۱۳۹۴ دی ۱۴, دوشنبه

آتش در سفارت عربستان یا خودسوزی خامنه ای؟ آفرین به حزب الله!


1- اعدام شیخ نمر که منجر به اشغال و تخریب سفارت عربستان در تهران و لاجرم قطع رابطۀ عربستان سعودی با جمهوری اسلامی شد یکی از مبارک ترین و مؤثرترین اقدامات مورد نیاز سکولاریسم در منطقه و عقب راندن ایدئولوژی مذهب تهاجمی آیت الله خامنه ای است و باید با تمام وجود به آن خوش آمد گفت؛ حالا که در داخل ایران و حکومت ولایت فقیه نه جربزه و نه اراده ای برای سیاست ورزی وجود ندارد.

2- برای من و شما تعقیب کنندگان استراتژی اصلاحی من شکی وجود نداشت که چنین گسست بیشترینی و رادیکال بین جمهوری اسلامی و اعراب سنی عموماً و بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی خصوصاً قطعاً اتفاق خواهد افتاد. زیرا تضاد بوجود آمده بین ایران و کشورهای عرب سنی ماهیت ایدئولوژیک و هویتی داشته و دارد و بین مذاهب گوناگون - در هنگامۀ سیاسی شدن دین و دخالت مستقیم خارج از عرف شریعت در حکومت - امری ذاتی و تاریخی است و غیرقابل اجتناب. من فراموش نکرده ام که در هنگام حملۀ عربستان به یمن - و از منظر ناسیونالیستی - گفته بودم که "اگر بین ایران خامنه ای و اعراب اختلافی بروز کند من در کنار خامنه ای و بر ضد اعراب و عربستان خواهم ایستاد". اما این قول من مبتنی بر این پیش فرض آنروزها بود که خامنه ای فرمان نرمش قهرمانانه صادر کرده بود و چنین پنداشته می شد - من حتی مطالبی در تجلیل و التماس به آیت الله خامنه ای هم نوشتم -  که ما در حال عبور از تنش زایی بسوی تنش زدایی با جامعۀ جهانی و تبدیل شدن به حکومت مدرن و مسئول هستیم. و ترس عربستان را از قدرت گیری ایران مبتنی بر اولویت منافع ملی و دوری از ایدئولوژی و انقلاب مدام آرزو داشتیم. اما عملاً آرزوی ما مثل همیشه سراب بود و شد. و پس از امضای برجام خامنه ای بر طبل انقلابی بودن سی و هفت ساله کوبید - و هجوم به شادی و کنسرت و موسیقی و زن و زیبایی را در دستور کار قرار داد (کلیدی ترین اختلاف من با جمهوری اسلامی) - و هم دست آوردهای برجام را نابود کرد و هم خیال من و ما را راحت کرد که دعوای جمهوری اسلامی با اعراب سنی برهبری عربستان دعوای عرب و عجم و ایران و عربستان نیست. بلکه این دعوا یک نزاع فرقه ای - مذهبی بین شیعه و سنی است. لذا حالا دیگر با خیال راحت می توانم در کنار سنی هایی قرار بگیرم که حرفشان حرف دل من هم است. و فرمولۀ شدۀ آن حرف چنین است: "اگر قرار بر مرگ اسلام سیاسی رادیکال و بنیاد گرا در منطقه است باید شامل همۀ فرق آن اعم از شیعه و سنی باشد و اعراب حاضر به مصالحه با حکومت انقلابی روحانیان شیعه در ایران نیستند و نخواهند بود". 

3- امر مهم این است که آیا تنش های اوج گرفتۀ جدید بین جمهوری اسلامی و عربستان و اعراب منطقه چقدر به نفع یا ضرر ایران - و نه جمهوری اسلامی ایران - است و خواهد بود. این سؤال در بدو امر و با توجه به نوعی پیشداوری ضد عرب در بین ایرانیان پاسخی بدیهی دارد که آن را بر ضد نه تنها منافع جمهوری اسلامی که بر ضد منافع ایران عزیز می دانند و می فهمند. و بهمین خاطر هم کم نیستند ایرانیانی که مرتب زنهار می دهند بما برای پرهیز از هواداری از سیاست رادیکال و تهاجمی عربستان فعلی و اختلاف در حد نفرت از جمهوری اسلامی خامنه ای خود را فرو می خورند و پیش نهاده شان این است که در مقابل دشمن مشترک خارجی باید به تحجر رادیکال داخلی پیوست. تا بعد از رفع خطر از سوی اعراب مجدداً دعوای داخلی را از سر گرفت. در حالیکه این نوع نگاه و تحلیل و موضع گیری درک درستی از اساس اختلاف و گرفتاری ایرانیان با روحانیان حاکم - بخش انتصابی و قدرت مطلقه - ندارد. زیرا درست است که هر نوع دشمنی خارجی با جمهوری اسلامی ترشحات زیانباری هم به منافع ملی ایران دارد و خواهد داشت. اما از آنجائیکه نقطۀ نزاع دشمن خارجی با جمهوری اسلامی منطبق است بر ثقل اختلاف ایرانیان با حکومت شرعی روحانیان - یعنی ایدئولوژی دین سیاسی - لذا در پیش آمد قابل رصدِ کلان؛ نتیجۀ حاصل از این اختلافات با سنی های عرب بنفع ایران و ایرانیان جهت تسریع در خلاص شدن از اختاپوس حکومت مذهب شرعی عمل خواهد کرد.

4- یک نگرانی هم این است که این تنش ها تا آنجا پیش برود که به برخورد فیزیکی و جنگ بین ایران و همسایگان عربش منجر شده و در بهترین حالت ایران هم مثل همسایگانش همین امنیت گیاهی موجود را نیز از دست بدهد و تغییری هم در مناسبات حکومتی ایران بوجود نیاید. از نگاه تحلیلی من این نگرانی بیجاست. زیرا هیچ کدام از طرفین (جمهوری اسلامی و اعراب و عربستان) نه تمایلی به جنگ گرم دارند و نه شرایط چنین برخوردی را. اعراب و عربستان گرفتاری های خاص خودشان را دارند و به اندازۀ کافی گرفتاری روی میز دارند که نخواهند گرفتاری جدیدی در حد جنگ با ایران ایجاد کنند. ضمن اینکه فراموش نکنیم که اوضاع اقتصادی و قیمت های فعلی نفت و از همه مهمتر قدرت بالقوه و برتر جمعیتی - هم از نظر عده و هم از جنبۀ عُده - ایران همواره عامل بازدارنده ای در مقابل اعراب - دارای اختلافات داخلی هم - بوده و است و خواهد بود. و بسیار زیاد بعید است که حتی سفیه ترین حاکم عرب منطقۀ خلیج فارس هم به جنگ گرم با ایران اندیشیده باشد. در سوی ایران هم این جنگ با اعراب قطعاً منتفی است چون ایران فعلی یک کشور ورشکستۀ اقتصادی و فروپاشیدۀ اجتماعی است که حتی اگر برخی از متحجرین عزم راه اندازی جنگ را داشته باشند جرأت چنین عملی را نخواهند داشت. ضمن اینکه در میان هیئت حاکمۀ فعلی ایران بخش مهمی از عقلای محافظه کار و دوراندیش هم هستند و اصولاً تن به طرح چنین مباحثی را نخواهند داد.

