۱۳۹۴ تیر ۱۴, یکشنبه

بالاخره خامنه ای هم موضع گرفت: مهمترین فساد کشور افشای دستور من برای بورسیه کردن "کودن ها" بود!


مقدمه: هنگامی که در فروردین 90 اختلاف احمدی نژاد با خامنه ای بر سر وزارت اطلاعات مصلحی به اوج رسید و باعث تحصن 11 روزۀ احمدی نژاد شد؛ کابینۀ احمدی نژاد به دو شقه تقسیم شدند. وزرایی که طرف احمدی نژاد و مشایی را گرفتند و وزرایی که طرف خامنه ای و روحانیت متحجر را ترجیح دادند. کامران دانشجو وزیر علوم دولت دوم احمدی نژاد یکی از وزرای کلیدی بود که طرف خامنه ای را گرفت و حاضر نشد از خط مشی "لیبرالیسم امام زمانی" مشایی و احمدی نژاد پیروی کند. لذا احمدی نژاد بسیار تلاش کرد که کامران دانشجو را برکنار و از دولت اخراج کند اما موفق نشد. مهمترین اختلافات رسانه ای شدۀ آن زمان بین احمدی نژاد و دانشجو مربوط بود به عدم اجرای دستور احمدی نژاد در برکناری رهبر رییس وقت دانشگاه تهران، چالش رودرو در مورد طرح تفکیک جنسیتی و حذف و محدودیت تحصیل دختران در بسیاری از رشته های فنی و کاربردی که مخالفت احمدی نژاد مؤثر واقع نشد، اخراج فله ای استادان خوشنام و لیبرال و مدرن تحت عناوین بازنشستگی های اجباری و غیره، حذف و محدودیت های شدید برای رشته های علوم انسانی تحت عنوان اسلامی کردن این دانش های جهانی و همینطور موضوع حذف رفسنجانی و تیمش از دانشگاه آزاد که با اینکه احمدی نژاد جدید از پیگیری آن منصرف شده بود افاقه نکرد و کامران دانشجو پروژه را پی گیری و نهایتاً برادر خود فرهاد دانشجو را بریاست دانشگاه آزاد رساند. همۀ مواردی که گفتم مستند قطعی است و در اخبار و تحلیل و تفسیرهای مربوطه در زمان وقوع قابل ردیابی است و من هم چندین مطلب راجع به این موارد نوشته ام. پر واضح بود که این ترکتازی های کامران دانشجو در دو سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد جز با حمایت قاطع و پشت پردۀ خامنه ای از ایشان قابل انجام نبود.

1- دیروز جمعی از دانشگاهیان دستچین شده و در مراسم کلیشه ای هر ساله به دیدار خامنه ای رفته اند تا بتعبیر من از گلایۀ صادق زیبا کلام در جلسۀ پارسال که ترجمه کرده بودم به: "زیبا کلام گفت: مزخرف گفتیم و مزخرف شنیدیم. خوش گذشت" بازهم مزخرف تر بگویند و مزخرف تر بشنوند. و در این جلسه بوده که خامنه ای از راز بزرگ بورسیه های غیرقانونی کامران دانشجو به کودن ها و حزب اللهی ها و فرصت طلبان پرده برداشته و با اعتراف ضمنی بدستور خودش در مورد بورسیه کردن بدون ضابطۀ وفاداران به نظام از افشای تقلب عظیم در واگذاری بورسیه ها بشدت انتقاد کرده و آن را "بازی رسانه ها" عنوان کرده است. این اعتراف همراه با اعتراض خامنه ای بموضوع افشای بورسیه های غیرقانونی از این جهت بسیار مهم است که او معمولاً در اختلافات و فسادها و بچاپ بچاپ ها و انواع فسق و فجور و آمارهای اختلاس و فساد و فحشا و اعتیاد خانمانسوز کمترین موضع گیری علنی نمی کند و همواره مثل ضرب المثل "نه خانی آمده است و نه خانی رفته است" خودش را بجهالت و کر و کوری می زند. تا جائیکه حداکثر موضع گیری علنی او بر می گردد به اختلاس 3000 میلیاردی در پروندۀ مه آفرید خسروی مرحوم که آن جملۀ معروف "کش ندهید" را گفت. و البته کش هم ندادند و بعد از اینکه با نیرنگ و فریب و قول بخشش مه آفرید بدبخت را تخلیۀ اطلاعاتی کردند و تا قران آخر دارایی هایش را گرفتند اعدامش کردند. بدون اینکه به سایر شرکای پرونده که حداقل سه نفر دیگرشان به اعدام محکوم شده بودند کاری داشته باشند؛ و پرونده را مختومه کردند. و خوب است یک حاشیه ای هم بزنم به آدم زرنگ محبوبم بابک زنجانی و یک دستمریزاد هم به او بگویم. زنجانی که از جنس خودشان است و اینها را خوب می شناسد می دانست و می داند که اگر اعتراف بکند و مهمتر از آن جای پول ها را نشان بدهد بلافاصله اعدام خواهد شد. بنابراین تا کنون از هرنوع همکاری سرباز زده و مطمئن است که تا پول ها مخفی است او هم کشته نخواهد شد.

2- اما اینکه خامنه ای اینقدر حساس است به دانشگاه که ناچار می شود رویۀ سکوت بی اعتنایش راجع به همۀ موارد فساد و تباهی ناشی از استراتژی غلطش را وا نهد و فساد زدایی از دانشگاه و دانش را فسادزایی معرفی و علنی می کند؛ به این دلیل بدیهی است که او هم می داند و هم تصمیم دارد و هم تا اندازه ای موفق شده است که دانشگاه را از عناصر مدرن پاک کرده و هژمون حوزه علمیه را به دانشگاه مسلط کند. البته که کار بسیار سختی است چون جنس دین و دانش از یک ملات نیست و ترکیب ایندو محال عقلی است. اما درست کردن مخلوط نزدیک به ترکیب از دین و دانش - که نه خاصیت دین داشته باشد و نه مشخصات دانش - ممکن است و نشانه هایی از موفقیت های خامنه ای هم قابل مشاهده در دانشگاه هاست. سیاست گزاری کلانش هم ناچار از فرمول زیر پیروی کرده و خواهد کرد.

3- مهمترین نکات دستورالعمل نمادین خامنه ای به دانشکاه چنین است:

الف- با استعداد ها و نخبگان را رها کنید. چون اکثریت قریب به اتفاق مستعدان و نخبگان تعهدی به شریعت و حکومت ما ندارند.

ب- حزب اللهی ها و کم هوش ها و متعبدان و فرصت طلبان را انتخاب کنید و فرصت های رشد علمی شان را چه در قالب پرداخت های بی حساب و کتاب - تحت عناوینی چون تحقیق و پژوهش و از این قبیل - و چه در قالب پرداخت هزینه های تحصیلی و اولویت دادن در بورسیه ها و تحصیلات تکمیلی فراهم کنید.

پ- این قبیل متعهدان مدرک دار را جایگزین هیئت های علمی و سایر مقاطع نیازمند دانش و اندیشه بکنید و بتدریج استادان و اندیشمندان متشخص را پاکسازی کنید.

4- اما از این دستورالعمل علاوه بر حزب اللهی های کودن و بی علاقه به دانش و فرصت طلبان نان به نرخ روز خور و آفتاب پرست؛ دو گروه دیگر هم تغذیه می کنند:

الف- بخشی از همان فرصت طلبان آفتاب پرست هستند که خودشان را متعهد و تابع نشان می دهند و کمک ها و بورس ها را می گیرند اما قصدشان خیانت و تداوم کمک به بدبختی کشورشان نیست. بلکه فرصت را غنیمت می شمارند و تحصیلاتشان را تکمیل می کنند و یا از بازگشت بکشور خودداری می کنند و یا راهشان را با حکومت جدا می کنند. این ها فرصت طلبان زرنگند و بارک الله دارند. بر عکس دسته ای از فرصت طلبان که خودشان و استعداد و نبوغ و دانش شان را با حکومت قرون وسطایی معامله می کنند و برای همیشه از رانت و رفاه فوق العاده بهره مند می شوند. و این فرصت طلبان هستند که خائنند.

ب- اما یک عده فرصت طلبان دریوزه و دست دوم هم از این ترفند خامنه ای برای بسخره گرفتن دانش استفاده می کنند. و اینان نخبگانی هستند که خودشان مستقیم از حکومت رانت نمی گیرند. بلکه از رانتی که کودن ها و فرصت طلبان دیگر گرفته اند دستمزدهای کلان می گیرند و برای این کودن ها مقاله و مدرک جعل می کنند. اینان البته نه خائنند و نه زرنگ. بلکه انسان هایی هستند که لاجرم در یک چرخۀ باطل قرار گرفته اند و بمقتضای تقاضای بازار مهارت هایشان را نقد می کنند. یا...هو

بعد از تحریر: و البته در این زد و خورد کلان گاهی پیشرفت های بطئی هم در حوزه های دانش - بویژه دانش های عبوس: مثل پزشکی و نانو و هوا فضا و اتم و شیمیایی - اتفاقی بدیهی است که بخش بزرگی از این پیشرفت ادعایی هم در حد مقاله های خریداری شده یا دزدیده شده باقی می ماند و تبدیل بدانش جاری در کشور یا جهان نمی شود.

۲۰۱ نظر:

‏1 – 200 از 201   ‏جدیدتر›   ‏جدیدترین»
ناشناس گفت...

دلقک دست رو دلم نذار که خونه.دست رو هرچی میذاری وفکر میکنی اینا گند زدن بهش. کاش میشد ما هم میومدیم اونجا یه نفــــــــــــــــس راحت از ته دل میکشیدیم


یک مهندس بیکار

ناشناس گفت...

ترا خدا نگاه کن.کارمان به کجا کشیده. اقای رهبر بعد از اینهمه خسارت که به مملکت وارد کرده.این همه دزدی که شده و موضع او کشش ندهید بوده.و هیچ کس از او با زخواست نکرده ودر میان این هیر و ویر چقد خیا لش جمع است که به یاد بقول شما کودنهایی افتاده که چرا نذا شتید با پول بیت المال در خارج عیش و نوش کنند. و پول ملت را بباد دهند!براستی که ما ملت بی رگی هستیم. و سزای ما همین اخوندا هستند.و البته گویا اغغا خیالش از برنامه هسته ای (قرار داد تر کمن چای) ظاهرا راحت شده.جای ان هست که خون موج زند در دل لعل!

- گفت...

با درود

قطعه ای از شوستاکویچ
https://www.youtube.com/watch?v=O2_F42A6cFs

اگر دوست داشتید کل آن را از اینجا بشنوید:
https://www.youtube.com/watch?v=mXBugKoo7L0

-

ناشناس گفت...

دلقک یادمه گفتی خوبه که ادمایی مثل ده نمکی بیان توی هنر و از چماقکشی به کارگردانی تغییر کاربری دهند، شما فکر نمی کنید که همین اتفاق در مورد دانشگاه هم صادق باشه؟ به هر حال فضای دانشگاه مدرن هست و کودن ها هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرند.

فـرنـاز گفت...

در شرایطی که آمریکایی ها با نقشه های فریبکارانه ، لیبی ، سوریه ، عراق و یـمن را به خاک و خون کشیده و قصد دارند موج ویرانی و بـمباران و موشک باران را به دیگر کشورهای خاورمیانه بکـشـانند، حس وطن دوستی و میهن پرستی ایـجاب می کند که آنالیز مسائل کلیدی خاورمیانه را در سرلوحه اهداف و وظایف خود قراردهیم ؛ لذا توصیه من به کامنت نویس ها این است که برای حفظ وحدت ارضی و یکپارچگی ملی ، کمی گذشت پیشه کنیم و ضـمن تـحمل مـخالف خود (بالابردن آستانه ی انتـقاد پذیری) برای اندیشه های هم میـهـنان عزیزمان ارزش قائل شویـم (حتی اگر آن اندیشه را قبول نداریـم) تا شاید فـضایی بـهـتر برای تضارب افکار و اندیشه ها شکل گیـرد.

به طور خلاصه باید گفت : اگر تا حدی تـمرین دموکراسی و تـحمـل مـخالف را در خود تـقویت کنیم یقینا گامی است بلند و پایدار جهت اینکه میهن عزیزمان ایران (سرزمین پارس ها و مادها و پارتـها) خدای نکرده به لیبـی یا عراق یا سوریه یا یـمـن تبدیل نشود.

ناشناس گفت...

ادم وقتی سیاست کثیف خامنه ای رو می بینه پیش خودش میگه بد نیست مدل سوریه سر ایران هم پیاده کنیم و هم ایران و هم جمهری اسلامی و هم خودمان را نابود کنیم فقط بخاطر اینکه زجر کشیدن اینا رو ببینیم.اینا خودشون دارن به ما ادرس می دهند. تنها راه اصلاح جمهوری اسلامی یه گلوله توی مغزشون هست.

ناشناس گفت...

دوست ناشناس
بهتر بود که بجای بخشی از کنسرتو ویلن شوستاکوویچ . موومان اول از سمفونی شماره هفت ویرا می گذاشتید که بسیار به وضعیت ما شباهت دارد. نفیرهای هولناکی که از شمال آفریقا آغاز شده و در حال درنوردیدن سوریه و یمن و عراق است میرود تا به ما نیز برسد و با عبور از ما تمامی آسیای میانه را نیز در خود فرو برد و جغرافیایی جدید خلق کند.
خامنه ای و اوباشان دور و برش چیزی برای از دست دادن ندارند ولیکن این ملت ایران است که هستی خود را به سر میز برده و خود خبر ندارد.
عزت زیاد

فـرنـاز گفت...

پاسخ به ناشناس ۱۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱:۳۱

نـخـست آنکه من که حرف بدی نزدم که شـما این قدر سریع ناراحت شدی
و دوم آنکه از کامنت شـما دلـم گـرفت ، چون تا حدی عـجـولانه در مورد من قـضاوت کردی .
و سوم اینکه زجـرکشـیدن من و امثال من دردی از دل جامعه زجر کشیده خاورمیانه دوا نـخـواهد کرد.
چهارم اینکه من با یک درآمد معمولی زندگی می کنم و قدرتی ندارم که باعث این خون اوضاع و احوال شوم در خاورمیانه شده باشـم . شـما که مرد هـسـتـی و توانایی هات از من و امثال من خیلی بالاتره و کلی هم متحد و پشتیبان داری، لطفا به فکر ایـجاد صلح و هـمـزیـستی مسالـمت آمیز باش ، نه اینکه همش حرف از گلوله و زجر و خون و این جور چیزا بزنی. لـطفا .

ادوارد البی دوم گفت...

سرکار خانم فرناز،

من نمی‌توانم به عقیده کسی که معتقد است با کشتن من به بهشت می‌رود احترام بگذارم. او حتی وجود مرا تحمل نمی‌کند، چه رسد به اندیشه‌ام. او با امریکا کنار آمده، اما با من کنار نمی‌آید. یحتمل بغض امریکا را هم سر من و ما خالی خواهد کرد. کارد دیری است به استخوان رسیده، اما دست خالی است. تحمل مخالف هنگامی معنا دارد که صاحب قدرتی باشی. پس تحمل مخالف تنها از سوی حکومت معنا دارد. اینکه بفرمایید ملت حکومت را تحمل کند، با کمال احترام، احمقانه است. و مطمئنا شما احمق نیستید، شغلتان درج کامنت‌هایی با این محتوا است.

با احترام و تحمل اجباری!

Dalghak.Irani گفت...

البته که هر چقدر دانش بماهو دانش - نه چرت و پرت بنام علوم دینی - گسترش یابد و در هر سطحی بنفع مدرنیته است و آدم با سواد حتی اگر استعداد صعود به رده های بالای تحیصیلی را نداشته باشد مورد نیاز و استقبال باید باشد. و من البته غلط می کنم چنین آدم های شریفی را که قطعاً در زمینه های دیگری استعداد و توان دارند را کودن بنامم. منظورم مشخصاً آدم های ریاکار و بسته ذهنی است که بزور رانت های حکومتی در غیر جای خود - مثل استاد و معلم دانشگاه و از این قبیل - قرار می گیرند بود و است. مورد دوم هم برمی گردد به پروسه ای و بطئی بودن تأثیرات آگاهی دانش محور در تغییرات اجتماعی است بویژه اگر حکومت هم ضد دانش و مدرنیته باشد و جلو رشد طبیعی جامعه را بگیرد. احساسم این است که خامنه ای درحال سیستماتیک کردن مبارزه با تغییرات مدرن - حتی بدیهی و طبیعی و پروسه ای آن از پائین - است و مطالعات میدانیم حس خوبی نمی دهد و چنین نگرانم که جامعۀ ایران گذشته از یک برامدگی های بیخودی تجدد سطحی در بین برخی اقشار شمال تهران از میانگین مدرنیتۀ شکلی 7 سال پیش که من ایران را ترک کردم عقب تر رفته و رژیم در حال بستن فضاهای رشد جامعۀ مدرن است. ترس اینروزها و هفته های اخیرم بیشتر به این خاطر و وحشتم از وادار شدن ایرانیان به میانمایگی هر روز پیش رونده دچار شده باشند و در یک بی حسی و بی خبری به قربانگاه تحجر خامنه ای بروند. البته این وضعیت علاوه بر پیرشدن جوانان دهۀ 60 که دو جنبش 76 و 88 شان بثمر نرسید هم و دیگر منفعل شده اند؛ به این هم ارتباط دارد که خود جنبش سبز در حال تبدیل شدن به قاتل مدرنیته در ایران است. با پاس اشتباهی که اصلاح طلبان دادند و خامنه ای میخش را کوبید. این را در جواب ناشناس اشاره کرده به دهنمکی گفتم. یا...هو

یک روانشناس بالینی گفت...

در کنار تمام دلایل سیاسی، رقابتی یا کینه توزانه، نباید از دلایل مبتنی بر روانشناسی شخصی علی خامنه ای برای چنین جانبداری آشکار برای یک تخلف محرز علمی گذشت. علی خامنه ای به عنوان شخصی که علارغم تلاشهای فراوان، هیچگاه به هیچ موفقیت علمی یا تحصیلی نرسیده است، شاید دچار همذات پنداری خودآگاه یا ناخودآگاه با بهره مندان این بورسیه هاست. سرکوفتهای خانواده در تایید برادران دیگر و به رخ کشیدن برادران دیگر در برابر علی خامنه ای، عدم نتیجه گیری در تحصیلات حوزوی نسبت به طلاب دیگر و عدم موفقیت در ادب و شعر همگی تاثیرات بدی در روحیه وی گذارده است. فروپاشی شخصیتی وی ، وفتی با عتاب مبتی بر بیسوادی از سوی خمینی روبرو شد، زبانزد کلیه افراد دور و نزدیک ایشان است.

روزبه گفت...

زیادی موضوع را جدی گرفته اید. مقام معظم بعد از تودهنی به "دلواپسان" در باب اینکه "زیاد به تیم مذاکره کننده گیر ندهید و توهین نکنید" خواسته بود (با طرح موضوع بورسیه ها) از آنها یک دلجویی بکند. در طول تاریخ رهبری، همیشه اگر محبور شده مختصر حالی به اصلاج طلبها یا اعتدالیون و ... بدهد، با یک اردنگی به آنها و یا یک حال دادنی به رقبایشان سعی کرده بالانس برقرار کند.

ناشناس گفت...

دلقک مثل آب برای ما روشنه که وبلاگت را بعد از جنبش سبز راه انداختی که جنبش سبز را بکوبی . این روش سیستماتیک شما از اول محرز بود و در هنگام انتخابات ۹۲ با پشتیبانی سریالی از قالیباف ظهور بارزی داشت . با توجه به اینکه موتور جنبش سبز و مقدمه اش جنبش زنان بوده در روز زن وجه سکس را با یک نقاشی زن نیمه برهنه در تخت کوبیدی و حتی وقتی یکی از زنان کامنت گذار اعتراض کرد پیگیرانه سعی کردی دیالوگ مردسالارانه راه بیندازی .در خلال نوشته ها مدام کد میگذاری که جنبش سبز فلان بود و بهمان و قاتل مدرنیته هست از اینجور چس ناله های زیر زیرکی .خط شما به طور مشخص خط بی بی سی فارسی هست . حمایت از داعش در عراق یاد اور عنوان رسمی بی بی سی از دولت اسلامی هست . خط بی بی سی حمایت از جمهوری اسلامی با شرط خلع سلاح اتمی هست .
نکات مطالب این وبلاگ ضاله .
۱. نمود دادن اختلاف قومیتی پست حضرت عالی در مورد جنجال بازی تراکتور
۲.کوبش جنبش های مدنی خصوصا جنبش زنان با تخفیف مطالبات این جنبش ریشه دار که تولدش به سال ۵۷ برمیگردد
۳.حمایت از بازیگران واپسگرای همچون قالیباف که شدیدا ضد مدرنیته هستند
۴. حمایت ضمنی از داعش در پست کثیف داعش برای ایران میجنگد
۵.پیگیری مصرانه خط بی بی سی جهت خلع سلاح اتمی و همخوان کردن این پروژه ملی با جاه طلبی ایدئولوژی خامنه ای بدون در نظر داشتن اهمیت دفاعی پروژه
۶.کوبش سیستماتیک جبهه اعتدال و اصلاحات با تاکید بر برائت و شایسته سازی برای احمدی نژاد و مشایی
۷. جعل سازی از انتظارات اقتصادی بعد از توافق احتمالی
۸.حمایت از رسانه بی بی سی فارسی و برجسته سازی از تفکر بهنود روشنفکر شیعه
۹- تحقیر جنبش های مدنی ایرانیان مثل معلمان و پرستاران و خطرناک دانستن آنان حذف کامنت گذاران مستقل و یا تهدید به حذف
وبلاگ شما خط ملکه انگلستان را در مقاطع مختلف به طور اخص در هنگام شو رفراندوم اسکاتلند و چند نوبت دیگر دنبال کرد و فقط یکلوگوی بی بی سی فارسی کم دارد .دلقک انگلیسی برای شما متناسب تر است .
لختی مثل باد اما بیشرف نیستیم
کوچه اختر

ناشناس گفت...

سایبریهایی مثل فرناز تمی خوان هر نوع مخالفتی با خامنه ای رو خفه کنن به این بهانه که ایران سوریه نشه! مخالفت با جنایات و خیانتهای خامنه ای حق ماست. هوشیار باشیم.

ناشناس گفت...

غلط تایپی اصلاج شد

سایبریهایی مثل فرناز می خوان هر نوع مخالفتی با خامنه ای رو خفه کنن به این بهانه که ایران سوریه نشه! مخالفت با جنایات و خیانتهای خامنه ای حق ماست. هوشیار باشیم.

ناشناس گفت...

سایبریایی مثل فرناز می خوان با تکرار دوغ آمریکا خاورمیانه رو به این روز انداخت نقش خامنه ای رو در این جنایات بزرگ و این افتضاح پنهان کنن. اگه خامنه ای دیوانه نبود خاورمیانه امن و باثبات بود.

مـنـصـف گفت...

پاسخ به اختر ناشناس ۱۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۴:۲۵

1) این چه ادبیاتی است که به کار گرفتی؟

2) شبکه خبری BBC فارسی و آقای بـهنود بصورت مداوم دارند از اعتدال گرایان حمایت می کنند، چرا سعی می کنی که حقیقت را وارونه جلوه بدی؟

3)جالب اینجاست که اکثر مردم ایران از BBC گله دارند که چرا BBC فارسی از مـجریانی استفاده می کند که علنا از اعتدال گرایان حمایت می کنند. بعد حالا شما آمده اید با یک کامنت پر از تناقض ، حقایق را وارونه جلوه می دهید.

3) " پروژه مـمانعت" از پیشرفتهای هسته ای ایران ، پروژه ای است که اسرائیلی ها به کمک سازمان CIA و تندروهای آمریکا با تمام قدرت آن را پیگیـری کرده و پیگیـری می کنند . چرا شما این موضوع را گردن شبکه تلویزیونی BBC می اندازی؟ که البته ادعای خنده داری نمودی .

4) ... و ... و ...

و چندین تناقض آشکار دیگر در کامنت شـما (در ساعت ۴:۲۵) که امیدوارم خودت کامنتت را بـخونی و تناقض های کامنت خنده دار خودت رو پیدا کنی.

فـــرنــاز گفت...

جناب ادوارد البی دوم (ساعت ۲:۱۹)
* من نـمی خواستم شـما را ناراحت کنم .
* منـظـورم از تـحـمل مـخـالف ، این بود که "هـمدیگر" را در فضای اینتـرنت تـحـمل کنیم و اساساً کاری به موضع دولـت نداشتم
* پرستـار هـستم ولی شـما به مـحض اینکه از دسـت من ناراحت شـدید به من فوراً برچسپ زدید که سایبـری هستم و ...
* به هر حال این حق را دارم که ریشه ی خون ریزی ها در خاورمیـانه را آمریکایی ها بدانـم گر چه کاره ای نبوده و کاره ای نیستم و کاری از دسـتم بر نـمی آید
ناشناس گفت...

