۱۳۹۴ خرداد ۲, شنبه

خطر: لفاظی خطرناک خامنه ای؛ پاسخ قاطع امریکا؛ تهاجم امام سلمان؛ انفعال روحانی: ورق برگشت!


1- در پست قبلی گفتم سخنان جدید خامنه ای در جمع سپاهیان جنسی خطرناک دارد و خدا کند اشتباه کرده باشم. اما متأسفانه اشتباه نکرده بودم و با اینکه آخر هفته و تعطیل بود؛ بازهم شریعتمداری کیهان به ساری رفت و تندترین حرف های ایدئولوژیک را زد و توافق هسته ای را محال دانست و حزب الله را به شورش فراخواندو مهمتر از او تریبون رسمی نماز جمعۀ تهران به احمد جنتی متحجر و در حال مرگ سپرده شد که حداکثر دو ماه تا دوسال زیست ننگین و ضد بشری خودش را همطراز زندگی نوزادان یکروزه تا جوانان 30 ساله بکند و شعار گرسنگی و مرگ برای یک ملت سربدهد. حتی سرافراز تلویزیون هم بی مأموریت نماند که آمارهای 75 درصدی و 80 درصدی مخالفت ایرانیان با سازش با امریکایش را رو کند و علی لاریجانی بوقلمون صفت که به التماسی ذلیل بگوید ما با چه زبانی بگوییم دنبال سلاح هسته ای نیستیم. گویی که عرصۀ سیاست بین المللی محل خاله بازی است و دنبال این است که چه کسی دروغ ترین سوگندها را می خورد.

2- این واقعیت حکومت های انقلابی و بلاتکلیف و ایدئولوژیک است که ساعتی در اوج آرامش و پیروزی و ساعتی بعد در ذلت تعب و جنگ و شکست چهره می کنند. اوباما اگر چه سیاستمدار خوبی نیست اما انسان بسیار شریفی است و می خواست و می خواهد بدون تحقیر هیچکس - در اینجا خامنه ای - یک موضوع دشمنی دیرینه با ایران را در زمینۀ هسته ای حل کند. اما این حسن نیت باید از طرف مقابل هم نشان داده شود و تداوم یابد. و الا او در مقام ریاست جمهور قویترین کشور امروز جهان نمی تواند در مقابل تحقیر خواهی خامنه ای کماکان به تکریم او بپردازد و حتی از ابزار قوی تر در دستان کشورش استفاده نکند یا بتواند از این استفاده جلو بگیرد. آنچه که قطعی است در بعد از روی کارآمدن روحانی و توافق مقدماتی ژنو ایران ضمن دست برداشتن از شیطنت ها و دخالت ها و دوبهم زنی های ایدئولوژیک در منطقه - بهر دلیل - توانسته بود سیاستمداران قدرت های جهانی را متقاعد کند که پذیرش یک ایران بطرف عرفی شدن در باشگاه بزرگان جهان از هر نظر بنفع منافع بین المللی است و جهان نیز صحت چنین گزاره ای را تأیید کرده و قدرت منطقه ای ایران عرفی افزایش یافته بود. و بهمین خاطر هم همۀ مخالفان قدرت گیری ایران و نه فقط جمهوری اسلامی - اعم از اعراب و صهیون های اسرائیل - بتکاپویی مستأصل افتاده بودند که بهر ترفند این روند "خوش آمد به ایران عرفی" را متوقف کنند و البته موفق نشده بودند. حتی تا رفتن به کمپ دیوید و حمله به یمن و بی اعتنایی شیوخ به اوباما و رفتن نتانیاهو به کنگره امریکا و قس علیهذا هم.

3- اما تغییر در عربستان از پادشاهی ملک عبدالله محافظه کار و تدافعی به امام سلمان رادیکال و تهاجمی؛ مهمتر از آن تصویر ساده انگار من بود در اشتباه نامیدن تهاجم به یمن. زیرا ممکن است تهاجم به یمن کمتر قابل توجیه و کمتر قابل پیروزی در آن باشد و هنوز هم بنظرم است. اما - این اما مهم است - حالا عربستان رهبری دارد که از جنس خامنه ای است: کمتر از او ایدئولوژیک، اندازۀ او تهاجمی و بیشتر از او عملگرا. حتی اگر امام سلمان عربستانی هیچکدام از برتری های سیاسی (خزانۀ پر از دلار و داشتن متحدان بالفعلی مثل فرانسه و اسرائیل و ترکیه و قطر و البته منت کشی اوباما برای اجازۀ حمایت از او از سوی امریکا) را هم نداشت؛ همین که جنس روحیه اش و دولتش بشدت تهاجمی است مثل خامنه ای؛ باید می ترسیدیم - و من می ترسم برای ایران - امام سلمان پادشاه عربستان توانسته است اپوزیسیون سوریه را به پیروزی های شگفت انگیزی برساند در همین مدت کوتاه - حتی اگر پیشروی داعش در سوریه و عراق را کار امام سلمان ندانیم. که بی ارتباط هم نیست - و انفجار انتحاری امروز در قطیف و مابین شیعیان نماز گزار که خبر از شل کردن حلقۀ امنیتی عربستان اطراف رافضیهاست! به اندازۀ کافی عزم امام سلمان را نمایان می کند در مقابل خامنه ای که از تهاجمش فعلاً جز رجز چیز مهمی باقی نمانده: اسد در تنگنای سخت، حزب الله بی بار و سامان و پول، داعش در رمادی، حیدر عبادی دست خالی از هرنوع نیروی نظامی قابل اعتماد و کارآمد، تنها طلیعه های موفقیت های سریع و برق آسای ملک سلمان امام شده است.

4- جمهوری اسلامی در چنین شرایط بسیار سخت و دشواری که در حال فروپاشی عمق استراتژیکش در عراق و سوریه است؛ تنها و تنها و تنها یک برگ برندۀ خنثی کننده داشت و دارد هنوز هم - البته زمان بشدت در حال از دست رفتن است - رسیدن به توافق جامع هسته ای با غرب در سریعترین زمان ممکن و تغییر استراتژی تهاجمی و ایدئولوژیک خامنه ای به استراتژی تدافعی و سیاسی حسن روحانی. اما با کمال تأسف و ناباوری خامنه ای آن اشتباه مرگبار سخنرانی ایدئولوژیکش در جمع پاسداران را مرتکب شد و حالا نه تنها خودش و رژیمش را با خطر جدی مواجه کرده است بلکه ایران عزیز را هم بمخاطرۀ جدی انداخته است. این البته فقط مربوط به فریز شدن نوشتن توافق جامع بعد از حرف های خامنه ای و سر برآوردن مجدد اوباش متحجر و شرعی نیست. بلکه فراتر از آن نشانه های قهر و تأدیب از سوی بزرگترین امیدش (امریکا و اوباما) را هم با خود همراه آورده است.

5- یک روز پس از آنکه ماری هارف سخنگوی اوباما با پاسخ های نه چندان تند از دست سؤال کلیدی خبرنگاران راجع به "پاسخ امریکا به مواضع جدید رهبر عالی ایران چیست؟" که او گفت امریکا بنا ندارد به هر حرفی پاسخ بدهد و ما دنبال دسترسی هایی هستیم که ایران قبلاً در بیانیۀ لوزان آن ها را پذیرفته است؛ امروز وزارت خزانه داری امریکا خرید 9 فروند هواپیما توسط ایرلاین سپاه (ماهان) را وتو کرده و شرکت ها و افراد دخیل در معامله را جریمه و بشدت مؤاخذه کرده است. این پالس باطل کردن معامله ای که ماه ها برای جوش خوردن آن چانه زنی شده بود و بطور قطع نمی توانست دور از چشم جاسوسان امریکایی و اسرائیلی رقم خورده باشد از آن جهت مهم است که اولاً درست یک روز بعد از سخنان ضد غرب خامنه ای اتفاق افتاد؛ در حالیکه هواپیماهای تازه خرید ماهان و ورود آن به ایران دوهفته پیش انجام شده است. ثانیاً این تحریم جدید دقیقاً بر بخش ایدئولوژیک رژیم اعمال و تحت تحریم های ضد تروریستی معرفی شده است. لذا کمتر شکی باقی می ماند در اینکه این غمزه و چشم بستن ابتدایی امریکا بر روی این معامله و واکنش بلافاصلۀ وزارت خزانه داری اوباما - نه کنگره و تندروان و امثالهم - در بعد از اظهارات خامنه ای ربط قابل استنادی به رجزخوانی خامنه ای در نزد سپاهیان داشته و دارد.

6- در بالا روحیۀ تهاجمی امام سلمان پادشاه عربستان را برجسته کردم که نشان بدهم بازی تهاجمی در مقابل دشمن تهاجمی تنها راه خلع سلاح کردن اوست و نمی توان با روحیۀ محافظه کار و تدافعی به پیشباز حریف تهاجمی رفت. و از این اصل مهم برسم به سیاست داخلی و رییس جمهور حسن روحانی. بنظرم می رسد که حسن روحانی بنا بر هر ملاحظۀ شخصی یا آخوندی یا حفظ نظام و یا اعتدال و هرچه تا کنون با روش تدافعی و جنگ و گریز با اطرافیان خامنه ای کارش را پیش برده - البته هنوز کاری هم پیش نبرده - اینک که کیان کشور و سرنوشت مردم در خطر تندروی های خامنه ای قرار گرفته باید از پوستۀ دست دست کردن و محافظه کاری - حتی بی رودربایستی بگویم جبن - بیرون بیاید و با طراحی یک سیاست شفافتر و تهاجمی تر ابتکار عمل را در دست گرفته و اجازه ندهد کار از کار بگذرد و همه انگشت حسرت بدندان بگزیم. روحانی باید خیلی سریع با هر تاکتیک ممکن مذاکرات اتمی را از بن بست خارج کند و خامنه ای را وادارد تا دلواپسان را مجدداً به پستو فرابخواند تا توافقی را که با این همه زحمت و هزینه در حال اتمام است نجات دهد. ایران بدون توافق برای همه از رژیم گرفته تا مردم بسیار خطرناک و پرریسک خواهد بود. که البته اگر فقط حکومت مورد تهدید بود خوشحال هم می شدیم اما وضع فعلی قبل از تهدید حکومت زندگی مردم و موجودیت ایران را هم تهدید می کند. از من گفتن. یا...هو

۱۰۶ نظر:

ناشناس گفت...

دلقك جان مشكل خامنه اى و شركا اين است كه هنوز نميتوانند قبول كنند كه شكست خورده اند، مملكت داريشان، سياستشان؟،صدور انقلابشان، روياى امپراتوريشان، و و و و....
من نميدانم كه چه حكمتى دراين ديكتاتورى است كه هيچ ديكتاتورى تا آخر باور نميكند كه وقت كرى خواندن و بلبل زبانى گذشته ، تا وقتى كه در ما تحتشان چاقو را فرو نكرده اند نميفهمند كه خود و مملكت را به باد فنا داده اند.
هر چند كه اميد دورى است كه روحانى بتواند اينان را سر عقل بياورد با زبان خودشان.
ارادت، افشين قديم

شبگرد گفت...

دلقک عزیز وقتی مطالبت را می خوانم مدام نگرانم که مبادا به پایان نوشته هایت نزدیک شوم زیبا و شیرین می نویسی و ممنونم که می نویسی.

ناشناس گفت...

بر خلاف آنکه می گویی و ملک سلمان را با بی عدالتی نشاندی وردست خامنه ای او قاطع هست ولی تهاجمی به معنای تجاوز گر نیست. اصلا این برداشتی که از خاندان سعودی داری دارای کاستی هایی است . بر خلاف تصور همگان حکومت عربستان بیشتر از آنکه مذهبی باشد قبیله ای است. یعنی یک دولت ایدئولوژیک به آن معنایی که ما فکر می کنیم نیست. در طول این سالهای اخیر این حکومت نشان داده است که بسیار عقلایی عمل کرده و اصلا با این بلبشو بازار خامنه ای قابل مقایسه نیست.این مسئله به ملک سلمان هم مختص نمی شود و سابقه درازی دارد.اصلا اینها یک شورای سلطنتی دارند که در آنجا خوب مسائل را بررسی می کنند و بعد تحویل ملک می دهند.رفتار عرب ها بخصوص در زمان شاه نشان داده است تا زمانی که پا در کفششان نکرده اند کاری به کسی ندارند و حداقل این شعور را دارند که بخش زیادی از درآمد نفتی خود را صرف پیشرفت و آبادانی مملکت خود بکنند. کاری که اصلا در وجنات جمهوری اسلامی نیست.اگر ایران دست از این ایدئولوژی بازی خود بر می داشت همین عربها رفقای اهل حالی هستند و می توانستند کلی منفعت برای مردم ایران داشته باشند.عامل اصلی درگیری خاورمیانه را در درجه اول بلاهت های خامنه ای و سران سپاه باید جستجو کرد.
انگشت مکن رنجه به کوفتن در کسی
تا نکوبند در سرایت به مشت.
اصلا ته دلم دوست دارم که برنده این ماجرا عربستان و دیگر کشورهای عربی باشند تا خامنه ای .چه امید به مدرنیته در این فرض بسیار محتمل و در فرض برعکس غیرممکن است.خامنه ای بازی را بد جوری باخته است.آن از تله آفساید گیری نفتی عربستان که تمام بافته های اقتصادی روحانی و خامنه ای را بباد دادو دیگری نشانه بارز , عقب نشینی کشتی کمک رسانی. در مورد آینده هم آرزوهای خوبی کردی مثل رسیدن به توافق و رفتار عقلایی منطقه ای و غیرو که آرزو بر جوانان عیب نیست!

الف - خ گفت...

