۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

اخطار سیاسی شدید دادستان تهران به اکبر هاشمی رفسنجانی: یا تسلیم شو یا نابودت می کنیم!
1- در حالیکه اپوزیسیون و منتقدان فعال سیاسی و رسانه هایشان در اقدامی منفعل و مضر از هرگونه خبر و بحث و تحلیل و تفسیری راجع به نوار "شکار اکبر" نیک آهنگ کوثر پرهیز کرده و سکوت قبرستانی و ناموجه خود را ادامه داده اند؛ در داخل کشور نیز این تازه ترین دستپخت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با استقبال گسترده و شوق آفرینی مواجه نشده است در بین هیچ طیفی از اصولگرایان. منفورترین طیف اصولگرایان که طیف نزدیک به خامنه ای در جبهۀ پایداری و روزنامۀ کیهان و رجاء نیوز و فارس نیوز متبلور هستند با اینکه از همان روز اول خبر را نقل کردند اما در شاخ و برگ دادن و گسترش دادن آن جانب احتیاط را گرفتند و منتظر تصمیم گیری سیاسی خامنه ای مانده اند که آیا بهتر است بر این آتش فراهم شده از کدام طرف فوت کنند برای خاموشی یا برای برافروزی.

2- اما امروز دادستان تهران جعفری دولت آبادی کمی دهانۀ احتیاط را شل کرده و در تنها جمله ای که گفته - تأکید کرده که چیزی بر این جمله نخواهد افزود - تیر زهرناکی را بسمت اکبر هاشمی رفسنجانی رها کرده است. از سخن دولت آبادی سه جملۀ با کمی تفاوت درمحتوا نقل شده است که به شرح زیر است:
خبرگزاری مهر و غالب دیگر خبرگزاری ها و سایت ها: "از نظر ما کسی که تکذیب کند، کسی است که به او منتسب است."

خبرگزاری فارس: " هر کسی این موضوع را تکذیب کند به خودش منتسب می‌شود."

سایت بازتاب امروز: "از نظر ما کسی که باید تکذیب کند، کسی است که به او منتسب است."
قطعی بنظر می رسد که از این سه روایت خبر اول جملۀ دولت آبادی است و خبرگزاری فارس در جهت درست و شفافیت تهاجمی جمله و سایت بازتاب در جهت تلطیف و حقوقی کردن جمله یکی دو کلمه را جرح و تعدیل و تصحیح کرده اند. فارس حواسته بگوید که منظور دولت آبادی خانوادۀ هاشمی است که در صدد تشکیک هستند و بازتاب خواسته وانمود کند که دادستان موضوع تکذیب را منحصراً حق مهدی هاشمی دانسته است. و پر واضح است که منظور فارس نیوز تفسیر درستی از جملۀ دادستان است و تلاش بازتاب لایتچسبک می نماید.

3- دولت آبادی در مقابل سؤال خبرنگار که آیا از این نوار منتشره خبر دارد یانه؛ توسل بشیوه های پاسخ های نیمه حقوقی و بلاتکلیفی که معمولاً اظهار می کنند نمی شود. مثلاً نمی گوید که: "بلی در جریان این نوار هستیم و داریم رویش کار بررسی انجام می دهیم و فعلاً زود است که اظهار نظر حقوقی بکنیم." یا بگوید: "این نوار را در دنیای مجازی دیده ایم و هنوز زود است که بتوانم نسبت به آن چیزی بگویم." دولت آبادی در برابر سؤال خبرنگار اصل نوار و سندیت آن را پیشینی فرض می گیرد و سپس نسبت به یک سند بسیار مهم و اصیل تذکر و اخطار شدید سیاسی می دهد: "از نظر ما کسی که تکذیب کند، کسی است که به او منتسب است."

4- در بالا هم راجع به طبیعی و آرام برخورد کردن شریعتمداری و رجا و فارس با این نوار گفتم. حالا این را هم اضافه کنم که هرچقدر خارج و اپوزیسیون از بیرون آمدن این نوار شوکه هستند و نمی توانند موضع گیری کنند در داخل حکومت بیرون آمدن نوار را عادی و در انتظار نشان می دهند. موضع امروز دولت آبادی هم این گمانه را تقویت می کند که گویا سفارش دهنده یا انتشار دهنده و یا هر دو اینها خود جمهوری اسلامی تحت فرمان خامنه ای و بیتش بوده اند. لذا ابداً برایشان تازگی و بهای خبر داغ متأسف یا خوشحال کننده را ندارد. بنابراین باید با احتیاط به این سمت برویم که نوار نیک آهنگ کوثر آنطوری که من نام گذاشتم "شکار مهدی" هم نیست و موضوع اصلی نوار "شکار اکبر" بوده است.

