۱۳۹۴ بهمن ۲۸, چهارشنبه

آیت الله خامنه ای تهدید کرد: حامیان هاشمی پیروز شوند؛ انتخابات را یا تعلیق و یا باطل خواهم کرد!


 آیت الله سید علی خامنه ای در سخنان تندی از نفوذ امریکا در انتخابات 7 اسفند اظهار نگرانی آشکار و سراسیمه ای کرده است. و در آنجا هشدار داده است که اگر نتیجۀ انتخابات طبق خواست دشمن با برد فهرست های اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی همراه باشد نتیجۀ انتخابات را نخواهد پذیرفت. او البته این حرف ها را در بین سطور ناگفته و نانوشتۀ امروز خودش جاسازی کرده و من آن را برای شما خوانده ام و افشاء می کنم.

1- ظاهر حرف های خامنه ای در امروز حاکی از هشدارهای همیشگی او نسبت به نفوذ دشمن و بویژه امریکاست و در خوانش سطحی چیز تازه ای نگفته و بر استراتژی ضد امریکایی و غربی خود تأکید کرده است. او گفته است:
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: طراحی آنها برای انتخابات ۷ اسفند، از تخریب شورای نگهبان و زیرسوال بردن تصمیم های آن آغاز شده است و این شورا یکی از چند مرکز اساسی در نظام اسلامی است که امریکاییها از ابتدای پیروزی انقلاب، به شدت با آن مخالف بودند.
این فراز از حرف های خامنه ای در حال حاضر کاملاً بلاوجه است. زیرا اکنون شورای نگهبان هرچقدر که اراده کرده و در توان داشته نامزدهای مختلف را قلع و قمع کرده و همۀ گروه ها و جناح ها و شخصیت ها هم رأی شورای نگهبان را پذیرفته و بدون اعتراض فهرست های انتخاباتی خود را بسته و آماده ورود به تبلیغات کرده اند. در چنین شرایطی بجای صحبت از "مواظب تخریب شورای نگهبان از سوی امریکا باشید" باید خامنه ای - بسیاق پیشینۀ گفتاری و رفتاری خودش پس از هر اتفاق مثبتی که می افتاد - در آرامش کامل از همۀ گروه ها و جناح ها و شخصیت ها تشکر می کردند و از اینکه بقانون پایبند بوده و با سعۀ صدر و بلوغ سیاسی تصمیمات شورای نگهبان را پذیرفته اند؛ آنان را مورد عنایت ولیّانه! و رهبرانۀ خویش قرار می دادند. چون دیگر شورای نگهبان وظیفه و دخالتی ندارد در انتخابات تا روز رأی گیری و شمارش آراء و اعلام نتایج. پس نتیجۀ بدیهی این سخن خامنه ای این می شود که او در مورد وظیفۀ نظارتی و اعلام نتایج شورای نگهبان در روزهای آینده هشدار می دهد و چنین القاء می کند که اگر شورای نگهبان بعد از رأی گیری حوزه های زیادی را باطل اعلام کرد و شمارش صندوق های رأی را نپذیرفت؛ اگر کسی رأی ابطال گستردۀ انتخابات توسط شورای نگهبان را نپذیرد در زمین دشمن عمل کرده و نفوذی محسوب می شود. 

2- خامنه ای در فراز بعدی می گوید: 
ایشان با تأکید بر اینکه نتیجه زیر سوال بردن تصمیم های شورای نگهبان، القای غیرقانونی بودن انتخابات است، خاطرنشان کردند: هنگامی که غیرقانونی بودن انتخابات القاء شود، بنابراین مجلس شورای اسلامی برآمده از این انتخابات و مصوبات آن غیرقانونی خواهد بود.
منظور خامنه ای از این فراز این است که اگر کسی - بویژه دولت و مجریان - به ابطال انتخابات گستردۀ صندوق های انتخابات از سوی شورای نگهبان گردن نگذارد و نظام را مجبور به پذیرش نتیجۀ طبیعی انتخابات بکند. من (رهبر) آن مجلس را قانونی نخواهم شناخت و چنین مجلسی حق قانونگذاری را نخواهد داشت. و الا معنا ندارد که به مجلس تشکیل شده بعد از طی پروسه های لازم عنوان غیرقانونی داده شود. اصلاً مگر مجلسی بدون تأیید خامنه ای تشکیل می شود که به تبعات بعدی آن پرداخته شود و غیرقانونی اعلان شود. خامنه ای در اینجا دچار تناقض و سرگیجه است و نتوانسته نگرانی و تهدیدش را در گزاره ای منسجم از نظر ادبیات و ظاهر صورت بندی کند.

