۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

شعار من این است: من بازندۀ 37 ساله ام. اما نخواهم گذاشت خامنه ای هم برندۀ مطلق باشد! من حق را به روحانی می دهم.1- این دیگر ادعای من نیست. بلکه آمار رسمی و عددی است که شرکت کنندگان در انتخابات مجلس ششم - بویژه در تهران و کلان شهرها - بیشترین - با فاصله ای خیلی زیاد - جمعیت رأی دهنده به نمایندگان مجلس در طول رهبری نکبت آیت الله خامنه ای را داشته است. او اما تا کنون - چه در هنگام تشکیل آن مجلس و چه در طول 16 سال پس از آن - حتی یکبار هم از مشارکت مردم در آن انتخابات بعنوان حماسه و افتخار نظام و مقبولیت جمهوری اسلامی و این جور چرت و پرت ها نام نبرده و به آن استناد نکرده است. و مجلس ششم را یک خسارت مطلق و حماقت توده های فریب خوردۀ مردم رأی دهنده محسوب و معرفی کرده است. بنابراین این فرضیه که رأی دادن درهرصورت آب به آسیاب مشروعیت خامنه ای ریختن است فرضیه ای رد مستند است.

2- اگر قبول کنیم - که باید قبول کنیم چون مستند است - خامنه ای از همان سال 76 و هنگامی که علناً از ناطق نوری حمایت کرد و مردم با فاصله ای نجومی محمد خاتمی را انتخاب کردند؛ کاملاً به جایگاه نازل خود در افکار عمومی واقف و آگاه است؛ این سؤال بدیهی پیش می آید که اگر قصد خامنه ای مشارکت حداکثری مردم است. پس چرا در هر بزنگاه وارد می شود و از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت می کند تا جائیکه مخالفان خودش را هم از این دعوت مثتثناء نمی کند. در حالیکه او می داند دعوت او نه تنها باعث اقبال بیشتر مردم نمی شود. بلکه بدلیل نفرتی که مدرن ها از او دارند؛ سبب کاهش مشارکت هم می شود؛ حتی شده از لج دعوت او. بنظر من این ترفند خامنه ای بدو دلیل کاملاً قابل فهم در قالب استراتژی برد - برد برای خودش و نظامش اتفاق می افتد.

الف- او از همه دعوت به شرکت کردن در انتخابات می کند تا اگر بنا به تصادف یا بتشخیص مردم یا دعوت سایر شخصیت ها و تشکل های مورد احترام مردم؛ مشارکت گسترده ای صورت گرفت. او این نتجۀ تبلیغاتی و پزدادنی را استحصال کند که شرکت گستردۀ مردم در انتخابات اولاً با دعوت من انجام شده؛ و ثانیاً بدنیای مخالف و منتقد خودش بگوید که این نظام تحت رهبری من است که مشروعیت دارد. هرچند نتیجۀ ملموس و واقعی انتخابات باخت همفکران و هواداران او باشد. در چنین حالتی او به درصد شرکت کنندگان مباهات خواهد کرد و باختش در نتیجۀ انتخابات و تشکیل مجلس منتقد خودش - در معیار برده وار عمل نکردن مثل مجالس هفتم و هشتم و نهم - را پیروزی نظامش جلوه خواهد داد.

ب- اما اگر نتیجه برعکس شد و مردم بنا بتشخیص خودشان و تحریم نخبگان مرجعشان و مهمتر از همه بخاطر نفرت از خود خامنه ای و رهبریش و دعوتش به مشارکت نیامدند و در انتخابات شرکت نکردند؛ خامنه ای را به این برد بزرگتر خواهند رساند که او مجلس را ببرد و برای چهار سال آینده خیالش راحت باشد که بهترین مجلس ممکن - او از مجلس نهم با چنین تمجیدی یادکرده و می کند - از نظر اختگی و تسلیم بودن و گوش بفرمان بودن در کنار خودش را خواهد داشت. زیرا عدم مشارکت مردم قطعاً شامل هواداران خامنه ای و جبهۀ تحجر که سازمانی و حجت شرعی و مهندسی شده رأی می دهند نخواهد بود. و آنان با حداقل رأی 10 - 15 درصدی شان انتخابات را خواهند برد؛ و عناصر پایداری مصباح و خامنه ای را سوار بر سرنوشت 80 میلیون ایرانی در چهار سال پیش رو خواهند کرد. و در اینصورت اما خامنه ای آمار کم مشارکت کنندگان را در مقایسه با دموکراسی های غربی و بویژه امریکا درصد بازهم بهتری نشان داده و تبلیغ خواهد کرد. هرچند که زیاد دیگر مانور "مردم مشارکت گسترده کردند" را نخواهد داد و در اولین فرصت تبلیغات عددی بعد از انتخاباتش را از صحنه خارج؛ و از واقعیت اتفاق افتاده در تشکیل شدن مجلس بردگان لذت خواهد برد. و طرفه اینکه بسیاری از تحلیلگران دعوت خامنه ای از مردم را بیشتر بخاطر پس زدن مردم از مشارکت ارزیابی کرده و می کنند.

