۱۳۹۳ تیر ۲۱, شنبه

سرداران هم به صف "خشتک جوران" پیوستند: تقلید از بوکوحرام یا ورژن شیعۀ داعش!


1- ابلاغیۀ حسن فیروزآبادی که قطعاً یک "ابلاهیه" - برساخته از بلاهت در مقابل بلاغت - است از بالاترین مقام زمینی نیروهای مسلح ایران - خامنه ای مقام آسمانی است - مبنی بر اینکه با تمام قدرت و شوکت و عظمت آمادۀ ورود به خشتک پسران و ساپورت دختران جوان ایرانی هستند؛ از آن تعفن های بوگندویی است که فقط بوی گند چاپلوسی حمید روحانی از خامنه ای - بروایت مطهری - با آن برابری می کند. زیرا: - و با فرض حقانیت حکومت جمهوری اسلامی حتی -

الف- داعش با کراهتی - حتی - فراتر از تشیعِ "نرم شده در فرهنگ باستانی ایران و عقلانی شده در فرهنگ مدرن ماقبل انقلاب ایرانیان" در مرزهای غربی کشور هل من مبارز می طلبد و بطور مستقیم هدفش را نابودی شیعیان بت پرست و مظاهر شرک آنان در قالب بقعه و بقیع و بارگاه و زیارتگاه را نیز اعلان رسمی کرده و فعلاً در نزدیک بغداد و پشت دروازه های برادر نوری مالکی است. و ما اعلامیه و بیانیه ای از نیروهای مسلح ایران ندیدیم.

ب- اسرائیلی ها دوباره با فلسطینیان مظلوم به تیپ هم زده اند به حماقت سیاستمداران هر دو طرف و روزی نیست که چند زن و کودک فلسطینی کشته نشوند و شمار بیشتری آواره و خانه خراب. و ما اعلامیه و بیانیه ای از نیروهای مسلح ایران ندیدیم در حد رجز خوانی - حتی - و اظهار وجود همدلانه.

پ- تسلیم اقتدار نظامی ایران به غرب در قالب مذاکرات ژنو هر چقدر هم خوش آیند سیاستمداران و زندگی خواهان و ملی گرایان و اپوزیسیون باشد لزوماً نمی تواند و نباید مورد رضایت قلبی نظامیان کشور باشد. اما ما اعلامیه و بیانیه ای از کل نیروهای مسلح ندیدیم. حداقل انتظار این بود که یک شاخ و شانه ای بکشند که دارند نفس می کشند. 

ت- و ث و ج و ح وخ و...

ی- و ما اصولاً تا کنون بیانیه و اعلامیه ای ندیده ایم از جانب نیروهای مسلح در ارتباط با مسایل نظامی که مسئولیت و وظیفۀ ذاتی هر نیروی مسلحی است در جهان. اعلامیه ای که بیان کنندۀ موضع گیری همۀ نیروهای مسلح موازی و متعدد ایران اعم از سپاه و نیروهای سه گانه اش و ارتش و نیروهای سه گانه اش و نیروهای انتظامی در قالب های مختلف یونیفورم پوش و لباس شخصی و شبه نظامی بسیج و انصار حزب الله و ... اگر هم نقی و مزخرفی و اعلان موضعی بوده مربوط بوده است به هر کدام از این باندها و دسته ها و نیروها و سپاه ها و ارتش ها و ... که شخصی یا گروهی در مصاحبه ای یا اظهار نظری و یا کاغذ پاره ای ناله ای کرده اند. اما در قالب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حاشا و کلا!

2- حالا در این خزان و اختگی نیروهای مسلح ایران یکباره همۀ این دسته های سلم و طور بی غیرت رگ گردن جنبانده اند  از زبان و قلم رییس مادام العمر بیطار خویش - البته دروغ محض فیروزآبادی است و بیانیه کمترین ارتباط و همفکری با ارتش و بدنۀ سپاه ندارد -  و با اقتداری مثال زدنی تهدید بورود به خشتک پسران و ساقپوش دختران کرده اند. بعد هم اگر به حسن فیروزآبادی گفته شود گروهبان گارسیای ابله به گوینده ایراد می گیرند که چرا به شخصیت افراد - حتی دشمن - احترام نمی گذارید! آخر کدام رییس ستاد نیروهای نظامی در تاریخ می شود سراغ گرفت که هر چهارسال یک اعلامیه بدهد و آن اعلامیه هم مربوط به ورود به خشتک بچه های خودش باشد.