3- آیت الله خامنه ای در فراز سوم سخنانش در مورد مجلس شورای اسلامی تیر آخر را هم رها کرده است. او می گوید:
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: هدف این طراحی زیرکانه، قرار دادن کشور در خلاء قانون و مجلس، در چهار سال آینده است که افکار عمومی باید متوجه این موضوع باشند.
خامنه ای در اینجا از تهدید مستقیم انحلال مجلس و برچیدن بساط انتخابات صحبت می کند. زیرا همانطور که در بند یک هم گفتم طراحی زیرکانه و نفوذ دشمن و این خزعبلات اگر هم وجود داشته بود مربوط به قبل از ارائۀ لیست ها و تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت ها بود. الان اصلاً موضوعیتی نمی یابد توطئه و نفوذ دشمن؛ مگر اینکه خامنه ای دولت و وزارت کشور را خطاب قرار بدهد و می داد و نسبت به نفوذ و طراحی دشمن بر سر صندوق های رأی گیری هشدار و انذار می داد. در حالیکه او بمردم هشدار می دهد که مواظب توطئۀ دشمن راجع به تضعیف شورای نگهبانی باشند که عملاً از صحنه بیرون رفته و مورد تهدید و تضعیف هم نیست. زیرا دیگر کاره ای نیست بعد از تأیید صلاحیت ها.

4- البته هم می توانستم حرف های بیشتری از سخنان امروز خامنه ای را مورد استناد و واکاوی قرار بدهم مثل ترس زیاد او از نتیجۀ انتخابات خبرگان و هم در مورد حرف هایی که زدم شرح های مفصلتر و ریزتری بدهم. اما چون فقط قصدم دادن آدرس صحیح سخان امروز خامنه ای بود؛ تطویل کلام را الزامی ندیدم و شما خودتان می توانید با همین فرمول جلو بروید و هم سخنان امروز خامنه ای را و هم حرکات و گفتار و رفتار همۀ جبهۀ تحجر را تا روز رأی گیری در 7 اسفند  رصد بکنید و بخوانید. البته اگر انتخابات در 7 اسفند برگزار بشود!

5- بدیهی پیدا از دست پاچگی خامنه ای در سخنان بی مورد و بی همتای تهدید کنندۀ امروز او این مورد است که طرح رأی سلبی - مخالفت را بشناس و هرکس غیر از اوست بدون اینکه همرأی تو باشد به او رأی بده - طراحی شده از سوی نخبگان داخل و خارج کشور دارد کار می کند و چنان هم خوب کارمی کند که 10 روز قبل از رأی گیری اثرات بسیار مبارکش خواب تحجر و خامنه ای و یاران را چنین آشفته کرده است. بنظرم اما در چنین وضعیتی نه تنها خود خامنه ای ابتدا بساکن یکی از مدعیان نگران و مخالف است بلکه از سوی تحجر قم و تحجر سپاه هم شدیداً تحت فشار و اخطار قرار گرفته برای جلوگرفتن از آبروریزی در پیش عنقریب. از این جهت است که می گویم ممکن است انتخابات در روز موعود برگزار نشود. زیرا اگر بویژه سپاه "به راه حل چگونه جلوی سونامی رأی سلبی در حال بیداری را بگیریم" نرسد و نتواند دولت روحانی را هم متقاعد به برخی عقب نشینی ها بکند، و کارکرد شورای نگهبان در ابطال صندوق ها را هم کافی نداند؛ آنوقت بطور جد بفکر خواهد افتاد که با سناریویی اضطراری - حدس نمی توانم بزنم چه - برگزاری انتخابات در تاریخ اعلام شده را معلق کند. یا...هو 

بعد از تحریر: و این مژده که داریم به بهترین پیچ شکست ایدئولوژی واحد "خامنه ای - رجوی" نزدیک و نزدیک تر می شویم. بیش باد.

۳۵ نظر:

ناشناس گفت...