3- و با این پیش فرض قطعی و حتمی که سگ زرد (هاشمی و روحانی) با شغال (خامنه ای و مصباح) فرق ممتازی دارند؛ لذا شعار انتخاباتی من بعنوان یک ایرانی با حق رأی دادن در داخل کشور این است: 
"من 37 سال است باخته ام. هیچ راه و گزینه ای هم برای برنده شدن در اختیار و چشم اندازم نیست. و باخت من پا در سی و هشت سالگی گذاشته است و تداوم خواهد داشت. اما - این اما مهم است - من از ضرب المثل "دیگی که برای من نجوشد / سر سگ در آن بجوشد" عبور و عدول کرده ام؛ و ضرب المثل ارتقاء یافتۀ خودم را ساخته ام با صورت بندی: "دیگی که برای من نجوشد / خیال راحت خامنه ای برای چهار سال آینده هم نباید در آن بجوشد".

4- البته که اعتراف می کنم من نه انقلابیم و از انقلاب 57 - بنام من هم نوشته شده - مثل سگ پشیمانم. و طرفه اینکه حتی اگر نفرت از انقلاب و شورش هم نداشتم؛ انقلابی هم در چشم انداز جامعۀ فقیر و از ریخت افتاده و بدون آرمانم ندارم؛ که به امید واهی "بزک نمیر بهار میاد / کمبزه با خیار میاد آرمانگراهای ناکجا آبادی؛ اجازه بدهم تحجر و ضد زندگی خامنه ای بدون کمترین خاری در سرراهش به پیروزی برسد و بریش من بخندد مثل همیشه. بدیهی است که این یک تحلیل از یک دلقک بی مقداری است که خودش آواره است و بدون امکان مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات پیش رو. و بدیهی است که نه اعتبار نام دارد و نه حماقت جسور که توصیه به دیگری - حتی فرزند خودم - بکند که چه کند یا نکند. بعبارت دیگر این یک گزارش میدانی از تاریخ شفاهی ایران انقلابی است و برداشتم از اجتماع و امکانات امروز؛ از زاویۀ نگاه یکی از میلیونها تودۀ سرورم در بین ایرانیان و بس. و مطمئناً ادعایی هم به "این است و جز این نیست" ندارد. یا...هو

بعد از تحریر: احمدی نژاد خودش یک پدیده بود در حد پیامبران. و این خامنه ای بود که به او آویزان بود و نه احمدی نژاد به خامنه ای. این را به این دلیل گفتم که خیلی ها ظهور و تداوم احمدی نژاد را خواست و اراده و مهندسی و تقلب خامنه ای می دانند که از بیخ رد است. و احمدی نژاد خودش بوجود آورنده و ادامه دهندۀ خودش بود. و شانس خامنه ای در این بود که احمدی نژاد از نبوغش برای نجات ایران استفاده نکرد تا بلاهتش از طرف خامنه ای مورد بهره برداری قراربگیرد و گرفت. 

۴۲ نظر:

ناشناس گفت...

یکی از بهترین نوشته هایتان بود. مو به مو موافق هستم.

ناشناس گفت...

در خرداد ۹۲ که گفتم رای می دهم، دوستی من را مسخره کرد که مانند گوسفند می روی رای می دهی و آنها هم رای تو را نمی شمارند و تفلب خواهند کرد. من هم گفتم باید رای بدهیم که تقلب کنند. رای ندهیم که تقلب نمی شود! صبح انتخابات هم به او گفتم من رفتم رای بدهم که تقلب کنند. عصر آن روز هم خودش هم رفت رای داد (به روحانی) و و وقع ما وقع.

ناشناس گفت...

ما نه تنها دنیای شما را آباد میکنیم بلکه آخرت شما را هم درست میکنیم.
ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
امام خمینی.
راستی چرا این گفته امام دیگه در صدا و سیما پخش نمیشه.

مانی گفت...

صد آفرین دلقک کبیر.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

دلقک عزیز، ؛عالی بود؛ واژه کوچکیست برای نوشته ات، بر من ببخشای که قاصرم در دیار سخن
اما بند چهارم را شکسته نفسی کردی، شما فیلسوفی مدرن به معنای کلمه هستی که در نوعت نه تنها کم یاب، بلکه نایابی و جامعه ما از قبل کمبود دیگرانی چون شما، بسیار نخسان دید

قلندر گفت...

حالت سوم را نفرمودید تیمسار ، که همه برویم رآی بدهیم و همزمان خیال راحت نظام برای چهار سال بعد از دیگ بیرون بیاید و بعد دوباره بیائیم اینجا و مثل مجنون جز بزنیم که دیدی چه خام شدیم ؟؟
بقول احمدینژاد ( که فقط او پادزهر آخوند بود )٫ اون ممه رو لولو برد و نظام دیگر هرگز روی آرای مردم ریسک نخواهد کرد ، اینرا پس از انتخاب خاتمی در ۷۶ پی بردند و در انتخابات ۸۸ به یقین رسیدند ، تازه اگر ابزار تقلب در شمارش آرا را هم نادیده بگیریم !!!

ناشناس گفت...

جات بودم اینو توی بالاترین لینک نمی کردم، اونجا کمپین شرکت نکنید و خودش خشک میشه می افته طرفداران بسیاری داره.