3- گفتم بچه های خودش منظورم مردم نبودند و بچه های ایران را بچه های سرداران هم فرض نکردم - که قاعدتاً باید چنین باشد - بلکه منظورم دقیقاً بچه های خود این سرداران که صلب و کمر خودشان و رحم همسران شان بدنیا آمده اند بود. زیرا بدون اینکه نیازی به پژوهش و دانش و پیمایش های علمی و از این قبیل باشد و با یک معاینۀ میدانی معلوم می گردد که 90 درصد بچه های دختر و پسر و بالای 50 درصد زنان این سرداران همه جز گروه هدفی هستند که سرداران می خواهند قدرت سلاح شان را برخ آنان بکشند. و اگر زن و فرزندی از اینان به روش سی سال پیش مانده باشند قطعاً در 90 درصد موارد بخاطر امتیازات شغلی و رانتی پدر و بهره برداری شخصی از موقعیت "مسلمان نمایی" برای رسیدن به امتیازات دنیوی است. بهمین خاطر هم است که من یک سؤال کلیشه ای از حزب اللهی های تیر دارم و همیشه پرسیده ام و می پرسم و تاکنون مطلقاً جوابی نشنیده ام. و این سؤال را نوعی صداخفه کن می دانم در مقابل این انسان های اولیه و قابل ترحم. آن سؤال این است: "اگر هر انچه که شما سنتی های خدامحور - با خداباور فرق دارد - می گویید درست است و آنچه که ما مدرن های انسان محور - با انسان باور فرق می کند - می گوییم غلط. لطفاً به این سؤال پاسخ بدهید:
"چرا غالب فرزندان دختر و پسر خونی شما حزب اللهی ها بعد از رشد و رسیدن بسن عقل شبیه ما مدرن ها می شوند در تفکر و سبک زندگی و ده ها متغیر دیگر و کمتر از الگوهای پدران و مادران حقیقی خود پیروی می کنند. این از این جهت هم مهم است که بسیاری از بچه های شما با پشت پا زدن به همۀ امتیازات و رانتی که از راه باقی ماندن در الگوی زیست شما می توانند داشته باشند انجام می گیرد."
4- نتیجه اینکه بیانیه یا اعلامیۀ رسوای حسن فیروزآبادی ضمن اینکه بسیار مهم است از جهت خباثت فرهنگی رژیم و ترس فزایندۀ آن، اما از جهت عملی کمترین اثر و محدودیت جدیدی ایجاد نخواهد کرد و مطلقاً بی اهمیت است. زیرا تأکید می کنم که مشکل کنونی جمهوری اسلامی مقاومت جوانان مدرن در مقابل تحجر مذهبی نیست که این جوانان هم فرزندان گروهی جدا از دیوانسالاری ارشد جمهوری اسلامی بوده باشند. بلکه مشکل جدید جمهوری اسلامی با جوانان داخل خانواده ها و فامیل نزدیک گردانندگان اصلی جمهوری اسلامی - اعم از مراجع دین تا وزیر و وکیل و سردار و امیر - است. قرار نیست سرداری به خشتک پسر من دست درازی یا به شورت دختر من نظربازی کند. بلکه سردار قبل از آمدن برای مأموریت ابتدا باید با خشتک پسر خودش و شورت دختر عفیفه اش در خانه تکلیف دینی اش را روشن کند. و معلوم است که پیروزی از آن خشتک جوانان و ساق پوش دختران خواهد بود. چون اگر سردار زیادی سرداری کند و عرّ و گوز بجای مهر پدری - که اکثریت مطلق نمی کنند چون باور ندارند - فرزندش خواهد شد احمد رضایی پسر فرمانده ارشد جنگ و پسر روحانی رییس جمهور معتدل شده بر غنیمت خون فرزند؛ که شعارشان این بود: "یامرگ یا زندگی" و خودشان را کشتند! یا...هو 

۲۱ نظر:

ناشناس گفت...

اره گوز درست نیست بلکه اصطلا ح درست، نعره گوز است

Dalghak.Irani گفت...

به قطعیت نرسیدم و استفاده نمی کنم. حذفش کردم.

ناشناس گفت...

شیر تیمسار!