5- نهایت اینکه اقدام حزب اللهی ها در حمله بسفارت عربستان اقدام بسیار زیاد خوب و بموقعی بود که باعث خواهد شد مواضع بخش عرفی و عاقل حکومت تقویت بشود و اگر قصدی برای اصلاح حکومت در ایران دارند بتوانند راحت تر و سریعتر عمل بکنند. بعبارت دیگر این ماجرای جدید به هاشمی و روحانی  این فرصت را می دهد که متوجه بشوند که ماندن در خلسۀ مالیدن خایه های مقام معظم رهبری و مراجع متحجر قم و فرصت کشی های پیاپی دنیا را و منطقه را و اعراب را و سنی ها را متقاعد نخواهد کرد که آنان نیز دست روی دست بگذارند که آیا بالاخره خامنه ای و باند بسیار خطرناکش از خر شیطان پیاده خواهند شد یا نه. بلکه دنیا عمل می کند همانطور که کنگرۀ امریکا عمل می کند و همانطور که عربستان عمل می کند و همانطور که اردوغان و نتانیاهو و دیگران و دیگران عمل می کنند و حالا دیگر جمهوری اسلامی اخته از اتم را مثل یک زبالۀ اضافی پشت درهای اتاق هایشان یک پا و دو دست بالا نگه می دارند. 

6- شروع سال 2016 با چنین چشم انداز مبارکی نوید این را می دهد که ما در سال میلادی جدید پیشرفت زیادی در ایدئولوژی زدایی در منطقه داشته باشیم و سوگوارانه یا خوشبختانه ایران همراه با جمهوری اسلامی به چنان حضیضی افتاده که مجبور است یا سر بلند کند یا به سراشیب حداکثری خواهد رفت. و این سربلند کردن جز با سرافکندگی خامنه ای ممکن نخواهد بود. اگر روحانی دستش را درست بازی بکند باید منتظر عقب نشینی خامنه ای و شورای نگهبان در احراز صلاحیت های داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان و شورای اسلامی باشیم. چون خامنه ای در بن بست عربستان کاملاً خلع سلاح شده و قادر به حرکت دادن هیچ مهره ای برای فرار از کیش بودنش ندارد. لذا الان چاره ای جز وزیر کردن پیاده اش روحانی نمانده . و این روحانی است که آیا جربزه و خواست وزیر شدن را دارد یا کماکان پشت کون ولی فقیه به شاخ و شانه کشیدن پیادگی اش ادامه خواهد داد. البته روحانی با تعلل و بی عرضگی کار خودش را بسیار سخت کرده است و حالا اگر به تندورها بتازد متهم به هواداری از آل سعود خواهد شد و اگر بهمان اعتدال "گاهی به نعل و گاهی بمیخ"ش ادامه بدهد آوار دشمنان خارجی هر روز سنگینتر و پایگاه هواداران داخلی هر روز سبکتر خواهد شد. کاری هم که عربستان خواهد کرد عبارت خواهد بود از ادارۀ محکم و با ارادۀ منطقه تا 2017 و دادن فرمان بدست رییس جمهور مصمم بعدی ایلات متحدۀ امریکا. چون عربستان هم با گرفتاری های فعلی خودش - و البته با توجه به جثه اش - کشش رهبری دراز مدت سیاست های منطقه ای فعلی را نخواهد داشت و اینک بطور موقت نقش امریکا را بازی می کند. یا...هو

بعد از تحریر: تشکر من از حزب الله یک تشکر ایجابی است و چون مطمئنم که از وضعیت نرمالیزاسیون بدون نتیجۀ سیاست روحانی آبی برای ملت گرم نخواهد شد ترجیح می دهم برادران مؤمن و خشکه مقدسم اقدامات شان را به حوزۀ سیاست منحصر بکنند؛ تا فرصتی برای اسید پاشی و کنسرت بهم زنی و قمه بروی خواهران و مادران و دختران ایرانی شان کشیدن نداشته باشند. روحانی هم مزخرف می گوید در مورد مخالفتش با خودسران؛ و دیگران مثل لاریجانی قضا و احمد خاتمی و سایر رهبران همین خودسرها هم بیخودی بگوز گوز محکوم کردن افتاده اند. اگر روحانی بسیجی اسیدپاش به چشمان شهلای دخترم سهیلا جورکش را در ملاء عام معرفی کرد و مجازاتش را اجرا کرد قادر خواهد بود با احتیاط در ریشه کن کردن این حرکات با منشاء خامنه ای پیشروی کند. و الا خیلی نامردی است که دختران را بی صورت ببینیم و سیاست را آسوده. بازهم آفرین بغیرت و تعصب دینی - وام گرفته از تعبیر خامنه ای در مورد شیخ نمر - برادران حزب اللهی. درود و سلام خداوند بر شما.

۴۷ نظر:

ناشناس گفت...

تیمسار هنوز متن بالا را نخوانده ام، اما تیتر آن دقیقا همانی ست که دراظهار نظرم، در کنار تبریک سال 2016، به نوشته قبلی شما (کمتر از نیم ساعت پیش) ارسال کردم. اگر مایل باشید می توانید آن نظر آخرم را در پاسخ به متن بالا درج کنید. حالا بروم و با اشتیاق نوشنار بالا را بخوانم.

ناشناس گفت...

متن شما را خواندم. زاویه ایران را به خوبی بازنگری کرده بودید منهای یک مطلب. کاری که سعودی کرد باعث اتحاد عراق با موضع حزب اله، حوثی ها و دور شدن غرب از سعودی شد (بیانیه های آلمان، فرانسه، بریتانیا {از نوع نرم تر} و آمریکا را در مورد اعدام ها، به علاوه عفو بین الملل، بان کیمون و و را در همین امروزی که گذشت در نظر داشته باشید.) این بود سرسره نزولی که بدان اشاره داشتم.
از سوی دیگر بلومبرگ (دوستان خواهشا وارد بحث مالی نشوید که موضوع لوث نشود، من در این جا مجبور به اشاره ای کوتاه هستم) امروز می گوید که ایران می تواند 1 میلیون بشکه دیگر نفت تا شش ماه آینده به بازار عرضه کند و سعودی نیز مقابله به مثل خواهد کرد. تفاوت این که ایران به نفت بشکه ای 76$ برای بالانس بودجه نیاز دارد و سعودی به 96$، و هیچ کدام قابل دسترسی نیست. از سوی دیگر به خاطر تحریم ها ایران به کثر بودجه و ذجر کشیدن مردم اش عادت کرده و سعودی خیر، که اگر سعودی آن کند که ایران کرده، خود را در مقابل مردم نا راضی اش، به ویژه بعد از شکاف عمیق میان منطقه جنوبی عربستان که شیعه نشین ست و ذخایر اصلی نفت سعودی آن جاست، به خاطر اعدام روحانی شیعه، خواهد گذاشت. پس سعودی شروع خواهد کرد به خرج ذخایر ارزی اش که در 6 سال با این روند به پایان می رسد. ایران از طرف دیگر با هر قیمتی نفت را می فروشدو نهایتا، اگر لازم دید، ذخایر ارزی اش تا بیست ماه پشتوانه اش خواهد بود. اما چون علی رقم سعودی، اقتصاد ایران نفت بعدی کامل نیست (بالای 50%) و بعد از برجام ایران تکان خواهد خورد، از نظر اقتصادی، سعودی بازنده خواهد بود (تمام این ها در بلومبرگ امروزست).
در ضمن بحث ایده الوژی زدایی شما بسیار به جاست و نوشتار بالا، در تکمیل آن، سعودی را بر روی همان بشکه غلطانی قرار میدهد که ایران ده ها سال بر روی آن بوده. با این فرق که مردم ایران به آن عادت کرده اند و سعودی خیر (بحثی که چند ماهِ قبل در متنی دیگر آوردم). البته، مردم ایران اکنون در موضع بالاتری هستند چراکه نظام در نقطه ضعف می باشد.
از سوی دیگر به رییس جمهور آینده آمریکا اشاره داشتید (از جانب سعودی). معتقدم آن شخص هیلری خواهد بود، که به نظر می رسد گونه ای از سیاست های اوباما را دنبال کند، البته ایران ستیز تر خواهد بود.