ناشناس گفت...

یک زمانی بود که افق روابط ایران و غرب تیره و جمهوری اسلامی در رویای هسته ای بود. در آن زمان موافق تحریم انتخابات ناعادلانه رژیم بودم. ولی اکنون تنها امیدم سرغت بخشیدن به زوال هسته ی تندرو قدرت با انتخاب افراد غیروابسته به خامنه ای و سپاه است.
پس همه با هم شرکت کنیم تا حداقل با زدن چند جفتک از سواری بگیرها حال گیری کنیم وگرنه با انفعال بیشتر ممکن است به فکر فرو کردن به آنجای مان هم بیفتند.

دلقک جان به سوالم در مورد امکان و پیامد های فرستادن نیروی زمینی برخی کشورهای عربی به سوریه با حمایت امریکا و عکس العمل روسیه و ایران جوابی ندادی!؟

شهریار

ناشناس گفت...

فکر نکنم عربستان نه قصد و نه توانایی عملیات نظامی بزرگ در سوریه داشته باشه ولی خدا کنه بحران سوریه حل نشود و صلح نشود با عرض تاسف برای مردم مظلوم سوریه! چون هیزم خوبیست برای اتش زدن پول های ازاد شده ایران که به دست سپاه خواهد افتاد.

ناشناس گفت...

با سلام،
رای مردم به خاتمی و مجلس اصلاحات گشایشی هر چند ناچیز در فضای سیاسی و اجتماعی را در پی داشت که ۴ سال پس از پایان دوران خاتمی منجر به حرکتی (البته نه چندان قدرتمند و نه چندان برنامه دار) به نام جنبش سبز گردید. اکنون حرکت صحیح روحانی ـ با تمام تردید هایی که برای رای دادن به او وجود داشت - اگر با یک مجلس مردمی تر همراه شود، قطعا راه استحاله نظام ایدیولوژیک را هموارتر خواهد کرد و دردر صورت مقاومت رژیم، در آینده نه چندان دور میتواند حرکت جدی تر و قوی تر از جنبش سبز را بیآفریند.

ناشناس گفت...

واقعا تحلیل جالبی بود. آفرین به شهامتت دلقکدجان برای نگارش این متن در این وانفسای روشنکفری با شعار تحریم انتخابات

ناشناس گفت...

چندان موافق نیستم. شما بیاید موضوع را از دید خامنه ای نگاه کنید نه از دید مردم. دید خامنه ای دید کاملتری است چرا که او از فریبکاری خود اطلاع دارد و برای همین است که 37 سال است که بازنده ای چون در خیالات خود تحلیل می کنیدو فکر می کنید مثلا دارید به خامنه ای رودست می زنید! حالا بیاید جای خامنه ای فکر کنید. او اصرار دارد که مردم حتی مخالفان شرکت کنند این یعنی چه؟ یعنی او از عقبه خود اطمینان دارد. می داند هر دستی که بازی شود او چند تکخال زیر میز پنهان کرده که باز برنده است! یک روش ساده که هر بچه مدرسه ای می داند این است که دشمن دشمن خود باش هر چیزی که او می خواهد تو بر عکس کن.عملی که دشمن مردم ایران را شاد می کند قطعا به نفع اوست.ولی باز می گویم که همه یا هیچ نباید اندیشید با این وجود باید دید هزینه ای که پرداخت می شود با منافع بدست آمده همخوانی دارد؟ نکند طلا را خرج مطلا کنیم و آفتابه را با رای طلایی مردم طلا کاری کنیم. آیا فرستادن چند نماینده بی خاصیت به مجلس ارزش آن را دارد؟ اصلا خامنه ای مجلس را به خصیتین خود هم حساب نمی کند چون می داند فرقی بین اصغر و اکبر و تقی و نقی در دست بوسی او نیست. او هر چه چیزی را اراده کند مجلس همان را تصویب می کند! پس این موضوع که ترکیب مجلس را به کام او تلخ کنیم فاقد وجاهت است. هیچ وقت این مجلس به کام او تلخ نخواهد شد مگر چند نماینده شجاع مانند علی مطهری در آن پیدا شوند که او هم رد صلاحیت شد.خودت را گول نزن تجربه 37 سال شکست را مبنای یک شکست دیگر نکن.بجای اینکار دندان مجلس را از بیخ بکن و دنبال حرکت های دیگر مدنی و قهری باش. خیلی ها پیگیر روش های دیگر هستند و شما هم مردم را منتظر چند اصلاح طلب آبکی که چه عرض کنم منظر چند اصول گرای کم رنگ نگذار. مردم منشا قدرت هستند و نباید منتظر بنشینند.

غواص در عمق 400 متری

ناشناس گفت...

دلقك عزيز، عالى
ارادت، افشين قديم.

ناشناس گفت...

سلام
با عرض معذرت با درصد زیادی از مطالبتان موافق نیستم

آیا تا بحال انتصاباتی رو در ایران سراغ داری که حکومت از پرشوری آن نگفته باشد؟؟؟

فکر می کنید بین طرز تفکر خامنه ای و روحانی چقدر فاصله است؟؟ اینها اعضای یک خانواده هستند که با ایرانی بیگانه اند، فقط در بعضی موارد بگو مگو های خانوادگی دارند.

