۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

از اوبامای لرزان تا ... خامنه ای خسران؛ همه در خدمت اردوغان پاشا! خوش بحال ترکیه.


1- تحلیل هنری کیسنجر را قبول دارم آنجایی که می گوید: "جمهوری اسلامی خطر پایدارتری - و نه لزوماً مهمتر در لحظۀ حال - برای غرب است تا داعش. اما معتقدم که نتیجه گیری او از این تحلیل که خامنه ای و شرکاء قادر هستند امپراطوری شیعی تأسیس کنند در جغرافیای معروف به هلال شیعی چرت است زیرا این حرف توهم خامنه ای هم بوده و است در این سال های وبا. که اخیراً هم در دیدار مسئولان حج تکرار کرده که در نظم نوین خاورمیانه و منطقه و جهان ایران شیعه دست بالاتر را دارد در قدرت بلامنازع شدن. زیرا دولت سازی - نه حتی تأسیس امپراطوری - احتیاج به نقشۀ راه و مانیفست حکومتی دارد که روحانیان شیعه فاقد آن هستند و هنوز در داخل ایران نتوانسته اند دولتی با ثبات ایجاد کنند.

2- بنظرم اما این اردوغان ترک است که از بجان هم افتادن همه در منطقه خوشحال و راضی است و دارد چهارنعل می تازد بسمت ایجاد امپراطوری پاشاها و احیای عثمانی منقرض در ورژن قرن بیست و یکمی. درست است که پایه گذار مادی و آموزشی همۀ سلفیون و تکفیری های سنی عربستان سعودی بوده در اقصی نقاط جهان برای حفظ هویت اسلام عربی در برابر هجوم شیعۀ رافضی ایران؛ اما نه عربستان و نه قطر آن مدیریت و سازماندهی مدرن را نداشتند و ندارند که داعش و القاعده و بوکوحرام و ده ها نام دیگر بنیادگرایان مسلمان را بطور مؤثر و در جای لازم بکار بگیرند. و لذا این ترکیه است که بویژه بعد از ماجراهای بهار عربی و شورش های سوریه و همپیمانی با قطر و عربستان و مصر محمد مرسی و تا اندازه ای تونس معادلۀ بنیادگرایان سلفی را پر رنگ و آتش عملیات شان را تیز کرد و می کند. اردوغان می دانست و می داند که این گروه های سلفی نه خودشان قادر به تأسیس خلافت هستند و نه غرب چنین اجازه ای را به آنان خواهد داد. بلکه سرانجام نه چندان دور این سلفی گری احیاِء "پان سنیسم" متمایل به مدل ترکیه خواهد شد و همۀ کشورهای سنی مذهب به قبله ای جز سرزمین اصلی امپراطوری عثمانی نماز نخواهند گذارد.

3- البته رؤیای اردوغان تا قبل از ظهور کامیاب ژنرال سیسی در مصر بسیار دست یافتنی و عنقریب می نمود. اما ظاهر شدن سیسی میهن پرست در مصر کمی آرزوی اردوغان را به سکته واداشت. زیرا با ظهور سیسی در مصر و نجات مصر از جنگ داخلی و هرج و مرج اخوان المسلمین متحد اردوغان، عربستان هم متوجه شد که داشته از سوی ترکیه بازی می خورده و همۀ هزینه ها و آموزش های مذهبی و سرمایه گذاری هایش دارد مفت و مجانی به حساب اردوغان پاشای ترک واریز می شود. لذا  برگشت بسمت مصر و با سیسی عهد بست که او نمایندۀ توسعۀ سکولاریسم و مدرنیته باشد در جهان عرب و عربستان هم مهار سلفی های مذهبی را در دست بگیرد که مزاحمتی برای سیسی بوجود نیاورند. حالا دنیای سنت میدان کشمکش این دو سیاستمدار است: ژنرال سیسی در مصر و سوپر ژنرال اردوغان در ترکیه. قطر البته بدلیل نداشتن وسعت سرزمینی و جمعیتی از اول هم وزنه ای نبود و الان هم در حال نوسان است که با عربستان و مصر شراکت کند یا ترکیه و اردوغان.

