۱۳۹۶ فروردین ۶, یکشنبه

بخاطر نرگس کلباسی اشتری از همه سپاسگزارم. بویژه از آقای جواد ظریف. و روسیاهی ماند برای دولت بریتانیا!

Image result for ‫نرگس کلباسی اشتری‬‎


1- پدیدۀ کشتار کور و انتحاری "خالد مسعود" در حمله به شهروندان و گردشگران و پارلمان بریتانیا بسیار زشت و غیر انسانی و ناشی از تداخل مذهب و سیاست قرون وسطایی - با منشاء بدون تردید وقوع انقلاب مذهبی در ایران - محکوم است و هیچ عقل - غیر سلیمی حتی - آنرا تأیید نمی کند. اما دیدن جمهوری اسلامی و داعش و القاعده در بوجود آمدن این پدیدۀ "تحجر مدرن" مجوز کاملی بما نمی دهد که تقصیر دولت های غربی و دنیای پیشرفته در بوجود آمدن این پدیده های زشت را نادیده بگیریم.

2- زمانی است که ما صحبت از ادغام فرهنگی می کنیم و بطور بدیهی می پذیریم که ادغام چند فرهنگ مختلف با هم تا رسیدن به وحدت حداکثری - مطلق که ممکن نیست - چندین قرن و چندین نسل طول می کشد. زیرا هر انسانی بطور غریزی از ناشناخته های خود - در اینجا از انسان ناهمرنگ و نا همزبان و نا همپوش و نا همسلوک و نا هممذهب و غیره - می ترسد و با احتیاط های "خودی و غیرخودی" کردن اورا می پذیرد. اما زمانی است که ما صحبت از برسمیت شناختن حقوق برابر و رعایت آن از سوی دولت ها و حکومت ها می کنیم. در اینجاست که دیگر واگذاری برابری انسان های دارای تابعیت مشترک و دولت مشترک به طی پروسه های زمان بر وجه قابل استدلال عقلانی ندارد. بمعنای دیگر هر دولتی که تصمیم می گیرد - با هر مقررات سخت و آسانی - انسان هایی از فرهنگ و زبان و دین و پوشش و ... دیگر را - بهر دلیل از جمله پناهندگی یا مهاجرت - به تابعیت خودش بپذیرد؛ از فردای اعطای تابعیت کشور میزبان مسئولیت تام و تمامی دارد که از فرد پذیرفته شده مثل یکی از اعضای اصلی سرزمین خود دفاع و حفاظت کند.

3- من بعنوان یک رئالیست تمام عیار حتی قبول می کنم که در بین مأموران دولتی - مثل پلیس - مشکل "خودی غیرخودی" کردن شهروندان غیر سرزمین اصلی کم و بیش وجود داشته باشد. زیرا این مأموران هم خودشان جزو جماعتی هستند که ناگزیر باید شامل سختی "ادغام فرهنگی" - در ابتدای مقاله گفتم - باشند و هستند و گاهی این خصلت درجه یک و دو بودن شهروندان ثانوی را - ناخودآگاه - بروز هم بدهند. حرف من بر سر موضع رسمی این دولت ها و حکومت هاست که بام تا شام از برابری حقوقی همۀ شهروندانشان لفاظی می کنند. در حالیکه در عمل بسته به اینکه کدام دولت و کشور باشند و آیا شهروند دچار مشکل شده شان برای کشور میزبان کار می کرده یا نه؛ رفتارهای متناقض و متخالفی را بروز می دهند. بعنوان مثال مثلاً اگر دولت امریکا باشد احساس مسئولیت شان بیشتر و دولت بریتانیا باشد پذیرش مسئولیت شان کمتر و همینطور اگر فرد دچار مشکل شده مأمور پیدا و پنهان خودشان باشد احساس مسئولیت شان بیشتر و در غیر اینصورت کمتر یا هیچ می شود.

4- موضوع خانم نرگس کلباسی ایرانی بریتانیایی که در هندوستان کارهای عام المنفعه می کرد و دچار آن پریشانی مرگ ناخواستۀ کودک هندی در جریان اردوی آموزشی - تربیتی شد و تا پای احکام قضایی (قتل غیرعمد) هند هم برده شد؛ نمونۀ بسیار برجسته ای از رفتار تبعیض آمیز دولت های غربی - در اینجا بریتانیا - می تواند مورد استناد قرار بگیرد. در حالیکه حتی با معیارهای رفتار سیاسی هم شتافتن همه جانبه برای کمک به این شهروند بریتانیا می توانست ابزار تبلیغاتی بسیار زیاد کارآمدی بنفع دولت بریتانیا و دول غربی در زمینۀ رعایت برابر حقوق شهروندی بدهد. اما چون خصلتاً این دولت ها به هر آنچه تبلیغ می کنند اعتقادی ندارند. لذا کسی نتوانسته در دستگاه دیپلماسی عریض و طویل دولت بریتانیا این موقعیت را تشخیص بدهد و در نتیجه نه تنها خود دولت بریتانیا به یاری طلبی نرگس کلباسی وقعی نگذاشت و اقدامی نکرد. بلکه حتی از سرنخ دادن به جامعۀ مدنی بریتانیا و غرب هم - جهت کشاندن مؤثر موضوع نرگس به افکار عمومی - واماند و دخترک ایرانی بریتانیایی را تنها گذاشت.

5- نرگس اما شانس آورد که در میهن رانده شده اش دولتی برسرکار آمده بود که هم خصلتاً گرایش های ملی و لیبرال داشت و دارد و هم وزیر خارجه ای - هم انسان و هم زیرک - داشت که به پشتیبانی از عضو جداافتاده از جامعه اش برود و در یک پروسۀ کوتاه و مفید و مؤثر نرگس کلباسی را به رأی تبرئۀ قاضی تجدید نظر برساند. بدیهی است که موضوع روز شدن گرفتاری نرگس کلباسی در افکار عمومی ایرانیان و کمک های مؤثر جامعۀ مدنی اعم از روشنفکران و هنرمندان و فعالان اجتماعی در شبکه های مجازی سهم مؤثری از رهایی نرگس عزیز را داشت و دارد. اما بی انصافی است اگر قبول نکنیم که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک وزارت امور خارجۀ ایران نقش اصلی ختم بخیر شدن این پرونده را داشت. و تازه همان بسیج افکار عمومی هم هنگامی ممکن شد که جواد ظریف سریع به کمک نرگس رفت و جامعۀ مدنی و رسانه های داخل ایران جرأت ورود به گرفتاری ناخواستۀ نرگس کلباسی را پیدا کردند.

6- رهایی نرگس کلباسی از اتهام قتل غیرعمد در هند بهترین عیدی بود که در سال نو دریافت کردم و از صمیم قلب برای این خانم زیبا و باوقار و نیک نفس بهترین ها را آرزو می کنم. و از هر کسی که در حمایت از او و رفع گرفتاریش دخیل بوده سپاسگزارم. ضمن اینکه از دولت روحانی و بویژه وزیر امور خارجه اش جناب محمد جواد ظریف تشکری ویژه می کنم. و در همین جا به آن دوستان دنبال "چرا استحاله طولانی شد" هم عرض می کنم که یکی از مهمترین دلایل دیگرش همین رفتار تبعیض آمیز دولت های دموکراتیک و سکولار در غرب از سویی و وجود "هنوز"ِ امکان رفتار ملی و ایرانی در جمهوری اسلامی از سمت مقابل است که باعث می شود نه جهنمی در کار باشد و نه بهشتی قابل باور؛ و انسان ها مطمئن می شوند که برزخ تنها تعریف درستِ بودن در روی کرۀ زمین است! یا...هو

۷۴ نظر:

ناشناس گفت...

مثلی معروف داریم به ای مضمون : با یک گل ، بهار نمیشه.

ناشناس گفت...

دلقک جان اگر وزارت خارجه ایرانی نقشی در آزادی نرگس کلباسی داشت ایشان حتما در پیام شان به آن اشاره میکرد. ولی بررسی پیام های دو طرف نشان میدهد که وزارت خارجه هیچ نقشی در این قضیه نداشته و اصولا در تمام سیستم های قضایی دنیای آزاد دولت های آن سرزمین ها قادر به دخالت در روندهای قضایی نیستن چه برسد به دولت های خارجی.

