۱۳۹۳ اسفند ۱, جمعه

اوباما (نماد ادب و متانت) ستون فقرات خامنه ای (نماد پرخاش و خشونت) را خرد کرد!
برای گزارش هفتگی مطلب مهم و ناگفته ای نمانده که به اندازۀ کافی هیجان انگیز باشد. غیر از اینکه بیشتر به این قطعیت رسیده ام که توافق هسته ای با غرب انجام خواهد شد و برخلاف سردی رسمی میدان مذاکرات؛ نشانه های طرف ایرانی حکایت از آن دارد که تلاش های محرمانه رو به جلو و پیشرفت بوده، و جمهوری اسلامی به قبول خواسته های طرف های غربی نزدیک تر شده است. لذا تمرکز خواهم کرد به چند کلید واژۀ مهم در صحبت های اخیر آیت الله خامنه ای در دیدار با تبریزی ها و همینطور سخنان باراک اوباما در پایان نشست مبارزه با خشونت و افراطی گری در امریکا. تا نتیجه گرفته شود که دو طرف در چه موقعیت مذاکره ای قرار دارند.

1- خامنه ای در دیدار با مردم آذربایجان از دو واژۀ جدید استفاده کرده است که تا کنون استفاده نمی کرده است. این دو واژه که یکی "نمی پسندم" است و دیگری "دیکته" حاوی دو پیام متضاد هم هستند. به این معنا که "نمی پسندم" از همان واژه های بلاتکلیف و سرگردان و عدم قطعیت محبوب خامنه ایست که فونداسیون رهبری 26 ساله اش را تشکیل می دهد و برای مصون نگاه داشتن خود از پذیرش مسئولیت از سویی و سرگردان نگاه داشتن مخاطبان موافق و مخالفش از سوی دیگر است. او گفته است: "من توافق دو مرحله ای" را نمی پسندم. و به هوادارنش این امکان را داده که این نمی پسندم را موافق نیستم و مخالفم و خط قرمز است معنا کنند و در تبلیغات شان علیه دولت و مجموعۀ موافقان توافق بکار بگیرند. از سوی دیگر به دولت و موافقان هم این امکان را داده که "نمی پسندم" را با همان معنای "من به مذاکره با امریکا خوشبین نیستم" معنا کنند و مدعی شوند که حرف خامنه ای مانعی بر دو مرحله ای بودن مذاکرات نیست. همانطور که عدم خوشبینی اش مانع از مذاکره نبوده است. البته در روی صحنه ظریف و آن سخنگوی - حیف زن و نماد خانم های ایران شدنش - الکنش معمولاً موضوع را دور می زنند و اتمام مذاکرات در پایان ژوئن - اعم از کلی و جزیی - را همان یک مرحله ای مورد نظر خامنه ای جا می زنند. واژۀ "دیکته" اما خیلی مهم نیست مگر اینکه خامنه ای طبق معمول شخصیت تهاجمی خودش در پایان جملۀ "حتی اگر ما دیکتۀ امریکا را هم بنویسیم تحریم ها برداشته نخواهد شد چون امریکا مخالف اسلام است" جملۀ پایان بندی همیشگی "البته بحول و قوۀ الهی هیچ غلطی نخواهند توانست بکنند" را می آورد که نیاورده است.  و این نشان می دهد که مجبور از نوشتن دیکته غرب شده اند و فقط منتظر لطف غرب هستند؛ تا گشایشی در اقتصاد و ادامۀ حکومت حاصل شود. 

2- دو مفهوم سیاسی هم در هفتۀ گذشته بیان شده که واجد اهمیت است. اولی آن حرف واقعاً مسخرۀ خامنه ای بوده در تهدید غرب به تحریم متقابل در آینده ای که هیچگاه محقق نخواهد شد. و دیگری موضوع "اگر تحریم ها مؤثر بود پس چرا غرب حاضر به مذاکره با ایران شد" است که حسن روحانی گفته و امروز هم ظریف تکرارش کرده است. طنز دست اول و مسخره بودن حرف "تحریم متقابل" خامنه ای مسخره تر از آنی است که بتوان بر آن تحلیل سیاسی نوشت. زیرا که خامنه ای از زمانی بسیار بعید حرف می زند که روابط ایران و غرب چنان محکم شود که ایران اجازه پیدا کند در بازار نفت - و بویژه گاز - غرب - بویژه اروپا - حاضر شود و صادرات عمده ای از گاز به اروپا داشته باشد و آنگاه به تحریم این بازار تهدید کند. طرفه اینکه همۀ تحلیلگران و رسانه های غرب هم با تمسخر به این سفاهت سیاسی خامنه ای نگاه کرده اند و رسانه های داخلی هم این تمسخر را با عنوان هایی نظیر "بازتاب مهم سخنان رهبری در مورد تحریم متقابل غرب" منعکس کرده و دلی از عزای تمسخر مضاعف رهبر در آورده اند. حرف روحانی و ظریف اما راجع است به اینکه آنان تلویحاً اعتراف می کنند که علی رغم تحریم های غرب "جمهوری اسلامی در راه رسیدن به سلاح هسته ای متوقف نبوده و پیشرفت کرده بود" است. در حالیکه تحریم های غرب قرار بود کل اقتصاد ایران را فلج کند تا ایران دست از بلندپروازی هسته ای بردارد و مجبور از متوقف کردن داوطلبانۀ فعالیت های هسته ای نظامی اش شود؛ که در این مورد کاملاً مؤثر بوده و به هدف طراحی شده اش رسیده است. و حرف روحانی و ظریف چرند و از روی استیصال است و بیشتر یکنوع استغاثه است تا مناظره.

3- آنچه را که تاکنون گفتم کم و بیش می دانستید و برخی کامنت های شما هم مؤید همین اجماع در باور به "توافق در حال انجام است" است. و یک نشانۀ اضافی دیگر هم اینکه اگر قرار به ادامۀ لجبازی خامنه ای بود بیژن زنگنه وزیر نفت اجازه پیدا نمی کرد که برود در مجلس و با آن ادبیات بسیار خشن بگوید که "وضع صنعت نفت اسفناک است". اما از داخل گذشته در اینسوی آب ها و در امریکا حرف مهمی باراک اوباما زده است در پایان همایش مبارزه با خشونت و افراطی گری. او گفته است:

"هر آنچه در خاورمیانه اتفاق افتاده و می افتد تقصیر غرب و امریکا نیست و نباید انگشت اتهام تمام وقایع خاورمیانه بسمت امریکا گرفته شود. منظورم فقط در سطح گروه های تروریستی نیست بلکه خطابم به برخی سطوح رسمی سیاسی در خاورمیانه است که تندروی های مذهبی مسلمانان در خاورمیانه را به امریکا نسبت می دهند. در حالیکه متوجه نیستند که با این فرافکنی؛ ایدئولوژی افراطیون و تروریست ها را تقویت و برای آن مشروعیت فرا منطقه ای و بیرون دینی و بیرون ملی  می تراشند که بنفع تداوم کشت و کشتار در بین مسلمانان است" (نقل گسترش یافتۀ مفهومی).

4- بدون کمترین تردیدی خطاب این بخش از حرف اوباما - بویژه در جایی که از سطوح سیاسی رسمی در خاورمیانه می گوید - به آیت الله خامنه ای است؛ که هم ناشی از گنده گوزی ها و توهمات همیشگی مواضع ضد غرب خامنه ای بطور کلی است و هم محتمل قریب به یقین اشاره ای به برخی ادعاهای خامنه ای در نامۀ اخیرش به اوباماست. هر چند صحت این پاسخ نامه بین تأیید و تکذیب ها معلق ماند. اما من محتمل قریب به یقین می دانم که خبر نامۀ خامنه ای به اوباما دقیق و درست بوده است. اما اهمیت حرف اوباما در اخطار به خامنه ای که "دهانت را بیش از گنجایشش باز نکن" یک اخطار جدی و مهم است و نشان از عمق درک امریکا و غرب از منبع و منشاء خشونت های فرقه ای در خاورمیانه را می دهد. و ما را امیدوار می کند که بازی ایران و غرب فقط در یک سوم ابتدایی وقتش در جریان است و هنوز بیش از شصت دقیقه باقی می ماند برای چالش های بعد از هسته ای. و اوباما منطقۀ بازی را درست تعیین کرده است: "غرب را بی خیال شوید. اگر می خواهید مسلمانان کمتری کشته شوند یک سری به آخورهای ایدئولوژیک خودتان بزنید و زبان های درازتان را اندازه کنید".

5- و نهایتاً اینکه بعد از مدت ها آنتی اوباما بودنم مجبورم کلاه از سر بردارم بخاطر این دورگۀ امریکایی نیک اندیش و متین و استوار در استراتژی و هدف؛ و تحسین بکنم ایشان را در چیره شدن به شخصیت تهاجمی و پرخاشگر خامنه ای و تشکر بکنم. البته همانطور که یکی از خوانندگان هم گفته و خواسته بهتر آن بود و است که یک تحلیل جامعی بنویسم از صحنۀ سیاسی فعلی امریکا و در آنجا همۀ دلایل و اقارب "اوبامای خوب" را هم بیاورم در کانتکست سیاسی روز ایالات متحده. اما چون خیلی دلتنگ اوباما هستم در روزهای اخیر؛ و او را مصمم تر و شاداب تر و خونسرد تر و موفق تر از همیشه می بینم؛ خواستم معترف شوم که اگر نبود اوباما و این همه متانت و صبوری مثال زدنیش در بحران ها و پای فشاریش بر حل مناقشات از راه "کمتر خشن" مسلماً خامنه ای هم به این استیصال خلع سلاح شده - فعلاً ادبیاتی ولی بسیار مهم - نمی رسید. زیرا راست کار سیاستمداران خشن و ایدئولوژیک - مثل خامنه ای - یک سیاستمدار نئوکان امریکایی بود و است مثل جرج بوش، که ادبیات خشن تولید کنند و واکنش های هیستریک نشان بدهند با لفاظی در مقابل لفاظی. و خامنه ای را هم سرکیف بیاورند که او نیز تهاجم و شعار و توهمش را مشتری پسند فریاد بزند. تا روزی برسد که راهی جز خون و جنگ و ویرانی بیشتر نمانده باشد برای هر دو دیوانه ها.  یا...هو

۱۱۰ نظر:

ناشناس گفت...

جناب تیمسار لابد شنیده اید که امریکا فاصله زمانی یکساله برای گریزهسته ای را مد نظر دارد واین خود بنوعی نگه داشتن ایران در استانه اتمی شدن است حال بنظر شما چ چیزی کشورهای منطقه را ازبرپا کردن بندوبساطی همپون ایران باز خواهد داشت؟
بااین توجیه که اگرایران فی المثل 6000 سانتریفیوژ میتواند تحت نطارت داشته باشد پس ماهم میتوانیم...

ناشناس گفت...

خود غرب همچین هم بی تقصیر نیست، در این وضع اون ها بودند که در منطقه دخالت کردند.

ناشناس گفت...

حالا شما چرا انتی اوباما بودی؟ :)

Dalghak.Irani گفت...

در مورد آنتی اوباما بودنم کمی اغراق کرده ام - مثل همیشه - که خردی خودم اولاً و پذیرش اشتباهاتم ثانیاً برجسته تر شود. اما اینکه من سیاستمداران را راست و روشنفکران را چپ دوست دارم جزو استراکچر تفکرم است و بدیهی است که اوباما را در قالب روشنفکر بیشتر بپذیرم تا سیاستمدار. اما یک مورد باعث این می شود که حرفم را راجع به سیاستمدار ضعیف بودن اوباما پس بگیرم و آن استحکام و ایستادگی ایشان بر باورهایش است. بویژه با نگاه کردن به صحنۀ سیاسی فعلی امریکا و خونسردی اوباما در مقابل فشار های کشنده در سیاست امریکا - اعم از شکست در انتخابات گذشتۀ کنگره و سنا، هیاهوی کر کنندۀ مخالفان محافظه کارش و آشتی ناپذیرش با لابی و خود نتانیاهو در امریکا - به او و سیاست هایش متقاعد می شوم که هم او را انسان باورمند و محکمی قبول کنم و هم به این نتیجه برسم که دو سال باقیماندۀ ریاست جمهوری اوباما همۀ شاخص های محبوبیت در امریکا بسمت اوباما و حزبش چرخش بکند. مشروط به اینکه اولاً توافق با ایران نهایی شود و صحنۀ انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری امریکا به دو خانوادۀ کلینتون و بوش ختم شود. تردید ندارم که اگر این سناریو پیش برود انتخابات بعدی را هم دموکرات ها با هیلاری کلینتون خواهند برد تا جمهوری خواهان با جب بوش. زیرا مردم امریکا خاطرات بسیار خوب تر و آرام تری دارند از دورۀ بیل کلینتون - و حالا اوباما هم - تا خاطرات پرتنش و پر هزینه شان از دولت های دو بوش قبل از جب. بعبارت دیگر افت محبوبیت اوباما به رویش محبوبیت جمهوری خواهان ختم نشده بود هم تا کنون. بلکه نوعی سرخوردگی وآسیب به غرور هوادارن اوباما بود که باعث قهر آنان و نیامدن به صحنه شده بود در انتخابات کنگره. حالا اما با مقاومت دلیرانۀ اوباما بر استراتژی "کمی انسانی تر" خودش و بروز دست آوردهای آن؛ جوانان مجدداً بنفع دموکرات ها وارد صحنه خواهند شد با خانم کلینتون. بهر حال عمیقاً به افکار اوباما احترام می گذارم و ایستادگی بدون لجبازی و خونسرد اوباما را نقطۀ برجستۀ سیاست ورزیش می فهمم. یا...هو

ناشناس گفت...

ولی ظهور داعش شاید مثل 11 سپتامبر که به بوش قبلی کمک کرد به این نامزد جمهوری خواهان هم کمک بکنه تا با ترسوندن مردم از تروریسم انتخاب بشه.

ناشناس گفت...


"تحریم غرب توسط ایران" و "جایگزینی درامد مالیاتی بجای درامد نفتی" اونهم الان در اوج ورشکستگی اقتصاد.
این مردک عظما رسما کسخل شده.
دلم برای غرب میسوزه که موندند با کیا باید گفتگو و مذاکره کنند.

گمگشته گفت...

سلام تیمسار

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی
مقام معظم رهبری
سلام علیکم؛
پیام ارزشمند حضرت‌عالی به مناسبت فقدان والده، مایه آرامش خاطر اینجانب، خانواده و کلیه بستگان گردید.
ضمن ابراز مراتب سپاسگزاری خود و خانواده، از خداوند متعال دوام سلامتی، بقاء عزتمندانه و توفیقات حضرت‌عالی را مسالت دارم.
محمود احمدی نژاد


خداوکیلی هیچ کس مثل این اوس محمود نرید به این مملکت و البته نظام...
شاید من متوهم شدم اما اینا که این گفته بیشتر فوش(فحش) تا پیام تشکر ...

ناشناس گفت...

اوباما خوب شده است چون با چکش تعادل جمهوری خواهان متوازن شده است.بی عرضه گی و انفعال را با حلم و دوراندیشی و صبر نباید اشتباه گرفت. من بجای اوباما کلاهم را برای رویه سیاسی فعال و منعطف و پویای آمریکا بر می دارم که بخوبی خودش را با شرایط حال جهانی تطبیق می دهد. کدام کشور ابرقدرت در جهان اینقدر پویا و منعطف عمل می کند؟

ناشناس گفت...

تیمسار برخی نشانه ها با ذهن خوانی های شما از خامنه ای و اوباما نمی خواند.برای مثال گزارش آمانو که ایران به تعهدات اطلاعات هسته اش عمل نکرده و در چند صفحه گزارش تسلیم شورای حکام شده است.
هر چه هست در این چند ماه آتی حوادث شگفت آوری چه در صورت تسلیم خامنه ای و یا ادامه گردن کشی او شاهد خواهیم بود. بر اساس منطق عقلی خامنه ای 100 درصد تسلیم خواهد شد! چون راه دیگری ندارد ولی مشکل اینجاست اگر فرض بر حاکمیت عقل و خرد بود خامنه ای الان رهبر نبود! راه سومی که بنظر من می رسد خامنه ای در پیش خواهد گرفت دادن تعهد و موش کشی در ادامه آن است.در اینکار سابقه طولانی دارد.یک چیزی را امضا می کند و بعد شروع به جر زنی و شانه خالی کردن می کند. من جای او بودم اینکار را می کردم. برای همین هم غرب باید افسار او را شل نکند.او در پی انداختن ترک در تحریم هاست تا این بازی را برای چند سال دیگر ادامه دهد.یک شق دیگر قضیه پیش بینی سرنوشت صدام حسین برای اوست. صدام نیز هر روز در پشت میز مذاکره بود و او را هر روز سر می گرداندند.بگونه ای عمل می کردند که انگار همین فردا تحریم ها برداشته خواهد شد ولی عملا این تحریم ها 10 سال طول کشید!سیاست یک چهره ظاهر دارد و یک چهره باطن. نتیجه نهایی را چهره باطن روشن خواهد کرد نه گفته های ظاهری اوباما و خامنه ای.

ماکسیموس دسیموس مریدیوس

ناشناس گفت...

دلقک عزیز سلام
آیا از آهستان و بچه هاش خبری دارید؟ تیرگر و امید حسینی مدتهاست که پلاسشون رو بروز نکردند

ناشناس گفت...

