۱۳۹۵ شهریور ۱۹, جمعه

یک مطلب آموزشی برای مخالفان جمهوری اسلامی: راجع به عکس اتباع بیگانه زده اید به خاکی!

Image result for ‫دستگیری اتباع بیگانه در شیراز‬‎

1- امروز که وارد سایت بالاترین شدم با موضوع داغ زیر مواجه و کارم! را شروع کردم: "نیروی انتظامی شیراز با افتخار٬ پناهجویان افغانستانی را در داخل قفس به نمایش گذاشت! نمی خواهم وارد بحث شکلی بشوم و تیتر و متن را زیر سؤال ببرم که "آیا با قوانین بالاترین همخوان است یا نه" بلکه دغدغه ام چیز مهمتری است و می خواهم یک تذکاری مدرسه ای داشته باشم با هموندان محترم در بالاترین و سایر فعالین جامعۀ مدنی که مخالف جمهوری اسلامی هستند و بخشی از وقت و انرژی شان را صرف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به دیگران می کنند.

1- هدف ما از طرح هر موضوع و لینک و پروپاگاندایی جلب توجه کسانی است که یا موافق جمهوری اسلامی هستند و یا در مقابل اعمال و رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی ساکت و بی تفاوت هستند. تا از این راه ضمن کاستن از موافقان و بی تفاوت ها عده و عدۀ بیشتر و مؤثرتری جمع آوری و آنگاه با تکیه بر افکار عمومی حداکثر شده و حساس شده؛ باعث "از عقب نشینی تا براندازی جمهوری اسلامی" بشویم. و الا اگر هدف ما خوش آمد و بدامد خودمان و رفقای همفکر و همنظرمان باشد دچار نقض غرض "خودگویی و خود خندی / به به چه هنرمندی" می شویم و بجای مخالفت با جمهوری اسلامی و معرفی چرایی آن حداکثر یک دورهمی برگزار می کنیم برای نوشابه بازکردن برای خودمان و دیگر هیچ. البته اگر هدفمان "دور هم مسخره بازی در بیاوریم و خوش باشیم" هم باشد هدف بدی نیست زیرا یک فان است و انسان ها قطعاً به فان نیاز مبرم دارند. اما اگر این دورهمی گفتن و به به کردن بضرر هدف اصلی و جدی مان (مخالفت با جمهوری اسلامی) هم باشد ناچار باید از فان مزبور صرفنظر کنیم و تمهید بهترو بی ضررتری برای بگو بخند و دورهمی فراهم کنیم. من معتقدم که بدلایل زیر موضوع این موضوع داغ از نوع فان دور همی است که بشدت هم بضرر هدف اصلی مان است و عمل می کند:

الف- آنچه که در تیتر موضوع داغ "قفس" نامیده شده است. بی مسمی است و نرده های محصور کنندۀ این مهاجران غیرقانونی مطلقاً قفس را تداعی نمی کند. بلکه تعدادی نرده های جداکننده است که نه تنها در خیابان های اکثر شهرهای ایران کاربرد تفکیک حریم ها را دارد؛ بلکه در همۀ کشورهای اروپایی و امریکایی هم استفاده می شود.

ب- اطلاق پناهجویان افغانی به این جمع نشان داده شده هم در لفظ پناهجویان و هم در لفظ افغانی قابل استناد نیست. زیرا آنان پناهجو نیستند و حداکثر می توان با واژۀ "مهاجران کار" معرفی بشوند و دوم اینکه ملیت افغانی دادن به همۀ آنان هیچگونه استنادی ندارد و بسیار محتمل است که برخی از این مهاجران کار از کشورهای دیگر همسایه یا غیر همسایه مثل پاکستان و کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای دور و نزدیک باشند. چون پلیس جمهوری اسلامی آنان را اتباع بیگانه معرفی کرده و حرفی از ملیت هایشان نیاورده است. و مهمتر اینکه درست نیست که بدلیل فراوانی مهاجران کار از افغانستان به ایران ما هر مهاجر کاری را افغانستانی ملیت بدهیم.

پ- بنظر می رسد که انتخاب واژه های "پناهجو" و "قفس" و "افغانی" از سوی کاربر لینک گذار محترم تلاش برای اینهمانی کردن عمل پلیس جمهوری اسلامی با داعش و گروه های سلفی و رفتار آنان با غیر خودی ها بوده است. این مورد هم مردود است به این دلیل که افراد محصور شده در بین نرده های جداکننده در فشار و اضطراب و تهدید مضاعفی نیستند و بیننده را دچار وحشت ناشی از سبعیت نگاهبانان یا اسیرکنندگان نمی کند. با فاصله از هم و در محیطی کنترل شده نشسته اند که کمی بیمناک بودنشان طبیعی است و احساسات مشاهده گر را تحریک اضافه نمی کند.

ت- لینک مورد اشاره سعی می کند جمهوری اسلامی را تا سقف بالاترین دموکراسی های موجود جهان در غرب ارتقاء بدهد و از منظر حقوق بشر - در بخش فاخر آن - اینطور القاء کند که جمهوری اسلامی در رعایت حقوق مهاجران هنوز به پای کشورهای غربی نرسیده است. که این خودش تعریف و تبلیغ خوبی است برای یک انقلاب قرون وسطایی. مضافاً به اینکه اتفاقاً رفتار جمهوری اسلامی با این مهاجران کار بدتر از رفتار غربی ها با همین نوع از مهاجران نیست. علاوه بر اینکه شما را آدرس می دهم به اردوگاه هایی مثل کاله در فرانسه و جزیرۀ پایوآ در گینۀ استرالیا این طنز را هم یادآور می شوم که حرف مردم بریتانیا در ماجرای خروج از اتحادیۀ اروپایی و حرف دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی امریکا راجع به مکزیکی ها دقیقاً مطابق با همین رفتاری است که جمهوری اسلامی در این نمایش نشان می دهد.

2- موارد دیگری را هم می توانم احصاء بکنم و بنویسم. اما تا همینجا هم کافی است برای زدن حرف آخر مدرسه ای. و آن این است که: "تبلیغ و پروپاگاندا یک وادی بسیار بسیار خطیر و حساس و دانش مدار است. به این معنا که در تبلیغات مدرن چنان باید هوشمند و ظریف عمل کرد که اولاً حالت دستورالعملی و امر و نهی مستقیم و عریان در تبلیغ نباشد و ثانیاً بجای تبلیغ به ضد تبلیغ تبدیل نشود و مهمتر از همه ذائقۀ جامعۀ هدف درست تشخیص داده شده باشد. و متأسفانه در لینک مورد بحث هیچکدام از این فاکتوها رعایت نشده است:

الف- سعی شده نرده های معمولی خیابان های جهانی را "قفس" ابلاغ کند آنهم با نیت تداعی "قفس های داعش". در حالیکه قطعاً هیچکدام از مخاطبان "با ذهنیت بدون پیشداوری" این نرده ها را قفس قبول نمی کند تا چه رسد به قفس داعشی.

ب- این نوع تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی ضد تبلیغ است زیرا براحتی قابل بهره برداری جمهوری اسلامی در جهت بی اعتبار کردن تمام مدعیات درست اپوزیسیون هم است. آن ها همین مورد یا مشابه آن را می گیرند و مدعی می شوند که تمام مدعیات مخالفان در مورد زندان و کهریزک و بهاییان و درویشان و گشت ارشاد و ده ها نمونۀ بثبت رسیده از نقض حقوق بشر بدوی - و نه بشر برفاه رسیده - مثل دخالت های مکرر در حریم خصوصی افراد و سبک زندگی و ازدواج و فرزند آوری و پوشش و خورش و از این قبیل - نیز مثل همین ادعای انان در پناهجو و قفس و افغانی نامیدن دستگیری مهاجران کار غیرقانونی است و مبنای درستی ندارد.

پ- اما جامعۀ هدف ما که مردم داخل ایران هستند چقدر با این مطلب همراهی و همدلی نشان داده و جذب می شوند. تحقیقاً هیچ! زیرا اولاً آنان خودشان بیکارند و از هرنوع نیروی کار رقیب بیزار. ثانیاً مثل همۀ انسان ها در همۀ جوامع بشری از غریبه گریزانند و بدلیل عدم توسعه یافتگی و نبود قوانین بازدارنده در مورد برابری سازی - مثل معدودی از کشورهای غربی آن هم نه در نزد همۀ شهروندان - جزیی از فرهنگشان است که مخالف مهاجران کار ساده و بی سواد و بدون ارزش افزوده ای خاص باشند و هستند. بنابراین تمسک ما برای تبلیغ بدیهای جمهوری اسلامی از این طریق نه تنها با استقبال موافقان و بی تفاوت ها روبرو نمی شود بلکه به ضد تبلیغ هم تبدیل می شود و اعتماد مخاطب به ادعاها و حرف های درست و دقیق مان را هم از بین می برد. یا...هو

بعد از تحریر: البته عمل نیروی انتظامی شیراز قطعاً از روی جهالت بوده و دچار اشتباه شده است در جمع کردن این مهاجران در کنار سایر کشفیات بی جان و شیء. و در حد یک گاف از نوع نگاه تحجر به دنیای مدرن قابل طرح و سرزنش بود و نه بیشتر!

۶۶ نظر:

Asgar گفت...

در رابطه با پست قبلیت و حرفهای امروز جنتی
آیت الله جنتی:
🔹برخی با چه جراتی سند FATF را امضا کردند؟
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1745580655682541&set=a.1503212183252724.1073741846.100006918699383&type=3&theater

ناشناس گفت...

عکسی که در این پست کار کرده اید و از زاویه باز گرفته شده است کاملا گویا و مؤید حرف شماست. متشکرم از نکته سنجی شما.

ناشناس گفت...

گمان نکنم که کابران بالاترین خودشان را در جایگاهی ببینند که مقام استادی شما و شاگردی خودشان را قبول کنند!

Dalghak.Irani گفت...

می فهمم و همینطور هم است و البته من هم ادعایی ندارم هرچند قطعاً از اکثریت غالب کاربران بهتر و بیشتر می دانم. اما آموزش هماره از راه استاد و شاگردی نیست و کنفرانس های دانشجویی در کلاس ها نیز بخش مهمی از آموزش است. ضمن اینکه دجله و بگو و بیانداز و حالا هرچه پیش آمدن خیر است هم جزیی از چرا کاری را انجام می دهیم است و خیلی دنبال نتایج شگرفی نباید بود. یا...هو

ناشناس گفت...

ناشناس بی نظر
نیروی انتظامی تکذیب کرد که البته تا حالا حتما شنیده اید. و گفته که این تصاویر مربوط به جمع آوری اراذل و اوباش هست و غیره و غیره...
پرسشی که می ماند این است که اون نوشته که دیگه فوتوشاپ نیست که به نرده نصب شده "دستگیري اتباع بیگانه"
و بالاخره یک نفر از خود مسئولین این رو به نرده زده خوب یعنی همون آدم این شایعه رو پخش کرده.

ناشناس گفت...