قرار هست رای بدید که خامنه ای متوجه شود که مردم همراه او نیستند؟؟؟ فکر می کنی نمیدونه؟ حالا با این فرض که نمیدونه، به کی قراره رای بدید؟؟ به 10 درصد کاندیدی که بر اساس التزام به رهبری تایید صلاحیت شده اند و فقط جملات قشنگتری عنوان می کنند ولی در عمل با 90 در صد دیگه یکسانند. از خرداد 76 سرگرم این بازی هستیم و ظاهرا حالا حالا باید مشغول این بازی مسخره باشیم.

فرید الدین گفت...

مگه حالا این گم نام ها و شبه اصلاح طلب های درجه شیش و هفتی که موندن اگه رای بیارن قراره گوش به فرمان خامنه ای نباشن؟؟! چون هیچکار دیگه نمیتونیم بکنیم دلیل بر رای دادن نمیشه. رای دادن این دوره ته حقارته و کوچیک کردن خودمونه. همین اصلاح طلبهای به اصطلاح کله گنده شون چی بودن که حالا بریم به 4 تا الهه راستگو رای بدیم برای مجلس؟؟ واقعا اگه مردم بازم برن رای بدن دیگه از این ملت قطع امید میکنم

ماهور گفت...

حرفت درسته. اگر مردم ایران اون قدر هماهنگ بودن که تحریم انتخابات به یه نتیجه معنی دار منجر بشه خیلی زودتر از اینا نظام رو مجبور کرده بودن یه تغییر ساختار

ناشناس گفت...

اصلاح طلبان نام دار رد شدند، خوب شما می خواهید به کسانی رای دهید که نمیشناسید و معلوم هم نیست این ها اصلا اصلاح طلب باشند؟

ناشناس گفت...

سلام استاد گرامی ودوستان همراه:
شما از قضیه این خانم شهرزاد میرقلی خان اطلاع مستند و قابل اتکایی دارید؟؟
کفتارها در آخر خط مشغول تیکه پاره کردن همدیگه هستن یا واقعا بازی خورده از همسر سابقش واطلاعات سپاه؟؟؟؟!!!!

ناشناس گفت...

درود وسپاس

ناشناس گفت...

بابا حقا که دلقکی کدوم انتخابات . از اول عمر این حکومت همه انتصابات بوده نه انتخابات ,,,دلقک جان فعلا این شعر را داشته باش تا بعد :
اندر حکایت انتخابات مسجد (مجلس) شوربای اسلامی و رسیدن دزدان جدید ........:یک مسجد ( مجلس) پر ز دزدان ، دزدان نو رسیدند ....این کشنگان تازه کونها ز خود دریدند .//قبل از انتخابات ، بس وعده ها دادند ......بعد از انتخابات بر قول خود ، شاشیدند .//هنگام رای خواستن ،موبایل و لپ تاب دادند ....وقتی وکیل گشتند ، تخم رهبر مالیدند .//این جاکشان وکیلند ، یا خایه مال رهبر ؟ ....بسکه برای آن دزد فقط هورا کشیدند .//هرچه که سید علی گفت، به به بهش گفتند ... پولهای نفت خوردند ، باغ شمال خریدند .//با یک ریش ساده ، تسبیح و دستمال یزدی .... بس رانت ها خوردند ، بس صیغه ها خریدند .//این است دین دزدان ، اسلام جاکشان است ...کس خل در انتظار فرج ، اینها به ثروت و مال در کانادا رسیدند.//

Dalghak.Irani گفت...

حتی معر خوبی هم نیست. فقط یک ساعتی گذاشتم که دلت نشکند بعد حذفش می کنم.اینهمه شعرهای با وزن و قافیه و بدون فحاشی های جمشید و دروازه. یا...هو

ناشناس گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.
ناشناس گفت...