با درود بر دلقک برای تحلیل خوب

1. در زمینه حقوق بشر و به خصوص دخالتهای منطقه ای ایران تغییری به وجود نخواهد آمد بلکه متاسفانه بودجه آن پس از توافق افزایش خواهد یافت. (همچنین بودجه رزمندگان سایبری.) البته جمهوری اسلامی در تداوم خط نامه نگاری خامنه ی به جوانان اروپا برای نمایش "مهربانی" اسلام واقعی، رفتار خود را در مقابل رفتار وحشیانه تر داعش رسانه ای می کند. نمونه آن اظهارنظر رییس قوه قضاییه در مورد عدم اعدام همجنسگرایان در ایران پس از پرت کردن همجنسگرایان از ساختمان چند طبقه به بیرون از سوی داعش.

2. و اما در مورد خامنه ای اگرچه متفاوت با موضوع تحلیل خوب شما؛ درحالی که موضوع جایگزینی خامنه ای (گفته می شود به دلیل بیماری ظرف یکی دو سال آینده فوت خواهد کرد) به بحثی جدی در خبرگان تبدیل شده است، وجهه پنهانی از عملکرد قابل تقدیر مردم ایران برای رهایی از وضعیت نامناسب زمامداری او آشکار می شود. مقاومت مدنی ایرانیان موجب شده است که هیچ چهره مناسبی با استانداردهای علی خامنه ای برای جایگزینی او وجود نداشته باشد. اگرچه خامنه ای از نظر فقهی و حوزوی وضعیت نامناسبتری نسبت به خمینی داشت و حتی از نظر محبوبیت مردمی هم ابدا قابل مقایسه با او نبود، هنگام انتخاب به عنوان رهبر فرد محبوبی در جامعه ایران بود. او دو بار با رای بالا به ریاست جمهوری رسیده بود و در تمام شهرها، شهرستانها و روستاهای کشور دارای رای و محبوبیت بود. اکنون اما نظام هیچ چهره ای را در این سطح ندارد که جایگزین خامنه ای کند. مردم ایران به چهره هایی محبوبیت بخشیده اند که از نظر فکری نیمه لیبرال هستند. هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی سه آخوند دیگری هستند که به ریاست جمهوری رسیده اند و همگی در جهت مخالف خامنه ای عمل می کنند. آنهایی که خبرگان می توانند برای تداوم خط مشی خامنه ای انتخاب کنند چهره هایی به شدت کم محبوبیت در میان ایرانیان هستند. مجتبی خامنه ای، احمد خاتمی، هاشمی شاهرودی، محمدتقی مصباح یزدی، احمد علم الهدا، حسن خمینی، محسن قرائتی، احمد پناهیان و ... همگی دارای محبوبیت پایینی در میان ایرانیان هستند. از همین رو جمهوری اسلامی با چالش استراتژیک انتخاب یک فرد دارای محبوبیت پایین و یا انتخاب فردی مخالف خط مشی خامنه ای مواجه خواهد شد. در حالت اول هژمونی نظام با شکنندگی گسترده و در حالت دوم نظام در معرض استحاله قرار خواهد گرفت.

به امید ایرانی بهتر

پراگماتیست

ناشناس گفت...

سلام
بنظرم اون قضیه تحریم گاز رو به توصیه ی روسها گفته که یعنی اگر سر قضیه اوکراین روسها خواستن اروپا رو با قطع گاز در فشار بگذارند، طرف اروپایی روی ایران حساب باز نکنه. کمی هم قمپز در کردن جلوی طرفدارای تهی مغز هم علت این حرف بوده.
ارداتمند-یزد

ناشناس گفت...


شرایطی که امکان سقوط جمهوری اسلامی غیر از حمله نظامی را موجب خواهد شد

1_ گذشت زمان، تغییر نسل و مرگ انقلابیون و سران اولیه

2_خصوصی سازي در تمام امور اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

3_جنگ قدرت باندهای نظام بخصوص سهم خواهی برای قدرت و ثروت بیشتر

4_افزایش سطح سواد عموم مردم

5_گردش آزاد اطلاعات بین عموم مردم نه فقط قشر روشنفکر و با سواد از اینترنت و ماهواره گرفته تا نشریات

6_نارضایتی عمومی در نتیجه فاصله طبقاتی

با توجه به شرایط کشور ایران برخی عوامل فراهم شده و برخی باید بیشتر پیشرفت کنند

ناشناس گفت...

اقای تیمسار تگلیف ما به اصطلاح مردم ایران!! که به اصطلاح صاحبان مملکت و به اصطلاح صاحبان منابع!! ان هستیم!! چه می شود. باید حوصله ایوب داشته و منتظر نابغه معاصر حضرت حجت السلام و المسلمین جناب مکرم اقای پناهیان باشیم تا بیاید و سی هفت سال دیگر حکومت کند و ایران را بسوی تمدن بزرگ ببرد؟ واقعا خنده ام می گیرد از بعضی ها که چقدر خونسرد و حلیم اند!! به نظر من ادم حسابی ها دیگر حوصله این جنگو لک بازیها را ندارند و دور از شان خودمی ببینند که حشرات عصر پارینه سنگی برای انها تصمیم بگیرند و زندگی اشان را رقم بزنند. و الا مهاجرت و خود را به یک چاه و دره ای انداختن بسیار نیکوتر است.

ناشناس گفت...

به نظر من باید یک جنبش حول محورروحانی شکل بگیره تا بتونیم یک جوری رهبرش کنیم در آینده چون یک خورده از اونای دیگه عاقلتره همون حرکتش برای خاتمه جنگ نشون میده یکخورده از اونای دیگه یک کم جلوتره هر چند ساختار جامعه و حاکمیتی ایران هر انسانی را دگم میکنه .تا کی باید حسرت کشورهای. دیگر را بخوریم یکزمانی دلمون میخواست ژاپن باشیم بعد گفتیم ترکیه بعد دبی حالا دیگه. همین جور پایین تر هم میریم . به جای جنگهای بی حاصل نیابتی چه خوب بود حلقه صنعت و دانشگاه شکل میگرفت چه خوب بود از موقعیت کم نظیر توریستی کشورمون استفاده میشد خوب بود به جای همایش فلسطین و حماس بازیهای المپیک داشته باشیم خوب بود به جای مصرف مواد مخدر تولید سرانه اقتصادی رشد بالایی را تجربه میکرد خوب بود حمل و نقل مون توسعه پیدا میکرد و هواپیما هایی که از شرق اسیا میرند امریکا شمالی و اروپا به جای چهار ساعت رفتن به پایین سمت دوبی میرفتند ساوه سوختگیری میکردند به جای خط لوله باکو جیهان خط لوله از ایران رد میشد . خاورمیانه کلا سی سال عقبتر از ایرانه هر کاری ایرانیها میکنند خاورمیانه ها سی سال بعد انجامش میدند تازه ترکیه داره مسیر دهه شصت ایران را میره.شیخهای خلیج فارس هم ادای شاه را در میارند .تمام مهندسای ما رفتند خارج پیتزا دلیوری و کلینینگ خدایا اخه این چه انصافیه کشور غنی و با سواد این جای کار باشه . بابا جان اخه در افتادن با دنیا احترام و قدرت برای کشور نمیاره المانیها و ژاپنیها هم همین راه رفتند بعد از جنگ نشستند مثل ادم کار کردند الان جزو محبوبترین کشورها هستند .خدایا خودت به ایران کمک کن .
خدایا خودت به ایران یک حاکمیت سکولار ملی تکنوکرات بده . خدایا به کاری کن چهار تا تحصیلکرده واقعی سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد و صنعت را در دست بگیرند خدایا یک کاری کن ناوگان هوایی نظامی و تجاری ما از این فلاکت در بیاد که با ده تا دونه اف چهار نریم جنگ داعش خدایا انصاف نیست نروژ هم نفت داره ما هم نفت داریم خدایا از همون نروژ برامون رهبر بیار .
جوان پیر

ناشناس گفت...

من هم موافقم كه دنبال خاتمي و روحاني باشيم براي رهبر شدن چون اين دو تا قانون اساسي زا بر مي چينند همين الان هم حساسيت روي خاتمي سر همين رهبر شدن پيش امده خوشبختانه جريانات ٨٨مجتبي خامنه اي را از دور خارج كرد مگر مردم خيلي گاگول باشند!!
يك نكته مثبت ديگر اين است كه حتي اگر تحريم ها را برداند نفت ارزان شده و در نتيجه چاره اي جز اتكا به بخش خصوصي و مردم براي گرداندن كشور نيست الان خوشبختانه سپاه دست از سر نفت برداشت و دوره افتاده براي معادن ديگر كه در ان مورد بخش خصوصي خيلي فعاله
به هر حال خبر خوش اينه كه بساط بخور بخور كمي برچيده شده و مملكت دست مردم افتاده
پري سا

ناشناس گفت...

محمدعلی موحدی کرمانی: "من نگرانم، اما این نگرانی در خصوص زمان زعامت رهبری فعلی نیست. هیچ خبرگانی در مقابل رهبر معظم انقلاب هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. اما مسئله ما بعد از آقاست. خدا انشا الله ایشان را حفظ کند و رهبری ایشان را به حکومت امام زمان متصل کند. اما اینکه بعد از ایشان چه می خواهد بشود مهم است."

مانی گفت...

مرسی, تیمسار که بلاخره آنتی اباما بودن را رها کردید .امیدوارم جوانان از شما درس بگبرند و که پافشاری بر عقابد دبروز شایسته انسان امروز و دموکرات نیست . من هرگز به آمریکا و سیاست‌هایش خوشبین نبودم تا روزی که اباما پدیدار شد درست نقطه مقابل بوش در فهم و شعور و تحصیلات و از آن مهم تر انسان بودن. ...و امیدوارم که جامعه زنده آمریکا اباما های بیشتری به میدان بفرستد و جهان و ما هم با کمک آمریکا راهها را بسوی دموکراسی هموار کنیم و به بمبها و سر بازان آمریکایی امید نبندیم که برای ما دموکراسی بیاورند....

ناشناس گفت...

آهای کامنت من کو پس؟

نثل قول موجدی کرمانی را آورده بودم.

محمدعلی موحدی کرمانی: "من نگرانم، اما این نگرانی در خصوص زمان زعامت رهبری فعلی نیست. هیچ خبرگانی در مقابل رهبر معظم انقلاب هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. اما مسئله ما بعد از آقاست. خدا انشا الله ایشان را حفظ کند و رهبری ایشان را به حکومت امام زمان متصل کند. اما اینکه بعد از ایشان چه می خواهد بشود مهم است."

Dalghak.Irani گفت...

مانی عزیز واقعیتش این است که هنگام نوشتن این مطلب نام تو و یاد تو هم همراهم بود و می شود گفت یکی از انگیزه هایم هم تقدیم این مطلب بود به شما. اما خیلی دلم می خواست که راجع به آن متهمان به "خواستار جنگ و دموکراسی در کوله پشتی سربازان" اشاره کرده ات هم نظر مبسوطی می نوشتم و از چرایی "به اینجایمان - با دستت بیخ گلویت را فشار بده -رسانده اند هم یک شرحی می نوشتم" که حواله اش می کنم به آینده - احتمالاً در همین کامنتدانی این پست - تا مشخص کنم که این اتهام بهیچ ایرانی وارد نیست. مگر معدود سیاست پیشگان خواهان قدرت در آیندۀ ایران - تازه اگر چنین موجوداتی موجود باشند - که احدی از آنان نیز در جمع ما سوته دلان گردآمده در این سیرک حضور ندارند. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک ما را باش .طرف نه به بار بوده نه به دار بوده سر بمب نساخته ای که پاکستان بی صاحبم داره زده ایران را تحریم کرده کلی مریض تو بیمارستانها توی درمانشون به واسطه کمبود ناگهانی دارو وقفه افتاده مثل دزدهای سر گردنه پول ما را باقلدری بلوکه کرده اونوقت مظهر ادب و متانت شده .اولش میگفتند گزینه های روی میز هست بعد دیدند حریف نیستند رفتند اروپا را هم اوردند وسط مثل کفتار ها که دور شیر را گرفتند باز هم با خفت و نامه نگاری و.... مالی حاضر شدند همینجا آتش بس بدهند و غنی سازی ایران را به رسمیت بشناسند .علاوه براینکه سوریه را نتونستند جدا بکنند الان میگند یمن را لا اقل ول کن .

چو بیشه تهی ماند از نره شیر شغالان درآیند آن‌جا دلیر

چو بیشه ز شیران تهى یافتند سگان فرصت روبهى یافتند.

حزب الله

Dalghak.Irani گفت...

حزب الله. از تو تعجب می کنم که چطور حزب اللهی هستی که از حضرت آقا هم حرف شنوی نداری و توافق نامه را دو مرحله ای دوست داری. در حالیکه من با همۀ مخالفتم با حضرت ماه در استراتژی از ایشان تبعیت می کنم و توافق یک مرحله ای را جار می زنم. تو می گویی معتادان و جانیان و غارتگران و زندگی باختگان و هویت از دست رفتگان و نا امیدان و آوارگان و همۀ شاخص های مثبت رو به انتهای جدول جهانی و در همان حال همۀ شاخص های منفی رو به رده های اول جهانی و و تخریب آب و خاک وطن و ریزگرد و درشت گرد و سرطان و سوء تغذیه و عقب ماندگی و درماندگی روزمره و الا ماشاءالله - جزئیات هستند - را رها کنم و کنیم و بیاییم دنبال امپراطوری پارس - بمعنای حقیقی آن عو عو سگ - در انتهای تاریخ بصف شویم در محضر امام زمان کاذب - چون هرکس ادعای امام زمان کند فقیهان خواهند گفت دروغ است و مثل روحانی قمی خواهند اعدام کرد که تاکنون هم چنین بوده -و چه شود! اما من و ما فورمولمان ساده و کودک فهم است که می گویم و می گوییم تو بیا و زندگی و معیشت و رفاه و سلامت و شغل و نیاز غریزی جوانان حاضر را تأمین کن و زور و سرکوب و دزدی و غارت و بلاتکلیفی و توهم و خیال و الاماشاءالله را کنار بگذار و با تأمین شادابی زیست جوان امروزی نگران امپراطوری فردا نباش. زیرا نسل برومند نسل های برومند پرورش خواهند داد و آنچه که تو تا کنون کاشته ای یک جنایت تباهی نسل ها نیست. تو حزب الله هم بجای شمارش بیماران و کودکان کشته شده بر اثر تحریم بهتر است یک امار واقعی و هر روزه از میلیون ها زندگی تباه شده در آیتم هایی که ذکر کردم بدهی و زیادی متوهم نشوی. مانده ام که اگر پری سا خانم گل هم نبود که نفس به نفست بدهد با چه رویی این توهمات را می نوشتی. ولی خوشم آمد و آن شیر و قلدر را خوب آمده بودی. اما دقت نکرده بودی که با ادب و متین بودن قلدر و شیر بدیهی است و من کردیتی به او نداده ام. زیرا شیر شیر است و قلدر و جنگل با همۀ موجودیتش زیر
پایش! و دلیلی برای بی ادبی و پرخاشش نمی بیند در حالیکه قادر به نازل کردن هر بلایی است به سر روبه مزاجان. کافی است بگوید کن و فیکون شود برای روباهان و کفتاران و لاشخوران. یا...هو

ناشناس گفت...

با نظر حزب الهی سایبری موافقم. با ید آخونها را آزتد بگذارند تا دنیا را مدیریت کنند. ببینید در عراق، سوریه، یمن لبنان، سودان ...که ایران حضور دارد مردم چقدر خوشبختند و با آسودهگی خیال، دنیا را ساخته اند و به این حد هم راضی نبوده و چنان آخرتی ساخته اند که بیا و ببین. وای مردم از خوشی مادی و معنوی. جوانان اروپایی و آمریکای شمالی جای شما خالی.

ناشناس گفت...

دلقک پوپولیستی دوست داشتنی هستی و پوپولیست دوست داشتنی است بدون هیچ منطقی. ریزگردها حاصل از خشک کردن تالاب حورالعظیم هست برای استخراج از یکی از میدان بزرگ نفتی دنیا که با عراق مشترک هست .برای ثبت در تاریخ آمریکا بریتانیای صغیر فرانسه عربستان ترکیه اسراییل با ایران دقیقه نود صفر صفر هیچ وقت یادم نمیرود بی بی سی فارسی مارش جنگ میزد و کارشناسش خوشحال که ظرف چهار ماه ایران خرد میشود و تا حال کشوری تحریمی به این وسعت ندیده . برخی کامنت گذاران مصرف کننده پستهای شما نیستند و مطالب را پروسس میکنند و ممکن هست با عقایدت زاویه داشته باشند در ضمن ترهات من به رای شما را یک مقام رسمی یعنی رییس کشور اسراییل به عنوان اولین مقام رسمی تایید کرده که امپراطوری پرشیا در حال ظهور هست صحبتی که قبلا جرج فرید من برای اولین بار مطرح کرد . در ضمن یک خبر خوش بدهم که ترکیه رسما در جنگ عراق و سوریه شکست خورده و میداند نمیتواند عثمانی گری راه بیاندازد جسد سلیمان بزرگ پادشاه عثمانی را با پوشش نیروهای داعش از زمین در اورده و به انور مرزها برده و این یعنی عراق و سوریه مبارک ایران باشد و نیروها را به سمت لیبی برده و تغییر استراتژی داده است در ضمن اینهم فرازی از سخنان اردوغان در هنگامه حمله داعش به کوبانی که تحت فشار بند را وا داد و گفت هر وقت که خواستیم پیش رفت کنیم به اصطلاح روشنفکران مانع شده اند... فاعتبرو یا اوالابصار
حزب الله

ناشناس گفت...