جواد احسانی
سوگند نامه ی دلقک ایرانی:
من...سوگند می خورم به خدایی که انسان اورا آفرید تا او انسان را بازآفریند که قاتق نانش باشد ونه قاتل جانش که:.....
شعار دلقک من را بسوی خُدش می کشاند،ولی در آخر هربیان و کامنت و مقاله ؛ تقیه شیعه امام ته چاه ،از دستش درمیرود و یاهو می کشد.

ناشناس گفت...

حزب الله قالب شده اگر تک خال دیگه ای از تیمسار می شناسی لینکش رو بذار که ما هم بخونیم. پست قبلی که خیلی جالب بود.

- - - - - - - - - - - - -
تیمسار به عنوان یک درس خوانده تو مملکت اسلامی باید بگم که خیلی خوب وضعیت رو توصیف کردی.

یک مورد دیگه هم این که، هر روزی که می گذره و انفعال و بی خاصیتی روحانی بیشتر از گذشته معلوم می شه از اینکه قالیباف رییس جمهور نشد بیشتر حسرت می خورم. اعتماد دوباره مردم به یک آخوند کثیف با سابقه ای کثیف غیر قابل بخشش بود. مردم ما هنوز هم قدرت تشخیص خوب از بد یا بد از بدتر را ندارند بعد می گیم چرا انقلاب شد!

دانای مطلق

ناشناس گفت...

در جامعه شناسی امروزه
یک چرخه تکامل جامعه داریم یک چرخه سیاه شوم
در صورتیکه ملتها یا حکومتها بهر دلیل در یکی از آنها بيافتند به صورت قهقرایی در آن حوزه بجلو میروند
مکیندر

ناشناس گفت...

خوب خامنه ای خیالش راحته که الان وقتشه و نقشه اینکار ها رو از قدیم در ذهن داشته ولی چون موقعیتش نبوده ایشون تا قبل از این فریضه تقیه استفاده کرده بودند، سال 88 وقتی گفتن علوم انسانی میخواهیم چیکار، رسما پروژه حوزه کردن دانشگاه را اکران عمومی کرد، از نظر قدرت سیاسی خامنه ای وقتی خیالش راحت باشه که مردم بعد 88 و تخلیه انرژی فعلا دوباره جنبشی ایجاد نمی کنند و خودشم با توافق هسته ای نگران حمله نظامی و تحریم نیست، گفته تا تنور داغه نون رو بچسبونم. تا وقتی توازن قدرت سیاسی به نفع تحول خواه ها به هم نخوره، خامنه ای به این کارا ادامه خواهد داد.

ناشناس گفت...

سخت گیری های حقوق بشری بر جمهوری آخوندی توسط کنگره آمریکا ظرف چند ماه آینده به اجرا در خواهد آمد.

فرزاد گفت...

قضیه همان است که روزبه گفته؛ دلجویی از دلواپسان؛ همین وبس!

ناشناس گفت...

علت اصلی یا یکی از علل اصلی خونریزیها در عراق و سوریه و یمن کسی جز خامنه ای نیست. لطفا از تلاش برای پوشاندن جنایات این رهبر خبیث خودداری کنید.

اطلاعاتیها در همه مشاغل حضور دارند.

ناشناس گفت...

کسی با پیشرفتهای هسته ای ایران مشکلی ندارد. اگر غرب به آن اعتراض می کند به این دلیل است که حکومت ایران حکومت قابل اعتمادی نیست. مانند کره شمالی. کاملا به نفع مردم ایران است که غرب از این کار جلوگیری کند.

ناشناس گفت...

مردم لبنان به پیشواز توافق هسته ای و رفع تحریمهای ظالمانه علیه فلسطین و بنین و لبنان و سوریه وگینه .... رفته اند
http://www.balatarin.com/permlink/2015/7/5/3908753

ناشناس گفت...

اووووووه چقدر نوکر آغا اینجا ریخته!
متشکرم از کسایی که قبل از من موضع گرفتن اما خاصیت من اینه که هرجا می رم این جور آدما رو سرویس می کنم.
نشونه این آدما اینه که همه عالم رو مقصر می دونن توی همه مشکلات غیر از آغا. به خصوص آمریکا رو مقصر می دونن چون اگه آمریکا نباشه خامنه ای همه زندانیای سیاسی رو اعدام می کنه و همه بی حجابا رو شلاق می زنه. از ترس آمریکا خامنه ای الان مجبوره مدارا کنه و گرنه از ملت انتقام می گیره. اینا می خوان آمریکا نباشه تا خامنه ای هر جنایتی خواست انجام بده.

ناشناس گفت...

روزنامه الرای اردن خبر داد: فردی با چهل و پنج کیلو مواد منفجره دستگیر شده است. او وابسته به گردانهای بیت المقدس سپاه پاسداران است.
اگر یادتان باشد قبل از برهم زدن ثبات یمن مقامات یمنی مشابه همین سخنان را می گفتند اما ایران به شدت تکذیب می کرد و آن را توطئه دشمنان برای بدنام کردن خود می دانست. اگر جنون خامنه ای درمان شود، خاورمیانه آرام می شود.
خامنه ای اینگونه کشورها را به آشوب می کشاند بعد به مزدورانش مثل آی دی فرناز حقوق می دهد تا او را بزرگوار خطاب کنند!

ناشناس گفت...

مرد حسابی چرا چرت و پرت میگی . ویتنام کودتا در کشورهای آمریکای لاتین پینوشه نیکاراگویه ایجاد طالبان افغانستان در جهت جنگ با اتحاد جماهیر شوروی بحران خلیج کوبا . گسترش چتر موشکی ناتو در اروپای شرقی تجزیه. کشور یوگسلاوی پروژه تجزیه عراق سوریه لبنان لیبی کودتای ننگین علیه دولت قانونی و دموکرات مصدق بمباران هیروشیما و ناکازاکی شلیک به ایرباس ایرانی حمایت دولت کارتر از اسلامیون ایرانی و وارد کردن خمینی به معادله انقلاب ایران جهت تضعبف نیروهای دموکرات سوسیالیست ملی حمایت از جنایت اسراییل بی ثبات سازی سیستماتیک تحریمهای پردامنه علیه مردم ایران جهت سرکوب قشر متوسط و متوقف سازی انقلاب سبز همه و همه کارنامه سیاه کشور آمریکاست .متاسفانه منافع ملی کشور امریکا با منافع ملی کشور ایران در اکثر مواقع تاریخی همپوشانی نداشته و حتی در برهه های مهم در تقابل بوده است .لذا خواهشا برای تقابل با جمهوری اسلامی به تطهیر امریکا نپردازید که نصف اعظم مشکلات ما از امریکا و انگلیس و روسیه و باقی از سران خرفت جمهوری اسلامی و پیاده نظام خائن به ملک و میهن است .
کوچه اختر

ناشناس گفت...

بزرگترین جنایت آمریکا خمینی و حکومت آخوندی ایران است. این آخوندها بودند که خاورمیانه و دنیا را به آشوب کشیدند.

Dalghak.Irani گفت...

از کلمات مزدور و سایبری و ساندیس و این مهملات براندازان مزخرف تر از جمهوری اسلامی مطلقاً خوشم نمی آید. اگر حرف کسی را پاسخ دارید بدهید و الا از کنارش رد بشوید و روده هایتان را بالا نیاورید برای همدیگر. اینجا نه رژیم عوض می کنند و نه رژیم پابرجا می کنند و نه مزدی می دهند و نه لبی می گیرند. ضعف و در بهترین حالت عصبیت های خودمان را سر هموطنانی که دیگر از ما می اندیشند خالی نکنیم. ما در این وبلاگ خائن به منافع ملی نداریم. زیرا اینجا نه در حد اپوزیسیون سیاسی و کانون براندازی رژیم است که کسی بخواهد پول بدهد به کس دیگری که مرا بپاید؛ و نه در حد جا اندازی رژیم است که کسی حاضر باشد بمن پول بدهد برای خدمت به رژیم. اصلاً یک وبلاگ چنین کششی ندارد. بشدت از انگ زدن به آدم ها خودداری کنید که قطعاً برای حفظ وجهه و اعتبار مخالفان حکومت شرعی جمهوری اسلامی مجبور از حذف کامنت های سفیه و بی محتوا و نفی دیگران بجای اثبات خود خواهم شد. اخطار آخر. یا...هو

ناشناس گفت...

چرا تازگی هرجا سر می زنم به خامنه ای می گن خبیث؟

ناشناس گفت...

ناشناس ساعت ده
اینهم یک تک خال دیگه حالش را ببر.چقدر دلمان برای آن دلقک تنگ شده است .اگر برای امروز ننویسد سیرک پالایش میشود و دایمی تر است
http://dalghakirani.blogspot.com.au/2010/11/blog-post_26.html?m=0

ناشناس گفت...

مردم لبنان به پیشواز توافق هسته ای و رفع تحریمهای ظالمانه علیه فلسطین و بنین و لبنان و سوریه وگینه .... رفته اند.

خیلی عالی بود.اضافه کن ائمه جماعات مساجد سومالی و اریتره و بنین و مظلومان غزه و یمن.....
5+1 خیلی باید خام باشند که پول نقد دست این آقایان بدهند بدون هیچ حساب و کتابی.باید مکانیسمی بر خرج کردن پول ها قاعدتا گذاشته باشند.

ناشناس گفت...

دلقک
موضوع احترام تنها به آزادی های فردی و حق بیان نیست. موضوع نبرد نابرابر است. یک عسکر سایبری برای کار خود پول می گیردو بصورت حرفه ای و انبوه کامنت می گذارد.مطالبی می گوید که به او گفته اند بگو.نتیجه اینکه یک نفر می اید بعد کار روزانه یک خستگی در کند و یک سری به اینترنت بزند و احیانا اگر حسش بود یک کامنتی بگذارد که ارزش بسیاری دارد و بعد با مهملات عسکر سایبری با نام های مختلف که به هم نان هم قرض می دهند و برای هم نوشابه هم باز می کنند می شود.کامنت او در میان کامنت های دیگر گم می شود.خوانندگان هم آنها را با پارازیت و برفک می خوانند. البته نباید پنهان کرد که این کامنت ها خود آغازگر بحث های داغ و بنیان افکنی هستند و برادران در پایان مانند دلقکی که بخودش ریده سیرک را ترک می کنند که من اگر بجای مسئول آنها بودم نه تنها حقوقی به انان نمی دادم بلکه جریمه اشان هم می کردم.که چرا نتیجه را برعکس کردید.بخاطر کامنت های آشغال شما تعداد آنها شد 100 تا! و نیمی از آنها هم عالی.برخی مواقع آنقدر که این لشکر سایبری به حکومت ضربه می زند مخالفان نمی زنند.آنها کار چاق کن و تحریک کننده هستند و یعنی همان چیزی که خامنه ای از آن بدش می آید!
عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد
ولی اینها همه که گفتیم مال با کلاس هایشان است بچه آخوند هایی که بجای نماز اجاری برای میت ترجیح می دهند پای اینترنت باشند و کامنتی بنویسند و در کنارش یک دیدکی هم به سایت های سکسی برای امر به معروف داشته باشند.بقیه هم که سوادی ندارند با مزخرف نویسی پارازیت درست می کنند و ذهن خوانندگان را خراش می دهند. مراد من دسته اخیر هستند والا دسته اول همه اش برکتند!
کامنت سخیف را چاپ نکن.

ناشناس گفت...

از کجا با اطمینان میگویید ما سایبری هستیم مگر ما میگوییم شما آلت دست سی ای ای یا شیوخ عربید. به هر حال نظام یک شخصیت حقوقی است با بعضی کارهایش همراه نیستیم با بعضیهایش موافقیم.دلمان نمیخواهد سوریه بشویم. از آن گذشته خامنه ای فردی روحانی و سالمند است پیرو دارد. اتفاقا مزد زحمت جوانیش را میخوردروزگار و هوش هم مشمول حالش شده و شده شاه یک مملکت تاریخی . حالا شاهنشاه بی عرضه بود یا چپها همه از دم با سواد استراتژیست مخالف سرمایه داری کمپرادور و بروکراتهای متشرع بازی را باختند .واقعا حق گرفتنی است اگر میتونید بکشید پایین آخوندا رو برید تو مهدیه تهران دیسکوتک بزنید وگرنه خفه.

مازیار وطن‌پرست گفت...

بعضی شرط لازم و کافی برای کامنت نویسی را "فکر نکردن" می‌دانند:
«نوشته‌اند بر ایوان جنت‌الماوی / که هرکس فکر می‌کند وارد نشود»
البته چند نفری ازین حکم تخطی کرده‌اند که به سرعت گوشمالی شدند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
این که یک کامنت افکار شخصی نویسنده را بازگو کند، صرف نظر از درست یا غلط بودنش حتی اگر آن نوشته بچگانه به نظر بیاید، چون اصیل است و نظر خود نویسنده، ارزشمند است. اما نوشته‌ای که از روی شنیده‌ها و خوانده‌های هضم نشده و بویژه کلیشه های رایج فکری/سیاسی "کپی اند پیست" می‌شوند هرچه هم فاضلانه باشد چندان ارزشی ندارند. (بدیهی است که نقل قول مشمول حکم فوق نیست).

مازیار وطن‌پرست گفت...

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب
کز هر زبان که می‌شنوم [نا] مکرر است!

متنی از یک معترض در 150 سال پیش:

كارخانجات يوروپ6 بر دو نوع است: يك‏ نوع آن را از اجسام فلزات ساخته‌‏اند و نوع ديگر از افراد بنى‏‌نوع انسان ترتيب داده‏‌اند. مثلا از چوب و آهن يك كارخانه ساخته‌‏اند كه از يك طرف پشم مى‌ريزند و از طرف ديگر ماهوت برمى‏‌دارند. و همچنين از بنی‌نوع انسان يك كارخانه ساخته‏‌اند كه از يك طرف اطفال بى‌شعور مى‌ريزند و از سمت ديگر مهندس و حكماى كامل بيرون مى‏‌آورند. محصول كارخانجات فلزى كم‏ وبيش در ايران معروف است، مثل ساعت و تفنگ و تلگراف و كشتى بخار. از وضع ترتيب اين قسم كارخانجات فى‌الجمله اطلاع داريم. اما از تدابير و هنرى كه فرنگيها در كارخانجات انسانى به كار برده‏‌اند اصلا اطلاعى نداريم. مثلا هيچ نمى‌دانيم كه الان در لندن يك كارخانه هست كه اگر از پانصد كرور ماليات ديوان كسى ده تومان بخورد، در آن كارخانه لامحاله معلوم مى‌شود و نيز در پاريس چنان كارخانه‏‌اى هست كه اگر در ميان هفتاد كرور نفس، به يكى ظلم بشود حُكماً در آنجا بروز مى‏‌کند و همچنين كارخانه‏‌اى دارند وقتى كه ده كرور پول در آنجا بريزند بعد مى‌توانند صد و بيست كرور پول نقد از همان كارخانه بيرون بياورند و خرج كنند.

ملل يوروپ هر قدر كه در كارخانجات و فلزات ترقى كرده‏‌اند، صد مراتب بيشتر در اين كارخانجات انسانى پيش رفته‏‌اند. زيرا كه اختراعات صنايع فرنگ، اغلب حاصل عقل يك نفر يا نتيجه اجتهاد چند نفر از ارباب صنايع بوده است و حال آنكه اين كارخانجات انسانى حاصل عقول و اجتهاد كل حكماى روى زمين است. مثلا هرگز بيست نفر مهندس جمع نشده‌‏اند كه يك كارخانه ساعت بسازند، اما حال هزار سال است كه در انگليس و فرانسه سالى هزار نفر از عقلا و حكماى ملت جمع مى‏‌شوند و در تكميل كارخانجات انسانى مباحثات و اختراعات تازه مى‌نمايند.

از اين يك نكته مى‌توان استنباط كرد كه فرنگيها بايد چقدر در اين كارخانجات انسانى ترقى كرده باشند. حال چيزى كه در ايران لازم داريم اين كارخانجات انسانى است. مثل كارخانه ماليات، كارخانه لشكر، كارخانه عدالت، كارخانه علم، كارخانه امنيت، كارخانه انتظام و غيره. هرگاه بگوئيم ما اينها را داريم سهو غرايبى خواهيم كرد و اگر بخواهيم ما خودمان بنشينيم و اين نوع كارخانجات اختراع بكنيم مثل اين خواهد بود كه بخواهيم از پيش خود كالسكه آتشى بسازيم. در فرنگ ميان اين كارخانجات‏ انسانى يك كارخانه دارند كه در مركز دولت واقع شده است و محرك جميع ساير كارخانجات مى‌باشد. اين دستگاه بزرگ را «دستگاه ديوان» مى‏نامند.
http://www.mghaed.com/lawh/memoirs/malkam-nuri.htm

ناشناس گفت...

بله شما هم حق دارید مطلب خود را ادا کنید ولو پیرو خامنه ای باشید ولی با دلیل و دور از شعار. یک چشمه از اقدامات این فرد به ما نشان بدهید تا ما هم دلخوش کنیم. واقعا شخصا هیچ گونه دلخوری از او ندارم اگر مملکت را آباد کرده بود. حتی زد و بند هایش را هم می شد نادیده گرفت اگر مانند عربستان لاقل حداقل رفاهی برای مردم مسلمانش فراهم کرده بود . ضرر پشت ضرر بی کفایتی مطلق. بله اینکه اینجا بیایی و هی قربانش بروی مطلب خفیفی است اگر بی پشتوانه باشد . نشان می دهد اینجا را با نماز جمعه اشتباه گرفته ای و دلقک را هم با امام جمعه.اینجا یک وبلاگ شخصی است و دلقک مختار است هر گونه که می خواهد آن را اداره کند. همه وبلاگ های شخصی دیگر هم همین کار را می کنند.او می تواند کامنت های منطقی را چاپ کند .شما هم بنویس ولو دیگر نو کت ما نکن! نگو طرف هالو است و نمی فهمد! بگو آقاست!

ناشناس گفت...

مازیار چقدر چرت و پرت به هم میبافی ملا لغتی رفتی کتاب چاپ سنگی بابا وزوزک گیر اوردی از رو داری ور ور کپی اند پیست میکنی که زور بزنی بگی توسعه انسانی در غرب هست این چیزها ماله دوبست سال پیشه اون زمان مردم عقلشون در همون حد بود انقلاب مشروطه شد رضا خان مدرنیزم را اورد بعدش شریعتی پیدا شد مسعود کیمیایی پیدا شد قیصر را ساخت قانون گریزی و بازگشت به خویشتن مد شد انقلاب شد خمینی سلطان شد .بعدش هم چند تا گردن شکسته توبه کار مثل حجاریان و گنجی اومدند مثلا از پیروزی خاتمی یک پروژه بسازند به نام اصلاحات که اینسری واقعا ریدند و این داستان دانشمندسازی حزب اللهی کودن جیز جدیدی نیست از سروش و روحانی و توکلی و حجاریان وغیره بگیر تا توله های مموتی مشایی. دویست سال کس و شر گفتید حرفای قلمبه سلمبه کردید تو کون ملت اخرسر یک مشنگ که فعل و فاعل و جمله را بلد نبود ( طوری نباشد طوری نکنید که مردم فکر کنند طوری شده است ورزش کار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم رشتیها پوستشان را میکنند اقتصاد مال خر است ) زبون مردم زبون بسته رافهمید مدرنیزم را به توپ بست دنیا را هم به گه کشید فکر نکن بقیه بلد نیستند لفظ قلم بیاند . هزار سال شعر گفتید ولی امان از درمان اگر راست میگی حرفی برای گفتن داری به زبان مردمان امروز بگو و گرنه احمدی نژادها زبان مردم را بلدند .
گلاسنوست

ناشناس گفت...

پیرزنه سر میدان راه آهن ایستاده بود و جلوی یک تاکسی را گرفت و گفت!

اوی! تاکسیه!
اوی مرتیکه!
100 تومن بهت بدم منو می بری تجریش؟!

راننده تاکسی از ماشین پیاده شد گفت :
آخه ننه جون
من به چه چیز تو دلخوش کنم تو رو از این کله شهر ببرم آنطرف شهر؟
به اون قشنگ حرف زدنت؟
یا به او روی قشنگت؟
به اون راه کمت؟
یا به اون پول زیادت؟

حالا ما واقعا به چه چیز این خامنه ای باید دل خوش کنیم؟
به اون رفاه اقتصادی؟
به اون فضای باز سیاسی؟
به اون احترام به آزادی های مردمی؟
یا به اون خشکسالی و قحطی آب؟

بز اخفش

ایرانی گفت...

دلقک جان این مقاله از علیجانی خیلی به نگاه شما نزدیک بود گفتم برات لینکش رو بذارم
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-c9348d50c6.html

ناشناس گفت...

با سلام آقای دلقک و عرض خسته نباشید راستیتش خجالت میکشم و نمیدونم اینرا سوال کنم یا خیر اگر میشه بگید لیبرال یعنی چی خیلی ممنون دستتون درد نکنه
محرم از بابل

فـــرنــاز گفت...

با سپاس از دوست بزرگوار (ناشناس ساعت ۲۲:۰۰ ) که در کامنت خود نوشت:

" مگر ما میگوییم شما آلت دست CIA یا شیوخ عرب هسـتید. به هر حال نظام یک شـخصیت حقوقی است با بعضی کارهایش همراه نیستیم با بعـضـیـهایش موافـقیـم. دلـمان نـمـیـخـواهد که ایران سوریه بشـود."

+ + + + + + + +

یکبار قبلا گفتم که شوربـختانه در دوران آقای احمدی نژاد ، اختلافات ایران با آمریکا زیادتر شد و از سوی دیگر به علـت روابط تیـره بین آقای احمدی نژاد و خانواده جناب لاریـجـانی و تیـره شدن روابط بین آقای احمدی نژاد و بعضی از بزرگان حوزه امکان وخـیـم شدن یک سـلسـله از مشـکلات برای ایران وجود داشت و هم مشکل چهارمی پیش آمده بود و آن عدم هماهنگی های لازم و کافی بین مقام رهبری با آقای احـمدی نژاد بود.

خوشبختانه با روی کار آمدن جناب دکتر روحانی از شدت هر 4 مشکل کاسته شد و این امر از یک سو به نفع مقام رهبری و جناب دکتر روحانی است و از سوی دیگر به نفع جناب آقای لاریـجـانی و بزرگان حوزه


از نگاهی دیگر آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و سرلشکر حسين دهقان، وزير دفاع عزیزمان نیز، روز دوشنبه 15 تیر ماه بر « حذف » و « فروپاشی کامل » اسرائيل تاکيدی مـجدد کردند.

که نشان از هـمکاری فراتر از حد انتظار حامیان دولت تدبیـر و امید با ایدئولوژی مقام رهبری و ایدئولوژی بزرگان حوزه است و علامتی است که نشان می دهد دولت حاصل از جنبش بنفش (خدا رو صد هزار مرتبه شکر) در مقایسه با کـابـینه قبلی، همکاری های بـهـتر و عمیق تری را در به خصوص در دراز مدت با مقام رهبری و بزرگان حوزه در پیش گرفته و البته غیـر از این هم از جناب دکتر روحانی و آیت الله هاشمی و اعضای هیأت وزیران کابینه دکتر روحانی و مشاوران ایشان انتظار نـمی رفت. (باز هم خدا رو صد هزار مرتبه شکر).

پیـروزی دیپـلماسی افتخارآفرین اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران بر جنگ افروزان آمریکایی ( و متحدین اسرائیلی آنها) فقط یکی از برکات پیـروزی جناب دکتر روحانی در انتخابات خرداد 92 است که حقیقتاً گامی است بلند به سمت بازگشت ایران به جامعه بین الـمللی

Dalghak.Irani گفت...