5- البته جنس بازجویانۀ نوار از سوی نیک آهنگ و سعی در القاء گرفتن مواضع تندتر از سوی پدر مهدی به او کمتر تردید می گذارد که هدف درکجا بوده است. اما مشکل آنجاست که مهدی ضمن تأیید حرف کوثر در مورد مواضع میانه و بقول نیک آهنگ "فتیله پائین" پدرش نشانه و علامتی نمی دهد که اولاً بتواند با پدرش چنین بحثی را بکند و ثانیاً قادر باشد روی تصمیم های سیاسی پدرش تأثیر بگذارد. دولت آبادی اما با همۀ بی احتیاطیش احتیاط از دست نمی دهد و در جملۀ ""از نظر ما کسی که تکذیب کند، کسی است که به او منتسب است." راه هایی را تعبیه می کند که ضمن ابلاغ پیام سیاسی اش به هاشمی رفسنجانی بتوان تعبیرهای دیگری هم از آن کرد و ساخت برای روزهای در پیش.

6- این نوارها که بنظر می رسد شدیدترین و سیاسی ترینش همین بوده است که منتشر شده - و محتمل قوی است که دنباله ای هم منتشر نخواهد داشت - برای دو منظور تهیه شده و استفاده خواهد شد:

الف- اکبر هاشمی رفسنجانی را بازهم بیشتر محدود کنند تا جائیکه همین ملاقات های هر از چندگاهی با معدودی را هم به حداقل پاکیزه برسانند و بویژه از تحرکات تعیین کنندۀ آن در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد جلو بگیرند. در این حالت و تمکین هاشمی این نوار کمترین اثر منفی را هم بر پروندۀ پسرش نخواهد گذاشت و ضمن جمع شدن موضوع از افکار عمومی بازی به پشت پرده بازگرداننده و محدود خواهد شد.

ب- در صورتیکه هاشمی تمکین نکند این نوار با شدیدترین وجه ممکن در پروندۀ مهدی عمل خواهد کرد تا از طریق تحت فشار عاطفی قرار دادن خانوادۀ رفسنجانی بخاطر پسرشان به بخشی از نتیجۀ اول (کوتاه آمدن هاشمی) دست پیدا کنند، و ضمناً مهدی را هم چنان نقره داغ کنند که بتوانند پاسخ انتظار حزب اللهی های طرفدارشان را بدهند. زیرا طی سه سال گذشته از مهدی هاشمی غول آرسن لوپنی ساخته اند که هزار دست دارد و هر دستش در فسادی مادی و معنوی فعال.

پ- ولی آنچه که مسلم است مثل همین روزهای رفته؛ رژیم بهیچ عنوان اجازه نخواهد داد که موضوع مخالفت اکبر رفسنجانی با علی خامنه ای - منظور از تهیۀ این نوار و اخطار امروز دولت آبادی به هاشمی بزرگ - گسترش تبلیغاتی در افکار عمومی بویژه تودۀ مردم در داخل پیدا کند زیرا افکار عمومی نسبت بزمان تهیۀ این نوار بسیار زیاد تغییر کرده و هرگونه تبلیغی از این دست بشدت بنفع هاشمی و بضرر خامنه ای عمل خواهد کرد. لذا اینان تلاش خواهند کرد که از مواهب این نوار در بازی قدرت در بالا و ترساندن رقبا و تشجیع رفقا در پایین سود ببرند. یا...هو

۱ نظر:

ناشناس گفت...

به عنوان یک ایرانی آرزو میکردم با حضور بیشتر رفسنجانی در قدرت و تقویت جایگاه او در حکومت راه برای گذار کم هزینه تر از شرایط بحرانی و کمر شکن فعلی عبور کنیم، اما این نوار لعنتی کفه ترازو را علیه هاشمی چپه کرد. خدا لعنت کند کسانی که نیاز مردم به آرامش و کمی رفاه و حداقلهای ضروری نادیده میگیرند مهمترین منبع خردورزی درون حاکمیت را به بیرون از آن هدایت میکنند