ناشناس گفت...

خوش آمدی تیسمار.
مرحبا با این تحلیل قوی
ز این جمله بسیار لذت بردم:
نقطۀ نزاع دشمن خارجی با جمهوری اسلامی منطبق است بر ثقل اختلاف ایرانیان با حکومت شرعی ...
دست مریزاد

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس محترم. من مطلقاً با شما و تحلیل تان کاری ندارم و نداشتم و در مقابل ابطال تحلیل شما نبوده و نیستم که خدای ناکرده احساس بدی بشما دست داده از جهت متفاوت بودن نگاه من با شما و بلومبرگ و معتبرتر از بلومبرگ. من بنا بدرخواست و لطف رفقا که دوست دارند - عادت کرده اند - موارد را از قلم و فکر من تعقیب کنند برگشته ام و مطلبی را نوشته ام. هر کنش واکنشی در عرصۀ سیاسی نفع و ضرر هر دو کنشگر و واکنشگر را بهمراه دارد. تحلیل باید بر مبنای جمع جبری نفع و ضرر دو طرف و سپس مقایسۀ برنده بازنده باشد و الا قطعی است که وقتی من بخواهم مشتی حوالۀ چانۀ تو بکنم ناچار مقدار زیادی انرژی و دست و مشت هم من باید هزینه کنم. عربستان در حال حاضر با اطمینان از اینکه خامنه ای نا و رمق و پول و نفوذ هژمونیک سابق را ندارد و نمی تواند شرارت بکند - در دو سال گذشته هم نکرده است - دارد فقط از خامنه ای خالی در پوستۀ جمهوری اسلامی در سال های رونق یکه بزنیش در منطقه استفاده می کند و حوزۀ نفوذ و قدرتش را گسترش می دهد. چون خامنه ای احمق است و در حالی که هیچ دوستی برای حرفش تره هم خرد نمی کند بازهم از رجزخوانی های مزخرف دست برنمی دارد. همۀ آن دیگران در دنیا هم می دانند خامنه ای طبل توخالی شده فقط از جهت استفاده از صورت و صوت کثیف خامنه ای است که مرتب به حسن روحانی سرکوفت می زنند. خامنه ای با این حماقت "ضد غرب در حرف ماندنش" همۀ امتیازات بالقوۀ جمهوری اسلامی را سوزانده و می سوزاند و خواهد سوزاند و این را نه تو می فهمی و نه بلومبرگ و نه نیویرک تایمز و نه هیچکس دیگر. بغیر از من و عربستان و حسن روحانی و حوزۀ علمیۀ قم و کسانی که چارقد زنان را مهمترین بخش ایمان بخدا و رستگاری می دانند. یا....هو

ناشناس گفت...

کم پیدا میگوید :
باز هم سخنرانی مقام رهبری مبنی بر اینکه احساسات پاک جوانان پرشور و انقلابی و مخلص را تائید میکند ولی اقدام آنها مبنی براشغال سفارت عربستان را تقبیح میکند .
سازمان حج و زیارت اعزام حاجی به مکه را تحریم میکند ( از باب مثلا ضرر زدن اقتصادی به عربستان - درآمد توریسم ) . . .
بدلیل کمبود بودجه ، هر دو کشور مجبورند بیشتر نفت بفروشند که کاهش بیشتر قیمت جهانی نفت را بدنبال خواهد داشت . . .
ظرف دو سال آینده ، با وساطت سلطان عمان آشتی کنان انجام و سفارت بازگشایی خواهد شد .
درگیری در یمن و سوریه و حتی بحرین شدیدتر خواهد شد بدلیل پشتیبانی ایران و عربستان از نیروهای خود .

جنگی نخواهیم داشت اما از نظر اقتصادی باز هم به مردم ایران فشار بیشتری اعمال خواهد شد و وضع دولت از نظر اقتصادی ( کاهش بودجه به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت ) وخیم تر خواهد شد و رکود صنعتی و تجاری در ایران بخاطر وضعیت نه جنگ و نه صلح بیشتر یا حداقل به همین شکل ادامه خواهد داشت .

کم پیدا هستم .

ناشناس گفت...

کم پیدا :
سودان و بحرین روابطشان با ایران را قطع کردند و امارات سطح روابط را کاهش داده است .

ناشناس گفت...

تیمسار عزیز
از اینکه نمیتونید ننویسید خیلی خوشحالم.
دو حکومت وامانده و قرون وسظایی جمهوری اسلامی و عربستان اخرش به خودزنی سیاسی رو اوردند.

ناشناس گفت...

با درود بر تیمسار بابت موضعی متفاوت و هوشمندانه آیا پیش بینی نمیکنید خامنه ای با این کار درست به هدف زده و پازل از قبل چیده شده بود حتی ساعت حمله و فقط تحریک عربستان به قتل نمر مانده بود که به نحو احسن انجام شد تا نمر به فیض شهادت برسد و سفارت بسوزد .
هیلاری سوخت روحانی سقوط میکند دنیا به سفارت گیری در تهران عادت دارد فقط توجه به قتل نمر جمع شد .احتمال کودتا در عربستان زیاد شد .ترکیه عامل دست پنجم شد .جنگ شیعه و سنی و هلال شیعی رنگ بیشتری گرفت تماما برد برای سپاه و بیت .نظام میماند و جمهوری خواهان که زبان همرا خوب میفهمند .

ناشناس گفت...

به این جوانان حیدر حیدر گو پیشنهد می شود به جای فتح مواضع دشمن در شمال تهران، در سوریه و عراق بجنگند زیرا احتمال نوشیدن شربت شهادت در آنجا بیشتر است.

ناشناس گفت...

خامنه ای به تازگی با گفتن اینکه در زمینه انتخابات باید به "عمق حق الناس" رسید زمینه ردصلاحیت گسترده رو فراهم کرد. خامنه ای در انتخابات 92 که به دلیل تقلب گسترده در 88 به نظر می رسید برای اولین بار در تاریخ حکومت اسلامی با عدم شرکت قابل توجه مردم روبرو بشه گفته بود رای مردم حق الناس هست و چندین بار از مردم درخواست شرکت در انتخابات رو کرده بود تا جایی که گفته بود حتی مخالفان نظام هم باید در انتخابات شرکت کنند. اما اکنون با رفع خطر تحریم گسترده هسته ای و تهاجم نظامی امریکا با آسودگی خاطر حرف از رسیدن به عمق حق الناس می زند.

منظور او از عمق حق الناس این هست که رای مردم حق الناس ظاهری و سطحی است یعنی مردم ممکن است سطحی و اشتباه رای بدهند بنابراین افراد دیگری به عنوان قیم مردم باید صلاح مردم رو در مواقع لزوم تشخیص بدهند و اشتباهشون رو جبران کنند. البته ایشون نگفت که از چه راهی باید اشتباه مردم در رای دادن رو جبران کرد. تنها راه موجود هم به نظر میرسه دستکاری آرا و به عبارت دیگر تقلب در جهت مصلحت مردم هست. این سخنان خامنه ای واضح ترین گفته های او در توجیه دستکاری و تقلب در انتخابات هست که تاکنون در طول دوران حکومتش بیان کرده.

ناشناس گفت...

خوش آمدی استاد بزرگوارم

ناشناس گفت...