محرم از بابل.
کاشکی این پرسش را نمی پرسیدی. چون اینقبیل سؤالات - قبلاً هم یکی از خوانندگان راجع به الیت پرسیده بود که سوء تفاهمی هم برانگیخت - معلوم نمی کند که جدی است یا تمسخر است و یا شوخی است و یا متلک است و از این قبیل. زیرا کسی که وارد اینترنت می شود حداقل چند کلمه انگلیسی می داند و کسی که وبلاگ می خواند حداقل جستجوهای ساده و اولیته را بلد است و کسی که این کس است لاجرم می تواند یک میلیون منبع برای مطالعه و یادگیری لیبرال و لیبرالیسم و از این قیل پیدا کند. اما با حوالۀ انگیزۀ سوال شما به معصومیت تان و نه شیطنت تان جواب می دهم که لیبرالیسم یک مکتب است که شاخه های مختلف فلسفی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و هرچه دارد و لیبرال کسی را می گویند که وابسته و پذیرندۀ مکتب لیبرالیسم باشد. معنای لغوی و سادۀ آن هم می شود آزادی خواه و انسانی که معتقد به قائم بذات بودن افراد بشر و دارای حق انتخاب در همۀ زمینه های زیست فردی و اجتماعی دارد و تابع هیچ اراده ای بغیر از ارادۀ "انتخاب ازاد خودش" نیست. برای فهم بیشتر باید مطالعه کنید و بدانید که حداقل چندین کتابخانۀ بزرگ کتاب در 400 سال گذشته در مورد لیبرالیسم نوشته شده و بحث شده و هنوز همادامه دارد. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

فرناز.
اولاً که با این آی دی مکش مرگ ما روی نرو خواننده ها نرو. زیرا فرناز نمی تواند "خداراشکر مراجع و مقام رهبری و دکتر! روحانی"گو باشد چون نقض غرض است .مگر فاطمه و صغرا و زهرا و سکینه و رقیه چه عیبی دارند که هم فر داری و هم ناز. آن هم در منظر مردان غریبه و هیز سیرکی که لات و لوت هم کم ندارند سیرک های خنده دار. ثانیاً با محتوای حرف هایت که قربان صدقه رفتن بجای نظر نوشتن؛ خواننده های دیگر را عصبی می کنی و من نمی توانم جلویشان را بگیرم که لیچار بارت نکنند. من اگر از حق آزادی اظهار نظر شما دفاع کردم فقط برای شنیدن تحلیل شما و نگاه شما - با استناد به داده های ملموس و مادی - در دفاع از جمهوری اسلامی و مقام رهبری و دکتر! روحانی بود و نه حرف های خاله زنکی دعا و ثنا. این را هم از این جهت مطرح کردم که خامنه ای بغیر از هواداران مذهبی و تیفوسی متحجر و تربیت نشده و رشد نیافته و بی سواد و خرافاتی؛ تعدادی هوادار توده ای و چپ هم دارد که او را بخاطر سیاست های گرته برداری شده از استالین و برژنف (بخوان سیاست خارجی ضد امپریالیستی) ستایش می کنند و طرفدارش هستند. اینان که سوادی هم دارند و چند و چونی هم می دانند می توانند با ادبیات مادی - مثل تو - با ما وارد دیالوگ بشوند که چرا سیاست ضد امریکایی و ضد غرب خامنه ای را دوست دارند و آیا سیاست هایی که یکبار 70 سال تجربه شده - آن هم در سطح عالی و با پروپیمان ترین فیلسوف ها و اندیشمندان و سیاستمداران - و شکست قطعی خورده اند - هم در زمینه تقدم عدالت بر آزادی و هم در زمینۀ حاکم کردن طبقۀ کارگر بر کشورهای مقصد - چرا باید مجدداً توسط آخوندهای متحجر و وامانده در صدر اسلام و مدینه و حجاز قابل پیاده کردن و ثمر دهی خواهد شد. اما حالا معلوم شده که تو هم یکی از مزخرف نویسان الکی خوش هستی که می خواهی از اینجا استفاده کنی و اعصاب ملت را خط خطی کنی. پس خوب حواست را جمع کن:

اگر انسان محور - کمونیست ها هم خودشان را نه تنها اومانیست بلکه ضدا خدا هم می دانند البته در عمل اینطور نیست و مارکسیسم هم خودش یک دین جدید است - و در نتیجه حداقل این را قبول داری که وظیفۀ حاکمان تمهید پیشرفت و زندگی بهتر و کشور آبادتر است مشخص کن که تا قبل از احمدی نژاد - چون مدعی شدی که احمدی نژاد نظر نزدیک همه چیز را خراب کرد- جمهوری اسلامی چه دست آوردی و در چه زمینه ای داشته که قابل مقایسه و سنجش با کشورهای همپالکی ما در سال 57 (ترکیه، کره جنوبی) و یک دوجین از کشورهای امریکای لاتین و بببرهای آسیای جنوب شرقی و افریقا باشد.

اگر هم خدا محور هستی و آخوندهای واپسگرای طفیلی را بنمایندگی از خدا قبول داری با آمار و ارقام و مثال نشان بده که چقدر معنویت و دین و مذهب و المان های شکلی و محتوایی دین در جامعۀ بعد از انقلاب ایران و بویژه در رهبری نکبت خامنه ای رشد کرده و چرا. و آیا سقوط اخلاقی جامعه که همان آیت الله هاشمی تان فریاد می زند و همان دکتر! روحانیتان با شعار نجات اخلاق و کم کردن ریا و فساد رأی از مردم گرفت را قبول داری یا نه. و اگر نه پیشرفت مادی کرده ایم و نه معنوی و نه دینی مانده و نه مذهبی برایمان مانده یعنی هم دنیا را داده ایم و هم آخرتی هم نگرفته ایم چه جای تشکر و خدارا شکر دارد از یک مشت انسان اولیۀ حقه باز و کلاهبردار و ریاکار.

چرت و پرت که آزادی بیان نمی خواهد ما دنبال راه بهتر برای نجات از عقب ماندگی و تخریب کشورمان هستیم و مطمئنیم که ایران جز با استراتژی مخرب و کثافت خامنه ای سوریه نخواهد شد. و در آخر برای اینکه آدرس دقیق بدهم که مزخرف گفته ای یک سؤال مشخص می پرسم که بدبختانه تو ترهات مداحی ات را زیر همین مطلب کامنت کرده ای. نظرت راجع به ماجرای بورسیه ها چیست و چطور دکتر روحانی هماهنگ با مقام رهبری آن را ننگ کشور و افشای آن را جزو کارهای درخشان خود می دانست و مقام رهبرت آن را افشای آن را عظیم ترین خطای سال های اخیر. یا...هو

فـــرنــاز گفت...

با درودی دوباره به یکایک حامیان دولت "تدبیـر و امید"

به گزارش سایت انتخاب ، " آیت الله سید حسن خمینی " در همایش دانشجویی « فلسطین ؛ نماد مقاومت » که با حضور دانشجویان مسلمان غـیـر ایرانی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از اهداف انقلاب ما « حذف غده سرطانی اسرائیل » از سرزمین های اسلامی بوده و هست ، این هدف را مـحـتاج جهاد در همه عرصه ها دانست. ایشان در ادامه سخنان خود تصریح نـمودند: هـمـه وظیفه داریـم به حکم امام بزرگوارمان فریاد آزادسازی قدس و از بین رفتن اسرائیل و مظلومیت مردم فلسطین را بار دیگر در جامعه خودمان طنین انداز کنیم، اما فراموش نکنیم طنین این فریاد باید صرفا مـحدود به روز جمعه نـباشد و در لحظه لحظه زندگی ما حضور داشته باشد.

با توجه به ایـنکه حضرت آیت الله هاشمی و جناب دکتـر روحانی ، به جناب " سید حسن خمینی " ارادت خاصی دارند و به ایشان به عنوان یکی از بـهـتـرین نامزدها برای رهبـری آینده ایران توجـهی ویژه دارند و از سوی دیگر پیوندهای خانوادگی و عاطفی عمیقی بیـن خانواده حضرت آیت الله هاشمی و خانواده حضرت آیت الله خمینی وجود دارد ، می توان گفت مجموعه "اعتدال گرایان" عزیز بر خلاف پیش بینی برخی از بدخواهان و دشمنان ، یقینا در درازمدت بـهـتـرین سرمایه برای حفظ و حراست از دستاوردها ، آرمان ها و اندیشه های آیت الله خـمینی خواهـنـد بود.

انشاالله با لغو تـحـریـمـهای ظالمانه که نـتیجه تلاشهای خستگی ناپذیر تیـم مذاکره کننده ایرانی است ، مسـیـر بازگشت ایران به جامعه جهانی هـموار خواهد شد و از سوی دیگر شاهد تنگ تر شدن فضای مانور آمریکایی ها و اسرائیلی ها را در آینده ای نـزدیک خواهیم بود.

ناشناس گفت...

آقای کوچه اختر که مثلا جنایات آمریکا رو شمردی. البته واضح و بدیهیست که آمریکا بسیار انسان دوست تر و درستکارتر از همه رقبایش است. عملکرد آمریکا در مقایسه با روسیه آلمان نازی و غیره به وضوح این را نشان می دهد. همچنین بد نیست آن را مقایسه کنید با اسلام و کشتار گسترده یهودیان و جنایات بنی قریظه بنی نضیر بنی قینقاع و خیبر و نسل کشی ایرانیان و سایر کشورها به دست لشکر خونخوار اسلام. عملکرد آمریکا به مراتب انسان دوستانه تر از سایرین است و مناقع آن کاملا بر منافع مردم ایران منطبق است. از تلاش بی ثمر برای شکستن اتحاد میان نخبگان و قشر پیشرو ایران و آمریکا دست بردارید به نتیجه نخواهید رسید.
نخبگان، طبقه متوسط و مرفه و حتی طبقه فرودست و به خصوص جناح مدرن ایران با آمریکا همسو و هم جهت و متحد است چه خوشتان بیاید چه نیاید. این اتحاد در محو رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نقش موثری ایفا خواهد کرد. البته نه به روش مسلحانه سوریه. سوریه نیز دستپخت ایران و روسیه است. لیبی دست پخت فرانسه و آمریکا. باز هم آمریکا بهتر است. اصولا آمریکا در همه چیز بهتر از جناح مقابلش است. ایران به زودی از جناح احمق و جنایتکار وعقب افتاده روسیه وارد جناح پیشرو آمریکا خواهد شد چه آخوندها زانو بزنند چه ایستاده به درک واصل شوند.

ناشناس گفت...

فرناز برای پوشاندن جام زهر خوردن خامنه ای آن را پیروزی جلوه می دهد. این پیروزی در حقیقت پیروزی اوباماست که دولت میانه روی روحانی را در ایران بر سر کار آورد تا میانه روی کند. پیش از انتخابات نود دو اظهارات فرماندهان سپاه را مرور کنید چنین سخنانی را می بینید: دشمن می خواهد با تحریم ها مردم را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دهد و آنان را خسته کند تا دست از مقاومت بردارند و رییس جمهور غیرانقلابی بر سر کار آورند.

ناشناس گفت...

ایکاش نظرتان به نظر من نزدیک بود تیمسار جان و از گزارشات پرگماتیست در مورد سوریه استقبال می کردید که دیر و دور نیست که فاجعه هسته ای به فاجعه ای بدتر در داخل کشور تبدیل شود در ادامه بحران جمهوری اسلامی آفریده سوریه، چه طرف یکی از طرفین جنگ سوریه را گرفته باشیم یا نه. اگر تیمسار اجازه بدهند می خواستم از این طریق خدمت پراگماتیست عرض کنم که اگر وبلاگی در مورد سوریه داری و یا صفحه ای در فیسبوک، لطفا آدرس بده تا دوستان بتوانند گزارشات را دنبال کنند.

"یک نظر"

ناشناس گفت...

فکر می کنم مسئله بورسیه ها چیزی فراتر از یک تصمیم نابخردانه باشد .حقیقت این است که حکومت خامنه ای تعداد زیادی جاسوس را در تحت پوشش دانشجو به خارج از کشور می فرستد و این اقدام تقلب در بورسیه ها هم برای کادر سازی اطلاعاتی در خارج از کشور بوده است.این افراد با اهداف چندگانه ای وارد کشورهای خارجی می شوند . رساندن خود به تکنولوژی های ممنوعه ,یافتن شرکت هایی که می توانند ممنوعیت های صادرات وسایل پیشرفته را دور بزنند, تقویت لابی های تاثیر گذار در خارج از کشور مانند نایاک, شناسایی عناصر آزادی خواه و یا مخالف, ایجاد سیاهی لشکر های حزب الهی در مقاطع حساس و ....بنابراین فرض این عملی کاملا حساب شده و با برنامه ریزی بوده است. چندی پیش یکی از دولتمردان سوئد اعلام کرد که تعدادی از جاسوسان ایرانی را که در تحت پوشش دانشجو در سوئد فعالیت می کرد شناسایی کرده اند. او می گفت ما متوجه شدیم که اکثریت دانشجویانی که اینجا می آیند تنها در یک رشته خاص ثبت نام می کنند و این برای ما عجیب بود.
فقط تصور کنید که یک فارغ التحصیل بیکار در کشور هستید و بعد حکومت به شما بورسیه تقلبی می دهد و در آنجا مخارج تحصیل شما را هم می دهد با دو تا گوجه اضافه و اگر بتوانید به منبع مورد علاقه حکومت نفوذ کنید که دیگر نان شما توی روغن است و بعد هم می توانید بگونه ای کار بگیرید و برای همیشه مقیم دیار پریرویان کافر و دشمنان انقلاب اسلامی شوید و باز بگونه ای دیگر به قعالیت خود ادامه دهید.همه اش عشق و حال و فال و تماشا!

حالا علت و چرایی تقلب در بورسیه ها بهتر روشن می شود.
ولی چرا حالا این قضیه را آشکار کرده اند ؟
شاید کمبود دلار و بودجه برای این لشکر مفتخوران که هر کدام اینها حداقل ماهی 10 هزار دلار برای دولت هزینه بر می دارد.شاید هم حاصل یک ناهماهنگی جناحی .

ناشناس گفت...

یک دنیا ممنون آقای دلقک چشب میرم و میخونم .پسر خالم رو تلفن لمسی این سایتتون اورد جالب بود دارم میخونم سر مغازه .
محرم از بابل

ناشناس گفت...

فرناز خانم روحانی پیره دکتر خوب بود میرفت میون مردم .روحانی چرا نمیاد وسط مردم چون میترسه مردم دوستش ندارند .
محرم

ناشناس گفت...

ها ها ها دلقک شخصیت فرناز را خودت درست کردی یا یکی واقعا گذاشته سر کار؟ خیلی خندیدم :)))

نسیم

ناشناس گفت...

از دید من باشرفترین کار در پهنه کره زمین همانا گرفتن پول از وزارت عزیز و دولت معتدل هست برای کامنت گذاشتن

ناشناس گفت...

جمهوری اسلامی چه دست آوردی و در چه زمینه ای داشته که قابل مقایسه و سنجش با کشورهای همپالکی ما در سال 57 (ترکیه، کره جنوبی) و یک دوجین از کشورهای امریکای لاتین و بببرهای آسیای جنوب شرقی و افریقا باشد.
هروقت معنای نسبت Gdpبا بدهی ملی را فهمیدی بیا استفراغ
شام دهه شصت و هفتاد میلادی ات را سر امام ما خالی کن .
رسم است که احزاب محبوبترند چون خدمات بیشتر میدهند و بریز و بپاش بودجه دارند تا دولت را در دست داشته باشند و چون پز عالی با جیب خالی نمیخواند تا خرخره بدهکارند و مردان و زنان سرزمین شان و هم پسران و دختران بعد از آنان را میفروشند بروند جندگی کنند و کون بدهند خرج عیاشی پدر و مادر دهند .
ما چرا قربان امام مان نرویم در مقابل امام چپ کرده جمارانت . ما چرا قربان امام مان نرویم که میداند سوخت فسیلی نهایت پنج دهه دیگر هست و باید از همین امروز مانند ملل پیشرو از راههای گونه گون به استحصال انرژی و قدرت پرداخت. ما چرا قربان امام مان نرویم وقتی دلقکانی چون تو را به بازی گرفته از بحر کنسرت مردان بد صدا و نظاره زنان بی کیفیت بر سکوی ورزشگاه و صفحه آزادی یواشکی . ما چرا قربان امان مان نرویم وقتی اسب خوش بنیه را زین کرده و به مرزهای ارثی برده از بروکراسی رضا خانی میتازد تا پرچم فدرالیزم اقتصادی را بر افرازد . ما چرا قربان امام مان نرویم وقتی با یک دست چلاق در وازه های باب المندب و مدیترانه و با دست دیگر در جاده ابریشم نوین را باز میکند که از فتح خیبر کم ندارد از برای ملت نق نقو .تقلید ما از امام مان به حکم رسول باطنی است و تقلید تو در برج عاج از برای ولگردی در تولیدات فرهنگی فرنگ است .برج عاجی که بر پایه جنگهای مداوم ناتو و آمریکا در طی جنگ های مداوم بوده است
حالا ما کودنیم یا دلقکان ظاهر بین
حزب الله هم الغالبون

مازیار وطن‌پرست گفت...

آقا یکی این گلاسنوست رو بگیره که خودش رو نشکنه. راستی کسی متوجه شد منظورش کوبیدن چه طرز فکری بود؟ باور کنین من اگه متوجه بشم دست کم از همون دیدگاه صحبت می‌کنم که دیالوگ پایدار بمونه.

ناشناس گفت...

با درود بر تیمسار ایرانی

1. این یکی از بهترین و دلچسب ترین مطالب شما بود و از همین رو قابل تقدیر است. در مورد عدم انتشار کامنت های سوریه حق با شماست و از نظر حرفه ای کار نادرستی بود. از لطف شما نسبت به خود نیز سپاسگزارم. این کاره نیستم و همین کامنت ها را نیز به زور می نوشتم، اما مجبور شدم وبلاگی در همین زمینه منتشر کنم. وبلاگی که اکنون تقریبا همه چیزش آماده است، (حتی گرافیستی که نقشه پیشروی ها و پسروی ها را ترسیم کند) غیر از اسمش!

2. چون در مورد سوریه سخن گفته شد مختصرا بگویم که نقش به شدت مخرب جمهوری اسلامی ایران در سوریه غیرقابل انکار است. این سخن بدین معنا نیست که بقیه بازیگران منطقه ای و بین المللی (ترکیه، عربستان، قطر، آمریکا، روسیه) معصوم هستند، اما مستندا خواهد آمد که بار اصلی جنایات سوریه بر عهده "یگانه حامی مستضعفین جهان" است.

3. درست است که خامنه ای و تندروها تلاش می کنند و این تلاششان گاه با موفقیت بسیار توام است که همه علوم و نهادها و ساختارهای کشور را به نفع علوم فالگیری و رمالی (همان علوم حوزوی) مصادره کنند. اما من همچنان بسیار خوشبینم. چرا که خوشبختانه کل ساختارهای جمهوری اسلامی به نفع ساختارهای نظام بین المللی در حال فروپاشیست.

دهه شصت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تقریبا بر 99 درصد آنچه ایرانیان می دیدند و می شنیدند کنترل داشت. همه نوشته ها و فیلمها و برنامه های تلویزیونی و رادیویی و کتب و نشریات. اکنون غیر از آنچه نیازمند ساختارهای تحت کنترل نظام است (مثلا سینما یا کنسرت موسیقی)، ما با یک دولت درمانده (نظام درمانده) مواجهیم. همین وضعیت در مورد آموزش عالی و کمتر از عالی و تقریبا همه ساختارها کم و بیش حاکم است.

یک نمونه عینی ذکر کنم از آنچه شاهد درجه یک آن هستم؛ وضعیت کودکان در مهدکودک ها. اکنون تولیدات فرهنگی ایالات متحده سیطره کامل دارد بر آنچه کودکان می بینند و می شنوند. تلاش های جمهوری اسلامی برای یاد دادن اشعار و غیره به منظور انتقال مفاهیم خاص عقیدتی، درصد ناچیزی را شامل می شود و تاثیر اندکی بر روان کدکان دارد. جمهوری اسلامی جز یک ساختار فیزیکی درمانده در بسیاری از حوزه ها، مرده است ولو همه نمایندگان مجلس و وزرا افرادی با دو متر و نیم ریش و هشتاد و پنج سانت عمامه با زنانی برقع پوش باشند.

ناشناس گفت...

نامم را در کامنت قبل فراموش کردم بنویسم؛ پراگماتیست

پراگماتیست گفت...

از کاربر "یک نظر" سپاگذارم. کامنت شما را اکنون دیدم. در پاسخ به حزب الله هم بگویم که قربان امامی رفتن که لقمه بزرگتر از دهان بر می دارد و هم ملت ایران و هم بقیه کشورهای منطقه را به دردسر می اندازد، انتخاب انسانهای فرهیخته نیست. از نظر جی دی پی هم خامنه ای به ما بدهکار است و نه طلبکار. در مورد سوخت فسیلی هم ایشان جز خرابکاری کار دیگری نکرده. پروژه ابوظبی را بررسی کنید. دفاع از کارنامه خامنه ای صرفا در مقابل کم سوادها و روستاییان امکان پذیر است.

ناشناس گفت...

حزب ال جان کسی جلوتو نگرفته زودتر قربان امامت برو فقط بگو این امام چلاقت یک فکری از برای محیط زیست و خشکسالی ایران بکند. دعای باران بلد هست یا نه؟
دلقک عجب سیرکی راه انداختی دلمان شاد شد :))

نسیم

ناشناس گفت...

در تصدیق فرمایشات گهربار فرناز اقااینم ثبت لحظه ای پیوند های عمیق عاطفی و خانوادگی بین این حسن با اونیکی حسن!

https://www.youtube.com/watch?v=O1fidionZr8

واقعا معلومه که در اون لحظه ملکوتی حاج حسن پیوند عمیق و رابطه قوی رو با روحانی و خانواده روحانی و هفت جد و اباد روحانی برقرار می کنه.

ادوارد البی دوم گفت...

دلقک در پاسخ به فرناز: "خامنه ای بغیر از هواداران مذهبی و تیفوسی متحجر و تربیت نشده و رشد نیافته و بی سواد و خرافاتی؛ تعدادی هوادار توده ای و چپ هم دارد که او را بخاطر سیاست های گرته برداری شده از استالین و برژنف (بخوان سیاست خارجی ضد امپریالیستی) ستایش می کنند و طرفدارش هستند".

دلقک نازنین آیا منظورت نظرات علی علیزاده است که این روزها نمود شدیدی داشته؟ او در برنامه صفحه 2 آخر هفته پنجشنبه گذشته، خامنه‌ای را معمار بزرگ سیاست خارجی خواند که انتقادات وسیعی را در پی داشت. لطفا در این باره نظرت را بگو.

صفحه دو آخر هفته، پنجشنبه، 11 تیر
https://www.youtube.com/watch?v=seX0QFX8vNU

پست توییتری علیزاده که در فیسبوک هم منتشر کرده:
https://twitter.com/Jedaaal/status/618023106100203520
https://www.facebook.com/Alizadeh.Ali/posts/10153570459367784
کامنت‌های جالبی تبادل شده.

ناشناس گفت...

مازیار خوب راست میگه بنده خدا نصف ملت بیکارند و پای منقل دانشجو داره جندگی میکنه پدر هفتاد ساله برای خرج شکم داره تا اخرین نفس مثل روبوت جون میکنه سرطان هم هست الان وقت کارخانه یوروپ نیست داره خشکسالی میشه زیر نظر همین حکومت که تو هم به نوعی موافق تداوم اش هستی البته با شرطی که اونها به تو قبولوندند وقتی آب نباشه مجبوری با همین کتب خطی طهارت کنی و بعدش با برگ و بعد با سنگ و کلوخ . اگر راهی داری ما از شر این بیماری مهلک نجات بده بیا و بگو وگرنه پز ژیگول مابانه جواب گلو خشک شده و کون گهی نیست .همان قسم اول کارخانه یوروپ را بیاور قسم دوم بخورد تو سرت . اول فکر کن بعد کامنت بگذار برو به جای اباطیل شیخ فضل الله نوری در سنه ۱۲۸۰
سلسله هرم نیازهای دانشمند بزرگ ابراهام مازلو را بخوان . خدا بیامرز پدر بزرگم نقل میکرد که انتقام رعیت از مشروطه به شرط مشروعه و روحانیت قایم شده پشت سنت و شریعت و سلطنت فقط به اعدام شیخ فضل الله نوری توسط پسر ( پدر کیا نوری توده ای)نبوده بلکه در همه بلاد اقسام روحانیون معمم و مکلا( این دومی امید که بیافتد) را به دوگاری بسته و در جهات مقابل راندند تا از کون جر بخورند تا نیاز رعیت به تنگ آمده خر فهم حضرات شود برای چند نسل . چه خوب آن بزرگوار گفت تاریخ دوبار تکرار میشود یکبار تراژیک یکبار کمدی

ناشناس گفت...

دلقک آیت الله سید حسن خمینی ات هم که گوزو از کار در آمد نه گذاشت نه برداشت گفت اسراییل باید از بین برود عین جدش. این گرگ زاده هنوز کاره ای نیست برای دنیا خط و نشان میکشد از زیر پتو وای به روزی که کاره ای شود .بروم خاوران یک قطعه بخرم که تورم دهه نود با تورم دهه شصت قابل مقایسه نیست

تبریزی گفت...

سلام بر دلقک گرامی
حتما دیدی که دیروز بهای نفت در جهان پایین امد دلیل را شرایط یوتان گفتن ولی حسی در ما است که یونان استان چه دخلی دارد به نفت نه تولید کننده است ونه مصرف کننده درسته که روی معاملات یورو تاثیر معکوس داره ولی پایین امدن ارزش یورو هم نمیتونه اثری بزرگ روی بهای نفت که معمولا با دلار محاسبه میشه بگذارد البته بالا رفتن ارزش دلار طبعا نفت را ارزان میکند ولی ایا نتایج توافق ایران و احتمال ورود بیش از یک میلیون بشکه نفت ایران که عملا قطب دوم یا سوم نفت میتواند باشد موثر تر از دلایل قبلی نیست می دانیم که قبل از شروع دور جدید مذاکرات شرکتهای نفتی با ایران مذاکره کردن و چون انها حتما نتایج مذاکرات را قبل از ما میدانند پس پشت پرده قراردادهای را میبندند .میدانی که دشمن حزب دموکرات یعنی جمهوری خواهها دارای منابع نفتی بیشماری هستند مثل خانواده بوش پس اوباما برای تضعیف انها هم که شده کاری میکند که در کوتاه مدت بهای نفت پایین بیاد .از طرفی دولت ایران هم از نظر سیاسی واقتصادی مثل جمهوری خواهان عمل میکند یعنی وابسته کامل نفت است و با پایین امدن بهای نفت وبا پایین امدن ارزش دلار منابع بودجه ای خود را از دست میدهد میدانیم که اول نفت ارزان میشود بعد شرکتهای نفتی قرارداد امضا میکنند ومعمولا در حدود 6ماه هم طول میکشه که این قرارداد ها اجرا شوند و حداقل 3ماه هم طول میکشه که پوله بیاد به حساب یعنی چیزی جدود یک سال دیگه ولی دولت ایران دولتی نیست که برای یک سال نقشه بکشه واینها فقط برای امشب نقشه میکشند پس دلیل دیر شدن توافق بغیر از ایام مبارک قدر و مشکل مجلس سنای امریکا میتواند ثبت قرارداد نفتی هم باشد

ناشناس گفت...