الان در 17 استان ایران اقامت مهاجر افغانی و عراقی کلا ممنوع است از جمله در آذربایجان و اردبیل و زنجان و سنندج و اهواز و مازندارن( در استان اکثر مسئولان رده بالا!) در حالیکه بسیاری از این افغانها یعنی آنها که ظاهر شرقی دارند یعنی هزاره و ازبک اساس ترک نژاد هستند و باید در آذربایجان اسکان می یافتند. یعنی دو سوم کشور اصلا خارجی راه نمی دهند که بعد بدهکار شوند. خود همین هم منشا سوال است مگر پذیرش مهاجر خارجی مسئولیت ملی نیست؟ شما نظامی هستید می دانید عراق به غرب ایران حمله کرد اما بیشتر کشته های جنگ از استانهای شرقی از خراسان و اصفهان و تهران بود حالا چرا باید اقامت مهاجرانی که از شرق و حتی از عراق می آیند در غرب ایران ممنوع باشد؟
طبق امار رسمی 50 درصد جرائم خشن استان کرمان را مهاجران خارجی انجام می دهند بنا به اطلاعیه اتحادیه، 75 درصد کارگران بخ شساختمان و خدمات مشهد بخاطر مهاجران خارجی بیکار هتسند و خانه خراب.
هزاران نفر درحاشیه اصفهان و مشهد بخاطر حضور اتباع خارجی سل و سالک دارند در مناطق مرزی هنوز بیماری فلج اطفال بخاطر ترددهای غیر قانونی دیده میشود.
ورود یک تا دو میلیون مهاجر اکثرا با فرهنگ و با سواد سوری به اروپا با 400 میلیون جمعیت این قارهع ثروتمند را دچار بحران کرد و دو سال است مدام در رسانه ها می شنویم بحران مهاجران برای اروپا اما میلیونها مهاجر خارجی از کشورهای افغانستان و عراق و ... که از نظر همه شاخصهای توسعه و پیشرفت در پایین ترین رده ها در جهان هستند ببینید چه بر سر ملت مظلوم ایران آورده است البته همان استانهایی که مهاجر افغان و عراقی حق اقامت و کار دارد وکگرنه تبریز که اقامت مهاجر خارجی ممنوع است توسعه یافته ترین و تمیز ترین شهر ایران است.
هر روز هم می بینیم یک مساله ای را اینگونه توی بوغ می کنند برای مظلوم نمایی.

عسکر گفت...

تقدیم به محبوب قلبها ، حاج حسین آقای فریدون
. . . . .
گر سر سپرده خواهد
من سر می سپارم

گر دل سپرده خواهد
من دل می سپارم

گر هر دو را بخـواهــد
من هر دو می سپارم
. . . . .

ناشناس گفت...

تویی که طرفدار قالیبافی به ما میگی به جاده خاکی زدیم؟ چه رویی هم داری
لابد باید بیایم مبارزه با جمهوری اسلامی رو از طرفدار اصیل قالیباف یاد بگیریم. کمی از روشهای مبارزه قوی ات و سابقه ات رو در مبارزه موثر با جمهوری اسلامی به ما هم بگو تا ازت یاد بگیریم!
کلی تایپ کردی که بگی جمهوری اسلامی کاری نکرده و بیگناه بوده
گفتی قفس نبوده و نرده بوده! چه فرقی داره مزدور جان؟

نفس عمل مهمه که برداشتن یه سری آدم بدبخت خارجی رو تو نرده ها کردن اونهم داخل محوطه یک مرکز وابسته با نیروی انتظامی که نمیشه به راحتی فرار کرد بعد هم در نمایشگاهی که در همان محوطه برگزار شده اینها رو به نمایش گذاشتن در کنار مواد مخدر و اسلحه های کشف شده انگار اینها قاتل و جانی و قاچاقچی هستن. کدام کشور عقب مانده ای در دنیا حتی فرض کنیم مجرمانش را به صف کرده و در نمایشگاه به نمایش میگذارد که جمهوری اسلامی دومی اش باشد؟ ببین اینها به چه درجه ای از سبعیت و عقب ماندگی رسیدن که همچین کار بی نظیری رو در دنیا انجام دادن.

شما یک مزدور کثیف جمهوری اسلامی هستی و از این کار دفاع میکنی. یکی از روشهای این مزدوران اینه که در جواب انتقادات کشورهای غربی رو مثال میزنن مثلا در جواب شکنجه و کشتن مخالفان و سرکوب اعتراضات مردمی (با قتل تعدادی از مردم) میگن: دیدین تو آمریکا جنبش 99 درصدی ها سرکوب شد! (لابد چند هزار آمریکایی رو دولت آمریکا برای سرکوب بهتر کشته!) دیدین تو کشورهای غربی آزادی بیان نیست و انتقاد از هولوکاست ممنوعه!
این همین استدلالی هست که شما استفاده کردی چون کشورهای غربی با پناهجویان رفتار خوبی ندارن پس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم حق دارد مثل حیوان با اتباع بیگانه رفتار کند!
یعنی از شدت بلاهت و حماقت بعضی از مزدوران جمهوری اسلامی واقعا آدم تعجب میکنه.

رویا گفت...

زشتی نمایش یک عده انسان به این شکل ، و نقد حضور نیروی کار خارجی چه ربطی به هم دارند؟ در جاهایی که شما اشاره کردید، آیا پناه جویان را برای نمایش وسط شهر درون حصار گذاشتند؟!
اینکه این حصار ها دقیقا قفس نیستند چیزی از زشتی کار کم میکنه که شما سر اینکه این قفس نیست و میله هست و فلان بحث میکنید؟!

ناشناس گفت...

تقریبا با تمام کلمات ناشناس ساعت ۲۳:۱۷ موافقم جز مزدور خواندن مرندی. ولی‌ با چشمان بابا قوری یک وطن پرست ایرانی‌ نگاه خواهم کرد که این تیمسار بازنشسته به کجا می‌رود و تا کجا خواهد رفت. شاید، تکرار می‌کنم، شاید، این دلقک هیچ چیز جز یک مزدور نباشد. که در آن صورت واقعا باید نگران بود از پتانسیل نفوذ kgb به تار و پود نه تنها رهبری وطن فروش حکومت ایران، که به عمق نفوذ آن به جامعه روشنفکری ایران.

جعفر گفت...

"شما یک مزدور کثیف جمهوری اسلامی هستی و از این کار دفاع میکنی"

جدای از اینکه تهمت مزدور زدن به یک شناسنامه دار از طرف یک ناشناس خیلی عجیب است، خود این رفتار (مزدور خواندن هر کس که مثل من فکر نمی کند) شیوه برخورد جمهوری اسلامی با منتقدین است، که برای آماده کردن ذهن مردم برای سرکوب، مخالفین خود را نوکر استعمار زده و مزدور بیگانه می خوانند، بهتر است مخالفین از روش های جمهوری اسلامی استفاده نکنند، دستکم در زمینه تبلیغات و پروپاگاندا! اتفاقا دیروز اخبار صدا و سیما همین مسئله را مطرح کرد که نخیر در عکس ها نه قفسی بوده و نه اون افراد پناه جو! بودند بلکه خلافکار بودند، حالا ممکن است برای شما و گروهی از مردم قفس و نرده یا پناه جو و مهاجر غیر قانونی فرقی نکند، ولی برای عده ای دیگر مهم است، فکر می کنم منظور دلقک واضح است، اینکه تبلیغات بر ضد جمهوری اسلامی هم آدابی دارد که اگر رعایت نشود، حرف شما واقعیت هم داشته باشد، اثری نخواهد گذاشت. البته به نظر مثالی که جناب دلقک انتخاب کردند برای طرح مسئله مناسب نبوده چون باعث ناراحت شدن مخالفان فوق مدرن جمهور اسلامی (طرفداران حقوق مهاجران غیر قانونی!) شده است.

تم موضوعی مطالب این وبلاگ هم مشخص است، اگر این حجم مطالب در نقد نظام حاکم در ایران، مخالف بودن نویسنده را ثابت نمی کند، پس چه چیزی را ثابت می کند؟ حداقلش اینه که جناب دلقک بیش از 500 مقاله راجع به جمهوری اسلامی و رهبر ایران و اینها نوشته است، حضرات عالی که به خودتان اجازه میدید بیایید تهمت مزدور بزنید چند تا مطلب نوشتید؟ هرآینه اگر کسی گمان کند جمهوری اسلامی به یک نفر پول داده تا در یک وبلاگ فکستنی (با عرض پوزش از نویسنده!) به مدت 7 سال تحلیل سیاسی و مطلب بنویسد برای گمراهی خوانندگان مجازی مخالف جمهوری اسلامی، خودش گمراه شده غریزی است و اصلا نیازی به صرف هزینه و وقت رژیم ندارد!

ناشناس گفت...

اینها یک عده مجرم و خلاف کار بودند
در انگلستان پلییس مهاجرت سرزده به محل کار مهاجران میریزد و غیرقانونیها را دستبند زده در قفسی که عقب ماشین هست می اندازد و می برد. توی تلویزیون هم نشان می دهند برنامه ای هست بنام uk boarder force که نشان می دهد رفتار بدون گذشت پلیس را خیلی از اینها که قفس می اندازند هم افغانی هستند آنجا جرات اعتراض ندارند. زبانشان فقط سر ما دراز است. تازه اینها تنها مهاجر غیر قانونی هستند اگر کار دزدی و زورگیری و قاچاق فروشی هم کرده باشند که تیم ضد تروریسیتی ارتش انگلیس می ریزند سرشان. در ضمن مجرم ها را توی زندان می اندازند که در همه جای دنیا تقریبا مثل فقس است.
متاسفانه نمی دانم چطور یکعده خود را وطن پرست می نامند اما از مشکلاتی که افغانها برای ما درست کرده اند نمی گویند خوب مشکل امروز جامعه بخش مهم آن همینها هستند. شماها بخاطر دشمنی با نظام هر کسی به ایران ضربه بزند را حلوا حلوا می کنید واقعا متاسفم.
الان در 17 استان کشور اقامت افغانی و عراقی کلا ممنوع است اما در شهر بیجاره ما شیراز نمی داندی چه می کشیم ما.
ما خواهان اخراج همه افغانها هستیم. یک میلیون مهاجر سوری اروپا را بهم ریخت و مدام می گویند بحران مهاجران برای اروپا اما 10 میلیون افغانی مملکت ما رااشغال کرده اند حرف هم بزنیم می شوین نژادپرست.
واقعا روزگار غریبی است
شماها که از این بیگانگان حمایت می کنید خودتن مشکوک هستید اپوزیسیون تقلبی هستید برای نابود یایران در لوای مخالفت با رژیم.
امیدوارم به تیغ سانسور گرفتار نشود گویا افغانها در فضای مجازی از غیب حمایت می شود که کامنتهای من را منتشر نمی کنند. واقعا ایران ما چقدر مظلوم است که اینگونه دارند نابودش می کنند.

Dalghak.Irani گفت...

بغضم را خوب شکاندی جعفر. منظورم همان - اگر می خواهی از طرف خوب دفاع کنی سعی کن به او بد حمله کنی - بود و مصداقش مثل همیشه بهانه بود و است و محتمل است با دقت و وسواس هم انتخاب نشده باشد. البته اهمیتی به این نمک ناشناسی های دوست و این ترفندهای الترا مخالف نمای دشمن نمی دهم و الا می توانم کامنت های طولانی "معرف شخصیت"شان را منتشر نکنم. ولی دیدن دوستانی مثل شما جعفر عزیز روحیه ام را تازه می کند که تسلیم کامنت های روحیه کش نشوم. مرسی و یا...هو

ناشناس گفت...

مرتضوی با ابراز شرمندگی، از شهدای کهریزک طلب پوزش کرد!

این نتیجه نوار منتظری و واکنش پور محمدی بوده. اقای مرتضوی ترسیده چند سال دیگه مجبور بشه به اعمالش افتخار کنه، گفته بگذار همین الان تلویحا بگم که پشیمانم تا بعدا ازم طلب کار نشوند، واقعا هم درست فکر کرده. هر چند شایدم خوش خیالی باشه، چون به نظر صریحا از چند نفر خاص عذرخواهی کرده و عذر خواهی از بقیه شهیدان 88 تلویحی و مبهم بوده. معلوم نیست انگیزه چی بود و عذر خواهی صادقانه است یا نه؟ ولی بهتر از هیچی.