4- اینکه اردوغان در اولین نطق ریاست جمهوریش موضوع داخلی وحدت و آشتی با کردهای ترکیه را سیاست اول خودش معرفی کرده نشانه ای از این است که اردوغان علاوه بر جلب توجه اروپائیان بیشتر بدنبال وحدت حداکثری در ترکیۀ امروزی است تا در فردای جنگ های منطقه که همه مستقیم یا غیرمستقیم برای مجد و عظمت ترک ها می جنگند بتواند با خیال راحت از وحدت داخلی ترکیه برود بسمت تجدید قدرت امپراطوری عثمانی. البته همانطور که گفتم ژنرال سیسی و مصر از جهت عرب بودن و محبوبیت در بین کشورهای مسلمان سنی تنها مشکل اردوغان است - بویژه اگر چاه های نفت عربستان هم با ژنرال مصری مهربان باشند - در این تجدید حیات امپراطوری عثمانی.  اما از آنجائیکه ژنرال سیسی و مصر بدبخت در اوج گرفتاری داخلی و توسعه نیافتگی هستند در قیاس با ترکیه و همچنین از آنجائیکه شانس معمولا رو به داراها دارد و رغبت به ترکیه تا فقیران و مصر نه گمانم در نهایت مصر سکولار و عربستان بنیادگرا بتوانند جلو دار اردوغان بعنوان یکی از برجسته ترین سیاستمداران حال حاضر جهان بشوند.

5- اردوغان توی کاخ ریاست جمهوری خودش نشسته و بدون هزینۀ یک پاپاسی پول و جان یک سرباز ترک و هیچ و هیچ همه دارند برای او می جنگند و همدیگر را می کشند. حتی امریکای اوباما هم که در یک گیجی محض می خواهد با داعش مبارزه کند و مخالفان میانه رو اسد را هم تقویت کند و ایران را هم مهار کند و در عین حال از پتانسیل ضد شیعی همین دشمنان استفاده کند - چه جوری! - دارد در حقیقت توی پازل اردوغان بازی می کند. زیرا مبارزه با سلفی های تکفیری سنی بطور بدیهی باید با تقویت و تشویق سنی های میانه رو باشد، و قدرت دادن هرچه بیشتر به آنان در صحنه های سیاسی و حکومتی. و سنیان میانه رو قطعاً بسمت قبلۀ میانه روی مذهبی اردوغان ترکیه گرا خواهند بست. خوش بحال ترک ها که چنین سیاستمداری رییس شان است در آشفته ترین نقطۀ تاریخ خاورمیانۀ معاصر. او گرای ظاهرش را بسته بسمت غرب و هر از گاهی هدف پیوستن به اتحادیۀ اروپا را برجسته می کند در حالی که خودش هم می داند که از این آرزوی دیرین آتاتورکی های لائیک آبی گرم نشده و نخواهد شد. لذا سیاست های بنیادین و استراتژیکش را بسمت شرق تنظیم کرده و کشورهای مسلمان سنی.

6- جمهوری اسلامی اما نه امپراطوری خواهد شد و نه حتی توان ثبات در داخل را خواهد داشت و فعلاً هزینه ها را خواهد پرداخت در مبارزه با تکفیری ها و سنی های رادیکال تا روزی که حتی بیخ گوشش در عراق هم سنی های میانه رو بیشترین سهم قدرت سیاسی را بچنگ بیاورند. چون همانطور که تأکید کردم کوبیدن داعشیان جز با چراغ سبز و رضایت سنیان در هیچ کشوری ممکن نیست و نابودی این تروریست ها باید با رو آمدن سیاسی مذهبیون میانه رو سنی به سرانجام برسد. و چه کسی نمی داند که سنیان میانه رو کم از داعشی ها با حکومت شیعی ایران مخالف نیستند. فقط در ابزار و ابرازهای مخالفت کمی جانب احتیاط را می گیرند. ایران اما جز یک راه که آن هم تغییر استراتژی حکومت به تنها استراتژی ممکن و مفید برای ایران (استراتژی رژیم شاه) باشد را ندارد حتی اگر لازم نباشد که با اسرائیل همپیمان علنی بشود. و چون خامنه ای و روحانیان - غیر از رفسنجانی - چنین کاری را نخواهند کرد؛ لذا بعید بنظر می رسد که معادلات منطقه و جهان بنفع ایران در اختیار حکومت خامنه ای باشد. بدیهی است که در منطقه نیز دو رقیب بالقوۀ اعراب مصر و ترک های ترکیه هر دو با جمهوری اسلامی مخالف خواهند بود: ژنرال سیسی در علن و بدون بهره برداری از حماقت خامنه ای و اردوغان در خفا و همراه با ادامۀ دوشیدن 35 سالۀ اقتصاد ایران برای فربه تر کردن لیر ترکی.