جالبه که ملت ایران هنوز اخوند را نشنا خته اند.و عده ای هنوز به انها دل بسته اند.حالا یا از روی نا اگاهی یا وابستگی. ایت الله هاشمی تازگی دم از محو اسراییل زده. ایت الله حسن خمینی هم گویا به همچنین. حالا اینا چه سیاستی دارند. خدا می داند.اخوندی که پدرش را جلو رویش می کشند و جیکش در نمی اید. به ملت رحم می کند؟ عالم و ادم می دانند همین باند رفسنجانی احمد خمینی را کشتند. حالا اینا رفیق غارند.برای شنا خت اخوند هیچ راهی وجود ندارد. جز اینکه ادم خودش به شخصه وارد حوزه شود. مثل کا را یی که انگلیسی ها می کردند.انوقت یه عده از همه جا بی خبر دل به اینها بسته اند. از مر حله پرت بودن هم حدی دارد. به هر حال صدقش من از اینده این کشور بیمنا کم و ممکن است اخرش کار دستمان بدهند. چون منطق اخوند با هیچ منطقی در جهان همسو و همپوش نیست. به همین خاطر علوم انسانی را علوم حیوانی خواندند.مردم ایران باید خودشان در فکر خودشان باشند. گویا ملت زیادی خوش خیا لند.

ناشناس گفت...

دلقک جان کلامت مرا یاد فریدون فرخزاد می اندازد.

ناشناس گفت...

حزب الله. همان طور که وظیفه جهاد در راه امام عصر را در فضای مجازی به عهده گرفته ای امیدوارم سعادت حضور در جهاد علیه داعش در استان انبار عراق و در دمای بالای پنجاه درجه هم نصیبت شود. مقابل باد کولر پایگاه مقاومت بسیج مسجد و جهاد مجازی گر چه ثواب دارد ولی باعث احلام شیرین هم خواهد شد و ما شما را از رسیدن به فیوضات مادی و معنوی ممانعت می کند.

فـــرنــاز گفت...

پاسخ به ناشناس ساعت ۱۶:۰۹ ۱۶ تیر ۱۳۹۴

جناب ناشناس خان

شوربـخـتانه ، باید گفت اندیشه هـای شـما صـحیـح نیست.

به هر حال من شـخصا به "جریان اعتدال گرا" و "دولت تدبـیـر و امید" و سـیاسـتـهای
آن ، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی اعتقاد راسخ داشته و دارم.

Dalghak.Irani گفت...

ادوارد آلبی دوم نازنین. برنامۀعلیزاده در بی بی سی را ندیده ام اما می دانم که او سوسیال دموکراتی است که گاهی سوسیالش دموکراسی اش را می بلعد. اما بغیر از او سیاست خارجی خامنه ای طیف وسیعی از چپ ها گرفته تا هویت طلبان جهانی را در بر می گیرد که معتقدند حل شدن در هزمون جهانی امریکا اگر هم باعث پیشرفتی ظاهری شود اهمیت کشور را غیر از یک زایده در میان ده ها کشور زایدۀ دیگر بالاتر و مؤثرتر نمی کند. در حالیکه حفظ هویت مشخص - ملی یا مذهبی یا نژادی یا هرچه - در عین عدم مخالفت با هژمون غرب - تاکتیکی - برای قفل نشدن توسعه می تواند موقعیت و جایگاه و شأن بهتری را به مردم بدهد. این را حتی در صحبتهای نظری ظریف وزیرخارجه هم می توان بوضوح دید و البته الگوهای بیرونی اینان چین و روسیۀ فعلی هستند که در عین تعامل با غرب در عرصۀ سیاست جهانی هضم نشده اند. اما این نظریه بدو عنصر کلیدی بی اعتناست: یکی آشتی ملی داخل این کشورهاست که ناشی از احترام به آزادی های فردی و حق انتخاب و سبک زندگی است و دوم مزیت ها و توانایی های بالفعلی که این هر دو کشور دارند. روس ها از جهت سرزمینی و گذشتۀ ابرقدرتی و منابع طبیعی خود. و چینی ها به جمعیت و سخت کوشی و قانع زیستی و برخی مشخصات اقلیمی. البته این الگو هنوز توسعه و رفاهی بار نیاورده که الگویی مثل زاپن و کرۀ جنوبی و این قبیل کشورهای ظاهراًبی سر و صدا مرفه و شاد هستند. اگر صحبت علیزاده را دیدم و نکتۀ خاصی بود مجدداً می گویم. یا...هو

ضمناً حرف های ضد اسرائیلی عرفی گرایانی مثل هاشمی و سید حسن و خود روحانی را که کلیشه ای در آستانۀ روز قدس است جدی نگیرید و البته که مخالف اسراییل اما نه برای جنگ افروزی و تهدید و نابودی آن. مشکل فرنازها یکی مرکب نشان دادن عرفی ها و شرعی هاست و چپاندن خامنه ای و حوزه بوسط تعامل با غرب و دیگری اغراق در ادبیات حال بهم زن حضرت آیت الله و بزرگان حوزه و تپاندن دکتر دکتر توی ماتحت حسن کلید است و حال آدم را بد می کند و الا من بخاطر این حامیان قلابی دست از حمایت همراه با تحبیب و تهدید و تشویق و تحریک بخش عرفی تر حکومت برنخواهم داشت. و کماکان با آن ها بازی خواهیم کرد تا اختلافات بیشتر و فروپاشی امکانپذیرتر شود. یا...هو

ناشناس گفت...

تا اختلاف و فروپاشی امکانپذیر شود خودت هم ته دلت انقلاب میخواد ولی فکر میکنی لحظه اش نرسیده . ما الان در ساعت انقلابیم .

ناشناس گفت...

آقا ادوارد کمونیسم خوب نیست اونوقتا ما تلویزیونمون سیاه سفیدمون شوروی را میگرفت وقتی شوروی رفت همه زناشون میومدند شمال میگفتند همشون ایدز دارند .
محرم

Dalghak.Irani گفت...

ویدیوی صفحۀ 2 بی بی سی را دیدم. حرف های علیزاده آشفته و چرت و بدون انسجام بود هر چند که گفتم این ایده در مورد ایران از جنبۀ بیسیک هوادارانی دارد و حرف بطور مطلق مزخرفی هم نیست. شاه سابق ایران همین سیاست مستقل را با عنصر ملیت شروع کرده بود که اتفاقاً اگر برخی از اشتباهات داخلی اش نبود امکان موفقیت هم داشت چون شاه در داخل - بویژه با انبوه نخبگان - بویژه تکنوکرات های و نیروهای غیر سیاسی چپ - مشکلی نداشت و قادر به استفاده از آنان بود. که غرب تحمل نکرد و شورش های داخلی را به انقلاب کمک کرد و شاه و ایده اش را نابود کرد. در حالیکه خامنه ای می خواهد با عنصر شریعت این استقلال "گنده کننده" را پی گیری کند که بزرگترین مشکلش عدم همراهی نخبگان غیر سیاسی و بدنۀ مرد متوسط است و هرکس امکانش را دارد ایران را ترک می کند. خامنه ای چون دید با عنصر مذهب شیعۀ در اقلیت قادر نیست هژمونی استکبار ستیزی ایجاد کند دست بدامان سیاست ضد امپریالیستی کمونیست های فروپاشیده شده و سعی کرد در خارج از مرزها شریعت را کمرنگ و امریکا ستیزی را پررنگ کند تا هم کشورهای سنی را جذب کند و هم جهان سومی های رویا باخته در سوسیالیسم مارکسیستی. اما بغیر از چند دولت ملحد مثل بشار اسد سوری یا ونزئولای چاوز کسی حاضر به رفاقت نشد. در عوض اما غرب اینبار بجای زدن مستقیم ایران سرنیزه را برگرداند به زدن مسلمانان در داخل خودشان و جنگ های مذهبی را تشویق و بی خیال شد تا نه تنها ایران و خامنه ای را بخاک سیاه بنشاند بلکه آتشی بپا کند که حداقل کمتر از جنگ های سی سالۀ اروپا طول نخواهد کشید و مسلمانان خودشان را و کشورهایشان را تکه پاره خواهند کرد بدون کمترین هزینۀ مستقیم از سوی غرب. رفتن بسوی چنین بلند پروازی هایی - تمدن بزرگ شاه = تمدن اسلامی خامنه ای) اولیه ترین ابزارش رضایت نسبی و همراهی داخلی و بویژه رضایت تکنوکرات ها و دانشگاهیان را دارد و نمی شود با طالبانیسم و تحجر قرون وسطایی توهم رسیدن به ابرقدرت جهانی شدن - حتی اگر بقیۀ استعداد بالقوه از نظر ژئوپولتیک و ژئو استراتژیک موجود باشد - ممکن که نیست حتی باعث تجزیه و از دست رفتن کشور مبداء - ایران - هم خواهد شد. یا...هو

ناشناس گفت...

ممنون ادی جان علیزاده مثل شیر غرید .علیزاده در دانه رفت راست و حسینی گفت دولتها همه دروغ میگند رنگ از رخسار پرپنچی پرید در اون لحظه و اون سه نفر دیگه آچمز بودند حرفی برای گفتن نداشتند فکر کنم روح من در کالبدش بود . نکات عمده حرف علیزاده با غیرت و نخبه
۱.ایران شش قدرت را به بازی گرفته یک در برابر شش زنده باد پرشیا
۲.آیا ایران امپراطوری نیست
۳.خامنه ای نخبه است و خوب با کارتها بازی میکند
۴.ایران به توانایی بازدارندگی اتمی رسیده است
۵.ایران ره چین را میرود اول به تولید قدرت دست زده تا بتواند با تکیه به آن به تولید ثروت دست بزند
اما دلقک عزیز وقتی تو ده های مردم عینیت امپراطوری را بزودی لمس کنند مصداق آیه و رایت الناس یدخلون فی الدین الله افواجا خواهد بود و بزودی خواهی دید وقتی برق فتح درخشش گرفت مردم فوج فوج به خواص گرایش خواهند داشت .هرچند الان هم قرتیها در اقلیتید. چراغی را که الله برفروزد هر آنکس پف کند ریشش بسوزد
حزب الله الحق هم الغالبون

ناشناس گفت...

دلقک تو که می گفتی داعش برای عرفی کردن ایران می جنگد، حالا میگی ایران را به خاک سیاه بنشاند؟

ناشناس گفت...

چیزی که ما می بینیم اینه که داعش بیشتر به امپراتوری نزدیکه تا حکومت آخوندی. تولید قدرت و تولید علم و تولید ثروت و بقیه داستان سرایی ها از نوع کره شمالی هست. مردم فوج فوج به دامن غرب می روند.

ناشناس گفت...

اگر خامنه ای موفق بود نیاز نبود پول بده تا ازش حمایت کنن. پوتین و دولت چین هیچ کدوم کسی رو استخدام نمی کنن ازشون دفاع کنن. مردم موافق حکومت هستن. تعدا مخالفا کمه. اما آغا همه مردم مخالفشن. هر چی می گذره مخالفاش بیشتر می شن.

ادوارد البی دوم گفت...

حزبل جان! خامنه‌ای نخبه خوب با کارتها بازی می‌کند؟! نخبه؟ خوب؟ کارت؟ هر چه داشتیم به فنا رفته، و حالا اگر توافقی در کار باشد برمی‌گردیم به 12 سال پیش. آه در بساط نیست، و هر چه هست در نظام طفیلی‌های حضرت نخبه شما تخس می‌شود. یک امپراطور پیش از هر چیز شجاعت و مردانگی دارد و توی دهن نیروی خائن خودش می‌زند، نه اینکه بگوید "کــــــش" ندهید. امپراطوری با فساد فرو می‌ریزد. نخبه شما دارد با فساد امپراطوری را می‌سازد؟! فساد ابزار تخریب است، نه ساخت. این چه امپراطوری است که نصف نیروی کارش بیکار است و نصف دیگرش یک سوم خط فقر حقوق می‌گیرد؟ حداقل دو نسل جوانان بعد انقلاب افسرده‌اند. متولیدن دهه 70 هم که امروز کم‌کم هویت نشان می‌دهند کاملا شخصیت‌هایی دارند که در پی لذات آنی‌اند و هیچ ایده‌ای از آینده و حمیت و غیرت و صفات سازنده ندارند.
نخبه شما همه کارتها را باخته که (به زعم شما) یک آس دارد. اما با یک کارت نمی‌شود برد. کاش نخبه نبود.

ناشناس گفت...

الان هم قرتیها در اقلیتید.

اگه امروزیها که می گی قرتی در اقلیت بودن از انتخابات نمی ترسیدین. همه دیدن که عقب افتاده های حزب اللهی جلیلی در اقلیتن. بقیه حرفای حزب الله هم بزک نمیر بهار میاد و وعده های پوچ هست. دادن وعده پوچ آینده یعنی خالی بودن دست مدعی الان. کاش یک چیز می تونست بگه که خامنه ای خوب عمل کرده باشه. جز افتضاح کار دیگه ای نکرده.

ناشناس گفت...

آقاي حزب الله، تصورات شما را از وضعيت كنوني بيش از واقعيت خوش بينانه مي بينم. حتي اگر استراتژي كنوني خامنه اي در ميان مدت موفق شود، كه نمي شود به هزاران دليل، بايد بپذيريم راه صحيح مملكت داري فقط و فقط بر پايه علم است نه مدل چيني كه خود به راه غرب لاجرم خواهد رفت.

ادوارد البی دوم گفت...

علیزاده (چپ) از خامنه‌ای حمایت می‌کند، چون جلوی امریکا (سرمایه‌داری) ایستاده. حزب‌الله هم علیزاده را می‌ستاید، چون از خامنه‌ای خوش گفته.

اما دشمنِ دشمن تو، لزوما دوست تو نیست.

ناشناس گفت...

ایران به توانایی بازدارندگی اتمی رسیده است
؟؟؟!!!
غرب حاضر نیست به سوریه که مهمترین پایگاههای نظامیش رو از دست داده حمله کنه. این بازدارندگی اولا دروغه دوما اگه راست باشه چه فایده داره؟ سر مردم رو گول می مالین؟
اگه من هم اموال ملت رو به همین بهانه می چاپیدم از این داستانا می بافتم.

ناشناس گفت...

.ایران ره چین را میرود اول به تولید قدرت دست زده تا بتواند با تکیه به آن به تولید ثروت دست بزند تولید قدرتش را که دیدیم. که چگونه دستش را توی پوست گردو گذاشته اند.و او را کاملا غا فلگیر و اچمز کرده اند. تولید ثروتش هم را هم باز داریم می بینیم که چطور بصورت نجومی دارند می برند. لابد در چین هم روزانه میلیارد میلیارد دارند می دزدند و ما خبر نداریم. شبکه بی بی سی خانم هم تمام تر فند ها را دارد بکار می برد. که ابروی اغا زیاد نرود. علیزاده را نمی شنا سم چپ است یا راست. لابد دست نشانده فرخ خان است تا برای اغا حفظ ابرو کنند. حزب الله بروکشکت را بساب.مرغ که استخوان می خورد. اول ما تحت خود را می بیند. جمبولی اسهالی هنوز خیلی زود بود که خود را با ابر قدر تها در بیندازد. و تازه چرا؟ چه سودی برای کشور و الخصوص مردم این سر زمین دارد؟ در کشوری که بزرگترین و بهترین و با ارزش ترین خواننده سنتی اش اجازه برگذاری کنسرت در کشورش را ندارد. این حر فهایی که تو می زنی با عذر خواهی زیاد از محضرت غلط زیادی است. ما زندگی را ول کرده دنبال مرگ افتا ده ایم و ادعای امپراطوری داریم. زرشک.

ادوارد البی دوم گفت...

مقایسه ابعاد توان بازدارندگی امپراطوری در تناسب با سایر ابعاد آن، در دو کاریکاتور از توکا نیستانی:

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-748231f827.html

http://iranwire.com/pictorian/cartoons/full/341/

ناشناس گفت...

یارمحمدخان کرمانشاهی
دلقک عزیز تحلیل شما از این موضوع که چند شخصیت معتدل و میانه رو از جمله هاشمی رفسنجان و حسن خمینی در یک روز بر موضوع نابودی اسرائیل تاکید می کنند آن هم در اوج حساسی مذاکرا چیست؟ وزیر دفال روحانی هم همین موضع گیری را داشته و لاریجانی هم از خرابکارب اسراییل در مذاکرات شاکی شده
خدا رحم کند این دو سه روز برای ملت ایران بسیار بسیار بسیار حساس و سرنوشت ساز است از یک طرف حساسیت فوق العاده مذاکرات و رسیدن به پیچ تند آخر و از طرفی اجلاس مهم اورفا در روز پنج شنبه در باره اوضاع سوریه با حضور ایران آن هم در سطح رییس جمهور و ملاقات روحانی پوتین

ناشناس گفت...

بی پایه و اساس ترین بخش کامنت حزب اللهی را مرور می کنیم:
وقتی توده های مردم عینیت امپراطوری را بزودی لمس کنند مصداق آیه و رایت الناس یدخلون فی الدین الله افواجا خواهد بود و بزودی خواهی دید وقتی برق فتح درخشش گرفت مردم فوج فوج به خواص گرایش خواهند داشت .هرچند الان هم قرتیها در اقلیتید. چراغی را که الله برفروزد هر آنکس پف کند ریشش بسوزد

به اطلاع خوانندگان سیرک برسانتم که از قضا عمه بنده هم برای رهبری جهان برنامه ریزی کرده و قصد تشکیل امپراتوری دارد
و وقتی توده های مردم عینیت امپراطوری عمه من را بزودی لمس کنند مصداق آیه و رایت الناس یدخلون فی الدین الله افواجا خواهد بود و بزودی خواهی دید وقتی برق فتح درخشش گرفت مردم فوج فوج به خواص گرایش خواهند داشت .هرچند الان هم املها در اقلیتید. چراغی را که الله برفروزد هر آنکس پف کند ریشش بسوزد

آنتی حزب الله

مازیار وطن‌پرست گفت...

1- نظر دادن وظیفه نیست (به قول خرس، بلاگر نابغهٔ وُردپرس).
2- برای فحش دادن یا دست کم پاسخ دادن به یک نفر، اول باید نوشته‌اش را خواند.
3- نوشته‌ها از شیخ فضل‌الله نوری! نیست، از چریک‌های سنگر گرفته پشت کی‌بُرد خواهش می‌کنم قبل از پرتاب نارنجک مکان دشمن را شناسایی کنند (با یک کلیک روی لینک).
4- اگر گاهی به کلمات و جملات دلقک بزرگوار دقت کنیم (قبل از حل مشکلات خشکی و گهی بودن پایین و بالای خود) پی‌می‌بریم راجع به تحجر و مدرنیسم و اهمیت بالای چیرگی این بر آن نوشته‌است. نویسندهٔ متنی که -تعمدا- نقل کردم، از نخستین کسانی است که این سخنان را به زبان پارسی نوشته‌است و برای خاطر نشان کردن و برجسته کردن این نکته که مشکلات ما از همان موقع تا کنون تغییر چندانی نکرده. به عنوان مثال از ناصرالدین شاه تا رضا شاه و از محمد رضا شاه تا امام و امام‌زاده، شواهد انکارناپذیری در وجود یک درک و یک روش واحد در امر بکار گیری، کنترل و کاربست قدرت (مقولهٔ سیاست ورزی) -با تفاوت‌هایی در سخت افزار- به چشم می‌خورد (نه من حوصلهٔ فکت و سند آوردن دارم و نه اگر بیاورم شما حوصله دارید قبل از فحش دادن بخوانیدش) و از امیرکبیر تا روحانی (بلا تشبیه) همه دربند درمان سریع‌السیر خشکی و گهی بالا و پایین مانده‌اند و نفهمیده‌اند که صِرف وارد کردن کارخانهٔ فلزی (بدون احداث کارخانهٔ انسانی) نهایتش داعش و سپاه سایبری و دولت امام زمان است در یکسو، و مرجع تقلیدی که بدون شنیدن موسیقی کنسرت را لغو کرده و کامنت گذاری که قبل از خواندن نوشته‌ای به نویسنده‌اش فحش می‌دهد، ازسوی دیگر.

مازیار وطن‌پرست گفت...

1- نظر دادن وظیفه نیست (به قول خرس، بلاگر نابغهٔ وُردپرس).
2- برای فحش دادن یا دست کم پاسخ دادن به یک نفر، اول باید نوشته‌اش را خواند.
3- نوشته‌ها از شیخ فضل‌الله نوری! نیست، از چریک‌های سنگر گرفته پشت کی‌بُرد خواهش می‌کنم قبل از پرتاب نارنجک مکان دشمن را شناسایی کنند (با یک کلیک روی لینک).
4- اگر گاهی به کلمات و جملات دلقک بزرگوار دقت کنیم (قبل از حل مشکلات خشکی و گهی بودن پایین و بالای خود) پی‌می‌بریم راجع به تحجر و مدرنیسم و اهمیت بالای چیرگی این بر آن نوشته‌است. نویسندهٔ متنی که -تعمدا- نقل کردم، از نخستین کسانی است که این سخنان را به زبان پارسی نوشته‌است و برای خاطر نشان کردن و برجسته کردن این نکته که مشکلات ما از همان موقع تا کنون تغییر چندانی نکرده. به عنوان مثال از ناصرالدین شاه تا رضا شاه و از محمد رضا شاه تا امام و امام‌زاده، شواهد انکارناپذیری در وجود یک درک و یک روش واحد در امر بکار گیری، کنترل و کاربست قدرت (مقولهٔ سیاست ورزی) -با تفاوت‌هایی در سخت افزار- به چشم می‌خورد (نه من حوصلهٔ فکت و سند آوردن دارم و نه اگر بیاورم شما حوصله دارید قبل از فحش دادن بخوانیدش) و از امیرکبیر تا روحانی (بلا تشبیه) همه دربند درمان سریع‌السیر خشکی و گهی بالا و پایین مانده‌اند و نفهمیده‌اند که صِرف وارد کردن کارخانهٔ فلزی (بدون احداث کارخانهٔ انسانی) نهایتش داعش و سپاه سایبری و دولت امام زمان است در یکسو، و مرجع تقلیدی که بدون شنیدن موسیقی کنسرت را لغو کرده و کامنت گذاری که قبل از خواندن نوشته‌ای به نویسنده‌اش فحش می‌دهد، ازسوی دیگر.

ناشناس گفت...

فراموش نشود آقا شاه یک مملکت هست و شاه همیشه محبوب هست حتی اگر شاه شهید زنباره بی کفایتی چون ناصرالدین شاه باشد .شما باید اول روانشناسی ایرانی بلد باشی تا بتوانی امور را رصد کنی .ایران کشوریست متکی به شاه اگر بخواهی ایران را بزنی اول باید شاه را بکشی بعد ایران وا میرود .

ناشناس گفت...

من هم نگران شده ام این چند روز ورق بپیچد. حرفهای رفسنجانی-خمینی و دیدار پوتین و روحانی علامت های جالبی نیست. در ضمن بر خلاف دلقک این را کلیشه نمی دانم. کلیشه آن است که در روز راهپیمایی رفسنجانی در میان جمعیت به دوربین صدا و سیما بگوید.

ناشناس گفت...

ادی جان پس با حساب کتاب شما انگلستان قرن هجده و نوزده امپراطوری نبوده و کشور دزدان دریایی بوده و احکام اعدام بعد از دزدی نشان میداده کشور پوچی است . یا روسیه عهد تزار هم هکذا و یا آمریکای قبل و بعد از جنگ جهانی یا فرانسه زمان بناپارت اگر به روش شما بود تاریخ تکان نمیخورد حال آنکه Iran is the
land of EMPIRE makers
مشکل شما این هست که چون خود داری بازی میکنی حواست نیست چه خبر است . ایران دارد بعد از دویست سال به معادله قدرت بر میگردد نمیبینی شش قدرت دنیا انتر منتر ظریفند دنیا یک گوشش به وین هست .مشکل شما اینه که داری بر اساس اطلاعات قدیمی آنالیز میکنی . الان داستان سر اینه که ایران وارد پیمان شانگهای بشه یا با غرب متحد بشه . تاریخ آینده قاره آسیا الان داره تو وین نوشته میشه.
حزب الله

ناشناس گفت...

