چگونه می‌خواهند جواب خدا را بدهند؟»٬ افزوده «دعا کنید برای این نمایندگان که عاقلانه عمل کنند، اگر این نمایندگان اشتباه کنند همه را به جهنم می‌برند.»

این مداح اضافه کرده «امروز برای همه دعا کنید، مخصوصا نمایندگان که درست تصمیم بگیرند و جایی نروند که در بن‌بست گیر کنند و مجبور شوند قبول کنند. اگر قبول کنند خیلی مشکلات به‌وجود می‌آید.»

به گفته وی «اگر خدایی ناکرده این نفهمی بر ما هم مستولی شود چه می‌شود؟ برای همین است که می‌گویم استغفار کنید

ناشناس گفت...

این طبرزدی و چند نفر دیگه انگار شغلشان شده زندانی سیاسی قدیمها معتادها زمستان که میشد جلوی اژانها خلاف میکردند تا در زندان جای گرم و نرم داشته باشند این حضرات ما را چه فرض کرده اند جمله را داشته باشید
دهه ی اینده را باید دهه ی استحاله و فروپاشی یکی از خشن ترین حکومت های ارتجاعی در منطقه بدانیم. یعنی یک شش سال دیگر وایستید تا دهه استحاله و فروپاشی اغاز شود بعد از ۱/۱/۱۴۰۰تا۲۹/۱۲/۱۴۰۹هم منتظر شوید حتما فرجی میشود فکر کن تا۱۵سال دیگر چه خبرها در راه است . واقعا نمیدانم بر این اپوزسیون بخندم یا گریه کنم .داستان مسافریست که سوار یک اتوبوس ایران پیما قدیمی شده در مرز ارس مقصد چابهار به تهران که میرسد مسافر خورد و خمیر از راننده میخواهد کناری بزند تا در خفا بشاشد .اما شوفر که حال و روز مسافر را میداند و مثانه پر رامیبیند . میگوید برو حالا بنشین تا چابهار همچین راهی نمانده بعد با ان دستمال روغنی لیوان شیشه ای را کرد گیری میکند از توی فلاسک چایی لب پر میریزد برای مسافر و میگوید فعلا اینو بزن روشن شی.

دلقک خواهشا یکخورده از اقتصاد پسا تحریم بنویس ببینیم چه خاکی باید بر سر کرد نخواستیم طلا شویم مرحمت کرده ما را مس کنید .عجب نسل سیاه سوخته ای بودیم ما خودمون خبر نداشتیم

ناشناس گفت...

شبکه الاخباریه مصر ویدئوی ازدحام و تظاهرات حجاج ایرانی را منتشر کرد

پس از تحقیق مشخص شده است که حجاج ایرانی در پی برنامه ای هدفمند دست به اخلال حج امسال زده و باعث کشته شدن بیش از هفتصد نفر شده اند. سرکرده های این افراد که خود نیز کشته و یا مفقود شده اند از نیروهای سپاه . بعثه خامنه ای می باشند. ویدئوی کامل این تظاهرات و اغتشاش نیز منتشر شده است

https://www.balatarin.com/permlink/2015/9/26/3961331

http://www.shamlnews.com/egypt/64009/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.html

برای ترجمه از این سایت استفاده کنید
https://translate.google.com

ناشناس گفت...

منظور طبرزدی ده سالی بود که خامنه ای از آن نام برد و در ابتدای مقاله هم به آن اشاره کرده.

(( اخیرا خامنه ای رهبر رژیم سرکوبگر و ارتجاعی جمهوری اسلامی دردیداری که با فرماندهان سپاه پاسدار قدرت حاکم، داشت،از نفوذ غرب در 10 سال اینده که او و سایر روحانیون ارشد حاکم، مرده اند، حرف زد. در واقع او نگران است که معامله ی هسته ای، همان اسب تراوای امریکا باشد که به درون دژ جمهوری اسلامی آورده می شود و درست گفت.))