ورود ستاد کل نیروهای مسلح به عرصه بدحجابی واقعا مضحک است! البته تنها ایشان نیستند و انصار حزب الله هم پا به میدان گذاشته اند. هر چه هست این نکته بسیار قابل تاملی است و این سوال را پیش می آورد که چرا؟
پاسخ را در مصاحبه یکی از انصار حزب الله می توان یافت که بطور خلاصه گفته بود که ضرب و شتم نیروهای آمر به معروف و ناهی از منکر از طرف جوانان و مردم علت این امر بوده است.یعنی مجموعه دولتی برخورد با مردم ناکارآمد بوده است. این خبر خیلی خوبی است که نشان از افزایش "مقاومت انفرادی مردم ایران می دهد".در این چند وقت اخبار زیادی از عکس العمل های طبیعی مردم در برابر اراذل محدود کننده آزادی های طبیعی مردم در اینترنت می چرخد.مردم تعداد زیادی از بسیجی و آخوند و ماموران گشت را زده اند و یا حتی کشته اند.

اولا می توان اینگونه گمان برد که بجز درصد ناچیزی از این اخبار به بیرون درز نکرده است و حکومت نمی خواهد بگذارد که این قضیه علنی شود ولی این اقدام اخیر نشان دهنده وسعت ماجراست.
دوما اخبار زیادی از مقاومت طبیعی مردم در سایت مجاهدین دیده ام که بنا به یک درنگ درونی تصور کردم استناد کردن به سایت گروهی که مطالب آن حساسیت برانگیز است چه از نظر میزان اعتبار خبر, و چه از نظر موضع گیری های موافقان و مخالفان مجاهدین شاید به اصل خبر ضربه بزند و لذا این اخبار را برای شما نقل نکردم ولی اکنون پر واضح است که صرف نظر از ریز جزئیات این خبرها, این کنشی برخاسته از متن جامعه است و خبر خوبی است که حکومت قصد دارد آب در هاون بکوبد.

به نظر می رسد مردم به روش اشکانیان از حریم شخصی خودشان دفاع می کنند یعنی با شگردی جنگی ابتدا می گذارند دشمن ایدئولوژیکشان حمله کند و آنها با تاکتیکی هوشمندانه فرار می کنند و بعد ناگهان بر می گردند و ضربه خود را می زنند. آنها می گذارند اراذل موتور سوار انصار حزب الله بصورت گله ای خوب در شهر بچرخند ولی می دانند که این اراذل یکجا مجبورند از موتور پیاده شوند و یا تنها به خانه بروند.شیرممدهای ایران مانند پلنگی در انتظار آنها هستند. تا یک جا یک موتور سوار بسیجی دیدند که تنهاست مانند دربند تهران خشتک او را روی سرش می کشند! اراذل حزب الله تنها در پناه حمایت حکومت جسور و در زدن دختران بی دفاع بی پروا هستند ولی وقتی به مقر برگشتند و در بازگشت به خانه همچون موشی آهسته به لانه خود می خزند تا مبادا گربه شاخشان نزند! اینجا همان نقطه ضعفی است که مردم ایران از آن استفاده می کنند. یک مثل سرخپوستی توصیه می کند که زمان و مکان یک نبرد را سرخپوست تعیین کند .مردم ایران قدرت و امکانات زیادی دارند. اینحکومت در میان این مردم "زندگی" می کند و زندگی کردن در میان مردمی که آنها را نمیخواهند کار آسانی نیست!
اگر تیمسار اجازه میدهند از این به بعد چه شیرممد و چه دیگر شیر خوانندگان دیگر, هر مطلب و نمونه ای که از مقاومت انفرادی مردم ایران را دیدند , فارغ از محتوای پست اطلاع رسانی کنند.

برنوی زیر خاک گفت

ناشناس گفت...

به دلایل زیر می توانید به قطعیت برسید:
اول اینکه این اصطلاح، طعنه و جایگزینی برای کلمه نعره می شود همان طور که خدا شما این اصطلاح را به کار برده اید و اره مطلقا سنخیتی با این کاربرد ندارد.
دوم اینکه بین نعره و گوز شباهتهای بسیاری وجود دارد که پایه ی این اصطلاح را می سازد در حالی که اره و گوز کاملا بی ربطند.
سوم هم اینکه همانطور که خیلی ها «رای کسی را زدن» را اشتباها «رگ کسی را زدن» تلفظ می کنند اینجا هم این اتفاق افتاده است و عده ای آنرا اشتباه تلفظ می کنند و باعث شده که زیبایی این اصطلاح کمتر درک شود :)
ناشناس اول

ناشناس گفت...