دلقك جان ، حكايت اين حزب الله سيرك ما هم شده حكايت نامه خامنه اى به جوانان غرب ، كه جوابش رو هم اون جوون غربى خوب داد كه اول دست از آتش زدن پرچم ما و گفتن مرگ بر آمريكا برداريد و بعد تبليغ اسلام رحمانى كنيد.
يك مثل خوبى خودمان داريم: دم خروس روباور كنيم يا قسم حضرت عباست رو حزب الله.
ارادت افشين قديم

مانی گفت...

با تشکر فراوان از تیمسار عزیز,
حزب الهی بانمک, حالا دیگر برای ما از مقام های اسراییلی سند میاوری؟آنها اصلا حرف راست بلدنبستند به جان خودت .مقامات اسراییل همیشه از این حرفها میزنند تا مردمان ساده دل آمریکا را بترسانند و بهانه به دست جنگ دوستان حزب جمهوریخواه بدهند برای دمیدن بشتردر شیپور جنگ را بدهند.و از سوی دیگر دمیدن باد غرور در قلب ساده شما و مانند شما تا بیش ازاین اشتباه کنید و بیش از این ایران را بسوی پرتگاه ببرید.

ناشناس گفت...

حزب الله
باز جو گیر امپراطوری شدی! البته از این امپراطوری من و شما را سننه؟ قرار نیست که هر کسی یک زر بیخود در اینترنت زد بلافاصله آن را بدون تحقیق و دلیل بپذیریم. یک سوئ برداشت از کلمات به چشم می خورد.ایران وسعت یک امپراطوری را دارد با این که ایران امپراطوری باشد و خجسته خانم هم امپراطریس! خیلی فرق می کند.
یک کم تاریح که بخوانی ساخت امپراطوری به این سادگی ها نیست.قبل از هر چیز ماندگار بودن یک قدرت و نظم و مهارت تشکیلاتی ملاک تشخیص امپراطوری هاست یعنی قدرت بر اساس رشد عناصر تمدن بدست می آید. همین شاخصه خود را در رفاه و آسایش مردم ساکن امپراطوری خود را نشان می دهد. مردم امپراطوری در رفاه بسر می برند ولی ایران چه امپراطوری است که مردم آن از شدت فقر و فلاکت سایه رهبر داهی خود را با تیر میزنند؟ و مدام در فکر مهاجرت و فرار از کشور هستند؟ ایران در حال حاضر هیچ ندارد بجز یک مشت چاه نفت ورشکسته.قدرتی که اساسش بر پول نفت باشد امپراطوری حساب نمی شود.یک شبه با دلار بادآورده رشد می کند و با قطع دلار یک شبه هم پفش می خوابد و می نشیند سر میز مذاکرات.نه تکنولوژی نه صنعت نه کشاورزی نه دامپروری نه توریسم نه هیچ هیچ! همه نابود شده! بنظرم باید تاجی از استخوان های مردگان ساخت بر سر امپراطریس ایران خجسته خانوم گذاشت! همه چیز از جنس مرگ است. ایران مثل قبرستان خاک آلود و گرم و پر از ..شده است.چند روز پیش از قرار اتفاق سفرنامه سفرنامه ی رضاقلی میرزا نوه ی فتحعلی شاه را می خواندم.شرح سفر یک شاهزاده قاجار به قلب بریتانیای کبیر در قرن هفدهم.در این سفرنامه متوجه می شویم که چگونه یک کشور با نظم و ترتیب آهنین بیش از دو سوم دنیا را در عصری وسایل ارتباطی در کار نبود را اداره می کرد. می گوید در لندن هر پنج دقیقه به پنج دقیقه یک کالسکه به مقصد شهری دیگر راه می افتد! نظم آهنین! مطالعه این کتاب حتی برای تیمسار که در انگلیس زندگی می کند سرشار از شگفتی خواهد بود و دید تازه ای از انگلیس به او خواهد داد. لینک پی دی اف مستقیم این کتاب را می گذارم.
http://dl.bookiha.ir/tarikh/safarnameye_rezagholi_mirza-%5Bwww.bookiha.com%5D.pdf

نشنیده‌ای که زیر چناری کدو بنی برجست و بر دوید برو بر به روز بیست
پرسید از چنار که تو چند روزه‌ای ؟ گفتا چنار عمر من افزون‌تر از دویست
گفتا به بیست روز من از تو فزون شدم این کاهلی بگوی که آخر ز بهر چیست
گفتا چنار نیست مرا با تو هیچ جنگ کاکنون نه روز جنگ و نه هنگام داوریست
فردا که بر من و تو زد باد مهرگان تحریم ها!
آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست

ماکیموس دسیموس مریدیوس

ناشناس گفت...

این خیا لات احمقانه حزب الله از انجا ناشی می شود که لابد در ان منفعتی دارد. الان سپاه این تو همات را بهانه خوبی برای حفظ خود و بخوان سر مایه سالاری خود کرده. گسترش اسلام جای خود را به امپراطوری اخوندی داده. اگر این جور فرض کنیم خوب زمان شاه هم کشور هایی مثل افغانستان- پاکستان- بحرین و کم و بیش کشور هایی در این حدود تا حدودی زیر دست ایران بودند. پس لابد ایران امپراطوری بوده ما خبر نداشتیم.؟ خوب بعد از انقلاب کشور های عراق شیعه- سوریه شیعه و نهایتش لبنان شیعه زیر سیطره ایران درامده اند.که امری طبیعی است. ودر این زمینه ایران هیچ هنری نکرده. چون این زمینه از قبل بوده و ایران بواسطه پول نفت نفوز هایی در این کشورها دارد. این کجایش امپراطوری است؟ بقول ماکسیموس پول نفت را از ایران بگیری چه از او باقی می ماند. امپراطور امریکا است که در همه پهنای جهان نفوز و اقتدار دارد.و با چهار تلفن منطقه ای را دگرگون می کند.چون از نظم و هژمونی و قدرت برخوردار هست.کشور ما بواسطه احمق بازیهای ملا به استخری از خون تبدیل گشته.که همه چیز بر تنش زار می زند. شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ از ایران چه باقی مانده که شما جناب حزب الله بر قدرت امپراطوریش شیپور می نوازی. حالا فرض کنیم ایران خود را از این مراحل عبور داده و تبدیل به امپراطور خیالی جنا بعالی شود.کدام زندگی و اینده را بر پیشانی ان مجسم کرده ای. با این طرز تفکر ملا ها تگلیف زندگی چه می شود؟ تمام مجسمه های بزرگان میهنت را یکی یکی دارند از میادین جمع می کنند.وزیر ارشادت جرات پروانه دادن به یک فیلم حسابی را ندارد.کتا بها سانسور و یا رد چاپ می شوند.هر گونه هنر تعطیل هست.ماییم و مسجد و بسیج و سردار و محتسب.! ایا این امپراطوری با این ویژگیها مطلوب جنا بعالی است.حزب الله جواب بده. واقعا شما روال فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی امپراطوری فعلی را تایید می کنی. و کمال مطلوب ات هست. جواب بده.؟ اگر نه پس تگلیف چیست؟ اصولا هدف تو از زندگی چیست. واقعا فلسفه زندگی تو چیست.تا ما هم از تو بیاموزیم. شاید ما داریم اشتباه می کنیم؟! مانی

ناشناس گفت...

مکسی باز نوری زاده دیدی هول ورت داشت . تو همون بریتانیای صغیر توی اوج امپراطوری مردم دسته دسته سقط میشدند بعد تصمیم میگیرند راه فاضلابی را که به تیمز میرسه را بایک کانال سرش را ببندند تا تلف نشند دسته دسته که اون کانال مقدمه مترو لندن میشه که البته باز هم تاثیری نداشت بعد از پنجاه سال کاشف به عمل میاد توی لوله های پمپاژ معروف قرمز رنگ که از نمادهای بریتانیای صغیره یه نوع کرم هست که شرشون را از روی زمین خدا میکنه .شما هم بهتره بری برای مصدق سینه چاک کنی که آخرین لگد را به امپراطوری بریتانیا زد والان بریتانیا وسعتش دقیقا برابر مساحت زمینی هست که داعش اشغال کرده .
حزب الله

ناشناس گفت...

حزب الله

"بترس از آدمی که فهمش کم و در عوض اعتقاداتش بسیار است!"

آنتوان چخوف

عصبانی گفت...

به نظرم حسین بازجو از دستت ناراحته:

"اکنون دیگر کسی با ذوق‌زدگی برای سفر
نیویورک یا وین و مسقط و ژنو تیتر نمی‌زند یا مثلاً مصاحبه نمی‌کند که بگوید تابوی بزرگ شکست و می‌توانیم با دولت مؤدب و میانه‌روی اوباما پرونده هسته‌ای را ببندیم."

گوشه ای از یادداشت امروزش.

ناشناس گفت...

آقا تو رو خدا از این حسن سلاخ بنویسید که می گه تورم بالای 40 درصدو کردیم 15 درصد و این معجزه است. اونوقت مرغ شده کیلویی 8 تومن و دم عیدی بازارها همه کسادن. زمزمه ورشکستگی بعضی بانکها هست و اینه وضع ما. از اینها هم بنویسید!

ناشناس گفت...

از شما شیداییان یک سوال دارم مگر غیر از این است ایران هر کجا که رفته مروج آزادی اجتماعی و دولتهای تکنوکرات بوده و تمام دموکراسی خواهی منطقا خاورمیانه سر این بوده که چرا اسما زن بشار دامن میپوشد و فعالیتهای بشر دوستانه دارد و یا چرا لیدرهای تجمعات حزب الله لبنان از دختران زیبا هستند .و ما سنی هستیم و اسلام سنت و فرهنگ ما است و زنان باید در خانه بمانند و به شوهر سرویس بدهند .
احتمالا شما از قضیه پرت هستید و زندگی را برخود حرام کرده اید از بس پای ماهواره شهرام همایون و این و آن هستید مردم شبانه روز در حال عشق و حال هستند دلم برایتان میسوزد که خود را در گیر شبه روشنفکری کرده اید و روی کار را میبینید و در باطن داستان نیستید و تمام آمارهای علمی حکایت از انقلاب جنسی در ایران دارد. الکل سفید هم که در هر بقالی موجود است و بی سر و صدا در مقیاس بالا در حال شرب هست . دیگر چرا میخواهید از سانسور در آید تمام مقالات سیاسی در مورد ایران را به صورت ترجمه شده در سایت اشراف میبینید.کافیست مدیری پولی بدزدد تیتر اول روزنامه هاست. کافیست اتفاقی در ایران بیافتد اول در سایتهای داخلی انرا افشا میکنند و بعد رادیو آمریکا و بی بی سی فارسی و بعد هم گاردین و فاکس نیوز روی آن پوشش میدهد .چند تا کشور میشناسید که این قدر زیر ذره بین باشند العربیه هم به این جماعت شستشو مغزی اضافه شده . حکایت شما مثل کسی است که به او میگویند تو مریضی و در حال موت و از رنگ چهره ات پیداست و به او انقدر تلقین میکنند که خود را در گور کند .
حتما انقدر کم حافظه نشده اید که در بالاترین شادیتان به آسمان بود که بشار توسط آزادیخواهان در حال سرنگونی است و یا هنگام اولین حملات داعش آن به نام انقلاب ملی عشایر عراق نام میبردید . بی بی سی که هنوز که هنوز است به داعش میگوید دولت و لی حوثیها را که با القاعده میجنگند را شورشی مینامد دلم برایتان میسوزد یعنی خر را رنگ متالیک میزنند و جای لامبورگینی به شما قالب میکنند . ببینید چقدر از بانوان مدارج علمی دارند و مدیر شده اند در همین جمهوری اسلامی و استقلال شان هر روز بیشتر میشود زمان شاه فقط از سید خندان به بالا بود این تحصیل بانوان و بقیه مکتب برو بودند . مگر حقوق بشر در درجه اول تهیه آب و شرب و امنیت نیست که حتی روستاهای شمال ایران از ان بی بهره بود و از ونک به بالا اروپا بود و بقیه کشور زیمبابوه .کسی منکر معضلات نیست اینها وظیفه جوانان ایران هست که با بروکراسی معیوب بجنگند و اکر هر چه هست این جمهوری اسلامی آینه تمام قد ماست پس مثل ادمهای بی مسئولیت به گوشه ای نق زنان نباشید که من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود والله به خدا همین امشب انقلاب بشود همه سران جمهوری اسلامی را وسط میدان انقلاب دار بزنید و به شادکامی بر جسدشان بنشینید از همین فردا صبح تا پنجاه سال بعدش باز هم مشکلات نمیروند و بیشتر میشوند که کمتر نمیشوند . خود شکن آنروز آینه شکستن خطاست. حزب الله

ناشناس گفت...

با اينكه در مورد روياي امپراتوري ايران با حزب الله موافقم. چند انتقاد به او دارم امپراتوري هخامنشي و ساساني در اوايل شكل گيري از مرداني معتقد و كاري تشكيل شد كه روي اسب مردند الان اقايان روزي يك دزديشان رو مي شود بنابراين براي رسيدن به ان امپراتوري نياز به ساختن نظمي نو و مرداني باورمند است كه دزدان و فرومايگان را در دم و دستگاه خود راه ندهند شما همين الان در سامانه هاي اداري و پژوهشي ايران نگاه كن هرچه فرد فرومايه تر باشد منصب بالاتري دارد و افرادي كه از قاطعيت بيشتر و دانش بيشتري بهره مندند در گوشه اي مي پوسند در هر حال من موافقم كه براي ساخت يك امپراتوري بايد نظمي نو در انداخت
پري سا

ناشناس گفت...

طرز فکر و حرف زدن حزب الله و کلماتی مثل سقط شدن برای مردن آدمها چندش آوره و فقط از یک مغز نژادپرست برمیاد
ذهن که فاشیست و نژادپرست باشه تاریخ هم بخونه با فیلتر منفی خودش گند می زنه و برداشت سقط شدن از آدما می کنه نه درسی برای عبرت

آرسین گفت...

حزب الله گرد و خاکی میکنی در سیرک!

با اینکه این داستان "امپراطوری ایرانی" را خودم دقیقا 11 ماه پیش نگاشته ام، اما باید چند نکته را خدمت شما عرض کنم:

اول تشکیل امپراطوری به هرشکل نیاز به پذیرش دو طرفه حاکم مرکزی و مردم توابع داره. این پذیرش شکل نمی گیره مگر به حلم و دانش حاکم مرکزی و تامین امنیت و منافع مردم توابع. در جمهوری اسلامی فعلی هیچ شاخصی از پذیرش اقلیتها (چه مذهبی، چه قومی) وجود نداره و همین اندک اقلیتهای سرزمینی هم بدنبال جدا شدن هستند!

البته شرایط ثابت نخواهد ماند، اما تنها شرط حفظ فتوحات تغیر در سران نظام و مدیریتی است که باعث بشه ایران به افغانی و عراقی و سوری و... به چشم هم میهن یا حداقل هم مسلک نگاه کنه(برخلاف روند فعلی).
و رضایت این اقوام رو نه با پول نفت و به سبک حماس فلسطینی -که تا پول توجیبی اش کم شود لگد بزند- بلکه به صورت پایدار تامین کنه. در این جنبه هم شاید "تامین امنیت" تنها نقطه قوت ایران باشه، اما باید روی مسایل معیشتی هم کار کنه. چرا که مناطق تابعه بجز قسمتی که از نفت برخوردار است -نفت امروز و آینده قابل پیش بینی، ارزش زیادی نخواهد داشت- هیچ درآمدی ندارد و سیر کردن شکم اتباع، حتی ابرقدرت شوروی را هم به خاک می کشاند چه برسد به ایران تحریمی!
همینطور اهمیت پذیرش مذاهب و فرق مذهبی دیگر مثل سنی ها و مسیحی ها و آشوری ها و... که دیگر اظهر من الشمس است و نیاز به گفتن ندارد.

اگه بتونیم همچین حکومت جامعی رو فرض کنیم قطعا مشکلی هم با اسراییل به عنوان تجمعی از یهودیان رانده شده یا عربستان سنی مسلک نخواهد داشت و اساسا دیگه اسمش "جمهوری اسلامی -ایدئولوژیک-" نیست! میشه همون امپراطوری ایرانی!
همان چیزی که همه فعالان مدنی ایران آرزوشو دارن، حتی یه پله بهتر!

همه این حرف ها روی کاغذ قابل اجراست، اما در دنیای واقعی همونطور که بقیه دوستان گفتن هنوز یک آواز زن، کوچکترین کتاب و کنسرت، یک نوجوان مخالف، یا حتی مسجد سنیان در ام القرا تحمل نمیشه.
با این وضع بجای امپراطوری واحد باید منتظر ایران مرکزی، فارس شمالی فارس جنوبی، بلوچستان ایران، کردستان آزاد و بقیه ولایات باشیم.

دوم، مساله تغیر قبر پدربزرگِ اولین شاه عثمانی، بدلیل ارادت ترک ها به ایران و تقدیم سوریه به ایران نیست برادر! اتفاقا برعکس، بدلیل اقدام مشترک ترکیه و امریکا در برنامه بلند مدت جایگزینی بشاراسد و تشکیل سوریه جدید هست و این خالی کردن قبر اتفاقا از ترس حملات تلافی جویانه (چه مخالفان، چه بشاراسد) به این مقبره که قسمتی از خاک ترکیه هست بوده.
قطعا ترکیه بیشتر از ایران نیت امپراطوری عثمانی در سر دارد که از امروز حتی "عمل" جابجایی بابابزرگ اولین شاه رو اجرا میکنه و از اولویت هاش میدونه! در مقابل شمایی که فقط "شعار" امپراطوری ایرانی رو فریاد می کشی.
امپراطوری، انقلاب نیست که با شعار و "لشکرکشی خیابانی" بدست بیاد. نیاز به زیرساخت و برنامه ریزی داره...