تیمسار ، یادم میاید که در همان روزهایی که بیانیه لوزان نهایی شد عرض کردم که بدون تغییرات عمده در داخل کشور ، رسیدن به یک تفاهم بین المللی دور از ذهن و بسیار ناپایدار خواهد بود، آمریکا یک پکیج کامل از تسلیم شدن می‌خواهد، والا چشم پوشی از هسته‌ای را که ایران همان زمان جلیلی هم قبول کرده بود. برای غرب، یک ایران سترون شده ایده ال است و جز آن به چیزی راضی‌ نیست، چون آمریکا میدانست که دسترسی ایران به بمب اتمی‌ از محالات است و لذا هسته‌ای را بهانه کرد تا کلا خطر ایران را بی‌ خطر کند در منطقه.

هنوز هم چیز مهمی‌ اتفاق نیفتاده ، رهبر یک حرفهایی زده که شاید آخرین تیر ترکشش باشد، ایران دو راه بیشتر ندارد ، که در هر دو باید سترون و بی‌خطر شود مثل کبریت ممتاز !چنانچه زیر میز مذاکرات بزنند، عمرشان کوتاه تر میشود و این را خوب میدانند.

ناشناس گفت...

متاسفانه روحانی در سیاست داخلی اینقدر داره دست به عصا می ره که خیلی هال را نا امید کرده. به خصوص در دانشگاه. حتی از عهده عوض کردن مدیران احمدی نژآدی هم بر نمی آد. چقدر ترس.. چقدر جبن. تا کی

ناشناس گفت...

بابا شما که زهره ما را ترکاندی! خدا بزرگه طوری نمی شود که بندا مطمئنم ایران زودتر ار عراق سقوط می کند و به دست امریکا می افتد، کی می ره جنگ توی این وضعیت؟ از اول همه معوم بود این ها نمی توانند توافق کنند، کجای این نظام الهی کار مثبتی برای ایران صورت گرفته که این دومیش باشد؟ اینها ایرانی نیست حالا هم که نجف را گرفتند، ایها موندند که کجا بروند؟ من که می روم برای سربازان عرب یا امریکایی احتمالا شیرینی بگیرم...

خُسن آقا گفت...

شما با یک غوره سردیت می‌کند و با یک مویز گرمی! برادر جان اگر خواسته باشی سیاست خاورمیانه را تجزیه و تحلیل کنی باید در عمق شنا کنی نه در سطح.
در اصل نه اوباما می‌خواهد ایران را به سطح به قول شما کشورهای بزرگ ارتقاء دهد نه قرار است به این زودی‌ها در خاورمیانه صلح برقرار شود. مگر فروشندگان جنگ افزار مرض دارند که مرکز فروش خود(خاورمیانه) را تعطیل کنند!!؟؟
خاوریمانه تا زمانی که نفت دارد و رهبران احمق بهترین گاو شیر ده برای 5+1 خواهد بود تا بتوانند جنگ افزار خود را به فروش برسانند.

ناشناس گفت...

تیمسار گرامی
بالاخره شما هم به این نتیجه رسیدید که این رژیم و این سیستم درست شدنی نیست و مطمئنا جامعه ای که تبدیل به جامعه ای دو قطبی متشکل از ملا و مکلا شده و آقایان و آقازاده ها تصمیم گیرنده و همه کاره آخر و عاقبتی بهتر از این نخواهد داشت.
پرده های آخر نمایشنامه در حال اجراست و آن کشاندن مستقیم ایران به درگیریهای عراق است.
اعزام نیرو و مشارکت مستقیم در بیجی که توسط مقام های نظامی آمریکا فاش گردید پیش پرده این سناریوی خطرناک است.
فانحه سوریه خوانده شده و متعاقبا فاتحه حزب الله و حسن نصرالله نیز خوانده می شود.
انفجار اخیر مسجد شیعیان در عراق نیز سیل اتهام را نه از جانب دولتهای عرب بلکه از طرف ملتهای عرب متوجه ایران نموده و این انفجار را به اطلاعات ایران نسبت می دهند جهت ایجاد تنش قومی در عربستان.
جنگ شیعه و سنی میرود که از حالت نیابتب به حالتی مستقیم تبدیل شود و این بار بود و نبود آخوندها مطرح است.
عربستان با کشاندن نبرد و اعزام عشایر سنی به صعده مسقط الراس حوثیها جنگ را به درون خانه حوثیها کشانده و در این میان ایران جز رجز خوانی کاری از دستش ساخته نیست.
اوباما سعی بسیار کرد تا بتواند با توافق اتمی با ایران دست نیروهای معتدل را در اداره مملکت بازتر کند ولیکن بزرگترین اشتباهش این بود که این آقایان جرات و یا توان کوپکترین حرکتی را ندارند.
حال اوباما عملا در حال تغییر استراتژی خود است و در این میان نابخردیهای سیاسی و کوته بینی رهبران سیاسی و نظامی ایران به مدد جمهوریخواهان و اعراب و اسرائیل و ترکیه آمده تا فشار بر اوباما را چند برابر سازند.
در مملکتی که سران طالبان که در نبرد با حکومتهای قانونی افغانستان و پاکستان هستند برای مذاکره با مقامات نظامی وارد کشور میشود و دولت از وجود آنها اظهار بی اطلاعی می کند چه انتظاری دارید.
این رژیم از درون اصلاح نمیشود و ملایان نیز این ملت را با خود به زیرآب می کشانند مگر آنکه مردم به خود بیایند و لااقل با حمایت از اقشار کارگری و معلمان و پیوستن به تحصن آنان بتوانند همبستگی خود و مخافت با وضعیت فعلی را نشان دهند.
امیدوارم چنین شود چون غیر از آن همه باهم به پرتگاه سقوط خواهیم نمود. رژیم بواسطه حماقتش و ملت به دلیل بی عملیش. عزت زیاد

Dalghak.Irani گفت...

من خودم می دانم و گفته ام و عمدی است که کاریکاتوریزه می نویسم چه در موافقت و چه در مخالفت. این هم برای هشدار است و هم برای بالانس . هم برای تأثیر گذاری و هم برای خواندنی تر شدن. بنابراین نظرتان را بدون اشاره به اینکه من چکار کنم بنویسید و الا جز چرت و پرت نخواهد بود. اینکه بالاخره شما هم به حرف ما برگشتید و بعد کپی پیست کردن گزاره های نوشتۀ من با پیاز داغ گروه های برانداز مسلح حرف جدید و بینشی به خواننده نمی دهد و نوعی خودنمایی و خود ارضایی است. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک فکر کنم مملکت لب تیغه.به خودمون نیاییم و به این روحانی دلخوش کنیم یکدفعه دیدی برگشتیم عصر حجر.بدبختی اینه که اول انقلاب خمینی میگفت ما فرزندان رمضانیم و گشنه میخوابیم یکخورده قابل باور بود الان که با اینهمه اختلاس و پورشه بازی کی حرف جنتی را باور میکنه یک وعده غذا بخوریم برای ارزشهای والای الهی کسی هم جنگ بکن نیست خود این فیروزابادی باید بره شکم سپر کنه جلوی متجاوزان .

الف گفت...

خدا آخر و عاقبت ما را به خیر کند...

البته به نظرم هنوز جای امیدواری هست. خامنه ای چاره ای ندارد. اینها (به درستی) احساس خطر کرده اند و نمونه اش هم این گفته او است که «می خواهند درگیری را به ایران بکشانند» و یا بازگرداندن محسن رضایی و احتمالا در آینده شماری دیگر از سپاهی های قدیمی برای اولا افزایش ضریب همبستگی درون سپاه و ثانیا تجمیع تجارب گذشته برای خطرات آتی.
این سخنرانی را هم برای تجدید روحیه نیروهای ایدئولوژیک می دانم و مطمئن نیستم که مخاطب مستقیم آن آمریکا باشد (بیشتر سعودی است). چون احتمالا برای خامنه ای روشن شده است که بدون توافق کار تمام است. متاسفانه بازی بیش از اندازه چندوجهی شده و لاجرم هر دقیقه چرخشی در سیاست ها شاهد هستیم.
تصور می کنم و امیدوارم که سیاست اصلی از 92 به این طرف یعنی توافق با غرب از بنیاد هوا نرفته باشد که اگر رفته باشد وای به حال ما!

ناشناس گفت...

خبری نیست اینا فقط مانور دیپلماتیک برای چرب و چیلی کردن توافق .توافق انجام میشه خیالتون راحت.هم امریکا به ایران احتیاج داره هم ایران به امریکا.چند سال دیگه هم که طالبان پاکستان را قشنگ گرفت همین غربیها ایران را تشویق میکنند برای موازنه قوا سلاح هسته ای داشته باشه.
وضع خوب میشه بزودی یک پنج درصد رفاه میاد. بیخیال بقیه چیزها.
استاد

مازیار وطن‌پرست گفت...

امان از تحلیل‌های قرن نوزدهمی، انگار اگه صلح باشه به اینها اسلحه نمیفروشن یا تا حالا نفروختند. تازه اگه صلح باشه نه تنها اسلحه بلکه هزار در و بیدرمان دیگه هم می‌فروشن که توی جنگ نمی‌شه. مگه عرب‌ها تا حالا برای خرید جنگ افزار نیازی به جنگ داشتند؟

این مدل باکلاس همون تئوری توطئه است. آمریکا بزرگترین تاجره و تاجر قبل از هرکار دوست داره امنیت باشه. ولی نه اینکه طرفدار صلح باشه و نه اینکه توی جنگ نتونه منافع خودش رو تأمین کنه.

خسته شدم بس که از باکلاس‌ترین و فرهیخته‌ترین آدم‌ها، تحلیل این مدلی شنیدم. این دوستان اگه تشکیلاتی در حد یک کارگاه کوچک رو اداره کرده‌بودند متوجه می‌شدند حد اراده آدمی در بهترین حالتش مدیریت اراده‌های دیگرانه با دادن جایزه. نوع جایزه بستگی به طرف مقابل داره. هرگز هم کسی نمی‌تونه نوع منفعت (جایزه) دیگران رو تعیین کنه.
همینقدر که خودم فهمیدم چی نوشتم خیلی هنر کردم.

ناشناس گفت...

یعنی چی؟ سلمان خان از داعش حمایت می کنه؟ مگه داعش دشمن عربستان هم نیست؟ بعدشم شما نبودی میگفتی ایران عرفی تر بشه عربستان با ایران خوب میشه؟ حالا چرا عربستان با اینکار هاش دنبال تقلید از خریت خامنه ای هست؟

Dalghak.Irani گفت...

اخطار من کاملاً جدی است و این فقره را با هر اظهار نظر قبلی خامنه ای متفاوت می دانم. نشان به آن نشان که بیت قبل از سخنرانی آیت الله در جمع پاسداران دستور مخالفت با توافق را صادر کرده بود به سرشاخه های پیاده نظام. شریعتمداری که یکی از تحریک آمیزترین - عملاً دعوت به اشغال خیابانها توسط حزب الله - خودش را در یک مسجد سرراهش توی ساری عنوان نکرده است. بلکه در آنجا همایشی برنامه ریزی شدۀ قبلی بوده است که علاوه بر شریعتمداری چندین و چند آخوند و غیر آخوند هم - از جمله مهرداد بذر پاش مدیر روزنامۀ وطن امروز - سخنرانی کرده اند و این در فاصلۀ چهارشنبه تا پنجشنبه قابل برنامه ریزی و اجرای سریع نبوده است. همینطور است همایش طنز در تهران که ضرغامی و حداد عادل سخنرانش بوده اند و چندین نمونه از این دست که از یک سیاست جدید بیت خامنه ای خبر می دهد.

در مورد اینکه کسی حاضر به جنگ نیست هم درست است و هم نیست. اگر حمله از سوی غرب و امریکا می بود احتمال اینکه تعداد زیادی حاضر به جنگ نباشند بود. زیرا اولاً توازن قوا بنفع غرب بود و ثانیاً مردم مطمئن بودند که غرب برای اشغال خانه و کاشانه شان نمی آید و دیر یا زود از کشورشان خواهد رفت. اما اینک صحبت از جنگ در مرزها و از سوی اعراب و سنیان است که اکثریت قریب به اتفاق مردم اعم از مدرن و سنتی حاضر به جنگ خواهند بود چون اولاً دشمنی های نژادی و قومی و مذهبی و زبانی دارند و مهمتر از همه خانه و کاشانه شان در خطر اشغال دشمن است و بدیهی است که ناچار از کشورشان دفاع کنند.

اما یک سلامی هم بکنم به خُسن آقای عزیز و بگویم که من با ادبیات و زبان های مختلف تفاوت نگاه و بینشم و چرایی آن را با شما گفته ام. در اینجا هم تأکید می کنم که ادبیات شما هم در مورد انسان ها و هم در مورد جوامع و نگاه به صحنه مربوط به دهۀ 70 میلادی قرن بیستم است. در خارج نگاه ضد امپریالیستی به غرب و در داخل باکس باکس کردن آدم ها و صفت های یکسان دادن به همۀ آنانی که در یک باکس قرار می دهید است. مثل آخوندها همه سر وته یک کرباسند یا آخوند خوب آخوند مرده است و غیره. در حالیکه دنیا عوض شده و نگاه ها عوض می شود و آدم ها عوض می شوند و نیاز است هرروز و بروز رصد شوند و تحلیل شوند. درست است که کارتل های تسلیحاتی غرب منافعی در خاورمیانۀ ناآرام دارند اما این هم درست است که کارتل های نفتی غرب هم در خاورمیانه ای آرام منافع مهمتری دارند. ضمن اینکه سیاه و سفید کردن و خیر و شر دیدن آدم ها و جوامع غلط از آب درآمده و منسوخ شده است و یک سیاستمدار غربی همانقدر می تواند خیر باشد که بغل دستیش شر. و این در مورد هم همۀ آدم ها و هم همۀ جوامع صادق است. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک جان این هم یک درس خوبیه برای شخص تو .که بعد از چند پست جنجالی اولی در حمایت از کشور انگلیس و تحقیر تاریخ ایران و دومی تخفیف جنبشهای مردمی و کامنت تحولخواهان به سرکوب آنها روی اوردی و از قالیباف در کامنتهایت به صورت بی پشتوانه حمایت کردی و وقایع داخلی را مضحکه کردی از مریوان و تبریز و گفتی این فقط برای فوتبال است و ان یکی برای باکرگی حالا و بقیه نفهم هستند و ما عاقلیم و کسی چیزی نگویدحالا ده تا پست هم بزنی که اوضاع خطرناک هست با نقاشی سیاه و قرمز و اشباح خشمگین کسی رغبت نمیکند اخ و تف دستت بندازد چون همه را تاروندی حال مجبوری چند تا وامانده طفیلی را تشویق کنی چون همیشه زیر پشتت چند تا کامنت تشکر و تایید بگذارند انقدر مثل خامنه ای به نعل و میخ زدی که خالی از پشتوانه شدی حالا هی بگو برنامه ریخته شده بذر پاش زر زده شریعتممداری و جنتی ور زده اند خامنه ای هوا نما شده. حالا تو بمان و لشکر تحجر و شریعتمداری به ما چه.باش تو صبح دولتت بدمد .حالش راببر حقته بدتر از اینهم انشالله سرتان بیاید حقتان هست لیاقتتان همین است . ببین تا شریعتمداری تتمه زندگیخواهی مدرنیسم و تفاهمت را به سفره چپاول بنشینند .