شما یکم تند نمی روی؟ ابطال انتخابات مساوی با شبیه سازی حوادث 88 خواهد بود و تحریک آمیز، دادن بهانه به جامعه جهانی، تناقض در دعوت از مخالفان و آبروریزی بسیار! اگر تقلب کنند بدون صدا و به قولی "یواشکی" می کنند نه علنی، شایدم هم چند صندوق را باطل کنند تا "جیم" را بتوانند ببرند داخل بزور! یا فقط ژست تهدید و برای ناامید کردن یا وادار کردن روحانی به نرمش بر علیه خودش باشد، به علاوه خوشحالی شما هم قابل درک نیست، اگر اینطور که شما می گویی باشد، تنها عنصر تغییر و اهرم جمهوریت این نظام از بین خواهد رفت و به نظر من بیشتر به نفع براندازان خواهد بود نه شما که اصلاح می خواهی.

ناشناس گفت...

با درود در تایید فرمایشات شما فتاوی ایشان نیز حیلهء رسوای دیگریست

فتاوي جديد آيت الله خامنه اي با ظاهر حرام دانستن راي سفيد در واقع تشويق مخالفين به دادن راي سفيد ميباشد تا به اين ترتيب و با استفاده از تجربيات پيشين ايشان که هر چه بگويند مردم به عکس آن عمل مينمايند اولا جبههء مخالف را شق نموده و از تمرکز مخالفين بر دو نظريهء عدم شرکت در نمايش انتخابات و يا شرکت با هدف حذف هم انديشان ايشان صورت ميگيرد بکاهد و دوما با استفاده از تعرفه هاي سفيد اسامي امثال جنتي و احمد خاتمي را از صندوق بيرون آورد.آيا هوشياري مردم اين اجازه را به ايشان ميدهد؟ بايد ديد

Dalghak.Irani گفت...

نیازمند هسد که راجع به براندازی و اصلاح بیشتر بخوانید و یاد بگیرید. براندازی یعنی انقلاب و شورش بی هدف. اصلاح اما یعنی ایجاد توازن قوا با نیروهای متصلب و جلو زدن از آن ها. ما هنوز در شروع اصلاحات هم قرار نگرفته ایم و داریم تلاش می کنیم که توازن قوا را بنفع خودمان تغیر بدهیم تا شروع کنیم به اصلاحات. نثر من و عمد من برای کاریکاتور نویسی است و نوشته ام فقط معنای اتفاق خواهدافتاد نمی دهد آن هم با سقوط عنقریب خامنه ای. نوشته ام را اگر اینطور بخوانید تا حدودی درست خوانده اید: رفتن به یشواز توطئۀ ممکن برای تذکر به حریف که دستت را خوانده ایم. و امید بخودی که طرف مقابل را ترسانده ایم و الا هم خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و هم روحانی و هاشمی و خاتمی آخوند وفادار و بهره مند از جمهوری اسلامی. پس چیزی که من می گویم گفتن صدی است که بلکه نمره ای ناپلئونی بنفع ما شد و تک ماده رفتیم کلاس بعدی. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک! در مورد انتصابات باید بگویم از قبل مهندسی شده و شما لازم نیست جوش بزنید.اما اینجا جان مطلبم موضوع برانداز و اصلاح است.شما براندازی را اکنون با شورش 57 یکی می گیرید و این بزرگترین مشکل و بدفهمی شماست.اولا که هر چه از عمر این رژیم بگذرد گند همه جانبه بیشتری به مملکت زده می شود.ادمی زاد از دور درد را احساس نمی کند باید در متن بود.روسیه امروز هنوز بعد از سالها نتوانسته از زیر بار ایدئو لو ژی پوسیده و احمقانه مارکسیم بیرون بیاید.فقط می خواستم بگویم مبارزه مدنی امروز تحریم این انتصا بات است. اینقدر اب به اسیاب اینها نریز.اینها رای من و تو را می گیرند.عناصر خودشان را می برند. بعد به دنیا هم می گویند ما انتخا بات خیلی خوب داریم. مردم هم ما را می خواهند.اخر کدام ادم عاقلی است که برود به دشمنان خودش رای بدهد.موضوع این نیست که مردم به حرف ما گوش دهند یا نه. موضوع این است که ما نباید هیزم کش معرکه اقایان شویم.شرکت نکردن در انتخا بات یک مبارزه کاملا منطقی است.و بطور قطع من هم همواره همان نظر هالوی گرامی را همیشه داشته ام که حکومت یکدست افراطیون انها را خیلی راحت تر و سریع تر می غلتاند.تا همیشه از شر انها راحت شویم.و انگاه با استفاده از تجربه سی و هفت سال پشت سرمان جمهوری راستین شکل بگیرد.تر سهای موهوم را کنار بگذارید.امروز مردم ایران قدر ازادی-نظم و قانون و شادی را تا اعماق استخوا نهای خود درک می کنند و کرده اند.شرکت در خیمه شب بازیهای این موجودات عقب افتاده خسرانی است که در سالهای اینده شما را سخت پشیمان خواهد کرد.اگر اینها باشند و ما تنور همه چیزشان را گرم کنیم دو حالت بیشتر ندارد. یا متحجرین حوزه قدرت را تصاحب می کنند.که باند حاکم فعلا همین منظر را دارد. یا قدرت در دستان سپاه می افتد با روپوشی از حوزه.که هر دو حالت یکی است.انوقت عرف بازی شما به چه درد می خورد؟ و دستش به کجا بند می شود؟

