۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

اسفندیار مشایی بجای جذب آرای موسوی؛ آرای احمدی نژاد را هم برباد داد.

undefined

The Conversation


1- دو فقره حرف به اسفندیار رحیم مشایی نسبت داده شده است که بنظر می رسد اولی درست تر از دومی باشد. حرف اولش راجع است به حکم مسخرۀ دادگاه شکایتش از مداحان منصور ارضی و سعید حدادیان؛ که اولی تبرئه شده و دومی 50 هزارتومان جریمه. اسفندیار گفته است امیدوارم که مردم هم پیام این حکم را بگیرند و بفهمند. می شود دنبالۀ این حرف را از زبان مشایی ادامه داد که مردم با گرفتن پیام این حکم به حقانیت و مظلومیت من و احمدی نژاد اولاً و یکپارچگی دشمنان ما برای زمین زدن ما ثانیاً پی ببرند. اما حرف دومی که خیلی هم محکم گفته نشده این بوده که مشایی در جمعی از همشهریان مازنی اش صحبت کرده و کلی شاخ و شانه کشیده که من نامزد ریاست جمهوری می شوم و آمادۀ شهادتم و چون بهترین دفاع حمله است؛ پس منتظر باشید که ما در این شش ماه باقی مانده با تمام قوا بیاییم در میدان و رقبا را عقب بزنیم. این حرف که گفتم خیلی هم جدی شایعه نشده بعید است مال مشایی باشد. اما من به بهانۀ همین دو حرف یک نگاه جدیدی می اندازم به جبهۀ احمدی نژاد و بویژه مشایی برای انتخابات جدید ریاست جمهوری آینده! اگر آینده ای باشد.

2- اسفندیار مشایی را حالا دیگر باید یک موعودگرای افراطی محسوب کرد که بدون سابقۀ خاص سیاسی و دانش متکی بر تحصیلات آکادمیک و در یک فرصت زمانی باد آورده توانست برخی مفاهیم مدرن و لیبرال را فرموله کرده و با اعلان گاه بگاه آن ها در قالب "جملات قصار"؛ روحانیت و مؤمنان هوادار آن ها را دچار وحشت مقطعی بکند - بدون قصد استقراء وبا تمسک به ضرب المثل "در مثل مناقشه نیست" - مثل مرحوم دکتر شریعتی که او نیز توانست با استفاده از موقعیت زمانی بوجود آمده تفسیر و تصویری ایدئولوژیک از دین را در نزدیکی با مارکسیسم گفتمان روز جهان و چپ وارد صحنه و مبارزات سیاسی کند. از این قیاس می خواهم این نتیجه را بگیرم که اگر محصول کار شریعتی بدون کمترین نفعی برای دوستاران او بطور یکجا بحساب روحانیت سنتی ریخته شد و سنگ بنای اصلی حکومت فقیهان را تدارک دید؛ محصول کار مشایی هم - اگر می توانست تداوم بدهد - می توانست نه بنفع خودش و احمدی نژاد و هوادارن شان بلکه بنفع نیروهای روشنفکر و مدرن و لیبرال بشود و به ضرر فقیهان.

3- به این معنای بدیهی که اگر مشایی و احمدی نژاد آن خط سیر رهاندن نیروهای مدرن از مناسبات اجتماعی  و فرهنگی اسیر شده در چنبرۀ فقیهان را می توانستند دنبال کنند و زیست مدرن طبقات متوسط را به آزادی نسبی می رساندند می توانستند امیدوار باشند که خدمتی به ایران کرده اند و در مبارزۀ مدرنیته با سنت - خودشان هم بخشی از سنت هستند - مدرنیته را پیروز کرده اند. مثل پشه هایی که بعد از گزش دیگری خودشان می میرند و البته گزش شان هم عبث نمی شود و باعث از خارش تا بیماری گزیده شده شان می شود. اما این قل ظاهراً ناهمگون از نظر ادبیات و منش رفتاری به این توهم دچار شدند که می توانند با ترکیبی انبوه تر از طبقات محروم حامی احمدی نژاد و طبقۀ متوسط جلب شده بسمت مشایی هم خودشان را ناجی ایران معرفی کنند و هم پاداش این قهرمانی را در قالب تداوم قدرت در دست احمدی نژادیسم را نصیب خود بکنند.