7- احساس می کنم که خامنه ای گمان می کند که بدون تغییر استراتژی می تواند اوبامای خوشخیال را پلۀ نفوذ منطقه ای خودش قرار بدهد با اولاً توافق هسته ای و ثانیاً با سلاح داعش هراسی. اما او که یک سیاستمدار راست رادیکال است بهتر از همه می داند که لیبرال ها همانقدر که شل - بخوان ظاهراً انسانی تر - هستند محتاط و بلاتصمیم هم هستند و گاهی چنان کند عمل می کنند که عملاً مصداق صفرای فزوده از سرکنگبین می شوند. لذا بنظرم خامنه ای به توافق مورد نظرش با اوباما نخواهد رسید و تازه اگر هم به توافق نیم بندی برسد؛ رفع تحریم ها پروسه ای را پیش خواهد گرفت که اوباما خواهد رفت و رییس جمهور بعدی امریکا چه هیلاری کلینتون باشد یا یک جمهوریخواه نوظهور مجدداً پا روی خرخرۀ رژیم نفرت پراکن خامنه ای خواهند گذاشت و روز از نو روزی از نو. پس بهترین راه حل عمل به التماس من است و رفتن از بیمارستان به اتاق عقل و درایت و الا گورستان جای مناسب تری خواهد بود برای رهبر قبل از تبدیل ایران بگور جمعی مردگان زنده! یا...هو

۱۸ نظر:

ناشناس گفت...

سلام و ارادت رفیق جان
لذت بردم. بسیار عالی و متفاوت
...

گمگشته گفت...

سلام
مرسی مخصوصا بابت این جمله
" پس بهترین راه حل عمل به التماس من است و رفتن از بیمارستان به اتاق عقل و درایت و الا گورستان جای مناسب تری خواهد بود برای رهبر قبل از تبدیل ایران بگور جمعی مردگان زنده!"

میشه بفرمایید ما در این وضعیت چه خاکی باید به سر بگیریم، وضعیت اقتصادی داخل کشور در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات را چطور می بینید از طرفی این روسیه در بدر رو کجای دلمون بگنجنیم این همه خورده هنوز سیر نشده تازه سفره جدید پهن کرده
نظر شما در مورد زلرله چیه من که خیلی موافقم...


گمگشته گفت...

سلام
ببینید شاید کمی لبخند زدید

http://www.youtube.com/watch?v=GZjsEJg52SU

http://www.youtube.com/watch?v=nsVTBmS9NJ8

سلامت باشید

ناشناس گفت...

بسیار معرکه بود. من فکر میکنم در انتخابات آینده آمریکا جان مک کین ( در صورت کاندیداتوری) پیروز می شود و سیاستهای آمریکا میلیتاریزه می شود. حتی اگر هیلاری کلینتون هم بشود باز هم مثل اوبامای مذبذب نخواهد بود و بهرحال سیاست آمریکا بیشتر عملگرا با چاشنی نظامی می شود. در اینصورت وضعیت برای ایران عوض خواهد شد

ناشناس گفت...

سلام تیمسار,
شاید درخواست نابجایی باشد ولی اگر ممکنه یه تحلیلی از جدایی اسکاتلند بدهید ممنون میشیم

ناشناس گفت...