من طرفدار اسراییل تیستم ولی در قضیه اخیر, حماس خیلی ناشیانه عمل کرده است.
مساله فلسطین دوسویه است و هر دو طرف مقصر هستند.در بمباران کودکان همانقدر حماس مقصر است که اسراییل.
حماس نباید با موشک زدن اسراییل را تحریک می کرد تا حالا برود پشت مردم غیرنظامی پنهان شود.
اگر تهاجم قبلی اسراییل به غزه را یاد داشته باشید با واکنش شدید جهانی روبرو شد و عاقبت هم اسراییل مجبور به عقب نشینی شد ولی این بار با ناشی بازی حماس, بهانه دست اسراییل افتاد و برای اینکار پشتیبانی جهانی دارد!
از طرف دیگر حماس فکر کرد که حالا که تمام اسراییل را زیر برد موشک های خود آورده یک برگ برنده برای اوست ولی غافل از اینکه اینکار غیر قابل تحمل تر از آن است که اسراییل بخواهد آن را نادیده بگیرد. اکنون امنیت کل اسراییل در خطر افتاده و این برای حماس خطرناک است.
حماس یک گروه ایدئولوژیک است که از غیرنظامیان سوی استفاده می کند.این گروه به اسراییل حمله می کند و بعد در میان غیرنظامیان پنهان می شود. اگر مرد میدانی چرا رودد رو نمی ایستی و با دشمن صهیونیستت مبارزه نمی کنی؟ چرا پای زن و بچه ها را به میدان می کشی؟ اگر چه می دانم که اسراییل خود بخاطر تلفات غیر نظامیان تحت فشار شدیدی قرار می گیرد و بدین خاطر نیز نه از باب انسان دوستی بلکه برای کاستن از انتقادها تمام تلاش خود را برای هدف قرار نگرفتن مردم عادی می کند ولی باید اعتراف کرد که فرضا زدن خانه اعضای حماس بدون اینکه همسایه دیوار به دیوار او هیچ آسیبی نبیند کاری غیرممکن است! بدین خاطر نیز جامعه بین المللی باید بین این گروه بی هویت و باج گیر تروریستی و مردم غزه فرق بگذارد و چاره ای برای خلع سلاح آنها بیابد. همانگونه که الان کرانه باختری رود اردن آرام است و بدون حماس مردم فلسطین زندگی عادی خود را می کنند. حماس مشکل اصلی است.

ناشناس گفت...

این هم کاریکاتوری زیبا در مورد حماس
که ریشه کشته شدن غیرنظامیان را نشان می دهد
http://iranrasteh.blogspot.ca/2014/07/blog-post_12.html

ناشناس گفت...

با سلام.به نظر بنده عر و گوز درست است چون که خر نر مست وقتی از مستی عر میزند همواره بی اختیار می گوزد به خاطر این می گن عر گوز.

Dalghak.Irani گفت...

سلام ناشناس و خیلی سپاس.
حالا درست شد و من هم از آن استفاده کردم. و در متن هم سرجایش قرار می دهم. یا...هو

پ.ن: اگر اهل دعایید برایم دعا کنید و اگر اهل دکترید برایم دوا کنید که من دارم حافظه ام را از دست می دهم. چون عرّوگوز را من هزاربار بلدبودم ودر متن اخیر نوشته ام اره گوز تا مورد اعتراض آن خوانندۀ نعره گوز واقع شوم و گیج از راست است یا نیست. پس دعا یا دوا امیدوارم که به آلزایمر ختم نشود.

ناشناس گفت...