تحلیل شما مثل همیشه متفاوت بوده و متشکرم ولی من نمی فهمم اینا برای چه هزینه می کنند؟ اگر وقتی نفت 120 دلار بود نتوانستند "تمدن اسلامی" را برقرار کنند، الان با نفت 30 دلاری می خواهند به آرمانها برسند؟

ناشناس گفت...

رئیس جمهوری امریکا هر کی باشه، سیاست خارجی امریکا عوض نمیشه با تعویض مشاوران اوباما بعش گفتن با ایران صلح کن و تنها هنر اوباما روش خودش بود وگرنه هدف رو اوباما یا اقای ایکس و ایگرگ تعیین نمی کنه، الانم چه هیلاری بیاد یا نه هدف امریکا در مورد ایران عوض نخواهد شد و فقط شاید استراتژی تغییر کند، در مورد روحانی هم متاسفانه حق با شماست.

عسکر گفت...

. . . . . .
جناب تیمسار
از تحلیل شما و واژه ها و کلماتی که بکار گرفتید بسیار متاسفم
یکی از اهداف آیت الله هاشمی و جناب روحانی ، ایجاد وحـدت میان شیعیان
و اهل تسـنن بود که ایجاد چنین وحدتی امکان پذیر نبود مگر با کوتاه
آمدن و ایثارگری ما آریایی ها در مـقابل اعراب .
آیت الله هاشـمی و جناب روحانی ، به درستی و به آرامی و با درایت همین
مسـیر را (عقب نشـینی تاکتیکی در مقابل عربسـتان سـعودی) را در پیش
گرفته بودند تا به تدریج شاهد جهان اسلامی یکپارچه شویم که متاسفانه
تندروی های برخی در عربستان و برخی در ایران ، سبب شد که ایجاد جهان
اسلام یکپارچه و متحد با مشکلات جدید مواجه گردد .

ناشناس گفت...

یک مطلب بگم درباره خبرگان، که شاید مقدمه تی باشد برای مطلب بعدی تیمسار:
به نظر من قطعی هست که هاشمی و خمینی یک نفرشان با هر دو رد صلاحیت میشوند. تردید آقایان اینجاست که بکیشان با هر دو را رد صلاحیت کنند و در فرض اول، سید حسن را رد کنند یا هاشمی.

ناشناس گفت...

عسکر خان: زرشک!

ناشناس گفت...

سلام
خیلی خیلی ممنون که برگشتید
ارادتمند - یزد

الف گفت...

ممنون تیمسار

دیگر دارم مطمئن می شوم که عادل الجبیر وبلاگ شما را می خواند:

وزیر امور خارجه عربستان امروز دوشنبه ۴ ژانویه (۱۴ دی) به خبرگزاری رویترز گفت که برای برقراری دوباره روابط میان دو کشور، ایران باید مانند یک کشور عادی و نه "یک انقلاب" رفتار کند و به عرف بین المللی احترام بگذارد.

ناشناس گفت...

". . . مقابل ابطال تحلیل شما نبوده و نیستم که خدای ناکرده احساس بدی بشما دست داده . . ."

البته که (نَ) خیر تیمسار گرامی. آن چه ارایه کردم نگاه بیرونی جهانی به سعودی بود. آن چه شما بیشتر بدان پرداختید، نگاه دقیق تر در داخل و بیرون ایران، که با علاقه آن را خواندم.
جالب این که امروز چند خبر راجع به وخیم شدن اوضاع سعودی (و بعضا بهبود اوضاع ایران در آتیه نزدیک بود)، از باب مثال، آمده بود:
https://www.yahoo.com/news/bremmer-saudi-arabia-serious-trouble-145555318.html

بازهم اضافه می کنم که خبرهای از دست بالا، همان گونه که شما اشاره داشتید، در جای خود برداشت شما از آن چه در داخل ایران می گذرد را تغییر نمی دهد، اما که دانستن آن ها وزنه را در کفه دیگر ترازو کم و یا زیاد می کند.

عسکر گفت...

. . . . . .

جناب تیمسار

قبلا فکر می کردم که جهت گیری های فکری من با شما 70 درصد متفاوت است
ولی مقاله اخیرتان را که خواندم ، متوجه شدم که در 90 درصد موارد با
شما مخالف هستم .

عصبانی گفت...

ممنون از پست جدید. خبری دیدم که فکر کردم برای شما جالب باشد :

نمایش و موسیقی و زن و رقص و شادی همه با هم در رشت :
goo.gl/yVwW8A

Dalghak.Irani گفت...

عسکر عزیز. بهتر است بهمان کامنت های کلیشه ای درود به این آیت الله و سلام به فلان دکتر بسنده کنی و بیشتر وقتت را صرف مطالعه کنی اگر به فعالیت های اجتماعی علاقه مند هستی. پدیده هایی که استعداد بالقوۀ "وحدت" داشته باشند هیچگاه بالفعل تکه تکه نمی شوند. و اگر دین اسلام بلافاصله بعد از پیامبرش - حتی در زمان خود پیامبر - شعبه شعبه و فرقه فرقه شده است به این خاطر است که استعداد بالقوۀ واحد بودن و واحد ماندن و واحد شدن را ندارد. از آیت الله هاشمی و دکتر روحانی بخواه که در همین ایران و حکومت در انداخته شان وحدت درست کنند وحدت در جهان اسلام پیش کششان. دین یکی از پیدیده های بسیار پرقدرت کسب قدرت و ثروت و سکس در دنیای قدیم بوده و لاجرم نمی توانست و نمی تواند برخوردار و نابرخوردار را بوحدت برساند. روحانیان دین کثیف ترین راه تجارت لذت را کشف و شغل خود قرار داده اند و به پدرشان هم رحم نمی کنند تا چه رسد شیعه به سنی یا یهودی به مسلمان و ... مگر اینکه یکی حاضر بشود بدلیل ضعف و سایر عوامل طبیعی زیر دست دیگری زیست کند. تو آدم خوبی هستی ولی از عقلت حداقل استفاده را می کنی. یا...هو
تکمله: این پندی که به عسکر دادم شامل خیلی های دیگر هم - از جمله خودم - می شود و دوستان سعی نکنند چرت و پرت بنویسند.

ناشناس گفت...

رهبری را باید تحمل نمود و با تعریف و تمجید از وی سعی کرد تا مورد مدیریت عاطفی و روحی قرارش داد تا علیه دولت مستقر طغیان ننماید. البته نباید انتظار داشت این ماندن در زیر چتر او با عمل به خواسته های ما از جانب او همراه شود چراکه او نیز هواداران خاص و تیفوسی خود را دارد که باید آنان را تا حدی راضی نگاه دارد. لذا فی الجمله رویکرد آقای هاشمی و آقای روحانی در قبال رهبری صحیح است. رهبری به مثابه کودکی لجوج و زبان نفهم است که گرچه نمی توان او را از خواسته ها و علایقش جدا نمود لیکن می توان مدیریتش نمود تا خانه را به آتش نکشد. از بد حادثه بنزین و کبریت نیز دست اوست و این کار را دشوار می کند. در عین حال او بنا بر نقشی سنتی که شخص اول مقتدر در کشور ایفا می نماید ضامن امنیت و عدم فروافتادن در وادی هرج و مرج و آزاد شدن لجام گسیخته نیروهای اجتماعی نیز هست. البته به عقیده ما استراتژِی او ضامن امنیت پایدار برای نظام جمهوری اسلامی نیست لیکن گوشش بدهکار نیست. صرفا می توان در نقش یک آنتی تز سر به زیر و وفادار به وی سنتزی ایجاد نمود که حاصلش بر باد رفتن نظام نباشد. این مشکل راه حل انسانی ندارد و تنها خداوند (به قول شما غیرمذهبیون "طبیعت") است که می تواند ما را از این چالش برهاند.