بجای اتهام زنی و فرافکنی، مثل دوستان مخالف سعی کن با مثال های ملموس "عملی" از گام برداشتن ج.ا در مسیر تبدیل به امپراطوری و ایجاد سیستم یا بهبود شرایط، چشم ما رو به جهان جدیدت باز کنی.

مشتاقانه منتظر شنیدن اقدامات و زمینه سازی های آن امپراطوری توصیفی ات هستم.

ناشناس گفت...

بعضی ها هنوز دلشان خوش است که حسن بازجوها برای انها زندگی بیاورند. اینها همه یک قماشند.این اقا کجا بوده که یک مرتبه انرا بیرون کشیدند. توی غار بوده؟ جدیدا برای خوش خیا لا خاتمی رو هم دارن توی نمک می خوابونند! اصل اینه که ما مردم ایران باید یه فکری به حال خودمون بکنیم. باقیش بازیچه است. با ایوا خواهری و صبر ایوب و دموکراسی تدریجی و مرگ تدریجی هم بشدت مخالفم. حالا هر کس هر چه می خواهد داستانسرایی کند. مانی

نظرده گفت...

یعنی من عاشق بخش نظرات این وبلاگ هستم. البته مطالب تیمسار هم بدک نیست ولی انصافا این قسمت نظرات یک چیز دیگس.
😍

ناشناس گفت...

حزب الله بابت گشت و گذار در اينترنت چقدر درآمد داري؟ زن و بچت با اين پولها سرطان مي گيرن

ناشناس گفت...

دوست من یک گل خوب در یک گلدان خوب به عمل می آید. اگر تیمسار مانند یک باغبان ماهر و شیفته گل و زیبایی, گلدان این وبلاگ را آماده نکرده بود .گل های نظرات هم قادر به شکفتن نبودند.باغبان را پاس بداریم.

ماکسیموس دسیموس مریدیوس

ناشناس گفت...

بلی. تیمسار باغبان است! و من هم این شعر را به تیمسار عزیزم. همان پیر فرزانه تقدیم می کنم.....: بهت این نگاه- در دلم- علامت تعجب انداخته است.- هنوز حس اختناق را - چون ته مانده نمناک یک قمقمه ابی - بجان می نوشم و لذت می برم.!-هنوز نوستا لژی استبداد - بجانم نشسته - و الوار های خشک افکارم - از غلتیدن به سمتی دیگر - بیم دارند. -دلم دیر وقتی است - تباه شده -فکرم نیز همینطور. -و امر مقدس - چون راز و نیاز عیسی - دستانم را - بر افکارم - صلیب کرده است. مانی

ناشناس گفت...

امپراتوری پرشیا هم اکنون محقق شده است و مقامات عالیرتبه ایالات متحده و اسراییل رسما (و عربستان و اردن نه چندان رسمی) به آن اذعان کرده اند. ضرورت این امپراتوری، مفید بودن آن، مدت دوام، هزینه، اقتدار درونی، حجم ایرادات و ... مسائل فرعیست و البته قابل بحث و بررسی.

اگرچه شخصا بهترین روش گسترش و توسعه طلبی را سبکی می دانم که چین در پیش گرفته است و به سبک سپاه پاسداران بی علاقه ام، تلاش برای نادیده گرفتن آنچه وجود دارد ولو به آن بی علاقه باشم را نادرست می دانم.

کره شمالی با وجود مشکلات بسیار دستاوردهای ارزشمندی در زمینه هایی مانند هوافضا دارد. اگرچه حاکمیت این کشور با پسند من متضاد است، تلاش نمی کنم موفقیت های ولو اندک و به دست آمده با هزینه گزاف را نادیده بگیرم. داعش مورد تنفر من است اما با فتح برق آسای موصل رکوردی قابل تحسین برجا گذاشت.

در همین راستا به دلیل رویکرد سرکوبگرانه حضرت ماه در قبال جنبش دمکراسی خواهی ایران، به تک تک سلولهای او بی علاقه ام (بلکه از آن متنفرم گرچه این تنفر را مدیریت کرده ام)و کاملا پیگیر حاکمیت حضرت خورشید در اولین فرصت ممکن هستم، اما موفقیت حضرت ماه را در این زمینه قابل انکار نمی دانم. بلکه با احتیاط و اندکی تردید می توانم از آن شادمان نیز باشم. چرا که نهایتا در امپراتوری که او در ساخت آن نقش ایفا کرد تا در آن سبک زندگی ایرانی اسلامی اش را حاکم کند، سبک زندگی امروزی ایرانی حاکم خواهد شد و کم و بیش شده است.

وضعیت تمسخرآمیزی که وزیر ارشاد به آن اعتراف می کند؛ (علی جنتی: ما برای رونق کار نصابان ماهواره، دیش ها را جمع آوری می کنیم!) مویدیست بر این ادعا.

حاکمیت سبک زندگی امروزی ایرانی نهایتا توسعه سیاسی را در سطوح مختلف ارکان قدرت به دنبال خواهد داشت و نظام تاکتیک فرار به جلو را جایگزین تاکتیک سرکوب خواهد کرد.

مقامات ارشد نظام در آینده ای نه چندان دور: هم امام و هم مقام معظم رهبری بر ضرورت آزادی اقشار مختلف جامعه مکررا تاکید کرده اند. اگر در این سالها تندروی هایی شده است و یا بنا به ضرورت، امکان تحقق برخی آزادیها نبوده است را نباید به این معنا بگیریم که جمهوری اسلامی مخالف آزادی های مدنیست!

پراگماتیست

ناشناس گفت...

ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﻬﺎﯼ ﺁﺧﻮﻧﺪ , ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ , ﺍﻃﻼﻋﺘﯽ ﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻬﯽ ﻭ ﺫﻭﺏ ﻭﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺷﺪﻧﺪ ! ﺗﺮﮐﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺿﺪ ﯾﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺍﺯ ۴۰ % ﺟﻤﯿﻌﺖ ﺗﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ , ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺿﺪ ﻭﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ , ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ , ﮐﺎﻓﺮ , ﻣﺮﺗﺪ , ﻭ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻧﺪ , ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ , ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ , ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ , ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ , ﻭ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ : ۰ % ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ : ۰ % ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻡ : ۰ % ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﻧﻈﺎﻡ : ۰ % ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﻧﻈﺎﻡ : ۰ % ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﺳﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭ : ۰ % ﺟﻤﻊ ﮐﻞ : ۰ % ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ : ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺠﺮﯼ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺎ : ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ‏( ﺗﺮﮎ ‏) ﻣﺠﺮﯼ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺎ : ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯽ ‏( ﺗﺮﮎ ‏) ﻣﺠﺮﯼ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺎ : ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ‏( ﺗﺮﮎ ‏

مانی گفت...

پراگماتیست, جنابعالی مرجع تقلید هستی که اینقدر محکم چرند میگویی؟

ناشناس گفت...

پراگماتیست انچه را که تو میگویی و انچه را که تو میجویی همان مقصود اصلی است ولی چه کنم که این جماعت متوهم را جز با لگد زبان نمیتوانم از خواب بیدار کنم که با اطلاعات غلطشان جامعه را به اشتباه می اندازند و از نسل ۵۷ شامل دلقک شدیدا دلگیرم که جمهوری اسلامی و شخص حضرت ماه و قبلی اش را کودن و احمق و تسلیم در طی تمام این سالها به ما معرفی کرده اندو ما را به بیراهه کشاندند و همچنان در بهمن ۵۷ مانده اند که اخوند را چه به سیاست و به اما و اگر ها و تصادفات دلخوش داشتند دلقک لازمه هدایت نسل من و بعد از من ابن هست که شناخت دقیقی از موجود جمهوری اسلامی داشته باشی که هم دموکرات است هم دیکتاتوری مذهبی هم مدرن هست هم سنتی هم سفت هست هم منعطف هم انتحاری دارد هم تکنوکرات . هم ناسیونالیست هست هم ضد ملی هرچه هست سی و شش سال هست که با ناموست ازدواج کرده حالا اگر ساعت رولکس دستش نیست و دوتا دندان هم ندارد و پیرهنش روی شلوارش هست کاری دیگر نمیشود کرد ناموست دیر زمانیست که از او بچه دارد .اینها ما را که سهل هست که آمریکا را هم حامله نموده اند. تعریف من از جمهوری اسلامی این هست جمهوری اسلامی موجودی دهاتی ولی پر جنب و جوش و با هوش است . حالا ای همه شیداییان همه انچه را که شما و دلقکتان و پدر دلقکتان هم میخواهد بگوید همه را حفظ و از بحرم و اگر یک عیب جمهوری اسلامی را بدانید من ده تای انرا میدانم و با باز گو کردن حرفهای کهنه به جایی نمیرسید و حداکثر مثل نفرین پیر زنانید با واقعیت ها رو برو شوید و گرنه هر روز در این باتلاق فروتر میروید حزب الله

الف - خ گفت...

حزب الله عزیز ، تو پنج تا ویژه گی‌ مثبت از ج. ا بگو ، منهم پنج تا منفی‌ می‌گویم ، بازی را ادامه میدهیم تا یکی‌ از ما کم بیاورد، این بازی دو تا شرط دارد : اول اینکه تکراری نگوئیم و دوم اینکه آنچه می‌گوییم عینی و ملموس باشد، نه‌‌ اینکه توهمات مغزی مان را بیان کنیم.

اول هم شما شروع کن که معتقدی ما امپراطوری در حال شکل گرفتن هستیم ، چون من اعتقاد دارم اینجا در این کشور همه چیز بر اساس قانون طبیعت در جریان است و هیچ کنترل هوشمندی در جهت رفاه عموم در کار نیست و هر کسی‌ هر چه از دستش آید برای خودش انجام میدهد و حقوق دیگران هم تعریف نشده است. از شخص اول بگیر و بیا پایین ، همه تابع این قانون هستند. اگر پیش زمینه امپراطوری این باشد ، باید خدمت شما عرض کنم که ما هم اکنون حدود ۶۰ -۷۰ امپراطوری شکل گرفته و ۱۱۰ - ۱۲۰ تا هم امپراطوری در حال شکل داریم .

بسم الله برادر شروع کن شما.....

ناشناس گفت...

میگویند در زمانهای قدیم شاهدختی بود به نام خ. این شاهدخت برای خواستگاران که وارث تاج و تخت میشدند شرطی تعیین کرده بود که خواستگار باید بلاوقفه صد بار با او در امیزدو اکر به صد میرسیدند که خ از ان او میشد در غیر اینصورت جان در این راه میدادند چند جوان جاه طلب سودای پادشاهی داشتند و بعد از چند بار مجامعت کم می اوردند و جان خود بر این سبیل داده بودند تا جوانکی روستایی پیداشد و شروع به مجامعت نمود بعد از هر بار نزدیکی چوب خطی را علامت میزد و این چوب خطها به ۸۵ که رسید شاهزاده دید ایدل غافل طرف خوش بنیه هست و عنقریب گرفتن تخت پادشاهی و شروع به جر زدن کرد و گفت ۸۵ نیست و ۴۵ بار بوده . جوانک هم نگذاشت نه برداشت چوب خط را شکست و گفت اصلا از اول شروع میکنیم . حالا حکایت من هست و این خ حالا باید از اول شروع کنم .
حزب الله

Dalghak.Irani گفت...

پایه گیری تمدن ها بشری زائیدۀ سازگاری همبافته و همیار سه عنصر جغرافیا و تکنولوژی و انبوهی جمعیت با هم بوده است. که از تمدن های قدیم به جدید اولویت این سه از یک - جمعیت و دو جغرافیا و سه دانش و ابزار به یک - دانش و تکنولوژی و دو جغرافیا و آب و سه انبوهی جمعیت تغییر یافته است. بهمین خاطر هم بشر بدوی تر و کم دانش تر در حوزۀ مدیترانه رو به آسیا دامن گشوده و تمدن های کهن را سازمان داده اند. دیرزمانی است که بغیر از عنصر فشردگی جمعیت دو عنصر دیگر یعنی آب و هوا و بویژه دانش و تکنولوژی سرزمین های بکرتری را جسته اند و تمدن غرب را ساخته اند. فاصله ها نجومی است برای افول غرب و ظهور و آن هم مجدد و در همان حوزه های ویران شده مثل رم و آتن و قسطنطنیه و شهر ری شرق. بویژه در حوزۀ بین النهرین که پیش بینی ها بر لم یزرع شدن پیشروندۀ شتابانش است. گفتن از بازگشت به امپراطوری آن هم تحت سیادت ایران و مزخرف تر تحت قیمومیت یک مشت انسان عقب افتادۀ ذهنی در شریعت ماقبل تاریخ و آن هم شیعه کمترین عدۀ در بین مذاهب دین اسلام فقط حال من را بهم نمی زند بلکه توهین بشعور و عقل آدم ها هم است. چینی های زرد و اسلاوهای سرخ شانس اندکی دارند در آیندۀ میانه که نه ابرقدرت بلکه تأثیر گذار در مناسبات جهانی شوند. قطعاً حزب الله و بدنبالش پراگماتیک جدید و در میان شان پریسا استعداد دلقکی بسیار مغتنمی دارند و خوشحالم که جانشینان سلفی پیدا شده اند برای سرگرمی شماها در این سراشیبی مجازی و حقیقی توأمان دلقک ایرانی. یا...هو

اگر هاآرتص و تلویزیون کانال ده اسرائیل و فرماندهان نظامی و سیاستمداران و مقامات امنیتی اسرائیل بعلاوۀ نئوکان های امریکایی نبودند و نباشند هم کیهان شریعتمداری تعطیل می شود و هم دوستان ما مرتب آدرس های عوضی (بگو دارد امپراطوری می شود در حالی که موش از کونشون بلغور می کشد در داخل) تا گنده تر بنظر آیند تا هم خودشان متوهم شوند و هم دنیا ترغیب به نابودی زودرس تری بشود. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک استدلالت خیلی خنده دار بود . پس آنهایی که رفتند اروپا با هوش بودند و ما ها که تو آسیا موندگار شدیم کم هوش حتما آخرین ورژن رهایی یافته از قبیله نیااندرتال حضرت تیمسار بودند که شال و کلاه کردند در عمارت باکینگهام . پس با این استدلال بومیان امریکا و استرالیا و نیوزلند تو مرحله ادونس لول بودند از اول داستان .ای خدا یک ویزا هم بده به ما از این ادمیان گرفتار در ماقبل تاریخ فرار کنیم و لب تیمز کاهو سرکه بزنیم در این سیزده بدر آتی . تیمسار ببخشید همه که مثل شما چپل چلاق نیستند که خود کم بین باشند .
حزب الله

ناشناس گفت...

کوری بعد از هفته ها رفت حموم . لنگی به کمر بست و یک راست وارد اتاق واجبی شد . واجبی پر ملاتی بر بساط زد و منتظر ماند . پنج دقیقه بعد دوش رو باز کرد و حسابی صاف و صوف کرد .
همینطور که دست میکشید و یواش یواش نرمی پوست آفتاب ندیده رو زیر دستش لمس میکرد رفت تو عالم هپروت که: مگه من چمه ؟ چهار ستون بدن سالم و از زیبایی هم کم بهره نیستم . خب چه اشکالی داره . همین امروز میرم خواستگاری دختر فلانی و . . . و در ادامه رسید به شب حجله که وای چه شود . انواع و اقسام فنون و تکنکیها رو از نظر گذروند و رسید به مرحله نهایی کار و با خود گفت بقیش باشه برای شب زفاف که میگن کمتر از صبح پادشاهی نیست .
اومد از اتاق واجبی بیاد بیرون که صابون رفت زیر پاش و سر خورد و سنگ پا رفت اونجایی که نباید میرفت .

نتیجه اخلاقی این داستان اینه که خیالبافی برای فرار از واقعیت بد نیست بشرط اینکه آدم مواظب پوست خربزه یا صابون زیر پاش هم باشه .

ناشناس گفت...

حزب الله! خیلی داری چرند می گویی.چند کامنت در موضوعات پیشین گذاشتی. که ما تصور کردیم با یک موجودی طرفیم که علی رغم اینکه پرت می گوید ولی یک سیستم فکری به کوچه علی چپ زده دارد که شاید ارزش کل کل را هم داشته باشد.ولی در کامنت های این پستت به غایت عقب افتاده. زهوار در رفته و بدون منطق ظاهر شدی.تا حدی که متوجه شدم ارزش مخاطب قرار گرفتن را نداشته ای. و نمی خواستم دیگر بات کل کل کنم. اما پست اخیرت در پاسخ به یک کامنت گذار محترم مجبورم کرد که پاسخی بهت بدهم. ایشان خیلی مودبانه موضوع خوبی را مطرح کرد. و تو بجای جواب درست مثل کسانی که از انها دفاع می کنی به چرند گویی روی اوردی.و پیداست که مانند انها داری نفس از کو.. می کشی.. زین سپس خواهشمندم کسی به این لات موتلفه جوابی و پاسخی ندهد. مانی

ناشناس گفت...