بعید می دانم آلزایمر باشد تیمسار جان، وقتی هیجان باشد و کلی مطلب در ذهن، براحتی کلمات می تواند فراموش شود برای ساعتی یا دقیقه ای، نگران نباشید.
بزرگترین دشمن حکومت ایران خود حکومت است و کرده های او در این 35 سال، بادهایی که کاشته است طوفان شده نمونه آن داعش است که منتظرم در آینده ای نزدیک لگد خود را بر گلوی حکومت بگذارد.
با گفته شیر محمد همراهی نمی توانم بکنم چون جامعه صدمه عقلی و ذهنی دیده ایران عاری از هوش و ذکاوتی است که در نوشته شیر محمد آمده اما نکته ای حساس: می دانید آمار خودکشی جوانان ایران فقط در مترو تهران چه میزان است؟ فکر می کنید چه راهی طولانی باشد که جوانی که می خواهد خودکشی کند، بجای آن سراغ برنو برود که مرگش اقلا از خودکشی بهتر خواهد برد نزد فرد خودکشی کننده تا دوست و فامیل. این مسئله ممکن است اتفاق بیافتد.
ارزش گذاری نمی کنم که این نوع خودکشی خوب است یا خوب نیست از واقعیت های موجود و احتمالات آینده سخن می گویم.

ناشناس گفت...

ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ اﻭﻝ ﺑﻨﻆﺮﻡ ﺭﻩ ﻛﺴﻲ ﺭا ﺯﺩﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺮﻩ اﺯ ﺭﮒ ﻛﺴﻲ ﺭا ﺯﺩﻥ ﻳﺎ ﺭاﻱ ﻛﺴﻲ ﺭا ﺯﺩﻥ
ﺭﻫﺰﻧﻲ
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻲ

ناشناس گفت...

متاسفانه لشکرهای فوق افراطی پاکستان(لشکر جنگلی و مشابه)در حال بیعت با خلیفه بغدادی هستند. این مساله دارد جدی می‌شود. بزودی در شرق خبرهایی خواهد شد. امید است ایران آماده باشد.

ناشناس گفت...

يك مثال ساده براي اينكه انقدر عكسهاي كودكان تيكه پاره شده رو نشون ما نديد و بدونيد كه براي اين حكومت اين چيزا مطرح نيست ، اينكه در اين يك هفته كه 100 نفر تو فلسطين كشته شده اند ، 234 نفر تو تصادفات تو همين شهر و كشور خودمون تيكه پاره شده اند .

پس كي ميخواهيد باور كنيد اين آخوندا رو همين غرب و اسرائيل سركار اوردن ، اسلام دو آتيشه رو هم يهود به اينا ياد داده و 90 درصد احاديث رو هم يهود تو كتابها آورده ، اين اسلام افراطي هم كاملا هماهنگ با منافع اسرائيل و قوم يهوده !؟
كي باور ميكنيد !؟ اگر عمري هزار ساله هم داشته باشيد به نيرنگ يهود واقف نميشيد ، اين بنيست جز خاطر تعصب به دين منحرف شده توسط يهود و قداست بخشي دزدان بجاي قديسان كه ترك نميكنيم .

عوض اينكه بشينيد و منتظر يه غمزه چشمي از آغا و فلان ديوث ديگه باشيد ، يكبار براي هميشه بپذيريد كه استثمار و استعمار به حد نهايت بلوغ رسيده و 1000 تا رو دست خورده ايم و فكري به حال مستعمره و مستثمره بودنمون بكنيم ، اين چرنديات شما مخدره اي بيش نيست ، نكن اينكارو جناب دلقك ، ما تو يكقدمي تجريه و حمله از شرق و غرب مرزها هستيم و شما غافل از چاه زيرپا و جويدن موش سياه و سفيد مشغول مكيدن قطره شبنمي هستيد !!!

ادامه اين روش و اميد اصلاح از اين عاملان استثمار خيانت اگر نباشد حماقت است .

ناشناس گفت...

سلام
مدت ها می گذره از اون نقاشی های دوره ی قرون وسطی و اروتیک رنسانس که بر صدر نوشته هایت جلوه نمایی می کرد. حس و حال خاصی داشت و ذهن را قلغلک می داد و غیر از این عکس های بعضا کلیشه ای بود که الان هست.
برای من که ماه هاست نوشته هایت را می خوانم حسی نوستالژیک دارد بازگشت گهگاهی به آن نقاشی ها.
"قوی سیاه"

ناشناس گفت...

سلام تیمسار جان.بنده حدودا یک سال بیشتر است از مطالب شما استفاده می کنم ولی تا دیشب هیچ پیامی نداشتم.به همین دلیل اسم خودم می زارم عروگوز و این به فال نیک میگیرم.امیدوارم مطالب شما باعث روشن شدن فکر ما بشه و از اون استفاده کنیم.فقط اگه امکان داره در مورد امنیت این صفحه و طریقه امن کردن ورود به این صفحه مطلبی بنویسید تا امثال بنده که کم هم نیستن با خیال راحت تر تحلیل های شما رو ببینند و نظر بدهند
با تشکر عروگوز

ناشناس گفت...