4- اگر بخاطر داشته باشید رحیم مشایی چهرۀ لیبرال و نامتعارف خودش را از اینجا آغاز کرد که در مقابل کسانی که می گفتند 14 میلیون رأی داده شده به موسوی نشانه ای از عدم رضایت آنان از رژیم خامنه ای بود؛ رحیم مشایی ادعا کرد که از آرای 24 میلیونی احمدی نژاد هم فقط 4 میلیونش ایجابی و مال موافقان خامنه ای بود و 20 میلیون بقیه هم بدلیل نارضایتی از جمهوری اسلامی (الیگارشی روحانی) به احمدی نژاد رأی داده اند. مشایی خیلی زود تا آنجا پیش رفت که گفت احمدی نژاد نگران آن 14 میلیون نفری است که در انتخابات 88 به او رأی نداده اند لذا استراتژی ما این است که آن 14 میلیون نفر را هم جذب کنیم و بهواداران دکتر اضافه کنیم که تنها آرزوی احمدی نژاد یکپارچگی ملت در این مسیر و کار و تلاش و خوشبختی است که او و دولتش ببار آورده است و خواهد آورد. 

5- مشایی چون مذهبی و موعود گرا و بدون تفکر عمیق و مدرن است متوجه کدو شد در آن ضرب المثل معروف ولی متوجه این نشد که درست است که 20 میلیون رأی احمدی نژاد هم مخالف  حکومت روحانیان و بویژه نوع کشور داری خامنه ای بودند و هستند؛ اما آرای آنان ترکیبی ساده از دلارهای نفتی توزیع شده از طرف اوس محمود بود بعلاوۀ ایدئولوژی پمپاژ شدۀ دین و امام زمان از سوی احمدی نژاد. و چون دین از نظر مردم در انحصار روحانیت سنتی امری تاریخی و پذیرفته شده است او اگر می خواست روحانیت را از این ترکیب کنار بگذارد باید دین و امام زمان را حذف می کرد که این نقض غرض بود و امام زمان همۀ موجودیت احمدی و مشایی را بازتاب می داد. و دیدیم که عملاً هم تعادل بهم خورد و توده های حامی احمدی نژاد بسرعت متفرق شدند و حمایت یکپارچه شان از او را پس گرفتند. خبط دوم مشایی هم در این بود که گمان می کرد که 14 میلیون رأی طبقۀ متوسط در صندوق هرکسی قرار می گیرد که از آزادی های اجتماعی و فرهنگی حرف بزند یا حتی دفاع بکند. در حالیکه مراجع این 14 میلیون رأی مدرن روشنفکران لیبرال هستند که مهمترین هایشان هم عنوان ها و تحصیلات آکادمیک درجه یکی دارند؛ و این روشنفکران امکان ندارد پشت کسی (احمدی - مشایی) که حداقل شباهت های شکلی بخودشان را نداشته باشد قرار بگیرند و طبقۀ متوسط را نیز بسیج کنند در این راه. لذا تنها نتیجۀ بسته اندیشی و سطحی نگری مشایی این شد که نه آن 14 میلیون جذب شدند و نه آن 20 میلیون سر عهدشان باقی ماندند.

6- و سخن آخر اینکه امکان ندارد کلاهی ها و از راه دین پروژه ای را بتوانند پیش ببرند که نتیجه اش بنفع یا ضرر روحانیان نباشد بدون اینکه به خود این کلاهی ها امتیازی برسد. مرحوم شریعتی ناخواسته - و در حالی که برای خودش هم چیزی و سهمی نمی خواست - پروژه ای را آغاز کرد که نتیجۀ نهایی حکومت فقیهان بر ایران شد. و احمدی نژاد خواسته - در حالیکه همۀ سهم قدرت را هم منوپول خودش می خواست - پروژه ای را نتوانست بپایان ببرد که اگر موفق می شد و خود پسندی نمی کرد می توانست بپایان عمر حکومت فقیهان کمک مؤثری بکند. لذا شریعتی جامعه شناس سوربن در مقام روشنفکر ایران را ناخواسته به آخوندها هدیه کرد. ولی احمدی نژاد ترابری چی علم و صنعت در مقام سیاستمداراینقدر از خود گذشتگی و درک نداشت که از خودش بگذرد و ایران را از دست فقیهان برهاند. و نتیچۀ انتخاباتی و جزیی هم اینکه "احمدی نژادیسم" با خود احمدی نژاد شروع شده و با خودش هم خواهد مرد؛ و نه مشایی و نه هیچکس دیگر از این قبیله نامزد ریاست جمهوری نخواهند شد و اگر هم بشوند و از فیلترها هم رد بشوند کمترین توفیقی بدست نخواهند آورد. احمدی نژاد فقط شش ماه فرصت دارد که میز بازی را بنفع لیبرالیسم و ایران آزاد چپه کند با بی کلگی و فداکاری. و الا حتی احتمال زندگی معمولی برای او و یارانش در بعد از خرداد 92 احتمال قریب به یقینی نیست تا چه رسد بماندن در قدرت سیاسی! یا...هو