دلقك اگرچه حرفهايم را تازگي نمي چاپي ولي بايد بگويم در مورد بدوي بودن خاورميانه اي ها با شما موافق نيستم سومر جيرفت ايلام و شهر سوخته نمونه هايي از هوش مردمان سيه چرده اين منطقه است پيش از ورود اريايي ها گويا شما كمتر يافته هاي باستان شناسي را دنبال مي كنيد ولي شايد ما خودمان هم كم كاري كرده ايم كه شما نمي دانيد قديمي ترين خط جهان مربوط به ٧٠٠٠سال پيش در ايلام پيدا شده است حتي در متن هاي باستاني ايرانيان نوشته شده كه ما از ديوها شما بخوانيد ايلاميان و سومريان فند فن يا تكنولوژي را اموختيم در نتيجه هر چقدر هم از دست ما سه دلقك عصباني باشي خاورميانه ياگهواره تمدن را به بدوي بودن و خنگ بودن متهم كني لااقل من در مورد ايرانيان و ايلاميان پيش اريايي مطمينم كه با اختراعاتي چون قنات خنگ نيستند
پري سا با يادي از مزدك ايراني كه سالهاست وبلاگش خاموش شده است

ناشناس گفت...

دلقك اگرچه حرفهايم را تازگي نمي چاپي ولي بايد بگويم در مورد بدوي بودن خاورميانه اي ها با شما موافق نيستم سومر جيرفت ايلام و شهر سوخته نمونه هايي از هوش مردمان سيه چرده اين منطقه است پيش از ورود اريايي ها گويا شما كمتر يافته هاي باستان شناسي را دنبال مي كنيد ولي شايد ما خودمان هم كم كاري كرده ايم كه شما نمي دانيد قديمي ترين خط جهان مربوط به ٧٠٠٠سال پيش در ايلام پيدا شده است حتي در متن هاي باستاني ايرانيان نوشته شده كه ما از ديوها شما بخوانيد ايلاميان و سومريان فند فن يا تكنولوژي را اموختيم در نتيجه هر چقدر هم از دست ما سه دلقك عصباني باشي خاورميانه ياگهواره تمدن را به بدوي بودن و خنگ بودن متهم كني لااقل من در مورد ايرانيان و ايلاميان پيش اريايي مطمينم كه با اختراعاتي چون قنات خنگ نيستند
پري سا با يادي از مزدك ايراني كه سالهاست وبلاگش خاموش شده است

ناشناس گفت...

1. در دفاع از امپراتوری:

همین که صنعا و بغداد و دمشق و بیروت کمی تا قسمتی از تهران اداره می شود به معنی تولد یک امپراتوریست، یا نفوذ منطقه ای یا قدرت منطقه ای یا ... بقیه بحثها بازی با کلمات است از سوی کسانی که نمی خواهند واقعیتها (ولو تلخ) را ببینند. و من نوعی تقسیم کار مشاهده می کنم. برخی به بحث های بی حاصل مشغولند و برخی دیگر در حال افزودن ساتراپ نشین های جدید. با پوزش در این زمینه بیشتر به دسته دوم نزدیک تا دسته اول. شما همچنان بحث کنید که آیا امپراتوری هست یا نیست یا آخوندها می توانند چنین کنند یا نمی توانند. و مدام محکوم کنید و مدام دلیل علیه آن بیاورید و آنها ساتراپ نشین منامه را نیز می افزایند. مرور این سخن آلکسی دوتوکویل در مورد آمریکا شاید برایتان مفید باشد: روشنفکرها قدرت ساخت امپراتوری ندارند.

آری امپراتوری را آنها می سازند که عمل می کنند چه مغول باشند چه عرب چه آخوند.

2. در دفاع از دلقک:

سبزی دوآتشه بودم که چند عامل موجب شد تا در انتخابات نود و دو هوادار سرسخت روحانی شوم و یک از آن عوامل دلقک بود. همچنین اعتراف می کنم به شدت هوادار ارتش آزاد سوریه بودم و هنوز هستم. اما واقعیت این است که عربستان و قطر و ترکیه وارد سوریه شدند و جمهوری اسلامی نیز در جهت مخالف آنها. و برنده حضرت ماه بود. البته اسرائیل نیز برنده دیگر این رویارویی بود که نباید از قلم بیافتد.

همچنین همان زمان و در اوج قدرت ارتش آزاد، دلقک از اسد حمایت می کرد و من اعتراف می کنم که یکصد و هشتاد درجه مخالف او بودم. با این حال انسان می تواند از اشتباهاتش درس بگیرد.

پراگماتیست

ناشناس گفت...

غضنفر خنگ خدا مرده بود و شب اول قبر دو فرشته نکیر و منکر برای پرس و سوال آمدند.از او پرسیدند "امام اول" کیست؟
غنضنفر پرسید امام یعنی چه؟
دو فرشته برای او توضیح دادند که امام شخصی است خدا برای هدایت مردم فرستاده است و معصوم است و اله است و بله است .. خلاصه کلی توضیح دادند.
غضنفر گفت حالا فهمیدم امام یعنی چه ولی بگو ببینم "اول" یعنی چه؟!!
حزب الله متفکر ما هم ابتدا یک نفر بیاید به او معنی "اول" را یاد بدهد بقیه پیش کشش.البته اگر حوصله دارد!

ببیعی گفت!

ناشناس گفت...

پراگماتیسم

یک "غده سرطانی" دارای رفتارهای تغذیه و رشد است و مدام بزرگ و بزرگ تر می شود تا آنکه انسان را می کشد ولی دانشمندان آن را موجود زنده بحساب نمی آورند.چون فاقد رفتار اورگانی است.سرطان رو به رشد جمهوری اسلامی را هم نمی توان امپراطوری به حساب آورد چون عاقبت کره زمین و تمدن بشری را می کشد!
یک مشکل بسیار مهم دیگر برخاسته از ذهن خراب برخی از هموطنان ماست که خوشبختی را در امپراطوری جستجو می کنند.آنها در زندگی شخصی خود نیز همین قیاس را روا می دارند از نظر آنان کسی که 5 تا خانه دارد از کسی که 4 تا دارد خوشبخت تر است.یک نگاه کمی به زندگی بجای در نظر آوردن کیفیت.بسیاری از کشور های کوچک در دنیا هستند که بدون اینکه سودای امپراطوری داشته باشند در رفاه و خوشبختی زیادی بسر می برند.ممکن است فقیر باشند ولی زندگی خوبی دارند. از برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی بگیر تا اروپا و آمریکای جنوبی. این توهم که ما حتما باید امپراطوری شویم و خار و مادر کشورهای همسایه را صاف کنیم ! تا ملتی خوشبخت شویم هلاک ما را در پی خواهد داشت.حتی اگر چنین امپراطوری شکل بگیرد باز هم بخاطر عدم وجود مناسبات صحیح قدرت باز چیزی دست ملت را نخواهد گرفت و عاقبت سگ خور خواهد شد. بهترین کار این است که بجای طمع به حقوق همسایگان بر استعدادهای خود تکیه کنیم همین نان و پنیر را در داخل کشور عادلانه تقسیم کنیم و از شرب عدالت و دوستی مشروب باشیم.

ببعی گفت!

ناشناس گفت...

میخوام رو دست استاد بلند شوم! ما از این تحلیل های شما بلد نیستیم دلقک جان ولی بنده روی اون یکی دست سالم اغا شرط می بندم که اطلاعات درز شده در مورد تناقض گویی نتانیاهو هدیه دموکرات ها به بنیامین بوده، وگرنه همزمانی این افشاگری با سخنرانی نتانیاهو بعیده فقط شانس محض باشه!

الف- خ گفت...

در موردجوابیه حزب الله نفهمیدم حکایتی که نوشت ، جه ربطی به قضیه داشت، از پراگماتیست هم میخواهم مفهوم " اداره کردن " را بیشتر دقت کند ،چون تهران نتوانسته حتی خودش را اداره کند.

ناشناس گفت...

دلقك جان، به من ثابت شد توهمات خامنه اى كاملا مسرى است و به عده اى از خوانندگان سيرك هم سرايت كرده. اوايل از خواندن اين خزعبلات ناراحت مى شدم الان كلا مايه تفريح شده، توصيه به خوانندگان جديدتر اين است كه زياد خودتان را در مقام پاسخگويى خسته نكنيد، عده زيادى بزرگ شده در رژيم ولايت فقيه اصولا استاد مغلطه هستند و در يك متن هم ميگويند روز است و هم شب. تا آخر هم نميفهمى سر و ته خزعبلاتشان چيست. آسمان را به ريسمان ميبافند و با گودرز ، شقايق را ثابت مى كنند. بابا اينها عالم دهرند و بنيانگذاران امپراتورى جديد ايران، ما هم خوشحال باشيم اگر هم نميفهميم عيب نيست ، فقط از اين ببعد يادمان باشد وقتى خواستيم خودمان را معرفى كنيم و مليت مان را معرفى كنيم بگوييم:
اين منم شهروند پر افتخار امپراتورى محروسه ايران كه مرزهايش در يكسو لبنان است و در يكسو يمن و رهبرش نايب امام زمان است و همه ما ذوب اين همه افتخاريم
حالا اگه يكى گفت بابا پس دنبه ات كو، آدرس كامنت دانى وبلاگ دلقك رو ميديم تا خودشان بخوانند و مستفيض شوند ، چون ما خودمان بلد نيستيم انقدر قشنگ به هم ببافيم.
ارادتمند دلقك،افشين قديم

ناشناس گفت...

همانطور که گفتم، ایرانی ها به دلیل کمبود ویتامین دی زیاد جن و امام زمان میبینند. 100 میلیون ساله که میگویند که آی کیو ایرانی ها بالا ست در حالی که هیچ تولیدی ندارند که به درد کسی خورده باشه. یک اختراع یا یک کشف که به درد بخوره. مثل ماشین رختشویی یا جاروبرقی. اصفهانشون را که یک لبنانی تبعید شده ساخته، بعد باکمال پررویی میگند اصفهان نصف جهان. یا هنر نزد ایرانیان است و بس.
به قول الهی قمشه ای توی تلویزیون ایران: اول کمی سفر کن بعد بگو هنر نزد ایرانیان است.
البته یک هنر نزد ایرانیان است و بس و آن هم زر زدن است چون مفته.
عشق نازیدن به گذشته کشتشون. مرده پرست درجه اول.
استفان هاوکینگ هم گفته:
کسانی که لاف آی کیو را می زنند بازنده هستند
https://www.balatarin.com/permlink/2015/2/24/3809142
100 ساله که دارند میرند خارج ولی یک جایزه نوبلی علمی ندارند و همش میگند فلان طرح علمی را از ما دزدیدند. همش ورد زبانشونه که اگر امکانات بود. بابا شما ها که از 100 پیش خارج آمدید و ماندگار هم که شدید.
ببا بیا خارج تا ببینی که ایرانیها پشم نیستند در بین بقیه ملت ها.
مشکل پر رویی و وقاحت و قالتاق بازی است.
بابک

ناشناس گفت...

با درود بر یزدان پاک و روان رضا شاه کبیر و فرزند برومندش به اطلاع فرزندان مرز پر گهر میرساند که در روزهای آتی رضا شاه دوم به همراه والا حضرتان پرنسس نور و پرنسس ایمان به میهن عزیز برگشته و برای هم میهنان رفاه و آسایش و امنیت و آزادی را فراهم میسازند . مشکلات مردم ایران قطعا نمیتواند مورد عنایت
آریامهر دوم نباشد و بزودی علاوه بر رفع مشکلات ناشی از شورش ۵۷ حرکت مردم ایران ره به سوی دروازه های تمدن بزرگ با سرعت هر چه تمامتر در هزاره جدید از سر گرفته خواهد شد . لذا از هم میهنان وطن دوست واقعی تقاضا میگرددکه با حفظ آرامش در جهت تسهیل برگشت رضا شاه دوم به عنوان پادشاه بزرگترین کشور شیعه جهان نهایت همکاری را با نهادهای مرتبط داشته باشند و با تمرین سرود شاهنشه مازنده بادا این بازگشت از مرخصی ولیعهد مشروطه را پاس بدارند . به امید ایرانی سر بلند و آزاد . در خاتمه
از علاقمندان به خانواده جلیله سلطنت خصوصا مانی و افشین و بقیه حضار و در راس آن جناب تیمسار که هیچگاه این وقفه کوچک سی وشش ساله را باور ننموده اند تقاضای مساعدت ویژه میشود ضمنا والا حضرتان با مشایعت ملکه الیزابت و شاهزاده فیلیپ در روز اول آوریل به سوی ایران رجعت خواهند نمود .
ستاد استقبال از والا حضرت همایونی رضا شاه دوم آریا مهر
ارادتمند هخی جدید

ناشناس گفت...

عکسی از امپراطوری ایران اسلامی:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931022001070

شیعه و سنی در کنفرانس وحدت جداگانه نماز خواندند

ناشناس گفت...

کشور من جاییست که ریختن “کنجد” روی “بربری” برای مردمانش یک “آپشن” محسوب می شود!
کشورمن جاییست که مردمش بجای حل مشکلاتشان سعی می کنند به بهترین شکل خود را با آن تطبیق دهند.
کشور من جائیست که مردم، خانه روبه آفتاب را گرانترمی خرند و بعد با هفت لایه پرده تمام پنجره ها را می پوشانند!
کشور من جاییست که یک دختر کنار خیابان می‌تواند عامل اصلی یک ترافیک سنگین باشد
کشور من جایی‌ست که آدم‌ها اگر دل‌شان بگیرد، مجبورند بروند قبرستان، بیمارستان، تیمارستان یا آسایشگاه سالمندان، تا بفهمند غم‌های بزرگ‌تری هم هست، نکند که دل‌شان هوای شادی کند…
کشور من جاییست که همه در آن،برای هر تغییر و هر اتفاقی، به دنبال منجی‌‌اند،هر کسی غیر از خودشان!
کشور من جاییست که تفاوت بین شادی کردن و عزاداری را تنها با دیدن محل برخورد دستها میتوان فهمید.

ناشناس گفت...

کشور من جاییست که ریختن “کنجد” روی “بربری” برای مردمانش یک “آپشن” محسوب می شود!
کشورمن جاییست که مردمش بجای حل مشکلاتشان سعی می کنند به بهترین شکل خود را با آن تطبیق دهند.
کشور من جائیست که مردم، خانه روبه آفتاب را گرانترمی خرند و بعد با هفت لایه پرده تمام پنجره ها را می پوشانند!
کشور من جاییست که یک دختر کنار خیابان می‌تواند عامل اصلی یک ترافیک سنگین باشد
کشور من جایی‌ست که آدم‌ها اگر دل‌شان بگیرد، مجبورند بروند قبرستان، بیمارستان، تیمارستان یا آسایشگاه سالمندان، تا بفهمند غم‌های بزرگ‌تری هم هست، نکند که دل‌شان هوای شادی کند…
کشور من جاییست که همه در آن،برای هر تغییر و هر اتفاقی، به دنبال منجی‌‌اند،هر کسی غیر از خودشان!
کشور من جاییست که تفاوت بین شادی کردن و عزاداری را تنها با دیدن محل برخورد دستها میتوان فهمید.

ناشناس گفت...

دلقك جان داشتم روى اينترنت گشت مى زدم ، برخورد كردم با اين تحليل در سايت روز در مورد امپراتورى هاى كاغذى، ديدم چه حسن تصادفى با مباحث مطروح اين روزهاى اخير درسيرك، خواندنش خالى از لطف نيست،
ارادت. افشين قديم

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-424043d36a.html

ناشناس گفت...

صحبت ببعي در مورد اينكه كشور كوچكتر خوشبختتر است را با چند دليل نقض مي كنم شما همين الان و در اوج تحريم ها اگر عمان را نداشتيد مهندسان و بازرگانان ايراني بايد سماق مي مكيدند چون از ديگر كشورهاي همسايه رانده شده بودند و و در ايران هم امكان كار برايشان نبود
يكي از مشكلات افغانستان نبود راه به درياهاي ازاد است و بهمين خاطر اين كشور هميشه بايد براي حمل و نقل به ايران يا پاكستان وابسته باشد حالا شما حساب كنيد احتمالا ساسانيان و هخامنشيان خنگ بوده اند لابد كه خليج پارس و تنگه باب المندب را براي خود برداشته اند ؟؟؟اين دو شاهراه دريايي مي تواند به ايران براي صادرات مزيت بدهد و البته به تبع ان يمن را كه زماني از ساتراپ هاي ايران بوده از اين فلاكت و تروريست پروري در بياورد
يكي از علل شعله ور شدن جنگ در سوريه مسير انتقال گاز ايران از راه عراق و سوريه و لبنان به مديترانه بود كه البته با همكاري تركيه كه خود را بايد هميشه دلال گاز ببيند و قطر كه خود صادر كننده ي گاز است نا امن شد در نتيجه اين مسير بايد براي امنيت صادرات نفت و گاز و فراورده هاي ديگر ايران به صورت مستقيم به مديترانه امن شود يا به قول ما سه دلقك از ساتراپي هاي ايران شود
افغانستان دروازه ي ورود ما بچين است و در نتيجه با امن شدن ان و خط اهن ميان تاجيكستان و چين مواد خام و اوليه ارزانتر به ايران مي رسد تا توسعه ي ايران و البته همسايگان متحدش يا باز هم به قول من متوهم امپراتوري تامين مي شود
مهمترين مرحله در تثبيت اين همكاري هاي اقتصادي امنيت است كه دشمناني مثل تركيه و قطر و عربستان به گونه هاي مختلف مانع ان مي شوند و البته مشوق هايي از خودمان نيز دارند
كشورهاي كوچك ثروتمند مثل سنگاپور از صدقه سري انريكا و چين به اينجا رسيده اند و مطمين باشيد عليرغم موقعيتشان در شاهراه تجاري به محض اينكه پر رو شوند نمي تواند غذاي مردمشان را تامين كنند
پري سا

آرسین گفت...