واکنش های وزارت خارجه نشان میدهد که یا یک مساله ای پشت پرده وجود دارد (چون ایرانیان بسیاری در زندان های کشورهای سراسر دنیا وجود دارن که حداقل درصدی از آنها بی گناه زندانی شده اند) و یا اگر متوسل به تئوری های توطئه نشویم و ساده بیندیشیم، وزارت خارجه ایران قصد استفاده تبلیغاتی و نمایشی از این قضیه داشته است که ایرادی هم بر آن وارد نیست کلا سیستم جمهوری اسلامی همین هست. از زمان وزیر شدن جناب ظریف هم به صورت برنامه ریزی شده این قضیه یعنی تبلیغات مثبت جلوه دادن جمهوری اسلامی و حمایت از ایرانیان خارج از کشور شروع شد ولی در عمل دیدیم که به بازداشت بعضی از ایرانیان دو تابعیتی پزشک، دانشمند، محقق و حتی افراد معمولی ختم شد.

ناشناس گفت...

کارا از این حرفها گذشته
اینا تو زندان به زندانی تجاوز جنسی میکنند
بعد تو میخوای از این ها دفاع کنی

ناشناس گفت...

ایشان آخوند زاده هستند و با ارث جدشان که از مالیات از خریت و خرافات مردم می گرفت خیریه زدند در هند! نفس کار مثبت است ولی چیزی از تبعیض امیز بودن رفتار ج.ا کم نمیکند بخاطر رانت شجره طیبه بوده که وزارت خارجه اقدام کرده اگر پشتش به ایت الله ها نمیخورد برایش شنبلیله هم خورد نمیکردند

ناشناس گفت...

پوینت منفی برای تیمسار ، به کاهدون زدین دلقک گرامی

ناشناس گفت...

"نرگس کلباسی اشتری، زندگی پر فراز و نشیبی داشته است. او متولد 1367 اصفهان و فرزند دکتر حسین کلباسی است که از دوستان نزدیک دکتر محسن رنانی بود. «نرگس» تا 21 سالگی در انگلستان و کانادا بود و سپس مدنیت و رفاه را گذاشت و به سرزمین «روشنایی و تاریکی» هندوستان قدم گذاشت. "
"دکتر حسین کلباسی اشتری پژوهشگر حوزه فلسفه و استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و اهل اصفهان است. او مدتی در حوزه تحصیل کرده و دوره دکتری فلسفه را در دانشگاه تهران گذرانده است. کلباسی سردبیری مجلات حکمت و فلسفه ، تاریخ فلسفه و غرب شناسی بنیادی را بر عهده دارد. ..."
"شیخ اسماعیل کلباسی اشتری فرزند شیخ محمدرضا، متولد 1283ش، عالم فاضل واعظ، در اصفهان، مشهد مقدس و تهران تحصیل نموده، از شاگردان سید محمدمهدی درچه ای، میرزا محمدطاهر تنکابنی، میرزا مهدی آشتیانی و شیخ محمود مفید بوده است. در کنار تدریس و اقامه جماعت با بیانی شیوا و جذاب به امر وعظ و خطابه می پرداخت. در سحرگاه روزهای جمعه در مسجد رکن الملک به قرائت دعای کمیل مشغول می شد، و در ضمن آن حالات عجیب و جذبه های معنوی فراوان از وی دیده می شد. در ذکر مصائب اهل بیت و به ویژه سیدالشهدا، علیه السلام، اخلاص فوق العاده ای داشت و بسیار منقلب می گردید. از آثارش «در شرح حال جناب علی بن مهزیار اهوازی»، «حواشی بر کتاب انیس اللیل» و «عشریه» در شرح حال حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام است. وی در 20 شهریور 1356ش درگذشت. "

ناشناس گفت...

البته در توضیح کامنت بالا بگویم در جستجوی اینترنتی نه نامی از پدر دکتر حسین کلباسی اشتری دیدم و نه اسمی از فرزندان شیخ اسماعیل کلباسی اشتری. ولی با توجه به اصفهانی بودن این دو نفر و خاص بودن فامیلی "کلباسی اشتری" با درصد بالایی این دو ارتباط بسیار نزدیکی دارند. به هر حال دوستان اطلاعات دیگری داشته باشند خوشحال می شوم. من تابحال فکر می کردم که غرب لولو خورخوره است حال که این دکتر جمهوری اسلامی، صاحب کرسی فلسفه غرب، بچه اش را از اوان کودکی به سرزمین کفر و فساد فرستاده است شک نکنید اگر فرصتی پیش آمد در توسل به جد ایشان که سردار امام علی علیه السلام مالک اشتر است دریغ نخواهم کرد و راهی دیار کفر می شوم.

ناشناس گفت...

دلقک حکایت شما شده حکایت اقا کلاغ امد راه رفتن کبک یاد بگیره راه رفتن خودش را هم یادش رفت
احتمالا شما جات را با محمد نوریزاد عوض کردی و تا اخر سال 96 پست های شما با محتویات زیر می باشد
خامنهایی بزگ ترین رهبر جهان
ولایت فقیه بهترین سعادت انسان
امیدوارم وعده هایی خوبی گرفته باشی که حاضری این طوری مطلب بنویسی
ای کاش که وقتی خدا حافظی میکردی دیگر برنمی گشتی

ناشناس گفت...

من در سال ۱۳۲۷ ه.ش با خانم طاهره کلباسی ازدواج کردم. پدرخانم این جانب شیخ محمود کلباسی به گفتهٔ هاشم قزوینی یکی از بالطف‌ترین انسان‌های آن زمان بود. مرحوم پدر زنم اهل علم و تبلیغ بود و از جمله افرادی بود که در مقابل منحرفین می‌ایستاد. در صفای اخلاقی بخشیدن به مردم و دمیدن روحیهٔ تهذیب به آنان کوشا بود. تولیت مدرسهٔ حاج حسن با ایشان بود. این مرد چنان بی‌غل و غش بود که به من پیشنهاد کرد تا دامادش شوم. بعد از فوت ایشان با دختر بزرگش ازدواج کردم.

ناشناس گفت...

با سلام
دکتر رنانی هم کمپین خوبی براه انداخته بودند در مورد این مسئله
ارادتمند- یزد

Dalghak.Irani گفت...

1- من نامم دلقک است و نام محل کارم هم سیرک. از روز اول هم همین بوده و کسانی که بچه ندارند و یا بچه هایشان - بچگی هایشان - را همراه ندارند عوضی وارد سیرک شده اند. زیرا که ورود تنهای آدم لندهور سبیل از بناگوش در رفته به سیرک بیشتر مایۀ مضحکه می شود. چون سیرک مال بچه هاست!

2- همۀ آدم حسابی های زیر صد سال سن ایرانی یا شاهزاده اند و یا علما زاده. زیرا تا قبل از صد سال پیش ثروت و دانش مونوپول این دو طبقه بوده است. که در خانواده هایشان موروثی شده است. مسن ترین شناسای از این نوع آدم های زنده ابراهیم گلستان هنرمند است.

3- بنای من و تشخیص من بر تشدید دوقطبی سنت و مدرنیته بنفع مدرنیته و برون رفت از طاعون حکومت تئوکراتیک بوده و کماکان هست. لذا هر شخصی و هر عمل مشخصی از شخصی در دایرۀ قدرت بنفع مدرنیته باشد را تشویق و هر آنچه بضرر مدرنیته باشد را تنبیه و تنقید کرده ام و می کنم. و جز این راه راه دومی را هم نه می شناسم و نه ممکن می دانم و نه قبول دارم.

4- سؤالات عصبی و بی بنیاد و بازنده ای چون "آیا ظریف از حق من نوعی هم دفاع می کند و کرده است" هم مزخرف است چون مصداق مشخصی ندارد که بتوان نفی یا اثبات کرد. البته یک مورد دیگر را که مربوط به چانه زنی خصوصی ظریف با جان کری در مورد پذیرش دادن به 1500 نفر از پناهندگان نائوروی استرالیا را قبلاً نوشته ام. اینکه هر آدمی با هر پرونده ای در هر کجای جهان انتظار کمک مشابه از سوی وزیر خارجۀ حکومت تئوکراتیک خامنه ای داشته باشد عین نادانی و کج فهمی است. زیرا اولین شرط کمک دولت ها به شهروندان تقاضای کمک از سوی شهروند گرفتار شده است و هیچ دولتی نمی تواند بدون استمداد شخص ستم دیده وارد پروندۀ کسی بشود.

5- خانم نرگس جوان و نازنین دختر هرکه باشد و نباشد - خدا یا شیطان - مستوجب بالاترین احترامات و مساعدت ها بوده و است و هرکس در تبرئۀ او مؤثر بوده به بچه ها و به زیبایی و به صلح و به مدرنیته و به رنگ و به شادی و به دلقک و به سیرک رونق داده و من دستان با کفایتش را می بوسم. یا...هو

تکمله: من موظفم در قبال اینکه به خامنه ای - نماد سنت متحجر - می گویم ترا نمی خواهم بتوانم بگویم که نرگس کلباسی - نماد مدرنیته - را می خواهم. و الا می شوم مصداق دشمن شخصی قدرت خامنه ای و او می تواند مرا متهم کند که می خواهم جای او قدرت بدستان من برسد. در حالیکه ما مشکل اشخاص در قدرت را نداریم و مصریم که بگوییم مشکل ما تفکر حاکم در صندلی قدرت است.

نوستراداموس! گفت...

ممنون که هستید تیمسار گرامی اگر ظریف کاری نمی کرد همین ها می گفتند چرا به یک ایرانی کمک نکرده است! حالا که کمک کرده بهش انواع و اقسام تهمت می‌زنند.

ناشناس گفت...

نوستراداموس عزیز ، مشکل این نیست که ظریف کارش مثبت بوده یا منفی ، مشکل این است که هیچ همخوانی مثبتی در نظام دیده نمی شود که مثبت ارزیابی شود و بالطبع اگر کار مثبتی ( به فرض مثبت بودن ) انجام شده ، کاملا تصادفی و اتفاقی بوده و از نوع جو گیری ایرانی بوده و قابل دلخوش کردن نیست.

ناشناس گفت...

اگر در شرکتی ده کارگر گرفتار وجود داشته باشد و رییس شرکت مشکل یک کارگر همشهری خودش را حل کند؛ به نظر شما چه پیامی از سوی سایر کارمندان دریافت می شود؟

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

ناشناس ساعت ۱۸:۲۳
عجب حرف مزخرفی از خودت در کردی. بنظرت منشور حقوق شهروندی هم تصادفی است؟ عکس روحانی در ارتفاعات تهران در کنار جوانان مدرن تصادفی است؟برگذاری کنسرتهای موسیقی پاپ تصادفی است؟ پخش موسیقی زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی بعد از ده سال تصادفی است؟ دور همی مهران مدیری تصادفی است؟ خندوانه رامبد جوان تصادفی است؟
البته که راه زیادی مانده تا استانداردها و رسیدن به شاخص های جهانی، اما همین گشایش های اندک، روزنه امیدی است از فردای بهتر برای هموطنان که همین تیم روحانی با حداقلی ها و حتما با فشار قشر مدرن جامعه بوجود اورده اند. جامعه ما به لطف اینترنت و ابزار مجازی اجتماعی بسرعت در حال مدرن شدن است ولاجرم تحجر خامنه ای در حال زوال. بنابراین پمپاژ نا امیدی در شرائط فعلی نتنها مقبول تحرکات خلاف تحجر نیست،بلکه مانند سمی است در رگهای مدرنیته!

ناشناس گفت...

شاگرد تنبل ته کلاس ، از خط اول کامنتت فهمیدم که آدم حساب هستی ، فقط همین داداچ

ناشناس گفت...

سلام تیمسار
نوروز مبارک
فکر کنم دکتر رنانی اقتصاددان اولین دفعه گسترده تبلیغ کردند پیرامون مشکل این بانو

ناشناس گفت...

عکس روحانی در ارتفاعات تهران کاملا به من اثبات کرد که چنین شخصی آدم مارمولکی است که در نزدیکی انتخابات به هر چیزی متشبث می گردد.
از نظر من فرقی بین روحانی و عکسش و نیز محمود احمدی نژاد و ادعایش که " مشکل مملکت ما دو تار موی خانم‌هاست که بیرون بیاد و ما به اون بپردازیم؟" نیست. هر دو می خواهند بر خر مراد سوار شوند. از مردم می خواهم که با عدم مشارکت در انتخابات پیام صریحی به حکومت بدهند. همانطور که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی و مشارکت پنجاه درصدی، یکی از عوامل برافشاندن محمد خاتمی شد.

ناشناس گفت...

دوستان عزیز. قیمت نفت و گاز که موتور حرکت اقتصادی ایران است با تکنولوژی شیل های نفتی و حمایت ترامپ بالا نخواهد رفت. فساد اقتصادی ریشه دار باقی است و اگر مبارزه ای هم علیه آن انجام شود سعی می شود که کش پیدا نکند. سرمایه گذاری خارجی هم که منتفی است و باتلاق جنگ های نیابتی توان کشور را گرفته و به این زودی ها ول نخواهد کرد.
و به قول امام دلخوش نباشید به این چیزها که بدتر از آن هم خواهیم دید.
اکنون دیگر غرب فریب بازی دو قطبی سازی را به آسانی نخواهد خورد و شرکت در انتخابات یعنی پیام مثبت به حکومت و منفی به جهان.

جارچی کـشـتـی کـهـنـسـال اصلاحات گفت...

. . . . .
پاسخ به ناشناس ۸ فروردین ساعت ۱۲:۱۸
. . . . .
اولا آنکه بسیار متاسف و بسیار متاثر و خرد و داغون و نابودم، از ناحیه دیدگاه شما در خصوص اندیشه های والا و راه گشای حضرت حجت الاسلام روحانی و دریاسالاران کشتی اصلاحات

دوم آنکه برخی قصد دارند تا با برجسته کردن و تجزیه و تحلیل کردن، اقدامات تبلیغاتی اخیر حجت الاسلام روحانی و سایت های حامی ایشان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بر یک نظریه فوق العاده مشکوک و خطرناک پافشاری کنند. در این نظریه زشت و بدقیافه متاسفانه عده ای از عناصر خود فروخنه و در عین حال انگشت شمار ، ادعا کرده اند که: حجت الاسلام روحانی و بسیاری از دریاسالاران کشتی اصلاحات پوپولیست هستد . (استغفرالله) در حالیکه همه ما می دانیم که ایشان هم فقیه هستند و هم حقوقدان . بنابراین پوپولیست نیستند.

ثالثا : در برهه حساس کنونی، برخی قصد دارند که اقدامات مثبت دولت حجت الاسلام روحانی در توزیع سهام عدالت و پخش خوار و بار برای اقشار مستضعف و جلوگیری از افزایش قیمت بنزین و جلوگیری از افزایش قیمت گازوئیل و نیز افزایش دادن حقوق و مزایای کارمندان در بودجه سال 1396 را اقدامات پوپولیستی ایشان توصیف کنند ، در حالی که همه ما می دانیم که ایشان هم تحصیلات حوزوی دارند و هم تحصیلات دانشگاهی، بنابراین ایشان پوپولیست نیستند

و اما چهارم آنکه : در شرایط بسیار حساس کنونی منطقه و جهان ، وظیفه آحاد ملت ایران ، وحدت کلمه است.

خامسا: اگر می خواهیم در تعیین سرنوشت خود دخالتی کرده باشیم ، چه کاری بهتر است از شرکت همه جانبه و گسترده در پای صندوقچه های آرا و پر کردن صندوقچه های آرا با نام حجت الاسلام روحانی که 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی در کارنامه درخشان ایشان دیده می شود و هشت سال نائب رئیسی مجلس و حالا نیز 4 سال است که ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارند و از سوی دیگر از فقهای سابقه دار مجلس خبرگان رهبری بوده و هستند و . . . . .

و ششم آنکه: با در نظر گرفتن روابط صمیمانه بین جناب دکتر عارف با آقای عباسعلی کدخدایی (سخنگو و حقوقدان برجسته و شـهـیـر شورای نگهبان) و روابط بسیار صمیمانه حجت الاسلام روحانی با اکثر اعضای شورای محترم نگهبان، آیا بهتر نیست که ما هم به یاری دریاسالاران کشتی غول پیکر، کهن و آبـدیـده اصلاحات بپیوندیم تا بتوانیم به همراه دیگر دریاسالاران کشتی اصلاحات ، ناوگان پوشالی ایالات متحده را با "وحدت کلمه" در هم بکوبـیـم؟

. . . . .
وعده همه ما با همدیگر ، حـضـور یکپارچه و گسترده در پای صندوقچه های آرا و پر کردن و لبریز کردن و سرریز کردن صندوقچه های آرا
در روز 29 اردیبهشت ماه

قـرارمـون كـنـار گل
كه سـر به زیر عـطـر تـوسـت

تو چـیـن چـیـن دامـنـی كه
هـزار تا بـغـضـو مـیـشـه شـسـت

سوشیانت گفت...

با سلام

سفر روحانی به روسیه این شائبه را ایجاد می کند که عاقا برای بار دوم تن به ریاست جمهوری روحانی داده و از همین حالا رئیس جمهور است . روحانی به روسیه رفته تا با ولی فقیه در سایه ( ارباب پوتین) دیدار و تجدید پیمان کند با اطمینان از این که رئیس جمهور دوره بعد هم او خواهد بود وگرنه هرگز چنین سفر مهم و استراتژیکی آن هم با ارباب پوتین برای دولتی که 2 یا 3 ماه بیشتر سرکار نخواهد بود بی معنی است. پس مطمئن باشید قطعا روحانی 4 سال دیگر هم سرکار خواهد بود زیرا آغای بزرگ این تصمیم را گرفته و تمام این نمایش ها و سیاه بازی های اخیر و سخنرانی ها بر علیه دولت فقط و فقط به خاطر به پای صندوق رای کشاندن مردم بوده ( با اگاهی از منفوریت خود در بین مردم) یعنی همان سناریوی 92 . درواقع حضور انبوه مردم و انعکاس آن در رسانه ها و رای تاییدی دادن به رئیس جمهور انتخاب شده آغا برای او مهم است و حتی اگر هم مردم به روحانی رای ندهند باز هم او از صندوق درخواهد آمد مهم نمایش رسانه ای آغاست که به بهترین شکل انجام شود

ناشناس گفت...

پیام داعش به زبان فارسی در زمانی که حکومت نیاز به یک تهدید خارجی دارد؛ ریشه داعش را نشان می دهد.

ناشناس گفت...

چیزی که من نظر شخصی ام است پیام داعش نشان دهنده پایان ساخت و پاخت و روی هم ریختن داعش با حکومت ماست که خیلی هم بعید نیست توافقی شده باشد با بن لادن که توافق کرد ایران، با طالبان هم همینطور به هر حال اسلامگرایان زبان همدیگر را بهتر می فهمند، ریشه امنیت داریم هم شاید همین باشد، از سمت داعش هم بعید نیست که قبلا با بشار اسد و اردوغان طاق زده بودند سر مسائلی! در این اوضاع آخر زمانی داعش که وقت انتخاب فرار یا انتحار رسیده! می خواهند با کشتن شیعیان حفط وحدت کنند و بی خیال توافقات نانوشته با داعشیعه شدند

ناشناس گفت...

جناب جارچی کشتی کهنسال اصلاحات:
باسلام
این که کسی تحصیلات حوزوی و دانشگاهی دارد لذا-------> پوپولیست نیست به چه معنی است؟ احمدی نژاد مهندس عمران بود و پوپولیست بود. یعنی بسته به رشته تحصیلی کسی پوپولیست میشود؟ الان ترامپ هم بنوعی پوپولیست است؟ پس نتیجه بگیریم هرکس پوپولیست است مطمئنا تحصیلات حقوقی و حوزوی ندارد؟
ارادتمند- یزد

ناشناس گفت...

سوشیانت عزیز. خوشحال هستم که هموطن آگاهی چون شما دارم.
امیدوارم مردم ایران به عزت نفسی دست یابند که بازیچه یک عده دزد و خائن به میهن قرار نگیرند.
روحانی که از اول انقلاب در سطوح عالی مدیریتی و امنیتی بوده و مورد وثوق نظام است.
ایشان با آگاهی کامل از مذاکرات جدی با آمریکاییان در عمان جمله چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژ را در مناظرات بیان کرد و در غیر این صورت این شیخک عددی نبود که در برابر منویات مقام معظم رهبری سر سوزنی به چپ یا راست گام بر دارد.
رفسنجانی و عارف را کنار گذاشتند و چندین اصول گرا را هم مقابل او گذاشتند تا پیروزی مهندسی شده او را تضمین کنند.
به قول پروین اعتصامی:
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست

چند بار پیشنهاد دادم و اکنون هم می گویم برای یک بار هم که شده است کمپین تحریم انتخابات را امتحان کنید.
مطمئن باشید این حکومت خایه ندارد امثال جلیلی و بقایی را بیاورد.

سوشیانت گفت...

ناشناس ساعت ۸:۵۸
ممنون از شما دوست آگاه و عزیز . کاملا درست می گید و ای کاش امت همیشه در صحنه ایران بعد از 40 سال و 40 بار گزیده شدن از یک سوراخ سرانجام به این آگاهی برسند

جـارچـی کـشـتی کـهـنـسـال اصلاحات گفت...

. . . .
پاسخ به یزد ۹ فروردین ساعت ۷:۳۲
. . . .
شاید فردی که تحصیلات دانشگاهی داشته باشد ، پوپولیست شود ، ولی کسی که تحصیلات حوزوی دارد ، امکان ندارد که پوپولیست شود. زیرا به قدرت آفریننده جهان آگاه است و می داند که قدرت مردم بسیار بسیار ناچیز و بی اهمیت است در مقابل اراده آفریننده جهان. بنابراین کاملا واضح است و کاملا بدیهی است که افرادی که تحصیلات حوزوی دارند ، هرگز پوپولیست نخواهند شد.

بنابراین ناخداهای کشتی اصلاحات، یعنی آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها ، آیت الله سید عبدالواحد موسوی لاری و آیت الله دکتر سید محمد خاتمی نمی توانند که پوپولیست باشند.
. . . .

Unknown گفت...

هیچ کس بهتر از خود نرگس آگاه به جریان نیست و تشکرش در توئیتر از جواد ظریف گویای همه چیز است
سپاس تیمسار

ناشناس گفت...

بله قاعدتا نباید آیت الله ها پوپولیست شوند ولی آیت الله وقتی در ظرف «جمهوری» اسلامی قرار می گیرند پوپولیست می شوند. بله داعش و حکومت اسلامی ناب محمدی پوپولیست نیست.

رفیق آیت ا... گفت...


امیر فرماندهی محترم سرتیپ دوم ستاد سیامک مرندی
نظرتان در این مورد چیست :
ظریف : روسیه می تواند به طور موردی از پایگاه های نظامی ایران استفاده کند ...

بد نیست یه تشکر ویژه هم بابت این دُرافشانی از او بکنید

ناشناس گفت...

مستشاران آمریکایی که در حال آموزش پرسنل ایرانی به جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا بودند را عده ای در ارتش و بیرون از ارتش برنتافتند؛ مدام ژاپن را تمسخر می کردند که آمریکا در خاکش پایگاه نظامی دارد.... حالا احمق ها پایگاه های هوایی دولت امام زمانی شیعه را در اختیار یک عده روس ودکاخور قرار می دهند تا با بمب های بی دقت روسی مسلمانان را در سوریه هدف قرار دهند. زکی....

ناشناس گفت...

رفیق آیت الله، جناب دلقک علاقه دارند به صورت "موردی" از کارهای مقامات حکومت داعشیعه تشکر کنند و به قول خودشان کارهای مثبت آنها را "بزرگ نمایی" کنند!. عجیب اینجاست که در مورد جناب ظریف، فقط کارهای مثبت اش را "بزرگ نمایی" می کند و کاری به درفشانی های دیگر او ندارد. از جمله درفشانی های جناب ظریف این بود که ما در ایران زندانی سیاسی و عقیدتی نداریم. ولی جالب است بدانید که به تازگی دیوان عالی حکومت داعشیعه جوانی به نام سینا دهقان را به جرم سب النبی با وجود اینکه این جوان بارها اظهار توبه کرده بود به اعدام محکوم کرد (حکم اعدام را تایید قطعی کرد). از جمله درفشانی های جدید جناب ظریف هم همین دادن مجوز "استفاده موردی" از خاک ایران توسط روسیه است در حالیکه یکی از صریح ترین بندهای قانون اساسی نصفه و نیمه و پرابهام حکومت داعشیعه می گوید که "هیچ نیروی نظامی خارجی نمی تواند به هر عنوان از خاک ایران استفاده کند حتی در شرایط صلح". حالا پیدا کنید پرتقال فروش را در جریان حمایت "موردی" جناب دلقک از جناب ظریف!

ناشناس گفت...

جناب جارچی کهنسال کشتی اصلاحات
عجب فرمایشی فرمودید!
تمام قدرت روحانیت در بسیج عوام الناس یا همان پوپولیست است! بعد از 38 سال عریان شدن اعتقادات و منش آنها هنوز متوجه نشدید که به هیچیک از حرفهایی که به مردم میزنند خودشان اعتقادی ندارند و صرفا عوام فریبی میکنند؟
ارادتمند- یزد

ناشناس گفت...