اعتدالگرا

الف گفت...

پیشگویی دوم تیمسار هم ظاهرا درست از آب درآمده. اکثر اصلاح طلبان میانه رو تایید شدند و از آن طرف رسایی و کوچک زاده رد شدند. حالا این به خاطر فشارها بوده یا صرفا مقدمات رد صلاحیت گسترده در خبرگان را فراهم کرده اند، باید دید!

ناشناس گفت...

روند بررسی صلاحیت داوطلبین مجلس به این شکل هست که ابتدا هیات های دولتی صلاحیت داوطلبین رو از طریق مراجع 4 گانه بررسی می کنند. بعد نتایج به هیات های تحت کنترل شورای نگهبان فرستاده میشه. بنابراین هنوز ردصلاحیت های گسترده در راه هست. کسانی که در مرحله اول رد شدن به مرحله دوم نمیرسن. کسانی که در مرحله دوم توسط هیات های شورای نگهبان رد بشن میتونن اعتراض کنن که مرجع بررسی اعتراض باز شورای نگهبان هست! در مرحله دوم، شورای نگهبان تعداد بیشتری از نمایندگان تندرو یا عضو جبهه پایداری رو رد صلاحیت خواهد کرد تا بتونه با بی طرف نشون دادن خودش با خیال راحت اصلاح طلبان رو چه از نوع اصل چه از نوع حکومتی (به قولی میانه رو) قلع و قمع بکنه.

رامیار گفت...

خودسرها هویت نظام هستند. سخنان اخیر رهبر در حمایت آنها بزرگترین نشانه ضد ضربه بودن آنهاست و سخن نیروی انتظامی که "بعضی وقتها مردم را نمیشود زد" هم تایید دیگری بر فرمایش قبلی دقک است که اساسا مردم برای اینها یعنی طرفدارانشون و بقیه اصلا مردم نیستند.
این نوشته کوتاه رضا حقیقت نژاد تحلیل خوبی است از خودسرها:

تقریبا به جز #‏خامنه‌ای و جنتی، همه اهل نظام درباره حمله به سفارت #‏عربستان موضع گرفتند و محکوم کردند. این دو عزیز هم احتمالا سکوت شان از رضایت نیست ولی خب دل شان اهل شکایت نیست، به خصوص درباره حزب الله. اما این همدلی حکومتی آیا اتفاق مهمی است و کمکی به دولت می کند برای حل مشکل خودسرها؟ فکر می کنم از ۱۴ آبان ۵۸ که مهدی #‏بازرگان در نامه استعفای دولت موقت نوشت "دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظر‌ها، انجام وظایف و ادامه مسئولیت را غیرممکن ساخته" و توضیح داد" «اگر مقصود از انقلابی عمل کردن، زدن و ریختن و کشتن و پاشیدن و پا روی همه اصول و قانون و مقررات گذاشتن باشد البته دولت و شخص بنده انقلابی نیستیم" تا الان، روشن و مبرهن است که این انقلاب، بی نام خودسرها هیچ جای جهان شناخته شده نیست. وجه تمایز جمهوری اسلامی به عنوان محصول آن انقلاب هم تولید و صادرات #‏خودسر بوده است. اقدام علیه خودسرها، اقدام علیه هویت نظام است، جرمش از اقدام علیه امنیت ملی هم سنگین تر است. پس بهتر است این حمله را هم در دفترچه خاطرات مان ثبت و به فرموده ۱۸ شهریور امسالِ رهبری، "این‌همه جوان های حزب‌اللّهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت، باید به روحیّه‌ی انقلابیگری تشویق کرد؛ این روحیّه است که کشور را حفظ می کند."
منبع: صفحه فیسبوک رضا حقیقت نژاد

شهروند گفت...

به بهانه رأي نياوردن فيلترينگ تلگرام ، دوست دارم خدمت شما و ديگر دوستاني كه در خارج از ايران زندگي مي كنيد ، تبريك و شادباش بگويم ، واقعا از خوشبختي شماست كه از فضاي مجازي گروههاي تلگرامي و اينستاگرامي داخلي راحت هستيد ، به قول معروف يك نان بخوريد ، صد تا صدقه بدهيد ، حقير اگرچه شاگردي ساده انديش هستم ، ولي به خاطر تعليم خوب شما ، از همان روز اول مي دانستم كه امكان ندارد حكومت تلگرام را فيلتر كند ، چه آخوري بهتر از آخور چهارده ميليوني تلگرام براي مردم ايران ، مردم سرگرم و سر در گوشي و تبلت ، كاري به كار حكومت ورشكسته و بدهكار به مردم هم نداريم ، ملتي شديم برهنه خوشحال با جوكهاي دنياي مجازي براي خالي كردن نفرت خود از اينهمه حقارت و ناتواني و نداري
يادم هست زماني فرموده بوديد ، آخوندها براي تمام واژه ها به جزء سكس ، معادل سازي و مترادف سازي كرده اند و آنرا مصادره به مطلوب براي خود كرده اند ( نقل به مضمون )
حالا امروز كار آخوندها از مصادره واژه ها گذشته ، دنياي واقعي مردم ايران را كه غصب كرده است ، بماند ، بعد از تجربه سال ٨٨ در ايران و بهار عربي در منطقه ، تقريبا دو سالي هست كه فضاي مجازي را هم قبضه و مصادره كرده اند ، از صبح تا شب در دنياي مجازي ، در حال خواندن افتخارات و خدمات كوروش كبير ، رضاشاه و محمد رضا شاه پهلوي هستيم ، نيم ديگر مطالب هم مربوط به داعشيان و آل سعود است ، بالاخره مردم تا چند سال پيش اعتقاد داشتن اسلام و مذهب باعث عقب ماندگي ماست ، حالا بايد فحش هاي اسلام رو وهابي هاي آل سعود بخورند ، آخوندهاي قم و انقلابي هم در تشكيل حكومت اسلامي در ايران نقشي نداشته و ندارند ، بالاخره جامعه و مردم خوراك لازم دارند ، با خزانه خالي و مغز خالي حكومتيان كه ناني براي مردم در نمي آيد ، پس بايد با گنده كردن سردار سليماني و پيروزيهايش در مقابل داعش ، و اين توجيه كه امنيتي كه ما داريم در منطقه ، گوهر گرانبهايي ست كه جمهوري اسلامي در مقابل يك گروه پنجاه هزارنفري ، به مردم اعطاء كرده است ، پس خوشحال و شاكر باشيم
از طرفي حالا كه مردم امريكا رو دوست دارند ، پس چه دشمني بهتر از عربهاي منطقه ، براي شعله ور كردن احساسات امت جوگير ، به حادثه منا و سفارت و دلارهاي خارج شده توسط زائران نيازمنديم ، بايد آنها را برجسته كنيم ، و افسار فضاي مجازي مردم هم در يد با كفايت حضرات قرار بگيرد ، كه گرفته است
حالا ما نون نداريم بخوريم ولي صبح تا شب به گذشته خود افتخار مي كنيم و به عربها فحش مي دهيم ، كاري هم چهار ونيم ميليون بيكار ليسانسه كشور نداريم ، آدم ورشكسته دنبال جار وجنجال و دو درست كردن بوده و هست ، حكومت جمهوري اسلامي در تمام زمينه ها به معناي واقعي كلمه ورشكسته است ، اين معركه حسينقلي خاني براي پرت كردن حواس مردمه به نظر حقير . وقتيكه معاون روحاني اعلام مي كند با نفت سي دلاري نمي شود از ركود خارج شد ، پس بدهكار بايد سر طلبكاران خود را گرم كند تا فرجي شود ، از قديم هم گفتن از اين ستون به اون ستون ، فرجه
اولين سنگ به سفارت عربستان توسط آقاي روحاني زده شد ، از وقتيكه قيمت نفت رو به كاهش گذاشت ، جناب دكتر روحاني از فرصتي براي حمله به سياستهاي نفتي عربستان ، دريغ نكرد ، در حاليكه هر آدم عاقلي مي داند ، عربستان يكي از صدها علل كاهش قيمت نفت است ، اگر عربستان اين قدرت دارد كه نفت صد وبيست دلاري رو سي دلار كاهش دهد ! چرا زمان خاتمي كه روابط في مابين ما خوب بود ، از قدرتش براي بالا بردن قيمت نفت هفت ، هشت دلاري نكرد ؟ روحاني حتي از سخنراني روز ميلاد حضرت محمد (ص) در حضور خامنه اي هم نگذشت ، عربستان را چاه كن كاهش قيمت نفت دانست ، عربستان هم مثل ايران نقش كوچكي در كاهش و افزايش قيمت نفت دارد ، متأسفانه اين واقعيتي ست كه جناب روحاني مي داند ، ولي كتمان مي كند
ببخشيد زياده گفتم ، فقط خدا كند چرت و پرت نگفته باشم
پاينده و برقرار باشيد ، سال نوي شما هم مبارك