ناشناس گفت...

حتی اگر مردم حاضر به جنگ بشوند بعید میدونم برنده جنگ جدید خامنه ای و چهل دزد بغداد باشند، اینها اگر عقل در کله داشته باشند طعمه را از قلاب اوباما می گیرند وگرنه به سالگرد چهلم انقلاب نرسیده رفتنی اند.

ناشناس گفت...

نکنه این خبر فاجعه بار شهدای والفجر 4 هم برای اماده کردن ذهن مردم برای جنگ با عرباست؟

Dalghak.Irani گفت...

علاقه مندان می توانند به بسط یافتۀ این پست در نگاه دکتر دهشیار عزیز که یکی از برجسته ترین تحلیلگران سیاسی روابط بین المللی است اما کمی سخت می گوید و می نویسد که قابل انتشار در داخل باشد. ازجمله مطلقاً به ایران اشاره نمی کند و همواره از دشمنان غرب و از مخالفان امریکا و این قبیل عبارت های کلی استفاده می کند. گفتگوی ایشان البته امروز انجام شده و من تحلیلم را دیروز نوشته و منتشر کرده ام. یا...هو
http://khabaronline.ir/(X(1)S(j51cbpanjic4c43m2x23fxnn))/detail/418400/World/middle-east

ناشناس گفت...

با تشکر از دلقک برای لینک خوب حالا دوستان تازه وارد ما را مسخره کنند که ما الکی از دلقک تشکر می کنیم!
خیلی جالب بود مقاله، خنده دار بود که کل مقاله راجع به ایران بود بدون اینکه اسمی از ایران آورده باشد، حتی اگه پست شما رو نمی خوندم شاید متوجه برخی اشارات دکتر هم نمی شدم، بازم اگه از این لینک ها دارین بزارین.

ناشناس گفت...

ببینید که در سریال میخک، چگونه کلی داستان را عوض کرده اند. فکرش رابکنید که در عصر تکنولوژی اینطوری خالی می بندند

http://www.dramanice.tv/drama/carnation-detail

http://www.dramago.com/japanese-drama/carnation?page=2

رامیار گفت...

سلام دوباره بر استاد
درباره ملک سلمان که نوشتید یادم افتادم به نظر خودم زیر آن مطلب که شما هم آن را تایید کردید و خوشحال شدم از تایید آن. نوشته بودم که حرکت عربستان در بدترین سرنوشتش هم یک پیروزی است برای این کشور، چون با چنین حرکت قاطعی چهره خود را به شکل یک حکومت اهل عمل و غیر مذبذب به مردم کشور و منطقه بازسازی میکند.
اسم طوفان قاطعیت هم یادآور همین مطلب بود. تمام این تغییرات استراتژیک هم به دلیل سیاستهای اوباماست که دوستانش را رمانده و دشمنانش را چهره قوی بخشیده. به نظر میرسد که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده اند که سیاست اوباما به حوی است که باید او را در کار انجام شده قرار داد تا ناچار به حمایت شود، وگرنه خودش همینطوری و به زبان متعارف دیپلماتیک اهل عمل نیست.
نگاهی به سایتهای عربی نشان میدهد که چه حجم حمایتی از حکومت سعودی انجام شده. البته که کاربرهای فضای مجازی معیار نیستند ولی نوع حمایت آنها دقیقا نشان دهنده نگاه افراد است مبنی بر اینکه حالا دیگه عربستان حکومتی قاطع و غیروابسته به آمریکا دارد. همانطور که کاربران ایرانی نقل زبانشان خارجی و اجنبی و بیگانه و (ایران عراق و سوریه نشود) است و نشانه نقطه محوری تفکر ایرانی است، کاربران عرب هم از قاطعیت سعودی خرسندند.
تشکر از نوشته های خوبتان

ناشناس گفت...

به نفعت میشه اونوقت قالی رییسجمهور میشه نونت تو روغن

ناشناس گفت...

به یاری ایزد منان نماز صبح را در کربلای معلی نماز ظهر را در مسجد الحرام و نماز عشا را در بیت المقدس میخوانیم دوستان عرفی گرا فتح مکه نزدیک است.ما زنده برانیم که ارام نگیریم ***موجیم که اسودگی ما عدم ماست

شهروند گفت...

متأسفانه نميشود و نمي توان از دولت روحاني ايراد گرفت كه چرا جلوي اقدامات و حرفهاي مخرب خامنه اي را نمي گيريد
چند سال پيش آقاي اردشير زاهدي در مورد سهم خودش و اطرافيان محمد رضا پهلوي حرف جالبي زد ، نقل به مضمون حرفشان اين بود كه ، شاه ديكتاتور بود ولي اطرافيانش هم با توجه به همين خصيصه از خود سلب مسئوليت مي كردند ، تمام تصميمات كوچك و بزرگ را منوط به نظر اعليحضرت مي كردند به جاي مشاوره يا احتمالا مخالفت با شاه !
شايد امروز حاكميت هم در همين مرحله باشد ! مخصوصا وقتيكه روحاني بلافاصله حرفهاي خامنه اي را تأييد كرد ، بابت لينك مصاحبه هم خيلي ممنون ، هرچند همه حرفهاي ايشان را قبلا با بياني متفاوت از زبان خود شما شنيده بوديم
پاينده باشيد

ناشناس گفت...

فکر کنم جنگ حتمی هست.حالا نمیدانم با چه محاسباتی دو طرفین به طرفش میروند. چند وقت پیش مصاحبه بیل ماهر رانگاه میکردم اون اعتقاد داشت دوطرف را راحت بگذاریم تا خود زنی کنند.مثل قرن۱۶کاتولیک و پروتستان به جان هم افتادند تا رنسانس شد.البته برای ما شاید خوشایند نباشه ولی این مسیر تاریخه کاریش هم نمیشه کرد ترکیب اکثریت نفهم و خواص خیانتکار بهتراز این نمیشه.

ناشناس گفت...

موفق باشی برادر، میام سر خاکت!

ناشناس گفت...

به نفعت میشه اونوقت قالی رییسجمهور میشه نونت تو روغن


قالی هم دکتر هم خلبان هم سردار هم شهردار.اگه جنگ بشه هم با طیاره عربا را میکشه هم زخمی را مداوا میکنه هم فرماندهی میکنه جبهه های حق علیه باطل را تازشم میدون مینرا جهادی پارک میکنه.چشاش هم زاغه برای استتار زاغه مهمات بکار میاد.

ناشناس گفت...

اون رفیقمون که می ترسید نام مستعار برای خودش انتخاب کنه رو هم به عنوان فرمانده جنگ تعیین کنین.

ناشناس گفت...

محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران می‌گوید آمریکا و اسرائیل با همدستی برخی کشورهای منطقه خواب‌هایی برای امنیت ملی ایران دیده‌اند. آمریکا می‌خواهد ناامنی‌های موجود در منطقه را به مرزهای ایران بکشاند. در مرزهای غربی و شرقی ایران خبرهایی وجود دارد و خواب هایی برای امنیت ملی دیده شده است.

ناشناس گفت...

به یاری ایزد منان نماز صبح را در کربلای معلی نماز ظهر را در مسجد الحرام و نماز عشا را در بیت المقدس میخوانیم دوستان عرفی گرا فتح مکه نزدیک است.ما زنده برانیم که ارام نگیریم ***موجیم که اسودگی ما عدم ماست

داداش شوما همین سوریه و عراقتو نگه دار فتح مکه پیش کش

ناشناس گفت...

داعش یک سرباز ایرانی را در شهر فلوجه اعدام کرد

ناشناس گفت...

می خوان عراق رو به سه قسمت تقسیم کنن. اگه اینجور شه وسط عراق تونلی به درازای دو کشور (همراه با سوریه) تشکیل می شه از تکفیریها. خدا بخیر کنه.

ناشناس گفت...

حسن نصر الله اذعان کرد پایان اختلاف سعودی-قطری، همه را «علیه ما» کرد و اکنون وضعیت نیازمند «جانفشانی‌های بزرگ است.» بنا بر این گزارش نصرالله گفته است «اگر عزم‌ها جزم شود، استخوان‌هایشان را در هم خواهیم شکست و هرکس سخنش جز این باشد، خائن و احمق است.»

نصرالله گفته است که در آستانه «اعلام بسیج عمومی» قرار دارد.

ناشناس گفت...

ممنون دلقک جان.همچنان بنویس .بنظر میاد بعضی ها ماموریت دارن شما را از نوشتن مایوس و این وبلاگ رو به تعطیلی بکشونن و این خود نشانه تاثیر گذاری این وبلاگ اعم از تحلیلهای شما و نیز نظرات خوانندگان فهیم این وبلاگه.پس نه مایوس شو و نه عصبی. همچنان بنویس
یااااااااااااااهو
مسلم

ناشناس گفت...

ناشناس گفت...
به یاری ایزد منان نماز صبح را در کربلای معلی نماز ظهر را در مسجد الحرام و نماز عشا را در بیت المقدس میخوانیم دوستان عرفی گرا فتح مکه نزدیک است.ما زنده برانیم که ارام نگیریم ***موجیم که اسودگی ما عدم ماست .........دلقک نمی دانم چرا بین تو و این ادم و نوع نگا هتان یک هما هنگی و اسلوب می بینم. این دوست نا شناس شعار می دهد. همان کاری که تو می کنی!دهه شصت اینها می خواستندقدس را ازاد کنند. الان نوبت مکه رسیده. و ساعی اندر خم یک کوچه. داستان عرف تو هم مثه همین بلا زده هاست.!

عصبانی گفت...

پیشنهاد میکنم نماز صبحو مسجدالحرام بخونین چون اونجا نماز شکسته نیست. ظهر و عشا رو کربلا و بیت المقدس بخونین که دو رکعتی باشه حالشو ببرین.

خُسن آقا گفت...

تیمسار جان شما یک نگاه کوچک به فروش‌های تسلیحاتی فرانسه و آمریکا در همین یکی چند ماه پیش بکنید تا بلکه به حرف من باورمند شوید.
شما فقط خرید های عربستان و قطر و دیگر خلیج نشینان را نگاه کنید.
فروشنده اسلحه عوض نمی‌شود او تاجر مرگ است و با ایدئولوژی و زمان هم تغییر نمی‌کند، درست مثل تاجر تریاک و هروئین.

http://rfi.my/1Fwk55p
http://ir.voanews.com/media/video/israel-saudi-military-weapon/2780889.html
http://bit.ly/1RdN6It
فرانسه برای فروش اسلحه چنان عجله داشت که نتوانست حتی یک هفته هم صبر کند. دلیل اولیه کارشکنی های فرانسه در کار 5+1 برای توافق اتمی با ایران هم همین بود که می‌خواست تا تنور داغ است نان را بچسباند. نشان به این نشان که بعید هم نخواهد بود اگر توافق اتمی را انجام ندهند برای همین که بتوانند تنش را در منطقه برای چند سالی دیگر ادامه دهند. ممکن است شما بگویید که مقام گنده رهبری است که جر می‌زند، من هم همین را پیش تر گفته بودم که مقام گنده رهبری وسط کار جر خواهد زد. ولی شاید بد نباشد دیدمان را به مسائل کمی باز تر کنید و گزینه های دیگر را هم بررسی کنیم. بنده ام امروز می گویم شاید برای یک بار هم که شده مقام گنده رهبری حق دارد جر بزند وقتی که غربی‌ها با زیاده خواهی می‌خواهند گفتگوها را به بن‌بست بکشانند.
اگر نیاز بود تحقیق وسیع تری هم برای اثبات حرفم انجام خواهم داد.

Dalghak.Irani گفت...

خُسن آقای معزز. بنده با حرف شما مخالف نیستم بلکه عرضم این بود که هیچ پدیدهای در جوامع بشری تک علی نیست و هیچ انسانی هم یا شر یا خیر نیست. فروش اسلحه حتی اگر در جنگ ها مصرف نشود بازار کافی خواهد داشت که یکی از دلایل جدیدش سرعت پیشرفت و تغییرات تکنولوژیک است. به این معنا که تکنولوژی امروز برای فردا کهنه است و این در همه جا از نرم افزار گرفته تا سخت افزار و از سینما گرفته تا سلاح های نظامی ساری و جاری است. اما در مورد اینکه - شاخ در می آورم با آن بدبینی مطلقت به روحانیان و دفاع اینجایت از خامنه ای - در اینجا مقام گندۀ رهبری پربی ربط هم نمی گوید و غرب و امریکا زیاده خواه هستند و زیاده خواهی هم می کنند حرف شما نه تنها درست است بلکه من اضافه می کنم که اصلاً ایران می خواهد بمب بسازد بغرب و امریکا و اسرائیل چه ربطی دارد و آن ها چه حقی دارند که خودشان بمب داشته باشند و ما نداشته باشیم. می خواهم بگویم که حتی تا اینجا هم می شود به خامنه ای و رژیم ایران حق داد. اما - و این اما مهم است - من باید عضوی از جامعه ام و کشورم باشم که از کشورم و از سیاستمدارم دفاع کنم یا نه؟ من و شما و بخش مدرن جامعه را خامنه ای اخراج کرده و ما اینک جزیی از ایران (متشکل از ملت - دولت) نیستیم. بعبارت دیگر ما در حال حاضر در حال جنگ با خامنه ای برای بازپسگیری کشور اشغال شده مان هستیم. و اتفاقاً اینجا آن اتهام نیشدار شما بمن هم که می گویید سرد و گرمم می شود و یک پست در تبلیغ خامنه ای و روحانی و هر کس می زنم و فردایش برعکس آن را پاسخ دقیق می گیرد. و آن پاسخ این است که هر حرکت کوچکی از سوی هر کس در داخل رژیم از جمله خامنه ای بسمت من انجام شود من روی سرم میگذارم و بدیدۀ منت از آن شخص استقبال و حلوا حلوا می کنم. و در مقابل هر کسی کمترین انحرافی و بی اعتنایی به من و حق من بکند او را بدم خر می بندم و رسوایش می کنم. لذا روزی که خامنه ای - حتی بخاطر نجات قدرت متحجر و کثیف خودش - کوتاه می آید و بر ضد منافع ملی حرف نمی زند و موضع نمیگیرد - چون از او انتظار موضع موافق منافع ملی ندارم همین که ضدش نباشد کافی است - او را نوازش می کنم و دوستی اش را تبلیغ می کنم. اما بمحض اینکه شروع می کند بر ضد منافع ملت موضع گرفتن من هم پاشنۀ قلمم را می کشم برای نابودی صدای نحسش. مسئله اینجاست که خامنه ای بمب را برای ایران نمی خواهد و بلکه برای اسلام می خواهد. او نمی خواهد با بمبش از من و تو دفاع کند چون ما را از جامعه حذف کرده است. او می خواهد با بمبش چادر سیاه سر دختران ما بکند و مدینة النبی بسازد و دنیا را به آشوب بکشد. خسته می شوم از غربتم. حتی در خانه ام. مرا بفهمید ترا خدا! یا...هو

ناشناس گفت...

ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم:
حجاب نباشد٬ نظام اسلامی نابود می‌شود

چه خوب

ناشناس گفت...

دلقک جان هیچ دقت کردی ظریف که روز و شب خنده تحویل میداد و پست تو فیس بوک و توییتر میگذاشت خبری ازش نیست.فکر کنم استکبار خدعه کرده رهبر دبه. باید به توصیه نمیر المومنین گوش بدیم گوشت نخوریم و یک وعده حبوبات .روحانی هم گفته امروز خرمشهر نفت ما دردست دشمن اشغال شده است .
و باید اقتصاد جریان داشته باشد واگر راکد شد مثل مسیر خون سیاه میشود و باید دست را قطع کرد .کلا مثالهایی اورده که خیلی سی دی مکس قوی میخواد جمع و جورش کنی .ولی نصر هم مصاحبه ای داده و گفته اینکه فکر کنید توافق اتمی روابط ایران و امریکا را گرم میکنه خیال باطلی است . نکته دیگر ظاهرا اوباما در کمپ دیوید حرفهای بسیار مهمی زده و گفته دوران اسامگرایی تمام شده و از این به بعد جریانهای اسلام گرا فروکش میکنند و جریانهای مسلح و غیر مسلح سکولار پا به میدان خاورمیانه میگذارند.و انچه در تونس میگیره ایینه تمام نمای خاورمیانه فردا خواهد بود فکر کنم با موج جدید نظام غرق بشه.حالا خدا کنه به ایران صدمه ای نرسه. کلا شرایط جدید متفاوت خواهد بود و اگر بخواهیم با خط و خطوط قدیمی به تحلیل مسایل بنشینیم جا میمونیم .

ناشناس گفت...

با وجود ابراز مخالفت شدید فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بازرسی از مراکز نظامی، یک نماینده مجلس به نقل از عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران، اعلام کرد که ایران «بازرسی مدیریت شده» از این مراکز را «پذیرفته» است.

ناشناس گفت...

نمی دونم آدمایی مثل خسن آقا کی به این درجه از رشد عقلی می رسن که هزینه حضور آمریکا در منطقه رو با ارزش فروش سلاحش مقایسه کنن و درک کنن که ارزش فروش سلاح یک چندم هزینه حضور آمریکا هست.

متاسفانه بعضی از تحلیلگرای مثلا روشنفکر ما که خیلی هم با جمهوری اسلامی دشمنی دارن اینجورین و درکشون خیلی با بسیجیا تفاوت نداره.

ناشناس گفت...

دلقک نوشت

در مورد اینکه کسی حاضر به جنگ نیست هم درست است و هم نیست. اگر حمله از سوی غرب و امریکا می بود احتمال اینکه تعداد زیادی حاضر به جنگ نباشند بود. زیرا اولاً توازن قوا بنفع غرب بود و ثانیاً مردم مطمئن بودند که غرب برای اشغال خانه و کاشانه شان نمی آید و دیر یا زود از کشورشان خواهد رفت. اما اینک صحبت از جنگ در مرزها و از سوی اعراب و سنیان است که اکثریت قریب به اتفاق مردم اعم از مدرن و سنتی حاضر به جنگ خواهند بود چون اولاً دشمنی های نژادی و قومی و مذهبی و زبانی دارند و مهمتر از همه خانه و کاشانه شان در خطر اشغال دشمن است و بدیهی است که ناچار از کشورشان دفاع کنند.

.............................

جناب تیمسار انچنان که شما با توجه به اخبار مخابره شده مستحضر هستید نیروهای داعش بسان نیروهای ویرانگری که برای گرفتن نسق و انداختن رعب و وحشت برای دست انداختن برجاهایی که مدنظر دارند از هیچ کاری رویگردان نیستند و برای رسیدن به این هدف در ایران می توانند با یک کشتار 2 تا 3 هزار نفری با همان وحشیگرهایی همیشگی چنان رعب و وحشتی در دل ایارنیان بندازند که تا اسمشان امد همه فرار را بر قرار ترجیح دهند همچنان بر این نکته هم اشاره ای داشته باشم که خوشبختانه و یا متاسفانه به خاطر از بین رفتن علقه های دینی در میان طیف و سیعی از جوانان نیز این را هم در عدم تحریک و تهییج برای مقابله با این نیروهای بعثی -جهادیسمدر میان به خصوص جوانان کافی می باشد پس به نظرم اگر سران جمهوری اسلامی به مانند گرایی که شما داده اید فکر می کنند باید عنوان کردکه متاسفانه برای دومین با کیان مملکت با خطر فروپاشی روبرو خواهد گردید

ناشناس گفت...

من تعجب میکنم از شما مگر دشمن بارها از اسلام سیلی نخورده باز هم طعم تلخ شکست را خواهد کشید .ما یوسف خود را نمیفروشیم و تا آخرین قطره خون با مال و جانمان پای این نظام ایستاده ایم تا ناموس این مملکت بدست اجنبی اعم از تکفیری و ار بابان صهیونیست و آمریکایی اش نیفتد .

اینهم تاریخ جهت یاد آوری
https://m.youtube.com/watch?v=nWXeVg8_0F4

ید الله مع الجماعه

ناشناس گفت...

به گزارش عصرایران

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروهای تکفیری و تروریستی در نزدیکی مرزهای ما هستند و در گذشته داعش برای ورود به ایران زاغه مهمات پیش‌بینی کرده بود.

امروز با چهره تازه‌ای از تهدیدات روبرو هستیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته فرق دارد.


پوردستان گفت: امروز جای پای داعش را در افغانستان و پاکستان می‌بینیم و آنها خودشان را آماده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: لذا نیروهای زمینی ارتش و سپاه باید تقویت شوند تا بتوانیم تانک بخریم، سامانه‌هایمان را متحول‌سازی کنیم و بالگردهایمان اورهال شوند. امروز نبرد، نبرد نیروهای زمینی است"پس دلیل دعوت از گروه طالبان در ایران هم مشخص شد در ضمن اینا چهارتا تانک و هلیکوپتر برای جنگ با داعش ندارند بعد می خوان با اسرائیل و آمریکا و سعودی تا دندان مسلح بجنگند

کاری به قدرت داعش یا سایر مخالفین اسد و اعراب مخالف جمهوری اسلامی ندارم من معتقدم جمهوری اسلامی مطمئنا تاوان خون های ریخته شده در منطقه در پی فتنه انگیزی اش را خواهد داد

و این وعده الهی خدا در مورد خون مظلوم است حالا شما این را در هر مسلک و مرام و ایدئولوژی می خواهید تفسیر کنید یا حتی تمسخر کنید ایرادی ندارد

ولی مطمئن باشید در آینده نزدیک خون این بیگناهان دامن سران حکومت و حتی مردم ایران که در قبال این خونریزی ها سکوت کردن را خواهد گرفت این کامنت را یادگاری در گوشه ذهنتان ثبت کنید تا آن روز واقعه

پراگماتیست گفت...

مفید است که علاقمندان میهن دغدغه آن را داشته باشند و همانند تیمسار ایرانی نگران هر انحرافی که که از ناحیه این مرد خبیث در مسیر حرکت آن به سوی پیشرفت ایجاد می شود باشند، اما من دیگر هیچ کدام از خطوط قرمز خامنه ای را خط قرمز نمی بینم، بلکه آن را زرد پررنگ و حداکثر نارنجی می بینم.

هیمنه پوشالی این دیکتاتور شروع به فروپاشیدن کرده و زوزه اش دیگر رعب افکن نیست. مغز من سخن ماری هارف را که می گوید: "بنا ندارم به هر سخن خامنه ای پاسخ بدهم." این گونه ترجمه می کند: "این مشنگ چرند زیاد می گوید، جدی نگیرید."

شکاف دولت ملت چنان گسترده شده و گردن ملت تدریجا چنان کلفت می شود که او جرات نخواهد کرد بیش از اندازه از ملت زاویه داشته باشد.

همین وضعیت در عرصه بین المللی و منطقه ای نیز کم و بیش حاکم شده و می شود. در ماجرای کشتی ایران نجات او می خواست ارعاب کند و فیلم ترسناک بسازد، اما حاصل کار فیلم کمدی از آب درآمد. به نظر من او ناچارا تغییر ژانر داده و از این پس فیلم کمدی خواهد ساخت.

ناشناس گفت...

خامنه ای نشان داده که شخصیت محطاط و در عین حال متزلزلی دارد. اگر فرمانده سپاه عوض شد و محسن رضایی عاقل تر آمد تعجب نکنید.

Dalghak.Irani گفت...

من به این دلیل که هیچوقت رشد عقلی درست و درمانی نیافتم اینقدر کودک ماندم که پیرشدم که خودش آغاز دوباره ای است از دوران کودکی. بنابراین جنس من و قلم من و حرف من و شخصیت من بطور ذاتی با ناامیدی بیگانه است مثل هر کودک دیگری. و مشکل من هم اینجاست که شیرین زبانی ام - حالا از جنگ بگویم یا از صلح و یا از خشونت بگویم یا مهربانی - باعث جذب و جلب شماها می شود اما با این نقیصه که هیچکس هم مرا جدی نمی گیرد و راحت سربسرم می گذارد و مسخره ام می کند و گاهی لیچار هم بارم می کند و مهمتر از آن یادگرفته هایش از خودم را بسر خودم می کوبد به نشانۀ فهم خودش و نافهمی من. لذا فقط معدودی - بسیار معدود از کامنت دهنگان حداقل - هستند که با من ارتباط در هم تنیدۀ حسی دارند و اعتماد فی مابین کامل است. این را گفتم که تأکید بکنم که کار من بزرگ نمایی بدی های رژیم و فقط اشاره به خوبی هاست در ارتباط با مطالبی که می نویسم تا به این گزاره برسم که "من سخنگوی مردم معمولی زندگی خواهی هستم که نه در پی فرد حاکم چه کسی باشد هستند و نه در دنبال چه سیستمی حاکم باشد. بلکه من و آنان دنبال برون داد فرد یا سیستم حاکم هستیم که باید از جنس زندگی و شادی و رشد و زیبایی باشد و دیگر هیچ". کار سیاسی و بازی قدرت کار ما بچه ها نیست که عاشق بازی و رنگ و دنبال هم کردن هستیم بشادی و مهر. بازی قدرت کار سیاستمداران و روشنفکران است که اولی روی صندلی قدرت بالفعل نشسته است و دومی روی صندلی قدرت بالقوه در مقابلش. که روشنفکر می خواهد جای سیاستمدار را بگیرد و سیاستمدار می خواهد جای خودش را حفظ کند. اما تاریخ همیشه اینطور بوده که هیچکدام همیشه پیاده یا همیشه سواره نبوده اند و صندلی های قدرت بالفعل و بالقوه دست بدست شده است و می شود بنوبت. برای همین هم برای من فرقی نمی کند شادی و زندگی را چه حکومتی بمن بدهد و کدام حاکم. برای من شادی و زندگی اصل است و نه حاکم بالفل (فقیه یا شاه) و حاکم بالقوه (روشنفکر). پس از کار خوب هردو تعریف می کنم و از کار بد هردو برائت می جویم. پراگماتیست درست می گوید که اوضاع نه تنها جنگی و ناامید کننده در نزدیک نیست بلکه ما با افول خامنه ای بیشتر مواجهیم تا قدرت یابی او در پس این عربده ها. من فقط خواسته ام جهت گیری ها را نشان بدهم که مراقب باشیم و هشیار همیشه که ضعف تشدید شدۀ تحجر را با شدت و سرعت رصد و تعقیب کنیم تا زودتر از نفس بیفتد قبل از اینکه از حماقت و نفهمی او آتش جدیدی برپا شود در منطقه. همه چیز فعلاً خوب است و هشدارم برای روزهایی است که سر وکلۀ پول پیدا شود. البته غرور بچگانه ام هم همیشه متأثر است از اینکه چرا ما باید رهبری به حماقت خامنه ای و یارانش داشته باشیم که هی مرتب رودست بخورد از همه و همه او را بدوشند بدون اینکه یکجو معرفت داشته باشند برای کمک به او در روز سرنوشت. حتی این جیبوتی! یا...هو

ناشناس گفت...