رامیار گفت...

این خبر دویچه وله را که خواندم یاد شما و تحلیلهایتان افتادم و اینکه برجام خودش را به این سیستم تحمیل میکند:
https://www.radiozamaneh.com/298187


قرارگاه خاتم و بنیاد برکت از قراردادهای نفتی حذف می‌شوند

اختلاف بر سر قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC پس از دو بار اصلاحیه ادامه دارد. منتقدان دولت از تحریم قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنیاد برکت از وزارت نفت خبر می‌دهند.

پایگاه خبری مشرق که به نهادهای امنیتی نزدیک است، از عدم امکان مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیاء و بنیاد برکت در قراردادهای جدید نفتی ایران خبر داد.

برپایه این گزارش هیات دولت در اصلاحیه دوم این قراردادها، وزارت نفت را به رعایت بندهای ۱۴ و ۱۵ اجرایی قطعنامه شماره ۲۲۳۱ و بند ۳۷ توافق هسته‌ای ملزم کرده است.

مشرق مدعی شده است که این بند، دولت جمهوری اسلامی را از همکاری با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که همچنان نامشان در فهرست تحریم‌های ثانویه امریکا قرار دارد، منع کرده است.

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران تیر امسال شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء و بنیاد برکت را به عنوان شرکت‌های صاحب صلاحیت برای حضور در قراردادهای نفتی و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی به رسمیت شناخت.

با این حال مشرق مدعی شده است که این تبصره مانع مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران که همچنان تحریم هستند، در قراردادهای جدید نفتی خواهد شد.

دولت تا به حال دوبار قراردادهای نفتی را اصلاح کرده است. به گفته معاون اول رئیس جمهوری در مرحله نخست ۱۵۰ مورد و در مرحله دوم ۹ مورد اصلاحیه در این قراردادها صورت گرفته است.

در همین راستا بانک‌های ملت و سپه نیزهفته گذشته در نامه‌ای به قرارگاه خاتم‌الانبیاء، اعلام کردند که ادامه همکاری با این مجموعه را نخواهند داشت.

منتقدان دولت حسن روحانی این سیاست‌ها را «خودتحریمی» علیه شرکت‌های داخلی و تن دادن به خواسته دولت امریکا از سوی دولت می‌خوانند.

ناشناس گفت...

ناشناس ساعت ۶:۱۹ اون جنایتکار چون زمان محاکمه اش هست داره خودشو برای بخشش و فرار از عدالت اماده می کنه، بعدشم دوباره مسئول میشه، اگه اعدام بشه هم کمه عذرخواهی فایده نداره

ناشناس گفت...

"جناب دلقک بیش از 500 مقاله راجع به جمهوری اسلامی و رهبر ایران و اینها نوشته است"

نمی دونم چطور تونستی همه پست ها رو بشمری. اگر منطقی فکر کنیم که دلقک ماهی دو پست نوشته باشه و این کار رو هم لاینقطع به مدت 7 سال ادامه داده کل پست هاشمیشه حدود 170 مقاله.

از کل تعداد این مقالات تا جایی که من تونستم چک کنم به خصوص مقالات اخیر بیشترشون پست هایی با نظرات عجیب و غریب بودن که خود نویسنده هم نتونسته خودش رو قانع کنه چه برسه به خوانندگان از جمله پست هاش در مورد قالیباف، اول دفاع از روحانی و اخیرا برضد روحانی یه تعداد زیادی هم پست های متفرقه که یه موضوع ساده و بی اهمیت رو برداشته بولد کرده. اکثر مقالات در دفاع از عملکردهای مختلف نظام مثل افراد مختلف از خود نظام و انتخابات بوده. فقط یه گروه کوچکی از مقالاتش در مخالفت با خامنه ای بوده. جالبه که من ندیدم مثلا پست مستقلی علیه برخی نهادها مثلا سپاه و نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبری بنویسه. و از طرف دیگه چندین مورد دیدم که از حکومت نظامیان دفاع میکنه و طرفدار چشم و گوش بسته قالیباف هم هست. خودش هم که بازنشسته نظامی هست (میگه تیمسار بوده و مقام مهمی بوده ولی هیچ اطلاعاتی ازش تو اینترنت نیست دریغ از حتی یک مصاحبه یا یک کاری که جایی ثبت شده باشه).

این شواهد رو که کنار هم میذاریم اگر عقل و منطقی تو کله مون باشه به این نتیجه میرسیم ایشون یا یک طرفدار بی کله و بی منطق نظامیان هست یا یک مزدور امنیتی که همراستا با برنامه سپاه عمل می کنه جهت به حکومت رساندن نظامیان و مخالفتش با خامنه ای و برخی روحانیون هم به دلیل این هست که اینها (نظامیان) میخوان روزی در ایران روحانیون رو کنار زده (به زبان ساده کودتا کنن) و خودشون کامل قدرت رو به دست بگیرن. جالبه که در این پست هم از پلیس که در ایران یک نیروی امنیتی و نظامی و انتظامی هست دفاع کرده.

ناشناس گفت...

یه دلیل دیگه ای که ایشون رو مزدور خطاب کردم این بود که ایشون کامل و بدون هیچ ترسی تمام اطلاعات و عکس و نامش رو در وبلاگ گذاشته. اولا که نظامیان اجازه سفر به خارج از کشور رو به جز سفرهای زیارتی ندارن. و حتی بعد از بازنشستگی هم در سفرهایشان نظارت هست و باید اطلاع بدن. ولی ایشون یکراست اومده و نشسته لندن و داره با قالب کردن قالیباف به ما داره مثلا با جمهوری اسلامی مبارزه می کنه و به قول خودش معاند هست! چطور ممکنه یه نظامی ارشد با همچین رتبه نظامی بالایی به راحتی بیاد لندن و خودش رو معاند بخونه. یه خلبان افسر معمولی نیروی انتظامی که به ترکیه فرار کرده بود جمهوری اسلامی حتی تیم آدم ربایی برای برگردندونش فرستاد ترکیه. سپاه هر جنبنده ای رو که کمی با خارج از کشور ارتباط داشته باشه رو دستگیر میکنه. من حالا خودم احتیاط میکنم و یه سری مسائل رو که خود دلقک گفته درباره خودش دوباره نمیگم و تحلیل نمیکنم (فرض میکنم که دلقک مزدور نبوده و فقط یه احمق بی احتیاط بوده و من به جاش احتیاط میکنم که به ضرر دلقک تموم نشه). اینها دلایلی بود که با توجه به اونها به این نتیجه میرسیم که ایشون یا کاملا عقل از سرش پریده و مجنون تشریف دارن یا مزدور هستن.

نمونه و سابقه قبلی هم داشته همچین مزدورانی. از جمله قضیه محمد رضا مدحی که خودش رو تاجر الماس معرفی میکرد. اون هم کامل خودش رو معرفی کرد و حتی فیلم های خودش رو هم در اینترنت گذاشت. کسی هم نپرسید این آدم کیه که یهو ظاهر شد و از کجا اومده و وابستگانش کی هستن و کجا هستن. یه نمونه دیگه هم فرشاد امیرابراهیمی هست که یه مدت یه سری به اصطلاح افشاگری های بی خطر انجام داد ولی بعد از مدتی اصلا دیگه صدایی ازش در نیومد. اینها میان بیشتر برای هدایت هدفمند اپوزیسیون خارج کشور و شناسایی چهره های مطرح و بالقوه قوی و دارای ایده و سوزاندن این چهره ها با برچسب زدن شون.

این جناب دلقک هم تمام کارهاش در این وبلاگ در این راستا بوده. هیچ وقت ما هیچ وحدت و حمایتی از ایشون نسبت به گروه های مختلف اپوزیسیون ندیدیم. همیشه هم یا مشغول حمایت از قالیباف بوده یا وقتی دیده قالیباف برای اکثریب غالب مردم قابل هضم نیست از یه چهره دیگر داخل نظام حمایت کرده. و همیشه هم سعی داشته سطح فکری و توقع خوانندگانش رو پایین نگه داره و اونها رو به مثلا آزاد شدن کنسرت و حجاب خانم ها و فیلم و موسیقی مشغول کنه. خیلی جالبه حتی یه مورد هم ندیدیم که به طور مشخص از سرنگونی حکومت حمایت کنه فقط به طور کلی و مبهم گفته که آره اگر بشه که این حکومت باید بره ولی اکثر اوقات نگفته که اگر حکومت بره به جاش چی باید بیاد. دو سه بار به حکومت نظامیان اشاره کرده و یه بار هم به حکومت سنگاپور که یه نوع دموکراسی دستکاری شده و ناقص هست و اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. و در مورد سنگاپور صریح و واضح گفته که قدرت باید دست یه گروه محدود از نخبگان باشه که احتمالا در نظر ایشون این نخبگان افرادی مثل قالیباف و نظامیان سپاه هست.

ناشناس گفت...

چرا کامنت من منتشر نمی شود؟

ناشناس گفت...

"اتفاقا دیروز اخبار صدا و سیما همین مسئله را مطرح کرد که"

بله...من دیگه زیاد توضیح نمیدم...سعی کنید زیاد صدا و سیما تماشا نکنید چون تقریبا تمام مطالبش دستکاری شده و هدفمند یا دروغ محض هستن.
جالبه نیروی انتظامی اول به کل قضیه رو تکذیب کرد. بعد دیدن که عکس ها رو واقعا دیگه نمیشه تکذیب کرد و یه خبرگزاری خودی و معتبر (به قول خودشون) عکسها رو منتشر کرده دوباره بیانیه دادن که: بله نمایشگاه بوده و یه سری اتباع بیگانه هم دستگیر شدن و همون روز هم توسط قاضی تعیین تکلیف شدن ولی باز هم تکذیب می کنیم!

"تبلیغات بر ضد جمهوری اسلامی هم آدابی دارد"

چه آدابی دارد؟ میشه سه موردش رو بفرمایید یاد بگیریم؟ آزادی بیان هیچ حد و مرزی ندارد به جز فحاشی (فحش های قومی و نژادی و جنسی و کلامی) و دروغگویی. اگر شما این رو هنوز نفهمیدی پس هنوز آماده دموکراسی نیستی و همون جمهوری اسلامی براتون مناسب تر است و نیاز هم نیست تبلیغات ضدجمهوری اسلامی بفرمایید اون هم با رعایت آداب!

خود دلقک بارها گفته که کوچکترین مسائل و اتفاقات در جهت خواسته اش که اسم پر طمطراق "عرفی سازی" رو هم واسش انتخاب کرده رو "بزرگنمایی" می کنه. بعد اومده تو این پستش نوشته که این کار نیروی انتظامی در حد یه گاف بوده (یعنی اهمیتی نداشته و چرا شما اپوزیسیون این اشتباه "غیر عمدی" نیروی انتظامی زحمت کش و عزیز دل اینجانب رو که در سال 88 با وانت از روی مردم عادی رد میشد رو "بزرگنمایی" کردید!)

