۱۳۹۳ تیر ۱۲, پنجشنبه

کافر در زندان / مسلمان در امان: سارکوزی محکومِ محبوب؛ احمدی نژاد محبوبِ محکوم!1- نیکلا سارکوزی رییس جمهور پیشین فرانسه به اتهام سوء استفادۀ اقتصادی شخصی از قدرت - تازه اگر ثابت شود بیشتر از چند میلیون فرانک نبوده است - در مظان محاکمۀ قریب الوقوع است و طبق گزارش های رسمی در صورت اثبات اتهامش با سالیان طولانی زندان روبروست. اتفاقاً دورۀ ریاست جمهوری سارکوزی در فرانسه مصادف بود با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران که خیلی هم بی شباهت ظاهری نبود و نیست به نیکلای عزیز بویژه در قد و خوش چهرگی با معیار دو جامعه. احمدی نژاد هم اتفاقاً در مظان اتهاماتی است که اگر ثابت شود مجازاتی کمتر از زندان ابد ندارد در کنتکست خیانت بوطن:

الف- احمدی نژاد متهم است که 700 میلیارد دلار درآمد هشت سالۀ فروش نفت کشور را چونان پول توجیبی خود هزینه کرده و کمترین اعتنایی به قانون و تقنین و قضا و برنامه و آینده و توسعه نکرده است. که بطور مشخص 100 میلیارد دلار از این پول رسماً گم شده و در هیچ جایی قابل رد گیری نبوده است.

ب- احمدی نژاد با ساخت و پاخت با خامنه ای و سپاه انتخابات 1388 ریاست جمهوری را با مهندسی "خرید رأی" در قبل از رأی گیری و با تقلب در هنگام و بعد از رأی گیری به یک جنبش فراگیر اعتراضی تبدیل کرده که حاصلش صدها کشته و مجروح و هزاران زندانی و ده ها هزار نفر آواره و تبعیدی بوده است که هنوز هم تبعات آن ادامه دارد و باعث قفل شدن کامل مدیریت کشور و فروپاشی اجتماعی و زیستی مردم شده است.

پ- احمدی نژاد با دامن زدن به "توهم جنون عظمت خواهی توتالیتر خامنه ای" نه تنها باعث ادامۀ استراتژی مخرب خامنه ای در ادارۀ کشور شده است. بلکه خودش نیز در همین کانتکست ایران را رو درروی جهان قرار داده و کشور را تا آستانۀ ورشکستگی - اتفاق افتاده - و حملۀ خارجی - در شرف وقوع بود - پیش برده است. طرفه اینکه هنگامی که تحریم ها نَفَس جیب - بخوان لیفۀ شلوار - گشادش را گرفته و نتوانسته کشور را اداره کند به گه خوردن افتاده و خواسته که تسلیم واقعیت شده و با غرب مصالحه کند؛ اما خامنه ای حامی اش این اجازه را به او نداده است. و طرفه تر اینکه احمدی نژاد برخلاف سوگندش و جسارت خودنبی پندارش از سد مخوف و زیاده خواه و غیر مسئولانۀ مخالفت خامنه ای عبور نکرده در این یک مورد بنفع کشور؛ و خیانت مضاعف کرده است. [عبرت و قابل توجه حسن روحانی]

2- اما اینک سارکوزی در آستانۀ ورود به زندان است و سر افکنده؛ و احمدی نژاد در داخل بهشت خامنه ای رجزخوان. که نه تنها خامنه ای اجازۀ محاکمه اش را نمی دهد بلکه حتی از قبول مسئولیت بلوای احمدی نژاد هم طفره می رود و کماکان فتنه فتنه و بصیرت بصیرت می کند. و بخاطر اینکه خودش عامل اصلی خیانت آشکار احمدی نژاد بکشور است از کمترین بازخواستی از او وحشت از رسوایی سیاسی و "از دست دادن تاج و تخت" دارد. این روایتی از درون حکومت ها در دو سوی کفر و اسلام است. اما این مقایسه یک وجه مهمتری هم دارد و آن روایت از بیرون حکومت ها و افکار عمومی ملت هاست.

3- نیکلا سارکوزی چه به زندان برود یا نرود مثل برلوسکونی ایتالیایی؛ چیزی که مشخص است هواداران سارکوزی اولاً و کل افکار عمومی ملت فرانسه ثانیاً کمترین تردیدی در به خاطر سپردن و یادآوری و قدردانی از سیاست های بنفع فرانسۀ سارکوزی نخواهند کرد بدون اینکه بزندان انداختن او را عملی ناجوانمردانه، بی رحمانه، ناسپاسانه، سیاسی و از این قبیل ارزیابی کنند. در حالیکه نه خامنه ای بعنوان ام الفساد مدیریتی و نه احمدی نژاد متقلب و مردم فریب محاکمه ای نخواهند شد بدلیل بقهقرا بردن یک کشور و فساد و دزدی و اختلاس گستردۀ ناشی از عملکرد خود؛ اما هواداران دیروز آن ها و بویژه افکار عمومی ملت ایران کمترین یادآوری و قدردانی از خدمات و سیاست های محتمل مفید اینان نخواهند کرد و در سیاسی و غیر منصفانه و ناجوانمردانه و غیر عادلانه بودن "عدم محاکمۀ" آنان کمترین شکی بخود راه نخواهند داد. بعبارت دیگر احمدی نژاد را نه در بهشت خامنه ای بلکه همراه با بهشتبانش در مزبلۀ افکارشان دفن خواهند کرد.

4- و این است همۀ فرق بین سنت با مدرنیته، و متحجر بودن با همزمانه بودن. در جوامع تئیست مبتنی بر اهلیت و اصلیت خدا یا هر فاعل و عامل ثانوی بغیر از انسان؛ داوری در بین قدسی و لجنی منجمد است: یا خدایی و مؤمن و معتقد به خرافاتی: پس قدسی هستی. و اگر خدایی و مؤمن و خرافی نیستی پس لجنی و روفتنی. در حالیکه در جوامع آتئیست و اومانیست "یا"یی وجود ندارد. بلکه فقط یک نوع انسان وجود دارد که بخاطر اعمال نیک و قانونی و خدماتش پاداش می گیرد و در همان حال و همان انسان پاداش گرفته بخاطر خطاها و اشتباهش پادافره می بیند بدون اینکه خدمتی او را قدسی و خطایی او را لجنی کند. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: