۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه

تا زبان لق خامنه ای هرزه گردی می کند؛ سیاست روحانی حریف اعراب - بخوان عربستان - نخواهد شد!


1- مقاله ای در جهت تأیید سفر روحانی به ترکیه و شرکت در اجلاس همکاری های کشورهای اسلامی در روزنامۀ شرق نوشته شده بود که این چند روزه بارها از طرف سایت های حامی دولت بازنشر شد. اما بنظر من روحانی اشتباه کرد و به این سفر رفت. زیرا جواد ظریف جو غالب ضد ایرانی نشست را هم دیده بود و هم به روحانی خبر داده بود. البته این خوب است که روحانی زورش را می زند که ایران را از معادلات جهان اسلام با حضور قاطع و پررنگ عربستان حذف شده نبیند که گزک بدهد دست کشورهای عرب و سنی مخالف"جمهوری اسلامی خامنه ای" که هرنوع رابطه ای با ایران را با قهر تعمدی خود حکومت ایران نشان بدهند. اما این زمانی کارساز است که روحانی توانسته باشد سنگ های خودش با خامنه ای را وابکند و بعنوان سر جمهوری اسلامی ایران در بین سایر سران حکومت ها حاضر شود. سوگوارانه اما در عکس مناسکی سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس ترکیه فقط جمهوری اسلامی بود که بطرز آزار دهنده ای "نفر اول" کشورش نبود و هرز خند مصنوعی روحانی - برای عادی نشان دادن اوضاع - هم کمکی به این حقارت "یک تدارکاتچی در بین سایر سران" نمی کرد و دیدن تصاویری که ایران نه در متن که حتی در حاشیۀ جدی منطقه هم بحساب نمی آمد بشدت آزار دهنده بود.

2- بنظر می رسد که روحانی کمی بیشتر از کمی خودش را جدی گرفته و گمان می کند که اگر ملت مستأصل از حذف شدگی از سوی خامنه ای و متحجران قم در داخل کشور از سر ناچاری و در ماندگی از مواضع لیبرال تر و عرفی تر او حمایت می کنند تا بلکه جسارت کند و ایران را بسمت حکومتی متعارف تر از انقلاب خامنه ای هدایت کند؛همۀ عالم و آدم - در خارج هم - باید وضع او را درک کنند و به او کمک کنند تا برغول بی شاخ و دم و زیانبار خامنه ای فایق آید. اینکه روحانی در ملاقات چند لحظه ای و ثانیه ای استقبال و معارفه با رییس کشور میزبان (رجب طیب اردوغان) در مقابل دوربین ها بجای خوش و بش معمول و مؤدب انگشت تهدید و اخطار تکان بدهد و کلماتی را بگوید که کسی از محتوای آن با خبر نمی شود و سپس آنرا "تذکر به اردوغان جهت جلوگیری از هرنوع جهت گیری ضد ایرانی اجلاس" تبلیغ بکنند. نه درست است و نه مرسوم. بویژه هنگامی که اردوغان هم آن انگشت افشاندن روحانی را جدی نگیرد و به لبخندی نزدیک به پوزخند بسنده کند. آن ملاقات استقبال رسمی چند ثانیه ای فقط برای معرفی مهمان و رسمیت دادن به کشور شرکت کننده از سوی کشور میزبان است و لاغیر!

3- بعد می آییم به نطق روحانی در این اجلاس که گویی روحانی دارد با آیت الله خامنه ای در داخل کشور مباحثه می کند و نه سران کشورهای اسلامی. زیرا کسی در بین سران شرکت کننده مخالفتی با مواضع روحانی ندارند و نداشتند. بلکه خود آنان هم نطق هایی با همین محورهای وحدت و ضد خشونت انجام داده اند. روحانی همانطور که در داخل کشور خودش را یک هیچکاره می داند و همۀ اعمال و رفتارش را - فارغ از تطبیق یا عدم تطبیق نعل بالنعل آن - در متن ابهت و شماره یکی رهبر فرزانۀ انقلاب اسلامی می داند و معرفی می کند. باید در خارج از ایران و در دیدار با سران و نمایندگان سایر کشورها نیز بطریق اولی بیشتر از موارد داخلی به تصمیمات و بیانات و خواسته های مقام معظم رهبری ارجاع بدهد تا مخاطب جهانی هم با شنیدن نام خامنه ای حسن روحانی را جدی بگیرد و حداقل به حرف هایش گوش کند. و الا رویۀ فعلی روحانی که می خواهد خودش را در حد سران سایر کشورها بنمایاند جز مضحکه کردن خودش و ایران مشکلی را حل نمی کند. همانطور که در مذاکرات هسته ای هرجا لازم شد و بمحض تشکیک غربی ها در ارادۀ سیاسی ایران خود روحانی و مذاکره کنندگان فکت های تأیید کننده از آیت الله خامنه ای آوردند / می آوردند تا موضوع به نتیجه برسد. اینکه روحانی گمان کند که اگر خودش را قدرتمند تر از یک زیر دست - آن هم نه محبوب و مورد تأیید - خامنه ای نشان بدهد دیگران هم او را جدی خواهند گرفت صد در صد غلط است و کسی حکومت ایران را خارج از تیول مطلق خامنه ای و یاران انقلابی نزدیکش باور ندارد و نخواهد داشت.

4- البته من می دانم که ناگفته های روحانی - که با پیش زمینۀ این ناگفته ها گفته هایش را بر زبان می راند - چیست: او می خواهد بگوید که ای سران سایر کشورها اعم از غرب و شرق و مسلمان و هرچه؛ استراتژی انقلابی و دخالت گر رهبر ما آیت الله خامنه ای عملاً شکست خورده است که با امضای برجام نقطه پایان آن هم گذاشته شده است. پس چه اهمیتی دارد که هنوز هم خامنه ای لقلقه های زبان هرزه گویش را رها نمی کند و هر از چندی با همان ادبیات جنگ سرد سخن می گوید. شما چرا به این هذیان های شکست خورده چسبیده اید و استراتژی آشتی و همکاری مرا جدی نمی گیرید. در حالیکه روحانی در مورد شکست استراتژی خامنه ای کاملاً درست است. اما این خواست روحانی از کشورهای دیگر اعم از رفیق و رقیب و دشمن امر خنده دار و مضحکی است. زیرا کسانی که خودشان بعنوان رهبر و رییس جمهور یک کشور (ایران) نمی توانند حرف و عمل شان را یکی بکنند؛ چرا باید از بیگانگان انتظار داشته باشند که منافع ملی ایران را در اولویت سیاستشان قرار بدهند. البته روحانی یکی فریب رفتار غربی ها در موضوع برجام و بویژه رفتار متساهل اوباما را خورده و دوم اینکه غربی ها که بیشتر موضعگیری هایشان معطوف بعمل است - و حالا هم که مهمترین تهدید (ایران مسلح به بمب هسته ای) را حل کرده اند - بیشتر از شرقی ها و اعراب با روحانی همدلی نشان می دهند در دیدارها و مسافرت ها و اجلاس ها و حداکثر سختگیری شان را می برند به شرایط سخت تر و گرانتر قراردادهای اقتصادی؛ اما شرقی ها و بویژه اعراب سنی و علی الخصوص عربستان نه تنها روحانی و دولتش را عددی نمی دانند و نمی خواهند هم بدانند از کلمه بکلمۀ ترهات تکراری از سوی خامنه ای نه تنها نمی گذرند بلکه به آن شاخ و برگ هم می دهند. و البته حق دارند زیرا مشکل آنان با ایران خامنه ای تجارت و منافع اقتصادی و صادرات و قرار داد نیست بلکه مشکل همسایگان با ایران ایدئولوژیک و سیاسی و قدرت منطقه ای شدن و مهمتر از همه امنیت است و برتری مذهبی.

5- بدیهی است که متأسفم برای رییس جمهور ایران که چنین بی وزن و در حاشیه و غیر جدی بحساب آورده می شود. اما شوربختانه خوشحال هم هستم از اینکه رقبا و دشمنان منطقه ای ایران کوتاه نمی آیند در قبول - حتی مختصر - حاکمیت واحد در ایران. زیرا اگر موضوع استراتژی حکومت ایران بین خامنه ای و رییس جمهور - هرکس می خواهد باشد - حل نشود ایران آب خوش از گلویش پایین نخواهد رفت و این نمایش مهوع "ایران دارای یک حکومت واحد است" مثل همۀ 26 سال رهبری بسیار زیانبار خامنه ای ایران را در تعلیق "یک گام به پیش و ده گام به پس" پادرهوا نگه خواهد داشت. دولت روحانی شکست خورده و خشمگین از ترکیه برخواهد گشت. اما این مثبت است و باعث بگومگوهای سنگین تری در داخل حکومت خواهد شد. و هرچقدر این اختلافات رادیکال تر شود احتمال رسیدن به راه حل هم افزونتر خواهد شد. همانطور که بارها گفته ام ایدئولوژی را باید لاغر و لاغر کرد تا در نقطۀ شکستن بشکند و شرع بعرف خوش آمد بگوید. و اگر روحانی از اعتدال این را فهمیده باشد که ایدئولوژی ضعیف شده بهتر از ایدئولوژی قوی مانده قابل تحمل و اصلاح است قطعاً اشتباه می کند و ایدئولوژی ضعیف و قوی ندارد مگر زمانی که هستۀ مرکزی آن شکست بخورد و عقلانیت را جایگزین نقلانیت بپذیرد. یا...هو 

۲۴ نظر:

p گفت...

واقعیت تلخ و همیشگیه ایران ما...
مرسی برای نوشتن از این قصه های پر غصه...
حرف های شما مرهم زخم های ما مردمه...

ناشناس گفت...

چقدر نگاه شما دقيق است. با تحليل شما موافقم.

مازیار وطن‌پرست گفت...

در رمان تخیلی "ایران سکولار" که در وبسایت "ایران وایر" متنشر می‌شود (و اگر نخوانده‌اید توصیه می‌کنم حتما بخوانید) برای سقوط بی‌خونریزی و شوروی‌وار جمهوری اسلامی یک شرایطی را فرض کرده که در 1430 اتفاق می‌افتد. شرایطی که البته منطقی (باورپذیر)اما تخیلی است.

با این مقدمه خواستم خواهش کنم ممکن است یک مثال انضمامی از نحوه‌ی "شکست ایدئولوژی در نقطه‌س شکستنش" که هم منطقی است و هم واقعی به دست دهید؟

نشانی رمان "ایران سکولار" از ابتدا تا قسمت دهم:
http://multimedia.iranwire.com/pdf/iran_secular_chapter10.pdf

ناشناس گفت...

سلام
ممنون بخاطر نوشتن مجدد
ارادتمند- یزد

ناشناس گفت...

«ترهات» صحیح است نه «طرحات».

ناشناس گفت...

فکر میکنم که در سطح بالا مقامات در حال عادی کردن روابط با غرب و در راس آن ایالات متحده است. حضور رئیس بانک مرکزی در آمریکا و دیدار با وزیر خزانه داری آمریکا گرچه پیگیری رفع موانع اجرایی برجام است ولی این امر را در کنار فروش آخرین محصولات بوئینگ قرار دهیم و اینکه این فروش کارشناسان متعدد آمریکایی را به ایران خواهد کشاند می تواند مواضع خصمانه عربستان را توضیح دهد. بدون حل مشکلات داخلی خاورمیانه آمریکا در حال عادی سازی روابط با ایران است. رهبر هم حرفش را باید با افعال معکوس تفسیر کرد. وقتی دست چدنی آمریکا منظور این نیست که با آمریکا مذاکره نمی کنیم.

ناشناس گفت...

معلوم نیست توی کشور جنگ زده ایران چه خبره که مسئول سیاست خارجی اروپا می آید شعر گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی می خواند برای مردم فلک زده ما! خدا کند اوباما زودتر برود تا تکلیف ما هم معلوم شود.

ناشناس گفت...

تا زمانی که اختلافآت داخلی حل نشود روابط با خارج بی فایده است. روحانی اول باید فکری به کوتاه کردن دست سپاه و بسیج و روحانیون از سیاست و اقتصاد کند. روحانی نباید در مقابل شورای نگهبان کم بیارد شورای نگهبان با این همه حذف کاندیداها دوباره مییاد نماینده منتخب مردم حذف میکنه باید روحانی در مقابل شورای نگهبان وایسته اینها از مشروعیت افتادن .

ناشناس گفت...

به نظرم مهمترین چیژی که کشور را تهدید میکند سپاه است روحانی باید کل فکرش نابودی سپاه باشد باید دست سپاه را قطع کرد باید با سردارانمعتدل سپاه معامله کند وداخل سپاه اختلاف بیاندازد چون سپاه هر لحظه ممکنه کودتا کنه چه بعد مرگ رهبری چه الان در زمان روحانی

ناشناس گفت...

سلام دلقک .خاستم نظرتونو درباره بازگشت احمدی نژاد بدونم هم اینکه ایا تایید صلاحیت میشه هم این که ایا موفق میشه رای بیاره یا نه.به نظرم حتی خیلی جا داره که یه پست برای همین قضیه بذاری
با تشکرچ

ناشناس گفت...

همینطوری به یاد گذشته ها که به مدت سه چهار سال هر یکی دو شب یه بار اینجا رو چک میکردم باز کردم دیدم عه دو تا مطلب جدید گذاشتین بال درآوردم. این یکی دو ماه رو لابلای اخبار همش گیج بودم
هی فکر و ذکرم این بود الان دلقک جای من داشت این خبر رو میخوند چه برداشتی ازش میکرد!

ناشناس گفت...

دیدگاه تاجزاده در مورد احمدی نژاد را می پسندم. باید اصلاح طلبان احمدی نژاد را تشویق به آمدن بکنند تا فضا دوقطبی شود. در فضای دو قطبی خیلی مسائل حل می شود و به نظر می رسد این بار پیروزی با اصلاح طلبان است.

ناشناس گفت...

تيمسار عزيز،سپاس بخاطر بازگشت.

دوستدارت هستيم و بهتريت آرزوها را برايت داريم

کاوه فرزند ملت گفت...

بسیار خوب تحلیل کردید . این نکته را هم نباید فراموش کرد که روسای جمهوری در حکومت اسلامی نخواسته اند به این واقعیت گردن بگذارند که اینان بیشتر منتخب " آقا " هستند تا منتخب ملت و معمولا هم با هوی رهبر می ایند . با های رهبر می روند و ملت هم اینان را جدی نمی گیرد .

ناشناس گفت...

گروهی از مهندسان سازمان نظامی مهندسی در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این عده از مهندسان خواهان اجرای قوانین مربوط به ساخت و ساز هستند و می‌گویند حذف نظارتِ این سازمان بر آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختمانی کیفیت ساختمان‌ها را کاهش می‌دهد.
چندی پیش شهرداری تهران تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر ساخت و ساز را بطور یکجانبه لغو کرد. طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و جلوگیری از به گفته شهردای تهران نظارت‌های صوری مهندسان و برنامه ریزی برای سرعت بخشیدن به روند صدور پروانه ساخت‌ وساز در شهر تهران از جمله دلایل لغو این تفاهم نامه ذکر شده است.

http://www.radiofarda.com/archive/news/20160419/143/143.html?id=27684228

ناشناس گفت...

نظرتان راجع به ۷۰۰۰ مامور مخفی چیست؟ از نظر بنده بدبین کردن مردم به همدیگر کمترین نتیجه این طرح است.

ناشناس گفت...

در ایران همه چی رو دارن گرون تر می کنند، اجلاس فریز نفتی هم جواب نداده، اقای روحانی با این وضع دوباره انتخاب شدنش سخت تر خواهد بود.

ناشناس گفت...

انتخابات آمریکا به کاسیک یا هیلاری اشاره شده نه کروز و البته ترامپ
احتمالامنطقی پشت آن هست
توضیح لطفا

ناشناس گفت...

این 7000 نفر هم مسخره کاری پلیس است که در وقت استراحتشان سرشان در شورت مردم باشد و سو استفاده کنند در نقش زورگیران قانونی و هم بهم زدن وحدت و هماهنگی بین مردم است و گرنه این طرح ها با این روش اجرا اثری به غیر از بی حجاب تر کردند بانوان در اثر ایجاد حس تقابل و امنیتی کردن شهر ندارد.

ناشناس گفت...

اتفاقاْ من از این طرح ۷۰۰۰ نفره خیلی خوشم آمد و استقبال می کنم. در بلند مدت به نفع عرفی گراها است. این ها تلاش های آخر است. در مورد حجاب این راهی که در این ۳۷ سال پیموده ایم رفته رفته به نقطه پایانی می رسد و به قول تیمسار آنجا است که تق ... ایدئولوژی می شکند.

andromeda گفت...