"هرآینه اگر کسی گمان کند جمهوری اسلامی به یک نفر پول داده تا در یک وبلاگ فکستنی (با عرض پوزش از نویسنده!) به مدت 7 سال تحلیل سیاسی و مطلب بنویسد برای گمراهی خوانندگان مجازی مخالف جمهوری اسلامی"

شما ندیدی این دلقک تو بالاترین چه الم شنگه ای به پا میکنه با هر پست اش. بالاترین از پربیننده ترین سایت های اپوزیسیون هست هر چند یکی دو سالی هست که آمار بازدیدش به شدت پایین اومده که نشون دهنده ناامیدی مردم هست. گاهی وقتهای هم میره به بعضی چهره های معروف اپوزیسیون گیر میده و عادت داره پست های جنجالی بذاره تا خودش رو مطرح کنه. بالاترین قانونش اینه که کسی نمیتونه همینطوری بره و مطلبش رو مستقیم در بالاترین پست کنه (قبلا اینطور بود و فقط چند ماهی هست که بالاچه ها درست شدن) بنابراین دلقک هم طبیعتا برای مطرح کردن خودش مجبور بوده این وبلاگ فکستنی رو ایجاد کنه.

Dalghak.Irani گفت...

البته یاسین بگوش خر است اگر یارو تصمیمش را برای تخریب و اسپم گرفته باشد. اما جهت طلاع آنانی که تازه می آیند می گویم که من بطور دقیق 1998 مطلب در وبلاگم منتشر کرده ام که 90 درصد آن ها حتماً در مخالفت با ایدئولوژی اسلام سیاسی و روحانیان سنتی و سیاسی حاکم است - البته شرط پیشینی این است که طرف بداند ایدئولوژی چیست و مخالفت من با جمهوری اسلامی از جنس فلسفی است و نه سیاسی - در مورد سایر خزعبلات هم اضافه می کنم که یارو خیلی ترسیده و فکر می کند که اولاً جمهوری اسلامی بیکار است اولاً و قادر است ثانیاً که هر کسی را در هرجای دنیا تعقیب کند و بخواهد با او مبارزه کند. اگر این چنین باشد اینهمه نامداران مخالف با نام و نشان و تلویزیون وسایت و دادر دودور شبانه روزی و بسیار پرمخاطب و مؤثرتر از این وبلاگ هندلی را می زند تا نوبت من برسد. خواهش می کنم فرهنگ لمپن بالاترینی تان را منتقل به اینجا نکنید و زیاد هم لغوه نگیرید که خامنه ای در بدر دنبال من و شما می گرده تا از انقلابی را که راه انداخته ایم خنثی کند. البته اگر هرسال به جمهوری اسلامی سفر می کنید - مثل این دوستمان - کمی احتیاط کنید در فعالیت مستقیم مثل من - نه کامنت گذاشتن در اینجا و انجا - چون با احتمال نه چندان قطعی ممکن است توی فرودگاه یا پس از ورود از شما سؤالاتی در رابطه با فعالیت تان بکنند. البته همیشه هم منجر به تنبیه خیلی محکمی نمی شود اگر تنها بوده باشید و وصل به سازمان های سیاسی و جاسوسی خارجی نباشید. یا...هو

ناشناس گفت...

این دیگه داره زیادتر از کوپنش وقت و انرژی وبلاگ رو می‌گیره. بفرست رد کارش. حرفش رو که زد استدلالش رو آورد فحشش رو داد تهمتش هم زد. خیلی خوب ما هم آگاه شدیم دیگه فریب نمی‌خوریم. شرط می‌بندم کامنت بعدی رو هم علیه شهردار تهران می‌نویسه. تیمسار مراعات این اشخاص -غیر از زحمت شما- تضییع وقت و اعصاب ما هم هست.

ناشناس گفت...

دخالت در بحث ناموسی و شخصی! ناشناس عزیز و تیمسار نمی کنم، ولی اقای مصطفی عزیزی هم مانند شما وبلاگ داشت و مطلب می نوشت، بنده خدا بخاطر حرف روحانی برگشت ایران و از همون فرودگاه به اوین منتقل شد! (شوخی بود ولی واقعا گرفتنش) یه مدت زندان بود و بعدش عفو گرفت و آزاد شد، حالا من نمی دونم ایشان سیمش به جایی وصل بود یا نه! ولی گفتم که یک وقت دلقک خر نشود و برود ایران، وگرنه دو سال زندان در بند فرهیختگان اوین روی شاخش هست! تا مورد عفو رهبری قرار بگیرید.

ناشناس گفت...

کانون ناباوران ایران:
واقعیت یا شایعه؟
صحت چنتا ادعا رو خیلی کوتاه بررسی کردیم.

●ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺣﺬﻑ شده ﺍﺳﺖ.<<<شایعه
●روز کوروش در هیچ تقویمی وجود ندارد <<<<واقعیت
●وسیع ترین و بزرگترین امپراطوری تاریخ مربوط به هخامنشیان است و در کتاب رکورد های گینس ثبت شده است. <<<< واقعیت
●در مورد اینکه رفتار کوروش با سایر ملل خوب بوده است از کتاب درسی حذف شده است <<<شایعه است ،حذف نشده
●تختی در مقابل محمدرضاشاه سر خم نکرد <<<< شایعه است، سر خم کرد
●یک هواپیما با کف شیشه ای وجود دارد <<<شایعه است
●یک نفر برای اینکه قیافه اش شبیه سگ شود جراحی کرد <<<شایعه است
●ایموتو کشف کرد اب شعور دارد و مولکولهایش در برابر ایات قران منظم میشود <<< شایعه است،عکسها تقلبی بوده است
●کاریکاتور دانمارکی که برای پیامبر مسلمانان کاریکاتور کشید به خاطر عذاب خدا بدنش و صورتش سوخت <<<شایعه هست، سالم و صحیحه ،نسوخته ایشون
●کسانی که لنز میزنند اگر نزدیک اتش بشوند لنز انها در چشمشان میشکند <<<< شایعه است
●یک سوتین 2000ساله متعلق به زن کوروش بزرگ کشف شده است <<<< شایعه است.
●ﻟﻮﮔﻮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮﯼ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮﺍﯾﯽ است <<< واقعیت دارد
● ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ داده است <<<<شایعه است
●پروفسور بالتازاز در ایران زندگی میکرده است<<< شایعه لست
● ﺩﺭﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﺎﺭ ﺯﺭﺁﺑﺎﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﯾﻦ هرساس در عاشورا خون گریه میکند و از ان خون خارج میشود<<<شایعه است
● ﺍﺯ ﻫﺮ ۲۰۰ ﻧﻔﺮ درجهان ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻩ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻣﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ <<<واقعیت دارد
● ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﮔﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮﺩ<<<واقعیت دارد
● ﻃﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺿﺮﺭ دارد <<<شایعه است
● ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﻭ ﯾﺰﺩﮔﺮﺩ ﺳﻮﻡ وجود دارد <<<شایعه است ،هیچ نامه ای رد و بدل نشده است
● ﭘﻮﻣﭙﻪ ﺩﯾﻮﺱ ” ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰﺍﯼ “ﺩﯾﻮﺙ ” دارد<<<شایعه است این فحش ربطی به سردار ایرانی ندارد
●درقران معجزات عددی وجود دارد <<<شایعه هست
●افسانه ی پوریم با سیزده بدر ارتباط دارد<<< شایعه است
●در قران سرعت فرشتگان با استفاده از نسبیت انیشتین محاسبه شده است <<<شایعه است
●فروش گوشت انسان در چین<<<شایعه است
●داستان پتروس فداکار هلندی واقعیت داشته <<<< نه شایعه و افسانه هست
●شکستن لامپهای کم مصرف برای انسان مضر است <<<واقعیت دارد
●بیشترین اعدام نوجوانان در ایران است و در گینس ثبت رکورد شده است <<<واقعیت دارد!
●اولین اسیاب بادی در ایران ساخته شده است <<< واقعیت دارد در گینس ثبت شده
●اولین توریست فضایی زن یک ایرانی است <<واقعیت دارد
●مخترع و مکتشف شراب ایرانیان هستند <<<واقعیت دارد در گینس ثبت شده است
● ﮔﺮﺍﻧﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻭﯾﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬﺍﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺧﺎﻭﯾﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ “ﺍﻟﻤﺎﺱ ” ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۳۴ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ<<<<واقعیت دارد
● ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ - ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ<<<واقعیت دارد
● ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺮﻭﺩﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺭﻭﯼ ﺳﺮ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ<<<<واقعیت دارد در گینس ثبت شده است
● ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۴۸۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ <<<واقعیت دارد در گینس ثبت شده است
● ﺁﯾﺎ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﭼﯿﻦ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ<<<شایعه است
●دکتر حسابی ﻣﻮﺳﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۰ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺍﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻭ ﺍﭘﺘﯿﮏ<<<شایعه است
● ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ ﭘﺪﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ<<<<شایعه است
●ناسا معجزه ی شق القمر را تایید کرده است <<<<شایعه،ناسا گفته هیچگاه ماه دونیم نشده است.
●اوباما آذری رقصید<<شایعه است آذری نرقصید
● ﻟﺒﺎﺱ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ است<<<شایعه است
●ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺳﻤﯿﻌﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺮﮎ ابراهیم ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ کرده است<<<شایعه است
● ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﮐﺎﻓﯽ دارد<<< شایعه است ،مستندات کافی نیست
●انیشتین شیعه بود <<<<شایعه است
●ﭘﭙﺴﯽ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ؛ ﮔﻮﺩﺭﺯ ﻭ ﺷﻘﺎﯾﻖ؟ <<<شایعه است

منبع برای هر کدوم خواستید کافیه بگید ،قاعدتا نمیشد همه منابع رو اورد.اما اگر راجب هرکدوم منبع خواستیی بگید

ناشناس گفت...

اقای منتظری فردا وقتی گوسفندا قربانی می شوند، عفو خواهد شد.

Dalghak.Irani گفت...

من از روز سه شنبه تا اول اکتبر در مرخصی به تأخیر افتاده خواهم بود. تلاش می کنم فردا یک پست بنویسم ولی اگر نشد باید تا اول اکتبر صبور باشیم. یا...هو

رامیار گفت...

این متن طنز را محمدرضا ستوده نوشته است که مطالبه‌هایش از سران اصلاحات و به ویژه خاتمی و روحانی مرا به یاد مطالبه‌های دلقک انداخت:
آقای خاتمی
کافیست...نعلین هایتان را آویزان کنید!