اگه منظور از امپراتوری نفوذ هست خوب این رو که خیلی کشورا بیشتر از ایران دارن. نمونش همین عربستان. این که ایران در گذشته امپراتوری بوده خوب ترکیه هم بوده عراق هم بوده و ...

اما آینده تاریخ آسیا و بلکه اروپا آمریکا را عمه من رقم خواهد زد. چون شما داری بازی می کنی خواست نیست چه خبر است. بعد از دویست سال عمه من دوباره امپراتوری تشکیل می دهد. مشکل شما این هست که چون خود داری بازی میکنی حواست نیست چه خبر است . ایران دارد بعد از دویست سال به معادله قدرت بر میگردد. آنهم به خاطر افکار درخشان عمه من. مشکل شما اینه که داری بر اساس اطلاعات قدیمی آنالیز میکنی .

ناشناس گفت...

قبل از جنگ آمریکا با صدام، مدام مقامات عالیرتبه جهان به دیدار صدام می رفتند و با او نشست و برخاست می کردند و او را تشویق به کوتاه آمدن می کردند. صدام و حامیانش این را این گونه بازتاب می دادند که همه قدرتهای جهان نیازمند ما هستند و آنقدر ما قدرتمندیم که پیش ما التماس می کنند که خواست آنها را بپذیریم. عراق امروز به این درجه از رشد و ترقی رسیده است در سایه رهبری قاعد کبیر صدام حسین.

حزب الله هم همون مسیر اشتباه رو داره تکرار می کنه.

ناشناس گفت...

تاریخ آینده قاره آسیا الان داره تو وین نوشته میشه.

اگه بیشتر بررسی کنین می بینین که تاریخ آینده جهان در دفتر عمه من نوشته می شه.

ناشناس گفت...

چرند گفتن رفسنجانی و خمینی کوچولو زیاد مهم نیست، هر چند هماهنگی و زمانبندی گفتن این چرندیات تحسین آمیزه! احتمالا نمایش و مانور اقتدار ارتباطی جبهه اصلاحات بوده :)

ناشناس گفت...

مقایسه حکومت انگلستان که بر نیمی از جهان حکمرانی می کرد زمانی که صنعت در دوران جنینی بود و کشتی ها ززهوار دررفته با یک رهبر و حکومت عقب افتاده که در قرن بیست و یک نهایتا دو سه گروه در کشورهای اطراف خود تربیت کرده که از او پیروی کنند و بر قسمتی از آن کشورها تاثیر دارند، کار مواد مخدر صنعتی هست.

دلقک اعتبار سیرکت را حفظ کن. بیماری حزب الله عود کرده.

فـــرنــاز گفت...

از اینکه مدیر وبلاگ توجه کردند و تذکر دادند که مـمکن است لـحـن کامنت های من کمی مسـئـلـه ساز شود سپاس گزارم و سعی خواهم کرد به تدریج از به کار بردن برخی عناوین اجـتناب و شـیوه نگارش کامنت هایـم را اصلاح کنم. ولی چون دیده بودم که مدیر وبلاگ تا حدی حامی یک نظامی تکنوکرات مثل قالیباف بود (به دلایلی که قبلا خودشان شرح داده اند و نیازی به تکرار آنها نیست) و من نیز بر خلاف ایشان به گونه ای دیگر فکر می کنم به چند نکته اشاره می نـمایـم

من تا حد بسیار زیادی معـتـقدم که هم جناب علیزاده درست می گوید و هم جناب حزب الله و هم خودم

و اما خودم:

خوشبختانه با روی کارآمدن روحانی ، همانطور که قبلا گفتم ،از حجم 4 مشکل اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی تا حد زیادی کاسته شد که جای شکـر دارد و اوضاع رو به آرامش گذاشت و التهابات فروکـش کرد

به نظر من در میان 8 نامزد انتخابات خرداد 1392 آقای روحانی حقیقتاً "کلید" قفل 4 مشکل اصلی بود (که قبلا این چهار مشکل را بر شـمـرده بودم).

ولی اگر قالیباف بعنوان یک نظامی تکنوکرات (که دیده شده حتی بعضی از طرفدارانش خصوصیاتی از او می شـمـارند و او را تاحـدی لیبـرال دموکرات (که از نظر من به هیچ وجه نکته مثبتی نیست) معـرفی می کنند ، روی کار می آمد ، به احتمال زیاد به دلیل خاستگاه نظامی و فن سالارانه اش خیلی بعیـد بود که بتواند با هسته های مرکزی قدرت همچون بزرگان حوزه و حامیان آقای لاریجانی با این سرعت هماهنگ شود و بعید می دانـم که قادر بود که برای 4 قفلـی که قبلا آنرا ذکر کردم "کلید" مناسبی فراهم آورد. (و خدا رو شـکر قالیباف رأی نیاورد)

اسفندیار رحیم مشایی نیز خوشبختانه با درایت مثال زدنی فقهای شورای نگهبان رد صلاحیت شد و دیگر نامزدها نیز در مقابل آقای روحانی وزنه ای به حساب نـمی آمدند.

ناشناس گفت...

خامنه ای محبوب مردم ایران نیست. برخلاف پوتین و کادر رهبری چین. قانون نانوشته انتخابات های ایران اینه که کسی برنده می شه که خامنه ای بیشتر ازش بدش بیاد. مثل انتخابات نود و دو.

وقتی خامنه ای شکست می خوره، برای حفظ روحیه مارش پیروزی می زنه با صدای بلند. الان وقت جام زهر خوری خامنه ای رسیده منتظر باشین از فتح قله ها و صعود علمی و ثروت بزرگ و امپراتوری و این جور اراجیف بگه. این حرفا پوششی برای شکستهاش هست.

ناشناس گفت...

خزب الله !

اون شش کشور روبروی ایران نایستاده اند و عنتر منتر کسی هم نیستند .

تا سواران از پی ات رد گم کنند
ترکمانا نعل را وارونه زن

در حقیقت مذاکرات بین پنج کشور با امریکا میباشد . حقیقت اینه که در تمام سی و پنج سال گذشته کشورهای اروپایی به اضافه چین و روسیه تمام تلاششان را کردند تا ایران در تور مار گیری امریکا نیفتد اما بعد که پا از گلیم درازتر کرد دست به دامن امریکا شدند برای مهار ایران .
الان هم فقط بحث منافع ایالات متحده ست که اگر قرار باشد دوباره در دامان چین و روسیه و اروپا بغلتد نباشد بهتر است .

نعل وارونه نزن حزب الله جان .

ناشناس گفت...

تیمسار جان،
ظاهرا برد وبلاگتان در داخل کشور زیاد شده برای همین سرو کله عمله اکره های حکومت هم بیشتر پیدا شده،
همینطوریکه گفتید چرت و پرت گفتن که دمکراسی نمیخواد،
اگر کامنت های اینها بجهت تفریح اهالی سیرک هست که هیچ ولی میترسم دادن فضا به این طرفداران خکومت و ترول هاو پاسخ به لاطائلات اینها بخشی از فضای سیرک را به ناچار بگیره و اخرش به سرنوشت وبلاگ نسوان مطعلقه و یا بالاترین دچار بشیم.
مسعود

فـــرنـــاز گفت...

یادم رفت که این را اضافه کنم که نظر من به آقای حزب الله و آقای سید حسن خـمینی بسیار نزدیک تر است تا آقای علیزاده . (آقای علیزاده یک مقدار گرایش های سوسیال دموکرات دارند که مورد تأیید من نیست)

از سوی دیگر از لحاظ اسرائیل ستیزی که من به آن اعتـقادی راسـخ داشته و دارم و قلباً به آن معتقدم ، می توانـم بگویـم که آقایان سید حسن خـمینی و روحانی و هاشمی رفسنجانی از افرادی مثل قالـیـباف و مشایی ، اسرائیل ستیزتر هستند زیرا اعتقادات ذاتی و قلبی آقایان سید حسن خـمینی و روحانی و هاشمی رفسنجانی به زدودن غده سرطانی اسرائیل خوشبختانه اعتقادی عمیق است مبتـنـی بر باورهای قلبی و مذهبی.

ناشناس گفت...

اگر قرار است ادعاهای پوچ حزب الله منتشر شود چون چرت و پرت گفتن کنتور نمی اندازد من نیز رهنمودهای عمه فرزانه خود را مدام منتشر می کنم تا بهتر بدانید که آینده جهان چگونه رقم می خورد. هم اکنون قدرتهای جهان از غرب و شرق عالم عنتر و منتر عمه من هستند تا پای توافقی را امضا کند. آینده شش میلیارد جمعیت کره زمین وابسته به همین توافق است.

آنتی حزب الله

ناشناس گفت...

اقای حزب الله سلام. بچه ها این حزب الله همان حز ب الله سابق است. رسیدنش را تبریک می گوییم. چه عجب از این طر فها. بچه ها بریزید سرش. هر چه فریاد دارید بر سر امریکا بکشید!!

ادوارد البی دوم گفت...

حزبل جون،

"مشکل شما این است که، مشکل شما این است که، مشکل شما این است که!"
از نگاه تو ما مشکل داریم، بی‌سوادیم، بازیگوشیم! و شما دانای کل تشریف داری.
بگذریم.

مقایسه امپراطوری تخیلی شما با امپراطوری‌های غربی قیاس مع‌الفارق است. مقیاس رفاه در قرن 21 با قرون 18 و 19 تفاوت بنیادین دارد. حقوق شهروندی، حقوق کارگری، آزادی‌های سیاسی و امکانات تکنولوژیک، شاخص‌های بهداشت، آگاهی و سواد مردم و شاخص‌های بسیار دیگری نیز با سه قرن پیش تفاوت اساسی دارد. در قرون مذکور قوانین و نهادهای بین‌المللی هم وجود نداشتند. اصلا چرا امپراطوری‌ها در دوره پس از جنگهای جهانی آب رفتند و وارد عصر post-colonial شدیم؟! چون مفاهیم جدیدی مطرح شدند که با سیستم امپراطوری سازگار نبودند. خورشید دیگر هر روز در امپراطوری بریتانیا غروب می‌کند.

شش قدرت جهانی (منهای چین و روسیه که بخاطر عضو شورای امنیت بودن، آمده‌اند) به دلیل تعهدی که به اسرائیل دارند پای میز هستند. یک حکومت کله‌خر اینجاست که به طور روزانه تهدید به نابودی کشور دیگری می‌کند و دارد اورانیوم غنی می‌کند. هر کجا هم توانسته به این حرفش نزدیک شده و حزب‌الله لبنان تشکیل داده و حماس را تسلیح کرده و عملا نشان داده با اسرائیل سر تقابل جدی دارد. فکر می‌کنم اگر سر یک موضوع اتفاق‌نظر داشته باشیم، نفوذ لابی صهیونیستی در نظام سیاسی غرب است. اگر تهدید روزانه اسرائیل از سوی ایران نبود، هیچ مشکلی با امپراطور شدن ایران هم نداشتند، چه رسد به اتمی شدنش. اگر ایران تهدید اسرائیل نبود، امپراطور شدنش به نفع غرب و حتی اسرائیل هم بود.

من و ما هم اصلا و ابدا از افزایش قدرت کشورمان ناراحت نمی‌شویم. مگر عقلمان کم است؟! (البته از نظر شما حتما کم است). منتها این افزایش قدرت (خیالی) دست یک عده آدم ایدئولوژیک کله‌خر است و معلوم نیست اگر واقع شود چه پیش آید. یعنی این افزایش قدرت ایران نیست، افزایش قدرت جمهوری اسلامی است. به ضرر مردم نباشد، به نفعشان هم نیست. اما به نفع تو و رفقات قطعا که هست.

ادوارد البی دوم گفت...

حزبل جان یادم رفت عرض کنم، اگر به نفوذ طبقه حاکم (پایداری و سپاه و ...) در سایر کشورها برای تامین منافع طبقه خود، اسم امپراطوری نهاده‌اید، واژه مناسبی انتخاب نکرده‌اید.

ناشناس گفت...

خواندن کامنت های اینجا کلی باعث مسرت است. چه طرفدار و چه مخالف خامنه ای.
با توجه به خصوصیات ایرانی ها که شامل:متوهم بودن، دروغگو بودن، فراموش کردن، چاپلوس بودن، حسادت شدید، همه را مقصر دانستن بغیر از خودشان، هواس پرت شدید (بطوری که یک اتاق فکر 6 نفره به راحتی افکار را از سویی به سویی میکند بی مشکل)، زیرآب زن و جاسوس برای پول و مقام و شهوت،ترسو بودن و نوکر صفتی.
شما نباید انتظار داشته باشی که مردم ایران قیام کنند. پس قیام را بگذار در کوزه آب بخور.
من اگر جای خامنه ای بودم،با توجه به خصوصیات بالا، جنگی مستقیم با داعش براه میانداختم و به صدا وسیما دستور پخش کلبپ های حماسی میدادم. خیلی زود همه مردم ناراضی نیز مشکلات و دشمنی با خامنه ای را فراموش کرده و به جبهه میروند و نیز در آخر جنگ، خامنه ای به عنوان قهرمان در ویکیپدیا ثبت میشد.
مورد داشتیم در برنامه ماه عسل امسال، که قایق مهاجر ها غرق شده و 250 نفر مردند و مامان و بابا آمدن توی برنامه ماه عسل و بخاطر زنده مانده یکی از نوه هایشان میگویند که معجزه شده. حالا فرزندشان و زن فرزندشان و یکی دو نوه مرده ولی به خاطر زنده ماندن یک نفر از 250 نفر می گویند که معجزه شده.

ادوارد البی دوم گفت...

نظام "مقدس" جمهوری اسلامی!
خانم فرناز، هیچ چیزی مقدس نیست. مقدس یعنی بری از خطا و اشتباه و غیرقابل نقد. در استفاده از واژه‌ها دقت ندارید، یا واقعا معتقد به تقدس نظام حاکم هستید؟!

رامیار گفت...

از کاربر ناشناسی که نوشته های تخیلی کاربر دیگر به نام حزب الله را با عمه اش بازنویسی میکند بسیار خوشم میاد و ازش ممنونم. کاملاً زیبا اشاره میکنه به اینکه طرفداران نظام یک آینده خیالی را ترسیم میکنند و تعبیری از شکستها میکنند که اگر تعبیر آنها درست دربیاد عمه ما هم وضعیت ایده آلی دارد.
از این شیوه ممنونم آقای ناشناس. خیلی خوبه

مانی گفت...

طلبه فرناز به تازگی روزنامه خوان شده و هر روز سرمقاله روزنامه فارس و کیهان میخواند و زمان نوشتن ناخود آگاه خوانده ها را اینجا سرازیر میکند .ایشان یکی از خویشان نزدیک من است بر خلاف نظراتش ..چنان حکم میکند که این درست است و آن نه 'دیر نیست که جز" بزرگان" حوزه بشود.این از این.
وحزبل عزیز ( چه نام قشنگی رویت گذاشته این رفیقمان!)جمهوری اسلامی سر این میز مذاکره نشسته که اجازه فروش نفت بگیرد یا بهتر بگوییم گدایی کند و التماس که اجازه دهند نفت بفروشد و پولش را بگیرد. نه چیز دیگر... خودت را میتوانی گول بزنی ملت ساکت را نه. این ملت است که با سکوتش ترا گول زده حواست باشد. اگر سنت اجازه میدهد بیاد بیآور اگر نه روزنامه های 40 سال پیش را بخوان و ببین یکی دیگر هم از این حرفهای قشنگ میزد ' دو انگشت در جیب جلیقه'سینه جلو داده مانند نیزه راست وشق و رق برای ملت کیلومتر های مانده به دروازه تمدن بزرگ را میشمارم ,5,8'3'2,...... تا اینکه چشم باز کرد و دید پاناما هم راهش نمیدهد. امپراطور شما هم زیر مشت و لگد داعش چشم باز خواهد کرد در حرم معبود و همنامش....

...

ناشناس گفت...

ادی جان ما وارد دوره پسا استعماری به معنای کلاسیک آن شده ایم چون حوزه قدرت در جایی انباشته شد که تا آن زمان وجود خارجی نداشت یعنی آمریکای شمالی و یونایتد استیت حضرت عالی ناچار بود از این مدل امپراطوری در حالیکه اگر حوزه قدرت به طور سنتی در شرق حوزه بین النهرین و آسیای میانه یا دور بود و حتی اروپا دلیلی بر این امر نبود . اشتباه شما این هست که فکر میکنی در یک برهه ای از تاریخ اولترا هیستوری زندگی میکنی که وجودت از نسلهای پیشین سنتز شده در حالیکه فرمول های جامعه بشری همانی که بود هست و این سیکل پایدار ادامه داره اگر چشمهای مبارک را باز کنی متوجه میشی علی القاغده با تفاسیر شما اوکراین و یونان و حتی خود کشور آمریکا قادر به تحلیل نیست .
مشکل شما این هست که ساخت قدرت و جامعه را درک نمیکنی جامعه ایران یک جامعه انقلابی به معنای واقعی کلمه هست و بر اساس همین استنتاج ما اپوزسیونی چون مجاهدین داریم و حتی رضا پهلوی هم شاه انقلابی است شما را رفرنس میدهم به حرف فوکو ایران روح یک جهان بی روح است.
حزب الله

ناشناس گفت...

بابا این حزب ال بلبلی ها راول کنید.اینا 37 سال است جز چرند گویی چیزی ندا شته اند.پاسخ به اینا موجب می شود فکر کنند خبری است. عند سیاستمدار و اصلاح طلب اینا رفسنجانی است که به اندازه گاو هم فهم ندارد. کارش شده دروغ گویی. اینا برای ملت اهمیتی قائل نیستند. یک مشت عربند که کاملا پایبند موهوما تی بنام اسلامند.مردم در دستگاه فکری اینها نه جا یگاهی داشته و نه اصلا هیچوقت تا زمانی که باشند جایگاهی خواهد داشت. چه کسی اینرو هنوز نفهمیده؟ دیگه با اینا کل کل نکنید. شایسته کل کل و توجه نیستند. چون اصلا ادم نیستند. اگر ادم بودند، واقع نگر بودند. موفق باشید.

ناشناس گفت...

بابا این حزب ال بلبلی ها راول کنید.اینا 37 سال است جز چرند گویی چیزی ندا شته اند.پاسخ به اینا موجب می شود فکر کنند خبری است. عند سیاستمدار و اصلاح طلب اینا رفسنجانی است که به اندازه گاو هم فهم ندارد. کارش شده دروغ گویی. اینا برای ملت اهمیتی قائل نیستند. یک مشت عربند که کاملا پایبند موهوما تی بنام اسلامند.مردم در دستگاه فکری اینها نه جا یگاهی داشته و نه اصلا هیچوقت تا زمانی که باشند جایگاهی خواهد داشت. چه کسی اینرو هنوز نفهمیده؟ دیگه با اینا کل کل نکنید. شایسته کل کل و توجه نیستند. چون اصلا ادم نیستند. اگر ادم بودند، واقع نگر بودند. موفق باشید.

ناشناس گفت...

بهتر است به این خبر هم توجه کنید:
ظاهر امر این است که ۱+۵ و رژیم انگلهای صفوی در حال مذاکره در بارهٔ مسائل هسته ای بودند. امّا ناگهان کار به «تحریمهای تسلیحاتی» کشانیده شده است که هیچ ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد.
لذا باید فهمید که اساساً چیزی به نام اختصاصی «مذاکرات هسته ای»؛ وجود نداشته است و این مذاکرات و بازجوییها؛ گستره ای بسیار فراتر را در بر میگیرند. «کُرنش قهرمانهٔ امام حسنی» تنها در اراک و فُردو و نطنز و یا حتّی پارچین خلاصه نمیشود. در آنچه که تحت نام «مذاکرات هسته ای» جریان دارد. بسیاری از مسائل خاورمیانه مورد بررسی است و طرفهای درگیر (منظورم از طرفهای درگیر؛ «کیسه کش حمّام چرخی» مشهور به «رهبر مسلمین جهان» نیست) در حال معامله بر روی برخی مسائل هستند که «انگل فرزانه» تنها یکی از بهانه های مربوط به آن است. لذا با چشمهای باز این ماجرا را دنبال کنید.

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150707_u04_nuclear_deadline_nears

ناشناس گفت...

بهتر است به این خبر هم توجه کنید:
ظاهر امر این است که ۱+۵ و رژیم انگلهای صفوی در حال مذاکره در بارهٔ مسائل هسته ای بودند. امّا ناگهان کار به «تحریمهای تسلیحاتی» کشانیده شده است که هیچ ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد.
لذا باید فهمید که اساساً چیزی به نام اختصاصی «مذاکرات هسته ای»؛ وجود نداشته است و این مذاکرات و بازجوییها؛ گستره ای بسیار فراتر را در بر میگیرند. «کُرنش قهرمانهٔ امام حسنی» تنها در اراک و فُردو و نطنز و یا حتّی پارچین خلاصه نمیشود. در آنچه که تحت نام «مذاکرات هسته ای» جریان دارد. بسیاری از مسائل خاورمیانه مورد بررسی است و طرفهای درگیر (منظورم از طرفهای درگیر؛ «کیسه کش حمّام چرخی» مشهور به «رهبر مسلمین جهان» نیست) در حال معامله بر روی برخی مسائل هستند که «انگل فرزانه» تنها یکی از بهانه های مربوط به آن است. لذا با چشمهای باز این ماجرا را دنبال کنید.

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150707_u04_nuclear_deadline_nears

ناشناس گفت...

جناب حزب الله با اينكه با يك سري از سخنان شما موافقم ولي رهبر ايران متاسفانه با حمايت از فسادهايي چون بورسيه ها ي غير قانوني يا پرونده هاي فساد مالي نمي تواند يا نمي خواهد اداي رهبران چين را در بياورد.
رهبر چين پس از بازنشستگي مي رود در خانه پدري اش در جنوب چين زندگي مي كند ولي ايا رهبر ايران چنين كاري خواهد كرد ؟؟ ايا انها كه دكل و چاه نفت را با هم دزديده اند عليرغم وابستگي به نظام محاكمه خواهند شد ؟؟؟؟
به هر حال پس از ٢٠٠سال ما دشمني در همسايگي خود نداريم و مي توانيم روياي امپراتوي اتحاديه يا هر چيز ديگري كه شما بناميد را تحقق ببخشيم ولي ايا رهبران ايران قدر اين فرصت را خواهند دانست ؟ايا با بردباري در برابر تكنوكراتهاي داخلي و سخت گيري در برابر هر گونه فساد و جذب توده هاي ايراني و غير ايراني اين رويا به واقعيت تبديل خواهد شد يا باز هم فرصت سوزي خواهند كرد ؟؟
پري سا

ناشناس گفت...

ادی جان البته بدرستی وقتی به متولدین دهه هفتاد میرسی ناخود اگاه ذهنت قفل میکند و این حکایت از استیصال توست چرا که به سد محکم پروسه nation -state
میخوری و قادر به هضم اش نیستی که چگونه روندی را که امیر کبیر بزرگ شروع کرد حال بارور میشود .روند همسانی دولت ملت را جدی بگیرید وگرنه شما بسیار منزوی خواهید شد .

اما اینجا نیامدم که ادی جان را سرزنش کنم و نهیب بزنم . یک هدیه ویژه و مقدس و ناب دارم برای با استعداد ها و نخبه ها با وضو وارد شوید و ویودیو را ببینید یواشکی و در پستو هدیه خیلی اعلا است بدردتان میخورد اکسیر است .
ویدیو چگونه لیدر شویم اموزش انهم در سه دقیقه
https://m.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ

حزب الله

ناشناس گفت...

دوستان
من از توافق اصولی خوشحالم ولی ترا به خدا بیایید جشن هسته ای نگیریم. جشنی در کار نیست. مدتی شادی الکی خیابانی و بعد بازگشت به همان چیزی که بود.فریب دستگاه تبلیغاتی حکومت را نخوریم. هزار بار از این سوراخ گزیده شدیم این بار نه. چه جشنی ؟ هزاران میلیارد دلار مملکت را به باد داده اند و حالا بخاطر ماستمالی آن جشن می گیرند؟ اگر کاری نمی توانیم بکنیم لااقل بفهانیم که هالو نیستیم.بگذار این توافق منتشر شود تا ببینیم چه افتضاحی ببار اورده اند . قرار داد ترکمنچای پیش آن پادشاه خواهد بود.مانند آدم های پخمه ذوق زده نشویم.
تشکر

پراگماتیست گفت...

به نظر من آیدی حزب الله فردی خوش مشرب و باسوادتر و باهوشتر از متوسط حزب اللهی هاست با این حال کامنت های او فاقد استدلال صحیح یا به زبان دیگر دارای استدلال از نوع آخوندیست. (نمونه استدلال آخوندی: اگر فیزیک کوانتوم را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، واجب بودن روزه را درک می کنیم!) استدلال در دفاع از رهبر فرزانه همانقدر صحیح می تواند باشد که استدلال برای پنج بودن حاصل جمع دو و دو. از کامنت آخرش دو نمونه می آورم.
او می نویسد: "هروقت معنای نسبت Gdpبا بدهی ملی را فهمیدی بیا استفراغ شام دهه شصت و هفتاد میلادی ات را سر امام ما خالی کن"

با این جمله با بی ادبی قصد دارد القا کند که اولا باسواد است و دوما عملکرد خامنه ای در این زمینه که ما سر در نمی آوریم مثبت است. درحالی که ما کاملا از این مباحث اطلاع داریم و اتفاقا عملکرد مدیریت کشور در زمان زمامداری حضرت آقا در این زمینه منفیست. بیشتر توضیح نمی دهم چون او خود می داند که به صلاح او نیست به این بحث وارد شود.