فاکتورهای متعددی را در این تحلیل نادیده گرفتید همچون برخی از تحلیلهای دیگر که بر مبنای احساسات است.
- از اینکه مجلس ششم بر خلاف خواست خامنه‌ای تشکیل شده نمیتوان نتیجه گرفت که نتیجه نهایی به ضرر وی بوده است.
- نمایندگان مجلس ششم از خود نظام بوده‌اند، پس شدت ضدیت آنها با خامنه‌ای نیز آنچنان زیاد نبوده است.
- اینکه بر فرض مجلس ششم کاملا بر خلاف خواست خامنه‌ای بوده است، دلیل بر این نیست که در آینده هم این اتفاق افتاده یا بیفتد. در واقع انتخاب دو دوره خاتمی و انتخابات مجلس ششم، نظام (خامنه‌ای، سپاه و ...) را هوشیار کرد و آگاه‌تر نمود که باید با لطایف الحیل نگذارند چنین اتفاقها و صدمات کوچکی نیز به نظام برسد. از «لطایف الحیل» واقعا منظور داشتم که شیوه اعمال دیکتاتوری در جمهوری اسلامی آبزیرکاهانه است.
- در مورد ب: از کجا معلوم است که مشارکت کم خواهد شد؟! این را قرار است کی بگوید؟ مثلا دولت روحانی همینطور بگوید که ۳۰ درصد مردم شرکت کرده‌اند؟! این محال است. روحانی چنین پخی را نخواهد خورد، چون نظامش یعنی خودش را به خطر می‌اندازد. این یعنی شرکت کننده هر چه باشد، باز حماسه‌ای جدید به ظهور خواهد رسید. توجه کنید که حماسه معنی خاصی دارد و باید در موارد خاص بکار رود، ولی همه انتخابات جمهوری اسلامی از انتخابات پیشین پرشورتر و حماسه‌سازتر بوده است. آمارها را کمتر کسی توجه میکند، مهم تبلیغات است. علاوه بر اینکه، اگر بر فرض محال تعداد شرکت کنندگان زیر ۵۰ درصد باشد، روحانی آن را اعلام نخواهد کرد و به دروغ متوسل خواهد شد، موضوع این است که در هر حال جمهوری اسلامی ۶۰ درصد شرکت کننده را حتما خواهد داشت. چون انتخابات مجلس است و شهرستانها و آنان که حتا علیرغم ضدیت با جمهوری اسلامی به اقوام حزب اللهی خود نیز رای میدهند، مهر شناسنامه و غیره. همچنین چون انتخابات خبرگان هم همان بغل است، در مورد خبرگان هم رای دهنده زیاد خواهد بود. یعنی کلا، ابدا و ابدا انتظار نداشته باشید که تعداد شرکت کنندگان کم باشد و اگر بر فرض محال کم باشد، ابدا انتظار نداشته باشید که وقتی از حدی کمتر شد، روحانی آنرا درست اعلام کند.

من مقاله‌های شما را میخوانم چون جالب مینویسید و البته برخی هم تحلیلهای خوبی دارد. ولی در ضمن شما زیاد به بیراهه میزنید. چنان اسیر «راه دیگری نبودن»، «عافیت» و «اصلاح» شده‌اید که حتا چیزهایی که ابدا به اصلاح نمیخورد را به آن میچسبانید . توجیه حرف چرند ظریف در مورد زندانیان سیاسی و بهترین دانستن قرارداد هواپیمایی روحانی از این جمله است. تا قبل از آن فکر میکردم بهترین اقدام روحانی، قرارداد هسته‌ای بوده است!!! که در این مورد هم به اشتباه رفتید و آن قرارداد ربطی به روحانی نداشت و ندارد. قرارداد اتمی را خامنه‌ای بست و نه روحانی.

ناشناس گفت...

یکی از پیامهای قبل هم از من بود. من و برخی دیگر، مدتی قبل از قرارداد هسته‌ای پیش بینی کردیم که قرار داد صد در صد بسته خواهد شد. دوستان میتوانند بروند کامنتها را ببینند. حال بگذارید یک پیش بینی صد در صدی دیگر بکنم. میخواهید این را از غرور بدانید یا هر چه. خود شما خیلی مغرور هستید و دانسته‌ها و پیش بینی‌های خود را زیاد به رخ دیگران کشیده‌اید، پس نباید گله‌ای باشد.

انتخابات مجلس و خبرگان با شرکت کنندگان بالای ۶۰ درصد برگزار خواهد شد (در بالا هم گفتم). مجلس و خبرگان دوباره در دست خامنه‌ای و نظام خواهد ماند با عده معدودی سوپاپ اطمینان برای مضحکه دموکراسی نظام. شما و هم فکرانتان بعد از انتخابات به همین معدود سوپاپ اطمینان ِ عملا بی تاثیر استدلال خواهید کرد و شرکت خود در انتخابات را توجیه خواهید نمود!!!

این رژیم در حال سقوط است. چه خاتمی، مجلس ششم و جنبش سبز به وقوع میپیوست یا نمی‌پیوست این سقوط روی خواهد داد. عملا، شما در خانه نشسته‌اید، ما هم در خانه نشسته‌ایم. این شرایط است که حتا بدون اقدام ما رژیم را به سمت سقوط میبرد. مثل گردویی که اگر هلش نیز ندهید به سمت سرازیری میرود. انتخابات که فقط یک روز بیرون رفتن و کاغذ انداختن در روز رای نیست. یک انتخابات از چند سال قبلش شروع میشود و تا چند سال بعدش پیگیری میخواهید. باور کنید که رای انداختن در یک روز هنر نیست. در عمل تفاوت زیادی بین شما و ما نیست.

رژیم در حال سقوط است بخاطر شرایط ایران و ایرانی، مدرنیته، اینترنت، آمریکا، اروپا و پیشرفتهای علمی و غیره. سهم شرکت شما در انتخابات آینده، عملا نزدیک به صفر است.

مهرداد

ناشناس گفت...