محمدرضا ستوده/ طنزنویس بیکار

با اینکه می دانم با نوشتن این مطلب همین چهار فرصت شغلی بالقوه را در روزنامه های اصلاح طلب از دست می دهم اما عیبی ندارد، گاهی باید یک حرفایی را زد.
بگذارید این یادداشت را اینگونه شروع کنم.روز 17 مرداد(روز خبرنگار) با یکی از دوستان به دفتر آقای خاتمی واقع در خیابان جماران رفتیم.مِلکی با حدود 2 هزار متر مساحت و یک عمارت درباری در وسط آن.به همراه استخر و متعلقات دیگر.از دوستم پرسیدم: آقای خاتمی این دفتر را از کجا آورده؟ اینجا را خریده است؟
گفت: نه.احتمالاً بیت امام اینجا را در اختیارش گذاشته اند.
گفتم:بیت امام از کجا آورده که در اختیار ایشان گذاشته؟
و او دیگر چیزی نگفت!
این مطلب تا اینجا شبیه یادداشت های آقای حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان شد ولی عجله نکنید چون شبیه تر هم می شود!
من نمی فهمم آقای خاتمی برنامه اش برای ما و مملکت چیست.حالا ما و مملکت هیچ،برنامه ایشان برای خودشان چیست؟
جریان اصلاحات قرار است دقیقاً چه چیزی را اصلاح کند؟
کسی از شما شنیده که اصلاح طلبان دقیقاً برنامه شان به طور مصداقی برای آینده کشور چیست؟
حالا که اینقدر زور می زنند تا به هر خواری و خفتی که شده در صحنه سیاسی باقی بمانند دقیقاً برنامه شان برای ما و کشور چیست؟
قرار است سیستم آبیاری کشاورزی را اصلاح کنند؟ زاینده رود را احیا کنند؟ قانون اساسی را اصلاح کنند؟قرار است داریوش و ابی در برج میلاد کنسرت بدهند؟قرار است اصلاحات تلاش کند تا 15 سال دیگر شورای نگهبان غلامحسین کرباسچی را تایید صلاحیت کند؟قرار است چمن ورزشگاه شیرودی ترمیم شود؟
دقیقاً کجا را می خواهند اصلاح کنند؟
من نمی دانم در این چهار سالی که آقای روحانی آمده اتوبان تهران-شمال چند متر پیشرفت داشته است ولی این را می دانم که ایشان یک کنسرت در مشهد نمی تواند برگزار کند.
آقای روحانی...اگر احساس می کنید به خاطر آن 19 میلیون رایی که مردم ایران و مشهد به شما داده اند، باید در مشهد کنسرت برگزار شود،با دستور مستقیم خودتان مجوز یک کنسرت در مشهد صادر کنید و خودتان هم در آن شرکت کنید،اگر هم نمی خواهید هزینه کنید،کلاً سکوت کنید و حرفی نزنید اعصاب ما را هم به هم نریزید.
من حق را به آقای علم الهدی می دهم.وقتی شما نسبت به مشهد احساس مسئولیت نمی کنید یک نفر باید مسئولیت این شهر را به عهده بگیرد.نمی شود که یک استان بدون متولی اداره شود.باز هم خدا پدرآقای علم الهدی را بیامرزد که بی مسئولیتی شما را نسبت به مردم مشهد جبران می کنند و بار شما را به دوش می کشند.
اما برگردیم به بحث برنامه اصلاح طلبان برای آینده کشور.من از این لحاظ برای اصولگرایان احترام بیشتری قائلم.چون حداقل برنامه ی آنها این است که به کشور آسیب بزنند ولی اصلاح طلبان همین برنامه را هم ندارند!
واقعیتش این است که من احساس می کنم اصلاح طلبان و در راس شان آقای خاتمی خودشان هم نمی دانند دقیقاً می خواهند چه کار کنند و چه باید بکنند ولی از آنجایی که شغل شان سیاستمدار بودن است می خواهند به هر ضرب و زوری در صحنه باشند،خیلی هم دغدغه آزادی و دموکراسی ندارند وگرنه رهبر اوپوزوسیون و لیدر اصلاحات یک مملکت صبح تا شب در یک باغ مصادره ای نمی نشست و برای ازدواج های منتهی به طلاق خطبه عقد نمی خواند!
من در سیره ی رهبران آزادی خواهی مثل گاندی و ماندلا هرگز ندیدم که در کنار مبارزه سیاسی، خطبه عقد هم بخوانند.
ادامه در بعدی

رامیار گفت...

ادامه از کامنت قبلی:
راستش اول از همه باید تکلیف آن باغی که شما آن را دفتر کارتان کرده اید مشخص شود بعد برویم سر اصلاحات در مملکت!
من نه طرفدار سبز هستم نه هیچ رنگ دیگری.به میرحسین موسوی هم رای ندادم.
چون تجربه نشان داده که نباید رنگی شد.
ولی مرد مومن...قبل از انتخابات 88 شما و آقای هاشمی آن بنده خدا(میرحسین موسوی) را انداختید جلو،علم حمایت تان را بلند کردید،گفتید:برو ما پشتت هستیم.بعد که همه چیز خراب شد هر کدام تان یک سوراخی پیدا کردید و متواری شدید.پیرمرد بیچاره ماند و حوضش...
دریغ از ذره ای تلاش از روی معرفت، جهت حل شدن مشکل این بنده ی خدا.
یا تاکتیک تان خیلی پیچیده است که من نمی فهمم یا اصلاً تاکتیکی وجود ندارد که من بخواهم بفهمم!
یک عده ای را فرستادید در مجلس.
آقای بهروز نعمتی که دنبال جبران هزینه هایی است که برای انتخابات کرده.آقای کواکبیان هم با آن پیام تاریخ شان در رسای عباس کیارستمی و طعم گیلاس، دست خود و ضریب هوشی اش را برای همه رو شد.دختر آقای صفدر حسینی هم سهمش را از سفره انقلاب برداشت.شما هم که در نیاوران پشت هم سیگار می کشید،خطبه عقد می خوانید و همچنان گفتگوی تمدن ها را تئوریزه می کنید.آقای هاشمی هم وقتی پسرش را می خواهند ببرند زندان در گوشش قرآن می خواند.

پدرجان! اگر پسر شما گناهکار است باید پدرش را در بیاورند،چرا در گوشش قرآن می خوانی و او را بیگناه جلوه می دهی؟ اگر بیگناه است بیخود سکوت می کنید و چیزی نمی گویید و بی گناهی اش را اثبات نمی کنید.
همگی در منطقه نیاوران دور هم جمع شده اید،بچه هایتان را هم فرستاده اید آن ور،خودتان هم آخر عمرتان را با هوای شمیرانات میگذرانید.حالا اگر فرصتی هم برای اصلاح پیش آمد که آمد اگر هم نیامد طوری نیست به هر حال اصلاحات یک پروسه ی طولانی مدت است!
فقط یک سوال اساسی باقی می ماند و آن اینکه؛ من یک روزنامه نگار و طنزنویس هستم که دو ماه پیش شغلم را از من گرفتند و الان 12 هزار تومن بیشتر برایم باقی نمانده.آقایان موسوی لاری، ابطحی و عبدالله نوری که سال های سال است از کار بیکار شده اند از کجا در می آورند می خورند؟
هزینه زندگی همه این عزیزان با آقای مرعشی است؟!
من از هر سَمتی وارد این موضوع می شوم به این نتیجه می رسم که ما تقریباً گیر آورده شده ایم.
من فرض را بر این می گیرم که همه ی این چیزهایی که گفتم غیرکارشناسی و غیرعلمی است.اما لطفاً یک لحظه بی خیال تئوری گفتمان اصلاحات شوید و یک سوال من را پاسخ دهید:
برنامه ی دقیق عملیاتی شما برای اصلاحات در آینده به طور مصداقی چیست؟

یک هموطن گفت...

هموطن ناشناس، دموکراسی بیش از آن که یک هدف باشد یک روش است. روش این که با ایده هایی متفاوت بتوانیم در فضایی امن و بی هراس با یکدیگر به گفتگو بنشینیم. این حق شماست که با نظر نویسنده این وبلاگ در مورد این مطلب و یا طرفداری ایشان از قالیباف مخالف باشی ولی حقیقتا به نظر شما مزدور نامیدن ایشان یا هر کسی که با نظر من و شما موافق نیست تکرار رفتار آشنای خودکامگی و استبداد جامعه ما نیست؟ من یک پزشک و استاد دانشگاه هستم که سالهاست چون بسیاری دور از وطن زندگی می کنم و اتفاقا در مورد موضوع قالیباف صد در صد با نویسنده این وبلاگ موافقم و بر این باورم که آنچه دشمنی اصلاح طلبان را از ابتدا با قالیباف رقم زد تنها قبیله گرایی سیاسی بوده و هست و این حقیقت که قالیباف نیرویی از درون اصلاح طلبان به معنای سیاسی نبود همه حملات پس از آن که به بدنه اجتماعی اصلاح طلبی با تبلیغات سنگین گاها حتی با وارونگی حقیقت تلقین شد بر اساس امری صرفا سیاسی شکل گرفت و اتفاقا کسانی چون تیمسار مرندی نویسنده این وبلاگ که به جای تحت تاثیر گرفتن روند تبلیغات جریان نزدیک به دیدگاه اجتماعی شان دست به تحلیل شخصی و مستقل می زنند بسیار معدود و قابل ستایش اند. من در همه انتخابات گذشته چه در داخل ایران و چه خارج از ایران شرکت کردم و به اصلاح طلبان رای دادم به غیر از آخرین انتخابات که نتوانستم بین قالیباف و آقای روحانی به دلایل فراوان و برخلاف نظر غالب همفکران و دوستانم خود را راضی به رای دادن به روحانی کنم. شاید آنچه را اکثریت هموطنانم انتخاب کردند انتخاب بهتری بود و شایدهم نه ولی در شادی همه آنها پس از این انتخاب شریک شدم. آیا به نظر شما اقلیتی که چون من فکر کردند و می کنند هم مزدورند؟ ما با هم می توانیم اختلاف نظر داشته باشیم و این طبیعی است. من در این پست با نویسنده هم عقیده نیستم ولی خوشحالم که کسی بر خلاف جریان رایج شهامت ارائه تحلیلی متفاوت را دارد. تفکر جانبی و تحلیل از زاویه ای متفاوت به من و شما کمک می کند افق دیدمان را گسترش دهیم، بیشتر بیاموزیم و فراگیرتر بیندیشیم. دموکراسی روشی برای همزیستی و مشارکت همه ماست و راهی برای آفرینش رویایی که همه ما بتوانیم در آزادی و برابری در آن زندگی کنیم. اگر همدیگر را مزدور بخوانیم شهامت از اقلیت گرفته خواهد شد و راه اکثریت جز به فاشیسم ختم نخواهد شد و اگر در اقلیتیم و مخالف خود را مزدور می خوانیم چیزی جز استبداد حاصل مبارزه ما نخواهد بود. انسانهای شریف آزادی را برای همگان می خواهند و مستبدان با قلبی کوچک تنها برای خود.

اصلاحطلب گفت...

خطاب به رامیار

فکر کنم به نیاوران نشین ها حسودیت میشه. خوب حالا ما باید از دست آدمهایی مثل تو چی کار کنیم؟ فعلا که ما تونستیم وارد محدوده خط قرمز قدرت بشیم. شما میتونی وارد این محدوده بشی. شما هم اگر میتونی وارد شو. بیا داخل محدوده. ولی من مطمئن هستم به خدا 100 سال سیاه نمی تونی وارد محدوده قدرت بشی. بدون صدها میلیارد پول نمیشه وارد محدوده قدرت شد. باید اول پولدار بشی. بعد بیا اینجا فعالیت سیاسی کنی و کامنت بنویسی.

ناشناس گفت...

"من در همه انتخابات گذشته چه در داخل ایران و چه خارج از ایران شرکت کردم"

خسته نباشید. حتما خیلی زحمت کشیده اید!
من نمی دونم چرا ما ایرانیان مسخ شده ایم و هرگز مغزمان را به کار نمی اندازیم که این زندان و دیوارهای حکومت رو که ما رو تبدیل به یه سری ربات رای دهنده کرده بشکنیم.