همچنین می نویسد: "ایران دارد بعد از دویست سال به معادله قدرت بر میگردد"

دویست سال پیش در ایران سلسله قاجار و دقیق تر بگویم فتحلیشاه حاکم بوده است. حزب الله گاف بزرگی می دهد. او ناخواسته به واقعیت مهمی اشاره می کند و نوع معادله قدرتی که از آن دم می زند را به خوبی آشکار می کند؛ زمامداری کنونی ایران با زمامداری فتحلیشاه یکی از بی کفایت ترین شاهان ایران قابل مقایسه است.

پراگماتیست گفت...

این را هم بیاقزایم که:

1. قدرت و تولید قدرت نیازمند همبستگی ملیست. هیچ کشوری بدون همبستگی ملی قدرتمند نیست. چین و روسیه با وجود این که دمکراتیک نیستند هر دو همبستگی ملی بالایی دارند و خواستهای مردم و نظام حکومتی تا حدود زیادی همپوشان هستند. برعکس ایران.

2. علم و تولید علم نیازمند جذب نحبگان و حداقل جلوگیری از فرار نخبگان است. ایران در فرار نخبه ها در صدر فهرست قرار دارد.

3. ثروت و تولید ثروت نیازمند ثبات و آرامش در سیاست و اقتصاد است. ایران در هر دو زمینه دارای تنش های شدید است.

در پایان بیافزایم که البته ایران از امکانات خوب مادی و معنوی برخوردار است. اما نظام حاکم بخش بزرگی از این امکانات را هدر می دهد. پیشرفت واقعی (نه تبلیغاتی) کشور با وجود این شرایط ممکن نیست.

ناشناس گفت...

منزوی ترین ها در جامعه ایران حزب اللهی ها هستند و خواهند بود.

ناشناس گفت...

پریسای عزیز سوال خوبی پرسیدی .پیش بینی من اینست دور تازه ای از فسادها با حجم بالا شروع شود . دو جناح قدرت برای تولید قدرت و ثروت باز دست به اموال عمومی میبرند هر چه قدر زودتر یکی از جناحین سر آن یکی را بدیوار بکوبد برای من و شما و امنیت ملی بهتر است . جمهوری اسلامی مثل آن لاش خوریست که چند تخم گذاشته جوجه ها یکی یکی سر از تخم بیرون آورده اند جوجه لاشخور قوی تر آن یکی دیگران را به بیرون پرت میکند و میکشد تا غذا از دهن مادر برباید .باید یکی از این جناحین آن یکی را بکشد تا طرف سرمایه داری بین الملل شود . درها که باز شد مجبور است از این به بعد به قواعد بازی تن در دهد .به جز این من راهی برای ایران نمیبینم و بقیه حرف است . فقط یک و فقط یک اما وجود دارد که اینجا آنرا نمیگویم .امیدوارم جواب سوالت را گرفته باشی
حزب الله

سیاوش گفت...

حزب اللهی دارد کلمات قلمبه سلمبه را کنار هم ردیف می کند تا باسواد به نظر آید و طرف مقابل که از این کلاژ بی معنی چیزی نمی فهمد فکر می کند بی سواد است و حزب اللهی را داناتر می پندارد. حربه دیگر حزب اللهی حمله روانی به طرف مقابل با تحقیر و عصبانی کردن اوست. او پاسخ سوالی را نمی دهد. مزخرفات می چیند. امیدوارم کسانی که با او هم کلام می شوند این نکات را بدانند.
او مطلقا تهی است و فقط برای ایجاد جو روانی آمده.

ناشناس گفت...

مردم با کمک غرب و اصلاح طلبان تندروهای خامنه ای رو از قدرت حذف می کنن. بعد ایران روی خوش می بینه. آینده ایران اینه.

ناشناس گفت...

جمهوری آخوندی در مشکلاتی که به دست خودش درست کرده تدریجا غرق می شود و ابتدا با آمریکا همسو و بعدا در نظام آن محو می شود. آینده ایران همین است و جز این نیست. خامنه ای و خمینی فقط عرض خود بردند و زحمت ما داشتند.

ناشناس گفت...

لطفآ سیرک را با مسائل غیرضروری و فرعی به حاشیه نبرید ، اینجا نمی شود اعتقادات کسی را عوض کرد ، مگر با استدلال و برهان ، پس لطفآ عقاید همدیگر را ملامت نکنیم.
توجه کنید که امروز آقای هاشمی ، نخستین دوز واکسن بازگشایی سفارت آمریکا در تهران را ، به بدنه جامعه تزریق کرد ، کاملآ دلقک حق دارد در اینکه ، رابطه با غرب یا همان آمریکا ، منجر به گشایش فضا خواهد شد ، بالاجبار.

ناشناس گفت...

شما را رفرنس میدهم به حرف فوکو ایران روح یک جهان بی روح است.....حزب بلبلی با اینکه شایسته خطاب نیستی اما بگو ببینم فوکو در کدام کتاب و چه صفحه ای این جمله را گفته؟ لطفا سریعتر. اگر نگویی تمام حر فهایت همینطور است. من که می دانم چرت گفته ای.

ناشناس گفت...

خیلی فکر کردم که چرا هی به بی بی سی می گن آیت الله بی بی سی و یااین که چرا بی بی سی علنا از اصلاح طلبان حمایت می کنه.
جواب اینه که بی بی سی می دونه که آینده قدرت در ایران ولو با درگیری و تنش احتمالی به نفع اصلاح طلبان در هیات حاکمه ایران تموم می شه.

ناشناس گفت...

دسته ای از روشنفکران غرب به دلایل مختلف هرکدام به یکی از کشورهای جهان سوم علاقمند هستند. به دلیل تاریخ گذشته، جغرافیا، نقاط توریستی یا ... رهبران عقب افتاده این کشورها همون فرد توی غرب رو علم می کنن در دفاع از خودشون و زدنش توی سر مخالفان. اینجوری برای خودشون اعتبار و مشروعیت کسب می کنن. آخوندها هم از این کارا زیاد می کنن. جدی نگیرین.

ناشناس گفت...

حزب الله تا کی می خوای از این اراجیف ببافی؟ اونایی که اینجا هستن باسوادن و در مقابل ویروس تو واکسینه شدن.
{{ادی جان البته بدرستی وقتی به متولدین دهه هفتاد میرسی ناخود اگاه ذهنت قفل میکند و این حکایت از استیصال توست چرا که به سد محکم پروسه nation -state
میخوری و قادر به هضم اش نیستی که چگونه روندی را که امیر کبیر بزرگ شروع کرد حال بارور میشود .روند همسانی دولت ملت را جدی بگیرید وگرنه شما بسیار منزوی خواهید شد |}

مردم از آخوندا بریدن و به طرف فرهنگ جهانی می رن. این شماها هستین که هر روز بیشتر از روز قبل منزوی می شین. تعداد بدحجابا و آنتن های ماهواره ای رو ببین.

یک جا هم که میام مطلب خوب بخونم باید این اراجیف رو تحمل کنم.

ناشناس گفت...

http://newpol.org/content/revisiting-foucault-and-iranian-revolution

حزب الله

Dalghak.Irani گفت...

چند نکته را می گویم:

1- راجع به تناقض حرف من در مورد داعش قاتل یا ناجی عرضم این است که بستگی به آخوندهای حاکم دارد. داعش ناجی است از جهت شیرفهم کردن روحانیان متحجر و مافیای بچاپ بچاپ که قابل ادامه نیست چون ما سلفی های سنی هم بیشتریم و هم بی رحم تر و هم مسلمان تر خود دانید اگر ادامه ندهید هم خودتان و هم مذهب تان و هم وطنتان را نجات داده اید. اما اگر دوست دارید راه 30 سال گذشته را ادامه بدهید بسم الله: ما قاتلان خوب و بی رحمی هستیم.

2- در مورد حسن و اکبر و سید حسن و راجع به قدس و اسرائیل حرفشان در زمان فعلی خیلی مهم نیست چون: هم در کانتکست ایدئولوژی است و باید باشد چون هم هدف اولیه بوده و هم وسیله است در وضعیت فعلی و نه می توانند و نه باید از ایدئولوژی اخراج شوند. ضمن اینکه نتانیاهو هم کم از نابودی ایران نمی گوید و معمولاً هم کلامش را با لفظ لخت ایران می بنند و حوصله ندارد هر بار حاکمان و ایران را جدا کند. داخلی های ما هم بیشتر نظرشان بر نابودی نتانیاهو و دولت بشدت ایدئولوژیکش است و او خودش هم می داند فرق سید حسن و سید علی را. ضمن اینکه یادتان باشد سیدحسن بدجوری رکب خورد سر رونمایی از جلال و شکوه مقبرۀ خمینی و تا چندی باید محتاط باشد در عرفی اندیشی. و نهایتاً اینکه این ها همه بخش های مختلفی از یک قواره کرباسند و چه بسا در آن پشت اتفاقاتی دارد می افتد که می خواهند خامنه ای را نرم کنند نسبت بخودشان با اطمینان از اینکه تو یک قدم بیا از ما بسر دویدن.

3- حزب الله کامنت گذارخوبی است و سیرک همۀ افتخارش به این است که با اهمیت برنگ و شادی و خنده و حتی مسخره حزب اللهی های عبوس را لطیف و حزب اللهی های مزاحم را فراری می دهد. البته حزب الله فقط یک آی دی است برای حزب الله و او حرف های خوب می زند و چرت و پرت هم می گوید مثل همۀ ما و همۀ انسان ها. مقدمش گرامی است اگر خسته کننده بشود مثل هر مزخرف گوی دیگری حذف می شود.

4- گذشته از اینکه حرف نقل شده از فوکو دقیق باشد یا نه. اما این واقعیت دارد که پیروزی انقلاب ایران با استقبال فیلسوفان پست مدرن مواجه شد در ابتدا و آنان تصور کردند که مدینۀ فاضله ای که چند سالی بود تحت عنوان پسامدرنیسم برپا کرده بودند و هنوز آجرکاری و ملات ریزی هم نشده بود ثمر داده و شتافتند بسمت استقبال از انقلاب ایران تا بزودی که عرق تندشان سرد شد و فهمیدند چه قرون وسطایی را پست مدرن خوانده اند پاپس کشیدند. و حتی انقلاب ایران یکی از علل مرگ پست مدرنیسم قبل از تولد هم شد و کل پروژۀ پسامدرن از سکه افتاد. یا...هو

ناشناس گفت...

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1949698/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA+%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7+%D9%87%DB%8C%DA%86+%DA%AF%D8%A7%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21.html

ناشناس گفت...

این لینکی که حزب اللهی گذاشته نشون می ده که چه جوری اینا رو شستشوی مغزی می کنن. در حالی که حکومت آخوندی رو مجبور کردن کل برنامه ده ها ساله اش رو عوض کنه، از اینجور فیگورا می گیرن تا دل اینا خوش شه. واقعیت رو یکبار ظریف در مورد توان نظامی ایران گفت. همون رو دوباره بخونین.

فـــرنـــاز گفت...

با سلام و درودی دوباره بر هـمه حامیان "دولت تدبیـر و امید" و "سلام بر حزب اللهی عزیز"

در چند دوره از زندگیـم هر کدام به فاصله چند سال، این فرصت نصیب من شد تا در کنار شغل اصلی ام و در اوقات اضافه ای که داشتم زیر نظر خانم دکتـر فائزه هاشمی کار کنم(ایشان در حال حاضر استادیار و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی یکی از واحدهای دانشگاه آزاد هستند و آن هنگام بیشتر وقت گرانبهایشان را صرف مدیریت چند نشریه می کردند و امروز در رسانه های دیـجـيـتال وقت می گذارند)
به خوبی دریافتم که افرادی مثل قالیباف و مشایی و امثال آنها ، گرچه تا حدودی نظام را دوست دارند ولی هرگز و هرگز در حد و اندازه خانواده آیت الله هاشمی و آیت الله خمینی ، عاشق نظام و آرمانهای آن نبوده و نیسـتند و حاضر نیـسـتند برای مبارزه با اسرائیلی ها خود را به آب و آتش بزنند .

هر چه بیشتر زیر نظر مدیری همچون خانم فائزه هاشمی تجربه کسب کردم ، متوجه شدم که حفظ و حراست از نظام و آرمانهای آن تا چه حد سخت و پیچیده است.
در حقیقت نیاز است به روابطی زیرکانه و همه جانبه با گردانندگان فضای خبری رسانه های دنیای مدرن امروز.

از خبرگزاریهای جـهانی گرفته تا شبکه های رادیو تلویزیونی فارسی زبان ...... و از شبکه های اجتماعی اینتـرنتی گرفته تا گردانندگان وب سایتهای خبری تحلیلی و وبلاگهای متفرقه.

با تمام وجود درک کردم که برای تسلط بر افکار عمومی و هدایت افکار عمومی در راستای حفظ و حراست از نظام و آرمانهای آن راهی بس دشوار در پیش است که 3 پیش نیاز دارد
1) آشنایی با فـنـون و رمز و رموز مهندسی افکار عمومی
2) داشتـن ثروت مادی فراوان (سرمایه مالی) و اشتیاق به سرمایه گذاری روی مهندسی افکار عمومی
و
3) عشقی لبریز (ولی درونی و با ثبات) به نظام و حراست از آرمانهای آن

و این هر سه را (بصورت توامان) در وجود هیچ کدام از گروههای حزب اللهی ندیدم به استثنای خانواده آیت الله هاشمی و خانواده آیت الله خمینی.

از آن زمان تا خرداد 92 و روی کار آمدن دولت جناب روحانی ، همواره دغدغه ام این بود که ممکن است خدای نکرده فضای ملتهب ایران ، از کنترل این دو خانواده عزیز خارج و صدمات جبران ناپذیری به این بزرگواران وارد شود .

ولی خوشبختانه رأی 18.6 میلیونی ملت بزرگوار و فهیم ایران به اعتدال گرایان در خرداد 92 ، نقشه ی همه بدخواهان و دشمنان ایران اسلامی را نقش بر آب کرد و میهن عزیزمان این بار با تدبیـری مـضـاعف و امـیـدی روز افزون در مسـیـری که باید قرار گرفت (خدا رو صد هزار مرتبه شکر)

ناشناس گفت...

حزب الله توجيه شما براي دزدي را ا نمي پذيرم امنيت داخلي و خارجي بر ايندي از رضايت و اسودگي مردم است نمي توان به بهانه امنيت دست دكل دزدها و چاه دزدها را باز گذاشت چون طرفداراني چون تكنوكراتها و نخبگان را سر خورده مي كند و از سيستم مي گريزاند
پري سا

ناشناس گفت...

مردم ایران با هوشمندی کامل برای فرسایش و استحاله نظام، اصلاح طلبان را به جان اصولگرایان انداختند و روحانی را به پیروزی رساندند تا با پنبه سر خامنه ای را ببرد. خوشبختانه این پروژه با وجود مقاومت خامنه ای به خوبی پیش می رود و روحانی با وجود لگد زدن های گاه و بیگاه خامنه ای به تدریج فضا را به نفع ساختارهای مورد نظر مردم ایران و کدخدای بین المللی به پیش می برد.

گام بعدی در استحاله و بعد به زباله دان انداختن این نظام قرون وسطایی، حاکم کردن حسن خمینی یا حسن روحانی یا چهره ای مانند اینها به عنوان رهبر بعدیست. امید که پروژه استحاله نظام با موفقیت ادامه یابد. این پروژه با حضور سفارت ایالات متحده در ایران سرعت بیشتری به خود می گیرد. به امید بازگشایی سفارت ایالات متحده

ناشناس گفت...

رفسنجانی قصد دارد با بازگشایی سفارت آمریکا در ایران به جنگ آمریکا برود. همچنین بازگشایی سفارت اسراییل در ایران ضد اسراییلی بودن او را به خوبی نمایش می گذارد.
با امید اقدامات ضدآمریکایی و ضداسراییلی رفسنجانی

فـــرنــاز گفت...

من هم معتقدم ، بهترین راه برای خلع سلاح جـمهوریـخـواهان جـنایتکار و جنگ افروز آمریکایی ،
خلع سلاح آنها از اهرمهای تبلیغاتی اسـت

و یکی از مهمتـرین اهرم های تبلیغاتی آمریکایی ها علیه میهن عزیزمان ایران
چیزی نبوده جز مانـور کردن آمریکایی ها روی ماجرای سفارت آمریکا در سال 1980 میلادی (آبان 1358) ،
و آیت الله هاشمی رفسنجانی با درایت و
ذکاوت خود ، این مهم را تشخیص داده و عزم خود را برای حل مشکل نبود سفارت آمریکا در تهران
جـزم خواهد کرد تا انشاالله بـهانه های بدخواهان نظام بی سـرانجام بـماند و نقشه های جنگ طلبان
نقش بر آب شود .

سلام و درود همیشگی بر آیت الله هاشمی رفسنجانی و جناب روحانی و یکایک اعضای کابینه امـید و تدبـیـر

درود بر اعـتـدال

ناشناس گفت...

ادبیات مدح و تمجید قرون وسطایی و تخریب و فحاشی به یک اندازه مشمئز کننده است. بخاطر همین اغلب نمی توانم کامنت های فرناز و حزب الله را تا آخر بخوانم.

فـــرنــاز گفت...

اصلاح می کنم
ماجرای سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 میلادی (آبان 1358)

ناشناس گفت...
این نظر توسط سرپرست وبلاگ حذف شده است.
ناشناس گفت...

بهترین راه حذف هسته اصلی و ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران و دلواپسان و سرداران سپاه و مصباح یزدی و ... میدان دادن به میانه روها و اصلاح طلبان است. روحانی به تدریج خامنه ای و ایدئولوژی او را به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد.

ناشناس گفت...

بهترین راه برای خلع سلاح اسراییل بازگشایی سفارت آن در ایران است. درود و سلام بر رفسنجانی و روحانی که قصد انجام چنین کاری دارند. خداوند پشت و پناهشان.

شبگرد گفت...

دلقک عزیز از شما خواهشی دارم. چند کتاب سیاسی و تاریخی خوب به بنده پیشنهاد دهید تا اندکی سطح سواد و دانش خود را افزایش دهم. زیرا که دانش شما برای من الگویی به شمار می رود.
با سپاس از شما که وقت می گذارید تا دانش امثال من را افزایش دهید.
شبگرد

فـــرنـــاز گفت...

پاسخ به ناشناس ساعت ۲۲:۵۲

هم میهـن گرامی

1) مدح و تـمجـید و پاچه خواری هرگز به اندازه فحاشی مشمئز کننده نیـسـت
شـما نیز هـر فردی را دوست دارید مدح و ثنایش را بگویید .
(مدح و ثنا و ستایش رویکردهایی مثبت هستند ولی فحاشی رویکردی منفی به زندگی دارد)

2) من آنچنان که گفتید اهل مدح و تمجید نیـسـتم . ولی چون در یک خانواده به شدت با
دیسـیـپـلـیـن و سختـگیـر و پر از مقررات بزرگ شدم و مدام به من یاد داده اند که
با احتیاط و مودبانه صحبت کنم لاجرم این موضوع به رویـکرد هـمیشگی من تبدیل شده

3) کامنتهای بسیاری از هم میهنان عزیزمان به دلیل جو عمومی حاکم بر ایران تند بوده و هست
در حالی که مردم آمریکا و اروپا و روســیه و ژاپن خـیلـی با هـمدیگر مهربان تر هـسـتـند

4) چون متأسفانه در میان ایرانیان نوشـتـن کامنـت های کاملاً بی ادبانه رایج شده ،
بعضی از هم میهنان به مـحـض اینکه کامنت های مودبانه یک نفر مثل من را می خوانند مـرا مسخره
می کنند که چرا این قدر به برخی از اشخاص احترام می گذاری . در حالی که من این جوری بزرگ شدم
و حتی با وجود اینکه از افرادی مثل قالیباف و مشایی و احمدی نژاد دل خوشی ندارم چون هـمـوطن
من هـسـتند آنها را با الفاظ زشت صدا نـمی کنم. کسانی را هم که خیلی دوست دارم هـمـواره
از آنها به بزرگی یاد می کنم

فـــرنـــاز گفت...

پاسخی به هم میهن ساعت ۲۳:۳۵

سرور بزرگوار (ساعت ۲۳:۳۵)

آقایان هاشمی و روحانی و سید حسن خـمینی ظرف 48 ساعت اخیر هـمـگی یا از اسرائیل به عنـوان یک
غده سـرطـانی یاد کرده اند و یا خواسـتار جـهـاد هـمه جانبه علیه اسرائیل شده اند که البته
تاکیدی است مـجدد بر مواضع هـمـیـشـگی که من نیز هـمواره بر آن پافشـاری کرده ام.

ولی شـما در یک تـحریف آشکار و وارونه نـمایی حقایـق نوشته اید که آقایان روحانی و رفسـنـجانی
قصد بازگشایی سفارت اسرائیل را دارند!! که حقیقتاً کامنت عجیبی نوشته اید . خودتان یکبار دیگر
کامنتی که نوشته اید را بـخوانـید .

با سپاس

سحر گفت...

دلقک نازنین
دیگر طاقت نیاوردم.و این کامنت را میگذارم.
فکر نمیکنم وب لوگی وجود داشته باشد با اینهمه کامنتهای متفاوت و نقطه نظرهای گوناگون. این کامنتدونی برای من کتاب تاریخ ، جامعه شناسی ، روانشناسی ، تحلیل سیاسی ، طنز ، نقد و خلاصه کلام همه چیز بود. ضرب المثل یاد گرفتم. تحلیل سیاسی یاد گرفتم، دید و بینش جدید به سیاست مدرن را فهمیدم. نمیدانم خودت چقدر ارزش این وب لوگ را میدانی، اما اینجا بینظیر است. این کامنتدونی دنیایی با ارزش است که آدمهایش همگی و همگی به هر صورت عقیده و بینش دارند. زنده اند. ایده و تفکر دارند و آن را بیان میکنند و این بی نظیر و عالیست.
حزب الله کامنت گذار به قول خودش " من آمدم و دیالوگ وارد این خطه شد" دیالوگ راه میاندازد. نظراتش خوب است. نظزاتش خیلی هم شخصی نیست.حرفهایش ، نظزیات خیلی از تحلیلگران سیاسی خاورمیانه است. اما حزب الله گاهی هیجان زده میشود و همه چیز را قاطی میکند. امپراطوری ، اسلام ، آریاییها ، پارسیها ، رهبر خامنه ای. و بعد نمیفهمی چی به چی شد. اما تکه تکه حرفهایش خوب است.خلاصه دلقک نازنین متشکر از اینکه مینویسی. و هرگز هرگز نوشتن را ترک نکن.

Dalghak.Irani گفت...

سحر نازنین. مرسی که هستی. مانا باشی همیشه.

فرناز جان.

1- اینقدر که خودت را تبلیغ کرده ای هم مالی نیستی! چون آدم مؤدب اول از همه جواب سلام را می دهد که واجب است برعکس خود سلام که مستحب است. و من از تو مشخصاً راجع به ماجرای بورسیه ها پرسیدم و نظر فساد بودنش از نظر روحانی و افتخار به افشای آن و نظر خامنه ای که بعد از 25 سال یک موضع گیری تند و رهبرانه گرفته و همان افشای بورسیه ها را فساد اعظم خوانده.

اما بعد: سلام مرا به فواد صادقی و غلامعلی رجایی و طه هاشمی و بقیۀ بچه های انتخاب برسان و بگو برعکس شما که هیچکدام از کامنت های دلقک را منتشر نمی کنید تیمسار با گشاده رویی و سعۀ صدری مثال زدنی همۀ مدح و ذم های مرا که مطلقاً ارزش محتوایی هم ندارند تأیید و منتشر می کند.

به بروبچ انتخاب بگو که ضمن مداحی برای اعتدالیون (کارآفرینان یک لقمه نان و بوقلمون شما دوستان دور شیرینی) جوی هم داده ام علیه قالیباف این هوا؛ و حسابی سکۀ یک پولش کرده ام در جوف احمدی نژاد و مشایی. اما خودت یادت نرود که قالیباف تعریف کننده های مثل یگانه انسان شناس فرزانه در ایران دارد مثل دکتر ناصر فکوهی دردانه که در شرق گفته می شود فازی از کارآمدی را به سیستم تحمیل کرد مثل نیروی انتظامی و شهرداری قالیباف. اما نه که شرق هم خیلی غربی است و آنتی قالیباف، نام قالیباف را از مصاحبۀ ناصر فکوهی حذف کرده تا حرف فکوهی بی معنی شود و گویی که او از شهرداری احمدی نژاد مثال آورده و محبوبیت حاج آقا احمدی مقدم گندیده نمک! و هم خودش را به تیراژ فکسنی حفظ کند با نام آدم حسابی هایی مثل فکوهی.