تنها انتخاباتی که در جمهوری اسلامی تاثیری داشته است، انتخابات دور دوم احمدی نژاد و جنبش سبز بوده به دنبال آن. انتخابات اسفند ماه فقط در صورتی تاثیری بجا میگذارد که باز پای مردم به خیابانها کشیده شود. مثلا از یکی از کمپینهای تبلیغاتی اصلاح طلبان شروع شود و شور و هیجان واقعی و شعار و اعتراض قابل توجه ایجاد کند. جز این باشد تحریم یا رای دادن علی السویه است. ولی من مطمئنم که اصلاح طلبان چنین اعتراضاتی را نمیخواهند و حتا در صورت وقوع، خودشان آنرا در نطفه خفه خواهند کرد. اولویت اول اصلاح طلبان حفظ نظام است، حال اگر تغییری نیز حاصل شد فی به المراد!! علت این است که اولا آنها نمیخواهند رانتی را که در حال حاضر نیز دارند از دست بدهند و دوما پای آنها پس از نابودی آرام یا انقلابی رژیم، در پاسخگویی جنایات و اهمال کاریهای حکومت بویژه در سالهای ابتدای پس از پیروی انقلاب، به میان کشیده خواهد شد و در آخر اینکه آنها نمیخواهد تسلط مذهبشان را در ایران از دست بدهند. عمدا نابودی آرام نظام و دموکراتیک شدن آرام ایران ذکر کردم. اصلاح و تغییر آرامی (یعنی بدون انقلاب) که منجر به برکناری مسئولان این ۳۸ ساله جمهوری اسلامی شود نیز به ضرر اصلاح طلبان است.

مهرداد

مانی گفت...

دوستان مخالف فکر میکنند ما از اصلاح طلبان انتظار داریم طرفدار سقوط حکومت باشند و در مجلس از مدرنیته و رفع حجاب حرف بزنند, نه جانم ما خام نیستیم همینکه طرحهای آنچنانی تقویت بسیج و امر به معرف و نهی از منکر پیش نکشند وتصویب نکنند و هر از گاهی راهپیمایی مرگ بر این و آن در مجلس راه نیاندازند ویک مجلس نسبتا معمولی باشند نه مجلس اراذل و اوباش هم خوب است.

Dalghak.Irani گفت...

...حال بگذارید یک پیش بینی صد در صدی دیگر بکنم. میخواهید این را از غرور بدانید یا هر چه. خود شما خیلی مغرور هستید و دانسته‌ها و پیش بینی‌های خود را زیاد به رخ دیگران کشیده‌اید، پس نباید گله‌ای باشد. پایان نقل قول.

لزومی به من که هستم نیست. معلوم است که من یک نویسنده و تحلیلگرم با شناسنامه و آدرس معلوم با دو هزار مقاله و چند هزار کامنت و یک وبلاگ مشهور با 3000000 کلیک و 6 سال سابقه. و تو یک خوانندۀ نوشته هی من هستید با یک آی دی ناشناس و چند کلمه از بیانات نوستراداموسی واگویه های تاکسی و خیابان و نشابه ای که برای خودت باز می کنی. پس شأن من خیلی اجل است از موقعیت شما که زردی تنبانت از آیدی ات پیداست. راستی با تکیه بر کدام نشانه و در کجا پیشکویی های شما را پیدا کنند برای راستی آزمایی که آدرس "به گذشته نگاه کنید". خوددار و فروتن باش و نوشته هایم را دقیق تر مطالعه کن اگر جوان هستی و استعداد هم داشتی چندین سال دیگر می توانی وبلاک بزنی و خودت را با من محک. دوست محسوبت کردم و راهنمایی و الا خیلی هم راه دستم نیست پاسخ آدم های خیالی. یا...هو

ناشناس گفت...

احمدی نژاد خودش یک پدیده بود در حد پیامبران. و این خامنه ای بود که به او آویزان بود و نه احمدی نژاد به خامنه ای.....اخر این هم شد حرف؟ دلقک از روی یک دنده ای تمجیدی را که از احمدی کرده ای و او را قبول داشتی هنوز تکرار می کنی! کسی که با امریت اقای خامنه ای ایران را به لب پرتگاه برد.وچون موضوع قمر در عقرب شد روحانی را اوردند تا کشور را مثلا از لب پرتگاه دور کند.یعنی دور کنند!(مملکت داری مسخره) ... "دیگی که برای من نجوشد / خیال راحت خامنه ای برای چهار سال آینده هم نباید در آن بجوشد".دلقک راستش را بگو تو اطلا عاتی نیستی؟ واقعیت این است مردم ایران یک راه بیشتر ندارند.بگذارند این اقایان متحجر راه خودشان را بروند تا مثل دندان لق بموقع خودش کنده شود.اما شرکت در انتخا بات بازار خامنه ای را گرم می کند. و حکومت او را روبراه.اصلا حیون در حال حاضر موتور متحرکه حکومتتند و خامنه ای این را خیلی خوب می داند.اصلاحیون کنار بروند کار حکومت تمام است. بنا بر این بر من ثابت شد که تو اطلا عاتی هستی.

ناشناس گفت...

شما که همش می بازین انقلاب هم که اشتباه کردین زورتونم که نمی رسه به اخوند دیگه مقاله نوشتنتون چیه جالب اینه که نفر اول همیشه کامنت میزاره که یکی از بهترین نوشته هایتان بود. مو به مو موافق هستم.کلا ملت مو به مو موافقی هستیم نسل شما باخته کنار بکشین ما هم از شرتون راحت شیم

Dalghak.Irani گفت...