تيمسار
دارن اماده ميشن براي جنگ درسته؟ اگر ايران نيرو نفرسته بغداد سقوط ميكنه، اينا نميخوان تا اون حد معطل بشن
واقعا نگرانم. جنگ و بي ابي دولت فاسد و مرزهاي نا امن و اقليتهاي ناراضي و عربستان اماده براي جنگ بهمراه ساير متحدان و،،،،، خلاصه همه چيز اماده است
ارادتمند يزد

ناشناس گفت...

دلقک:کار سیاسی و بازی قدرت کار ما بچه ها نیست که عاشق بازی و رنگ و دنبال هم کردن هستیم بشادی و مهر


الان وقت بازی نیست ملت باید آماده بشوند حوادث خیلی مهمی در پیشه.

ناشناس گفت...

یزد جون اره داره جنگ میشه شما نا راحت نباش شما برو شادی وعرفی بازی کن.

ناشناس گفت...

دلقك و دوستان گرامي
عربده هاي خامنه اي را جدي نگيريد
رمادي سقوط كرد ولي شبه نظاميان شيعه ثابت كردند بدون انها امنيت عراق كشك است و در نتيجه زمينه ازاد سازي رمادي از دست داعش و تشكر سنيان از اين شبه نظاميان بزودي فراهم مي شود
عربستان توفان قاطعيتش را توفاني و به اميد بدست اوردن صنعا اغاز كرد كه البته به تصرف عدن به دست حوثي ها انجاميد در نتيجه نمي توان عربستان را برنده ناميد !!!!
ما هم هنوز برنده نيستيم ولي در بازي كثيفي كه عربستان و تركيه و قطر راه انداخته اند ان ها نيز بازنده خواهند بود
پري سا به ياد حماسه سازان دوم خرداد

ناشناس گفت...

بوی الرحمن نظام داره به مشام میرسه.

ناشناس گفت...

اسراییل اصلا مخالف قدرت گیری ایران نیست که برای وی مناسب هم هست اگر دوستش باشد یا دستکم کاری به او نداشته باشد.

مثل زمان شاه.

دشمنی برخی ایرانیان با اسراییل بخاطر تبلیغات نظام است و هیچ مبنای درستی ندارد

ناشناس گفت...

عربها هم تا حدی همینطور. ایران بدون آخوند و اسلامیست میتواند هم با عربها دوست باشد هم با اسراییل و هم بطور معقول از فلسطینیان (محمد عباس) دفاع کند.

عربها آدمهای متعادلی هستند، کارشان را صریح میکنند، ریا در آنها کمتر است. میبینید که صریح به یمن حمله کردند (حالا کاری به درست یا غلط بودنش ندارم). در مقابل کارهای جمهوری اسلامی ریاکاری و تظاهر است. در کارهای کشورهای دیگر موش‌دوانی میکند، مزدور تربیت میکند و میفرستد، آموزش میدهد، فتنه بپا مکیند، مثل یمن. بعد خودشان را کنار میکشد: کی بود، کی بود، من نبودم، ما در کشورهای دیگر دخالت نمیکنیم!

در مورد کلیت مقاله شما، من فکر میکنم، هیچ اشکالی پیش نخواهد آمد و توافقنامه ۱۰۰٪ امضا خواهد شد، مگر اینکه جم.اس. بحد دیوانه‌گی رسیده باشد.

ناشناس گفت...

دلقک به خون سر دی ات حسودی ام می شود. عزیز دلم ما هم خشونت طلب نیستیم. ما هم دلمان می خواهد همه چیز در یک سیر طبیعی به میمنت و مبارکی ختم شود. ما هم بقول تو از عرفی گرایی بدمان نمی اید. اما شما با نادیده گرفتن کامل زمینه و بستن چشمان مبارک بر اعماق فاجعه و متحجر ترین حکومت قرن،نه ده قرن اخیر!! هی پیام صلح داده . هی دعوت به خوشی می کنی!.بابا یک کلام ختم کلام. اخوند ایرانی ادم بشو نیست. تگلیف ما چیست؟

ناشناس گفت...

دلقک جان... تحلیلت خیلی‌ منطقی‌ به نظر نمیاد..

در اینکه باید تعامل کرد ... شک نیست و همه این رو قبول دارند... ولی‌ تعامل به چه قیمتی؟..

به نظر شما... باید در‌های کل مملکت... مراکز نظامی و امنیتی .... رو باز کرد رو همه بدون هیچ کنترلی ؟... پس امنیت ملی‌ چی‌ میشه؟... شما که حتما فکر نمیکنی‌ همه دنیا گًل و بلبل و همه دوست داشتنی هستند و هیچ کسی‌ از اطلاعاتی‌ که به دست میارن هیچ استفاده نابجا بر ضد ایران عزیزمون نمیکنن....

اگر اعتراضی داری که کاملا به حق هم هست اعتراضت ... از نظر خودت راهکاری هم هست یا فقط میخوای غور بزنی‌ و به قول حوکومتیها سیاه نمای کنی‌؟!!

به نظرم بهتره الان آروم باشی‌ و به جائ جیغ و داد بی‌ حاصل به دکتر روحانی و دکتر ظریف اعتماد کنیم و ببینیم چه می‌شه... زّت زیاد..

ناشناس گفت...

"به دکتر روحانی و دکتر ظریف اعتماد کنیم"
دکتر؟!
آقا من موندم چرا مملکت ما رو "دکتر" ها اداره میکنن نتیجه اش میشه عقب مونده تر از آفریقای جنوبی بعد رئیس جمهورها و نخست وزیران بیشتر کشورهای درست و حسابی دنیا فقط لیسانس دارن.

ناشناس گفت...

"به دکتر روحانی و دکتر ظریف اعتماد کنیم"
دکتر؟!
آقا من موندم چرا مملکت ما رو "دکتر" ها اداره میکنن نتیجه اش میشه عقب مونده تر از آفریقای جنوبی بعد رئیس جمهورها و نخست وزیران بیشتر کشورهای درست و حسابی دنیا فقط لیسانس دارن.

ناشناس گفت...

البته فراموش کردم بگم که "علامه" ها و "مراجع تقلید" و "امام" ها و "جانشینان امام زمان" هم در اداره این مملکت بدبخت نقش به سزایی در کنار "دکتر" ها داشتن.

ناشناس گفت...

آقا، زهر خوردن آدم با آدم فرق داره، یکی‌ مثل حضرت امام (ر‌ه) شجاعانه زهر مینوشه و مسولیّتش رو خودش به عهده میگیره ، یکی‌ مثل حضرت آقای خودمون ، تا میخواد یک کاسه زهر رو بخوره ، جون همه رو بالا میآره و لگد به در و دیوار میزنه ، طوری که سختی زهر رو تقسیم کنه بین همه.

این داد و قالی که می‌کنن اینا ، همش سر اینه که به مرگ بگیرند ملت رو که به تب‌ راضی‌ بشن، حرف از جنگ میزنند، که بعد که توافق نهایی شد با شروطی که کم و بیش حالا معلوم شده که همان فکت شیت غرب درست بوده ، صدا از کسی‌ در نیاد که این چه غلطی بود که کردین از روز اول.

اینا مگه الان بنیه جنگ دارند ؟ اگه دنبال جنگ بودند ، تا حالا سر همین رساندن کمک‌های مردمی به یمن با عربستان درگیر شده بودند.

آخوند زیر بار زور نمیرود مگر اینکه زور خیلی‌ پر زور باشد.

ناشناس گفت...

زت زیاد گفتی :
"به نظر شما... باید در‌های کل مملکت... مراکز نظامی و امنیتی .... رو باز کرد رو همه بدون هیچ کنترلی ؟... پس امنیت ملی‌ چی‌ میشه؟... شما که حتما فکر نمیکنی‌ همه دنیا گًل و بلبل و همه دوست داشتنی هستند و هیچ کسی‌ از اطلاعاتی‌ که به دست میارن هیچ استفاده نابجا بر ضد ایران عزیزمون نمیکنن...."

چرا این حرف را به مردم ایران می زنی؟ برو به رهبر بگو .مردم در ایجاد این بازرسی ها کاره ای نبودند . یقه رهبر را بچسب و بگو چرا امنیت ملی مردم ایران را بازیچه ایدئولوژی گرایی و هسته بازی خود قرار دادی . ترا باید بجرم خیانت به این مملکت مثل موسولینی بر عکس بدار آویخت. تو خائن ترین فرد در تاریخ ایران هستی.

ناشناس گفت...

به نظر شما... باید در‌های کل مملکت... مراکز نظامی و امنیتی .... رو باز کرد رو همه بدون هیچ کنترلی ....کسی که خربزه می خورد؟ نباید پای لرزش بایستد؟ هلال شیعی را فراموش کردی. ایران چه گهی در عراق و سوریه و لبنان و غزه می خورد؟ می خواست دزدی هایش را صادر کند؟ یا اخلاق مداری فوق انسانی اش را؟ یا چادر و مقنعه زنا نه اش را. جمهوری اسهالی چه داشت که صادر کند؟ شما تشریف بیاور اینجا بمن بگو این و این و این را دنیا نداشت. چیز های خوبی بودند. ما می خواستیم انها را برای انها به ارمغان ببریم. اخر مرد حسابی تا کی می خواهید خود را به خریت بزنید(پوزش می طلبم)چه چیز این نظام برای مردم دنیا جذاب است؟ که ارزش پذیرفتن داشته باشد. مگر بخش دزدی اش باشد. البته به شرطی که کشش ندهند. همه چیز برای شما مجاز هست. دخالت در کشور ها. نابودی کشورها. محو کردن انها. اما برای دنیا مجاز نیست. جمهوری اسلامی اینقدر خر بود که مثل کبک سرش را بزیر برف کرده بود و فکر می کرد هر غلطی کند. امریکا هم جرات دخالت ندارد. یک لحظه فکر نکرد که دیگران از روی اصول دیپلما سی و چها رچو بها و هنجا رهای جاری الحساب کاری به کار او ندارند. او فکر می کرد. این همه کشور نه پول دارند. نه سیاست دارند. و نه قدرت توطئه و نه پتا نسیل واکنش. حالا تحویل بگیرد. همین عربستان سعودی کافی است که او را عین سگ دم بریده ای روی زمین بکشد. تا او باشد که ادم شود و عین گرگ هار بعد از دریدن مردم خودش مشغول دریدن سایر مردمان کشور های دیگر نشود. حالا نعلین پایشان کنند و بروند بجنگند. جوانان فهمیده ایرانی دیگر برای کسی نمی جنگند. حتی اگر داعش بیاید. چون هر دو یکی است. چه علی خواجه. چه خواجه علی. کور می شود. مرز های کشور باز می کند تا اجنبی ها به تمام سوراخ سمبه هایش سرکشی کنند. درست فهمیدی. کسی که قدر یک ملت بزرگ و یک کشور بسیار بزرگ را ندانست. باید اینجوری کار دست همه بدهد. اینها دیوانگانی هستند که فقط کارشان انداختن سنگهای بزرگ به چاه هست. همین. دراوردنش لابد کار امام ته چاه هست که او هم دیر زمانی است که غیبش زده.

Dalghak.Irani گفت...

خیلی از کامنتها پاسخ می طلبد. اما نقداً بلافاصله آمدم که بگویم کامنت را خیلی دوست داشتم. منظورم کامنت بالای کامنت خودم است که زور و پرزور کرده است دستمریزاد. یا...هو

ناشناس گفت...

فیلم دعوای کوچک زاده و ظریف در مجلس را حتما ببینید. مثل سگ از داعش می ترسند.خدا نجار نیست ولی در و تخته را خوب جور می کند. گرفتار سگ های هاری شده اند که از جنس خودشان است. نوش باد!

ناشناس گفت...