منظور از دهه آینده از همین الان است تا ده سال دیگر. اگر مقاله را بخوانید متوجه می شوید.

Dalghak.Irani گفت...

این پیام آیت الله وحید بهترین پیام و ناب ترین اسلام و کاملاً منطبق بر دین اسلام است:


بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون
قال الله تبارک وتعالی: " وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه"[کسی که از خانه خود بیرون بیاید در حالی که بسوی خدا و رسولش هجرت می کند پس مرگش فرا برسد تحقیقا اجر او با خداوند می باشد]
خوشا به حال کسانی که در مهمانی خدا مصداق این آیه کریمه شدند؛ آنها کسانی هستند که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره شان فرمود:" واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته ، وصدقوا كلمته ، ووقفوا مواقف أنبيائه ، وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه[خداوند از خلق خود اختيار كرد و برگزيد آنهایی را كه نداى منادى او را شنيدند و دعوت او را اجابت كردند و سخن او را تصديق نمودند. و ایستادند در جاهائى كه انبياء او در آنجا ایستادند و به ملائكه ای كه گرد عرش خدا می گردند، تشبه کردند]؛ آنان در حالی جان دادند که در مواقف انبیا بودند و کاری شبیه ملائکه عرش خدا می کردند. و به مقامی رسیدند که اجر آن بر خدا واقع شد؛ و این جمله فوق ادراک و بیان است.
و سعادتمند بازماندگانی که در این مصیبت صبر کنند و مشمول شفاعت درگذشتگان شان در درگاه خداوند باشند.

ناشناس گفت...

1. دلقک هم مطلبت توپ بود هم این نقل قولت از آیت الله وحید. تشکر
2. طبرزدی: اما نظر من بر این است که تلاش های خامنه ای و فرماندهان سپاه، بیهوده است.او توان مقابله با جریان اصلاحی- اعتدالی به رهبری هاشمی- خاتمی از یک سو و جریان قدرتمند جنبش اجتماعی ازادی طلب، از دیگر سو را ندارد و دهه ی اینده را باید دهه ی استحاله و فروپاشی یکی از خشن ترین حکومت های ارتجاعی در منطقه بدانیم.

مطمئن نیستم اما نگاه من هم همین هست که این بار خامنه ای شکست می خوره.

گمگشته گفت...

سلام

آیت الله سیستانی در پی فاجعه منا: با اقدامات مناسب از تکرار این حوادث پیشگیری شود

http://www.khabaronline.ir/detail/461119/Politics/parties

ناشناس گفت...

بانوان ایرانی‌ فریاد زدند: ما زنده ایم. تبریک.
http://footballitarin.com/video_page.php?id=15752

سیاوش

خدا گفت...

حجاج ایرانی برای رسیدن به مکه
هم پول دادند،
هم کون دادن،
هم جون دادن


خدا

بهرام گفت...

این چند نظرگذار قبلی خیلی داغونند تیمسار. یعنی اینی که اومده این خبرهای بچه‌گانه دروغ چرت را از آتلانتا میده یا اونی که عملیات پیچیده بانوی شیلا و نیکیتا را با ابوشمر و بیگ دیتا فاش میکنه، کلاً تمام نظردانی و اعتبار کسانی که نظر می‌نویسند را تخریب کرده‌اند. حیفه این نظردانی شما که خودش یک مطلب خواندنی است که روزی چند بار چکش میکنیم توسط این افراد خراب بشه.

خدا گفت...

اینجا سیرکه سانسور درست نیست ، دلقک ، اگر بعضی ها چرت مینوسیند، دلیلی نداره خدا رو هم سانسور کنی، زورت به خدا رسیده دیوار کوتاه تر از دیوار من پیدا نکردی،

ناشناس گفت...