ناشناس گفت...

من دارم فکر می‌کنم ما ایرانیها داریم یه کم تو یه چیزایی‌ پیشرفت می‌کنیم. یعنی‌ سعی‌ می‌کنیم مسائل رو با تجربه و علم مدرن دقیقتر نگاه کنیم و تحلیل کنیم تا به تصمیم درستی‌ برسیم. مثلا همین انتخابات اولش رنانی با علم اقتصاد ثابت کرد که باید رای بدیم چون اگه رای ندیم اقتصاد به سمت فاجعه میره. بعد گنجی اومد و آزمون فیصله بخش رو با مثلث جیم مطرح کرد. حالا یکی‌ اومده و میگه طبق بررسی‌ یک آمریکایی‌، مدرک میده، تحریم انتخابات در ۱۷۱ مورد بررسی شده و همیشه تحریم به ضرر رای دهنده‌ها بوده. یعنی‌ عقل تجربی‌ برای انتخابات اسفند داره سعی‌ میکنه با دلیل علمی‌ نشون بده که رای دادن درسته بعد تازه راه عملی‌ هم میده. اما از طرف مقابل، تحریم کننده‌ها حتا یک دلیل علمی‌ هم ندادن که تحریم به نفع ماست. توجه کنید بعد ردّ صلاحیت‌ها همه مایوس شدن که رنانی فریاد زد بعد افشاری یه چیزایی‌ گفت بعد اکبر گنجی حرف افشاری رو با یک دلیل علمی‌ به یک راه حل منطقی‌ تبدیل کرد. حالا برقعی داره حرف گنجی رو با یک دلیل علمی‌ دیگه تأیید میکنه. جالبه این همه فرزندان تحصیل کرده ایران هستند. اینها رو باید قدر دونست. کرباسچی تو مشهد گفته اصلاحات یک دفعه نیست بلکه تدریجی‌ است. اینها همه یعنی‌ جامعه داره فکر میکنه و برای حل مشکلاتش از علم و تجربه استفاده میکنه. برا همین باید امیدوار شد. اینم حرف برقعی در مورد ۱۷۱ تجربه تحریم انتخابات. خدا کنه یکی‌ دیگه بره و اینو حسابی‌ باز کنه.

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/02/208649.php

ناشناس گفت...

سلام تحلیل پرانرژی و باحالیه.

ایول برای: ""برای تذکر به حریف که دستت را خوانده ایم""
گو...گل

ناشناس گفت...

در این مقاله که در فروردین ۹۴ انتشار یافته, اکبر گنجی به گزینه صادق لاریجانی به عنوان جانشین رهبر اشاره کرده است:

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-04-01/khameneis-heir

شهریار

ناشناس گفت...

"بیژن زنگنه، وزیر نفت عصر امروز (چهارشنبه ٢٨ بهمن ماه) پس از نشست مشترک با وزیران نفت سه کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده (اوپک) گفت: پیرو جلسه ای که دیروز میان وزیران نفت عربستان، روسیه، قطر و ونزوئلا در دوحه برگزار شده بود، امروز جلسه ای در تهران و به میزبانی وزارت نفت ایران برگزار شد و وزیر صنعت و انرژی قطر، به عنوان رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، وزیر نفت عراق و وزیر نفت ونزوئلا در تهران حضور یافتند"
بیچاره مردم سوریه
آدم یاد سگ دعوا میوفته. یه چندتا رفیقو وگاها دشمن با هم پول جمع میکنن سگ میخرن وبزرگ میکنن و به جون هم میندازن
سگاش سوریه ای ان
سگ بازاش: ایران وروسیه و قطر وعربستان
تف تو این روزگار وسیاست
گو...گل

Dalghak.Irani گفت...