ناشناس گفت...

با دروده به تیمسار گرامی جهت تحلیل مستحکم و متین خوشحالم که شما نیز به جنایت پیشگی آخوندهای ارتجاعی و پاسداران خمینی جنایتکار و اقدام درست سران دانا عربستان تاکید کردید و در مسیر درستی حرکت میکنید تبریک به شما و قلمتان تا باد چنین بادا .ما باید روزی بالاخره از شه و شیخ گذر کنیم .این همان راه درست مقاومت ایران است .

Dalghak.Irani گفت...

با دروده به تیمسار گرامی جهت تحلیل مستحکم و متین خوشحالم که شما نیز به جنایت پیشگی آخوندهای ارتجاعی و پاسداران خمینی جنایتکار و اقدام درست سران دانا عربستان تاکید کردید و در مسیر درستی حرکت میکنید تبریک به شما و قلمتان تا باد چنین بادا .ما باید روزی بالاخره از شه و شیخ گذر کنیم .این همان راه درست مقاومت ایران است .

مرسی بخاطر لطفت. اما من با ادبیات شما - بویژه در مورد آیت الله خمینی در گذشته - مشکل دارم و حتی راجع به هیئت حاکمۀ فعلی هم از واژه های آزار دهندۀ ایدئولوژیک - بقول شما مقاومت - استفاده نمی کنم. و قطعی است که ر آیندۀ نزدیک و بمناسبت حرکتی درست از سوی روحانی یا دولتش - در یک گام به پیش - مجدداً او را حلوا حلوا کنم و بر سر بگذارم. لذا نوع انتقاد من با نوع نفرت شما همواره مختلف بوده و خواهد ماند. من بیشتر درجهت تحریک و حداکثری کردن مطالبات هستم و در عین حال که می دانم موانع دولت زیاد است اما او را سرزنش می کنم که تحرک بیشتری نشان بدهد. البته علت اصلی هم این است که من بیچاره ام و غیر از بزار عرفی گرایان داخل حکومت گزینه ای برای توسل جستن نمی شناسم. خوب شد به بهانۀ جشن پسرخالگیم با شما این حرف را زدم چون محتمل است که برخی از سایر خوانندگان هم چنین اشتباهی بکنند که من از خط مشی تشویق و تهدید و ترغیب دست برداشته ام و دارم کلاشینکوفم را خشاب گذاری می کنم. در حالیکه من برای جنگیدن پیر شده ام. یا...هو

ناشناس گفت...

به تمام شما هشدار میدهم که تلگرام کاملا قابل شنود است، حتی وقتی سکیور چت کنید. امنیت در تلگرام دروغی روسی است.

بابک معماری

ناشناس گفت...

تحلیل شما وقتی درست خواهد بود که تنش در خاورمیانه بالاتر نره، درسته که احتمال جنگ رو در رو بسیار ضعیفه اما اگر بین ایران و عربستان تنش بالایی باشد، روی مذاکرات صلح سوریه و جنگ یمن و داعش تاثیر منفی می گذارد و این موج در آینده برمی گردد به تحولات داخلی دو کشور عریستان و ایران.

ناشناس گفت...

قمر در عقرب که میگن ، همینه .

محمدیان گفت...

درود . لطفا نظرتان را در مرد نوشته من بیان کنید . نظر شما برام مهمه
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1509100132726206&id=100008787003347

ناشناس گفت...

سومالی هم روابطش رو با ایران قطع کرد
.
.
.
حیف اون همه دعای ابوحمزه سومالی که خوندم ...

p گفت...

مرسی که برگشتی و مرسی از فراتحلیل هات!
تنها امید بچه گانه ی من تو این دوران بد ایران (و شاید خیلی از جاهای دیگه ی جهان) ، اینه که همونطوری که گل نیلوفر از تو لجن زار رشد میکنه و بالا میاد، زیر این همه فشار و آشوب، رشد و آگاهی مردم هم بالا بیاد...

ناشناس گفت...

جمهوری اسلامی در چشم انداز سال ایندهنفت 18 دلاری خود حتی با استفاده از امتیاز برجام در صدور دو میلیون بشکه نفت انچنان مفلس و درمانده خواهد شد که توانایی پرداخت یارانه به نصف مردم را هم نخواهد داشت با درامدهای نفتی خود

ناشناس گفت...

از دل آتش زدن سفارت آمریکا و دیگر کشورها چه بیرون آمد که از دل آتش زدن سفارت عربستان بیرون بیاید؟
مگر اینکه مردم در داخل بگویند اینها اینقدر وحشی هستند که نمی شود طرفشان رفت.
و در خارج مردم دنیا بگویند اینها وحشی و بی تمدن و بر بر هستند که حتی کوچکترین قرارداد بین المللی را نمی فهمند.
چه سودی در این کار است جز بد تر شدن همه چیز؟؟؟
و این ذره ذره آبرو و اقتصاد و زندگی ما است که در برابر چشمان ما آب می شود. پس اگر اعتراض داریم آنرا بیان کنیم...

رامیار گفت...

