۱۳۹۳ خرداد ۲۰, سه‌شنبه

خودجوش های معترض به جام زهر خامنه ای در راه دادگاه: سند قطعی خودجوش نبودن!


1- اگر صادق زیبا کلام لیبرال از اینطرف بام افتاده برادر کوچکترش سعید زیبا کلام هم از آنطرف بام افتاده و جزو ایدئولوژیک ترین نیروهای کیفی هوادار سیاست های نظامی آیت الله خامنه ایست. حالا این برادر کوچکتر بخاطر نقد تند و تا اندازه ای علمی توافق ژنو به دادستانی احضار شده و اتهام تشویش اذهان عمومی در نسبت دادن دروغ به تیم مذاکره کنند به او ابلاغ شده است. اینکه این پرونده در همین حد احضار و تذکر مختومه شود یا بدادگاه هم برود موضوع مهمی نیست. هرچند که بعید است کش داده شود و بیشتر برای جمع کردن بساط معترضان به توافق ژنو است؛ در پی اقدامات پی گیر و جدی اخیری که از تذکر فیروزآبادی به رسانه های سپاه شروع شد و دیروز با سخنرانی ایدئولوژیک و انتقاد تند سعیدی نمایندۀ خامنه ای در سپاه راجع به بنیان عرفی تفکر دولت حسن روحانی ختم شد. در آنجائیکه او نیز به تأیید اشتباهات رسانه های سپاه در مورد - فقط - مذاکرات هسته ای هم اشاره ای گذرا کرد. البته معلوم بود که از این تذکر دستوری هم ناراضی است.

2- من هم قصد پرداختن به جرو واجری که در تنبان ایدئولوژی اسلام سیاسی افتاده ندارم. زیرا دیگر آش اینقدر شور شده که خان هم فهمیده و به تحلیل و تأیید و تکذیب امثال منی نیاز نیست. بلکه نیتم از انتخاب این تیتر و متن این است که این برای اولین بار از زمان بازشدن چاه تعفنی بنام نیروهای خودجوش است که این نیروها به حوزه ای بدون میل و خواست قطعی خامنه ای وارد شده اند - و اتفاقاً اولین مورد هم است که نقدهای آنان به توافق ژنو جزو منصفانه ترین و بهترین نقدها و اعتراضات اینان نیز بوده است. به این معنا که هر آنچه در مورد عقب نشینی کامل ایران از مواضع هسته ای 20 ساله گفته اند و نوشته اند کاملاً درست و عین واقعیت اتفاق افتاده بوده است - و بلافاصله با هجمه ای از هرسو بساط شان جمع شده است. تا جائیکه کارشان به دادگاه و اتهام کیفری هم کشیده شده است. این از این جهت مهم است که برای اولین بار چاقو دستۀ خودش را بریده و عامل رسوای مستندی است برای آنانی که همواره با تکیه بر "خودجوش" بودن اعتراضات اراذل  و اوباش منتقدان و زندگی خواهان را سرکوب کرده و مسئولیت اش را به مردم نسبت می دادند.

3- تأکید می کنم که خود موضوع مطلقاً کشفی برای ما مخالفان و منتقدان نیست بلکه اهمیت اولای این "ثبت سند" برای کسانی است که ساده انگارانه گمان می کردند که دارند به تکلیف دینی و مذهبی شان عمل می کنند و مدافع منافع اسلام شریعت هستند. البته اینکه کسانی مثل سعید زیبا کلام یا حسین الله کرم و این قبیل نیروهای نخبه تر عناصر افراطی ندانند که این خط تسلیم و فریب 20 ساله خط ناگزیر و از روی احتیاج خود خامنه ایست؛ ساده انگاری خواهد بود. اما اینان چنان از فریبی که خورده اند ناراحتند - باید باشند اگر اعتقادشان ایمانی است - که با تداوم دادن اعتراضات شان به مواضع هسته ای روحانی؛ می خواهند خامنه ای را بنقطه ای برسانند که خودش از پشت روحانی بیرون بیاید و مسئولیت متضاد مواضع دیروز و امروزش را شخصاً بعهده بگیرد. این همان خطی است که در پست قبل هم گفتم بسیار خوب است و هر چقدر و بهر شکلی و از سوی هر نیرویی باشد که خامنه ای تحت فشار قرار بگیرد تا خودش وارد معرکه شود و از سیاست های متناقض دیروز و امروزش حرف بزند بسیار راهگشا و مبارک خواهد بود. یا...هو

۱ نظر:

مانی گفت...

تفنگ و ترقه پست مربوط به داعش و جنگ را کامنت باران کرده اند و برای این پست که به جریان بسیار با اهمیتی در جامعه ایران اشاره دارد هیچ کامنتی نگذاشته اند. مسئله دار شدن و شک کردن به وناامید شدن از خامنه ای که پشت کردن به او را به همراه دارد. وتنها شدن و کنار گذاشته شدنش را نوید میدهد. اما چه میشود کرد خیلی ها عاشق هیجان اند. از داعش گرفته تا همین احسان خودمان