تحلیل خوبی بود دلقک و یه خورده استراتژیک بود که کمتر دیده بودم جرات کرده باشی و ادعا کرده باشی و نوشته باشی در باب مسایل ژیو پولتیک . ظاهرا همه چیز از لحاظ تیوریک درسته و منطقیه. ولی یه جای کار میلنگه محمد با همه میراث شوم و عصر حجری که برای جهان 1400 سال پیش و اکنون به جا گذاشت یک روش پراگماتیک هم برای امتش به میان آورد و این تبدیل به سنت مسلمانان شد . دلیل محبوبیت و کاریزمای محمد همین عمل گرایی بود . و تمام میراث خورانش بر سر همین سفره ارتزاق کردند از عمر و علی گرفته تا خمینی .لذا در روانشناسی انسان خاورمیانه ای از ناسیونالیست و جهادی و سوسیالیست و لیبرال و مدرن این کاراکتر بیشتر از همه کار میکنه . و خمینی هم با اتکا به همین روانشناسی توانست تا تشییع جنازه اش در بین نیروهای موثر جامعه محبوب بمونه. ترکیه فعلی بر عکس ایران همه زمینه های تاریخی و اقتصادی و نظامی را برای تبدیل شدن به امپراطوری داره ولی اون روح سیاست بازی و از اب گل آلود ماهی گرفتن در نا خود آگاه ذهن انسان خاورمیانه ای علی الخصوص مذهبی و قشری آدرنالین لازم را ترشح نمیکنه یه مخدر قوی تری میخواد .این کسینجر آدم زرنگیه میدونه چی میگه یادمه سال 4 ماه بعد از سقوط صدام میگفت ایران نفودش را در عراق توسعه میده با اینکه ایران فعلی از لحاظ قدرت کلاسیک نظامی و مدیریتی و سطح اقتصاد و تکنولوژی با ترکیه امروز حداقل 15 سال فاصله داره ولی به واسطه همین روحیه عملگرایی این قابلیت را داره تا خودی نشون بده .

کلنل گفت...

سلام تیمسار
مزیت عثمانی به قول تو قرن بیست و یکمی با داعش و بوکوحرام چیست که همه اروپا و غرب باید به سمتش غش کنند. اروپایی هایی که روزی در دعایشان از خدا میخواستند که آنها را از «مکر پاپ و وحشت ترک ها» نجات دهد. آنها فقط در یک جنگشان با ایران سی هزار ایرانی شیعه را کشتند. دلقک عزیز چرا غرب باید به اردوغان اجازه دهد ورژن قرن بیست و یکمی عثمانی را بسازد اما به اعراب اجازه خلافت ندهد.
امپراطوری عثمانی؟؟؟ خط مقدم زمانی تروریست در منطقه در چهره اردوغان مدرن شده؟ ورژن قرن بیست و یکمی عثمانی دیگر چیست تیمسار؟ تیمسار تو فقط به من بگو فرق داعش و عثمانی در چیست.
تازه اعراب حق تقدم دارند
(مثل آن چیزی که در فیلم لاورنس عربستان دیدیم.)چرا که در دین اسلام مضحک ترین چیز همین است که یک ترک رییس مسلمانان شود و ساکنین و حافظین حرم مطیع اجنبی با شلوار جین شوند. غرب وقتی دستش به سوی اردوغان دراز است که دست از این خلیفه بازی و داعش و عثمانی بازی بردارد. پس این اردوغان نیست که گرای ظاهری به غرب داده و در باطن شرقی و خاورمیانه ای است. بلکه این کل جامعه ترکیه است که در برزخ سنت باشکوه عثمانی و مدرنیته غرب مثل خر گیر کرده است نه حاصل یک سیاست هوشمندانه اردوغان (این را غربیان کرارا گفته اند و نشان داده اند در عمل و حرف من تنها نیست حتی خودت با آوردن عبارت تناقض آمیز عثمانی قرن بیست و یکمی تاییدش کردی) تیمسار مطمئن نیستم که این متن را خودت نوشته باشی چون تیمساری که من میشناختم مرگ خامنه ای هشتاد ساله را منوط به هزار اما و اگر میکرد اما حالا میبینم که از داغ شدن جنگ های قومی مذهبی منطقه خوشحال است. تیمسار پس یک شاه اسماعیلی عباسی هم برای ایران بخواه که جنست جور شود و جنگ حسابی بالا بگیرد. آخ تیمسار انقدر عصبانی ام که میخواهم سرم را به سیرک مجازیت بکوبم و کوبیدم چندبار. هرچند تحلیلت به نظر من دور از واقعیت است اما از این که میبینم کعبه آمال من چگونه جنگ طلب شده بسیار دلخورم. مگر اینکه بازنشستگی و خانه نشینی آشپزی ات را هم خوب کرده باشد. عجب آشی ساختی با این خرده فرمایشات.

ناشناس گفت...

دلقك عزيز ، واقعا كه تحليل عميق و چند لايه اى بود ، قابل توجه آنانى كه عمق فكر كردنشان يك سانت هم نمى شود و به شما توصيه مى كنند تحليل را كنار بگذارى، به خاطر همين نگرش شماست كه درب سيرك را بايد باز نگاه داشت كه همه مان ياد بگيريم.
واقعا خوشا به حال تركها كه لياقت اينچنين سياستمدارانى را داشته اند و بدون نفت خود را دراين دنياى بلبشو تا اينجا بالا كشيده اند.
مباركشان باشد.
ارادتمند. افشين قديم

رامیار گفت...