تد كروز نامزد جمهوريخواه در جريان كارزار انتخاباتي اش تهديد كرد كه در صورت لزوم خامنه اي را با "٧٢ حوري باكره" اشنا ميكنيم!
Cruz on ayatollah: 'We may have to help introduce him to the 72 virgins'

http://edition.cnn.com/2015/09/26/politics/ted-cruz-ayatollah-iran-nuclear-weapons-virgins/index.html

ناشناس گفت...

دستگیری 30 نفر از مقامات رده بالای نظام توسط عربستان بعلت حادثهٔ کشتار منا با تکذیبیه حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، تایید شد:
http://www.radiofarda.com/content/o2-iran-news-30-arrests-saudi/27272434.html

ناشناس گفت...

خندیدن به مرگ بقیه و پرستش بیگانه در لباس انگلیسی امریکایی و حالا سعودی و اتهام زنی کوته فکرانه از مشخصات جریان ضد انقلاب بوده و هست و قابل تغییر نیست

ناشناس گفت...

دلقک آیا اینجا سیرک هست یا خیمه شب بازی ملک سلمان . آیا این دلقک ایرانی است یا دلقک سعودی .

بهرام گفت...

سپاسگزارم تیمسار از اینکه به این سرعت آن نظرات سخیف و مهمل را پاک کردید. ممکنه گروهی ناراحت شوند و انگ سانسور بچسبانند، ولی به نظر من این کار اسمش مدیریت است. این وبلاگ به یمن مدیریت و کارشناسی شما به اینجا رسیده. سر کوچه نیست که هر کس از راه بیاد یک جفنگی بنویسه و انتظار داشته باشه وسط این همه بحث و گفتگو، حرف اون هم جلوه کنه.
ممنونیم که برای ما به رایگان این همه تحلیل زیبا می‌نویسید.

ناشناس گفت...

درود بر آل سعود كه يك بتخانهء سنگيه دوران جاهليت رو به يكي از توريستي ترين مكانهاى دنيا درآورده ، و از سود و منفعتي كه از خرافات بدست آورده اقتصاد خود را پيشرفت ميدهد،و نابود باد رژيمي كه آثار باستانيه كشورش را كه پتانسيل جذب ميليونها توريست را دارد به قبرستان تبديل كرده، و قبرستانهاي اعراب رو آباد ميكنه
درود بر آل سعود ، با اينكه تاريخ و تمدن نه چندان جالبى دارند، ولي با كمك حماقت و جهل مسلمانان توانسته تاريخش را معتبر و جهاني كند و لعنت بر حاكماني كه تاريخ كشورشان را از كتابهاي مدارس حذف ميكنند، و نابود باد ظالماني كه كشور چهار فصل مارو متروكه كردند ، دريا و جنگل و طبيعت ايران رو به نابودي كشوندن و مردم رو به باتلاق جنگ و تحريم و فقر و جهل انداختن...

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

درود جناب تیمسار جان عزیز
محتمل نظر من با شما زاویه دارد در مورد خامنه ای-خالی از هر حب و بغض- لیکن عارض میکنم. خامنه ای موفق شد به آرزوی پانصد ساله شیعیان (کنترل کربلا) برسد. و از آن مهمتر تشکیل هلال شیئی در منطقه خاورمیانه و باز هم مهمتر قوام گرفتن امت شیه در مرزهای جغرافیای و اینها کار کمی نیست. حد اقل شاه اسمائیل صفوی را میتوان بعنوان آخرین فرد در دنیای شیعیان نام برد که این اهداف (غیر از هلال شیئی) را دنبال کرد والی ناکام مند. اگر با این نقطه نظر حرفهای خامنه ای تحلیل شود, هزیان و جفنگ به گوش نمیرسد. وقتی خامنه ای از ایران حرف ها میزند, شنونده باید با ترجمان "شیعیان" استثما کند.
مطمئن شیعیان خاور میانه ترجیح میدهند با ایران باشند تا در دامن غارت گر ترکیه و اعراب نیفتند- خارج از مسائل قمی و نژادی-.

۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش.، ساعت ۲۲:۱۰
ناشناس ناشناس گفت...