هرچقدر شیطنت خوشمزه و خوشگل است و با حال و هوای سیرک هم جور. شرارت اما حال بهم زننده است و بدرد معبد و مسجد و حوزه می خورد. آقایان و خانم ها دقت کنند که در سیرک مقدم دهان چالگی بدترین کار است. بوی گند حزب الله می آید. یا...هو

ناشناس گفت...

«لزومی به من که هستم نیست. معلوم است که من یک نویسنده و تحلیلگرم با شناسنامه و آدرس معلوم با دو هزار مقاله و چند هزار کامنت و یک وبلاگ مشهور با 3000000 کلیک و 6 سال سابقه.»

غرور سراپای وجود شما را گرفته است که از همین جملات بالای شما معلوم است. از این نمونه جملات غرور آمیز شما بسیار موجود است که اگر نثر جالب و گول زننده نداشتید، تا بحال همه را فراری داده بود. شما کیستید؟! من که جز کسی با نام دلقک که یک عافیت طلب لندن نشین است که برای مردم ایران نسخه میپیچد، نمیبینم. عزیز جان، من در ایرانم، برای من نسخه نپیچید. فرستادن یکی از این کامنتها گاهی برای من ربع ساعت تا نیم ساعت وقت میبرد و هزینه‌ای چند برابر شما باید بدهم.

در ضمن اگر کامنتهای من و بقیه را پاک نکرده باشید، همه با تاریخی پیش از قرارداد هسته‌ای هست که نوشته‌ام و نوشته‌اند که به نتیجه رسیدن قرارداد ۱۰۰ درصد است. با یک جستجوی ساده در گوگل پیدا میشود، اگر لج بازی کنید، لینک همه آنها را اینجا میگذارم، باز اگر پاک نکرده باشید. تا چند ماه پیش که موجود بود. این در حالی بود که شما تا چند روز پیش از امضای قرارداد، در شک بودید و شرتتان از ترس اینکه روحانی به موفقیت نرسد، زرد. باز میگویم، قرارداد هسته‌ای کار روحانی و ظریف شما نبود. با خواست خامنه‌ای شروع شد و با خواست وی به اتمام رسید. شواهد را هم که خودتان میدانید.

اینها را که نوشتم، اهانت ندانید. ما هر دو پشت رایانه ایم و یکدیگر را نمیشناسیم و رو در رو نیستیم. پس شاید این تذکر من شما را کمی بدون خجالت، به راه بیاورد و از برج عاج پایین. (این مشابه همان جملاتی است که خودتان دستکم یکبار، تحویل فرد دیگری دادید)

در ضمن آشغال، به نام من توهین نکن! این اسم واقعی من است و حدود ۲۰ سال از تو بزرگترم اگر سنت را واقعی گفته باشی که بعید نیست دروغ بگویی. با این اهانتت، مدرنیته‌ات بدرد پاک کردن همان زردی شلوارت و چرندیاتی است که پیش از قرارداد هسته‌ای گفتی.

حالا ببینم این کامنت را میگذاری یا نه

:-)
مهرداد

ناشناس گفت...

باز بگویم، در این شرایط موجود جمهوری اسلامی، رای شما و یک میلیون نفر یا ۱۰ میلیون نفر هم یک جو در چیزی که در آینده به وقوع خواهد پیوست تاثیری ندارد. چون عوامل مهم‌تر و تاثیر گذارتری وجود دارد.

متاسفانه شیوه نوشتن جوان منشانه من شما را گول زد و اهانت کردید، ولی آنطور نوشتم که شاید آدم شوید. مگر فقط قرار است که خوانندگان مخالف شما براه بیایند؟! امروز نوبت شماست.


شب بخیر
مهرداد

ناشناس گفت...

لزومی به من که هستم نیست. معلوم است که من یک نویسنده و تحلیلگرم با شناسنامه و آدرس معلوم با دو هزار مقاله و چند هزار کامنت و یک وبلاگ مشهور با 3000000 کلیک و 6 سال سابقه. و تو یک خوانندۀ نوشته هی من هستید با یک آی دی ناشناس و چند کلمه از بیانات نوستراداموسی واگویه های تاکسی و خیابان و نشابه ای که برای خودت باز می کنی. پس شأن من خیلی اجل است از موقعیت شما که زردی تنبانت از آیدی ات پیداست. راستی با تکیه بر کدام نشانه و در کجا پیشکویی های شما را پیدا کنند برای راستی آزمایی که آدرس "به گذشته نگاه کنید". خوددار و فروتن باش و نوشته هایم را دقیق تر مطالعه کن اگر جوان هستی و استعداد هم داشتی چندین سال دیگر می توانی وبلاک بزنی و خودت را با من محک. دوست محسوبت کردم و راهنمایی و الا خیلی هم راه دستم نیست پاسخ آدم های خیالی. یا...هو


خوب معلومه وقتی چیزی می نویسی که با سیاست اخوند جوره دیگه از چی باید بترسی؟ اینک من از تو بهترم چون وبلاگ دارم هم خیلی جالب بود هر کسی هم گفت که باختی بهم میگم بوی حزب الله امد در حالی که خودم دست در دست اخوند واسه رای دادن تبلیغ میکنم