خلاصه کنم که به اربابان بدنه! بگو بیخودی نگران انتقاد من از هاشمی و روحانی و خمینی های جوان نباشند و احساس خطر از دست رفتن موقعیت تازه بدست آورده شان نکنند. چون من لاجرم از این اشخاص مورد مدح تو و انتخاب حمایت هم خواهم کرد کماکان بعنوان ابزاری برای حداقل گشایش در وطن. خواستم صریح صحبت کنم که اینقدر هیجان زده و پای کار هم نبودی نبودی. از من چشم زخم خاصی به عرفی گرایان حداقلی هم نخواهد رسید. من فقط آنتی ایدئولوژی خامنه ای هستم و تحجر و خشکه مقدسی مصباح و یزدی ها و مکارم و نوری همدانی و این قبیل اراذل سیاسی. و الا حتی از آیت الله صافی و وحید خراسانی و مراجع غیر سیاسی - هرچند ساکت و بی خاصیت - دلخوری خاصی ندارم. آفرین بچۀ خوب. یا...هو

فـــرنـــاز گفت...

پاسخ به کامنت مدیر وبلاگ (ساعت ۱:۱۴)

انکار نـمی کنم که طرفدار پر و پاقرص سایت انتخاب بوده و هستم و هر روز
در آن کامنت می گذارم و کامنت من در این سایت به دلایلی فوراً چاپ می شود
و مثبت ها به کامنتم به دلایلی فوراً بالا می روند .

این حقیقت را گفتم که امشب عذاب وجـدان نگیـرم.

Dalghak.Irani گفت...

فرناز حالا دیگر محبوبه ام با هر اعتقادی.

خوب بود برای قدردانی یک خاکی می ریختی روی شصت من و از کشف رمز خودت بدست من یک Wow یا یک Like تقدیمم می کردی. چون می دانی که من تو را در سایت انتخاب تعقیب نکرده ام و اصلاً آنجا کامنت گذاری بنام فرناز ندارد. بلکه من تو را از جنس خودت و آدرس هایی که جاپاهایت جا گذاشته و می گذارد به نتیجۀ "تو باید انتخابی انتخاب باشی" رسیده ام. صداقت اول شرافت است و تو شریفی. یا...هو

ناشناس گفت...

پریسا خانم من توجیه نمیکنم دزدیها در جمهوری اسلامی ربطی به جمهوری اسلامی به الذات ندارد . اگر بخواهی پشت دزدیها و حتی گشت ارشاد و سختگیریهای اجتماعی و غیره را ببینی . باید از پوسته جمهوری اسلامی رد بشوی و وارد آناتومی آن بشوی .این رت ریس رت ریس فقط جمهوری اسلامی نیست رت ریس جامعه پدران است . نسلی که ۵۷را انجام داد و به ثمر رساند نسل ایده ال گرا بود و واقعا دنبال ساختن مدینه فاضله بود و فکر میکرد همچین چیزی وجود دارد .
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم موتور حرکتی این مدینه فاضله بر اساس ایده کمونیستی بود که اولین بار مزدک (مارکس خر کیست)بوجود اورده بود .بدلایلی که همه شما بهتر از من میدانید این مدینه فاضله به بار ننشست .
هجرت سرابی بود و بس خوابی که تعبیری نداشت
حال نسل ۵۷سرخورده هست و به در و دیوار میکوبد از خودش و از ما انتقام میگیرد .سختگیری اجتماعی میکند سر جامعه کلاه میگذارد .نسل ۵۷گاو زخمی زمین ماتادورهاست زخمی است ولی دارد کون ماتادورها و تماشاگران را یکی یکی پاره میکند بیخیال هم نمیشود .این یک طرف قضیه و شق دوم نسل ۵۷صاحب فرزند و حتی نوه شده . فرزندان عاصی از اینهمه سخت گیری همه و همه شاکیند از پدران که شما چه کار کردید مملکت خوب و آزادی اجتماعی و امکانات و غیره را گرفتی اوف بر تو .پدر عذاب وجدان دارد شروع میکند به دزدی تا جبران مافات کند ولی فرزند ساکت نمیشود نه با بورس مجانی خارج کشور نه با پورشه پانامارا نه با پوزیشن مدیریتی و حتی نه با عروسی با فلان هنر پیشه و زبانش دراز است میگوید اینها چیست برایم می اوری من کی اینها را از تو خواستم من میخواستم برم شهر نو میخواستم بروم کاباره میخواستم با پاسم برم اروپا را ببینم انهم زمینی بی تحقیر . اقتصاد کشورم را میخواستم .دلار هفت تومنی ام را بده .واکنشها پدران اغلب باز بیشتر میخرند . بعضی مثل نوری زاد قبول میکنند و چون دیوانگان پا برهنه درویش میشوند که مطاع واقعی را به فرزندان بدهند .گروهی نیز خسته میشوند از اینهمه زبان درازی و بچه را کلا میکشند . ما کاری نمیتوانیم بکنیم باید نسل ۵۷ بمیرد همانطور که حداد عادل گفت . بعد بیاییم ببینیم چه خاکی باید به سر بریزیم .نسل ۵۷ پیر است و دارد میمیرد یواشکی میگویم نشنوند .نسل لا ابالی بودند ۲۵۰۰سال سلطنت این اولین سنت ایرانیان را از بیخ کندند الاغها. خودشان بار میرفتند ولی آنرا بر ما روا نداشتند .تا یک کم سخت بهشان کذشت زدند زیر همه چی ولی دوسال بعدش مثل سگ لیلی از روی زمین پیچ و مهره را لیس میزدند . شدیدا شهوتران بودند و تا توانستند ما را پس انداختند خدا ازشان نگذرد .کلا بازنشست نمیشوند و هنوز خود را دانای کل میدانند کل نسل کهی بودند
حزب الله

مـنصـف گفت...

در پاسخ به حزب الله (( ۱۸ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش.، ساعت ۳:۵۹ ))

لـحـن کامنتـتان خیلی تند است ، ضمن اینکه به نظر من ما نباید نسل 57 را خیلی سرزنش کنیم و احترامشان را بـهـتـر است حفظ کنیـم

اصل وقوع انقلاب 57 هم خواسته ی اکثریت مطلق مردم بود و هم خواسته ی اکثریت روشنفکران
و اندیشمندان آن سالـها . (با هدف روی کارآوردن یک نظام جـمهوری و یا دموکراتیک)

ولی مسـیـری که انقلاب 57 رفت با خواست بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران هیچ تطابقی
نداشت ، کسی برای اندیشمندان تره هم خورد نـکرد. خیلی ها سریع حذف شدند . خیلی ها تـحـقیـر
شـدند . حـوادث تلخ و باور نکردنـی یکی پس از دیگری رخ می داد .

من از آن می ترسـم که دوباره و در صورت وقوع یک سلسله از تـحولات در ایران امروز ، هـمان حوادث
تلـخ به شیوه هایی دیگر و حتی تلخ تر تکرار شود چون جامعه ی ایران الآن عـصـبی تصمیم می گیـرد
و امکان دارد تـحت تأثیـر برخی رسـانه های تـهـیـیـج کـنـنده به فکر انتقام گیـری بیافتد

و اما این که گفته اید شـدیداً شهـوتران بوده اند را قبول ندارم . مشکل موضوع دیگری است .

ناشناس گفت...

منصف چوب را که برداری گربه دزده فرا میکنه .برادر چرا تقیه شما هم یکی از ۵۷ها هستی .این حرفها عین واقعیت است . آیینه آن روز چو گیری بدست خود شکن آنروز آیینه شکستن خطاست .
حزب الله

ناشناس گفت...

منصف گفت اما این که گفته اید شـدیداً شهـوتران بوده اند را قبول ندارم . مشکل موضوع دیگری است

مشکلتان چی بود ما دیگر بچه نیستیم شما فکر میکنید همان نینی تو قنداق هستیم راحت باش ما چشم و گوشمان باز شده. کاندوم گیر نمی آمد در آن شرایط جنگی. خسته بودید از اینهمه آوار جنگ و تباهی و به حکم غریزه خالی مبکرید در رحم

حزب الله

ناشناس گفت...

خطاب به هوچی مودب!
حالا نوبت لشکر سایبری اصلاح طلبان است که سعی در حقنه کردن شخصیت های خود به ضرب و زور به مردم کنند. مردم را از دایره خرد خارج و بر طبل احساسات می کوبند. شور را از مزه می برند! خطر اینان بسی بیشتر از لشکر سایبری اصول گرایان است. آنان مواضع روشن دارند ولی اینان امید های واهی را در مردم می دمند.بجای یاد دادن نقد منصفانه از وقایع , تعلیم چاپلوسی و مدح را شروع و نام آن را هم ادب می گذارند. با خامنه ای مودب صحبت کنید و به او جناب بگویید . به روحانی کمتر از دکتر نباید گفت چون خلاف ادب است و حافظ و سعدی ناراحت می شوند! همه چیز در دایره ارادت و در باطن ادامه همان لجنزاری که بود.
بس کنید!
اگر ما به تدبیر از روحانی حمایت می کنیم شما حال ما را بهم می زنید و مجبور می شویم تا چند تا فحش به او بدهیم تا تعادل برهم خورده برقرار شود.مردم ما از این اصلاح طلبان بی خاصیت مودب کم نکشیده اند.باز هم همان لوس بازی هایی که سر خاتمی در آورده بودند را اینبار با روحانی شروع کرده اند.چاره کار این مملکت بادمجان دور قاب چینی نیست. هیچ کس در ممالک پیشرفته سیاستمداران را اینگونه که شما خطاب می کنید و هاله تقدس برایشان می تراشید خطاب نمی کند . معیار احترام افراد عملکرد آنان است. حال ما را بهم نزنید. بگذارید طرفدار خردمند باشیم . نه هوچی های مودب!

بز اخفش

ناشناس گفت...

اختلاس و دزدی ذاتی خامنه ای و رهبری اوست. او و میراث او را باید براندازیم و برخواهیم انداخت. روحانی با پنبه سر می برد. جفتک انداختن های اخیر خامنه ای هم برای این است که می ترسد با قرارداد هسته ای مهار اوضاع از دستش خارج شود و کم و بیش خارج خواهد شد. دهه هفتادیها شهوتران تر از دهه پنجاهی ها هستند.

سیاوش گفت...

حزب اللهی کنه حرفش هم راست باشد، بد حرف می زند. مودب باش مرد. توهین و تحقیر نکن.

مـنصـف گفت...

پاسخی به حزب الله (( ۱۸ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش.، ساعت ۵:۰۹ ))
نـخست آنکه من در سال 57 بچه بودم و نقشی نداشتم
دوم آنکه وضع مالی ام چندان خوب نیست و تـحولات اقتصادی سیـاسی ایران به ضرر من تـمام شـد
سوم آنکه مقـصر آنهایی بودند که کمر به حذف منـتقدین و مـخالفیـن خود بـستند و آزادی های سیاسی-اجتماعی را سلب کردند و رفتاری تند و یک سویه اتـخاذ کردند.
چهارم آنکه هر چه جامعه ایران با بغـض و عصبانـیت بیشتـری تاریخ دو قرن اخیـر ایران را تـحلیل کند نـتایج غلط تری از تـحلیلش خواهد گرفت . الآن جامعه ایران به شدت عـصبی شده و این خطر وجود دارد که حس انتقام جویی که هـمچون آتشی گداخته در بسیاری از جوانان جامعه ایران شـعله می زند ایران را به سـمت خشـونتهای بی حد و مرز جلو ببـرد . اوضاع خطرناک شده .
پـنجم ای کاش می شد که نـمایندگان دیگر گروهها نیز در مـجلس حضور می یافتند (حتی یک یا دو نـماینده از چند گروه سرشناس سیاسی) و آرام آرام نظرات و پیشنهادات خود را مطرح می کردند تا شاید بتوان از شدت خشم و عصبانـیت موجود در بیـن جوانان کاست. (البته من جزو استثنائاتم و یک جوان آرام و اهل مدارا هستم)
ششم آنکه رأیی که اعتدالیون در خرداد سال 1392 آوردند رأی خود آنها نیست بلکه به علت نبود چندین گروه سیاسی عظیم حذف شده است . و چون هواداران گروههای عظیم یاد شده کسی را در مجموعه حاکمیت ندارند که سخنگوی آنها باشد ، از روی ناچاری و نداشـتـن گزینه به اعتدالیون روی آوردند تا مثلا 10 درصد از حرفهایشان را از زبان نـماینده اعتدالیون که هم اکنون رئیس قوه مجریه شده بشنوند شاید گشایشی در کار حاصل شود (معتـقـدم که قالیباف در این مورد بـهتـر می توانست عمل کند)

با سپاس

ناشناس گفت...

حزب الله در خيانت نسل انقلابي پيشين شك نمي كنم ولي به نظر من همين الان نسلهاي جديد كه مي خواهند يك شبه ره صد ساله را بپيمايند و از رانت خواري و بورسيه غير قانوني و ...بهره مي برند كم نيستند بابك زنجاني دهه پنجاهي بود مرتضوي بالاخره جز نسل انقلاب نبود و ...
به هر حال يك امپراتوري نياز به قدرت اقتصادي دارد و اين جز با سرمايه گزاري حاصل نمي شود و اين سرمايه گزاري نياز به امنيت دارد كه توسط يك دادگستري سالم ايجاد مي شود
من واقعا گاه از اين توافق كه باعث رانت خواري اقايان خواهد شد بيشتر مي ترسم و اميدوارم همزمان با باز شدن پاي غرب فرهنگ كار و عدم دزدي غرب هم وارد ايران بشود و با عرض معذرت از دلگي مردم (اتفاقا در نسل ٦٠ اين مساله زياد ديده مي شود )كاسته شود
پري سا

ناشناس گفت...

حزبل
لطفا یک اصولی در نوشتن داشته باش اینجا زن و بچه رد میشه! خیلی چرت و پرت به هم میبافی ولی راست میگی واقعا نسل 57 خطای نابخشودنی مرتکب شد یک مشت آخوندها شپشو را به سلطنت رساند. اینها پرچم باشکوه شیر و خورشیدمان را به پرچم خرچنگ نشان تغییر دادند که اکثر ایرانیها از داشتنش خجالت میکشند حالا بیا از تلفیق دولت و ملت حرف بزن!

نسیم

ناشناس گفت...

حرب اللهی همه تقصیرها را گردن نسل انقلاب و خمینی می اندازد تا آغا و خدم و حشم او را تبرئه کند.

ادوارد البی دوم گفت...

حزبل،

1. نوشته زیر را توضیح بده. من بی‌سوادو بازیگوشم و حالیم نمی‌شود. با کلمات بازی نکن ها! توضیح بده. به قول سیاوش با کلمات قلمبه سلمبه ادا در نیار. اگر واقعا مفهومی پشت حرفت است منتقلش کن. چیزی که نوشته‌ای سر و ته ندارد. ولی تو توضیحت را بده.
"ادی جان البته بدرستی وقتی به متولدین دهه هفتاد میرسی ناخود اگاه ذهنت قفل میکند و این حکایت از استیصال توست چرا که به سد محکم پروسه nation -state
میخوری و قادر به هضم اش نیستی که چگونه روندی را که امیر کبیر بزرگ شروع کرد حال بارور میشود .روند همسانی دولت ملت را جدی بگیرید وگرنه شما بسیار منزوی خواهید شد ."

2. این که با فساد و فروریزی داخلی حکومت چطور امپراطوری می‌سازید را هم "توضیح" بده. کرکس‌هایی که گفتی، برای نفع شخصی آمده‌اند. جیب‌ها که پر شد از میدان خارج می‌شوند، نه اینکه عنان امپراطوری را در دست بگیرند و خود را درگیر مسائل سیاسی سازند.

3. از نسل انقلابی انتقاد کرده‌ای که خود را دانای کل می‌دانند. من دفاعی از آنان ندارم، اما این دقیقا همان ایرادی ست که به خودت وارد است. تو خود را دانای کل و واقف به شرایط و بقیه را خارج از دایره می‌دانی.

ناشناس گفت...

خیلی شلوغش نکن حزب الله ، با این حرفها نمیتوانی آخوندهای حاکم و اعوان وانصارشان را تبرئه کنی از گندی که به مملکت زدند و خیانتی که به نوع بشر و آدمیت زدند و همچنان هم میزنند.
تو میخواهی برای تبرئه یک جمعیت چندین صد نفره مفت خور و شیاد و حاکم مطلق ، یک نسل چندین میلیون نفره محروم حتی از حقوق اولیه شهروندی را مقصر جلوه بدهی.
یک مثال برایت بزنم ، در مملکتی با اتومبیلهای تجهیزنشده و قراضه و فقدان فرهنگ صحیح رانندگی ، آن کسی که اتوبان میسازد ، مقصر اصلی تلفات جاده ایست ، تا راننده گان خاطی .
لطفآ سعی در کمرنگ کردن نقش دار و دسته سیاسی حاکم در سی و چند سال اخیر نکن ، این اراذل نماینده نسل ۵۷ نیستند.
مذهبی نیستم ولی وجود مفاهیمی مثل خدا و شیطان را قبول دارم ، فقط شیطان میتواند چنین افتضاهی ببار آورد.

ناشناس گفت...

نسیم انقلاب ۵۷ یک راز سر به مهر است و کلید آن نزد نسل ۵۷ هست . این راز بخوبی تا حالا توسط این نسل تحت یک قانون نا نوشته پنهان شده. جمهوری اسلامی داستان یک نسل مرموز در تاریخ ایران هست.
بگذار از زاویه جدید به موضوع نگاه کنیم . بروکراسی که شاه از اواسط دهه چهل ایجاد کرده بود بر یک رکن مهم بنا شده بود . نخبگان ایرانی بین المللی یعنی آموزگار که نخبه بود و استخوان ترکانده بود در سازمان بین المللی تازه میتوانست وزیر شود .پس بازی هیچوقت به سازگاراها موسویها و قطب زاده بنی صدر ووو نمیرسید پس دانشجویان کنفدارسیون خارج کشور و دانشگاه تهران در رقابتی غیر ممکن با نخبگان و ایضا دانشجویان صنعتی آریا مهر بودند . نسل ۵۷ یک فرزند نامشروع دارد که علیرغم خواست پدران کم سواد و باتجربه و روشن بین توسط پسران ۵۷ بوجود آمد . اسم این بچه نامشروع جمهوری اسلامیست همه شان آنرا از شناسنامه شان خط زده اند و منکر این هستند که ابن پسر ۳۷ساله بچه شان هست . اما این نسل ۵۷ را باید در کانتکست انقلاب جنسی دهه شصت میلادی دید جامعه اشتراکی بیتل ها هیپی ها . تا حالا از خودت پرسیده اید براستی چرا ناگاه ایران ۳۵میلیونی شد پنجاه میلیون آنهم در عرض دو سه سال . نسل ۵۷ دنبال امام دوید چون امام آنها را درک میکرد .از بروکراسی و ضابطه مندی اجتماعی در می آورد. فرصت تجربه همه چیز را به آنها میداد. از واژگون کردن سنت کهن پادشاهی تا بالا رفتن از دیوار سفارت ابرقدرت از ژنرال بازی در یک جنگ بزرگ. مدیریت بزرگترین کارتلهای خاورمیانه بستن تنگه هرمز .انقلاب جنسی و هر اسباب بازی که تا حالا بشریت اختراع نکرده است . چه اسکاری گرفت اصغر فرهادی و نوش جانش که یک سکرت بزرگ را فیلم کرد در آن دیالوگ ارزشمند وقتی زن از شوهر میخواهد پدر آلزایمری را بگذارد و میگوید او که تو را نمیشناسد و پسر میکوید منکه او را میشناسم .
حزب الله

galaxy گفت...

این بار باید حق رو به حزب الله داد شترسواری که دولا دولا نمیشه نقد نسل با عرض معذرت مزخرفی که در سال 57 انقلاب کرد از کی تا حالا جز خطوط قرمز شده و ما نمیدونستیم همه ما نمونه این ها رو در زندگی روزمره میبینیم پدران ما مشتی چاپلوس و ادم هایی غیر قابل تحمل هستن هیچ صفت رذیله ای نیست که نشه در اونها یافت کرد دهن لق چاپلوس ریاکار ترسو منفعت طلب اب زیرکاه ظاهربین مغز فندقی بهتر هست کنار بگذاریم این مناسبات پوسیده اخلاقی رو که ای داد و ای هوار پس حرمت سن و سال چی میشه.شما از نسلی که عکس خمینی رو در ماه میبینه چه انتظاری دارید تا کنار نرفتن این نسل به معنای کامل بسیاری از مشکلات پابرجاست حرف های من ابدا نباید این طور فهمیده بشه که نسل های بعدی چنگی به دل میزنن حتی بسیجی های این نسل به مراتب بهتر از بسبجی های اول انقلابی هستن نمونه این حزب الله گرچه پرت و پلا هم کم نمیگه و این هم به خاطر جابجایی نسل ها هست تاریخ قضاوت بسیار بدی از نسلی خواهد داشت که این مشکلات رو بوجود اوردن .دامنه این مشکلات امروز مرزهای ایران رو درنوردیده و کل خاورمیانه و شمال آفریقا رو به بشکه باروت تبدیل کرده و صادقانه بگم که در تمام خون های ریخته شده در خاورمیانه دست ناپاک این جماعت بخشی از معادله هست و در اخر یه توضیح کلی میدم که از الان عین آوار رو سر من خراب نشید که تو عمله حکومت هستی یا حقوق بگیر سپاه سایبری من اگنوستیک (خداناباور) هستم پس به طریق اولی نمیتونم که مزد بگیر این حکومت باشم

Dalghak.Irani گفت...

حزب الله
هر چرت و پزت نویسی مصداق مینی مال نویسی نیست. مثل هر وقیح نویسی که مصداق ادبیات ناب. یکی از میلیون ها داستان های در قالب های افسانه و قصه و رمان و ... می تواند بجایگاه ادبیات ناب اولیس جیمز جویس صعود کند و بقیه فقط برای جلق زدن کاربرد دارد. درست است که می خواهی با هر ترفندی شده مرکز توجه باشی و همه تو را خطاب کنند و مهمت بشمارند. اما داری حوصله ام را سر می بری و دیر نیست که اگر نتوانی حرف های بی سر و تهت را منسجم و شرح قابل فهم بدهی مجدداً مجبور از تجربۀ سطل آشغال شوی. همۀ ما - هم اقتضای دنیای مدرن است و هم ره آورد دوبلۀ جمهوری اسلامی قرون وسطایی نکبت - ایرانیان نوعی روانپریشی مزمن داریم. خواهش می کنم وقتی روانپریشیت حاد می شود کامنت نده و سیرک را آلوده به بی رنگی - حتی بی رگی - نکن. یا...هو

ناشناس گفت...

حزبل اگه میشه اسمت را عوض کن که آدم رغبت کنه باهات حرف بزنه!
ببین خیلی از حرفاتو قبول دارم تا جاییکه قصد جا انداختن امام چلاقت را نداشته باشی.
واقعا نسل 57 باید بیاد رک و روراست عذرخواهی کند بابت بلایی که سر ما و سر خاور میانه آورد همان کاری که نوری زاد کرد ولی بدبختی این هست که بنی صدر، سروش و بقیه ارازل و اوباش اهل عذرخواهی نیستند و هنوز دم از اسلام رحمانی میزنند. پدر و مادرهای ما هم لامصب ها همه انکار میکنند که عکس امام هیولایشان را در ماه دیدند.

نسیم

ناشناس گفت...

از نسل انقلابی انتقاد کرده‌ای که خود را دانای کل می‌دانند. من دفاعی از آنان ندارم، اما این دقیقا همان ایرادی ست که به خودت وارد است. تو خود را دانای کل و واقف به شرایط و بقیه را خارج از دایره می‌دانی.

این تصویری است که تو از من ساختی.اگر عجله نکنی یکی شدن دولت ملت را هم برایت شرح میدهم.
میدانم دوستان به کامنت های من علاقه مندند و من یک مثل لودر سابجکت جدید اینجا خالی میکنم .اگر چیزی را متوجه نمشوید اولا چرا با پرخاش از من میخواهید بازش کنم شد یکبار از من تشکر کنید بابت اینهمه نکته جدیدی که برایتان باز کردم .ثانیا عزیزان ماشین گوگل چند سالیست اختراع شده اگر لغتی دیدید جدید گوگلش کنید مثلا دیروز یکی با پرخاش پرسید آن حرف فوکو کجاست زود باش بگو همین الان و گرنه همه حرفهایت موهومات است خوب عزیز من گوگلش کن ببین هست یا نیست

حزب الله

منصـف گفت...

آنچنان برخی می گویند نسل 57 که گویا همه ی پنجاه و هفتی ها با هم متـحد و یکپارچه بودند و گویا همه با هم هدف واحدی را تعقیب می کردند .