گو...گل
خیلی فعال شدی تازگی ها هم که تازه هم آمده ای! دارمت بی خیال آن جوانمردی که در مورد برگرداندن لینک حذف شده ات در بالاترین کردم بشو - که بودی در زیر لینکهای انتخابات در سایت بالاترین این چندروزه - و راحت و پاکیزه برو سر مواضع اصلیت و بدر و دیوار نکوب. این مطلب نفت چه ربطی به این مطلب من داشت اولاً و تازه چه ارتباطی مستقیم دارد با سوریه و جنگ در آنجا نفت ثانیاً. صادق باش و خودت باش. همین.

ناشناس گفت...

"ایشان با تأکید بر اینکه نتیجه زیر سوال بردن تصمیم های شورای نگهبان، القای غیرقانونی بودن انتخابات است، خاطرنشان کردند: هنگامی که غیرقانونی بودن انتخابات القاء شود، بنابراین مجلس شورای اسلامی برآمده از این انتخابات و مصوبات آن غیرقانونی خواهد بود"میشه توضیح بدید چی میشه با این جمله متناقص؟
فرض کن مجلسی به وفق مرادمادربیاد ومثلث جیم هم نباشه! ینی اونا میخوان صندوق ها رو باطل کنن وشورا نگهبان بگه از ته باطله. اونوقت ما میگیم شورای نگهبان غیر قانونیه وداره حقمون رو میخوره و اونوقت اونا میگن پس مجلس هم غیر قانویه و باطل!!
یا مجلس و خبرگان علی رغم حضور مردم جهت حذف جیم و آوردن یاران عارف!باتقلب وحذف صندوق های بدون جیم با بهانه شبه افراد مورد پسند اونا درمیاد وما میگیم شورای نگهبان نظارت نکرده وتقلب شده(شبیه سال88)واونا میگن اگه شورای نگهبان غیرقانویه مجلس هم غیر قانونیه.

ناشناس گفت...

دلقک عزیز. گزینه رآی دادن و حذف نمایندهای رهبر در حال گسترش است و دستگاه رهبری هم احتمالا با نظرسنجی این مهم را به او رسانده است. یکی از دوستانم نظر یکی از دوستان در مورد رای سفید را قبل از خواندن این مطلب به من گفت. من هم آن را تایید می کنم. فقط از روحانی می خواهم در ایام انتخابات با هوشیاری عمل کند و هر گونه گزک را از جناح مقابل بگیرد. من به خاطر اول ایران و دوم به طور ویژه دلقک در انتخابات شرکت می کنم.

ناشناس گفت...

خیلی "فعال شدی تازگی ها هم که تازه هم آمده ای! دارمت بی خیال آن جوانمردی که در مورد برگرداندن لینک حذف شده ات در بالاترین کردم بشو - که بودی در زیر لینکهای انتخابات در سایت بالاترین این چندروزه"
باورکن جناب دلقک از این دو جمله هیچی نفهمیدم.احتمالا غلط املایی ودستوری و کنایه ای بوده با هم غاطی شده؟لینک انتخابات بالاترین هم وجدانن نفهمیدم چیه باز؟سرم در نمیاد از اینا
راحت و پاکیزه برو سر مواضع اصلیت و بدر و دیوار نکوب هم مواضعی نداشتم. این خبر الان اومد رو تلگرام و حیفم اومد از بی پدر مادری سیاست حرفی نزنم
اولنش که درست به مطلب ربطی نداشت.
ولی ثانیا که ربط داره جفتشون نفت رو گرون کردن که پول سگ بازیشون جور بشه!
گو..گل

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

دلقک عزیز، گزاره ات طلایی است که ؛دشمن شماره یکت را بشناس و بهر انکس رای بده که مانند او نیست:
دلقک جان کاربرد و مصرف کلامت از جغرافی وزمان بیرون زده. حیف تو و افسوس ما، اگر یکجا نکی همه حرف هارا تا بماند بر پیشانی روزگار. کتابت را دست بگیر و بنویس.

ارادت

ناشناس گفت...


آملی لاریجانی: می‌گویند فلان شخص طرفدار ولایت است، پس کمپین راه بینداریم تا او رأی نیاورد

Dalghak.Irani گفت...

گو...گل اگر "یاگو...گل" تو نیستی. بی خیال دایلوگ اول آن کامنت. چون یک یا...گوگل هم بود فکر کردم یکی هستید و هر دو هم این چندروزه پیداتان شده در شرزمین دلقک ها. بهرحال مشکلی نیست و نفتی هم نشو. یا...هو

ناشناس گفت...