صحبت های دیروز روحانی که با سانسور عجیب حتی در سایت های کاملا نزدیک به روحانی مثل سایت انتخاب که تریبون اعتدالگرایان هست اونجایی که علی رغم مخالفت شدید خامنه ای در مشهد در راه اجرای برجام های بعدی بعد از یک وقفه سی روزه پاسخ خامنه ای را داد و گفت که برجام دو رو اجرا خواهد کرد نشان از شدت گرفتن شیب وقایع در نبرد نهایی بین اردوگاه خامنه ای از یک سو و از طرف دیگر طیف هاشمی و روحانی و خاتمی داره.رفتار شناسی خامنه ای کاملا بیانگر این هست که خامنه ای با تمام قوا در سال بعد برای یک دوره ای شدن روحانی تلاش خواهد کرد و حتی حاضره برای این کار دست دوستی به سمت احمدی نژاد دراز کنه این کاملا درسته که احمدی نژاد شاید حتی از روحانی هم چموش تر باشه ولی مساله اینجاست که جریان احمدی نژاد در انتخاب رهبر بعدی فاقد امکان اثر گذاری هست به زبان ساده تر خامنه ای حاضر هست که انتخابات ریاست جمهوری و مشکلات سخت کار کردن با احمدی نژاد رو به جان بخره ولی با کشیدن فرش قرمز از زیر پای هاشمی و روحانی امکان اثر گذاری اون ها رو در هنگامه انتخاب رهبری به حداقل ممکن برسونه.توجه میدم شما رو به این مطلب که حرکت و چرخش عقربه های ساعت به نفع هاشمی و اردوگاه او هست و خامنه ای هم میدونه که باید در سال بعد این کار رو تموم بکنه و گرنه شاید خیلی دیر بشه به اعتقادم سال اینده با حضور احمدی نژاد بزرگترین دو قطبی انتخاباتی بعد از انقلاب شکل خواهد گرفت و انتخاباتی داغتر از سال 88 رو شاهد خواهیم بود برنده این نبرد قطعا دست بالاتر رو در تعیین سرنوشت خواهد داشت از همین الان قابل پیش بینی هست که مجلس بعدی و طیف نزدیک به روحانی در وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی از تمام حربه ها برای جلوگیری از ورود احمدی نژاد جلوگیری خواهند کرد از تلاش برای به میدان اوردن مرجعیت قم استفاده از اهرم مجلس خبرگان رهبری استفاده از مخالفین احمدی نژاد در قوه قضاییه ولی اون ها میدونن که این رفتارها قطعا تاثیر گذار نیست به اعتقادم نکته اصلی هم همینجاست چون این گروه فقط تمایل به کشوندن خامنه ای به میانه میدان و دادن هزینه برای احمدی نژاد از طرف رهبری هست که عملا به معنی شمشیر کشیدن خامنه ای برای اون ها هست در صورت پرش اردوگاه و جبهه ضد خامنه ای از این سد بزرگ صحنه سیاسی دگرگون خواهد شد و معادلات به طور کلی تغییر خواهد کرد

پری بلنده گفت...

این تحلیل که خامنه ای به احمدی نژاد چراغ سبز نشون میده کاملا غلطه. خامنه ای قصدش از فشار به روحانی رام کردن و تدارکاتچی کردن و یه شیر بی یال و دم درست کردن از دولتشه. دنبال تک دوره ای کردنش نیست. انتخابات 96 هم اتفاقا داغ که نمیشه هیچی برعکس یکی از آروم ترین انتخابات ها میشه. احمدی نژاد هم 70-80 درصد کاندیدا نمیشه و اگه بشه هم قطعی ردصلاحیته.

ناشناس گفت...

جناب روحانی متاسفانه در زمینه آزادی های اجتماعی و فرهنگی فقط حرف های قشنگ و سه پهلو می زنند! ان هم حرف مفت، در مورد رفع حصر هم که سکوت کردید! در مورد مشکلات اقتصادی هم که کاری نمی توانید بکنید، خوب پس این رئیس جمهوری را تعطیل کنید برود پی کارش، ناتوانی اقتصادی قابل درک است ولی سکوت در مورد حصر و موش وگربه بازی در مورد مسائل اجتماعی قابل درک نیست مگر اینکه اقای روحانی خیال می کند بدون حمایت مردم می تواند از سرنوشت خاتمی که الان ممنوع الوجود شده، فرار کند.

ناشناس گفت...

از برگشت شما خوشحالم واقعا