اولا" تنها هدف مشترک آن همه گروه های گوناگون پنجاه و هفتی در حوزه اندیشه ، فقط و فقط استقرار یک نظام جـمهوری (یا دموکراتیک) بود . هدف مـشـتـرک دیگری وجود نداشـت.

ثانیا پنجاه و هفتی ها شامل چندین گروه متفاوت با اندیشه هایی کاملا متفاوت بودند ولی هـمـچنانکه هـمگان می دانند ، قدرت تنها نصیب یکی از این چندین گروه شد و بقیه حتی نتوانستند چند کرسی را در پارلـمان از آنِ خود کنند.

ناشناس گفت...

دلقک باز آمپر چسبوند چون به خط قرمز زدم جماعت رفراندوم ادامه بدهم یا نه حق وتو هم محفوظ .قول میدهم حرکت نسلها شصت و هفتاد را بنویسم اصلا سگ خور روند حجم سرمایه گذاری بین المللی مدیریت کپیتالیزم بین الملل .دلیل پافشاری هسته ای و صد و نود هزار سو رهبری را هم بگم .موافقا دست بالا .
حزب الله

مــنصف گفت...

نسل پنجاه و هفتی شامل گروه های گوناگون بوده ، یکپارچه نبوده

قدرت ، فقط به دست یک گروه افتاد

بقـیه گروه ها کاره ای نبودند

ناشناس گفت...

اما این نسل ۵۷ را باید در کانتکست انقلاب جنسی دهه شصت میلادی دید جامعه اشتراکی بیتل ها هیپی ها . تا حالا از خودت پرسیده اید براستی چرا ناگاه ایران ۳۵میلیونی شد پنجاه میلیون آنهم در عرض دو سه سال . نسل ۵۷ دنبال امام دوید چون امام آنها را درک میکرد .از بروکراسی و ضابطه مندی اجتماعی در می آورد. فرصت تجربه همه چیز را به آنها میداد. از واژگون کردن سنت کهن پادشاهی تا بالا رفتن از دیوار سفارت ابرقدرت از ژنرال بازی در یک جنگ بزرگ. مدیریت بزرگترین کارتلهای خاورمیانه بستن تنگه هرمز .انقلاب جنسی و هر اسباب بازی که تا حالا بشریت اختراع نکرده است . چه اسکاری گرفت اصغر فرهادی و نوش جانش که یک سکرت بزرگ را فیلم کرد در آن دیالوگ ارزشمند وقتی زن از شوهر میخواهد پدر آلزایمری را بگذارد و میگوید او که تو را نمیشناسد و پسر میکوید منکه او را میشناسم ...........بچه خودت هم میدانی چه گفته ای؟ بقول دلقک رمان نویس شده ای خیر باشد.روان پریش البته.انقلاب جنسی دیگر چه صیغه ای است. مردم در 57 به لحاظ روحی درست نقطه مقابل کانتکست جنسی بقول تو بودند. یکی از علل شورش همین موضوع بود. علت دیگر عقب ماندگی فکری و بنیاد گرایی اسلامی در متن جامعه بود که امثال شریعت به ان فوق العاده دامن زدند. علت دیگر بیسوادی پیشکسو تان مثل شریعت بنی صدر. قطب زاده. یزدی. مجاهد. چریک بازرگان و امثالهم که نه از تاریخ ایران چیزی می دانستند و نه حتی حافظ و سعدی را خوانده بودند.و نه حتی ایرج و عارف و عشقی را! بازرگان در خصوص نجا سات کتاب می نوشت. چریک و مجاهد هم به چگوا را و فیدل و جنبش های یک قاز یک من بی محتوای امریکای لاتین نظر داشت.تو بچه ای. دهانت بوی شیر می دهد.چرا اینقد کامنت می زاری؟در این میان عرب کلاشی بنام خمینی با استفاده از عقب ماندگی جامعه وواپسگرایی جامعه روشنفکری اش اوضاع را مساعد دید و با کمک خا رجی ها و رادیو بی بی سی عرصه را بر شاه تنگ کردو جمبولی اسهالی دزدان را بنا نهاد. به همین سادگی. به همین خوشمزگی. حالا برو بتمرگ. و حرف مفت هم نزن.

منصـف گفت...

مردم در سال 57 به لحاظ روحی درست نقطه مقابل کانتکست جنسی بودند.

+ + + + احسنت + + + +

علت دیگر بیسوادی [برخی] پیشکسوتان

+ + + + دقیقاً + + + +

ادوارد البی دوم گفت...

حزبل خطاب به پری‌سا:
درها که باز شد مجبور است از این به بعد به قواعد بازی تن در دهد .به جز این من راهی برای ایران نمیبینم و بقیه حرف است . فقط یک و فقط یک اما وجود دارد که اینجا آنرا نمیگویم .

حزبل خطاب به من:
اگر عجله نکنی یکی شدن دولت ملت را هم برایت شرح میدهم.

یا نمی‌دانی، و می‌خواهی بروی ببینی چه بلغوری می‌توانی تهیه کنی، یا اینکه به خیال خودت خواننده‌ها را تشنه مطالبی که اینجا به گفته خودت "خالی" می‌کنی، نگه می‌داری. نه حزبل. من یک سواد اندکی دارم از دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. نیازی به توضیح مفاهیم از جانب تو ندارم. من می‌خواستم نشان بدهی حرفت سر و ته دارد، جملاتت معنی دارد، به یکی بدهی بخواند، بتواند جوهر حرفت را دریافت کند. کسی که اینجا از دلقک معنی لیبرال را سوال می‌کند (با حفظ احترام به ایشان) باری را که تو اینجا خالی می‌کنی خیلی مهم و درشت و خارج از درکش می‌پندارد. اما مفهومی در حرف تو نیست، و این کارکرد تو ست. آگاهانه داری هذیان می‌بافی، ناب. حتی دلقک صبور هم صدایش در آمد. بس است.

ناشناس گفت...

بزارید جوکش را تموم کنه بچه برو تخم بیارماکه میدونیم سرکاریم.

ناشناس گفت...http://news.gooya.com/politics/archives/2015/07/199407.php#more

ناشناس گفت...

این بار حق با حزب الله است لطفا مغلطه نکنید بی سوادی پیشکسوتهای انقلاب هم به خاطر اینه که اصولا تو دم دستگاه شاه بی سوادا راهی نداشتند این بود که انقاب براشون بهتربود

ناشناس گفت...

اپیزود دوم :سرمایه داری یک قانونساده داره تولید کن تا مصرف کنی مصرف کن نا تولید کنی هرچی این تعداد حجیم تر باشه و در آمد کل بیشتر میشه.این بود که باید تعداد مصرف کننده ها و تولید کنندگان زیاد میشداز طرف دیگه کمونیست هم بود و یارگیری میکرد .این بود که سرمایه داری رفت گشت و گشت و رفت سر تابو هنرمند را آورد جلو .یک حالت جامعه مشارکتی هم داد تا هوس کمونیست بره از ترکیب جاز و موسیقی عجیب غریب و ماریجوانا زن اشتراکی شوهر اشتراکی را مد کرد هدف سرمایه داری ازدیاد جمعیت بود و جلوگیری از نفوذ کمونیزم .جمعیت افزون شد ولی حسنی به باباش میره تره به تخمش .این نسل اضافه شده تولید کننده نبود بلکه مصرف کننده بود .ولی باز هم برای سرمایه داری بد نشد دولتها باید به اینها سرویس میدادند جون پول نداشتند هی به بانکها بدهکار میشدند . البته دولتها هم بیکار ننشستند و رفتند توی لابراتوارشون دو تا کار کردند یکی ویروس ایدز درست کردند تا جلوی این ازدیاد جمیعت را بگیرند . دوم دیدند اینها کلا لاابالی هستند همجنس گرایی را هم تبلیغ میکنیم تا جمعیت کتترل بشه. سرمایه داری هم بیکار ننشست رفت از بقیه دنیا آدم حسابی آورد که مصرف کنه و تولید کنه بعد که دید کلا راه همینه رفت و سرمایه را برد پیش همون ادم حسابیها . حالا برگردیم سر ایران خودمون به لحاظ نزدیکی با همسایه شمالی همین فرمول توی ایران پیاده شد تا از نفوذ کمونیسم جلوگیری بشه شاه هم پز میداد شما بلدید کار کنید ولی تنبلید ولی ما کار میکنیم منابع هم داریم میریم جلو عین تراکتور ده سال دیگه از شما جلو میزنیم .
سلطنت بر دو رکن نظام اربابی و رو حانیت بود . پایه اول را شاه برداشت تا اقتصاد از فیودالی به صنعتی بره .برای نسل لاابالی هم بهترین امکانات و اسباب بازیهای بی خطر را آزاد کرد ولی تسل ۵۷ دلش بازی میخواست و میخواست راهی که هیچکی نرفته اون بره . یک عدسون رفتند پی بازیگوشی میرفتند فلسطین کیو کیو بنگ بنگ .
حزب الله

ناشناس گفت...

براي بحث انقلاب خيلي از شما را رجوع مي دهم به كتاب انقلاب اسلامي آقاي زيباكلام، كه تحليل به نظر من بسيار دقيقي است. دلقك چرا از مذاكرات نمي نويسي؟ امروز خطر شكست بالا رفت.

Dalghak.Irani گفت...

حزب الله هم مزخرف نوشته ای و هم این غلط ها بتو و من نیامده و جایش در دانشگاه و مجله و نشریات و سایت های تخصصی است و انسان های دانشمند. و چون وبلاگم را آلوده می کنی و سیرک من رسالت بحث سرمایه داری و مصرف کننده و تولید کننده و حتی انقلاب چیست و چرا انقلاب شد ندارد. پس این آخرین کامنتت باشد. یا...هو

ناشناس گفت...

جناب حزبالله
وقتی فرزندان نسل 57 پدران را سوال پیچ کردند که گند زدید و در انتهای پریشانی و نکبت رهایمان کردید و . . . خب ! پدران هم میتوانند همان قصه ای را برای نوباوگان خود ساز کنند که جناب شما برای ما . از مزایای امپراطوری برایشان بگویند و اینکه اگر شهر نو و دانسینگ ندارید در عوض وزرای شش کشور گردن کلفت دنیا عنتر و منتر وزیر خارجه کشورتان شدند و شما وارثان شکوه و عظمتی هستید که در سطر سطر توافقنامه عنقریب ، مهر تایید و اعتراف همه قدر قدرتان را بر پای دارد .
خب دیگر چه ! مرگ میخواهید بروید یمن .

ناشناس گفت...

مثل اینکه قراره توافق نهایی رو رئیس جمهور بعدی امضا کنه و به عمر اوباما قد نمیده که این اخوند ها رو راضی کنن.

منصف گفت...

می خواستم پاسخی برای کامنت حزب الله (ساعت ۲۳:۲۱)
بنویسم ، که کامنت ضعیف و بی استدلالی بود و طبلی توخالی بود.
و چون مدیر وبلاگ به حق تصمیم دارد که جلوی این بـحث بی ربط را بگیـرد از پاسخ به کامنت
ضـعیف (و در ذات خود متناقـض او) منصرف شـدم.

جدا از همه ی این بحث ها این را بگویـم که نـبود گزینه های مناسب و احزاب قوی در انتخابات ،
سبب می شود که آنهایی که گزینه مطلوبشان را در انتخابات حاضر نـمی بینند چاره ای ندارند تا
به کسی رأی بدهند که فکر می کنند (حدس می زنند) شـاید راهی را باز کند و بن بستی را از
میان بردارد ، این تنها علت رأی مردم به اعتدال گرایان در انتخابات خرداد 1392 بود.

از سوی دیگر این امکان وجود دارد که اعتدال گرایان نیز از فرصت سوء استفاده کنند و مردم
را همواره در عطش ایجاد یک ساختار حزبی مناسب ، تشنه نگاه دارند و مردم که چاره ای ندارند ، دوباره و سه باره و چهار باره و .... چون گزینه ای وجود ندارد مدام بروند به این ها رأی
بدهند و این ها نیز با خیال راحت مردم را همواره از اصولگرایان بتـرسانند و کار اساسی برای
اصلاح ساختارهای احزاب و پدید آوردن فضا برای مشارکت عمومی انـجام ندهند

من حقیقتاً خودم سر در گم شده ام و می ترسم که خشم جوانان و مردم زیاد و زیادتر شود و
منجر به آتش فشان شود (چون خودم با هر نوع درگیری و خونریزی به شدت مـخالفم و همواره
به مدارا و آرامش توصیه می کنم) ولی ناامیدی و تمایل به خشونت روزافزون را دارم می بینم
و امکان رخ دادن حوادث تلخ وجود دارد


ناشناس گفت...

دلقک با چه سازی برقصم گفتی باید جمع و جورش کنی دارم جفت و جورش میکنم اینهمه برای ما قصه گفتی یک قصه هم مهمون ما باش . اپیزود بعدی اسمش آقا جون و شهربازیست شیرین هست قسمت فان داستانه .

حزب الله

ناشناس گفت...

نظر حزب الله را در مورد دلایل انقلاب و فلسفه سرمایه داری را کاملاْ نادرست می دانم ولی پاسخ به این صحبت ها جایش در کامت وبلاگ دلقک نیست. تنها شما را راهنمایی می کنم به کتب تاریخ.

منصف گفت...

نظر حزب الله را در مورد دلایل انقلاب و فلسفه سرمایه داری کاملا نادرست می دانم
ولی پاسخ به این صحبت ها جایش در کامنت این وبلاگ نیست. تنها شما را راهنمایی
می کنم به کتب تاریخ

+ + + + + + +

Dalghak.Irani گفت...

حزب الله مؤدبانه گفتم تمامش کن اراجیف نویسی ات را. و جای بحث و چانه زنی ندارد. من هر چه بنویسم تو مجبور نیستی بخوانی و تحمل کنی چون اینجا خانۀ من است و کسی اجبار در آمدن ندارد. این حرف ها را که تو یک جمله از شرق و دو کلمه از شمال و یک پاراگراف از غرب بلغور می کنی ده ها بار با جزییات شرح داده و نوشته ام. یکبار دیگر بتو گوشزد می کنم که مینی مال نویسی یک ژانر بسیار سخت هنری است و حتماً باید استعداد و ذوق ذاتی داشته باشی برای کوتاه و منسجم و فشرده و پرمحتوا نویسی. که تو این استعداد را نداری یکی هم به این دلیل است که معلومات پشت نوشته هایت بسیار تنک و منحصر در چند جمله و واژه است. پس مارا بخیر و تو را بسلامت و کامنت هایت را یا حذف خواهم کرد و یا با حذف محتوا منتشر خواهم کرد. علت اصرارم هم لطمه بشخصیت وبلاگم است و اینکه کامنت دهنده ای آزار دهنده و بی پرنسیپ و بدون خط فکری ثابت و هردمبیلی مثل تو داشته باشد. یا...هو

شبگرد گفت...

دلقک عزیز کامنت بنده را منتشر کردی و من همچنان منتظر معرفی چند کتاب از جانب شما هستم.

با سپاس فراوان
شبگرد

سیاوش گفت...

حزب اللهی سوادی اگر داشته باشد سواد روزنامه ای است. آدم بیکار و علافی هم هست که در هر ساعت از شبانه روز کامنت دارد. اگر خوشبینانه نگاه کنیم!

ناشناس گفت...

این حزب اللا هیه داره بحث رو از مسیر خارج میکنه عمدا.شگرد اوست.چون قرار است قرارداد ترکمنچای امضاء بشه که هیچ نتیجه ای هم متا سفانه دستکم برای مردم نداره. و کسی هم از این خامنه ای هیچ باز خواستی نمی کنه. مثلا ملت مجلس دارند. همان طویله زیادیشان است.اصلا چه معنی می دهد ما برگردیم بحث انقلاب را بکنیم. انقلاب خوب یا بد تمام شد. ما باید در فکر اینده ای باشیم که این بی گو هران عرب دارند انرا به لجن می کشند.یک ملت زنده ملت رو به جلوست. نه مثل اخوند عرب، در فکر 1600 سال پیش.

ناشناس گفت...

سهمیه رزمندگان و شهدا قرار بود جو دانشگاه را به سود حکومت تغییر دهد که نداد .چون اکثر کسانی که با این سهمیه وارد شدند گرچه بار رزمنده و جانباز را به دوش می کشیدند ولی ایدیولوژی حکومتی را قبول نداشتند و یا بی تفاوت بودند تنها کارکرد آنها پایین آمدن سطح علمی موسسات آموزش عالی دولتی بود. نظام بورسیه غیر قانونی در متن مقاله به خوبی بحث شد و اگر نظرات حزب الله و افراد مشابه او در کامنتها نشان از فعالیت غیر عادی دارد بدلیل عبارت ، کودن است که چون به حق است و خوشان هم می دانند که نمی دانند چون نیشتری بر قلبشان می باشد. کامنتهای بی سر وته حزب الله نشان از سعی رفع اتهام بی سوادی ایشان دارد ولی خود دلیلی شده است بر بی سوادی ایشان.

سحر گفت...

حزب الله مقصر نیست. فقط بنظر میرسد که جنبه ندارد. یا شاید آنطور که بنظر میرسد احتمالا گاهی بیش فعال میشود. و آنقدر قضایا را مخلوط میکند و قصه میبافد که خودش هم متوجه نیست که چه میگوید. یا باید داروهای مربوط به این بیماری را استفاده کند یا اینکه هیچ جوابش را ندهید. خودش آرام میشود.یا حداکثر ندیده اش بگیرید و حذفش کنید.

ناشناس گفت...

دلقك گرامي قبول دارم كه حزب الله آشفته مي نويسد ولي به هر حال محدود كردن او شايد سودي براي وبلاگتان نداشته باشد.البته شما خود صاحب خانه ايد .
در عين حال از حزب الله مي خواهم حرفهاي منطقي و گاه غير منطقي اش (مثل ساخت ويروس ايدز يا جنون جنسي پدران ما !!!)را كمي با حوصله بنويسد چون اثر ماندگارتري خواهد داشت
پري سا

ناشناس گفت...

در عين حال از حزب الله مي خواهم حرفهاي منطقي و گاه غير منطقي اش (مثل ساخت ويروس ايدز يا جنون جنسي پدران ما !!!)را كمي با حوصله بنويسد چون اثر ماندگارتري خواهد داشت
پري سا
پری سا خانم خودت هم به جملا تت دقت کرده ای. چه نوشته ای ؟به گمانم تو هم حالت خیلی بهتر از حال یارو نیست. سطح این وبلاگ به سطح دوران بوقلمون سقوط کرده.دلقک کجایی که یادت بخیر!

ناشناس گفت...

قرارداد ترکمنچای دویست سال پیش امضا شده و الان هم ایران به معادلات قدرت دویست سال پیش برگشته!

فـــرنـــاز گفت...

من قبلاً در یکی از کامنت هایم علاوه بر درود فرستادن به حامیان دولت تدبیـر و امید ضمنا درود

فرستادم به آقای حزب الله

حالا آمدم اینجا و رسـماً درود بر آقای حزب الله را پـس می گیـرم

توصـیه من به آقای حزب الله اینسـت که لطفاً

(1) مطالب بی ربط را حق نداری بدون دلیل به هم مربوط کنی ، باید هر ادعایی که داری به صورت واضح

و روشن اثبات کنی

(2) مـغرور نباش و خودت را عقل کل فرض نکن

Dalghak.Irani گفت...

شبگرد عزیز.
اولاً که از حسن ظن شما نسبت بخودم تشکر می کنم. ثانیاً می دانم که منتظر پاسخم هستی و دیر شد و متأسفم. اما واقعیت این است که شما سؤال بسیار سهل و ممتنعی پرسیده ای و من پاسخی نداشتم و ندارم که بشما بدهم. و تأخیرم در جواب دادن به این امید بود که خواننده های دیگری کمکم کنند. خواستۀ شما سهل است به این عبارت که من نام چند فقره کتاب تاریخ و غیرتاریخ خوانده و نخوانده ام را نام ببرم و تمام. و ممتنع است از این جهت که از درخواست شما اینطور می فهمم که شما دنبال فرمول "دلقک چگونه به این بینش - و نه دانش - رسیده است" که بنظر شما خوب هم است رسیده است. اینجاست که پاسخ ادن بشما کار راحتی نیست و معرفی چند کتاب مشکلی را حل نمی کند. زیرا بینش حاصلی از ترکیب متناسبی از دانش و تجربه (زیست عملی) و ذوق است در نزد همه و از جمله حقیر. در حوزۀ آموزش سیاست که مطلقاً کتابی با این عنوان نیست و مجموعه ای از کتاب های آموزشی در حوزه های مختلف علوم انسانی - مثل واحدهای درسی دانشکده های علوم سیاسی - و تاریخ و فلسفه و جامعه شناسی و غیره می تواند کمک کننده باشد. اما همۀ اینها که بخشی از دانش آن بینش لازم را فراهم می کند کافی نیست و رسیدن به بینش تحلیلی"چینش پازل ها و استنتاج نتیجه ها" قطعا به دو عنصر پیشینی نیازمند حتمی است. که یکی از آن ها ذوق و مغز توسعه یافته است و دیگری تجربۀ زیست عملی و مشاهدات میدانی و کرم کار بودن. من خودم اصلاً خودم را تحلیلگر سیاسی نمی دانم و به حوزۀ سیاست هم علاقه ای ندارم و کتاب خوانده هایم راجع به سیاست و تاریخ هم خیلی زیاد که نیست بلکه محدود هم است و الان 7 سال هم است که کلاً با بازار نشر و کتاب در ایران منفصل شده ام. اما آنچه که بمن در رابطه با فهم اوضاع کمک کرده است سه چیز است: "یکی اینکه این موجود نکبت جمهوری اسلامی ذاتی ثابت و لایتغیر دارد و شما چه در سال 57 باشی و چه در سال 94 باشی یا 100 سال دیگر مشکلات ذاتی جمهوری اسلامی مستولی کرده بر وطن بدون حتی واوی کاهش همان است که بود و خواهد بود. دومین عامل در مورد من مطالعات متنوع و پراکنده اما بسیار پیگیر و جدی در حوزه های ادبی و رمان و روزنامه و هفته نامه و انواع رساله ها و مقاله ها در همۀ زمینه ها مثل فیلم و سینما و موسیقی علمی و ادبیات و نقد و جامعه شناسی و فلسفه و خلاصه هرچه که دستم آمده و ... فکر کردن به کلیدواژه های گفته ها و نوشته های بزرگان این حوزه ها و بسط و گسترش آن کلیدواژه ها از طریق ذوق و استعداد اندیشگی خدادادی. بعبارت دیگر من فقط امهات هر مکتب و هر فصل و هر دانشی را از صاحب آن اخذ و بدون نیاز به مراجعه به بسط آن اندیشمند از نظر خود - خودم هم اینقدر مغزم را با معلومات عمومی توسعه داده ام - بتوانم نتیجه هایی بگیرم که اندیشمند اصلی هم بهمان ها رسیده باشد و بخاطر همین هم است که من هر آنچه بلدم را از دیگران یاد گرفته ام اما در عین حال نمی توانم رفرنس بدهم که از کی و کدام دیگران. چون تیتر را و جملۀ کلیدی را در یک مقاله دیده ام و در کارخانۀ مغز بشدت متمرکزم - بیخودی البته - بر موضوع بسطش داده ام. سخن بدرازا کشید و پاسخ شما هم نشد پس کوتاه سخن می گویم که فقط بخوان و ببین و بشنو از هر رنگ و رنگ و زرد و فاخری و بعد از مدت کمی مغزت خودش شروع می کند به ترجیح دادن ها و سرند می کند مطلوبات را از مزخرفات و اینطور است که مغز توسعه می یابد و قادر به ارتباط دادن های منطقی بین وقایع می شود و از داخلش هرچه که دوست داشته باشی در میاوری فیلم شناس منتقد فیلم، موسیقی فهم و منتقد موسیقی جامعه شناس و متقد جامعه و سیاست شناس و منتقد سیاسی می شوی. خوشبخاتانه در ایران امروز بهترین نوع ماهنامه ها و گاهنامه ها و هفته نامه ها و فصل نامه ها در همۀ سطوح چاپ و منتشر می شود که خواندن آن ها بشدت به ایجاد بینش روشنفکری کمک می کند. من نام خاصی نمی برم از کتاب و نشریات زیرا ممکن است کتابی که برای من نوش بوده برای تو نیش بشود و توی ذوقت بزند. البته از فقر مطالعات کلاسیک من هم که خوب خبر دارید. یا...هو

ناشناس گفت...

حوصله جر وبحث اضافه ندارم داستان من داستان سه نسل بود .به پریسا قول داده بودم وارد آناتومی جمهوری اسلامی بشوم داستان من جنبش سبز و نسل دهه هفتاد را توضیح میداد .و بیطرف بود از نگاه غیر ایدیولوژیک و از چشم یک دهه شصتی . البته اینجا وبلاگ دلقک هست ......
البته اینرا اضافه کنم من تاحالا خوب جمهوری اسلامی را نوشتم حالا داشتم بدش را مینوشتم در قالب یک کمدی سیاه .

حزب الله

‏«قدیمی ترین ‏‹قدیمی تر   ‏1 – 200 از 201   ‏جدیدتر› ‏جدیدترین»