من فکر کنم قراره این اتفاق بیفته: انتخابات برگزار میشه. اصلاح طلبها رای میارن. شورای نگهبان خیلی از رای ها رو باطل میکنه و نتایج تا حدود زیادی عوض میشه. بعد یه عده زیر بار این کار شورا نمیرن. بعد رهبر میگه دیدید گفتم یه عده زیر بار تصمیم شورای نگهبان نمیرن. این همون القای آمریکا هست. چون اگر نظر شورای نکهبان رو قبول نکنین، یعنی میخواین کشور 4 سال مجلس نداشته باشه.
در حقیقت رهبری داره زمینه چینی میکنه که برعکس 88 عمل کنه. اینبار بگه دولت تقلب کرد ولی شورای نگهبان جاوش رو گرفت و رای ها رو درست کرد و همه باید به نظر شورای نگهبان تن بدهند. خدا به دادمون برسه. نقشه بسیار شومی هست. و آفرین به دلقک که تیز مطلب رو گرفت.

p گفت...

واقعا خارج از تصور ما تحلیل میکنی... دم شما گرم. من هرگز حرف های رهبری رو تحمل ندارم بشنوم یا بخونم چه برسه انقد دقیق بشم که تحلیل کنم!!! پاینده باشی.

ناشناس گفت...

تا شورای نگهبان می شد تقلب کرد ولی چون مافیای روحانی رفسنجانی انتصابات رو توسط وزارت کشور برگزار میکنن واسه مافیای خامنه ای نگران کنندست پس اگه ببینن باز نمیشه میزنن زیر میز که ای کاش بزنن و خیال همه راحت شه که دیگه انتصابات صوری هم نداریم مردم تکلیف خودشونو معلوم کنن

رامیار گفت...

دیدید گاهی آدم تفسیر یک فوتبال را میخواند اینقدر ذوف زده میشود که دوست دارد برگردد و دوباره بازی را تماشا کند؟ حالت من هم با خواندن تحلیل محتواهای شما همین حالت است. بعد از آن پست واویلایتان که اقتدار و قانون را در سخنرانی خامنه ای درباره پلیس دربرابر هم گذاشتید شیفته و دیوانه تحلیلهایتان شدم و هربار آرزو میکنم که کاش باز هم چنین تحلیلی را ببینم. این مطلبتان هم از همان جنس بود. اینقدر جالب فرازهای مهم را بیرون کشیدید و معنابخشی کردید که الان دلم میخواهد بروم و مقل تماشای دوباره فوتبال، سخنرانی را در اینرنت پیدا کنم و از نو بخوانم.
هزار آفرین بر این استعدادتان که من در استادان علوم ارتباطات و رسانه هم کمتر همپای آن را دیده ام (درواقع هنوز ندیده ام).
واقعاً عالی. باز هم از این دست تحلیلها بنویسید که من مشتاق مشتاقم.
سپاس بابت وقت و انرژی‌ای که صرف میکنید و این تحلیلها را به رایگان در اختیار ما قرار میدهید.

ناشناس گفت...

دلقک تحلیلت عالی بود. اما خامنه ای اگه صندوقا ر باطل کنه براش گرون تموم میشه. آبروریزی بزرگ

ناشناس گفت...

اگر همچین قصدی هم داشتند با این تحلیل خوب شما برنامه شان از بین رفته است. خوب زدی تو پوز خامنه ای. این تحلیل شاید در وقایع مثبت سیاست ایران تاثیر بذاره.

فرید الدین گفت...

دلقک خداییش یادته من قبل این سخنرانی خامنه ای گفتم اینا میخوان صندوق رای ابطال کنن؟!

ناشناس گفت...


دفتر استفتائات خامنه‌ای: شرکت در انتخابات واجب و دادن رای سفید حرام است.
هدف از این کار آوردن نیروهای مومن و حزب اللهی به صحنه انتخابات و تشویق مخالفین به عدو شرکت و و اگر مقدور نشد ایجاد این ذهنیت در مردم که با رای سفید با من مخالفت می کنید که این امر هم به ورود کاندیداهای مورد نظر وی کمک خواهد کرد. البته دوست داشته باشیم یا نه ایجاد فضای شرکت در انتخابات از سوی بی بی سی voa من و تو و سایر شبکه ها می تواند در تعیین روند تصمیم گیری مردم نقش بزرگی ایفا کند.