بابا ایران رسما مستعمره روسیه شده رفته ، اکیو های سیاسی. چی نشستید برای خودتان در افشانی می کنید.فکری برای خودتان بکنید.

یکی از کارکنان کــشـتـی کـهـنـسـال اصـلـاحات گفت...

. . . .
پاسخ به یزد ۱۰ فروردین ساعت ۸:۱۴
. . . .
یکبار دیگر تأکید می کنم که چه پـوپـولـیـسـم و چه دموکراسی ، به علت آنکه ، متاسفانه خواسته های بشری و غرایز حیوانی انسان و خلاصه این جور چیزهای پـیـش پـا افـتـاده و کـم ارزش و شـایـد هـم بـی ارزش و یکسری مسائل مادی و احتیاجات بشری را در راس امور قرار داده اند، هر دو محکوم به فنا و محکوم به نابودی هستند.

شما باید اذعان کنید که هم در دموکراسی و هم در پوپولیسم و هم در اومانیسم، به اراده خالق جهان هستی بی توجهی شده و چه مصیبتی بالاتر از این بی توجهی.

به طور خلاصه باید گفت که هم پوپولیسم خطرناک است و هم دموکراسی و هم اومانیسم و هم هر نوع ترکیب و یا هر نوع تـلـفـیـقـی از این سه مکتب.

از دیگر سو ، اگر شما نیز به فرمایشات جناب آیت الله دکتر سید محمد خاتمی و یا فرمایشات آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها و یا فرمایشات جناب دکتر عارف و یا فرمایشات دیگر ستون های جنبش اصلاحات توجه کنید ، به وضوح می بینید که هر سه بزرگوار بر "مردمسالاری دینی" تأکیدی فراوان داشته اند و همواره بر قید "دینی" بودن چه در بحث تئوریک و چه در مقام اجرا در ظرف چهل سال اخیر تاکیدی مضاعف داشته اند.

علاوه بر این، سالهاست می بینیم که خوشبختانه گروه ها ، دسته جات ، گروهک ها و جریانات انحرافی که سعی می کنند با تبلیغ "مردمسالاری" ، جامعه ایران را به مسیر انحرافی هدایت کنند ، همواره از سوی ناخداها و دریاسالاران کشتی اصلـاحات ، نفی و طرد شده اند.


ناشناس گفت...

قابل توجه کشتی اصلاحات
برادر عزیزاز لطفا توجه کن از چند کامنتی که گذاشتایی و نحوه سخن گفتن ونام بردن از خاتمی و بقیه اصلاح طلبان هیچ بویی به چز خایه مالی استشمام نمی شود اخر ان همه حضرت فلان فلان گفتن ادم چندشش می شود اگر اصلاح طلبی فقط خاتمی بست است و تازه با اب تاب طرفهایت را تعریف کنی باعث این نمی شود ملت طرف دار این موجود بی لیلقت شوند از قدیم گفته اند سگ زرد برادر شغال می باشد من شخصه از احمدی نزاد متنفرم ومی دانم چه بلایی به سر این مرز و بوم اورد ولی همین بلای اسمانی را ملت و کشور از اصلاح طلبان دارند و باید قبول کنیم که در ایران هیچ اصلاح طلبی نیست و این هم کشتی های شما که اسم می برید فقط به فکر مفت خوری خودشان هستند و بس و هیچ دردی از مردم بر نخواهند داشت ملت فقط اصلاح طلبانی را قبول خواهند کرد که منظورشان از اصلاح رفتن کل ولایت از وطنشان باشد و اصلاح طلبان که ولایت را قبول دارند را دوست ندارند و خاتمی هم مهره سوخته است و ازموده را ازمودن خطاست بروید به فکر نان باشید که خربزه ابست خاتمی فقط یک انگل است که به شاخه های ولایت چسبیده

ناشناس گفت...

قابل توجه دلقک
دلقک لطفا یک سفری از سال 88 در وب خودت انجام بده و کامنت های خودت و دیگران را خوب بخوان اقای دلقک همه انسانها خوبی و بدی را در وجود خود دارند درست مثل شربت می شود در نظر گرفت اگر اب زیاد باشد طعم و شیرینی کم می شود و برعکس پس در حکومت ایران کسانی که قدرت دارند مقدار ابشان خیلی زیاد است و چیز گوارایی نیستند هیچ کسی در مدیران کشور نیست که شربت باشند همگی اب زیادنند و کمی شهد و قابل ستایش نیستند مثل خاتمی و قالیباف و ظریف همگی وطن فروش هستند و در قبال بهشت و حوری هایش ایران و ایرانی را یواش یواش می فروشند ومثل اصولگرایان فلهایی نمی فروشند پس لطف کن از این بازار وطن فروشی خارج شو چنون وقتی یواش یواش می فروشی متوجه نمی شوی یک دفعه چشم باز می کنی و می بینی همه شرافت را فروختی

ناشناس گفت...

شاگرد تنبل ته کلاس
اگر زمان خاتمی را یاد بیاری خیلی بیشتر ازادی بود و بعد به راحتی از ملت گرفته شد چیزی که مقامات کشوری به مردم می دهند به راحتی گرفته می شود و چیزی که ملت خود بگیرند ماندگار خواهد بود لطفا دست از پاچه خواری بردار و زمین و زمان را برچسب نزن نه به اصول گرایان دل خوش باش نه به اصلاح طلبان هر دو می خواهند عقل و پول این ملت را ببرند فقط زمان و روش انها فرق دارد ولی در اخر یک بازدهی را دارند
ناشناس ناشناس

یه خواننده قدیمی گفت...

جناب تیمسار نکنه شما به غیر از قالیباف و ... طرفدار ابراهیم رئیسی هم هستی مگه نظر من چه ایرادی داشت که منتشر نکردید؟؟ برای خودم متاسفم که نزدیک به 6 سال خواننده یک دیکتاتور تحلیلگر بودم

یه خواننده قدیمی گفت...

احتمالا آن نقشه ای که درباره ابراهیم رئیسی گفتم و شما منتشر نکردی دقیقا همان چیزی است که قرار است اجرا شود و شما هم چون مهره خود رژیم هستی و از این سناریواطلاع داری به شدت ترسیدی که نظر منو منتشر کنی و مردم آگاه شوند برایت متاسفم

یه خواننده قدیمی گفت...

دیگه شکی برام باقی نموند که دلقک مهره و مزدور خود خود رژیمه آنهم مهره باند خامنه ای و اصولگرایان و نه اصلاح طلبان چون سایت آمد نیوز هم دیروز خبری درباره ابراهیم رئیسی منتشر کرده بود امروز از دسترس خارج شده و دلقک هم که مهره جبهه پایداری و اصولگراهاست نظر من درباره کاندید شدن ابراهیم رئیسی رو پخش نکرد. بدانید دلقک یک اپوزیسیون ساختگی است که حتی اطلاح طلب هم نیست . طرفداری دیوانه وار او ازسردار سرسپرده عرزشی محمدباقر قالیباف هم کاملا قابل توجیه است زیرا خودش دلقک هم یک عرزشی نفوذی است

ناشناس گفت...

خواننده قدیمی
متاسفانه باید بگویم که با شما کاملا موافق هستم و من هم چند سال که با این وب اشنا هستم و این اواخر کاملا نظر دلقک را همراه خامنهایی می دانم و متاسفانه بازار حذف نظرات در سیرک گرم گرم

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

دوستان خواننده رهگذری و شش هفت ساله، لطفا کامنت دانی را به ابتذال نکشید و هر مساله ای را شخصی نکنید و بجای توجه به متن، وارد حاشیه های خاله زنکی نشوید! ناشناس ناشناس که دم به دم بنده حقیر را مورد نوازش قرار میدهد و خواننده قدیمی هم بخاطر یک کامنت منتشر نشده دلقک عزیز را متهم به همکاری با خامنه ای و سپاه و غیره میکند! اینقدر مسائل را به شخصیت حقیقی افراد ربط ندهید عزیزان. من هم کامنت هایی داشته ام که دلقک منتشر نکرده و البته شاید یک یا دو کامنت معدود بوده باشد و هیچ وقت هم معترض نبودم! شما اگر یک صدم درصد هم حق میزبانی به دلقک بدهید باید تائید کنید که دلقک میتواند کامنتهایی را که اصول سیرک را رعایت نکرده یا بر اساس مرام نامه سیرک نبوده را منتشر نکند! خواننده قدیمی کلاهت را قاضی کن ببین اگر ادمین (در اینجا دلقک) بنا را به خفه کردن صدای تو گذاشته بود، کامنتهای معترضت را نیز منتشر نمیکرد! از دست شما کجا باید پناه برد، من نمیدانم فقط اینرا میدانم که در میان اینهمه ابتذال کامنتی تنها همین کشتی بان اصلاحات است که با طنز ظریفش زمستان فکریمان را بهار میکند! مرسی کشتی بان اصلاحات :)

Dalghak.Irani گفت...