سلام دوباره
زجرآورترین چیز در این چند روز رجزخوانیهای مردم عادی مثل خودمون بوده. در کوچه و خیابان و تلگرام و واتس اپ و فیسبوک همه در حال مسخره کردن عربها و دیگرانند و بزرگ جلوه دادن "ما". این "ما" نشانه موفقیت خامنه ای و نظام است در یکی کردن خودشون با ایران.
نظام موفق بوده. از نظر رسانه ای خیلی موفق بوده. با شبهه افکنی در دل جوانها. با مهم نشان دادن امنیت ظاهری فعلی، فارغ از اینکه اساساً امنیت منطقه و خونه را خودش به آتش کشیده. با بی اهمیت نشان دادن دیگران.
متاسفانه باید بگم توده مردم علیرغم نفرتی که از نظام دارند ولی همزمان با آن عشقبازی هم میکنند. مشکلات زندگیشون رو دارند با جنون عظمت خواهی نظام در سوریه و یمن و عراق تسکین میدهند. ایران قوی که فقط هم در اخبار ایران و مطالبی که هوادران نظام پخش میکنند دیده میشه، شده گریزگاه مردم از بدبختیهای زندگیشون و دلخوشند به اینکه کشورشون بزرگ و قدرتمند است.
در همین ماجرای سفارت عربستان کلی آدم مدرن هم خوشحال شدند. رفتاری مثل تندروهای بی منطق. این تندروها بخشی از خود این ملت هستند و دارند با ملت یکپارچه هم میشوند. اصلا تفکر اسلامی آب خاک آلوده ای است که وارد آب زلال کنی. حل میشه و آب را کاملا کثیف میکنه. جامعه ایران هم تحت تاثیر این اراذل تبدیل به یک جامعه تندرو، بی ادب، قلدر، ضعیف کش ، بدون دانش و خیالگرد شده. افسانه های کورش و داریوش شده ابزارهای دست نظام که جامعه را با خودشون همنوا کنند. الان دیگه در تلگرام و واتس اپ به (مملکت کورش و داریوش و انوشیروان و شاه عباس و خمینی کبیر و امام خامنه ای) اشاره میشه. امام خامنه ای میراثدار کورش است و داریوش.
من یکی شدن جامعه و نظام در فتنه انگیزی را مشکل بزرگی میبینم. نظام داره خودش را در ما کاملا حل میکنه. فورواردهای مردم اذیتم میکنه. این همه دستکم گرفتن دیگران و نازیدن به خودمون و توان خیالیمون حالم رو بد میکنه. اون شهرهای موشکی سپاه که معلوم نیست چندین ملیارد آب خورده و روز عمل هم به هیچ دردی نمیخورند شده است ابزار فخرفروشی مردمی که در پرداخت قسط ماشین و اجاره خونه شون مونده اند.
نظام داره رسانه ای خوب عمل میکنه. چیزهایی که تو شبکه های اجتماعی میان مردم دست به دست میشه را بخوانید. خود ما مینویسیم و خود ما پخش میکنیم. حتی دوستان باسواد و دانشگاهی من هم دارند با افتخار فوروارد میکنند برای هم و میخندند به قطع روابط جیبوتی سومالی.
به نظرم میاد خامنه ای با این هدفگیری اخیرش روی مهدکودکها و دبستانها میتونه موفق هم بشه. شبکه های اجتماعی و رسانه ها را هم به خوبی یاد گرفته کنترل کنه. با تولید محتوای ظاهرا موجه به نفع نظام. اینقدر قصه و افسانه درست کن و بفرست مردم برای هم فوروارد کنند که تحلیلهای اصلی دیده نشوند. با یادگرفتن از اشتباهات گذشته اش و هدفگیری نوجوانها، بیرون فرستادن دیگراندیشان و یکی کردن خودش با ملت، من آینده این ملت را تباه میدانم. داریم همون ملت مورد علاقه خامنه ای میشویم. قلدر، بی ادب، کم سواد و زیاده گو با دهنهای باز و مغزهای خالی.
اگه اینطور نیستیم در اقلیتیم. ما باید از مملکت بریم.

مازیار وطن‌پرست گفت...

از بازگشتت بسیار بسیار بسیار خوشحالم. آن هم با این دست پر. اما انگار مرخصی آنطور که باید به شما نگذشته‌است و کمی تکدر خاطر دارید. تکدر خاطر شما، روحیهٔ ما را هم خراب می‌کند. لابد خود بهتر می‌دانید که ما به جستجوی "امید" به این در می‌آئیم.

باور بفرمایید دچار آنچنان فشارهای معیشتی هستیم که گاه آرزو می‌کنیم به دنبال اندکی آسایش -اگر چه بر قایق‌های بی‌حفاظ و در میانهٔ طوفان- جان خود و خانواده را به دست خطر می‌سپردیم، ولی ازین ماتمکده بیون می‌آمدیم. در غربت می‌شود ظرفشور بود و از خود راضی بود. اما در وطن با هزار لقب و عنوان و تجربه و سابقه (که فقط به درد همین -دلم نمی‌آید بنویسم خرابشده، اما بی‌رضایت ما شده- هم می‌خورد) از تهیه امنیت و آینده و آسایش برای خویش و خانواده ناتوانیم.

ناشناس گفت...

تفاوت کره شمالی و کره جنوبی در چیست؟ رهبران شان.
اگر به جای دنگ شیائو پینگ در چین همسر مائو و دار و دسته او به قدرت می رسیدند چین، چین می شد؟
آینده خوبی در چشم انداز ایران نمی بینیم.

ویرا گفت...

بنا به حرف دلقک، هدف وسیله را تئجیه می کند!

ناشناس گفت...

جناب رامیار ملت ایران و همه ملت ها زود جوگیر می شوند و این چیزی هم که شما مشاهده کردید انشالله نتیجه جوگیری ملت بوده، نمونه این جوگیری همینه که ساعت 7 صبح اعلام میشه سفارت ایران در صنعا هدف حمله موشکی قرار گرفته! ساعت 10 چند نفر شهید گمنام از سفارت صنعا دفن میشن در ایران و ساعت 1 بعد از ظهر چند کوچه بنام این شهدای گمنام میشه و ساعت 5 غروب مراسم چلهم این شهدا در ایران برگزار می شود، کسی هم به این واقعیت که سفارت ایران در صنعا سالم است، اشاره ای نمی کند! یعنی ادم را خر گاز بگیرد ولی جو نگیرد.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

عربستان با اینکه میدانست گردن زدن شیخ نمر(بدون در نظر گرفتن اعتراض شدید احتمالی جمهوری اسلامی)، هزینه بین المللی نیز دارد. با اینحال از ترس قوام گرفتن اعتراضات شیعیان عربستان، به ان تن داد تا از معترضین غالبا شیعه نسق گیری کند.سیاست های سعودی ها بیشتر شبیه قمار است تا سیاست ورزی در سطحی که دلقک عزیز تحلیل می فرمایند. من فکر نمیکنم سعودی ها بتوانند با جمهوری اسلامی سرشاخ شوند حتی در شرائط فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران، عربستان حریف قدری برای خامنه ای نیست. نشان به ان نشان که بعد از رونمایی سپاه از انبار دوم موشکی ایران، وزیر دفاع عربستان فورا جنگ با ایران را منتفی اعلام کردو بقولی تو زد.
چیزی که از ان میشود اطمینان داشت این است که گذر ایران به سمت ایرانی مدرن با حکومت عرفی، ابدا از کوی اعراب نیست و نخواهد بود

ناشناس گفت...

"وزیر دفاع عربستان فورا جنگ با ایران را منتفی اعلام کردو بقولی تو زد"
مگر قبلش تصمیم به جنگ گرفته بودن که بعدش تصمیم شون رو منتفی اعلام کنن؟
گنده گویی هایی مثل انبار موشکی هم از جنس همان گنده گویی های هسته ای هست که آقایان مانند لیبی بسته بندی کرده و با کشتی به روسیه فرستادن.

موشک های ایرانی بر اساس موشک های نودونگ کره شمالی طراحی شدن و بعد از شلیک معلوم نیست کجا فرود بیان. خطای این موشک ها برخلاف تبلیغات حکومت در مورد نقطه زن بودن شون در حد کیلومتر هست. موشک جهت اصابت دقیق نیاز به ماهواره و نقشه داره که الان تکنولوژی این موارد هم دست روسیه و آمریکاست. آقایان جواب بدن بدون این تکنولوژی چطور مدعی نقطه زنی موشکها میشن. البته این حرف شون در یک صورت امکان داره که درست باشه به این صورت که کنترل ماهواره های آمریکا و روسیه دست این ها باشه!