این فیلم از یکی از فرماندهان سپاه قدس در سوریه است که مثلا یک مرکز تعمیرات سلاح راه انداخته. خیلی خنده دار است و حقایق جالبی در متن فیلم هست. البته قسمت های دیگر هم داردکه در آنها هم حقایق زیادی برملا می شود. می گوید می دانستم وضع سوریه (اسد) خراب است ولی نه اینطور! اینجا هیچی نیست! همه چیز بهم ریخته است. اینا داعشی ها خیلی قوی اند.ما قرار نیست جایی را بگیریم فقط ازشان تلفات می گیریم.از همین حرف های این پیرمرد می شود فهمید که کار اسد تقریبا تمام است.پول ندارد, نفرات ندارد, حتی جیغ سید حسن نصرالله هم در آمده و مثل خامنه ای شروع به خالی بندی و فرار رو به جلو کرده است و گفته وای به آن روزی که حکم جهاد بدهم!! مثل اینکه تا الان کاری نمی کرده است بجز شکستن تخمه پای فیلم سینمایی.شاید کار اسد به 6 ماه نکشد و بعد نوبت عراق است.در افغانستان و پاکستان هم داعش فعال شده اند و خامنه ای به طالبان پناه آورده از شر آنان! از سخنان کوچک زاده کاملا این ترس هویداست.ترس هم دارد. نیرویی برای مقابله با داعش وجود ندارد. این سربازهای بی مواجب تامین کننده گان اسلحه خوبی برای داعش خواهند بود . از 50 کیلومتری اسلحه خود را می گذارند و فرار می کنند. بسیجیان ساندیس خور هم بخاطر یک ساندیس خود را بخطر نمی اندازند.این داعشی ها با دانشجو های بچه سوسول فرق می کند از زمین تا هوا! فقط کافی است 2 تا شهر سقوط بکند تا خامنه ای به مسکو فرار کند! تازه اگر مردم عاصی به استقبال داعشی ها نروند! دوران بخور و بخواب آخوند تمام شد! دیگر برای مملکت داری و حفظ سر خود باید عرق بریزد.مفت خوری از چاه نفت و آشوب سازی و حرامزادگی در منطقه به پایان رسید.بعید نیست یکی یک سرنیزه در ماتحت هر چی آخوند در ایران بکنند.فکر می کنند با تسلیم در مذاکرات می توانند نجات پیدا کنند ولی تازه اول شب است.غربی ها روی اسب باخته شرط بندی نمی کنند.
این فیلم را ببینید

https://www.youtube.com/watch?v=4V2epgyeqKg&feature=youtu.be

ناشناس گفت...

عبد‌الله جوادی آملی٬ یکی از مراجع تقلید:
مگر می‌شود انسان و دام بیماری مشترک داشته باشند؟

آری می شود. هم ما سرما می خوریم هم شما.

ناشناس گفت...

یک روز می گن بازرسی رو می پذیریم یک روز می گن نمی پذیریم. معلوم نشد تکلیف چیه. اما من اقتداری در این حرفای متناقض نمی بینم. کسی که بخواد بگه نه راحت می گه نه.

ناشناس گفت...

زمينه ازاد سازي رمادي از دست داعش و تشكر سنيان از اين شبه نظاميان بزودي فراهم مي شود

تشکر سنیان؟ مگه تکریت رو همینا آزاد نکردن پس چی شد که بعدش گفتن بفرمایین بیرون؟

ناشناس گفت...

الان وقتشه کمپین حفظ نام اوجب واجبات است رو کلید بزنیم.

به خامنه ای بگیم ما نیازمند رهبری داهیانه تو هستیم. در زمینه هسته ای و جنگ با سنی ها و همچنین آمریکا و غیره کوتاه بیا که نظام حفظ شه و ما همچنان از رهبری داهیانه تو بهره مند باشیم!

ناشناس گفت...

ن تعجب میکنم از شما مگر دشمن بارها از اسلام سیلی نخورده باز هم طعم تلخ شکست را خواهد کشید .ما یوسف خود را نمیفروشیم و تا آخرین قطره خون با مال و جانمان پای این نظام ایستاده ایم تا ناموس این مملکت بدست اجنبی اعم از تکفیری و ار بابان صهیونیست و آمریکایی اش نیفتد .

ما یوسف خود را نمیفروشیم

منظورت از یوسف همون مردک کریه المنظر جنایتکاره؟

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس آشنا گفت:

به خامنه ای بگیم ما نیازمند رهبری داهیانه تو هستیم. در زمینه هسته ای و جنگ با سنی ها و همچنین آمریکا و غیره کوتاه بیا که نظام حفظ شه و ما همچنان از رهبری داهیانه تو بهره مند باشیم!

اگر این مزخرفات را خطاب بمن می نویسی با بی آی دی همیشه ات. پاسخت را می دهم دیگر از این غلط ها نکنی. چون منتشر نمی کنم:

نیازی به این همه طول و تفصیل نوشتن ندارد.اگر خامنه ای و مراجع قم همین امشب اعلامیه صادر کنند و تعهد بکنند که از صدور اعلامیه به بعد حجاب بانوان در کشور اختیاری است. من ایکی ثانیه دهان امریکا و غرب و شرق و تو را با هم آسفالت می کنم برمی گردم به ایران. این چکیدۀ خواست بنیادی من و فلسفۀ مبارزۀ من است. یا...هو

ناشناس گفت...

اگر این مزخرفات را خطاب بمن می نویسی با بی آی دی همیشه ات. پاسخت را می دهم دیگر از این غلط ها نکنی. چون منتشر نمی کنم

دلقک حرف حق تلخه مثل کون خیار طرف درست گفته و زده وسط خال ناراحتی نداره که.مردم خر نیستند که.از نظر شما رهبر فقط توافق را امضا کنه همه چیز حله نقطه صفر دموکراسی میشه داعش هر چه به بالاتر از سر این ملت زیاده.شما بهتر جوش نیاری الکی

Dalghak.Irani گفت...

من که اینجا کلاس نهضت سوادآموزی باز نکرده ام. اینجا یک اکادمی فلسفی است بیادگار سقراط حکیم. هر کس سواد خواندن و نوشتن دارد مراجعه کند. یا...هو

ناشناس گفت...

ایکی ثانیه دهان امریکا و غرب و شرق و تو را با هم آسفالت می کنم برمی گردم به ایران. این چکیدۀ خواست بنیادی من و فلسفۀ مبارزۀ من است. یا...هو

کاری که الان پنج ساله دقیقا داره انجام میدی.

من که اینجا کلاس نهضت سوادآموزی باز نکرده ام. اینجا یک اکادمی فلسفی است بیادگار سقراط حکیم. هر کس سواد خواندن و نوشتن دارد مراجعه کند

مردک متوهم کلاس فلسفه سقراط حکیم یعنی این جواب نجابت ماست .فکر کرده ای ما هم حیوانات داخل سیرکیم دم تکان دهیم به نمایش و برقصیم.هشدار میدهم از حدت فراتر نروی تو همه تبدیل به یکی از حیوانات سیرک شده ای در اثر حشر و نشر فراوان برو و خود را به یک روانپزشک حاذق نشان بده

Dalghak.Irani گفت...

این شد یک حرف حسابی. هر چه دلت می خواهد بمن می توانی بگویی. اما راجع به چیزی که سردر نمی آوری اظهار نظر نکن. من غلط بکنم به کسی توهین بکنم من فقط نوشتم که فهم هر موضوعی دانش مربوطه را طلب می کند. مثل اینکه شما مهندس معمار باشی و من بیایم راجع به طراحی تو اضهار نظر فنی بکنم. مسئله بهمین راحتی است و من پنج سال است دارم همین را می گویم. بهرحال کامنتت نوش است. چون من وجود ندارم هر چه هست ما هستیم و کشورمان و سعادت ملتمان. یا...هو

ناشناس گفت...

تقدیم به ماله کشان درگیری لفظی ظریف و کوچک زاده .ظریف با چفیه و گل در دست .کوچک زاده با این وضعیت کشور اگر کوچکترین ضربه ای به نظام بخوره مسئولیت با شماهاست حالا هی بخند .
ظریف :من من شما بیجا میکنی
https://m.youtube.com/watch?v=CAduqVdNvKs
قسمت طنز سیاه قضیه اینه که قرار مثل فساد دربار ساسانی و خوارزمشاهی و شاه سلطان حسین صفوی ایران خوار مشتی حروم زاده بشه یکبار اسلام مغول اشرف افغان حالا طالبان و داعش .ای افسوس که ماهیچوقت حافظه تاریخی نداریم

Dalghak.Irani گفت...

اگر برخی کامنت ها دیر منتشر می شود تقصیر من نیست. می روند پنهان می شوند و من یا فرصت نمی کنم یا یادم می رود تند تند سربزنم به اسپم. یک توضیح هم بدهم به دکتر روحانی و دکتر ظریف و پری سا هم مخاطب است. تا اشتباهی پیش نیاید و بدانند که اینجا یک وبلاگ مخالف جمهوری اسلامی و با تأکید بر ایدئولوژی شریعت سنتی شیعه به قرائت مراجع قم وخامنه ای و مصباح و زیر مجموعه شان مثل یزدی و امام جمعه ها و .... است. لذا من بارها گفته ام و بخودشان هم صادقانه بازکرده ام که عرفی های داخل حکومت بخشی از پروژۀ من هستند بعنوان دکتر!روحانی و دکتر! ظریف ابزار عبور به حکومت سکولار. لذا اگر کسی فکر کرده که من هوادار دولت روحانی یا هر دولتی در جمهوری اسلامی فعلی بعنوان حکومت نهایی و ایده آلم هستم و حتی از انفعال و سکوت آنان در مقابل هجوم ایدئولوژیک خامنه ای دفاع می کنم قطعاً اشتباه می کند و بی خود خوش خوشانش شده است. در سالهای قبل زمان احمدی نژاد هم زیاد این مثال را زده ام که من مثل رهگذری هستم پیاده و خسته - وسیله نقلیه ندارم - که هدفی با آدرس مشخص دارم و بغل جاده ایستاده ام تا هر دولتی (خری) که دارد از جاده رد می شود و می تواند مرا یک یا چند فرسخ بهدف مشخصم نزدیک تر کند می پرم پشتش و تا جایی که مسیرش با من هماهنگ است ادامه می دهم و هرجا هم که دیدم مسیرش را عوض کرد می پرم پائین منتظر خر بعدی می مانم. و این نهضت ادامه دارد. از روحانی و ظریف که سهل است دیدید که از خامنه ای هم حمایت می کنم و کردم وقتی که تشخیص دادم - بتشخیص خودم و نه داوری هیچکس دیگر از جمله شما - ادبیاتش عرفی تر شده و دارد سیاسی حرف می زند و موضعش به سمت منافع ملی است استقبال کردم زیرا نمی خواهم حتی او و طرفدارانش - هموطنانم هستند - فکر کنند که من خصومت شخصی و دعوای قدرت با کسی - در اینجا خامنه ای - دارم. اما بمحض اینکه مجدداً بمزخرف گویی ایدئولوژیک افتاد در جو پاسداران به تعقیب مجرمیتش پرداختم و آشتی ام را پس گرفتم. او حتی اگر زر مفت ایدئولوژیک نزده بود و خواسته های خارج از چهاچوب توافق لوزان اش را (بخوان دبه)در قالب و زبان دیپلماتیک و سیاسی گفته بود تحمل می کردم. او اما با حدت و شدت گفت که من مادر دلقک را به عزایش می نشانم و می خواهم او را به مدینۀ محمد ببرم و "ارتجاع مدرن" دلقک غربی و امریکایی با خواستۀ من خامنه ای مخالف است اما من خامنه ای دست بردار نیستم و تا نفس دارم سعیم را می کنم که سبک زندگی مورد دلخواه دلقک ایرانی را نابود کنم. مگر من مغز خر خورده ام که بازهم بخواهم از این موجود ترسناک حمایت کنم. البته که اگر بازهم آدم بشود آتش بس می دهم زیرا من نمی خواهم شروع کنندۀ جنگ باشم و این اوست که با تصمیماتش مرا به میدان می آورد. حزب اللهی ها بدانند من با فکر خامنه ای مخالفم همانطور که خودش هم بارها بدرستی گفته است که مخالفان جمهوری اسلامی با حکومت شریعت مخالفند و نه سیاست و قدرت اشخاص - و نه خود خامنه ای. یا...هو

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

تنها راه نجات خامنه ای از این طنابی که دور گردنش خفت است این است که پشتیبانی مردم را بدست آورد و این پشتیبانی بدست نخواهد آمد مگر با شروع اصلاحات واقعی. با تعویض چند مهره صوری و نمایشی اصلاحات انجام نمی گیرد. عملی ترین راه ممکن که نتیجه بسیار خوبی هم در جهت جلب پشتیبانی مردم و هم حل مشکل هسته ای خواهد داشت این است:
1- آزاد سازی موسوی و کروبی بعنوان طلایه داران اصلاحات و نیز تمام زندانیان سیاسی
2- استعفای روحانی و انجام انتخابات ریاست جمهوری زودرس و شرکت آزاد همه داوطلبان از جمله موسوی و کروبی
اینکار باعث برگشت اوضاع به سال 88 خواهد شد. انتقال قدرت به آرامی صورت خواهد گرفت. ولایت فقیه و باندهای انحصار گرا شروع به عقب نشینی تدریجی کرده و میدان برای حضور فعال مردم و پشتیبانی از دولت فراهم خواهد آمد. از آنطرف هم اگر کشورهای غربی ببینند که در ایران اصلاحات واقعی شروع شده قطعا تسهیلات ویژه ای در امر مذاکرات در نظر خواهند گرفت.اینکار برای خامنه ای و دار و دسته تندرو ها این فایده بزرگ را دارد که منصب قدرت را با آبرومندی ترک خواهند کرد و لااقل بخش بزرگی از ثروت خود را نجات داده و از خطرات سقوط خشن حکومت هم در امان خواهند بود. به تعبیر ساده هر چه بردید و زدید و کشتید حلالتان به شرطی که زحمت خود را از ایران کم کنید و حکومت را به ملت بسپارید. فعلا فصل انتقام نیست.بقای ایران مهم تر است. اگر هم می خواهید با کله شقی ادامه دهید پس بگرد تا بگردیم. دندان های تیز کوسه داعش و مشت های مردم گرسنه در داخل منتظر شماست. تا انتخاب شما چه باشد؟ یا نجات آنچه که تاکنون تحصیل کرده اید و رفتن به بازنشستگی و خوش گذراندن با آن و یا ایستادن احمقانه در برابر حوادث سهمگین آینده و سرنوشتی همچون چاقو در ماتحت قذافی.ثروت خود را در روی شانس یک به صد به قمار نگذارید.به ما رحم نمی کنید لاقل به پورشه و ویلاهای خود رحم کنید. نرسید به جایی که چراغ بردارید و دنبال موسوی و کروبی بگردید تا بلکه بتوانند امواج خروشان شورش و جنگ را خاموش کنند و مردم را آرام کنند که آن موقع می تواند خیلی دیر باشد. تنها راه حل برگرداندن مردم به صحنه و تنها راه برگرداندن مردم شروع اصلاحات واقعی است و تنها نشانه اصلاحات واقعی صداقت شما در آزادسازی موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی است. اصولا راه دیگری برای برگرداندن پشتیبانی مردم متصور نیست.مشکل با یک روباه بنفش دیگر حل نمی شود. عمل صادقانه نیاز است. خود دانید!