۱۸ نظر:

حسام گفت...

مشایی نخواهد آمد بیاید هم تایید صلاحیت نخواهد شد به هیچ عنوان.
پس تو جوش بی خود نزن.

ناشناس گفت...

http://jahannews.com/vdcbgsb55rhbsgp.uiur.html

ناشناس گفت...

منتظرم ببینم آن روز می آید که افرادی مثل تو جرات کنند و علنا یک لعنتی بر دهانی که بی موقع باز میکنند بفرستند!
تکذیبیه:http://www.president.ir/fa/43358
هر اسکولی که فقط یک متن کوتاه از مشایی خوانده باشد میفهمد که ادبیات مشایی آن نیست که بهش استناد کردی.
پارسال سر جریان سوال از احمدی نژاد تیتری زدی به این مضمون که: احمدی نژاد لهیده در برابر مطهری. وقتی جلسه سوال تمام شد و احمدی مجلس را سرتاپا قهوه ای کرد و رفت یک تصویری از مطهری در آن جلسه پخش شد که به نظرم باید در فرهنگ دهخدا در توصیف کلمه لهیده بگذارندش بدون هیچ توضیح اضافی. آن روز فهمیدم عجب دلقک خوبی هستی!
حیف از تو تیمسار.از صمیم قلب میگویم.

بردیا گفت...

دلقک عزیز!
وقتی چندی پیش به شما گفتم رطب و یابس به هم میبافید بهتان برخورد.
بعد از این همه کشتار و بگیر وببند و رد شدن با ماشین از روی پیکر بهترین این مردم واذعان همه ی وجدانهای بیدار در ایران و جهان که بابا در این مملکت تقلب انتخاباتی اتفاق افتاد و رای مردم دزدیده شد خیلی رو میخواهد که کسی بگوید احمدی نژاد 24 میلیون رای داشت.پس اصلا این دعواها سر چی بود؟این گزافه گویی فقط از شما و اکبر گنجی بر می آید.لطفا به خوانندگانتان و مردم دهن کحی نکنید.

ناشناس گفت...

دلقک عزیز،

لطفن تحلیلت در مورد احتمال تسلیم شدن ایران در مقابل خواسته های غرب که بتونه به شکلی از توافق (هرچند مقطعی) منجر بشه رو برامون بنویس.

آخرین گزارش آژانس اتمی:
http://news.yahoo.com/iran-ready-sharply-increase-nuclear-bunker-iaea-163733424.html

در ضمن من فکر میکنم احمدی نژاد در انتخابات قبل حتی بیست میلیون رای هم نیاورد!

شهریار

shipil گفت...

می بینم که کم کم به تِر تِر افتاده ای دلقک جان!
محترمانه این شعر خانه تو ببند و برو در خیابانهای لندن قدم بزن که هم برای خودت مفیدرته هم برای خوانندگانت چون از قدیم گفته اند از بی آدم آدم خراب نمی شود بلکه از بد آدم آدم خراب می شود!
حیف از آنهمه وقت که صرف خواندن کٌس شعرهایت کردم در این مدت. چ.ن حدود یک سالی می شود که هر روز وقتی پای اینترنت می نشستم اولین سایتی که باز می کردم و می خواندم سایت شما بود و شعرهایی که تفت داده بود!

تبریزی گفت...