ناشناس گفت...

دکتر ملکی گفته بنده رای نمی دهم، سوال این است که شما بیشتر می فهمی یا دکتر ملکی؟

Dalghak.Irani گفت...

اگر در رابطه با مرجع و مقلد بپرسی. من می گویم راحت باش و از رسالۀ عملیۀ مرجع تقلیدخودت تقلید کن و من که اصلاً حق اجتهاد ندارم. اما اگر راجع به استدلال می پرسی. هیچ ماست بندی نمی گوید ماست من ترش است بلکه این ذائقۀ مشتریست که باید سالم باشد در پیدا کردن ماست مورد ذائقه و شیرینش. من البته خاک پای دکتر ملکی عزیز هم نمی شوم نه به اندازۀ او خیانت کرده ام و نه به اندازۀ او فداکای کرده و رنج برده ام. من شکستم را پذیرفته ام و با خیالی آسوده از "منم" دنبال راهی می گردم که شکست دور را نزدیکتر کنم. و الا در قبل از مرگ دکتر ملکی که شکستی در چشم انداز نیست آنهم به بزرگی "سقوط کمپلت آخوندها و آمدن دوبارۀ همکاران روشنفکر دیروز آن ها. هیچگاه یک آخوند - جز روضه خوانی در قدیم - را در یک کیلومتری خود نه دیده ام و نه پذیرفته ام و نه همکاری کرده ام. پس من یک شاهکارم که دشمنم را بخشیده ام و با رفسنجانی همکاری می کنم مثل فرزندان دکتر ملکی. با درود به دکتر ملکی بخاطر رنجهایی که برده است و اشتباهات بزرگی که مرتکب شده است. یا...هو

ناشناس گفت...

فکر می کنم در برنامه آپارات هفته گذشته بود که مستندی به نام انقلاب تقاطع استاد نجات الهی را پخش نمود که ساخته مستندساز جوان نسیم نجفی بود.
در این مستند دکتر ملکی هم یکی از راویان مستند بود در کنار چند استاد دیگر. فقط جمله ای از او در پایان مستند که هدف ما از انقلاب چه بود و چه شد گفت البته با بغض که "ما در آن زمان می خواستیم که پول نفت را بین همه مردم تقسیم کنیم" و در این لحظه من یاد احمدی نژاد افتادم و به چهره دکتر که دقیق بودم این حس به من القا شد که او هم متوجه گند جمله اش شد و ادامه داد و جمله ای گفت که زهر جمله قبلی را گرفت و خاطرم نیست.
می خواستم بگویم که دکتر ملکی انسان خوب و آرمان گرایی است و رنج بسیاری هم در راه ایده اش برده است ولی دلیل نمی شود که آرمانش که آرمان تمامی ملی مذهبی هاست با از اقتصاد پووپولیستی احمدی نژاد و چاوز یکی نباشد.
حال که صحبت از این مستند شد یادی می کنم از ستوان دومی که به اتهام تیراندازی و کشتن نجات الهی محاکمه و تیرباران شد و در دفاعیات خود عنوان کرد که مقتول از روبرو هدف قرار گرفته و در آن زمان من در طبقات بالایی ساختمان بودم و زاویه عبور گلوله شاهد بیگناهی من است. حس من می گوید در آن زمان هم مانند واقعه سینما رکس دستهایی با نقشه حساب شده مسیر هیجان را هدایت می کردند.

ناشناس گفت...

بیخودی زور نزن این کلکا قدیمی شده دیگه. این دفعه کمتر از دوره قبل رأی میدن مردم.

ناشناس گفت...