تحلیل خیلی جالبی بود و دیدگاه جذابی را مطرح کردید. از نظرات آقای ناشناس درباره عملگرایی هم بسیار بسیار لذت بردم و خیلی جالب مصداق پیامبر و عملگرایی لازم برای بهره‌کشی از این هیجانهای خاورمیانه‌ای را مطرح نمودند.
دوست آخرمون هم که از جنگ‌طلبی شما (از نظر خودشان البته) ناراحتند را به آرامش و بازخوانی دعوت می کنم. عزیز دل من دلقک ما داره یک دیدگاه را مطرح میکنه و یک نگاه جدید را. دیدن واقعیتها یا حداقل مطرح کردن یک بخش از آنها جنگ طلبی نیست. ضمناً چه بسیار جنگها که از خونریزیهای بیشتری جلوگیری نکرده باشند. چه بسیار خشونتها که از خشونتهای بیشتری جلوگیری نکرده باشند. جنگ به خودی خود بد یا خوب نیست. امیدوارم جنگ علیه بدی تا بدی زیاد بزرگ شده سر بگیرد وگرنه هنگام وقوع قطعی آن تلفات بسیار بیشتری خواهد داد (سر چشمه شاید گرفتن به بیل،ولیکن چو پر شد، نگردد به پیل)
از تحلیلتان خیلی خوشم آمد آقای دلقک. نگاه جدیدی بود.

یک نفر ادم گفت...

جناب تیمسار ، مشکل منطقه خاورمیانه این است که همه می خواهند امپراطور شوند، امریکا و اروپا هم می خواهند منطقه به شکل امیر نشین های ملوک الطوائفی اداره شود ، در این بین ، جناب اردوغان هوشمند اگر در اینده نزدیک نصف ترکیه را دو دستی تقدیم کرد ها نکند ، برنده بازی بوده قاچ اسبش را بچسبد قیقاچ پیشکش

ناشناس گفت...

سلام دلقک .
یک نفر آدم درست می گه
توی روایاتی که مربوط به آخر الزمانه یه چیزایی اومده . شاید به من بخندی ولی عیبی نداره یه گوشه یی یادداشتش کن ، شاید شش ماه یه سال دیگه کمتر یا بیشتر اتفاق افتاد:
درگیری بعدی در منطقه دیر الزور سوریه است بین نیروهای ضد اسد (داعش و جبهه النصره و جیش الحر و ...) و این درگیری به ضرر ترکیه خواهد بود.

Dalghak.Irani گفت...

عزیز ناشناسی که از من تحلیلی برای همه پرسی استقلال اسکاتلند خواسته بود می گویم که هر چند من صلاحیت این کار را ندارم اما چون خیلی ناراحت می شوم اگر اسکاتلند جدا شود قبل از روز همه پرسی یک مطلب عمومی خواهم نوشت. یا...هو

ناشناس گفت...

این خبر ضمنا به نفع اردوغان بوده و عملنا اردوغان بعنوان حامی یا رهبر سنی ها قلمداد خواهد شد:
ترکیه از همکاری با ائتلاف ضد داعش سر باز زد
ظاهرا بحث تندی بین داوود أوغلو و جان کری در گرفته، داوود أوغلو اظهار کرده که ما مدت ها پیش از شما خواستیم برای سرنگونی اسد به ما کمک کنید و شما اینکار را نکردید حالا ما هیچ مشکلی با ایجاد یک کشور سنی در کنار مرز هایمان نداریم. داوود أوغلو گفته آنچه برای ما ترسناکه آزاد گذاشتن دست ج اسلامی ایران برای سرکوب سنی ها در منطقه و گسترش هلال شیعی هست.

این یعنی تنها کشوری که با "مسلمانان" وارد جنگ نمی شود ترکیه هست، این یک امتیاز بزرگ در برابر عربستان برای ترک ها خواهد بود البته طبق معمول بدون هزینه کردن لیره ای.

ناشناس گفت...

لئونید مسکویچ هستم:
اردوغان هیچ غلطی نمی تواند بکند چرا؟ چون با مانع سفت و سختی به نام جمهوری فدرال آلمان و شخص صدر اعظم آنگلا مرکل مواجه است.