" ناشناس شاگرد تنبل ته کلاس دادن کربلا به ایران کار آمریکای جهانخوار بود و نه کار خامنه ای. کارنامه خامنه یعنی شکست در یمن"


در ابتدا ,مخاطب اول من دلقک بود. با این حال جواب من به شما دوست عزیز:
یک نشان تاریخی یا عقلی به من و دلقک و مخاطبانش بده که کربلا را "امریکا ی جهانخوار" به خامنه ای تقدیم کرد, من با صدای بلند اینجا فریاد میزنم که "کامنت من جفنگ بود"
اگه نتوانستی, بشین تو کامنت دونی, بخوان و گوش بده و یاد بگیر.
در مورد یمن هم اگر مایل بودی و من هم, حرف میزنیم با آدرس درست.
با تشکر

ناشناس گفت...

یقینا آمریکا بود که کربلا و عراق رو به ایران هدیه داد. عراق رو سپاه قدس فتح نکرد. سپاه عرضه نداشت بصره رو بگیره. آمریکا بود که عراق رو فتح کرد و هر حکومتی توی ایران بود روابط گرمی با عراق داشت اما اگه شاه بود خیییییلی بهتر و عاقل تر از خامنه ای کار می کرد. گند خامنه ای توی یمن رو هم توجیه نکن. اتفاقا بس که خامنه ای توی عراق و یمن و سوریه گند زد آبروی ایران رو برد. آمار رو ببین همه مردم کشورهای اسلامی از ایران متنفر شدن به خاطر ولایت وقیح

ناشناس گفت...

یک نشان تاریخی یا عقلی به من و دلقک و مخاطبانش بده که کربلا را "امریکا ی جهانخوار" به خامنه ای تقدیم کرد, من با صدای بلند اینجا فریاد میزنم که "کامنت من جفنگ بود". اقای تنبل کلاس کامنتت که جفنگ بود. ان ناشناس درست می گفت. اقای خامنه ای ات که سهل است. امامت نتوانست عراق را در زمان صدام از ان خود کند. خامنه ای توان ان را داشت؟شما مثه اینکه از ان دنیا تشریف اورده ای! خوب امریکا صدام را برداشت و به چاک محبت زد و لقمه و پیه را جلو گربه گذاشت.مگر غیر از این بود. و چون اکثریت با شیعه بود حکومت بچنگ اخوندا افتاد و حالا هم بمرور به خاطر گند انها از دستشان دارد در می اید. مگر اخوند کجا را اباد کرد که عراق را اباد کند. اخوند یعنی ویرانگر. عراقی ها وقتی دیدند این امام زاده شفا بخش نیست.دارند کونشان را بسمت انها می کنند.خوب حالا تو چه داری بگویی.مگر غیر از این بود و هست؟

مازیار وطن‌پرست گفت...

پس از مدتها در بی‌بی‌سی مقالهٔ خوبی دیدم:
http://www.bbc.com/persian/blogs/2015/09/150925_l44_nazeran_government_iranian_revolution

دلقک جان! نکند خودت نوشته‌ای؟

ناشناس گفت...

شاگرد تنبل ته کلاس معذرت میخوام اما اسمت بهت میاد. اگه زرنگ بودی مجبور نبودی بری بسیج که شغلت این باشه که جنایات خامنه ای رو ماله کشی کنی. امپراتوری شیعه فقط یه آبنباته که باهاش میخواستن سر روشنفکرا رو شیره بمالن که توی همین وبلاگ هم دیدیم بعضیا گول خوردن. اما وقتی بوی گند کارای خامنه ای درآمد عقل به کله همه برگشت. حالا هم که آغا دست از پا درازتر به ایران برگشته. توی اینترنت هم یک کمپین درست کردن اعلام برائت ایرانیا از جنایات خامنه ای در سوریه.

ناشناس گفت...