من هیچ کامنتی را در یک ماه اخیر سانسور نکرده ام بغیر از یک لینک که مدعی بود ویدیوی داعش بزبان فارسی کار سپاه قدس بوده که از بس که مزخرف بود چنین ترهاتی منتشرش نکردم. اما اعتراف می کنم که از اکثریت قریب به اتفاق کامنت های شما در این اواخر حالت تهوع می گیرم و برای عمری که صرف نوشتن برای شما کرده ام دلم سخت می گیرد. هر انچوچکی ولگرد در اینترنت هر مزخرفی دلش می خواهد می نویسد و یک ناشناس و خوانندۀ قدیم و جدید هم می گذارد پشت بندش تا راحت تر بتواند حقارت جسارت به استادش را بپوشاند. اگر ادعایتان حداقل برای خودتان اعتباری دارد اینجا چه می کنید و ده ها بار در روز بخانۀ من می آیید و دریوزگی می کنید. خدا شفایتان بدهد. من که تلاشم بی فایده بود. یا...هو

ناشناس گفت...

تـهـمـت های گوناگون و همه جانبه در اکثر کامنت ها دیده می شود

این کامنــت ها سـازمـاندهـی شـده هـسـتـنـد یـا اتـفـاقـی ؟

یه خواننده قدیمی گفت...

نوشتن مطابق میل دلقک اینجوریست :

1- موضوع های اصلی و مهم روز و انتخابات را ول کنید چون اهمیتی ندارند به جایش راجع به موضوعات بی خطری چون نرگس کلباسی ، موزیک در کافی شاپ، کنسرت عصار، استاندار خراسان جنوبی( که بعدش به گه خوردن افتاد)و ... بنویسید
2- در حالی که اکنون هر موجودی می داند که آمدن ترامپ صد در صد به ضرر خامنه ای بوده ، ترامپ را مضرترین اتفاق بنفع خامنه ای و دار و دسته اش بدانید ( یه سری دلایل و تحلیل اجق وجق هم تهش بچسبانید که مثلا حرفتان با پایه و اساس است نه مزخرف و تهوع آور)
3- سعی کنید همیشه خلاف جهت آب شنا کرده و تحلیل های معکوس ارائه دهید اینجوری همه فکر می کنند شما خیلی حالیتونه و می فهمید
4- در حالی که موجوداتی چون قالیباف ظریف زیبا کلام و ... منفورترین افراد بین مردم ایران هستند مدام از آنها تجلیل و تمجید کنید تا شاید کمی از منفوریت آنها را بزدایید
5- با همین فرمان ادامه دهید و عده ای را مسحور خود کنید آنوقت اگر بهشان بگویید ماست سیاه است هم باور می کنند و حتی اگر روزی بهشان بگویید بروید به نفع آخوندها و جمهوری اسلامی در خیابان ها شعار دهید هم خواهند رفت....
6- سعی کنید با ادبیات سخیف مخالفان خود را مورد حمله قرار دهید

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

خواننده قدیمی

علی رقم اسم مستعارت اگر خواننده قدیمی بودی حتی یکی از این بندها که پشت هم ردیف کردی در ذهنت تبدیل به سوال نمیشد و به این نتیجه گیری نمیرسیدی.
همان بند اول را پاسخ میدهم چون حوصله روده درازی ندارم و البته چون با این کامنت داری به شعور من بعنوان خواننده و طرفدار توهین میکنی و از طرفی برای روشن کردن ذهن ذائرین دیر امده میگویم:
کسی که تحلیل میکند بر مبنای سلیقه شخصی خودش ازاد است به هر موضوعی که لازم میداند و برایش جذاب است ورود کند و ربط ان به مسائل دیگر-اگر مورد نظرش باشد- را نیز با استدلال میتواند ثابت کند، حال چه شما قبول داشته باشی چه خیر، موضوع تحلیل تنها و تنها مختص به ضمیر خوداگاه تحلیلگر است. ظاهرا تو اینجا را با سایت های خبری اشتباه گرفتی اخوی! البته انتظار ندارم تا ذهنت ربط وثیق موزیک در کافی شاپ و پس رفت تحجر در ایران را درک کند چون با کامنت اخر ثابت کردی که از حداقل های نظری و شناخت قوائد اجتماعی عاجزی اما میتوانم این را بفهمم که نتنها با خواندن قلم دلقک به عمق فلسفه و جهانبینی مدرن (دلقک) پی نبردی، بلکه بمانند ادم بدمستی که از فرط باده به در و دیوار میخورد و عربده کشی میکند در حال بدمستی هستی! البته نمیتوان از دلقک عزیز خواست تا دز نوشته اش را پایین بیاورد تا تو هم ارتباط بگیری اما میتوانم به تو پیشنهاد بدهم تا رخت خوابت را از پشت در سیرک جمع کنی و جایی بچرخی که جنبه فکری اش را داشته باشی! ما نمیتوانیم بیشتر از این خم شویم تا همقد تو بشویم گرامی!

ناشناس گفت...

کاش شاگرد تنبل ته کلاس به قامت مولانا بود.

کمک خلبان کـشـتـی اصلاحات گفت...

. . . .
جناب تیمسار
. . . .
اول آنکه
من شما را توصیه می کنم به مطالعه مقالات جناب آقای غلامعلی رجایی و اخبار سخنرانی های حضرت آیت الله جوادی آملی در سایت وزین www.entekhab.ir

ثانیا آنکه
متاسفانه شما ظاهرا حتی هنوز هم برای مسائلی نظیر موزیک ، کافی شاپ و کنسرت ، ارزش و اهـمـیـت قـائـل هـسـتـیـد، در حالیکه امثال بنده با دانش و تجارب فراوانی که داریم و پای منبر بزرگان نشسته ایم و با افتخار می گوییم: آنچه ارزش دارد شرکت همه ما با همدیگر در انتخابات 1396 و رای به حجت الاسلام روحانی است که در اولویت است. و ما همه باید برای افزودن به سرعت کشتی اصلاحات ، همه با هم با اتحاد با اعتدالگرایان و میانه روها و دوم خردادی ها و همه شاخه های گوناگون اصلاح طلبان از میانه رو گرفته تا اصلاح طلبان متمایل به اصولگرا و دیگر شاخه ها، همه با هم هر چه مردمی تر و هر چه با شکوهتر در انتخابات شرکت کنیم تا هم مشارکت در انتخابات بالاتر رود و هم تعداد آرای حجت الاسلام روحانی

من قبلا هم گفته بودم که موزیک و کافی شاپ و کنسرت ، عموما چیزهایی پیش پا افتاده هستند که متاسفانه ریشه در خواسته های بشری و غرایز حیوانی آدمیزاد دارد (چیزهایی پـیـش پـا افـتـاده و کـم ارزش و شـایـد هـم بـی ارزش و یکسری مسائل مادی و احتیاجات بشری)، که متاسفانه شما برای اینگونه امور ، هنوز هم که هنوز است ، ارزش قـائـلـیـد و چه مصیبتی بالاتر از طرز تفکر شما.

ناشناس گفت...

میگم کسی سعید طوسی را می شناسد؟

ناشناس گفت...

Reyhaneh:
Behdad:
babak:
🔴 باز دم انتخاب قدیس پروری شروع شد (✍️: كاظم نادرعلي)
🆔@Amadnews
سال ٨٤ خواب تعریف کردن مصباح مبنی بر حمایت امام زمان از احمدی نژاد و معجزه خواندن انتخاب وی،

سال ٨٨ همان تیم با انتشار سی.دی ظهور نزدیک است: احمدی نژاد را شعیب بن صالح سردار دلیر سید خراسانی معرفی کردند،

سال ٩٦ باز همان تیم: سید خراسانی به زودی ظهور می کند، این بار هم رییسی میشه سید خراسانی که از مشهد ظهور میکنه!