662578297993797

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

"بغل جاده ایستاده ام تا هر دولتی (خری) که دارد از جاده رد می شود و می تواند مرا یک یا چند فرسخ بهدف مشخصم نزدیک تر کند می پرم پشتش و تا جایی که مسیرش با من هماهنگ است ادامه می دهم و هرجا هم که دیدم مسیرش را عوض کرد می پرم پائین"

اولا که فکر نکنم که تو تونسته باشی سوار خری شده باشی اینطور که تو میگی احتمالا هر خری رد شده، سوارکارش تو رو بسته به خرش و یه مدتی تو رو دنبال خودش پیاده کشونده (جهت استفاده از آذوقه ت و گذاشتن بار خر روی تو) و بعد که از پا افتادی و خر از پل رد شد با یه تیپا انداختت کنار جاده و رفته پی کارش.

بعدشم خوب مرد مومن چرا اینقد خودتو اذیت کردی و لقمه رو دور سرت می پیچونی. اگر واقعا راست میگی و تونستی "سوار" خر شی، خوب چرا سوارکار نامرد خر رو با تیپا ننداختی تو جوب و خودت "خر" رو صاحاب نشدی؟

البته یه مورد مشکل دیگه هم داری که اساسا چون حدود 40 سال پیش اتفاق افتاده دیگه برات طبیعی شده و خودت هم پذیرفتی این مساله رو. بنابراین دیگه زیاد درباره ش توضیح نمیدم. امیدوارم انقدر باهوش باشی که خودت متوجه بشی که دارم چی میگم: اصولا خر مال تو هست نه اون مرتیکه!

ناشناس گفت...

احمد خاتمی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری گفته «اگر خطوط قرمز مورد رهبر طبق منافع و عزت ملی در چارچوب مذاکرات هسته‌ای رعایت نشود این قرارداد و توافق مورد قبول ملت نیست.»

به رهبر گیج و گول بگین تصمیمشو بگیره. اگه اون نمی خواست که مذاکرات تداوم پیدا نمی کرد.

ناشناس گفت...

بذرباش، عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: فکت شیت آمریکا توافقنامه قطعی است.

ناشناس گفت...

طائب رئیس قرارگاه راهبردی عمار : می خواهند با جوسازی در رسانه ها معترضین و رهبری را مقصر شکست مذاکرات معرفی کنند!

خامنه ای چرا نمیاد وسط رک و راست بگه من توافق رو وتو کردم؟

ناشناس گفت...


مرتضی آقاتهرانی٬ دبیرکل «جبهه پایداری»:دزدی افراد ربطی به نظام٬ رهبری و انقلاب ندارد

همه بدونن دزدی افراد به عمه من ربط داره.

ناشناس گفت...

<>

؟؟؟؟؟

یکی بیاد توضیح بده که چی به چیه؟

ناشناس گفت...اقتصاد جمهوری اسلامی به اِشغال ۱+۵ درآمده

به گزارش مشرق، با توجه به آن که روحانی به عنوان منتقد دولت سابق، در هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ریشه مشکلات اقتصاد کشور را سوء مدیریت داخلی و نه تحریم‌های خارجی می‌دانست و اینک پس از دو سال از شروع به کار دولت خود، ریشه مشکلات را به تحریم‌ها ربط می‌دهد و از اِشغال اقتصاد کشور به دست ۱+۵ سخن می‌گوید؛

آیا موضع اخیر روحانی بدین معنا نیست که فشار تحریم‌ها در دولت یازدهم تشدید شده است؟

حسن روحانی رئیس دولت یازدهم روز یکشنبه دوم خردادماه ۱۳۹۴ در هشتمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران، بار دیگر حل مشکلات اقتصادی کشور را به خاتمه یافتن مذاکرات هسته‌ای حواله داد.

وی در این مراسم، توصیفات جدیدی از وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد و از اِشغال اقتصاد، تجارت، بانک‌ها و نفت کشور توسط غربی‌ها به سبب تحریم‌ها سخن گفت که می‌توان این سخنان را هم‌تراز اظهارنظر سال پیش او دانست که از خالی بودن خزانه خبر داد.

اتفاقاً در هر دو بار هم مذاکرات هسته‌ای در دوران حساس خود بود و این بار هم به نظر می‌رسد سخنان روحانی کفه ترازو را به نفع طرف مذاکره‌کننده غربی تقویت می‌کند.

روحانی در مراسم روز یکشنبه گفت: امروز سرزمین فعالیت اقتصادی ما با دنیا، توسط ۵+۱، شورای امنیت و ابرقدرت‌ها اشغال شده است و ما با ابزار سیاسی و دیپلماسی می‌خواهیم سرزمین اقتصاد خود را که به ناروا تصرف و اِشغال شده، آزاد کنیم.

باید تمامی سرزمین های تصرفی اقتصادی، تجاری و علمی خود را که در سراسر جهان به ناروا اِشغال شده است، به عنوان خرمشهر و خونین شهر جدید، از دست دشمن آزاد کنیم.

فحوای کلام روحانی کاملاً آشکار است؛ او حل معضلات اقتصادی کشور را به انجام مذاکرات هسته‌ای منوط می‌داند.

ناشناس گفت...

محمدجواد ظریف با اشاره به مخالفت رهبری با خواسته کشورهای غربی مبنی بر مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای کشور، گفت:‌ به‌طور حتم رویکرد همه ارکان نظام پیروی از دستورات رهبر معظم انقلاب است.

وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه داد: البته موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای، ارتباطی به اصل مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ ندارد و این یک مسئله کناری و فرعی بوده و حدود ۱۰ سال است که کشور برای حل این ادعاها و بهانه‌ها اقداماتی کرده است.

؟؟؟؟؟

یکی بیاد توضیح بده که چی به چیه؟

ناشناس گفت...

https://www.balatarin.com/permlink/2015/5/25/3879631

قسمت سانسور شده از سریال میخک که بسیجی های ژاپنی، زنان را مجبور به پوشیدن شلوار میکنند. دقیقه 15

ناشناس گفت...

دلقک جان این سخنان این دکتری که لینکش کردی با شما تناقض دارها، شما میگفتی غرب برای منطقه ثبات و آرامش می خواهد تا راحت نفت بخرد، این بابا می گوید غرب خیلی هم از ناآرامی و بی ثباتی خاورمیانه بدش نمی اید، کدومتون راست می گید بالاخره؟

ناشناس گفت...

662578297993797 جان کسی خودش را از چاله به چاه نمی اندازد. مهره های سوخته عصر حجر بدرد نمی خورند. کروبی که اخوند است. و کا ملا از مرحله پرت. موسوی هم در جوانی اش بدرد همان دهه شصت می خورد. شما جوانها چتان شده؟ یه فکر اساسی کنید. هنوز دنبال اینها سینه می زنید؟ اینها از سر تا ته یکی اند.ایران باید مدرنیسم شود. همین. و هر کس با نام اسلام بخواهد بیاید بدرد نمی خورد. هنوز اینرا نگرفته اید؟ سخنی نو ار که نو را حلاوتی دگر است.

ناشناس گفت...

یارمحمدخان کرمانشاهی
خوشبینی ها و خوش خیالی های اولیه خیلی زود در حال تبدیل شدن به ترس و یاس است از قضا سرکنگبین صفرا فزود بنده در همان اوان این بهار زود گذر عرض کردم مذاکرات هسته ای به سان مسابقه فوتبال حساس و سرنوشت سازی است که لزوما تعویض طلایی در آخرین دقایق بازی نتیجه آن را تعیین خواهد کرد و این تعویض طلایی همان امام سلمان و ولیعهد و نایب ولیعهدش بودند و قطعا با نزدیکتر شدن به موعد پایان توافق بر سیاست تهاجمی خود خواهند افزود حتی بیم آن میرود که داعش را به سمت مرزهای ایران گسیل دارند تا ایران را تحریک و وادار به واکنش نسنجیده کنند البته آمریکا هم در این میان بی تقصیر نیست شاید یکی از اصول سیاست خارجی آمریکا این باشد که در دستیابی به اهداف خود حداکثری و تمامیت خواه است اگر می توانی 90 درصد اهداف را با فشار و تهدید محقق کنی چرا به 80 درصد راضی شوی و قس علی هذا و فی الحال از سر سیری تمایلی به خوردن آش هسته ای ندارد اما و اما در این میان یک فرض دیگر نیز قابل توجه است و آن اینکه بازی ایران و آمریکا هماهنگ شده باشد تا عربستان و اسراییل تصور کنند در حال تاثیر گذاری بر توافق هستند اما ناگاه با اعلام حصول توافق زیر پای آنها خالی شود الله اعلم

رامیار گفت...

این مطلب را در صفحه فیسبوک آقای سهند ایرانمهر دیدم. بسیار مرنبط بود با "بی نظامی نظام":

رابرت . ایچ جکسون(Robert H. Jackson) طی سخنرانی بی پرده اش در دادگاه نورمبرگ توصیفش از ساختار سیاسی آلمان نازی را برپایه دو دولت همزمان بنا کرده بود:"دولت عادی و دولت ممتاز". وظیفه دولت عادی رسیدگی به امور روزمره است اما این دولت ممتاز است که در دیگر نهادها، دست بالا را در امور سیاسی در دست دارد. گهگاه دولت ممتاز و عادی، اصطکاک هایی نیز با هم خواهند داشت به نحویکه گاه دو شخصیت به ظاهر وفادار به ساختار، متحد الشکل و ملتزم ، به طرز غیر قابل درکی با یکدیگر اختلاف نظر و حتا درگیری لفظی پیدا می کنند اما این تصور تنها از یک دولت عادی ساده اندیش برمی آید که تعارضش یا دولت ممتاز جلوه های دموکراتیکی از اختلاف نظر است. این اصطکاک ها، امری است که عامدانه از سوی قدرت برتر یا حزب تشویق می شود تا از یک سو دولت ممتاز یا دولت عادی دیدگاه قدرت برتر را فراموش نکند و خود را تصمیم گیر اصلی نپندارد و از سوی دیگر نزاع و درگیری بی نتیجه دو دولت زمینه را برای ورود معجزه آسای قدرت برتر فراهم کند. بر این اساس ساختار توتالیتر، ساختاری بی شکل است، قدرت در این ساختار در خفاست اما مسوولیت برعهده نهادی بی اختیار است و آنچنانکه بوریس سووارین "Boris Souvarine"در کتاب"A Critical Survey of Bolshevism"می گوید:"در ساختار توتالیتر حتی اگر یک متخصص حقوقی بکوشد رابطه میان دو دولت ممتاز و عادی با قدرت برتر را دریابد، کارش به جنون می کشد!؟ به همین دلیل توماس مازاریک "Thomas Masaryk" به درستی دریافته بود که "نظام بلشویکی هرگز چیزی جز بی نظامی نبوده است زیرا قدرت در فراسوی قانون است و دلیل آن هم این است که معمولا در این نظام ها همه کسانی که در تدوین قانون اساسی اولیه نقش داشته اند کمی بعد به عنوان:"خائن" معرفی می شوند(استالین پا را فراتر گذاشت و همه آنها را اعدام کرد)."تداخل وظایف" بخش دیگری از خصلت این نوع از ساختارهاست. در خارج از آلمان همه می دانند که چه بر سر وزارت خارجه قدیمی آلمان آمد. حزب غالب دست به ترکیب کارکنان این وزارتخانه نزد و آن رامنحل نکرد. وظیفه وزیر امور خارجه آن بود که به خاطر ناکامی ها آماج توهین نمایندگان مجلس قرار بگیرد اما نهادی که عملا حضور مقتدرانه ای در خارج از کشور داشت نهادی با عنوان:"روبین تروپ" بود!

منبع: The House That Hitler Built.LONDON. 1939.P.72
Stephen H. Roberts
به نقل از صفحه فیسبوک سهند ایرانمهر:
https://www.facebook.com/sahand.iranmehr

ناشناس گفت...

یارمحمدخان کرمانشاهی
1 گران کردن بنزین به طور ناگهانی و حذف سهمیه بدون اعلام قبلی به گونه ای که برای مردم توهین آمیز تلقی شود بدون شک اقدامی تعمدی بود برای تحریک مردم به واکنش و اعتراض این اقدام توسط دولت برای زیر فشار گذاشتن رهبر به پذیرش توافق به دنبال خشم و اعتراض مردم صورت گرفت اما نتیجه نداد چرا که مردم در برابر این گونه اقدامات و گرانی ناگهانی بی حس شده اند و این دست تحریک ها دیگر جواب نمی دهد مثل اینکه روحانی به حرفت گوش داد و برای مجبور کردن رهبر به پذیرش توافق خواست مردم را به صحنه بکشاند اما نشد و نخواهد شد
2 خرداد ماه حساس و سرنوشت سازی است و باید منتظر تعیین تکلیف خیلی چیزها از جمله همین توافق هسته ای شد به نظرم خامنه ای درحال سبک و سنگین کردن است و نظر نهایی و قطعی خود را در سخنرانی سالگرد 14 خرداد اعلام می کند به قول اصلاحاتی ها : ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم به شخصه خوشبین نیستم و از اول هم نبودم... دلقک جان بوی باروت را در هوا احساس می کنم خوشا به حالت که از معرکه به دوری

ناشناس گفت...