"نتوانستم بین قالیباف و آقای روحانی به دلایل فراوان و برخلاف نظر غالب همفکران و دوستانم خود را راضی به رای دادن به روحانی کنم"

آخی. دلم سوخت به خاطر این سختی ای که متحمل شدید. بذار یه خبر خوش بهتون بگم: مرتضوی همون قاتل جوونای مملکت گفته ببخشید اشتباه شد زدم کشتم شون! سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات (یعنی ایشون تئوری سازی میکنه و همه اصلاح طلبان این تئوری ها رو اجرا میکنن) هم گفته که مرتضوی همه شرایط توبه رو به جا آورده. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان آقای مرتضوی مثل یه کودک شیرخوار پاک و معصوم هستند و احتمال زیاد از نظر آقای حجاریان که دیگه اصل جنس اصلاح طلبی هستند در انتخابات بعدی مجلس که شما زحمت خواهید کشید شرکت خواهید کرد در لیست امید قرار خواهد گرفت. شاید هم 10 سال بعد نامزد ریاست جمهوری بشه که البته ممکن هست باعث بشه شما دچار سختی بشین که بین مرتضوی و مثلا قالیباف کدومش رو انتخاب کنید. یکی از یکی گل تر و با سوابق درخشان تر. مرتضوی که اشتباها چند نفری رو کشته و قالیباف هم اشتباها چماق زده تو سر زن و بچه مردم و اشتباها چند تایی ملک میلیاردی رو به دوستانش بزل و بخشش کرده که خب حلاله و سفره انقلابه.

بله ایرانیان از تمام دنیا حتی اونهایی که در شهرهای دور خارجی هستند با پشتکار زیاد خودشون رو به سفارت حکومت که طبیعتا در اکثر کشورهای دنیا فقط در پایتخت آن کشور قرار داره میان و در انتخابات حکومت شرکت میکنن. با این پشتکار فراوانی که در حفظ و مشروعیت بخشیدن به حکومت داریم حقیقتا هر کس انتظار اصلاح و استحاله و سرنگونی این حکومت رو داشته باشه یه احمق به تمام معناست. آقا اصلا خود ایرانیان نمیخوان این حکومت بره. مگه زوره؟ حالا شما اپوزیسیون چی تلاوت می فرمایین؟

ناشناس گفت...

حقیقت موضوع را همون روزنامه نگاره که رامیار گذاشته بود گفت.اصلاح طلبی بازوی راست خامنه ای است، که از بازوی چپش که به اصطلاح اصولگرایان باشند برایش خیلی پر خیر و برکت بوده. با با همه دزد و بی شرفند. خلاص.

ناشناس گفت...

در تایید نظر دوستان قبلا اشاره‌ای کردم جناح چپ و راست میانه‌رو و تندرو مجمع و جامعه.... و حالا هم معتدل هم به بازی اضافه شد.
هر قانونی که در شوراي نگهبان به بحث گذاشته می شود قبل از آن نظر بیت هم استفتاء می شود حتی چند صد دستگاه خودرو آمریکایی موضع گیری رهبری را در پیش داشت چه کسی باور می کند شبه احزاب ایران وابسته به بیت نباشند. خوان نعمتی گسترده است...

ناشناس گفت...

مهدی چمران، رئیس شورای شهر در خصوص حقوق دریافتی خود گفته است: شورا شغل محسوب نمی شود، حق الجلسه دریافت می کنم به کسی نمی گویم چقدر دریافتی دارم، حتی به پدرم!
جناب چمران با روحیه و منش مدرنی که دارد حسابی حال خبرنگاری که از حقوقش سوال کرده بود را گرفت.
ترامپ و کلینتون که مدارک پزشکی شخصی خود را منتشر می کنند باید از اندیشمندان ایرانی درس بگیرند.

عسکر گفت...

خیلی ها چشم دیدن ائتلاف ما با اصولگرایان میانه رو و نیز با اصـولگرایان معتدل را نـدارنـد
درست از روزی که بزرگان اصلاحات تصمیم خود را گرفتند و با حمایت از آقای لاریجانی و
دیگر اصولگرایان میانه رو و معتدل، ائتلافی عظیم تـشـکـیـل دادند و در نـتـیـجـه پـیروزی آقای
روحانی را در انتخابات سال 1396 را تـضـمـیـن کردند برخی حسودی را شـروع کردند، چون
می دانـنـد کـه چـه ائتلاف گـسـترده و عریض و طویلی تشکیل شده.( از آیت الله جوادی آملی
گرفته تا آیت الله صانعی، همه و همه در کنار بزرگوارانی چون آیت الله هاشمی رفـسـنـجـانی و
حجت الاسلام سـیـد مـحـمـد خـاتـمـی هـمـگی در این جبهه بزرگ و منسجم حضور دارند و دیگر
کاری از دست ضد انقلاب ساخته نیست

ناشناس گفت...

چندین ساله که میگم داعش کار ایران هستش، و باز بگید نه.
https://www.youtube.com/watch?v=xhi7fNGTS5U

بابک

ناشناس گفت...

بی صبرانه منتظر نوشته های شما هستم.

مدرسه دخترانه گفت...

همسر عضو اصلاح طلب شورای شهر زمین مصادره ای از بانک می‌خرد و به گفته خود مدرسه دخترانه‌ای در دربند تاسیس می‌کند اما بعد از مدتی مدرسه را تعطیل و جای آن برج می‌سازد

http://www.fardanews.com/fa/news/569384

دَوّآر گفت...

با درود به دلقک ایرانی عزیز و دوستان

روز گذشته آیت الله خامنه ایی همه ی دخالت های سپاه در حوزه های مختلف از اقتصاد تا فرهنگ را تائید و تشویق کرد
"علاوه بر حفظ امنیت و مسائل دفاعی، در عرصه‌های دیگری همچون سازندگی، عمران، خدمت‌رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی، نقش آفرین و تأثیرگذار است که این اقدامات باید ادامه یابند و به اطلاع مردم و افکار عمومی نیز رسانده شوند"
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34389

الف گفت...

عقب نشینی ادامه دارد...

ایران از خرید شش فروند هواپیمای دو طبقه ایرباس انصراف داد.

روحانی ترکانده است و «غلط می گوید»!

ناشناس گفت...

چند روز پیش آملی لاریجانی سخنرانی کرد و در آن به شورای نگهبان توصیه کرد که حواسش جمع باشد که کسانی که حکومت دینی را نفی می کنند به انتخابات راه پیدا نکنند:
https://www.radiozamaneh.com/299324

قوه قضاییه هم که سخنگویش قبلا در قضیه فیش ها گفته بود انتشار این فیش ها اشکال قانونی ندارد در جلسه ای در جمع خبرنگاران گفت انتشار اسناد واگذاری املاک نجومی توسط شهرداری تهران ممنوع است چون این اسناد محرمانه هستند!
ضمن اینکه در روزهای اخیر قوه قضاییه اقدام به احضار یک خواننده و چند ورزشکار زن کرده است و هیچ اقدامی نیز علیه نشریه یالثارات انجام نداده است که مطالب و کلمات آن گاهی به قدری رکیک است که در نگاه اول ممکن است آن را با یک نشریه جنسی و پورن اشتباه بگیریم!

خامنه ای هم روز قبل سخنرانی کرد و دفاع تمام قد و بی سابقه ای از سپاه انجام داد ضمن اینکه در سخنانش در چندین نوبت به صورت غیرمستقیم به روحانی هشدار داد. او گفت: برخی مسئولان حرف غلط می زنند که اصلاح شده جمله: برخی مسئولان غلط می کنند حرف می زنند است. و منظورش هم روحانی و هاشمی رفسنجانی بود:
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160918_l57_khamenei_receives_irgc_commanders

به نظر میرسد که پیش بینی دکتر رنانی در حال به وقوع پیوستن است. حکومت به شدت مشغول دفاع از نظامیان و قدرت دادن به آنها و مطرح کردن شان در رسانه ها است. بزرگ کردن سردار سلیمانی و قالیباف در رسانه ها با همین هدف انجام میشه. احتمال این وجود دارد که روحانی را رد صلاحیت کنند و سردار سلیمانی یا قالیباف را به قدرت برسانند تا به این ترتیب حکومت نظامیان که دکتر رنانی درباره آن هشدار میداد محقق شود. پس از به قدرت رسیدن یک نظامی، انتخاب رهبر هم به سادگی و در فضایی به شدت امنیتی و خفقان شدید انجام خواهد شد.

من قبلا هشدار داده بودم که غرب آنچنان که حکومت انتظار داشت با اشتیاق و دهان آب افتاده به سوی ایران جهت سرمایه گذاری هجوم نیاورد که هیچ بلکه تحرکات حکومت را هم کاملا کنترل و محدود کردند و موضوع نظارتی جدیدی را نیز به نام FATF به ایران تحمیل کردند. با پیشرفت تکنولوژی کم کم نیاز غرب به نفت ایران در حال از بین رفتن است (اگر تاکنون از بین نرفته باشد). نفت دیگر آن گوهر ارزشمند سابق که همه دنبالش بودند نیست. غرب می داند که حکومت ایران در دوران حساسی از تاریخ خود هست و احتمال استحاله یا حتی سقوط حکومت زیاد است بنابراین زیاد آب به آتش نمی زند و احتیاط می کند و منتظر است تا نتایج تحولات در ایران به تدریج آشکار شود سپس بر اساس این نتایج رفتار خود را تنظیم کند. در چنین اوضاع ملتهبی که هر آن امکان آن هست که سپاه اقدام به جنگ افروزی بکند غرب آنقدر عاقل هست که سرمایه های خود را در ایران به خطر نیندازد. تحولات در ایران هم در نهایت یکی از این دو سرانجام را خواهند داشت: استحاله حکومت از حکومت انقلابی به حکومت امنیتی-نظامی یا استحاله به یک حکومت عادی و سالم دموکرات.

ناشناس گفت...


◀️اندر حکایت مبارزه با مفاسد اقتصادی!!!
✏️ابن هرمه به نزد منصور (خليفه عباسی) آمد. منصور وی را عزيز داشت و تکريم کرد و پرسيد: چيزی از من بخواه.
گفت: "به کارگزارت در مدينه بنويس که هرگاه مرا مست گرفتند، مرا حد نزند!"
منصور گفت: ابطال حدود را راهی نيست. چيز ديگری بخواه و اصرار کرد. اما ابن هرمه بيشتر اصرار کرد...
سرانجام منصور گفت: به کارگزار مدينه بنويسيد:

"هرگاه ابن هرمه را مست نزد تو آورند، وی را هشتاد تازيانه زن، و آورنده اش را صد تازيانه!!"

از آن پس ابن هرمه مست در کوچه ها می رفت و کسی معترضش نمی شد!

حمایت قضایی از افشا کنندگان فساد مالی، یکی از اصول مبارزه با فساد است.

ناشناس گفت...

در راستای کامنت دوست ناشناس 21:37،
ویدئو مصاحبه یاشار سلطانی افشاگر املاک نجومی شهرداری تهران در سایت آپارات که فیلتر نیست ببینید:
http://www.aparat.com/v/ngBp5

میگه حجم واگذاری ها خیلی بیشتر از 2200 میلیارد بوده و شخصا با برخی از افرادی که ملک گرفتن رفته صحبت کرده. یه جا اشاره میکنه که رئیس شورای شهر تهران گفته که شهرداری حتی به تعاونی مسکن قوه قضاییه هم ملک واگذار کرده. بعد میگه مردم باهوشن و منظور این حرف رو میفهمن. برخورد سریع و حذفی قوه قضاییه هم نشون داد که پیش بینی این بنده خدا درست بوده و قوه قضاییه چون خودش پاش گیر قضیه هست قصد خواباندن سر و صداها و وارونه کردن موضوع رو داره. مدت کوتاهی بعد از این مصاحبه ویدئویی هم یاشار سلطانی بازداشت شد. بعد برای آزادی اش وثیقه تعیین کردن خودش وسعش نرسید وثیقه رو بده دوستانش رفتن بدن ولی بازپرس پرونده مبلغ وثیقه رو بیشتر کرد تا یاشار سلطانی در زندان بماند و طبعا صدایش هم به گوش نرسه.

ناشناس گفت...