فعلا که مشاور عمرانی وی در آستان قدس با اختلاس سنگین از منابع آستان قدس فلنگ بسته فرار کرده خارج؛ بازی با دین و اعتقادات مردم جهت سواری گرفتن از ملت.
🆔@Amadnews
اینهایی که ادعا دارند با امام زمان (عج) و عالم غیب و اسرار ناپیدا و...ارتباط دارند از شناخت افراد پیرامون خود و حجم فساد آنان عاجزند. افراد پیرامون خود را هنوز نمیشناسن که دزد یا سالم یا... بعد از عالم غیب اطلاع دارند؟

ناشناس گفت...

Reyhaneh:
▪️ هدف از بهشتى ، بهشتى كردن چند ماه پيش اصولگرايان مشخص شد؟

‼️آن ها مى خواهند رئيسى را بديل بهشتى بكنند همانگونه كه احمدى نژاد را در سال ٨٤ بديل رجايى كردند!
@iran_times

ناشناس گفت...

Reyhaneh:
ابراهیم رئیسی کیست؟
در این کلیپ که کمتر از 2 دقیقه است با جنایات صورت گرفته در 38 سال گذشته توسط رئیس هیات مرگ آشنا شوید!


https://telegram.me/kherad_o_khorafat

ناشناس گفت...

Reyhaneh:
▪️ هدف از بهشتى ، بهشتى كردن چند ماه پيش اصولگرايان مشخص شد؟

‼️آن ها مى خواهند رئيسى را بديل بهشتى بكنند همانگونه كه احمدى نژاد را در سال ٨٤ بديل رجايى كردند!
@iran_times

ناشناس گفت...

Reyhaneh:
این تصویر متعلق به تجمع آخوندها در سال ۱۳۰۰ مقابل سفارت انگلیس برای پناهندگی و فرار از رضاخان می باشد بزودی تاریخ تکرار خواهد شد✌️

@kherad_o_khorafat

ناشناس گفت...

امپراطور گفت: شاگرد تنبل تو که اینهمه میدانی، خواهشمندم اخرین کامنت کشتی اصلا حات را تحلیل کن. ببینم چه معجزه ای در ان هست که تو کشف می کنی و ما نمی کنیم.خالی از شوخی یا ناراحتی عرض می کنم. می خواهم روشن شوم.

ناشناس گفت...

کسی می داند که حسین موسویان سفیر ایران در میکونوس! در آمریکا چه می کند؟!
ترامپ حق ندارد جلوی چنین آشغال هایی را بگیرد؟

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

امپراطور
یکم خلاقیت بخرج بدهی و نوشته کشتی بان اصلاحات(اصولا ایدی هایی که انتخاب میکند انتهای طنز است) را به شکل طنز و طعنه بخوانی خودت مفهومش را درک میکنی، لازم به تحلیل من نیست!
درضمن من ادعا نمی کنم که میدانم، ولی شما با درخواست تحلیلی که از من کردی، بنوعی داری اعتراف میکنی که از تو بیشتر میدانم. توجه داری که عزیز! در دنیای نوشتن، این تنها خود نوشته است که مفهوم را میرساند ولاغیر!نمیدانم چطور طنز با این ذوق بالا را نفهمیدی.

ناشناس گفت...

ناشناس ناشناس گفت اقا شاگرد ته کلاس خدا شاهده من با هیچ کسی هماهنگی ندارم چنانچه دلقک گفت که چند نفر هستند گه به استاد توهین می کنند و همین جوری به علت اینکه ما داخل ایران هستیم و جو را می بینیم قابل توجه دلقک شما استاد از طرف ما هم قبول حالا زیر پای ما داخل وطنی ها بلند تر و داخل می بینیم و شما استاد از پشت دیوار داری صدا هایی می شنوی پس با اینکه استادی قاطع نمی شود گفت دیده مستقیم ما ان چوچک بازی اقا لطفا شما هم مقداری از توهمات استادی دست بردارید و کوتاه بیایید از برای ایران در ضمن شاگرد تنبل فرمودید که من طرف دار دلقکم خوب این یعنی چه ایا چشم بسته هرچی ایشان گفت قابل قبول برای شما پس چه فرقی بین ساندیس خور ها با شما می ماند البته یک فرقی می ماند واینکه انها برای ساندیس قمه می بندند و شما برای هیچ چیری وصله می زنی بابا حرف طرف دار نیست حرف اینده 80 میلیون شما که می فهمی بگو در این سایت باید عقل ها را تعطیل کنیم و دلقک به شود ولایت فقیه دلقکی و ما از برای ایشان بسیجی مخلص و یا فرق خامنهایی که نصف دنیا توی مشت داره ودلقکی که یک وب داره و هرکی حرفی بر مذاق ایشان بزند می شود ان چوچک بی سواد وتراورز و ووو های که پیوسته نصیب مردم میب شود و دلقک از کجا می داند که همه فقط به این وب می ایند هر کسی چندین وب در ارشیو دارد و از بین انها اطلاعات جمع می کند پس شاگرد تنبل و مابقی های بقولی طرف دار لطفا با فکر بیایید حتی اگر اشتباه باشد ان فکر که صد البته از تقلید از دلقک بهترین و اما دلقک لطفا از افکار غیر همسو نترس و وصله نچسبان و با ادب باش که ادب مرد به از دولت اوست و شما شاید استاد خیلی از ما ها باشید ولی خدا که نیستید ما گفته های شما را می خوانیم و از درست استفاده می کنیم و از غلط ها می گذریم دلقک بزرگترین سیاست مداران چنین ادعایی در باره اندیشه وروشنگری هایشان ندارند که شما و طرف داران شما دارند و اگر طرف مقابل خود را قبول ندارید بی این ناسزا بدهید و نگاه عاقل اند سفیه به انها داشته باشید بگویید اینجا از دموکراسی خبری نیست و من دلقک صاحب این وب حتی یک کلمه غیر افکارم را بر نمی تابم و نظر من به رهبری نزدیک است هرکسی غیر ماست یا از کشور خارج شود و یا از وب من
پس تیمسار صبور باش خود خواهی نباید اجازه دهد که شما خواسته ات را تحمیل کنی تا زمانی که وب بازه باید همه استفاده کنند ودر غیر این صورت شما دموکرات نیستی و متاسفانه لیاقت داشتن دوستان خوبی که حتی با بی مهری شما مواجه شدند و بازم رفیق نیمه راه نبودند را نخواهی داشت
لطفا تقلید کار نباشیم
شاگرد تنبل ته کلاس و چند نفر دیگه که هی هر مطلبی که تیمسار می گذارد همش دست میزنید به خدا مگر می شود کسی 100 در100 طی 8 سال بایک نفر هم نظر باشد الان در طول روز بدر و مادر وبرادر و خواهر و همه وهمه همش باهم اختلاف عقیده دارند و اگر شما این اختلاف ها را نداری من شخصا متاسفم

در پایان از برچسب های جواب های شما قدر دانی می کنم و احتمالا توپ خانه دلقک و یاران در انتظار ناشناس ناشناس خواهد بود
ولی با این حال مطالب شما را خواهم خواند و از درست ونادرست بهره خواهم برد که چرا بعضی وقت ها نادرست ها ما را بهتر راهنمایی می کند
دلقک پاینده باشی شاگرد قدر نشناس ناشناس ناشناس
راستی تیمسار سوال کرده بودم جریان معرفی خودتان را با مسایل که خودتان می دانید چه شد و شما قول دادید ولی جواب ندادی

ناشناس گفت...

خوشحال هستم.
وقتی در وب گشت می زنم و نقطه نظرات خوانندگان را می خوانم بسیاری به عدم شرکت در انتخابات متمایل هستند و حرف های احمدی نژاد و بیانیه داعش و بازی رئیسی در راستای بازار گرمی انتخاباتی می دانند.
من با ضمیری آرام و قلبی مطمئن در روز انتخابات در خانه می مانم و دیگر خر نخواهم شد.
در ضمن از دلقک عزیز متشکرم برای جرقه آشنایی من با جامعه شناسی و بعد از این آشنایی فهمیدم چرا مقام معظم رهبری اینقدر از علوم انسانی کینه دارد. متشکرم.

ناشناس گفت...