ناشناس گفت...

کیسنجر باهوش تر از ان است که نداند که خامنه ای قادر به گرتن اب دماغ خودش هم نیست چه رسد به ایجاد امپراطوری شیعی! او مخصوصا با تکیه بر جنبه های عملگرایی سرطان گونه خامنه ای که تنها بر اساس قدرت نفت ایجاد شده است می خواهد انگیزه مقابله با خامنه ای و جمهوری اسلامی را زیاد کند چون اگر بخواهد آنها را ضعیف نشان دهد دیگر دلیلی برای مبارزه نمی ماند.

ناشناس گفت...

با سلام
به نظر این حقیر این درگیری ها در منطقه همچنان ادامه خواهد یافت و همه کشور های کمی تا بسیاری درگیر رمق یکدیگر را بگیرند و همگی با تحلیل رفتن قوای اقتصادی، نظامی،اجتماعی و سیاسی به سمت اضمحلال کامل خواهند رفت تا در یک دوره ۱۰-۲۰ ساله منجر به شکست کامل حاکمیت بر مبنای ایدیولوژی گردد.آنچه در طول این دوره و در پایان آن شاهد خواهیم بود، عبارت است از جغرافیای جدید بر مبنای قومیت ها. لذا بسیار قریب است تشکیل کشور کردستان و در پی آن محتمل است تشکیل کشور آذربایجان بزرگ و صد البته یکی دو کشور بر مبنای دین سنتی (شیعه و سنی).اگر چنین شود برنده بزرگ بازی الهام علیف خواهد بود که سرش را انداخته پایین و تند تند به توسعه زیر ساخت ها مشغول است و برنده دوم دومت اقلیم کردستان خواهد بود که علی رغم قرار داشتن در میانه معرکه نهایت اجتناب از درگیری را داشته و بر اساس روش های مقبول بین المللی رفتار میکند که هر گاه به در گیری هم کشیده شود حمایت واقعی بین المللی را در پشت خود دارد.

ناشناس گفت...

دلقک عزیز دوباره بسیار لذت نبردم بر عکس نفر اول که کامنت گذاشته چون تحلیلت باز اشتباهه. اردوگان یکی مثل احمدی نژاد یهودیه خودمونه برنده اصلی جنگ و اشوب تو خاورمیانه اسرائیل نه ترکیه و عربستان. حکومت اسلامی اخوندی هم تو لیگ برادران اسرائیلی خودشون بازی می کنند و انجام وظیفه ای که ارباب بر عهده اشون گذاشته در سال ۵۷

ناشناس گفت...

حناب تیمسار

با تشکر از تحلیل های آگاهی بحش شما ، با توجه به نزدیکی انتخابات و اهمیت آن ، لطفا به هر ترتیبی که صلاح می دانید از قبیل : راه اندازی کانال تلگرام و یا کمپین سعی در روشن نمودن این مورد برای مردم بنمائید که حتما در انتخابات شرکت کرده و حتما به لیست کامل رای بدهند.متاسفانه علیرغم شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و عدم رای به لیست کامل اصلاح طلبان شواری شهر ، اصول گرایان اکثریت را تصاحب کردند.
لطفا برای مردم روشن فرمائید که این انتخابات دقیقا رفراندمی است بین جناح حنتی ، یزدی ، مصباح ،خامنه ای و جناح خاتمی ، هاشمی ، روحانی.
مسلما غفلت از رای دادن به جناح دلخواه و همچنین عدم رای به تمامی لیست موجب پشیمانی و خسران زیاد خواهد شد.

اگر جنتی ، یزدی و مصباح انتخاب نشوند می توان بعدا با راه اندازی کمپینی فشار بررهبری آورد تا آنها را از مناصب انتصابی برکنار کند ولی اگر انتخاب شوند بدون شک روزگار مردم را سیاه خواهند کرد.

تصور بفرمائید حال که هنوز در انتخاب آنها شک و تردید وجود دارد چگونه نامزدهای انتخابات را قلع و قمع کردند. اگر این افراد دوباره انتخاب شوند هیچ رحمی به احدالناسی نخواهند کرد.

عدم شرکت در انتخابات و یا عدم رای به لیست کامل در واقع طرفداری از حناح خامنه ای ، جنتی ، مصباح و یزدی است