فلسطینی های قدیم با این گروه های حزب الله وحماس ابشان در یک جوی نمی رود.مسئله فلسطین تا حد زیادی حل شده و نیازمند کار دیپلماتیک است ولی گروه های جهادی نظیر حماس و حزب الله مزدورند و هنوز نان این کار را می خورند و مسئله فلسطین را به مذهب نیز گره زده اند ! فلسطینی های قدیم جنبش فتح بودند که عاقبت توانستند به سرکردگی یاسر عرفات حق خود بر کرانه رود اردن بدست آورند و سر و سازمانی به مردم خود بدهند. ایده آل نبود ولی کاچی بهتر از هیچی است.برخی مواقع ایده آل گرایی باعث هلاکت است مثل این است که ما بیایم و بگوییم چون قبلا افغانستان و پاکستان مال ما بوده پس حالا باید حق خود را پس بگیریم!و یک جنگ بزرگ راه بیاندازیم تا حق خودمان را بگیریم و بعد مثلا هند نیز مدعی شود که قبل از اینکه این مناطق مال ما باشد مال او بوده! این موضوعی مربوط به گذشته است.اسراییل یک واقعیت در منطقه است وکسی نمی تواند آن را محو کند

Dalghak.Irani گفت...

قطعاً با نظر شیرممد هماهنگم و مقاومت در این حوزه ها را هم شدنی هم کم هزینه تر و هم مهمتر از همه مؤثرتر می دانم. در مورد نقل اخبار در اینجا هم حرفی ندارم مشروط بر اینکه تا آنجا معتبر باشد که "از قضا سرکنگبین ..." نشود مثل هیجانات برخی کاربران بالاترین. نمونه اش موضوع داغ یک ویدیوی مسخره و ساختگی فوتبال علیه کره شمالی است هم اکنون که هر سفیهی هم می فهمد که سرکاری است و سازنده اش فقط می خواست طنز خیلی تلخی منتشر کند از اوضاع توتالیترها. یا...هو

ناشناس گفت...

سعید قاسمی نژاد: پشتوانه ادعای اسلام مبنی بر مقدس بودن شهر اورشلیم در این دین و ادعای ارث و میراث نسبت به آن مبتنی بر این است که هزار و چهارصد سال پیش یک نفر سوار بر خر پرنده از عربستان به اورشلیم پرواز کرد. این پرواز معروف از آن موقع تا کنون مایه جنگهای خونین بسیاری طی قرون متمادی شده است. خواهشمند است عزیزان وقتی سوار خر پرنده می شوند در انتخاب مقصد دقت لازم را داشته باشند.

ناشناس گفت...

طبق کنوانسیون ژنو استفاده از مراکز غیرنظامی نظیر مدارس,عبادتگاه های مذهبی, بیمارستان ها ..... جهت انبار و نگهداری تجهیزات جنگی ممنوع است و همچنین حمله به انها. وقتی حماس اقدام به اینکار می کند یعنی عملا کنواسیون ژنو را از کار می اندازد.

ناشناس گفت...


شیر تیمسار!

از نظر بلند و موافق شما تشکر می کنم. در این مورد چند نکته می بایستی مورد توجه قرار گیرد.

1- تشخیص میزان اعتبار این گونه اخبار کار دشواری است و بویژه آنکه رسانه های خبری این موضوع مهم را پوشش نمی دهند. در میان سایت های خبری گویا این تنها مجاهدین هستند که متوجه اهمیت این مطلب شده اند و آنرا پوشش داده اند و چون در نحوه برخورد با جمهوری اسلامی به میزان زیادی احساسی و صنفی گروهی عمل می کنند لذا حتی اگر اصل این خبرها نیز درست باشد که غالبا اینگونه است, باز از میزان اعتبار آنها کاسته می شود. درست مانند لیوان آب گوارایی که در آن یک پشه افتاده باشد و ما آن را با نوعی کراهت می خوریم.فعلا چون راه دیگری نیست باید به استفاده از همین چشمه های باریک خبری قانع باشیم.شیرممد ها می توانند ضمن درج خبر از جمله " گفته می شود.." نیز استفاده کنند تا خبر منتشر شده را اعتبار صد در صد نبخشند. مسلما اینکار موجب جلب اذهان عمومی و رسانه ها برای گرفتن خبر بیشتر از ماجرای اتفاق افتاده خواهد شد .