۱۲ فروردین ۱۳۹۶ ه‍.ش.، ساعت ۲۰:۴۶ خطاب به ناشناس مویه گر میکونوس

هر موقع قاتلان زنان کرد، سکینه جانسیز و فیدن دوغان و لیلا سویلِمز را گرفتند اینقدر روضه بخوان. در سال 2013 در قلب پاریس مامور سازمان امنیت ترکیه آن ها را کشت و هیچی به هیجی.لابد قاسملو خیلی کردتر بود که اخوان آلمانی برایش پلاک یادبود نصب کردند! توجه! سال 2013 نه دهه 1980 یا 1990
الان هم تصاویر شهر نصبین و ماردین را ببین که "عملیات" دولت ترکیه از آبان تا به حال 2000 کشته به جای گذاشته که 1200 تایشان غیر نظامی بودند. برخی کردها، کردترند؟

ناشناس گفت...

من ایرانی، تو ایرانی، موسویان ایرانی و مقتولین میکونوس ایرانی.
صحبت بر سر یک هماهنگ کننده مشخص یعنی موسویان است و این موضوع نه تایید کننده و نه رافع مسئولیت اعمال هیچ کس و هیچ حکومتی نیست.

ناشناس گفت...

... در ضمن بعد از مدتها برنامه تلویزیون را نگاه کردم هنوز بانوان بدحجاب حضور ندارند. مگر انتخابات ریاست جمهوری نزدیک نیست؟

الف گفت...

سلام بر تیمسار عزیز

سال نو را به شما تبریک می گویم و امیدوارم همیشه سلامت باشید.

اما یک پرسش که در کنار نکات دقیق تان طالب جواب یک کلمه ای هم هست:
امروز و پیش از آنکه هیاهوی تبلیغاتی و سیلاب دروغ و بازی اصطلاح طلبان شروه شود، به نظرتان باید به روحانی رای داد؟ در مجموع و با توجه به همه مسائل؟

ممنون

یکی از خدمه کــشــتــی غول پیکر اصلاحات گفت...

. . . .
خطاب به مدیر وبلاگ و خطاب به کلیه مخالفین کشتی غول پیکر اصلاحات
. . . .
خامسا آنکه: لنگر را از آب بیرون بکشید و بادبان ها را افـراشـتـه نگه دارید.
. . . .
ثالثا آنکه بحث های حاشیه ای را رها کنید.
. . . .
و اول آنکه: آنچه مهم است شرکت گسترده و همه جانبه ی همه ما در انتخابات و بالابردن آمار شرکت کنندگان در انتخابات و بالابردن تعداد آرای حجت الاسلام والمسلمین روحانی است. شرکت در انتخابات از اوجب واجبات است.
. . . .
تعجب من این است که چرا برخی از افراد هنوز می گویند که حجت الاسلام والمسلمین روحانی، اصلح نیستند. در حالی که هم من و هم خانواده ام مطمئن شده ایم که ایشان، نامزد اصلح هستند.
. . . .

. . . .
بادبان ها را افـراشـتـه نگه دارید و بر سرعت کشتی غول پیکر اصلاحات بیافزایید

ناشناس گفت...

ما احتیاج به یک با خدا داریم یا کدخدا ولی تحقیقا نه یک ناخدا.
ضمنا بادبان ها هم سوراخ است کشتی تن لش و غول پیکر حرکت نمی کند چه این وری چه اون وری

ناشناس گفت...

بابا این جاشوی لنج سوراخ اصلاحات رسما رو اعصاب هست.حالا شما هی بگو مزه سیرکه.
لطفا خفش کن راحت بشیم از دست این شیرین عقل.

ناشناس گفت...

دلقک جان این طور که از شواهد پیداشت فاتحه ایده "استحاله از درون" شما با کله پا شدن روحانی و پاکسازی کامل تمام عوامل و افرادی که (حداقل از نظر تئوری) می توانستند استحاله از درون را پیاده کنند، خونده شده. بعد از انتصابات ریاست جمهوری با احتمال کله پا شدن روحانی، در صورتیکه یک فرد از جمنا (تشکیلات وابسته به تندروهای امنیتی و سپاه) رئیس جمهور شود، جای سوال خواهد بود که آن به قول خودتان استحاله از درون چه خواهد شد؟ و حتی اگر هم روحانی دوباره رئیس جمهور شود با این کارنامه 4 ساله که بر جای گذاشته باز همچنان در قابلیت عملی شدن استحاله حکومت شک و تردید قوی وجود خواهد داشت.

رفیق آیت اله گفت...

دقت کنید امثال شاگرد تنبل ته کلاس که به قول خودشان مفهوم دقیق نوشته های دلقک رو درک می کنند وطرفدار او هستند اینقدر ذهنشان بیمار و چپکی شده که کامنت های این عمله کشتی اصلاحات رو هم طنزی بسیار ظریف برداشت می کنن!!!!!!!! یعنی یه جلبک هم میتونه تشخیص بده این عمله کشتی اصلاحات داره کاملا جدی مینویسه و تبلیغ شیخ شیاد حسن روحانی رو میکنه ولی طرفداران دلقک اینقدر تحت تاثیر افکار معکوس و چپکی او قرار گرفته اند که مغزشان چپکی شده و همه چیز را تخیلی و ماورایی می بینند و یک بسیجی ساندیس خور مثل عمله کشتی اصلاحات و یا عسگر را خودی می بینند و نوشته ایش را طنز برداشت می کنند .
البته می دونم الان میاد توجیه میکنه و اصرار می ورزه که نوشته های این یارو عمله اصلاحات یا عسگر طنز ظریفی است که ما نمی فهمیم و اونها می فهمند.... عیبی نداره فعلا مثل کبک سرتو بکن زیر برف تا باشه کی بخوای به خودت بیای که بسیار دیر شده ...

سوشیانت گفت...

با سلام
جناب تیمسار پیشنهاد می کنم برای رفع تنش های بوجود آمده در کامنت های خوانندگان سایت ، تحلیلی درباره فضای انتخاباتی موجود و تحرکات ابراهیم رئیسی بنویسید . آیا حکومت واقعا هدفش کاندید شدن رئیسی است یا نه قصد و هدف دیگری دارد و این اقداماتی که در این روزها می بینیم نمایش و سیاه بازی است که هدف دیگری را دنبال می کند چون با توجه به شرایط جهانی و منطقه من بعید می دانم خامنه ای بخواهد کس دیگری به غیر از روحانی سر کار باشد و چنین ریسکی نخواهد کرد که با آوردن ابراهیم رئیسی فضای انتخاباتی مشابه 88 ایجاد کند

ناشناس گفت...

در انتخابات قبلی، معمولا رییس جمهور آمریکا انتخاب شده بود و متناسب با صحنه سیاسی نظامی طرف آمریکایی، سیاست داخلی و انتخاباتی تعیین می شد.
اتفاقی که در دوره ترامپ افتاد این بود که پس از انتخاب، شاهد هیچ سیاست روشنی در قبال ایران از سوی او نیستیم و این امر باعث سردرگمی خیلی ها گردیده است. البته اگر سخنان او را در مناظرات انتخاباتی به یاد آورید، در زمینه نظامی معتقد به بیخبر گذاشتن داعش و اصل غافلگیری بود، چه بسا در عرصه سیاسی هم چنین روشی داشته باشد. شخصیت غیر قابل پیش بینی او چین و روسیه و اروپا را هم در برزخ نگاه داشته است. البته این امر تا حدودی هم به علت مسلط نشدن او در عرصه حکومت داری به علت در ابتدای راه بودن او، مخالفت های حزبی و قضایی تشدید شده باشد. به هر مهندسین انتخاباتی در ایران تا حدودی مجهولات بیشتری نسبت به انتخابات قبلی دارند.

ناشناس گفت...

یک بار نوشتم نشر ندادی
یک بار دیگر مینویسم منطق تو را بیازمایم
(فقط) کسانی که نوشته اخیر اکبر گنجی در گویا نیوز در خصوص بی اثر بودن تحریم انتخابات را خوانده اند یک نظری بدهند
شمای تیمسار دلقک هم اگر نخواندی بخوان بعد نظرت را بگو اگر نظری داری و اگر هم نداری بازهم بگو
اما این را نشر بده و قمپز در نکن که فقط یک نظر مربوط به داعش را حذف کردی
از تو دروغ انتظار ندارم

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس بی ادب و بی پرنسیپ عزیز
اولاً که من با شما خصوصیتی ندارم که احساس پسر خالگی از نوع "روت باز شده" می کنی.
ثانیاً شکر کم داریم و برای سلاتی هم مضر است. پس لطفاً رعایت کنید و در مطلب بعدی و جدید شکر زیادی نخورید! یا...هو

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

رفیق ایت اله،
لابد ذهن تو راستکی (سیخکی) است که با خواندن هزیانات یک کتاب درپیتی این ایدی مشعشع رو برای خودت انتخاب کردی!