خامنه عما مه اش را بالاتر بگذارد.!پیچ عمامه اش باید بیشتر شود و الا اسلام ناب و حکومت برحق امام زمان اصلا عملی نمی شود. این عن قلاب دنبال چیست؟ تیمسار تو می دانی؟ ما که نفهمیدیم!!

ناشناس گفت...

سلام
جناب تیمسار کجا هستید؟ هرجا هستید سلامت باشید
ارادتمند- یزد

ناشناس گفت...

خب درحالیکه قوه قضاییه ایران مشغول برخورد با افشاگران مفاسد اقتصادی هست کشورهای بیگانه مشغول آماده شدن برای افشای فاسدان اقتصادی ایران هستن! کنگره آمریکا طرحی رو تصویت کرد و به سنا فرستاد که بر اساس اون گزارشی از دارایی های مقامات ارشد حکومت ایران توسط وزارت خزانه داری امریکا تهیه خواهد شد. باراک احمق هم طبق معمول تهدید کرده است که این طرح را وتو خواهد کرد. ولی اگر بیش از دو سوم نمایندگان سنا این طرح را تایید کنند باراک نخواهد توانست وتو کند. هر چند وتو هم کند در دوره رئیس جمهور بعدی این طرح بالاخره تصویب خواهد شد. نقطه ضعف این طرح همانطور که بعضی از نمایندگان مخالف دموکرات گفتند اینست که ممکن است نتواند تمام اطلاعات دارایی های رهبران ایران را به دلیل مخفی بودنشان و عدم دسترسی را ارائه بدهد. البته سازمان های اطلاعاتی آمریکا مسیر و ردپای اکثر پول هایی که ایران مخفیانه جابه جا می کند را دارند ولی چون اجرای طرح به عهده وزارت خزانه داری گذاشته شده احتمال زیاد آنها نخواهند توانست گزارشی از بسیاری از پول های مخفی شده به دست بیاورند. اگر یادتان باشد کمی قبل از سقوط قذافی رهبر لیبی، سازمان اطلاعاتی غربی که از قبل در جریان حمله کشورهای غربی به لیبی قرار گرفته بودند و از سقوط حکومت از قبل اطلاع داشتند بسیاری از حسابهای لیبی و قذافی و اطرافیان او را توقیف و مسدود کردند (حسابهایی که در اروپا و آمریکا بودند). به این ترتیب میلیاردها دلار به جیب دولتهای غربی رفت چرا که حکومت جدید لیبی اطلاعی از حسابهای مخفی حکومت قبلی نداشت. همین داستان رو به نحوی دیگر می خواهند روی ایران هم اجرا کنند به این صورت که ابتدا اطلاعات مالی رهبران ایران منتشر می شود سپس بعد از تحریک افکار عمومی که این پول ها در جهت تروریسم استفاده می شود و نه منافع مردم ایران، پول ها را به بهانه های مختلف مانند مبارزه با تروریسم و حقوق بشر توقیف می کنند. ولی مشکل اساسی این طرح نمایندگان کنگره اینجاست که بخشی از پولها و املاک که در حسابهای بانکهای اروپا و آمریکا است به نام موسسات وابسته به حکومت است و نه به نام شخص. برای مثال بنیاد علوی و ستاد فرمان امام که مستقیم با دستور خامنه ای اداره می شود ثروتی بالغ بر 95 میلیارد دلار دارند:
http://www.radiofarda.com/a/f12_reuters_report_on_khamenei_assets/25164738.html

میلیاردها از این ثروت به صورت نقدی و املاک در کشورهای مختلف و حتی در خود آمریکا (اکثرا به صورت املاک) پخش هستند. بخشی از پولهای رهبران ایران هم در اروپا و آمریکا سرمایه گذاری شده است ولی به چند روش: یا در حساب شخصی به نام خود فرد که اکثر این حساب ها در سوئیس، بلاروس و اتریش هستند یا به نام یک فرد واسطه و یا به نام یک هویت جعلی که به نزدیکان فرد مورد نظر اعطا شده است. برای مثال در جریان توقیف محموله طلا و اسکناس 18 میلیارد دلاری در مرز ترکیه، اسناد به نام یک فرد ناشناس اشاره میکرد در حالیکه این حجم پول و طلا تنها در مخزن بانک مرکزی وجود دارد و بنابراین این طلاها و اسکناسها قطعا متعلق به فردی بوده که قدرت این رو داشته که دستور خروج این حجم از طلا رو به بانک مرکزی بده و این فرد نمی تونسته کسی جز رهبر و یا یکی از فرزندانش (احتمال قوی مجتبی خامنه ای) باشه.

نهادهای معمولی و دولتی عادی آمریکا نمی توانند به اطلاعات حسابهای موجود در سوئیس دسترسی داشته باشند چون بانکهای سوئیسی قانون نانوشته ولی محکمی در جهت حفظ هویت و مخفی نگه داشتن اطلاعات حسابهای خود دارند. میلیاردها ثروت رهبران حکومت ایران همچنان در اروپا نگهداری میشود چون کشورهای اروپایی اقتصاد پایدارتر، امن تر و قوی تری دارند و در نتیجه سود بیشتری هم به این پول ها می پردازند در حالیکه این امکان در بانکهای کشورهای آفریقایی و آسیایی کمتر است. البته با این وجود بخش عظیمی از ثروت چپاول شده این آقایان هم در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، سوریه (که بعد از ناآرام شدن وضعیت به کشورهای دیگر منتقل شدند)، لبنان و روسیه ذخیره شده است. در جریان تصویب طرح در کنگره آمریکا هم یکی از نمایندگان به پول های مخفی رهبران ایران در آفریقای جنوبی اشاره کرد. که البته از سالها قبل وجود این پول ها در این کشورها چندین بار در روزنامه های غربی که به داشتن ارتباط با منابع اطلاعاتی شناخته شده اند چاپ و منتشر شده. حرفهای نمایندگان کنگره آمریکا در هنگام تصویب این طرح رو که سرنخ های جالبی از محل پولها رو افشا می کنند در لینک زیر می تونید بخونید:
http://melliun.org/iran/102258

ناشناس گفت...

افزایش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در امریکا از 11000 نفر و اقزایش ان به 110000 طی یکسال گذشته بنا بر امار ارائه شده در صدای امریکا در چند شب پیش .نشانه چیست.؟؟؟ وگوینده خبر اضافه میکرد. بسیاری از این دانشجویان از خانواده های مسئولین جمهوری اسهالی هستند. ضمنن مرگ و میر و سکته . تصادف و یا کشته شدن نیروهای سپاه و سردارانیکه در وقایع کودتایی 88 مخالف کشتار مردم بودند. بحران را به جایی رسانده. که تعدادی از بچه های دانشجو در امریکا که اقا زاده هستند . صراحتن از بروز نارضایتی شدید در بدنه میانی سپاه حکایت میکنند . نظر هالی چیست.

در مورد تعداد دانشجويان ايراني در امريكا اين قضيه بع مطلبي كه دو سال پيش مناشر شد برميگرده. مطابق اون مطلب يكي از بندهاي توافق اوليه ايران و پنج بعلاوه يك تحصيل هزاران دانشجو از ايران در امريما بود. ناگفته پيداست كه معني اين توافق اينه كه امريكا و غرب بخشي از پولهاي بلوكه شده را بحاي بازگرداندن انها صرف پذيرش دانشجوي ايراني ميكنن تا مشكل بودجه دانشگاه هاي خودشون هم حل بشه. مسوولين جمهوري اسلامي هم تا تونستن بچه عاي خودشون و اشناهاشونو تحت پوشش گرفتن پذيرش از دانسگاههاي غربي فرستادن اون ور.

اكبر

ناشناس گفت...

رهبری گفتند من به آیند امیدوارم، یعنی وضع حال اینقدر خرابه؟

ناشناس گفت...

ناشناسی 6:49 دلقک هفت روز دیگه برمیگرده

ناشناس گفت...

دلقک من یه مطلب مفصل راجع به طرح نمایندگان کنگره آمریکا با موضوع شفاف سازی اموال رهبران ایران فرستادم مثل اینکه لابه لای مطالب گم و گور شد. یه نگاه به کامنت دونی ات بنداز ببین کجا رفته؟

در راستای کامنت اکبر هم (اگر واقعا این آمار درست باشه. چون من چک نکردم) شواهدی در تایید این گمانه زنی که دلیل افزایش غیرطبیعی دانشجویان ایرانی در آمریکا هجوم فرزندان و آقازاده های مقامات ایرانی بوده هست. البته از بعد از انقلاب همه میدونن که بسیاری از آقازاده ها در انگلیس و آمریکا با پول و رانت دولتی یا پول پدرشان که از رانت دولتی به دست آورده اند درس می خوانده اند (بهتر است بگویم مدرک می گرفته اند نه اینکه درس می خوانده اند). خود روحانی رئیس جمهور فعلی ایران هم ادعا می کند مدرک دکتری از انگلیس دارد و حتی مدارکی وجود دارد که او در حین تحصیل دکتری در زمانیکه نماینده مجلس بوده خود را دکتر معرفی کرده و حقوق دکتری می گرفته. برادر او هم باوجودیکه ابهامات اساسی در تحصیلاتش وجود داشت با کمک وزارت علوم دکتری قبول شد و الان خود را دکتر معرفی میکنه.

از جمله دلایل در تایید کامنت اکبر اینست که حدود یک سال پیش که تازه برجام به نتیجه رسیده بود، دولت آمریکا پس از ایجاد محدودیت در ورود ایرانیان به آمریکا با اعتراض شدید از داخل ایران و حتی برخی از مقامات و از جمله وزارت خارجه ایران روبرو شد. تنها علت این موضوع می توانست مشکل شدن ورود آقازاده ها به آمریکا باشد. قبلا وزارت خارجه ایران به چنین محدودیت هایی علیه ایرانیان و دانشجویان ایرانی واکنشی نشان نمیداد و انگار اهمیتی برایشان نداشت. ولی در هر حال حتی اگر این موضوع (هجوم آقازاده های رهبران ایران) به آمریکا برای تحصیل حقیقت داشته باشد هم آنقدرها هم زشت و بد نیست. درست است که آنها از دلارهایی که حق ملت ایران است استفاده میکنند ولی حداقل بهتر از اینست که در داخل بمانند و مانند قضیه 3000 بورسیه تحصیلی از رانت تحصیلی داخلی برخودار بشوند و جای فرزندان باهوش و شایسته ملت ایران را به ناحق بگیرند. ضمن اینکه این آقازاده ها اگر در آمریکا باشند حداقل چند سالی در فرهنگ و جامعه پیشرفته و مدرن آمریکا زندگی خواهند کرد و از فضای محدود و به شدت کنترل شده خانواده خود خارج خواهند شد و از جانورانی مفت خور و رانت خور به انسان هایی شکاک و پر از سوال تبدیل خواهند شد که در برگشت به ایران اگرچه ممکن است به رانت خواری خود ادامه دهند ولی آماده تر از پدران و مادران احمق و متحجر خود جهت تحول و دست کشیدن از زندگی سراسر مفت خوری، کثافت و رانت خواری خود خواهند بود.

عسکر گفت...