2- "شیرممد درست کار است"
خود "شیر مردم" هم سعی کنند تا اصل امانت داری در خبر رسانی را رعایت کنند تا اینگونه مقاومت های انفرادی که همچون جواهری در شب ظلمانی وطن می درخشند و سند افتخار آیندگان خواهند بود, مکدر به دروغ و تظاهر نشوند که اگر عمل شیرممدی زیبایی هم صورت گرفت در میان اخبار غیرواقعی لوث نشود.

3- حکومت اجازه درج اینگونه اخبار را نمی دهدپس باید بفکر خبر رسانی مردمی باشیم.
چون این عمل توسط مردم عادی صورت می گیرد و مردم عادی فاقد تشکیلات برای رسانه ای کردن اقدامات خود هستند و تنها حکومت از آن خبر دارد لذا می توان اینگونه برداشت کرد که از هر صد تا خبر یکی از آنها هم منتشر نمی شود. شایسته است که وبلاگ هایی برای درج خاطرات و گفته ها و شنیده های مردم از "مقاومت انفرادی مردم" ایجاد شود. تا مردم کوچه و بازار که خود مستقیما درگیر با حکومت هستند بتوانند آزادانه به نقل خاطرات خود بپردازند. مثلا در وبلاگ بنویسند که فلان جا با ماشین گشت چه کرده اند؟ و چگونه مامور ان مبارزه با بدحجابی را هو کرده اند و آنها مجبور به آزاد سازی دستگیرشدگان از درون ماشین ون شده اند,و یا در چهارشنبه سوری چگونه با سنگ به موتورسواران بسیج حمله کرده اند ویا چگونه در یک بعد از ظهر خلوت ماشین لوکس آخوند محل را خط انداخته اند!.... همه اینها می توانند خاطرات جالبی از مقاومت ها ی مردم را ثبت کنند تا بقیه مردم نیز از تجربیات آنها درس بگیرند و بکار بندند.صفحات فیس بوک از این نظر فوق العاده هستند ولی چون عموم مردم با آی دی های حقیقی وارد آن می شوند لذا نخواهند توانست که راحت حرف خود را بزنند. سایت هایی مانند ورد پرس این قابلیت را دارند که وبلاگ هایی ایجاد کنند که خوانندگان ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر برقرار کنند بدون آنکه همدیگر را بشناسند.کسی که یک کامنت می گذارد هر پاسخی که به کامنت او داده شود را بلافاصله در ایمیل خود دریافت خواهد کرد و می تواند بلافاصله پاسخ دیگری ضمیمه کند.

4- وبلاگ شما یک وبلاگ تحلیلی شخصی است که خبر رسانی وظیفه آن نیست و این از نظر بلند شما و عشق به ایران است که اجازه درج اینگونه اخبار را می دهید.امید است که این مقدمه ای برای کنش دیگر شیرممدهای عاشق ایران زمین باشد تا با بسط فعالیت در این زمینه با ایجاد وبلاگ ها ی خبری بتوانند خلا خبری بین توده مردم و فضای رسانه ای را التیام بخشند.

شیرممد از تنگسیر گفت

ناشناس گفت...

گفته می شود....
جوانان تهرانی مزدوران بسیجی را در پارک جمشیدیه گوشمالی دادند
جمعی از جوانان در پارک جمشیدیه تهران بعد ازظهر روز شنبه 21تیر ماه با مزدوران بسیجی درگیر شدند و آنها را گوشمالی دادند. مزدوران بسیجی که به بهانه روزه خواری قصد ایجاد مزاحمت برای جوانان و دانشجویان در این پارک را داشتند، با اعتراض این جوانان روبه رو شدند. این اعتراض به درگیری کشیده شد و جوانان مزدوران بسیجی را گوشمالی دادند.

برنوی زیر خاک

ناشناس گفت...

سخنان تکاندهنده نوریزاد در خانه مادر داغدیده سعید زینالی در 18 تیر سال 1393

http://www.youtube.com/watch?v=fRPcVi5KdOo