با سلام
اگر همه انقلاب ها را مشابه فرض کنیم وجود اشخاصی مثل احمدی نژاد در اکثر موارد دیده میشود که کرکس شاهی او را برای مدتی به تخت میرساند تنها تفاوت استامحمود با دیگر اشخاص حاکم در ایران این است که نیروهای مقابل یا مثل رهبر تنها هستند وتک رای یا طیفی هستند وبدون اتکا مثل خاتمی وکروبی که نیرو های همراهشان در روز بد به آنان پشت میکنند اما احمدی چنین نکرد ونمیکند وگروه یا زنچیره اش چه اردبیلی باشد یا ارومیه ای محکم پای هم ایستادن و با دست بردهای که به وزارت اطلاعات وخزانه کشور زدند سمبه پر زوری دارند بطوری که در استیزاح و دیگر موارد حاکمان حتی از اشاراتی که او میکند به لرزه می افتند وقتی در اخرین مصاحبه مطبوعاتی بسیار ساده گفت که غنی سازی 20%راه خطای بود وبه درد ما نمیخورد فردایش چماق دارها بازار را تعطیل کردند تا با درشت نمای دلار اصل مشکل را که غنی سازی بیفیده ارونیوم است را لاپوشی کنند.او حرفش را زد ولی کسی نشنید ؟حالا هم دوباره فرصت دارد تا در مجلس اقبال عمومی را بدست اورد البته تک خال او احتمالا مشایی نخواهد بود ولی حتما یکی از یاران حلقه بعدا از توبره درخواهد آمد شاید با بزرگ نمای شهادت ستار بهشتی قوه لاریجانی ها را در هم شکند

Dalghak.Irani گفت...

سلام به همه.
لطفاً ادب را رعایت کنید اینجا زن و بچه رد می شوند و گاهی به تماشای سیرک من دلخوشند. عصبانیت ندارد شما هم تحلیل مخالف من را بنویسید. مهرورزی که با دشنام همخوانی ندارد حداقل از مرشدتان یاد بگیرید. و پاسخم به اعتراض کسانی که رأی احمدی نزاد را نه سالم می دانند و نه 24 ملیون این است که من خانۀ پرش و بافرض صحت ادعای خودشان نوشته ام و این بمعنای تأیید یا تبلیغ نیست. یا...هو

آریا گفت...

دلقک جان جواب کامنت قبلی من رو که ندادی اما می ذارم به حساب اینکه ندیدی و با پررویی ادامه میدم سوال هام رو...
حالا که بحث آیت و در نتیجه بقایی و در نتیجه شاید رفیع زاده و در نتیجه شاید اویسی پیش اومده، شما اطلاعاتی یا نظری داری که به اشتراک بذاری؟
لطف می کنی جواب بدی...

ناشناس گفت...

دلفك جان.. يكى از كارهايى كه جمهورى اسلامى درش كاملا موفق بوده نهادينه كردن لمپنیزم بوده،و ما شاهد نمونه اون در نوشته هاى بعضى از دوستان !! هستيم. نكته تاسف بار اينجاست كه در رفتارهاى بسيارى از مردم اين امر كاملا مشهود است. چه در کوچه وخیابان وچه درپشت کیبورد و متاسفانه اين موضوع در مورد ايرانيان داخل و خارج صادق است. راه مخالفت با نظر را در داد و فرياد، توهين و فحاشى و زنجير و قمه كشى ميدانند. و جالب اينجاست كه همه هم دم از ازادى ، برابرى و دمكراسى ميزنند. من ميدونم كه شما خيلى به اين مردم و كارهايى كه خواهند كرد دل بسته اى و اميد دارى. ايكاش كه اميدتو درست باشد ولى من اصلا چشمم اب نميخورد و فكر ميكنم قبل از اينكه مردم ما به خودشون بيان خامنه اى و شركا ايران رو به نابودى و جنگ بكشند. اميدوارم كه اشتباه كنم ولى با توجه به حركات اخير حماس و اسراييل و تبليغات رسانه هاى غربى در استفاده موشكهاى ايرانى توسط حماس و گزارش ديروز اژانس اتمی بر عليه ايران ، همه مهره هاى بازى اماده شده. متاسفانه

دوستدار تو از كانادا

Dalghak.Irani گفت...