. . . . .
یک سخنرانی فوق العاده از دانشمند بزرگوار غلامعلی رجایی در خصوص تحجر
. . . . .
استاد غلامعلی رجایی، مشاور حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با طرح این سؤال که چطور می شود در یک مکتب دو تفکر متضاد ایجاد شود که یکی بگوید باید مبارزه کرد و یکی به مرگ آباد تحجر پناه ببرد؟ گفت: اگر جریان تحجر وابسته نباشد چرا حتی یک کلمه علیه شاه، اسرائیل و آمریکا صحبت نمی کند و همه کلام آنها راجع به علمای مبارز است؟ این نشان می دهد که یک امر وارداتی است. وی در مورد علت به وجود آورن متحجرین توسط استعمار خاطرنشان کرد: اگر استعمار بتواند اسلام را به کنج عزلت ببرد به هدف خود رسیده است. در غیر این صورت نفوذ می کند و حرف های خود را از این طریق می زند. یعنی آدم های خودش را در قالب متدینین می کارد تا اهداف آنها را دنبال کنند.
رجایی استراتژی نفوذ را بسیار پیچیده و خطرناک خواند و افزود: اساسا استعمار از طریق آنها حرف می زند. برای مثال وقتی امام خمینی (س) می خواست مبارزه کند می گفتند که شاه شیعه است و با حاکم شیعه نباید مبارزه کرد. مشکل امام علی (ع) هم این بود. یکی از شاخصه های سیره امام خمینی (س) ادب است. اما ادبیات امام نسبت به متحجرین تندترین ادبیات است.
. . . . .
http://gholamali-rajaei.ir/fa/news/223
. . . . .
با تشکر از استاد غلامعلی رجایی و دیگر اندیشمندان اصلاحطلب و اعتدالگرا که همواره برای بنده و امثال بنده چراغ راه تاریکی ها بوده و هستند و خواهند بود

عسکر گفت...

. . . . .
گزارشی از مراسم روز چهارشنبه 8 اردیبهشت سال 1395 در مراسم رونمایی از کتاب "تحریرتوحید":

کتاب "تحریرتوحید" کتابی است که یکی از شاگردان آیت الله سید حسن خمینی حفظه الله تعالی که سالها در درس عرفان استاد خود آیت الله جوادی آملی شرکت کرده آن را نوشته است
نویسنده کتاب "تحریرتوحید" گفت:
کتاب حاضر به نحوی فراتر از تقریرات و شنیده ها و یادداشت های وی بعنوان شاگرد از درس استاد خود خمینی جوان است و جنبه کتابت آن بر تقریر غلبه یافته است

این مراسم در مرکز اسناد کتابخانه ملی برگزار شد

در این مراسم به جناب غلامعلی رجایی نیز فرصت دیدار با آیت الله سید حسن آقای خمینی داده شد

http://www.gholamali-rajaei.ir/fa/news/220

ناشناس گفت...

گزارش های غیررسمی مبنی بر دخالت سپاه در قاچاق مواد مخدر با انتشار گزارش رسمی دولت آمریکا تایید شد. این اولین بار است که دولت آمریکا یک گزارش رسمی دولتی از دخالت نهادهای ایرانی در موضوعی غیر از موضوعات حقوق بشر، تروریسم و مواد اتمی منتشر میکنه:

http://www.radiofarda.com/a/f8_general_baghbani_is_drug_trafficker_us_says/24508462.html

قبلا گزارش هایی در رسانه های غربی منتشر شده بود که از دخالت سپاه ایران در تجارت میلیارد دلاری مواد مخدر خبر میداد. چند سال قبل هم یک مقام دولتی ایران در مصاحبه ای رسما اروپا را تهدید کرده بود که در صورت تشدید تحریم ها، ایران اجازه سرازیر شدن مواد مخدر را به اروپا خواهد داد.

ناشناس گفت...

عسکر خیلی اسکولی (با پوزش از سایرین ولی واقعا اسکوله)

ناشناس گفت...

خبر بسیار مهمی که خیلی از رسانه های حکومتی یا کار نکردند یا بسیار کوتاه بهش اشاره کردن:
http://www.asianews.ir/2016/09/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA/

راه اندازی اسکله بزرگ نفتی کشور امارات در فجیره که از نظر جغرافیایی در جایی قرار دارد که نفتکش ها بدون عبور از تنگه هرمز می توانند نفت را بارگیری کنند. امارات برای این اسکله میزان زیادی سرمایه گذاری کرده است. البته قبلا بخش هایی از این اسکله و خط لوله افتتاح شده بود. این خط لوله ظرفیت این را دارد که 75 درصد از کل نفت تولیدی امارات را به اسکله منتقل کند. بنابراین تا حد بسیار زیادی از وابستگی امارات به تنگه هرمز کاسته می شود. عربستان هم که حدود 11 میلیون بشکه نفت تولید می کند چندی قبل یک خط لوله قدیمی خودش را بازسازی و راه اندازی دوباره کرد که ظرفیت انتقال نفت آن حدود 1.5 میلیون بشکه است و نفت را به سمت دریای سرخ انتقال می دهد. همچنین عربستان برنامه هایی برای احداث خط لوله های مشابهی جهت کاستن وابستگی خود به انتقال نفت از طریق تنگه هرمز است. به این ترتیب طی سالهای آینده میتوان پیش بینی کرد که تنگه هرمز اهمیت استراتژیک خود را از دست خواهد داد. این را تحلیل گران امروز پیش بینی می کنند و طبق معمول با بی توجهی رهبران ایران روبرو می شود همانطور که چند سال قبل حدود سالهای 2010 تحلیل گران کاهش قیمت نفت را در بازه زمانی 2015 الی 2020 پیش بینی کردند ولی نه تنها گوش شنوایی در ایران وجود نداشت بلکه رهبران ایران با تحلیل های احمقانه و ساده لوحانه که تحریم نفت ایران و بستن تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت به 400 دلار! خواهد شد مردم ایران را گرفتار تحریم های کمرشکن کردند. هشدار واضح است (اگر محض رضای خدا گوش شنوایی باشد): قیمت نفت پایین باقی خواهد ماند، حتی تا پس از سال 2020 چرا که تکنولوژی پیشرفت می کند و از وابستگی کشورها به سوخت فسیلی با ابداع روشهای جدید اخذ انرژی از منابع تجدید پذیر سال به سال کاسته می شود. تنگه هرمز به زودی اهمیت استراتژیک خود را برای همیشه از دست خواهد داد. و ایران نیز اهمیت استراتژیک خود را برای اولین بار در تاریخ از دست خواهد داد چرا که اهمیت استراتژیک ایران به دو دلیل نفت و ایدئولوژی شیعه و انقلابی گری اش و جغرافیای اش بود که به نظر می رسد هر سه به تاریخ پیوسته اند. همین لحظه اگر کل جریان نفت ایران قطع شود بلافاصله کشورهای بسیاری در لیست هستند که می توانند کمبود ایجاد شده را به راحتی جبران کنند. حتی از نظر جمعیتی نیز به نظر میرسد که بازار نوظهور و دست نخورده کشورهایی مانند افغانستان و عراق هر کدام با 30 میلیون جمعیت و بازار پر از فرصت کشورهایی مانند ترکیه با 75 میلیون و مصر با 80 میلیون جمعیت بسیار جذاب تر و امن تر از بازار پر از ریسک و انحصاری ایران برای کشورهای غربی هست.

ناشناس گفت...

سخن دلقک از زبان حسین قاضیان:
چرا دوچرخه‌سواری زنان، چرخ مشروعیت نظام سیاسی را پنچر می‌کند؟
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/09/160922_l44_nazeran_khamenei_cycling_women_forbidden

ناشناس گفت...

اقا نظرت در مورد این سخن اقا که فرمودند "تو رو حضرت عباس کاندید نشو مموتی!" چیه؟ به نظر من این فقط برای رای جمع کردن بیشتر محمود طلا شیطون بلا هستش، امیدوارم دولت بهار به تلاشش ادامه بده.

ناشناس گفت...

سه روز تا بازگشت دلقک

ناشناس گفت...

https://www.instagram.com/p/BK4Svdthc4K/

ناشناس گفت...

تیمسار از نگرانی دارم هلاک می شوم سریعتر بیا

ناشناس گفت...

تیمسار کجایی
اینهمه اتفاق رخ داده و شما از تحلیلهاتون ما رو بی نصیب گذاشتین

ناشناس گفت...

برگرد, باز به این خونه, نذار تو تنهام
برگرد نزار که پاییز باشه پایان فردام

اصلاحطلب گفت...

خوشبختانه، رهبری به موقع اقدام کرد و جلوی کاندید شدن احمدی نژاد را گرفت. من چند ماه قبل در یک جمع خصوصی و در بین دوستانم، پیش بینی کردم که رهبری بزودی، پیغام می دهد و جلوی کاندیداتوری احمدی نژاد را می گیرد.

در شرایط فعلی، ثروتمندان داخل ایران، ثروتمندان خارج ایران، آمریکا و انگلیس هیچکدام حاضر به همکاری با احمدی نژاد نیستند. از سوی دیگر یهودیان متعصب، مسئولان ارشد اسرائیل و هیأت حاکمه عربستان سعودی نیز نه تنها هیچکدام حاضر به همکاری با احمدی نژاد نیستند بلکه در صورت رئیس جمهور شدن احمدی نژاد درصدد جنگ با ایران برخواهند آمد. در نتیجه عاقلانه ترین تصمیم ممکن هموار کردن مسیر آقای روحانی برای رسیدن به کرسی ریاست جهموری است. خوشبختانه با کنار رفتن احمدی نژاد، آقای روحانی بیش از هر زمان دیگری مجددا به این کرسی نزدیک شد و در سال 1396 دیگر خبری از احمدی نژاد نخواهد بود.

ناشناس گفت...

اصلاح طلب، مردم نه شما مثلا اصلاح طلب ها را می خواهند نه موجودات جلبکی مانند احمدی نژاد رو.

تو یا یک طرفدار خامنه ای و سپاه هستی یا یک طرفدار ساده لوح روحانی یا به احتمال کمتر یک آدم بی هویت و بی خاصیت که از فشار بدبختی در جمهوری اسلامی با هجوگویی سعی در تخلیه فشارهایش داره. ولی بدون که مردم از ریخت همه شماها چه اصلاح طلب، چه طرفدار امام خامنه ای معصوم و مقدس، چه طرفدار احمدی نژاد و چه موجودات تحت فشاری همچون شما متنفر هستن و در نهایت همه شما رو به زباله دانی تاریخ خواهند فرستاد. اگر میخواهی یک چیزی علیه حکومت بپرانی و مزه پراکنی کنی بدون که خیلی بی مزه و لوس و احمق هستی. حکومت با این جور دلقک بازی ها طوریش نمیشه. متاسفانه دلقک هایی مثل تو هم زیاد هستن. اگر یک نگاه به تلگرام و اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی بندازید پر از جوانان و نوجوانان بیشعوری هست که از صبح تا شب مشغول تمسخر افراد مشهور و خودشون و دوستانشون هستن. لوس بازی و لوده بازی و دلقک بازی و دابسمش درست کردن و دوست دختر و پسر بازی و لاس زدن افراطی (و نه اصولی) کل کاریه که این موجودات انجام میدن. تو هم از همین جنس افراد هستی منتها از نوع سیاسی اش.

Dalghak.Irani گفت...

باسلام و تشکر از لطفتان. من برگشته ام ولی چون در ده روز گذشته در سکوت رادیویی و اینترنتی محض بوده ام از اخبار تازه - گویا مهمترینش قهوه ای کردن خامنه ای از سوی احمدی نژاد است - اطلاع نداشتم بزودی با دیدن صحنه نوشته ای را تقدیم خواهم کرد. امروز هم نشد فردا حتماً. یا...هو

ناشناس گفت...

کم کم دارم به مردم ایران امیدوار میشم. کامنت ها را نگاه کنید
https://www.instagram.com/p/BLDSrD_A79

بابک