یک حس درونی به من میگه این حزب الله همون حجت الاسلام "علی" هست که چند وقت پیش با کانسپت فضای مجازی آشنا شده بود و اینجا تئوری های اسلامی- ایرانی میداد..

البته مهم نیست که خود "علی" باشه یا رفیقش، مهم اینه که هنوز یک قدم هم به سمت بحث مستدل پیش نرفته، و از هرشاخه به جای دیگر می پرد که از جوابگویی طفره میرود.

فقط بدان که اینجا بحث منطقیست و فراتر از آن فقط احساس است. اگر چیزی در چنته داری مطرح کن وگرنه عرض خود نبر و زحمت ما مدار.

ناشناس گفت...

در مورد اطلاعات درز شده جدید به اصطلاح. دیگه ثابت شد که صلح حتمی است. روی همه محورها بحث شده. فقط دست و پا زدنهای نتانیا هو و حرص هایش مونده که امریکا با طرح تناقض گویی های نتا نیا هو رسما به او و همه خاطرنشان کرد که جمهوری اسهالی مثل موم تو چنگول ماست و از سوراخ فلان جایشان هم خبر داریم. پس بیخودی اقای نتانیاهو گرد و غبار نکن. خبری نیست!...مانی

مانی گفت...

برای پراگماتیست یا حزب الهی , که یادم نیست کدامشان نوشته که بیروت و بغداد و دمشق از تهران اداره میشوند. چیزی که ما میبینیم این است که هربار در گوشه ای ترقه ای در میرود سایت های خبری توی بوق میکنند که کار تهران است.....و شما به حساب امپراطوری تهران و اسلام و آخوند ی توی سر ما میکوبی که بفرمایید خودشان اعتراف میکنند....برادر عزیز , خواهر گرامی ... میخواهید مارابخندانید مرسی خیلی خندیدیم .. بروید سایت های دیگر را هم بخندانید .

ناشناس گفت...

با تشکر از پریسا خانم که من را وادار کرد وارد بحث مستدل امپراطوری جدید ایران بشوم. اگر به پارسال برگردیم همانطور که پریسا خانم اشاره کرد . ایران خط لوله عراق سوریه لبنان را وارد فاز عملیاتی کرده بود که ذخایر هیدرو کربن را از بزرگترین میدان گاز جهان یعنی پارس جنوبی یا گنبد شمالی به مدیترانه و از آنجا به اروپا حمل میکرد دلقک تباید انقدر کم حواس باشد که پستی زده بود به نام ایرانیان خوشبخت که ماجرای مهندسان ایرانی بود که در عراق در حال اجرای این پروژه بودند و توسط عده ای کشته شدند این شروع کار داعش بود .رو راست بگویم امپراطوری ایران به صورت فدرالیستی احیا شده. و اگر تحریمها برداشته شود رسما ساتراپ های دیگری به آن اضافه خواهند شد .علا قه مندان را به کتاب محور امید کمال آذری دعوت میکنم.متاسفم که دوستان ما من را در هیبت بسیج محل میبینند که من از همان ابتدا گفته ام من هم از شما هستم و شما را درک میکنم و برای سالیان دراز همچون شما و دلقک فکر کرده ام ولی حقیقت یک چیزستً و واقعیت چیز دیگر و من نمیتوانم بیش از این به حدیث این سی و چند سال گوش کنم و ترجیحم این است که روی اسب برده شرط ببندم نه به موهومات . فکر میکنید من یک آدم با کلاس مثل فرح پهلوی را به حضرت ماه ترجیح نمیدهم .جمهوری اسلامی دو چهره دارد چهره اول جنتی و امامی کاشانی از این دست خرفتها چهره دوم سلول بنیادین میسازد موشک بالستیک میسازد و به فضا میرود نقاط استراتژیک مثل باب المندب و جولان رااز آن خود میکند از ارمنستان سرباز میبرد لبنان از لبنان سرباز میبرد سوریه از افغانستان سرباز میبرد جولان . با با جان حرفای قدیمی تیوریهای قدیمی است .جمهوری اسلامی ایران مرد باور کنید به خدا این اتحاد جماهیر شیعی است اگر فکری دارید برای این موجود جدید من نوکر افشین و دلقک و مانی و بع بعی و غیره هستم ولی اگر به خواهید ته مانده این خورشت سی و چند ساله را هم بزنید باید بگویم ته قابلمه دیر زمانیست ور آمده .
حزب الله

ناشناس گفت...

https://m.youtube.com/watch?v=CsYmm-dDXvM

این ویدئو را هم ببینیدمتاسفانه به زبان فارسی نیست ولی با اینکه متعلق به دو سال پیش هست اطلاعات اش هنوز مفید است .
حزب الله

ناشناس گفت...

میخام چند نکته به این آ غای حزباله و باقی دوستان بگم
ایران به چند دلیل در هاله نابودی هست و این افکار امپراتوری مسخرس. این دو مشکل با پولم درست نمیشه .
اول : آب - ایران به خاطر مصرف زیاد آب از زیرزمین کل اکوسیتم ایران از بین برد .
آب و طبیعت چیزی بود که آخوندا اصلان بهای بش ندادن . ممکنه که خیلی مسخره باشه ولی خیلی از اقوام به خاطر همین آب از بین رفتن .
و نمیشه این درست کرد. در چند ساله آینده شاهد مهاجرات شدید مردم به خارج و در داخله ایران خواهیم بود.
دوم : مسکل جمیعت ایران که در حال کاهش هست. این مشکل هم آخوندا نمیتونن درست کنن .
مهاجرت شدید به خارج , فرزنده کم , ازدواج ناپایدار به خاطر دخالت بیجا در همه چیز.
یک مثال ساده خامنه ی مودم میگه بچه بیارین . والی دانشگاهرو جدا میکنن.
حزباله اولین پای ی امپراتوری آدم زیاد هست . بعدشم امپارتوری برای این هست که پول بیاد تو امپراتوری نه اینکه بره پول. این ۳۶ ساله که فقط ایران به گوز گوز افتاده.شما که انقدر خوب جار میزانی, ی نگاه بیرون پنجره بنداز. این امپراتوری ایرانه. نمردیم امپرتوری خامنه ی دیدیم. قبل از اینکه حرف بزنی برو چهار تا کتاب بخون.
Rise and Fall of the Great Powers [Paul Kennedy]
این کتاب بخون , شر و ورای خامنه ی که ارزش نادره. اگه اینگلیسی بلد نیستی برو یاد بگیر . والی از شکم حرف نزن . با حرفای تو ایران امپراتوری نمیشه.

الف - خ گفت...

خطاب به حزب الله ، من هم ایرانی هستم و دلم برای پیروزی و سرافرازی ایران می تپد ولی این دیگی که تو میگویی بوی ته دیگ سوخته اش تا شب عید درخواهد آمد و من دلم از آن می سوزد.
این اامپراتوری که تو مدعی آن هستی حتی در پایتختش محبوبیت و مشروعیت و منزلت ندارد چه رسد به چندین هزار کیلومتر دورتر که اگر بوی دلار به مشام آنها نرسد ، تره هم به اذن امپراتور خرد نخواهند کرد. فی الحال این امپراتوری در تامین ابتدایی ترین مایحتاج بشر از دوره پارینه سنگی یعنی آب و غذا و مسکن و امنیت ، مشکل جدی دارد .من دلم می سوزد برای هزاران مشکل اجتماعی که ما در ایران خودمان داریم و بجای حل این مشکلات به فکر بسط امپراتوری باشیم که تو به آن باور داری و من اثری از آن نمی بینم، چون OUTPUT این امپراتوری زیر صفر است ، برای آینده که میتوان هر بلوفی زد و هر حرفی باد هواست ، به پشت سر که نگاه کنی مفهمی که این راه که ایشان می روند به ترکستان است و برای درک این فرآیند لازم نیست خیلی هوشمند باشی ، یک ذره شعور کفایت میکند ، مگر اینکه آنرا هم فروخته باشی،

ناشناس گفت...

فقط من در يك مورد باحزب الله موافق نيستم ما امپراتوري يا اتحاديه شيعه نيستيم كما اينكه سني هاي بلوچستان پاكستان و تاجيكها و پشتون ها تا حدي ازبكها و ارمني ها هم از مايند و با سني و شيعه را جدا كردن مرزهاي اين اتحاديه را نبايد كوچك كرد
پري سا

ناشناس گفت...

نه تنها امپراتوری ایران هم اکنون تشکیل شده است، که رییس جمهور آمریکا نیز آن را در سخنان خود به رسمیت شناخته است. نه تنها رییس جمهور آمریکا آن را به رسمیت شناخته است که حتی در این راستا با ایران همکاری کرده است.

تنفر البته غیرپراگماتیک اپوزسیون از نظام موجب شده تا برخی از آنان آخرین موجودات روی کره زمین باشند که این حقیقت را درک می کنند.

قسمتی از این تقصیر البته بر گردن حضرت ماه است. ببین با ملت چه کرده ای که موفقیت خودش را نیز حاضر نیست بپذیرد چون تو در آن نقش ایفا کرده ای.

در پایان از فرصت استفاده کنم و همه را به بیعت با حضرت خورشید دعوت کنم.

پراگماتیست

غریب آشنا گفت...

با اظهارات اخیر سخنگوی دولت ، آقای نوبخت ، دیگه با احتمال قریب به یقین قضیه هسته‌ای حلّه و تو همون چند روز تعطیلات عید نوروز به سلامتی اعلام عمومی‌ خواهد شد و روز انرژی هسته‌ای هم در فروردین ماه ( اگه اشتباه نکنم )با شکوه فراوان ( حتی باشکوه تر از جشنهای ۲۵۰۰ ساله ) برگزار خواهد شد. به میمنت و مبارکی از لحاظ هسته‌ای هم خودکفا میشیم ، حالا بریم سراغ یه گودال دیگه که من فکر کنم به باد دادن بیلیون‌ها دلار باشه برای فرستادن انسان به خورشید. عید همگی‌ رو پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم.

ناشناس گفت...

تیمسار این صفحه و کلیه کامنت ها را چند ماه دیگه برای دوستداران امپراطوری شیعه مجددا منتشر کن

ناشناس گفت...

با نظر پریسا موافقم و حوزه نفوذ فر هنگ ایرانی محدود به شیعه نیست .دوستان بسیارعلاقه مند بودم که این فرصت در سایه حکومتی سکولار و دموکرات تر فراهم بیاید . امکانات خوبی در دهه ۷۰میلادی در ایران وجود داشت ولی نبود سیاست خارجی مستقل و ترکیب جمعیتی و سطح اموزشی این فرصت را به پهلویها نداد که تبدیل به بلوک قدرت شوند. دوستان تمام داده های خروجی حاکی از بلوک جدید قدرت دارد
https://www.thetrumpet.com/article/12423.2.0.0/rise-of-the-new-persian-empire

حزب الله

ناشناس گفت...

با کسب اجازه از محضر تیمسار ارجمند. دوستان مگه نگفتم دیگه توجهی به این شر و ورهای حزب ا لفنا نکنید. اخر مگر اخوند جماعت چیزی حالیشه که شما جدی گرفتید. اخوندا اگه عقل داشتند همان ابتدا نمی امدند مصدر امور یک مملکت سوق الجیشی بشوند. و انرا در عرض سی سال به خاک مذلت بنشانند. من چند ماه پیش با او در اغاز کل کلی داشتم. در حینی که به این نکته رسیده بودم که دیوانه هست. تیمسار به کمکم امد و تذکر داد که اورا جدی نگیرید و او مدتهاست این ساز امپراطوری را کوک کرده است. که من گفتم اها خواب دیده خیر باشد!. البته جدیدا ارسین گفته من این ساز را کوک کرده ام. که باید به او گفت قربان دیگه ساز دیگری نبود. و طبل دیگری نبود که بر او بنوازی. قربانت بروم. وقت گیر اورده ای؟! به هر حال دیگر این بحث را ببندید که یک بحث انحرافی است. اما تیمسار خبر جدید گویا مجاهدین گفته اند ایران یک سایت مخفی لویزان 3 دارد. جریان چیست کاش یک تحلیل جدیدی از این موضوع ارائه می دادی. متشکرم. مانی

ناشناس گفت...

درود بر کژدم گرامی در اینجا می خواهم بنا بر کاراکترها و اطلاعات موجود موضوعی که مرا به تفکر واداشته با شما مطرح کنم

جمهوری اسلامی به زودی با مشکل بزرگی به نام فروپاشی بازار مالی(بانکها) روبرو خواهد شد به عنوان مثال سال اینده نزدیک شصت هزار ملیارد تومان باید سود سپرده های رسید شده را پرداخت کند که با این اقتصلد به گل نشسته جمهوری اسلامی این موضوع از محالات است(بدون توافق اتمی)
به نظر بنده با ورشکستگی موسسه میزان در بهمن ماه این امر برای خامنه ای مسجل شد که هدف غرب از پا دراوردن اقتصاد رژیم می باشد انهم با کش دادن مذاکرات و درنتیجه خامنه ای با توجه به این موضوع و اقتصاد سیاه و موج ورشکستگی بانکها در سال اینده و احتمال زیاد شورشهای بزرک که در سال اینده همین موقع احتمال ایجادش وجود دارد ان سخنرانی 19 بهمن ماه را با شرط یک مرحله ای شدن مذاکرات انجام داد
که برای یکبار این موضوع را در اوایل سال اینده مشخص کند و در صورت محرز شدن این موضوع برای رژیم که خبری از لغو تحریمها و دادن امتیازات خاص به رژیم وجود ندارد طرح پاکستانیزه کردن را شروع کند
با توجه به موقعیت جغرافیایی و کارکترهای طرح پاکستانیزه شدن این بهترین حالت برای رژیم هست که با قبضه کردن تمامی امورات در دست نظامیان و همزمان رونمایی از طرح بمب اتمی غرب را به مانند پاکستان در عمل انجام شده قرار بدهد

در صحنه داخلی هم با قلع و قمع وسیع مخالفان فضای داخلی را به سمت استبداد مطلق سوق خواهد داد

حتما از کارکترهای پاکستانیزه شده مطلع هستید:
1.اقتصاد ورشکسته با 90 درصد بودجه دولتی در دست نهادهای نظامی
2.مردم فرورفته در فقر و استبداد کامل بدون هیچ گونه توجهی از طرف نهادها ی غربی و حقوق بشر(به خاطر امکان نداشتن دخالت در کار نظامیها و عواقب ان)
3.مامن تروریستها و استفاده ابزاری ان توسط نظامیان
...
و موارد دیگر با توجه به این موضوع ایارن به احتمال زیاد به خاطر موقعیت منطقه ای نمی تواند کره شمالی دیگری شود اما برای به دام کوبانیزه نشدن(زیر تیغ تیز نهادهای حقوق بشری) حتما طرح پاکستانیزه شدن را در صورت عدم توفق هسته ای دنبال خواهد کرد

ناشناس گفت...

به نظرم ارسین فردی اهل مطالعه و اشنا به زبان انگلیسی است و در دل با این امر موافق هست هر چند با نظام موافق نیست و مردد است در اعلام نظر. دوستان دیوار عراق فرو ریخته واین فرصت بعد از ۵۰۰ سال پدیدامده. امریکا هم چاره ای ندارد برای جلوگیری از حکومتهای ضعیف و بحث وکیوم پاور به این پدیده کمک کند تا این منطقه از حوزه نفوذ چین و روسیه خارج شود .
حزب الله

آرسین گفت...

مانی گرامی،
اون داستان امپراطوری، به بهانه فعالیت های شخص قاسم سلیمانی و مربوط به شیعه بود وغیره که کلا فارغ از جزییات درونی و الزامات یک امپراطوری مطرح شد، اصلا فکر نمی کردم یک سال بعد چنین طرفدارانی پر و پا قرصی پیدا کند!

اما حزب الله نشان می دهد که گیرایی زیادی دارد و سریع آپدیت می شود. همین فهم سلسله مراتب قدرت جهانی که اندکی قبل منکر آن بود (قدرت هایی مثل امریکا و روسیه و چین غیرقابل مقایسه با قدرت امپراطوری فرضی ایرانی هستند) بهترین دلیل این مدعاست.
اگر به همین مشی جلو برود یا می تواند شواهد معقول ناپیدای فکرش را مطرح کند یا به نتایجی که ما رسیده ایم خواهد رسید.
در هر صورت طرد کردنش چندان کار عاقلانه ای نیست.

ناشناس گفت...

ارسین هنوز هم بر سر مسایل مطرح شده پیش از این هستم امیدوارم جرات بلند بلند فکر کردن را داشته باشی نه اینکه بگذاری بکوبنت از خمیر مایه ات یک شخصیت دیگه بسازند حزب الله

الف - خ گفت...

من امپراتوری ایران رو خیلی‌ دوست دارم ، دوستان محترمی که در این زمینه بیش فعال هستند لطف می‌کنند شواهد بیرونی و درونی این دگردیسی ، از شتر گاو پلنگ به امپراطوری رو بیان کنند. مغز کوچیک من دچار پارادوکس شده ، تا این کامنتای شما رو میخونم ، همش فکر می‌کنم چه شود در این امپراطوری و کلی‌ باد به غبغب میندازم و سر خوشم ، هم چی‌ که میرم تو خیابونا و روزنامه‌ها و خبرای بین مردم، حکومت رو در حد شتر گاو پلنگ بیشتر نمی‌‌بینم . خدا بگم چکار کنه شما رو که هوای امپراطوری رو انداختین تو سر ما ، والا از اولش ما به یه فرمانداری کّل هم راضی‌ بودیم.