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

دلقک عزیز،اگر سه میلیون بازدیدت را بر ده بخش کنی و ان را رای بشماری (با در نظر گرفتن ابعاد کوچک تریبونت)، حتما الان رئیس مجلس بودی، هر چند که حال و هوایت در این بازی ها نمی چرخد اما واقعا لازم نیست خیلی ها را جواب بدهی!
جواب دادن بعضی ها مثل کشف دوباره اعداد و شمردن از یک تا هزار است که من خواننده هم حوصله خواندش در کامنت دونی را ندارم

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

ایضا من خواننده به کامنت دونی می ایم که یا چیزی یاد بگیرم و یا اگر چیزی میدانم یاد بدهم والا دلقک عزیز تو نه نفی لازم داری نه تائید،من میدانم و دیگران هم میدانند و خودت هم بدان که تنها رقیبت خودت هستی و بس
نوشتن یک کامنت بی نام و نشان از یک نفر بی نام و نشان ذهن من خواننده را به بیراهه نمی برد بلکه مشوش می کند

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

مهرداد عزیز، شما که بقول خودت پشت رایانه ای و احتمالا یک استکان چای خوش دمکشیده ام کنار دستت داری، این اجازه را که به شریف ترین و مستقل ترین قلم دنیای مجازی فارسی زبانان توهین کنی را از خودت بگیر و خوشحال باش که دلقک شما را به جوابش مفتخر کرد و ان را بفال نیک بگیر. درضمن چای نوش جانت

ناشناس گفت...

جناب مهرداد، شما گفته ايد كه بيست سال از دلقك بزرگتريد ، يعنى با اين حساب به نود سالگى نزديك ميشويد؟!!!!!. ادبياتتان و توانائيتان در استفاده از كامپيوتر منطبق بر ادعايتان نيست.
بفرماييد چاى دوم.
افشين قديم.

ناشناس گفت...

سعی خودت را بکن ولی زیر تخم های خامنه ای همه شما مدفون خواهید شد . خامنه ای اگر بچوسد همه شما را باد خواهد برد و اگر بشاشد همه شما را اب خواهد برد . خامنه ای میراث دار 500 سال آخوند بازی در ایران است و نهایتا" شد خامنه ای و مربوط به 37 سال نمیشود .

ناشناس گفت...

همیشه سعی میکنم کامنت نزارم تا هم پارازیت نباشم سر کلاس درس تیمسار و هم کلاس کامنت دانی پربار و وزین وبلاگ رو پایین نیارم ولی اینبار بوی گند حزب الله از کامنتهای این پیرمرد خنذرپنزری نود ساله میاد که خنده های نحسش مو رو به تن همه ی ما جوونا سیخ میکنه و چاره ای جز لب باز کردن و اعتراض کردن برام نمیزاره...
آرزومند سلامتی و تندرستی دلقک و دست بوس پدر گرامی؛ کارگر بوشهری

p گفت...

یا قرآن!!! این چه تحلیل بی نهایتی بود....

ناشناس گفت...

افشین قدیم گرامی، من حدودا ۱۴ سال از جناب دلقک بزرگترم. سریع نوشتم و مهم هم نبود، ۲۰ سال شد. اگر دلقک ادامه میدادند باز میگفتم که سنم مهم نیست. اگر جوان هم بودم دلقک نباید اهانت میکردند. اسم جناب دلقک احتمالا از آن اسمهای چسلامی است که به اسم ایرانی اهانت میکنند! کلب علی، اصغری، غلامحسینی (از نوع غلمان و برده) یا چیزی مثل آن! جناب دلقک از نام من، پی برده که من سوسولم! نه گرامی، در جوانی طوری لباس میپوشیدم که کسی میتوانست من را با سوپور محله اشتباه بگیرد و .... طرز نوشتن جوان منشانه من خیلیها را به اشتباه می‌اندازد و این خوب است، طرف نمیداند با کی طرف است. من از روزی که اینترنت عمومیت یافت، در اینترنت بوده‌ام. فراوان هم بحث کرده‌ام و بندرت بازنده بوده‌ام، چون سعی کرده‌ام چرند ننویسم. برنامه نویس وب هم هستم. همین برایتان کافی است که بخاطر دوستی و تعصب از حماقت دفاع نکنید.

مهرداد

ناشناس گفت...

برجام در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ تصویب شد.

این کامنت ۱۰۰ درصد من در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۴ است:
http://dalghakirani.blogspot.com/2015/06/blog-post_17.html

این هم باز، کامنتی در ۱۴ تیر ۹۴:
http://dalghakirani.blogspot.com/2015/07/blog-post_3.html

خیلی پیش از آنهم به صورت ناشناس همین را گفتم و هم چند نفر دیگر گفتند، که باید واژه‌های ۱۰۰ درصد یا صد در صد یا ۱۰۰٪ را سرچ کنید. راهش آسان است و چند ثانیه هم طول نمیکشد ولی احتمالا فقط عده کمی میدانند که باید در گوگل چه کنند که سریع لینکها پیدا شود.

مهرداد