تو واقعا افتضاح هستی

چه جور نظامی هستی؟

چطور در مورد خطر داعش و صحبتهای فرماندهان ارشد نظامی کشور در مورد داعش و خطر جنگ که بیخ گوش ماست حرفی نمیزنی؟

نشستی در این سیرک احمقانه با یک مشت جوان ابله پشت لپ تاپ نشین فیس بوک باز چی داری میگی؟

این چ مسخره بازیه؟

فکر نمیکنی 4 نفر ادم مسئول ممکنه این وبلاگ رو بخونن و شاید حرف تو براشون مهم باشه؟

عجب!!!!

واقعا افتضاحه

هر چه سریعتر یک تحلیل جامع در مورد خطر داعش، تحرکاتش در عراق، احتمال حمله اون به ایران، چرایی و احتمالات ممکن و بایدها و نبایدهاش بنویس

افتضاااااااااااااااااااااااااااحه
تاسف باره


ناشناس چراغ اول

ناشناس گفت...


" کسی خودش را از چاله به چاه نمی اندازد"

این سخن من برای کسی است که اصلاحات را بر انقلاب ترجیح می دهد. حالا شما نظر دیگری دارید برای خودتان محترم است.قطعا انقلاب طبعات مثبت و اکثرا منفی دارد ولی کسی حق ندارد یک ملت را از انقلاب بازدارد همانگونه که کسی حق ندارد جلوی من را بگیرد تا از این پنجره طبقه چهاردهم خودم را پایین بیاندازم! شما مختارید من هم مختارم.قبلا عرض کردم معتقد به دو راهی انقلاب و اصلاحات نیستم وراه های بسیاری در این میان وجود دارد.در مورد موسوی و کروبی می گویم ایده آل نیستند ولی کسی مهره سوخته را در حصر نمی کند و معلوم است این مهره آتشی در جان نهفته دارد که از آن می ترسند. بنظرم برعکس شما تستوسترونت بالا زده و رویاهای جوانی در مورد اینکه انقلاب می شه و همه چیز خوب می شه و از آسمون برایمان مدیر می آورند را محتلم شده ای. یادش بخیر اوایل انقلاب من هم که جوان بودم مانند شما فکر می کردم!فکر می کردیم شاه می رود و ناگهان همه چیز گل و بلبل می شود . همه چیز اتوماتیک بر محور عدالت قرار خواهد گرفت و مردم بجای رقابت با هم پست و مقام و پول و خانه را به هم تعارف خواهند کرد! ولی در مقام عمل این غیر ممکن در آمد. عزیز برادر در هر تحول انقلابی مطمئن باش که آشغال ترین اقشار اجتماع خود را به قدرت خواهند رساند. همین حزب الهی های نان به نرخ روز خور نکبت فورا ریش خود را خواهند تراشید و جامه انقلاب پوشیده و خود را به راس قدرت خواهند رسانید تا مقدمات دستگاه زور و شکنجه آینده را تدارک ببینند. این طبیعی است . این ذات قدرت است. باز با این همه آپشن انقلاب را از طرف شما نکوهش نمی کنم . مختارید. این راه است و این چاه.ولی باز هم می گویم خدا لعنت کند خاتمی پفیوز را که اصلاحات را بدنام کرد تا شما بدام انقلابی گیری بیافتی.شما مقصر نیستی. حق داری خیلی هم حق داری.انقلاب حق شماست همانگونه که خودکشی حق من است.ولی بجای آن پیشنهاد می کنم به اصلاحات خشن بیاندیش. مانند یک الاغ از خامنه ای کار بکش. فشار را پشت گردنش بگذار تا پا به پایت حرکت کند.ببین بخاطر فشار های مثبت این چند ساله چقدر راه آمده است و چقدر کرک و پرش ریخته است همینطور ادامه بده.از موسوی بدش می آید همین نقطه ضعف را فشار بده.با ضریب اظمینان بالا و بدون خسارت های انقلاب به هدفت می رسی. همه اشکال در این است که مزه اصلاحات حقیقی را نچشیدی.باز هم مشکل اینجا از خود ما بود . ما اصلاح طلبان و خاتمی را رها کردیم به امان خدا و هر چه گفتند مانند بز اخفش سرمان را تکان دادیم. پر رو شدند. بی حیا و دروغگو شدند. باز هم فشار اینجا کارساز بود . فشار را باید سنبه الاغ اصلاح طلبان می کردیم . بجای آنکه میلیونی به آنها رای بدهیم رای خود را مشروط به عملکرد و نه حرف های بی پشتوانه می کردیم.همین روحانی احتیاجی نبود که 20 میلیون رای بیاورد با 10 میلیون هم می شد با این تفاوت که پر رو نمی شد. مدام مانند بید کنار رودخانه از ریزش آرای خود می ترسید. اگر چه با وجود تقلب در دستگاه رای او واقعا رقم اعلام شده باشد. بما گفتند 20 میلیون و ما هم باور کردیم. بگذریم اگر اصلاح طلبان می دیدند که از رای یا مفت مردم خبری نیست , یاد می گرفتند که برای شعارهای خود باید بجنگند. بر عکس دیدند که مردم در هر حالتی از آنان پشتیبانی می کنند و دوغ و دوشاب یکی است.پس شروع به بازی دوجانبه کردند.هم از آخور بخورند هم از توبره. هم برای مردم ناز کنند و لبخند بزنند و هم دست بوس آقا باشند. عده ای از آنان هم که اهل این بازی کثیف نبودند مورد غضب حکومت قرار گرفتند و همچون زیدآبادی و موسوی و کروبی به زندان و حصر افتادندو البته بقیه اصلاح طلبان لبخند زدند! با این وجود می گویم که حق داری انقلابی باشی . خشم تو چشم خردت را پوشانده.می خواهی زیر این میز بازی بزنی به هر قیمتی. مختاری دوست من مختاری! من هم از اینور از پنجره می پرم پایین! یک دو سه....آخ!

662578297993798

ناشناس پرزور گفت...

خطر جنگ منتفی است به چند دلیل :

۱ - یکی‌ از طرفهای فرضی‌ جنگ با ایران می‌توانست عربستان باشد، که چنین جنگی روی نخواهد داد ، اولا زیانی که عربستان خواهد دید چندین برابر ایران خواهد بود و این قضیه جنگ را برای عربستان زیان دٔه خواهد کرد و دوما چنین جنگی نفت را افسار گسیخته و دلار آمریکا را سقوط خواهد داد، که در این رهگذر روسیه بیشترین سود را خواهد کرد، لذا آمریکا اجازه چنین جنگی را صادر نخواهد کرد.

۲ - طرف دیگر جنگ فرضی‌ با ایران ، داعش است که آنها هم جرات جسارت به مرزهای ایران را نخواهند داشت اولا همین نیروی زمینی‌ مظف ارتش و سپاه کافیست تا داعش را در صورت تعرض به خاک ایران ، تا ورای مرز تعقیب و نابود کند و لذا نیازی به نیروی مردمی نخواهد بود. دوما داعش در همان نقاطی هم که تصرف کرده ناپایدار بوده و اگر یاری اهالی منطقه تصرف شده نبود ، اینها قادر به تحکیم جأ نیستند و این فاکتور برای سرزمین ایران ، کلا به نفع داعش نخواهد بود و کسی‌ اجازه ماندن آنها را در منطقه تصرف شده نخواهد داد.

۳ - دلیل اصلی‌ اینکه ، ایران به هیچ عنوان دنبال جنگ در زمین خودش نیست و هر گونه تکی‌ را با پاتکی شدید پاسخ خواهد داد. فراموش نکنیم که علیرغم تمام اینکه مردم ناراضی هستند و جوانان بیحال هستند و غیره ، در صورت حمله داعش بردار اخلاقی‌ جامعه ، یکپارچگی و جو گرفتگی خواهد بود.

لذا به نظر می‌رسد که تمام این خیمه شب بازی‌ها فقط ایجاد پوسته‌ای است تا توافق در لوای آن بدون آسیب به سرانجام رسیده و نهایی شود.

رامیار گفت...

من نمیدونم چرا هرچی فکر میکنم و آرشیو روزهای مذاکرات را هم میخونم کلامی درباره مذاکره با دانشمندان هسته ای نمیبینم و نمی یابم؟ این موضوع را مشخصاً خیلی خوب دو طرف پنهان کردند. الان یکهو توسط رهبری علم شد و فاش شد. ظریف هم که امروز گفته اصلاً این ماجرا متعلق به دوره احمدی نژاد بوده و توافق هم شده.
این خودش میتونه نوک کوه یخی باشه از ابعاد مختلف تسلیمی که صورت گرفته. اینقدر با خفت که حتی تن به بازجویی دانشمندان هم داده اند. خدا میدونه چه بندهای دیگری هم بوده که رو نکرده اند.
آیا سایر دوستان هم از این بند به اندازه من متعجب شدند؟ یا اینکه این فقط من بودم که این بند را نمیدونستم؟ انتظار واکنشهای زیادی داشتم سر فاش شدنش ولی چندان مورد توجه قرار نگرفت.

ناشناس گفت...

دلقک جان این قالیبافتم که دزد از آب در اومد

ناشناس گفت...

در جواب رامیار باید بگم چیزی که من ازش تعجب کردم اون نبود که شما می گی این بود که اون چیزایی که پیش بینی می کردم اتفاق نیفتاد. بعد از سخنان آغا باید تجمع می کردن کفن پوشی می کردن و این حرفا. حالا می بینم ظریف رفته مجلس گفته اصلا این موضوعات (گفتگو با دانشمندان و بازرسی) ربطی به توافق نداره. اینا همیشه بوده! بعدشم گفته ما برای پروتکل الحاقی اجازه داشتیم.

ناشناس گفت...

اقای رامیار مگه نگفتیم قرار داد در حد ترکما نچای بوده. شما چون دنبال اصلاح طلبی ات بودی. توجه نکردی. اینده بهتر و بیشتر توجه خواهی کرد. در ضمن به اقای شماره دار طولانی هم بگم. فکر نمی کنم سنش به انقلاب قد بده. شاید خیلی کوچک بوده. ما نه انقلابی سه اتشه هستیم. نه دنبال انفجار و انواع بدبختی. ما فقط دیگه احمق نمی شیم پشت موسوی-کروبی و خاتمی و رفسنجانی راه بیفتیم. خیلی سال است اینا را شناختیم. طناب اینا خیلی کهنه و مستعمل است.و برای گینه بی صاحب هم خوب نیست. البته ما خواهی نخواهی به گینه بی صاحب تبدیل شده ایم. دلتان را به چند ساختمان شیک در شمال تهران خوش نکنید. ایران یک گینه بی صاحب است. و معما را نشان هم موسوی و خامنه ای و کروبی و همین ات و اشغا لها.

ناشناس گفت...


بنزین 40 درصد گاز هم 15 درصد نسبت به سال قبل گران شدن فقط در یک سال اونوقت مدعی هستند تورم هم کم خواهد شد

تازه با این تورم بالا در سرقتی آشکار از سپرده های مردم نرخ سود بانکی را هم مرتب پایین می آورند اصلا معلوم هست در این مملکت چه خبره چرا هیچ صدایی از کسی در نمیاد!!!؟

خدا لعنت کنه اصلاح طلبان و عرفی سازان رو که منادیان اصلی سکوت مردم همین ها هستند که با شگرد اطلاعات ایران یعنی ترساندن مردم از خون و خونریزی انقلاب و داعش خود ساخته جمهوری اسلامی باعث سواری گرفتن چندین ساله این نادان ها از ملت شدن

آخه مگه میشه باور کرد چنتا آخوند پنج زاری منبری بر این کشور چند هزار سال تمدنی حکومت کنند

بخدا اگر خیانت و سکوت و همراهی همین اصلاح طلبان و عافیت طلبان نبود مگر آخوند فیضیه قم توان اداره کشور را داشت به والله نداشت

رامیار گفت...

البته در پاسخ به خواننده ناشناس ساعت 6:31 باید بگم که من نه تنها هرگز اصلاح طلب نبوده ام، بلکه به دلیل حمایتم از حمله خارجی کلی هم تو این وبلاگ توسط خوانندگان فحش خورده ام و به بی غیرتی و بی وطنی متهم شده ام. اساساً معتدم مرگ یکبار و شیون یکبار. ما یک بیمار قلبی هستیم که این جراحی بزرگ را نیاز داریم. میتونیم فردا عمل بکنیم و دو سال دردش رو بکشیم و بقیه عمر را راحت زندگی کنیم یا اینکه خودمون رو به قرص و دوا و دکتر هرروزه ببندیم و عمل را عقب بندازیم.
من که معتقدم حمله خارجی بهترین گزینه است. در تاریخمان هم بسیار داشته ایم دست به دامن شدن خارجی را. کلی نمونه داریم از خسرو پرویز تا ...
از هجوم خارجی آسان میشه رها شد، همانطور که همیشه شده ایم. مشکل زمانی است که دشمن خارجی در غالب وطن پرستی بهمون حکومت کنه و هموطنان زیادی معتقد بشوند که اینها خودیند که بر ما حکومت میکنند.
ولی باز هم این که صدایی سر این مسئله بازجویی دانشمندان در نیامد حتی در سایتهای خارج از کشور خیلی عجیبه. انتظار داشتم نظام را بی آبرو کنند سر اینکه چطور چنین اجازه ای را قبلا داده. سکوت تعجب آوریه. به قول خواننده دیگری که نوشته چرا کفت پوشها نیامدند تو خیابان، من میگم چرا نه کفن پوشهای داخل و نه رسانه های خارج چندان روی این موضوع مانور ندادند.
هنوز هم برایم سوال برانگیز است.

عصبانی گفت...

این مقاله جالبی بود در بی بی سی بخوانید شاید برای شما هم جالب باشد :

ایران و چالش ورود به دوران پست نرمال