جوک سوپاپ اطمینان جامعه‌ی مستأصل است
جامعه‌ آزادی می‌خواهد، با گستاخی خفقان را نشانش می‌دهند که ببین مرغوبترین نوع آزادی این است. دموکراسی می‌خواهد، استبداد را به عنوان متعالی‌ترین مردم‌سالاری نشانش می‌دهند. از محور مقاومت می‌گویند، محور مقاومت در برابر دشمن. ولی همین محور که تا به تا حال به تعداد انگشتان دو دست شهروندان اسرائیل را نکشته، صدها هزار سوری را به کشتن داده و ملیون‌ها نفر را گرسنه و آواره‌ی دریاها کرده است. همین محور مقاومت چند ملیون معترض انتخابات ۸۸ را فتنه‌گر نامید، و گردهمایی نمایشی چند ده‌هزار ساندیس‌خور را حماسه. محور مقاومت علیه مردم. و در همه‌ی اینها توفان مخالفتی نهفته است که جوک منحرف و تخلیه‌اش می‌کند. جوک به همراه دانشگاه آزاد، برنامه‌ی نود و مواد مخدر، ستیزه‌ها را از صحنه‌ی سیاست به صحنه ورزش، سرگرمی، لودگی و خودنابودی تخدیری می‌برد.
با این همه، به نظر می‌رسد گاهی برای مصون ماندن از تزویر و دروغپردازی بزرگی که در جامعه به راه افتاده، گریزی از آن نیست. و بعضن برای توضیح پیچیده‌ترین مسائل زبان گویایی دارد.
یک روز يک خانمى همراه آقاشان با درخواست سونوگرافى "وضعيت حاملگى" تشريف آورده بودند پیش دکتر و ایشان داشت سونو ميكرد كه آقا گفت:«دكتر جان من سه تا دختر دارم! ميخوام كه اين يكى پسر باشه! ببينم چيكار ميكنى!» دکتر كه انگار فكش چسبيده بود به نافش گفت: «هركارى كه لازم بود شما خودتون قبلا انجام دادين! من چيكار بايد بكنم الان؟!» آقا جواب داد: «نه ديگه دكتر نشد! يه پسر از اون تلويزيونت برا ما در بيار!»
حالا قضيه انتخابات در این مملكت گل و بلبل هم مصداق آن آقاست كه يک عده‌اى قبلا كارهاى لازم را با انتخابات كردند و جنسيتش را هم معلوم كردند، حتی معین کردند جنس اصلاح‌طلب حاضر در صحنه چه جوری باشد، الان از ما ميخواهند كه يک پسر كاكل زرى برایشان از صندوق رأى بيرون بياريم!
البته برای اینکه این پسر مذکور دوقلو بدنیا بیاید یک کمیته‌ی اقوام درست کرده‌اند که وظیفه‌اش دفاع جانانه از حقوق اقوام از روز تأیید صلاحیت‌ها تا یک شب مانده به انتخابات است. غافل از اینکه مادر با انتخاب جناب یونسی سرزا رفت و مرد.
از صفحه شخصی ایواز طاها

ناشناس گفت...

دلقک جان...درود به شیر پاک ه مادر ات
خدایی intelligence service ای هستی
پوز ه شریعت مداران رو زدی با مقاله ی امروز

درود بر نان ه حلال ه پدر و مادری که تو رو آفرید.

ولی گفت...

ناشناس ساعت ۲۲:۳۰ به نقل از کسی به نام طاها؛
مدّتِ فراوانی است که سخن بدین درستی و شمول نخوانده بودم!
زَهازه!

فردی عجیب با چشمانی مرموز و صدایی خاص گفت...

مقاله تان "هوشمندانه" و "بموقع" "سیلی محکم" و "مشتی بر دهان" خامنه ای بود . . .

ناشناس گفت...

سلام تیمسار
خیلی ممنون از این مقاله
خواندن اخبار نماز جمعه این هفته خیلی چسبید..
یک ایرانی نگرانhttp://fararu.com/fa/news/262948/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF

ناشناس گفت...

محمدرضا شعبانعلی نویسنده:
برخی میگویند ما رای نمیدهیم تا با دولت مخالفت کرده باشیم. واقعیت این است که رای ندادن به آقای X یا Y، به معنای مخالفت با نظام نیست بلکه به معنای حمایت از آقای Z است که رای های ثابتی دارد و شیوه برنده شدنش، نه با ترغیب مردم و جذب رای، که با مایوس کردن مردم و «دفع رای» است.
تمام کسانی که در این انتخابات به بهانه لج کردن و تحریم کردن دولت و نظام و … رای نمیدهند، در واقع رای داده اند و در تعیین سرنوشت خود مشارکت کرده اند. پس ژست های روشنفکرانه نگیرید و نگویید: من به هیچکس رای نمیدهم. شما از هم اکنون رای خود را به نفع آقای Z به صندوق انداخته اید. حتی قبل از اینکه ساعات رسمی انتخابات آغاز شود!

ناشناس گفت...

دلقک بنویس بنویس که درست می نویسی.

ناشناس گفت...

دلقک کوسه داره اکبرشاه می شه با این انتخابات. من که دل خوشی ازش ندارم اما خدایی آدم باهوشیه.