در آخرین انتفاظه فلسطینی ها که صدها موشک و راکت به سمت اسرائیل شلیک شد در مناطقی که سیستم گنبد آهنین مستقر بود بیش از 95 درصد راکت های فلسطینی ها در هوا منهدم شدن. تعداد زیادی از موشکها هم به سمت خارج منطقه مورد حفاظت سیستم گنبد آهنین منحرف شدن در نتیجه به مناطق بی خطر اصابت کردن. عملکرد فوق العاده این سیستم باعث شد بسیاری از کشورها علاقمند به سفارش آن شوند.

هواپیماهای نظامی ایران موشک برای شلیک ندارن. ایران حتی یک موشک فنیکس برای جنگنده-رهگیر های اف 14 تامکت خودش نداره چون مدت هاست این موشک حتی در آمریکا نیز تولید نمیشه. قطعات مهمی از رادار این جنگنده-رهگیر هم به دلیل فرسودگی از کار افتاده اند و خلبان های ایرانی حتی نمی تونن رادار این جنگنده افسانه ای رو روشن کنن. البته احتمالا چند تایی از این هواپیماها با قطعاتی که از هواپیماهای زمین گیر دیگر باز شده میتونن رادارشون رو روشن کنن. جنگنده-رهگیر به درد بخور بعدی ایران میگ-29 هست که اون رو هم به دلیل کارشکنی روس ها ایران نتونسته درست ازشون استفاده کنه. به این ترتیب دو مزیت مهم نظامی ایران (نیروی هوایی و قدرت موشکی) از میان سه مزیت مهم اش از دست رفته حساب میشن. مزیت سوم نیروی انسانی هست که متاسفانه در جنگ های مدرن امروزی عامل چندان مهمی محسوب نمیشه.

با صحبت های رامیار هم کاملا موافقم که حکومت از نظر رسانه ای و کنترل افکار عمومی بسیار موفق عمل می کنه. با چند تا پرواز جنگنده ها این رو به مردم القا می کنه که نیروهای هوایی ایران مشکلی نداره سال هاست این موضوع در ذهن مردم جا انداخته شده که کشورهای عربی حتی خلبان برای جنگنده هاشون نداره در حالیکه همونطور که ایران قبلا خلبان هاش رو برای آموزش می فرستاد آمریکا، عربستان و سایر کشورهای عربی هم همینکار رو می کنن. الان حتی افغانستان خلبان زن نظامی داره. پروپاگاندای رسانه ای حکومت به شدت روی ذهن جوانان موثر عمل کرده.

یک مثال بسیار مناسب که حتی مورد بحث های جامعه شناختی قرار گرفت قضیه مصاحبه خانم سحر قریشی بازیگر سینما بود که در حین مصاحبه در جواب سوال های مجری علاوه بر اینکه سیاستمداران معروف رو نشناخت حتی نتوانست سینماگران معروف بین المللی رو هم بشناسه. این خانم به قدری از موضوعات روز دور و در خود و کارش غرق (و در واقع به صورت خودخواسته ایزوله) شده بود که حتی قادر به پاسخ سوالات مجری در رشته تخصصی خودش یعنی سینما هم نبود. نسل جدید همین ها هستن. نسلی کاملا زده از سیاست و اخبار روز دنیا در حدی که این دوری از سیاست و بی خبری به بی مسئولیتی و بی خیالی تبدیل شده است. کشوری که جوانان اش برایش احساس مسئولیت نکنند به راحتی توسط دیکتاتورها به مدت بسیار طولانی اداره خواهد شد. تنها زمانی که این جوانان واکنش نشان می دهند در هنگام موج های احساسی هدایت شده هست. و این واکنش هم فقط در حد سرگرمی و وقت گذراندن تقلیل پیدا کرده. یعنی مثلا عربستان به حجاج ایرانی تجاوز می کنه واکنش جوانان این خواهد بود: جوک سازی و لوده بازی با رفقا و مقایسه کوروش کبیر و ایران باستان با اعراب سوسمار خور!. برای مثال در قضیه حمله به سفارت عربستان و قطع روابط کشورها با ایران، جوانان ایرانی با عطش زیاد این موج خبری رو بلعیده و مشغول لوده بازی و تمسخر کشورهایی مانند جیبوتی و سومالی شدن. سومالی همون کشوری هست که همین جوانان چند ماه پیش کمپین جهت جمع آوری کمک به مردم گرسنه اش به دلیل خشک سالی تشکیل داده بودن.

ادامه در کامنت بعدی...

ناشناس گفت...

ادامه ی کامنت قبلی:

این شکل از موج سازی احساسی توسط حکومت ایجاد و هدایت میشه. حکومت پس از از بین رفتن دشمن بزرگ یعنی آمریکا تصمیم گرفت دشمن سازی بکنه و چه کسی بهتر از عربستان. بنابراین با تکیه بر مشکل تاریخی ایرانیان با اعراب دشمن جدیدی خلق کرد تا بدین ترتیب حضور نظامی، خرج پول های و بودجه های عظیم جهت ماجراجویی، سرکوب داخلی و عدم تمرکز بر مشکلات اقتصادی داخلی رو توجیه کنه. متاسفانه هرگاه این رفتار مردم و جوانان نقد شد و هشدار داده شد دلقک با اعلام اینکه من دنباله رو مردم هستم و درباره مردم قضاوت نمی کنم مخالفت کرد. کسی که تحلیل سیاسی مینویسه اول باید جامعه شناس باشه. دنباله رو مردم بودن خوبه ولی از اون بهتر پیش رو مردم بودن هست. و از هر دو اونها بهتر اینه که در زمان مناسب دنباله رو مردم باشیم و در زمان لازم پیش رو مردم.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

ناشناس عزیز، بدون درنظر گرفتن توانایی های فنی موشک های ایران (که طبق گفته فرماندهان سپاه جزو اسرار نظامی است) در نقطه زن بودن ان شک نکنید. شما مانور نظامی انهدام ماکت ناو امریکا در خلیج فارس را مرور بفرمائید خودتان ملتفت میشوید. اما نمونه موشک های ایران علی رقم فرمایش شما، از مهندسی معکوس موشک های عمل نکرده امریکایی در جنگ عراق و افغانستان بدست امده و همینطور موشک های تولید زمان جگ سرد توسط روسیه که همان مدلی است که کره شمالی دستمایه کرده برای موشک هایش. در مورد هواپیما هم صحیح فرمودید اما به این مسئله توجه داشته باشید که شعور نظامی ایران در سطحی بوده است تا برای انهدام اهداف ثابت، ریسک خلبان و هواپیما و باند فرود و پرواز را نکند و از موشک استفاده کند تا توان افندی را چندین برابر افزایش دهد. البته بنده در این مورد صاحب نظر نیستم ولی با کمال احترام، فرمایش شما را در مورد توان نظامی ایران، کاملا صحیح نمیدانم

ولی گفت...

«...نسل جدید همین ها هستن. نسلی کاملا زده[و بی خبر از]از سیاست و اخبار روز دنیا در حدی که این دوری از سیاست و بی خبری به بی مسئولیتی و بی خیالی تبدیل شده است. کشوری که جوانان اش برایش احساس مسئولیت نکنند به راحتی توسط دیکتاتورها به مدت بسیار طولانی اداره خواهد شد. تنها زمانی که این جوانان واکنش نشان می دهند در هنگام موج های احساسی هدایت شده هست. و این واکنش هم فقط در حد سرگرمی و وقت گذراندن تقلیل پیدا کرده...»

آفرین! باید در داخل و میان نوجوانان و جوانان و حتّی دانشجویان بود که حقّانیّت و دقّت و درستی این سخن را فهمید.