شاگرد تنبل ته کلاس کامنت شما جفنگ بود. من خودم اعلام می کنم نیاز نیست شما اعلام کنی. تنها خاصیت خامنه ای برای عراق فسادو جنایت نوری المالکی بود. الان هم که مردم علیهش شوریدن. اگه خامنه ای توی عراق دخالت نمی کرد هم مردم عراق حال و روز بهتری داشتن هم مردم ایران بهتر و راحت تر کربلاو نجف رو کنترل می کردن.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

شما دوستان اگر از حکومت خامنه ای {ولایت فقیه} بیزارید, دلیل نمیشود برای مبارزه با ان , تحقیرش کنید.
شما فکر میکنید خامنه ای یک فرد بی لیاقت و کج فهم است. و ایران را به آستانه نابودی کشانده. به شما حق میدهم چون حال و هوای فکری که ما فارسی زبانان در ان هستیم, پر است از نفرت. و این الگو گرفته از بولشوویک ها و اس اس نازی است اما بروز و بومی شده. خامنه ای با ورود به دو عرسه توانست اهداف جهان شیئی را به حقیقت بپیوندند. یکی در زمینه زبان فارسی و دیگری درزمینه نیروی نظامی امنیتی.
آیا شما میدانید فارسی زبانان بحرین و افغانستان خودشان به دامن ایران متمایلند به دودلیل زبانی و دینی. در حالی که عرب زبانان شیه با تقویت نظامی امنیتی که از طرف ایران میشوند, با ایران همکاری میکنند. خامنه ای موافق شد با پیوند زدن اشتراکات زبانی و مذهبی از افغانستان (که بسیاری از فارسی زبانان در آنجا خود را ایرانی میدانند)تا سوریه و یامان را در این طرح با خود همراه کند و موفق هم شد. خامنه ای با چشم انداز هلال شیئی مسیری برای خط لوله احتمالی گاز میان ایران و اروپا را تقدس مذهبی بخشید تا منافع ملی و مذهبی در هم گره بخورد و ایران را قویترین کشور خاور میانه کند.
من معتقدم این اهداف اگر ملی ایرانی بود شاید نحوه اجراء ان فرق میداشت. اما زمانی که امریکا و اروپا, ایران شیعه قدرتمند را پذیرفتند یعنی خامنه ای با دیدگاه خودش خیلی درست عمل کرد و یهتمل تا ده سال آینده ایران یک شکوفایی و تحول عظیم اقتصادی را تجربه خواهد کرد. این ده سال هم مربوط به اجرای قراردادهای گازی و امنیتی خطوطه انتقال انرژی از ایران به اروپاست.
شما اگر ملی گرا هم باشید, خامنه ای زمینه جهش به سمت ایران نوین را برای شما آماده کرده. پس بجای نفرت پراکنی, دهانه اسب زین شده را بگیرید از دست "ولایت فقیه"
اگر غلط املایی داشتم ,پوزش میطلبم. من از گوگل برای نوشتن فارسی استفاده میکنم و زبان اصلی کیبورد من انگلیسیست

ناشناس گفت...

خامنه ای چنان افتضاحی در منطقه حاکم کرده که هم مردم ایران و هم مردم مسلمان جهان از او متنفرند. همه نقشه های خامنه ای در عراق و سوریه و یمن شکست خورده و مردم ایران با نابودی حکومت او یک حکومت مناسب برقرار خواهند کرد. جز زباله دان تاریخ برای خامنه ای جای دیگری مناسب نیست.

ناشناس گفت...

شاگرد تنبل ته کلاس با شما موافقم که بعد از این که مردم ایران توانستند تا حدودی جنون خامنه ای را درمان کند، وضعیت ایران از نظر اقتصادی بهبود خواهد یافت. منتها این بهبود وضعیت اقتصادی موجب قدرتمند شدن طبقه متوسط ایران و موفقیت آنها در سرنگونی رژیم جنایتکار خامنه ای خواهد شد. ((او خودش تا آن موقع به درک واصل خواهد شد.))