آریا سلام.
ببخشید اگر نمی رسم بهمۀ کامنت ها و سؤال ها پاسخ بدهم. راستش کمی بیشتر از کمی گرفتاری های دیگر دارم و کمتر از سابق پای کامپیوتر هستم که همینطور دارد آب هم می رود حداقل تا نزدیک 10 ژانویه. اما در مورد سؤال جدیدت اصلاً اطلاعاتی ندارم و مطرح شدن دوبارۀ بقایی و آیت و حتی ارتشبد اویسی را ندیده ام اگر آدرس کجا این مسائل مطرح شده را بدهی ممکن است ببینم و بتوانم اظهار نظر هم بکنم. یا...هو

آریا گفت...

نه، شما لطف می کنی وقتی به کامنت ها جواب میدی :)
این بحث آیت هم در رابطه با میرحسین بود که این موضوع داغ رو هم راجع بهش در بالاترین زدند
http://balatarin.com/topic/2012/11/16/1012242
البته دیگه بقایی و رفیع زاده و اویسی و ... رو من اضافه کردم چون فکر کردم شما که تیمسار ارتش بودید شاید اطلاعاتی داشته باشین (راجع به دوستای ارتشی حسن آیت) که جای دیگه ای من نتونم پیدا کنم. اگه می گین ندارین که هیچی...

گرگ خاکستری گفت...

دلقک عزیز من هر روز وبلاگت رو میخونم و از اینکه وقت میگذاری و مینویسی ممنونم. از دست این دوستان که جز ادبیات تمسخر و توهین چیزی بلد نیستند هم ناراحت نباش. انسان هر چه بی مایه تر و تهی تر باشد، ادبیاتش هجوآلوده تر است. خدا قوت. ادامه بده.

بردیا گفت...

این جمله یعنی چی؟
"مشایی... متوجه کدو شد در آن ضرب المثل معروف ولی متوجه این نشد که درست است که 20 میلیون رأی احمدی نژاد هم مخالف حکومت روحانیان و بویژه نوع کشور داری خامنه ای بودند و هستند؛اما آرای آنان ترکیبی ساده از دلارهای نفتی بود بعلاوۀ ایدئولوژی پمپاژ شدۀ دین و امام زمان از سوی احمدی نژاد"
آقای محترم!
لازم نیست لاپوشانی کنید.شما به وضوح تقلب انتخاباتی را رد می کنید و رای آن موجود مخبط را 24 میلیون میشمارید و اصلا هم صحبتی از "خانه ی پرش" نکرده اید.لطفا با مخاطبانتان صادق باشید.

بردیا گفت...

دلقک جان!
این جمله یعنی چی؟
"مشایی ... متوجه این نشد که درست است که 20 میلیون رأی احمدی نژاد هم مخالف حکومت روحانیان و بویژه نوع کشور داری خامنه ای بودند و هستند؛ اما آرای آنان ترکیبی ساده از دلارهای نفتی بود بعلاوۀ ایدئولوژی پمپاژ شدۀ دین و امام زمان از سوی احمدی نژاد"
به وضوح شما 24 میلیون رای به حساب آن مخبط متوهم و رهبرش واریز کرده اید که ظاهرا امروز قهرمان شماست و اصلا هم نگفته اید "خانه ی پرش".
لطفا با خوانندگانتان صادق باشید و به شعور مخاطب احترام بگذارید.همه ی آدم و عالم میدانند که در این کشور تقلب فاحشی صورت گرفته و لااقل دهها نفر بر سر آن کشته و صدها بل هزاران نفر زندانی و شکنجه شده اند.اگر به این امر باور ندارید لااقل مثل اکبر گنجی علنا بگویید.

TodayBoy گفت...

جناب تمیسار دلقک عزیز
شدیدا، عمیقا و قویا با تحلیل شما موافق هستم. خیانت ناخواسته روشنفکری دینی شاید با بی کلگی مموتی جبران شود.

Dalghak.Irani گفت...

TodayBoy سلام.
ضمن تشکراز لطفتان و همینطور لطفتان در مورد اشتراک گذاری این مطلب در بالاترین. خواهش می کنم تیترهای مطالب را عوض نکنید چون هم برخلاف مقررات بالاترین است و هم منظور من (نویسنده) را نمی رساند و جذابیت لازم را ندارد و ... این از حقوق بدیهی من است که خودم برای نوشته ام تیتر بزنم. یا...هو

ناشناس گفت...

تحلیل های توهمی و فله ای دردی از هیچکس دوا نمی کند
مشایی اخراجی فلاحیانه که سر قتلهای زنجیره ای و...