ناشناس گفت...

آرسين محترم،
به نظر من هم حزب الله يا شخصيتى در حال دگرديسى است كه در سيرك بلند بلند فكرميكند
و يا
به گونه اى آگاه و يا ناخودآگاه مشغول گل آلود كردن كامنت دانى است و به دنبال مشى جمهورى اسلامى براى جا انداختن نظريه مردم پسند رسيدن به امپراتورى ايران تحت رهبرى خامنه اى به دست سپاه در نقش لژيون امپراتورى و افتخار آوران ايران است
القاى اين نوع تفكر اخيرابه طور سيستماتيك توسط رژيم براى جا انداختن نتايج مذاكرات اتمى به نفع خامنه اى شديدا مشهود است و طرفدارانى هم از هر قشرى دارد.
افشين قديم.

ناشناس گفت...

ارسین ارجمند: بحث طرد کردن نیست.و بنده هم در مقامی نیستم و نخواهم بود که بخواهم کسی را طرد کنم. الخصوص که میدان سیرک تیمسار حوزه فرهنگ و خرد ورزی است.و ما اینجا جمع شده ایم که چیزی بیاموزیم.اما نه به قیمت فرسودگی اعصاب. این اقای حزب ا لفنا باید یاد بگیرد که درست حرف بزند. برای درست حرف زدن اندیشه لازم است.مثلا در اخرین کامنت خود خطاب به شما می گوید :به نظرم ارسین فردی اهل مطالعه و اشنا به زبان انگلیسی است و در دل با این امر موافق هست هر چند با نظام موافق نیست و مردد است در اعلام نظر.....- ترا خدا شما نگاه کنید که چقدر بچگانه و سبک سرانه و اصلا احمقانه حرف می زند. درست عین احمد خاتمی و مصباح و موحدی و علم الهدی.جمله با نظام موافق نیست. همان ضد انقلاب اقایان است.مثل اینکه فقط اقایان خوب و بد را تشخیص می دهند و دلشان برای مملکت(نظام!) می سوزد.و کسی مملکتش را دوست ندارد. و همه ضد انقلابند.خوب وقتی ما داریم می بینیم که مملکت در همه زمینه ها دارد به سمت فنا می رود و کاملا روی اب گرفته. و یک مورد خجسته در پیشانی ان کورسو نمی زند. طبیعی است که صدایمان در می اید. و تا می ایی چیزی بگی ضد نظامی!توجه می فرمایید. این مقاله دکتر تقی زاده را در سایت روز که افشین گذاشته بود یک نگاهی بیاندازید...http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion- article/article/-424043d36a.html اخر ادم چه بگوید؟ ایا نوشته تقی زاده به عنوان یک ادم تحصیل کرده غیر منطقی است؟ اقایان تنها کاری که بلدند. این است که اطاق فکر تشکیل داده و هر روز یک حرف و حدیث و یک موجی ایجاد کرده تا مردم را سرگرم و دلگرم نموده تا انها بتوانند چند صبا بیشتر حکومت کنند. حالا بعد از این همه هزینه و مال یتیم خوردن و پول ملت بد بخت را به باد فنا دادن در جهت هسته ای و نتیجه نگرفتن و در هیر و ویری که زیر شلاق و پوتین امریکا تاب نفس کشیدن ندارند بلبل زبانی نموده صحبت از امپراطوری می کنند.! دستکم من در هیچ کتابی از زمان انسان نئا ندر تال تا کنون نشنیده بودم که در یک امپراطوری نه غذا نه اب نه برق نه ازادی نه امید به اینده نه امید به دوزخ نه امید به بهشت و تا دلت بخواهد سرطان -سکته - فقر -اعتیاد-خودکشی- طلاق- تصادف در حد تیم ملی-ریا و دروغ در حد فنا!- دزدی( مقیاسی ندارد. الاهی قربونش برم)- بی اموزش و بی پرورش- مالیات از مردم فقیر بگیر از امام رضا نگیر!- خلاصه همچو امپراطوری ای من در هیچ کتاب تاریخی نخوانده و در افسا نه ها هم نشنیده ام. اقا ما به عنوان مردم ایران اگر امپراطوری نخواهیم باید چکار کنیم؟ اصلا ما فقط دوست داریم در همین چهار دیواری خودمان زندگی امان را بسازیم.من قصد نداشتم به این موضوع مسخره دوباره ورود کنم. چون هدف اینا از حضور در این سایت ارزشمند به انحراف کشاندن موضوع از طرفی و انجام این مامریت هست که فکر می کنند ساده لو حانی اینجا شاید باشند که با گفتن امپراطوری دچار شعف شده و نسبت به ادامه حکومت اینها دلگرم شوند.ولی اگر ما داناییم می دانیم که کشور روز بروز و بخوان ساعت به ساعت به حلقوم مرگ نزدیکتر می شود.و باید مداخله کنیم. تا بلکه نجات پیدا کنیم. و الا دیر می شود و مملکت شش هزار ساله بیا بان لم یز رعی باقی خواهد ماند. ارسین جان به این دلیل می گویم نباید به ترهات او گوش کرد. چون او مرد منطق و استد لال نیست. مامور حفظ نکبت است. مانی

ناشناس گفت...

ولی اگر ما داناییم می دانیم که کشور روز بروز و بخوان ساعت به ساعت به حلقوم مرگ نزدیکتر می شود.و باید مداخله کنیم. تا بلکه نجات پیدا کنیم. و الا دیر می شود مانی
با مانی موافقم بهتر است دست به کار شویم و با این ددان به مبارزه برخیزیم . از مانی عزیز که جزو ما دانایان هست خواهش میکنم به عنوان رهبر جدید انقلاب در خط نبرد با این ظالمان برخیزد و درفش کاویانی را بر افرازد چرا که معلوم هست بسیار با سواد و داناست و از هر جهت مناسب این امر خطیر است .پس ملتمسانه از جناب آقای مانی خواهش میکنم به عنوان ناجی این ملت ما را راهبری نماید و ما نیز در پی او رهسپار شویم .

ناشناس گفت...

بنظر دوستان معنی این غرق کردن ناو هواپیما بر آمریکایی و نسبت آن با مذاکرات چیست؟
نه به آن حرف ظریف که و روحانی که شب عید می خواهند کار مذاکرات را تمام کنند و نه به این مانور نظامی.

ناشناس گفت...

دلقك عزيز، كليپ زير را از لحاظ نظامى تماشا كنيد، قدمى بزرگ در ايجاد امپراتورى سپاه !!!! در نابود كردن ناو قلابى آمريكايى در خليج فارس، من كه كلى كيف كردم از اين فيلم تخيلى كه اينچنين با جديت تبليغ شد. چقدر آمريكا رو ترسوندن ها.
http://youtu.be/twwAl9D2v5Y

ارادتمند، افشين قديم.

Alireza گفت...

دوستان اگر يادتان باشد زمان حمله آمريكا به عراق، وزير اطلاع رساني عراق به نام محمد سعيد الصحاف با چنان اطميناني خالي مي بست كه آدم فكر ميكرد اون عراقه كه به آمريكا حمله كرده و الساعه واشنگتن با خاك يكسان خواهد شد.
اين وزير خالي بند و شايدم متوهم شما رو به ياد كداميك از دوستان كامنت گذار مياندازد؟
خواهش ميكنم توجه كنيد كه اين افراد آموزش ديده هستند براي جنگ رواني و انحراف افكار و بطور ٢٤ ساعته و بصورتي فعالتر از صاحب وبلاگ، كامنت ميگذارند.
بنظر من وارد دام نبايد شد تا خسته شده و ماموريتشان را در وبلاگ ديگر به انجام برسانند. بالاخره اينها نيمچه اعتقاداتي هم به حروم و حلال دارند و ميخوان مقرري كه حضرت بهشون ميده خرج دوا و درمون نشه.
عليرضا

ناشناس گفت...

حال نگاهی بیندازیم به این امپراطوری جدید بر اساس داده های آماری سرانگشتی .داده های زیر بر اساس جدید ترین داده های اماری قابل استفاده می باشند و خالی از اشکال نیست تا دید بهتری داشته باشیم به نقاظ صعف و قدرت این بلوک جدید قدرت . داده های زیر بر اساس جمع اوری اطلاعات اماری کشورهای افغانستان ایران عراق سوریه لبنان و یمن میباشد .

1- تولید ناخالص ملی بر حسب میلیون دلار امریکا: 567473 مقام نوزدهم

تولد سرانه ملی : 3006 دلار رتبه 121

2- وسعت سرزمینی:3460855 متر مربع مقام هفتم
3- جمعیت : 188770000 نفر مقام ششم
4-نیروی نظامی:1269800 نیروی فعال مقام چهارم
5- ذخایر گاز دنیا بر اساس میلیارد متر مکعب : 37897 مقام دوم
6- ذخایر نفت دنیا بر اساس میلیون بشکه نفت : 258260 مقام سوم

حزب الله

آرسین گفت...

ممنون از راهنمایی دوستان، (مانی و افشین قدیم عزیز)

با توضیحات شما میدان روشن است و منتظر نمایش نشانه های این ابرقدرت نهان هستیم.
فقط یک نکته -مهم- می ماند، آن هم در تعریف ما از امپراطوریست. آنطور که من از صحبت های پراگماتیست -در وبلاگ خودم- برداشت کردم، هر قریه جنگ و قحطی زده ای را تنها به دلیل "بی صاحبی" جزیی از قلمرو مهاجم محسوب می کند و در تعریف امپراطوری می گنجاند. نتیجه آن می شود که به امپراطوری چنگیز مغول و اعراب اموی باور دارد. اما شخصا امتیاز امپراطوری را به رابطه دوسویه "قدرت مرکزی-مردم توابع" می دهم، و رضایت دو طرف مانند تصویری که از امپراطوری های ساسانی و هخامنشی داریم. که ج.ا در این تعریف نمی گنجد. (حداقل تا چشم انداز)

در جواب ناشناس آخر هم باید بگویم که اتفاقا غرق کردن ماکت ناو، بخشی از خالی کردن حقارت ناشی از توافق هسته ای -بخوان تحمیل شکست هسته ای- و مزه جام زهر آقاست!
بجز این نمایش های "دل آقا خنک کن" انتظار می رود که بزودی در داخل هم مردم قربانی پدری شوند که در بیرون خانه تحقیر شده و حقارتش را برسر زن و بچه بی دفاعش خالی می کند.

حمله به "ماکت ناو با 400 موشک"، تقریبا همان معنای "تحریم آتی گاز اروپا" را می دهد!

الف - خ گفت...

این مانور بزرگ رو به تمام دوستان بیش فعال تبریک عرض می‌کنم ، لینکی‌ رو که افشین گذاشته بود دیدم ، سرتاپا غرق غرور و شعف شدم از اینکه یک ماکت بی‌ دفاع رو گذاشتن وسط دریا و با موشک و هواپیما و قایق تند رو و فانسقه افتاده اند به جانش، این ماکت ناو هواپیمابر امریکایی نبود که مورد تهاجم قرار گرفت ، بلکه حیثیت و شعور ما ایرانیان بود که مورد استهزای جهانیان واقع شد، نه‌‌ اینکه از اجنبی دفاع کنم ولی‌ حرفم این است که افکار عمومی‌ جهان که کور و بیشعور نیستند که این را به حساب یک برتری نظامی بگذارند ، چون همه میدانند که ناو امریکایی که بوق نیست که بی‌ دفاع بایستد که سردار فلانی‌ توی بیسیم دستور آتش بدهد به سویش ، دلقک که نظامی است این چیزها را بهتر میداند. حالا هر کسی‌ که این ویدیو را ببیند یا خبر را بشنود فکر می‌کند که ما خل و چل هستیم که فکر می‌کنیم حمله به یک ماکت مثل یک جنگ واقعیست. اگه اینطور باشد ، پس حتما میشود یک ماکتی از دیونتی وایدر ( قهرمان ۲.۱۰ متری بوکس سنگین وزن جهان) ساخت و بعد از پیرزنی خواست که وایدر را ناک آوت کند ، در حالیکه در دنیای واقعی‌ نمی‌شود حتی تا فاصله ۱.۵ متری به این آقا نزدیک شد.

در مورد این همزمانی انجام مانور حمله به ناو مترسک امریکائی و وعده روحانی در مورد توافق با غرب ، اینطور فکر می‌کنم که به دو دلیل این ماکت را غرق کردند، اوّل اینکه چون قبلا ساخته بودند ، حالا روی دستشان مانده بود و نمی‌‌دانستند که چه کارش کنند ، دوم اینکه این نمایش مضحک را صرفاً برای خوراک تبلیغاتی داخل تدارک دیده بودند ، والا با غرب همه چیز حل شده ، آنطور که آنها خواسته اند و امپراطوری حزب الله و پراگماتیست و پریسا سابیده به الک حسابی‌ ، از جیب و آبروی ما مردم.

شبگرد گفت...

بنده زیاد اهل نظر دادن نیستم اما مطلبی که حزب الله در مورد امپراطوری تاکید می کنند زیاد هم به دور از واقعیت نیست و دیوید بایر در کتاب The Devil We know این مطلب رو کاملا پیش بینی و توضیح داده است این کتاب ۵ سال پیش انتشار پیدا کرده است. البته بنده کاملا در این بحث بی طرفم و فقط خواستم منبعی برای دوستانی که تمایل به مطالعه بیشتر دارند معرفی کنم.

ناشناس گفت...

به نظر من حمله به ماکت ناو امریکایی در تناقض با مذاکرات نیست شاید حتی کمکی هم به ارامش اعصاب بسیجی ها کمک بکنه که دلشون خوش باشه ماکت ناو امریکا رو شکست دادند و یه جوری تخلیه انرژی شدند :)

ناشناس گفت...

درسته شبگرد از روی اون کتاب فیلم سیریانا هم ساخته شد . دیوید بایر خودش برای سالیان طولانی مدیر ارشد سی ای ای بود البته به نظر بی طرفانه شما احترام میگذارم.

به قول پرگماتیسم تنفر اپوزیسیون باعث شده دید خوبی نسبت به شرایط نداشته باشند .

حزب الله

ناشناس گفت...

دوستان گاه به اشتباه فكر مي كنند مذاكرات در تناقض با ايده اتحاديه يا امپراتوري پارس است من واقعا تعجب مي كنم ببينيد ايا امريكا از قدرت اين امپراتوري در حال ظهور نمي ترسيد يا ان را جدي نمي گيرد
امريكا به دليل موفقيت ايران در بيشتر موارد از مرحله ي تقابل به مرحله تعامل با اين نيروي تاثير گزار رسيده است و در نتيجه ايده امپراتوري ما كه البته بيشتر شامل كشورهاي مشترك المنافع است در الك سابيده نشده بلكه ابديده تر هم شده
پري سا

ناشناس گفت...

من نمیدانم اخر چرا یک کشور ضعیف و در تله افتاده احتیاج به مذاکره دارد من نمیدانم چرا وزیران خارجه شش کشور قدرتمند جهان بیکارند از چهار گوشه دنیا به محل مذاکرات بروند .به نظر من تشکیل این بلوک قدرت با کمترین مشکلات بوده برای مدعا علاقه مندان را رفرنس میدهم به ماههای پایانی جنگ جهانی مردم در روسیه همدیگر را میخوردند یا در چین حدود چهل میلیون کشته شدند در حالیکه این ایران عزیز با حداقل مشکلات از این پیچ تاریخی گذر کرده .عزیزان کافیست امپراطوری جدید ایران را به انگلیسی در گوگل تایپ کنند صدها سایت به این امر پرداخته اند در فرومهای خارجی که غوغایی برپاست یکی از کاربران میگفت
Iran is the land of empire makers
من نمیدانم چرا عزیزان که حالا به خط پایان رسیده اند بعد از اینهمه مقاومت جانانه کار خود را بی ارزش میکنند مثل دانش اموزی که نمره نوزده گرفته خودش را برای یک نمره سرزنش میکنند این موفقیت از آن همه ماست کردیت ملت ایران است بعد از دویست سال رو امده ایم و تعفن قاجاریه را شسته ایم .عزیزان از جهت تنفر با جمهوری اسلامی واقعیت را رها نکنند .
حزب الله

بهروز - س گفت...

اینکه حالا به همت چند تا از دوستان بحث امپراطوری داغ شده توی این سیرک ، آنهم در پایین‌ترین موقعیت کشور از نظر پایداری و قدرت در طول سالهای پس از انقلاب ( به استثنای زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ) چیزیست که هر انسان فکوری را کنجکاو می‌کند . حقیقتاً یک ایران قدرتمند چیزیست که آرزوی هر ایرانیست ، به شرط اینکه اولا سراب نباشد و توهمات ، دوما اعضای چسبیده به ایران در این امپراطوری طوری نباشند که اقلیم اصلی‌ را هم به خاک سیاه بنشانند ، مثال اتفاقی که برای المان غربی و فرانسه افتاد در تشکیل حوضه یورو و عملا کشورهای فقیرتر سربار اقتصاد بسیار قوی این کشورها شدند در آن زمان ( بخصوص المان غربی ). تازه کشورهای حوضه یورو هر کدام حکومت جداگانه دارند و دارای امنیت و پایداری مطمئن . حال تصور کنید این امپراطوری ایران که برخی‌ از دوستان طرفدار نظریه ایجاد آن هستند تشکیل شده از بهم پیوستن کشور ما باضافه یک سری کشورهای به هم ریخته شامل افغانستان و عراق و سوریه و یمن که در این ممالک سگ صاحبش را نمیشناسد، دوستان توجه کنند که این دیگر امپراطوری نخواهد بود ، برای ادارهٔ کردن این امپراطوری حداقل یک گردان انسان فوق طبیعی مثل اسپایدرمن و بتمن و کاپیتان آمریکا و زورو و سوپرمن و آیرون من لازم است. شکل گیری اینچنین امپراطوری که به ضرر ماست، زیرا منافع این امپراطوری در قیاس با مضار آن ناچیز است، آنهم مضاری که عینیت دارد و بالفعل است در حالیکه منافع آن بالقوه و دور از دسترس است به لحاظ نبود هر گونه زیربنا. فکر می‌کنم که بحث امپراطوری در این برهه از زمان در تاریخ اخیر کشورمان ، کاملا انحرافی و برای سرپوش گذاشتن بر سرمایه بسیار بسیار عظیمی‌ است که بر باد رفته است و متأسفانه برخی‌ از دوستان ، خواسته یا ناخواسته در این راستا حرکت میکنند، امیدوارم با پست جدید تیمسار در روز جمعه (فردا) ، این بحث امپراطوری هم ختم به خیر شود.

ناشناس گفت...

و این هم تمسخرانهدام ماکت کشتی توسط ایران توسط آمریکایی ها
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/02/25/iran-mock-us-carrier/23987279/

و
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/25/iran-revolutionary-guard-attacks-mock-us-aircraft-carrier

منشی گروهان گفت...

ای دلقک چرا در مورد زمینه تخصصی خودت حرفی حدیثی تحلیلی نمیگی آخه چندین بار ازت در مورد مسایل نشامی پرسیدن هیچی نمیگی. آیا به نظر تو هم موافقی که دنیا به این ماکت آتیش زدن ما میخنده یا از نظر نظامی فایده ای هم داره اینکار؟

کهکشان گفت...

حزب الله و دوستانش کامنت دونی سیرک رو با جای دیگه اشتباه گرفتن. این چند پست گذشته چه ربطی‌ به امپراتوری پارس! داشته، خدا می‌دونه.

باشه بابا، آخوند‌ها بزرگترین امپراتوری کهکشان راه شیری رو تشکیل دادن و میخوان نسخه موفقیتشون رو برای کهکشان‌های همسایه هم بفرستند. همه خوانندگان سیرک هم فهمیدن. دیگه دست از سر کامنت دونی بردارید. اجازه بدید که ما خودمون رو با همون موضوعات پیش پا افتاده همیشگی‌ سرگرم کنیم. شما هم برید متن نامه کهکشان "ابر ماژلانی بزرگ" رو آماده کنید.

بیش از ۴ ساله که تقریبا همه نوشته‌های تیمسار و خیلی‌ از کامنت‌ها رو می‌خونم، هیچ وقت اینقدر بی‌ در و پیکر نبوده قسمت کامنت دونی! حالا تیمسار عزیز چیزی نمیگه، شما اینقدر کامنت بی‌ ربط به موضوع نوشته نفرستید.

ارادتمند تیمسار عزیز

کهکشان

ناشناس گفت...

به شما حسودیم میشه دلقک جان وبلاگ بنده الان دوساله روی هم رفته 100 نظر نداره! راستش رو بگو به این ها پول میدی یا این مزخرفات خودجوشه؟ :)

ناشناس گفت...

پارامتر بنیادین امپراتوری توسعه طلبی سرزمینیست و دست کم در مرحله زایش هیچ ارتباطی با باکلاس بودن، باسواد بودن، ادوکلن زده بودن، فرهیخته بودن، پیشرفته بودن، مرفه بودن و از این دست ندارد. دو امپراتوری بزرگ را مرور می کنیم:

امپراتوری مغول: تموچین مغول بیابانگرد صحرای گبی و سرداران و فرزندان او چین را فتح کردند، هند را فتح کردند، کشورهای بسیار دیگری از جمله ایران را فتح کردند و بزرگترین امپراتوری تاریخ را تشکیل دادند. مشهور است که بناهای باشکوه نیشابور را ویران می کردند و می گفتند به جای این بناها مرتع برای اسبها داشته باشیم مفیدتر است!

امپراتوری عثمانی: محمد عثمان بیابانگرد قفقاز با همراهی قبیله اش در سال 1453 بیزانس را فتح کرد و امپراتوری عثمانی را تشکیل داد. سال فتح بیزانس توسط سلطان محمد فاتح سال پایان قرون وسطیست. یعنی او نه تنها بیزانس را فتح کرد که سرنوشت تمام کشورهای اروپایی را تغییر داد. عثمانیها سرنوشت ایران را نیز تغییر دادند. نه تنها دیار بکر را از ایران تصرف کردند که همچنان در اختیار آنها (ترکیه) است، که بسیار مهمتر از این ایرانیان را وادار کردند تا برای پرهیز از استیلای آنها هویت شیعی را با ترکیبی بی سابقه ابداع کنند. شیعه با همکاری اروپا مقتدر شد و به سلاح سنگین مجهز گشت تا از پشت بر امپراتوری اسلامی عثمانی خنجر بزند و پیشروی آن را در اروپا متوقف و در دروازه وین زمینگیر کند و اروپا را از "شر" اسلامی شدن برهاند. بالیدن شیعه حاصل تلاش مشترک ایران و اروپا برای پرهیز از هویت اسلامیست ...

جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به سبکی متناسب با شرایط منطقه و جهان هسته اولیه امپراتوری را شکل داده و آن را مدام گسترش می دهد. در این راستا برخلاف باور رایج در برخی جبهه ها (عراق، سوریه و به ویژه یمن)از حمایت غرب و به طور مشخص آمریکا بهره مند است. عربستان وهابی دشمن اصلی منطقه ای ایران
شیعی بیش از سایرین نگران است چرا که از بد روزگار دیگر ذخایر نفت آن نیز برای آمریکا ارزش سابق را ندارد و نیروهای مسلح آن نیز هرگز به تنهایی توانایی رویارویی با سپاه پاسداران ایران را ندارند.

پراگماتیست

ناشناس گفت...

پارامتر بنیادین امپراتوری توسعه طلبی سرزمینیست و دست کم در مرحله زایش هیچ ارتباطی با باکلاس بودن، باسواد بودن، ادوکلن زده بودن، فرهیخته بودن، پیشرفته بودن، مرفه بودن و از این دست ندارد. دو امپراتوری بزرگ را مرور می کنیم:

1. امپراتوری مغول: تموچین مغول بیابانگرد صحرای گبی و سرداران و فرزندان او چین را فتح کردند، هند را فتح کردند، کشورهای بسیار دیگری از جمله ایران را فتح کردند و بزرگترین امپراتوری تاریخ را تشکیل دادند. مشهور است که بناهای باشکوه نیشابور را ویران می کردند و می گفتند به جای این بناها مرتع برای اسبها داشته باشیم مفیدتر است!

2. امپراتوری عثمانی: محمد عثمان بیابانگرد قفقاز با همراهی قبیله اش در سال 1453 بیزانس را فتح کرد و امپراتوری عثمانی را تشکیل داد. سال فتح بیزانس توسط سلطان محمد فاتح سال پایان قرون وسطیست. یعنی او نه تنها بیزانس را فتح کرد که سرنوشت تمام کشورهای اروپایی را تغییر داد. عثمانیها سرنوشت ایران را نیز تغییر دادند. نه تنها دیار بکر را از ایران تصرف کردند که همچنان در اختیار آنها (ترکیه) است، که بسیار مهمتر از این ایرانیان را وادار کردند تا برای پرهیز از استیلای آنها هویت شیعی را با ترکیبی بی سابقه ابداع کنند. شیعه با همکاری اروپا مقتدر شد و به سلاح سنگین مجهز گشت تا از پشت بر امپراتوری اسلامی عثمانی خنجر بزند و پیشروی آن را در اروپا متوقف و در دروازه وین زمینگیر کند و اروپا را از "شر" اسلامی شدن برهاند. بالیدن شیعه حاصل تلاش مشترک ایران و اروپا برای پرهیز از هویت اسلامیست ...

جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به سبکی متناسب با شرایط منطقه و جهان هسته اولیه امپراتوری را شکل داده و آن را مدام گسترش می دهد. در این راستا برخلاف باور رایج در برخی جبهه ها (عراق، سوریه و به ویژه یمن) از حمایت غرب و به طور مشخص آمریکا بهره مند است. عربستان وهابی دشمن اصلی منطقه ای ایران شیعی بیش از سایرین نگران است، چرا که از بد روزگار دیگر ذخایر نفت آن نیز برای آمریکا ارزش سابق را ندارد و نیروهای مسلح آن نیز هرگز به تنهایی توانایی رویارویی با سپاه پاسداران ایران را ندارند.

پراگماتیست

ناشناس گفت...

نمی دانم این منهدم کردن ماکت ناو هواپیما بر آمریکایی یک جای کارش می لنگد! این نحوه برخورد با اخبار مذاکرات جور در نمی آید. مانند این است که سیاست مداران در کنش های خود به بن بست رسیده باشند و میدان را به نظامیان سپرده باشند تا بلکه آنها مشکل را حل و فصل کنند. اگر هم فقط یک قدرت نمایی بوده باشد باز می توانست بصورت آبرومندانه تری برگزار شود. این یک تحقیر تمام عیار تبلیغاتی آمریکا در رسانه ها بود.علنا ماکت ناو هواپیما بر یک کشور را می گویند که مال آمریکاست و بعد آن را منهدم می کنند! این می تواند حتی تا مرتبه یک اعلان جنگ هم تلقی شود. خودتان را جای ژنرال های آمریکایی بگذارید و ببینید که آیا برای پاسخ دادن , قلقلک نخواهید شد؟ آیا این امر موجب برانگیخته شدن احساسات ناسیونالیستی آمریکاییان نخواهد گشت. فرض کنید آمریکاییان این مانور را برگزار کرده بودند و حکومت ایران هم یک حکومت بر اساس آرای مردم بود آیا خون ایرانیان را بجوش نمی آورد؟ نام این مانور پیامبر اعظم بود. به اینگیلیسی می شود "مسنجر"! یعنی حامل پیامی خشن است.همین سوال را هم واشنگتن پست دقیقا مطرح کرده است که آیا این مانور پیامی برای آمریکاست؟ معنی ساده این سوال محترمانه این می شود که آیا خامنه ای می خواهد نسق ما را بگیرد؟!
شاید هم این مانور بی ادبانه نشان دادن آخرین خط قرمز خامنه ای به آمریکا باشد. جان کری اعلام کرد که دیگر آخرین تخفیف ها را هم داده است و خامنه ای باید تصمیم بگیرد و خامنه ای هم با این مانور توهین آمیز و محرک پیام داد که به آخرین خط قرمز خود رسیده است و باید آمریکا تصمیم بگیرد! اکنون توپ در زمین آمریکاست یا نشان دهد که خط قرمزش خیلی هم قرمز نبوده است و کمی مایل به نارنجی بوده و باز هم عقب نشینی کند که بسیار بعید است و یا اینکه مذاکرات را ترک کند .باید منتظر واکنش مقامات آمریکایی بود.اگر چه اوباما عملا نشان داده در اینگونه موارد بی غیرت است و منفعل اگر پس فردا ماکت کاخ سفید را هم منفجر کنند باز خواهد گفت انشالله که گربه است!
یک شق دیگر قضیه این است که این مانور بدون هماهنگی با دولت برگزار شده است و نشان از حکومت دوگانه در ایران خواهد داشت . این دیگر عند کار است.به طور عملی نشان می دهد که خامنه ای چقدر غیر قابل اطمینان است! دولتش یک حرف می زند و ارتش اش یک حرف دیگر. معاهده ای که این دولت امضا کند مورد اطمینان نخواهد بود.
حالا گیریم که کار عملا به جنگ بکشد بله واقعا پیشرفت های حیرت آوری در زمینه نظامی کرده ایم ولی آیا حریف هم مثل سیب زمینی خواهد ایستاد تا او را سولاخ سولاخ کنیم؟! اصلا اگر آمریکا ناو هواپیما برش را در 1000 کیلومتری ایران مستقر کند چه؟ در جنگ با عراق هواپیمای ب 52 از فیلیپین بلند می شد و می آمد تا عراق 100 تن بمب می ریخت و بعد می رفت اسپانیا می نشست! آنجا دوباره بارگیری می کرد و برمی گشت و بمب می ریخت و دوباره می رفت فیلیپین! کادر پروازی عوض می شدند و بلافاصله دوباره هواپیما راه می افتد!24 ساعته! نه یکی و نه دوتا! مثل خط اتوبوس رباط کریم به دروازه دولاب! اگر واقعا حتی شانس 90 درصد هم برای پیروزی داشته باشیم باز این به قیمت نابودی تمام زیرساخت های ایران تمام خواهد شد.پالایشگاه هایی که یک عمر با این همه زحمت ساخته شده اند صنایعی که با خون دل برپا شدند همه و همه در عرض چند شب به هوا خواهند رفت و بر خواهیم گشت به عصر حجر! نکنید اینکار را ! این مانور ها زنگ خطر را برای خنگ ترین سیاستمداران غرب هم بصدا در خواهد آورد.ابله ترین آنها هم خواهد دانست که حتی اگر صلحی هم محقق بشود باز موقتی خواهد بودو خامنه ای در اولین فرصت کارد را بیخ گلوی آنها خواهد گذاشت.وای به ان روزی که به بمب اتمی هم دست پیدا کنند که دیگر وایولاست.روزی را مجسم کنید که سردار جعفری مانند امپراطور کنستانتین بر مبلی شاهانه در کویر مرکزی نشسته است و ماکت کاخ سفید را هم آنجا گذاشته اند و با یک تلفن و گفتن رمز یا زهرا بمب اتمی را در جوار آن منفجر می کنند! تا پیامی به طرف آمریکایی داده باشند. نکنید این کار را. خدا را خوش نمی اید.

ماکسیموس دسیموس مریدیوس!

ناشناس گفت...

این تکه را از وبلاگ ایران سبز برای آزادی های لیبرال دموکراتیک نقل می کنم که بسیار گویا و شیرین است:

"فیلسوف جنگ و استاراتژچین باستان، سون تسو، هزاران سال پیش راجع به استراتژی و تاکتیک در جنگ نوشت:« استراتژی بدون تاکتیکها، راهی صعب العبور و کُند بسوی پیروزی است» اما «تاکتیک های بدون استراتژی در حکم سرو صداهای قبل از شکست است.» نظر این فیلسوف چینی ساده و روشن است: اگر یک دولت استراتژی درستی برای خود انتخاب کند تاکتیک های مناسب در جریان عمل یافت خواهند شد ولی اگر استراژی اشتباه باشد، هرچه هم که تاکتیکها مشعشعانه باشند نمیتوانند نتیجه نبرد را با یک استرتژی غلط تأمین کنند،"

ماکسیموس دسیموس مریدیوس!

http://iranesabz.se/?p=25645

ناشناس گفت...

پراگماتیست!

این یکی از بی ربط ترین استدلال هایی بود که دیدم!
یک پسری می خواست یک دختره را بکند و دختره راضی نمی شد.یک روز او را به خانه برد تا مثلا آلبوم عکس خانوادگی را به او نشان دهد و به این بهانه دختر را راضی کند. یکی یکی عکس ها را نشان می داد و می گفت :
اینو می بینی دختر خالمه. شیش بار او را کرده ام!
اینو می بینی دختر عمومه دوازده بار او را کرده ام!
اینو می بینی دختر عمه امه اینقدر او را کرده ام که یادم نیست چند بار!
اینو می بینی خواهر عروسمونه, پنج بار از جلو سه بار از عقب کرده ام!
....
مادر پسره در همین حین داشت از پشت در به حرفای او گوش می داد! و حرص می خورد.عاقبت عصبانی شد در را باز کرد و گفت بچه جان ببین اگر می ده بکنش خلاصش کن بره دیگه تمام این فامیل را جنده نکن!

حالا شما هم اگر امپراطوری آخوندی می خواهی بسم الله دیگه امپراطوری عثمانی و مغول و روم را بدنام نکن! بنظر شما مغول ها و ترک ها و عثمانی ها و ایرانیان هخامنشی عاشق چشم ابروی چنگیز و سلطان شلیمان و یا قیصر بودند تا مجانی برایش بجنگند و بعد هم از گرسنگی بمیرند؟!

هر گردویی گرد است ولی هر گردی گردو نیست. هر امپراطوری بزرگ است ولی هر کشور بزرگی امپراطوری نیست!
امپراطوری تنها بر اساس یک چیز بنا شده است:
مدیریت
مدیریت!
مدیریت!!
قبل از اظهار نظر چند تا کتاب تاریخی بخوان و یا لااقل فیلم های مارکوپولو حریم سلطان و یا بن هور را ببین و در ضمن متوجه باش که زمان ما خیلی با آن زمان فرق کرده است . مدیریت اسب با مدیریت آیفون و اتومبیل و هواپیما خیلی فرق دارد!

بع بع!
ببعی گفت!

ناشناس گفت...

ایران، ایران، سرم روی تن من
نباشه، گر که بیگانه بشه هموطن من

ناشناس گفت...

من فکر میکنم که این حزب الله حسن عباسی است.